Sisällysluettelo KH, :30, Esityslista 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo KH, :30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Käsittelyjärjestys Kotkan terveydenhuollon sekä eräiden sosiaalihuollon tehtävien keskittäminen Kymenlaakson keskussairaalan yhteyteen sekä siihen liittyen omavelkainen takaus Carea- Sairaalat Oy:lle... 5 Liite: Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke Kustannusarvio Liite: Omavelkainen takaus Kotka Liite: Carea hankesuunnitelma Liite nro Kotkansaaren päiväkodin toteuttaminen leasingrahoituksella Sivupaloaseman päivitetyn hankesuunnitelman hyväksyminen sekä hankkeen toteuttaminen leasingrahoituksella Liite: Sivupaloaseman päivitetty hankesuunnitelma Liite: Palosuojarahaston päätös Merikotkan vesistömatkailun kehittämishankkeen (30MILES) omarahoitus Lausunnon antaminen käräjäoikeusverkoston kehittämistä koskevasta mietinnöstä Hallintokuntien pöytäkirjajäljennökset... 93

2 -1, KH :30 Sivu 1 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Hirvonen Pasi jäsen Kirjavainen Marika Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Rajantie Irma Tiusanen Kari Tujula Pirjo Aalto-Partanen Annika Mervi Haakanan varajäsen Jaakkola Allan Jari Luumin varajäsen Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa Haakana Mervi jäsen Luumi Jari Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

3 146, KH :30 Sivu 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

4 147, KH :30 Sivu 3 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

5 148, KH :30 Sivu 4 Käsittelyjärjestys Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

6 149, KH :30 KH: 1240/2015 Sivu 5 Kotkan terveydenhuollon sekä eräiden sosiaalihuollon tehtävien keskittäminen Kymenlaakson keskussairaalan yhteyteen sekä siihen liittyen omavelkainen takaus Carea- Sairaalat Oy:lle Kh / 254 Ehdotus: (Alla oleva päätös on asian valmistelua.) Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointineuvoloiden tulevaisuuden rakenteen kehittämisen vaiheittain loppuraporteissa esitetyn pääosin keskitetyn rakennevaihtoehdon (V2) mukaiseksi ohjausryhmän esittämien lisäohjeiden mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänin 9-3. Kv / 94 Päätös: (Alla oleva päätös on asian valmistelua.) Äänestysten tuloksena valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen siten muutettuna, että päätökseen lisätään ohjausryhmän esittämät kohdan 3 osalta täydennetyt seuraavat lisäohjeet: 1. Kyseessä on pitkän aikavälin suunnitelma, joka toteutuu kokonaisuudessaan 5 10 vuoden kuluessa. Nykyrakenteesta siirrytään pääosin keskitettyyn toimintamalliin vaiheittain. Tämän syksyllä 2012 valtuustossa tehtävän rakennepäätöksen pohjalta tehdään erilliset, yksityiskohtaiset suunnitelmat täytäntöönpanon etenemisestä ja vaiheittaisesta toteuttamisesta sekä toiminnallisten muutosten että kiinteistöihin liittyvien ratkaisujen osalta. Mm. päivystystoiminta keskitetään mahdollisimman nopeasti ja terveysasemat keskittyvät ei-kiireellisen hoidon ja palveluiden tuottamiseen. 2. Pääosin keskitetystä rakennevaihtoehdosta saatava noin 0,6 m :n vuotuinen kustannushyöty on merkittävä, koska se on 4 % kyseessä olevien toimintojen käyttötalousmenoista. Kustannushyödyt tulevat ensisijaisesti toiminnallisista synergiahyödyistä. 3. Pääosin keskitetyssä mallissa (V2) lähipalvelut ovat jatkossa pääsääntöisesti hoitajatasoisia. Kyseessä ei ole esimerkiksi nykyisenkaltainen terveyskioskipilotti, vaan aivan uusi lähipalveluiden toimintamalli, joka tarkentuu jatkosuunnittelussa. Hoitajien osaaminen ja vastuu laajenee edelleen. Tulevaisuudessa terveydenhuollon lähipalvelut vastaavat yhä suuremmasta osasta kaupunkilaisten terveyspalveluista. Tulevassa lähipalveluiden toimintamallissa voidaan hyödyntää esim. koulujen terveydenhoitajien tiloja laajemmalle väestöpohjalle tai luoda liikkuvia palveluita tarpeiden mukaan. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat tulevaisuudessa toiminnan keskeisin painopistealue. Lähipalveluiden kokonaisuus tulee tuoda valtuuston päätettäväksi. 4. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon toiminnan kehittäminen on kustannuskehityksen hallinnan kannalta tärkein kehittämiskohde rakenneratkaisusta huolimatta. Tämän hoitoketjun tehostamisessa on pystyttävä saamaan aikaan nopeita muutoksia jo vuodelle Vuonna 2013 tavoitteena on usean miljoonan euron vertailukelpoinen säästö vuoden 2012 toteutumaan verrattuna. 5. Sosiaali- ja terveystoimen rakenteen kehittymisestä, siihen liittyvistä toiminnallisista muutoksista ja niistä saatavista kustannushyödyistä raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle. Lisäksi perustetaan luottamushenkilöistä koostuva seurantaryhmä V2-mallin kehittämisen ja to-

7 149, KH :30 KH: 1240/2015 Sivu 6 teuttamisen seuraamiseksi. Ryhmän muodostavat kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto sekä valtuustoryhmien ryhmäpuheenjohtajat. Valtuutetut Tiusanen, Klemola ja Merivirta jättivät pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteensä. Kirjallisena jätetty valtuutettu Tiusasen eriävä mielipide otettiin pöytäkirjaan. Kv / 121 Kotkan kaupungin palveluverkkoselvitys ja palvelustrategia 2020; 8. Hyvinvointipalvelut; 8.1. Terveydenhuolto; Palvelutuotannon tulevaisuus: Terveydenhuollon palvelut tulevat organisoitumaan uudelleen vuosien välillä. Muutoksen tavoitteena on turvata kuntalaisten yhdenvertainen hoitoon pääsy sekä laadukkaat ja vaikuttavat julkiset terveydenhuollon palvelut. Päivystystoiminnan, terveysasemien, mielenterveyskeskuksen ja hammashoitoloiden on suunniteltu keskittyvän vaiheittain keskussairaalan yhteyteen. Kotkan tiettyihin kaupunginosiin jäävät lähipalvelupisteet, joiden toiminta perustuu pääsääntöisesti hoitajatasoisiin ennaltaehkäiseviin palveluihin, pieniin toimenpiteisiin, mittauksiin ja palveluohjaukseen. Kuntalaisten kynnys lähipalvelupisteeseen pidetään matalana. Työnjakoa erikoissairaanhoidon kanssa selkiytetään, muun muassa päivystystoiminnan ja kuntoutuksen osalta. Terveydenhuoltolakiin perustuen ensihoito siirtyy Carean vastuulle vuoden 2013 alusta. Yllä oleva siteeraus sisältyy valtuuston hyväksymään palveluverkkoselvitykseen ja palvelustrategiaan Kyse on asian valmistelusta. Kh / 5 Valmistelijat: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Valtuusto on kokouksessaan / 94 tehnyt päätöksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointineuvoloiden tulevaisuuden rakenteesta. Päätöksen mukaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelut keskitetään pääosin yhteen paikkaan keskussairaalan yhteyteen. Keskittäminen tapahtuu vaiheittain, alkaen terveyskeskusten päivystystoiminnan keskittämisestä. Carea on edennyt nykyisten tilojen peruskorjauksessa ja uusien tilojen suunnittelussa siihen vaiheeseen, että hankkeen arkkitehtisuunnittelu kilpailutetaan alkuvuodesta Carea on perustanut hankeyhtiön, joka vastaa koko hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta. Hankeyhtiö vastaa myös suunnittelun kustannuksista. Kaupungin terveysjohtaja on osallistunut vuoden 2013 aikana Carean suunnittelukokouksiin kaupungin edustajana. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluiden käyttöön tarvitaan noin m 2. Tällä hetkellä keskitettäväksi suunniteltujen toimintojen käytössä kaupungilla on m 2, joten keskittäessä toimintoihin tarvittava neliö-

8 149, KH :30 KH: 1240/2015 Sivu 7 määrä vähenee oleellisesti. Kaupungin toiminnot ovat kiinteä osa kokonaisuutta, joten suunnittelu ja rakentaminen tehdään yhtenä kokonaisuutena. Kaupungille ei aiheudu suunnittelu- ja rakentamisaikana kustannuksia, vaan kaikki kustannukset sisältyvät aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kaupungin toimintojen käyttöön tulevien tilojen vuokriin. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja päättää oikeuttaa kaupungin puolesta jatkamaan hankkeen suunnittelua ja valmistelua osana valtuuston päätöksen / 94 täytäntöönpanoa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kh / 168 Valmistelijat: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh Kansliapäällikkö Jarmo Koivisto, puh /. Suunnittelukustannusten kustannusjaosta on valmisteltu esisopimus kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti. Luonnos sopimukseksi on liitteenä. Käytön aikaisesta kustannusten kohdentamisesta laaditaan kuntayhtymän ja kaupungin kanssa erillinen sopimus, joka turvaa läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen kustannusten jaon keskussairaalan ja kaupungin toimintojen kesken. Vastaavasti valmistelussa on myös sopimus kaupungin osuudesta tarvittavan pitkäaikaisen lainan takaus- tai vastaaviin järjestelyihin. Carean hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan sopimuksen ja oikeuttaa kaupunginlakimiehen tekemään siihen tarvittaessa teknisiä tarkistuksia. Asian käsittely: Kaupunginjohtaja esittelijänä ilmoitti poistavansa liitteenä olevan esisopimusluonnoksen ensimmäisen sivun kahdelta viimeiseltä riviltä sanat paitsi, jos päätöksen tekemättä jättäminen johtuu Kaupungista riippumattomista syistä. II varapuheenjohtaja Semi Lommi teki seuraavan muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus ei hyväksy liitteenä olevaa sopimusta. Jäsen Pirjo Tujula kannatti muutosehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Kaupunginjohtajan ehdotus: JAA; II varapuheenjohtaja Lommin ehdotus: EI. Kenelläkään ei ollut huomauttamista äänestysehdotukseen.

9 149, KH :30 KH: 1240/2015 Sivu 8 Toimitettiin nimenhuutoäänestys: JAA Elomaa Järnstedt Aalto-Partanen Hirvonen Kirjavainen Luumi Merivirta Olsson Pitko Taavitsainen Tiusanen Kari EI Lommi Tujula Äänestyksen tulos: Kaupunginjohtajan ehdotus 11 ääntä ja II varapuheenjohtaja Lommin ehdotus 2 ääntä. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänestyksen jälkeen äänin 11-2 mukaan lukien se, että liitteenä olevan esisopimusluonnoksen ensimmäisen sivun kahdelta viimeiseltä riviltä poistettiin sanat paitsi, jos päätöksen tekemättä jättäminen johtuu Kaupungista riippumattomista syistä. (Tässä tarkoitettu sopimus on allekirjoitettu elokuussa 2014.) Kh Valmistelija: Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh Carea-Sairaalat Oy rakennuttaa ja rahoittaa Kymenlaakson keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen. Hankkeen rahoitettava kokonaiskustannusarvio on 137 miljoonaa euroa, joka jakautuu kiinteistössä jatkossa toimivien organisaatioiden kesken siten, että Carea-konsernin osuudeksi (keskussairaala, liikelaitokset ja Kastek Oy) tulee 120 miljoonaa euroa ja Kotkan kaupungin osuudeksi 17 miljoonaa euroa. Yhtiö hakee Kotkan kaupungilta omavelkaista takausta Carea-Sairaalat Oy:n maksuvelvoitteille, jotka seuraavat enintään 17 miljoonan euron lainoista, joilla rahoitetaan Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjausinvestointia. Lisäksi kaupungilta haetaan valtuutusta yhtiön hallitukselle yksilöidä tarvittaessa tarkemmin lainat, mihin takauspäätökset kohdistuvat. Laina ja siihen liittyvät ehdot kilpailutetaan eri rahalaitosten kesken. Hankkeesta on tehty kustannusarvio, jossa on yksilöity Kotkan kaupungin tilat sekä osuus kustannuksista. Terveydenhuolto on olennainen osa kaupungin lakisääteisiä palveluita, ja näin ollen lainan takaus ei kuulu valtiontukisäännösten piiriin. Kaupungin talousarviossa ei ole lainan nostoa konsernitasolla huomioituna. Uusi lainapääoma kasvattaa konsernivelkoja konserniraportoinnissa, mutta ei aiheuta muita kustannuksia. Takaus on kaupunkisrategian mukainen../. Esityslistan liitteinä ovat

10 149, KH :30 KH: 1240/2015 Sivu 9 1. Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen kokonaiskustannusarvio; Kotkan kaupungin osuus tiloista ja kustannusarviosta (diaesitys) 2. Carea-Sairaalat Oy:n kirje Hankesuunnitelma Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää vahvistaa aiemmin / 94 ja / 121 tekemänsä periaatepäätökset kaupungin terveydenhuollon sekä eräiden sosiaalihuollon tehtävien keskittämisestä Kymenlaakson keskussairaalan yhteyteen - ottaen samalla huomioon myös kaupunginhallituksen päätöksen / 168, joka koskee keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen suunnittelukustannusten jakoa ilmoittaa Carea-Sairaalat Oy:lle kaupungin ennakkokantana, että kaupunki o myöntää tuonnempana määriteltävin ehdoin Carea-Sairaalat Oy:lle omavelkaisen takauksen 17,0 milj. euron suuruiselle lainalle, joka kohdistuu kaupungin käyttöön tuleviin tiloihin o valtuuttaa Carea-Sairaalat Oy:n hallituksen yksilöimään tarvittaessa tarkemmin ne lainat, joihin takauspäätös kohdistuu. Toimeenpano: Kv: Ote: Carea-Sairaalat Oy palvelujohtaja talous- ja rahoitusjohtaja terveysjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Ei valitusosoitusta

11 149, KH :30 / Liite: Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke Kustannusarvio Sivu 10 Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke KOKONAISKUSTANNUSARVIO Kotkan kaupungin osuus tiloista ja kustannusarviosta

12 149, KH :30 / Liite: Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke Kustannusarvio Sivu 11 Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke RAKENNUSOSA-ARVIO Kustannusarvio Laajennusosa Vanhan osan täydellinen peruskorjaus Saneerausasteen alentaminen: -torniosan kerrokset 3B, 7, Tules-alue (nykyinen päivystys) kpl tornihissejä (uusittu 2010) ja 3 kpl vanhan laaj.hissiä (50%) vanhan sisäpihan kattaminen norm. rakenteella, sivuille valonauhat valmistelunenen laajennusosan toimivien tilojen hyödyntäminen Torniosan peruskorjaus-kotkan tilat (4-6krs) Lastensairaala - Kotkan tilat ( saneerattu) Muut tilat Erillishankinnat

13 149, KH :30 / Liite: Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke Kustannusarvio Sivu 12 Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke RAKENNUSOSA-ARVIO Erittely muista tiloista ja erillishankinnoista 1 Muut tilat Pysäköinti ja liikennejärjestelyt VSS-kalliosuoja Lastensairaalan muutokset Ravintola ja keittiö (WC-tilojen korjaus, muiden tilojen huoltomaalaus) Helikopterikenttä / varalaskeutumispaikka Väistökustannukset Erillishankinnat Putkipostijärjestelmä Jäte ja pyykkikuilujärjestelmä Materiaalihissit ( likainen / puhdas ) Varastoautomaatti Välinehuollon kuljetin kerroksiin Dialyysivesilaitos Vainajien kylmäkaapit 22 kpl lisää Liittymäkustannukset Kaavoituskustannukset ( lisä m2 ) Pohjoispään uusi tekniikkatunneli ( 100m ) Vanhojen vesikattojen uusiminen Aurinkosähköjärjestelmä katolle 50 kva Irtokalusteet huoneisiin

14 149, KH :30 / Liite: Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke Kustannusarvio Sivu 13 Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke RAKENNUSOSA-ARVIO Kotkan kaupungin osuus peruskorjattavista tiloista Määrä Yksikkö /m 2 Kustannusarvio Torniosa, kerrokset m Liikennejärjestelyt 18 % Autopaikoitusjyvitys 18 % Hlömäärät/pv Lastensairaala (saneerattu) m Lastensairaalan muutosremontti m Kotkan osuus tukipalvelujen tiloista laboratorion osuus 140 m laboratorion anlyytikka 200 m kuvantaminen 158 m lääkehuolto 170 m välinehuolto 75 m siivous ja huoltotilat 98 m Muut Kotkalle jyvitettävät tilat varastoautomaatin osuus 18 % varastoautomaattitila 63 m ict - tilat 13 m palvelutorit ym 250 m arkistotila 52 m vss tilat 18 % pukutilat 261 m hissit päädyn uusi 1/3 33 % Lainoitettava osuus peruskorjattavista tiloista

15 149, KH :30 / Liite: Omavelkainen takaus Kotka Sivu 14 Kotka Kotkan kaupungille OMAVELKAISEN TAKAUKSEN HAKEMINEN KESKUSSAIRAALAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUSHANKKEELLE Carea-Sairaalat Oy rakennuttaa ja rahoittaa Kymenlaakson keskussairaalan laajennusja peruskorjaushankkeen. Hankkeen rahoitettava kokonaiskustannusarvio on 137 miljoonaa euroa, joka jakautuu kiinteistössä jatkossa toimivien organisaatioiden kesken siten, että Carea-konsernin osuudeksi (keskussairaala, liikelaitokset ja Kastek Oy) tulee 120 miljoonaa euroa ja Kotkan kaupungin osuudeksi 17 miljoonaa euroa. Yhtiö hakee Kotkan kaupungilta omavelkaista takausta Carea-Sairaalat Oy:n maksuvelvoitteille, jotka seuraavat enintään 17 miljoonan euron lainoista, joilla rahoitetaan Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjausinvestointia. Lisäksi kaupungilta haetaan valtuutusta yhtiön hallitukselle yksilöidä tarvittaessa tarkemmin lainat, mihin takauspäätökset kohdistuvat. Carea-sairaalat Oy Kari Hassinen toimitusjohtaja

16 149, KH :30 / Liite: Carea hankesuunnitelma Liite nro Sivu 16 Johdanto Tulevaisuuden yhteiskunta muuttuu tavalla joka heijastuu suoraan myös terveydenhuollon toimintaan ja tavoitteisiin. Väestö ikääntyy ja tämän myötä hoidon tarve lisääntyy. Terveydenhoidon kasvavat kustannukset luovat tarpeen tehokkuuden lisäämiseen. Sairaalan toiminnalliset ja taloudelliset ratkaisut tulevat johtamaan yhä lyheneviin sairaalassaoloaikoihin ja avohoidon lisääntymiseen. Sairaalassa vietetään vähemmän aikaa, vuodepaikkojen määrä vähenee ja siirrytään uudenlaisiin osastohoidon malleihin. Leikkauksiin tullaan useammin suoraan kotoa ja palataan entistä nopeammin kotiin tai lähipalvelujen piiriin. Toisaalta lääketiede ja lääketieteellinen teknologia kehittyy jatkuvasti ja tämä kehitys tarjoaa kokonaan uusia hoitomenetelmiä sekä uudentyyppisiä hoitolaitteita. Voidaan esimerkkinä mainita mm. endoskopia joka mahdollistaa mini-invasive toimenpiteet sekä päiväkirurgian, digitaalinen kuvantaminen, joka vähentää keskitettyjen kuvantamisosastojen tarvetta, sekä liikuteltava hoitolaitteisto, jolloin hoitotapahtuma on vuodepaikalla. Ongelmaksi on eräillä alueilla maassamme muodostunut myös selkeä työvoimapula joka on johtanut kilpailuun ammattitaitoisesta työvoimasta. Nykyaikainen ja laitteistukseltaan huippuluokan sairaala työympäristönä koetaan vetovoimaisena. Siksi sijoitus korkeaan hoitoteknologiaan, viihtyisään työ- ja potilasympäristöön sekä hyvään ja ihmisläheiseen arkkitehtuuriin muodostaa kilpailuvaltin jonka arvo tulevaisuudessa tulee korostumaan. Kymenlaakson keskussairaalan tilat ja rakennukset ovat toiminnallisesti ja teknillisesti saavuttaneet käytännössä elinkaarensa loppupään. Eräiltä osin tilat ovat vanhentuneet tavalla joka luo suoranaisia esteitä modernin hoitoteknologian käytölle. Vuonna 2014 käynnistetyssä ja nyt valmistuvassa Carea-sairaalan hankesuunnitelmassa on tutkittu toiminnallisista ja teknisistä lähtökohdista haasteita joita sairaalan nykyaikaistaminen asettaa. Osittain vanhaan sairaalaan, osittain uudisrakennukseen sijoittuva Carea sairaala tulee toimimaan päivystyksellisenä erikoissairaanhoidon yksikkönä johon on sijoitettu myös perusterveydenhoidon toimintoja. Vanhan sairaalan huoneala on n hum 2 ja uuden laajennusosan huoneala on n hum 2. Yhteensä huoneala on n hum 2 Rakentamisen kokonaiskustannus on Carea-sairaalan osalta n. 120 miljoonaa euroa ja Kotkan kaupungin osalta n. 20 miljoonaa euroa. 2 (37) HANKESUUNNITELMA Carea- Sairaala

17 149, KH :30 / Liite: Carea hankesuunnitelma Liite nro Sivu 17 Sisällysluettelo Johdanto 2 1. Toiminnallinen suunnitelma Tehtävät ja tavoitteet Toiminnallinen jako Hankkeen budjetti Hankkeen kokonaisaikataulutavoite Hankkeen toteutustapa Palvelurakenteen muutoksen ja SOTE:n vaikutukset 7 2. Hankesuunnittelun lähtökohdat Asemakaavallinen tilanne Nykytilanne Asemakaavan muutos Asemakaavassa määritellyt rakennushistorialliset määräykset Rakennuspaikka Tontti Maaperä Olemassa oleva rakennuskanta Päärakennus Torniosan saneeraamattomat vuodeosastot Päärakennuksen muut tilat VSS-tilanne Yhteenveto Olemassa olevat rakenteet ja järjestelmät Tehdyt kuntokartoitukset Olemassa olevat liikennejärjestelyt Rakennusmassan sijoittelu ja kaupunkikuva Uudisrakentamisen sijoittaminen ja massoittelu Arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen tarkastelu Toiminnallinen periaate Toiminnallinen periaate Peruskorjaus Purettavat rakenteet Tilojen korjausaste Liikenteelliset perusratkaisut Olemassa oleva liikenneverkko Liikennesuunnittelun tavoitteet, ulkoiset Liikennesuunnittelun tavoitteet, sisäiset Potilaslogistiikka Henkilökuntalogistiikka Tavara- ja huoltologistiikka Uudet toimintamallit Päivystys- ja intensiivihoidon toiminnot Avohoitotoiminnot Toimenpide- ja synnytystoiminnot Osastohoidon toiminnot Kliiniset tukipalvelut ja sädehoito 25 3 (37) HANKESUUNNITELMA Carea- Sairaala

18 149, KH :30 / Liite: Carea hankesuunnitelma Liite nro Sivu Toiminnalliset tukipalvelut Toiminnallinen jako, uudisosa ja peruskorjattava osa Toiminnallisen jaon perusperiaate Kotkan kaupungin osuus Toiminnallisen jaon vaikutukset peruskorjattavaan sairaalan osaan Rakentamisen vaiheistus Väistöt peruskorjattavassa osassa Toimintayksiköt Olemassa olevaan sairaalaan sijoittuvat toimintayksiköt Uudisrakennukseen sijoittuvat toimintayksiköt Järjestelmät Rakenne LVIA + SPR Sähkö Kiinteät sairaalajärjestelmät Taide Kustannustarkastelu Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Hankesuunnitelman osallistujatahot Hankesuunnitelman yhdyshenkilöt Hankesuunnittelun projektityöryhmä Hankesuunnittelun ohjaustyöryhmä Liitteet 37 4 (37) HANKESUUNNITELMA Carea- Sairaala

19 149, KH :30 / Liite: Carea hankesuunnitelma Liite nro Sivu Toiminnallinen suunnitelma 1.1. Tehtävät ja tavoitteet Toiminnallinen jako Carea-sairaalan ensisijainen tehtävä on tuottaa Kymenlaakson asukkaille tiettyjä, ennalta määriteltyjä erikoissairaanhoidon palveluja sovitussa laajuudessa. Sen lisäksi Carea-sairaalassa on tilat kotkalaisille asiakkaille ja potilaille Kotkan kaupungin tuottamia peruspalveluja varten. Carea-sairaala on osa tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää Kymenlaaksossa ja koko Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella (Hyks-erva). Toiminnan sisältöä ja volyymia suunniteltaessa on huomioitu Hyks-erva:n erikoissairaanhoidon järjestämissopimus ja siinä määritelty työnjako Hyks-erva alueella (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ja erityisesti Hyks, Carea, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTE) nyt ja tulevaisuudessa. Samoin volyymia ja sisältöä suunniteltaessa on otettu huomioon jo aikaisemmin sovittu erikoissairaanhoitoa koskeva työnjako Kymenlaakson keskussairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan (PoKS) ja sen toimintaa jatkavan Ratamo-keskuksen välillä. Tulevaisuuden palvelutarvetta ja siten Carea-sairaalan toiminnan sisältöä ja volyymia arvioitaessa on käytetty tuoreinta tilastokeskuksen väestökehitysennustetta Kymenlaakson osalta. Tulevaisuuden toiminnan volyymia arvioitaessa on puolestaan hyödynnetty tietoa siitä, miten muualla Suomessa on tarpeenmukaisia erikoissairaanhoidon palveluja tuotettu suhteessa väestöpohjaan ja käytetty lähtökohtana maan parhaan neljänneksen volyymitasoa. Tämä on selkeästi pienempi kuin Kymenlaaksossa, jossa palvelutuotanto on painottunut erikoissairaanhoitoon. Suunnitelma sisältää siis kunnianhimoisen tavoitteen tuottaa tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut pienemmällä kapasiteetillä kuin tämän hetken tilanne ja väestökehitysennusteesta johdettu palvelutarve-ennuste edellyttäisivät. Carea-sairaalan tavoitteena on tuottaa sovitut palvelut potilaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. Tavoite saavutetaan toteuttamalla ne toiminnalliset uudistukset ja uuden sairaalan toimintamallit, jotka kuvataan tarkasti tässä hankesuunnitelmassa. Keskeisimmät suunnittelua ohjaavat periaatteet ovat olleet koko suunnittelutyön ajan asiakas/potilaslähtöisyys, prosessit ja tiimityö. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan potilaan kannalta mahdollisimman selkeinä, nopeina ja yksinkertaisina prosesseina, joissa kaikki resurssit henkilökunta, osaaminen, tilat ja laitteet - valjastetaan palvelemaan 5 (37) HANKESUUNNITELMA Carea- Sairaala

20 149, KH :30 / Liite: Carea hankesuunnitelma Liite nro Sivu 20 kyseisiä prosesseja. Potilaan tutkimus- ja hoitoprosessi tuotetaan tiiviissä yhteistyössä kaikkien siihen osallistuvien kesken niin, että jokaisella yksittäisellä poliklinikkakäynnillä ja hoitojaksolla tuotetaan mahdollisimman paljon potilaan tarvitsemia tutkimuksia ja hoitoja ja siten nopeutetaan ja tehostetaan potilaan tutkimusta ja hoitoa. Uusi hoitolinja -ajattelu Toiminnan suunnittelun keskeisin periaate on potilaslähtöisyys. Potilas, hänen terveysongelmansa ja hänen tarpeensa ovat lähtökohta hänen tutkimuksilleen ja hoidoilleen ja niiden järjestämiselle loogisesti toisiaan seuraavina tapahtumina tutkimus- ja hoitoprosesseina. Näissä eri ongelmalähtöisissä tutkimus- ja hoitoprosesseissa tarvitaan erilaista osaamista eri erikoisaloilta ja eri ammattiryhmistä. Kaikki osaaminen ja resurssit tuodaan prosessin eri vaiheisiin juuri tarvittavalla hetkellä. Prosessit suunnitellaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken niin, että ne tuottavat potilaalle tehokkaan ja nopean tutkimuksen ja hoidon. Ongelmalähtöinen tutkimus- ja hoitoprosessi kokoaa ja yhdistää siinä tarvittavia resursseja (lääkäreitä, hoito- ja tutkimushenkilökuntaa, tutkimuksia jne) eri erikoisaloilta ja eri toiminnoista. Potilaan ongelmasta ja tarpeesta lähtevä tutkimus- ja hoitoprosessien suunnittelu ja toteutus edellyttävätkin sitä, että luovutaan toiminnan suunnittelusta perinteisten erikoisalojen pohjalta ja siirrytään prosessipohjaiseen toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. Carea-sairaalan hoitolinja-ajattelun perusta on matriisimainen prosessiorganisaatiomalli, jossa on määritelty ja kuvattu keskeiset hoito- ja palvelulinjat. Hoitolinjat koostuvat tärkeimmistä ongelmalähtöisistä tutkimus- ja hoitoprosesseista. Palvelulinjat tuottavat hoitolinjojen tutkimus- ja hoitoprosessien tarvitsemia osasto-, vastaanotto-, hoitokeskus-, leikkaustoiminta-, tehohoito- ja päivystyspalveluja. Carea-sairaalan toiminta on suunniteltu toteutuvaksi hoitolinjojen ja niiden tutkimus- ja hoitoprosessien kautta. Toiminnan suunnittelun kautta hoitolinjaideologia ohjaa myös tilojen suunnittelua tukemaan tutkimus- ja hoitoprosessien mukaista toiminnan toteutumista Hankkeen budjetti Carea-sairaalan tavoitebudjetti on yhteensä 140 miljoonaa euroa. Summa jakautuu Carea-sairaalan ja Kotkan kaupungin kesken siten, että Careasairaalan osuus on n. 120 miljoonaa euroa ja Kotkan kaupungin osuus on n. 20 miljoonaa euroa. 6 (37) HANKESUUNNITELMA Carea- Sairaala

21 149, KH :30 / Liite: Carea hankesuunnitelma Liite nro Sivu Hankkeen kokonaisaikataulutavoite Carea-sairaalan uudisosan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2016, uudisosa valmistuu 2018 syksyllä. F- rakennuksen korjaus aloitetaan loppuvuodesta 2018, valmistuminen on syksyllä Samanaikaisesti toteutetaan mahdollisesti osa torniosaan sijoittuvista osastoista. Peruskorjattavan osan työt aloitetaan loppuvuodesta 2019, valmistuminen on v Hankkeen toteutustapa Hankkeen ohjausryhmä on pohtinut hankkeen mahdollisina toteutustapavaihtoehtoina projektinjohtourakkaa ja jaettua urakkamuotoa. Rakennuttajaorganisaatio ja ohjausryhmä suosittelevat Carea-sairaalat Oy:n hallitukselle jaettua urakkamuotoa toteutustavaksi Palvelurakenteen muutoksen ja SOTE:n vaikutukset Hankesuunnitelmaa kirjoitettaessa hallitusneuvottelut ovat käynnissä ja osana niitä sovitaan seuraavan hallituksen linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta. Neuvotteluista saatujen tietojen mukaan vaihtoehtoisia sote-palvelujen järjestämismalleja on jäljellä vain kaksi: maakunnallinen kuntayhtymämalli ja kuntaa suurempi itsehallinnollinen alue, jolla on mm. omat vaalit ja verotusoikeus. Carea-sairaalan toiminnan ja tilojen suunnittelu pohjautuu Kymenlaakson alueen asukkaiden erikoissairaanhoidon palvelutarpeeseen ja sen kehittymiseen sekä palvelujärjestelmämalliin, jossa Kymenlaaksossa on päivystysasetuksen asettamat edellytykset täyttävä erikoissairaanhoidon palveluja tuottava keskussairaala. Kuntien virkamiesjohdolle ja johtaville luottamushenkilöille järjestetyissä sairaalasuunnittelusta kertovissa kuntakohtaisissa tilaisuuksissa on käynyt selväksi, että tämä on myös omistajakuntien tahtotila. Kymenlaaksossa nähdään tärkeänä erityisesti se, että oma keskussairaala toimii alueen päivystävänä sairaalana, jossa hoidetaan synnytykset mahdollisine hätätilanteineen, päivystysleikkaukset, tehohoitoa edellyttävät äkilliset sairaudet jne. Palvelujärjestelmä, jossa Carea-sairaala toimii tällaisena päivystävänä erikoissairaanhoidon sairaalana Kymenlaaksossa, nähdään myös Hykserityisvastuualueella parhaana vaihtoehtona. Terveydenhuoltolain perusteella annetun asetuksen mukainen erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon 7 (37) HANKESUUNNITELMA Carea- Sairaala

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 25.11.2013 Päivitetty

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 12/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 12:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 173 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 11. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 347 15.12.2014 11 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn pysäköinnin lainalle Valmistelijat /

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA HOVINSAARI KYMENLAAKSON KESKUSSAIRAALAN ALUE Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 25.11.2013 KAAVA NRO

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

SUURET RAKENNUSHANKKEET

SUURET RAKENNUSHANKKEET SUURET RAKENNUSHANKKEET Tilannekatsaus Raija Malmström Hankejohtaja 26.3.2015 Henkilöstötoimikunta 1 RAKENNUSHANKKEIDEN TAVOITTEET Korvataan/peruskorjataan olemassa olevia, huonokuntoisia rakennuksia Mahdollistetaan:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60

Espoon kaupunki Pöytäkirja 60 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2479/10.03.01/2015 60 Alueen varauksen uudistaminen Espoon keskuksesta Koy Espoon Entresselle ja Helsingin Osuuskauppa Elannolle kauppakeskus Entressen laajentamista varten Valmistelijat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Esityksen sisältö Taustaa Tavoitteet Osahankkeiden toteuttaminen ja aikataulu

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu

Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Uuden Kouvolan terveydenhuolto integroitu, potilaslähtöinen palvelu Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri KoTePa-hankkeen projektipäällikkö Asta Saario Terveydenhuollon palvelujohtaja Asta Saario 1 Uuden Kouvolan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 15.04.2015 Sivu 1 / 1 1118/00.01.00/2015 58 Lausunto suunnitelmaan Espoon apuvälipalvelujen organisoinnista HUSapuvälinekeskukseen Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050 325 3252 Liisa

Lisätiedot

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen

Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Uuden Kouvolan uudistettu terveydenhuolto ja sen vaikutukset koko Kymenlaakson erikoissairaanhoidon järjestämiseen Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kouvola Ermo Haavisto Johtajaylilääkäri Carea Kati Myllymäki

Lisätiedot

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa

Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Näin Tays-erva-alueen toiminnot ja palvelut jäsentyvät tulevaisuudessa Sairaalapäivät 20. 21.11.2012 Sibeliustalo, Lahti Rauno Ihalainen FT, sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoidon erityisvastuualueet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020 18.9.2013 T Kallio Heikki Punnosen raportti sairaanhoitopiirien investoinneista 2000-2012 ja tulossa olevista suurista rakennushankkeista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3920/02.07.00/2013 88 Laboratorio- ja kuvantamistoimintojen sijoittaminen Omenatorille Valmistelijat / lisätiedot: Aila Pohjanpalo, puh. (09) 816 23040 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi

Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen laajakaistahankkeen rahoittamiseksi Kunnanhallitus 184 01.07.2013 Kunnanvaltuusto 80 01.07.2013 Kunnanhallitus 192 08.08.2013 Kunnanvaltuusto 86 15.08.2013 Omavelkaisen takauksen myöntäminen perustettavan Toivakan Verkkoyhtiö Oy:lle Keski-Suomen

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 348 15.12.2014 12 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/4 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 26.4.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/4 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 26.4.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/4 1 b 4 LAUSUNTO JOKERI-LINJAN PYSÄKKIJÄRJESTELYISTÄ ESPOON MÄKKYLÄSSÄ Kslk 2007-646, Khs 2007-914/662 5.4.2007 Lausuntopyyntö Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) 217 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Uusi yhteiskoulu Osakeyhtiön lainahakemuksesta julkisivujen ja vesikaton peruskorjausta varten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 162. Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.05.2012 Sivu 1 / 1 1757/02.08.00/2012 Kaupunginhallitus 139 7.5.2012 162 Opinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia) (Pöydälle 7.5.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 24.9.2015 SAIRAANHOITO- JA PÄIVYSTYSPALVELUT Aika 24.9.2015 klo 9:00 11:15 Paikka Läsnä Keskussairaala, ruokasalin kabinetti Sakari Telimaa, pj, Kiuru

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 01 / 14 KUNTAYHTYMÄ VAASAN- SEUDUN AREENAT Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.2.2014 1

PÖYTÄKIRJA 01 / 14 KUNTAYHTYMÄ VAASAN- SEUDUN AREENAT Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.2.2014 1 Yhtymähallitus 3.2.2014 1 Aika Maanantai 3.2.2014 klo 17.00 17.55 Paikka Botniahalli OSALLISTUJAT Erkki Peltonen Marcus Beijar Lena Granholm Anette Häggdahl Mika Mäkisalo Mikael Vironen puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 26.06.2014 Sivu 1 / 1 2833/10.03.00/2014 98 Purkamislupa-asia, 2014-828, Länsituulentie 7 02100 ESPOO, Tapiolan Toimitalo Oy c/o Corbel Oy Päätöspäivämäärä 26.06.2014 Päätös annetaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A4-kokoon kaksipuoleisena 30.9.2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE RAKENNUS- JA KULTTUURIHISTORIALLINEN SELVITYS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/24 26.02.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (5) 66 Stj / Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan palveluista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainuun uusi sairaala -hanke Nykyinen sairaala on valmistunut 1969. Kiinteistön ongelmat: heikko

Lisätiedot

KARHUVUOREN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KARHUVUOREN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARHUVUOREN KOULU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 15. KAUPUNGINOSA KARHUVUORI, KORTTELI 8, TONTIT 2 JA 3 VALMISTELIJA MARJA KUKKONEN, ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI, PUH. 040 7236112 KAAVA

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 12 /2015 :t 53-64 5.11.2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 5.11.2015 klo 8.30 11.32 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Pöytäkirja 12 /2015 :t 53-64 5.11.2015. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 5.11.2015 klo 8.30 11.32 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika klo 8.30 11.32 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Muut osallistujat Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, puheenjohtaja vs. Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus

Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Sopimus osapuolet: Joensuun kaupunki Y-tunnus 0- PL 8 80101 Joensuu ( Myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki) Perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa Ermo Haavisto johtajaylilääkäri, emba Järjestämisvastuista lainsäädännössä - Terveydenhuoltolaki 1. - Lakia sovelletaan kunnan järjestämisvastuuseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0932 LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista

Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Alustavia pohdintoja tulevan sote-alueen järjestämisvastuun, tuotannon ja rahoituksen haasteista Risto Miettunen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Tekesin Sote & Huippuostajat Lappeenranta 6.5.2014

Lisätiedot

KASTE maakunnan näkökulmasta Tarja Myllärinen Etelä-Karjalan alueellinen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.5.2008 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri taustaa Huoli väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 07.09.2015 Sivu 1 / 1 2111/02.05.05/2013 Kaupunginhallitus 255 24.8.2015 121 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n lainalle myönnetyn omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Jenita Kokkoniemi SRV 1.4.2014 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto ja tarpeen mukaisesti aputilat (huolto, showroom,

Lisätiedot

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ?

HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? HYVÄ PALVELURAKENNE MITÄ ASIANTUNTIJAT PAINOTTIVAT? 22082013 Helsinki Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT MISTÄ YHTÄMIELTÄ? - Haasteista - Muutoksen tarpeesta 1 MISTÄ ASIANTUNTIJAT YHTÄ MIELTÄ?

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 176 16.6.2014 92 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen :n otettaville lainoille perusparannusta varten kohteissa: Soukankuja

Lisätiedot

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.08 Hevosurheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 2.080 Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. 3.00

Lisätiedot

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015 Riitta Salastie, Janne Prokkola, Marjaana Yläjääski ja Hertta Ahvenainen Olympiakylän

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (HE 324/2014 vp.

Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (HE 324/2014 vp. LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi (HE 324/2014 vp.) Integraatio Lakiehdotukseen

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot