Opas kansainvälisen työleirin järjestämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas kansainvälisen työleirin järjestämiseen"

Transkriptio

1 Opas kansainvälisen työleirin järjestämiseen Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry Veturitori Helsinki

2 Sisältö Mikä on työleiri? Kuka voi järjestää työleirin? Ideasta leiriksi Leirikuvaus ja leirinhaku Ennen leiriä - Rahoitus Leirinjärjestäjän aikataulu Leirillä - Leiriläiset Leirinvetäjät Leirinvetäjien valmennus Erityisryhmät Turvapaikanhakijat leirillä Majoitus Ruokailu Työnohjaus ja työturvallisuus Opinto-osuus Vapaa-ajanohjelma Leirivierailu Tiedotus Leiri ja paikallinen yhteisö Vakuutukset Leirikokemuksia Vastuualueet Leiri-isännän usein kysytyt kysymykset Evaluaatio ja Puintipäivät KVT ry Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry (KVT) on rauhanjärjestö, jonka tarkoitus on ruohonjuuritason toiminnalla edistää rauhaa, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja ympäristönsuojelua. Pääasiallinen toimintamme on kansainvälisten työleirien järjestäminen Suomessa sekä vapaaehtoisten välittäminen ulkomaisille leireille ja pitkäaikaisvapaaehtoisiksi. KVT kuuluu kansainväliseen rauhanjärjestöön Service Civil Internationaliin, jolla on jäsenjärjestöjä eri puolilla maailmaa. SCI Service Civil International (SCI) on vapaaehtoistyöjärjestö, jonka päämäärä on rauhan puolustaminen järjestämällä kansainvälistä vapaaehtoistoimintaa kaikenikäisille ihmisille. SCI:lla on 40 jäsenjärjestöä ja noin sata partneriorganisaatiota eri puolilla maailmaa. Vapaaehtoisprojekteja löytyy SCI:n kautta tuhansia ympäri maailmaa. SCI pyrkii edistämään rauhan asiaa lisäämällä kulttuurien välistä kohtaamista. KVT on SCI:n suomalainen jäsenjärjestö.

3 Mikä on työleiri? Kansainvälinen työleiri on kymmenestä päivästä kolmeen viikkoon kestävä leiri, jonka aikana 6-20 vapaaehtoista tekee töitä jonkin yleishyödyllisen projektin kimpussa. Leirin järjestäjä vastaa leirin ideoinnista ja käytännön järjestelyistä, KVT järjestää paikalle ulkomaalaiset vapaaehtoiset ja leirinvetäjät. Ensimmäinen kansainvälinen työleiri järjestettiin 1920 Esnes`n kylässä Ranskassa, ja sen tarkoitus oli jälleenrakennus ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Työleirillä kohtasivat entiset viholliskansalaisuuksien edustajat lapionvarressa: sama rauhaa, kulttuurien kohtaamista, ymmärtämistä ja vuorovaikusta edistävä periaate on yhä edelleen järjestettävien leirien taustalla. KVT:n kattojärjestön Service Civil Internationalin jäsen- ja partnerijärjestöt organisoivat vuosittain noin tuhat työleiriä ympäri maailmaa. Suomessa leirejä järjestetään vuosittain noin 15, ja leiri-isäntinä ovat toimineet mm. kyläyhdistykset, festivaalit, luomutilat, vastaanottokeskus ja vammaisten perhekoti. 3

4 Kuka voi järjestää työleirin? Työleirejä voivat järjestää yleishyödyllistä työtä tekevät yhteisöt ja yhdistykset. Työleiritoiminnan ei ole tarkoitus tuottaa järjestäjälleen voittoa, vaan saada jokin sellainen projekti tehtyä, jolle muuten olisi vaikea löytää tekijöitä. Työleirin tulisi hyödyttää jotain isompaa yhteisöä kuin vain yksittäistä ihmistä ja hänen perhettään. Voittoa tavoittelevat yritykset eivät voi järjestää työleiriä, eikä työleirillä tehtävä työ saisi tuottaa suoraa rahallista hyötyä järjestäjilleen, esimerkiksi niin, että työleiriläiset korvaavat palkatun työvoiman. Työleiritoiminnan tarkoitus on auttaa kansalaisyhteiskunnan olemassoloa, rauhantyötä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta. Jokainen uusi leiri-isäntä arvioidaan tapauskohtaisesti KVT:n johtokunnassa. Työleirillä tehtävän työn tulisi olla selllaista, että se soveltuu monelaisille ihmisille, eikä vaadi erityista ammattitaitoa. Järjestäjän tulee voida tarjota leiriläisille työnohjausta, majoitus, ruokailu ja koordinoida leirin käytännön asiat vastuullisesti. Useimmiten leirit ovat jonkinlaista käytännön rakennus-, remontointi- tai raivaushommaa, myös puutarha-ja peltotöitä. Toki leirin voi järjestää myös muunlaisen toiminnan tiimoilta: vain mielikuvitus on rajana! SCI:n leiriteemat seuraavalla sivulla voivat antaa inspiraatiota. SCI:n järjestöt ovat järjestäneet leirejä, joilla leiriläiset järjestävät aktiviteetteja vanhukselle, lapsille ja turvapaikanhakijoille, kiertävät kouluissa kertomassa jostain aiheesta, kokkaavat kasvisruokaa ja jakavat sitä kaduilla, osallistuvat mielenosoitusten järjestämiseen tai näyttelevät muinaisia roomalaisia festariperformanssissa.

5 Ideasta leiriksi! Kun ajatus kansainvälisen työleirin järjestämisestä on syntynyt, otetaan ensin yhteyttä KVT:n leirikoordinaatioryhmään/toimistoon osoitteessa kvtfinland.org. Leirinjärjestäjä täyttää KVT:n alustavan kyselyn ja palauttaa sen toimistolle. Kysely löytyy KVT:n nettisivuilta kohdasta leiri-isäntien haku. KVT:ltä voi myös kysellä samalla mitä tahansa mieltä askarruttavaa liittyen leirin järjestämiseen! Uudet leirit hyväksytään mukaan leiriohjelmaan KVT:n johtokunnan kokouksessa tammikuussa. Alustavat kyselyt toivottaisiin palautettaviksi leiriä edeltävän vuoden loppuun mennessä, mutta leiri voidaan hyväksyä mukaan leiriohjelmaan myös myöhemmin, kuitenkin viimeistään kolmea kuukautta ennen leirin alkua. Mitä aikaisemmin leiri hyväksytään ja lisätään mukaan leiriohjelmaan, sitä todennäköisemmin leirille löytyy vapaaehtoisia.suurin osa Euroopan leirivaihdosta tapahtuu kesäaikaan. Leirikuvaus ja leirinhaku Kun leiri on päätetty järjestää ja KVT:n johtokunta on hyväksynyt sen, kirjoitetaan leiristä KVT:n toimistolla ns. leirikuvaus, joka laitetaan näkyville SCI:n sähköiseen hakujärjestelmään, osoitteeseen Täältä vapaaehtoiset sitten leirille lähtöä suunnitellessaan etsivät leirejä ja hakevat niille. Leirikuvaus on melko lyhyt, ja siitä tulee käydä ilmi minkälaisesta projektista on kyse, miten leirillä työskennellään ja majoitutaan, leirin ajankohta ja paikkakunta sekä se, että voiko leirille tulla vammaisia tai perheellisiä osallistujia. Leirikuvaukseen ei laiteta tarkkoja tulo-ohjeita tai -aikaa, vaan ne kirjoitetaan leirin infokirjeeseen, joka lähetetään vapaaehtoisille viimeistään kuukautta ennen leirin alkua. Leirinvetäjä kirjoittaa leirin infokirjeen yhteistyössä leiri-isännän kanssa. 5

6 Esimerkki leirikuvauksesta FI-KVT 1.1 WORLD VILLAGE FESTIVAL, Helsinki 18/5 31/05 10 vols HUOM. Kun leirikuvaus on laitettu mukaan sähköiseen tietokantaan, ei sitä enää voi muuttaa, paitsi hyvin painavista syistä! World village is an annual festival which supports multiculturalism, international solidarity and development co-operation through music and exhibitions. The event is organized by KEPA (Service Centre for Development Cooperation in Finland). W: Firstly, vols will work for three days in a reception centre for asylum seekers. Vols will organise a cultural workshop and work at the centre together with the inhabitants. After that vols will help to set up the festival area including building and taking down tents, setting up stalls, decorating the festival area, etc. More info about the festival A: Vols will probably stay on a small island in an old house which is maintained by a small ecological association. The accommodation is simple, there s no running water or showers. Vols can use a sauna building for washing. X: *Leirin It is not kuvauksen possible koodinumero to accept disabled viittää or SCI:n participants yleisiin with leiriteemoihin. children. SCI:N LEIRITEEMAT 1. Antirasismi, antifasismi, pakolaiset ja etniset vähemmistöt 2. Etelän ja pohjoisen solidaarisuus 3. Rauha 4. Vammaiset 5. Lapset, nuoret ja vanhukset 6. Ympäristö 7. Seksuaalivähemmistöt 8. Yhteiskunnasta syrjäytyneet (esim. kodittomat) 9. Kulttuuri ja taide, paikallinen kulttuuriperintö 10. Henkisyys ja yhteisöt 11. Muut

7 Ennen leiriä Rahoitus Vaikka työleirille tulevat vapaaehtoiset ovatkin ns. ilmaista työvoimaa, on leiristä kuitenkin aina kustannuksia. Ruoka, majoitus ja vapaaehtoisten kuljetuskustannukset kannattaa ottaa budjettia laatiessa huomioon, samaten kuin kulut työvälineistä ja materiaaleista, mikäli niitä ei ennestään ole saatavilla. Monilla leiri-isännillä on mahdollisuus järjestää majoitus jossakin ilmaiseksi. HUOM. KVT ei vastaa mistään leirin kuluista, ainoastaan leirinvetäjien matkakuluista kotoa leiripaikkaan ja takaisin. Vapaaehtoiset ovat periaatteessa itse vastuussa vapaapäivien ruokakuluista. Kannattaa myös selvittää, voiko leiriin hakea tukea joltakin säätiöltä, kunnalta tai esimerkiksi Leader-rahoitusta maaseudun kehittämiseen. Hankerahoitusten päätösajat ovat pitkiä, joten niitä kannattaa ryhtyä tutkailemaan heti, kun ajatus leiristä on syntynyt. Paikallisia yrittäjiä voi myös pyytää sponsoroimaan leiriä eri tavoin, esimerkiksi kaupat voivat antaa ruokaa, jonka päiväykset ovat vanhentumassa. KVT:n ohjebudjetti on, että rahaa tulisi varata ruokaan 6 euroa per leiriläinen per päivä. KVT:n leirikoordinaatiomaksu: 200 euroa. Säätiöitä netissä: Lisätietoa Leader-rahoituksesta:

8 Leirinjärjestäjän aikataulu KVT suosittelee leirien järjestämistä heinä-elokuussa, koska siihen aikaan vuodesta vapaaehtoisia on helpoin löytää. Joka vuosi järjestetään myös joitain leirejä touko- ja kesäkuussa, mutta KVT pyrkii pitämään niiden määrän pienenä, mieluiten niin, että keväällä ja alkukesästä leirejä järjestetään korkeintaan yksi kerrallaan. Talvella järjestetään kaukomaiden leirejä lukuunottamatta todella vähän leirejä, ja siksi talvileirit ovatkin olleet suosittuja. Talvileirien ideoista kannattaa ottaa yhteyttä KVT:n toimistoon! Huom. Myös myöhemmin keväällä voi ilmoittautua leiri -isännäksi! Edellisen vuoden syksyllä: ota yhteyttä KVT:hen, kerro leiri - ideastasi ja palauta leiri-isännän alustava kysely. Suunnittele alustavasti leirin käytännön toteutus, työ, majoitus, ruokailu ja rahoitus. Saman vuoden tammikuussa: KVT:n johtokunta hyväksyy leirin ja leirinjärjestäjälle lähetetään leirisopimus, joka täytetään ja allekirjoitetaan kahtena kappaleena ja palautetaan KVT:n toimistolle. KVT allekirjoittaa oman kappaleensa ja lähettää sen takaisin leiri-isännälle. Saman vuoden helmikuussa: KVT:n toimistolla kirjoitetaan leiristä leirikuvaus, joka laitetaan SCI:n sähköiseen leiritietokantaan. On tärkeää tarkastaa leirikuvaus, kun se lähetetään KVT:n toimistolta hyväksyttäväksi. Esimerkiksi leirin päivämääriä ei voi muuttaa, kun leiri on laitettu sähköiseen tietokantaan, paitsi hyvin painavasta syystä. KVT aloittaa leirinvetäjien etsimisen työleiriä varten. Kuusi kuukautta ennen leiriä: Tutki rahoitusmahdollisuuksia leiriä varten. On olemassa monia säätiöitä, jotka antavat rahaa erilaisiin tarkoituksiin. Kaksi kuukautta ennen leiriä: Varmista, että käytännön asiat, majoitus ja ruokailu ovat reilassa. Työvälineet leiriläisille on myös syytä hankkia. Varmista, että työnohjausta löytyy leirin aikana. Suunnittele leirin opinto - osuus. Kuukausi ennen leiriä: Jos KVT:n leirinvetäjä ei ole ollut sinuun yhteyksissä leirin tiimoilta, ota yhteyttä KVT:n toimistoon. Leirinvetäjä kirjoittaa leirin infokirjeen, ja tarvitsee siihen ajankohtaista tietoa leirin olosuhteista. On tärkeää, että leirinvetäjät ja leiri - isäntä ovat yhteyksissä ennen leiriä. Kaksi viikkoa ennen leiriä: Tee leirin alustava aikataulu ja työsuunnitelma. Varmista KVT:n leirinvetäjältä leiriläisten erikoisruokavaliot. Kysy myös, että koska leiriläiset saapuvat, ja mieti heille kyydit leiripaikalle, mikäli se on tarpeen. Mieti myös, että miten leiriläisiä kyyditään leirillä, mikäli se on tarpeen. Selvitä, ovatko leirinvetäjät tulossa etukäteen leiripaikalle. Pari päivää ennen leiriä: Varmista, että saapuville leiriläisille on ruokaa ja että majoituspaikka on valmiina heitä varten. Varmista, että tarvittavat työkalut ja materiaalit ovat saatavissa.

9 Leirillä Leiriläiset Vapaaehtoiset tulevat leirille KVT:n kattojärjestön SCI:n jäsen- ja partnerijärjestöjen kautta. Jäsenjärjestöjä on 40 maassa ja partnerijärjestöjä 100:ssa. Useimmat Suomen leireille tulijat tulevat Euroopasta ja Venäjältä, mutta toki kaukaisempiakin tulijoita löytyy. Leiriläisten ikähaarukka on enimmäkseen vuoden välillä, mutta vanhempiakin tulijoita on enenevässä määrin. Leirit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, tosin ottaen huomioon, että samasta maasta tulee korkeintaan kaksi osanottajaa ja että leirillä olisi suunnilleen puolet miehiä ja puolet naisia. KVT markkinoi leirejä myös vastaanottokeskuksille, joiden kautta leireille tulee Suomessa asuvia turvapaikanhakijoita. kirjoitettavasta motivaatiokirjeestä, jonka vapaaehtoiset lähettävät hakemuksensa mukana. Leiriläiset puhuvat yleensä ainakin auttavasti englantia, ja tarvittaessa KVT:n leirinvetäjät toimivat tulkkeina. Eri maissa on erilaisia tapoja toimia, ja kulttuurien välisiin eroavuuksiin täytyy varautua henkisesti. Yleensä leiriläiset ovat ahkeraa ja motivoitunutta porukkaa, mutta aina on mahdollista, että joukossa on joku sellainenkin, joka ei ole täysin käsittänyt sitä, että vapaaehtoistyöleirin tarkoituksena on tehdä töitä. Jos ongelmia tulee, niin niitä kannattaa yrittää ratkoa leirinvetäjien ja tarvittaessa myös KVT:n toimiston kautta. Mutta kuten sanottu, useimmiten leiriläiset ovat motivoituneita ja kiinnostuneita työnteosta! Jos leiri ei millään tunnu täyttyvän, mainostetaan sitä myös suomalaisille, joilla ei ole tavallisesti mahdollisuutta osallistua Suomessa järjestettäville työleireille KVT:n kautta, paitsi leirinvetäjän roolissa. Mikäli leirille toivotaan erityisen motivoituneita vapaaehtoisia, voi leirikuvaukseen laittaa maininnan erikseen

10 Leirinvetäjät KVT etsii leireille leirinvetäjät, jotka ovat vapaaehtoisia samalla tavoin kuin leiriläisetkin. Leireille pyritään löytämään kaksi leirinvetäjää per leiri. Leirinvetäjät valmennetaan tehtäväänsä, mutta sinällään mitään erikoisempia vaatimuksia heidän taidoilleen ja kokemukselleen ei aseteta, eli leirinvetäjä on vapaaehtoinen siinä missä muutkin leiriläiset. Leirillä leirinvetäjä vastaa yhteistyöstä leiri-isännän kanssa ja siitä, että kaikki leiriläiset ovat selvillä siitä, että mitä on tarkoitus tehdä, missä ja milloin. Leirinvetäjä pyrkii myös ryhmäyttämään leirin niin, että kaikki tuntevat kuuluvansa joukkoon ja vallitsee hyvä yhteishenki. Leirinvetäjä suunnittelee ja järjestää vapaa-ajanohjelmaa yhdessä leiriläisten kanssa. Leirinvetäjä kirjoittaa vapaaehtoisille lähetettävän ns. infokirjeen, jossa on tarkat saapumisohjeet leirille ja muuta tärkeää käytännöllistä tietoa, esimerkiksi mitä leirille tarvitaan mukaan. Leirikirje lähetetään vapaaehtoisille vähintään kuukautta ennen leiriä. On siis tärkeää, että leirinvetäjä ja leiriisäntä ovat yhteyksissä ennen leiriä! Mikäli leirinvetäjän yhteydenottoa ei kuulu, kannattaa olla yhteyksissä KVT:n toimistoon. Joskus voi käydä niin, että leirinvetäjät löytyvät vasta aivan juuri ennen leiriä, ja silloin joku KVT:n leirikoordinaatioryhmästä kirjoittaa infokirjeen. Jos on tiedossa ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita leirinvetäjän tehtävästä, kannattaa siitä ilmoittaa KVT:lle! Jo ennestään projektia tai paikallista aluetta tuntevalla leirinvetäjällä on monia etuja puolellaan. Leirinvetäjien valmennus KVT järjestää leirinvetäjien valmennuksen yleensä kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja kesäkuussa. Myös leiriisännät kutsutaan mukaan valmennukseen. Valmennukseen osallistuminen kannattaa erityisesti jos työleiriä ei aikaisemmin ole järjestänyt: valmennuksessa käydään läpi työleiriin liittyviä käytännön asioita ja kerrotaan myös työleirien historiasta ja ideologisesta taustasta. Erityisryhmät KVT toivoisi, että mahdollisimman moni työleiri olisi avoin erityisryhmille: vammaisille ja perheellisille osallistujille. Mikäli leiri on avoin perheellisille tai vammaisille osallistujille, ilmoitetaan siitä leirikuvauksessa. Erityisesti perheleirit ovat kansainvälisesti kysyttyjä. Perheleireillä yleensä lasten hoito järjestetään niin, että joku

11 vapaaehtoisista on lasten kanssa sillä aikaa kun muut tekevät töitä. Mikäli vammaisia tai perheellisiä osallistujia olisi leirille tulossa, otetaan leirinjärjestäjään aina yhteyttä etukäteen. SCI:lla on käytössä myös niin sanottu mixed age eli moni-ikäleiri, jonka tarkoituksena on rohkaista kaikenikäisiä osallistumaan työleireille, koska suurin osa vapaaehtoisista on alle 30-vuotiaita. Mixed age-leirillä tulisi olla vähintään puolet yli 30-vuotiaita osallistujia. Käytännössä kuitenkin on huomattu, että tällaisia leirejä on vaikea saada täyttymään tarpeeksi vanhoilla osallistujilla, joten niiden määrää on pyritty karsimaan. Turvapaikanhakijat työleirillä Joinain vuosina KVT:llä on ollut hankkeita, joiden kautta Suomessa asuvilla turvapaikanhakijoilla on ollut mahdollisuus osallistua työleireille Suomessa. Periaate on, että turvapaikanhakijoita kohdellaan leirillä kuten ketä tahansa vapaaehtoista, mutta joitakin asioita on syytä ottaa huomioon. Turvapaikanhakijoiden tarinoita tai nimiä ei saa kertoa eteenpäin tietoturvasyistä, ja valokuvaamiseen pitää aina pyytää lupa. Muslimiturvapaikanhakijat saattavat myös vierastaa ajatusta, että eri sukupuolten edustajat nukkuvat samassa tilassa, tai että leirillä käytetään alkoholia. Monilla traumaattisia kokemuksia omaavalla on myös nukahtamis- tai unilääkitys, joka voi vaikuttaa työntekoon joissain tilanteissa.

12 Majoitus Leiriläisille tarvitaan jonkinlainen majoitus ja leirinjärjestäjä on vastuussa sen järjestämisestä. Työleirille tuleville kuitenkin yritetään tehdä selväksi, että kyse on vapaaehtoistyöstä ja että majoitusolosuhteet eivät välttämättä ole hotellitasoiset. Yhteismajoitus patjoilla lattialla on aivan riittävän hyvä, ja leiriläiset voivat tuoda mukanaan omat makuupussit. Jos patjoja tai sänkyjä ei ole saatavilla, voi leiriläisiä pyytää tuomaan mukanaan retkipatjan. Joillakin leireillä on myös telttamajoitus. Jos leiri järjestetään alkukesästä ja majoitus on teltoissa tai muussa kylmässä tilassa, on siitä syytä informoida leirikirjeessä, ts. leirinvetäjän on hyvä olla aiheesta tietoinen. Kokemus KVT:ssä on kuitenkin osoittanut, että vaikka leiriläisille yritetään miten huolellisesti kertoa Suomen suven viileistä öistä, niin he useimmiten kuitenkin valittavat olevansa kylmissään. Teltta- tai muu kylmä majoitus ei siis ole kovin suositeltava alkukesästä, varsinkin jos on mahdollista järjestää muu vaihtoehto. On myös tärkeää, että leiriläisillä on mahdollisuus peseytyä. Jos leirinjärjestäjän majoituspaikassa ei ole suihkua, on hyvä miettiä, missä muualla leiriläiset voisivat peseytyä: onko mahdollista käydä saunomassa tai suihkussa jossain muualla? Ruokailu Vapaaehtoiset tekevät töitä käytännössä ruokapalkalla, joten leirinjärjestäjän tulisi tarjota heille tarpeeksi ruokaa ja

13 huomioida myös erikoisruokavaliot, esimerkiksi kasvissyöjät ja keliaakikot. Leirinvetäjä ilmoittaa erikoisruokavalioista etukäteen saatuaan kaikkien leiriläisten hakemukset. Joillekin leirinjärjestäjille on mahdollista tarjota leiriläisille valmiit ateriat, ja joillakin muilla leireillä he kokkaavat itse. Jos leiriläiset joutuvat itse kokkaamaan, on hyvä huomioida, että kokkausvuorossa olevat eivät välttämättä pääse mukaan päivän töihin. Leiri-isännän ei tarvitse olla vastuussa vapaapäivien retkien ruuasta, jos leiriläiset esim. käyvät ravintolassa. Kannattaa myös miettiä, kuka käy kaupassa ja miten sinne pääsee. Todennäköisesti jollakin leiriläisellä tai leirinvetäjällä on ajokortti, mutta KVT ei suosittele antamaan autoa leiriläisten käyttöön, sillä SCI:n vakuutus ei korvaa esinevahinkoja. Leiriläisillä tulisi olla käytössään tarpeeksi hyvä keittiö ja asianmukaiset välineet, kuten isoja kattiloita. Jollakin leireillä toki kokataan jopa nuotiolla hyvin alkeellisissa oloissa, mutta tästä on aina syytä mainita leirikuvauksessa. Työnohjaus ja työturvallisuus KVT edellyttää, että leiri-isäntä järjestää työleiriläisille työnohjausta. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa, että leiriläiset tietävät mitä tehdä leirillä. Jo leiriä suunnitellessa on syytä miettiä, mitä leiriläisten tehtävät tulevat olemaan, ja se on myös KVT:n taholta edellytys leirin hyväksymiselle mukaan KVT:n leiriohjelmaan. Työsuunnitelma on hyvä tehdä myös kirjallisena ja an-

14 taa leirinvetäjille, jotta heidän on helpompi suunnitella leiriä. KVT järjestää leirille suomalaiset leirinvetäjät, jotka voivat tarvittaessa toimia tulkkeina leiriläisten ja leiri-isännän välillä. Leirinvetäjä ei kuitenkaan ole työnohjaaja, eikä hänellä voi olettaa olevan osaamista liittyen leirillä tehtävään työhön. Leiri-isäntää edustavan työnohjaajan ei tarvitse olla leirillä paikalla koko aikaa, ellei työ sitä vaadi, mutta hänen olisi tärkeää olla yhteydessä leiriläisten ja leirinvetäjien kanssa niin, että kaikki tietävät, mitä kunakin päivänä tehdään. Leiriläisille on turhauttavaa, jos työtä ei ole tarpeeksi, mutta liika työkään ei ole vapaaehtoistoiminnan etiikan mukaista. KVT:n leireillä on yleensä käytössä 6-8 tuntinen työaika, johon sisältyy lounastauko. Tätä pidempää aikaa leiriläisiä ei voi velvoittaa työskentelemään päivässä. Toki jotkut saattavat mielellään tehdä vapaaehtoisesti enemmänkin hommia. Leirillä tulisi olla kaksi vapaapäivää viittä työpäivää kohden. Tähän ei lasketa mukaan saapumis- ja lähtöpäiviä. Leiriä suunniteltaessa on hyvä tehdä alustava aikataulu, johon mietitään leiriläisten vapaapäivät ja työpäivät. Leirin ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat saapumis ja lähtöpäiviä, jolloin ei tehdä töitä. On hyvä miettiä työn etenemistä niin, että kaikille leiriläisille riittää töitä. Kymmenen henkeä on yllättävän iso porukka! Leirin työstä voi myös laatia aikataulun, joka laitetaan isolla paperilla johonkin yhteiseen tilaan, missä kaikki näkevät sen. Aikataulua laatiessa on hyvä ottaa huomioon, että opintoosuuteen ja KVT:n leirivierailuun menee myös aikaa ja ne lasketaan osaksi päivittäistä työaikaa.

15 Leiriläisille on tärkeää varata tarpeeksi työkaluja ja pitää huoli siitä, että työkalut ja materiaalit olisivat saataville, kun töihin on tarkoitus ryhtyä. Myös muuttuviin sääolosuhteisiin on hyvä varautua. Leirikirjeessä leiriläisiä on varmasti pyydetty ottamaan mukaan sadevarusteet ja lämmintä vaatetta, mutta jos työ on sellaista, että sitä ei voi sateella tehdä, esim. maalaus, on hyvä miettiä, mitä leiriläiset sateen sattuessa tekevät. Leiri-isännän vastuulla on myös huolehtia asianmukaisesta työturvallisuudesta ja leiriläisten opastamisessa työkalujen käytössä. Periaatteessa leirillä kaikki tekevät samoja töitä, mutta on mahdollista, että joku leiriläisistä esimerkiksi pelkää korkeita paikkoja eikä halua kiivetä katolle. Tämä on syytä ottaa huomioon leiriä järjestettäessä ja miettiä myös jotain vaihtoehtoista puuhaa. Opinto-osuus Jokaisella leirillä järjestetään opintoosuus jostain sopivasta teemasta. Opinto-osuuden järjestäminen on leiriisännän vastuulla.opinto-osuuden pituudella ei ole suurta merkitystä, ja se voi periaatteessa nivoutua myös leirin työtehtäviin ja olla luonteeltaan käytännöllinen, mutta sen tulisi kuitenkin tarjota leiriläisille hengenravintoa työn lomassa. Vapaaehtoisille on myös erittäin tärkeätä tietää, minkälaisen projektin eteen he tekevät töitä. Kerrothan siis yhdistyksenne ja yhteisönne toiminnasta ja miksi heidän työpanoksensa on tärkeä ja toimintanne yleishyödyllistä! Opinto-osuus voi myös olla esimerkiksi retki johonkin kulttuurihistoriallisesti kiinnostavaan paikkaan tai luento jostain leiriin liittyvästä teemasta, jonka tulisi kuitenkin olla englanninkielinen. Opinto-osuus voi hyvin olla myös vaikkapa työpaja karjalanpiirakoiden leipomisesta tai pirtanauhojen tekeminen paikallisen taitajan opastuksella! KVT arvostaa suuresti sellaisia opintoosuuksia, jotka liittyvät KVT:n ydinarvoihin, eli rauhantyöhön, monikulttuurisuuteen tai ympäristönsuojeluun. Esimerkkejä opinto osuuksista leireillä Siuntion vastaanottokeskuksessa: Nuoret pakolaiset Euroopassa Rihun biodynaamisella tilalla: Mitä on biodynaaminen viljely? Livonsaaren yhteisökylässä: Permakulttuurinen puutarhasuunnittelu (leirillä rakennettiin permakulttuurista puutarhaa)

16 Vapaa-ajanohjelma Leiri-isäntä ei ole velvollinen suunnittelemaan mitään vapaa-ajanohjelmaa leiriläisille, vaan KVT:n leirinvetäjä vastaa siitä. Leirinvetäjälle olisi kuitenkin suurta iloa, jos hän saisi vinkkejä paikallisista mahdollisuuksista vapaaajanohjelmaan. Monet leiri-isännät myös suunnittelevat mielellään vapaaajanohjelmaa ja osallistuvat siihen leiriläisten kanssa. Aina leiriläiset eivät välttämättä vapaaajallaan halua tehdä yhdessä mitään, vaan haluavat levätä tai jotkut saattavat lähteä pienemmällä porukalla käymään vaikka läheiseen kaupunkiin. Leiri-isäntä ei vastaa leiriläisten vapaaajanohjelman kustannuksista, vaan leiriläiset maksavat nämä kulut itse. ovat ihan hyviä vaihtoehtoja. Joillakin leireillä on myös katseltu paikallisia nähtävyyksiä tai käyty kyläjuhlissa. Idea: Tutustuminen suomalaiseen arkeen! Eräällä työleirillä Suomessa järjestettiin vapaa ajanohjelmaksi mahdollisuus tavata ihan tavallinen suomalainen perhe ja käydä heidän luonaan syömässä. Leiriläiset jakautuivat useampaan kotiin illalliselle, ja yksi heistä jopa oppi pitsinnypläystä Raumalla. Tämä sai hyvää palautetta leiriläisiltä, ja edisti kulttuurivaihtoa puolin ja toisin, eikä järjestäminen tullut kalliiksi. KVT suosittelee lämpimästi sellaista vapaa-ajanohjelmaa, joka luo kohtaamismahdollisuuksia erimaalaisten ihmisten välille! Vapaa-ajanohjelman ei tarvitse olla mitään kovin kummallista: tutustuminen vaikkapa suomalaiseen saunomiseen tai uintireissu läheiselle järvelle

17 Leirivierailu Yleensä KVT lähettää jokaiselle työleirille leirivierailijan, joka tulee yhdeksi päiväksi käymään ja katsomaan, miten leirillä menee. Leirivierailijan tarkoitus on kertoa leiriläisille enemmän KVT:n ja SCI:n toiminnasta ja rauhantyöstä. Leirivierailuun olisi siis syytä varata yksi iltapäivä aikaa leirillä, vaikka kaikki leirivierailijat eivät välttämättä tarvitse niin paljon aikaa. Jos leirivierailija on tullut kaukaa, hän todennäköisesti jää yöksi. Joskus leireillä syntyy myös leirin ryhmädynamiikkaan liittyviä konflikteja, joko leiriläisten tai leirinvetäjien välille. Nämä konfliktit harvemmin ovat niin pahoja, että ne vaikuttaisivat leirin työhön ja saattavat jäädä leiri-isännältä jopa kokonaan huomaamatta. Leirivierailija tunnustelee myös leirin ilmapiiriä tässä mielessä ja pyrkii auttamaan, mikäli hankalia henkilökemioita on päässyt syntymään. eteenpäin KVT:ssä. Tiedotus KVT:lle on paljon iloa jokaisesta lehtijutusta tai radiohaastattelusta, ja KVT:n toimisto pyrkiikin tiedottamaan medioille työleireistä. Jos leiri-isännällä itsellään on kontakteja paikallismedioihin, niin vinkkaaminen työleiristä on erittäin suotavaa. Varsinkin jos leirillä järjestetään jokin erityinen tapahtuma, kuten avoimien ovien päivä tai kulttuuuribasaari, kannattaa paikallislehtiin ja radioon laittaa viestiä ajoissa. Jos siis leirin järjestämisessä on syntynyt hyviä ideoita tai tullut ongelmatilanteita, näistä kannattaa raportoida leirivierailijalle, joka kertoo terveiset

18 Leiri ja paikallinen yhteisö SCI:n tärkeimpiä arvoja leirin järjestämisessä on, että työleirin tulisi jotenkin tukea paikallisen yhteisön toimintaa. Usein leirit saattavatkin varsinkin syrjäseuduilla tuoda leiripaikkakunnalle mukavaa kansainvälistä tunnelmaa ja erilaisia ihmisiä näköpiiriin. Vapaaehtoisten motivaatio lähteä työleirille liittyy usein siihen, että toivotaan jonkinlaista vaihtoehtoista matkakokemusta, ei vain turistina ulkopuolelta katsomista vaan osallistumista ja paikallisten ihmisten aitoa kohtaamista. Jos leiri-isännällä on aikaa ja energiaa, on hyvä miettiä, mitä sellaista vapaaehtoisten kanssa voisi tehdä, joka lisäisi heidän kokemustaan paikallisten ihmisten kohtaamisesta. Entä miten kansainvälinen porukka voisi rikastuttaa paikallisen yhteisön elämää? Joillain leireillä on järjestetty esimerkiksi kulttuuribasaareja, työpajoja, kahvila tai avointen ovien päivä, johon on kutsuttu myös paikallisia ihmisiä. Vakuutukset KVT:n vapaaehtoiset ovat vakuutetut SCI:n yleisellä vakuutuksella, joka kattaa sairaus- ja onnettomuustapaukset leirin aikana. Vapaaehtoisille suositellaan aina myös oman matkavakuutuksen ottamista, sillä SCI:n vakuutus ei ole kovin kattava. SCI:n vakuutus ei korvaa leirillä tapahtuvia omaisuusvahinkoja, eli mikäli on siitä huolissaan, kannattaa ottaa myös toinen vakuutus, esimerkiksi ns. vastuuvakuutus.yleensä tällaisia vahinkoja ei tapahdu, mutta esimerkiksi yhdellä leirillä pesukone on tiettävästi hajonnut väärin täytettynä ja toisella ajettu peltikolari. KVT ei suosittele esimerkiksi auton antamista leiriläisten käyttöön. Jos leiriläinen sairastuu tai sattuu tapaturma ja kyseessä ei ole välitöntä hoitoa vaativa onnettomuus, tarkistetaan ennen SCI:n vakuutuksen käyttämistä, onko leiriläisellä mahdollisesti matkavakuutus tai eurooppalainen sairasvakuutuskortti, ja järjestetään hoidon korvaus näiden avulla. Jos muita vakuutuksia ei ole, huolehtii leiriläinen itse tai leirinvetäjän hoitomaksusta ja se korvataan KVT:n toimistolta, joka hoitaa vakuutusasian loppuun SCI:n toimiston kanssa. Jos SCI:n vakuutusta käytetään akuuttia sairaalahoitoa vaativassa tapauksessa, on tärkeää että KVT:llä tiedetään asiasta. Leirinvetäjä on ensisijaisesti vastuussa sairasvakuutusasioista leirillä.

19 Leirinjärjestäjien kokemuksia Saimme KVT:n työleirin avulla toteutettua sekä tavoitteet lasten arjen elävöittämisen suhteen että kiinteistön huoltoon ja puutarhaan liittyneet tavoitteet. Meillä on jo yksi kurkku! Leirin järjestäminen oli hauskaa ja helppoa. Kokeneet leirinvetäjät jakoivat ja suunnittelivat työt hyvin, innostivat leiriläisiä ja olivat vaativan työn tukena. Me vain loimme olosuhteet leirille. Kaikki sopimukset pitivät. Leiriläiset yhdessä nuorten kanssa toteuttivat monia iloisia hankkeita arkisesta matonpesusta avoimien ovien tapahtumaan ja inkkarijuhlaan. Kokonaisuudessaan leiri oli semmoinen atmosfäärin kirkastus, joka puhalsi läpi Harjulinnan vastaanottokeskuksen. Työleiriä järjestäessä tuli esiin myös paljon odottamattomia asioita. Ainahan on niitä leiriiläisiä, jotka eivät ole niin innoissaan työteosta. Kannattaa ehkä toistaa leiriläisille työleirin pointti. Työleiri ei ole vain lomareissu. Mutta 12 leiriläisestä vain kolmen kanssa asia oli epäselvä, eli yhteistyö sujui lopulta ihan ok. Turvapaikanhakijoiden osallistuminen leirille oli han mieletön kokemus. Toimi hyvin ja jäi hyvä fiilis. Jatkossakin vaan turvapaikanhakijat mukaan leireille! Olihan se työleiri näky torilla ja kaduilla pienellä paikkakunnalla, positiivisessa mielessä. Suvi Autio Toivon biodynaamiselta tilalta Silja Westermark Siuntion vastaanottokeskuksesta

20 Leirin vastuualueet pähkinänkuoressa Leirin järjestäjä Työn suunnittelu ja työnohjauksen järjestäminen Leirinvetäjä Tarpeellisten työvälineiden hankinta Yhteydenpito KVT:n toimiston, leiriläisten ja leiri-isännän välillä Majoituksen ja ruokailun järjestäminen Leirin infokirjeen kirjoittaminen Leiriläisten kuljettaminen leiripaikalle, jos julkisilla ei pääse perille asti Leirillä ryhmähengen luominen ja ryhmänohjaus Muu huoltoajo liittyen leiriin Vapaa-ajanohjelman järjestäminen leirillä Leirin kaikki kulut Opinto-osuuden järjestäminen KVT Leiriläisten hankkiminen leirille Leirinvetäjien rekrytointi Tiedottaminen leirin suhteen paikallisille tiedotusvälineille Leirinvetäjien valmentaminen Tuen tarjoamaminen mahdollisissa ongelmatilanteissa leirillä Leirinvetäjien matkakulut Sopimuksen mukaan myös ruokailujen, kuljetusten ja muiden käytännön asioiden hoito SCI:n vakuutuksen käyttäminen henkilövahingon tai sairauden sattuessa leiriläiselle

Opas kansainvälisen työleirin järjestämiseen

Opas kansainvälisen työleirin järjestämiseen Opas kansainvälisen työleirin järjestämiseen Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry Veturitori 3 00520 Helsinki +358 45 639 9964 www.kvtfinland.org Sisältö Mikä on työleiri? Kuka voi järjestää työleirin? Ideasta

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Täytetty kysely palautetaan sähköpostitse osoitteeseen leirit@kvtfinland.org. KVT:n johtokunta käsittelee kyselyn ja tekee päätöksen leirin hyväksymisestä seuraavassa kokouksessaan.

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Mikäli kaipaatte täsmennystä tai mahdolliseen leiriin liittyvät lisäkysymykset askarruttavat mieltänne, vastaamme niihin mielellämme joko puhelimitse 097568 3333 tai osoitteessa leirit@kvtfinland.org.

Lisätiedot

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012

Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö. Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig-ohjelma, Senioreiden vapaaehtoistyö Hakijainfo 15.2.2012 Grundtvig Senior Volunteering project Tarkoituksena: Tarjota senioreille uusia vaihtoehtoja aktiiviseen elämään ja yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

Islannin Matkaraportti

Islannin Matkaraportti Islannin Matkaraportti Olen aina haaveillut työskentelystä ulkomailla ja koulun kautta sain siihen mahdollisuuden! En itse oikein tiennyt mihin maahan haluaisin mennä mutta päädyin Islantiin koska opettaja

Lisätiedot

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11.

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11. VETY-hanke Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen Jenni Sademies, 12.11.2013!"#$%&%!'('')*+,-.+/0%/1)-.*/02/11-.)..3%/*+)-.0..3%4%5336'7(786-.)7278%9-)::3+/.6).67.%;/%4%

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä. Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012

Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä. Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012 Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012 Miksi lähettää vapaaehtoisia? Mikä on järjestäjän motiivi? Kenen tarpeeseen halutaan vastata? Mitkä ovat tavoitteet?

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS

Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS Vapaaehtoiset osana työyhteisöä -KOULUTUS VETY Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Hermannin ranta>e 2 A, 00580 Helsinki www.kierratyskeskus.fi/vety Tänään:

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Kaveritoimintaa on montaa erilaista!

Kaveritoimintaa on montaa erilaista! Keh iitysvamma iisten Tuk ii ll ii iitto, Best Budd iies -pro jjekt ii, kesäkuu 201 2 Kaveritoimintaa on montaa erilaista! Esimerkkinä Best Buddies -kaveritoiminta Vapaaehtoista ystävä- ja kaveritoimintaa

Lisätiedot

Maailmalle lähtijän muistilista

Maailmalle lähtijän muistilista Maailmalle lähtijän muistilista Ulkomaille lähtöön tarvitaan rohkeutta ja sisukkuutta. Arki rullaa ulkomailla helpommin, kun lähtöä suunnittelee jo ennakkoon. Muistilista auttaa ulkomaille opiskelemaan

Lisätiedot

MITÄ TYÖNOHJAUS ON? Sivu 1 / 3

MITÄ TYÖNOHJAUS ON? Sivu 1 / 3 MITÄ TYÖNOHJAUS ON? Oheisen tekstin tarkoituksena on vastata kysymykseen, mitä työnohjaus on?. Teksti ei millään muotoa tee oikeutta työnohjauksen monimuotoisuudelle ja jättää luonnostaankin määritelmän

Lisätiedot

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info

Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Ulkomaille työssäoppimaan! Lybeckerin KV-top info Työssäoppimisesta Kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisaltyy vähintaan 20 opintoviikkoa työssaoppimista. Työpaikoilla, aidossa työympäristössa tapahtuva

Lisätiedot

MITÄ ODOTTAA EVS-HANKKEELTA

MITÄ ODOTTAA EVS-HANKKEELTA Mitä odottaa EVS-hankkeelta TIETOPAKETTI, OSA 1 MITÄ ODOTTAA EVS-HANKKEELTA Youth in Action -ohjelma TIETOPAKETTI Osa 1 Toukokuu 2011 Johdanto Tämä julkaisu on tarkoitettu EVS-ohjelmaan (Eurooppalainen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Katso ilmoittautumisohjeet kyseisen leirin kohdalta! ALLE KOULUIKÄISTEN LEIREISTÄ VASTAA: Lastenohjaajat Anne Vuori ja Kaija Rajanen 050-408 1209

Katso ilmoittautumisohjeet kyseisen leirin kohdalta! ALLE KOULUIKÄISTEN LEIREISTÄ VASTAA: Lastenohjaajat Anne Vuori ja Kaija Rajanen 050-408 1209 2 Lukijalle! Seurakunnan lastenleirit on tarkoitettu järvenpääläisille lapsille, leiripaikkoja on rajoitetusti, 1 paikka/lapsi. Jokaisella leirillä on osallistujakiintiönsä ja ikärajansa. Kaikki leiriläiset

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia

Erotu joukosta. Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia. Arja Vartia Erotu joukosta Miksi seurojen on oltava aktiivisia tiedottajia Arja Vartia Toimitusten resurssit Urheilutoimituksissa on yleensä viikonloppuisin vain muutama toimittaja Medioiden kustannuspaineet ovat

Lisätiedot

SINUSSA ON ITUA! Sinussa on itua!

SINUSSA ON ITUA! Sinussa on itua! SINUSSA ON ITUA! SINUSSA ON ITUA! Sinussa on itua! on Perhehoitoliiton nuorisotyön ja alueyhdistysten yhdessä toteuttama tutustumistempaus Suomen sijaiskotinuorten, Sinut ry:n toimintaan. Tutustumistempaus

Lisätiedot

Suuntaviivoja leirimatkojen järjestämiseksi ESPOON TELINETAITURIT RY

Suuntaviivoja leirimatkojen järjestämiseksi ESPOON TELINETAITURIT RY Suuntaviivoja leirimatkojen järjestämiseksi ESPOON TELINETAITURIT RY Nykytila EsTT:ssä Pelisäännöt ja ohjeistus puuttuvat Valmentajat ja lajit päättävät itse missä ja kuka leireilee Ei raameja kustannuksille

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen

Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen Moninaisuus avain ikääntyneiden hoidon laadun kehittämiseen ARVOKAS VANHUUS:MONINAISUUS NÄKYVÄKSI SEMINAARI 5.11.201, HELSINKI KÄÄNNÖS PUHEEVUOROSTA FRÉDÉRIC LAUSCHER, DIRECTOR OF THE BOARD ASSOCIATION

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX

XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX XXXXXXXXXXXXSEMINAARI XX. XX.5.20XX Xxxxxxxxxxxx ry. on saanut järjestettäväkseen Etelä-Hämeen Kennelpiirin huippulaadukkaan tottelevaisuusseminaarin, joka on tarkoitettu kaikille tottelevaisuudesta kiinnostuneille

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS

KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS KESÄN RETRIITTI 2014 JOOGA & CHI KUNG LIIKE, SYDÄN JA LÄSNÄOLO ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS (Loppi n.70km Helsingistä) TO-SU 26.6.-29.6.2014 LAADUKKAASTA OHJELMASTA LÖYDÄT eli muutama hyvä syy

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Haukan Sanomat Saapumislehti

Haukan Sanomat Saapumislehti Haukan Sanomat Saapumislehti KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton palokuntanuorten koulutusleiri 30.6 5.7.2013, Utin leirikenttä, Kouvola Tervetuloa kauan odotetulle palokuntanuorten

Lisätiedot

VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE

VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE VAPAA- AIKAPALVELUIDEN KESÄTIEDOTE 2014 PÄIVÄLEIRIT KESÄLLÄ 2014: Kevät on ehtinyt jo pitkälle ja kesä tekee reippaasti tuloaan. Tämähän tietysti tarkoittaa myös sitä, että vapaa-aikapalveluiden supersuositut

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin

Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Aktiviteetti: Riskit ja turvallisuus Taso 1: Tutustun turvallisuusohjeisiin Tavoite: Tarpoja oppii ennakoimaan ja ymmärtämään, mitkä asiat voivat tehdä retkestä vaarallisen. Vartionjohtajan ohje: Vartio

Lisätiedot

Jyväskylä 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jyväskylä 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jyväskylä 2012 2 ON SYNNYTTÄÄ UUSIA KASVUYRITYKSIÄ JA VAUHDITTAA JO OLEMASSA OLEVIEN YRITYSTEN KASVUA. Tavoite Kummankin Kasvu Open 2012 kilpailusarjan (Kasvuyritykset ja Kasvun ideat) voittajat valitsevat

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Kuuttiset. Saapumislehti. Taipalsaari 28.6.-3.7.2015. KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kuuttiset Saapumislehti Taipalsaari 28.6.-3.7.2015 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Leiripäällikön terveiset Vihdoinkin on tulla aika perinteisen pelastusalanliiton vuosittaisen koulutusleirin. Toivotankin

Lisätiedot

VALIOEROTUOMAREIDEN KOULUTUSLEIRI 2015

VALIOEROTUOMAREIDEN KOULUTUSLEIRI 2015 VALIOEROTUOMAREIDEN KOULUTUSLEIRI 2015 MATKAPÄIVÄKIRJA Suomen palloliitto järjestää vuosittain valioerotuomareille ja Veikkausliigan avustaville erotuomareille koulutus- ja harjoitusleirin. Tänä vuonna

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti

Struktuurista vuorovaikutukseen. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Struktuurista vuorovaikutukseen Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus, Kaisa Laine, puheterapeutti Termeistä Ihminen, jolla on puhevamma = ei pärjää arjessa puhuen, tarvitsee kommunikoinnissa puhetta

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Uudistuva kylä kaupungissa

Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa Uudistuva kylä kaupungissa hankkeessa etsitään uusia tapoja lasten ja nuorten palveluiden kehittämiseen käyttäjälähtöisesti ja perinteisiä sektorirajoja rohkeasti ylittäen. Pilottialueina

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta.

Vaihto-oppilaaksi voit lähteä jo lukioaikana tai ammattioppilaitoksesta. Maailmalle nyt! Löydä oma suuntasi Maailma on täynnä mahdollisuuksia! Voit lähteä ulkomaille opiskelemaan, työharjoitteluun, vapaaehtoistyöhön, töihin tai muuten hankkimaan uusia kokemuksia. Vaihto-oppilaaksi

Lisätiedot

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2014 Järvenpään seurakunta Sisällys LASTEN PÄIVÄLEIRIT I & II Leiriniemessä 07 09 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN PÄIVÄLEIRI III Leiriniemessä 05 07 syntyneet tytöt ja pojat LASTEN YÖLEIRIT

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

8.3.2010. - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja. Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6

8.3.2010. - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja. Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6 8.3.2010 - Pohjoisen Keski-Suomen alueen lapsille ja nuorille suunnattuja kesätoimintoja Äänekoski s. 2-4 Viitasaari..s. 5-6 1 Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut Lasten leiri 7.6.-9.6. 8-12 -vuotiaille.

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Pienet pohjalaiset päihde- ja mielenterveyspäivät IX 16-17.11.2015 Catarina Forsström & Jouni Saarelainen Pelirajat on Mitä olemme oppineet? VERTAISOHJAAJAT

Lisätiedot

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA 100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA Rahaa lippukunnan toimintaan Partio saa osan Yhteisvastuukeräyksen tuotoista lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn Osa tästä rahasta jaetaan lippukunnille toimintaan,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu

Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Vapaaehtoistoiminnan haasteet tämän päivän Suomessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen järjestöfoorumi 5.12.2006 Joensuu Henrietta Grönlund, TM, tutkija Helsingin yliopisto henrietta.gronlund@helsinki.fi

Lisätiedot

PÄÄKIRJOlTUS. Kevättuutti 2010

PÄÄKIRJOlTUS. Kevättuutti 2010 Kevättuutti 2010 PÄÄKIRJOlTUS Kesää edeltaviä hajanaisia ajatuksia Vaikkei kesän olemassaoloa juurikaan näinä aikoina pysty hahmottamaan tämän lumenpaljouden keskellä, yksi asia kuitenkin kertoo kesän

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Mikä on Elävä kirjasto? Miten Elävä kirjasto toimii? Keitä kirjat ovat? Mitä on olla elävä kirja? Kirjaesittelyiden tekeminen

Mikä on Elävä kirjasto? Miten Elävä kirjasto toimii? Keitä kirjat ovat? Mitä on olla elävä kirja? Kirjaesittelyiden tekeminen Kirjojen perehdytys Mikä on Elävä kirjasto? Miten Elävä kirjasto toimii? Keitä kirjat ovat? Mitä on olla elävä kirja? Kirjaesittelyiden tekeminen Elävä kirjasto on yhdenvertaisuus- ja monikulttuurisuustyön

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2016

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2016 4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2016 IF YE SIRYE 4 H www.4h.fi/maailmalle Kansainvälinen 4H:n nuorisovaihto INTERNATIONAL 4H YOUTH EXCHANGE 2016 Oletko sinä seuraava 4H-vaihtari? 4H tarjoaa sinulle upean

Lisätiedot

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri - LOSE WEIGHT SMILING- Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri Sisältö: - FIT CAMP idea - Liikunta - Ruokailu - Ilmoittautuminen ja yhteystiedot 1. FIT CAMP FIT CAMP on leiriohjelma joka

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014 Soluku-luontolomat vuonna 2014 Yleistä Soluku-lomista Sosiaalisella luontolomatoiminnalla (Soluku) edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja.

Lisätiedot

Ohjelma World Scout Jamboree 2011 Sweden

Ohjelma World Scout Jamboree 2011 Sweden Ohjelma World Scout Jamboree 2011 Sweden Ohjelmaryhmä Laura Kajala Ohjelmapäällikkö: Mika Kuusisto Nordic Co-operation, CPGS Varapäällikkö: JoRy-edustus leirillä, välittäjäyhteistyö, Suomi-pisteet Jaana

Lisätiedot

Lainsäädäntö - vapaaehtoistoiminnan este vai kannustin? Vapaaehtoistoiminta vanhustyössä -seminaari 25.9.2014 Elina Willberg

Lainsäädäntö - vapaaehtoistoiminnan este vai kannustin? Vapaaehtoistoiminta vanhustyössä -seminaari 25.9.2014 Elina Willberg Lainsäädäntö - vapaaehtoistoiminnan este vai kannustin? Vapaaehtoistoiminta vanhustyössä -seminaari 25.9.2014 Elina Willberg Vapaaehtoistoiminta opas, toimintamalli ja kokeilu - Osa Tampereella toteutettavaa

Lisätiedot

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa

Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mitä on vastaanottotoiminta? Vastaanottokeskukset pähkinänkuoressa Mikä vastaanottotoiminta? Lakisääteisten palvelujen järjestämistä turvapaikanhakijalle. 17.6.2011/746: Laki kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 KURSSIN JÄRJESTÄMISEN VAIHEET 3.3.2015 Opas kurssin järjestämiseksi 2 Kurssin järjestämisen vaiheet 1. Kurssituntivaraus Ideat

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

Minun tulevaisuuteni. 3. Arvaa, mikä työ! A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää.

Minun tulevaisuuteni. 3. Arvaa, mikä työ! A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää. Minun tulevaisuuteni 3. Arvaa, mikä työ! Ohessa on ammattilaisten kuvauksia omasta koulutuksestaan. Päättele tai ota selvää, A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää. B. mihin töihin kuvattu koulutus

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot