Opas kansainvälisen työleirin järjestämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas kansainvälisen työleirin järjestämiseen"

Transkriptio

1 Opas kansainvälisen työleirin järjestämiseen Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry Veturitori Helsinki

2 Sisältö Mikä on työleiri? Kuka voi järjestää työleirin? Ideasta leiriksi Leirikuvaus ja leirinhaku Ennen leiriä - Rahoitus Leirinjärjestäjän aikataulu Leirillä - Leiriläiset Leirinvetäjät Leirinvetäjien valmennus Erityisryhmät Turvapaikanhakijat leirillä Majoitus Ruokailu Työnohjaus ja työturvallisuus Opinto-osuus Vapaa-ajanohjelma Leirivierailu Tiedotus Leiri ja paikallinen yhteisö Vakuutukset Leirikokemuksia Vastuualueet Leiri-isännän usein kysytyt kysymykset Evaluaatio ja Puintipäivät KVT ry Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry (KVT) on rauhanjärjestö, jonka tarkoitus on ruohonjuuritason toiminnalla edistää rauhaa, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja ympäristönsuojelua. Pääasiallinen toimintamme on kansainvälisten työleirien järjestäminen Suomessa sekä vapaaehtoisten välittäminen ulkomaisille leireille ja pitkäaikaisvapaaehtoisiksi. KVT kuuluu kansainväliseen rauhanjärjestöön Service Civil Internationaliin, jolla on jäsenjärjestöjä eri puolilla maailmaa. SCI Service Civil International (SCI) on vapaaehtoistyöjärjestö, jonka päämäärä on rauhan puolustaminen järjestämällä kansainvälistä vapaaehtoistoimintaa kaikenikäisille ihmisille. SCI:lla on 40 jäsenjärjestöä ja noin sata partneriorganisaatiota eri puolilla maailmaa. Vapaaehtoisprojekteja löytyy SCI:n kautta tuhansia ympäri maailmaa. SCI pyrkii edistämään rauhan asiaa lisäämällä kulttuurien välistä kohtaamista. KVT on SCI:n suomalainen jäsenjärjestö.

3 Mikä on työleiri? Kansainvälinen työleiri on kymmenestä päivästä kolmeen viikkoon kestävä leiri, jonka aikana 6-20 vapaaehtoista tekee töitä jonkin yleishyödyllisen projektin kimpussa. Leirin järjestäjä vastaa leirin ideoinnista ja käytännön järjestelyistä, KVT järjestää paikalle ulkomaalaiset vapaaehtoiset ja leirinvetäjät. Ensimmäinen kansainvälinen työleiri järjestettiin 1920 Esnes`n kylässä Ranskassa, ja sen tarkoitus oli jälleenrakennus ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Työleirillä kohtasivat entiset viholliskansalaisuuksien edustajat lapionvarressa: sama rauhaa, kulttuurien kohtaamista, ymmärtämistä ja vuorovaikusta edistävä periaate on yhä edelleen järjestettävien leirien taustalla. KVT:n kattojärjestön Service Civil Internationalin jäsen- ja partnerijärjestöt organisoivat vuosittain noin tuhat työleiriä ympäri maailmaa. Suomessa leirejä järjestetään vuosittain noin 15, ja leiri-isäntinä ovat toimineet mm. kyläyhdistykset, festivaalit, luomutilat, vastaanottokeskus ja vammaisten perhekoti. 3

4 Kuka voi järjestää työleirin? Työleirejä voivat järjestää yleishyödyllistä työtä tekevät yhteisöt ja yhdistykset. Työleiritoiminnan ei ole tarkoitus tuottaa järjestäjälleen voittoa, vaan saada jokin sellainen projekti tehtyä, jolle muuten olisi vaikea löytää tekijöitä. Työleirin tulisi hyödyttää jotain isompaa yhteisöä kuin vain yksittäistä ihmistä ja hänen perhettään. Voittoa tavoittelevat yritykset eivät voi järjestää työleiriä, eikä työleirillä tehtävä työ saisi tuottaa suoraa rahallista hyötyä järjestäjilleen, esimerkiksi niin, että työleiriläiset korvaavat palkatun työvoiman. Työleiritoiminnan tarkoitus on auttaa kansalaisyhteiskunnan olemassoloa, rauhantyötä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta. Jokainen uusi leiri-isäntä arvioidaan tapauskohtaisesti KVT:n johtokunnassa. Työleirillä tehtävän työn tulisi olla selllaista, että se soveltuu monelaisille ihmisille, eikä vaadi erityista ammattitaitoa. Järjestäjän tulee voida tarjota leiriläisille työnohjausta, majoitus, ruokailu ja koordinoida leirin käytännön asiat vastuullisesti. Useimmiten leirit ovat jonkinlaista käytännön rakennus-, remontointi- tai raivaushommaa, myös puutarha-ja peltotöitä. Toki leirin voi järjestää myös muunlaisen toiminnan tiimoilta: vain mielikuvitus on rajana! SCI:n leiriteemat seuraavalla sivulla voivat antaa inspiraatiota. SCI:n järjestöt ovat järjestäneet leirejä, joilla leiriläiset järjestävät aktiviteetteja vanhukselle, lapsille ja turvapaikanhakijoille, kiertävät kouluissa kertomassa jostain aiheesta, kokkaavat kasvisruokaa ja jakavat sitä kaduilla, osallistuvat mielenosoitusten järjestämiseen tai näyttelevät muinaisia roomalaisia festariperformanssissa.

5 Ideasta leiriksi! Kun ajatus kansainvälisen työleirin järjestämisestä on syntynyt, otetaan ensin yhteyttä KVT:n leirikoordinaatioryhmään/toimistoon osoitteessa kvtfinland.org. Leirinjärjestäjä täyttää KVT:n alustavan kyselyn ja palauttaa sen toimistolle. Kysely löytyy KVT:n nettisivuilta kohdasta leiri-isäntien haku. KVT:ltä voi myös kysellä samalla mitä tahansa mieltä askarruttavaa liittyen leirin järjestämiseen! Uudet leirit hyväksytään mukaan leiriohjelmaan KVT:n johtokunnan kokouksessa tammikuussa. Alustavat kyselyt toivottaisiin palautettaviksi leiriä edeltävän vuoden loppuun mennessä, mutta leiri voidaan hyväksyä mukaan leiriohjelmaan myös myöhemmin, kuitenkin viimeistään kolmea kuukautta ennen leirin alkua. Mitä aikaisemmin leiri hyväksytään ja lisätään mukaan leiriohjelmaan, sitä todennäköisemmin leirille löytyy vapaaehtoisia.suurin osa Euroopan leirivaihdosta tapahtuu kesäaikaan. Leirikuvaus ja leirinhaku Kun leiri on päätetty järjestää ja KVT:n johtokunta on hyväksynyt sen, kirjoitetaan leiristä KVT:n toimistolla ns. leirikuvaus, joka laitetaan näkyville SCI:n sähköiseen hakujärjestelmään, osoitteeseen Täältä vapaaehtoiset sitten leirille lähtöä suunnitellessaan etsivät leirejä ja hakevat niille. Leirikuvaus on melko lyhyt, ja siitä tulee käydä ilmi minkälaisesta projektista on kyse, miten leirillä työskennellään ja majoitutaan, leirin ajankohta ja paikkakunta sekä se, että voiko leirille tulla vammaisia tai perheellisiä osallistujia. Leirikuvaukseen ei laiteta tarkkoja tulo-ohjeita tai -aikaa, vaan ne kirjoitetaan leirin infokirjeeseen, joka lähetetään vapaaehtoisille viimeistään kuukautta ennen leirin alkua. Leirinvetäjä kirjoittaa leirin infokirjeen yhteistyössä leiri-isännän kanssa. 5

6 Esimerkki leirikuvauksesta FI-KVT 1.1 WORLD VILLAGE FESTIVAL, Helsinki 18/5 31/05 10 vols HUOM. Kun leirikuvaus on laitettu mukaan sähköiseen tietokantaan, ei sitä enää voi muuttaa, paitsi hyvin painavista syistä! World village is an annual festival which supports multiculturalism, international solidarity and development co-operation through music and exhibitions. The event is organized by KEPA (Service Centre for Development Cooperation in Finland). W: Firstly, vols will work for three days in a reception centre for asylum seekers. Vols will organise a cultural workshop and work at the centre together with the inhabitants. After that vols will help to set up the festival area including building and taking down tents, setting up stalls, decorating the festival area, etc. More info about the festival A: Vols will probably stay on a small island in an old house which is maintained by a small ecological association. The accommodation is simple, there s no running water or showers. Vols can use a sauna building for washing. X: *Leirin It is not kuvauksen possible koodinumero to accept disabled viittää or SCI:n participants yleisiin with leiriteemoihin. children. SCI:N LEIRITEEMAT 1. Antirasismi, antifasismi, pakolaiset ja etniset vähemmistöt 2. Etelän ja pohjoisen solidaarisuus 3. Rauha 4. Vammaiset 5. Lapset, nuoret ja vanhukset 6. Ympäristö 7. Seksuaalivähemmistöt 8. Yhteiskunnasta syrjäytyneet (esim. kodittomat) 9. Kulttuuri ja taide, paikallinen kulttuuriperintö 10. Henkisyys ja yhteisöt 11. Muut

7 Ennen leiriä Rahoitus Vaikka työleirille tulevat vapaaehtoiset ovatkin ns. ilmaista työvoimaa, on leiristä kuitenkin aina kustannuksia. Ruoka, majoitus ja vapaaehtoisten kuljetuskustannukset kannattaa ottaa budjettia laatiessa huomioon, samaten kuin kulut työvälineistä ja materiaaleista, mikäli niitä ei ennestään ole saatavilla. Monilla leiri-isännillä on mahdollisuus järjestää majoitus jossakin ilmaiseksi. HUOM. KVT ei vastaa mistään leirin kuluista, ainoastaan leirinvetäjien matkakuluista kotoa leiripaikkaan ja takaisin. Vapaaehtoiset ovat periaatteessa itse vastuussa vapaapäivien ruokakuluista. Kannattaa myös selvittää, voiko leiriin hakea tukea joltakin säätiöltä, kunnalta tai esimerkiksi Leader-rahoitusta maaseudun kehittämiseen. Hankerahoitusten päätösajat ovat pitkiä, joten niitä kannattaa ryhtyä tutkailemaan heti, kun ajatus leiristä on syntynyt. Paikallisia yrittäjiä voi myös pyytää sponsoroimaan leiriä eri tavoin, esimerkiksi kaupat voivat antaa ruokaa, jonka päiväykset ovat vanhentumassa. KVT:n ohjebudjetti on, että rahaa tulisi varata ruokaan 6 euroa per leiriläinen per päivä. KVT:n leirikoordinaatiomaksu: 200 euroa. Säätiöitä netissä: Lisätietoa Leader-rahoituksesta:

8 Leirinjärjestäjän aikataulu KVT suosittelee leirien järjestämistä heinä-elokuussa, koska siihen aikaan vuodesta vapaaehtoisia on helpoin löytää. Joka vuosi järjestetään myös joitain leirejä touko- ja kesäkuussa, mutta KVT pyrkii pitämään niiden määrän pienenä, mieluiten niin, että keväällä ja alkukesästä leirejä järjestetään korkeintaan yksi kerrallaan. Talvella järjestetään kaukomaiden leirejä lukuunottamatta todella vähän leirejä, ja siksi talvileirit ovatkin olleet suosittuja. Talvileirien ideoista kannattaa ottaa yhteyttä KVT:n toimistoon! Huom. Myös myöhemmin keväällä voi ilmoittautua leiri -isännäksi! Edellisen vuoden syksyllä: ota yhteyttä KVT:hen, kerro leiri - ideastasi ja palauta leiri-isännän alustava kysely. Suunnittele alustavasti leirin käytännön toteutus, työ, majoitus, ruokailu ja rahoitus. Saman vuoden tammikuussa: KVT:n johtokunta hyväksyy leirin ja leirinjärjestäjälle lähetetään leirisopimus, joka täytetään ja allekirjoitetaan kahtena kappaleena ja palautetaan KVT:n toimistolle. KVT allekirjoittaa oman kappaleensa ja lähettää sen takaisin leiri-isännälle. Saman vuoden helmikuussa: KVT:n toimistolla kirjoitetaan leiristä leirikuvaus, joka laitetaan SCI:n sähköiseen leiritietokantaan. On tärkeää tarkastaa leirikuvaus, kun se lähetetään KVT:n toimistolta hyväksyttäväksi. Esimerkiksi leirin päivämääriä ei voi muuttaa, kun leiri on laitettu sähköiseen tietokantaan, paitsi hyvin painavasta syystä. KVT aloittaa leirinvetäjien etsimisen työleiriä varten. Kuusi kuukautta ennen leiriä: Tutki rahoitusmahdollisuuksia leiriä varten. On olemassa monia säätiöitä, jotka antavat rahaa erilaisiin tarkoituksiin. Kaksi kuukautta ennen leiriä: Varmista, että käytännön asiat, majoitus ja ruokailu ovat reilassa. Työvälineet leiriläisille on myös syytä hankkia. Varmista, että työnohjausta löytyy leirin aikana. Suunnittele leirin opinto - osuus. Kuukausi ennen leiriä: Jos KVT:n leirinvetäjä ei ole ollut sinuun yhteyksissä leirin tiimoilta, ota yhteyttä KVT:n toimistoon. Leirinvetäjä kirjoittaa leirin infokirjeen, ja tarvitsee siihen ajankohtaista tietoa leirin olosuhteista. On tärkeää, että leirinvetäjät ja leiri - isäntä ovat yhteyksissä ennen leiriä. Kaksi viikkoa ennen leiriä: Tee leirin alustava aikataulu ja työsuunnitelma. Varmista KVT:n leirinvetäjältä leiriläisten erikoisruokavaliot. Kysy myös, että koska leiriläiset saapuvat, ja mieti heille kyydit leiripaikalle, mikäli se on tarpeen. Mieti myös, että miten leiriläisiä kyyditään leirillä, mikäli se on tarpeen. Selvitä, ovatko leirinvetäjät tulossa etukäteen leiripaikalle. Pari päivää ennen leiriä: Varmista, että saapuville leiriläisille on ruokaa ja että majoituspaikka on valmiina heitä varten. Varmista, että tarvittavat työkalut ja materiaalit ovat saatavissa.

9 Leirillä Leiriläiset Vapaaehtoiset tulevat leirille KVT:n kattojärjestön SCI:n jäsen- ja partnerijärjestöjen kautta. Jäsenjärjestöjä on 40 maassa ja partnerijärjestöjä 100:ssa. Useimmat Suomen leireille tulijat tulevat Euroopasta ja Venäjältä, mutta toki kaukaisempiakin tulijoita löytyy. Leiriläisten ikähaarukka on enimmäkseen vuoden välillä, mutta vanhempiakin tulijoita on enenevässä määrin. Leirit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, tosin ottaen huomioon, että samasta maasta tulee korkeintaan kaksi osanottajaa ja että leirillä olisi suunnilleen puolet miehiä ja puolet naisia. KVT markkinoi leirejä myös vastaanottokeskuksille, joiden kautta leireille tulee Suomessa asuvia turvapaikanhakijoita. kirjoitettavasta motivaatiokirjeestä, jonka vapaaehtoiset lähettävät hakemuksensa mukana. Leiriläiset puhuvat yleensä ainakin auttavasti englantia, ja tarvittaessa KVT:n leirinvetäjät toimivat tulkkeina. Eri maissa on erilaisia tapoja toimia, ja kulttuurien välisiin eroavuuksiin täytyy varautua henkisesti. Yleensä leiriläiset ovat ahkeraa ja motivoitunutta porukkaa, mutta aina on mahdollista, että joukossa on joku sellainenkin, joka ei ole täysin käsittänyt sitä, että vapaaehtoistyöleirin tarkoituksena on tehdä töitä. Jos ongelmia tulee, niin niitä kannattaa yrittää ratkoa leirinvetäjien ja tarvittaessa myös KVT:n toimiston kautta. Mutta kuten sanottu, useimmiten leiriläiset ovat motivoituneita ja kiinnostuneita työnteosta! Jos leiri ei millään tunnu täyttyvän, mainostetaan sitä myös suomalaisille, joilla ei ole tavallisesti mahdollisuutta osallistua Suomessa järjestettäville työleireille KVT:n kautta, paitsi leirinvetäjän roolissa. Mikäli leirille toivotaan erityisen motivoituneita vapaaehtoisia, voi leirikuvaukseen laittaa maininnan erikseen

10 Leirinvetäjät KVT etsii leireille leirinvetäjät, jotka ovat vapaaehtoisia samalla tavoin kuin leiriläisetkin. Leireille pyritään löytämään kaksi leirinvetäjää per leiri. Leirinvetäjät valmennetaan tehtäväänsä, mutta sinällään mitään erikoisempia vaatimuksia heidän taidoilleen ja kokemukselleen ei aseteta, eli leirinvetäjä on vapaaehtoinen siinä missä muutkin leiriläiset. Leirillä leirinvetäjä vastaa yhteistyöstä leiri-isännän kanssa ja siitä, että kaikki leiriläiset ovat selvillä siitä, että mitä on tarkoitus tehdä, missä ja milloin. Leirinvetäjä pyrkii myös ryhmäyttämään leirin niin, että kaikki tuntevat kuuluvansa joukkoon ja vallitsee hyvä yhteishenki. Leirinvetäjä suunnittelee ja järjestää vapaa-ajanohjelmaa yhdessä leiriläisten kanssa. Leirinvetäjä kirjoittaa vapaaehtoisille lähetettävän ns. infokirjeen, jossa on tarkat saapumisohjeet leirille ja muuta tärkeää käytännöllistä tietoa, esimerkiksi mitä leirille tarvitaan mukaan. Leirikirje lähetetään vapaaehtoisille vähintään kuukautta ennen leiriä. On siis tärkeää, että leirinvetäjä ja leiriisäntä ovat yhteyksissä ennen leiriä! Mikäli leirinvetäjän yhteydenottoa ei kuulu, kannattaa olla yhteyksissä KVT:n toimistoon. Joskus voi käydä niin, että leirinvetäjät löytyvät vasta aivan juuri ennen leiriä, ja silloin joku KVT:n leirikoordinaatioryhmästä kirjoittaa infokirjeen. Jos on tiedossa ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita leirinvetäjän tehtävästä, kannattaa siitä ilmoittaa KVT:lle! Jo ennestään projektia tai paikallista aluetta tuntevalla leirinvetäjällä on monia etuja puolellaan. Leirinvetäjien valmennus KVT järjestää leirinvetäjien valmennuksen yleensä kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja kesäkuussa. Myös leiriisännät kutsutaan mukaan valmennukseen. Valmennukseen osallistuminen kannattaa erityisesti jos työleiriä ei aikaisemmin ole järjestänyt: valmennuksessa käydään läpi työleiriin liittyviä käytännön asioita ja kerrotaan myös työleirien historiasta ja ideologisesta taustasta. Erityisryhmät KVT toivoisi, että mahdollisimman moni työleiri olisi avoin erityisryhmille: vammaisille ja perheellisille osallistujille. Mikäli leiri on avoin perheellisille tai vammaisille osallistujille, ilmoitetaan siitä leirikuvauksessa. Erityisesti perheleirit ovat kansainvälisesti kysyttyjä. Perheleireillä yleensä lasten hoito järjestetään niin, että joku

11 vapaaehtoisista on lasten kanssa sillä aikaa kun muut tekevät töitä. Mikäli vammaisia tai perheellisiä osallistujia olisi leirille tulossa, otetaan leirinjärjestäjään aina yhteyttä etukäteen. SCI:lla on käytössä myös niin sanottu mixed age eli moni-ikäleiri, jonka tarkoituksena on rohkaista kaikenikäisiä osallistumaan työleireille, koska suurin osa vapaaehtoisista on alle 30-vuotiaita. Mixed age-leirillä tulisi olla vähintään puolet yli 30-vuotiaita osallistujia. Käytännössä kuitenkin on huomattu, että tällaisia leirejä on vaikea saada täyttymään tarpeeksi vanhoilla osallistujilla, joten niiden määrää on pyritty karsimaan. Turvapaikanhakijat työleirillä Joinain vuosina KVT:llä on ollut hankkeita, joiden kautta Suomessa asuvilla turvapaikanhakijoilla on ollut mahdollisuus osallistua työleireille Suomessa. Periaate on, että turvapaikanhakijoita kohdellaan leirillä kuten ketä tahansa vapaaehtoista, mutta joitakin asioita on syytä ottaa huomioon. Turvapaikanhakijoiden tarinoita tai nimiä ei saa kertoa eteenpäin tietoturvasyistä, ja valokuvaamiseen pitää aina pyytää lupa. Muslimiturvapaikanhakijat saattavat myös vierastaa ajatusta, että eri sukupuolten edustajat nukkuvat samassa tilassa, tai että leirillä käytetään alkoholia. Monilla traumaattisia kokemuksia omaavalla on myös nukahtamis- tai unilääkitys, joka voi vaikuttaa työntekoon joissain tilanteissa.

12 Majoitus Leiriläisille tarvitaan jonkinlainen majoitus ja leirinjärjestäjä on vastuussa sen järjestämisestä. Työleirille tuleville kuitenkin yritetään tehdä selväksi, että kyse on vapaaehtoistyöstä ja että majoitusolosuhteet eivät välttämättä ole hotellitasoiset. Yhteismajoitus patjoilla lattialla on aivan riittävän hyvä, ja leiriläiset voivat tuoda mukanaan omat makuupussit. Jos patjoja tai sänkyjä ei ole saatavilla, voi leiriläisiä pyytää tuomaan mukanaan retkipatjan. Joillakin leireillä on myös telttamajoitus. Jos leiri järjestetään alkukesästä ja majoitus on teltoissa tai muussa kylmässä tilassa, on siitä syytä informoida leirikirjeessä, ts. leirinvetäjän on hyvä olla aiheesta tietoinen. Kokemus KVT:ssä on kuitenkin osoittanut, että vaikka leiriläisille yritetään miten huolellisesti kertoa Suomen suven viileistä öistä, niin he useimmiten kuitenkin valittavat olevansa kylmissään. Teltta- tai muu kylmä majoitus ei siis ole kovin suositeltava alkukesästä, varsinkin jos on mahdollista järjestää muu vaihtoehto. On myös tärkeää, että leiriläisillä on mahdollisuus peseytyä. Jos leirinjärjestäjän majoituspaikassa ei ole suihkua, on hyvä miettiä, missä muualla leiriläiset voisivat peseytyä: onko mahdollista käydä saunomassa tai suihkussa jossain muualla? Ruokailu Vapaaehtoiset tekevät töitä käytännössä ruokapalkalla, joten leirinjärjestäjän tulisi tarjota heille tarpeeksi ruokaa ja

13 huomioida myös erikoisruokavaliot, esimerkiksi kasvissyöjät ja keliaakikot. Leirinvetäjä ilmoittaa erikoisruokavalioista etukäteen saatuaan kaikkien leiriläisten hakemukset. Joillekin leirinjärjestäjille on mahdollista tarjota leiriläisille valmiit ateriat, ja joillakin muilla leireillä he kokkaavat itse. Jos leiriläiset joutuvat itse kokkaamaan, on hyvä huomioida, että kokkausvuorossa olevat eivät välttämättä pääse mukaan päivän töihin. Leiri-isännän ei tarvitse olla vastuussa vapaapäivien retkien ruuasta, jos leiriläiset esim. käyvät ravintolassa. Kannattaa myös miettiä, kuka käy kaupassa ja miten sinne pääsee. Todennäköisesti jollakin leiriläisellä tai leirinvetäjällä on ajokortti, mutta KVT ei suosittele antamaan autoa leiriläisten käyttöön, sillä SCI:n vakuutus ei korvaa esinevahinkoja. Leiriläisillä tulisi olla käytössään tarpeeksi hyvä keittiö ja asianmukaiset välineet, kuten isoja kattiloita. Jollakin leireillä toki kokataan jopa nuotiolla hyvin alkeellisissa oloissa, mutta tästä on aina syytä mainita leirikuvauksessa. Työnohjaus ja työturvallisuus KVT edellyttää, että leiri-isäntä järjestää työleiriläisille työnohjausta. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa, että leiriläiset tietävät mitä tehdä leirillä. Jo leiriä suunnitellessa on syytä miettiä, mitä leiriläisten tehtävät tulevat olemaan, ja se on myös KVT:n taholta edellytys leirin hyväksymiselle mukaan KVT:n leiriohjelmaan. Työsuunnitelma on hyvä tehdä myös kirjallisena ja an-

14 taa leirinvetäjille, jotta heidän on helpompi suunnitella leiriä. KVT järjestää leirille suomalaiset leirinvetäjät, jotka voivat tarvittaessa toimia tulkkeina leiriläisten ja leiri-isännän välillä. Leirinvetäjä ei kuitenkaan ole työnohjaaja, eikä hänellä voi olettaa olevan osaamista liittyen leirillä tehtävään työhön. Leiri-isäntää edustavan työnohjaajan ei tarvitse olla leirillä paikalla koko aikaa, ellei työ sitä vaadi, mutta hänen olisi tärkeää olla yhteydessä leiriläisten ja leirinvetäjien kanssa niin, että kaikki tietävät, mitä kunakin päivänä tehdään. Leiriläisille on turhauttavaa, jos työtä ei ole tarpeeksi, mutta liika työkään ei ole vapaaehtoistoiminnan etiikan mukaista. KVT:n leireillä on yleensä käytössä 6-8 tuntinen työaika, johon sisältyy lounastauko. Tätä pidempää aikaa leiriläisiä ei voi velvoittaa työskentelemään päivässä. Toki jotkut saattavat mielellään tehdä vapaaehtoisesti enemmänkin hommia. Leirillä tulisi olla kaksi vapaapäivää viittä työpäivää kohden. Tähän ei lasketa mukaan saapumis- ja lähtöpäiviä. Leiriä suunniteltaessa on hyvä tehdä alustava aikataulu, johon mietitään leiriläisten vapaapäivät ja työpäivät. Leirin ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat saapumis ja lähtöpäiviä, jolloin ei tehdä töitä. On hyvä miettiä työn etenemistä niin, että kaikille leiriläisille riittää töitä. Kymmenen henkeä on yllättävän iso porukka! Leirin työstä voi myös laatia aikataulun, joka laitetaan isolla paperilla johonkin yhteiseen tilaan, missä kaikki näkevät sen. Aikataulua laatiessa on hyvä ottaa huomioon, että opintoosuuteen ja KVT:n leirivierailuun menee myös aikaa ja ne lasketaan osaksi päivittäistä työaikaa.

15 Leiriläisille on tärkeää varata tarpeeksi työkaluja ja pitää huoli siitä, että työkalut ja materiaalit olisivat saataville, kun töihin on tarkoitus ryhtyä. Myös muuttuviin sääolosuhteisiin on hyvä varautua. Leirikirjeessä leiriläisiä on varmasti pyydetty ottamaan mukaan sadevarusteet ja lämmintä vaatetta, mutta jos työ on sellaista, että sitä ei voi sateella tehdä, esim. maalaus, on hyvä miettiä, mitä leiriläiset sateen sattuessa tekevät. Leiri-isännän vastuulla on myös huolehtia asianmukaisesta työturvallisuudesta ja leiriläisten opastamisessa työkalujen käytössä. Periaatteessa leirillä kaikki tekevät samoja töitä, mutta on mahdollista, että joku leiriläisistä esimerkiksi pelkää korkeita paikkoja eikä halua kiivetä katolle. Tämä on syytä ottaa huomioon leiriä järjestettäessä ja miettiä myös jotain vaihtoehtoista puuhaa. Opinto-osuus Jokaisella leirillä järjestetään opintoosuus jostain sopivasta teemasta. Opinto-osuuden järjestäminen on leiriisännän vastuulla.opinto-osuuden pituudella ei ole suurta merkitystä, ja se voi periaatteessa nivoutua myös leirin työtehtäviin ja olla luonteeltaan käytännöllinen, mutta sen tulisi kuitenkin tarjota leiriläisille hengenravintoa työn lomassa. Vapaaehtoisille on myös erittäin tärkeätä tietää, minkälaisen projektin eteen he tekevät töitä. Kerrothan siis yhdistyksenne ja yhteisönne toiminnasta ja miksi heidän työpanoksensa on tärkeä ja toimintanne yleishyödyllistä! Opinto-osuus voi myös olla esimerkiksi retki johonkin kulttuurihistoriallisesti kiinnostavaan paikkaan tai luento jostain leiriin liittyvästä teemasta, jonka tulisi kuitenkin olla englanninkielinen. Opinto-osuus voi hyvin olla myös vaikkapa työpaja karjalanpiirakoiden leipomisesta tai pirtanauhojen tekeminen paikallisen taitajan opastuksella! KVT arvostaa suuresti sellaisia opintoosuuksia, jotka liittyvät KVT:n ydinarvoihin, eli rauhantyöhön, monikulttuurisuuteen tai ympäristönsuojeluun. Esimerkkejä opinto osuuksista leireillä Siuntion vastaanottokeskuksessa: Nuoret pakolaiset Euroopassa Rihun biodynaamisella tilalla: Mitä on biodynaaminen viljely? Livonsaaren yhteisökylässä: Permakulttuurinen puutarhasuunnittelu (leirillä rakennettiin permakulttuurista puutarhaa)

16 Vapaa-ajanohjelma Leiri-isäntä ei ole velvollinen suunnittelemaan mitään vapaa-ajanohjelmaa leiriläisille, vaan KVT:n leirinvetäjä vastaa siitä. Leirinvetäjälle olisi kuitenkin suurta iloa, jos hän saisi vinkkejä paikallisista mahdollisuuksista vapaaajanohjelmaan. Monet leiri-isännät myös suunnittelevat mielellään vapaaajanohjelmaa ja osallistuvat siihen leiriläisten kanssa. Aina leiriläiset eivät välttämättä vapaaajallaan halua tehdä yhdessä mitään, vaan haluavat levätä tai jotkut saattavat lähteä pienemmällä porukalla käymään vaikka läheiseen kaupunkiin. Leiri-isäntä ei vastaa leiriläisten vapaaajanohjelman kustannuksista, vaan leiriläiset maksavat nämä kulut itse. ovat ihan hyviä vaihtoehtoja. Joillakin leireillä on myös katseltu paikallisia nähtävyyksiä tai käyty kyläjuhlissa. Idea: Tutustuminen suomalaiseen arkeen! Eräällä työleirillä Suomessa järjestettiin vapaa ajanohjelmaksi mahdollisuus tavata ihan tavallinen suomalainen perhe ja käydä heidän luonaan syömässä. Leiriläiset jakautuivat useampaan kotiin illalliselle, ja yksi heistä jopa oppi pitsinnypläystä Raumalla. Tämä sai hyvää palautetta leiriläisiltä, ja edisti kulttuurivaihtoa puolin ja toisin, eikä järjestäminen tullut kalliiksi. KVT suosittelee lämpimästi sellaista vapaa-ajanohjelmaa, joka luo kohtaamismahdollisuuksia erimaalaisten ihmisten välille! Vapaa-ajanohjelman ei tarvitse olla mitään kovin kummallista: tutustuminen vaikkapa suomalaiseen saunomiseen tai uintireissu läheiselle järvelle

17 Leirivierailu Yleensä KVT lähettää jokaiselle työleirille leirivierailijan, joka tulee yhdeksi päiväksi käymään ja katsomaan, miten leirillä menee. Leirivierailijan tarkoitus on kertoa leiriläisille enemmän KVT:n ja SCI:n toiminnasta ja rauhantyöstä. Leirivierailuun olisi siis syytä varata yksi iltapäivä aikaa leirillä, vaikka kaikki leirivierailijat eivät välttämättä tarvitse niin paljon aikaa. Jos leirivierailija on tullut kaukaa, hän todennäköisesti jää yöksi. Joskus leireillä syntyy myös leirin ryhmädynamiikkaan liittyviä konflikteja, joko leiriläisten tai leirinvetäjien välille. Nämä konfliktit harvemmin ovat niin pahoja, että ne vaikuttaisivat leirin työhön ja saattavat jäädä leiri-isännältä jopa kokonaan huomaamatta. Leirivierailija tunnustelee myös leirin ilmapiiriä tässä mielessä ja pyrkii auttamaan, mikäli hankalia henkilökemioita on päässyt syntymään. eteenpäin KVT:ssä. Tiedotus KVT:lle on paljon iloa jokaisesta lehtijutusta tai radiohaastattelusta, ja KVT:n toimisto pyrkiikin tiedottamaan medioille työleireistä. Jos leiri-isännällä itsellään on kontakteja paikallismedioihin, niin vinkkaaminen työleiristä on erittäin suotavaa. Varsinkin jos leirillä järjestetään jokin erityinen tapahtuma, kuten avoimien ovien päivä tai kulttuuuribasaari, kannattaa paikallislehtiin ja radioon laittaa viestiä ajoissa. Jos siis leirin järjestämisessä on syntynyt hyviä ideoita tai tullut ongelmatilanteita, näistä kannattaa raportoida leirivierailijalle, joka kertoo terveiset

18 Leiri ja paikallinen yhteisö SCI:n tärkeimpiä arvoja leirin järjestämisessä on, että työleirin tulisi jotenkin tukea paikallisen yhteisön toimintaa. Usein leirit saattavatkin varsinkin syrjäseuduilla tuoda leiripaikkakunnalle mukavaa kansainvälistä tunnelmaa ja erilaisia ihmisiä näköpiiriin. Vapaaehtoisten motivaatio lähteä työleirille liittyy usein siihen, että toivotaan jonkinlaista vaihtoehtoista matkakokemusta, ei vain turistina ulkopuolelta katsomista vaan osallistumista ja paikallisten ihmisten aitoa kohtaamista. Jos leiri-isännällä on aikaa ja energiaa, on hyvä miettiä, mitä sellaista vapaaehtoisten kanssa voisi tehdä, joka lisäisi heidän kokemustaan paikallisten ihmisten kohtaamisesta. Entä miten kansainvälinen porukka voisi rikastuttaa paikallisen yhteisön elämää? Joillain leireillä on järjestetty esimerkiksi kulttuuribasaareja, työpajoja, kahvila tai avointen ovien päivä, johon on kutsuttu myös paikallisia ihmisiä. Vakuutukset KVT:n vapaaehtoiset ovat vakuutetut SCI:n yleisellä vakuutuksella, joka kattaa sairaus- ja onnettomuustapaukset leirin aikana. Vapaaehtoisille suositellaan aina myös oman matkavakuutuksen ottamista, sillä SCI:n vakuutus ei ole kovin kattava. SCI:n vakuutus ei korvaa leirillä tapahtuvia omaisuusvahinkoja, eli mikäli on siitä huolissaan, kannattaa ottaa myös toinen vakuutus, esimerkiksi ns. vastuuvakuutus.yleensä tällaisia vahinkoja ei tapahdu, mutta esimerkiksi yhdellä leirillä pesukone on tiettävästi hajonnut väärin täytettynä ja toisella ajettu peltikolari. KVT ei suosittele esimerkiksi auton antamista leiriläisten käyttöön. Jos leiriläinen sairastuu tai sattuu tapaturma ja kyseessä ei ole välitöntä hoitoa vaativa onnettomuus, tarkistetaan ennen SCI:n vakuutuksen käyttämistä, onko leiriläisellä mahdollisesti matkavakuutus tai eurooppalainen sairasvakuutuskortti, ja järjestetään hoidon korvaus näiden avulla. Jos muita vakuutuksia ei ole, huolehtii leiriläinen itse tai leirinvetäjän hoitomaksusta ja se korvataan KVT:n toimistolta, joka hoitaa vakuutusasian loppuun SCI:n toimiston kanssa. Jos SCI:n vakuutusta käytetään akuuttia sairaalahoitoa vaativassa tapauksessa, on tärkeää että KVT:llä tiedetään asiasta. Leirinvetäjä on ensisijaisesti vastuussa sairasvakuutusasioista leirillä.

19 Leirinjärjestäjien kokemuksia Saimme KVT:n työleirin avulla toteutettua sekä tavoitteet lasten arjen elävöittämisen suhteen että kiinteistön huoltoon ja puutarhaan liittyneet tavoitteet. Meillä on jo yksi kurkku! Leirin järjestäminen oli hauskaa ja helppoa. Kokeneet leirinvetäjät jakoivat ja suunnittelivat työt hyvin, innostivat leiriläisiä ja olivat vaativan työn tukena. Me vain loimme olosuhteet leirille. Kaikki sopimukset pitivät. Leiriläiset yhdessä nuorten kanssa toteuttivat monia iloisia hankkeita arkisesta matonpesusta avoimien ovien tapahtumaan ja inkkarijuhlaan. Kokonaisuudessaan leiri oli semmoinen atmosfäärin kirkastus, joka puhalsi läpi Harjulinnan vastaanottokeskuksen. Työleiriä järjestäessä tuli esiin myös paljon odottamattomia asioita. Ainahan on niitä leiriiläisiä, jotka eivät ole niin innoissaan työteosta. Kannattaa ehkä toistaa leiriläisille työleirin pointti. Työleiri ei ole vain lomareissu. Mutta 12 leiriläisestä vain kolmen kanssa asia oli epäselvä, eli yhteistyö sujui lopulta ihan ok. Turvapaikanhakijoiden osallistuminen leirille oli han mieletön kokemus. Toimi hyvin ja jäi hyvä fiilis. Jatkossakin vaan turvapaikanhakijat mukaan leireille! Olihan se työleiri näky torilla ja kaduilla pienellä paikkakunnalla, positiivisessa mielessä. Suvi Autio Toivon biodynaamiselta tilalta Silja Westermark Siuntion vastaanottokeskuksesta

20 Leirin vastuualueet pähkinänkuoressa Leirin järjestäjä Työn suunnittelu ja työnohjauksen järjestäminen Leirinvetäjä Tarpeellisten työvälineiden hankinta Yhteydenpito KVT:n toimiston, leiriläisten ja leiri-isännän välillä Majoituksen ja ruokailun järjestäminen Leirin infokirjeen kirjoittaminen Leiriläisten kuljettaminen leiripaikalle, jos julkisilla ei pääse perille asti Leirillä ryhmähengen luominen ja ryhmänohjaus Muu huoltoajo liittyen leiriin Vapaa-ajanohjelman järjestäminen leirillä Leirin kaikki kulut Opinto-osuuden järjestäminen KVT Leiriläisten hankkiminen leirille Leirinvetäjien rekrytointi Tiedottaminen leirin suhteen paikallisille tiedotusvälineille Leirinvetäjien valmentaminen Tuen tarjoamaminen mahdollisissa ongelmatilanteissa leirillä Leirinvetäjien matkakulut Sopimuksen mukaan myös ruokailujen, kuljetusten ja muiden käytännön asioiden hoito SCI:n vakuutuksen käyttäminen henkilövahingon tai sairauden sattuessa leiriläiselle

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA

Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 TURVAA JA SUOJAA Maahanmuuttajan kohtaaminen 14.1.2016 Termistö Siirtolainen/maahanmuuttaja Henkilö joka muuttaa tai siirtyy toiseen maahan paremman elämän toiveen, työn, opiskelun tai ihmissuhteen perusteella Turvapaikan

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA

100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA 100 UUTTA TAPAA TEHDÄ PARTIOTA Rahaa lippukunnan toimintaan Partio saa osan Yhteisvastuukeräyksen tuotoista lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn Osa tästä rahasta jaetaan lippukunnille toimintaan,

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Haukan Sanomat Saapumislehti

Haukan Sanomat Saapumislehti Haukan Sanomat Saapumislehti KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Kaakkois-Suomen pelastusalanliiton palokuntanuorten koulutusleiri 30.6 5.7.2013, Utin leirikenttä, Kouvola Tervetuloa kauan odotetulle palokuntanuorten

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN. Tiedotustilaisuus, Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO OPINTOVIERAILUJEN JÄRJESTÄMINEN Tiedotustilaisuus, Helsinki 7.9.2009 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Opintovierailun järjestäminen mahdollistaa: verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa

Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Järki & Tunne Mieli 2015 -päivät Verkossa tunteella ja järjellä Kriisiauttaminen verkossa Satu Raappana-Jokinen Verkkokriisityön päällikkö Suomen Mielenterveysseura Se mitä oikeasti haluan tietää on epäselvää.

Lisätiedot

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO

Opintovierailun järjestäminen Suomessa Tiedotustilaisuus Helsinki Paula Tyrväinen/CIMO Opintovierailun järjestäminen Suomessa 2012-2013 Tiedotustilaisuus Helsinki 1.9.2011 Paula Tyrväinen/CIMO Miksi järjestää opintovierailu? Vierailu mahdollistaa verkostoitumisen eurooppalaisten kollegojen

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä

Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Autettavasta auttajaksi Punaisessa Ristissä Turvapaikanhakijan kotoutuminen ja hyvinvointi vapaaehtoinen rinnalla kulkijana Milla Mäkilä Stressiä aiheuttavia tekijöitä vastaanottokeskuksessa Epätietoisuus

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali

Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja Sari Metsäkivi 30.1.2015 luokat 1.-3. ohjaava opettaja Heidi Rouvali Kaikkien Ahmoon koulun oppilaiden kuuleminen lukuvuonna 2014-2015 1. Oppilasneuvostojen kuuleminen Ahmoo 28.1.2015 Mukana Silja Silvennoinen ja Eija Pajarinen Nyhkälä 29.1.2015 luokat 4.-6. ohjaava opettaja

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri

- LOSE WEIGHT SMILING- Sisältö: Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri - LOSE WEIGHT SMILING- Painonpudotus, painonhallinta ja elämäntapamuutos leiri Sisältö: - FIT CAMP idea - Liikunta - Ruokailu - Ilmoittautuminen ja yhteystiedot 1. FIT CAMP FIT CAMP on leiriohjelma joka

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu

Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan. Plan International Suomi/Terhi Joensuu Matkalla-tukea maahanmuuttajanuorten vapaa-aikaan Plan International Suomi/Terhi Joensuu 24.5.2016 Maahanmuuttajat Suomessa kokonaiskuva vuodesta 2015 1. oleskeluluvat Suomeen EU-kansalaisten rekisteröinnit

Lisätiedot

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan?

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? Erilaisia maahanmuuttajia Työperäinen maahanmuutto sekundäärimaahanmuuttajat Pakolaiset Turvapaikanhakijat

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Työssäoppimiseni ulkomailla

Työssäoppimiseni ulkomailla Työssäoppimiseni ulkomailla Nimeni on Jenna Virtanen suoritin kuukauden 7.2.-11.3.2015 Pintakäsittely alan työharjoittelusta Espanjassa Fuerteventuran Corralejossa. Työskentelin kauppakeskuksessa nimeltä

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

PAPERITTOMAT JA PUNAINEN RISTI. Tukea, auttamista ja toimintaa osastoissa PAPERITTOMAT

PAPERITTOMAT JA PUNAINEN RISTI. Tukea, auttamista ja toimintaa osastoissa PAPERITTOMAT JA PUNAINEN RISTI Tukea, auttamista ja toimintaa osastoissa Paperittomien määrä kasvaa Turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi 2015 Kielteisten turvapaikkapäätösten jälkeen tarjotaan vapaaehtoisen paluun mahdollisuutta

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016. Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin!

Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016. Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin! Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016 Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin! Parempi avioliitto ry järjestää Avioparikurssin Itä-Hämeen opistossa Tainionvirran

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

Kulttuuri kärkenä nuorten ystävyyskuntatoiminnassa. Kansainvälinen toiminta Pohjoismaiset kulttuuripäivät

Kulttuuri kärkenä nuorten ystävyyskuntatoiminnassa. Kansainvälinen toiminta Pohjoismaiset kulttuuripäivät Kulttuuri kärkenä nuorten ystävyyskuntatoiminnassa Kansainvälinen toiminta Pohjoismaiset kulttuuripäivät 1991-2013 1 Ystävyyskunnat Kurikalla on neljä ystävyyskuntaa: ruotsalainen Ockelbo, norjalainen

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille

Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kansalaisareena 2016 Järjestöasiantuntija Jokke Reimers Yleistä Kyselyn nimi Kysely Kansalaisareenan vapaaehtoisille Kyselyn vastausaika 1.12. 11.12.2015 Vastuuhenkilö

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE

OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE Liite 1 Tuottaja Annakatriina Jylhä / Porin taidemuseo, versio 4.3.2016 OHJEISTUS TAITEEN ÄÄRELLÄ -TYÖPAJOJEN TAITEILIJALLE Tervetuloa ideoimaan Taiteen äärellä -työpajoja Porin taidemuseolle! Luethan

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset

Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset Espoon seurakuntayhtymän vakuutukset 12.4.2012 Työntekijöitä koskevat Lakisääteinen tapaturmavakuutus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Työttömyysvakuutus Seurakuntalaisia koskevat Vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia. Sydänliitto Terhi Koivumäki

Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia. Sydänliitto Terhi Koivumäki Ylipainoisen lapsen vanhempien kokemuksia Sydänliitto Terhi Koivumäki 2015 1 Mistä perheen ääni - Reijo Laatikainen. 2013. Lasten ylipaino. Laadullinen tutkimus. - Ryhmissä saadut palautteet eri puolilta

Lisätiedot

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015

Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Ikäasumisen valinnat ja mahdollisuudet Suomen Akatemia, Helsinki, 17.8.2015 Muuttamisvalinnat ja asumisen uudet vaihtoehdot Outi Jolanki, FT Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2017

4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2017 4H:n kansainvälinen nuorisovaihto 2017 IF YE 4 H www.4h.fi/maailmalle Kansainvälinen 4H:n nuorisovaihto INTERNATIONAL 4H YOUTH EXCHANGE WORLD Oletko sinä seuraava 4H-vaihtari? 4H tarjoaa sinulle upean

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Turnaus Info

Turnaus Info Turnaus Info 2016-2017 Kuka voi osallistua? Kaikki seurat, jotka ovat heidän FIFA kuuluvien kansallisten yhdistysten, ovat tervetulleita osallistumaan Euroopan Nuorten Akatemian Football League. Maissa,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat

Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Kitkajärvien ja Posionjärven hoidon ja kunnostuksen työryhmä Tehtävät, työn organisointi ja toimintatavat Työryhmän I kokous 2.9.2013 Työryhmän tehtävät ja asema järvien ja niiden valuma-alueen ongelmien

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy

Kiintiöpakolaisten asuttaminen. Espoon Asunnot oy Kiintiöpakolaisten asuttaminen Espoon Asunnot oy Heidi Pekkarinen 8.2.2016 10 perhekuntaa Syyriasta Maahanmuuttajapalveluiden asiakkaita Lentokentältä suoraan omaan kotiin Vuokrasopimukset allekirjoitettiin

Lisätiedot

Maanantai Taipalsaari KASPELIn palokuntanuorten oma lehti

Maanantai Taipalsaari KASPELIn palokuntanuorten oma lehti TULI-SANOMAT Maanantai Taipalsaari 2.7.-8.7.2016 KASPELIn palokuntanuorten oma lehti Maanantain mietteitä Eilen päästiin viettämään leiriä aamulla lämpimästi (ja kosteasti ja nihkeästi) ja illalla hieman

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Erityisryhmien ja ikäihmisten perhehoito Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry 1 Mitä toimeksiantosuhteinen perhehoito on? Perhehoito on henkilön hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Vilma Mäkelä TYÖHARJOITTELU ULKOMAILLA 2012 Saneeraus- ja sisustusala, ARSA09 Art In Tanzania P.O. Box 23333, Dar es Salaam Tanzania www.artintanzania.org 16.3-8.4.2012 TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Työskentelin

Lisätiedot