Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja!"

Transkriptio

1 Seinäjoen lyseo 1

2 SISÄLTÖ Rehtorin mietteitä... 3 Tervetuloa Seinäjoen lyseoon... 4 Uudet luokat... 5 Muutoksia koulunkäyntiin... 5 Tuttuja asioita... 6 Kuka auttaa ja neuvoo?... 7 Koulun kotisivut... 7 Opiskeltavista aineista... 7 Kielistä... 8 Musiikkiluokka... 8 Osittain englanninkieliseen opetukseen painottuva ryhmä... 9 Kerhotoiminta... 9 Seiskaluokan eka päivä Valintalomake 6. luokan oppilaille Tuleva 7. luokkalainen Huoltajan terveiset Hakulomake

3 Rehtorin mietteitä Tervetuloa Seinäjoen lyseon oppilaaksi syksyllä Toivon Sinun menestyvän opinnoissasi yläkoulussa. Me lyseolaiset toivomme, että Sinun tulevat vuodet ovat onnellisia. Seinäjoen lyseolla hyödynnetään nykyteknologiaa monin eri tavoin opetuksessa, hallinnossa ja viestinnässä. Koemme, että selkeät ja turvalliset käytänteet luovat perustaa onnistuneelle opiskelulle. Toivomme, että teet aloitteita koulun aikuisille mahdollisista kehitettävistä asioista. Koulussamme on nykyisin yli 570 erilaista oppijaa. Meille on tärkeää, että arkinen työntekomme on turvallista ja kaikilla on hyvä olla koulussamme. Tietysti pyrimme siihen, että jokainen voisi saavuttaa omat henkilökohtaiset oppimistavoitteensa. Koulu tarjoaakin monimuotoista tukea oppimiseen. Osallistumme edelleen aktiivisesti alueelliseen ja kansainväliseen opetuksen kehittämistoimintaan. Toivomme, että erilaiset yhteistyöhankkeet mahdollistavat oppilaillemme uusia tapoja opetella aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Painotamme sitä, että arkinen työntekomme on turvallista ja kaikilla on hyvä olla koulussamme. Erilaiset juhlat ja vierailijat elävöittävät ja rytmittävät koulutyötämme. Kaikessa toiminnassamme pyrimme siihen, että oppilaat saavat monipuolisia oppimiskokemuksia ja heille tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vastuunkantamista. Jokaisella lyseolaisella tulee olla työrauha. Jos työrauha jostakin syystä häiriintyy tai jokin muu asia häiritsee oppimista, oppilaan tulee hakea apua joko luokanohjaajalta, oppilashuoltoryhmän jäseniltä tai tukioppilailta. Solmukohtia auotaan mahdollisimman nopeasti, kunhan niistä vain tiedetään. Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja! Tervetuloa tutustumaan Seinäjoen lyseon tiloihin ja muihin opetusjärjestelyihin Lyseomessuille klo Tuolloin pidetään erillinen infotilaisuus 6. luokkien huoltajille juhlasalissa klo Tilaisuudessa kerrotaan myös osittain englanninkielisen opetuksen toteuttamistavasta. Kaisa Isotalo rehtori 3

4 Tervetuloa Seinäjoen lyseoon Kuudennen luokan oppilaat aloittavat seuraavan lukuvuoden uudessa oppilaitoksessa. Jotta siirtyminen 7. luokalle sujuisi mahdollisimman joustavasti, tarjoamme oppilaille ja vanhemmille mahdollisuuden tutustua kouluumme seuraavissa yhteyksissä. Torstaina Lyseomessut klo klo Koulun tiloihin tutustuminen Marttilan koululla ja Seinäjoen lyseolla Rehtorin puheenvuoro Tiistaina Vanhempainilta 6. luokkalaisten huoltajille klo Tutustuminen koulun toimintakulttuuriin sekä kodin ja koulun yhteistyöhön Toukokuu luokkalaiset tutustumaan Seinäjoen lyseolle - Tutustumista koulun käytänteisiin - Koulun tilojen läpikäynti - Opot vastaavat 6. luokkalaisten kysymyksiin 4

5 Uudet luokat Seinäjoen lyseolla on 7., 8. ja 9. vuosiluokalla useita rinnakkaisluokkia ja -ryhmiä. Tyttöjen ja poikien lukumäärä kullakin luokalla sekä luokan koko oppilasmäärä vaihtelevat luokittain ja ryhmittäin. Tavoitteenamme on, että luokkien kokoonpano on toimiva. Pyrimme ottamaan huomioon oppilaan esittämät kaveritoiveet. Luokkien kokoonpano selviää elokuun ensimmäisenä koulupäivänä. Muutoksia koulunkäyntiin Oppitunnit ovat pääsääntöisesti klo välillä. Kouluviikon pituus on keskimäärin 30 tuntia. Perusopetuksen luokilla oppilaita opettavat aineenopettajat, joten useilla tunneilla päivän aikana on eri opettaja. Oppilaan luokkatila vaihtuu lukujärjestyksen mukaisesti. Oppilas vaihtaa opetustilasta toiseen välitunnin aikana. Jokaisella luokalla on oma luokanohjaaja, joka seuraa oppilaan koulunkäyntiä ja poissaoloja. Oppilaan on otettava aikaisempaa enemmän vastuuta koulunkäynnistään, mutta myös kotona on hyvä seurata nuoren oppimista. Oppilaan tulee selvittää kaikki poissaolonsa luokanohjaajalle ja ottaa selkoa oma-aloitteisesti poissaolon aikana käsitellyistä asioista ja läksyistä. Koulumme oppiaineista annetaan yleensä joka tunnilla läksyjä. Koulussamme on jaksojärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että lukuvuosi on jaettu neljään eri jaksoon. Ensimmäinen jakso päättyy syyslukukauden puolessavälissä, toinen jakso jouluna ja kolmas jakso vaihtuu neljänneksi jaksoksi maaliskuun aikana. Yhden jakson aikana keskitytään tiettyihin lukuaineisiin. Lähes kaikki lukuaineet vaihtuvat jaksoittain. Taito- ja taideaineet ovat koulussamme hajautettuna eli oppilaalla on 7. vuosiluokalla jokaisessa jaksossa kotitaloutta, musiikkia, käsitöitä, liikuntaa ja kuvataidetta. Oppilaan kannalta katsottuna jaksotus näkyy siten, että lukujärjestys vaihtuu noin yhdeksän viikon välein ja oppilas saa lukuvuoden aikana neljä todistusta. Jokaisen jakson alkupuolella oppilas saa koelistan. Siitä selviää, milloin meneillään olevassa jaksossa on kokeita. Koelistat ja lukujärjestykset ovat myös koulun kotisivuilla. 5

6 Jokainen oppilas saa henkilökohtaisen lukujärjestyksen, josta selviää minkä jakson lukujärjestys on kyseessä opetettava aine opettaja tila Lukuvuosi II jakso 7G Olli Oppilas Oppiaine ja ryhmälyhenne KU727G KU = Kuvataide 72 = 7. luokan 2. jakso 7G = ryhmä, jossa on luokka 7G:n oppilaita Opettajan nimilyhenne KAP Luokkatila 306 = 3. kerros, luokka 306 Tuttuja asioita Välitunteja on meilläkin ja niiden aikana oppilas saa olla koulun sisätiloissa tai mennä ulos. Tuki- ja erityisopetusta on tarjolla myös Seinäjoen lyseossa. Näistä tulee keskustella kyseisen aineen opettajan kanssa. Ruokailuvuoroja koulussamme on kaksi. Lisäksi ruokailuihin voi sisältyä varhennukset, joista luokanohjaaja tai aineenopettaja kertoo erikseen luokille. 6

7 Kuka auttaa ja neuvoo? Rehtori Apulaisrehtori Luokanohjaaja Opettajat Koulukuraattori Oppilaanohjaaja Terveydenhoitaja Tukioppilaat Kaikki koulussa työskentelevät Mahdollisuus läksykerhoon kahdesti viikossa Koulun kotisivut Seinäjoen lyseon kotisivut löytyvät osoitteesta Oppimisympäristönä meillä on tällä hetkellä Akkuna, jonne oppilaan käyttöoikeudet tarkistetaan 7. luokan syyslukukaudella. Akkunan kautta myös huoltajat pääsevät katsomaan oppilaan poissaoloja ja arvosanoja. Opiskeltavista aineista Suuri osa yläkoulussa opiskeltavista aineista on samoja kuin aikaisemmillakin luokilla. Uusia oppiaineita seitsemännen luokan lukujärjestyksessä ovat kotitalous, oppilaanohjaus, terveystieto ja osalla oppilaista ruotsi. Lisäksi suurin osa oppilaista suorittaa 7. luokalla aihekokonaisuuskurssin, jossa atk:n avulla perehdytään eri oppiaineiden sisältöihin. Tavoitteena on tietoteknisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen. Vapaasti valittavia valinnaisaineita on kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Ne valitaan 7. luokan keväällä. Koulun messutapahtumassa esitellään muun muassa valinnaisaineita, joita ovat käsityöhön, tietotekniikkaan, liikuntaan, yrittäjyyskasvatukseen, kuvataiteeseen, kotitalouteen, musiikkiin, kieliin ja äidinkieleen liittyvät kokonaisuudet. 7

8 Kielistä Jos olet aloittanut alakoulun neljännellä luokalla A2-kielen opiskelun (ruotsi, saksa tai ranska), se jatkuu uudessa koulussasi. Mikäli olet alakoulussa opiskellut A2-ruotsia, mutta haluat aloittaa ruotsin kielen opiskelun alusta 7. luokalla, kielen taso muuttuu A2-ruotsista B1-ruotsiksi. Myöhemmin 7-9. luokkien aikana A2-kielen poisjättäminen ei ole enää mahdollista. A2-kielen opintojen sisällön voit kysyä aineen opettajalta Lyseomessuilla. Saksan, ranskan tai venäjän voi koulussamme ottaa valinnaiseksi B2-kieleksi luokille, mikäli ryhmä muodostuu. Valinnaisen A2- ja B2-kielen opiskelijalta ja hänen huoltajaltaan kysytään kirjallisesti 9. luokan keväällä näiden kielten arviointitavasta. Mikäli oppilas ja huoltaja haluavat, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarviointia vapaaehtoisesta A2-saksasta tai -ranskasta tai valinnaisesta B2-saksasta tai -ranskasta, numeroarvosanan sijasta todistukseen tulee merkintä hyväksytty. Mikäli oppilas valitsee näistä kielistä arvosanan, vaikuttaa se hänen kaikkien aineiden keskiarvoon. Jos oppilas ei halua A2-ruotsin kielestä 9. luokan päättötodistukseen arvosanaa, hänelle annetaan numeroarvosana B1-ruotsinkielestä. Seinäjoen lyseossa A2-ruotsin numeroarvosanasta luopunut oppilas opiskelee A2-ryhmän mukana 9. luokan loppuun ja korvaa viimeisessä opiskelujaksossa A2-tason ruotsin kielen kirjallisen kokeen B1-tason kokeella. Musiikkiluokka Musiikkiluokkalaisilla on musiikkia kolme tuntia viikossa vuosiluokilla. Jos musiikkiluokalle tuleva oppilas jatkaa A2-saksan tai -ranskan opiskelua yläkoulussa, oppilaan opinto-ohjelma täyttyy tehdystä kieli- ja musiikkiluokkavalinnasta, eikä oppilaalle jää valittavaa kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle. 8

9 Osittain englanninkieliseen opetukseen painottuva ryhmä Syksyllä 2009 koulussamme aloitti ensimmäinen luokka, jonka opetuksesta osa toteutetaan englanninkielisenä. Näissä aineissa käytetään rinnakkain suomen- ja englanninkielistä oppimateriaalia ja opetuskielenä on osittain englanti ja opetuksen tukikieli on suomi. Jatkossa vuosittain perustetaan yksi osittain englanninkielellä opiskeleva ryhmä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat vahvan englannin A1 tasoisen kielen hallinnan. Peruskoulun päätteeksi oppilaiden suullisen ja kirjallisen englanninkielen tason tulisi olla sellainen, että he selviytyvät toisella asteella englanninkielellä opiskeltavista opintokokonaisuuksista. Luokan opinto-ohjelmaan kuuluu 7. luokalla 1 vvt englannin keskustelukerhoa ja 8. ja 9. luokalla valinnaisaineena osittain englanninkielellä toteutettava INTERNATIONAL COOKING IN ENGLISH kurssi. Tälle luokalle voivat hakea kaikkien Seinäjoen alakoulujen oppilaat. Haku tehdään erillisellä hakulomakkeella (tulostettavissa Seinäjoen lyseon kotisivuilta), joka tulee palauttaa Seinäjoen lyseolle keskiviikkoon mennessä. Luokalle otetaan 16 oppilasta ja valintakriteereinä ovat: aiempi näyttö kieliopinnoista (englanninkielen arvosana vähintään 8) alakoulun englanninkielenopettajan lausunto huoltajan ja oppilaan sitoutuminen kyseisen luokan opinto-ohjelmaan yläkoulun ajan oppilaan oma motivaatio Kerhotoiminta Koululla järjestetään useita kerhoja varsinaisen koulupäivän jälkeen. Koulussa toimivat liikunnan-, musiikin-, teknisen työn- ja kotitalouden kerhot. Kerhomuotoisesti on myös mm. suoritettu hygieniapasseja, tutustuttu parlamenttiin ja toimittu koulun oppaina. Kerhot tarjoavat mahdollisuuden saada kavereita ja oppia uusia taitoja. 9

10 Seiskaluokan eka päivä Seiskaluokkalaiset kokoontuvat syyslukukauden ensimmäisenä päivänä koulun pihalle, josta oppilaat kutsutaan sisätiloihin. Avajaistilaisuudessa jokainen istuu vapaasti valitsemalleen paikalle. Rehtori pitää tervetulopuheen, jonka jälkeen kuulet luokkasi ja näet luokanohjaajasi. Ensimmäinen koulupäiväsi sujuu luokanohjaajan johdolla ja oman uuden luokkasi mukana. Luokanohjaaja selvittää sinulle koulumme yleisiä käytäntöjä, kertoo ruokailuvuorosi, näyttää luokkien sijainnin. Luokanohjaaja jakaa sinulle: oppilastiedotteen lukujärjestyksesi henkilötietolomakkeen kynän, kumin, teroittimen... Toinen koulupäiväsi alkaa klo Koulun alkupäivinä tulet tutustumaan luokkasi tukioppilaisiin. Tukioppilas on koulumme yhdeksäsluokkalainen, joka perehdyttää sinua koulun toimintaan ja auttaa sopeutumaan Seinäjoen lyseoon. Marttilan koululla on Seinäjoen lyseon luokkatiloja. SEINÄJOEN LYSEO 10

11 Seinäjoen lyseo, puh fax Kirkkokatu 7, SEINÄJOKI VALINTALOMAKE 6. LUOKAN OPPILAILLE 6 koulu oppilaan nimi lk nykyinen katuosoite postinumero huoltajan puhelin KAVERITOIVE Seuraavista kahdesta kaverista haluaisin ainakin toisen olevan samassa 7. luokassa kanssani. Kirjoita etu- ja sukunimi, koulu ja perustelut valinnallesi! Toivon samalle luokalle (vain kaksi nimeä): Perustelut: (rehtori ottaa huomioon yhden kaveritoiveen ja tarkistaa mahdollisuuden toteuttaa se) VALINNAT 7. LUOKALLE Äidinkieleni on suomi ; muu mikä Käsityövalinnaksi valitsen teknisen työn tekstiilityön Opiskelen katsomusaineena UE (ev.lut.) UO (ortod.) islam ET muu mikä Olen opiskellut alakoulussa A2 Ruotsia A2 Saksaa A2 Ranskaa A2 Venäjää A2 Espanjaa Valitun kielen opiskelua ei voi keskeyttää, muuten kuin erittäin perustelluista syistä. Anomus A2-kielen opiskelun keskeyttämisestä tulee tehdä kirjallisesti yläkoulun rehtorille mennessä. Opiskelen musiikkiluokalla kyllä Haen Seinäjoen Yhteiskoulun liikuntaluokalle kyllä ei Haen Nurmon yläasteen liikuntaluokalle kyllä ei Haen matemaattis-luonnontieteelliselle luokalle (Nurmo) kyllä ei Haen Seinäjoen lyseon osittain englanninkielisen opetuksen luokalle (kts s. 5 ja 9) kyllä ei Tehtävät valinnat ovat sitovia ratkaisuja, joiden nojalla laaditaan työjärjestys. Varmista valinnat sekä huoltajan että omalla allekirjoituksellasi. Palauta lomake viimeistään keskiviikkona omalle luokanopettajallesi. Seinäjoella Oppilaan allekirjoitus: Huoltajan allekirjoitus: 11

12 TULEVA 7. LUOKKALAINEN Kerro, missä aineissa olet hyvä! Mitkä aineet ovat sinulle vaikeita tai missä aineissa toivot opettajalta apua? Mitä odotuksia sinulla on yläkoululta? Mikä asia askarruttaa tai pelottaa yläkoululle siirtymisessä? Seinäjoella oppilaan allekirjoitus HUOLTAJAN TERVEISET Onko lapsellanne todettu lukivaikeutta tai muuta oppimista vaikeuttavaa asiaa? kyllä Mikäli teillä on epäilys nuoren luki- tai oppimisvaikeudesta, niin olkaa pikaisesti yhteydessä alakoulun erityisopettajaan. Mitkä teidän näkökulmastanne ovat lapsenne vahvuuksia ja heikkouksia? Tarvitaanko jossain yläkoulun oppiaineessa tai muussa koulunkäyntiin liittyvässä asiassa erityistä tukea tai seurantaa? Mitä muita toiveita ja terveisiä haluatte esittää? Henkilökohtaisimmat asiat voi tiedottaa rehtorille sähköpostitse Voimme käyttää tietoja mm. luokkien muodostamisessa ja erityisopetuksen tarpeen kartoittamisessa. ei 12

13 Hakulomake Seinäjoen lyseon 2013 alkava osittain englanninkielisen opetuksen ryhmä Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat vahvan englannin A1 tasoisen kielen hallinnan. Tälle luokalle voivat hakea kaikkien Seinäjoen alakoulujen oppilaat. Luokalle otetaan 16 oppilasta ja valintakriteereinä ovat: aiempi näyttö kieliopinnoista (englanninkielen arvosana vähintään 8), alakoulun englanninkielenopettajan lausunto huoltajan ja oppilaan sitoutuminen kyseisen luokan opinto-ohjelmaan yläkoulun ajan oppilaan oma motivaatio Luokan opetussuunnitelman mukainen opiskelu edellyttää oppilaalta tavallista runsaampaa ponnistelua kielen oppimiseksi, mutta muuten opiskelu vastaa tavallisella yläkoulun luokalla opiskelua. Luokan opetusohjelmaan 7. luokalla kuuluu englannin keskustelukerhoa yksi tunti viikossa. 8. ja 9. luokalla opinto-ohjelmaan kuuluu INTERNATIONAL COOKING IN ENGLISH - kurssi, joka toteutetaan osittain englanninkielisenä. oppilaan nimi alakoulu lk hakee Seinäjoen lyseon osittain englanninkielisen opetusryhmän oppilaaksi, osoite puhelin huoltaja puhelin oppilas Oppilaan 6. lk joulutodistuksen englanninkielen numero äidinkielen numero Huoltaja ja oppilas sitoutuvat ryhmän opinto-ohjelmaan, mikäli oppilas tulee valituksi: kyllä ei Liitä alakoulun englanninkielen opettajan vapaamuotoinen lausunto. Painotettavana asiana on ennuste opintojen sujumisesta osittain englanninkielisessä ryhmässä yläkoulussa. Lisäksi tarvitsemme ryhmittelyjä varten seuraavat tiedot Käsityövalinnaksi valitsen teknisen työn tekstiilityön Olen opiskellut A2 Ruotsia Arvosana 6.lk A2 Saksaa A2 Ranska A2 Venäjää A2 Espanjaa Arvosana 6.lk Arvosana 6.lk Arvosana 6.lk Arvosana 6.lk Valitun kielen opiskelua ei voi keskeyttää, muuten kuin erittäin perustelluista syistä. Anomus A2- kielen opiskelun keskeyttämisestä tulee tehdä kirjallisesti yläkoulun rehtorille mennessä. Seinäjoella huoltajan allekirjoitus oppilaan allekirjoitus Tämä hakulomake tulee palauttaa Seinäjoen lyseolle keskiviikkoon mennessä. Luokalle valitut saavat valintailmoituksen kirjallisesti maaliskuussa

14 SEINÄJOEN LYSEON TUNTIJAKO YHTEISET OPPIAINEET 7. luokka 8. luokka 9. luokka Yhteensä Äidinkieli ja kirjallisuus (AI) musiikkiluokat/muut oppilaat 2/3 3/3 4/3 9 A1-kieli, englanti (ENA) A2-kieli, ruotsi tai B1-kieli, ruotsi (RUA/RUB) Uskonto/Elämänkatsomustieto (UE/ET) Historia (HI) Yhteiskuntaoppi (YH) Matematiikka (MA) Fysiikka ja kemia (FY, KE) Biologia ja maantieto (BG, BI, GE) Terveystieto (TT) Musiikki (MU) musiikkiluokka/muut oppilaat 3/1 3/- 3/- 9/1 Kuvataide (KU) Kotitalous (KO) Käsityö (TN, TS) Liikunta (LI) Oppilaanohjaus (OP) YHTEISET OPPIAINEET YHT. musiikkiluokka/muut oppilaat 30/29 27/24 28/24 85/77 VALINNAISET OPPIAINEET 7. luokka 8. luokka 9. luokka Yhteensä ei ole musiikkiluokalla, ei Clilryhmässä eikä A2- saksa/ranskavalintoja: muut valinnat * musiikkiluokka: muut valinnat 0 2+*1 2 5 CLIL-ryhmän valinnat *1(**) 5+***1 5+***1 13 A2-saksa tai -ranska/muut valinnat 2/0 2/3+*1 2/3 6/7 CLIL-ryhmässä ja A2-saksa tai - ranska/muut valinnat musiikkiluokalla ja A2-saksa tai - ranska/muut valinnat 2/*1 2/2+***1 2/2***1 6/7 2/0 2/0 2/0 6/0 KAIKKI OPPIAINEET YHTEENSÄ musiikkiluokalla ja opiskelee A2- saksaa tai -ranskaa CLIL-ryhmässä ja opiskelee A2- saksaa tai -ranskaa opiskelee A2-saksaa tai -ranskaa * 1 toteutetaan 1 vvt:n aihekokonaisuuskurssina, ** Englannin keskustelukerho CLIL-ryhmällä, ei vaikutakokonaistuntimäärään, *** CLIL-ryhmällä = 2 vvt toteutetaan International Cooking in English -kurssina 7 14

Rehtorin mietteitä. Kaisa Isotalo rehtori

Rehtorin mietteitä. Kaisa Isotalo rehtori 1 SISÄLTÖ Rehtorin mietteitä... 3 Tervetuloa Seinäjoen lyseoon... 4 Uudet luokat... 5 Muutoksia koulunkäyntiin... 5 Tuttuja asioita... 6 Kuka auttaa ja neuvoo?... 7 Koulun kotisivut... 7 Opiskeltavista

Lisätiedot

Rehtorin mietteitä. Kaisa Isotalo rehtori

Rehtorin mietteitä. Kaisa Isotalo rehtori OPAS 7. luokkaa aloittavalle 2018 1 SISÄLTÖ Rehtorin mietteitä... 3 Tervetuloa Seinäjoen lyseoon... 4 Uudet luokat... 5 Muutoksia koulunkäyntiin... 5 Tuttuja asioita... 6 Kuka auttaa ja neuvoo?... 7 Sähköiset

Lisätiedot

OPAS 7. luokkaa aloittavalle

OPAS 7. luokkaa aloittavalle OPAS 7. luokkaa aloittavalle SEINÄJOEN LYSEO 2017 1 SISÄLTÖ Rehtorin mietteitä... 3 Tervetuloa Seinäjoen lyseoon... 4 Uudet luokat... 5 Muutoksia koulunkäyntiin... 5 Tuttuja asioita... 6 Kuka auttaa ja

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma

Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Kempeleen perusopetuksen opetussuunnitelma Luku 16.21 Valinnaisaineet Valinnaisaineiden vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, sisällöt, työtavat ja oppimisympäristö sekä arviointi Valmistelijat: Pasi Jolanki,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS

Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS Padasjoen lukion aikuislinjan LOPS 1. Padasjoen lukion aikuislinja Padasjoen lukion aikuislinjalla voi suorittaa koko lukion oppimäärän tai opiskella yksittäisiä aineita ja saada niistä erillisen todistuksen.

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila

ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila LIEKSAN LUKIO 12.1.2015 ABIEN LUKUJÄRJESTYS 27.1.-11.2. Preliminäärikokeet: klo luokkatila ti 27.1. Äidinkieli 8-14 alakoulun sali ke 28.1. Pitkä kieli; englanti 8-14 201 to 29.1. YH, KE, TE, GE 8-14 201

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 1 SEMINAARIPÄIVÄ 13.9.2017 8.30-15.30 REHTORIT KEMPELEEN KOULU TYÖRYHMÄ, ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ TUTOR-OPETTAJAT TIETOHALLINNON EDUSTAJAT VIHIKARI

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet

Valinnaisuus luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaisuus 5.-6. luokilla A2-kieli ja muut valinnaiset aineet Valinnaiset aineet alakoulussa Oppilaalla on yhteensä 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia aineita sekä 5. luokalla että 6.luokalla. Oppilas

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto HAKIJATUNNUS (Opisto täyttää) Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2014 31.8.2014. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2

PAUNUN KOULU KOELISTA SYKSY 2014 31.8.2014. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2 VIIKKO 37 Ma 8.9. Pe 12.9. Ma 8.9. MATEMATIIKKA luokka klo luokkatila tilan vaihto 8A 9-10 MA2 8B 9-10 BG2 8C 9-10 MA3 8D 9-10 BG1 8E 9-10 AI1 9B (LEL) AI1 RE1 8F 9-10 AI2 Pe 12.9. MATEMATIIKKA luokka

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Vuosaaren koulujen yhdistyminen

Vuosaaren koulujen yhdistyminen Vuosaaren koulujen yhdistyminen Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Vuosaaren alueella kahdeksan peruskoulua yhdistyvät neljäksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen seuraavasti: Heteniityn ala-asteen koulu

Lisätiedot

TERVETULOA LIELAHDEN KOULUUN 7. LUOKALLE

TERVETULOA LIELAHDEN KOULUUN 7. LUOKALLE TERVETULOA LIELAHDEN KOULUUN 7. LUOKALLE Lielahden koulu Rehtorit Tiina Haanpää ja Sami Jaakkola 1 LIELAHDEN KOULU, arvot turvallisuus luottamus oikeudenmukaisuus yhdessä toimiminen (yhteisöllisyys) 2

Lisätiedot

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja

Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015. Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja Havukosken koulun yhteishakuilta 24.11.2015 Saija Tikkanen Oppilaanohjaaja PÄÄTTÖARVIOINTI Opetussuunnitelman perusteiden mukaan päättöarvosanan tulee perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Tietoa 7. luokalle siirtymisestä oppilaalle ja huoltajille. Lukuvuosi luokkalaisen opas

Tietoa 7. luokalle siirtymisestä oppilaalle ja huoltajille. Lukuvuosi luokkalaisen opas 6. Tietoa 7. luokalle siirtymisestä oppilaalle ja huoltajille. Lukuvuosi 2018 2019 - luokkalaisen opas Tervetuloa Sisällys 4 5 Tärkeät päivämäärät, lomakkeet ja lisätietoa 6 7 Miten 7. luokalle siirrytään?

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta

Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Ohjeita valintojen tekemiseen tarjottimesta Paljonko on tehty ykkösellä kuinka paljon pitää tehdä kakkosella yhteensä vähintään 60! Arvioi myös sitä, kuinka paljon kolmannelle vuodelle jää minimi 75 yht.

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet

Munkkiniemen yhteiskoulun esittely. yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet Tervetuloa! Munkkiniemen yhteiskoulun esittely yleistä tuntijako matematiikkaluokka liikunta ja urheilu, URHEA oppilaaksioton perusteet perustettu 1938 Munkkiniemen yhteiskoulu Munkkiniemen koulutussäätiön

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Tulevien seiskojen opas

Tulevien seiskojen opas Tulevien seiskojen opas 2017 2018 7. luokkalaisten ensimmäinen koulupäivä torstaina 10.8.2017 alkaa klo 9.00 koulun juhlasalissa. Aineenopettaja: Yläkoulussa opetuksesta vastaavat aineenopettajat. Oppilaiden

Lisätiedot

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E.

E. Tehtävätyyppi perusopetuksessa ja/tai lukiokoulutuksessa tässä oppilaitoksessa Katso vaihtoehdot luettelosta, kohta E. OPETTAJAKOHTAISTEN TIETOJEN LOMAKE Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat 2008 Opettajan tiedot A. Opettajan sukunimi B. Opettajan etunimi D. Työsuhteen luonne tässä oppilaitoksessa (1.3.2008

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2017 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

YLI-MAARIAN KOULUN ESITTELYTILAISUUS

YLI-MAARIAN KOULUN ESITTELYTILAISUUS YLI-MAARIAN KOULUN ESITTELYTILAISUUS 11.1.2018 - MONITOIMITALO YPSILON JA YLI-MAARIAN KOULU - YLI-MAARIAN KOULUSSA 7. - 9. LUOKALLA - OPETUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄT UUDET TUULET OSALLISUUS, HYVINVOINTI

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen

Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Tervetuloa koulutulokkaiden tilaisuuteen Koulupolku alkaa Koulunkäynnin aloittaminen on iso asia lapsen ja koko perheen elämässä. Koulutulokkaat odottavat innolla, ehkä hieman jännittäen koulun alkamista

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh.

Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku. 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. Jatko-opinnot peruskoulun jälkeen ja kevään 2011 yhteishaku 20.01.2011 Hanna Koskinen hanna.koskinen@annatapio.fi Puh. 0400 663346 Suomen koulutusjärjestelmä Koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen Ammatillinen

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

OPS-kommentointi - Perusraportti

OPS-kommentointi - Perusraportti OPS-kommentointi - Perusraportti 1. Nimi tai taho: Anonyymi 1 Nimi Avoimet vastaukset: Nimi - Marja-Liisa Mikkola 2. Mitä osiota kommentti koskee? Kirjoita kommenttisi oikealla olevaan ruutuun. Mitä osiota

Lisätiedot

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla

Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö. Info lyseon lukiolla Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö Info lyseon lukiolla 8.9.2015 Yleistä 16 ainekohtaista kirjoitustiimiä (1-2, 3-6 ja 7-9 ope) 3 yleisen osan kirjoitustiimiä Esiopetuksen työryhmä Ohjausryhmä Mukana normaalikoulu

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus

OPS-2016 kevät Juvan perusopetus PS-2016 kevät Juvan perusopetus Pedagogiset iltapäivät johtajat ja ops-koordinaattorit ma 25.1. klo 14.00-15.30 kokoushuone 301 Paikalla: Anne Haakana, Anni Koivunen, Aappo Laitinen, Hannele Penttinen,

Lisätiedot

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen

Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen 13.2.2016 Valinnaisainevanhempainaamu eli mikä muuttuu 7. luokan jälkeen ja mitä uutta valitaan lukujärjestykseen Oppilaanohjaaja Aija Helander 7. luokan jälkeiset muutokset Oppiaineista 7. luokan kevääseen

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot