Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja!"

Transkriptio

1 Seinäjoen lyseo 1

2 SISÄLTÖ Rehtorin mietteitä... 3 Tervetuloa Seinäjoen lyseoon... 4 Uudet luokat... 5 Muutoksia koulunkäyntiin... 5 Tuttuja asioita... 6 Kuka auttaa ja neuvoo?... 7 Koulun kotisivut... 7 Opiskeltavista aineista... 7 Kielistä... 8 Musiikkiluokka... 8 Osittain englanninkieliseen opetukseen painottuva ryhmä... 9 Kerhotoiminta... 9 Seiskaluokan eka päivä Valintalomake 6. luokan oppilaille Tuleva 7. luokkalainen Huoltajan terveiset Hakulomake

3 Rehtorin mietteitä Tervetuloa Seinäjoen lyseon oppilaaksi syksyllä Toivon Sinun menestyvän opinnoissasi yläkoulussa. Me lyseolaiset toivomme, että Sinun tulevat vuodet ovat onnellisia. Seinäjoen lyseolla hyödynnetään nykyteknologiaa monin eri tavoin opetuksessa, hallinnossa ja viestinnässä. Koemme, että selkeät ja turvalliset käytänteet luovat perustaa onnistuneelle opiskelulle. Toivomme, että teet aloitteita koulun aikuisille mahdollisista kehitettävistä asioista. Koulussamme on nykyisin yli 570 erilaista oppijaa. Meille on tärkeää, että arkinen työntekomme on turvallista ja kaikilla on hyvä olla koulussamme. Tietysti pyrimme siihen, että jokainen voisi saavuttaa omat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa. Koulu tarjoaakin monimuotoista tukea oppimiseen. Osallistumme edelleen aktiivisesti alueelliseen ja kansainväliseen opetuksen kehittämistoimintaan. Toivomme, että erilaiset yhteistyöhankkeet mahdollistavat oppilaillemme uusia tapoja opetella aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Painotamme sitä, että arkinen työntekomme on turvallista ja kaikilla on hyvä olla koulussamme. Erilaiset juhlat ja vierailijat elävöittävät ja rytmittävät koulutyötämme. Kaikessa toiminnassamme pyrimme siihen, että oppilaat saavat monipuolisia oppimiskokemuksia ja heille tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vastuunkantamista. Jokaisella lyseolaisella tulee olla työrauha. Jos työrauha jostakin syystä häiriintyy tai jokin muu asia häiritsee oppimista, oppilaan tulee hakea apua joko luokanohjaajalta, oppilashuoltoryhmän jäseniltä tai tukioppilailta. Solmukohtia auotaan mahdollisimman nopeasti, kunhan niistä vain tiedetään. Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja! Tervetuloa tutustumaan Seinäjoen lyseon tiloihin ja muihin opetusjärjestelyihin Lyseomessuille klo Tuolloin pidetään erillinen infotilaisuus 6. luokkien huoltajille juhlasalissa klo Tilaisuudessa kerrotaan myös osittain englanninkielisen opetuksen toteuttamistavasta. Kaisa Isotalo rehtori 3

4 Tervetuloa Seinäjoen lyseoon Kuudennen luokan oppilaat aloittavat seuraavan lukuvuoden uudessa oppilaitoksessa. Jotta siirtyminen 7. luokalle sujuisi mahdollisimman joustavasti, tarjoamme oppilaille ja vanhemmille mahdollisuuden tutustua kouluumme seuraavissa yhteyksissä. Torstaina Lyseomessut klo klo Koulun tiloihin tutustuminen Marttilan koululla ja Seinäjoen lyseolla Rehtorin puheenvuoro Tiistaina Vanhempainilta 6. luokkalaisten huoltajille klo Tutustuminen koulun toimintakulttuuriin sekä kodin ja koulun yhteistyöhön Toukokuu luokkalaiset tutustumaan Seinäjoen lyseolle - Tutustumista koulun käytänteisiin - Koulun tilojen läpikäynti - Opot vastaavat 6. luokkalaisten kysymyksiin 4

5 Uudet luokat Seinäjoen lyseolla on 7., 8. ja 9. vuosiluokalla useita rinnakkaisluokkia ja -ryhmiä. Tyttöjen ja poikien lukumäärä kullakin luokalla sekä luokan koko oppilasmäärä vaihtelevat luokittain ja ryhmittäin. Tavoitteenamme on, että luokkien kokoonpano on toimiva. Pyrimme ottamaan huomioon oppilaan esittämät kaveritoiveet. Luokkien kokoonpano selviää elokuun ensimmäisenä koulupäivänä. Muutoksia koulunkäyntiin Oppitunnit ovat pääsääntöisesti klo välillä. Kouluviikon pituus on keskimäärin 30 tuntia. Perusopetuksen luokilla oppilaita opettavat aineenopettajat, joten useilla tunneilla päivän aikana on eri opettaja. Oppilaan luokkatila vaihtuu lukujärjestyksen mukaisesti. Oppilas vaihtaa opetustilasta toiseen välitunnin aikana. Jokaisella luokalla on oma luokanohjaaja, joka seuraa oppilaan koulunkäyntiä ja poissaoloja. Oppilaan on otettava aikaisempaa enemmän vastuuta koulunkäynnistään, mutta myös kotona on hyvä seurata nuoren oppimista. Oppilaan tulee selvittää kaikki poissaolonsa luokanohjaajalle ja ottaa selkoa oma-aloitteisesti poissaolon aikana käsitellyistä asioista ja läksyistä. Koulumme oppiaineista annetaan yleensä joka tunnilla läksyjä. Koulussamme on jaksojärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että lukuvuosi on jaettu neljään eri jaksoon. Ensimmäinen jakso päättyy syyslukukauden puolessavälissä, toinen jakso jouluna ja kolmas jakso vaihtuu neljänneksi jaksoksi maaliskuun aikana. Yhden jakson aikana keskitytään tiettyihin lukuaineisiin. Lähes kaikki lukuaineet vaihtuvat jaksoittain. Taito- ja taideaineet ovat koulussamme hajautettuna eli oppilaalla on 7. vuosiluokalla jokaisessa jaksossa kotitaloutta, musiikkia, käsitöitä, liikuntaa ja kuvataidetta. Oppilaan kannalta katsottuna jaksotus näkyy siten, että lukujärjestys vaihtuu noin yhdeksän viikon välein ja oppilas saa lukuvuoden aikana neljä todistusta. Jokaisen jakson alkupuolella oppilas saa koelistan. Siitä selviää, milloin meneillään olevassa jaksossa on kokeita. Koelistat ja lukujärjestykset ovat myös koulun kotisivuilla. 5

6 Jokainen oppilas saa henkilökohtaisen lukujärjestyksen, josta selviää minkä jakson lukujärjestys on kyseessä opetettava aine opettaja tila Lukuvuosi II jakso 7G Olli Oppilas Oppiaine ja ryhmälyhenne KU727G KU = Kuvataide 72 = 7. luokan 2. jakso 7G = ryhmä, jossa on luokka 7G:n oppilaita Opettajan nimilyhenne KAP Luokkatila 306 = 3. kerros, luokka 306 Tuttuja asioita Välitunteja on meilläkin ja niiden aikana oppilas saa olla koulun sisätiloissa tai mennä ulos. Tuki- ja erityisopetusta on tarjolla myös Seinäjoen lyseossa. Näistä tulee keskustella kyseisen aineen opettajan kanssa. Ruokailuvuoroja koulussamme on kaksi. Lisäksi ruokailuihin voi sisältyä varhennukset, joista luokanohjaaja tai aineenopettaja kertoo erikseen luokille. 6

7 Kuka auttaa ja neuvoo? Rehtori Apulaisrehtori Luokanohjaaja Opettajat Koulukuraattori Oppilaanohjaaja Terveydenhoitaja Tukioppilaat Kaikki koulussa työskentelevät Mahdollisuus läksykerhoon kahdesti viikossa Koulun kotisivut Seinäjoen lyseon kotisivut löytyvät osoitteesta Oppimisympäristönä meillä on tällä hetkellä Akkuna, jonne oppilaan käyttöoikeudet tarkistetaan 7. luokan syyslukukaudella. Akkunan kautta myös huoltajat pääsevät katsomaan oppilaan poissaoloja ja arvosanoja. Opiskeltavista aineista Suuri osa yläkoulussa opiskeltavista aineista on samoja kuin aikaisemmillakin luokilla. Uusia oppiaineita seitsemännen luokan lukujärjestyksessä ovat kotitalous, oppilaanohjaus, terveystieto ja osalla oppilaista ruotsi. Lisäksi suurin osa oppilaista suorittaa 7. luokalla aihekokonaisuuskurssin, jossa atk:n avulla perehdytään eri oppiaineiden sisältöihin. Tavoitteena on tietoteknisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen. Vapaasti valittavia valinnaisaineita on kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Ne valitaan 7. luokan keväällä. Koulun messutapahtumassa esitellään muun muassa valinnaisaineita, joita ovat käsityöhön, tietotekniikkaan, liikuntaan, yrittäjyyskasvatukseen, kuvataiteeseen, kotitalouteen, musiikkiin, kieliin ja äidinkieleen liittyvät kokonaisuudet. 7

8 Kielistä Jos olet aloittanut alakoulun neljännellä luokalla A2-kielen opiskelun (ruotsi, saksa tai ranska), se jatkuu uudessa koulussasi. Mikäli olet alakoulussa opiskellut A2-ruotsia, mutta haluat aloittaa ruotsin kielen opiskelun alusta 7. luokalla, kielen taso muuttuu A2-ruotsista B1-ruotsiksi. Myöhemmin 7-9. luokkien aikana A2-kielen poisjättäminen ei ole enää mahdollista. A2-kielen opintojen sisällön voit kysyä aineen opettajalta Lyseomessuilla. Saksan, ranskan tai venäjän voi koulussamme ottaa valinnaiseksi B2-kieleksi luokille, mikäli ryhmä muodostuu. Valinnaisen A2- ja B2-kielen opiskelijalta ja hänen huoltajaltaan kysytään kirjallisesti 9. luokan keväällä näiden kielten arviointitavasta. Mikäli oppilas ja huoltaja haluavat, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarviointia vapaaehtoisesta A2-saksasta tai -ranskasta tai valinnaisesta B2-saksasta tai -ranskasta, numeroarvosanan sijasta todistukseen tulee merkintä hyväksytty. Mikäli oppilas valitsee näistä kielistä arvosanan, vaikuttaa se hänen kaikkien aineiden keskiarvoon. Jos oppilas ei halua A2-ruotsin kielestä 9. luokan päättötodistukseen arvosanaa, hänelle annetaan numeroarvosana B1-ruotsinkielestä. Seinäjoen lyseossa A2-ruotsin numeroarvosanasta luopunut oppilas opiskelee A2-ryhmän mukana 9. luokan loppuun ja korvaa viimeisessä opiskelujaksossa A2-tason ruotsin kielen kirjallisen kokeen B1-tason kokeella. Musiikkiluokka Musiikkiluokkalaisilla on musiikkia kolme tuntia viikossa vuosiluokilla. Jos musiikkiluokalle tuleva oppilas jatkaa A2-saksan tai -ranskan opiskelua yläkoulussa, oppilaan opinto-ohjelma täyttyy tehdystä kieli- ja musiikkiluokkavalinnasta, eikä oppilaalle jää valittavaa kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle. 8

9 Osittain englanninkieliseen opetukseen painottuva ryhmä Syksyllä 2009 koulussamme aloitti ensimmäinen luokka, jonka opetuksesta osa toteutetaan englanninkielisenä. Näissä aineissa käytetään rinnakkain suomen- ja englanninkielistä oppimateriaalia ja opetuskielenä on osittain englanti ja opetuksen tukikieli on suomi. Jatkossa vuosittain perustetaan yksi osittain englanninkielellä opiskeleva ryhmä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat vahvan englannin A1 tasoisen kielen hallinnan. Peruskoulun päätteeksi oppilaiden suullisen ja kirjallisen englanninkielen tason tulisi olla sellainen, että he selviytyvät toisella asteella englanninkielellä opiskeltavista opintokokonaisuuksista. Luokan opinto-ohjelmaan kuuluu 7. luokalla 1 vvt englannin keskustelukerhoa ja 8. ja 9. luokalla valinnaisaineena osittain englanninkielellä toteutettava INTERNATIONAL COOKING IN ENGLISH kurssi. Tälle luokalle voivat hakea kaikkien Seinäjoen alakoulujen oppilaat. Haku tehdään erillisellä hakulomakkeella (tulostettavissa Seinäjoen lyseon kotisivuilta), joka tulee palauttaa Seinäjoen lyseolle keskiviikkoon mennessä. Luokalle otetaan 16 oppilasta ja valintakriteereinä ovat: aiempi näyttö kieliopinnoista (englanninkielen arvosana vähintään 8) alakoulun englanninkielenopettajan lausunto huoltajan ja oppilaan sitoutuminen kyseisen luokan opinto-ohjelmaan yläkoulun ajan oppilaan oma motivaatio Kerhotoiminta Koululla järjestetään useita kerhoja varsinaisen koulupäivän jälkeen. Koulussa toimivat liikunnan-, musiikin-, teknisen työn- ja kotitalouden kerhot. Kerhomuotoisesti on myös mm. suoritettu hygieniapasseja, tutustuttu parlamenttiin ja toimittu koulun oppaina. Kerhot tarjoavat mahdollisuuden saada kavereita ja oppia uusia taitoja. 9

10 Seiskaluokan eka päivä Seiskaluokkalaiset kokoontuvat syyslukukauden ensimmäisenä päivänä koulun pihalle, josta oppilaat kutsutaan sisätiloihin. Avajaistilaisuudessa jokainen istuu vapaasti valitsemalleen paikalle. Rehtori pitää tervetulopuheen, jonka jälkeen kuulet luokkasi ja näet luokanohjaajasi. Ensimmäinen koulupäiväsi sujuu luokanohjaajan johdolla ja oman uuden luokkasi mukana. Luokanohjaaja selvittää sinulle koulumme yleisiä käytäntöjä, kertoo ruokailuvuorosi, näyttää luokkien sijainnin. Luokanohjaaja jakaa sinulle: oppilastiedotteen lukujärjestyksesi henkilötietolomakkeen kynän, kumin, teroittimen... Toinen koulupäiväsi alkaa klo Koulun alkupäivinä tulet tutustumaan luokkasi tukioppilaisiin. Tukioppilas on koulumme yhdeksäsluokkalainen, joka perehdyttää sinua koulun toimintaan ja auttaa sopeutumaan Seinäjoen lyseoon. Marttilan koululla on Seinäjoen lyseon luokkatiloja. SEINÄJOEN LYSEO 10

11 Seinäjoen lyseo, puh fax Kirkkokatu 7, SEINÄJOKI VALINTALOMAKE 6. LUOKAN OPPILAILLE 6 koulu oppilaan nimi lk nykyinen katuosoite postinumero huoltajan puhelin KAVERITOIVE Seuraavista kahdesta kaverista haluaisin ainakin toisen olevan samassa 7. luokassa kanssani. Kirjoita etu- ja sukunimi, koulu ja perustelut valinnallesi! Toivon samalle luokalle (vain kaksi nimeä): Perustelut: (rehtori ottaa huomioon yhden kaveritoiveen ja tarkistaa mahdollisuuden toteuttaa se) VALINNAT 7. LUOKALLE Äidinkieleni on suomi ; muu mikä Käsityövalinnaksi valitsen teknisen työn tekstiilityön Opiskelen katsomusaineena UE (ev.lut.) UO (ortod.) islam ET muu mikä Olen opiskellut alakoulussa A2 Ruotsia A2 Saksaa A2 Ranskaa A2 Venäjää A2 Espanjaa Valitun kielen opiskelua ei voi keskeyttää, muuten kuin erittäin perustelluista syistä. Anomus A2-kielen opiskelun keskeyttämisestä tulee tehdä kirjallisesti yläkoulun rehtorille mennessä. Opiskelen musiikkiluokalla kyllä Haen Seinäjoen Yhteiskoulun liikuntaluokalle kyllä ei Haen Nurmon yläasteen liikuntaluokalle kyllä ei Haen matemaattis-luonnontieteelliselle luokalle (Nurmo) kyllä ei Haen Seinäjoen lyseon osittain englanninkielisen opetuksen luokalle (kts s. 5 ja 9) kyllä ei Tehtävät valinnat ovat sitovia ratkaisuja, joiden nojalla laaditaan työjärjestys. Varmista valinnat sekä huoltajan että omalla allekirjoituksellasi. Palauta lomake viimeistään keskiviikkona omalle luokanopettajallesi. Seinäjoella Oppilaan allekirjoitus: Huoltajan allekirjoitus: 11

12 TULEVA 7. LUOKKALAINEN Kerro, missä aineissa olet hyvä! Mitkä aineet ovat sinulle vaikeita tai missä aineissa toivot opettajalta apua? Mitä odotuksia sinulla on yläkoululta? Mikä asia askarruttaa tai pelottaa yläkoululle siirtymisessä? Seinäjoella oppilaan allekirjoitus HUOLTAJAN TERVEISET Onko lapsellanne todettu lukivaikeutta tai muuta oppimista vaikeuttavaa asiaa? kyllä Mikäli teillä on epäilys nuoren luki- tai oppimisvaikeudesta, niin olkaa pikaisesti yhteydessä alakoulun erityisopettajaan. Mitkä teidän näkökulmastanne ovat lapsenne vahvuuksia ja heikkouksia? Tarvitaanko jossain yläkoulun oppiaineessa tai muussa koulunkäyntiin liittyvässä asiassa erityistä tukea tai seurantaa? Mitä muita toiveita ja terveisiä haluatte esittää? Henkilökohtaisimmat asiat voi tiedottaa rehtorille sähköpostitse Voimme käyttää tietoja mm. luokkien muodostamisessa ja erityisopetuksen tarpeen kartoittamisessa. ei 12

13 Hakulomake Seinäjoen lyseon 2013 alkava osittain englanninkielisen opetuksen ryhmä Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat vahvan englannin A1 tasoisen kielen hallinnan. Tälle luokalle voivat hakea kaikkien Seinäjoen alakoulujen oppilaat. Luokalle otetaan 16 oppilasta ja valintakriteereinä ovat: aiempi näyttö kieliopinnoista (englanninkielen arvosana vähintään 8), alakoulun englanninkielenopettajan lausunto huoltajan ja oppilaan sitoutuminen kyseisen luokan opinto-ohjelmaan yläkoulun ajan oppilaan oma motivaatio Luokan opetussuunnitelman mukainen opiskelu edellyttää oppilaalta tavallista runsaampaa ponnistelua kielen oppimiseksi, mutta muuten opiskelu vastaa tavallisella yläkoulun luokalla opiskelua. Luokan opetusohjelmaan 7. luokalla kuuluu englannin keskustelukerhoa yksi tunti viikossa. 8. ja 9. luokalla opinto-ohjelmaan kuuluu INTERNATIONAL COOKING IN ENGLISH - kurssi, joka toteutetaan osittain englanninkielisenä. oppilaan nimi alakoulu lk hakee Seinäjoen lyseon osittain englanninkielisen opetusryhmän oppilaaksi, osoite puhelin huoltaja puhelin oppilas Oppilaan 6. lk joulutodistuksen englanninkielen numero äidinkielen numero Huoltaja ja oppilas sitoutuvat ryhmän opinto-ohjelmaan, mikäli oppilas tulee valituksi: kyllä ei Liitä alakoulun englanninkielen opettajan vapaamuotoinen lausunto. Painotettavana asiana on ennuste opintojen sujumisesta osittain englanninkielisessä ryhmässä yläkoulussa. Lisäksi tarvitsemme ryhmittelyjä varten seuraavat tiedot Käsityövalinnaksi valitsen teknisen työn tekstiilityön Olen opiskellut A2 Ruotsia Arvosana 6.lk A2 Saksaa A2 Ranska A2 Venäjää A2 Espanjaa Arvosana 6.lk Arvosana 6.lk Arvosana 6.lk Arvosana 6.lk Valitun kielen opiskelua ei voi keskeyttää, muuten kuin erittäin perustelluista syistä. Anomus A2- kielen opiskelun keskeyttämisestä tulee tehdä kirjallisesti yläkoulun rehtorille mennessä. Seinäjoella huoltajan allekirjoitus oppilaan allekirjoitus Tämä hakulomake tulee palauttaa Seinäjoen lyseolle keskiviikkoon mennessä. Luokalle valitut saavat valintailmoituksen kirjallisesti maaliskuussa

14 SEINÄJOEN LYSEON TUNTIJAKO YHTEISET OPPIAINEET 7. luokka 8. luokka 9. luokka Yhteensä Äidinkieli ja kirjallisuus (AI) musiikkiluokat/muut oppilaat 2/3 3/3 4/3 9 A1-kieli, englanti (ENA) A2-kieli, ruotsi tai B1-kieli, ruotsi (RUA/RUB) Uskonto/Elämänkatsomustieto (UE/ET) Historia (HI) Yhteiskuntaoppi (YH) Matematiikka (MA) Fysiikka ja kemia (FY, KE) Biologia ja maantieto (BG, BI, GE) Terveystieto (TT) Musiikki (MU) musiikkiluokka/muut oppilaat 3/1 3/- 3/- 9/1 Kuvataide (KU) Kotitalous (KO) Käsityö (TN, TS) Liikunta (LI) Oppilaanohjaus (OP) YHTEISET OPPIAINEET YHT. musiikkiluokka/muut oppilaat 30/29 27/24 28/24 85/77 VALINNAISET OPPIAINEET 7. luokka 8. luokka 9. luokka Yhteensä ei ole musiikkiluokalla, ei Clilryhmässä eikä A2- saksa/ranskavalintoja: muut valinnat * musiikkiluokka: muut valinnat 0 2+*1 2 5 CLIL-ryhmän valinnat *1(**) 5+***1 5+***1 13 A2-saksa tai -ranska/muut valinnat 2/0 2/3+*1 2/3 6/7 CLIL-ryhmässä ja A2-saksa tai - ranska/muut valinnat musiikkiluokalla ja A2-saksa tai - ranska/muut valinnat 2/*1 2/2+***1 2/2***1 6/7 2/0 2/0 2/0 6/0 KAIKKI OPPIAINEET YHTEENSÄ musiikkiluokalla ja opiskelee A2- saksaa tai -ranskaa CLIL-ryhmässä ja opiskelee A2- saksaa tai -ranskaa opiskelee A2-saksaa tai -ranskaa * 1 toteutetaan 1 vvt:n aihekokonaisuuskurssina, ** Englannin keskustelukerho CLIL-ryhmällä, ei vaikutakokonaistuntimäärään, *** CLIL-ryhmällä = 2 vvt toteutetaan International Cooking in English -kurssina 7 14

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/

Koulupolut. Siirtyminen 7. luokalle. 7.luokalle ilmoittautuminen. http://ops.tampere.fi/perusopetuksenops/ops/2/4/perusopetuksen-koulupolut/ Siirtyminen 7. luokalle Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia, uusia ystäviä ja useimmille

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa.

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa. Lohjan Yhteislyseon lukio juhlisti 100-vuotista toimintaansa juhlakeräyksellä. Sen tuotto käytettiin ekokoulun rakentamiseksi Haitin maanjäristysalueella sijaitsevaan Myrdud-nimiseen kylään. Keräyksen

Lisätiedot

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio

Nimi. https://peda.net/simo/simon-lukio Nimi https://peda.net/simo/simon-lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SIMON LUKION OPISKELIJOILLE... 4 MITEN LUKIOSSA OPISKELLAAN... 4 OPISKELUOHJEITA... 5 KOULUN YHTEYSTIEDOT JA HENKILÖKUNTA... 6 SIMON SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS

SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 SOTUNGIN ETÄLUKION OPINTO-OPAS SOTUNGIN ETÄLUKION KURSSITARJOTIN 2015 2016 Kuvataiteen kurssit eku1 2 ja terveystiedon kurssi ete1 ovat pakollisia niille, jotka ovat aloittaneet tutkintonsa nuorten

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011

SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 Koulutuslautakunta 15.6.2011, 87 Päivitetty osin; Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 9.10.2013, 76, 19.3.2014, 29 ja 32 1. SEINÄJOEN KOULUTOIMEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU

Arkadian yhteislyseo. Opinto-opas, yleinen osa. Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU Arkadian yhteislyseo Opinto-opas, yleinen osa Klikkaa otsikkoa LUOKATTOMUUS, JAKSOJÄRJESTELMÄ JA KURSSIMUOTOISUUS KURSSIEN ARVOSTELU OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI (PÄÄTTÖARVOSANA) LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LOPEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 12.5.2005 (Luyljo 11) ja 29.6.2005 (Sivla 48) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 74 ja 75) Muutettu 10.2.2008 (Sivla 18) Muutettu 3.12.2009 (Sivla 117)

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN! 5 YHTEYSTIEDOT 6 Opettajat 8 Ryhmänohjaajat 11 LUKUVUODEN 2015-2016 AIKATAULUT 12 Syksyn 2015 YO- koepäivät 13 Kevään 2016 YO- koepäivät 13 OPISKELU LUKIOSSA 14

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon!

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-opas 2015-2016 Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-oppaasta saat hyödyllistä ja tärkeää tietoa opintojasi varten. Tähän oppaaseen on koottu yhteisiä käytänteitä ja periaatteita sinulle

Lisätiedot

Ouluun lukioon 2015 2016

Ouluun lukioon 2015 2016 Ouluun lukioon 2015 2016 Työryhmä Mika Aalto, Pekka Fredriksson, Satu Fränti, Panu Kela, Tiina Rautalin, Mervi Tuomela Ulkoasu ja taitto Graafinen Suunnittelu Gasworks Oy Toimitus Satu Fränti Kuvat Oulun

Lisätiedot

Sisallysluettelo. Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen. Oman opinto-ohjelman suunnittelu. Kaksoistutkintolaisen opiskeluaika vaihtelee

Sisallysluettelo. Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen. Oman opinto-ohjelman suunnittelu. Kaksoistutkintolaisen opiskeluaika vaihtelee Sisallysluettelo Mikä on kaksoistutkinto? Mitä kaksoistutkinto-opiskelu vaatii ja antaa? Kaksoistutkinto-opiskelun perusasiat Riihimäen lukiossa Kaksoistutkinnossa alkuun pääseminen - Ilmoittautuminen

Lisätiedot

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA

1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA Euran yhteiskoulun lukuvuositiedote 2014-2015 1 2 SISÄLTÖ 1. REHTORIN PUHEENVUORO LUKUVUODEN ALKAESSA 2. KOULUN TOIMINTA-AJATUS 3. HALLINTO 4. KOULUN TAVAT 5. TYÖ- JA LOMA-AJAT 6. OPETTAJAT, PUHELINNUMEROT

Lisätiedot