RUOHONLEIKKURI R43S KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUOHONLEIKKURI R43S KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 RUOHONLEIKKURI R43S KÄYTTÖOHJE OMSA37226

2 FIN Lue käyttöohje ennen kuin alat käyttää konetta! FIN Katso ettei kukaan ole leikatessasi vaarallisen lähellä! 1

3

4 8 9 0!? $ %

5 & / ( ) = A

6 S D Ilmansuodatin F

7 Sisällysluettelo Sivu 1. Kuvan selitys Yleiset turvallisuusohjeet Tekniset tiedot Kokoonpano Ennen ensimmäistä käyttöönottoa Moottorin käynnistäminen Leikkuukäyttö Moottorin pysäytys Ruohonleikkurin hoito Ruohonleikkurin huolto Moottorin huolto Häiriöiden poistaminen Muistiinpanoja Terä tilausno. SA34454 Moottoriöljy tilausno. SA24208 Ilmansuodatin tilausno. SA26547 Keruusäkki tilausno. SA522 Sytytystulppa tilausno. SA16815 Ruuvimeisseli 5/ tilausno. SA18332 Katesekoitin tilausno. SA519

8

9 FIN LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA LÄPI oppiaksesi käyttämään ja huoltamaan konetta oikein ja välttääksesi loukkaantumiset ja koneen vaurioitumisen. KÄYTTÖOHJE KUULUU koneeseen ja sen tulee seurata sitä koneen siirtyessä uudelle omistajalle. NIMITYKSET OIKEALLA JA VASEMMALLA tarkoittavat eteenpäin ajosuuntaa. MUUTOKSET MOOTTORIN POLTTOAINEMÄÄRÄÄN ylittämällä määräysten mukaisen ylärajan tai koneen tehon suurentaminen muilla epäasianmukaisilla tavoilla johtavat takuun raukeamiseen. TÄMÄ RUOHONLEIKKURI ON RAKENNETTU PELKÄSTÄÄN tavalliseen ruohonleikkuuseen ( OHJEIDEN MUKAINEN KÄYTTÖ ). Sen käyttö kaikkeen muuhun tarkoitukseen on ei-ohjeiden-mukaista; valmistaja ei vastaa näin syntyneistä vahingoista; käyttäjä vastaa itse yksin seurauksista. Ohjeiden mukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan antamien käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeiden noudattaminen. 1. Kuvan selitykset 1 1. Käyttökytkinkahva 2. Ohjainsanka-yläosa 3. Siipimutteriliitos 4. Keruusäkki 5. Poistoventtiili 6. Öljyntäyttöaukko ja öljyn mittatikku 7. Leikkuukorkeuden säätönuppi 8. Moottori 9. Sytytystulppa 10. Ilmansuodatin 11. Tankin korkki 12. Ohjainsanka-alaosa 13. Käynnistinvaijerin kahva 14. Moottorin käynnistysvipu 15. Moottorijarrun turvakytkinkahva RUOHONLEIKKURIA SAAVAT KÄYTTÄÄ VAIN henkilöt, jotka osaavat sen käytön ja tietävät siihen liittyvistä vaaroista. Noudata yleisesti tunnettuja onnettomuuden ehkäisyä koskevia neuvoja sekä turvallisuusteknisiä ja työterveydellisiä sääntöjä. Mikäli tähän ruohonleikkuriin on tehty omatoimisesti muutoksia, ei valmistaja vastaa sen seurauksena syntyvistä vahingoista. Turvallisuusohjeet merkitään tekstin alkuun näin: Omaksi turvaksesi ota nämä ohjeet aina huomioon! 1

10 FIN 2. Yleiset turvaohjeet käsin työnnettävän sirppiruohonleikkurin (bensiini) käytössä Omaksi turvaksesi ja koneen toiminnan takaamiseksi lue käyttöohje huolella läpi. Tutustu käyttölaitteisiin ja koneen oikeanlaiseen käyttöön. Muista, että koneen käyttäjä vastaa muiden henkilöiden tai heidän omaisuutensa vaarantumisen ohella kaikista onnettomuuksista. Tämä käyttöohje kuuluu ruohonleikkuriin ja sen on seurattava ruohonleikkurin mukana sen omistajan vaihtuessa. Älä anna lasten tai alle 16-vuotiaiden henkilöiden, jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta, koskaan käyttää konetta. Ota huomioon, että paikallisissa määräyksissä voi olla määritelty käyttäjän vähimmäisikä. Selitä jokaiselle, joka aikoo käyttää konetta, mahdolliset vaaratilanteet ja miten onnettomuudet vältetään. Säilytä ruohonleikkurisi suojatussa paikassa! Kun ruohonleikkuri ei ole käytössä, se tullee säilyttää kuivassa, suljetussa tilassa, missä lapset eivät pääse siihen käsiksi. Ruohonleikkuri on tarkoitettu vain nurmikoiden hoitoon. Käyttäessäsi sitä julkisilla paikoilla, puistoissa, urheilukentillä, tienvarsilla tai maaja metsätaloustarkoituksessa ole erityisen varovainen. Sellaisten lisälaitteiden ja tarvikkeiden, joita JOHN DEERE ei ole hyväksynyt, käyttö on kiellettyä, ja johtaa saadun ostoluvan ja kaikkien takuuvaatimusten raukeamiseen. Ruohonleikkuria ei saa käyttää pensaiden, pensasaitojen, villiintyneiden tienvierustojen tai kattojen tai terassien kasvuston leikkaamiseen tai kävelyteiden imemiseen tai puhallukseen. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria ihmisten, eritoten lasten, tai eläinten lähettyvillä. Esivalmistelut Pukeudu ruohonleikkuria käyttäessäsi tukeviin kenkiin ja pitkiin housuihin. Älä leikkaa ruohoa paljain jaloin tai sandaaleissa. Tarkista ennen kuin aloitat ruohonleikkuun leikattava maasto täysin ja poista kaikki kivet, kepit, rautalangat ja muut roskat. VAROITUS Bensiini on herkästi syttyvää. Säilytä bensiiniä vain sille tarkoitetussa säiliössä. Tankkaa vain ulkona ja moottorin ollessa kylmä. Tupakointi ja avotulen käyttö on tankatessa kiellettyä. 2 Bensiini tulee täyttää ennen moottorin käynnistystä. Kun moottori käy tai se on vielä kuuma, ei tankin korkkia saa avata, eikä bensiiniä lisätä. Mikäli bensiiniä läikkyy ylitse, ei moottoria saa yrittää käynnistää. Kone on poistettava bensiinistä likaantuneelta alueelta ja yliläikkynyt bensiini on puhdistettava moottorin pinnasta. Minkäänlaista käynnistysyritystä ei saa tehdä, ennen kuin bensiinihöyry on kokonaan haihtunut. Turvallisuussyistä sulje bensiinitankki ja bensiinikanisteri huolellisesti. Jos bensiinitankki, tankin korkki tai äänenvaimennin ovat vahingoittuneet, vaihda ne uusiin. Ennen ruohonleikkurin käyttöä tarkista, ovatko ruuvit, leikkauslaitteisto tai ylipäätään koko kokoonpano vahingoittuneet tai kuluneet. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet terät ja kiinnitysruuvit. Käsittely Poltinmoottoria ei saa käyttää suljetuissa tiloissa, joihin voi kerääntyä vaarallista kaasua. Myrkytysvaara. Sydämentahdistinta käyttävät eivät saa koskea moottorin käydessä jännitettä johtavia moottorin osia. Moottori/pakoputki tulevat hyvin kuumiksi: Älä koske niihin! Käytä vain käyttöohjeessa mainittua polttoainetta. Moottorin jarru on turvateknisistä syistä määritelty laissa. Käytä ruohonleikkuria vain päivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa. Pidä huoli tasapainosta rinteissä. Kuljeta konetta kävelyvauhtia. Aja ruohonleikkuria poikittain rinteeseen, ei koskaan ylä- tai alasuuntaan. Ole erityisen varovainen muuttaessasi rinteessä ajosuuntaa. Älä käytä ruohonleikkuria erittäin jyrkkiin rinteisiin! Ruohonleikkuuseen rinteissä sisältyy vaara. Ruohonleikkurisi on niin tehokas, että se pystyy leikkaamaan rinteissä, joiden kallistus on jopa 30. Turvallisuussyistä suosittelemme, että ette kuitenkaan tee sitä. Periaatteessa käsin ohjattavia ruohonleikkureita ei tulisi käyttää 15 kaltevimmissa rinteissä. Ole erityisen varovainen kääntyessäsi ruohonleikkurin kanssa ympäri tai vetäessäsi sitä itseesi päin. Kulkiessasi takaperin ruohonleikkurin kanssa, on olemassa kompastumisen vaara. Vältä takaperin kulkua. Vältä epänormaalia asentoa. Pidä huoli, että pysyt koko ajan tasapainossa ja näet mihin astut.

11 FIN Säilytä ohjaussangan pituuden tuoma turvaetäisyys. Pysäytä moottori ja odota, kunnes leikkuriosa pysähtyy, kun haluat nostaa ruohonleikkuria kuljettaaksesi sen muunlaisten pintojen kuin nurmikon ylitse tai tuodessasi ja viedessäsi sitä leikattavalle alueelle. Älä koskaan nosta tai kuljeta konetta sen moottorin käydessä. Älä käytä konetta koskaan, jos sen suojalaitteet, esim. suojaritilä, estelevy tai ruohonkeruulaitteisto, on vahingoittunut. Käytä leikkuria vain, kun sen ruohonkeruulaitteisto on asennettu oikein ja kunto tarkastettu, tai kiinni olevalla poistoventtiilillä. Älä muuta moottorin perusasetusta. Käyttölaitteiston on oltava pois päältä, kun käynnistät konetta. Kun otat koneen käyttöön, varmista, että jalkasi ovat turvallisen välimatkan päässä leikkuriosista. Moottoria käynnistettäessä konetta ei saa nostaa pystyyn, vaan jos niin on tarpeen kallistetaan sen verran, että leikkuriosa osoittaa käyttäjästä poispäin. Älä koskaan vie kättä tai jalkaa pyörivien osien lähelle tai alle. Pidä huoli siitä, ettei kätesi tai jalkasi joudu kotelo-osan alle. Pysäytä moottori ja vedä sytytinpistoke pois: ennen tarkistat tai puhdistat konetta ennen kuin poistat tukoksia. Jos kone jumittuu, esim. kun se on osunut esteeseen, on alan ammattimiehen tarkistettava, etteivät koneen osat ole vahingoittuneet tai vääntyneet. Jos kone alkaa täristä epätavallisen voimakkaasti, se on tarkastettava heti. Moottori on pysäytettävä, jos nostat tai kallistat konetta, esim. kuljettaaksesi sen pois; jos ajat nurmikon ulkopuolella; jos poistut hetkeksi koneen luota; jos haluat säätää leikkaussyvyyttä; ennen tankkausta. Huolto ja säilytys Katso, että kaikki ruuviliitokset ovat kireällä. Moottorin täytyy olla sammutettu, kun avaat poistoventtiilin tai irrotat suojalaitteita tai ruohonkeruusäkin. Älä koskaan säilytä konetta bensiinillä täytettynä rakennuksessa, missä haihtuva bensiini voi joutua kosketuksiin avotulen tai kipinöiden kanssa. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin viet koneen suljettuun tilaan. Välttääksesi tulipalon vaaran pidä moottori, pakoputki, akkulaatikko ja polttoainetankki vapaana ruohosta, puiden lehdistä ja vuotavasta rasvasta (öljystä). Tarkista ennen jokaista ruohonleikkuuta terän kunto ja kiinnitys. Vaihda turvasyistä kuluneet tai vahingoittuneet osat. Pidä aina suojakäsineitä tehdessäsi huolto- ja puhdistustöitä. Konetta saa huoltaa ja puhdistaa vain, kun moottori on sammutettu ja sytytintulpan pistoke on pois vedetty. Älä puhdista ruohonleikkuria juoksevan veden alla tai painepesurilla. Jos tankki täytyy tyhjentää, tee se ulkona. Tyhjennä polttoaine sopivaan säiliöön. Takuu- ja turvasyistä käytä vain alkuperäisiä JOHN-DEERE-osia. 3. Tekniset tiedot Ruohonleikkuri: R43S Pituus = mm Leveys = 495 mm Korkeus = 980 mm Paino = 32 kg Leikkuuleveys = 430 mm, poistoaukko taaksepäin Leikkuukorkeudet (mm) = 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80 Leikkuulaite = 1 teräpalkki Suojakotelo = alumiini-painevalua Pyörien läpimitta = 180 mm Laakerointi edessä = kartiokuulalaakerit takana = neulalaakerit Keruusäkin tilavuus = 65 litraa Ajonopeus = 3,6 km/h Moottori: 1-sylinteri-4-tahtimoottori B&S Quantum Iskutilavuus = 190 cm 3 Nimellisteho = 2,7 kw Sytytyslaite = elektroniikka-sytytin Sytytystulppa = tilausno. SA16815 Elektrodiväli = 0,75 mm Tankin tilavuus = noin 1,5 litraa Polttoaine = lyijytön bensiini Moottoriöljylaadut = SAE 30 tai SAE 20 W 50 tai SAE 15 W 40 tai vastaava merkkiöljy Öljyastian tilavuus = 0,6 l Jatkuva melupainetaso käyttäjän työpaikalla direktiivin 81/1051/EEC = L pa 85 db (A) Tärinä ohjainsangassa * A(8) = 2,0 m/s 2 * mitattuna EN 2002/44/EY mukaisesti Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin! 3

12 FIN 4. Kokoaminen Ruohonleikkurin asennukseen tulee pakkauksesta löytyä seuraavat yksittäiset osat: Ruohonleikkuri esiasennettuine ohjainsankoineen Ruohonkeruusäkki Työkalupussi, jossa: käyttöohje sytytintulpan avain eri kiinnitysosia vastaavuusselitys Jos jokin osa puuttuu, ota yhteyttä kauppiaaseesi. Ohjainsangan pystytys Vedä Z-muotoon taitettu ohjainsanka auki. Kun ohjainsangan ylä- ja alaosa ovat samalla tasolla, kiristä käsin molemmat siipimutterit. Kallista ohjainsangan alaosan päitä, joissa on muovihammastus, taaksepäin niin pitkälle, kunnes ne napsahtavat ruohonleikkurin kotelon hammastuksiin. Näin voit säätää kolme eri sankakorkeutta. Kiristä käsin molemmilla puolilla olevat siipimutterit. Aseta vaijerit molemmin puolin kaapeliohjaimiin. Näin vältät vaijerien puristuksiin joutumisen, kun ohjainsanka taitetaan kokoon. Kiinnitä vaijerit työkalupussista saamillasi johtopinteillä yläsankaan ja alasankaan. Sankakäynnistyksen asennus 5 Jotta voisit ripustaa käynnistysvaijerin (3) paikoilleen, täytyy sinun ensin painaa turvakytkinkahva (1) ohjainsangan yläosaa (2) vasten. Vedä käynnistysvaijeri (3) ulos ja ripusta se kiertävällä liikkeellä käynnistyskahvapidikkeeseen (4). Ruohonkeruusäkin ripustaminen leikkuriin 6 Paina keruusäkin kiinnitinrakenne keruusäkkitelineen kehykseen. Aukaise leikkurin poistoventtiili ylöspäin. Nosta keruusäkki kannattimeen ja ripusta se sen molemmilla puolilla olevilla haoilla leikkurikoteloon kiinni. Aseta poistoventtiili keruusäkin päälle. Leikkauskorkeuden säätö 7 Leikkauskorkeuden saa säätää vain, kun moottori on sammutettu. Ruohonleikkuri toimitetaan alimpaan leikkuukorkeuteen säädettynä. Säädä leikkuukorkeus leikkurin vasemmalla puolella olevalla säätövivulla. Vedä vipua sivusuuntaan haluttuun asentoon ja anna sen lukittua paikoilleen. Leikkuukorkeus voidaan säätää 20, 25, 30, 40, 50, 65 tai 80 mm korkeaksi. Kotelon vasemmalla puolella olevat merkit osoittavat leikkuukorkeuden. HUOM! Älä käytä matalinta leikkuukorkeutta muuta kuin aivan tasaisille, suurille nurmikoille. 5. Ennen ensimmäistä käyttöä Tarkista, että kaikki ruuvit ja sytytystulppapistoke ovat kunnolla paikoillaan. Tarkista erityisesti teräpalkin kiinnitys (katso lukua Teräpalkin hionta ja vaihto ). Kiristä ruuveja tarvittaessa! Tarkista ruuvit uudestaan 20 käyttötunnin jälkeen! Kaikkien suojuksien tulee olla paikoillaan ja vahingoittumattomia! Täytä öljyastia 8 Ennen ensimmäistä käynnistystä kaada 0,6 litraa moottoriöljyä (katso tekniset tiedot) suppilolla tähän aukkoon sen jälkeen, kun olet ruuvannut öljymittatikun pois. Kaada öljyä hitaasti mittatikun maks.-merkintään asti. Älä täytä liian täyteen. Tarkista öljyntaso. Poista öljymittatikku. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla ja kierrä sitten pohjaan asti. Vedä mittatikku uudestaan ulos ja katso siitä öljyntaso. Työnnä mittatikku jälleen paikoilleen ja kierrä kiinni. Kun moottori käy, on mittatikun aina oltava kierretty kiinni. Polttoaineen täyttäminen Ole huolellinen käsitellessäsi polttoainetta. Älä tankkaa koskaan moottorin ollessa kuuma! Älä käytä moottoria koskaan suljetuissa tiloissa (myrkytysvaara!). Käytä tankkaukseen vain tuoretta ja puhdasta lyijytöntä bensiiniä. Tupakanpoltto on kielletty bensiiniä käsiteltäessä. Ruuvaa tankin kansi auki. Täytä polttoainetta suppilolla korkeintaan tankin kaulan alareunaan. ÄLÄ päästä bensiiniä vuotamaan yli! Laita kansi paikoilleen ja ruuvaa se kiinni. 6. Moottorin käynnistys Käynnistä moottori seisomalla aina leikkurin takana. Aseta kone tasaiselle maaperälle, missä ruoho ei ole liian pitkää (liian korkea nurmikko estää teräakselin käyntiin lähdön ja vaikeuttaa käynnistystä). Missä tämä ei ole mahdollista, kallista konetta niin, että leikkuriosa osoittaa käyttäjästä poispäin. Työnnä moottorin ollessa kylmä moottorin (1) käynnistysvipu asentoon Start (2). Paina turvakytkin (4) yläsankaa (5) vasten ja pidä siinä. Kiskaise käynnistysvaijerista (6). Moottori käynnistyy: päästä vaijeri hitaasti palautumaan takaisin. Joudut mahdollisesti toistamaan käynnistyksen. Kun moottori on käynnistynyt, työnnä käynnistysvipu asentoon Max./Start (3). 4

13 FIN Jos moottori on käyntilämmin, työnnä käynnistysvipu (1) asentoon Max./Start (3) ja käynnistä moottori kuten edellä kuvattiin. Jos moottori ei käynnisty, toimi kuten käynnistettäessä kylmää moottoria. Asennossa Max./Start (3) moottori toimii suurimmalla tehollaan ja suurimmilla kierrosluvuilla, mitkä tarvitaan jotta leikkuujälki olisi siistiä (moottorin kierrosluku = terän kierrosluku). HUOM! Moottori käy vain jos turvakahvaa painetaan sangan yläosaa vasten. Samalla hetkellä, kun turvakahvasta päästetään irti, ponnahtaa se jousivoimastaan jälleen ylös alkuasentoonsa, moottorin jarru toimii ja muutaman sekunnin päästä moottori ja ruohonleikkuri pysähtyvät. OHJE Moottorin jarru on turvateknisistä syistä määritelty laissa. VARO Heti kun moottori käynnistyy, toimii myös terälaite! Varo, ettei kätesi tai jalkasi joudu koneen suojakotelon alle! Jos lähdet koneen luota (esim. tyhjentääksesi keruusäkin), sammuta aina moottori! Kun huollat konetta vedä lisäksi sytytintulppapistoke pois. 7. Leikkuukäyttö Oman turvallisuutesi vuoksi noudata ruohonleikkurin käytössä ehdottomasti käyttöohjeen alussa olevia turvallisuusohjeita. Ruohonleikkuria voidaan ajaa rinteissä aina 30º asteen kallistukseen asti. Sitä suuremmat kallistukset voivat vahingoittaa moottoria. Takapyörävedon käyttö! Takapyöräveto käynnistetaan ja pysäytetään yläsangassa (2) olevalla kytkinkahvalla moottorin käydessä. Vedä kytkinkahvaa ja pidä siitä kiinni. = ruohonleikkuri ajaa Päästä irti kytkinkahvasta. = ruohonleikkuri pysähtyy (0-asento). Käyttö ruohonkeruusäkin kanssa? + VARO! Suorita seuraavat toimenpiteet vain moottorin ollessa sammutettu: poistoventtiilin aukaisu, suojarakenteiden tai ruohonkeruusäkin irrottaminen. Pidä ruohoa leikatessasi huoli siitä, että keruusäkki tyhjennetään ajoissa. Poistoventtiilin turbosignaali osoittaa sinulle tyhjennyksen oikean ajankohdan. Turbosignaali (ruohonkeruusäkin täyttönäyttö) Keruusäkin päällipuolessa on näyttö, joka osoittaa, onko keruusäkki tyhjä vai täynnä. Kun keruusäkki on tyhjä ja ruohonleikkuria käytetään, turbosignaali pullistuu?. Kun keruusäkki on täynnä, turbosignaali lyyhistyy kasaan; keskeytä silloin heti ruohonleikkuu ja tyhjennä keruusäkki. OHJE: Jos keruusäkin kudos on hyvin likainen, ei turbosignaali pullistu. Puhdista kangas välittömästi. Ruohonkeruu toimii kunnolla vain, kun keruusäkki läpäisee ilmaa. HUOM! Älä pese keruusäkkiä kuumalla vedellä! Keruusäkin tyhjennys $ Sammuta moottori. Nosta poistoventtiili. Irrota täysinäinen keruusäkki nostamalla se kantokahvasta ylöspäin. Sulje poistoventtiili. Ravistele keruusäkkiä perusteellisesti pitämällä kiinni kantokahvasta ja pohjan alla olevasta kantosyvennyksestä. Käyttö ilman keruusäkkiä Jos käytät ruohonleikkuria ilman keruusäkkiä, on leikkurikotelossa olevan poistoventtiilin oltava aina suljettu (alas laskettu). Aikarajoitukset Ruohonleikkurin käyttöä voi jossain paikkakunnilla koskea aikarajoitukset. Ennen käyttöönottoa kysy paikkakuntasi viranomaisilta tai katso taloyhtiösi järjestyssäännöistä. Nurmikon hoidon ohjeita % päivän jälkeen nurmikko alkaa villiintyä oli se sitten millainen tahansa. Tulet huomaamaan: mitä useammin leikkaat sitä paremmalta ja tasaisemmalta se tulee näyttämään; sillä useammin leikattaessa kasvu siirtyy korren alaosaan ja tekee sen vastustuskykyisemmäksi. Poista ennen jokaista leikkausta kaikki vieraat esineet nurmikosta (kivet, puukappaleet, oksat jne.); pidä kuitenkin koko leikkaamisen ajan silmällä, ettei eteesi osu kovia esineitä. Lyhyt, alle 1 cm pitkä leikkausjäte voi jäädä maahan; mikäli nurmikko on ehtinyt kasvaa pidemmäksi, tulisi leikkausjäte poistaa. Leikkaa mahdollisuuksien mukaan vain kuivaa nurmikkoa. Maan ollessa märkä ruohonjuuri vahingoittuu helposti; pyörät painavat sen maan sisälle ja jättävät jälkiä taakseen. Jos ruoho on päässyt kasvamaan pitkäksi, leikkaa se ensin korkealla leikkuusäädöllä yhteen suuntaan ja sen jälkeen poikittaiseen suuntaan haluamasi korkuisella säädöllä. Leikkaa vain terävällä, kunnossa olevalla terällä, jotta ruohonkorret eivät jyrsiinny. Saat aikaan siistin leikkuujäljen, kun kuljet kävelyvauhtia mahdollisemman suoria linjoja. Näiden linjojen tulisi aina sentin verran leikata toistensa päälle, jotta nurmikkoon ei muodostuisi viivoja. 8. Moottorin pysäytys & Päästä irti turvakytkinkahvasta (1) 5

14 FIN 9. Ruohonleikkurin hoito Periaatteena on: Aina, kun aiot tehdä jotain ruohonleikkurille, sammuta ensin moottori ja vedä sytytystulppapistoke irti. Tee näin aina kun aiot tarkistaa tai puhdistaa koneen; ennen kuin irrotat tukoksia. Puhdistus / Käytä aina suojahansikkaita puhdistaessasi konetta. Poista multa ja ruohonjätteet heti ruohonleikkuun jälkeen. Aseta leikkuri vasemmalle kyljelleen (ajosuuntaan nähden) ja käytä puhdistukseen harjaa tai liinaa. Varo kääntelemästä teräpalkkia, koska muutoin moottoriöljyä pumppautuu kaasuttimeen/ilmasuodattimeen. Älä koskaan ruiskuta vettä koneen päälle. Sytytyslaitteisto ja kaasutin voivat vahingoittua. Säilytys Säilytä ruohonleikkuria aina puhdistettuna suljetussa, kuivassa tilassa. Ohjainsangan kokoon taittaminen Ruohonleikkuri vie vähemmän tilaa, kun löysäät siipimuttereita niin paljon, että voit taittaa yläsangan vaikeuksitta moottoriin päin. Älä litistä tai taita ohjainvaijeria. Jos joudut kantamaan konetta, älä tartu poistiventtiilistä. Ota kiinni edestä vasemmalta ja takaa kantoputkesta. 10. Ruohonleikkurin huolto Käytä huoltotöitä tehdessäsi aina suojahansikkaita. Käyttöturvallisuuden tarkastus Kiristä ruuvit ja mutterit ensimmäisten käyttötuntien jälkeen ja myöhemmin aina silloin tällöin. Välttääksesi vaarat tarkasta myös aina ennen ruohonleikkuun aloittamista terän kunto ja kiinnitys. Jos leikkuulaitteisto jumittuu, esim. kun se on osunut esteeseen, anna valtuutetun huoltoliikkeen tarkistaa, ovatko koneen osat vahingoittuneet tai vääntyneet. Mahdolliset korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Teräpalkin hionta ja vaihto ( + ) Sammuta moottori ja vedä sytytystulppapistoke pois, käytä suojahansikkaita! Aseta leikkuri vasemmalle kyljelleen. Työnnä ruuvitaltta (*) terän puhdistettuun kiinnitysruuviin (1) ja kierrä ruuvia vasemmalle päin pidä samalla terästä kiinni. Poista yksi toisensa jälkeen terän kiinnitysruuvi (1), lautaslevy (2), levy (3), liukulevy (4), teräpalkki (5) ja liukulevy (6). VARO Liukurenkaat eivät saa joutua kosketuksiin puhdistusaineiden (esim. kylmäpuhdisteiden) tai öljyn kanssa, ja ne on aika ajoin vaihdettava. Teroita tylsäksi tullut terä hiomakoneella piirroksen mukaisesti tasaisesti, koska muuten voi syntyä epätasapainoa. Suosittelemme, että terän hionta tehdään ammattimaisella verstaalla. Lisäksi suosittelemme, että jokaisen hionnan jälkeen ruohonleikkurin myynyt liike tarkistaa, että terä on tasapainossa. Teräpalkin leikkuureunaa saa hioa vain niin kauan, kunnes annettu arvo (katso piirrosta )) tai teräpalkin merkintä (rengas) on saavutettu. Käytä vain alkuperäisiä JOHN DEERE-teräpalkkeja (tilausno. SA34454) Vaihdetuissa uusissa leikkuuterissä täytyy aina olla valmistajan nimi ja/tai tunnus. Uuden terän saa asentaa vain siihen sopivaan ruohonleikkurityyppiin sen käyttöohjeita noudattaen. Terän paikoilleen asentaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä, työnnä levyjousi ja tuuletinpyörä laippoineen ensin akselille. Tarkista, että liukulevyjen reunat ovat poispäin teräpalkista. Teräpalkin pystyjen päiden tulee osoittaa koteloon päin. Kiristä terän kiinnitysruuvi momenttiavaimella Nm kireäksi. Älä käytä iskuruuvimeisseliä! VARO Älä jätä työkaluja kiinni koneeseen! Tarkista ennen moottorin käynnistystä, että kaikki työkalut on poistettu. * ei sisälly toimitukseen Pyörien huolto Rasvaa pyörien laakerit kerran vuodessa tai aina 20 käyttötunnin jälkeen. Irrota pölykapselit. Irrota kuusiomutteri ja poista pyörät. Kun olet ripotellut öljyä laakereihin, työnnä pyörät jälleen paikoilleen ja kiristä niin paljon, että ne pyörivät vielä vaivatta. Takapyörävedon huolto = Kun olet poistanut pölykapselit ja mutterit vedä vetopyörät akselilta. Poista lika ja öljynjätteet lokasuojasta, vetoakselin vapaakytkinpyörästä ja pyörän sisäpinnan voimasiirtopyörästä. OHJE Älä irrota vapaakytkinpyörää vetoakselilta! Rasvaa pyöräpari (vapaakytkinpyörä ja pyörässä oleva voimansiirtopyörä) muovipinnoille soveltuvalla monitoimirasvalla, esim. laakerirasvalla SA31731 tai FINA MARSONilla joka puolelta niin, että hammastusvälit tulevat täyteen. Laittaessasi vetopyöriä takaisin paikoilleen tarkista, että voimansiirtopyörät menevät sisäkkäin, pyöräytä pyörää kevyesti akselilla. Käyttölaitteiston huolto A Jotta hihnakäyttö toimisi moitteettomasti, on kytkinvaijerin kytkettävä ja pysäytettävä ajolaitteisto helposti. 6

15 FIN Voitele kytkinvaijeri aina 10 käyttötunnin välein ohutjuoksuisella mineraaliöljyllä. Taivuta vaijeria rasvatessasi kevyesti. Kytkinvaijeri on säädetty tehtaalla, eikä sitä saa itse mennä säätämään. Kiilahihnan vaihto Kiilahihnan vaihdon saa suorittaa vain ammattihenkilö. 11. Moottorin huolto Tee huollot ja hoitotoimet ohjeiden mukaisesti, jotta moottori toimisi pitkään häiriöttömästi. Pidä moottori ulkoisesti puhtaana, erityisesti tuuletinpyörän reikälevyssä ei saa olla mitään likaa (esim. ruohojätteitä). Älä koskaan ruiskuta vettä puhdistaessasi. Se voi aiheuttaa sytytin- ja kaasutinhäiriöitä. Jäähdytys toimii täydellä teholla vain, kun myös sylinterilamellit ja sisäpinnat ovat puhtaat. Huoltotöitä tehdessäsi aseta leikkuri aina vasemmalle kyljelleen (tankki ja kaasutin ylöspäin), muutoin käynnistäminen voi hankaloitua. Öljynvaihto S Uuden moottorin öljy tulee vaihtaa noin 5 käyttötunnin jälkeen. Myöhemmin aina 50 käyttötunnin jälkeen tai vähintään kerran kesässä moottorin ollessa lämmin. Anna moottorin käydä lämpimäksi. Poista mittatikku täyttöaukosta ja aseta ruohonleikkuri sivuttaiseen asentoon niin, että vanha öljy valuu sille varaamaasi astia Älä laske vanhaa öljyä viemäriin tai maahan, vaan huolehdi sen hävittämisestä paikallisten määräysten mukaisesti. Aseta ruohonleikkuri jälleen pystyyn ja kaada öljyaukkoon 0,6 l merkkiöljyä (katso teknisistä tiedoista). Kierrä mittatikku jälleen paikoilleen ja tarkasta öljyntaso 8. Ilmansuodattimen puhdistus tai vaihto D Irrota ilmansuodatinkannen ruuvi ja laske suojakansi alas. Poista suodatin varovasti ja kopauta sitä kevyesti tasaiseen pintaan tai vaihda uusi, jos se on kovin likainen. Älä koskaan öljyä suodatinosaa tai puhalla sitä paineilmalla. Hyvin likaiset tai vahingoittuneet suodatinpitimet tulee vaihtaa (suodatinpidin: tilausno. SA26547). Puhdistuksen tai vaihdon jälkeen aseta suodatin takaisin pitimeen ja sulje kansi huolella. Mikäli pölynmuodostus ruohoa leikattaessa on suurta, on suodatin puhdistettava joka leikkauskerran jälkeen, muutoin joka 3. kuukausi tai aina 25 käyttötunnin jälkeen. Sytytystulpan tarkistus F Varo Palohaavojenvaara Tarkistaaksesi kulumisen vedä sytytintulppapistoke pois ja ruuvaa sytytintulppa ulos. Jos elektrodi on hyvin kulunut, on sytytintulppa vaihdettava uuteen. Tilausno. SA Muutoin riittää, kun puhdistat tulpan teräsharjalla ja säädät elektrodivälin 0,75 mm:ksi. Ruuvaa sytytystulppa (ole varovainen tiivistysrenkaan suhteen) käsin moottoriin ja kiristä hylsyavaimella käsin avattavan kireäksi. Paina tulppapistoke paikoilleen. Moottorin asianmukainen talvehtiminen (tai kun sitä ei käytetä pidempään aikaan) Anna moottorin käydä lämpimäksi. Tyhjennä bensatankki ja anna moottorin käydä niin kauan, kunnes se polttoaineen puuttumisen vuoksi pysähtyy. Niin kauan kuin moottori on vielä lämmin, valuta öljy pois. Täytä uutta öljyä (noin. 0,6 l, katso teknisistä tiedoista). 12. Häiriöiden syyt ja niiden poistaminen Häiriö Moottori ei käynnisty Mahdollinen syy Kytkinkahva ei ole nostettu ylös. Bensiini on loppu. Sytytintulppapistoke on irti. Sytytintulppa rikki tai likainen tai elektrodit palaneet. Moottori saa liian paljon bensiiniä (sytytintulppa märkä). Ilmasuodatin likainen. Sytyttimessä vikaa. Korjaus Paina kytkinkahva ohjainsangan yläosaa vasten. Lisää bensiiniä. Paina tulppapistoke paikoilleen. Vaihda tai puhdista sytytintulppa, säädä elektrodivälimatka 0,75 mm:ksi tai vaihda uusi sytytintulppa. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin. 7

16 FIN Häiriö Moottorin teho laskee Moottori käy epäsäännöllisesti Kone tärisee voimakkaasti Ruohonleikkuri ei kulje Leikkuujälki epätasaista, ruoho kellastuu Poistoaukko tukossa Mahdollinen syy Ilmansuodatin likainen. Sytytintulppa karstainen. Bensatankki likainen. Kaasutin tukossa. Jäähdytysilmatiet tukossa. Kaasutin. Sytytyslaite. Säätövivusto. Moottorin kiinnitys irti. Teräpalkki löysällä. Teräkytkin on epäkeskisesti. Teräpalkkia ei ole hiottaessa tasapainotettu. Kiilahihna irti tai rikki. Kytkinvaijeri rikki tai irti. Terä on tylsä. Leikkuukorkeus liian matala. Moottorin kierrosluku liian pieni. Nurmikko on sammaloitunut. Moottorin kierrosluku liian pieni. Liian matala leikkuukorkeus liian korkeassa ruohikossa. Terä kulunut. Korjaus Puhdista tai vaihda ilmansuodatin. Käytä puhdasta bensiiniä. puhdistettavaksi. Kiristä teräruuvi. tarkistettavaksi. tarkistettavaksi. Hio terä. Säädä leikkuukorkeus suuremmaksi. Leikkaa maksimaalisella kierrosluvulla. Haraa nurmikko kertaalleen nurmiharalla, jotta se saa jälleen ilmaa. Leikkaa maksimaalisella kierrosluvulla. Säädä leikkuukorkeus suuremmaksi. Vaihda teräpalkki. Muiden vikojen ilmaantuessa kuin mitä tässä on esitetty, käänny lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen puoleen. Jätä alan erikoistuntemusta vaativat korjaukset huoltoliikkeen tehtäväksi. Valtuutettu huoltoliikkeesi auttaa mielellään myös tässä ohjeessa kuvatuissa huoltotöissä, jos et halua tehdä niitä itse. 8

17 R43S (EDV-NR.SA378) Käyttäjän suojeleminen JOHN DEERE-tuotteet valmistetaan uusimpien laatu- ja turvallisuusstandardien mukaisesti. JOHN DEEREtuotekehityksen päämääränä on tehdä asiakkaan työskentelystä JOHN DEERE-tuotteiden kanssa mahdollisemman miellyttävää ja turvallista. Siten JOHN DEERE-ruohonleikkurit alittavat selvästi vaatimusten mukaiset päivittäiset altistustaso-raja-arvot, mitä tulee ohjainsangassa tuntuvaan tärinään tai työskentelyn aikana syntyvään meluun (direktiivit 2002/44/EY ja 2003/10/EY) Päivittäinen tärinäaltistuksen taso A(8) = 2,0 m/s 2 Päivittäinen melualtistuksen taso L EX,8h = 82 db(a)

18 EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity CE-Déclaration de conformité Dichiarazione di conformità CE Declaração de conformidade da CE EG-conformiteitsverklaring Declaración de Conformidad de la UE EF-overensstemmelseserklæring EY-vastaavuusselitys EG-konformitetsförklaring Wir / We / Nous / Noi / Nós / Wij / Nosotros / Vi / Me / Vi SABO Maschinenfabrik GmbH Auf dem Höchsten Gummersbach erklären, dass die Maschine / declare that the machine / déclarons que la machine / dichiariamo che la macchina declaramos que as máquinas / verklaren dat de machine / declaramos que la máquina / erklærer hermed, at maskinen / ilmoitamme, että tämä kone / förklarar att maskinen Rasenmäher, handgeführt mit Verbrennungsmotor (EN 836) Lawnmower, walk behind with combustion engine (EN 836) Tondeuse à conducteur à pied et à moteur combustion (EN 836) Tosaerba, condotta a mano con motore a combustione (EN 863) Corta-relvas, manual com motor de combustão (EN836) Grasmaaier, handgeleid en met verbrandingsmotor (EN 836) Cortacésped conducido a pie con motor de combustión (EN 836) Plæneklipper, håndført med forbrændingsmotor (EN 836) Ruohonleikkuri, työnnettävä, polttomoottori (EN 836) Gräsklippare, handdriven med förbränningsmotor (EN 836) Typ / Type / Type / Tipo / Tipo / Type / Tipo / Type / vastaa tyypiltään / typ R43S (EDV-Nr. SA378) Schnittbreite / Cuttingwidth / Largeur de coupe / Larghezza di taglio / Largura de corte / Snijbreedte / Ancho de corte / Snitbredde / Leikkausleveydeltään / Klippbredd: 43 cm mit folgenden EG-Richtlinien übereinstimmt / conforms to the specifications of the following EC directives / est conforme aux spécifications des directives CE suivantes / è conforme alle seguenti direttive CE / estão em conformidade com as seguintes directrizes da CE / overeenkomt met de volgende richtlijnen / está conforme con las especificaciones de las siguientes directivas / svarer til følgende EF-direktiver / seuraavia EY-direktiivejä / överensstämmer med följande EG-riktlinjer: 2000 / 14 / EG Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren / Conformity assessment procedure followed / La procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité / Procedimento di valutazione della conformità applicata / Procedimento aplicado para a avaliação da conformidade / Toegepaste procedure voor de evaluatie van de conformiteit / Procedimiento aplicado para la evaluación de la conformidad / Anvendt procedure ved bedømmelse af konformitete / Käytetty vastaavuuden arviointimenetelmä / Använt konformitetsvärderingsförfarande: Anhang VI Gegebenfalls Name und Anschrift der beteiligten Stelle / Where appropriate, name and address of the notified body involved / Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifé / Eventualmente nome e indirizzo dell'ente cointeressato / Conforme o caso, o nome e o endereço do posto envolvido / Eventueel naam en handtekening van de betrokken instantie / Si es preciso, el nombre y la dirección del organismo notificado / Evt. navn og adresse / Arviointiin osallistuneiden laitosten nimet ja osoitteet / Ev. namn och adress till vederbörande ställe: DPLF Kassel EU Kenn Nummer 0363 Gemessener Schalleistungspegel / Measured sound power level / Le niveau de puissance acoustique mesuré / Livello di pressione acustica misurata / Nível medido de potência acústica / Gemeten geluidsniveau / Nivel de la potencia sonora medido / Målt lydeffektniveau / Mitattu melutehotaso / Tillverkare: 94 db(a) Garantierter Schalleistungspegel / Guaranteed sound power level / Le niveau de puissance acoustique garanti / Livello di rumore garantito / Nível garantido de potência acústica / Gegarandeerd geluidsniveau / Nivel de la potência acústica garantizado / Garanteret lydeffektniveau / Taattu melutehotaso / Garanterad ljudnivå: 96 db(a) Gummersbach, den Geschäftsleitung Tom Griswold Leitung Entwicklung ppa. D. Hartmann

19 EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity CE-Déclaration de conformité Dichiarazione di conformità CE Declaração de conformidade da CE EG-conformiteitsverklaring Declaración de Conformidad de la UE EF-overensstemmelseserklæring EY-vastaavuusselitys EG-konformitetsförklaring Wir / We / Nous / Noi / Nós / Wij / Nosotros / Vi / Me / Vi SABO Maschinenfabrik GmbH Auf dem Höchsten Gummersbach erklären, dass die Maschine / declare that the machine / déclarons que la machine / dichiariamo che la macchina declaramos que as máquinas / verklaren dat de machine / declaramos que la máquina / erklærer hermed, at maskinen / ilmoitamme, että tämä kone / förklarar att maskinen Rasenmäher, handgeführt mit Verbrennungsmotor (EN 836) Lawnmower, walk behind with combustion engine (EN 836) Tondeuse à conducteur à pied et à moteur combustion (EN 836) Tosaerba, condotta a mano con motore a combustione (EN 863) Corta-relvas, manual com motor de combustão (EN836) Grasmaaier, handgeleid en met verbrandingsmotor (EN 836) Cortacésped conducido a pie con motor de combustión (EN 836) Plæneklipper, håndført med forbrændingsmotor (EN 836) Ruohonleikkuri, työnnettävä, polttomoottori (EN 836) Gräsklippare, handdriven med förbränningsmotor (EN 836) Typ / Type / Type / Tipo / Tipo / Type / Tipo / Type / vastaa tyypiltään / typ R43S (EDV-Nr. SA378) mit folgenden EG-Richtlinien übereinstimmt / conforms to the specifications of the following EC directives / est conforme aux spécifications des directives CE suivantes / è conforme alle seguenti direttive CE / estão em conformidade com as seguintes directrizes da CE / overeenkomt met de volgende richtlijnen / está conforme con las especificaciones de las siguientes directivas / svarer til følgende EF-direktiver / seuraavia EY-direktiivejä / överensstämmer med följande EG-riktlinjer: 98 / 37 / EG 89 / 336 / EWG Gegebenfalls angewendete Normen / Where appropriate applied standards / Le cas échéant, standards appliqués / Norme eventualmente applicate / As normas eventualmente aplicadas / Eventueel toegepaste normen / Si es preciso, normas aplicadas / Evt. anvendte normer / Tarvittaessa käytettävät standardit / Eventuellt använda normer: EN 836 EN ISO mit Abweichnung; Bescheinigung Nr. / with exception; certification No.: avec divergence; attestation n / in deroga a; attestato nr. / com divergência; no. de comprovante / met afwijking; attest nr. / con discrepancia; Certificado No. / med afvigelse, attest nr. / poikkeuksella; todistusno. / med avvikelse; attest nr: - Gummersbach, den Geschäftsleitung Tom Griswold Leitung Entwicklung ppa. D. Hartmann

RUOHONLEIKKURI R52VE KÄYTTÖOHJE

RUOHONLEIKKURI R52VE KÄYTTÖOHJE RUOHONLEIKKURI R52VE KÄYTTÖOHJE OMSA37230 FIN Lue käyttöohje ennen kuin alat käyttää konetta! FIN Katso ettei kukaan ole leikatessasi vaarallisen lähellä! 1 1 18 2 17 3 4 16 5 15 6 7 8 14 13 9 10 12 11

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki

Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000. John Deere Erinomainen leikkuujälki Väyläleikkurimallisto JD 7000 ja JD 8000 John Deere Erinomainen leikkuujälki Helppo suoraan ajettavuus on väyläleikkurin tärkeimpiä ominaisuuksia. Maailman suurimpana golfkenttien hoitokoneiden valmistajana

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

DEUTSCH. Multiclip El

DEUTSCH. Multiclip El DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. FI SUOMALAINEN SYMBOLIT Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta varovaisuudesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-04

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-04 DEUTCH D ilent 0 El 82-27-0 VEN 2 x (Ø 6 mm) 2 x (Ø 90 mm) (Ø 6 mm) (Ø 90 mm) D x 8x C x. 2. C D x x G E 8x 8x x O x R x N x x O x x N x.. VEN D C 2 6 mm 90 mm. Ø 6 mm Ø 90 mm D C 2 E E G 6. O 2 2 6 7

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

DEUTSCH SILENT 45 S

DEUTSCH SILENT 45 S DEUTSCH D SILENT 8211-342-03 4 4 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 3 4 Typ I 1 6 Typ II 3. 4.. 6. 4 Typ I SVENSKA S 8. Typ II 9. 7. 10. 11. 12. FI SUOMALAINEN SYMBOLIT Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat

Lisätiedot

F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE

F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE F50 F / 50 F75 2 F50 / F75 F 50 KÄYTTÖ SWEPAC F 50 / F75 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

A u"ro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa

A uro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa a,,t 1(5) ERASURE RAIVAUSSAHAN TRIMMERIPAAN KAYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen ERASURE trirnmeripään käyttöönottoa. Tarkista, että leikkuuosa on asennettu ja lukittu. Katso tarkemmin kohdasta ERASU REN trimmeripään

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15

Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700. Käyttö ja Kunnossapito ILG250FI1, 97-08-15 Eteen- ja taaksekulkeva tasotärytin LG 250/300/450/450L/500/550/700 Käyttö ja Kunnossapito, 97-08-15 Bensiinimoottori: Honda GX200 Dieselmoottori: Yanmar L60AE, L100AE Hatz 1D31S, 1D60S, 1D60Z, 1D81S Ohje

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09

STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 STIGA DINO 45 EURO DINO 45 8211-3389-09 S SVENSKA 1. 2. 1 2 3 4 3. 4. FULL ADD ADD FULL 5. 6. STOP G G 7. 8. EURO SVENSKA 3 2 1 S 3x 9. 10. 0.7-0.8 mm 11. 12. 40 Nm 13. SUOMI FI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Tiptopwinding. Kelauskone. käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä.

Tiptopwinding. Kelauskone. käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä. Tiptopwinding Kelauskone käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöä. Osat Edestä Takaa 2 1 19 7 8 3 5 4 6 15 18 17 Edestä ilman suojuksia Kelausakseli 12 13 15 10 11 14 9 16 20 21 22

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa.

1 Asenna vetoakseli riittävän tiukasti ruuvipuristimeen, kuitenkaan vahingoittamatta liiaksi akselin pintaa. Harjoitus 2 Vetoakseleiden huolto ja rakenteen tutkiminen Harjoituksen tarkoituksena on perehtyä nivelvetoakseleiden rakenteeseen, huoltokohteisiin, sekä tutustua tehonsiirtotöiden työturvallisuusnäkökohtiin.

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU FWB2700 PIENOISKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet UPOTETTAVA TARJOILUPATA Asennus- ja käyttöohjeet 4138930, 4138933, 4138934 ASENNUS (vain koulutetun huoltohenkilön toimesta) Tee kalusteeseen aukotus haudeosaa (1) ja käyttöpaneelia (23) varten. Katso

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot