Invacare Octave TM. Käyttöohje (FI)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Invacare Octave TM. Käyttöohje (FI)"

Transkriptio

1 Invacare Octave TM Käyttöohje (FI)

2 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa Octave TM käyttö Octave TM vastaanottaminen Osien purkaminen Johdot Lisävarusteiden osanumerot Huolto ja kunnossapito Sähköjärjestelmän vianetsintä Sähkötiedot Tekniset tiedot Paino Hävittäminen

3 1. Yleistä tietoa Tämä käyttöohje on annettava tuotteen käyttäjille. Ennen tuotteen käyttämistä lue tämä käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Huomioi, että tämä käyttöohje saattaa sisältää osioita, jotka eivät koske käyttämääsi sänkyä. Aina puhuttaessa oikeasta ja vasemmasta, oletetaan, että potilas makaa selällään sängyssä. Metallisten sivukaiteiden ja U:n muotoisten päätyjen irrottamiseen ei tarvita työkaluja. 1.1 Käyttötarkoitus Sänky on suunniteltu erityisesti kotihoitoon. Tämä sänky on suunniteltu yli 12-vuotiaille käyttäjille. 150 cm and longer. Sänky on hoitosänky, jonka rakenne on modulaarinen. Potilaan enimmäispaino on 350 kg (sillä edellytyksellä, että varusteet sängynpäädyt, sivukaiteet, nousutuet, kohottautumisteline ja patja painavat enintään 35 kg). Suurin sallittu työkuorma (SWL): Suurin 385 kg (potilas + varusteet) Octave -sänky on tarkoitettu käytettäväksi kohdan Käyttöympäristö ohjeiden mukaisesti ; Application environment 3; Pitkäaikainen hoito hoitotilassa, jossa tarvitaan lääketieteellistä valvontaa ja valvontalaitteita on tarvittaessa käytettävissä ja jossa potilaan tilan ylläpitämiseen ja parantamiseen on tarjolla lääketieteellisissä toimenpiteissä käytettäviä lääkintälaitteita. Käyttöympäristö Application environment 4; Kotioloissa annettu hoito, jossa lääkintälaitteita käytetään loukkaantumisen, vamman tai sairauden lievittämiseen tai hoitamiseen. IPotilaan mukavuus on parhaimmillaan, kun käytetään Invacare suosittelemaa 15 cm:n paksuista patjaa. (Katso tilausnumerot osiosta 8: Lisätarvikkeiden osanumerot.) 1.2 Sertifikaatit Octave TM on CE-merkitty lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY mukaisesti. Octave TM on testattu ja hyväksytty standardin EN (TÜV) mukaisesti, tuotetuki Saksassa. Octave TM -tuotteelle on tehty riskianalyysi EN 14971:n mukaisesti. Sängyn moottorit ja ohjausyksikkö on hyväksytty standardin IEC : painoksen mukaisesti. FI Säätölaitteiden ja moottorien suojausluokka on IPX6 or IPX4. Jos sähköosan suojausluokka on IPX6 or IPX4, on käytettävä säätölaitteen lukitusta, koska muussa tapauksessa Invacare ei takaa suojausta. Kaikki luvussa 7 kuvatut huoltotyöt saa suorittaa vain koulutettu tai Invacare -huoltokurssin käynyt henkilö. Jos sängyn toiminnot muuttuvat, lähetä sänky tarkastettavaksi luvun 7 huoltotaulukon mukaisesti. Invacare on myönnetty DS/EN ISO 9001/ISO 13485:n mukainen sertifiointi, mikä takaa asiakkaillemme aina tasalaatuiset Invacare -tuotteet. Valvojat tarkkailevat materiaaliemme/tuotteidemme laatua koko tuotantoprosessin ajan. Lopuksi täysin koottu tuote myös testataan. Valvoja suorittaa tämän lopputestin, johon sisältyy kaikkien liikkuvien osien, moottoreiden/kaasujousien ja pyörien tarkistus, ja vahvistaa tuotteen laadun antamalla sille laadunvalvontanumeron. QA XXX Jos tuote ei täytä Invacare laatuvaatimuksia, se hylätään. Jos toimitetussa tuotteessa esiintyy kaikesta huolimatta jokin ongelma, ota yhteyttä Invacare -jälleenmyyjääsi. Osoiteluettelo on tämän käyttöohjeen lopussa. 3

4 1.3 Merkinnät ja symbolit Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit: VAROITUS Varoitus osoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Jos sitä ei vältetä, se saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan vahingon. TIETOJA Antaa hyödyllisiä vinkkejä, suosituksia ja tietoa tehokkaasta ja ongelmattomasta käytöstä. CE-merkintä (ilmaisee tuotteen ja olennaisten lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin MDD 93/42 ETY vaatimusten vastaavuuden). Tämän tuotteen julkaisupäivä on mainittu EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Tuotteessa olevat merkinnät/symbolit: Käyttäjän enimmäispaino Tyypin B sovellettu osa vastaa standardin IEC :n sisältämiä sähköiskuilta suojautumista koskevia erityisvaatimuksia. (Sovellettu osa on lääkintälaitteen osa, joka on suunniteltu tai joka todennäköisesti joutuu fyysiseen kosketukseen potilaan kanssa.) Suurin sallittu työkuorma (SWL) (potilas + patja + sivukaiteet + kohottautumisteline + muut varusteet) Tuotetta voi käyttää uudelleen mahdollisuuksien mukaan OHJE Katso käyttöohjetta 4

5 Katso tuotteen tiedot tuotemerkinnöistä: Sängyn tyyppinumero Sarjanumero Sähkötiedot Iin Vin Int. AC Max min kg A Sisääntulovirta Sisääntulojännite Ajoittainen Vaihtovirta Maksimi minuutti/minuuttia kilogramma Ampeeri Valmistuspäivä IPX4 tai IPX6 varustelun mukaan Symbolit 1.4 Patjatuen tärkeimpien osien kuvaus: FI Jalkaosa Selkänoja Reisiosa Istuinosa 5

6 1.5 Turvallisuus ja varoitukset Sänky täyttää kaikki enimmäisetäisyyksistä annetut vaatimukset. Jos sänkyä käytetään pienikokoisten potilaiden hoitamisessa, on erityisesti huomioitava, että tällaiset potilaat saattavat päästä putoamaan sängyn sivukaiteiden välisestä aukosta tai sivukaiteiden ja patjatuen välistä. Sänkyä ei saa käyttää alle 12-vuotiaiden tai sellaisten potilaiden hoitamisessa, joiden vartalon koko vastaa noin 12-vuotiaan tai sitä nuoremman henkilön vartalon kokoa. Sänkyä, jossa on sivukaiteet, ei saa käyttää alle 45 kg:n painoisten tai alle 150 cm:n pituisten potilaiden tai rauhattomien (kouristuksia saavien) tai sekavien potilaiden hoidossa, ellei sängylle ole tehty ammattimaista riskien arviointia ja sitä ole hyväksytty käytettäväksi tai ellei sivukaiteiden päälle ole asennettu turvasuojusta. Sänky on sijoitettava niin, että esimerkiksi nostimet tai huonekalut eivät estä korkeuden säätöä (ylös/alas). Muutoin käyttäjä saattaa loukkaantua ja/tai laite vaurioitua. Sähkömagneettiset häiriöt sängyn ja muiden sähkötoimisten tuotteiden välillä ovat mahdollisia. Tällaisten sähkömagneettisten häiriöiden vähentämiseksi on kasvatettava sängyn ja toisen tuotteen välistä etäisyyttä tai katkaistava niiden virta. Tätä sairaalasänkyä voidaan käyttää yhdessä sydämeen (intrakardiaalisesti) tai verisuoniin (intravaskulaarisesti) kiinnitettyjen lääkinnällisten sähkölaitteiden kanssa edellyttäen, että noudatetaan seuraavia ohjeita: Sairaalasängyssä on oltava mahdollisuus potentiaalin tasausliitäntään, joka on merkitty tämän käyttöohjeen takasivulla esitetyllä symbolilla. Lääkinnällisiä sähkölaitteita ei saa kiinnittää sängyn metallisiin lisävarusteisiin, kuten sivukaiteisiin, kohottautumistelineeseen, nesteenantotelineeseen, sängynpäätyihin jne. Myös lääkinnällisen sähkölaitteen virtajohto on pidettävä irti lisävarusteista tai muista sängyn liikkuvista osista. Invacare ei ota vastuuta sellaisesta tuotteen käytöstä, vaihdosta tai kokoamisesta, jossa ei noudateta tämän käyttöohjeen Invacare ohjeita. accepts Jos no sängyssä liability for on toimitettaessa any use, change merkkejä or assembly vaurioitumisesta, of the product tutustu toimitusehtoihin. other Sellaisia than lisävarusteita, as stated in this joita user ei ole manual. mainittu tässä käyttöohjeessa, ei saa käyttää. Käytettäessä sivukaiteita ja kaiteiden turvasuojusta on ehdottomasti varmistettava niiden oikea kiinnitys. Jos kaiteita ja turvasuojusta ei ole kiinnitetty oikein, potilas voi jäädä jumiin tai kuristua patjatuen, sivukaiteiden ja sängyn päädyn väliin! Älä aseta sängyn Invacare alle mitään accepts esineitä. no liability for any use, change or assembly of the product other than as stated in this user manual. Jos sängyn toiminnot muuttuvat, lähetä se välittömästi osiossa esitetyn huoltotaulukon mukaiseen tarkistukseen. 6

7 1.6 Takuu Takuu kattaa kaikki materiaalit ja tuotannolliset viat kahden vuoden ajan toimitushetkestä, jos voidaan todistaa, että kyseiset viat olivat olemassa jo ennen toimitusta. Kaikki valmistusvirheet ja -viat on ilmoitettava viipymättä. Invacare voi korjata vian tai vaihtaa tuotteen. Invacare -yhtiön tarjoama takuu ei kata ylimääräisiä kustannuksia (esimerkiksi kuljetus, pakkaus, työ ja muut sekalaiset kulut ovat asiakkaan vastuulla). Takuu ei kata Kuljetuksen aikana aiheutunutta vauriota, jota ei ole ilmoitettu suoraan huolitsijalle toimitushetkellä Valtuuttamattomien tahojen tai henkilöiden tekemiä korjauksia Normaalille kulumiselle alttiita osia Vahingontekoja tai sängyn virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita. 1.7 Oleva käyttöikä Tämän tuotteen odotettavissa oleva käyttöikä on [seitsemän] vuotta, kun sitä käytetään päivittäin ja tässä oppaassa mainittujen turvaohjeiden, huoltovälien ja käyttöohjeiden mukaisesti. Tehokas käyttöikä voi vaihdella sen mukaan, miten usein ja voimakkaasti tuotetta käytetään. 2. Invacare Octave TM käyttö Irrota johto verkkovirrasta ennen sängyn liikuttamista. Kuljetuksen aikana johto on pidettävä irti lattiasta ja pyöristä. Varmista, että virtajohto ei voi jäädä puristuksiin tai vioittua muulla tavoin, kun vuode on käytössä. Jätä aina sängyn alimpaan asentoon. Muussa tapauksessa johto voi jäädä sängyssä kahden osat, jos patja on alennettu vahingossa.henkilö voi loukkaantua vakavasti, jos hän pysyy alle sängyn korkeus säädön aikana.. FI Sormet voivat jäädä puristuksiin metallista valmistetun sivukiskon sormien kokoamisen ja käytön yhteydessä. Sängyn pyörät on lukittava hoidettaessa potilasta sängyssä tai käytettäessä asennonsäätötoimintoja. Sängyn on oltava lukittuna potilaan siirtyessä sänkyyn tai siitä pois. Sängyn sähkölaitteita ei saa purkaa tai kytkeä yhteen muiden sähkölaitteiden kanssa. 7

8 2.1 Invacare Octave TM -sängyn käyttäminen kauko-ohjaimella Sängyssä on kaksi erilaista käsiohjainvaihtoehtoa. HB 80 tai HL 80, jossa on yhdysrakenteinen ACP-toiminto (näppäin) YLÖS / ALAS Istuma-asento Selkäosa Jalkaosa Reisiosa Sängyn korkeussäätö Sähkötoimintojen lukitus- ja vapautusnäppäin Lukitse ja vapauta käsiohjaimen toiminnot painamalla näppäintä kyseisen painikkeen alapuolella Henkilö voi juuttua sängyn rakenteiden väliin sänkyä käytettäessä. Jos patjatuki irrotetaan, patja ei seuraa sängyn liikkeitä päätyjä säädettäessä. Patja saattaa myös liukua sivuttain, mikä voi aiheuttaa käyttäjän putoamisen lattialle tai jäämisen jumiin sängyn rakoihin. 8

9 2.2 Pyörien käyttäminen keskusjarrujärjestelmän avulla Sängyn jarruttaminen: Jos jarru on vapaalla, paina punaista poljinta. Jarrun vapauttaminen: Paina vihreää poljinta, kunnes jarru on vapaassa asennossa. Sängyn pyörien on oltava lukittuina silloin, kun potilasta hoidetaan sängyssä tai kun käytetään jotain sängyn asennonvaihtotoimintoa. Sängyn pyörien on oltava lukittuina silloin, kun potilasta siirretään sänkyyn tai siitä pois. Sänkyä ei saa kuljettaa niin, että potilas on kyydissä. Sängyn pyöriä voi olla vaikea liikutella joissain erityistilanteissa, jos esimerkiksi lattiapinta on käsittelemätön tai lattia on huonossa kunnossa. Invacare suosittelee asettamaan pyörien ja lattian väliin sopivan suojan, jos epäilet liikuttelun olevan hankalaa. 2.3 Puisen BRITT V -sivukaiteen/line Alu käyttö YLÖS: Vedä puista yläkaidetta ylös, kunnes lukitustappi naksahtaa. ALAS: Nosta puista yläkaidetta ja paina kahta lukitustappia toistensa suuntaan. Laske sivukaide. Lukitustapit FI Henkilö voi juuttua sängyn rakenteiden väliin sivukaiteita koottaessa tai käytettäessä. Puinen Britt V -sivukaide/line Alu vastaa eurooppalaisten standardien EN vaatimuksia. Pienikokoisilla henkilöillä on kuitenkin vaara juuttua rakenteiden väliin. 9

10 2.4 Kohottautumistelineen korkeuden säätö Löysää narua kuvan A mukaisesti. Tarttumiskahvaa voi nyt säätää haluttuun korkeuteen. Purista kaksinkerroin olevaa narua yhteen kuvan B mukaisesti ja tarkista, että naru lukittuu narulukkoon kahvasta vetämällä kuten kuviossa C.. A B C 2.5 Makuutason osien hätävapautus Makuutason osat on voitava vapauttaa hätätilanteessa, jos esimerkiksi esiintyy sähkökatkos tai sängyn moottorin vika.korkeussäädön hätävapautus EI OLE mahdollista! ulos kyseisestä moottorista. Makuutason osan vapauttamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä. Molempien on pidettävä makuutason osaa lukitussa asennossa. Toinen henkilö vetää saksisokan ulos. Molemmat laskevat makuutason osaa hitaasti alas, kunnes se on kokonaan alhaalla. Jos patjan tuki poistetaan, patja ei seuraa sängyn liikkeitä säädettäessä pää-/jalko-osaa. Patja voi myös siirtyä sivusuunnassa, minkä johdosta käyttäjä voi pudota tai jäädä loukkuun vuoteeseen. 10

11 3. Invacare Octave TM vastaanottaminen Kosteuden tiivistymisen vuoksi sänkyä ei saa käyttää ennen kuin se on saavuttanut huoneen lämpötilan (10-50 o C). Tarkista sänky mahdollisten vaurioiden varalta. Jos sänky vaikuttaa vahingoittuneelta, tarkista toimitusehdot. Tarkista aina kokoamisen jälkeen, että kaikki liitokset on kiristetty kunnolla ja että kaikki osat toimivat oikein. Sängyn makuutaso ja pohjarunko toimitetaan koottuna työntökärryyn. Vakiosängyn tilaus sisältää seuraavat osat: Seuraavat osat voidaan toimittaa lisävarusteina (katso tilausnumerot osiosta 8): /Line Alu (pari), vain pituuteen 200 cm (vakiomitta) (voidaan käyttää sekä sängyn pää- että jalkopäädyssä). FI 3.1 Vakiosängyn osat 1. Pohjarunko, jossa keskusjarrujärjestelmä 2. Sisempi saksivarsi 3. Ulompi saksivarsi 4. Moottori, ylös/alas 5. Selkäosan moottori 6. Moottori, reisiosa (ja ohjausyksikkö) 7. Mottori, jalkaosa 8. Ylärunko, jossa istuinosa 9. Selkäosa 11. Jalkaosa 13. Puiset sängynpäädyt 11

12 3.2 Invacare Octave TM kokoonpano Sängyn vastaanottaminen työntökärryssä (edellyttää kahta henkilöä): 1. Aseta kaikki neljä jarrullista pyörää työntökärryyn. 2. Aseta kaikki neljä jarrullista pyörää sänkyyn. 3. Irrota tilatut varusteet työntökärrystä. 4. Laske sänky ja työntökärry vaaka-asentoon sängyn pyörien varassa. 5. Irrota työntökärry sängystä. Sängyn laskemiseen alas vaakatasoon tarvitaan kaksi henkilöä. Liitä Invacare OctaveTM verkkovirtaan. Pistorasialiitännän on aina oltava helposti saavutettavissa siltä varalta, että ilmenee sähkövika. Ergonominen työasento: Nosta sänky (ylös/alas) noin 60 cm lattiatason yläpuolelle. (Katso ohjeita osiosta 2: Invacare OctavenTM toiminta.) 1. Kiinnittimien asennus a) Työnnä sängynpääty ylärungon putkien läpi. (Näkyvä sisääntyönnettävä putki on noin 4,5 cm.) b) Kiristä sängyn osat oheisilla ruuveilla. 2. Puisen sängynpäädyn asentaminen a) Liu'uta puinen sängynpääty U-profiiliin. 3.3 Puisten sovittimien ja sivukaiteiden (lisävarusteet) kiinnittäminen Puureunan asentaminen a) Irrota sängynpäädyn reunaosa. b) Asenna puureuna oheisilla kiinnitysruuveilla. c) Varmista, että kaikki neljä puureunaa on asennettu/kiristetty oikein. 12

13 3.4 Puisen Britt -sivukaiteen/line Alu (lisävaruste) asentaminen 1. Nosta sänkyä ylös noin kolmanneksen verran. 3. Asenna yksi pääty kerrallaan. Nosta alempaa puukaidetta ja ohjaa metallikaari sängyn päätykaiteeseen (A). 4. Paina sivukaiteen lukitustappia sormella (B). 5. Ohjaa sivukaide yläasentoon. Kun kaide on yläasennossa, kuulet naksahduksen. 6. Asenna päätykiinnikkeet (C). A B C 3.5 Nousutuen asentaminen (lisävaruste) a) Asenna nousutuet joko makuutason selkä- tai jalkaosan putkeen. Huom! Älä asenna nousutukea makuutason istuin- tai reisiosaan. b) Kiristä sormiruuvit. Huom! Kahden nousutuen tai nousutuen ja sängynpäädyn välisen etäisyyden on oltava enemmän kuin 32 cm. FI Nousutukien asentaminen vääriin kohtiin voi aiheuttaa vakavia vammoja tai tukehtumisen, jos kehon osat juuttuvat nousutukien tai nousutuen ja sängynpäädyn väliin. 3.6 Kohottautumistelineen (lisävaruste) asentaminen a) Työnnä kohottautumistelineen alakappale kiinnityskappaleeseen selkäosan alla. b) Kiinnitä oheiset ruuvit ja mutterit ja kiristä ne. 13

14 3.7 Makuutason jatkopalan (10 cm) asentaminen Huom.! Makuutason jatkopalaa ei voi käyttää, jos myös puinen sivukaide on asennettuna, joten irrota ensin puiset sivukaiteet. Makuutason jatkopala voidaan asentaa joko sängyn ylä- tai alapäätyyn tai kumpaankin päätyyn. a) Löysää sängynpäädyn ruuvit. b) Irrota sängynpääty. c) Irrota makuutason putkien päiden suojukset ja aseta jatke paikalleen. d) Kiristä toimitukseen sisältyvillä ruuveilla. e) Asenna sängynpääty ulompaan asentoon (neljä ruuvia yhdessä kiinnikkeessä). (Näkyvä sisääntyönnettävä putki on noin 14,5 cm.) 4. Osien purkaminen 4.1 Makuutason irrottaminen pohjarungosta Makuutason voi irrottaa pohjarungosta. Irrota makuutaso pohjasta asianmukaisilla työkaluilla. Työhön tarvitaan kaksi henkilöä. a) Irrota kaikki lisävarusteet, mukaan lukien sängynpääty. b) Laske sänky matalimpaan asentoonsa. c) Irrota korkeussäädön moottorin kaapeli ohjausyksiköstä. d) Nosta selkäosa korkeimpaan asentoonsa. e) Löysää ja irrota makuutason ja saksivarsien väliset ruuvit ja mutterit. f) Nosta makuutaso irti ohjainkiskoista. d) Laske selkäosa takaisin matalimpaan asentoonsa. h) Irrota virtapistoke sängystä ja nosta makuutaso irti saksivarsista. 4.2 BRITT V/Line Alu -sivukaiteen irrottaminen a) Nosta sänkyä ylös noin kolmanneksen verran. b) Aseta sivukaide korkeimpaan asentoonsa. c) Irrota päätykiinnikkeet (4 kpl). kokonaan sängyn päätykaiteen alapuolella 14

15 5. Johdot Tarkista kaapelien kytkennät käyttämällä sängyn moottoreita ääriasentoihinsa. Kun kaikki kaapelit on oikein asennettu, ne eivät voi jäädä puristuksiin. On normaalia, että kaapelit löystyvät hieman lyhyen käytön jälkeen. Kaapeleissa on pistoke kummassakin päässä, joten ne voi vaihtaa erikseen (korkeudensäätömoot toria lukuun ottamatta). Kaapelit on kiinnitetty ylärunkoon kaapelikiinnikkeillä. Kauko-ohjain, ohjausyksikkö ja moottorit on suojattu IPX4- tai IPX6-luokan mukaisesti. FI Voi olla vaarallista rullata sänkyä verkkovirtajohdon päältä. Älä anna verkkovirtajohdon koskettaa sängyn liikkuvia osia. Irrota pistoke verkkopistorasiasta ennen sängyn liikuttamista. Kaapelit on asennettava niin, että ne eivät kulje lattialla ja estä sängyn pyörien liikkumista. Ohjausyksikössä on oltava pikalukko. Jos sitä ei ole Invacare ei takaa IP-suojausta. 15

16 6. Lisävarusteiden osanumerot Tuote Mitat Tilausnumero Line-sivukaide (pyökki, yhtenäinen) Line-sivukaide, pidennettävä (pyökki, yhtenäinen) XXXX Puinen reunus Line- ja Britt V -sivukaiteisiin Sivukaiteen korkeusjatke, Line, pidennettävä, pyökki, 1 osa Sivukaiteen korkeusjatke, Britt III, IV ja V, 1 osa Nousutuki (1 kpl) Kohottautumisteline M0 Makuutason jatkopala 10 cm Patja, enimmäiskuormitus 200 kg x 205 x Patja, enimmäiskuormitus 350 kg x 205 x Patja, enimmäiskuormitus 200 kg (jatkopala) x 10 x Patja, enimmäiskuormitus 350 kg (jatkopala) x 10 x Sivukaiteen korkeusjatkeen suojus, pehmustettu (peittää sekä normaalin sivukaiteen että jatkopalan), 1 osa Suojus Line- ja Britt V -sivukaiteisiin, pehmustettu, osa Suojus Line- ja Britt V -sivukaiteisiin, erikoispehmuste, osa Suojus pidennettävään Line-sivukaiteeseen, +10 cm, pehmustettu, osa Suojus pidennettävään Line-sivukaiteeseen, +20 cm, pehmustettu, osa Suojus Line- ja Britt V -sivukaiteisiin, verkko, osa Suojus pidennettävään Line-sivukaiteeseen, +10 cm, verkko, osa Suojus pidennettävään Line-sivukaiteeseen, +20 cm, verkko, osa

17 7. Huolto ja kunnossapito Huoltotarkastusten yhteydessä runko on tuettava siten, ettei se pääse vahingossa laskeutumaan. Vain vaadittavan ohjeistuksen tai koulutuksen saaneet henkilöt saavat huoltaa Invacare Octave TM -sänkyä. Normaalissa päivittäiskäytössä sänky on huollettava huoltoaikataulun mukaisesti kahden vuoden käytön jälkeen ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Jos sänky sisältää sähkölaitteita, moottorien toimintakyky ja mekaaninen tila on suositeltavaa tarkastaa kerran vuodessa. Kun sänky siirretään toiseen paikkaan, se on huollettava huoltoaikataulun mukaisesti. 7.1 Puhdistaminen Invacare Octave TM ei kestä pesukoneella tai painepesurilla puhdistamista. 1. Varmista, että verkkovirtapistoke on irrotettu seinäpistokkeesta ennen puhdistamista. 2. Puhdista aina vedellä ja harjalla. 3. Käytä tavallisia desinfioivia pesuaineita. Älä koskaan käytä puhdistamiseen happoja, emäksiä tai liuottimia. 4. Selkänojan ja sääri-/reisiosan voi nostaa patjatuesta, jotta ohjausyksikön puhdistaminen ja käyttäminen helpottuu. 5. Kauko-ohjaimen, moottorit ja ohjausyksikön voi pestä harjalla ja vedellä. Tärkeitä tietoja IPX6- ja IPX4-luokan kauko-ohjaimien, ohjausyksikön ja moottorien puhdistamisesta: Vesi voi olla paineistettua, mutta älä koskaan puhdista yksiköitä suoraan korkeapaine- tai höyrypesulaitteilla. 6. Kuivaa sänky puhdistamisen jälkeen. FI Varmista, että kaikki sähköpistokkeet ovat paikoillaan pesun aikana. 17

18 7.2 Huolto On mahdollista tehdä sängyn huoltosopimus maissa, joissa Invacarella on oma myyntiorganisaatio. Joissakin maissa Invacare tarjoaa Invacare Octave TM -sängyn huolto- ja kunnossapitokursseja. Varaosaluettelo ja käyttöohjeen lisäkappaleita on saatavana Invacare -kotisivuilta. Ennen käyttöä Varmista, että kaikki manuaaliset ja sähköiset osat toimivat oikein ja ovat lukitussa tilassa. Tarkista sänkyä nostamalla ja laskemalla, että nostovarret liukuvat tasaisesti ohjaimissa. - Kolmen kuukauden jälkeen Varmista, että kaikki manuaaliset ja sähköiset osat toimivat, ja kiristä kaikki pultit, ruuvit ja mutterit. - Kerran vuodessa Suosittelemme moottorien toimintakyvyn ja mekaanisen tilan tarkastamista. Moottorit, käsiohjain ja ohjausyksikkö: Näitä osia ei voi huoltaa, vaan ne on vaihdettava. - Kerran kahdessa vuodessa Huolto on tehtävä huoltotaulukon ohjeiden mukaisesti. Katso luku 7.4 Huoltotaulukko. Jos sänkyä korjataan, se on huollettava huoltoaikataulun mukaisesti. 7.3 Voitelusuunnitelma Suosittelemme seuraavia ohjeita Invacare Octave TM voiteluun: 1. Ohjainkiskot voitele rasvalla 2. Saksivarsien nivelet voitele öljyllä 3. Makuutason lisävarusteiden nivelet voitele öljyllä 4. Moottorin nivelet voitele öljyllä Tee voitelu lääketieteellisesti puhtaalla öljyllä, esim. KEW-WO 50, tilausnumero ja rasvalla, tilausnumero

19 7.4 Huoltotaulukko Vain vaadittavan ohjeistuksen tai koulutuksen saaneet henkilöt saavat huoltaa Invacare Octave TM -sänkyä. Sarjanumero (merkitty makuutasoon): Päivämäärä: Nimikirjaimet: Lukkorenkaat ja saksisokat tarkistettu. Hitsaukset tarkistettu. Sivukaiteen lukitus ja -siirtojärjestelmä testattu. Pyörän kiinnikkeet kiristetty. Pyörän jarrut tarkistettu. Korkeussäätömoottori tarkistettu. Selkäosan moottori tarkistettu. Jalkaosan moottori tarkistettu. Johdot asetettu oikein ja vahingoittumattomia. Pistoke ehjä. Vaurioitunut maalipinta korjattu. Voitelu tehty voitelusuunnitelman mukaisesti (osa 12). Huom.! Puisten sivukaiteiden liukujärjestelmää ei saa voidella öljyllä, koska se vaikeuttaa puukaiteiden liikuttamista. FI Lisävarusteet tarkistettu. 7.5 Moottorit, käsiohjain ja ohjausyksikkö: Näitä osia ei voi huoltaa, vaan ne on vaihdettava. Sängyille, joihin on asennettu sähkölaitteita, suositetaan tehtäväksi vuosittain turvatesti, johon sisältyy moottorin suoristuskyvyn ja mekaanisen kunnon tarkistus. Moottorit, ohjausyksikkö ja kauko-ohjain on puhdistettava säännöllisesti pölystä ja liasta, ja ne on tarkastettava mekaanisten vaurioiden ja vikojen varalta. Tarkasta kiinnityskohdat, kaapelit, männänvarsi, kotelo, pistokkeet ja moottorien toimivuus. 19

20 8. Sähköjärjestelmän vianetsintä Huomautus! Varmista, että verkkovirta on katkaistu. Häiriö Mahdollinen syy Korjaus Verkkovirran merkkivalo ei syty palamaan.. 1) Verkkovirtaa ei ole kytketty. 2) Ohjausyksikön sulake on palanut. 3) Ohjausyksikkö on viallinen. 1) Kytke verkkovirta. 2) Vaihda ohjausyksikkö. 3) Vaihda ohjausyksikkö. Verkkovirran merkkivalo palaa, mutta moottori ei käy. Ohjausyksikön rele napsahtaa. 1) Moottorin pistoketta ei ole työnnetty kokonaan ohjausyksikköön. 2) Moottori on viallinen. 3) Moottorin kaapeli on vaurioitunut. 4) Ohjausyksikkö on viallinen. 1) Työnnä moottorin pistoke kunnolla ohjausyksikköön. 2) Vaihda moottori. 3) Vaihda moottori. 4) Vaihda ohjausyksikkö. Verkkovirran merkkivalo palaa, mutta moottori ei käy. Ohjausyksiköstä ei kuulu releen ääntä. 1) Kauko-ohjain on viallinen. 2) Ohjausyksikkö on viallinen. 1) Vaihda kauko-ohjain. 2) Vaihda ohjausyksikkö. Ohjausyksikkö on kunnossa yhden kanavan yhtä suuntaa lukuun ottamatta 1) Kauko-ohjain on viallinen. 2) Ohjausyksikkö on viallinen. 1) Vaihda kauko-ohjain. 2) Vaihda ohjausyksikkö Moottori käy, mutta kara ei liiku. Moottori ei pysty nostamaan täyttä kuormaa. Moottorin ääni kuuluu, mutta männänvarsi ei liiku. Moottori on vaurioitunut. Vaihda moottori. Männänvarsi liikkuu sisäänpäin mutta ei ulospäin. Ei moottoriääniä Männänvarsi ei liiku kuuluvat Viallinen käsiohjain Moottori ei toimi Viallinen moottori Viallinen ohjausyksikkö Viallinen moottori Moottoriäänet kuuluvat Ei releen ääniä Moottorin virtapistoke ei kytketty 20

21 9. Sähkötiedot Jännitteensyöttö: Enimmäistulovirta: Ajoittainen (moottorien hyötyaika): Suojauksen taso: Melutaso: 230 V AC / 50 Hz 3 A Int. 10% 2 min/18 min IPX6 tai IPX4 48 db (A) Kaksoiseristetty, luokka II, tyyppi B Vaihtovirta: Tyypin B sovellettu osa vastaa standardin IEC :n sisältämiä sähköiskuilta suojautumista koskevia erityisvaatimuksia. (Sovellettu osa on lääkintälaitteen osa, joka on suunniteltu tai joka todennäköisesti joutuu fyysiseen kosketukseen potilaan kanssa.) Potentiaalin tasaus Ohjausyksikössä ei ole eristintä, vaan verkkovirtapistokkeen irrottaminen on ainoa tapa katkaista virransyöttö. * IPX6-luokitus tarkoittaa, että sähköjärjestelmä on suojattu mistä tahansa suunnasta kohdistuvilta voimakkailta vesisuihkuilta. ** IPX4-luokitus tarkoittaa, että sähköjärjestelmä on suojattu komponenttiin mistä tahansa suunnasta kohdistuvilta vesiroiskeilta. Kauko-ohjaimilla on eri IP-luokat (katso takana oleva merkintä), ja kauko-ohjaimen IP-luokitus määrittää koko sängyn yleisluokituksen. FI 21

22 9.1 Ohjeet ja valmistajan ilmoitus sähkömagneettinen säteily Ohjeet ja valmistajan ilmoitus sähkömagneettinen säteily Octave-sänky on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Octavesängyn ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että sänkyä käytetään tällaisessa ympäristössä. Säteilytesti Yhteensopivuus Sähkömagneettinen ympäristö ohjeet Radiotaajuinen säteily Ryhmä 1 CISPR 11 Radiotaajuinen säteily CISPR 11 Harmoniset päästöt IEC Jännitteen vaihtelut / välkyntäsäteily IEC Luokka B Luokka A Täyttää Octave-sänky käyttää radiotaajuista energiaa vain omiin sisäisiin toimintoihinsa. Siten radiotaajuinen säteily on erittäin vähäistä eikä todennäköisesti aiheuta häiriöitä lähistöllä oleviin sähkölaitteisiin. Octave-sänky sopii käytettäväksi kaikissa tiloissa, mukaan lukien asuintilat ja tilat, jotka on liitetty suoraan yleiseen asuinrakennuksiin sähköä jakavaan pienjänniteverkkoon. Ohjeet ja valmistajan ilmoitus sähkömagneettisten häiriöiden sieto Octave-sänky on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Octave-sängyn ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että sänkyä käytetään tällaisessa ympäristössä. Häiriönsietotesti IEC testitaso Yhteensopivuustaso Sähköstaattiset purkaukset (ESD) IEC Nopea sähköinen transientti/purske IEC Ylijännite IEC ± 6 kv kosketus ± 8 kv ilma ± 2 kv virransyöttöjohdoille ± 1 kv syöttö- /lähtöjohdoille ± 1 kv (differentiaalitila) ± 2 kv (normaalitila) < 5 % U T (U T :n lasku >95 %) 0,5 jakson ajan ± 6 kv kosketus ± 8 kv ilma ± 2 kv virransyöttöjohdoille ± 1 kv syöttö- /lähtöjohdoille ± 1 kv (differentiaalitila) ± 2 kv (normaalitila) < 5 % U T (U T :n lasku >95 %) 0,5 jakson ajan Sähkömagneettinen ympäristö ohjeet Lattiamateriaalin on oltava puuta, betonia tai keraamisia laattoja. Jos lattia on päällystetty synteettisellä materiaalilla, suhteellisen kosteuden on oltava vähintään 30 %. Sähköverkkovirran laadun on oltava liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa. Sähköverkkovirran laadun on oltava liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa. Jännitteen laskut, lyhytaikaiset häiriöt ja jännitteenvaihtelut sähkövirtaverkossa IEC % U T (U T :n lasku 60 %) 5 jakson ajan 70 % U T (U T :n lasku 30 %) 25 jakson ajan 40 % U T (U T :n lasku 60 %) 5 jakson ajan 70 % U T (U T :n lasku 30 %) 25 jakson ajan Sähköverkkovirran laadun on oltava liikehuoneisto- tai sairaalakäyttöön sopivaa. Jos Octave-sängyn on toimittava jatkuvassa käytössä myös sähkökatkojen aikana, on suositeltavaa, että Octave-sänky saa virran UPS-virtalähteestä tai akusta. Virran taajuuden (50/60 Hz) magneettikenttä IEC < 5 % U T (U T :n lasku >95 %) 5 sekunnin ajan 3 A/m 3 A/m < 5 % U T (U T :n lasku >95 %) 5 sekunnin ajan Virran taajuuden magneettisten kenttien on vastattava tasoltaan tyypillistä liikehuoneisto- tai sairaalaympäristöä. HUOMAUTUS: U T tarkoittaa sähköverkkovirran jännitettä ennen testaustasoon siirtymistä. 22

23 Ohjeet ja valmistajan ilmoitus sähkömagneettisten häiriöiden sieto Octave-sänky on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäristössä. Octave-sängyn ostajan tai käyttäjän on varmistettava, että sänkyä käytetään tällaisessa ympäristössä. Häiriönsietotesti IEC testitaso Yhteensopivuustaso Sähkömagneettinen ympäristö ohjeet Kannettavaa ja siirrettävää radiotaajuustietoliikennelaitteistoa ei saa käyttää lähempänä Octave-sängyn mitään osaa (mukaan lukien sähköjohdot) kuin suositeltu erotusetäisyys, joka lasketaan lähettimen taajuuden mukaisella yhtälöllä. Johtuva radiotaajuus IEC V 3 V Suositeltu erotusetäisyys 3,5 d [ ] V 1 P Säteilyn radiotaajuus IEC V/m 80 MHz 2,5 GHz 3 V/m 3,5 d [ ] E1 7 d [ ] E1 P P MHz 800 MHz 2,5 GHz jossa p on lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen enimmäisnimellisteho watteina (W) ja d on suositeltu erotusetäisyys metreinä (m). b Kiinteiden radiotaajuuslähettimien ympäristömittausten a mukaisten kentänvoimakkuuksien pitää olla alle yhteensopivuustason jokaisella taajuusalueella. b Häiriöitä voi esiintyä seuraavalla symbolilla merkittyjen laitteiden läheisyydessä: FI HUOMAUTUS 1: Mikäli arvo on 80 MHz tai 800 MHz, sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta. HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen. a Kiinteiden lähettimien, kuten tukiasemien (radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten sekä tv-lähetysten tukiasemien) kentänvoimakkuuksia ei teoreettisesti voida ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden radiotaajuuslähettimien sähkömagneettista ympäristöä voitaisiin arvioida, asennuspaikalla pitäisi tehdä sähkömagneettinen mittaus. Jos mitattu kentän voimakkuus siinä tilassa, jossa Octave-sänkyä käytetään, ylittää edellä mainitun hyväksyttävän radiotaajuutta koskevan vaatimustason, on tarkkailtava, että Octave-sänky toimii oikein. Jos Octave-sängyn havaitaan toimivan epänormaalisti, on tilanne korjattava siirtämällä sänky toiseen paikkaan tai toiseen asentoon. b Taajuusalueen 150 khz 80 MHz yläpuolella kentän voimakkuuksien on oltava alle 3 V/m. 23

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas POTILAANLÄMMITYS Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas Valmistaja: Augustine Temperature Management 6581 City West Parkway Eden Prairie, MN 55344 USA Puhelin: 952 465 3500 Faksi: 952

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno

Kokoamis- ja käyttöohje. belluno Kokoamis- ja käyttöohje belluno Hyvä asiakkaamme, Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset

Lisätiedot

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallentimet HR100/300/1200 HR100- tallennin HR300- tai HR1200 -tallennin Käyttöohje ii Welch Allyn EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallennin Copyright

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM

RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM RiseAtlas450M ja QuickTrolleySystem SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi 50100057 (RiseAtlas450M) 50100051 (RiseAtlas450M, High humidity) SWL: 205 kg QuickTrolleySystem-järjestelmällä varustettua RiseAtlas450M-nostinta

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi 50100052 (RiseAtlas450T) 50100053 (RiseAtlas625T) SWL: RiseAtlas450T: 205 kg RiseAtlas625T: 285 kg SmartPark-toiminnolla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 10 -pyörätuoli on Handicare: n valmistama. Oman turvallisuutesi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

Molift Air / www.etac.com. Molift Air. FI - Käyttöohje. BM16105 Rev E 2015-01-12

Molift Air / www.etac.com. Molift Air. FI - Käyttöohje. BM16105 Rev E 2015-01-12 Molift Air FI - Käyttöohje BM16105 Rev E 2015-01-12 1 Suomenkielinen käyttöohje Sisältö Molift Air 205/300...2 Nostimen osat...2 Tietoja Molift Airista...2 Yleistä...3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...3

Lisätiedot

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM

RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM RiseAtlas450T/RiseAtlas625T SmartPark-toiminnolla SystemRoMedic TM Käyttöohje Suomi Tuotenro 50100052 (RiseAtlas450T) 50100053 (RiseAtlas625T) SWL: RiseAtlas450T: 205 kg RiseAtlas625T: 285 kg SmartPark-toiminnolla

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet...

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... Käyttöohje... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... ... Laadunhallinta Vapaaehtoinen osallistuminen säännölliseen valvontaan EN ISO13485:2003 + AC:2007 Laadunhallinta Lääkintälaitedirektiivi 93/42/EEC

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt OWNER'S MANUAL OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö A030A01FC-GAT Huolto Operation Maintenance Erittelyt Specifications HFC2072 Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajantasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje Kompressorisumutin Malli NE-C801 TM Käyttöohje FI IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Ennen laitteen käyttöä Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto... 3 Käyttötarkoitus... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4

Lisätiedot