Yhteistyön historiaa ja aikaansaannoksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteistyön historiaa ja aikaansaannoksia"

Transkriptio

1 1 Yhteistyön historiaa ja aikaansaannoksia Yhteistyön siemen kylvettiin, kun 18. marraskuuta 1983 Varkauden Sotainvalidit ry, Rintamaveteraanit ry ja Sotaveteraanit ry pitivät neuvottelun, jonka tuloksena päätettiin anoa kaupungilta Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan perustamista käsittelemään sotiemme veteraaneja koskevia elintärkeitä asioita. Allekirjoittajina olivat puheenjohtajat: sotainvalidien puolesta Eino Hynönen, rintamaveteraanien puolesta Väinö Väisänen ja sotaveteraanien puolesta Aarne Kervola. Asia eteni niin, että 16. tammikuuta 1984 pidettiin kaupungin apulaiskaupunginjohtajan huoneessa neuvottelu, jossa em. puheenjohtajien lisäksi olivat mukana kaupungin puolesta apulaiskaupunginjohtaja Matti Reijonen ja sosiaalijohtaja Tapio Partanen. Kokouksessaan 23.tammikuuta 1984 Varkauden kaupunginhallitus nimesikin alkaneelle valtuustokaudelle anotun toimielimen. Siinä olivat edustettuina kaksi em. kaupungin edustajaa ja veteraanijärjestöjen puheenjohtajien lisäksi yksi kunkin veteraaniosaston valitsema edustaja. Kaupunginhallitus on nimennyt tämän elimen sen jälkeen jokaisen valtuustokauden alussa veteraanijärjestöjen tekemän anomuksen mukaisesti. Se on toiminut neuvottelu- ja informaatioelimenä kaupungin ja veteraanijärjestöjen välillä. Sen kautta on viety edunvalvontaa koskevia aloitteita kaupungin päättävien elinten käsittelyyn. Yhtenä esimerkkinä on kaupungin budjettiin saatu veteraaneja koskeva kuntoutusmääräraha, joka vuosittain jaetaan veteraanijärjestöjen esittämällä tavalla osastojen kesken. Sotainvalideja tämä koskee vain niitä, joiden vamma-aste on <10%. Määräraha on vuodeta 2005 ollut sama, ja siis itse asiassa veteraanien lukumäärän vähetessä on hieman noussut. Vuonna 2013 alkavalle valtuustokaudelle nimettyä neuvottelukuntaa ei ole kutsuttu kertaakaan koolle. Jossain määrin elimen tarpeellisuus on lientynyt, kun veteraanijärjestöjen välinen yhteistyö on vuosi vuodelta vilkastunut ja yhteysverkosto kaupungin päättäjiin tiivistynyt. Tämä yli 30 vuotta sitten kylvetty ja oraalle noussut lähinnä edunvalvontaa koskeva yhteistyö sai moninaisia muotoja ja alkoi kasvaa aivan uuteen ulottuvuuteen, kun 2. marraskuuta 2005 sotainvalidien puheenjohtaja Reino Eskelinen kutsui veljesjärjestöjen puheenjohtajat yhteiseen kokoukseen. Kuten seuraavasta voi havaita, yhteistyö on vuosi vuodelta laajentunut ja koettu erittäin tarpeelliseksi. Se on ollut rakentavaa ja tuloksellista. Vuodet Puheenjohtajat olivat koolla po. vuosina yhteensä neljä kertaa. Pöytäkirjan pykäliä kertyi 17. Kokouksissa, jotka pidettiin 2.marraskuuta. v. 2005, seuraavat v 2006: 11.tammikuuta.9.helmikuuta ja 4.lokakuuta käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Ensimmäinen kokous

2 2 Puheenjohtajat aloittivat säännölliset kokoontumisensa siis marraskuun toisena päivänä vuonna 2005 sotainvalidien puheenjohtaja Reino Eskelisen koolle kutsumana. Kokous pidettiin sotainvalidien toimistossa Savontie 3. Tässä ensimmäisessä yhteiskokouksessa edusti rintamaveteraaneja puheenjohtaja Aaro Monthan ja sotaveteraaneja puheenjohtaja Jaakko Suikkari. Paikalla oli myös sotainvalidien varapuheenjohtaja Tauno Miettinen. Tuossa kokouksessa päätettiin aloittaa säännöllisten kokousten pitäminen. Niiden puheenjohtajaksi valittiin koollekutsuja ja sihteeriksi sotainvalidien sihteeri Riitta-Leena Heinonen. Reino Eskelinen on toiminut siitä alkaen puheenjohtajana ja kokousten sihteerinä Riitta-Leena Heinonen Kokouksessa valmisteltiin Kuntorannassa pidettävää turvallisuuspoliittista iltaa, joka pidettiinkin Aloite tähän oli tullut silloiselta sisäasiainministeri Kari Rajamäeltä. Myös puheenjohtajien seuraava kokous kului mainitun tapahtuman tiimoilta. Kokouksessa 9.2. verrattiin jäsenluettelot ja tehtiin kaupungille esitys kuntoutusmäärärahan jaosta. Seuraavan kerran oltiin koolla lokakuun 4. päivänä v Veteraanijärjestöihin kuulumattomia veteraanien osalta jo v 2006 sovittiin veteraanijärjestöjen puheenjohtajien kokouksessa menettelytavoista siunaustilaisuuksissa seuraavaa: 1. Omaisten pyytäessä osallistutaan vuorotellen. 2. Lasketaan Peräkylä Oy:n lahjoittama havuseppele sini-valkoisin nauhoin ilman tunnusta. 3. Omaiset voivat ostaa haluamansa veteraanijärjestön hautakivitunnuksen. 4. Sotainvalidien sihteeri on yhteyshenkilö ja tilaa seppeleen. Tällöin sovittiin yhteisestä ilmoituskäytännöstä Warkauden Lehden seuratoimintapalstalla. Käsiteltiin voimaan tullutta tekijäinoikeusmuutosta, siitä mahdollisesti koituvia Teostomaksuja ja ilmoitusvelvollisuutta tapahtumista. Yhteistapahtumia oli isäinpäivänä 9.marraskuuta järjestetty Savon Sotilassoittokunnan kirkkokonsertti. vuosi 2007 Kokouksia oli neljä. Pöytäkirjan pykäliä karttui 15. Kokoukset pidettiin 13. ja 26.helmikuuta, 25. heinäkuuta ja 15. elokuuta. Kokouksessa 13.2., joka pidettiin sihteerin kotona, suunniteltiin yhteisiä retkiä. Niinpä huhtikuun puolivälissä käytiin Pieksämäen Poleenissa katsomassa musikaali Helo Dolly,

3 3 lokakuun 21.päivänä Iisalmen Kulttuurikeskuksessa nautittiin Sodan ja rauhan sävelistä, sen jälkeen ruokailtiin Metsäpirtillä sekä tutustuttiin matkan aikana Suomen sodan tapahtumiin. Päätettiin toivottaa uusi kaupungin puheenjohtaja Hannu Tsupari tervetulleeksi tervehdyskäynnillä luovutettavalla adressilla. Helmikuun 26. päivänä käytiin läpi jäsenluettelot ja tavan mukaan tehtiin ehdotus kaupungille kuntoutusmäärärahan jaosta. Heinäkuun 25. pnä pidetyssä kokouksessa valmisteltiin Rajavartiolaitoksen päällikön, vara-amiraali Jaakko Smolanderin vierailua. Se toteutui 7. marraskuuta. Sovittiin yhteisretkestä 21. elokuuta Mikkeliin veteraanituvalle. Elokuun kokous sujui suunniteltaessa vara-amiraalin vierailua, veteraanien kirkkopyhää syyskuun toisena sunnuntaina Varkauden Pääkirkossa ja retkeä kirkkoiltaan Pieksämäen vanhassa kirkossa. vuosi 2008 Yhteistyö tiivistyi entisestään. Koolla oltiin viisi kertaa ja pöytäkirjojen pykäliä karttui 32. Kokoukset pidettiin 19.helmikuuta., 6.toukokuuta, 26. elokuuta, 25. syyskuuta ja 27.marraskuuta Vuoden ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi jäsenluettelot ja tavan mukaan tehtiin ehdotus kaupungille kuntoutusmäärärahan jaosta. Toukokuun 6. sovittiin siunaustilaisuuksien yhteiskäytäntöjä. Anottiin Varkauden kaupunkia kustantamaan matka veteraanipäivän valtakunnalliseen pääjuhlaan Iisalmessa Tämä toteutuikin ja kaupunki on ilman anomusta maksanut matkan Jyväskylään v 2013 ja lupautunut sen tekemään myös Mikkelin juhlan osalta v Kokouksessa tehtiin myös suunnitelmia perinnetiedon tallentamisesta lähivuosina. Elokuun 26. päivänä pidetyssä kokouksessa sovittiin vuorottelujärjestyksestä toimia avustajina seurakunnan järjestämissä veteraaneille tarkoitetuissa tilaisuuksissa. Suunniteltiin perinnetyön käynnistämistä. Tavoitteena oli saada Warkauden Lehti uutisoimaan asiasta, yhteydessä oltiin asian tiimoilta myös Varkauden museon intendenttiin Kaisa Melarantaan. Todettiin, että Varkauden Rintamaveteraanien arkistointi on alkamassa, Sotaveteraanit ovat luovuttaneet aineistoansa Varkauden museoon ja Sotainvalidit Mikkelin Maakunta-arkistoon. Syyskuun 25. päivänä valmisteltiin 19. marraskuuta 2008 Pääkirkossa ja su 22.maaliskuuta v 2009 Warkaus-salissa pidettäviä Savon Sotilassoittokunnan konsertteja. Viimeksi mainittua tilaisuutta varten anottiin kaupunginjohtajalta vapautusta Warkaus-salin vuokrasta, joka myönnettiinkin. Naulakkoapua pyydettiin ja saatiin Varkauden reserviläisiltä. Todettiin, että veteraanien kirkkopyhään syyskuun 21. pnä Pääkirkossa osallistui 146. Pääkirkon konsertti sai 167 kuulijaa.

4 4 Marraskuun kokouksessa tutustuttiin Pääkirkon seurakuntasalissa Heikki Turusen sota-ajan julistenäyttelyyn. Päätettiin anoa kaupunginhallitukselta veteraaniasiain neuvottelukunnan perustamista mahdollisimman pian valtuustokauden alussa. vuosi 2009 Kokouksia oli neljä. Pöytäkirjan pykäliä 34 Kokouksissa, jotka pidettiin 28.tammikuuta, 9. ja 23. maaliskuuta sekä 8. syyskuuta käsiteltiin seuraavia asioita: Aloite muistotaulujen saamiseksi viime sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten muistolle, 2. Sankarihautojen hautakivien kultaus. Edellinen hanke on vielä lähtökuopissaan, kun Varkauden kaupunki siirsi aloitteen seurakunnalle. Seurakunta nimesi valmistelutyöryhmän, jossa veteraanijärjestöjä edustaa rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan, seurakuntaa osastomme tukijäsenenäkin toimiva Pertti Laitinen ja koollekutsujana seurakunnan puutarhuri Seija Kotilainen, Varkauden kaupunki ei ollut vuoden loppuun mennessä nimennyt edustajaansa. Sen sijaan kultaus on suoritettu. Rintamaveteraanien neuvottelukunnan kautta puheenjohtajat lähettivät kaupungille anomukset: kaupungin myöntämän kuntoutusmäärärahan käyttöoikeuden laajentamisesta, veteraanien kuntoutuksen lääkärinlausunnon saamisen helpottamisesta. Kumpikaan anomus ei ole edennyt toivotulla tavalla ja ne otetaan uudelleen esille heti vuoden 2010 alussa. Vireille on pantu myös paikallisliikenteen alennuslippua koskeva asia. Siinä saatiinkin aikaan parannus: vuoden 2010 alusta voi ostaa 40 matkan lipun, joka voimassa 3 kuukautta. Tätä voivat käyttää myös puolisot ja lesket. Järjestettiin yhteinen teatteriretki Mikkeliin ja Pieksämäelle, konserttimatka Iisalmeen, kirkkokonsertti Varkauden Pääkirkkoon ja Varkaus-saliin, yhteinen retki veteraanipäivän pääjuhlaan Iisalmeen, käytiin katsomassa elokuvat Rukajärven tie ja Tällä Pohjan tähden alla. Järjestettiin syyskuussa edunvalvontaa koskeva informaatiotilaisuus. vuosi 2010 Kokouksia oli 4 pöytäkirjan pykäliä 39 Kokouksissa, jotka pidettiin 4. tammikuuta, 16. helmikuuta, 16.maaliskuuta ja 25. elokuuta käsiteltiin mm. seuraavia asioita 1. Vuoden 2009 aloite muistotaulun aikaansaamisesta viime sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten muistolle Varkauden kaupunki siirsi tämän aloitteen seurakunnalle. Seurakunta nimesi valmistelutyöryhmän. Siinä veteraanijärjestöjä edustaa Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan, seurakunnan luottamushenkilönä, osastomme

5 5 tukijäsenenäkin toimiva Pertti Laitinen ja koollekutsujana seurakunnan puutarhuri Seija Kotilainen, puheenjohtajana kirkkoherra Olli Tynkkynen. Hanke eteni v 2010 siten, että seurakunta varasi v 2011 talousarvioonsa ja Varkauden kaupunki kaupunginhallituksen käyttövaroista Työryhmä teki aloitteen liikekeräyksen toimeenpanemisesta v2011. Tämä asia on vuoden 2011 alussa etenemässä siihen suuntaan, että osastomme toimii keräyksen käytännön toimeenpanijana ja osaston sihteeri hoitaa hankkeen taloudelliset asiat. 2. Vuoden 2009 tehty aloite sankarihautojen hautakivien kultauksesta toteutettiin. 3. V Rintamaveteraanien neuvottelukunnan kautta puheenjohtajat lähettivät kaupungille anomukset: kaupungin myöntämän kuntoutusmäärärahan käyttöoikeuden laajentamisesta ja veteraanien kuntoutuksen lääkärinlausunnon saamisen helpottamisesta. Kumpikaan anomus ei ole edennyt toivotulla tavalla v V vireille pantiin myös paikallisliikenteen veteraanilippua koskeva asia. Tämä ratkesi myönteisellä tavalla ja helmikuun 2011 alusta veteraanitunnuksen omaavat sekä heidän puolisonsa ja veteraanien lesket voivat ostaa Varkauden kaupungin subventoiman veteraanilipun, joka kelpaa sekä Kuopion Liikenteen paikallisbusseissa että Palissa. Asiaa hoiti käytännössä Sotaveteraanien puheenjohtaja Jaakko Hendolin. 6. Kotona annettavaa veteraanikuntoutusasiaa käsiteltiin kokouksessa ja asia lähetettiin Rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan. Se päätti järjestää asian tiimoilta seminaarin, joka ei kuitenkaan vielä v2010 ole toteutunut. Puheenjohtajat palaavat asiaan v 2011 alussa. 7. Puheenjohtajat päättivät kokouksessaan kääntyä Varkauden kaupungin puoleen yhteisen perinnehuoneen saamiseksi. Huone on tarpeen osastoille kertyvän arvokkaiden perinnetavaroiden ja kuvien säilytyspaikkana. Toivottiin, että se saataisiin myös ennen pitkää yleisölle avoimeksi. Aloitteen tekijänä oli Aaro Monthan ja asian otti käytännössä hoitaakseen Jaakko Hendolin. Asia on edennyt niin pitkälle, että veteraanijärjestöt saavat nimellistä vuokraa vastaan v 2011 kevään korvalla käyttöönsä Tehtaan koululta pienen huoneen. 8. V 2009 pyydettiin seurakunnalta ohjeet havuseppeleen sijoituspaikasta polttohautauksen yhteydessä. Asia on tullut ajankohtaiseksi polttohautausten lisääntyessä. Ohjeet saatiin vuoden viimeisenä päivänä ja otettiin käyttöön v 2010 alusta. Kokouksessa 4.1. sovittiin myös yhteisestä käytännöstä veteraanitunnuksen omaavien naisjäsenten siunaustilaisuuksissa. Aktiivijäsenen kyseessä ollen lasketaan kukkalaite ilman nauhoja tervehdyksistä viimeisenä, muiden omaisille lähetetään adressi. 9. Puheenjohtajakokous välitti veteraanijärjestöjen toiveet Varkauden kaupungin kulttuurisihteerille ja seurakunnalle paikallisesta valtakunnallisen veteraanipäivän ohjelmasta. Ne toteutuivatkin kokonaan ja ensi kertaa seurakunta tarjosi kevyen lounaan messun jälkeen pelkän kahvitarjoilun sijasta. Päivän aikataulu tiivistyi ja

6 6 veteraanit tyytyväisiä. Yhteisiä retkiä : Yhteiset retket alkoivat tammikuun puolivälissä, kun käytiin katsomassa iltapäivänäytöksessä Havukka- Ahon ajattelija- elokuva. Ystävänpäivänä 14.helmikuuta toteutettiin yhteinen retki Iisalmen kulttuurikeskukseen Unto Monosen 80-vuotisjuhlakonserttiin Satumaa. Tiistaina hutikuun 13. päivänä klo 14 oltiin yhdessä katsomassa Varkauden teatterissa esitystä: Kun ilta ehtii. Savon Ammatti- ja aikuisopiston Vire tori toimintaan osallistuttiin Savon Sotilassoittokunta piti viihdekonsertin Varkaus-salissa su Konsertti saavutti suuren suosion kaupunkilaisten keskuudessa ja oli onnistunut ja siitä muodostui veteraanijärjestöjen pr-tilaisuus. Varkauden kaupunki antoi tilat korvauksetta käyttöömme. Kevään toimintakauden kruunasi viihteellinen rosvopaistitilaisuus Kämärillä, josta pääsi nauttimaan 66 osastoihin kuuluvaa. Järjestelyistä vastasi Finnairin lentohenkilökunta, yhdessä Puolustusvoimien ja Varkauden kaupungin kanssa. Syksyn toiminta alkoi, kun elokuisena lauantaina matkattiin 39 osastoihin kuuluvan voimin Kruunupuistoon nauttimaan veteraanien yhteisestä kesäpäivästä. Lauantaina syyskuun 4.päivänä osallistuttiin Pieksämäellä ensimmäiseen sotiemme veteraanien yhteiseen seutukunnalliseen kirkkopäivään. Syyskuun toisena sunnuntaina vietettiin Pääkirkossa perinteistä veteraanien paikallista kirkkopyhää. Vire Tori toiminta kutsui jälleen maanantaisin virkistymään. Aleksis Kiven päivänä, 10. lokakuuta nautittiin Pieksämäen Poleenissa operetista Iloinen Leski. Varkauden teatterissa katsottiin vielä lauantaina iltapäivänäytöksenä musikaali- Zorbas 43 osastoihin kuuluvien voimin. Yhteistyö on tiivistynyt vuosi vuodelta ja koettu myönteiseksi ja tärkeäksi. vuosi 2011 Puheenjohtajat kokoontuivat 9 kertaa, pöytäkirjan pykäliä 83 Kokoukset pidettiin 12. tammikuuta, 2. ja 7. helmikuuta, 7. maaliskuuta, 20.huhtikuuta, 6. kesäkuuta, 9.syyskuuta, 16.marraskuuta. Kokouksessa käsiteltyjä asioita: Tammikuun kokouksessa saatettiin ilolla todeta, että kaupungin paikallisliikenteen veteraanikortti oli ulotettu koskemaan myös veteraanien leskiä. Eniten huolta ja yhteydenpitoa kaupungin sosiaali- ja terveyslautakuntaan päin aiheutti rintamaveteraaneille kotiin vietäviä palveluita ja veteraanikuntoutusta koskevat valtiolta saadut rahat. Vasta marraskuussa asiaan saatiin vauhtia, mutta oli pakko todeta, että kaupungin taholta asiaa hoidettiin vitkutellen. Asia puhutti puheenjohtajia jokaisessa kokouksessa. Vain 35 veteraania ehti määräajassa jättää anomuksen, osastoihin kuulumattomat jäivät kokonaan huomioimatta. Toivomme, että v 2012 on otettu oppia ja asia saadaan heti huhtikuussa kunnolla vireille.

7 7 Helmikuun kokouksissa tehtiin esitys kaupungille kuntoutusmäärärahan jaosta ja voitiin todeta, että v 2009 vireille pantu ja 2010 uudestaan tehty anomus määrärahan käytön laajentamisesta erilaisiin kotipalveluihin ja joka silloin sai kielteisen päätöksen, tuotti vihdoin myönteisen tuloksen. Yhteisiä retkiä ja toimintaa Sotainvalidien ja rintamaveteraanien sekä mies- että naisjäsenten yhteinen kuntoilu uimahallilla toteutettiin joka keskiviikko. Otto Turunen vastasi siitä. Harjoituskertoja oli 33 ja niissä osallistujia yhteensä 408. Ohjelmaan kuului kuntosali, vesijumppa ja sauna. Sotaveteraaneilla vastaavaa toimintaa oli tiistaisin ja torstaisin, naisilla perjantaiaamuisin. Savon Ammatti- ja aikuisopiston järjestämään Vire Tori- toimintaan helmikuussa osallistui 12 osastoihin kuuluvaa elo-syyskuussa 13. Neljänä peräkkäisenä maanantaina ohjelma koostui erilaisista teemoista, nautittiin yhteisesti valmistettu ateria ja päiväkahvi. Osastot vastasivat jäsentensä ruoka-ainekustannuksista. Vire Tori toimintaa on ollut jo 7 vuoden ajan, aluksi vain sotainvalideja vuodesta 2009 kaikkia veteraaneja koskevana. Opiston tarjoamalle ohjelmalliselle joululounaalle osallistui 9 veteraaniosastojen edustajaa. Helmikuun 18.päivänä 30 osastoihin kuuluvaa katsoi Varkauden teatterissa Miehen kylkiluu- näytelmän, maaliskuussa oli elokuvien Kirjeitä lapsuudestani ja Tuntematon emäntä vuoro, huhtikuussa 38 matkusti bussilla katsomaan Kuopion kaupunginteatteriin Papin perhettä, kesäkuun puolivälissä veteraanien yhteiseen kesäpäivään Karkialammilla osallistui Varkaudesta 35, rosvopaistitilaisuuteen Joensuussa elokuun viidentenä 35, lokakuun 30 päivänä mentiin 50 hengen joukolla nauttimaan Poleenissa Kreivitär Marizasta ja marraskuun 12 päivänä Sota luo laulunsa konsertti Mikaelissa houkutti 41 mukaan lähtijää, Varkauden kaupungin järjestämään Kuopion kuuluisan nuorisokuoron itsenäisyyspäivän konserttiin Punapaula ilmoittautui 43. Seutukunnallinen kirkkopäivä 4.syyskuuta 2011 ansaitsee oman lukunsa. Vuonna 2010 siirryttiin Suur-Savossa seutukunnallisiin kirkkopäiviin, jotta matkat veteraaneille eivät muodostuisi liian pitkiksi. Ensimmäinen pidettiin Pieksämäellä ja nyt oli Varkauden vuoro vastata järjestelyitä. Vuoden 2012 kirkkopäivä pidetään sunnuntaina 2.9. Joroisissa. Kirkkopäivän valmistelu Varkaudessa käynnistyi pidetyllä suunnittelukokouksella. Varkauden Sotaveteraanit ry otti vastuulleen taloudellisten asioiden hoidon. Sotainvalidit puolestaan otti vastuun käytännön asioista seurakunnan kanssa yhteistyössä. Yhteisponnisteluin onnistuttiin järjestämään varsin antoisa päivä pääkirkolla. Se kokosi kaikkiaan messuun 210 ja pääjuhlaan 161 osallistujaa Joroisista, Pieksämäeltä ja Varkaudesta. Varkauden Rintamaveteraanit ry kuuluu Pohjois-Savon piiriin, jolla oli oma veteraanien ja reserviläisten kirkkopyhä Tuusniemellä, mutta rintamaveteraaniosastosta oli väkeä ja puheenjohtaja osallistui seppelpartioon. Päivä alkoi messulla klo 10. Liturgina toimi vs. kirkkoherra Jarkko Piippo, saarnan piti emerituslääninrovasti Reino Eskelinen, jumalanpalvelusmusiikista vastasivat kanttori Sirkka Häkli ja seurakuntakuoro. Seppelpartio lähetettiin Pirtinniemen sankarihaudoille, jossa kunniavartiossa seisoivat reservinupseerit Seurakuntasalissa tarjotun maittavan lounaan jälkeen siirryttiin klo 13 takaisin kirkkosaliin pääjuhlaan. Musiikista vastasi Savon Sotilassoittokunta

8 8 musiikkiyliluutnantti Jarkko Aaltosen johdolla. Saatiinpa nauttia myös sopraano Eija Kettusen heleästä laulusta. Häntä säesti kanttori Sirkka Häkli. Juhlapuheen piti emerituspiispa Matti Sihvonen ja veteraanin puheenvuoron käytti sotainvalidi Otto Malkki. Juhlan alussa kuultiin myös kaupungin tervehdys. Loppusiunauksen suoritti Varkauden ortodoksiseurakunnan kirkkoherra Bogdan Grosu kirkkokuororyhmänsä avustamana. Messun ja pääjuhlan taltioi toimittaja Vesa Moilanen cd:lle sekä äänellisesti että kuvin. SOKERINA POHJALLA TOTEUTUNEET UNELMAT: 1. Perinnehuone Elokuun lopulla 2010 Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthanin aloitteesta alettiin tunnustella mahdollisuutta saada yhteinen perinnehuone, jonne veteraanijärjestöjen haltuun vuosien mittaan karttuneet puhdetyöt ja muu arvokas aineisto voitaisiin koota sekä asianmukaisesti säilytettäväksi että jälkipolvien nähtäväksi. Sotaveteraanien puheenjohtaja Jaakko Hendolin heitti asiassa verkot veteen kaupungin suuntaan. Tehtaankoululta löytyi pieni huone, joka kokonsa puolesta ja kolmannessa kerroksessa sijaitsevana ei ollut tarkoitukseen sovelias. Hanke toteutui kuitenkin eri vaiheiden jälkeen siten, että Varkauden ev. lut. seurakunta antoi käyttöömme veloituksetta pääkirkon vieressä sijaitsevasta seurakuntatalosta huoneen. Seurakunnan kanssa hyvässä yhteistyössä se saatiin kalustettua asianmukaisesti. Löytyipä kokouspöytäkin kaupungin omistamalta, purettavalta emäntäkoululta. Tila toimii myös veteraanijärjestöjen kokoustilana ja sotainvalidiosaston toimistona. Parhaillaan on menossa perinnehuoneeseen sijoitettavien esineitten kartoitus ja kunnostus. Toivottavasti tulevaisuudessa voimme tarjota erilaisille ryhmille mahdollisuuden tutustua koottuun aarteistoon. 2. Sodissa 1939 ja 1945 kaatuneitten ja kentälle jääneitten muistotauluhanke. Huhtikuun 23.päivä vuonna 2009 veteraanijärjestöt lähettivät Varkauden kaupunginhallitukselle anomuksen otsikossa mainitusta asiasta. Kaupunki siirsi tämän aloitteen seurakunnalle luvaten taloudellista tukea. Seurakunta ostautui heti asiaan ja kirkkoneuvosto nimesi valmistelutyöryhmän. Siihen veteraanijärjestöjä edustamaan osastot valitsivat Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthanin, luottamushenkilöitä edusti Pertti Laitinen, sihteerinä toimi seurakunnan puutarhuri Seija Kotilainen, puheenjohtajana kirkkoherra Olli Tynkkynen. Marraskuun lopulla 2010 seurakunnan toimesta lähetettiin 52 suurehkolle yhteistyöyritykselle kirje, jossa tiedusteltiin halukkuutta tukea hanketta taloudellisesti. Seurakunta varasi v 2011 talousarvioonsa ja Varkauden kaupunki kaupunginhallituksen käyttövaroista Pian selvisi, että on toimeenpantava yrityskeräys. Päädyttiin siihen, että sotainvalidiosasto vastaa keräyksestä ja hankkeen taloudenhoidosta, käytännössä se lankesi sotainvalidien sihteerin tehtäväksi. Hän liittyikin työryhmän Keräyslupa-anomus pantiin heti vireille, ja se saatiin koskien Pohjois-Savon poliisipiirin aluetta ts. voitiin lähestyä kaikkia niitä yrityksiä, joilla on toimintaa po.

9 9 alueella. Keräyksen suojelijaksi lupautui Kuopion piispa Wille Riekkinen. Edessä oli kivinen sarka kynnettävänä. Hankkeen esittelytilaisuuteen , johon oli kutsuttu julkisensanan ja yritysten edustajia, saapui vain Varkauden lehden toimittaja ja kuvaaja, järjestävän seurakunnan ja veteraanijärjestöjen edustajat sekä seurakunnan tiedottaja. Kaiken kaikkiaan oltiin yhteydessä kirjeitse, puhelimitse, sähköposteilla, jopa henkilökohtaisesti käymällä yli 250 yritykseen. Joihinkin yhä uudelleen ja uudelleen. Tiliä kartutettiin myös kolehtivaroin. Syksyn lähestyessä tilanne alkoi näyttää liki toivottomalta. Rohkeasti järjestettiin kuitenkin tarjouskilpailu uskoen rahoituksen toteutuvan. Vähitellen alkoi näkyä valoa tunnelin päässä. Kaupunki varasi v 2012 budjettiin Kun muitakin suurempia lahjoituksia oli kirjautunut tilille, voitiin kokouksessa todeta helpottuneena rahoituksen olevan kunnossa. Urakoitsijaksi valittiin Kaavin Kivi Oy. Tietojen keruun sankarivainajista suoritti noin viikossa sotainvalidien tukijäsen, toimittaja Päivi Anias varsin kohtuullisin kustannuksin. Hän suunnittelee myös kansiot, jotka sisältävät kaiken saatavissa olleen tiedon sankarivainajista. Urakkasopimusneuvottelu pidettiin perinnehuoneessa Paikalla olivat kaikki kolme veteraanijärjestön puheenjohtajaa, asiantuntijoina seurakunnan hallintojohtaja Olli Siivola ja puutarhuri Seija Kotilainen. Tilaus tehtiin Muistotaulut ovat tummaa graniittia. Pääkirkon kolmeen tauluun tallentuu 260 nimeä ja Kangaslammin kahteen tauluun 82 nimeä. Muistotaulut paljastetaan kansallisena veteraanipäivänä juhlallisin menoin. Päivän suunnittelu on jo pitkällä. Voisi sanoa kuvaannollisesti, että hanke on vaatinut verta, hikeä ja kyyneleitä. Pelkästään kokouksia on pidetty asian tiimoilta 16. Samaan hengen vetoon voi todeta viitaten vuoden 2012 veteraanipäivän tunnukseen: Jälleenrakentamisen sankarit, että sankarivainajat ovat tämän kunnianosoituksen ansainneet ja me sen heille ja heidän omaisilleen koko sydämestämme suomme. vuosi2012 Puheenjohtajat kokoontuivat 6 kertaa, pöytäkirjanpykäliä karttui 64 Kokoukset olivat 26. tammikuuta, 22. helmikuuta, 16.huhtikuuta,5.syyskuuta,19.marraskuuta ja 19.joulukuuta. Kokouksessa käsiteltyjä asioita: Tammikuun kokouksessa käsiteltiin muistotauluhankkeen edistymistä ja suunniteltiin alkaneen vuoden yhteisiä retkiä. Vastattiin Pohjois-Savon aluetoimiston kyselyyn perinne-esineiden säilyttämisestä. Hyvillä mielillä todettiin, että yhteiset aloitteet, jotka koskivat avokuntoutusta ja kotiin vietäviä palveluita olivat tuottaneet tulosta. Tämä asia oli ollut huolenaiheena Kela postittaa v 2013 po. olevan kirjeen, jolloin se saavuttaa nekin veteraanit, jotka eivät ole minkään osaston jäseniä. Helmikuussa tehtiin Varkauden kaupungille esitys kaupungin myöntämän

10 10 avokuntoutusmäärärahan jaosta. Saatettiin tiedoksi Joroisissa 2.9. olevan seutukunnallisen kirkkopäivän ohjelma. The Sound of Music- musikaali Joensuun kaupungin teatterissa keräsi 46 osallistujaa. Retken tilitys hyväksyttiin. Huhtikuun kokouksessa voitiin tyydytyksellä todeta, että sankarivainajien muistotaulut ovat valmiita ja paljastusjuhla yksityiskohtaisesti suunniteltu. Keskusteltiin vitriinin hankkimisesta perinnehuoneeseen perikuntien luovuttamia kunniamerkkejä varten. Syyskuun kokouksessa päätettiin teatteriretken yhteiskuljetuksesta Jyväskylän kaupungin teatteriin esitykseen Myrskyluodon Maija. Todettiin Viretori-toiminnan osallistujat eri osastoista. Hyväksyttiin Runnin retkeä ja Piaf esitystä koskevat tilitykset. Sovittiin viimeisistä valmisteluista Savon Sotilassoittokunnan viihdekonsertin osalta. Joulukuussa allekirjoitettiin anomus Kaupunginhallitukselle veteraaniasiainneuvottelukunnan asettamisesta valtuuskaudelle Todettiin, että kaikki veteraanijärjestöt ovat nyt muuttaneet perinnehuoneeseen ja niiden päättävien elinten kokoukset pidetään siellä. Yhteyshenkilönä toimii sotainvalidien sihteeri. Hän myös arkistoi puheenjohtajakokousten pöytäkirjat. Oltiin huolestuneita kaupungin tilanteesta tuetun palveluasumisen ja laitospaikkojen osalta. Päätettiin tehdä aloite sosiaali- ja terveyslautakunnalle palvelusetelin käyttöönottamisesta niiden jonottajien osalta, joiden luona kotipalveluja/tai kotisairaanhoito käy ainakin 5 kertaa vuorokaudessa. Päätettiin esittää osastojen hallituksille /johtokunnalle, että Kolmen sotilassoittokunnan konserttiin pe Warkaus-salissa kustannettaisiin lippu osastojen varsinaisille jäsenille, heidän puolisoilleen ja leskilleen. Päätettiin, että seutukunnallinen kirkkopäivä pidetään to Varkauden Pääkirkolla ja siihen anotaan sotilassoittokuntaa. Sihteeri hoitaa asian eteenpäin viemisen. Yhteisiä retkiä ja toimintaa Sotainvalidien ja rintamaveteraanien sekä mies- että naisjäsenten yhteinen kuntoilu uimahallilla toteutettiin joka keskiviikko. Otto Turunen vastasi siitä. Harjoituskertoja oli 32 ja niissä osallistujia yhteensä 244. Ohjelmaan kuului kuntosali, vesijumppa ja sauna. Sotaveteraaneilla vastaavaa toimintaa oli tiistaisin ja torstaisin, naisilla perjantaiaamuisin. Savon Ammatti- ja aikuisopiston järjestämään Viretori- toimintaan osallistui 10 osastoihin kuuluvaa. Viitenä peräkkäisenä maanantaina ohjelma koostui erilaisista teemoista, nautittiin yhteisesti valmistettu ateria ja päiväkahvi. Osastot vastasivat jäsentensä ruoka-ainekustannuksista. Viretori toiminta alkoi v 2005 aluksi vain sotainvalideille tarkoitettuna. Vuodesta 2009 alkaen se on ollut kaikkia veteraaneja koskevaa. Retkien kustannukset pysyivät kohtuullisina sekä osastojen jäsenille että osastoille. Periaate oli, että kuljetuksen maksoivat osastot osallistujien pääluvun mukaan jyvitettynä. Retkiin sisältyvää lipun hintaa, väliaikatarjoilua ja lounasta sponsoroitiin. Mukaan otettiin myös ulkopuolisia täydennykseksi. He maksoivat käyvän hinnan, kuljetusta lukuun ottamatta, koska bussin hinta on sama

11 11 matkustajien lukumäärästä riippumatta. Retki toteutettiin, mikäli lähtijöistä puolet oli osastojen jäseniä. Joensuun kaupunginteatterissa nähtiin lauantaina musikaali The Sound of Music. Matkaan osallistui kaikkiaan 46, joista 27 veteraanijärjestöihin kuuluvaa. Helmikuun 22.päivänä kokoontui Warkaus-saliin kolmen sotilassoittokunnan konserttiin noin kolmekymmentä järjestöihimme kuuluvaa. Jyväskylän kaupunginteatteriin tehtiin retki la esitykseen Piaf mukana 36, joista sihteeri mukaan luettuna 20 veteraanijärjestöihin kuuluvaa. Rosvopaistia pääsi Iisalmessa 9.5. nauttimaan 30 varkautelaista. Veteraanien yhteiseen kesäpäivään Tanhuvaaraan matkattiin keskiviikkona osallistujan kera. Joroisten kirkolla pidettyyn seutukunnalliseen kirkkopäivään osallistui 40 varkautelaista. Varkauden Rintamaveteraanit osallistuivat seuraavana sunnuntaina 9.9. Suonenjoella järjestettyyn Pohjois-Savon piirin veteraanien ja reserviläisten kirkkopyhään. Runnin kylpylässä Iisalmessa vietettiin lauantaina 8.9. virkistyspäivä 23 osallistujan kanssa. Warkaus-sali keräsi keskiviikkoiltana Savon Sotilassoittokunnan viihdekonserttiin 350 kuulijaa, näiden joukossa viitisenkymmentä osastoihin kuuluvaa. Jyväskylän kaupunginteatterissa olimme toistamiseen lokakuun 20. päivänä. Näimme upean koskettavan Myrskyluodon Maijan. Nautinnon kruunasi Maija-menu esityksen jälkeen. Mukana oli 37 osallistujaa näistä 24 osastoihin kuuluvaa ja matkanjohtajana toiminut sotainvalidien sihteeri. Varkauden kaupungin järjestämään itsenäisyyspäivän konserttiin osallistui 35 osastoihin kuuluvaa. Sotaveteraaneilla oli oma joulujuhlansa Sotainvalidit ja rintamaveteraanit viettivät ensimmäistä yhteistä joulujuhlaansa Lucian päivänä henkilön voimin. Sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten Muistotaulut Veteraanijärjestöjen unelma vihdoinkin todeksi. Meillä oli unelma, Martin Luther Kingin kuuluisaa lausetta: I have a dream mukaillen, sotiemme veteraanijärjestöt: Varkauden Sotainvalidit ry, Varkauden Sotaveteraanit ry ja Varkauden Rintamaveteraanit ry tekivät aloitteen sodissa kaatuneitten ja kentälle jääneitten sankarivainajien muistotaulujen aikaansaamiseksi. Aloite osoitettiin Varkauden kaupungille. Aikansa vihreän veran alla muhineena se siirtyi lopulta Varkauden ev. lut. seurakunnalle lupauksin kaupungin taloudellisesta avusta. Seurakunta ottautui oitis asiaan. Toukokuussa 2010 jo aiemmin perustettu työryhmä aloitti toimintansa. Työryhmässä oli edustettuna seurakunnan sekä viranhaltija- että kirkkoneuvostotaho lisäksi Varkauden veteraanijärjestöjen valitsema edustajana rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan, itsekin tunnuksen omaava veteraani. Hieman myöhemmin työryhmää täydennettiin vielä sotainvalidien sihteerin työpanoksella. Hankkeen rahoitus osoittautui varsin työlääksi. Se onnistui lopulta Varkauden kaupungin ja seurakunnan merkittävällä tuella sekä Pohjois-Savon alueen

12 12 poliisilaitoksen luvan mukaisella keräyksellä, jonka järjestäjänä ja hankkeen taloudesta vastaavana toimi Varkauden Sotainvalidit ry. Keräyksen suojelijaksi lupautui Kuopion hiippakunnan piispa Wille Riekkinen. Keräys kohdistettiin noin 250 Pohjois-Savon alueella toimivalle yritykselle. Jälkeenpäin voi todeta, että hankkeemme oli Taivaan Isän erityissuojeluksessa, sillä aika ajoin piinalliselta tuntuva odotus palkittiin v 2011 marraskuussa, kun alkuperäisen kustannusarvion todettiin laskeneen merkittävästi. Hankkeen urakan tilaajana oli Varkauden Sotainvalidit ry ja käytännön toteutuksesta vastasi Varkauden seurakunta. Urakoitsijaksi valittiin Kaavin Kivi oy, jonka kanssa urakkasopimus allekirjoitettiin joulukuun lopulla. Taulut ovat tummaa graniittia. Niihin on kaiverrettu Vapaudenristin Ritarikunnan neljäs vapaudenristi ja otsikko: Pro patria Pääkirkon kolmeen tauluun kaiverrettiin 260 ja Kangaslammin kirkon kahteen tauluun 82 sankarivainajan nimi, syntymäaika sekä kaatumisaika ja - paikka. Tietojen keruun suoritti asiantuntevasti toimittaja, Varkauden Sotainvalidit ry:n tukijäsen Päivi Anias Hän suunnitteli ja toteutti myös taulujen läheisyyteen sijoitettavat kansiot, joista löytyy kaikki saatavissa oleva tieto kustakin sankarivainajasta. Taakka putosi työryhmän harteilta. Taulut asennettiin paikoilleen maaliskuun 28.päivänä mustalla kankaalla verhottuna odottamaan juhlallista paljastushetkeä. Kansallinen veteraanipäivä 27. huhtikuuta koitti koleana ja sateisena, mutta mieli oli auvoinen. Kangaslammin kirkossa tilaisuus alkoi kello 9 lyhyellä hartaushetkellä, jonka jälkeen veteraanijärjestöjen puolesta Aaro Monthan luovutti juhlallisin menoin muistotaulut. Seurakunnan kirkkoherra Olli Tynkkynen ja kappeliseurakunnasta kappalainen Kari Iivarinen ja puheenjohtaja Sinikka Pulkkinen olivat vastaanottajina. Tilaisuudessa kuultiin Kangaslammin koulun kuoroa. Oli liikuttavaa nähdä, miten paikalla ollut yli 60-päinen juhlaväki katseli ja luki heille tuttuja taulussa olevia nimiä. Vielä laskettiin seppeleet sankarihaudalle, jossa kunniavartiossa seisoivat Varkauden reserviupseerikerhon edustajat. Sitten oli aika siirtyä odottavaan bussiin määränpäänä Varkauden Pääkirkko. Sinne kokoontuikin sanankuulijoita yli 140. Sanajumalanpalveluksen alussa lähti seppelpartio Pirtinniemen sankarihaudoille. Tasan puolenpäivän aikaan koitti kauan odotettu hetki. Veteraaniväki seurasi sitä videotykin välittämänä seurakuntasalissa. Kuultiin kaunista jousimusiikkia, kahden nuoren taitajan viululla ja sellolla esittämänä. Varkauden kaupungin nuorisovaltuuston edustajat poistivat Aaro Monthanin luovutuspuheen päätteeksi muistotauluja peittävän verhon. Kirkkoherra Olli Tynkkynen piti vastaanottopuheen. Mieleenpainuva, antoisa veteraanipäivä päättyi seurakunnan tarjoamaan ohjelmalliseen juhlalounaaseen. Sen musiikillisesta annista vastasivat Varkauden Seniorilaulajat. Mieliä herkisti Pirkko Totron esittämä katkelma trilogiasta Täällä Pohjantähden alla. Koko kaupunki kylpi kirkkaassa kevätauringon paisteessa, kun tyytyväiset juhlijat suuntasivat askeleensa kotimatkalleen. vuosi 2013 Puheenjohtajat kokoontuivat 5 kertaa, pöytäkirjanpykäliä karttui 51

13 13 Kokoukset pidettiin 30. tammikuuta, 22.maaliskuuta, 9.huhtikuuta,17.kesäkuuta ja21.lokakuuta. Kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Tammikuun kokouksessa oltiin huolissaan edelleen palveluasumiseen jonottavien määrästä ja pitkästä jonotusajasta. Tehtiin aloite Varkauden perusturvalautakunnalle palvelusetelin käyttöön ottamisesta, kun jonottaja haluaisi ja voisi hakeutua sen turvin yksityiseen palvelutaloon. Tämä aloite sai vastauksen vasta joulukuussa Tilanteen todettiin kokonaan muuttuneen Louhirinne 2 valmistuttua 2. Palveluseteli on otettu käyttöön kaupungin tehostetussa palveluasumisessa Kaupungilla on jatkuva haku palveluseteliyrittäjistä, jotka täyttävät sosiaali- ja terveyslautakunnan perusteet.4. Kesäkuussa 2013 lakkasi pitkäaikainen laitoshoito ja se korvautui tehostetun palveluasumisen toimintana Käpykankaan palvelukeskuksessa Käpyrinne 2 ja Palveluseteli on viimesijaisin tapa ratkaista hoivapaikan saaminen. Suunniteltiin yhteisiä retkiä ja päätettiin niistä perittävistä osallistumismaksuista osastojen varsinaisten jäsenten, heidän puolisoittensa, leskien ja saattajien osalta sekä tukijäseniltä ja mahdollisilta ulkopuolisilta. Varkauden Sotaorvot ry osalta todettiin, että heidän kattojärjestönsä on Kaatuneitten omaisten liitto. Heille tarjotaan mahdollisuutta osallistua omalla kustannuksellaan retkiin. Yhteisseppeleissä heidät on jo huomioitu yhdistyksensä perustamisvuodesta alkaen. Tammikuun pidettiin kuntakokous, jossa valittiin kuntavastaavaksi Riitta-Leena Heinonen ja sovittiin veteraanikeräystuoton jako osastojen kesken. Keräystoimikuntaan valittiin Rintamaveteraanit ry:n varapuheenjohtaja Aulis Huttunen, Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Jaakko Hendolin, koollekutsujaksi ja puheenjohtajaksi kuntavastaava. Maaliskuun kokouksessa hiljennyttiin sotaveteraanien puheenjohtaja Jaakko Hendolinin muistolle ja toivotettiin uusi puheenjohtaja Matti Jaatinen tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohtaja kertasi yhteistyön vaiheita. Tarkastettiin ja täydennettiin osastojen jäsenluettelot. Tehtiin esitys kaupungille sen myöntämän veteraanikuntoutusmäärärahan jaosta eri osastojen kesken. Sovittiin perinnehuoneen varauskäytännöstä, jossa kokouksen sihteeri toimii yhteyshenkilönä. Päätettiin hankkia kirkkopihaan opastaulu perinnehuoneeseen. Huhtikuun kokouksessa hyväksyttiin kuntavastaavan laatima veteraanikeräyksen tilitys. Päätettiin lähettää sivistystoimenjohtajalle anomus, että oppilaitokset ottaisivat v 2014veteraanityön päivätyökeräystensä kohteeksi. Tähän anomukseen saatiin puolen vuoden odotuksen jälkeen kielteinen päätös. Todettiin, että Varkauden kaupunki oli jakanut ja maksanut kuntoutusmäärärahan puheenjohtajien esittämällä tavalla. Kesäkuun kokouksessa suunniteltiin syksyn retkiohjelmaa. Päätettiin, että perinnehuoneen suursiivous teetetään Tmi. Tiina Voutilaisella. Kulu jaetaan osastojen kesken tasan.

14 14 Kokouksessa vieraili Pentti Huopainen kertoen Pohjois-Savon perinneyhdistyksen toiminnan nykytilasta ja suunnitelmista Lokakuun kokouksessa vuoden 2014 veteraanikeräysasia oli esillä. Varusmiehiä koetettiin saada Rissalasta, koska sekä Vekarajärveltä että Kajaanista on liian pitkä matka. Mikäli varusmiehiä saadaan anottu määrä, Varkaus harkitsee lähteekö se mukaan keräykseen, koska julkisesti on jo ilmoitettu keräysten Varkauden osalta päättyneen. Koska veteraanien yhteinen kirkkopäivän järjestämisvuoro on Varkaudella, asiaa valmisteltiin perusteellisesti laaditun luonnoksen pohjalta. Sihteeri oli neuvotellut asiasta kirkkoherra Olli Tynkkysen kanssa. Suur-Savon sotainvalidipiirin puheenjohtaja eversti Hannu Toivonen oli pyydettäessä lupautunut juhlapuhujaksi. Päivän yksityiskohtiin palataan heti v 2014 alussa. Todettiin, ettei Varkauden Sotainvalidit ry voi liittyä Pohjois- Savon perinneyhdistykseen. Rintamaveteraanit liittyvät siihen, ja Sotaveteraanien osalta asiaa selvitellään. Valmisteltiin osallistumista valtakunnalliseen Itsenäisyyspäivän paraatiin Mikkelissä. Veli Tirkkosen kenttäpostikirjeet ja kortit on järjestetty asianmukaisesti. Yhteisiä retkiä ja toimintaa vuonna 2013 sotainvalidien ja rintamaveteraanien sekä mies- että naisjäsenten yhteinen kuntoilu uimahallilla toteutettiin joka keskiviikko. Otto Turunen vastasi siitä. Harjoituskertoja oli 32 ja niissä osallistujia yhteensä 246. Ohjelmaan kuului kuntosali, vesijumppa ja sauna. Sotaveteraaneilla vastaavaa toimintaa oli tiistaisin ja torstaisin, naisilla perjantaiaamuisin. Savon Ammatti- ja aikuisopiston järjestämään Viretori- toimintaan , ja osallistui kuhunkin 12 osanottajaa, joihinkin päiviin jopa enemmän.. Ohjelma koostui erilaisista teemoista, nautittiin yhteisesti valmistettu ateria ja päiväkahvi. Osastot vastasivat jäsentensä ruoka-ainekustannuksista. Viretori toiminta alkoi v 2005 aluksi vain sotainvalideille tarkoitettuna. Vuodesta 2009 alkaen se on ollut kaikkia veteraaneja koskevaa. Retkien kustannukset pysyivät kohtuullisina sekä osastojen jäsenille että osastoille. Periaate oli, että kuljetuksen maksoivat osastot osallistujien pääluvun mukaan jyvitettynä. Retkiin sisältyvää lipun hintaa, väliaikatarjoilua ja lounasta sponsoroitiin. Mukaan otettiin myös ulkopuolisia täydennykseksi. He maksoivat käyvän hinnan, kuljetusta lukuun ottamatta. Retki toteutettiin, mikäli lähtijöistä puolet oli osastojen jäseniä. Helmikuun 24.päivänä nautti Savonlinnan teatterissa 20 osastoihin kuluvaa Veikko Lavi laulunarvoinen -esityksestä. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä nähtiin Mikkelin teatterissa Kunnon sotamies Svejk. Retkeen osallistui 28. Maaliskuun 27.päivänä katsottiin Varkauden teatterissa Äideistä parhain. Paikalla oli 43 osastoihin kuuluvaa. Valtakunnalliseen veteraanipäivän juhlaan Jyväskylään lähdettiin 40 osallistujan voimin. Päivän juhlallisuuksiin Varkaudessa osallistui 47ja Kangaslammin kirkolla 20. Veteraanien kesäpäivää 8.6. Tanhuvaarassa vietti 27 varkautelaista Sotainvalidien ja Rintamaveteraanien yhteinen leiripäivä sai 30 osallistujaa saapumaan Kangaslammin kirkolle 9.elokuuta. Rosvopaistia nauttimaan pääsi Kuopioon 13.elokuuta 50 Varkaudesta.

15 15 Pieksämäen Vanhassa kirkossa pidettyyn seutukunnalliseen kirkkopäivään osallistui 29 varkautelaista. Lokakuun 13 päivänä kuuntelimme Pieksämäen Poleenissa Kenttäharmaa-orkesterin konserttia täpötäydessä salissa. Meitä oli 40. Marraskuun 16, päivänä olimme jälleen Mikkelin teatterissa Nyt katsomassa Lainatenoria. Mukana oli 26. Pienoisbussilla pääsi 14 osastoihin kuuluvaa kutsuvierasta seuraamaan itsenäisyyspäivän valtakunnallista paraatia ja osallistumaan juhlavastaanotolle Mikaelissa. Varkauden kaupungin itsenäisyyspäivän juhlan teemana olivat maakunnat. Juhlayleisöä oli Warkaus-salissa kolme ja puoli sataa, joukossa myös veteraaniväkeä. Sen sijaan jumalanpalveluksessa Pääkirkossa oli vain 7 henkilöä, Kangaslammilla hartaudessa ja kirkkokahveilla 23. Sotainvalidit ja rintamaveteraanit viettivät yhteistä joulujuhlaansa henkilön voimin. Sotaveteraanien joulujuhla oli ja väkeä oli 76. Lucian päivänä Varkauden teatterissa katsoi näytelmän Kekkonen syntymästä kuolemattomuuteen 24 osastoihin kuuluvaa. Valtakunnallinen Veteraanikeräys 3.4.ja 4.4. Varkaudessa tämä keräys toteutettiin ensimmäistä kertaa. Pohjois-Karjalan prikaatin 60 varusmiestä saapui Varkauden Pääkirkolle keskiviikkona vänrikki Simo Potkurin ja sama määrä torstaina ylikersantti Santtu Bräysckyn johdolla. Talkooväkeä oli 70, joista 50 opasta, 12 rahanlaskijaa ja 6 tarjoilusta huolehtivaa. Sotainvalidiosaston emännät hoitivat keittiöpuolen tunnetulla taidollaan. Oppaina olivat osastojen tukihenkilöt, Lions Clubien jäsenet, muutama osaston jäsenkin. Rahanlaskija apua saatiin myös LC Justiinoilta. Keräys sai runsaasti julkisuutta sekä Warkauden lehdessä, Sinun Savossa ja pakallisradiossa. Tuotto oli yli yksitoistatuhatta, josta kulut vain 3%. Tämä osastojen yhteisponnistus tuotti hyvän tuloksen. Perinteen vaaliminen Kuten edellä on kerrottu, perinnetyö oli esillä vuosien mittaan useaan otteeseen. Vuonna 2013 Varkauden Sotainvalidit liittyivät Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon perinneyhdistykseen. Toistaiseksi yhteyshenkilönä toimii osaston toiminnanjohtaja. Rintamaveteraanit liittyvät Pohjois-Savon perinneyhdistykseen. Sotaveteraanien osalta asia on avoin.

16 16 Varkaudessa olevat sota-ajan muistomerkit kartoitettiin. Osasta pitää huolta kaupunki, pääosasta seurakunta. Tätä työ on vielä Kangaslammin osalta kesken. Seurakunnan puutarhuri Seija Kotilainen ei ole muilta työkiireiltään ehtinyt hoitaa asiaa kuntoon vuoden loppuun mennessä. Varkauden Sotainvalidit ry julkaisi kirjan Otto Malkin Kuvamuistoja v sieltä jostakin. Rintamaveteraanien puheenjohtaja Aaro Monthan lahjoitti kirjan Rintamaveteraaniliitolle ja sitä kautta kirjasta oli artikkeli Veteraanilehdessä. Koko painos on tällä erää loppuunmyyty. Arkistokappaleet on nähtävissä perinnehuoneessa. Sotainvalidit saivat myös arvokkaan lahjoituksen, kun sotainvalidi ja aktiivi sotaveteraani Veli Tirkkonen lahjoitti 16 kenttäpostikorttia ja yli 70 kenttäpostikirjettään. Nämä ovat nyt nähtävinä asianmukaisesti järjestettyinä perinnehuoneessa. Kirjeet taltioitiin myös cd-muotoon. Näistä kirjeistä kolme kuultiin peräkkäisillä viikoilla aina samaan kelloaikaan Radio Varkaudessa Riitta- Leena Heinosen esitteleminä ja lukemina. Jouluaattona kotiin kirjoitettu kirje korsusta Sotainvalidi ja rintamaveteraani Kauko Kokin sisar luovutti veljensä saamat kunniakirjat tämän kuoleman jälkeen perinnehuoneeseen. Ongelmaksi alkaa muodostua viirien ja kunniakirjojen säilyttäminen, kun perikunnat haluavat luopua niistä. Jonkin verran puhetöitä yms. sota-aikoihin liittyvää esineistöä on saatu esille perinnehuoneeseen.

liite 1/8.2.2007 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2007

liite 1/8.2.2007 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2007 1 liite 1/8.2.2007 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2007 Neuvontapalvelu: Huolehditaan yhdessä Kyyhkylän kuntoutussairaalan palveluneuvojan kanssa siitä, että jokainen osaston jäsen, puoliso

Lisätiedot

3 /17./.1.2008. Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2008

3 /17./.1.2008. Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2008 1 3 /17./.1.2008 Varkauden Sotainvalidien TOIMINTASUUNNITELMA V. 2008 Neuvontapalvelu: Huolehditaan yhdessä Kyyhkylän kuntoutussairaalan palveluneuvojan kanssa siitä, että jokainen osaston jäsen, puoliso

Lisätiedot

VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ Toimintavuoden alussa oli Varkaudessa 98 rintamalisän saajaa. Joulukuun 31.päivänä heitä oli 83 Vuonna 2005 alkanut yhteistyö jatkui tiiviinä. Varkauden Rintamaveteraanien,

Lisätiedot

Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. 73. toimintavuosi. Yhdistys perustettiin 15.

Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012. 73. toimintavuosi. Yhdistys perustettiin 15. 1 Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 73. toimintavuosi Yhdistys perustettiin 15.elokuuta 1940 1 2 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: sotainvalidijäsenet

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

VARKAUDEN VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ. rintamaveteraanit. vars. jäseniä yht. vuosi kela rintamalisä+ylim. kela vain rintamalisän

VARKAUDEN VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ. rintamaveteraanit. vars. jäseniä yht. vuosi kela rintamalisä+ylim. kela vain rintamalisän 1 Varkauden veteraanijärjestöjen puheenjohtajat tekivät kokouksessaan 19.1.2015 4 päätöksen lähettää seuraavan yhteistyötään koskevan koosteen tiedoksi Sotainvalidien Veljesliittoon, Rintama- ja Sotaveteraaniliittoon.

Lisätiedot

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2013 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 19.11.2013 klo 09:30-11:00 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 1(5) Sivistysosaston toimisto Minna Vallin 1.12.2003

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 1(5) Sivistysosaston toimisto Minna Vallin 1.12.2003 YLÖJÄRVEN KAUPUNKI 1(5) KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN (27.4.), KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄN (toukokuun 3. sunnuntai) JA ITSENÄISYYSPÄIVÄN (6.12.) VIETON MENETTELYTAPAOHJEET. Yleistä Ohje sitoo kaikkia allekirjoittaneita

Lisätiedot

Otsikko Sivu 8 Kokouksen avaus 3 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 10 Edellisen kokouksen 01/2016 pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 8 Kokouksen avaus 3 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 10 Edellisen kokouksen 01/2016 pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2016 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 27.09.2016 klo 09:30-10:45 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

VETERAANI- PERINNETTÄ LUOMASSA

VETERAANI- PERINNETTÄ LUOMASSA VAPAAEHTOINEN VETERAANITYÖ VETERAANI- PERINNETTÄ LUOMASSA 1939-1945 Talvi- ja jatkosota 1967-2017 Pukkilan Sotaveteraanit 50 vuotta PUKKILAN SOTAVETERAANIT RY Jaakko Karjalainen, 92 vuotta, on Uudenmaan

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY

VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY 1 Sotainvalidien Veljesliiton VARKAUDEN SOTAINVALIDIT RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Yhdistyksen perustamisesta kulunut 70 vuotta. 1 2 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: jäsenen nimi syntymäaika

Lisätiedot

VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 2015

VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 2015 1 Liite 1 Puheenjohtajien kokous4 / 11.1. 2016 VETERAANIJÄRJESTÖJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 2015 Toimintavuoden alussa oli Varkaudessa 111 rintamalisän saajaa. Joulukuun 31.päivänä heitä oli 98 Syyskuussa juhlittiin

Lisätiedot

NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2014 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS /MUISTIO

NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2014 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS /MUISTIO NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2014 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS /MUISTIO AIKA tiistai 4.2.2014 klo 14.00-15.10 PAIKKA Naantalin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 23.09.2014 klo 09:30-11:15 Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt

Lisätiedot

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN VIETTO LAPPEENRANNASSA Veteraanipäivä Lappeenrannassa alkaa lipunnostolla kello 8.00.

KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN VIETTO LAPPEENRANNASSA Veteraanipäivä Lappeenrannassa alkaa lipunnostolla kello 8.00. 1 (6) Veteraanipäivän vietto Lappeenrannassa 27.4.2017 Ohjelma ja ohjeet osallistujille 18.4.2017 KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN VIETTO LAPPEENRANNASSA 27.4.2017 Keskusta: Kansallista veteraanipäivää vietetään

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 1 Toimintakertomus 2013 Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 2 Sisältö VERTAISTOIMINTA... 3 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA... 3 TIEDOTTAMINEN... 3 TILAISUUDET... 3 LAHJOITUKSET... 4 KOKOUKSET... 4 VARAINHANKINTA...

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 02/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Maanantai 27.03.2017 kello 17.00 19.20 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Eronen Juha Härmälä Irja Julkunen Pia Hynninen

Lisätiedot

Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1. Veteraaniasiain neuvottelukunta. Aika 13.01.2014 klo 15:00-16:15. Jokilaakson sairaala. Käsitellyt asiat :t 1-4

Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1. Veteraaniasiain neuvottelukunta. Aika 13.01.2014 klo 15:00-16:15. Jokilaakson sairaala. Käsitellyt asiat :t 1-4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 13.01.2014 klo 15:00-16:15 Paikka Jokilaakson sairaala Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Erkkilä Valtteri Jakobsson Rauli

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2012. keskiviikko 18.päivänä tammikuuta.2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2012. keskiviikko 18.päivänä tammikuuta.2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2012 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikko 18.päivänä tammikuuta.2012 seurakuntatalo, takasali JÄSENET VARAJÄSENET Markku Huttunen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Veteraaniasiain neuvottelukunta. Aika klo 09:30-10:30

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Veteraaniasiain neuvottelukunta. Aika klo 09:30-10:30 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2016 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 03.02.2016 klo 09:30-10:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2013 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS / MUISTIO

NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2013 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS / MUISTIO NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2013 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS / MUISTIO AIKA maanantai 6.5.2013 klo 13.00-14.20 PAIKKA Naantalin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Lotta-patsas Kirkkokadulla

Lotta-patsas Kirkkokadulla Kaupunginhallitus 473 29.10.2012 Kaupunginhallitus 497 12.11.2012 ITSENÄISYYSPÄIVÄN TILAISUUDET 6.12.2012 733/014/2012 KH 473 Kaupungin, seurakuntayhtymän, Maasotakoulun, rajavartiostojen ja järjestöjen

Lisätiedot

SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA

SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA KOKOUSMUISTIO 1/2013 Aika Perjantai 15.3.2013 klo 13.00-14.15 Paikka Sastamalan kaupungintalo Hallituksen kokoushuone Läsnä Ahvonen Matti, Keikyän Sotaveteraanit

Lisätiedot

Sotilasvammakorvaukset ja Veljesliiton tuki sotainvalidien kotihoitoon

Sotilasvammakorvaukset ja Veljesliiton tuki sotainvalidien kotihoitoon Sotilasvammakorvaukset ja Veljesliiton tuki sotainvalidien kotihoitoon lakimies Seppo Savolainen 10.5.2012 Jyväskylä Käsitteet sotainvalidi ja veteraani sotainvalidi on henkilö, jolla on Valtiokonttorin

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 5.6.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.6.2014 klo 17.30 18.21 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Hannun Sali Ahonen Kauko Aro Jorma Eskelinen Reino Hämäläinen Marja-Muusa

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 30.1.2017 klo 18.30 20.30 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja (x) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta

Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Ylä-Savon Veteraaniopettajatoiminta Toiminta alkoi 25. 3. 1997. Jo perustamistilaisuudessa yhdistyksen nimestä keskusteltaessa tuli esille se, että perustettava yhdistys aloittaisi toimintansa alueellisena

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen Kirkkovaltuusto 1 (6) Aika: Keskiviikko 11.10.2017, kello 18.00-18.42 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 50 :n käsittelyn

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2010 KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 3/20.5.2015. JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 3/20.5.2015. JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 15.00 16.30 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhankatu 14, kolmannen kerroksen kokoushuone Läsnä Korhonen Erkki

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA keskiviikko 20.9.2017 klo 19.00 20.20 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen 2/ pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen 2/ pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2017 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 07.02.2017 klo 09:30-10:46 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Helmisaari. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Rastas.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arimo Helmisaari. Kokouksen sihteeriksi valittiin Tapio Rastas. Hallituksen kokous Aika: 27.11.2009 klo 18.00 Paikka: Yläneen kirjasto Läsnä: [x] Päivi Erävesi, [x] Arimo Helmisaari [ ] Timo Hämäläinen [x] Elisa Niittymaa [x] Pertti Peltola [x] Tiina Pihajoki [x] Heimo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2013 3.9.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 39 ILMOITUSASIAT 2 40 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 2 2/ JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 2 2/ JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistaina 19.3.2015 klo 15.00 16.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhankatu 14, kolmannen kerroksen kokoushuone Läsnä Korhonen Erkki

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA

SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA SASTAMALAN VETERAANIASIOIDEN NEUVOTTELUKUNTA KOKOUSMUISTIO 1/2015 Aika Perjantai 6.3.2015 klo 13.00-14.10 Paikka Sastamalan kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Ahvonen Matti, Keikyän Sotaveteraanit

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015

Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015 Sotiemme Veteraanit -varainhankinta Selvitys 5.11.2015 Sotiemme Veteraanien määrä Heitä on elossa tällä hetkellä 24 000. Vuonna 2017 heitä on jäljellä vielä 17 000. Veteraaneja Vuosi Sotiemme Veteraanit

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi alkuhartauden jälkeen kokouksen klo

Puheenjohtaja avasi alkuhartauden jälkeen kokouksen klo 1 Aika Perjantai 10.2.2017 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Jarmo Tuominen jäsen Helinä Ylikännö Anni

Lisätiedot

ANOMUS RIIHIMÄKI ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ.

ANOMUS RIIHIMÄKI ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ. ANOMUS RIIHIMÄKI 21.12.2011 ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ. Riihimäen Autoteknillinen Yhdistys puheenjohtaja puh. 040/3305273 sähköposti

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 1/2007 Aika Ke 21.2.2007 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ESITYSLISTA/TYÖJÄRJESTYS Keskiviikkona 21.2.2007 klo 15 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 1/2007 ASIA LIITE

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Toimintakertomus 2012. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 1 Toimintakertomus 2012 Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 2 Sisältö VERTAISTOIMINTA... 3 VAIKUTTAMINEN... 3 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA... 3 TIEDOTTAMINEN... 3 TILAISUUDET... 3 LAHJOITUKSET... 4 KOKOUKSET...

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho PÖYTÄKIRJA Vanhus- ja vammaisneuvosto Aika 26.6.2015 klo: 13.00 14.40 Paikka Palvelukeskus Jousi, Myllytie 14 19650 Joutsa Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Tapio Lankia Taisto

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

16. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo

16. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 1 Aika Perjantai 12.5.2017 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Helinä Ylikännö Anni Rantalan varajäsen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kappelineuvosto

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika tiistai klo 18.30 19.25 Paikka Virojoen seurakuntatalo, 2. krs, Riihitie 2, Virojoki läsnä/poissa Osallistujat Hanski Liisa kappelineuvoston varapj. (x) Niemelä Teuvo kappelineuvoston

Lisätiedot

28. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo

28. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 1 1 Aika Perjantai 22.9.2017 klo 18.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Anne Ojaniittu Liisa Hosikkeen varajäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen

Lisätiedot

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 4. syyskuuta 2017 klo 18 20.05 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2008 1 Vanhusneuvosto 27.10.2008 AIKA 27.10.2008 klo 10:00-11:30 PAIKKA Tuulensuun palvelukeskus, Huvilakatu 32 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN AVAUS 3 31 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 12/2015 Kirkkoneuvosto maanantaina 23. päivänä marraskuuta 2015 klo 18.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 12/2015 Kirkkoneuvosto maanantaina 23. päivänä marraskuuta 2015 klo 18. 179 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 23. päivänä marraskuuta 2015 klo 18.00 alkaen kahvitarjoilua 17.30 18.00 KOKOUSPAIKKA seurakuntatalo, takasali ESITYSLISTA 154 Kokouksen avaus 155 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A

1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013. Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(4) VUOSIKOKOUS 3.3.2013 Aika Sunnuntai 3.3.2013 klo 14.20 16.05 Paikka Lehtovaaran erätalo, Piiralantie 145A Osallistujat Käsitellyt asiat: Laatikainen Sinikka Fordell

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Muonituslotta Martta Vähävihun muistivihko aikansa arvokas dokumentti

Muonituslotta Martta Vähävihun muistivihko aikansa arvokas dokumentti 42 Muonituslotta Martta Vähävihun muistivihko aikansa arvokas dokumentti (koonnut FM Paavo Jäppinen) Hankkiessaan aineistoa Joroisten lottamatrikkeliin työryhmä sai haltuunsa lottajärjestön Joroisten paikallisosaston

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 11/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 11/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 11/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 6.6.2013 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 5.6.2013 klo 17.30-19.00 Paikka Puurtilan seurakuntakoti, Murhilahdentie 94 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahonen Kauko Aro Jorma

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31 24.08.2011 31 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä elokuuta 2011 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Eskelinen Sanna Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008

SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS 2008 SALON SEUDUN RAUHANTURVAAJAT ry 1/1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli ry:n 17.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli 107 + 2 kannattajajäsentä. 21.9. järjestettiin

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Lappeen Kotiseutuyhdistys ry. vuodelle 2017

Lappeen Kotiseutuyhdistys ry. vuodelle 2017 Lappeen Kotiseutuyhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Lappeen Kotiseutuyhdistys ry on vuonna 1991 uudelleen perustettu kotiseutuyhdistys, joka toimii Lappeenrannan kaupungissa. Suurin osa jäsenistä

Lisätiedot

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017

KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KUOPION ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNNANNEUVOSTON KOKOUS AIKA Torstai 26.1.2017 klo 17.30 19.05 PAIKKA PAIKALLA Neuvostila, Snellmaninkatu 8, Kuopio Honkaselkä Timo, khra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00 Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen Marja Kaanaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016

OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 OIKARISTEN SUKUSEURA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kuva Sirpa Heikkinen 2009 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 5.12.2016 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Huomautetaan, että vaaliliput on oltava mukana kokouksessa.

Huomautetaan, että vaaliliput on oltava mukana kokouksessa. KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 9. pnä helmikuuta 2016 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 17.30 kahvilla. Kokous alkaa klo 18.00. Esteet pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2017 Kirkkoneuvosto Keskiviikko 25. päivä lokakuuta klo 16:00 alkaen

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2017 Kirkkoneuvosto Keskiviikko 25. päivä lokakuuta klo 16:00 alkaen 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 25. päivä lokakuuta klo 16:00 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 110 Kokouksen avaus 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 112 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 Vanhusneuvosto 16.11.2015 AIKA 16.11.2015 klo 13:00-14:45 PAIKKA Iltakello, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Iltakellon tehostetun palveluasumisen yksiköihin

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN.

SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: KUNNIOITAMME HEIDÄN ELÄMÄNTYÖTÄÄN JA MUISTOAAN. 1 SEURAAVAT OSASTON JÄSENET SAIVAT IÄISYYSKUTSUN: nimi kuolinpv. ikä Otto Kinnunen 12.1. 84 Olavi Paunonen 29.7. 87 Veikko Holopainen 11.3. 83 Helena Nykänen 16.5. 83 Taimi Tuhkanen 24.5. 91 Pentti Immonen

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 20.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, puheenjohtaja Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot