RUOHONLEIKKURI R43S KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUOHONLEIKKURI R43S KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 RUOHONLEIKKURI R43S KÄYTTÖOHJE OMSA37226

2 FIN Lue käyttöohje ennen kuin alat käyttää konetta! FIN Katso ettei kukaan ole leikatessasi vaarallisen lähellä! 1

3

4 8 9 0!? $ %

5 & / ( ) = A

6 S D Ilmansuodatin F

7 Sisällysluettelo Sivu 1. Kuvan selitys Yleiset turvallisuusohjeet Tekniset tiedot Kokoonpano Ennen ensimmäistä käyttöönottoa Moottorin käynnistäminen Leikkuukäyttö Moottorin pysäytys Ruohonleikkurin hoito Ruohonleikkurin huolto Moottorin huolto Häiriöiden poistaminen Muistiinpanoja Terä tilausno. SA34454 Moottoriöljy tilausno. SA24208 Ilmansuodatin tilausno. SA26547 Keruusäkki tilausno. SA522 Sytytystulppa tilausno. SA16815 Ruuvimeisseli 5/ tilausno. SA18332 Katesekoitin tilausno. SA519

8

9 FIN LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA LÄPI oppiaksesi käyttämään ja huoltamaan konetta oikein ja välttääksesi loukkaantumiset ja koneen vaurioitumisen. KÄYTTÖOHJE KUULUU koneeseen ja sen tulee seurata sitä koneen siirtyessä uudelle omistajalle. NIMITYKSET OIKEALLA JA VASEMMALLA tarkoittavat eteenpäin ajosuuntaa. MUUTOKSET MOOTTORIN POLTTOAINEMÄÄRÄÄN ylittämällä määräysten mukaisen ylärajan tai koneen tehon suurentaminen muilla epäasianmukaisilla tavoilla johtavat takuun raukeamiseen. TÄMÄ RUOHONLEIKKURI ON RAKENNETTU PELKÄSTÄÄN tavalliseen ruohonleikkuuseen ( OHJEIDEN MUKAINEN KÄYTTÖ ). Sen käyttö kaikkeen muuhun tarkoitukseen on ei-ohjeiden-mukaista; valmistaja ei vastaa näin syntyneistä vahingoista; käyttäjä vastaa itse yksin seurauksista. Ohjeiden mukaiseen käyttöön kuuluu myös valmistajan antamien käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeiden noudattaminen. 1. Kuvan selitykset 1 1. Käyttökytkinkahva 2. Ohjainsanka-yläosa 3. Siipimutteriliitos 4. Keruusäkki 5. Poistoventtiili 6. Öljyntäyttöaukko ja öljyn mittatikku 7. Leikkuukorkeuden säätönuppi 8. Moottori 9. Sytytystulppa 10. Ilmansuodatin 11. Tankin korkki 12. Ohjainsanka-alaosa 13. Käynnistinvaijerin kahva 14. Moottorin käynnistysvipu 15. Moottorijarrun turvakytkinkahva RUOHONLEIKKURIA SAAVAT KÄYTTÄÄ VAIN henkilöt, jotka osaavat sen käytön ja tietävät siihen liittyvistä vaaroista. Noudata yleisesti tunnettuja onnettomuuden ehkäisyä koskevia neuvoja sekä turvallisuusteknisiä ja työterveydellisiä sääntöjä. Mikäli tähän ruohonleikkuriin on tehty omatoimisesti muutoksia, ei valmistaja vastaa sen seurauksena syntyvistä vahingoista. Turvallisuusohjeet merkitään tekstin alkuun näin: Omaksi turvaksesi ota nämä ohjeet aina huomioon! 1

10 FIN 2. Yleiset turvaohjeet käsin työnnettävän sirppiruohonleikkurin (bensiini) käytössä Omaksi turvaksesi ja koneen toiminnan takaamiseksi lue käyttöohje huolella läpi. Tutustu käyttölaitteisiin ja koneen oikeanlaiseen käyttöön. Muista, että koneen käyttäjä vastaa muiden henkilöiden tai heidän omaisuutensa vaarantumisen ohella kaikista onnettomuuksista. Tämä käyttöohje kuuluu ruohonleikkuriin ja sen on seurattava ruohonleikkurin mukana sen omistajan vaihtuessa. Älä anna lasten tai alle 16-vuotiaiden henkilöiden, jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta, koskaan käyttää konetta. Ota huomioon, että paikallisissa määräyksissä voi olla määritelty käyttäjän vähimmäisikä. Selitä jokaiselle, joka aikoo käyttää konetta, mahdolliset vaaratilanteet ja miten onnettomuudet vältetään. Säilytä ruohonleikkurisi suojatussa paikassa! Kun ruohonleikkuri ei ole käytössä, se tullee säilyttää kuivassa, suljetussa tilassa, missä lapset eivät pääse siihen käsiksi. Ruohonleikkuri on tarkoitettu vain nurmikoiden hoitoon. Käyttäessäsi sitä julkisilla paikoilla, puistoissa, urheilukentillä, tienvarsilla tai maaja metsätaloustarkoituksessa ole erityisen varovainen. Sellaisten lisälaitteiden ja tarvikkeiden, joita JOHN DEERE ei ole hyväksynyt, käyttö on kiellettyä, ja johtaa saadun ostoluvan ja kaikkien takuuvaatimusten raukeamiseen. Ruohonleikkuria ei saa käyttää pensaiden, pensasaitojen, villiintyneiden tienvierustojen tai kattojen tai terassien kasvuston leikkaamiseen tai kävelyteiden imemiseen tai puhallukseen. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria ihmisten, eritoten lasten, tai eläinten lähettyvillä. Esivalmistelut Pukeudu ruohonleikkuria käyttäessäsi tukeviin kenkiin ja pitkiin housuihin. Älä leikkaa ruohoa paljain jaloin tai sandaaleissa. Tarkista ennen kuin aloitat ruohonleikkuun leikattava maasto täysin ja poista kaikki kivet, kepit, rautalangat ja muut roskat. VAROITUS Bensiini on herkästi syttyvää. Säilytä bensiiniä vain sille tarkoitetussa säiliössä. Tankkaa vain ulkona ja moottorin ollessa kylmä. Tupakointi ja avotulen käyttö on tankatessa kiellettyä. 2 Bensiini tulee täyttää ennen moottorin käynnistystä. Kun moottori käy tai se on vielä kuuma, ei tankin korkkia saa avata, eikä bensiiniä lisätä. Mikäli bensiiniä läikkyy ylitse, ei moottoria saa yrittää käynnistää. Kone on poistettava bensiinistä likaantuneelta alueelta ja yliläikkynyt bensiini on puhdistettava moottorin pinnasta. Minkäänlaista käynnistysyritystä ei saa tehdä, ennen kuin bensiinihöyry on kokonaan haihtunut. Turvallisuussyistä sulje bensiinitankki ja bensiinikanisteri huolellisesti. Jos bensiinitankki, tankin korkki tai äänenvaimennin ovat vahingoittuneet, vaihda ne uusiin. Ennen ruohonleikkurin käyttöä tarkista, ovatko ruuvit, leikkauslaitteisto tai ylipäätään koko kokoonpano vahingoittuneet tai kuluneet. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet terät ja kiinnitysruuvit. Käsittely Poltinmoottoria ei saa käyttää suljetuissa tiloissa, joihin voi kerääntyä vaarallista kaasua. Myrkytysvaara. Sydämentahdistinta käyttävät eivät saa koskea moottorin käydessä jännitettä johtavia moottorin osia. Moottori/pakoputki tulevat hyvin kuumiksi: Älä koske niihin! Käytä vain käyttöohjeessa mainittua polttoainetta. Moottorin jarru on turvateknisistä syistä määritelty laissa. Käytä ruohonleikkuria vain päivänvalossa tai hyvässä valaistuksessa. Pidä huoli tasapainosta rinteissä. Kuljeta konetta kävelyvauhtia. Aja ruohonleikkuria poikittain rinteeseen, ei koskaan ylä- tai alasuuntaan. Ole erityisen varovainen muuttaessasi rinteessä ajosuuntaa. Älä käytä ruohonleikkuria erittäin jyrkkiin rinteisiin! Ruohonleikkuuseen rinteissä sisältyy vaara. Ruohonleikkurisi on niin tehokas, että se pystyy leikkaamaan rinteissä, joiden kallistus on jopa 30. Turvallisuussyistä suosittelemme, että ette kuitenkaan tee sitä. Periaatteessa käsin ohjattavia ruohonleikkureita ei tulisi käyttää 15 kaltevimmissa rinteissä. Ole erityisen varovainen kääntyessäsi ruohonleikkurin kanssa ympäri tai vetäessäsi sitä itseesi päin. Kulkiessasi takaperin ruohonleikkurin kanssa, on olemassa kompastumisen vaara. Vältä takaperin kulkua. Vältä epänormaalia asentoa. Pidä huoli, että pysyt koko ajan tasapainossa ja näet mihin astut.

11 FIN Säilytä ohjaussangan pituuden tuoma turvaetäisyys. Pysäytä moottori ja odota, kunnes leikkuriosa pysähtyy, kun haluat nostaa ruohonleikkuria kuljettaaksesi sen muunlaisten pintojen kuin nurmikon ylitse tai tuodessasi ja viedessäsi sitä leikattavalle alueelle. Älä koskaan nosta tai kuljeta konetta sen moottorin käydessä. Älä käytä konetta koskaan, jos sen suojalaitteet, esim. suojaritilä, estelevy tai ruohonkeruulaitteisto, on vahingoittunut. Käytä leikkuria vain, kun sen ruohonkeruulaitteisto on asennettu oikein ja kunto tarkastettu, tai kiinni olevalla poistoventtiilillä. Älä muuta moottorin perusasetusta. Käyttölaitteiston on oltava pois päältä, kun käynnistät konetta. Kun otat koneen käyttöön, varmista, että jalkasi ovat turvallisen välimatkan päässä leikkuriosista. Moottoria käynnistettäessä konetta ei saa nostaa pystyyn, vaan jos niin on tarpeen kallistetaan sen verran, että leikkuriosa osoittaa käyttäjästä poispäin. Älä koskaan vie kättä tai jalkaa pyörivien osien lähelle tai alle. Pidä huoli siitä, ettei kätesi tai jalkasi joudu kotelo-osan alle. Pysäytä moottori ja vedä sytytinpistoke pois: ennen tarkistat tai puhdistat konetta ennen kuin poistat tukoksia. Jos kone jumittuu, esim. kun se on osunut esteeseen, on alan ammattimiehen tarkistettava, etteivät koneen osat ole vahingoittuneet tai vääntyneet. Jos kone alkaa täristä epätavallisen voimakkaasti, se on tarkastettava heti. Moottori on pysäytettävä, jos nostat tai kallistat konetta, esim. kuljettaaksesi sen pois; jos ajat nurmikon ulkopuolella; jos poistut hetkeksi koneen luota; jos haluat säätää leikkaussyvyyttä; ennen tankkausta. Huolto ja säilytys Katso, että kaikki ruuviliitokset ovat kireällä. Moottorin täytyy olla sammutettu, kun avaat poistoventtiilin tai irrotat suojalaitteita tai ruohonkeruusäkin. Älä koskaan säilytä konetta bensiinillä täytettynä rakennuksessa, missä haihtuva bensiini voi joutua kosketuksiin avotulen tai kipinöiden kanssa. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin viet koneen suljettuun tilaan. Välttääksesi tulipalon vaaran pidä moottori, pakoputki, akkulaatikko ja polttoainetankki vapaana ruohosta, puiden lehdistä ja vuotavasta rasvasta (öljystä). Tarkista ennen jokaista ruohonleikkuuta terän kunto ja kiinnitys. Vaihda turvasyistä kuluneet tai vahingoittuneet osat. Pidä aina suojakäsineitä tehdessäsi huolto- ja puhdistustöitä. Konetta saa huoltaa ja puhdistaa vain, kun moottori on sammutettu ja sytytintulpan pistoke on pois vedetty. Älä puhdista ruohonleikkuria juoksevan veden alla tai painepesurilla. Jos tankki täytyy tyhjentää, tee se ulkona. Tyhjennä polttoaine sopivaan säiliöön. Takuu- ja turvasyistä käytä vain alkuperäisiä JOHN-DEERE-osia. 3. Tekniset tiedot Ruohonleikkuri: R43S Pituus = mm Leveys = 495 mm Korkeus = 980 mm Paino = 32 kg Leikkuuleveys = 430 mm, poistoaukko taaksepäin Leikkuukorkeudet (mm) = 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80 Leikkuulaite = 1 teräpalkki Suojakotelo = alumiini-painevalua Pyörien läpimitta = 180 mm Laakerointi edessä = kartiokuulalaakerit takana = neulalaakerit Keruusäkin tilavuus = 65 litraa Ajonopeus = 3,6 km/h Moottori: 1-sylinteri-4-tahtimoottori B&S Quantum Iskutilavuus = 190 cm 3 Nimellisteho = 2,7 kw Sytytyslaite = elektroniikka-sytytin Sytytystulppa = tilausno. SA16815 Elektrodiväli = 0,75 mm Tankin tilavuus = noin 1,5 litraa Polttoaine = lyijytön bensiini Moottoriöljylaadut = SAE 30 tai SAE 20 W 50 tai SAE 15 W 40 tai vastaava merkkiöljy Öljyastian tilavuus = 0,6 l Jatkuva melupainetaso käyttäjän työpaikalla direktiivin 81/1051/EEC = L pa 85 db (A) Tärinä ohjainsangassa * A(8) = 2,0 m/s 2 * mitattuna EN 2002/44/EY mukaisesti Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin! 3

12 FIN 4. Kokoaminen Ruohonleikkurin asennukseen tulee pakkauksesta löytyä seuraavat yksittäiset osat: Ruohonleikkuri esiasennettuine ohjainsankoineen Ruohonkeruusäkki Työkalupussi, jossa: käyttöohje sytytintulpan avain eri kiinnitysosia vastaavuusselitys Jos jokin osa puuttuu, ota yhteyttä kauppiaaseesi. Ohjainsangan pystytys Vedä Z-muotoon taitettu ohjainsanka auki. Kun ohjainsangan ylä- ja alaosa ovat samalla tasolla, kiristä käsin molemmat siipimutterit. Kallista ohjainsangan alaosan päitä, joissa on muovihammastus, taaksepäin niin pitkälle, kunnes ne napsahtavat ruohonleikkurin kotelon hammastuksiin. Näin voit säätää kolme eri sankakorkeutta. Kiristä käsin molemmilla puolilla olevat siipimutterit. Aseta vaijerit molemmin puolin kaapeliohjaimiin. Näin vältät vaijerien puristuksiin joutumisen, kun ohjainsanka taitetaan kokoon. Kiinnitä vaijerit työkalupussista saamillasi johtopinteillä yläsankaan ja alasankaan. Sankakäynnistyksen asennus 5 Jotta voisit ripustaa käynnistysvaijerin (3) paikoilleen, täytyy sinun ensin painaa turvakytkinkahva (1) ohjainsangan yläosaa (2) vasten. Vedä käynnistysvaijeri (3) ulos ja ripusta se kiertävällä liikkeellä käynnistyskahvapidikkeeseen (4). Ruohonkeruusäkin ripustaminen leikkuriin 6 Paina keruusäkin kiinnitinrakenne keruusäkkitelineen kehykseen. Aukaise leikkurin poistoventtiili ylöspäin. Nosta keruusäkki kannattimeen ja ripusta se sen molemmilla puolilla olevilla haoilla leikkurikoteloon kiinni. Aseta poistoventtiili keruusäkin päälle. Leikkauskorkeuden säätö 7 Leikkauskorkeuden saa säätää vain, kun moottori on sammutettu. Ruohonleikkuri toimitetaan alimpaan leikkuukorkeuteen säädettynä. Säädä leikkuukorkeus leikkurin vasemmalla puolella olevalla säätövivulla. Vedä vipua sivusuuntaan haluttuun asentoon ja anna sen lukittua paikoilleen. Leikkuukorkeus voidaan säätää 20, 25, 30, 40, 50, 65 tai 80 mm korkeaksi. Kotelon vasemmalla puolella olevat merkit osoittavat leikkuukorkeuden. HUOM! Älä käytä matalinta leikkuukorkeutta muuta kuin aivan tasaisille, suurille nurmikoille. 5. Ennen ensimmäistä käyttöä Tarkista, että kaikki ruuvit ja sytytystulppapistoke ovat kunnolla paikoillaan. Tarkista erityisesti teräpalkin kiinnitys (katso lukua Teräpalkin hionta ja vaihto ). Kiristä ruuveja tarvittaessa! Tarkista ruuvit uudestaan 20 käyttötunnin jälkeen! Kaikkien suojuksien tulee olla paikoillaan ja vahingoittumattomia! Täytä öljyastia 8 Ennen ensimmäistä käynnistystä kaada 0,6 litraa moottoriöljyä (katso tekniset tiedot) suppilolla tähän aukkoon sen jälkeen, kun olet ruuvannut öljymittatikun pois. Kaada öljyä hitaasti mittatikun maks.-merkintään asti. Älä täytä liian täyteen. Tarkista öljyntaso. Poista öljymittatikku. Pyyhi mittatikku puhtaalla liinalla ja kierrä sitten pohjaan asti. Vedä mittatikku uudestaan ulos ja katso siitä öljyntaso. Työnnä mittatikku jälleen paikoilleen ja kierrä kiinni. Kun moottori käy, on mittatikun aina oltava kierretty kiinni. Polttoaineen täyttäminen Ole huolellinen käsitellessäsi polttoainetta. Älä tankkaa koskaan moottorin ollessa kuuma! Älä käytä moottoria koskaan suljetuissa tiloissa (myrkytysvaara!). Käytä tankkaukseen vain tuoretta ja puhdasta lyijytöntä bensiiniä. Tupakanpoltto on kielletty bensiiniä käsiteltäessä. Ruuvaa tankin kansi auki. Täytä polttoainetta suppilolla korkeintaan tankin kaulan alareunaan. ÄLÄ päästä bensiiniä vuotamaan yli! Laita kansi paikoilleen ja ruuvaa se kiinni. 6. Moottorin käynnistys Käynnistä moottori seisomalla aina leikkurin takana. Aseta kone tasaiselle maaperälle, missä ruoho ei ole liian pitkää (liian korkea nurmikko estää teräakselin käyntiin lähdön ja vaikeuttaa käynnistystä). Missä tämä ei ole mahdollista, kallista konetta niin, että leikkuriosa osoittaa käyttäjästä poispäin. Työnnä moottorin ollessa kylmä moottorin (1) käynnistysvipu asentoon Start (2). Paina turvakytkin (4) yläsankaa (5) vasten ja pidä siinä. Kiskaise käynnistysvaijerista (6). Moottori käynnistyy: päästä vaijeri hitaasti palautumaan takaisin. Joudut mahdollisesti toistamaan käynnistyksen. Kun moottori on käynnistynyt, työnnä käynnistysvipu asentoon Max./Start (3). 4

13 FIN Jos moottori on käyntilämmin, työnnä käynnistysvipu (1) asentoon Max./Start (3) ja käynnistä moottori kuten edellä kuvattiin. Jos moottori ei käynnisty, toimi kuten käynnistettäessä kylmää moottoria. Asennossa Max./Start (3) moottori toimii suurimmalla tehollaan ja suurimmilla kierrosluvuilla, mitkä tarvitaan jotta leikkuujälki olisi siistiä (moottorin kierrosluku = terän kierrosluku). HUOM! Moottori käy vain jos turvakahvaa painetaan sangan yläosaa vasten. Samalla hetkellä, kun turvakahvasta päästetään irti, ponnahtaa se jousivoimastaan jälleen ylös alkuasentoonsa, moottorin jarru toimii ja muutaman sekunnin päästä moottori ja ruohonleikkuri pysähtyvät. OHJE Moottorin jarru on turvateknisistä syistä määritelty laissa. VARO Heti kun moottori käynnistyy, toimii myös terälaite! Varo, ettei kätesi tai jalkasi joudu koneen suojakotelon alle! Jos lähdet koneen luota (esim. tyhjentääksesi keruusäkin), sammuta aina moottori! Kun huollat konetta vedä lisäksi sytytintulppapistoke pois. 7. Leikkuukäyttö Oman turvallisuutesi vuoksi noudata ruohonleikkurin käytössä ehdottomasti käyttöohjeen alussa olevia turvallisuusohjeita. Ruohonleikkuria voidaan ajaa rinteissä aina 30º asteen kallistukseen asti. Sitä suuremmat kallistukset voivat vahingoittaa moottoria. Takapyörävedon käyttö! Takapyöräveto käynnistetaan ja pysäytetään yläsangassa (2) olevalla kytkinkahvalla moottorin käydessä. Vedä kytkinkahvaa ja pidä siitä kiinni. = ruohonleikkuri ajaa Päästä irti kytkinkahvasta. = ruohonleikkuri pysähtyy (0-asento). Käyttö ruohonkeruusäkin kanssa? + VARO! Suorita seuraavat toimenpiteet vain moottorin ollessa sammutettu: poistoventtiilin aukaisu, suojarakenteiden tai ruohonkeruusäkin irrottaminen. Pidä ruohoa leikatessasi huoli siitä, että keruusäkki tyhjennetään ajoissa. Poistoventtiilin turbosignaali osoittaa sinulle tyhjennyksen oikean ajankohdan. Turbosignaali (ruohonkeruusäkin täyttönäyttö) Keruusäkin päällipuolessa on näyttö, joka osoittaa, onko keruusäkki tyhjä vai täynnä. Kun keruusäkki on tyhjä ja ruohonleikkuria käytetään, turbosignaali pullistuu?. Kun keruusäkki on täynnä, turbosignaali lyyhistyy kasaan; keskeytä silloin heti ruohonleikkuu ja tyhjennä keruusäkki. OHJE: Jos keruusäkin kudos on hyvin likainen, ei turbosignaali pullistu. Puhdista kangas välittömästi. Ruohonkeruu toimii kunnolla vain, kun keruusäkki läpäisee ilmaa. HUOM! Älä pese keruusäkkiä kuumalla vedellä! Keruusäkin tyhjennys $ Sammuta moottori. Nosta poistoventtiili. Irrota täysinäinen keruusäkki nostamalla se kantokahvasta ylöspäin. Sulje poistoventtiili. Ravistele keruusäkkiä perusteellisesti pitämällä kiinni kantokahvasta ja pohjan alla olevasta kantosyvennyksestä. Käyttö ilman keruusäkkiä Jos käytät ruohonleikkuria ilman keruusäkkiä, on leikkurikotelossa olevan poistoventtiilin oltava aina suljettu (alas laskettu). Aikarajoitukset Ruohonleikkurin käyttöä voi jossain paikkakunnilla koskea aikarajoitukset. Ennen käyttöönottoa kysy paikkakuntasi viranomaisilta tai katso taloyhtiösi järjestyssäännöistä. Nurmikon hoidon ohjeita % päivän jälkeen nurmikko alkaa villiintyä oli se sitten millainen tahansa. Tulet huomaamaan: mitä useammin leikkaat sitä paremmalta ja tasaisemmalta se tulee näyttämään; sillä useammin leikattaessa kasvu siirtyy korren alaosaan ja tekee sen vastustuskykyisemmäksi. Poista ennen jokaista leikkausta kaikki vieraat esineet nurmikosta (kivet, puukappaleet, oksat jne.); pidä kuitenkin koko leikkaamisen ajan silmällä, ettei eteesi osu kovia esineitä. Lyhyt, alle 1 cm pitkä leikkausjäte voi jäädä maahan; mikäli nurmikko on ehtinyt kasvaa pidemmäksi, tulisi leikkausjäte poistaa. Leikkaa mahdollisuuksien mukaan vain kuivaa nurmikkoa. Maan ollessa märkä ruohonjuuri vahingoittuu helposti; pyörät painavat sen maan sisälle ja jättävät jälkiä taakseen. Jos ruoho on päässyt kasvamaan pitkäksi, leikkaa se ensin korkealla leikkuusäädöllä yhteen suuntaan ja sen jälkeen poikittaiseen suuntaan haluamasi korkuisella säädöllä. Leikkaa vain terävällä, kunnossa olevalla terällä, jotta ruohonkorret eivät jyrsiinny. Saat aikaan siistin leikkuujäljen, kun kuljet kävelyvauhtia mahdollisemman suoria linjoja. Näiden linjojen tulisi aina sentin verran leikata toistensa päälle, jotta nurmikkoon ei muodostuisi viivoja. 8. Moottorin pysäytys & Päästä irti turvakytkinkahvasta (1) 5

14 FIN 9. Ruohonleikkurin hoito Periaatteena on: Aina, kun aiot tehdä jotain ruohonleikkurille, sammuta ensin moottori ja vedä sytytystulppapistoke irti. Tee näin aina kun aiot tarkistaa tai puhdistaa koneen; ennen kuin irrotat tukoksia. Puhdistus / Käytä aina suojahansikkaita puhdistaessasi konetta. Poista multa ja ruohonjätteet heti ruohonleikkuun jälkeen. Aseta leikkuri vasemmalle kyljelleen (ajosuuntaan nähden) ja käytä puhdistukseen harjaa tai liinaa. Varo kääntelemästä teräpalkkia, koska muutoin moottoriöljyä pumppautuu kaasuttimeen/ilmasuodattimeen. Älä koskaan ruiskuta vettä koneen päälle. Sytytyslaitteisto ja kaasutin voivat vahingoittua. Säilytys Säilytä ruohonleikkuria aina puhdistettuna suljetussa, kuivassa tilassa. Ohjainsangan kokoon taittaminen Ruohonleikkuri vie vähemmän tilaa, kun löysäät siipimuttereita niin paljon, että voit taittaa yläsangan vaikeuksitta moottoriin päin. Älä litistä tai taita ohjainvaijeria. Jos joudut kantamaan konetta, älä tartu poistiventtiilistä. Ota kiinni edestä vasemmalta ja takaa kantoputkesta. 10. Ruohonleikkurin huolto Käytä huoltotöitä tehdessäsi aina suojahansikkaita. Käyttöturvallisuuden tarkastus Kiristä ruuvit ja mutterit ensimmäisten käyttötuntien jälkeen ja myöhemmin aina silloin tällöin. Välttääksesi vaarat tarkasta myös aina ennen ruohonleikkuun aloittamista terän kunto ja kiinnitys. Jos leikkuulaitteisto jumittuu, esim. kun se on osunut esteeseen, anna valtuutetun huoltoliikkeen tarkistaa, ovatko koneen osat vahingoittuneet tai vääntyneet. Mahdolliset korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Teräpalkin hionta ja vaihto ( + ) Sammuta moottori ja vedä sytytystulppapistoke pois, käytä suojahansikkaita! Aseta leikkuri vasemmalle kyljelleen. Työnnä ruuvitaltta (*) terän puhdistettuun kiinnitysruuviin (1) ja kierrä ruuvia vasemmalle päin pidä samalla terästä kiinni. Poista yksi toisensa jälkeen terän kiinnitysruuvi (1), lautaslevy (2), levy (3), liukulevy (4), teräpalkki (5) ja liukulevy (6). VARO Liukurenkaat eivät saa joutua kosketuksiin puhdistusaineiden (esim. kylmäpuhdisteiden) tai öljyn kanssa, ja ne on aika ajoin vaihdettava. Teroita tylsäksi tullut terä hiomakoneella piirroksen mukaisesti tasaisesti, koska muuten voi syntyä epätasapainoa. Suosittelemme, että terän hionta tehdään ammattimaisella verstaalla. Lisäksi suosittelemme, että jokaisen hionnan jälkeen ruohonleikkurin myynyt liike tarkistaa, että terä on tasapainossa. Teräpalkin leikkuureunaa saa hioa vain niin kauan, kunnes annettu arvo (katso piirrosta )) tai teräpalkin merkintä (rengas) on saavutettu. Käytä vain alkuperäisiä JOHN DEERE-teräpalkkeja (tilausno. SA34454) Vaihdetuissa uusissa leikkuuterissä täytyy aina olla valmistajan nimi ja/tai tunnus. Uuden terän saa asentaa vain siihen sopivaan ruohonleikkurityyppiin sen käyttöohjeita noudattaen. Terän paikoilleen asentaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä, työnnä levyjousi ja tuuletinpyörä laippoineen ensin akselille. Tarkista, että liukulevyjen reunat ovat poispäin teräpalkista. Teräpalkin pystyjen päiden tulee osoittaa koteloon päin. Kiristä terän kiinnitysruuvi momenttiavaimella Nm kireäksi. Älä käytä iskuruuvimeisseliä! VARO Älä jätä työkaluja kiinni koneeseen! Tarkista ennen moottorin käynnistystä, että kaikki työkalut on poistettu. * ei sisälly toimitukseen Pyörien huolto Rasvaa pyörien laakerit kerran vuodessa tai aina 20 käyttötunnin jälkeen. Irrota pölykapselit. Irrota kuusiomutteri ja poista pyörät. Kun olet ripotellut öljyä laakereihin, työnnä pyörät jälleen paikoilleen ja kiristä niin paljon, että ne pyörivät vielä vaivatta. Takapyörävedon huolto = Kun olet poistanut pölykapselit ja mutterit vedä vetopyörät akselilta. Poista lika ja öljynjätteet lokasuojasta, vetoakselin vapaakytkinpyörästä ja pyörän sisäpinnan voimasiirtopyörästä. OHJE Älä irrota vapaakytkinpyörää vetoakselilta! Rasvaa pyöräpari (vapaakytkinpyörä ja pyörässä oleva voimansiirtopyörä) muovipinnoille soveltuvalla monitoimirasvalla, esim. laakerirasvalla SA31731 tai FINA MARSONilla joka puolelta niin, että hammastusvälit tulevat täyteen. Laittaessasi vetopyöriä takaisin paikoilleen tarkista, että voimansiirtopyörät menevät sisäkkäin, pyöräytä pyörää kevyesti akselilla. Käyttölaitteiston huolto A Jotta hihnakäyttö toimisi moitteettomasti, on kytkinvaijerin kytkettävä ja pysäytettävä ajolaitteisto helposti. 6

15 FIN Voitele kytkinvaijeri aina 10 käyttötunnin välein ohutjuoksuisella mineraaliöljyllä. Taivuta vaijeria rasvatessasi kevyesti. Kytkinvaijeri on säädetty tehtaalla, eikä sitä saa itse mennä säätämään. Kiilahihnan vaihto Kiilahihnan vaihdon saa suorittaa vain ammattihenkilö. 11. Moottorin huolto Tee huollot ja hoitotoimet ohjeiden mukaisesti, jotta moottori toimisi pitkään häiriöttömästi. Pidä moottori ulkoisesti puhtaana, erityisesti tuuletinpyörän reikälevyssä ei saa olla mitään likaa (esim. ruohojätteitä). Älä koskaan ruiskuta vettä puhdistaessasi. Se voi aiheuttaa sytytin- ja kaasutinhäiriöitä. Jäähdytys toimii täydellä teholla vain, kun myös sylinterilamellit ja sisäpinnat ovat puhtaat. Huoltotöitä tehdessäsi aseta leikkuri aina vasemmalle kyljelleen (tankki ja kaasutin ylöspäin), muutoin käynnistäminen voi hankaloitua. Öljynvaihto S Uuden moottorin öljy tulee vaihtaa noin 5 käyttötunnin jälkeen. Myöhemmin aina 50 käyttötunnin jälkeen tai vähintään kerran kesässä moottorin ollessa lämmin. Anna moottorin käydä lämpimäksi. Poista mittatikku täyttöaukosta ja aseta ruohonleikkuri sivuttaiseen asentoon niin, että vanha öljy valuu sille varaamaasi astia Älä laske vanhaa öljyä viemäriin tai maahan, vaan huolehdi sen hävittämisestä paikallisten määräysten mukaisesti. Aseta ruohonleikkuri jälleen pystyyn ja kaada öljyaukkoon 0,6 l merkkiöljyä (katso teknisistä tiedoista). Kierrä mittatikku jälleen paikoilleen ja tarkasta öljyntaso 8. Ilmansuodattimen puhdistus tai vaihto D Irrota ilmansuodatinkannen ruuvi ja laske suojakansi alas. Poista suodatin varovasti ja kopauta sitä kevyesti tasaiseen pintaan tai vaihda uusi, jos se on kovin likainen. Älä koskaan öljyä suodatinosaa tai puhalla sitä paineilmalla. Hyvin likaiset tai vahingoittuneet suodatinpitimet tulee vaihtaa (suodatinpidin: tilausno. SA26547). Puhdistuksen tai vaihdon jälkeen aseta suodatin takaisin pitimeen ja sulje kansi huolella. Mikäli pölynmuodostus ruohoa leikattaessa on suurta, on suodatin puhdistettava joka leikkauskerran jälkeen, muutoin joka 3. kuukausi tai aina 25 käyttötunnin jälkeen. Sytytystulpan tarkistus F Varo Palohaavojenvaara Tarkistaaksesi kulumisen vedä sytytintulppapistoke pois ja ruuvaa sytytintulppa ulos. Jos elektrodi on hyvin kulunut, on sytytintulppa vaihdettava uuteen. Tilausno. SA Muutoin riittää, kun puhdistat tulpan teräsharjalla ja säädät elektrodivälin 0,75 mm:ksi. Ruuvaa sytytystulppa (ole varovainen tiivistysrenkaan suhteen) käsin moottoriin ja kiristä hylsyavaimella käsin avattavan kireäksi. Paina tulppapistoke paikoilleen. Moottorin asianmukainen talvehtiminen (tai kun sitä ei käytetä pidempään aikaan) Anna moottorin käydä lämpimäksi. Tyhjennä bensatankki ja anna moottorin käydä niin kauan, kunnes se polttoaineen puuttumisen vuoksi pysähtyy. Niin kauan kuin moottori on vielä lämmin, valuta öljy pois. Täytä uutta öljyä (noin. 0,6 l, katso teknisistä tiedoista). 12. Häiriöiden syyt ja niiden poistaminen Häiriö Moottori ei käynnisty Mahdollinen syy Kytkinkahva ei ole nostettu ylös. Bensiini on loppu. Sytytintulppapistoke on irti. Sytytintulppa rikki tai likainen tai elektrodit palaneet. Moottori saa liian paljon bensiiniä (sytytintulppa märkä). Ilmasuodatin likainen. Sytyttimessä vikaa. Korjaus Paina kytkinkahva ohjainsangan yläosaa vasten. Lisää bensiiniä. Paina tulppapistoke paikoilleen. Vaihda tai puhdista sytytintulppa, säädä elektrodivälimatka 0,75 mm:ksi tai vaihda uusi sytytintulppa. Puhdista tai vaihda ilmansuodatin. 7

16 FIN Häiriö Moottorin teho laskee Moottori käy epäsäännöllisesti Kone tärisee voimakkaasti Ruohonleikkuri ei kulje Leikkuujälki epätasaista, ruoho kellastuu Poistoaukko tukossa Mahdollinen syy Ilmansuodatin likainen. Sytytintulppa karstainen. Bensatankki likainen. Kaasutin tukossa. Jäähdytysilmatiet tukossa. Kaasutin. Sytytyslaite. Säätövivusto. Moottorin kiinnitys irti. Teräpalkki löysällä. Teräkytkin on epäkeskisesti. Teräpalkkia ei ole hiottaessa tasapainotettu. Kiilahihna irti tai rikki. Kytkinvaijeri rikki tai irti. Terä on tylsä. Leikkuukorkeus liian matala. Moottorin kierrosluku liian pieni. Nurmikko on sammaloitunut. Moottorin kierrosluku liian pieni. Liian matala leikkuukorkeus liian korkeassa ruohikossa. Terä kulunut. Korjaus Puhdista tai vaihda ilmansuodatin. Käytä puhdasta bensiiniä. puhdistettavaksi. Kiristä teräruuvi. tarkistettavaksi. tarkistettavaksi. Hio terä. Säädä leikkuukorkeus suuremmaksi. Leikkaa maksimaalisella kierrosluvulla. Haraa nurmikko kertaalleen nurmiharalla, jotta se saa jälleen ilmaa. Leikkaa maksimaalisella kierrosluvulla. Säädä leikkuukorkeus suuremmaksi. Vaihda teräpalkki. Muiden vikojen ilmaantuessa kuin mitä tässä on esitetty, käänny lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen puoleen. Jätä alan erikoistuntemusta vaativat korjaukset huoltoliikkeen tehtäväksi. Valtuutettu huoltoliikkeesi auttaa mielellään myös tässä ohjeessa kuvatuissa huoltotöissä, jos et halua tehdä niitä itse. 8

17 R43S (EDV-NR.SA378) Käyttäjän suojeleminen JOHN DEERE-tuotteet valmistetaan uusimpien laatu- ja turvallisuusstandardien mukaisesti. JOHN DEEREtuotekehityksen päämääränä on tehdä asiakkaan työskentelystä JOHN DEERE-tuotteiden kanssa mahdollisemman miellyttävää ja turvallista. Siten JOHN DEERE-ruohonleikkurit alittavat selvästi vaatimusten mukaiset päivittäiset altistustaso-raja-arvot, mitä tulee ohjainsangassa tuntuvaan tärinään tai työskentelyn aikana syntyvään meluun (direktiivit 2002/44/EY ja 2003/10/EY) Päivittäinen tärinäaltistuksen taso A(8) = 2,0 m/s 2 Päivittäinen melualtistuksen taso L EX,8h = 82 db(a)

18 EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity CE-Déclaration de conformité Dichiarazione di conformità CE Declaração de conformidade da CE EG-conformiteitsverklaring Declaración de Conformidad de la UE EF-overensstemmelseserklæring EY-vastaavuusselitys EG-konformitetsförklaring Wir / We / Nous / Noi / Nós / Wij / Nosotros / Vi / Me / Vi SABO Maschinenfabrik GmbH Auf dem Höchsten Gummersbach erklären, dass die Maschine / declare that the machine / déclarons que la machine / dichiariamo che la macchina declaramos que as máquinas / verklaren dat de machine / declaramos que la máquina / erklærer hermed, at maskinen / ilmoitamme, että tämä kone / förklarar att maskinen Rasenmäher, handgeführt mit Verbrennungsmotor (EN 836) Lawnmower, walk behind with combustion engine (EN 836) Tondeuse à conducteur à pied et à moteur combustion (EN 836) Tosaerba, condotta a mano con motore a combustione (EN 863) Corta-relvas, manual com motor de combustão (EN836) Grasmaaier, handgeleid en met verbrandingsmotor (EN 836) Cortacésped conducido a pie con motor de combustión (EN 836) Plæneklipper, håndført med forbrændingsmotor (EN 836) Ruohonleikkuri, työnnettävä, polttomoottori (EN 836) Gräsklippare, handdriven med förbränningsmotor (EN 836) Typ / Type / Type / Tipo / Tipo / Type / Tipo / Type / vastaa tyypiltään / typ R43S (EDV-Nr. SA378) Schnittbreite / Cuttingwidth / Largeur de coupe / Larghezza di taglio / Largura de corte / Snijbreedte / Ancho de corte / Snitbredde / Leikkausleveydeltään / Klippbredd: 43 cm mit folgenden EG-Richtlinien übereinstimmt / conforms to the specifications of the following EC directives / est conforme aux spécifications des directives CE suivantes / è conforme alle seguenti direttive CE / estão em conformidade com as seguintes directrizes da CE / overeenkomt met de volgende richtlijnen / está conforme con las especificaciones de las siguientes directivas / svarer til følgende EF-direktiver / seuraavia EY-direktiivejä / överensstämmer med följande EG-riktlinjer: 2000 / 14 / EG Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren / Conformity assessment procedure followed / La procédure appliquée pour l'évaluation de la conformité / Procedimento di valutazione della conformità applicata / Procedimento aplicado para a avaliação da conformidade / Toegepaste procedure voor de evaluatie van de conformiteit / Procedimiento aplicado para la evaluación de la conformidad / Anvendt procedure ved bedømmelse af konformitete / Käytetty vastaavuuden arviointimenetelmä / Använt konformitetsvärderingsförfarande: Anhang VI Gegebenfalls Name und Anschrift der beteiligten Stelle / Where appropriate, name and address of the notified body involved / Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifé / Eventualmente nome e indirizzo dell'ente cointeressato / Conforme o caso, o nome e o endereço do posto envolvido / Eventueel naam en handtekening van de betrokken instantie / Si es preciso, el nombre y la dirección del organismo notificado / Evt. navn og adresse / Arviointiin osallistuneiden laitosten nimet ja osoitteet / Ev. namn och adress till vederbörande ställe: DPLF Kassel EU Kenn Nummer 0363 Gemessener Schalleistungspegel / Measured sound power level / Le niveau de puissance acoustique mesuré / Livello di pressione acustica misurata / Nível medido de potência acústica / Gemeten geluidsniveau / Nivel de la potencia sonora medido / Målt lydeffektniveau / Mitattu melutehotaso / Tillverkare: 94 db(a) Garantierter Schalleistungspegel / Guaranteed sound power level / Le niveau de puissance acoustique garanti / Livello di rumore garantito / Nível garantido de potência acústica / Gegarandeerd geluidsniveau / Nivel de la potência acústica garantizado / Garanteret lydeffektniveau / Taattu melutehotaso / Garanterad ljudnivå: 96 db(a) Gummersbach, den Geschäftsleitung Tom Griswold Leitung Entwicklung ppa. D. Hartmann

19 EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity CE-Déclaration de conformité Dichiarazione di conformità CE Declaração de conformidade da CE EG-conformiteitsverklaring Declaración de Conformidad de la UE EF-overensstemmelseserklæring EY-vastaavuusselitys EG-konformitetsförklaring Wir / We / Nous / Noi / Nós / Wij / Nosotros / Vi / Me / Vi SABO Maschinenfabrik GmbH Auf dem Höchsten Gummersbach erklären, dass die Maschine / declare that the machine / déclarons que la machine / dichiariamo che la macchina declaramos que as máquinas / verklaren dat de machine / declaramos que la máquina / erklærer hermed, at maskinen / ilmoitamme, että tämä kone / förklarar att maskinen Rasenmäher, handgeführt mit Verbrennungsmotor (EN 836) Lawnmower, walk behind with combustion engine (EN 836) Tondeuse à conducteur à pied et à moteur combustion (EN 836) Tosaerba, condotta a mano con motore a combustione (EN 863) Corta-relvas, manual com motor de combustão (EN836) Grasmaaier, handgeleid en met verbrandingsmotor (EN 836) Cortacésped conducido a pie con motor de combustión (EN 836) Plæneklipper, håndført med forbrændingsmotor (EN 836) Ruohonleikkuri, työnnettävä, polttomoottori (EN 836) Gräsklippare, handdriven med förbränningsmotor (EN 836) Typ / Type / Type / Tipo / Tipo / Type / Tipo / Type / vastaa tyypiltään / typ R43S (EDV-Nr. SA378) mit folgenden EG-Richtlinien übereinstimmt / conforms to the specifications of the following EC directives / est conforme aux spécifications des directives CE suivantes / è conforme alle seguenti direttive CE / estão em conformidade com as seguintes directrizes da CE / overeenkomt met de volgende richtlijnen / está conforme con las especificaciones de las siguientes directivas / svarer til følgende EF-direktiver / seuraavia EY-direktiivejä / överensstämmer med följande EG-riktlinjer: 98 / 37 / EG 89 / 336 / EWG Gegebenfalls angewendete Normen / Where appropriate applied standards / Le cas échéant, standards appliqués / Norme eventualmente applicate / As normas eventualmente aplicadas / Eventueel toegepaste normen / Si es preciso, normas aplicadas / Evt. anvendte normer / Tarvittaessa käytettävät standardit / Eventuellt använda normer: EN 836 EN ISO mit Abweichnung; Bescheinigung Nr. / with exception; certification No.: avec divergence; attestation n / in deroga a; attestato nr. / com divergência; no. de comprovante / met afwijking; attest nr. / con discrepancia; Certificado No. / med afvigelse, attest nr. / poikkeuksella; todistusno. / med avvikelse; attest nr: - Gummersbach, den Geschäftsleitung Tom Griswold Leitung Entwicklung ppa. D. Hartmann

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

DEUTSCH 8211-0208-10

DEUTSCH 8211-0208-10 DEUTSCH D 8211-0208-10 SVENSKA S B 1. 2. B 3. 4. F D E 5. 6. 7. S SVENSKA FULL ADD ADD FULL 8. 9. Briggs & Stratton LS 45 ADD FULL 0,15 l. FULL/MAX 10. Briggs & Stratton XTE, LS 60, Intek 11. Honda GCV

Lisätiedot

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA ECHO GT-2150 GT-2150SI VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT TRIMMERIN/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVAMÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTA- VA!

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING

2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING 2008-2010 SPORTSMAN 500-800 HO / EFI / X2 / TOURING OMISTAJAN KÄSIKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 TAKUUEHDOT 3 TURVALLISUUSOHJEET 4-5 VAROITUSTARRAT 6-15 TAKUUKORTIN TÄYTTÖ 16 AJONEUVON VALMISTE-/MALLINUMEROT

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432

Käyttöoppaasi. APRILIA SR 50 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2931432 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHA ECHO SRM-4000 SRM-5000 VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVA- MÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTAVA!

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot