OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012"

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

2 Vacon Oyj, Pörssitiedote, kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavat tiedot. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa suomeksi yhtiön wwwsivuilla osoitteessa ja englanniksi osoitteessa Tammi-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 96,9 miljoonaa euroa (100,7 milj. euroa). Tilaukset laskivat 3,8 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta kasvoivat 26,1 % vuoden 2011 viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna. Liikevaihto oli 84,2 miljoonaa euroa (95,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa ja 7,6 % liikevaihdosta (8,9 milj. euroa ja 9,3 %). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 18,3 miljoonaa euroa (-6,4 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,28 euroa (0,35 euroa). Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,90 euroa osakkeelta. Avainluvut Milj. euroa 1-3/ /2011 Muutos, % 1-12/2011 Saadut tilaukset 96,9 100,7-3,8 % 365,3 Tilauskanta 49,3 57,8-14,8 % 36,6 Liikevaihto 84,2 95,0-11,4 % 380,9 Liikevoitto 6,4 8,9-28,4 % 24,7 % liikevaihdosta 7,6 % 9,3 % 6,5 % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,9 8,9 34,8 % liikevaihdosta 5,8 % 9,3 % 9,1 % Tulos ennen veroja 6,1 8,5 27,0 Liiketoiminnan nettorahavirta 18,3-6,4 26,8 Tulos/osake, EUR 0,28 0,35 1,10 Korolliset nettovelat -3,0 20,7 12,4 Nettovelkaantumisaste, % -3,4 % 19,1 % 12,7 % Bruttoinvestoinnit 3,1 5,1-38,4 % 18,7 2

3 Yleiskatsaus Vaconin arvion mukaan taajuusmuuttajamarkkinat kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sähkömoottorien ohjauksessa käytettävien taajuusmuuttajien kysyntä kasvoi kaikilla markkina-alueilla, mutta uusiutuvan energian markkina ei kasvanut alkuvuoden aikana. Vaconin tilaukset kehittyivät hyvin tammi-maaliskuussa verrattuna vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen. Saatujen tilausten arvo oli 96,9 miljoonaa euroa (100,7 milj. euroa). Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä tilaukset olivat 76,9 miljoonaa euroa. Sähkömoottorien ohjauksessa käytettävien taajuusmuuttajien tilaukset kasvoivat voimakkaasti. Uusiutuvan energian tuotannossa käytettävien tuotteiden tilaukset sen sijaan olivat edelleen alhaisella tasolla. Vaconin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 11,4 %, 84,2 miljoonaan euroon (95,0 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti yhtiön uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden heikko myynti ja vuoden 2011 viimeisen vuosineljänneksen alhainen tilauskertymä. Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli 87,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski tammi-maaliskuussa 6,4 miljoonaan euroon, mikä on 7,6 % liikevaihdosta (8,9 milj. euroa ja 9,3 %). Tammi-maaliskuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,9 miljoonaa euroa ja 5,8 % liikevaihdosta (8,9 milj. euroa ja 9,3 %). Liikevoittoa paransi se, että yhtiö purki osan vuoden 2011 joulukuussa tekemästään varauksesta, joka liittyi erään aurinkoenergia-asiakkaan saatavaan. Varausta purettiin 1,4 miljoonaa euroa, kun yhtiö onnistui vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana turvaamaan ja perimään osan saatavastaan. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä saatavien loppuosan turvaamiseksi ja perimiseksi, mutta varautuu edelleen luottotappioon ja säilyttää näin ollen osan varauksesta. Kannattavuuden heikkenemiseen vaikutti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myynnin laskun lisäksi konsernin toiminnan uudelleenorganisointiin ja tehostamiseen liittyvät kulut. Yhtiö sai vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä päätökseen vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä käynnistetyt konsernin toimintojen uudelleenjärjestelyyn ja tehostamiseen liittyvät toimenpiteet. Vaconin toiminta on uudessa vastuunjakomallissa jaettu kolmeen pääalueeseen, jotka ovat Market Operations, Product Operations ja Support Functions. Muutoksen keskeiset tavoitteet ovat suoraviivaistaa konsernin johtamismallia, selkeyttää rooleja ja vastuita globaalissa organisaatiossa sekä tehostaa toimintaa. Osana uudelleenorganisoimis- ja tehostamistoimenpiteitä yhtiössä aloitettiin Suomen toimihenkilöitä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät Neuvottelujen tuloksena päädyttiin noin 45 henkilötyövuotta vastaaviin säästöihin. Vacon toi markkinoille uusia tuotteita vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö esitteli maaliskuun alussa uudistetut versiot Vacon NXP taajuusmuuttajistaan. Uudistus tuo parannuksia sekä ilma- että nestejäähdytteisiin Vacon NXP -tuotteisiin koko tehoalueella 0, kw. Näkymät vuodelle 2012 Vacon näkee, että talouden yleisiin kasvunäkymiin liittyy edelleen epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa taajuusmuuttajien kysyntään erityisesti Euroopassa ja mahdollisesti myös maailmanlaajuisesti. Vacon odottaa kuitenkin sähkömoottorien ohjaukseen suunnattujen tuotteiden kysynnän kasvavan vuonna Tuulivoiman tuotantoon suunnattujen tuotteiden tilausten ei odoteta merkittävästi elpyvän vielä vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 3

4 Markkinaohjeistus vuodelle 2012 Vacon säilyttää aiemmin julkaisemansa markkinaohjeistuksen vuodelle Vacon arvioi liikevaihtonsa kasvavan ja liikevoittoprosentin ilman kertaeriä paranevan vuodesta Vuonna 2011 liikevaihto oli 380,9 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti ilman kertaeriä 9,1 %. Vaconin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto vuonna Kannattavuustavoitteena vuodelle 2014 on 14 %:n liikevoitto ja yli 30 %:n oman pääoman tuotto. Vuoden 2012 taloudellinen tiedotus Vacon julkaisee loppuvuonna 2012 kaksi osavuosikatsausta seuraavasti: Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu: Osavuosikatsaus tammi-syyskuu: Yleislauseke Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Vacon lyhyesti Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä myynti- ja huoltotoimintoja lähes 90 maassa. Vuonna 2011 Vaconin liikevaihto oli 380,9 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) päälistalla. Vantaalla VACON OYJ Hallitus 4

5 Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Vesa Laisi, puh: +358 (0) Talousjohtaja Eriikka Söderström, puh: +358 (0) Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus Analyytikoille ja medialle tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään klo Scandic Simonkentässä, osoite Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuus on suomenkielinen. Puhelinkonferenssi sijoittajille ja sijoitusanalyytikoille Kansainvälinen puhelinkonferenssi pidetään klo lähtien. Neuvottelussa ovat mukana toimitusjohtaja Vesa Laisi ja talousjohtaja Eriikka Söderström. Linja neuvotteluun on varattavissa kymmenen minuuttia ennen neuvottelun alkua palvelunumerosta +358(0) (Suomi) tai +44(0) (Iso-Britannia). Koodi on Puhelinkonferenssin nauhoitus on kuultavissa seitsemän työpäivän ajan puhelinnumerossa +358 (0) (Suomi) tai +44 (0) (Iso-Britannia). Koodi on Linkki neuvotteluun: Esitysmateriaali on luettavissa ennen tiedotustilaisuuden alkua Vaconin www-sivuilta: > Sijoittajat Jakelu: NASDAQ OMX Pohjoismainen pörssi Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet 5

6 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys Vaconin arvion mukaan taajuusmuuttajamarkkinat kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Sähkömoottorien ohjauksessa käytettävien taajuusmuuttajien kysyntä kasvoi kaikilla markkina-alueilla, mutta uusiutuvan energian markkina ei kasvanut alkuvuoden aikana. Vaconin tilaukset kehittyivät hyvin tammi-maaliskuussa verrattuna vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen. Saatujen tilausten arvo oli 96,9 miljoonaa euroa (100,7 milj. euroa). Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä tilaukset olivat 76,9 miljoonaa euroa. Sähkömoottorien ohjauksessa käytettävien taajuusmuuttajien tilaukset kasvoivat voimakkaasti. Uusiutuvan energian tuotannossa käytettävien tuotteiden tilaukset sen sijaan olivat edelleen alhaisella tasolla. Vaconin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon 11,4 %, 84,2 miljoonaan euroon (95,0 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti yhtiön uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden heikko myynti ja vuoden 2011 viimeisen vuosineljänneksen alhainen tilauskertymä. Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli 87,6 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski tammi-maaliskuussa 6,4 miljoonaan euroon, mikä on 7,6 % liikevaihdosta (8,9 milj. euroa ja 9,3 %). Tammi-maaliskuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,9 miljoonaa euroa ja 5,8 % liikevaihdosta (8,9 milj. euroa ja 9,3 %). Liikevoittoa paransi se, että yhtiö purki osan vuoden 2011 joulukuussa tekemästään varauksesta, joka liittyi erään aurinkoenergia-asiakkaan saatavaan. Varausta purettiin 1,4 miljoonaa euroa, kun yhtiö onnistui vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana turvaamaan ja perimään osan saatavastaan. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä saatavien loppuosan turvaamiseksi ja perimiseksi, mutta varautuu edelleen luottotappioon ja säilyttää näin ollen osan varauksesta. Kannattavuuden heikkenemiseen vaikutti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myynnin laskun lisäksi konsernin toiminnan uudelleenorganisointiin ja tehostamiseen liittyvät kulut. Yhtiö sai vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä päätökseen vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä käynnistetyt konsernin toimintojen uudelleenjärjestelyyn ja tehostamiseen liittyvät toimenpiteet. Vaconin toiminta on uudessa vastuunjakomallissa jaettu kolmeen pääalueeseen, jotka ovat Market Operations, Product Operations ja Support Functions. Muutoksen keskeiset tavoitteet ovat suoraviivaistaa konsernin johtamismallia, selkeyttää rooleja ja vastuita globaalissa organisaatiossa sekä tehostaa toimintaa. Osana uudelleenorganisoimis- ja tehostamistoimenpiteitä yhtiössä aloitettiin Suomen toimihenkilöitä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät Neuvottelujen tuloksena päädyttiin noin 45 henkilötyövuotta vastaaviin säästöihin. Vacon toi markkinoille uusia tuotteita vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö esitteli maaliskuun alussa uudistetut versiot Vacon NXP taajuusmuuttajistaan. Uudistus tuo parannuksia sekä ilma- että nestejäähdytteisiin Vacon NXP -tuotteisiin koko tehoalueella 0, kw. Tilaukset ja tilauskanta Saadut tilaukset laskivat vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,8 % edellisen vuoden vastaavasta kaudesta. Saatujen tilausten arvo oli 96,9 miljoonaa euroa (100,7 milj. euroa). Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä tilaukset olivat 76,9 miljoonaa euroa. 6

7 Tilaukset kehittyivät vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta kaudesta seuraavasti; Aasian- ja Tyynenmeren (APAC) alueella kasvua 2,5 %, Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella laskua 12,9 % ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa kasvua 27,6 %. Lasku EMEA-alueella selittyy uusiutuvan energian tuotteiden heikoilla tilauksilla. Tilauskanta kasvoi vuoden alusta 12,7 miljoonaa euroa ja oli kauden lopussa 49,3 miljoonaa euroa (57,8 milj. euroa). Sähkömoottorin ohjaukseen suunnattujen tuotteiden tilaukset kasvoivat voimakkaasti ja kaikilla markkina-alueilla viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden tilaukset sen sijaan olivat alhaisella tasolla ja vähenivät merkittävästi vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen verrattuna. Liikevaihto Vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevaihto oli 84,2 miljoonaa euroa (95,0 milj. euroa). Liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavasta kaudesta 11,4 %. Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli 87,6 miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden heikko kysyntä ja vuoden 2011 viimeisen vuosineljänneksen heikko tilauskertymä. Liikevoitto ja tulos Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa ja 7,6 % liikevaihdosta (8,9 milj. euroa ja 9,3 %). Tammi-maaliskuun liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,9 miljoonaa euroa ja 5,8 % liikevaihdosta (8,9 milj. euroa ja 9,3 %). Liikevoittoa paransi se, että yhtiö purki osan vuoden 2011 joulukuussa tekemästään varauksesta, joka liittyi erään aurinkoenergia-asiakkaan saatavaan. Varausta purettiin 1,4 miljoonaa euroa, kun yhtiö onnistui vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana turvaamaan ja perimään osan saatavastaan. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä saatavien loppuosan turvaamiseksi ja perimiseksi, mutta varautuu edelleen luottotappioon ja säilyttää näin olleen osan varauksesta. Kannattavuuden heikkenemiseen vaikutti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä myynnin laskun lisäksi konsernin toiminnan uudelleenorganisointiin ja tehostamiseen liittyvät kulut. Osakekohtainen tulos oli tammi-maaliskuussa 0,28, jossa laskua edellisestä vuodesta oli 0,07 euroa. Tase ja rahavirta Yhtiön tase säilyi vahvana ja liiketoiminnan nettorahavirta oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 18,3 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 24,7 miljoonaa euroa. Nettorahavirran kasvuun vaikutti erityisesti myyntisaatavien lasku. Taseen loppusumma oli 194,4 miljoonaa euroa (250,7 milj. euroa). Taseen loppusumman laskuun vaikutti keskeiseltä osin The Switch Engineering Oy:n osakkeiden arvostuksen muutos yhtiön taseessa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseeen. Omavaraisuusaste oli 46,0 % (44,2 %). Konsernin pääomarakenne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä. Yhtiöllä oli korollista velkaa 20,3 miljoonaa euroa kauden lopussa. Nettovelkaantumisaste oli -3,4 % (19,1 %). 7

8 Markkina-asema Vacon-konsernin liikevaihdon alueittainen jakauma: Milj. euroa 1-3/ 2012 % 1-3/ 2011 % 1 12/ 2011 % Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 51,8 61,5 % 66,1 69,6 % 252,6 66,3 % Pohjois- ja Etelä-Amerikka 17,7 21,0 % 17,7 18,6 % 67,6 17,8 % Aasia ja Tyynenmeren alue 14,7 17,5 % 11,2 11,8 % 60,7 15,9 % Yhteensä 84,2 100,0 % 95,0 100,0 % 380,9 100,0 % Vaconin liikevaihto kehittyi tammi-maaliskuussa markkina-alueittain seuraavasti verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA) yhteenlaskettuna laski 21,7 prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla ja Aasian ja Tyynenmeren alueen kasvu oli 31,3 prosenttia. Vaconin alueellisen myynnin raportointi perustuu laskutusosoitteisiin, ei tuotteiden loppusijoituspaikkaan. Euroopan myynnin laskun syynä on uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden heikko kysyntä. Sähkömoottorien ohjaukseen suunnattujen tuotteiden kysyntä on sen sijaan ollut hyvä myös Euroopassa. Vacon-konsernin liikevaihdon jakauma jakelukanavittain: Milj. euroa 1-3/ 2012 % 1-3/ 2011 % 1-12/ 2011 % Loppuasiakkaat 6,6 7,8 % 8,4 8,8 % 36,9 9,7 % Jakelijat 14,1 16,7 % 13,9 14,7 % 57,8 15,2 % Kone- ja laitevalmistajat 26,0 30,9 % 23,6 24,8 % 98,0 25,7 % Brand label -asiakkaat 17,1 20,3 % 18,8 19,8 % 72,1 18,9 % Järjestelmäintegraattorit 20,5 24,3 % 30,3 31,9 % 116,0 30,5 % Yhteensä 84,2 100,0 % 95,0 100,0 % 380,9 100,0 % Vaconin myynti kehittyi tammi-maaliskuussa jakelukanavittain seuraavasti verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan: loppuasiakkaat laskua 21,3 prosenttia, kone- ja laitevalmistajat kasvua 10,3 prosenttia, jakelijat kasvua 1,0 prosenttia, brand label -asiakkaat laskua 9,2 prosenttia ja järjestelmäintegraattorit laskua 32,5 prosenttia. Merkittävin osa uusiutuvan energian tuotantoon suunnatuista tuotteista myydään järjestelmäintegraattorien välityksellä, mikä selittää kyseisen kanavan myynnin laskua. 8

9 Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tammi-maaliskuun aikana 5,9 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa), joista 1,3 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa) aktivoitiin tuotekehitysmenoina. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuus oli 7,0 prosenttia konsernin liikevaihdosta (6,2 prosenttia). Vacon tulee uudistamaan vuonna 2012 merkittävän osan tuotetarjonnastaan. Yhtiö esitteli maaliskuun alussa uudistetut versiot Vacon NXP taajuusmuuttajistaan. Uudistus tuo parannuksia sekä ilma- että nestejäähdytteisiin Vacon NXP -tuotteisiin koko tehoalueella 0, kw. Vacon tuo vuoden 2012 aikana markkinoille vielä lisää uusia tuotteita. Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 3,1 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa). Investoinnit kohdistuivat erityisesti uusien tuotteiden kehitysprojekteihin. Organisaatio ja henkilöstö Vaconin henkilömäärä laski 30 henkilöllä vuoden alusta. Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli henkilöä (1 394), joista 701 (708) oli Suomessa ja 737 (686) muissa maissa. Vacon uudisti organisaatiorakenteensa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Muutoksen keskeiset tavoitteet ovat suoraviivaistaa konsernin johtamismallia, selkeyttää rooleja ja vastuita globaalissa organisaatiossa sekä tehostaa toimintaa. Konsernin toiminta on uudessa vastuunjakomallissa jaettu kolmeen pääalueeseen, jotka ovat Market Operations, Product Operations ja Support Functions. Vacon-konsernin johtoryhmään ovat kuuluneet alkaen toimitusjohtaja Vesa Laisin lisäksi Market Operationsista vastaava johtaja Heikki Hiltunen, Product Operationsista vastaava johtaja Jukka Kasi, henkilöstöjohtaja Tuula Hautamäki ja talous- ja rahoitusjohtaja Eriikka Söderström. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Vesa Laisi ja sihteerinä viestinnästä ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja Sebastian Linko. Toimitusjohtajan sijaisena toimii Heikki Hiltunen. Osana yhtiön uudelleenorganisoimis- ja tehostamistoimenpiteitä yhtiössä aloitettiin Suomen toimihenkilöitä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät Neuvottelujen tuloksena henkilöstö väheni 19 henkilöllä. Henkilövähennysten lisäksi Vaconin toimihenkilöiden määrä väheni Suomen-toiminnoissa yhteensä 13 henkilöllä vapaaehtoisin järjestelyin ja lisäksi 13 määräaikaisessa työsuhteessa olevan henkilön työsopimusta ei ole jatkettu. 9

10 Neuvotteluissa sovittiin myös yhteensä 20 työpäivän lomautusoptiosta, joka voidaan käyttää vuoden 2012 huhti-joulukuun aikana sekä enintään 10 työpäivän lomautusoptiosta vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö on päättänyt, että lomautuksia ei toteuteta tämän vuoden toisella neljänneksellä. Vaconin globaaleissa toiminnoissa on lisäksi tunnistettu yli 10 henkilötyövuotta vastaavat säästökohteet. Alla olevassa taulukossa on esitetty Vaconin katsauskauden keskimääräiset henkilömäärät: 1-3/ / /2011 Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä

11 Osakkeet ja osakkeenomistajat Vaconin markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 610,4 miljoonaa euroa (661,8 miljoonaa euroa). Osakkeen päätöskurssi oli 40,00 euroa. Se oli tammi-maaliskuun aikana alimmillaan 31,11 euroa ja ylimmillään 41,87 euroa. Tammi-maaliskuun aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä yhteensä osaketta 19,5 miljoonan euron arvosta eli 3,5 prosenttia osakekannasta. Vaconilla oli päivätyn osakasrekisterin mukaan rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekistereissä ja ulkomaisten rekisteröimiä osakkeita oli yhteensä 53,2 prosenttia (34,2) osakekannasta. Suurimmat osakkeenomistajat olivat: Osakkeita, kpl Omistusosuus, % AC Invest Three B.V ,0 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,3 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ,8 % Koskinen Jari ,4 % Vaasa Engineering Oy ,4 % Ehrnrooth Martti ,1 % Holma Mauri ,8 % OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto ,3 % Tapiola-yhtiöt ,1 % Autio Heikki ,9 % Omat osakkeet ,2 % Muut ,7 % Yhteensä ,0 % Ulkona olevat osakkeet Vaconin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen suorassa omistuksessa oli osaketta eli 0,2 prosenttia Vaconin osakekannasta. Omat osakkeet Vacon Oyj:llä oli hallussaan omia osakkeita yhteensä kappaletta, jotka on hankittu keskikurssilla 24,54 euroa osakkeelta. Se on 0,2 prosenttia osakepääomasta ja äänimäärästä eli merkitys omistuksen ja äänivallan jakautumiselle ei ole merkittävä. Yhtiökokous ja uuden hallituksen järjestäytyminen Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen esityksen mukaisesti 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja osingon maksupäivä

12 Vacon Oyj:n vuoden 2011 tilinpäätös vahvistettiin ja yhtiön hallitukselle sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Jan Inborr, Juha Kytölä, Panu Routila, Mika Vehviläinen ja Riitta Viitala. Yhtiön tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Markku Katajiston toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista. Yhtiökokouksen hallituksen valtuutuksia koskevat päätökset on selostettu pörssitiedotteessa Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Jan Inborrin ja varapuheenjohtajaksi Mika Vehviläisen. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Jan Inborr (puheenjohtaja), Mika Vehviläinen ja Riitta Viitala. Samassa kokouksessa hallitus päätti myös tarkastusvaliokunnan perustamisesta. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Panu Routila (puheenjohtaja), Jari Eklund ja Juha Kytölä. Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Eräs Vaconin aurinkoenergia-asiakas järjestelee edelleen rahoitusta huomattavan erääntyneen velkansa maksamiseksi. Myyntisaatavaan liittyvää varausta purettiin 1,4 miljoonaa euroa, kun yhtiö onnistui vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana turvaamaan ja perimään osan saatavastaan. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä saatavien loppuosan turvaamiseksi ja perimiseksi, mutta varautuu edelleen luottotappioon ja säilyttää näin ollen osan varauksesta. Vaconin Kiinan-tytäryhtiön tullausmenettelyihin liittyvä oikeusprosessi jatkuu korkeammassa oikeusasteessa, kun kaksi asianosaista valittivat alemman oikeusasteen joulukuussa 2011 langettamasta tuomiosta. On mahdollista, että tuomio muuttuu ylemmässä tuomioistuimessa myös Vaconin osalta. Näin ollen asiaan liittyy vielä epävarmuustekijöitä. Emoyhtiöllä on avoin verokäsittely liittyen vuosien siirtohinnoittelun verotarkastukseen. Yhtiön toimintaan liittyvät yleiset riskit ja epävarmuustekijät Vaconin liiketoiminnalle tyypilliset ja yleiset riskit liittyvät mm. kysynnän epävarmuuteen ja hintakilpailun lisääntymiseen, asiakasmenetyksiin, luottotappioihin, liikearvoon, raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen sekä valuuttojen arvojen vaihteluihin. Raaka-aineiden ja komponenttien hintojen muutokset, saatavuus ja laatu voivat vaikuttaa yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen ja suuruuteen. Raaka-aineiden ja komponenttien ostosopimukset ovat pääosin vuosisopimuksia, joissa on hinta- ja valuuttaklausuulit raaka-aineiden ja materiaalien maailmanmarkkinahintojen vaihteluille. 12

13 Vaconin sähkömoottorien ohjauksessa käytettävien taajuusmuuttajien tilauskanta on perinteisesti ollut ajallisesti lyhyt eikä siihen sen takia liity merkittäviä toimitusten ajoitukseen tai peruuntumiseen liittyviä riskejä. Uusiutuvan energian tuotantoon toimitettavien tuotteiden osuus Vaconin liikevaihdosta oli vuonna 2011 noin 13 %. Tälle liiketoiminnalle tyypillisiä ovat pidemmät toimitus- ja maksuajat, mikä kasvattaa asiakasluototukseen ja tilausten peruuntumiseen liittyviä riskejä. Uusiutuvan energian tuotantoon myytävien laitteiden myynti on Vaconille projektiluonteista, joten se aiheuttaa liiketoiminnan volyymiin aiempaa voimakkaampaa kausivaihtelua. Lisäksi merkittävä osa Vaconin uusiutuvan energian tuotantoon suunnattujen tuotteiden tilauksista tulee muutamilta avainasiakkailta, mikä omalta osaltaan lisää kausivaihtelua. Uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiantuotanto nojaa voimakkaasti valtioiden tukeen. Näin ollen kyseiseen markkina-alueeseen liittyy myös poliittinen riski. Vaconilla on maailmanlaajuisesti tuhansia asiakkaita. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus Vaconin liikevaihdosta on tällä hetkellä noin 40 %. Yhtiö arvioi jatkuvasti asiakkaidensa luottokelpoisuutta ja kykyä suoriutua velvoitteistaan. Vaconilla on kyky sopeuttaa valmistuskapasiteettiaan markkinakysyntää vastaavaksi. Yhtiö arvioi rahoitusvarojen ja nostettavissa olevien luottositoumusten olevan riittävällä tasolla maksuvalmiuden turvaamiseksi. Vaconin taseessa on 9,1 miljoonaa euroa liikearvoa, joka liittyy pääosin vuoden 2008 alussa tehtyyn yritysostoon. Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen toteamiseksi. Tulokseen vaikuttavista rahoitusriskeistä merkittävimpiä ovat valuuttariskit. Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa liiketoimintaan, vaikka toiminnan kansainvälistyessä yksittäisten valuuttojen suhteellinen merkitys vähenee. Merkittävimmät euroon suhteutetut kurssiriskit liittyvät Yhdysvaltain dollariin ja Kiinan renminbiin. Konserni soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa rahavirran suojauksiin operatiivisen valuuttaposition osalta. Näkymät vuodelle 2012 Vacon näkee, että talouden yleisiin kasvunäkymiin liittyy edelleen epävarmuustekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa taajuusmuuttajien kysyntään erityisesti Euroopassa ja mahdollisesti myös maailmanlaajuisesti. Vacon odottaa kuitenkin sähkömoottorien ohjaukseen suunnattujen tuotteiden kysynnän kasvavan vuonna Tuulivoiman tuotantoon suunnattujen tuotteiden tilausten ei odoteta merkittävästi elpyvän vielä vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Markkinaohjeistus vuodelle 2012 Vacon säilyttää aiemmin julkaisemansa markkinaohjeistuksen vuodelle Vacon arvioi liikevaihtonsa kasvavan ja liikevoittoprosentin ilman kertaeriä paranevan vuodesta Vuonna 2011 liikevaihto oli 380,9 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti ilman kertaeriä 9,1 %. Vaconin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto vuonna Kannattavuustavoitteena vuodelle 2014 on 14 %:n liikevoitto ja yli 30 %:n oman pääoman tuotto. 13

14 Laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia. Lisäksi osavuosikatsaus on laadittu noudattaen vuoden 2011 tilinpäätöksessä yksityiskohtaisesti esitettyjä laadintaperiaatteita. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Konsernin tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa 1-3/ / /2011 Liikevaihto 84,2 95,5 380,9 Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,3 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,6 3,9-2,2 Materiaalit ja palvelut -43,8-54,2-202,8 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -19,7-17,9-68,8 Liiketoiminnan muut kulut -11,9-15,2-70,4 Poistot aineellisista hyödykkeistä -1,5-1,2-5,4 Poistot aineettomista hyödykkeistä -1,7-1,6-6,8 Liikevoitto 6,4 8,9 24,7 Rahoitustuotot ja -kulut -0,3-0,3 2,2 Tulos ennen veroja 6,1 8,5 27,0 Tuloverot -1,6-3,0-9,3 Tilikauden voitto 4,5 5,6 17,7 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 4,3 5,4 16,8 Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,2 0,8 Osakekohtainen tulos, euroa 0,28 0,35 1,10 Osakekohtainen tulos laimennettuna, euroa 0,28 0,35 1,10 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS, milj. euroa 1-3/ / /2011 Tilikauden voitto 4,5 5,6 17,7 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset 0,0 0,2-0,1 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 27,0*) 2,5*) Muuntoerot -0,3-0,5 1,0 Laaja tulos yhteensä 4,3 32,3 21,1 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 4,1 32,0 20,3 Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,2 0,8 *) The Switch omistukseen liittyvä käypään arvoon arvostus. 14

15 Konsernin tase, IFRS, milj. euroa VARAT Liikearvo 9,1 8,9 9,2 Kehittämismenot 18,1 13,8 17,4 Muut aineettomat hyödykkeet 8,3 11,1 9,3 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 24,9 21,1 25,1 Myytävissä olevat rahoitusvarat 3,7 0,0 3,7 Laskennalliset verosaamiset 5,8 5,3 5,7 Muut rahoitusvarat 2,1 1,8 2,3 Pitkäaikaiset varat yhteensä 72,0 62,0 72,7 Vaihto-omaisuus 28,6 35,2 28,2 Myyntisaamiset ja muut saamiset 70,6 101,4 80,9 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,0 30,0*) 0,0 Rahavarat 23,3 22,1 16,3 Lyhytaikaiset varat yhteensä 122,5 188,8 125,4 Varat yhteensä 194,4 250,7 198,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 3,1 3,1 3,1 Ylikurssirahasto 5,0 5,0 5,0 Sidotut muut rahastot 0,1 0,1 0,1 Omat osakkeet -2,6-2,6-2,6 Arvonmuutosrahasto 2,4 27,1*) 2,3 Kertyneet voittovarat 78,7 74,3 88,0 Määräysvallattomien omistajien osuus 1,6 1,7 1,9 Oma pääoma yhteensä 88,1 108,5 97,7 Laskennalliset verovelat 6,0 6,6 6,0 Eläkevelvoitteet 1,7 1,7 1,7 Korolliset velat 20,2 9,3 20,2 Muut velat 0,0 0,2 0,0 Pitkäaikaiset velat yhteensä 28,0 17,8 27,9 Ostovelat ja muut velat 67,6 75,0 53,1 Verovelat 1,1 8,3 1,7 Varaukset 9,6 7,7 9,3 Korolliset velat 0,1 33,5 8,5 Lyhytaikaiset velat yhteensä 78,4 124,4 72,5 Oma pääoma ja velat yhteensä 194,4 250,7 198,1 *) The Switch omistukseen liittyvä käypään arvoon arvostus 27 milj. euroa. 15

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen

% (27,1 milj. euroa). milj. euroa. (16,8 milj. euroa). lasku (77,8. lähes. merkittävän. palvelujen Vacon Oyj, Pörssitiedote, 27.10.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.20099 Heinä-syyskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 57,1 milj. euroa, laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Lisätiedot

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013

Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 VACON OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI JOULUKUU 2013 Vacon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 87,7 miljoonaa euroa (94,4 milj. euroa). Laskua edellisen

Lisätiedot

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0

milj. euroa). euroa). Tulos/osake neksellä 69,,0 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 22.4.2009 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat 69,0 milj. euroa, laskuaa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdastaa

Lisätiedot

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa

Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Vacon Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2008 kello 9.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vacon kasvattaa markkinaosuuttaan vahvassa markkinatilanteessa Loka-joulukuun pääkohdat: Saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

28.4.2005 kello 10.00

28.4.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2005 kello 10.00 IFRS-standardien mukainen osavuosikatsaus Tammikuu-maaliskuu 2005 VACONIN TILAUKSET JA LIIKEVAIHTO KASVUSSA Tammikuu-maaliskuun pääkohdat: Saadut tilaukset

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös tilinpäätös 2007 1 2 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernin tuloslaskelma 11 Konsernin tase 12 Konsernin

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 Vaisala Oyj:n osavuosikatsaus tammi -maaliskuu 2014 Vaisala Oyj Osavuosikatsaus 24.4.2014 klo 14.00 Vaisala Oyj osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 Tammi-maaliskuussa liikevaihto ja liiketulos laskivat,

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. (TILINTARKASTAMATON) 13.8. klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

PÖYRY OYJ - 29.4.2014. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ - 29.4.2014 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 PÖYRY OYJ Osavuosikatsaus 29.4.2014 klo 8.30 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LASKIVAT KESKEISET TUNNUSLUVUT 2014 Muutos, % 1-12/ Pöyry-konserni Tilauskanta

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 klo 09.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto ja kannattavuus

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

- Liiketulos oli 5,4 (2,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,5 (5,4). - Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 5,4 (8,2) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli 5,4 (2,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,5 (5,4). - Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen 5,4 (8,2) miljoonaa euroa. PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2011 KLO 9.00 PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 - Liikevaihto oli 71,9 (51,3) miljoonaa euroa. - Liiketulos oli 5,4 (2,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,5 (5,4).

Lisätiedot