Invacare Octave TM. Käyttöohje (FI)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Invacare Octave TM. Käyttöohje (FI)"

Transkriptio

1 Invacare Octave TM Käyttöohje (FI)

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa Octave TM käyttö Octave TM vastaanottaminen Osien purkaminen Johdot Lisävarusteiden osanumerot Huolto ja kunnossapito Sähköjärjestelmän vianetsintä Sähkötiedot Tekniset tiedot Paino Hävittäminen

3 1. Yleistä tietoa Tämä käyttöohje on annettava tuotteen käyttäjille. Ennen tuotteen käyttämistä lue tämä käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Huomioi, että tämä käyttöohje saattaa sisältää osioita, jotka eivät koske käyttämääsi sänkyä. Aina puhuttaessa oikeasta ja vasemmasta, oletetaan, että potilas makaa selällään sängyssä. Metallisten sivukaiteiden ja U:n muotoisten päätyjen irrottamiseen ei tarvita työkaluja. 1.1 Käyttötarkoitus Sänky on suunniteltu erityisesti kotihoitoon. Tämä sänky on suunniteltu yli 12-vuotiaille käyttäjille. 150 cm and longer. Sänky on hoitosänky, jonka rakenne on modulaarinen. Potilaan enimmäispaino on 350 kg (sillä edellytyksellä, että varusteet sängynpäädyt, sivukaiteet, nousutuet, kohottautumisteline ja patja painavat enintään 35 kg). Suurin sallittu työkuorma (SWL): Suurin 385 kg (potilas + varusteet) Octave -sänky on tarkoitettu käytettäväksi kohdan Käyttöympäristö ohjeiden mukaisesti ; Application environment 3; Pitkäaikainen hoito hoitotilassa, jossa tarvitaan lääketieteellistä valvontaa ja valvontalaitteita on tarvittaessa käytettävissä ja jossa potilaan tilan ylläpitämiseen ja parantamiseen on tarjolla lääketieteellisissä toimenpiteissä käytettäviä lääkintälaitteita. Käyttöympäristö Application environment 4; Kotioloissa annettu hoito, jossa lääkintälaitteita käytetään loukkaantumisen, vamman tai sairauden lievittämiseen tai hoitamiseen. IPotilaan mukavuus on parhaimmillaan, kun käytetään Invacare suosittelemaa 15 cm:n paksuista patjaa. (Katso tilausnumerot osiosta 8: Lisätarvikkeiden osanumerot.) 1.2 Sertifikaatit Octave TM on CE-merkitty lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY mukaisesti. Octave TM on testattu ja hyväksytty standardin EN (TÜV) mukaisesti, tuotetuki Saksassa. Octave TM -tuotteelle on tehty riskianalyysi EN 14971:n mukaisesti. Sängyn moottorit ja ohjausyksikkö on hyväksytty standardin IEC : painoksen mukaisesti. FI Säätölaitteiden ja moottorien suojausluokka on IPX6 or IPX4. Jos sähköosan suojausluokka on IPX6 or IPX4, on käytettävä säätölaitteen lukitusta, koska muussa tapauksessa Invacare ei takaa suojausta. Kaikki luvussa 7 kuvatut huoltotyöt saa suorittaa vain koulutettu tai Invacare -huoltokurssin käynyt henkilö. Jos sängyn toiminnot muuttuvat, lähetä sänky tarkastettavaksi luvun 7 huoltotaulukon mukaisesti. Invacare on myönnetty DS/EN ISO 9001/ISO 13485:n mukainen sertifiointi, mikä takaa asiakkaillemme aina tasalaatuiset Invacare -tuotteet. Valvojat tarkkailevat materiaaliemme/tuotteidemme laatua koko tuotantoprosessin ajan. Lopuksi täysin koottu tuote myös testataan. Valvoja suorittaa tämän lopputestin, johon sisältyy kaikkien liikkuvien osien, moottoreiden/kaasujousien ja pyörien tarkistus, ja vahvistaa tuotteen laadun antamalla sille laadunvalvontanumeron. QA XXX Jos tuote ei täytä Invacare laatuvaatimuksia, se hylätään. Jos toimitetussa tuotteessa esiintyy kaikesta huolimatta jokin ongelma, ota yhteyttä Invacare -jälleenmyyjääsi. Osoiteluettelo on tämän käyttöohjeen lopussa. 3

4 1.3 Merkinnät ja symbolit Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit: VAROITUS Varoitus osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Jos sitä ei vältetä, se saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan vahingon. TIETOJA Antaa hyödyllisiä vinkkejä, suosituksia ja tietoa tehokkaasta ja ongelmattomasta käytöstä. CE-merkintä (ilmaisee tuotteen ja olennaisten lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin MDD 93/42 ETY vaatimusten vastaavuuden). Tämän tuotteen julkaisupäivä on mainittu EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Tuotteessa olevat merkinnät/symbolit: Käyttäjän enimmäispaino Tyypin B sovellettu osa vastaa standardin IEC :n sisältämiä sähköiskuilta suojautumista koskevia erityisvaatimuksia. (Sovellettu osa on lääkintälaitteen osa, joka on suunniteltu tai joka todennäköisesti joutuu fyysiseen kosketukseen potilaan kanssa.) Suurin sallittu työkuorma (SWL) (potilas + patja + sivukaiteet + kohottautumisteline + muut varusteet) Tuotetta voi käyttää uudelleen mahdollisuuksien mukaan OHJE Katso käyttöohjetta 4

5 Katso tuotteen tiedot tuotemerkinnöistä: Sängyn tyyppinumero Sarjanumero Sähkötiedot Iin Vin Int. AC Max min kg A Sisääntulovirta Sisääntulojännite Ajoittainen Vaihtovirta Maksimi minuutti/minuuttia kilogramma Ampeeri Valmistuspäivä IPX4 tai IPX6 varustelun mukaan Symbolit 1.4 Patjatuen tärkeimpien osien kuvaus: FI Jalkaosa Selkänoja Reisiosa Istuinosa 5

6 1.5 Turvallisuus ja varoitukset Sänky täyttää kaikki enimmäisetäisyyksistä annetut vaatimukset. Jos sänkyä käytetään pienikokoisten potilaiden hoitamisessa, on erityisesti huomioitava, että tällaiset potilaat saattavat päästä putoamaan sängyn sivukaiteiden välisestä aukosta tai sivukaiteiden ja patjatuen välistä. Sänkyä ei saa käyttää alle 12-vuotiaiden tai sellaisten potilaiden hoitamisessa, joiden vartalon koko vastaa noin 12-vuotiaan tai sitä nuoremman henkilön vartalon kokoa. Sänkyä, jossa on sivukaiteet, ei saa käyttää alle 45 kg:n painoisten tai alle 150 cm:n pituisten potilaiden tai rauhattomien (kouristuksia saavien) tai sekavien potilaiden hoidossa, ellei sängylle ole tehty ammattimaista riskien arviointia ja sitä ole hyväksytty käytettäväksi tai ellei sivukaiteiden päälle ole asennettu turvasuojusta. Sänky on sijoitettava niin, että esimerkiksi nostimet tai huonekalut eivät estä korkeuden säätöä (ylös/alas). Muutoin käyttäjä saattaa loukkaantua ja/tai laite vaurioitua. Sähkömagneettiset häiriöt sängyn ja muiden sähkötoimisten tuotteiden välillä ovat mahdollisia. Tällaisten sähkömagneettisten häiriöiden vähentämiseksi on kasvatettava sängyn ja toisen tuotteen välistä etäisyyttä tai katkaistava niiden virta. Tätä sairaalasänkyä voidaan käyttää yhdessä sydämeen (intrakardiaalisesti) tai verisuoniin (intravaskulaarisesti) kiinnitettyjen lääkinnällisten sähkölaitteiden kanssa edellyttäen, että noudatetaan seuraavia ohjeita: Sairaalasängyssä on oltava mahdollisuus potentiaalin tasausliitäntään, joka on merkitty tämän käyttöohjeen takasivulla esitetyllä symbolilla. Lääkinnällisiä sähkölaitteita ei saa kiinnittää sängyn metallisiin lisävarusteisiin, kuten sivukaiteisiin, kohottautumistelineeseen, nesteenantotelineeseen, sängynpäätyihin jne. Myös lääkinnällisen sähkölaitteen virtajohto on pidettävä irti lisävarusteista tai muista sängyn liikkuvista osista. Invacare ei ota vastuuta sellaisesta tuotteen käytöstä, vaihdosta tai kokoamisesta, jossa ei noudateta tämän käyttöohjeen Invacare ohjeita. accepts Jos no sängyssä liability for on toimitettaessa any use, change merkkejä or assembly vaurioitumisesta, of the product tutustu toimitusehtoihin. other Sellaisia than lisävarusteita, as stated in this joita user ei ole manual. mainittu tässä käyttöohjeessa, ei saa käyttää. Käytettäessä sivukaiteita ja kaiteiden turvasuojusta on ehdottomasti varmistettava niiden oikea kiinnitys. Jos kaiteita ja turvasuojusta ei ole kiinnitetty oikein, potilas voi jäädä jumiin tai kuristua patjatuen, sivukaiteiden ja sängyn päädyn väliin! Älä aseta sängyn Invacare alle mitään accepts esineitä. no liability for any use, change or assembly of the product other than as stated in this user manual. Jos sängyn toiminnot muuttuvat, lähetä se välittömästi osiossa esitetyn huoltotaulukon mukaiseen tarkistukseen. 6

7 1.6 Takuu Takuu kattaa kaikki materiaalit ja tuotannolliset viat kahden vuoden ajan toimitushetkestä, jos voidaan todistaa, että kyseiset viat olivat olemassa jo ennen toimitusta. Kaikki valmistusvirheet ja -viat on ilmoitettava viipymättä. Invacare voi korjata vian tai vaihtaa tuotteen. Invacare -yhtiön tarjoama takuu ei kata ylimääräisiä kustannuksia (esimerkiksi kuljetus, pakkaus, työ ja muut sekalaiset kulut ovat asiakkaan vastuulla). Takuu ei kata Kuljetuksen aikana aiheutunutta vauriota, jota ei ole ilmoitettu suoraan huolitsijalle toimitushetkellä Valtuuttamattomien tahojen tai henkilöiden tekemiä korjauksia Normaalille kulumiselle alttiita osia Vahingontekoja tai sängyn virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita. 1.7 Oleva käyttöikä Tämän tuotteen odotettavissa oleva käyttöikä on [seitsemän] vuotta, kun sitä käytetään päivittäin ja tässä oppaassa mainittujen turvaohjeiden, huoltovälien ja käyttöohjeiden mukaisesti. Tehokas käyttöikä voi vaihdella sen mukaan, miten usein ja voimakkaasti tuotetta käytetään. 2. Invacare Octave TM käyttö Irrota johto verkkovirrasta ennen sängyn liikuttamista. Kuljetuksen aikana johto on pidettävä irti lattiasta ja pyöristä. Varmista, että virtajohto ei voi jäädä puristuksiin tai vioittua muulla tavoin, kun vuode on käytössä. Jätä aina sängyn alimpaan asentoon. Muussa tapauksessa johto voi jäädä sängyssä kahden osat, jos patja on alennettu vahingossa.henkilö voi loukkaantua vakavasti, jos hän pysyy alle sängyn korkeus säädön aikana.. FI Sormet voivat jäädä puristuksiin metallista valmistetun sivukiskon sormien kokoamisen ja käytön yhteydessä. Sängyn pyörät on lukittava hoidettaessa potilasta sängyssä tai käytettäessä asennonsäätötoimintoja. Sängyn on oltava lukittuna potilaan siirtyessä sänkyyn tai siitä pois. Sängyn sähkölaitteita ei saa purkaa tai kytkeä yhteen muiden sähkölaitteiden kanssa. 7

8 2.1 Invacare Octave TM -sängyn käyttäminen kauko-ohjaimella Sängyssä on kaksi erilaista käsiohjainvaihtoehtoa. HB 80 tai HL 80, jossa on yhdysrakenteinen ACP-toiminto (näppäin) YLÖS / ALAS Istuma-asento Selkäosa Jalkaosa Reisiosa Sängyn korkeussäätö Sähkötoimintojen lukitus- ja vapautusnäppäin Lukitse ja vapauta käsiohjaimen toiminnot painamalla näppäintä kyseisen painikkeen alapuolella Henkilö voi juuttua sängyn rakenteiden väliin sänkyä käytettäessä. Jos patjatuki irrotetaan, patja ei seuraa sängyn liikkeitä päätyjä säädettäessä. Patja saattaa myös liukua sivuttain, mikä voi aiheuttaa käyttäjän putoamisen lattialle tai jäämisen jumiin sängyn rakoihin. 8

9 2.2 Pyörien käyttäminen keskusjarrujärjestelmän avulla Sängyn jarruttaminen: Jos jarru on vapaalla, paina punaista poljinta. Jarrun vapauttaminen: Paina vihreää poljinta, kunnes jarru on vapaassa asennossa. Sängyn pyörien on oltava lukittuina silloin, kun potilasta hoidetaan sängyssä tai kun käytetään jotain sängyn asennonvaihtotoimintoa. Sängyn pyörien on oltava lukittuina silloin, kun potilasta siirretään sänkyyn tai siitä pois. Sänkyä ei saa kuljettaa niin, että potilas on kyydissä. Sängyn pyöriä voi olla vaikea liikutella joissain erityistilanteissa, jos esimerkiksi lattiapinta on käsittelemätön tai lattia on huonossa kunnossa. Invacare suosittelee asettamaan pyörien ja lattian väliin sopivan suojan, jos epäilet liikuttelun olevan hankalaa. 2.3 Puisen BRITT V -sivukaiteen/line Alu käyttö YLÖS: Vedä puista yläkaidetta ylös, kunnes lukitustappi naksahtaa. ALAS: Nosta puista yläkaidetta ja paina kahta lukitustappia toistensa suuntaan. Laske sivukaide. Lukitustapit FI Henkilö voi juuttua sängyn rakenteiden väliin sivukaiteita koottaessa tai käytettäessä. Puinen Britt V -sivukaide/line Alu vastaa eurooppalaisten standardien EN vaatimuksia. Pienikokoisilla henkilöillä on kuitenkin vaara juuttua rakenteiden väliin. 9

10 2.4 Kohottautumistelineen korkeuden säätö Löysää narua kuvan A mukaisesti. Tarttumiskahvaa voi nyt säätää haluttuun korkeuteen. Purista kaksinkerroin olevaa narua yhteen kuvan B mukaisesti ja tarkista, että naru lukittuu narulukkoon kahvasta vetämällä kuten kuviossa C.. A B C 2.5 Makuutason osien hätävapautus Makuutason osat on voitava vapauttaa hätätilanteessa, jos esimerkiksi esiintyy sähkökatkos tai sängyn moottorin vika.korkeussäädön hätävapautus EI OLE mahdollista! ulos kyseisestä moottorista. Makuutason osan vapauttamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Molempien on pidettävä makuutason osaa lukitussa asennossa. Toinen henkilö vetää saksisokan ulos. Molemmat laskevat makuutason osaa hitaasti alas, kunnes se on kokonaan alhaalla. Jos patjan tuki poistetaan, patja ei seuraa sängyn liikkeitä säädettäessä pää-/jalko-osaa. Patja voi myös siirtyä sivusuunnassa, minkä johdosta käyttäjä voi pudota tai jäädä loukkuun vuoteeseen. 10

11 3. Invacare Octave TM vastaanottaminen Kosteuden tiivistymisen vuoksi sänkyä ei saa käyttää ennen kuin se on saavuttanut huoneen lämpötilan (10-50 o C). Tarkista sänky mahdollisten vaurioiden varalta. Jos sänky vaikuttaa vahingoittuneelta, tarkista toimitusehdot. Tarkista aina kokoamisen jälkeen, että kaikki liitokset on kiristetty kunnolla ja että kaikki osat toimivat oikein. Sängyn makuutaso ja pohjarunko toimitetaan koottuna työntökärryyn. Vakiosängyn tilaus sisältää seuraavat osat: Seuraavat osat voidaan toimittaa lisävarusteina (katso tilausnumerot osiosta 8): /Line Alu (pari), vain pituuteen 200 cm (vakiomitta) (voidaan käyttää sekä sängyn pää- että jalkopäädyssä). FI 3.1 Vakiosängyn osat 1. Pohjarunko, jossa keskusjarrujärjestelmä 2. Sisempi saksivarsi 3. Ulompi saksivarsi 4. Moottori, ylös/alas 5. Selkäosan moottori 6. Moottori, reisiosa (ja ohjausyksikkö) 7. Mottori, jalkaosa 8. Ylärunko, jossa istuinosa 9. Selkäosa 11. Jalkaosa 13. Puiset sängynpäädyt 11

12 3.2 Invacare Octave TM kokoonpano Sängyn vastaanottaminen työntökärryssä (edellyttää kahta henkilöä): 1. Aseta kaikki neljä jarrullista pyörää työntökärryyn. 2. Aseta kaikki neljä jarrullista pyörää sänkyyn. 3. Irrota tilatut varusteet työntökärrystä. 4. Laske sänky ja työntökärry vaaka-asentoon sängyn pyörien varassa. 5. Irrota työntökärry sängystä. Sängyn laskemiseen alas vaakatasoon tarvitaan kaksi henkilöä. Liitä Invacare OctaveTM verkkovirtaan. Pistorasialiitännän on aina oltava helposti saavutettavissa siltä varalta, että ilmenee sähkövika. Ergonominen työasento: Nosta sänky (ylös/alas) noin 60 cm lattiatason yläpuolelle. (Katso ohjeita osiosta 2: Invacare OctavenTM toiminta.) 1. Kiinnittimien asennus a) Työnnä sängynpääty ylärungon putkien läpi. (Näkyvä sisääntyönnettävä putki on noin 4,5 cm.) b) Kiristä sängyn osat oheisilla ruuveilla. 2. Puisen sängynpäädyn asentaminen a) Liu'uta puinen sängynpääty U-profiiliin. 3.3 Puisten sovittimien ja sivukaiteiden (lisävarusteet) kiinnittäminen Puureunan asentaminen a) Irrota sängynpäädyn reunaosa. b) Asenna puureuna oheisilla kiinnitysruuveilla. c) Varmista, että kaikki neljä puureunaa on asennettu/kiristetty oikein. 12

13 3.4 Puisen Britt -sivukaiteen/line Alu (lisävaruste) asentaminen 1. Nosta sänkyä ylös noin kolmanneksen verran. 3. Asenna yksi pääty kerrallaan. Nosta alempaa puukaidetta ja ohjaa metallikaari sängyn päätykaiteeseen (A). 4. Paina sivukaiteen lukitustappia sormella (B). 5. Ohjaa sivukaide yläasentoon. Kun kaide on yläasennossa, kuulet naksahduksen. 6. Asenna päätykiinnikkeet (C). A B C 3.5 Nousutuen asentaminen (lisävaruste) a) Asenna nousutuet joko makuutason selkä- tai jalkaosan putkeen. Huom! Älä asenna nousutukea makuutason istuin- tai reisiosaan. b) Kiristä sormiruuvit. Huom! Kahden nousutuen tai nousutuen ja sängynpäädyn välisen etäisyyden on oltava enemmän kuin 32 cm. FI Nousutukien asentaminen vääriin kohtiin voi aiheuttaa vakavia vammoja tai tukehtumisen, jos kehon osat juuttuvat nousutukien tai nousutuen ja sängynpäädyn väliin. 3.6 Kohottautumistelineen (lisävaruste) asentaminen a) Työnnä kohottautumistelineen alakappale kiinnityskappaleeseen selkäosan alla. b) Kiinnitä oheiset ruuvit ja mutterit ja kiristä ne. 13

14 3.7 Makuutason jatkopalan (10 cm) asentaminen Huom.! Makuutason jatkopalaa ei voi käyttää, jos myös puinen sivukaide on asennettuna, joten irrota ensin puiset sivukaiteet. Makuutason jatkopala voidaan asentaa joko sängyn ylä- tai alapäätyyn tai kumpaankin päätyyn. a) Löysää sängynpäädyn ruuvit. b) Irrota sängynpääty. c) Irrota makuutason putkien päiden suojukset ja aseta jatke paikalleen. d) Kiristä toimitukseen sisältyvillä ruuveilla. e) Asenna sängynpääty ulompaan asentoon (neljä ruuvia yhdessä kiinnikkeessä). (Näkyvä sisääntyönnettävä putki on noin 14,5 cm.) 4. Osien purkaminen 4.1 Makuutason irrottaminen pohjarungosta Makuutason voi irrottaa pohjarungosta. Irrota makuutaso pohjasta asianmukaisilla työkaluilla. Työhön tarvitaan kaksi henkilöä. a) Irrota kaikki lisävarusteet, mukaan lukien sängynpääty. b) Laske sänky matalimpaan asentoonsa. c) Irrota korkeussäädön moottorin kaapeli ohjausyksiköstä. d) Nosta selkäosa korkeimpaan asentoonsa. e) Löysää ja irrota makuutason ja saksivarsien väliset ruuvit ja mutterit. f) Nosta makuutaso irti ohjainkiskoista. d) Laske selkäosa takaisin matalimpaan asentoonsa. h) Irrota virtapistoke sängystä ja nosta makuutaso irti saksivarsista. 4.2 BRITT V/Line Alu -sivukaiteen irrottaminen a) Nosta sänkyä ylös noin kolmanneksen verran. b) Aseta sivukaide korkeimpaan asentoonsa. c) Irrota päätykiinnikkeet (4 kpl). kokonaan sängyn päätykaiteen alapuolella 14

15 5. Johdot Tarkista kaapelien kytkennät käyttämällä sängyn moottoreita ääriasentoihinsa. Kun kaikki kaapelit on oikein asennettu, ne eivät voi jäädä puristuksiin. On normaalia, että kaapelit löystyvät hieman lyhyen käytön jälkeen. Kaapeleissa on pistoke kummassakin päässä, joten ne voi vaihtaa erikseen (korkeudensäätömoot toria lukuun ottamatta). Kaapelit on kiinnitetty ylärunkoon kaapelikiinnikkeillä. Kauko-ohjain, ohjausyksikkö ja moottorit on suojattu IPX4- tai IPX6-luokan mukaisesti. FI Voi olla vaarallista rullata sänkyä verkkovirtajohdon päältä. Älä anna verkkovirtajohdon koskettaa sängyn liikkuvia osia. Irrota pistoke verkkopistorasiasta ennen sängyn liikuttamista. Kaapelit on asennettava niin, että ne eivät kulje lattialla ja estä sängyn pyörien liikkumista. Ohjausyksikössä on oltava pikalukko. Jos sitä ei ole Invacare ei takaa IP-suojausta. 15

16 6. Lisävarusteiden osanumerot Tuote Mitat Tilausnumero Line-sivukaide (pyökki, yhtenäinen) Line-sivukaide, pidennettävä (pyökki, yhtenäinen) XXXX Puinen reunus Line- ja Britt V -sivukaiteisiin Sivukaiteen korkeusjatke, Line, pidennettävä, pyökki, 1 osa Sivukaiteen korkeusjatke, Britt III, IV ja V, 1 osa Nousutuki (1 kpl) Kohottautumisteline M0 Makuutason jatkopala 10 cm Patja, enimmäiskuormitus 200 kg x 205 x Patja, enimmäiskuormitus 350 kg x 205 x Patja, enimmäiskuormitus 200 kg (jatkopala) x 10 x Patja, enimmäiskuormitus 350 kg (jatkopala) x 10 x Sivukaiteen korkeusjatkeen suojus, pehmustettu (peittää sekä normaalin sivukaiteen että jatkopalan), 1 osa Suojus Line- ja Britt V -sivukaiteisiin, pehmustettu, osa Suojus Line- ja Britt V -sivukaiteisiin, erikoispehmuste, osa Suojus pidennettävään Line-sivukaiteeseen, +10 cm, pehmustettu, osa Suojus pidennettävään Line-sivukaiteeseen, +20 cm, pehmustettu, osa Suojus Line- ja Britt V -sivukaiteisiin, verkko, osa Suojus pidennettävään Line-sivukaiteeseen, +10 cm, verkko, osa Suojus pidennettävään Line-sivukaiteeseen, +20 cm, verkko, osa

17 7. Huolto ja kunnossapito Huoltotarkastusten yhteydessä runko on tuettava siten, ettei se pääse vahingossa laskeutumaan. Vain vaadittavan ohjeistuksen tai koulutuksen saaneet henkilöt saavat huoltaa Invacare Octave TM -sänkyä. Normaalissa päivittäiskäytössä sänky on huollettava huoltoaikataulun mukaisesti kahden vuoden käytön jälkeen ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Jos sänky sisältää sähkölaitteita, moottorien toimintakyky ja mekaaninen tila on suositeltavaa tarkastaa kerran vuodessa. Kun sänky siirretään toiseen paikkaan, se on huollettava huoltoaikataulun mukaisesti. 7.1 Puhdistaminen Invacare Octave TM ei kestä pesukoneella tai painepesurilla puhdistamista. 1. Varmista, että verkkovirtapistoke on irrotettu seinäpistokkeesta ennen puhdistamista. 2. Puhdista aina vedellä ja harjalla. 3. Käytä tavallisia desinfioivia pesuaineita. Älä koskaan käytä puhdistamiseen happoja, emäksiä tai liuottimia. 4. Selkänojan ja sääri-/reisiosan voi nostaa patjatuesta, jotta ohjausyksikön puhdistaminen ja käyttäminen helpottuu. 5. Kauko-ohjaimen, moottorit ja ohjausyksikön voi pestä harjalla ja vedellä. Tärkeitä tietoja IPX6- ja IPX4-luokan kauko-ohjaimien, ohjausyksikön ja moottorien puhdistamisesta: Vesi voi olla paineistettua, mutta älä koskaan puhdista yksiköitä suoraan korkeapaine- tai höyrypesulaitteilla. 6. Kuivaa sänky puhdistamisen jälkeen. FI Varmista, että kaikki sähköpistokkeet ovat paikoillaan pesun aikana. 17

18 7.2 Huolto On mahdollista tehdä sängyn huoltosopimus maissa, joissa Invacarella on oma myyntiorganisaatio. Joissakin maissa Invacare tarjoaa Invacare Octave TM -sängyn huolto- ja kunnossapitokursseja. Varaosaluettelo ja käyttöohjeen lisäkappaleita on saatavana Invacare -kotisivuilta. Ennen käyttöä Varmista, että kaikki manuaaliset ja sähköiset osat toimivat oikein ja ovat lukitussa tilassa. Tarkista sänkyä nostamalla ja laskemalla, että nostovarret liukuvat tasaisesti ohjaimissa. - Kolmen kuukauden jälkeen Varmista, että kaikki manuaaliset ja sähköiset osat toimivat, ja kiristä kaikki pultit, ruuvit ja mutterit. - Kerran vuodessa Suosittelemme moottorien toimintakyvyn ja mekaanisen tilan tarkastamista. Moottorit, käsiohjain ja ohjausyksikkö: Näitä osia ei voi huoltaa, vaan ne on vaihdettava. - Kerran kahdessa vuodessa Huolto on tehtävä huoltotaulukon ohjeiden mukaisesti. Katso luku 7.4 Huoltotaulukko. Jos sänkyä korjataan, se on huollettava huoltoaikataulun mukaisesti. 7.3 Voitelusuunnitelma Suosittelemme seuraavia ohjeita Invacare Octave TM voiteluun: 1. Ohjainkiskot voitele rasvalla 2. Saksivarsien nivelet voitele öljyllä 3. Makuutason lisävarusteiden nivelet voitele öljyllä 4. Moottorin nivelet voitele öljyllä Tee voitelu lääketieteellisesti puhtaalla öljyllä, esim. KEW-WO 50, tilausnumero ja rasvalla, tilausnumero

19 7.4 Huoltotaulukko Vain vaadittavan ohjeistuksen tai koulutuksen saaneet henkilöt saavat huoltaa Invacare Octave TM -sänkyä. Sarjanumero (merkitty makuutasoon): Päivämäärä: Nimikirjaimet: Lukkorenkaat ja saksisokat tarkistettu. Hitsaukset tarkistettu. Sivukaiteen lukitus ja -siirtojärjestelmä testattu. Pyörän kiinnikkeet kiristetty. Pyörän jarrut tarkistettu. Korkeussäätömoottori tarkistettu. Selkäosan moottori tarkistettu. Jalkaosan moottori tarkistettu. Johdot asetettu oikein ja vahingoittumattomia. Pistoke ehjä. Vaurioitunut maalipinta korjattu. Voitelu tehty voitelusuunnitelman mukaisesti (osa 12). Huom.! Puisten sivukaiteiden liukujärjestelmää ei saa voidella öljyllä, koska se vaikeuttaa puukaiteiden liikuttamista. FI Lisävarusteet tarkistettu. 7.5 Moottorit, käsiohjain ja ohjausyksikkö: Näitä osia ei voi huoltaa, vaan ne on vaihdettava. Sängyille, joihin on asennettu sähkölaitteita, suositetaan tehtäväksi vuosittain turvatesti, johon sisältyy moottorin suoristuskyvyn ja mekaanisen kunnon tarkistus. Moottorit, ohjausyksikkö ja kauko-ohjain on puhdistettava säännöllisesti pölystä ja liasta, ja ne on tarkastettava mekaanisten vaurioiden ja vikojen varalta. Tarkasta kiinnityskohdat, kaapelit, männänvarsi, kotelo, pistokkeet ja moottorien toimivuus. 19

20 8. Sähköjärjestelmän vianetsintä Huomautus! Varmista, että verkkovirta on katkaistu. Häiriö Mahdollinen syy Korjaus Verkkovirran merkkivalo ei syty palamaan.. 1) Verkkovirtaa ei ole kytketty. 2) Ohjausyksikön sulake on palanut. 3) Ohjausyksikkö on viallinen. 1) Kytke verkkovirta. 2) Vaihda ohjausyksikkö. 3) Vaihda ohjausyksikkö. Verkkovirran merkkivalo palaa, mutta moottori ei käy. Ohjausyksikön rele napsahtaa. 1) Moottorin pistoketta ei ole työnnetty kokonaan ohjausyksikköön. 2) Moottori on viallinen. 3) Moottorin kaapeli on vaurioitunut. 4) Ohjausyksikkö on viallinen. 1) Työnnä moottorin pistoke kunnolla ohjausyksikköön. 2) Vaihda moottori. 3) Vaihda moottori. 4) Vaihda ohjausyksikkö. Verkkovirran merkkivalo palaa, mutta moottori ei käy. Ohjausyksiköstä ei kuulu releen ääntä. 1) Kauko-ohjain on viallinen. 2) Ohjausyksikkö on viallinen. 1) Vaihda kauko-ohjain. 2) Vaihda ohjausyksikkö. Ohjausyksikkö on kunnossa yhden kanavan yhtä suuntaa lukuun ottamatta 1) Kauko-ohjain on viallinen. 2) Ohjausyksikkö on viallinen. 1) Vaihda kauko-ohjain. 2) Vaihda ohjausyksikkö Moottori käy, mutta kara ei liiku. Moottori ei pysty nostamaan täyttä kuormaa. Moottorin ääni kuuluu, mutta männänvarsi ei liiku. Moottori on vaurioitunut. Vaihda moottori. Männänvarsi liikkuu sisäänpäin mutta ei ulospäin. Ei moottoriääniä Männänvarsi ei liiku kuuluvat Viallinen käsiohjain Moottori ei toimi Viallinen moottori Viallinen ohjausyksikkö Viallinen moottori Moottoriäänet kuuluvat Ei releen ääniä Moottorin virtapistoke ei kytketty 20

21 9. Sähkötiedot Jännitteensyöttö: Enimmäistulovirta: Ajoittainen (moottorien hyötyaika): Suojauksen taso: Melutaso: 230 V AC / 50 Hz 3 A Int. 10% 2 min/18 min IPX6 tai IPX4 48 db (A) Kaksoiseristetty, luokka II, tyyppi B Vaihtovirta: Tyypin B sovellettu osa vastaa standardin IEC :n sisältämiä sähköiskuilta suojautumista koskevia erityisvaatimuksia. (Sovellettu osa on lääkintälaitteen osa, joka on suunniteltu tai joka todennäköisesti joutuu fyysiseen kosketukseen potilaan kanssa.) Potentiaalin tasaus Ohjausyksikössä ei ole eristintä, vaan verkkovirtapistokkeen irrottaminen on ainoa tapa katkaista virransyöttö. * IPX6-luokitus tarkoittaa, että sähköjärjestelmä on suojattu mistä tahansa suunnasta kohdistuvilta voimakkailta vesisuihkuilta. ** IPX4-luokitus tarkoittaa, että sähköjärjestelmä on suojattu komponenttiin mistä tahansa suunnasta kohdistuvilta vesiroiskeilta. Kauko-ohjaimilla on eri IP-luokat (katso takana oleva merkintä), ja kauko-ohjaimen IP-luokitus määrittää koko sängyn yleisluokituksen. FI 21

22 9.1 Ohjeet ja valmistajan ilmoitus sähkömagneettinen säteily Ohjeet ja valmistajan ilmoitus sähkömagneettinen säteily Octave-sänky on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Octavesängyn ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että sänkyä käytetään tällaisessa ympäristössä. Säteilytesti Yhteensopivuus Sähkömagneettinen ympäristö ohjeet Radiotaajuinen säteily Ryhmä 1 CISPR 11 Radiotaajuinen säteily CISPR 11 Harmoniset päästöt IEC Jännitteen vaihtelut / välkyntäsäteily IEC Luokka B Luokka A Täyttää Octave-sänky käyttää radiotaajuista energiaa vain omiin sisäisiin toimintoihinsa. Siten radiotaajuinen säteily on erittäin vähäistä eikä todennäköisesti aiheuta häiriöitä lähistöllä oleviin sähkölaitteisiin. Octave-sänky sopii käytettäväksi kaikissa tiloissa, mukaan lukien asuintilat ja tilat, jotka on liitetty suoraan yleiseen asuinrakennuksiin sähköä jakavaan pienjänniteverkkoon. Ohjeet ja valmistajan ilmoitus sähkömagneettisten häiriöiden sieto Octave-sänky on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Octave-sängyn ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että sänkyä käytetään tällaisessa ympäristössä. Häiriönsietotesti IEC testitaso Yhteensopivuustaso Sähköstaattiset purkaukset (ESD) IEC Nopea sähköinen transientti/purske IEC Ylijännite IEC ± 6 kv kosketus ± 8 kv ilma ± 2 kv virransyöttöjohdoille ± 1 kv syöttö- /lähtöjohdoille ± 1 kv (differentiaalitila) ± 2 kv (normaalitila) < 5 % U T (U T :n lasku >95 %) 0,5 jakson ajan ± 6 kv kosketus ± 8 kv ilma ± 2 kv virransyöttöjohdoille ± 1 kv syöttö- /lähtöjohdoille ± 1 kv (differentiaalitila) ± 2 kv (normaalitila) < 5 % U T (U T :n lasku >95 %) 0,5 jakson ajan Sähkömagneettinen ympäristö ohjeet Lattiamateriaalin on oltava puuta, betonia tai keraamisia laattoja. Jos lattia on päällystetty synteettisellä materiaalilla, suhteellisen kosteuden on oltava vähintään 30 %. Sähköverkkovirran laadun on oltava liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa. Sähköverkkovirran laadun on oltava liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa. Jännitteen laskut, lyhytaikaiset häiriöt ja jännitteenvaihtelut sähkövirtaverkossa IEC % U T (U T :n lasku 60 %) 5 jakson ajan 70 % U T (U T :n lasku 30 %) 25 jakson ajan 40 % U T (U T :n lasku 60 %) 5 jakson ajan 70 % U T (U T :n lasku 30 %) 25 jakson ajan Sähköverkkovirran laadun on oltava liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa. Jos Octave-sängyn on toimittava jatkuvassa käytössä myös sähkökatkojen aikana, on suositeltavaa, että Octave-sänky saa virran UPS-virtalähteestä tai akusta. Virran taajuuden (50/60 Hz) magneettikenttä IEC < 5 % U T (U T :n lasku >95 %) 5 sekunnin ajan 3 A/m 3 A/m < 5 % U T (U T :n lasku >95 %) 5 sekunnin ajan Virran taajuuden magneettisten kenttien on vastattava tasoltaan tyypillistä liikehuoneisto- tai sairaalaympäristöä. HUOMAUTUS: U T tarkoittaa sähköverkkovirran jännitettä ennen testaustasoon siirtymistä. 22

23 Ohjeet ja valmistajan ilmoitus sähkömagneettisten häiriöiden sieto Octave-sänky on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Octave-sängyn ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että sänkyä käytetään tällaisessa ympäristössä. Häiriönsietotesti IEC testitaso Yhteensopivuustaso Sähkömagneettinen ympäristö ohjeet Kannettavaa ja siirrettävää radiotaajuustietoliikennelaitteistoa ei saa käyttää lähempänä Octave-sängyn mitään osaa (mukaan lukien sähköjohdot) kuin suositeltu erotusetäisyys, joka lasketaan lähettimen taajuuden mukaisella yhtälöllä. Johtuva radiotaajuus IEC V 3 V Suositeltu erotusetäisyys 3,5 d [ ] V 1 P Säteilyn radiotaajuus IEC V/m 80 MHz 2,5 GHz 3 V/m 3,5 d [ ] E1 7 d [ ] E1 P P MHz 800 MHz 2,5 GHz jossa p on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen enimmäisnimellisteho watteina (W) ja d on suositeltu erotusetäisyys metreinä (m). b Kiinteiden radiotaajuuslähettimien ympäristömittausten a mukaisten kentänvoimakkuuksien pitää olla alle yhteensopivuustason jokaisella taajuusalueella. b Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden läheisyydessä: FI HUOMAUTUS 1: Mikäli arvo on 80 MHz tai 800 MHz, sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta. HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen. a Kiinteiden lähettimien, kuten tukiasemien (radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten sekä tv-lähetysten tukiasemien) kentänvoimakkuuksia ei teoreettisesti voida ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla pitäisi tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos mitattu kentän voimakkuus siinä tilassa, jossa Octave-sänkyä käytetään, ylittää edellä mainitun hyväksyttävän radiotaajuutta koskevan vaatimustason, on tarkkailtava, että Octave-sänky toimii oikein. Jos Octave-sängyn havaitaan toimivan epänormaalisti, on tilanne korjattava siirtämällä sänky toiseen paikkaan tai toiseen asentoon. b Taajuusalueen 150 khz 80 MHz yläpuolella kentän voimakkuuksien on oltava alle 3 V/m. 23

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot

pony Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 02.

pony Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 02. pony TM Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 /S. 02.2012 SSÄLLYS Pony... 3 Turvallisuus... 4 Takuu... 4 Työkalut... 4 Kunnossapito...

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

HELMI - KÄYTTÖOHJE 1. TUOTTEEN KUVAUS 2. TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS 3. TÄRKEÄÄ 4. TURVALLISUUS 5. TAKUU 6. TARVITTAVAT TYÖKALUT

HELMI - KÄYTTÖOHJE 1. TUOTTEEN KUVAUS 2. TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS 3. TÄRKEÄÄ 4. TURVALLISUUS 5. TAKUU 6. TARVITTAVAT TYÖKALUT HELMI - KÄYTTÖOHJE 1. TUOTTEEN KUVAUS 1.1. Helmi on lasten ja nuorten monipuolisesti säätyvä istuinjärjestelmä, jolla saavutetaan yksilöllisesti tuettu istuma- asento. Tuotteen perustana on istuin ja selkänoja,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSOHJEET BELLA SYÖTTÖTUOLIA VARTEN... 3 1.1 Tuotteen kuvaus... 3 1.2 Purkaminen pakkauksesta... 4 1.3 Kokoaminen... 4 1.4 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori

Käyttöohje. Parade 60 Rollaattori Parade 60 Rollaattori 1 2 Sisältö TUOTTEISTAMME...4 KÄYTTÖTARKOITUS...6 TEKNINEN ERITTELY...7 LISÄVARUSTEET...7 KÄYTTÄJÄN OPAS...8 3 Tuotteistamme Tuotetta vastaan otettaessa Tarkista seuraavat asiat ennen

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

StairTrainer KÄYTTÖOHJE STAIRTRAINER FI VERSIO 2.0

StairTrainer KÄYTTÖOHJE STAIRTRAINER FI VERSIO 2.0 Käyttöohje StairTrainer KÄYTTÖOHJE STAIRTRAINER FI VERSIO 2.0 Liftup A/S Hagensvej 21 DK-9530 Støvring Denmark T: +45 96 86 30 20 M: service@liftup.dk www.liftup.dk Sisältö 1. Johdanto...3 2. EU:n vaatimustenmukaisuustodistus...4

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

AquaClarus 1. ASENNUS- JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

AquaClarus 1. ASENNUS- JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET AquaClarus 1. ASENNUS- JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Lue tarkoin läpi manuaali ennen AquaClarus-suodatusjärjestelmän asentamista (tästä eteenpäin AC) sekä seuraa asennus- ja käyttöohjeita. Säästä manuaali

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509

Käyttöohjekirja. Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Käyttöohjekirja Lue ohjekirja ennen koneen käyttöönottoa. 85200 ALAVIESKA, puh. 08-430 9300, fax 08-430 509 Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo ja alkusanat 1 Käyttö- ja huolto-ohje 2 Turvallisuusohjeita

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Image 3 W. Konepestävä sairaalasänky

Image 3 W.  Konepestävä sairaalasänky Image 3 W www.conimex.fi Konepestävä sairaalasänky Kaksi erilaista mallia Image 3 W -sairaalasängystä on saatavilla kaksi ulkonäöltään erilaista mallia - design- ja sairaalamalli. Käyttöominaisuuksiltaan

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI

ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI ASENNUSOHJEET KÄÄNTÖSUIHKUOVI TÄRKEÄÄ - ENNEN KUIN ALOITAT! Tarkista tuote välittömästi saatuasi sen kuljetuksessa tapahtuneiden vahinkojen, puuttuvien osien ja tai valmistusvirheiden varalta. Vahingoista

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

8. Testaa induktiivisen turvakytkimen B1 toiminta. Kun nostokehikon yläreunan turvakytkin B1 ylittää viimeisen mastojakson yläpään, pysähtyy nostolava välittömästi. 9. Alarajakytkimen S11 toiminnan tarkastaminen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot