Yhteistyön historiaa ja aikaansaannoksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyön historiaa ja aikaansaannoksia"

Transkriptio

1 1 Yhteistyön historiaa ja aikaansaannoksia Yhteistyön siemen kylvettiin, kun 18. marraskuuta 1983 Varkauden Sotainvalidit ry, Rintamaveteraanit ry ja Sotaveteraanit ry pitivät neuvottelun, jonka tuloksena päätettiin anoa kaupungilta Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan perustamista käsittelemään sotiemme veteraaneja koskevia elintärkeitä asioita. Allekirjoittajina olivat puheenjohtajat: sotainvalidien puolesta Eino Hynönen, rintamaveteraanien puolesta Väinö Väisänen ja sotaveteraanien puolesta Aarne Kervola. Asia eteni niin, että 16. tammikuuta 1984 pidettiin kaupungin apulaiskaupunginjohtajan huoneessa neuvottelu, jossa em. puheenjohtajien lisäksi olivat mukana kaupungin puolesta apulaiskaupunginjohtaja Matti Reijonen ja sosiaalijohtaja Tapio Partanen. Kokouksessaan 23.tammikuuta 1984 Varkauden kaupunginhallitus nimesikin alkaneelle valtuustokaudelle anotun toimielimen. Siinä olivat edustettuina kaksi em. kaupungin edustajaa ja veteraanijärjestöjen puheenjohtajien lisäksi yksi kunkin veteraaniosaston valitsema edustaja. Kaupunginhallitus on nimennyt tämän elimen sen jälkeen jokaisen valtuustokauden alussa veteraanijärjestöjen tekemän anomuksen mukaisesti. Se on toiminut neuvottelu- ja informaatioelimenä kaupungin ja veteraanijärjestöjen välillä. Sen kautta on viety edunvalvontaa koskevia aloitteita kaupungin päättävien elinten käsittelyyn. Yhtenä esimerkkinä on kaupungin budjettiin saatu veteraaneja koskeva kuntoutusmääräraha, joka vuosittain jaetaan veteraanijärjestöjen esittämällä tavalla osastojen kesken. Sotainvalideja tämä koskee vain niitä, joiden vamma-aste on <10%. Määräraha on vuodeta 2005 ollut sama, ja siis itse asiassa veteraanien lukumäärän vähetessä on hieman noussut. Vuonna 2013 alkavalle valtuustokaudelle nimettyä neuvottelukuntaa ei ole kutsuttu kertaakaan koolle. Jossain määrin elimen tarpeellisuus on lientynyt, kun veteraanijärjestöjen välinen yhteistyö on vuosi vuodelta vilkastunut ja yhteysverkosto kaupungin päättäjiin tiivistynyt. Tämä yli 30 vuotta sitten kylvetty ja oraalle noussut lähinnä edunvalvontaa koskeva yhteistyö sai moninaisia muotoja ja alkoi kasvaa aivan uuteen ulottuvuuteen, kun 2. marraskuuta 2005 sotainvalidien puheenjohtaja Reino Eskelinen kutsui veljesjärjestöjen puheenjohtajat yhteiseen kokoukseen. Kuten seuraavasta voi havaita, yhteistyö on vuosi vuodelta laajentunut ja koettu erittäin tarpeelliseksi. Se on ollut rakentavaa ja tuloksellista. Vuodet Puheenjohtajat olivat koolla po. vuosina yhteensä neljä kertaa. Pöytäkirjan pykäliä kertyi 17. Kokouksissa, jotka pidettiin 2.marraskuuta. v. 2005, seuraavat v 2006: 11.tammikuuta.9.helmikuuta ja 4.lokakuuta käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Ensimmäinen kokous

2 2 Puheenjohtajat aloittivat säännölliset kokoontumisensa siis marraskuun toisena päivänä vuonna 2005 sotainvalidien puheenjohtaja Reino Eskelisen koolle kutsumana. Kokous pidettiin sotainvalidien toimistossa Savontie 3. Tässä ensimmäisessä yhteiskokouksessa edusti rintamaveteraaneja puheenjohtaja Aaro Monthan ja sotaveteraaneja puheenjohtaja Jaakko Suikkari. Paikalla oli myös sotainvalidien varapuheenjohtaja Tauno Miettinen. Tuossa kokouksessa päätettiin aloittaa säännöllisten kokousten pitäminen. Niiden puheenjohtajaksi valittiin koollekutsuja ja sihteeriksi sotainvalidien sihteeri Riitta-Leena Heinonen. Reino Eskelinen on toiminut siitä alkaen puheenjohtajana ja kokousten sihteerinä Riitta-Leena Heinonen Kokouksessa valmisteltiin Kuntorannassa pidettävää turvallisuuspoliittista iltaa, joka pidettiinkin Aloite tähän oli tullut silloiselta sisäasiainministeri Kari Rajamäeltä. Myös puheenjohtajien seuraava kokous kului mainitun tapahtuman tiimoilta. Kokouksessa 9.2. verrattiin jäsenluettelot ja tehtiin kaupungille esitys kuntoutusmäärärahan jaosta. Seuraavan kerran oltiin koolla lokakuun 4. päivänä v Veteraanijärjestöihin kuulumattomia veteraanien osalta jo v 2006 sovittiin veteraanijärjestöjen puheenjohtajien kokouksessa menettelytavoista siunaustilaisuuksissa seuraavaa: 1. Omaisten pyytäessä osallistutaan vuorotellen. 2. Lasketaan Peräkylä Oy:n lahjoittama havuseppele sini-valkoisin nauhoin ilman tunnusta. 3. Omaiset voivat ostaa haluamansa veteraanijärjestön hautakivitunnuksen. 4. Sotainvalidien sihteeri on yhteyshenkilö ja tilaa seppeleen. Tällöin sovittiin yhteisestä ilmoituskäytännöstä Warkauden Lehden seuratoimintapalstalla. Käsiteltiin voimaan tullutta tekijäinoikeusmuutosta, siitä mahdollisesti koituvia Teostomaksuja ja ilmoitusvelvollisuutta tapahtumista. Yhteistapahtumia oli isäinpäivänä 9.marraskuuta järjestetty Savon Sotilassoittokunnan kirkkokonsertti. vuosi 2007 Kokouksia oli neljä. Pöytäkirjan pykäliä karttui 15. Kokoukset pidettiin 13. ja 26.helmikuuta, 25. heinäkuuta ja 15. elokuuta. Kokouksessa 13.2., joka pidettiin sihteerin kotona, suunniteltiin yhteisiä retkiä. Niinpä huhtikuun puolivälissä käytiin Pieksämäen Poleenissa katsomassa musikaali Helo Dolly,

3 3 lokakuun 21.päivänä Iisalmen Kulttuurikeskuksessa nautittiin Sodan ja rauhan sävelistä, sen jälkeen ruokailtiin Metsäpirtillä sekä tutustuttiin matkan aikana Suomen sodan tapahtumiin. Päätettiin toivottaa uusi kaupungin puheenjohtaja Hannu Tsupari tervetulleeksi tervehdyskäynnillä luovutettavalla adressilla. Helmikuun 26. päivänä käytiin läpi jäsenluettelot ja tavan mukaan tehtiin ehdotus kaupungille kuntoutusmäärärahan jaosta. Heinäkuun 25. pnä pidetyssä kokouksessa valmisteltiin Rajavartiolaitoksen päällikön, vara-amiraali Jaakko Smolanderin vierailua. Se toteutui 7. marraskuuta. Sovittiin yhteisretkestä 21. elokuuta Mikkeliin veteraanituvalle. Elokuun kokous sujui suunniteltaessa vara-amiraalin vierailua, veteraanien kirkkopyhää syyskuun toisena sunnuntaina Varkauden Pääkirkossa ja retkeä kirkkoiltaan Pieksämäen vanhassa kirkossa. vuosi 2008 Yhteistyö tiivistyi entisestään. Koolla oltiin viisi kertaa ja pöytäkirjojen pykäliä karttui 32. Kokoukset pidettiin 19.helmikuuta., 6.toukokuuta, 26. elokuuta, 25. syyskuuta ja 27.marraskuuta Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi jäsenluettelot ja tavan mukaan tehtiin ehdotus kaupungille kuntoutusmäärärahan jaosta. Toukokuun 6. sovittiin siunaustilaisuuksien yhteiskäytäntöjä. Anottiin Varkauden kaupunkia kustantamaan matka veteraanipäivän valtakunnalliseen pääjuhlaan Iisalmessa Tämä toteutuikin ja kaupunki on ilman anomusta maksanut matkan Jyväskylään v 2013 ja lupautunut sen tekemään myös Mikkelin juhlan osalta v Kokouksessa tehtiin myös suunnitelmia perinnetiedon tallentamisesta lähivuosina. Elokuun 26. päivänä pidetyssä kokouksessa sovittiin vuorottelujärjestyksestä toimia avustajina seurakunnan järjestämissä veteraaneille tarkoitetuissa tilaisuuksissa. Suunniteltiin perinnetyön käynnistämistä. Tavoitteena oli saada Warkauden Lehti uutisoimaan asiasta, yhteydessä oltiin asian tiimoilta myös Varkauden museon intendenttiin Kaisa Melarantaan. Todettiin, että Varkauden Rintamaveteraanien arkistointi on alkamassa, Sotaveteraanit ovat luovuttaneet aineistoansa Varkauden museoon ja Sotainvalidit Mikkelin Maakunta-arkistoon. Syyskuun 25. päivänä valmisteltiin 19. marraskuuta 2008 Pääkirkossa ja su 22.maaliskuuta v 2009 Warkaus-salissa pidettäviä Savon Sotilassoittokunnan konsertteja. Viimeksi mainittua tilaisuutta varten anottiin kaupunginjohtajalta vapautusta Warkaus-salin vuokrasta, joka myönnettiinkin. Naulakkoapua pyydettiin ja saatiin Varkauden reserviläisiltä. Todettiin, että veteraanien kirkkopyhään syyskuun 21. pnä Pääkirkossa osallistui 146. Pääkirkon konsertti sai 167 kuulijaa.

4 4 Marraskuun kokouksessa tutustuttiin Pääkirkon seurakuntasalissa Heikki Turusen sota-ajan julistenäyttelyyn. Päätettiin anoa kaupunginhallitukselta veteraaniasiain neuvottelukunnan perustamista mahdollisimman pian valtuustokauden alussa. vuosi 2009 Kokouksia oli neljä. Pöytäkirjan pykäliä 34 Kokouksissa, jotka pidettiin 28.tammikuuta, 9. ja 23. maaliskuuta sekä 8. syyskuuta käsiteltiin seuraavia asioita: Aloite muistotaulujen saamiseksi viime sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten muistolle, 2. Sankarihautojen hautakivien kultaus. Edellinen hanke on vielä lähtökuopissaan, kun Varkauden kaupunki siirsi aloitteen seurakunnalle. Seurakunta nimesi valmistelutyöryhmän, jossa veteraanijärjestöjä edustaa rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan, seurakuntaa osastomme tukijäsenenäkin toimiva Pertti Laitinen ja koollekutsujana seurakunnan puutarhuri Seija Kotilainen, Varkauden kaupunki ei ollut vuoden loppuun mennessä nimennyt edustajaansa. Sen sijaan kultaus on suoritettu. Rintamaveteraanien neuvottelukunnan kautta puheenjohtajat lähettivät kaupungille anomukset: kaupungin myöntämän kuntoutusmäärärahan käyttöoikeuden laajentamisesta, veteraanien kuntoutuksen lääkärinlausunnon saamisen helpottamisesta. Kumpikaan anomus ei ole edennyt toivotulla tavalla ja ne otetaan uudelleen esille heti vuoden 2010 alussa. Vireille on pantu myös paikallisliikenteen alennuslippua koskeva asia. Siinä saatiinkin aikaan parannus: vuoden 2010 alusta voi ostaa 40 matkan lipun, joka voimassa 3 kuukautta. Tätä voivat käyttää myös puolisot ja lesket. Järjestettiin yhteinen teatteriretki Mikkeliin ja Pieksämäelle, konserttimatka Iisalmeen, kirkkokonsertti Varkauden Pääkirkkoon ja Varkaus-saliin, yhteinen retki veteraanipäivän pääjuhlaan Iisalmeen, käytiin katsomassa elokuvat Rukajärven tie ja Tällä Pohjan tähden alla. Järjestettiin syyskuussa edunvalvontaa koskeva informaatiotilaisuus. vuosi 2010 Kokouksia oli 4 pöytäkirjan pykäliä 39 Kokouksissa, jotka pidettiin 4. tammikuuta, 16. helmikuuta, 16.maaliskuuta ja 25. elokuuta käsiteltiin mm. seuraavia asioita 1. Vuoden 2009 aloite muistotaulun aikaansaamisesta viime sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten muistolle Varkauden kaupunki siirsi tämän aloitteen seurakunnalle. Seurakunta nimesi valmistelutyöryhmän. Siinä veteraanijärjestöjä edustaa Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan, seurakunnan luottamushenkilönä, osastomme

5 5 tukijäsenenäkin toimiva Pertti Laitinen ja koollekutsujana seurakunnan puutarhuri Seija Kotilainen, puheenjohtajana kirkkoherra Olli Tynkkynen. Hanke eteni v 2010 siten, että seurakunta varasi v 2011 talousarvioonsa ja Varkauden kaupunki kaupunginhallituksen käyttövaroista Työryhmä teki aloitteen liikekeräyksen toimeenpanemisesta v2011. Tämä asia on vuoden 2011 alussa etenemässä siihen suuntaan, että osastomme toimii keräyksen käytännön toimeenpanijana ja osaston sihteeri hoitaa hankkeen taloudelliset asiat. 2. Vuoden 2009 tehty aloite sankarihautojen hautakivien kultauksesta toteutettiin. 3. V Rintamaveteraanien neuvottelukunnan kautta puheenjohtajat lähettivät kaupungille anomukset: kaupungin myöntämän kuntoutusmäärärahan käyttöoikeuden laajentamisesta ja veteraanien kuntoutuksen lääkärinlausunnon saamisen helpottamisesta. Kumpikaan anomus ei ole edennyt toivotulla tavalla v V vireille pantiin myös paikallisliikenteen veteraanilippua koskeva asia. Tämä ratkesi myönteisellä tavalla ja helmikuun 2011 alusta veteraanitunnuksen omaavat sekä heidän puolisonsa ja veteraanien lesket voivat ostaa Varkauden kaupungin subventoiman veteraanilipun, joka kelpaa sekä Kuopion Liikenteen paikallisbusseissa että Palissa. Asiaa hoiti käytännössä Sotaveteraanien puheenjohtaja Jaakko Hendolin. 6. Kotona annettavaa veteraanikuntoutusasiaa käsiteltiin kokouksessa ja asia lähetettiin Rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan. Se päätti järjestää asian tiimoilta seminaarin, joka ei kuitenkaan vielä v2010 ole toteutunut. Puheenjohtajat palaavat asiaan v 2011 alussa. 7. Puheenjohtajat päättivät kokouksessaan kääntyä Varkauden kaupungin puoleen yhteisen perinnehuoneen saamiseksi. Huone on tarpeen osastoille kertyvän arvokkaiden perinnetavaroiden ja kuvien säilytyspaikkana. Toivottiin, että se saataisiin myös ennen pitkää yleisölle avoimeksi. Aloitteen tekijänä oli Aaro Monthan ja asian otti käytännössä hoitaakseen Jaakko Hendolin. Asia on edennyt niin pitkälle, että veteraanijärjestöt saavat nimellistä vuokraa vastaan v 2011 kevään korvalla käyttöönsä Tehtaan koululta pienen huoneen. 8. V 2009 pyydettiin seurakunnalta ohjeet havuseppeleen sijoituspaikasta polttohautauksen yhteydessä. Asia on tullut ajankohtaiseksi polttohautausten lisääntyessä. Ohjeet saatiin vuoden viimeisenä päivänä ja otettiin käyttöön v 2010 alusta. Kokouksessa 4.1. sovittiin myös yhteisestä käytännöstä veteraanitunnuksen omaavien naisjäsenten siunaustilaisuuksissa. Aktiivijäsenen kyseessä ollen lasketaan kukkalaite ilman nauhoja tervehdyksistä viimeisenä, muiden omaisille lähetetään adressi. 9. Puheenjohtajakokous välitti veteraanijärjestöjen toiveet Varkauden kaupungin kulttuurisihteerille ja seurakunnalle paikallisesta valtakunnallisen veteraanipäivän ohjelmasta. Ne toteutuivatkin kokonaan ja ensi kertaa seurakunta tarjosi kevyen lounaan messun jälkeen pelkän kahvitarjoilun sijasta. Päivän aikataulu tiivistyi ja

6 6 veteraanit tyytyväisiä. Yhteisiä retkiä : Yhteiset retket alkoivat tammikuun puolivälissä, kun käytiin katsomassa iltapäivänäytöksessä Havukka- Ahon ajattelija- elokuva. Ystävänpäivänä 14.helmikuuta toteutettiin yhteinen retki Iisalmen kulttuurikeskukseen Unto Monosen 80-vuotisjuhlakonserttiin Satumaa. Tiistaina hutikuun 13. päivänä klo 14 oltiin yhdessä katsomassa Varkauden teatterissa esitystä: Kun ilta ehtii. Savon Ammatti- ja aikuisopiston Vire tori toimintaan osallistuttiin Savon Sotilassoittokunta piti viihdekonsertin Varkaus-salissa su Konsertti saavutti suuren suosion kaupunkilaisten keskuudessa ja oli onnistunut ja siitä muodostui veteraanijärjestöjen pr-tilaisuus. Varkauden kaupunki antoi tilat korvauksetta käyttöömme. Kevään toimintakauden kruunasi viihteellinen rosvopaistitilaisuus Kämärillä, josta pääsi nauttimaan 66 osastoihin kuuluvaa. Järjestelyistä vastasi Finnairin lentohenkilökunta, yhdessä Puolustusvoimien ja Varkauden kaupungin kanssa. Syksyn toiminta alkoi, kun elokuisena lauantaina matkattiin 39 osastoihin kuuluvan voimin Kruunupuistoon nauttimaan veteraanien yhteisestä kesäpäivästä. Lauantaina syyskuun 4.päivänä osallistuttiin Pieksämäellä ensimmäiseen sotiemme veteraanien yhteiseen seutukunnalliseen kirkkopäivään. Syyskuun toisena sunnuntaina vietettiin Pääkirkossa perinteistä veteraanien paikallista kirkkopyhää. Vire Tori toiminta kutsui jälleen maanantaisin virkistymään. Aleksis Kiven päivänä, 10. lokakuuta nautittiin Pieksämäen Poleenissa operetista Iloinen Leski. Varkauden teatterissa katsottiin vielä lauantaina iltapäivänäytöksenä musikaali- Zorbas 43 osastoihin kuuluvien voimin. Yhteistyö on tiivistynyt vuosi vuodelta ja koettu myönteiseksi ja tärkeäksi. vuosi 2011 Puheenjohtajat kokoontuivat 9 kertaa, pöytäkirjan pykäliä 83 Kokoukset pidettiin 12. tammikuuta, 2. ja 7. helmikuuta, 7. maaliskuuta, 20.huhtikuuta, 6. kesäkuuta, 9.syyskuuta, 16.marraskuuta. Kokouksessa käsiteltyjä asioita: Tammikuun kokouksessa saatettiin ilolla todeta, että kaupungin paikallisliikenteen veteraanikortti oli ulotettu koskemaan myös veteraanien leskiä. Eniten huolta ja yhteydenpitoa kaupungin sosiaali- ja terveyslautakuntaan päin aiheutti rintamaveteraaneille kotiin vietäviä palveluita ja veteraanikuntoutusta koskevat valtiolta saadut rahat. Vasta marraskuussa asiaan saatiin vauhtia, mutta oli pakko todeta, että kaupungin taholta asiaa hoidettiin vitkutellen. Asia puhutti puheenjohtajia jokaisessa kokouksessa. Vain 35 veteraania ehti määräajassa jättää anomuksen, osastoihin kuulumattomat jäivät kokonaan huomioimatta. Toivomme, että v 2012 on otettu oppia ja asia saadaan heti huhtikuussa kunnolla vireille.

7 7 Helmikuun kokouksissa tehtiin esitys kaupungille kuntoutusmäärärahan jaosta ja voitiin todeta, että v 2009 vireille pantu ja 2010 uudestaan tehty anomus määrärahan käytön laajentamisesta erilaisiin kotipalveluihin ja joka silloin sai kielteisen päätöksen, tuotti vihdoin myönteisen tuloksen. Yhteisiä retkiä ja toimintaa Sotainvalidien ja rintamaveteraanien sekä mies- että naisjäsenten yhteinen kuntoilu uimahallilla toteutettiin joka keskiviikko. Otto Turunen vastasi siitä. Harjoituskertoja oli 33 ja niissä osallistujia yhteensä 408. Ohjelmaan kuului kuntosali, vesijumppa ja sauna. Sotaveteraaneilla vastaavaa toimintaa oli tiistaisin ja torstaisin, naisilla perjantaiaamuisin. Savon Ammatti- ja aikuisopiston järjestämään Vire Tori- toimintaan helmikuussa osallistui 12 osastoihin kuuluvaa elo-syyskuussa 13. Neljänä peräkkäisenä maanantaina ohjelma koostui erilaisista teemoista, nautittiin yhteisesti valmistettu ateria ja päiväkahvi. Osastot vastasivat jäsentensä ruoka-ainekustannuksista. Vire Tori toimintaa on ollut jo 7 vuoden ajan, aluksi vain sotainvalideja vuodesta 2009 kaikkia veteraaneja koskevana. Opiston tarjoamalle ohjelmalliselle joululounaalle osallistui 9 veteraaniosastojen edustajaa. Helmikuun 18.päivänä 30 osastoihin kuuluvaa katsoi Varkauden teatterissa Miehen kylkiluu- näytelmän, maaliskuussa oli elokuvien Kirjeitä lapsuudestani ja Tuntematon emäntä vuoro, huhtikuussa 38 matkusti bussilla katsomaan Kuopion kaupunginteatteriin Papin perhettä, kesäkuun puolivälissä veteraanien yhteiseen kesäpäivään Karkialammilla osallistui Varkaudesta 35, rosvopaistitilaisuuteen Joensuussa elokuun viidentenä 35, lokakuun 30 päivänä mentiin 50 hengen joukolla nauttimaan Poleenissa Kreivitär Marizasta ja marraskuun 12 päivänä Sota luo laulunsa konsertti Mikaelissa houkutti 41 mukaan lähtijää, Varkauden kaupungin järjestämään Kuopion kuuluisan nuorisokuoron itsenäisyyspäivän konserttiin Punapaula ilmoittautui 43. Seutukunnallinen kirkkopäivä 4.syyskuuta 2011 ansaitsee oman lukunsa. Vuonna 2010 siirryttiin Suur-Savossa seutukunnallisiin kirkkopäiviin, jotta matkat veteraaneille eivät muodostuisi liian pitkiksi. Ensimmäinen pidettiin Pieksämäellä ja nyt oli Varkauden vuoro vastata järjestelyitä. Vuoden 2012 kirkkopäivä pidetään sunnuntaina 2.9. Joroisissa. Kirkkopäivän valmistelu Varkaudessa käynnistyi pidetyllä suunnittelukokouksella. Varkauden Sotaveteraanit ry otti vastuulleen taloudellisten asioiden hoidon. Sotainvalidit puolestaan otti vastuun käytännön asioista seurakunnan kanssa yhteistyössä. Yhteisponnisteluin onnistuttiin järjestämään varsin antoisa päivä pääkirkolla. Se kokosi kaikkiaan messuun 210 ja pääjuhlaan 161 osallistujaa Joroisista, Pieksämäeltä ja Varkaudesta. Varkauden Rintamaveteraanit ry kuuluu Pohjois-Savon piiriin, jolla oli oma veteraanien ja reserviläisten kirkkopyhä Tuusniemellä, mutta rintamaveteraaniosastosta oli väkeä ja puheenjohtaja osallistui seppelpartioon. Päivä alkoi messulla klo 10. Liturgina toimi vs. kirkkoherra Jarkko Piippo, saarnan piti emerituslääninrovasti Reino Eskelinen, jumalanpalvelusmusiikista vastasivat kanttori Sirkka Häkli ja seurakuntakuoro. Seppelpartio lähetettiin Pirtinniemen sankarihaudoille, jossa kunniavartiossa seisoivat reservinupseerit Seurakuntasalissa tarjotun maittavan lounaan jälkeen siirryttiin klo 13 takaisin kirkkosaliin pääjuhlaan. Musiikista vastasi Savon Sotilassoittokunta

8 8 musiikkiyliluutnantti Jarkko Aaltosen johdolla. Saatiinpa nauttia myös sopraano Eija Kettusen heleästä laulusta. Häntä säesti kanttori Sirkka Häkli. Juhlapuheen piti emerituspiispa Matti Sihvonen ja veteraanin puheenvuoron käytti sotainvalidi Otto Malkki. Juhlan alussa kuultiin myös kaupungin tervehdys. Loppusiunauksen suoritti Varkauden ortodoksiseurakunnan kirkkoherra Bogdan Grosu kirkkokuororyhmänsä avustamana. Messun ja pääjuhlan taltioi toimittaja Vesa Moilanen cd:lle sekä äänellisesti että kuvin. SOKERINA POHJALLA TOTEUTUNEET UNELMAT: 1. Perinnehuone Elokuun lopulla 2010 Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthanin aloitteesta alettiin tunnustella mahdollisuutta saada yhteinen perinnehuone, jonne veteraanijärjestöjen haltuun vuosien mittaan karttuneet puhdetyöt ja muu arvokas aineisto voitaisiin koota sekä asianmukaisesti säilytettäväksi että jälkipolvien nähtäväksi. Sotaveteraanien puheenjohtaja Jaakko Hendolin heitti asiassa verkot veteen kaupungin suuntaan. Tehtaankoululta löytyi pieni huone, joka kokonsa puolesta ja kolmannessa kerroksessa sijaitsevana ei ollut tarkoitukseen sovelias. Hanke toteutui kuitenkin eri vaiheiden jälkeen siten, että Varkauden ev. lut. seurakunta antoi käyttöömme veloituksetta pääkirkon vieressä sijaitsevasta seurakuntatalosta huoneen. Seurakunnan kanssa hyvässä yhteistyössä se saatiin kalustettua asianmukaisesti. Löytyipä kokouspöytäkin kaupungin omistamalta, purettavalta emäntäkoululta. Tila toimii myös veteraanijärjestöjen kokoustilana ja sotainvalidiosaston toimistona. Parhaillaan on menossa perinnehuoneeseen sijoitettavien esineitten kartoitus ja kunnostus. Toivottavasti tulevaisuudessa voimme tarjota erilaisille ryhmille mahdollisuuden tutustua koottuun aarteistoon. 2. Sodissa 1939 ja 1945 kaatuneitten ja kentälle jääneitten muistotauluhanke. Huhtikuun 23.päivä vuonna 2009 veteraanijärjestöt lähettivät Varkauden kaupunginhallitukselle anomuksen otsikossa mainitusta asiasta. Kaupunki siirsi tämän aloitteen seurakunnalle luvaten taloudellista tukea. Seurakunta ostautui heti asiaan ja kirkkoneuvosto nimesi valmistelutyöryhmän. Siihen veteraanijärjestöjä edustamaan osastot valitsivat Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthanin, luottamushenkilöitä edusti Pertti Laitinen, sihteerinä toimi seurakunnan puutarhuri Seija Kotilainen, puheenjohtajana kirkkoherra Olli Tynkkynen. Marraskuun lopulla 2010 seurakunnan toimesta lähetettiin 52 suurehkolle yhteistyöyritykselle kirje, jossa tiedusteltiin halukkuutta tukea hanketta taloudellisesti. Seurakunta varasi v 2011 talousarvioonsa ja Varkauden kaupunki kaupunginhallituksen käyttövaroista Pian selvisi, että on toimeenpantava yrityskeräys. Päädyttiin siihen, että sotainvalidiosasto vastaa keräyksestä ja hankkeen taloudenhoidosta, käytännössä se lankesi sotainvalidien sihteerin tehtäväksi. Hän liittyikin työryhmän Keräyslupa-anomus pantiin heti vireille, ja se saatiin koskien Pohjois-Savon poliisipiirin aluetta ts. voitiin lähestyä kaikkia niitä yrityksiä, joilla on toimintaa po.

9 9 alueella. Keräyksen suojelijaksi lupautui Kuopion piispa Wille Riekkinen. Edessä oli kivinen sarka kynnettävänä. Hankkeen esittelytilaisuuteen , johon oli kutsuttu julkisensanan ja yritysten edustajia, saapui vain Varkauden lehden toimittaja ja kuvaaja, järjestävän seurakunnan ja veteraanijärjestöjen edustajat sekä seurakunnan tiedottaja. Kaiken kaikkiaan oltiin yhteydessä kirjeitse, puhelimitse, sähköposteilla, jopa henkilökohtaisesti käymällä yli 250 yritykseen. Joihinkin yhä uudelleen ja uudelleen. Tiliä kartutettiin myös kolehtivaroin. Syksyn lähestyessä tilanne alkoi näyttää liki toivottomalta. Rohkeasti järjestettiin kuitenkin tarjouskilpailu uskoen rahoituksen toteutuvan. Vähitellen alkoi näkyä valoa tunnelin päässä. Kaupunki varasi v 2012 budjettiin Kun muitakin suurempia lahjoituksia oli kirjautunut tilille, voitiin kokouksessa todeta helpottuneena rahoituksen olevan kunnossa. Urakoitsijaksi valittiin Kaavin Kivi Oy. Tietojen keruun sankarivainajista suoritti noin viikossa sotainvalidien tukijäsen, toimittaja Päivi Anias varsin kohtuullisin kustannuksin. Hän suunnittelee myös kansiot, jotka sisältävät kaiken saatavissa olleen tiedon sankarivainajista. Urakkasopimusneuvottelu pidettiin perinnehuoneessa Paikalla olivat kaikki kolme veteraanijärjestön puheenjohtajaa, asiantuntijoina seurakunnan hallintojohtaja Olli Siivola ja puutarhuri Seija Kotilainen. Tilaus tehtiin Muistotaulut ovat tummaa graniittia. Pääkirkon kolmeen tauluun tallentuu 260 nimeä ja Kangaslammin kahteen tauluun 82 nimeä. Muistotaulut paljastetaan kansallisena veteraanipäivänä juhlallisin menoin. Päivän suunnittelu on jo pitkällä. Voisi sanoa kuvaannollisesti, että hanke on vaatinut verta, hikeä ja kyyneleitä. Pelkästään kokouksia on pidetty asian tiimoilta 16. Samaan hengen vetoon voi todeta viitaten vuoden 2012 veteraanipäivän tunnukseen: Jälleenrakentamisen sankarit, että sankarivainajat ovat tämän kunnianosoituksen ansainneet ja me sen heille ja heidän omaisilleen koko sydämestämme suomme. vuosi2012 Puheenjohtajat kokoontuivat 6 kertaa, pöytäkirjanpykäliä karttui 64 Kokoukset olivat 26. tammikuuta, 22. helmikuuta, 16.huhtikuuta,5.syyskuuta,19.marraskuuta ja 19.joulukuuta. Kokouksessa käsiteltyjä asioita: Tammikuun kokouksessa käsiteltiin muistotauluhankkeen edistymistä ja suunniteltiin alkaneen vuoden yhteisiä retkiä. Vastattiin Pohjois-Savon aluetoimiston kyselyyn perinne-esineiden säilyttämisestä. Hyvillä mielillä todettiin, että yhteiset aloitteet, jotka koskivat avokuntoutusta ja kotiin vietäviä palveluita olivat tuottaneet tulosta. Tämä asia oli ollut huolenaiheena Kela postittaa v 2013 po. olevan kirjeen, jolloin se saavuttaa nekin veteraanit, jotka eivät ole minkään osaston jäseniä. Helmikuussa tehtiin Varkauden kaupungille esitys kaupungin myöntämän

10 10 avokuntoutusmäärärahan jaosta. Saatettiin tiedoksi Joroisissa 2.9. olevan seutukunnallisen kirkkopäivän ohjelma. The Sound of Music- musikaali Joensuun kaupungin teatterissa keräsi 46 osallistujaa. Retken tilitys hyväksyttiin. Huhtikuun kokouksessa voitiin tyydytyksellä todeta, että sankarivainajien muistotaulut ovat valmiita ja paljastusjuhla yksityiskohtaisesti suunniteltu. Keskusteltiin vitriinin hankkimisesta perinnehuoneeseen perikuntien luovuttamia kunniamerkkejä varten. Syyskuun kokouksessa päätettiin teatteriretken yhteiskuljetuksesta Jyväskylän kaupungin teatteriin esitykseen Myrskyluodon Maija. Todettiin Viretori-toiminnan osallistujat eri osastoista. Hyväksyttiin Runnin retkeä ja Piaf esitystä koskevat tilitykset. Sovittiin viimeisistä valmisteluista Savon Sotilassoittokunnan viihdekonsertin osalta. Joulukuussa allekirjoitettiin anomus Kaupunginhallitukselle veteraaniasiainneuvottelukunnan asettamisesta valtuuskaudelle Todettiin, että kaikki veteraanijärjestöt ovat nyt muuttaneet perinnehuoneeseen ja niiden päättävien elinten kokoukset pidetään siellä. Yhteyshenkilönä toimii sotainvalidien sihteeri. Hän myös arkistoi puheenjohtajakokousten pöytäkirjat. Oltiin huolestuneita kaupungin tilanteesta tuetun palveluasumisen ja laitospaikkojen osalta. Päätettiin tehdä aloite sosiaali- ja terveyslautakunnalle palvelusetelin käyttöönottamisesta niiden jonottajien osalta, joiden luona kotipalveluja/tai kotisairaanhoito käy ainakin 5 kertaa vuorokaudessa. Päätettiin esittää osastojen hallituksille /johtokunnalle, että Kolmen sotilassoittokunnan konserttiin pe Warkaus-salissa kustannettaisiin lippu osastojen varsinaisille jäsenille, heidän puolisoilleen ja leskilleen. Päätettiin, että seutukunnallinen kirkkopäivä pidetään to Varkauden Pääkirkolla ja siihen anotaan sotilassoittokuntaa. Sihteeri hoitaa asian eteenpäin viemisen. Yhteisiä retkiä ja toimintaa Sotainvalidien ja rintamaveteraanien sekä mies- että naisjäsenten yhteinen kuntoilu uimahallilla toteutettiin joka keskiviikko. Otto Turunen vastasi siitä. Harjoituskertoja oli 32 ja niissä osallistujia yhteensä 244. Ohjelmaan kuului kuntosali, vesijumppa ja sauna. Sotaveteraaneilla vastaavaa toimintaa oli tiistaisin ja torstaisin, naisilla perjantaiaamuisin. Savon Ammatti- ja aikuisopiston järjestämään Viretori- toimintaan osallistui 10 osastoihin kuuluvaa. Viitenä peräkkäisenä maanantaina ohjelma koostui erilaisista teemoista, nautittiin yhteisesti valmistettu ateria ja päiväkahvi. Osastot vastasivat jäsentensä ruoka-ainekustannuksista. Viretori toiminta alkoi v 2005 aluksi vain sotainvalideille tarkoitettuna. Vuodesta 2009 alkaen se on ollut kaikkia veteraaneja koskevaa. Retkien kustannukset pysyivät kohtuullisina sekä osastojen jäsenille että osastoille. Periaate oli, että kuljetuksen maksoivat osastot osallistujien pääluvun mukaan jyvitettynä. Retkiin sisältyvää lipun hintaa, väliaikatarjoilua ja lounasta sponsoroitiin. Mukaan otettiin myös ulkopuolisia täydennykseksi. He maksoivat käyvän hinnan, kuljetusta lukuun ottamatta, koska bussin hinta on sama

11 11 matkustajien lukumäärästä riippumatta. Retki toteutettiin, mikäli lähtijöistä puolet oli osastojen jäseniä. Joensuun kaupunginteatterissa nähtiin lauantaina musikaali The Sound of Music. Matkaan osallistui kaikkiaan 46, joista 27 veteraanijärjestöihin kuuluvaa. Helmikuun 22.päivänä kokoontui Warkaus-saliin kolmen sotilassoittokunnan konserttiin noin kolmekymmentä järjestöihimme kuuluvaa. Jyväskylän kaupunginteatteriin tehtiin retki la esitykseen Piaf mukana 36, joista sihteeri mukaan luettuna 20 veteraanijärjestöihin kuuluvaa. Rosvopaistia pääsi Iisalmessa 9.5. nauttimaan 30 varkautelaista. Veteraanien yhteiseen kesäpäivään Tanhuvaaraan matkattiin keskiviikkona osallistujan kera. Joroisten kirkolla pidettyyn seutukunnalliseen kirkkopäivään osallistui 40 varkautelaista. Varkauden Rintamaveteraanit osallistuivat seuraavana sunnuntaina 9.9. Suonenjoella järjestettyyn Pohjois-Savon piirin veteraanien ja reserviläisten kirkkopyhään. Runnin kylpylässä Iisalmessa vietettiin lauantaina 8.9. virkistyspäivä 23 osallistujan kanssa. Warkaus-sali keräsi keskiviikkoiltana Savon Sotilassoittokunnan viihdekonserttiin 350 kuulijaa, näiden joukossa viitisenkymmentä osastoihin kuuluvaa. Jyväskylän kaupunginteatterissa olimme toistamiseen lokakuun 20. päivänä. Näimme upean koskettavan Myrskyluodon Maijan. Nautinnon kruunasi Maija-menu esityksen jälkeen. Mukana oli 37 osallistujaa näistä 24 osastoihin kuuluvaa ja matkanjohtajana toiminut sotainvalidien sihteeri. Varkauden kaupungin järjestämään itsenäisyyspäivän konserttiin osallistui 35 osastoihin kuuluvaa. Sotaveteraaneilla oli oma joulujuhlansa Sotainvalidit ja rintamaveteraanit viettivät ensimmäistä yhteistä joulujuhlaansa Lucian päivänä henkilön voimin. Sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten Muistotaulut Veteraanijärjestöjen unelma vihdoinkin todeksi. Meillä oli unelma, Martin Luther Kingin kuuluisaa lausetta: I have a dream mukaillen, sotiemme veteraanijärjestöt: Varkauden Sotainvalidit ry, Varkauden Sotaveteraanit ry ja Varkauden Rintamaveteraanit ry tekivät aloitteen sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten sankarivainajien muistotaulujen aikaansaamiseksi. Aloite osoitettiin Varkauden kaupungille. Aikansa vihreän veran alla muhineena se siirtyi lopulta Varkauden ev. lut. seurakunnalle lupauksin kaupungin taloudellisesta avusta. Seurakunta ottautui oitis asiaan. Toukokuussa 2010 jo aiemmin perustettu työryhmä aloitti toimintansa. Työryhmässä oli edustettuna seurakunnan sekä viranhaltija- että kirkkoneuvostotaho lisäksi Varkauden veteraanijärjestöjen valitsema edustajana rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan, itsekin tunnuksen omaava veteraani. Hieman myöhemmin työryhmää täydennettiin vielä sotainvalidien sihteerin työpanoksella. Hankkeen rahoitus osoittautui varsin työlääksi. Se onnistui lopulta Varkauden kaupungin ja seurakunnan merkittävällä tuella sekä Pohjois-Savon alueen

12 12 poliisilaitoksen luvan mukaisella keräyksellä, jonka järjestäjänä ja hankkeen taloudesta vastaavana toimi Varkauden Sotainvalidit ry. Keräyksen suojelijaksi lupautui Kuopion hiippakunnan piispa Wille Riekkinen. Keräys kohdistettiin noin 250 Pohjois-Savon alueella toimivalle yritykselle. Jälkeenpäin voi todeta, että hankkeemme oli Taivaan Isän erityissuojeluksessa, sillä aika ajoin piinalliselta tuntuva odotus palkittiin v 2011 marraskuussa, kun alkuperäisen kustannusarvion todettiin laskeneen merkittävästi. Hankkeen urakan tilaajana oli Varkauden Sotainvalidit ry ja käytännön toteutuksesta vastasi Varkauden seurakunta. Urakoitsijaksi valittiin Kaavin Kivi oy, jonka kanssa urakkasopimus allekirjoitettiin joulukuun lopulla. Taulut ovat tummaa graniittia. Niihin on kaiverrettu Vapaudenristin Ritarikunnan neljäs vapaudenristi ja otsikko: Pro patria Pääkirkon kolmeen tauluun kaiverrettiin 260 ja Kangaslammin kirkon kahteen tauluun 82 sankarivainajan nimi, syntymäaika sekä kaatumisaika ja - paikka. Tietojen keruun suoritti asiantuntevasti toimittaja, Varkauden Sotainvalidit ry:n tukijäsen Päivi Anias Hän suunnitteli ja toteutti myös taulujen läheisyyteen sijoitettavat kansiot, joista löytyy kaikki saatavissa oleva tieto kustakin sankarivainajasta. Taakka putosi työryhmän harteilta. Taulut asennettiin paikoilleen maaliskuun 28.päivänä mustalla kankaalla verhottuna odottamaan juhlallista paljastushetkeä. Kansallinen veteraanipäivä 27. huhtikuuta koitti koleana ja sateisena, mutta mieli oli auvoinen. Kangaslammin kirkossa tilaisuus alkoi kello 9 lyhyellä hartaushetkellä, jonka jälkeen veteraanijärjestöjen puolesta Aaro Monthan luovutti juhlallisin menoin muistotaulut. Seurakunnan kirkkoherra Olli Tynkkynen ja kappeliseurakunnasta kappalainen Kari Iivarinen ja puheenjohtaja Sinikka Pulkkinen olivat vastaanottajina. Tilaisuudessa kuultiin Kangaslammin koulun kuoroa. Oli liikuttavaa nähdä, miten paikalla ollut yli 60-päinen juhlaväki katseli ja luki heille tuttuja taulussa olevia nimiä. Vielä laskettiin seppeleet sankarihaudalle, jossa kunniavartiossa seisoivat Varkauden reserviupseerikerhon edustajat. Sitten oli aika siirtyä odottavaan bussiin määränpäänä Varkauden Pääkirkko. Sinne kokoontuikin sanankuulijoita yli 140. Sanajumalanpalveluksen alussa lähti seppelpartio Pirtinniemen sankarihaudoille. Tasan puolenpäivän aikaan koitti kauan odotettu hetki. Veteraaniväki seurasi sitä videotykin välittämänä seurakuntasalissa. Kuultiin kaunista jousimusiikkia, kahden nuoren taitajan viululla ja sellolla esittämänä. Varkauden kaupungin nuorisovaltuuston edustajat poistivat Aaro Monthanin luovutuspuheen päätteeksi muistotauluja peittävän verhon. Kirkkoherra Olli Tynkkynen piti vastaanottopuheen. Mieleenpainuva, antoisa veteraanipäivä päättyi seurakunnan tarjoamaan ohjelmalliseen juhlalounaaseen. Sen musiikillisesta annista vastasivat Varkauden Seniorilaulajat. Mieliä herkisti Pirkko Totron esittämä katkelma trilogiasta Täällä Pohjantähden alla. Koko kaupunki kylpi kirkkaassa kevätauringon paisteessa, kun tyytyväiset juhlijat suuntasivat askeleensa kotimatkalleen. vuosi 2013 Puheenjohtajat kokoontuivat 5 kertaa, pöytäkirjanpykäliä karttui 51

13 13 Kokoukset pidettiin 30. tammikuuta, 22.maaliskuuta, 9.huhtikuuta,17.kesäkuuta ja21.lokakuuta. Kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Tammikuun kokouksessa oltiin huolissaan edelleen palveluasumiseen jonottavien määrästä ja pitkästä jonotusajasta. Tehtiin aloite Varkauden perusturvalautakunnalle palvelusetelin käyttöön ottamisesta, kun jonottaja haluaisi ja voisi hakeutua sen turvin yksityiseen palvelutaloon. Tämä aloite sai vastauksen vasta joulukuussa Tilanteen todettiin kokonaan muuttuneen Louhirinne 2 valmistuttua 2. Palveluseteli on otettu käyttöön kaupungin tehostetussa palveluasumisessa Kaupungilla on jatkuva haku palveluseteliyrittäjistä, jotka täyttävät sosiaali- ja terveyslautakunnan perusteet.4. Kesäkuussa 2013 lakkasi pitkäaikainen laitoshoito ja se korvautui tehostetun palveluasumisen toimintana Käpykankaan palvelukeskuksessa Käpyrinne 2 ja Palveluseteli on viimesijaisin tapa ratkaista hoivapaikan saaminen. Suunniteltiin yhteisiä retkiä ja päätettiin niistä perittävistä osallistumismaksuista osastojen varsinaisten jäsenten, heidän puolisoittensa, leskien ja saattajien osalta sekä tukijäseniltä ja mahdollisilta ulkopuolisilta. Varkauden Sotaorvot ry osalta todettiin, että heidän kattojärjestönsä on Kaatuneitten omaisten liitto. Heille tarjotaan mahdollisuutta osallistua omalla kustannuksellaan retkiin. Yhteisseppeleissä heidät on jo huomioitu yhdistyksensä perustamisvuodesta alkaen. Tammikuun pidettiin kuntakokous, jossa valittiin kuntavastaavaksi Riitta-Leena Heinonen ja sovittiin veteraanikeräystuoton jako osastojen kesken. Keräystoimikuntaan valittiin Rintamaveteraanit ry:n varapuheenjohtaja Aulis Huttunen, Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Jaakko Hendolin, koollekutsujaksi ja puheenjohtajaksi kuntavastaava. Maaliskuun kokouksessa hiljennyttiin sotaveteraanien puheenjohtaja Jaakko Hendolinin muistolle ja toivotettiin uusi puheenjohtaja Matti Jaatinen tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtaja kertasi yhteistyön vaiheita. Tarkastettiin ja täydennettiin osastojen jäsenluettelot. Tehtiin esitys kaupungille sen myöntämän veteraanikuntoutusmäärärahan jaosta eri osastojen kesken. Sovittiin perinnehuoneen varauskäytännöstä, jossa kokouksen sihteeri toimii yhteyshenkilönä. Päätettiin hankkia kirkkopihaan opastaulu perinnehuoneeseen. Huhtikuun kokouksessa hyväksyttiin kuntavastaavan laatima veteraanikeräyksen tilitys. Päätettiin lähettää sivistystoimenjohtajalle anomus, että oppilaitokset ottaisivat v 2014veteraanityön päivätyökeräystensä kohteeksi. Tähän anomukseen saatiin puolen vuoden odotuksen jälkeen kielteinen päätös. Todettiin, että Varkauden kaupunki oli jakanut ja maksanut kuntoutusmäärärahan puheenjohtajien esittämällä tavalla. Kesäkuun kokouksessa suunniteltiin syksyn retkiohjelmaa. Päätettiin, että perinnehuoneen suursiivous teetetään Tmi. Tiina Voutilaisella. Kulu jaetaan osastojen kesken tasan.

14 14 Kokouksessa vieraili Pentti Huopainen kertoen Pohjois-Savon perinneyhdistyksen toiminnan nykytilasta ja suunnitelmista Lokakuun kokouksessa vuoden 2014 veteraanikeräysasia oli esillä. Varusmiehiä koetettiin saada Rissalasta, koska sekä Vekarajärveltä että Kajaanista on liian pitkä matka. Mikäli varusmiehiä saadaan anottu määrä, Varkaus harkitsee lähteekö se mukaan keräykseen, koska julkisesti on jo ilmoitettu keräysten Varkauden osalta päättyneen. Koska veteraanien yhteinen kirkkopäivän järjestämisvuoro on Varkaudella, asiaa valmisteltiin perusteellisesti laaditun luonnoksen pohjalta. Sihteeri oli neuvotellut asiasta kirkkoherra Olli Tynkkysen kanssa. Suur-Savon sotainvalidipiirin puheenjohtaja eversti Hannu Toivonen oli pyydettäessä lupautunut juhlapuhujaksi. Päivän yksityiskohtiin palataan heti v 2014 alussa. Todettiin, ettei Varkauden Sotainvalidit ry voi liittyä Pohjois- Savon perinneyhdistykseen. Rintamaveteraanit liittyvät siihen, ja Sotaveteraanien osalta asiaa selvitellään. Valmisteltiin osallistumista valtakunnalliseen Itsenäisyyspäivän paraatiin Mikkelissä. Veli Tirkkosen kenttäpostikirjeet ja kortit on järjestetty asianmukaisesti. Yhteisiä retkiä ja toimintaa vuonna 2013 sotainvalidien ja rintamaveteraanien sekä mies- että naisjäsenten yhteinen kuntoilu uimahallilla toteutettiin joka keskiviikko. Otto Turunen vastasi siitä. Harjoituskertoja oli 32 ja niissä osallistujia yhteensä 246. Ohjelmaan kuului kuntosali, vesijumppa ja sauna. Sotaveteraaneilla vastaavaa toimintaa oli tiistaisin ja torstaisin, naisilla perjantaiaamuisin. Savon Ammatti- ja aikuisopiston järjestämään Viretori- toimintaan , ja osallistui kuhunkin 12 osanottajaa, joihinkin päiviin jopa enemmän.. Ohjelma koostui erilaisista teemoista, nautittiin yhteisesti valmistettu ateria ja päiväkahvi. Osastot vastasivat jäsentensä ruoka-ainekustannuksista. Viretori toiminta alkoi v 2005 aluksi vain sotainvalideille tarkoitettuna. Vuodesta 2009 alkaen se on ollut kaikkia veteraaneja koskevaa. Retkien kustannukset pysyivät kohtuullisina sekä osastojen jäsenille että osastoille. Periaate oli, että kuljetuksen maksoivat osastot osallistujien pääluvun mukaan jyvitettynä. Retkiin sisältyvää lipun hintaa, väliaikatarjoilua ja lounasta sponsoroitiin. Mukaan otettiin myös ulkopuolisia täydennykseksi. He maksoivat käyvän hinnan, kuljetusta lukuun ottamatta. Retki toteutettiin, mikäli lähtijöistä puolet oli osastojen jäseniä. Helmikuun 24.päivänä nautti Savonlinnan teatterissa 20 osastoihin kuluvaa Veikko Lavi laulunarvoinen -esityksestä. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä nähtiin Mikkelin teatterissa Kunnon sotamies Svejk. Retkeen osallistui 28. Maaliskuun 27.päivänä katsottiin Varkauden teatterissa Äideistä parhain. Paikalla oli 43 osastoihin kuuluvaa. Valtakunnalliseen veteraanipäivän juhlaan Jyväskylään lähdettiin 40 osallistujan voimin. Päivän juhlallisuuksiin Varkaudessa osallistui 47ja Kangaslammin kirkolla 20. Veteraanien kesäpäivää 8.6. Tanhuvaarassa vietti 27 varkautelaista Sotainvalidien ja Rintamaveteraanien yhteinen leiripäivä sai 30 osallistujaa saapumaan Kangaslammin kirkolle 9.elokuuta. Rosvopaistia nauttimaan pääsi Kuopioon 13.elokuuta 50 Varkaudesta.

15 15 Pieksämäen Vanhassa kirkossa pidettyyn seutukunnalliseen kirkkopäivään osallistui 29 varkautelaista. Lokakuun 13 päivänä kuuntelimme Pieksämäen Poleenissa Kenttäharmaa-orkesterin konserttia täpötäydessä salissa. Meitä oli 40. Marraskuun 16, päivänä olimme jälleen Mikkelin teatterissa Nyt katsomassa Lainatenoria. Mukana oli 26. Pienoisbussilla pääsi 14 osastoihin kuuluvaa kutsuvierasta seuraamaan itsenäisyyspäivän valtakunnallista paraatia ja osallistumaan juhlavastaanotolle Mikaelissa. Varkauden kaupungin itsenäisyyspäivän juhlan teemana olivat maakunnat. Juhlayleisöä oli Warkaus-salissa kolme ja puoli sataa, joukossa myös veteraaniväkeä. Sen sijaan jumalanpalveluksessa Pääkirkossa oli vain 7 henkilöä, Kangaslammilla hartaudessa ja kirkkokahveilla 23. Sotainvalidit ja rintamaveteraanit viettivät yhteistä joulujuhlaansa henkilön voimin. Sotaveteraanien joulujuhla oli ja väkeä oli 76. Lucian päivänä Varkauden teatterissa katsoi näytelmän Kekkonen syntymästä kuolemattomuuteen 24 osastoihin kuuluvaa. Valtakunnallinen Veteraanikeräys 3.4.ja 4.4. Varkaudessa tämä keräys toteutettiin ensimmäistä kertaa. Pohjois-Karjalan prikaatin 60 varusmiestä saapui Varkauden Pääkirkolle keskiviikkona vänrikki Simo Potkurin ja sama määrä torstaina ylikersantti Santtu Bräysckyn johdolla. Talkooväkeä oli 70, joista 50 opasta, 12 rahanlaskijaa ja 6 tarjoilusta huolehtivaa. Sotainvalidiosaston emännät hoitivat keittiöpuolen tunnetulla taidollaan. Oppaina olivat osastojen tukihenkilöt, Lions Clubien jäsenet, muutama osaston jäsenkin. Rahanlaskija apua saatiin myös LC Justiinoilta. Keräys sai runsaasti julkisuutta sekä Warkauden lehdessä, Sinun Savossa ja pakallisradiossa. Tuotto oli yli yksitoistatuhatta, josta kulut vain 3%. Tämä osastojen yhteisponnistus tuotti hyvän tuloksen. Perinteen vaaliminen Kuten edellä on kerrottu, perinnetyö oli esillä vuosien mittaan useaan otteeseen. Vuonna 2013 Varkauden Sotainvalidit liittyivät Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon perinneyhdistykseen. Toistaiseksi yhteyshenkilönä toimii osaston toiminnanjohtaja. Rintamaveteraanit liittyvät Pohjois-Savon perinneyhdistykseen. Sotaveteraanien osalta asia on avoin.

16 16 Varkaudessa olevat sota-ajan muistomerkit kartoitettiin. Osasta pitää huolta kaupunki, pääosasta seurakunta. Tätä työ on vielä Kangaslammin osalta kesken. Seurakunnan puutarhuri Seija Kotilainen ei ole muilta työkiireiltään ehtinyt hoitaa asiaa kuntoon vuoden loppuun mennessä. Varkauden Sotainvalidit ry julkaisi kirjan Otto Malkin Kuvamuistoja v sieltä jostakin. Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan lahjoitti kirjan Rintamaveteraaniliitolle ja sitä kautta kirjasta oli artikkeli Veteraanilehdessä. Koko painos on tällä erää loppuunmyyty. Arkistokappaleet on nähtävissä perinnehuoneessa. Sotainvalidit saivat myös arvokkaan lahjoituksen, kun sotainvalidi ja aktiivi sotaveteraani Veli Tirkkonen lahjoitti 16 kenttäpostikorttia ja yli 70 kenttäpostikirjettään. Nämä ovat nyt nähtävinä asianmukaisesti järjestettyinä perinnehuoneessa. Kirjeet taltioitiin myös cd-muotoon. Näistä kirjeistä kolme kuultiin peräkkäisillä viikoilla aina samaan kelloaikaan Radio Varkaudessa Riitta- Leena Heinosen esitteleminä ja lukemina. Jouluaattona kotiin kirjoitettu kirje korsusta Sotainvalidi ja rintamaveteraani Kauko Kokin sisar luovutti veljensä saamat kunniakirjat tämän kuoleman jälkeen perinnehuoneeseen. Ongelmaksi alkaa muodostua viirien ja kunniakirjojen säilyttäminen, kun perikunnat haluavat luopua niistä. Jonkin verran puhetöitä yms. sota-aikoihin liittyvää esineistöä on saatu esille perinnehuoneeseen.

XXV liittopäivät Tampereella

XXV liittopäivät Tampereella Rintamanaisten Liitto lopettaa toimintansa (sivu 9). Tämä Sotaveteraani-lehti lähetetään Rintamanaisten Liiton jäsenille. N:o 3/2012 n Tarkastettu levikki 54 583 n Kesäkuun 20. päivänä 2012 XXV liittopäivät

Lisätiedot

70 vuotta Jatkosodan päättymisestä - kansalaisjuhla Lieksassa 5.9.2014, sivut 46-47

70 vuotta Jatkosodan päättymisestä - kansalaisjuhla Lieksassa 5.9.2014, sivut 46-47 Veteraanietuudet, laitoskuntoutuspaikat ja virkistysleirit, sivut 11-15 N:o 1/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Helmikuun 19. päivänä 2014 Kansallisen veteraanipäivän juhla Mikkelissä sivu 5 Liitolle

Lisätiedot

Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10

Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10 Kuntoutus kangertelee määräraha ei riitä, sivut 2 ja 10 N:o 5/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Lokakuun 30. päivänä 2013 Rintamalla ilmestyneet lehdet olivat toisinaan uutisoinnissaan räväköitä. Lisää

Lisätiedot

Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26.

Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26. Puuttuuko tahtoa hoitaa veteraaniasiaa? Sivut 2, 25 ja 26. N:o 3/2010 n Tarkastettu levikki 68 225 n Kesäkuun 23. päivänä 2010 Patriootti Gunnar Laatio sivut 8 9 Yksituumainen liittokokous Kuopiossa sivut

Lisätiedot

Ketju ei katkea. Matkat taistelupaikoille opettavia (sivu 6)

Ketju ei katkea. Matkat taistelupaikoille opettavia (sivu 6) Sotaveteraaniliiton 50-vuotisjuhlanumero Suoja-alue Puolustusvoimien tornileijona -tunnus sekä logo N:o 4/2007 n Tarkastettu levikki 68 225 n Syyskuun 19. päivänä 2007 Logon suoja-alue, jonka sisään ei

Lisätiedot

Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18)

Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18) Veteraanikuntoutus veljeskodeissa (sivu 18) N:o 2/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Huhtikuun 17. päivänä 2013 Päätoimittaja Ulla Appelsinille luovutettiin Sotaveteraaniliiton ansiomitali. Muut huomionosoituksen

Lisätiedot

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään!

Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Tukijäsenen opas Tervetuloa sotainvalidien elämään! Ulkoasu Maarit Kattilakoski / Unionimedia Kuvat Sotainvalidien Veljesliitto arkisto Matti Rajala / Labuenafoto Janne Ulvinen Tuomas Sauliala Painopaikka

Lisätiedot

Sotaveteraaniliiton vanhin ja nuorin tapasivat

Sotaveteraaniliiton vanhin ja nuorin tapasivat Veteraanien kuntoutus tarvitsee lisärahaa (sivut 22-23) N:o 3/2015 n Tarkastettu levikki 46 239 n Kesäkuun 17. päivänä 2015 Sotaveteraaniliiton vanhin ja nuorin tapasivat Veteraanipalkinnot seitsemännen

Lisätiedot

Talvisodasta 75 vuotta - sotaveteraanit muistelevat (sivut 18-19 ja 22)

Talvisodasta 75 vuotta - sotaveteraanit muistelevat (sivut 18-19 ja 22) Talvisodasta 75 vuotta - sotaveteraanit muistelevat (sivut 18-19 ja 22) N:o 6/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Joulukuun 17. päivänä 2014 Hämeenlinnassa pääjuhla sivu 6 Itsenäisyyspäivänä kunniamerkkejä

Lisätiedot

Kuopion Inssit 1/2013

Kuopion Inssit 1/2013 Kuopion Inssit 1/2013 www.kuopioninsinoorit.fi Kuopion Inssit 1/2013 1 Inssit - sisältö 1/2013 3 Puheenjohtajan palsta 5 Vierailu Kuopion vesilaitokselle 6 Kalpan peli-ilta 8 Tulevia tapahtumia 10 Insinööriaktiivit

Lisätiedot

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit!

Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela. Eläköön. ekonomit! Auli Aaltonen - Terttu Knuutila Tauno Lovén - Erkki Pakkasela Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 Eläköön ekonomit! Porin Seudun Ekonomit ry 1943-2003 1 Julkaisija Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010 4/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.12.2010 Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjanpojan nettiversio osoitteessa www.pohjanpoika. net on avattu. Sivustolla on tietoa lehdestä, siellä voi lukea

Lisätiedot

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON UUDENMAAN PIIRI UUDENMAAN ALUEEN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN MAJAT UUDENMAAN ALUEEN VETERAANIMAJAT

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON UUDENMAAN PIIRI UUDENMAAN ALUEEN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN MAJAT UUDENMAAN ALUEEN VETERAANIMAJAT SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON UUDENMAAN PIIRI Keravan osasto Nurmijärven osasto Riihimäen osasto Uusimaa Paalijärven Veljesmaja UUDENMAAN ALUEEN RESERVILÄISJÄRJESTÖJEN MAJAT Etelä-Lohjan Reservialiupseerit

Lisätiedot

Lotta Svärd Säätiö kuntouttaa ja avustaa (sivut 22-23)

Lotta Svärd Säätiö kuntouttaa ja avustaa (sivut 22-23) Paketti veteraanietuuksista (sivut 8-11) N:o 1/2012 n Tarkastettu levikki 68 225 n Helmikuun 22. päivänä 2012 Tieto Oyj lahjoitti (sivu 12) Rosvopaistitapahtumat jatkuvat sivu 2 Lomaviikoille haku alkanut

Lisätiedot

Lions club oulu / raatti. 50 vuotta 1965-2015. Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965

Lions club oulu / raatti. 50 vuotta 1965-2015. Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965 Lions club oulu / raatti 50 vuotta 1965-2015 Charter Night, Tervahovi Oulu 20.11.1965 1 Lukijalle Voitto Juutinen. Viidenkymmenen vuoden aikana on ehditty pitää noin 450 hallituksen ja saman verran klubikokouksia.

Lisätiedot

Jyväskylä 27.4.2013 Riksomfattande huvudfest. Kamraten lämnas ej, ungdomen glöms inte

Jyväskylä 27.4.2013 Riksomfattande huvudfest. Kamraten lämnas ej, ungdomen glöms inte Ministeri vetoaa sotaveteraanit käyttäkää kuntoutusta ja palveluita (sivu 3) N:o 1/2013 n Tarkastettu levikki 54 583 n Helmikuun 20. päivänä 2013 Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa vietetään Jyväskylässä

Lisätiedot

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY.

SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. SASTAMALAN SOTAVETERAANIT RY. Jäsenviesti 1/2015 Julkaisija: Sastamalan Sotaveteraanit ry. Pankkiyhteydet: Nordea FI82 1198 3000 1022 06 VSOP FI03 5660 0640 0179 68 Yhdistys vastaanottaa lahjoituksia ja

Lisätiedot

SAVON LEIJONA 1 SAVON LEIJONA 2013

SAVON LEIJONA 1 SAVON LEIJONA 2013 1 2013 JULKAISIJA: SUOMEN LIONS-LIITTO PIIRI 107-K Päätoimittaja: Airi Leskinen Sivunvalmistus ja painopaikka: Eco Print Oy Mikä laulaen tulee 2 PÄÄKIRJOITUS Mitä me pelkäämme? Vuoden ensimmäisessä valtakunnallisessa

Lisätiedot

Sisällys. 10-Vuotisjuhlajulkaisun toimituskunta. Painopaikka

Sisällys. 10-Vuotisjuhlajulkaisun toimituskunta. Painopaikka Sisällys Puheenjohtajan Tervehdys... 3 Muistoja Edunvalvonnan Vuosilta... 4 20 Vuotta Työttömien Hyväksi... 5 Johtokunta 2012... 6 Toiminnanohjaaja... 7 Eläinhoitola Kotipesä... 8 Poimintoja Yhdistyksen

Lisätiedot

Jatkosotaa kesällä 1942 (sivut 28-37) Tampere kutsuu liittopäiville. Omaishoitajaliite

Jatkosotaa kesällä 1942 (sivut 28-37) Tampere kutsuu liittopäiville. Omaishoitajaliite Jatkosotaa kesällä 1942 (sivut 28-37) N:o 2/2012 n Tarkastettu levikki 68 225 n Huhtikuun 18. päivänä 2012 Tampere kutsuu liittopäiville Nuoren isänmaallisuutta sivu 9 Kansallinen veteraanipäivä, pääjuhla

Lisätiedot

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana Lapin nuija LAPIN RESERVIPIIRIEN, LAPIN ALUETOIMISTON JA MAANPUOLUSTUSVÄEN LEHTI 1 15 55. VSK Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi SIVU 3 Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana SIVU 6 Puolustusvoimien

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 4 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 52. vuosikerta 29.8.2013 Sotainvalidien rivit harvenevat s. 4 Ammuntaharrastus turvataan Loimaalla s. 6 Porkkala eilen ja tänään

Lisätiedot

KOTIKUNTAMME TARVASJOKI

KOTIKUNTAMME TARVASJOKI TARVAS KOTISEUTULEHTI N:o 1, 2006 Toimittanut Kalervo Mäkinen Julkaisijat Tarvasjoen kunta ja seurakunta KOTIKUNTAMME TARVASJOKI Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Järvinen luovuttamassa kunnan lahjaa

Lisätiedot

Antreassa on liki 70 vuoden jälkeen jälleen kappale Suomea, kappale Karjalaa, kun Anttilan talo Henttolassa on taas suvun hallussa.

Antreassa on liki 70 vuoden jälkeen jälleen kappale Suomea, kappale Karjalaa, kun Anttilan talo Henttolassa on taas suvun hallussa. JOUKKOKIRJE Antrea- N:o 42 2010 Seuran jäsenlehti Antreassa on liki 70 vuoden jälkeen jälleen kappale Suomea, kappale Karjalaa, kun Anttilan talo Henttolassa on taas suvun hallussa. Antrea-Seura ry:n toimintaa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE Suomen Nuorisoseurat ry Palvelutuuli, 14336 LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE 2012 2014 Sisällys Hankkeen strateginen tavoite... 3 Varsinaiset hankkeen tavoitteet... 4 Hankkeen toteutus... 5 Perehtyminen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTOSTA MIKKELIN RESERVINUPSEERIT 80 VUOTTA RUL:N JOHTAMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTOSTA MIKKELIN RESERVINUPSEERIT 80 VUOTTA RUL:N JOHTAMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTOSTA MIKKELIN RESERVINUPSEERIT 80 VUOTTA RUL:N JOHTAMISPÄIVÄ 10 22 26 2 SAVON VASAMA 2 2011 51. vuosikerta, lokakuu 2011 JULKAISIJA Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry Suur-Savon

Lisätiedot

JUHLAKIRJA 20 VUOTTA VETERAANIEN RINNALLA. Oulunkylän kuntoutussairaala vuosina 1992-2012. Raimo Varis

JUHLAKIRJA 20 VUOTTA VETERAANIEN RINNALLA. Oulunkylän kuntoutussairaala vuosina 1992-2012. Raimo Varis Kunnon kuntouttajien ja kelpo kuntoutujien yhteinen kansanlaulu eli Viisu oulunkyläläiseen tapaan Kaks kuntoilijaa kulki maantietä laulellen, Ja toinen lausui julki ylevän aattehen: Kai koko Suomen kansa

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja Keski-Suomen Maanpuolustaja Joulukuu 2010 www.ksrespiirit.fi Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti 29. vuosikerta Sisällys 6.12.2010 ylennetyt sivu 3 Reserviupseeripiiri Ilmailusta ammatti -päivässä

Lisätiedot

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla

Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Finspångin Suomi-Seura 1960-luvulla Alkusanat Sain tehtäväkseni kirjoittaa seuran historiikin 1960-luvulta. Apunani oli tietysti seuran pöytäkirjat, mutta silloin tällöin käytän myös minä muotoa, seikoissa

Lisätiedot