Yhteistyön historiaa ja aikaansaannoksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyön historiaa ja aikaansaannoksia"

Transkriptio

1 1 Yhteistyön historiaa ja aikaansaannoksia Yhteistyön siemen kylvettiin, kun 18. marraskuuta 1983 Varkauden Sotainvalidit ry, Rintamaveteraanit ry ja Sotaveteraanit ry pitivät neuvottelun, jonka tuloksena päätettiin anoa kaupungilta Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan perustamista käsittelemään sotiemme veteraaneja koskevia elintärkeitä asioita. Allekirjoittajina olivat puheenjohtajat: sotainvalidien puolesta Eino Hynönen, rintamaveteraanien puolesta Väinö Väisänen ja sotaveteraanien puolesta Aarne Kervola. Asia eteni niin, että 16. tammikuuta 1984 pidettiin kaupungin apulaiskaupunginjohtajan huoneessa neuvottelu, jossa em. puheenjohtajien lisäksi olivat mukana kaupungin puolesta apulaiskaupunginjohtaja Matti Reijonen ja sosiaalijohtaja Tapio Partanen. Kokouksessaan 23.tammikuuta 1984 Varkauden kaupunginhallitus nimesikin alkaneelle valtuustokaudelle anotun toimielimen. Siinä olivat edustettuina kaksi em. kaupungin edustajaa ja veteraanijärjestöjen puheenjohtajien lisäksi yksi kunkin veteraaniosaston valitsema edustaja. Kaupunginhallitus on nimennyt tämän elimen sen jälkeen jokaisen valtuustokauden alussa veteraanijärjestöjen tekemän anomuksen mukaisesti. Se on toiminut neuvottelu- ja informaatioelimenä kaupungin ja veteraanijärjestöjen välillä. Sen kautta on viety edunvalvontaa koskevia aloitteita kaupungin päättävien elinten käsittelyyn. Yhtenä esimerkkinä on kaupungin budjettiin saatu veteraaneja koskeva kuntoutusmääräraha, joka vuosittain jaetaan veteraanijärjestöjen esittämällä tavalla osastojen kesken. Sotainvalideja tämä koskee vain niitä, joiden vamma-aste on <10%. Määräraha on vuodeta 2005 ollut sama, ja siis itse asiassa veteraanien lukumäärän vähetessä on hieman noussut. Vuonna 2013 alkavalle valtuustokaudelle nimettyä neuvottelukuntaa ei ole kutsuttu kertaakaan koolle. Jossain määrin elimen tarpeellisuus on lientynyt, kun veteraanijärjestöjen välinen yhteistyö on vuosi vuodelta vilkastunut ja yhteysverkosto kaupungin päättäjiin tiivistynyt. Tämä yli 30 vuotta sitten kylvetty ja oraalle noussut lähinnä edunvalvontaa koskeva yhteistyö sai moninaisia muotoja ja alkoi kasvaa aivan uuteen ulottuvuuteen, kun 2. marraskuuta 2005 sotainvalidien puheenjohtaja Reino Eskelinen kutsui veljesjärjestöjen puheenjohtajat yhteiseen kokoukseen. Kuten seuraavasta voi havaita, yhteistyö on vuosi vuodelta laajentunut ja koettu erittäin tarpeelliseksi. Se on ollut rakentavaa ja tuloksellista. Vuodet Puheenjohtajat olivat koolla po. vuosina yhteensä neljä kertaa. Pöytäkirjan pykäliä kertyi 17. Kokouksissa, jotka pidettiin 2.marraskuuta. v. 2005, seuraavat v 2006: 11.tammikuuta.9.helmikuuta ja 4.lokakuuta käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Ensimmäinen kokous

2 2 Puheenjohtajat aloittivat säännölliset kokoontumisensa siis marraskuun toisena päivänä vuonna 2005 sotainvalidien puheenjohtaja Reino Eskelisen koolle kutsumana. Kokous pidettiin sotainvalidien toimistossa Savontie 3. Tässä ensimmäisessä yhteiskokouksessa edusti rintamaveteraaneja puheenjohtaja Aaro Monthan ja sotaveteraaneja puheenjohtaja Jaakko Suikkari. Paikalla oli myös sotainvalidien varapuheenjohtaja Tauno Miettinen. Tuossa kokouksessa päätettiin aloittaa säännöllisten kokousten pitäminen. Niiden puheenjohtajaksi valittiin koollekutsuja ja sihteeriksi sotainvalidien sihteeri Riitta-Leena Heinonen. Reino Eskelinen on toiminut siitä alkaen puheenjohtajana ja kokousten sihteerinä Riitta-Leena Heinonen Kokouksessa valmisteltiin Kuntorannassa pidettävää turvallisuuspoliittista iltaa, joka pidettiinkin Aloite tähän oli tullut silloiselta sisäasiainministeri Kari Rajamäeltä. Myös puheenjohtajien seuraava kokous kului mainitun tapahtuman tiimoilta. Kokouksessa 9.2. verrattiin jäsenluettelot ja tehtiin kaupungille esitys kuntoutusmäärärahan jaosta. Seuraavan kerran oltiin koolla lokakuun 4. päivänä v Veteraanijärjestöihin kuulumattomia veteraanien osalta jo v 2006 sovittiin veteraanijärjestöjen puheenjohtajien kokouksessa menettelytavoista siunaustilaisuuksissa seuraavaa: 1. Omaisten pyytäessä osallistutaan vuorotellen. 2. Lasketaan Peräkylä Oy:n lahjoittama havuseppele sini-valkoisin nauhoin ilman tunnusta. 3. Omaiset voivat ostaa haluamansa veteraanijärjestön hautakivitunnuksen. 4. Sotainvalidien sihteeri on yhteyshenkilö ja tilaa seppeleen. Tällöin sovittiin yhteisestä ilmoituskäytännöstä Warkauden Lehden seuratoimintapalstalla. Käsiteltiin voimaan tullutta tekijäinoikeusmuutosta, siitä mahdollisesti koituvia Teostomaksuja ja ilmoitusvelvollisuutta tapahtumista. Yhteistapahtumia oli isäinpäivänä 9.marraskuuta järjestetty Savon Sotilassoittokunnan kirkkokonsertti. vuosi 2007 Kokouksia oli neljä. Pöytäkirjan pykäliä karttui 15. Kokoukset pidettiin 13. ja 26.helmikuuta, 25. heinäkuuta ja 15. elokuuta. Kokouksessa 13.2., joka pidettiin sihteerin kotona, suunniteltiin yhteisiä retkiä. Niinpä huhtikuun puolivälissä käytiin Pieksämäen Poleenissa katsomassa musikaali Helo Dolly,

3 3 lokakuun 21.päivänä Iisalmen Kulttuurikeskuksessa nautittiin Sodan ja rauhan sävelistä, sen jälkeen ruokailtiin Metsäpirtillä sekä tutustuttiin matkan aikana Suomen sodan tapahtumiin. Päätettiin toivottaa uusi kaupungin puheenjohtaja Hannu Tsupari tervetulleeksi tervehdyskäynnillä luovutettavalla adressilla. Helmikuun 26. päivänä käytiin läpi jäsenluettelot ja tavan mukaan tehtiin ehdotus kaupungille kuntoutusmäärärahan jaosta. Heinäkuun 25. pnä pidetyssä kokouksessa valmisteltiin Rajavartiolaitoksen päällikön, vara-amiraali Jaakko Smolanderin vierailua. Se toteutui 7. marraskuuta. Sovittiin yhteisretkestä 21. elokuuta Mikkeliin veteraanituvalle. Elokuun kokous sujui suunniteltaessa vara-amiraalin vierailua, veteraanien kirkkopyhää syyskuun toisena sunnuntaina Varkauden Pääkirkossa ja retkeä kirkkoiltaan Pieksämäen vanhassa kirkossa. vuosi 2008 Yhteistyö tiivistyi entisestään. Koolla oltiin viisi kertaa ja pöytäkirjojen pykäliä karttui 32. Kokoukset pidettiin 19.helmikuuta., 6.toukokuuta, 26. elokuuta, 25. syyskuuta ja 27.marraskuuta Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi jäsenluettelot ja tavan mukaan tehtiin ehdotus kaupungille kuntoutusmäärärahan jaosta. Toukokuun 6. sovittiin siunaustilaisuuksien yhteiskäytäntöjä. Anottiin Varkauden kaupunkia kustantamaan matka veteraanipäivän valtakunnalliseen pääjuhlaan Iisalmessa Tämä toteutuikin ja kaupunki on ilman anomusta maksanut matkan Jyväskylään v 2013 ja lupautunut sen tekemään myös Mikkelin juhlan osalta v Kokouksessa tehtiin myös suunnitelmia perinnetiedon tallentamisesta lähivuosina. Elokuun 26. päivänä pidetyssä kokouksessa sovittiin vuorottelujärjestyksestä toimia avustajina seurakunnan järjestämissä veteraaneille tarkoitetuissa tilaisuuksissa. Suunniteltiin perinnetyön käynnistämistä. Tavoitteena oli saada Warkauden Lehti uutisoimaan asiasta, yhteydessä oltiin asian tiimoilta myös Varkauden museon intendenttiin Kaisa Melarantaan. Todettiin, että Varkauden Rintamaveteraanien arkistointi on alkamassa, Sotaveteraanit ovat luovuttaneet aineistoansa Varkauden museoon ja Sotainvalidit Mikkelin Maakunta-arkistoon. Syyskuun 25. päivänä valmisteltiin 19. marraskuuta 2008 Pääkirkossa ja su 22.maaliskuuta v 2009 Warkaus-salissa pidettäviä Savon Sotilassoittokunnan konsertteja. Viimeksi mainittua tilaisuutta varten anottiin kaupunginjohtajalta vapautusta Warkaus-salin vuokrasta, joka myönnettiinkin. Naulakkoapua pyydettiin ja saatiin Varkauden reserviläisiltä. Todettiin, että veteraanien kirkkopyhään syyskuun 21. pnä Pääkirkossa osallistui 146. Pääkirkon konsertti sai 167 kuulijaa.

4 4 Marraskuun kokouksessa tutustuttiin Pääkirkon seurakuntasalissa Heikki Turusen sota-ajan julistenäyttelyyn. Päätettiin anoa kaupunginhallitukselta veteraaniasiain neuvottelukunnan perustamista mahdollisimman pian valtuustokauden alussa. vuosi 2009 Kokouksia oli neljä. Pöytäkirjan pykäliä 34 Kokouksissa, jotka pidettiin 28.tammikuuta, 9. ja 23. maaliskuuta sekä 8. syyskuuta käsiteltiin seuraavia asioita: Aloite muistotaulujen saamiseksi viime sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten muistolle, 2. Sankarihautojen hautakivien kultaus. Edellinen hanke on vielä lähtökuopissaan, kun Varkauden kaupunki siirsi aloitteen seurakunnalle. Seurakunta nimesi valmistelutyöryhmän, jossa veteraanijärjestöjä edustaa rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan, seurakuntaa osastomme tukijäsenenäkin toimiva Pertti Laitinen ja koollekutsujana seurakunnan puutarhuri Seija Kotilainen, Varkauden kaupunki ei ollut vuoden loppuun mennessä nimennyt edustajaansa. Sen sijaan kultaus on suoritettu. Rintamaveteraanien neuvottelukunnan kautta puheenjohtajat lähettivät kaupungille anomukset: kaupungin myöntämän kuntoutusmäärärahan käyttöoikeuden laajentamisesta, veteraanien kuntoutuksen lääkärinlausunnon saamisen helpottamisesta. Kumpikaan anomus ei ole edennyt toivotulla tavalla ja ne otetaan uudelleen esille heti vuoden 2010 alussa. Vireille on pantu myös paikallisliikenteen alennuslippua koskeva asia. Siinä saatiinkin aikaan parannus: vuoden 2010 alusta voi ostaa 40 matkan lipun, joka voimassa 3 kuukautta. Tätä voivat käyttää myös puolisot ja lesket. Järjestettiin yhteinen teatteriretki Mikkeliin ja Pieksämäelle, konserttimatka Iisalmeen, kirkkokonsertti Varkauden Pääkirkkoon ja Varkaus-saliin, yhteinen retki veteraanipäivän pääjuhlaan Iisalmeen, käytiin katsomassa elokuvat Rukajärven tie ja Tällä Pohjan tähden alla. Järjestettiin syyskuussa edunvalvontaa koskeva informaatiotilaisuus. vuosi 2010 Kokouksia oli 4 pöytäkirjan pykäliä 39 Kokouksissa, jotka pidettiin 4. tammikuuta, 16. helmikuuta, 16.maaliskuuta ja 25. elokuuta käsiteltiin mm. seuraavia asioita 1. Vuoden 2009 aloite muistotaulun aikaansaamisesta viime sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten muistolle Varkauden kaupunki siirsi tämän aloitteen seurakunnalle. Seurakunta nimesi valmistelutyöryhmän. Siinä veteraanijärjestöjä edustaa Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan, seurakunnan luottamushenkilönä, osastomme

5 5 tukijäsenenäkin toimiva Pertti Laitinen ja koollekutsujana seurakunnan puutarhuri Seija Kotilainen, puheenjohtajana kirkkoherra Olli Tynkkynen. Hanke eteni v 2010 siten, että seurakunta varasi v 2011 talousarvioonsa ja Varkauden kaupunki kaupunginhallituksen käyttövaroista Työryhmä teki aloitteen liikekeräyksen toimeenpanemisesta v2011. Tämä asia on vuoden 2011 alussa etenemässä siihen suuntaan, että osastomme toimii keräyksen käytännön toimeenpanijana ja osaston sihteeri hoitaa hankkeen taloudelliset asiat. 2. Vuoden 2009 tehty aloite sankarihautojen hautakivien kultauksesta toteutettiin. 3. V Rintamaveteraanien neuvottelukunnan kautta puheenjohtajat lähettivät kaupungille anomukset: kaupungin myöntämän kuntoutusmäärärahan käyttöoikeuden laajentamisesta ja veteraanien kuntoutuksen lääkärinlausunnon saamisen helpottamisesta. Kumpikaan anomus ei ole edennyt toivotulla tavalla v V vireille pantiin myös paikallisliikenteen veteraanilippua koskeva asia. Tämä ratkesi myönteisellä tavalla ja helmikuun 2011 alusta veteraanitunnuksen omaavat sekä heidän puolisonsa ja veteraanien lesket voivat ostaa Varkauden kaupungin subventoiman veteraanilipun, joka kelpaa sekä Kuopion Liikenteen paikallisbusseissa että Palissa. Asiaa hoiti käytännössä Sotaveteraanien puheenjohtaja Jaakko Hendolin. 6. Kotona annettavaa veteraanikuntoutusasiaa käsiteltiin kokouksessa ja asia lähetettiin Rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan. Se päätti järjestää asian tiimoilta seminaarin, joka ei kuitenkaan vielä v2010 ole toteutunut. Puheenjohtajat palaavat asiaan v 2011 alussa. 7. Puheenjohtajat päättivät kokouksessaan kääntyä Varkauden kaupungin puoleen yhteisen perinnehuoneen saamiseksi. Huone on tarpeen osastoille kertyvän arvokkaiden perinnetavaroiden ja kuvien säilytyspaikkana. Toivottiin, että se saataisiin myös ennen pitkää yleisölle avoimeksi. Aloitteen tekijänä oli Aaro Monthan ja asian otti käytännössä hoitaakseen Jaakko Hendolin. Asia on edennyt niin pitkälle, että veteraanijärjestöt saavat nimellistä vuokraa vastaan v 2011 kevään korvalla käyttöönsä Tehtaan koululta pienen huoneen. 8. V 2009 pyydettiin seurakunnalta ohjeet havuseppeleen sijoituspaikasta polttohautauksen yhteydessä. Asia on tullut ajankohtaiseksi polttohautausten lisääntyessä. Ohjeet saatiin vuoden viimeisenä päivänä ja otettiin käyttöön v 2010 alusta. Kokouksessa 4.1. sovittiin myös yhteisestä käytännöstä veteraanitunnuksen omaavien naisjäsenten siunaustilaisuuksissa. Aktiivijäsenen kyseessä ollen lasketaan kukkalaite ilman nauhoja tervehdyksistä viimeisenä, muiden omaisille lähetetään adressi. 9. Puheenjohtajakokous välitti veteraanijärjestöjen toiveet Varkauden kaupungin kulttuurisihteerille ja seurakunnalle paikallisesta valtakunnallisen veteraanipäivän ohjelmasta. Ne toteutuivatkin kokonaan ja ensi kertaa seurakunta tarjosi kevyen lounaan messun jälkeen pelkän kahvitarjoilun sijasta. Päivän aikataulu tiivistyi ja

6 6 veteraanit tyytyväisiä. Yhteisiä retkiä : Yhteiset retket alkoivat tammikuun puolivälissä, kun käytiin katsomassa iltapäivänäytöksessä Havukka- Ahon ajattelija- elokuva. Ystävänpäivänä 14.helmikuuta toteutettiin yhteinen retki Iisalmen kulttuurikeskukseen Unto Monosen 80-vuotisjuhlakonserttiin Satumaa. Tiistaina hutikuun 13. päivänä klo 14 oltiin yhdessä katsomassa Varkauden teatterissa esitystä: Kun ilta ehtii. Savon Ammatti- ja aikuisopiston Vire tori toimintaan osallistuttiin Savon Sotilassoittokunta piti viihdekonsertin Varkaus-salissa su Konsertti saavutti suuren suosion kaupunkilaisten keskuudessa ja oli onnistunut ja siitä muodostui veteraanijärjestöjen pr-tilaisuus. Varkauden kaupunki antoi tilat korvauksetta käyttöömme. Kevään toimintakauden kruunasi viihteellinen rosvopaistitilaisuus Kämärillä, josta pääsi nauttimaan 66 osastoihin kuuluvaa. Järjestelyistä vastasi Finnairin lentohenkilökunta, yhdessä Puolustusvoimien ja Varkauden kaupungin kanssa. Syksyn toiminta alkoi, kun elokuisena lauantaina matkattiin 39 osastoihin kuuluvan voimin Kruunupuistoon nauttimaan veteraanien yhteisestä kesäpäivästä. Lauantaina syyskuun 4.päivänä osallistuttiin Pieksämäellä ensimmäiseen sotiemme veteraanien yhteiseen seutukunnalliseen kirkkopäivään. Syyskuun toisena sunnuntaina vietettiin Pääkirkossa perinteistä veteraanien paikallista kirkkopyhää. Vire Tori toiminta kutsui jälleen maanantaisin virkistymään. Aleksis Kiven päivänä, 10. lokakuuta nautittiin Pieksämäen Poleenissa operetista Iloinen Leski. Varkauden teatterissa katsottiin vielä lauantaina iltapäivänäytöksenä musikaali- Zorbas 43 osastoihin kuuluvien voimin. Yhteistyö on tiivistynyt vuosi vuodelta ja koettu myönteiseksi ja tärkeäksi. vuosi 2011 Puheenjohtajat kokoontuivat 9 kertaa, pöytäkirjan pykäliä 83 Kokoukset pidettiin 12. tammikuuta, 2. ja 7. helmikuuta, 7. maaliskuuta, 20.huhtikuuta, 6. kesäkuuta, 9.syyskuuta, 16.marraskuuta. Kokouksessa käsiteltyjä asioita: Tammikuun kokouksessa saatettiin ilolla todeta, että kaupungin paikallisliikenteen veteraanikortti oli ulotettu koskemaan myös veteraanien leskiä. Eniten huolta ja yhteydenpitoa kaupungin sosiaali- ja terveyslautakuntaan päin aiheutti rintamaveteraaneille kotiin vietäviä palveluita ja veteraanikuntoutusta koskevat valtiolta saadut rahat. Vasta marraskuussa asiaan saatiin vauhtia, mutta oli pakko todeta, että kaupungin taholta asiaa hoidettiin vitkutellen. Asia puhutti puheenjohtajia jokaisessa kokouksessa. Vain 35 veteraania ehti määräajassa jättää anomuksen, osastoihin kuulumattomat jäivät kokonaan huomioimatta. Toivomme, että v 2012 on otettu oppia ja asia saadaan heti huhtikuussa kunnolla vireille.

7 7 Helmikuun kokouksissa tehtiin esitys kaupungille kuntoutusmäärärahan jaosta ja voitiin todeta, että v 2009 vireille pantu ja 2010 uudestaan tehty anomus määrärahan käytön laajentamisesta erilaisiin kotipalveluihin ja joka silloin sai kielteisen päätöksen, tuotti vihdoin myönteisen tuloksen. Yhteisiä retkiä ja toimintaa Sotainvalidien ja rintamaveteraanien sekä mies- että naisjäsenten yhteinen kuntoilu uimahallilla toteutettiin joka keskiviikko. Otto Turunen vastasi siitä. Harjoituskertoja oli 33 ja niissä osallistujia yhteensä 408. Ohjelmaan kuului kuntosali, vesijumppa ja sauna. Sotaveteraaneilla vastaavaa toimintaa oli tiistaisin ja torstaisin, naisilla perjantaiaamuisin. Savon Ammatti- ja aikuisopiston järjestämään Vire Tori- toimintaan helmikuussa osallistui 12 osastoihin kuuluvaa elo-syyskuussa 13. Neljänä peräkkäisenä maanantaina ohjelma koostui erilaisista teemoista, nautittiin yhteisesti valmistettu ateria ja päiväkahvi. Osastot vastasivat jäsentensä ruoka-ainekustannuksista. Vire Tori toimintaa on ollut jo 7 vuoden ajan, aluksi vain sotainvalideja vuodesta 2009 kaikkia veteraaneja koskevana. Opiston tarjoamalle ohjelmalliselle joululounaalle osallistui 9 veteraaniosastojen edustajaa. Helmikuun 18.päivänä 30 osastoihin kuuluvaa katsoi Varkauden teatterissa Miehen kylkiluu- näytelmän, maaliskuussa oli elokuvien Kirjeitä lapsuudestani ja Tuntematon emäntä vuoro, huhtikuussa 38 matkusti bussilla katsomaan Kuopion kaupunginteatteriin Papin perhettä, kesäkuun puolivälissä veteraanien yhteiseen kesäpäivään Karkialammilla osallistui Varkaudesta 35, rosvopaistitilaisuuteen Joensuussa elokuun viidentenä 35, lokakuun 30 päivänä mentiin 50 hengen joukolla nauttimaan Poleenissa Kreivitär Marizasta ja marraskuun 12 päivänä Sota luo laulunsa konsertti Mikaelissa houkutti 41 mukaan lähtijää, Varkauden kaupungin järjestämään Kuopion kuuluisan nuorisokuoron itsenäisyyspäivän konserttiin Punapaula ilmoittautui 43. Seutukunnallinen kirkkopäivä 4.syyskuuta 2011 ansaitsee oman lukunsa. Vuonna 2010 siirryttiin Suur-Savossa seutukunnallisiin kirkkopäiviin, jotta matkat veteraaneille eivät muodostuisi liian pitkiksi. Ensimmäinen pidettiin Pieksämäellä ja nyt oli Varkauden vuoro vastata järjestelyitä. Vuoden 2012 kirkkopäivä pidetään sunnuntaina 2.9. Joroisissa. Kirkkopäivän valmistelu Varkaudessa käynnistyi pidetyllä suunnittelukokouksella. Varkauden Sotaveteraanit ry otti vastuulleen taloudellisten asioiden hoidon. Sotainvalidit puolestaan otti vastuun käytännön asioista seurakunnan kanssa yhteistyössä. Yhteisponnisteluin onnistuttiin järjestämään varsin antoisa päivä pääkirkolla. Se kokosi kaikkiaan messuun 210 ja pääjuhlaan 161 osallistujaa Joroisista, Pieksämäeltä ja Varkaudesta. Varkauden Rintamaveteraanit ry kuuluu Pohjois-Savon piiriin, jolla oli oma veteraanien ja reserviläisten kirkkopyhä Tuusniemellä, mutta rintamaveteraaniosastosta oli väkeä ja puheenjohtaja osallistui seppelpartioon. Päivä alkoi messulla klo 10. Liturgina toimi vs. kirkkoherra Jarkko Piippo, saarnan piti emerituslääninrovasti Reino Eskelinen, jumalanpalvelusmusiikista vastasivat kanttori Sirkka Häkli ja seurakuntakuoro. Seppelpartio lähetettiin Pirtinniemen sankarihaudoille, jossa kunniavartiossa seisoivat reservinupseerit Seurakuntasalissa tarjotun maittavan lounaan jälkeen siirryttiin klo 13 takaisin kirkkosaliin pääjuhlaan. Musiikista vastasi Savon Sotilassoittokunta

8 8 musiikkiyliluutnantti Jarkko Aaltosen johdolla. Saatiinpa nauttia myös sopraano Eija Kettusen heleästä laulusta. Häntä säesti kanttori Sirkka Häkli. Juhlapuheen piti emerituspiispa Matti Sihvonen ja veteraanin puheenvuoron käytti sotainvalidi Otto Malkki. Juhlan alussa kuultiin myös kaupungin tervehdys. Loppusiunauksen suoritti Varkauden ortodoksiseurakunnan kirkkoherra Bogdan Grosu kirkkokuororyhmänsä avustamana. Messun ja pääjuhlan taltioi toimittaja Vesa Moilanen cd:lle sekä äänellisesti että kuvin. SOKERINA POHJALLA TOTEUTUNEET UNELMAT: 1. Perinnehuone Elokuun lopulla 2010 Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthanin aloitteesta alettiin tunnustella mahdollisuutta saada yhteinen perinnehuone, jonne veteraanijärjestöjen haltuun vuosien mittaan karttuneet puhdetyöt ja muu arvokas aineisto voitaisiin koota sekä asianmukaisesti säilytettäväksi että jälkipolvien nähtäväksi. Sotaveteraanien puheenjohtaja Jaakko Hendolin heitti asiassa verkot veteen kaupungin suuntaan. Tehtaankoululta löytyi pieni huone, joka kokonsa puolesta ja kolmannessa kerroksessa sijaitsevana ei ollut tarkoitukseen sovelias. Hanke toteutui kuitenkin eri vaiheiden jälkeen siten, että Varkauden ev. lut. seurakunta antoi käyttöömme veloituksetta pääkirkon vieressä sijaitsevasta seurakuntatalosta huoneen. Seurakunnan kanssa hyvässä yhteistyössä se saatiin kalustettua asianmukaisesti. Löytyipä kokouspöytäkin kaupungin omistamalta, purettavalta emäntäkoululta. Tila toimii myös veteraanijärjestöjen kokoustilana ja sotainvalidiosaston toimistona. Parhaillaan on menossa perinnehuoneeseen sijoitettavien esineitten kartoitus ja kunnostus. Toivottavasti tulevaisuudessa voimme tarjota erilaisille ryhmille mahdollisuuden tutustua koottuun aarteistoon. 2. Sodissa 1939 ja 1945 kaatuneitten ja kentälle jääneitten muistotauluhanke. Huhtikuun 23.päivä vuonna 2009 veteraanijärjestöt lähettivät Varkauden kaupunginhallitukselle anomuksen otsikossa mainitusta asiasta. Kaupunki siirsi tämän aloitteen seurakunnalle luvaten taloudellista tukea. Seurakunta ostautui heti asiaan ja kirkkoneuvosto nimesi valmistelutyöryhmän. Siihen veteraanijärjestöjä edustamaan osastot valitsivat Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthanin, luottamushenkilöitä edusti Pertti Laitinen, sihteerinä toimi seurakunnan puutarhuri Seija Kotilainen, puheenjohtajana kirkkoherra Olli Tynkkynen. Marraskuun lopulla 2010 seurakunnan toimesta lähetettiin 52 suurehkolle yhteistyöyritykselle kirje, jossa tiedusteltiin halukkuutta tukea hanketta taloudellisesti. Seurakunta varasi v 2011 talousarvioonsa ja Varkauden kaupunki kaupunginhallituksen käyttövaroista Pian selvisi, että on toimeenpantava yrityskeräys. Päädyttiin siihen, että sotainvalidiosasto vastaa keräyksestä ja hankkeen taloudenhoidosta, käytännössä se lankesi sotainvalidien sihteerin tehtäväksi. Hän liittyikin työryhmän Keräyslupa-anomus pantiin heti vireille, ja se saatiin koskien Pohjois-Savon poliisipiirin aluetta ts. voitiin lähestyä kaikkia niitä yrityksiä, joilla on toimintaa po.

9 9 alueella. Keräyksen suojelijaksi lupautui Kuopion piispa Wille Riekkinen. Edessä oli kivinen sarka kynnettävänä. Hankkeen esittelytilaisuuteen , johon oli kutsuttu julkisensanan ja yritysten edustajia, saapui vain Varkauden lehden toimittaja ja kuvaaja, järjestävän seurakunnan ja veteraanijärjestöjen edustajat sekä seurakunnan tiedottaja. Kaiken kaikkiaan oltiin yhteydessä kirjeitse, puhelimitse, sähköposteilla, jopa henkilökohtaisesti käymällä yli 250 yritykseen. Joihinkin yhä uudelleen ja uudelleen. Tiliä kartutettiin myös kolehtivaroin. Syksyn lähestyessä tilanne alkoi näyttää liki toivottomalta. Rohkeasti järjestettiin kuitenkin tarjouskilpailu uskoen rahoituksen toteutuvan. Vähitellen alkoi näkyä valoa tunnelin päässä. Kaupunki varasi v 2012 budjettiin Kun muitakin suurempia lahjoituksia oli kirjautunut tilille, voitiin kokouksessa todeta helpottuneena rahoituksen olevan kunnossa. Urakoitsijaksi valittiin Kaavin Kivi Oy. Tietojen keruun sankarivainajista suoritti noin viikossa sotainvalidien tukijäsen, toimittaja Päivi Anias varsin kohtuullisin kustannuksin. Hän suunnittelee myös kansiot, jotka sisältävät kaiken saatavissa olleen tiedon sankarivainajista. Urakkasopimusneuvottelu pidettiin perinnehuoneessa Paikalla olivat kaikki kolme veteraanijärjestön puheenjohtajaa, asiantuntijoina seurakunnan hallintojohtaja Olli Siivola ja puutarhuri Seija Kotilainen. Tilaus tehtiin Muistotaulut ovat tummaa graniittia. Pääkirkon kolmeen tauluun tallentuu 260 nimeä ja Kangaslammin kahteen tauluun 82 nimeä. Muistotaulut paljastetaan kansallisena veteraanipäivänä juhlallisin menoin. Päivän suunnittelu on jo pitkällä. Voisi sanoa kuvaannollisesti, että hanke on vaatinut verta, hikeä ja kyyneleitä. Pelkästään kokouksia on pidetty asian tiimoilta 16. Samaan hengen vetoon voi todeta viitaten vuoden 2012 veteraanipäivän tunnukseen: Jälleenrakentamisen sankarit, että sankarivainajat ovat tämän kunnianosoituksen ansainneet ja me sen heille ja heidän omaisilleen koko sydämestämme suomme. vuosi2012 Puheenjohtajat kokoontuivat 6 kertaa, pöytäkirjanpykäliä karttui 64 Kokoukset olivat 26. tammikuuta, 22. helmikuuta, 16.huhtikuuta,5.syyskuuta,19.marraskuuta ja 19.joulukuuta. Kokouksessa käsiteltyjä asioita: Tammikuun kokouksessa käsiteltiin muistotauluhankkeen edistymistä ja suunniteltiin alkaneen vuoden yhteisiä retkiä. Vastattiin Pohjois-Savon aluetoimiston kyselyyn perinne-esineiden säilyttämisestä. Hyvillä mielillä todettiin, että yhteiset aloitteet, jotka koskivat avokuntoutusta ja kotiin vietäviä palveluita olivat tuottaneet tulosta. Tämä asia oli ollut huolenaiheena Kela postittaa v 2013 po. olevan kirjeen, jolloin se saavuttaa nekin veteraanit, jotka eivät ole minkään osaston jäseniä. Helmikuussa tehtiin Varkauden kaupungille esitys kaupungin myöntämän

10 10 avokuntoutusmäärärahan jaosta. Saatettiin tiedoksi Joroisissa 2.9. olevan seutukunnallisen kirkkopäivän ohjelma. The Sound of Music- musikaali Joensuun kaupungin teatterissa keräsi 46 osallistujaa. Retken tilitys hyväksyttiin. Huhtikuun kokouksessa voitiin tyydytyksellä todeta, että sankarivainajien muistotaulut ovat valmiita ja paljastusjuhla yksityiskohtaisesti suunniteltu. Keskusteltiin vitriinin hankkimisesta perinnehuoneeseen perikuntien luovuttamia kunniamerkkejä varten. Syyskuun kokouksessa päätettiin teatteriretken yhteiskuljetuksesta Jyväskylän kaupungin teatteriin esitykseen Myrskyluodon Maija. Todettiin Viretori-toiminnan osallistujat eri osastoista. Hyväksyttiin Runnin retkeä ja Piaf esitystä koskevat tilitykset. Sovittiin viimeisistä valmisteluista Savon Sotilassoittokunnan viihdekonsertin osalta. Joulukuussa allekirjoitettiin anomus Kaupunginhallitukselle veteraaniasiainneuvottelukunnan asettamisesta valtuuskaudelle Todettiin, että kaikki veteraanijärjestöt ovat nyt muuttaneet perinnehuoneeseen ja niiden päättävien elinten kokoukset pidetään siellä. Yhteyshenkilönä toimii sotainvalidien sihteeri. Hän myös arkistoi puheenjohtajakokousten pöytäkirjat. Oltiin huolestuneita kaupungin tilanteesta tuetun palveluasumisen ja laitospaikkojen osalta. Päätettiin tehdä aloite sosiaali- ja terveyslautakunnalle palvelusetelin käyttöönottamisesta niiden jonottajien osalta, joiden luona kotipalveluja/tai kotisairaanhoito käy ainakin 5 kertaa vuorokaudessa. Päätettiin esittää osastojen hallituksille /johtokunnalle, että Kolmen sotilassoittokunnan konserttiin pe Warkaus-salissa kustannettaisiin lippu osastojen varsinaisille jäsenille, heidän puolisoilleen ja leskilleen. Päätettiin, että seutukunnallinen kirkkopäivä pidetään to Varkauden Pääkirkolla ja siihen anotaan sotilassoittokuntaa. Sihteeri hoitaa asian eteenpäin viemisen. Yhteisiä retkiä ja toimintaa Sotainvalidien ja rintamaveteraanien sekä mies- että naisjäsenten yhteinen kuntoilu uimahallilla toteutettiin joka keskiviikko. Otto Turunen vastasi siitä. Harjoituskertoja oli 32 ja niissä osallistujia yhteensä 244. Ohjelmaan kuului kuntosali, vesijumppa ja sauna. Sotaveteraaneilla vastaavaa toimintaa oli tiistaisin ja torstaisin, naisilla perjantaiaamuisin. Savon Ammatti- ja aikuisopiston järjestämään Viretori- toimintaan osallistui 10 osastoihin kuuluvaa. Viitenä peräkkäisenä maanantaina ohjelma koostui erilaisista teemoista, nautittiin yhteisesti valmistettu ateria ja päiväkahvi. Osastot vastasivat jäsentensä ruoka-ainekustannuksista. Viretori toiminta alkoi v 2005 aluksi vain sotainvalideille tarkoitettuna. Vuodesta 2009 alkaen se on ollut kaikkia veteraaneja koskevaa. Retkien kustannukset pysyivät kohtuullisina sekä osastojen jäsenille että osastoille. Periaate oli, että kuljetuksen maksoivat osastot osallistujien pääluvun mukaan jyvitettynä. Retkiin sisältyvää lipun hintaa, väliaikatarjoilua ja lounasta sponsoroitiin. Mukaan otettiin myös ulkopuolisia täydennykseksi. He maksoivat käyvän hinnan, kuljetusta lukuun ottamatta, koska bussin hinta on sama

11 11 matkustajien lukumäärästä riippumatta. Retki toteutettiin, mikäli lähtijöistä puolet oli osastojen jäseniä. Joensuun kaupunginteatterissa nähtiin lauantaina musikaali The Sound of Music. Matkaan osallistui kaikkiaan 46, joista 27 veteraanijärjestöihin kuuluvaa. Helmikuun 22.päivänä kokoontui Warkaus-saliin kolmen sotilassoittokunnan konserttiin noin kolmekymmentä järjestöihimme kuuluvaa. Jyväskylän kaupunginteatteriin tehtiin retki la esitykseen Piaf mukana 36, joista sihteeri mukaan luettuna 20 veteraanijärjestöihin kuuluvaa. Rosvopaistia pääsi Iisalmessa 9.5. nauttimaan 30 varkautelaista. Veteraanien yhteiseen kesäpäivään Tanhuvaaraan matkattiin keskiviikkona osallistujan kera. Joroisten kirkolla pidettyyn seutukunnalliseen kirkkopäivään osallistui 40 varkautelaista. Varkauden Rintamaveteraanit osallistuivat seuraavana sunnuntaina 9.9. Suonenjoella järjestettyyn Pohjois-Savon piirin veteraanien ja reserviläisten kirkkopyhään. Runnin kylpylässä Iisalmessa vietettiin lauantaina 8.9. virkistyspäivä 23 osallistujan kanssa. Warkaus-sali keräsi keskiviikkoiltana Savon Sotilassoittokunnan viihdekonserttiin 350 kuulijaa, näiden joukossa viitisenkymmentä osastoihin kuuluvaa. Jyväskylän kaupunginteatterissa olimme toistamiseen lokakuun 20. päivänä. Näimme upean koskettavan Myrskyluodon Maijan. Nautinnon kruunasi Maija-menu esityksen jälkeen. Mukana oli 37 osallistujaa näistä 24 osastoihin kuuluvaa ja matkanjohtajana toiminut sotainvalidien sihteeri. Varkauden kaupungin järjestämään itsenäisyyspäivän konserttiin osallistui 35 osastoihin kuuluvaa. Sotaveteraaneilla oli oma joulujuhlansa Sotainvalidit ja rintamaveteraanit viettivät ensimmäistä yhteistä joulujuhlaansa Lucian päivänä henkilön voimin. Sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten Muistotaulut Veteraanijärjestöjen unelma vihdoinkin todeksi. Meillä oli unelma, Martin Luther Kingin kuuluisaa lausetta: I have a dream mukaillen, sotiemme veteraanijärjestöt: Varkauden Sotainvalidit ry, Varkauden Sotaveteraanit ry ja Varkauden Rintamaveteraanit ry tekivät aloitteen sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten sankarivainajien muistotaulujen aikaansaamiseksi. Aloite osoitettiin Varkauden kaupungille. Aikansa vihreän veran alla muhineena se siirtyi lopulta Varkauden ev. lut. seurakunnalle lupauksin kaupungin taloudellisesta avusta. Seurakunta ottautui oitis asiaan. Toukokuussa 2010 jo aiemmin perustettu työryhmä aloitti toimintansa. Työryhmässä oli edustettuna seurakunnan sekä viranhaltija- että kirkkoneuvostotaho lisäksi Varkauden veteraanijärjestöjen valitsema edustajana rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan, itsekin tunnuksen omaava veteraani. Hieman myöhemmin työryhmää täydennettiin vielä sotainvalidien sihteerin työpanoksella. Hankkeen rahoitus osoittautui varsin työlääksi. Se onnistui lopulta Varkauden kaupungin ja seurakunnan merkittävällä tuella sekä Pohjois-Savon alueen

12 12 poliisilaitoksen luvan mukaisella keräyksellä, jonka järjestäjänä ja hankkeen taloudesta vastaavana toimi Varkauden Sotainvalidit ry. Keräyksen suojelijaksi lupautui Kuopion hiippakunnan piispa Wille Riekkinen. Keräys kohdistettiin noin 250 Pohjois-Savon alueella toimivalle yritykselle. Jälkeenpäin voi todeta, että hankkeemme oli Taivaan Isän erityissuojeluksessa, sillä aika ajoin piinalliselta tuntuva odotus palkittiin v 2011 marraskuussa, kun alkuperäisen kustannusarvion todettiin laskeneen merkittävästi. Hankkeen urakan tilaajana oli Varkauden Sotainvalidit ry ja käytännön toteutuksesta vastasi Varkauden seurakunta. Urakoitsijaksi valittiin Kaavin Kivi oy, jonka kanssa urakkasopimus allekirjoitettiin joulukuun lopulla. Taulut ovat tummaa graniittia. Niihin on kaiverrettu Vapaudenristin Ritarikunnan neljäs vapaudenristi ja otsikko: Pro patria Pääkirkon kolmeen tauluun kaiverrettiin 260 ja Kangaslammin kirkon kahteen tauluun 82 sankarivainajan nimi, syntymäaika sekä kaatumisaika ja - paikka. Tietojen keruun suoritti asiantuntevasti toimittaja, Varkauden Sotainvalidit ry:n tukijäsen Päivi Anias Hän suunnitteli ja toteutti myös taulujen läheisyyteen sijoitettavat kansiot, joista löytyy kaikki saatavissa oleva tieto kustakin sankarivainajasta. Taakka putosi työryhmän harteilta. Taulut asennettiin paikoilleen maaliskuun 28.päivänä mustalla kankaalla verhottuna odottamaan juhlallista paljastushetkeä. Kansallinen veteraanipäivä 27. huhtikuuta koitti koleana ja sateisena, mutta mieli oli auvoinen. Kangaslammin kirkossa tilaisuus alkoi kello 9 lyhyellä hartaushetkellä, jonka jälkeen veteraanijärjestöjen puolesta Aaro Monthan luovutti juhlallisin menoin muistotaulut. Seurakunnan kirkkoherra Olli Tynkkynen ja kappeliseurakunnasta kappalainen Kari Iivarinen ja puheenjohtaja Sinikka Pulkkinen olivat vastaanottajina. Tilaisuudessa kuultiin Kangaslammin koulun kuoroa. Oli liikuttavaa nähdä, miten paikalla ollut yli 60-päinen juhlaväki katseli ja luki heille tuttuja taulussa olevia nimiä. Vielä laskettiin seppeleet sankarihaudalle, jossa kunniavartiossa seisoivat Varkauden reserviupseerikerhon edustajat. Sitten oli aika siirtyä odottavaan bussiin määränpäänä Varkauden Pääkirkko. Sinne kokoontuikin sanankuulijoita yli 140. Sanajumalanpalveluksen alussa lähti seppelpartio Pirtinniemen sankarihaudoille. Tasan puolenpäivän aikaan koitti kauan odotettu hetki. Veteraaniväki seurasi sitä videotykin välittämänä seurakuntasalissa. Kuultiin kaunista jousimusiikkia, kahden nuoren taitajan viululla ja sellolla esittämänä. Varkauden kaupungin nuorisovaltuuston edustajat poistivat Aaro Monthanin luovutuspuheen päätteeksi muistotauluja peittävän verhon. Kirkkoherra Olli Tynkkynen piti vastaanottopuheen. Mieleenpainuva, antoisa veteraanipäivä päättyi seurakunnan tarjoamaan ohjelmalliseen juhlalounaaseen. Sen musiikillisesta annista vastasivat Varkauden Seniorilaulajat. Mieliä herkisti Pirkko Totron esittämä katkelma trilogiasta Täällä Pohjantähden alla. Koko kaupunki kylpi kirkkaassa kevätauringon paisteessa, kun tyytyväiset juhlijat suuntasivat askeleensa kotimatkalleen. vuosi 2013 Puheenjohtajat kokoontuivat 5 kertaa, pöytäkirjanpykäliä karttui 51

13 13 Kokoukset pidettiin 30. tammikuuta, 22.maaliskuuta, 9.huhtikuuta,17.kesäkuuta ja21.lokakuuta. Kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Tammikuun kokouksessa oltiin huolissaan edelleen palveluasumiseen jonottavien määrästä ja pitkästä jonotusajasta. Tehtiin aloite Varkauden perusturvalautakunnalle palvelusetelin käyttöön ottamisesta, kun jonottaja haluaisi ja voisi hakeutua sen turvin yksityiseen palvelutaloon. Tämä aloite sai vastauksen vasta joulukuussa Tilanteen todettiin kokonaan muuttuneen Louhirinne 2 valmistuttua 2. Palveluseteli on otettu käyttöön kaupungin tehostetussa palveluasumisessa Kaupungilla on jatkuva haku palveluseteliyrittäjistä, jotka täyttävät sosiaali- ja terveyslautakunnan perusteet.4. Kesäkuussa 2013 lakkasi pitkäaikainen laitoshoito ja se korvautui tehostetun palveluasumisen toimintana Käpykankaan palvelukeskuksessa Käpyrinne 2 ja Palveluseteli on viimesijaisin tapa ratkaista hoivapaikan saaminen. Suunniteltiin yhteisiä retkiä ja päätettiin niistä perittävistä osallistumismaksuista osastojen varsinaisten jäsenten, heidän puolisoittensa, leskien ja saattajien osalta sekä tukijäseniltä ja mahdollisilta ulkopuolisilta. Varkauden Sotaorvot ry osalta todettiin, että heidän kattojärjestönsä on Kaatuneitten omaisten liitto. Heille tarjotaan mahdollisuutta osallistua omalla kustannuksellaan retkiin. Yhteisseppeleissä heidät on jo huomioitu yhdistyksensä perustamisvuodesta alkaen. Tammikuun pidettiin kuntakokous, jossa valittiin kuntavastaavaksi Riitta-Leena Heinonen ja sovittiin veteraanikeräystuoton jako osastojen kesken. Keräystoimikuntaan valittiin Rintamaveteraanit ry:n varapuheenjohtaja Aulis Huttunen, Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Jaakko Hendolin, koollekutsujaksi ja puheenjohtajaksi kuntavastaava. Maaliskuun kokouksessa hiljennyttiin sotaveteraanien puheenjohtaja Jaakko Hendolinin muistolle ja toivotettiin uusi puheenjohtaja Matti Jaatinen tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtaja kertasi yhteistyön vaiheita. Tarkastettiin ja täydennettiin osastojen jäsenluettelot. Tehtiin esitys kaupungille sen myöntämän veteraanikuntoutusmäärärahan jaosta eri osastojen kesken. Sovittiin perinnehuoneen varauskäytännöstä, jossa kokouksen sihteeri toimii yhteyshenkilönä. Päätettiin hankkia kirkkopihaan opastaulu perinnehuoneeseen. Huhtikuun kokouksessa hyväksyttiin kuntavastaavan laatima veteraanikeräyksen tilitys. Päätettiin lähettää sivistystoimenjohtajalle anomus, että oppilaitokset ottaisivat v 2014veteraanityön päivätyökeräystensä kohteeksi. Tähän anomukseen saatiin puolen vuoden odotuksen jälkeen kielteinen päätös. Todettiin, että Varkauden kaupunki oli jakanut ja maksanut kuntoutusmäärärahan puheenjohtajien esittämällä tavalla. Kesäkuun kokouksessa suunniteltiin syksyn retkiohjelmaa. Päätettiin, että perinnehuoneen suursiivous teetetään Tmi. Tiina Voutilaisella. Kulu jaetaan osastojen kesken tasan.

14 14 Kokouksessa vieraili Pentti Huopainen kertoen Pohjois-Savon perinneyhdistyksen toiminnan nykytilasta ja suunnitelmista Lokakuun kokouksessa vuoden 2014 veteraanikeräysasia oli esillä. Varusmiehiä koetettiin saada Rissalasta, koska sekä Vekarajärveltä että Kajaanista on liian pitkä matka. Mikäli varusmiehiä saadaan anottu määrä, Varkaus harkitsee lähteekö se mukaan keräykseen, koska julkisesti on jo ilmoitettu keräysten Varkauden osalta päättyneen. Koska veteraanien yhteinen kirkkopäivän järjestämisvuoro on Varkaudella, asiaa valmisteltiin perusteellisesti laaditun luonnoksen pohjalta. Sihteeri oli neuvotellut asiasta kirkkoherra Olli Tynkkysen kanssa. Suur-Savon sotainvalidipiirin puheenjohtaja eversti Hannu Toivonen oli pyydettäessä lupautunut juhlapuhujaksi. Päivän yksityiskohtiin palataan heti v 2014 alussa. Todettiin, ettei Varkauden Sotainvalidit ry voi liittyä Pohjois- Savon perinneyhdistykseen. Rintamaveteraanit liittyvät siihen, ja Sotaveteraanien osalta asiaa selvitellään. Valmisteltiin osallistumista valtakunnalliseen Itsenäisyyspäivän paraatiin Mikkelissä. Veli Tirkkosen kenttäpostikirjeet ja kortit on järjestetty asianmukaisesti. Yhteisiä retkiä ja toimintaa vuonna 2013 sotainvalidien ja rintamaveteraanien sekä mies- että naisjäsenten yhteinen kuntoilu uimahallilla toteutettiin joka keskiviikko. Otto Turunen vastasi siitä. Harjoituskertoja oli 32 ja niissä osallistujia yhteensä 246. Ohjelmaan kuului kuntosali, vesijumppa ja sauna. Sotaveteraaneilla vastaavaa toimintaa oli tiistaisin ja torstaisin, naisilla perjantaiaamuisin. Savon Ammatti- ja aikuisopiston järjestämään Viretori- toimintaan , ja osallistui kuhunkin 12 osanottajaa, joihinkin päiviin jopa enemmän.. Ohjelma koostui erilaisista teemoista, nautittiin yhteisesti valmistettu ateria ja päiväkahvi. Osastot vastasivat jäsentensä ruoka-ainekustannuksista. Viretori toiminta alkoi v 2005 aluksi vain sotainvalideille tarkoitettuna. Vuodesta 2009 alkaen se on ollut kaikkia veteraaneja koskevaa. Retkien kustannukset pysyivät kohtuullisina sekä osastojen jäsenille että osastoille. Periaate oli, että kuljetuksen maksoivat osastot osallistujien pääluvun mukaan jyvitettynä. Retkiin sisältyvää lipun hintaa, väliaikatarjoilua ja lounasta sponsoroitiin. Mukaan otettiin myös ulkopuolisia täydennykseksi. He maksoivat käyvän hinnan, kuljetusta lukuun ottamatta. Retki toteutettiin, mikäli lähtijöistä puolet oli osastojen jäseniä. Helmikuun 24.päivänä nautti Savonlinnan teatterissa 20 osastoihin kuluvaa Veikko Lavi laulunarvoinen -esityksestä. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä nähtiin Mikkelin teatterissa Kunnon sotamies Svejk. Retkeen osallistui 28. Maaliskuun 27.päivänä katsottiin Varkauden teatterissa Äideistä parhain. Paikalla oli 43 osastoihin kuuluvaa. Valtakunnalliseen veteraanipäivän juhlaan Jyväskylään lähdettiin 40 osallistujan voimin. Päivän juhlallisuuksiin Varkaudessa osallistui 47ja Kangaslammin kirkolla 20. Veteraanien kesäpäivää 8.6. Tanhuvaarassa vietti 27 varkautelaista Sotainvalidien ja Rintamaveteraanien yhteinen leiripäivä sai 30 osallistujaa saapumaan Kangaslammin kirkolle 9.elokuuta. Rosvopaistia nauttimaan pääsi Kuopioon 13.elokuuta 50 Varkaudesta.

15 15 Pieksämäen Vanhassa kirkossa pidettyyn seutukunnalliseen kirkkopäivään osallistui 29 varkautelaista. Lokakuun 13 päivänä kuuntelimme Pieksämäen Poleenissa Kenttäharmaa-orkesterin konserttia täpötäydessä salissa. Meitä oli 40. Marraskuun 16, päivänä olimme jälleen Mikkelin teatterissa Nyt katsomassa Lainatenoria. Mukana oli 26. Pienoisbussilla pääsi 14 osastoihin kuuluvaa kutsuvierasta seuraamaan itsenäisyyspäivän valtakunnallista paraatia ja osallistumaan juhlavastaanotolle Mikaelissa. Varkauden kaupungin itsenäisyyspäivän juhlan teemana olivat maakunnat. Juhlayleisöä oli Warkaus-salissa kolme ja puoli sataa, joukossa myös veteraaniväkeä. Sen sijaan jumalanpalveluksessa Pääkirkossa oli vain 7 henkilöä, Kangaslammilla hartaudessa ja kirkkokahveilla 23. Sotainvalidit ja rintamaveteraanit viettivät yhteistä joulujuhlaansa henkilön voimin. Sotaveteraanien joulujuhla oli ja väkeä oli 76. Lucian päivänä Varkauden teatterissa katsoi näytelmän Kekkonen syntymästä kuolemattomuuteen 24 osastoihin kuuluvaa. Valtakunnallinen Veteraanikeräys 3.4.ja 4.4. Varkaudessa tämä keräys toteutettiin ensimmäistä kertaa. Pohjois-Karjalan prikaatin 60 varusmiestä saapui Varkauden Pääkirkolle keskiviikkona vänrikki Simo Potkurin ja sama määrä torstaina ylikersantti Santtu Bräysckyn johdolla. Talkooväkeä oli 70, joista 50 opasta, 12 rahanlaskijaa ja 6 tarjoilusta huolehtivaa. Sotainvalidiosaston emännät hoitivat keittiöpuolen tunnetulla taidollaan. Oppaina olivat osastojen tukihenkilöt, Lions Clubien jäsenet, muutama osaston jäsenkin. Rahanlaskija apua saatiin myös LC Justiinoilta. Keräys sai runsaasti julkisuutta sekä Warkauden lehdessä, Sinun Savossa ja pakallisradiossa. Tuotto oli yli yksitoistatuhatta, josta kulut vain 3%. Tämä osastojen yhteisponnistus tuotti hyvän tuloksen. Perinteen vaaliminen Kuten edellä on kerrottu, perinnetyö oli esillä vuosien mittaan useaan otteeseen. Vuonna 2013 Varkauden Sotainvalidit liittyivät Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon perinneyhdistykseen. Toistaiseksi yhteyshenkilönä toimii osaston toiminnanjohtaja. Rintamaveteraanit liittyvät Pohjois-Savon perinneyhdistykseen. Sotaveteraanien osalta asia on avoin.

16 16 Varkaudessa olevat sota-ajan muistomerkit kartoitettiin. Osasta pitää huolta kaupunki, pääosasta seurakunta. Tätä työ on vielä Kangaslammin osalta kesken. Seurakunnan puutarhuri Seija Kotilainen ei ole muilta työkiireiltään ehtinyt hoitaa asiaa kuntoon vuoden loppuun mennessä. Varkauden Sotainvalidit ry julkaisi kirjan Otto Malkin Kuvamuistoja v sieltä jostakin. Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan lahjoitti kirjan Rintamaveteraaniliitolle ja sitä kautta kirjasta oli artikkeli Veteraanilehdessä. Koko painos on tällä erää loppuunmyyty. Arkistokappaleet on nähtävissä perinnehuoneessa. Sotainvalidit saivat myös arvokkaan lahjoituksen, kun sotainvalidi ja aktiivi sotaveteraani Veli Tirkkonen lahjoitti 16 kenttäpostikorttia ja yli 70 kenttäpostikirjettään. Nämä ovat nyt nähtävinä asianmukaisesti järjestettyinä perinnehuoneessa. Kirjeet taltioitiin myös cd-muotoon. Näistä kirjeistä kolme kuultiin peräkkäisillä viikoilla aina samaan kelloaikaan Radio Varkaudessa Riitta- Leena Heinosen esitteleminä ja lukemina. Jouluaattona kotiin kirjoitettu kirje korsusta Sotainvalidi ja rintamaveteraani Kauko Kokin sisar luovutti veljensä saamat kunniakirjat tämän kuoleman jälkeen perinnehuoneeseen. Ongelmaksi alkaa muodostua viirien ja kunniakirjojen säilyttäminen, kun perikunnat haluavat luopua niistä. Jonkin verran puhetöitä yms. sota-aikoihin liittyvää esineistöä on saatu esille perinnehuoneeseen.

liite 1/8.2.2007 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2007

liite 1/8.2.2007 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2007 1 liite 1/8.2.2007 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2007 Neuvontapalvelu: Huolehditaan yhdessä Kyyhkylän kuntoutussairaalan palveluneuvojan kanssa siitä, että jokainen osaston jäsen, puoliso

Lisätiedot

3 /17./.1.2008. Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2008

3 /17./.1.2008. Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2008 1 3 /17./.1.2008 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2008 Neuvontapalvelu: Huolehditaan yhdessä Kyyhkylän kuntoutussairaalan palveluneuvojan kanssa siitä, että jokainen osaston jäsen, puoliso

Lisätiedot

Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. 73. toimintavuosi. Yhdistys perustettiin 15.

Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. 73. toimintavuosi. Yhdistys perustettiin 15. 1 Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 73. toimintavuosi Yhdistys perustettiin 15.elokuuta 1940 1 2 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: sotainvalidijäsenet

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

VARKAUDEN VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ. rintamaveteraanit. vars. jäseniä yht. vuosi kela rintamalisä+ylim. kela vain rintamalisän

VARKAUDEN VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ. rintamaveteraanit. vars. jäseniä yht. vuosi kela rintamalisä+ylim. kela vain rintamalisän 1 Varkauden veteraanijärjestöjen puheenjohtajat tekivät kokouksessaan 19.1.2015 4 päätöksen lähettää seuraavan yhteistyötään koskevan koosteen tiedoksi Sotainvalidien Veljesliittoon, Rintama- ja Sotaveteraaniliittoon.

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2013 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 19.11.2013 klo 09:30-11:00 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

VETERAANI- PERINNETTÄ LUOMASSA

VETERAANI- PERINNETTÄ LUOMASSA VAPAAEHTOINEN VETERAANITYÖ VETERAANI- PERINNETTÄ LUOMASSA 1939-1945 Talvi- ja jatkosota 1967-2017 Pukkilan Sotaveteraanit 50 vuotta PUKKILAN SOTAVETERAANIT RY Jaakko Karjalainen, 92 vuotta, on Uudenmaan

Lisätiedot

VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY

VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY 1 Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Yhdistyksen perustamisesta kulunut 70 vuotta. 1 2 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: jäsenen nimi syntymäaika

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 1(5) Sivistysosaston toimisto Minna Vallin 1.12.2003

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 1(5) Sivistysosaston toimisto Minna Vallin 1.12.2003 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 1(5) KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN (27.4.), KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄN (toukokuun 3. sunnuntai) JA ITSENÄISYYSPÄIVÄN (6.12.) VIETON MENETTELYTAPAOHJEET. Yleistä Ohje sitoo kaikkia allekirjoittaneita

Lisätiedot

VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 2015

VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 2015 1 Liite 1 Puheenjohtajien kokous4 / 11.1. 2016 VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 2015 Toimintavuoden alussa oli Varkaudessa 111 rintamalisän saajaa. Joulukuun 31.päivänä heitä oli 98 Syyskuussa juhlittiin

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 23.09.2014 klo 09:30-11:15 Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 1 Toimintakertomus 2013 Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 2 Sisältö VERTAISTOIMINTA... 3 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA... 3 TIEDOTTAMINEN... 3 TILAISUUDET... 3 LAHJOITUKSET... 4 KOKOUKSET... 4 VARAINHANKINTA...

Lisätiedot

Sotilasvammakorvaukset ja Veljesliiton tuki sotainvalidien kotihoitoon

Sotilasvammakorvaukset ja Veljesliiton tuki sotainvalidien kotihoitoon Sotilasvammakorvaukset ja Veljesliiton tuki sotainvalidien kotihoitoon lakimies Seppo Savolainen 10.5.2012 Jyväskylä Käsitteet sotainvalidi ja veteraani sotainvalidi on henkilö, jolla on Valtiokonttorin

Lisätiedot

Lotta-patsas Kirkkokadulla

Lotta-patsas Kirkkokadulla Kaupunginhallitus 473 29.10.2012 Kaupunginhallitus 497 12.11.2012 ITSENÄISYYSPÄIVÄN TILAISUUDET 6.12.2012 733/014/2012 KH 473 Kaupungin, seurakuntayhtymän, Maasotakoulun, rajavartiostojen ja järjestöjen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 3/20.5.2015. JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 3/20.5.2015. JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 15.00 16.30 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhankatu 14, kolmannen kerroksen kokoushuone Läsnä Korhonen Erkki

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Veteraaniasiain neuvottelukunta. Aika klo 09:30-10:30

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Veteraaniasiain neuvottelukunta. Aika klo 09:30-10:30 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 03.02.2016 klo 09:30-10:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA

SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA KOKOUSMUISTIO 1/2013 Aika Perjantai 15.3.2013 klo 13.00-14.15 Paikka Sastamalan kaupungintalo Hallituksen kokoushuone Läsnä Ahvonen Matti, Keikyän Sotaveteraanit

Lisätiedot

NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2013 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS / MUISTIO

NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2013 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS / MUISTIO NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2013 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS / MUISTIO AIKA maanantai 6.5.2013 klo 13.00-14.20 PAIKKA Naantalin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1. Veteraaniasiain neuvottelukunta. Aika 13.01.2014 klo 15:00-16:15. Jokilaakson sairaala. Käsitellyt asiat :t 1-4

Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1. Veteraaniasiain neuvottelukunta. Aika 13.01.2014 klo 15:00-16:15. Jokilaakson sairaala. Käsitellyt asiat :t 1-4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 13.01.2014 klo 15:00-16:15 Paikka Jokilaakson sairaala Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Erkkilä Valtteri Jakobsson Rauli

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2012. keskiviikko 18.päivänä tammikuuta.2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2012. keskiviikko 18.päivänä tammikuuta.2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2012 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikko 18.päivänä tammikuuta.2012 seurakuntatalo, takasali JÄSENET VARAJÄSENET Markku Huttunen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 5.6.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.6.2014 klo 17.30 18.21 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Hannun Sali Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen Reino Hämäläinen Marja-Muusa

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Helmisaari. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Rastas.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Helmisaari. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Rastas. Hallituksen kokous Aika: 27.11.2009 klo 18.00 Paikka: Yläneen kirjasto Läsnä: [x] Päivi Erävesi, [x] Arimo Helmisaari [ ] Timo Hämäläinen [x] Elisa Niittymaa [x] Pertti Peltola [x] Tiina Pihajoki [x] Heimo

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Toimintakertomus 2012. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 1 Toimintakertomus 2012 Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 2 Sisältö VERTAISTOIMINTA... 3 VAIKUTTAMINEN... 3 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA... 3 TIEDOTTAMINEN... 3 TILAISUUDET... 3 LAHJOITUKSET... 4 KOKOUKSET...

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA

SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA KOKOUSMUISTIO 1/2015 Aika Perjantai 6.3.2015 klo 13.00-14.10 Paikka Sastamalan kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Ahvonen Matti, Keikyän Sotaveteraanit

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2007 Aika Ke 21.2.2007 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ESITYSLISTA/TYÖJÄRJESTYS Keskiviikkona 21.2.2007 klo 15 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1/2007 ASIA LIITE

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho PÖYTÄKIRJA Vanhus- ja vammaisneuvosto Aika 26.6.2015 klo: 13.00 14.40 Paikka Palvelukeskus Jousi, Myllytie 14 19650 Joutsa Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Tapio Lankia Taisto

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015

Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015 Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015 Sotiemme Veteraanien määrä Heitä on elossa tällä hetkellä 24 000. Vuonna 2017 heitä on jäljellä vielä 17 000. Veteraaneja Vuosi Sotiemme Veteraanit

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2010 KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 20.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, puheenjohtaja Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00 Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen Marja Kaanaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN.

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN. 1 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: nimi kuolinpv. ikä Otto Kinnunen 12.1. 84 Olavi Paunonen 29.7. 87 Veikko Holopainen 11.3. 83 Helena Nykänen 16.5. 83 Taimi Tuhkanen 24.5. 91 Pentti Immonen

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti Lions Clubs International MD 107 Finland Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti 2014-2015 Tausta Lions-liiton vuosikokous 2013 Heinolassa teki päätöksen palveluaktiviteetista sotiemme veteraanien hyväksi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 Vanhusneuvosto 16.11.2015 AIKA 16.11.2015 klo 13:00-14:45 PAIKKA Iltakello, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Iltakellon tehostetun palveluasumisen yksiköihin

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 16 piirihallituksen jäsentä. PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 1/12 ( Uusi piirihallitus ) Aika: 15.12.2011 klo 19.35 19.49 Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jouko Hyppönen avasi kokouksen klo 19.35. 2. Kokouksen

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa

1. palvelupiste: mitattiin verenpainetta, veren sokeriarvoja sekä testattiin tasapainoa IkäArvokas palvelupäivä Kangaslammin seurakuntasalissa keskiviikkona 23.9.2015 klo 11-15 Leiripäivään kutsuttiin mukaan erityisesti kotona yksin asuvia ikäihmisiä, jotka harvoin pääsevät mukaan toimintaan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31 24.08.2011 31 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä elokuuta 2011 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Eskelinen Sanna Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

Aika: maanantai 1.10.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki.

Aika: maanantai 1.10.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2012 Aika: maanantai 1.10.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 2/2011

SR ry. Jäsentiedote 2/2011 Jäsentiedote 2/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! Syksy on alkanut, niin myös aktiivinen reserviläistoiminta yhdistyksessämme. Tiedossa onkin paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot

Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS. Yhdistyksen perustamisesta kulunut 71 vuotta.

Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS. Yhdistyksen perustamisesta kulunut 71 vuotta. 1 Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Yhdistyksen perustamisesta kulunut 71 vuotta. 1 2 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: jäsenet syntymäaika

Lisätiedot

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN:

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: Edellisen vuosikokouksen muistokynttilät nimi syntymäaik a kuolinpäiv ä ik ä sotainvalidit: Heikki Valutie 11.2. 1923 5.1. 85 Veikko Skyttä 27.10.1920 18.5.

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Vanhusneuvosto 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 10:00-12:00 PAIKKA Tupasvilla, Kortesjärvi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Tupasvillan tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 6.6.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 5.6.2013 klo 17.30-19.00 Paikka Puurtilan seurakuntakoti, Murhilahdentie 94 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kappelineuvosto

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika tiistai klo 18.30 20.45 Paikka Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki läsnä/poissa Osallistujat Karvonen Taina vt. kappalainen, puheenjohtaja (x) Hanski Liisa kappelineuvoston

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 48-59 09.06.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 09.06.2015 kello 18.00 19.10 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 1/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 20.1.2015 klo 18:00 Paikka: Länsi-Porin kirkko Jäsenet: Esa Anttila, poissa Katri Hirvola Petri Huru, poissa Aulis Juntunen Marja Kaanaa Simo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 10/2011 Kokousaika 14.12.2011 klo 17.30 19.17 Kokouspaikka Ravintola Nygårds, Vantaan Sotungissa Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 7.7.2015 klo 12:30 1/5 Paikka Tulihukka-leiri, Mynämäen palloiluhalli, Urheilutie 9, Mynämäki LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Haapala Heikki Haikonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Joutsenon kansalaisjuhlatoimikunnalle myönnettävästä avustuksesta veteraanipäivän juhlan järjestämiseksi

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Joutsenon kansalaisjuhlatoimikunnalle myönnettävästä avustuksesta veteraanipäivän juhlan järjestämiseksi Hallinto- ja henkilöstöjaosto 67 22.06.2015 Kaupunginhallitus 275 06.07.2015 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Joutsenon kansalaisjuhlatoimikunnalle myönnettävästä avustuksesta veteraanipäivän juhlan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Liitteen n:o 1 mukainen kokouskutsu liiteasiakirjoineen on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille 24.10.2012.

Liitteen n:o 1 mukainen kokouskutsu liiteasiakirjoineen on postitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille 24.10.2012. 1 Aika Keskiviikko 31 päivänä lokakuuta 2012 klo 17.00 19.17 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Saarela Mertsi Allila Leena Halvars Raimo Kankaanpää Tuula Koskinen Pekka Puska Päivi vj. Ranne Lea Salminen Antti

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisella tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2016 VANHUSNEUVOSTO AIKA 18.01.2016 klo 15.00 PAIKKA Tuuliakoti, 3.kerros VANHUSNEUVOSTO Lindeman Aarre, puheenjohtaja Huuskonen Riitta-Liisa Mäkelä Maija, poissa Grönberg Heleena Koskinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 11/2009 Kirkkoneuvosto 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 12.8.2009 114 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 12. päivänä elokuuta 2009 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Maija Jakkula Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2010 Yleistä Vuosi 2010 oli yhdistyksemme 52. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY

VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY 1 Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 76. toimintavuosi Yhdistys perustettiin 15.9. 1940 1 2 Sisällysluettelo: s 3 Iäisyyskutsun saaneet s4 Huomionosoitukset

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot