Sisällysluettelo KH, :30, Esityslista 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo KH, :30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Käsittelyjärjestys Kotkan terveydenhuollon sekä eräiden sosiaalihuollon tehtävien keskittäminen Kymenlaakson keskussairaalan yhteyteen sekä siihen liittyen omavelkainen takaus Carea- Sairaalat Oy:lle... 5 Liite: Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke Kustannusarvio Liite: Omavelkainen takaus Kotka Liite: Carea hankesuunnitelma Liite nro Kotkansaaren päiväkodin toteuttaminen leasingrahoituksella Sivupaloaseman päivitetyn hankesuunnitelman hyväksyminen sekä hankkeen toteuttaminen leasingrahoituksella Liite: Sivupaloaseman päivitetty hankesuunnitelma Liite: Palosuojarahaston päätös Merikotkan vesistömatkailun kehittämishankkeen (30MILES) omarahoitus Lausunnon antaminen käräjäoikeusverkoston kehittämistä koskevasta mietinnöstä Hallintokuntien pöytäkirjajäljennökset... 93

2 -1, KH :30 Sivu 1 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Hirvonen Pasi jäsen Kirjavainen Marika Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Rajantie Irma Tiusanen Kari Tujula Pirjo Aalto-Partanen Annika Mervi Haakanan varajäsen Jaakkola Allan Jari Luumin varajäsen Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa Haakana Mervi jäsen Luumi Jari Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

3 146, KH :30 Sivu 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

4 147, KH :30 Sivu 3 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

5 148, KH :30 Sivu 4 Käsittelyjärjestys Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

6 149, KH :30 KH: 1240/2015 Sivu 5 Kotkan terveydenhuollon sekä eräiden sosiaalihuollon tehtävien keskittäminen Kymenlaakson keskussairaalan yhteyteen sekä siihen liittyen omavelkainen takaus Carea- Sairaalat Oy:lle Kh / 254 Ehdotus: (Alla oleva päätös on asian valmistelua.) Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointineuvoloiden tulevaisuuden rakenteen kehittämisen vaiheittain loppuraporteissa esitetyn pääosin keskitetyn rakennevaihtoehdon (V2) mukaiseksi ohjausryhmän esittämien lisäohjeiden mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänin 9-3. Kv / 94 Päätös: (Alla oleva päätös on asian valmistelua.) Äänestysten tuloksena valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen siten muutettuna, että päätökseen lisätään ohjausryhmän esittämät kohdan 3 osalta täydennetyt seuraavat lisäohjeet: 1. Kyseessä on pitkän aikavälin suunnitelma, joka toteutuu kokonaisuudessaan 5 10 vuoden kuluessa. Nykyrakenteesta siirrytään pääosin keskitettyyn toimintamalliin vaiheittain. Tämän syksyllä 2012 valtuustossa tehtävän rakennepäätöksen pohjalta tehdään erilliset, yksityiskohtaiset suunnitelmat täytäntöönpanon etenemisestä ja vaiheittaisesta toteuttamisesta sekä toiminnallisten muutosten että kiinteistöihin liittyvien ratkaisujen osalta. Mm. päivystystoiminta keskitetään mahdollisimman nopeasti ja terveysasemat keskittyvät ei-kiireellisen hoidon ja palveluiden tuottamiseen. 2. Pääosin keskitetystä rakennevaihtoehdosta saatava noin 0,6 m :n vuotuinen kustannushyöty on merkittävä, koska se on 4 % kyseessä olevien toimintojen käyttötalousmenoista. Kustannushyödyt tulevat ensisijaisesti toiminnallisista synergiahyödyistä. 3. Pääosin keskitetyssä mallissa (V2) lähipalvelut ovat jatkossa pääsääntöisesti hoitajatasoisia. Kyseessä ei ole esimerkiksi nykyisenkaltainen terveyskioskipilotti, vaan aivan uusi lähipalveluiden toimintamalli, joka tarkentuu jatkosuunnittelussa. Hoitajien osaaminen ja vastuu laajenee edelleen. Tulevaisuudessa terveydenhuollon lähipalvelut vastaavat yhä suuremmasta osasta kaupunkilaisten terveyspalveluista. Tulevassa lähipalveluiden toimintamallissa voidaan hyödyntää esim. koulujen terveydenhoitajien tiloja laajemmalle väestöpohjalle tai luoda liikkuvia palveluita tarpeiden mukaan. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat tulevaisuudessa toiminnan keskeisin painopistealue. Lähipalveluiden kokonaisuus tulee tuoda valtuuston päätettäväksi. 4. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon toiminnan kehittäminen on kustannuskehityksen hallinnan kannalta tärkein kehittämiskohde rakenneratkaisusta huolimatta. Tämän hoitoketjun tehostamisessa on pystyttävä saamaan aikaan nopeita muutoksia jo vuodelle Vuonna 2013 tavoitteena on usean miljoonan euron vertailukelpoinen säästö vuoden 2012 toteutumaan verrattuna. 5. Sosiaali- ja terveystoimen rakenteen kehittymisestä, siihen liittyvistä toiminnallisista muutoksista ja niistä saatavista kustannushyödyistä raportoidaan vuosittain kaupunginvaltuustolle. Lisäksi perustetaan luottamushenkilöistä koostuva seurantaryhmä V2-mallin kehittämisen ja to-

7 149, KH :30 KH: 1240/2015 Sivu 6 teuttamisen seuraamiseksi. Ryhmän muodostavat kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto sekä valtuustoryhmien ryhmäpuheenjohtajat. Valtuutetut Tiusanen, Klemola ja Merivirta jättivät pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteensä. Kirjallisena jätetty valtuutettu Tiusasen eriävä mielipide otettiin pöytäkirjaan. Kv / 121 Kotkan kaupungin palveluverkkoselvitys ja palvelustrategia 2020; 8. Hyvinvointipalvelut; 8.1. Terveydenhuolto; Palvelutuotannon tulevaisuus: Terveydenhuollon palvelut tulevat organisoitumaan uudelleen vuosien välillä. Muutoksen tavoitteena on turvata kuntalaisten yhdenvertainen hoitoon pääsy sekä laadukkaat ja vaikuttavat julkiset terveydenhuollon palvelut. Päivystystoiminnan, terveysasemien, mielenterveyskeskuksen ja hammashoitoloiden on suunniteltu keskittyvän vaiheittain keskussairaalan yhteyteen. Kotkan tiettyihin kaupunginosiin jäävät lähipalvelupisteet, joiden toiminta perustuu pääsääntöisesti hoitajatasoisiin ennaltaehkäiseviin palveluihin, pieniin toimenpiteisiin, mittauksiin ja palveluohjaukseen. Kuntalaisten kynnys lähipalvelupisteeseen pidetään matalana. Työnjakoa erikoissairaanhoidon kanssa selkiytetään, muun muassa päivystystoiminnan ja kuntoutuksen osalta. Terveydenhuoltolakiin perustuen ensihoito siirtyy Carean vastuulle vuoden 2013 alusta. Yllä oleva siteeraus sisältyy valtuuston hyväksymään palveluverkkoselvitykseen ja palvelustrategiaan Kyse on asian valmistelusta. Kh / 5 Valmistelijat: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Valtuusto on kokouksessaan / 94 tehnyt päätöksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointineuvoloiden tulevaisuuden rakenteesta. Päätöksen mukaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelut keskitetään pääosin yhteen paikkaan keskussairaalan yhteyteen. Keskittäminen tapahtuu vaiheittain, alkaen terveyskeskusten päivystystoiminnan keskittämisestä. Carea on edennyt nykyisten tilojen peruskorjauksessa ja uusien tilojen suunnittelussa siihen vaiheeseen, että hankkeen arkkitehtisuunnittelu kilpailutetaan alkuvuodesta Carea on perustanut hankeyhtiön, joka vastaa koko hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta. Hankeyhtiö vastaa myös suunnittelun kustannuksista. Kaupungin terveysjohtaja on osallistunut vuoden 2013 aikana Carean suunnittelukokouksiin kaupungin edustajana. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluiden käyttöön tarvitaan noin m 2. Tällä hetkellä keskitettäväksi suunniteltujen toimintojen käytössä kaupungilla on m 2, joten keskittäessä toimintoihin tarvittava neliö-

8 149, KH :30 KH: 1240/2015 Sivu 7 määrä vähenee oleellisesti. Kaupungin toiminnot ovat kiinteä osa kokonaisuutta, joten suunnittelu ja rakentaminen tehdään yhtenä kokonaisuutena. Kaupungille ei aiheudu suunnittelu- ja rakentamisaikana kustannuksia, vaan kaikki kustannukset sisältyvät aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kaupungin toimintojen käyttöön tulevien tilojen vuokriin. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja päättää oikeuttaa kaupungin puolesta jatkamaan hankkeen suunnittelua ja valmistelua osana valtuuston päätöksen / 94 täytäntöönpanoa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kh / 168 Valmistelijat: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh Kansliapäällikkö Jarmo Koivisto, puh /. Suunnittelukustannusten kustannusjaosta on valmisteltu esisopimus kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti. Luonnos sopimukseksi on liitteenä. Käytön aikaisesta kustannusten kohdentamisesta laaditaan kuntayhtymän ja kaupungin kanssa erillinen sopimus, joka turvaa läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen kustannusten jaon keskussairaalan ja kaupungin toimintojen kesken. Vastaavasti valmistelussa on myös sopimus kaupungin osuudesta tarvittavan pitkäaikaisen lainan takaus- tai vastaaviin järjestelyihin. Carean hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan sopimuksen ja oikeuttaa kaupunginlakimiehen tekemään siihen tarvittaessa teknisiä tarkistuksia. Asian käsittely: Kaupunginjohtaja esittelijänä ilmoitti poistavansa liitteenä olevan esisopimusluonnoksen ensimmäisen sivun kahdelta viimeiseltä riviltä sanat paitsi, jos päätöksen tekemättä jättäminen johtuu Kaupungista riippumattomista syistä. II varapuheenjohtaja Semi Lommi teki seuraavan muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus ei hyväksy liitteenä olevaa sopimusta. Jäsen Pirjo Tujula kannatti muutosehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Kaupunginjohtajan ehdotus: JAA; II varapuheenjohtaja Lommin ehdotus: EI. Kenelläkään ei ollut huomauttamista äänestysehdotukseen.

9 149, KH :30 KH: 1240/2015 Sivu 8 Toimitettiin nimenhuutoäänestys: JAA Elomaa Järnstedt Aalto-Partanen Hirvonen Kirjavainen Luumi Merivirta Olsson Pitko Taavitsainen Tiusanen Kari EI Lommi Tujula Äänestyksen tulos: Kaupunginjohtajan ehdotus 11 ääntä ja II varapuheenjohtaja Lommin ehdotus 2 ääntä. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti äänestyksen jälkeen äänin 11-2 mukaan lukien se, että liitteenä olevan esisopimusluonnoksen ensimmäisen sivun kahdelta viimeiseltä riviltä poistettiin sanat paitsi, jos päätöksen tekemättä jättäminen johtuu Kaupungista riippumattomista syistä. (Tässä tarkoitettu sopimus on allekirjoitettu elokuussa 2014.) Kh Valmistelija: Talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh Carea-Sairaalat Oy rakennuttaa ja rahoittaa Kymenlaakson keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen. Hankkeen rahoitettava kokonaiskustannusarvio on 137 miljoonaa euroa, joka jakautuu kiinteistössä jatkossa toimivien organisaatioiden kesken siten, että Carea-konsernin osuudeksi (keskussairaala, liikelaitokset ja Kastek Oy) tulee 120 miljoonaa euroa ja Kotkan kaupungin osuudeksi 17 miljoonaa euroa. Yhtiö hakee Kotkan kaupungilta omavelkaista takausta Carea-Sairaalat Oy:n maksuvelvoitteille, jotka seuraavat enintään 17 miljoonan euron lainoista, joilla rahoitetaan Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjausinvestointia. Lisäksi kaupungilta haetaan valtuutusta yhtiön hallitukselle yksilöidä tarvittaessa tarkemmin lainat, mihin takauspäätökset kohdistuvat. Laina ja siihen liittyvät ehdot kilpailutetaan eri rahalaitosten kesken. Hankkeesta on tehty kustannusarvio, jossa on yksilöity Kotkan kaupungin tilat sekä osuus kustannuksista. Terveydenhuolto on olennainen osa kaupungin lakisääteisiä palveluita, ja näin ollen lainan takaus ei kuulu valtiontukisäännösten piiriin. Kaupungin talousarviossa ei ole lainan nostoa konsernitasolla huomioituna. Uusi lainapääoma kasvattaa konsernivelkoja konserniraportoinnissa, mutta ei aiheuta muita kustannuksia. Takaus on kaupunkisrategian mukainen../. Esityslistan liitteinä ovat

10 149, KH :30 KH: 1240/2015 Sivu 9 1. Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen kokonaiskustannusarvio; Kotkan kaupungin osuus tiloista ja kustannusarviosta (diaesitys) 2. Carea-Sairaalat Oy:n kirje Hankesuunnitelma Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää vahvistaa aiemmin / 94 ja / 121 tekemänsä periaatepäätökset kaupungin terveydenhuollon sekä eräiden sosiaalihuollon tehtävien keskittämisestä Kymenlaakson keskussairaalan yhteyteen - ottaen samalla huomioon myös kaupunginhallituksen päätöksen / 168, joka koskee keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen suunnittelukustannusten jakoa ilmoittaa Carea-Sairaalat Oy:lle kaupungin ennakkokantana, että kaupunki o myöntää tuonnempana määriteltävin ehdoin Carea-Sairaalat Oy:lle omavelkaisen takauksen 17,0 milj. euron suuruiselle lainalle, joka kohdistuu kaupungin käyttöön tuleviin tiloihin o valtuuttaa Carea-Sairaalat Oy:n hallituksen yksilöimään tarvittaessa tarkemmin ne lainat, joihin takauspäätös kohdistuu. Toimeenpano: Kv: Ote: Carea-Sairaalat Oy palvelujohtaja talous- ja rahoitusjohtaja terveysjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Ei valitusosoitusta

11 149, KH :30 / Liite: Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke Kustannusarvio Sivu 10 Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke KOKONAISKUSTANNUSARVIO Kotkan kaupungin osuus tiloista ja kustannusarviosta

12 149, KH :30 / Liite: Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke Kustannusarvio Sivu 11 Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke RAKENNUSOSA-ARVIO Kustannusarvio Laajennusosa Vanhan osan täydellinen peruskorjaus Saneerausasteen alentaminen: -torniosan kerrokset 3B, 7, Tules-alue (nykyinen päivystys) kpl tornihissejä (uusittu 2010) ja 3 kpl vanhan laaj.hissiä (50%) vanhan sisäpihan kattaminen norm. rakenteella, sivuille valonauhat valmistelunenen laajennusosan toimivien tilojen hyödyntäminen Torniosan peruskorjaus-kotkan tilat (4-6krs) Lastensairaala - Kotkan tilat ( saneerattu) Muut tilat Erillishankinnat

13 149, KH :30 / Liite: Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke Kustannusarvio Sivu 12 Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke RAKENNUSOSA-ARVIO Erittely muista tiloista ja erillishankinnoista 1 Muut tilat Pysäköinti ja liikennejärjestelyt VSS-kalliosuoja Lastensairaalan muutokset Ravintola ja keittiö (WC-tilojen korjaus, muiden tilojen huoltomaalaus) Helikopterikenttä / varalaskeutumispaikka Väistökustannukset Erillishankinnat Putkipostijärjestelmä Jäte ja pyykkikuilujärjestelmä Materiaalihissit ( likainen / puhdas ) Varastoautomaatti Välinehuollon kuljetin kerroksiin Dialyysivesilaitos Vainajien kylmäkaapit 22 kpl lisää Liittymäkustannukset Kaavoituskustannukset ( lisä m2 ) Pohjoispään uusi tekniikkatunneli ( 100m ) Vanhojen vesikattojen uusiminen Aurinkosähköjärjestelmä katolle 50 kva Irtokalusteet huoneisiin

14 149, KH :30 / Liite: Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke Kustannusarvio Sivu 13 Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke RAKENNUSOSA-ARVIO Kotkan kaupungin osuus peruskorjattavista tiloista Määrä Yksikkö /m 2 Kustannusarvio Torniosa, kerrokset m Liikennejärjestelyt 18 % Autopaikoitusjyvitys 18 % Hlömäärät/pv Lastensairaala (saneerattu) m Lastensairaalan muutosremontti m Kotkan osuus tukipalvelujen tiloista laboratorion osuus 140 m laboratorion anlyytikka 200 m kuvantaminen 158 m lääkehuolto 170 m välinehuolto 75 m siivous ja huoltotilat 98 m Muut Kotkalle jyvitettävät tilat varastoautomaatin osuus 18 % varastoautomaattitila 63 m ict - tilat 13 m palvelutorit ym 250 m arkistotila 52 m vss tilat 18 % pukutilat 261 m hissit päädyn uusi 1/3 33 % Lainoitettava osuus peruskorjattavista tiloista

15 149, KH :30 / Liite: Omavelkainen takaus Kotka Sivu 14 Kotka Kotkan kaupungille OMAVELKAISEN TAKAUKSEN HAKEMINEN KESKUSSAIRAALAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUSHANKKEELLE Carea-Sairaalat Oy rakennuttaa ja rahoittaa Kymenlaakson keskussairaalan laajennusja peruskorjaushankkeen. Hankkeen rahoitettava kokonaiskustannusarvio on 137 miljoonaa euroa, joka jakautuu kiinteistössä jatkossa toimivien organisaatioiden kesken siten, että Carea-konsernin osuudeksi (keskussairaala, liikelaitokset ja Kastek Oy) tulee 120 miljoonaa euroa ja Kotkan kaupungin osuudeksi 17 miljoonaa euroa. Yhtiö hakee Kotkan kaupungilta omavelkaista takausta Carea-Sairaalat Oy:n maksuvelvoitteille, jotka seuraavat enintään 17 miljoonan euron lainoista, joilla rahoitetaan Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjausinvestointia. Lisäksi kaupungilta haetaan valtuutusta yhtiön hallitukselle yksilöidä tarvittaessa tarkemmin lainat, mihin takauspäätökset kohdistuvat. Carea-sairaalat Oy Kari Hassinen toimitusjohtaja

16 149, KH :30 / Liite: Carea hankesuunnitelma Liite nro Sivu 16 Johdanto Tulevaisuuden yhteiskunta muuttuu tavalla joka heijastuu suoraan myös terveydenhuollon toimintaan ja tavoitteisiin. Väestö ikääntyy ja tämän myötä hoidon tarve lisääntyy. Terveydenhoidon kasvavat kustannukset luovat tarpeen tehokkuuden lisäämiseen. Sairaalan toiminnalliset ja taloudelliset ratkaisut tulevat johtamaan yhä lyheneviin sairaalassaoloaikoihin ja avohoidon lisääntymiseen. Sairaalassa vietetään vähemmän aikaa, vuodepaikkojen määrä vähenee ja siirrytään uudenlaisiin osastohoidon malleihin. Leikkauksiin tullaan useammin suoraan kotoa ja palataan entistä nopeammin kotiin tai lähipalvelujen piiriin. Toisaalta lääketiede ja lääketieteellinen teknologia kehittyy jatkuvasti ja tämä kehitys tarjoaa kokonaan uusia hoitomenetelmiä sekä uudentyyppisiä hoitolaitteita. Voidaan esimerkkinä mainita mm. endoskopia joka mahdollistaa mini-invasive toimenpiteet sekä päiväkirurgian, digitaalinen kuvantaminen, joka vähentää keskitettyjen kuvantamisosastojen tarvetta, sekä liikuteltava hoitolaitteisto, jolloin hoitotapahtuma on vuodepaikalla. Ongelmaksi on eräillä alueilla maassamme muodostunut myös selkeä työvoimapula joka on johtanut kilpailuun ammattitaitoisesta työvoimasta. Nykyaikainen ja laitteistukseltaan huippuluokan sairaala työympäristönä koetaan vetovoimaisena. Siksi sijoitus korkeaan hoitoteknologiaan, viihtyisään työ- ja potilasympäristöön sekä hyvään ja ihmisläheiseen arkkitehtuuriin muodostaa kilpailuvaltin jonka arvo tulevaisuudessa tulee korostumaan. Kymenlaakson keskussairaalan tilat ja rakennukset ovat toiminnallisesti ja teknillisesti saavuttaneet käytännössä elinkaarensa loppupään. Eräiltä osin tilat ovat vanhentuneet tavalla joka luo suoranaisia esteitä modernin hoitoteknologian käytölle. Vuonna 2014 käynnistetyssä ja nyt valmistuvassa Carea-sairaalan hankesuunnitelmassa on tutkittu toiminnallisista ja teknisistä lähtökohdista haasteita joita sairaalan nykyaikaistaminen asettaa. Osittain vanhaan sairaalaan, osittain uudisrakennukseen sijoittuva Carea sairaala tulee toimimaan päivystyksellisenä erikoissairaanhoidon yksikkönä johon on sijoitettu myös perusterveydenhoidon toimintoja. Vanhan sairaalan huoneala on n hum 2 ja uuden laajennusosan huoneala on n hum 2. Yhteensä huoneala on n hum 2 Rakentamisen kokonaiskustannus on Carea-sairaalan osalta n. 120 miljoonaa euroa ja Kotkan kaupungin osalta n. 20 miljoonaa euroa. 2 (37) HANKESUUNNITELMA Carea- Sairaala

17 149, KH :30 / Liite: Carea hankesuunnitelma Liite nro Sivu 17 Sisällysluettelo Johdanto 2 1. Toiminnallinen suunnitelma Tehtävät ja tavoitteet Toiminnallinen jako Hankkeen budjetti Hankkeen kokonaisaikataulutavoite Hankkeen toteutustapa Palvelurakenteen muutoksen ja SOTE:n vaikutukset 7 2. Hankesuunnittelun lähtökohdat Asemakaavallinen tilanne Nykytilanne Asemakaavan muutos Asemakaavassa määritellyt rakennushistorialliset määräykset Rakennuspaikka Tontti Maaperä Olemassa oleva rakennuskanta Päärakennus Torniosan saneeraamattomat vuodeosastot Päärakennuksen muut tilat VSS-tilanne Yhteenveto Olemassa olevat rakenteet ja järjestelmät Tehdyt kuntokartoitukset Olemassa olevat liikennejärjestelyt Rakennusmassan sijoittelu ja kaupunkikuva Uudisrakentamisen sijoittaminen ja massoittelu Arkkitehtoninen ja kaupunkikuvallinen tarkastelu Toiminnallinen periaate Toiminnallinen periaate Peruskorjaus Purettavat rakenteet Tilojen korjausaste Liikenteelliset perusratkaisut Olemassa oleva liikenneverkko Liikennesuunnittelun tavoitteet, ulkoiset Liikennesuunnittelun tavoitteet, sisäiset Potilaslogistiikka Henkilökuntalogistiikka Tavara- ja huoltologistiikka Uudet toimintamallit Päivystys- ja intensiivihoidon toiminnot Avohoitotoiminnot Toimenpide- ja synnytystoiminnot Osastohoidon toiminnot Kliiniset tukipalvelut ja sädehoito 25 3 (37) HANKESUUNNITELMA Carea- Sairaala

18 149, KH :30 / Liite: Carea hankesuunnitelma Liite nro Sivu Toiminnalliset tukipalvelut Toiminnallinen jako, uudisosa ja peruskorjattava osa Toiminnallisen jaon perusperiaate Kotkan kaupungin osuus Toiminnallisen jaon vaikutukset peruskorjattavaan sairaalan osaan Rakentamisen vaiheistus Väistöt peruskorjattavassa osassa Toimintayksiköt Olemassa olevaan sairaalaan sijoittuvat toimintayksiköt Uudisrakennukseen sijoittuvat toimintayksiköt Järjestelmät Rakenne LVIA + SPR Sähkö Kiinteät sairaalajärjestelmät Taide Kustannustarkastelu Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu Hankesuunnitelman osallistujatahot Hankesuunnitelman yhdyshenkilöt Hankesuunnittelun projektityöryhmä Hankesuunnittelun ohjaustyöryhmä Liitteet 37 4 (37) HANKESUUNNITELMA Carea- Sairaala

19 149, KH :30 / Liite: Carea hankesuunnitelma Liite nro Sivu Toiminnallinen suunnitelma 1.1. Tehtävät ja tavoitteet Toiminnallinen jako Carea-sairaalan ensisijainen tehtävä on tuottaa Kymenlaakson asukkaille tiettyjä, ennalta määriteltyjä erikoissairaanhoidon palveluja sovitussa laajuudessa. Sen lisäksi Carea-sairaalassa on tilat kotkalaisille asiakkaille ja potilaille Kotkan kaupungin tuottamia peruspalveluja varten. Carea-sairaala on osa tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää Kymenlaaksossa ja koko Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella (Hyks-erva). Toiminnan sisältöä ja volyymia suunniteltaessa on huomioitu Hyks-erva:n erikoissairaanhoidon järjestämissopimus ja siinä määritelty työnjako Hyks-erva alueella (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS ja erityisesti Hyks, Carea, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTE) nyt ja tulevaisuudessa. Samoin volyymia ja sisältöä suunniteltaessa on otettu huomioon jo aikaisemmin sovittu erikoissairaanhoitoa koskeva työnjako Kymenlaakson keskussairaalan ja Pohjois-Kymen sairaalan (PoKS) ja sen toimintaa jatkavan Ratamo-keskuksen välillä. Tulevaisuuden palvelutarvetta ja siten Carea-sairaalan toiminnan sisältöä ja volyymia arvioitaessa on käytetty tuoreinta tilastokeskuksen väestökehitysennustetta Kymenlaakson osalta. Tulevaisuuden toiminnan volyymia arvioitaessa on puolestaan hyödynnetty tietoa siitä, miten muualla Suomessa on tarpeenmukaisia erikoissairaanhoidon palveluja tuotettu suhteessa väestöpohjaan ja käytetty lähtökohtana maan parhaan neljänneksen volyymitasoa. Tämä on selkeästi pienempi kuin Kymenlaaksossa, jossa palvelutuotanto on painottunut erikoissairaanhoitoon. Suunnitelma sisältää siis kunnianhimoisen tavoitteen tuottaa tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut pienemmällä kapasiteetillä kuin tämän hetken tilanne ja väestökehitysennusteesta johdettu palvelutarve-ennuste edellyttäisivät. Carea-sairaalan tavoitteena on tuottaa sovitut palvelut potilaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. Tavoite saavutetaan toteuttamalla ne toiminnalliset uudistukset ja uuden sairaalan toimintamallit, jotka kuvataan tarkasti tässä hankesuunnitelmassa. Keskeisimmät suunnittelua ohjaavat periaatteet ovat olleet koko suunnittelutyön ajan asiakas/potilaslähtöisyys, prosessit ja tiimityö. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan potilaan kannalta mahdollisimman selkeinä, nopeina ja yksinkertaisina prosesseina, joissa kaikki resurssit henkilökunta, osaaminen, tilat ja laitteet - valjastetaan palvelemaan 5 (37) HANKESUUNNITELMA Carea- Sairaala

20 149, KH :30 / Liite: Carea hankesuunnitelma Liite nro Sivu 20 kyseisiä prosesseja. Potilaan tutkimus- ja hoitoprosessi tuotetaan tiiviissä yhteistyössä kaikkien siihen osallistuvien kesken niin, että jokaisella yksittäisellä poliklinikkakäynnillä ja hoitojaksolla tuotetaan mahdollisimman paljon potilaan tarvitsemia tutkimuksia ja hoitoja ja siten nopeutetaan ja tehostetaan potilaan tutkimusta ja hoitoa. Uusi hoitolinja -ajattelu Toiminnan suunnittelun keskeisin periaate on potilaslähtöisyys. Potilas, hänen terveysongelmansa ja hänen tarpeensa ovat lähtökohta hänen tutkimuksilleen ja hoidoilleen ja niiden järjestämiselle loogisesti toisiaan seuraavina tapahtumina tutkimus- ja hoitoprosesseina. Näissä eri ongelmalähtöisissä tutkimus- ja hoitoprosesseissa tarvitaan erilaista osaamista eri erikoisaloilta ja eri ammattiryhmistä. Kaikki osaaminen ja resurssit tuodaan prosessin eri vaiheisiin juuri tarvittavalla hetkellä. Prosessit suunnitellaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken niin, että ne tuottavat potilaalle tehokkaan ja nopean tutkimuksen ja hoidon. Ongelmalähtöinen tutkimus- ja hoitoprosessi kokoaa ja yhdistää siinä tarvittavia resursseja (lääkäreitä, hoito- ja tutkimushenkilökuntaa, tutkimuksia jne) eri erikoisaloilta ja eri toiminnoista. Potilaan ongelmasta ja tarpeesta lähtevä tutkimus- ja hoitoprosessien suunnittelu ja toteutus edellyttävätkin sitä, että luovutaan toiminnan suunnittelusta perinteisten erikoisalojen pohjalta ja siirrytään prosessipohjaiseen toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. Carea-sairaalan hoitolinja-ajattelun perusta on matriisimainen prosessiorganisaatiomalli, jossa on määritelty ja kuvattu keskeiset hoito- ja palvelulinjat. Hoitolinjat koostuvat tärkeimmistä ongelmalähtöisistä tutkimus- ja hoitoprosesseista. Palvelulinjat tuottavat hoitolinjojen tutkimus- ja hoitoprosessien tarvitsemia osasto-, vastaanotto-, hoitokeskus-, leikkaustoiminta-, tehohoito- ja päivystyspalveluja. Carea-sairaalan toiminta on suunniteltu toteutuvaksi hoitolinjojen ja niiden tutkimus- ja hoitoprosessien kautta. Toiminnan suunnittelun kautta hoitolinjaideologia ohjaa myös tilojen suunnittelua tukemaan tutkimus- ja hoitoprosessien mukaista toiminnan toteutumista Hankkeen budjetti Carea-sairaalan tavoitebudjetti on yhteensä 140 miljoonaa euroa. Summa jakautuu Carea-sairaalan ja Kotkan kaupungin kesken siten, että Careasairaalan osuus on n. 120 miljoonaa euroa ja Kotkan kaupungin osuus on n. 20 miljoonaa euroa. 6 (37) HANKESUUNNITELMA Carea- Sairaala

21 149, KH :30 / Liite: Carea hankesuunnitelma Liite nro Sivu Hankkeen kokonaisaikataulutavoite Carea-sairaalan uudisosan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2016, uudisosa valmistuu 2018 syksyllä. F- rakennuksen korjaus aloitetaan loppuvuodesta 2018, valmistuminen on syksyllä Samanaikaisesti toteutetaan mahdollisesti osa torniosaan sijoittuvista osastoista. Peruskorjattavan osan työt aloitetaan loppuvuodesta 2019, valmistuminen on v Hankkeen toteutustapa Hankkeen ohjausryhmä on pohtinut hankkeen mahdollisina toteutustapavaihtoehtoina projektinjohtourakkaa ja jaettua urakkamuotoa. Rakennuttajaorganisaatio ja ohjausryhmä suosittelevat Carea-sairaalat Oy:n hallitukselle jaettua urakkamuotoa toteutustavaksi Palvelurakenteen muutoksen ja SOTE:n vaikutukset Hankesuunnitelmaa kirjoitettaessa hallitusneuvottelut ovat käynnissä ja osana niitä sovitaan seuraavan hallituksen linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta. Neuvotteluista saatujen tietojen mukaan vaihtoehtoisia sote-palvelujen järjestämismalleja on jäljellä vain kaksi: maakunnallinen kuntayhtymämalli ja kuntaa suurempi itsehallinnollinen alue, jolla on mm. omat vaalit ja verotusoikeus. Carea-sairaalan toiminnan ja tilojen suunnittelu pohjautuu Kymenlaakson alueen asukkaiden erikoissairaanhoidon palvelutarpeeseen ja sen kehittymiseen sekä palvelujärjestelmämalliin, jossa Kymenlaaksossa on päivystysasetuksen asettamat edellytykset täyttävä erikoissairaanhoidon palveluja tuottava keskussairaala. Kuntien virkamiesjohdolle ja johtaville luottamushenkilöille järjestetyissä sairaalasuunnittelusta kertovissa kuntakohtaisissa tilaisuuksissa on käynyt selväksi, että tämä on myös omistajakuntien tahtotila. Kymenlaaksossa nähdään tärkeänä erityisesti se, että oma keskussairaala toimii alueen päivystävänä sairaalana, jossa hoidetaan synnytykset mahdollisine hätätilanteineen, päivystysleikkaukset, tehohoitoa edellyttävät äkilliset sairaudet jne. Palvelujärjestelmä, jossa Carea-sairaala toimii tällaisena päivystävänä erikoissairaanhoidon sairaalana Kymenlaaksossa, nähdään myös Hykserityisvastuualueella parhaana vaihtoehtona. Terveydenhuoltolain perusteella annetun asetuksen mukainen erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon 7 (37) HANKESUUNNITELMA Carea- Sairaala

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot