Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT"

Transkriptio

1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Käsittelyjärjestys Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön perustaminen Kuntien Sosiaalitekniikka Oy:n yhtiöjärjestys Kuntien Sosiaalitekniikka Oy:n perustamissopimus Kuntien Sosiaalitekniikka Oy:n osakassopimus Kotkan hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti 2014 ja suunnitelma vuodelle Eroanomus luottamustehtävistä; Marko Puittinen Kotkan terveydenhuollon sekä eräiden sosiaalihuollon tehtävien keskittäminen Kymenlaakson keskussairaalan yhteyteen sekä siihen liittyen omavelkainen takaus Carea- Sairaalat Oy:lle Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke, kokonaiskustannusarvio Kotkan kaupungin osuus tiloista ja kustannusarviosta Carea-Sairaalat Oy:n kirje Carea keskussairaalan hankesuunnitelma Kotkansaaren päiväkodin rahoittaminen leasingrahoituksella Vastaus valtuustoaloitteeseen vaikeavammaisten asumispalvelujen järjestämisestä kaupungin omana toimintana Valtuustoaloite vammaispalveluista Tarkempi kuvaus asumispalveluiden tuottamisen tilanteesta... 80

2 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto ESITYSLISTA KOKOUSAIKA Maanantai KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen Annika valtuutettu Almgren Esko Arola Mika Bohm Tarja Eerola Seppo Elo Jari Elomaa Jari Hanhela Seppo Harkko Mia Hirvonen Arto Hirvonen Pasi Hodju Juhani Holmberg Kai Kekkonen Olli Kilpeläinen Veijo Kirjavainen Marika Komulainen Rita Koski Matti Levonen Vesa Lommi Semi Luumi Jari Länsimies Anna-Maria Mamia Nanni Merivirta Jorma-Kalevi Mielonen Joona Montonen Tiina Mustonen Lasse Niininen Kari Olsson Birgitta Paatero Sirpa Pekkola Petri Piipari-Huovila Saila Piipponen-Pekkola Seija Pitko Eeva-Riitta Posti Pekka Rajantie Irma Repo Risto Ristiniemi Sami Saastamoinen Markku Soares Kim Suutari Heikki Säisä Eeva-Liisa Taavitsainen Ninni Tujula Pirjo

3 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto ESITYSLISTA van Wonterghem Freddy Virtanen Sami Voutilainen Emmi Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Hassinen Raino kaupunginsihteeri Kosonen Sirpa talous- ja rahoitusjohtaja Hannonen Markku kaupunkisuunnittelujohtaja Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Laakkonen Päivi hallintosihteeri Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

4 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

5 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Vuorossa ovat valtuutetut Esko Almgren ja Mika Arola. Ei valitusosoitusta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

6 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Käsittelyjärjestys Ehdotus: Hyväksyttäneen listan mukaisena. Ei valitusosoitusta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

7 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto D/60/ / Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön perustaminen Kh / 320 Valmistelija: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh /. Esityslistan liitteinä ovat seuraavat luonnokset: - yhtiöjärjestys - perustamissopimus - osakassopimus Sotek-säätiö on tehnyt hankesuunnitelman, joka tähtää alueellisen sosiaalisen yrityksen perustamiseen. Yrityksen toimialana on harjoittaa monipuolista palveluliiketoimintaa, joka suuntautuu julkiyhteisöjen tarpeisiin. Yrityksen yhteiskunnallisena tavoitteena on luoda merkittävä määrä työpaikkoja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille ja edistää heidän mahdollisuuksiaan pysyvään työllistymiseen. Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön omistajiksi ovat tulossa Kotkan kaupunki 25 %, Haminan kaupunki 25 % ja Carea 50 % suuruisin omistusosuuksin. Yhtiö on voittoa tavoittelematon, ja sen operatiivisesta toiminnasta vastaa Sotek-säätiö, joka siirtää yhtiöön tarvittavan määrän työ- ja valmennusosaamista. Kuntien omistamana yhtiö toimii in-house toimintamallilla. Niin ollen siltä ostettavia palveluita ei tarvitse kilpailuttaa. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön yhtiöjärjestyksen, perustamissopimuksen ja osakassopimuksen ja päättää merkitä yhtiön osakkeita 250 kpl à 5,00 euroa (yhteensä euroa). Asian käsittely: I varapuheenjohtaja Pekka Posti ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi lisäselvityksen saamiseksi. Ehdotusta kannatettiin. Puheenjohtaja tiedusteli, onko kaupunginhallitus yksimielinen ehdotuksesta. Todettiin yksimielisyys. Todettiin, että asian lisäselvityksenä kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville jaetaan perustettavan yhtiön alustava liiketoimintasuunnitelma. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

8 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Päätös: Kh / 134 Päätettiin palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelija: Palvelujohtaja Jorma Haapanen, puh /. Esityslistan liitteinä ovat seuraavat luonnokset: - yhtiöjärjestys - perustamissopimus - osakassopimus./. Liiketoimintasuunnitelman luonnos jaetaan kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville erillisenä liitteenä. Liitteenä olevan osakassopimusluonnoksen kohta 10.5 on muutettu kaupunginhallituksessa käydyn keskustelun pohjalta seuraavaan muotoon: Sopimus on voimassa kunkin sopijapuolen osalta niin kauan kuin se ja yksikin toinen Sopijapuoli omistavat Yhtiön osakkeita. Sopijapuoli voi myös yksipuolisesti irtisanoa osakassopimuksen. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön yhtiöjärjestyksen, perustamissopimuksen ja osakassopimuksen ja päättää merkitä yhtiön osakkeita 250 kpl à 5,00 euroa (yhteensä euroa). Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Kv /. Liitteinä ovat seuraavat luonnokset: - yhtiöjärjestys - perustamissopimus - osakassopimus./. Liiketoimintasuunnitelman luonnos jaetaan valtuuston kokoukseen osallistuville erillisenä liitteenä. Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

9 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Toimeenpano: Ote: Valitusosoitus Kuntien Sosiaalitekniikka Oy Carea Haminan kaupunki Sotek-säätiö sosiaalijohtaja Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

10 KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY YHTIÖJÄRJESTYS luonnos 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Kuntien Sosiaalitekniikka Oy ja kotipaikka Kotka. Yhtiön toimialana on sosiaalisena yrityksenä palvella kuntia ja niiden toimintayksiköitä työllistämispalveluissa sekä harjoittaa työpankkitoimintaa. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain ( /348) tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tehtävänä on työllistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Yhtiön toiminnan mahdollisesti tuottamaa voittoa ei jaeta osakkeenomistajille osinkona tai muuna etuutena. Mahdollinen voitto on rahastoitava yhtiön pääomaan tulevia tarpeita varten tai käytettävä yhtiön kehittämiseen yhtiökokouksen päättämällä tavalla. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä. 3 Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 4 Toimitusjohtaja 5 Yhtiön edustaminen 6 Tilintarkastajat Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti hoitaa yhtiön operatiivista toimintaa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan tai palkkion määrää hallitus. Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimeämälleen henkilölle prokuran. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi. 7 Kutsu yhtiökokoukseen 1 LIITE: Kaupunginvaltuusto / 60

11 KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY YHTIÖJÄRJESTYS luonnos Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta toimittamalla kutsu todistettavasti kirjeitse tai sähköpostitse kullekin osakkeenomistajalle heidän yhtiön osakeluetteloon merkittyyn tai muuten yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.. 8 Varsinainen yhtiökokous 9 Tilikausi 10 Suostumuslauseke 11 Lunastuslauseke Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen liitetietoineen ja toimintakertomuksen; 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja korvauksista; valittava 8. hallituksen jäsenet; 9. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; käsiteltävä 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy Yhtiön osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Hallituksen suostumus voidaan antaa vain, jos luovutuksen saaja on kunta, kuntayhtymä tai muu julkisyhteisö. Suostumuslauseke ei koske olemassa olevien osakkeenomistajien välisiä siirtoja. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta. Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla: 1. Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakkeenomistaja voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan. 2. Lunastusoikeus ei koske testamenttiin, sulautumiseen, jakautumiseen tai yhteisömuodon muutokseen perustuvaa saantoa. Lunastusoikeus ei koske myöskään kuntarakenteen muutokseen perustuvia saantoja. 2 LIITE: Kaupunginvaltuusto / 60

12 KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY YHTIÖJÄRJESTYS luonnos 3. Lunastushinta on osakkeenomistajan osakkeesta maksama merkintähinta. 4. Osakkeen siirtymisestä on viipymättä ilmoitettava yhtiön hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan. 5. Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. 6. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, määräytyy osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien omistusten keskinäisessä suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan hallituksen toimesta arvalla. 7. Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai viimeistään lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle. 12 Yhtiön purkautuminen Yhtiön lopettaessa toimintansa, tullessa puretuksi ja poistetuksi rekisteristä, alentaessa osakepääomaansa tai hankkiessa ja lunastaessa omia osakkeitaan, sen nettovaroista jaetaan osakkaille heidän yhtiöön sijoittamansa pääomaa vastaava määrä. Muilta osin varat luovutetaan yhtiön toiminnan perustarkoitusta ja työllisyyttä edistäviin tarkoituksiin. 3 LIITE: Kaupunginvaltuusto / 60

13 KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY:N PERUSTAMISSOPIMUS luonnos Osakemerkinnät Hallituksen jäsenet Tilintarkastajat Toimitusjohtaja Perustamme tällä perustamissopimuksella sosiaalisilla perusteilla toimivan, voittoa tuottamattoman osakeyhtiön, jonka toiminimi on Kuntien Sosiaalitekniikka Oy. Aputoiminimi on Sosiaalitekniikka. Merkitsemme yhtiön osakkeet seuraavasti: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kpl kuntayhtymä Carea Haminan kaupunki kpl Kotkan kaupunki kpl Kustakin osakkeesta on yhtiölle maksettava 5 euroa. Osakkeet on maksettava viimeistään Osakkeita on yhteensä 1000 kpl ja osakepääomaksi tulee 5000 euroa. Hallituksen jäseniksi valitaan Jorma Haapanen, Päivi Mattila, Kari Hassinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitsemme Jorma Haapasen. Tilintarkastajaksi valitsemme Kymen Tilintarkastus Oy:n, HTM yhteisö, vastuunalaisena tarkastajana Tanja Aaltonen HTM. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee toimitusjohtajan. Asiamies Valitsemme kaupparekisterin asiamieheksi toimitusjohtaja Raimo Korjuksen. Tilikausi Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä. Valtuutus Valtuutamme ilmoituslomakkeella nimetyn kaupparekisterin asiamiehen tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset kaikkien osakkeenomistajien puolesta perustamissopimukseen tai yhtiöjärjestykseen. Kaikkien osakkeenomistajien allekirjoitukset nimenselvennykset päiväys LIITE: Kaupunginvaltuusto / 60

14 KUNTIEN SOSIAALITEKNIIKKA OY OSAKASSOPIMUS luonnos 1. SOPIJAPUOLET Me allekirjoittaneet, jotka yhdessä omistamme Kuntien Sosiaalitekniikka Osakeyhtiön kaikki osakkeet, olemme tänään tehneet seuraavan sopimuksen yhtiön. Tämä Kuntien Sosiaalitekniikka Oy:n (myöhemmin Yhtiö ) osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien sopijapuolten välillä: 1.1. Kymenlaakson Sairaanhoito- ja Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä CAREA Kotkantie 41, KOTKA 1.2. Kotkan kaupunki, PL 205, KOTKA 1.3. Haminan Kaupunki, PL 70, HAMINA Sopijapuolet myöhemmin yhdessä Perustajaosakkaat tai Osakkaat tai erikseen Perustajaosakas tai Osakas. Sopijapuolet , myöhemmin yhdessä Sopijapuolet tai erikseen Sopijapuoli asiayhteydestä riippuen. 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2.1. Tämän Sopimuksen tarkoituksena on sopia Yhtiön omistuksesta, hallinnosta ja sen liiketoiminnan järjestämisestä sekä sen Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista Yhtiöön ja toisiinsa nähden Yhtiön osakkeenomistajina. Lisäksi tällä Sopimuksella sovitaan osakkeiden omistukseen ja luovutuksiin liittyvistä asioista Sopijapuolet toteavat että Yhtiön toimialana on harjoittaa monipuolista palveluliiketoimintaa joka suuntautuu julkisyhteisöjen tarpeisiin. Palveluissaan yhtiö järjestää työtilaisuuksia vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille ja edistää heidän mahdollisuuksiaan pysyvään työllistymiseen Lisäksi suostutaan siihen että Yhtiön harjoittaman liiketoiminnan kasvua tuetaan koko maan kattavaksi, pääosin Suomen kuntia palvelevaksi, ja niiden pääomistukseen muodostuvaksi palveluketjuksi. 3. YHTIÖN OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN 3.1. Yhtiön osakepääoma on Sopimuksen allekirjoitushetkellä 5000 euroa, jakautuen 1000 kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 5 euron määräiseen osakkeeseen. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakkeista ei ole annettu osakekirjoja Sopimuksen allekirjoitushetkellä Perustajaosakkaat muodostavat Yhtiön osakaskunnan kokonaisuudessaan. Osakkeiden merkintähinta on Yhtiötä perustettaessa 5 euroa. Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: Carea 500 kpl euroa 50% Kotkan kaupunki 250 kpl 1250 euroa 25% Haminan kaupunki 250 kpl 1250 euroa 25% LIITE: Kaupunginvaltuusto / 60

15 4. SOPIJAPUOLTEN VAKUUTUKSET 4.1 Sopijapuolet vakuuttavat toimivansa tämän Sopimuksen tarkoituksen toteutumiseksi. Sopijapuolet pyrkivät omalta osaltaan edistämään Yhtiön toimintaedellytysten ja kasvutavoitteiden varmistamista. Osakkailla ei ole kuitenkaan velvollisuutta rahoittaa yhtiön toimintaa tai järjestää tarvittavia vakuuksia ellei asiasta yhteisesti erikseen sovita. 4.2 Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että he ja/tai heidän valitsemansa edustajat äänestävät ja toimivat yhtiökokouksissa, hallituksen kokouksissa ja muissa tilanteissa siten, että tämän Sopimuksen tarkoitus, tavoitteet ja määräykset parhaalla mahdollisella tavalla toteutuvat. 5. YHTIÖKOKOUS 5.1 Seuraavista asioista päättäminen yhtiökokouksessa edellyttää Sopimuksen Sopijapuolten omistamista osakkeista 2/3 enemmistön kannatusta: (i) Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen (ii) Yhtiön osakepääoman korottaminen tai alentaminen, optio-ohjelmista päättäminen, niiden ehtojen muuttaminen, hallituksen valtuuttaminen tarjoamaan optioita ja optioiden suuntaaminen, vaihtovelkakirjalainojen ottaminen ja vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen, (iii) Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen, (iv) Yhtiön jakautuminen, sulautuminen toiseen yhtiöön tai toisen yhtiön sulautuminen Yhtiöön, (v) Yhtiön asettaminen vapaaehtoisesti selvitystilaan ellei siihen ole lakiin perustuvaa velvoitetta tai selvitystilan lopettaminen ja samalla Yhtiön toiminnan jatkaminen, yrityssaneeraukseen hakeutuminen, konkurssihakemuksen jatkamisesta päättäminen, Yhtiön toiminnan lopettaminen, ja (vi) Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisten tilintarkastajien valinta. 6. YHTIÖN HALLITUS 6.1 Yhtiön hallitus kokoontuu tarvittaessa. 6.2 Hallituksessa on vähintään kolme varsinaista jäsentä. Kaikilla Perustajaosakkailla on oikeus nimetä yksi jäsen hallitukseen. Muut jäsenet valitsevat Osakkaat. 6.3 Ellei toisin yksittäistapauksessa sovita, kutsu Yhtiön hallituksen kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta hallituksen jäsenille lähetetyillä kirjatuilla kirjeillä tai muutoin sovitulla tavalla todisteellisesti. Kutsun lähettäminen sähköpostilla katsotaan riittäväksi. Kutsun hallituksen kokouksiin voi toimittaa kuka tahansa hallituksen jäsenistä. 2 LIITE: Kaupunginvaltuusto / 60

16 6.4 Seuraavista asioista päättäminen hallituksessa edellyttää kaikkien Perustajaosakkaiden hyväksyntää: 1. hallituksen puheenjohtajan valinta, 2. Yhtiön toiminnan kannalta oleellisen lainan ottaminen tai antaminen, Yhtiön toiminnan kannalta oleellisena pidetään otettavaa tai annettavaa lainaa jonka määrä ylittää viisikymmentätuhatta (50.000) euroa, 3. Yhtiön kannalta merkittävät sopimukset ja liiketoimet, 4. Tytäryhtiön perustaminen ja lopettaminen, 5. Yhtiön avainhenkilöiden, kuten toimitusjohtajan, ja muiden Yhtiön toiminnan kannalta keskeisten henkilöiden valinta ja erottaminen, 6. Yhtiön liiketoiminnan tai sen osan myyminen, 7. Yhtiön investoinnit, joiden arvoa Yhtiön toimintaan nähden voidaan pitää merkittävänä, 8. Yhtiön liiketoimintasuunnitelmaan kuulumattomat investoinnit ja niiden rahoituksesta päättäminen ja 9. Yhtiön yhtiöjärjestykseen mahdollisesti sisältyviin suostumus- ja lunastuslausekkeisiin liittyvä päätöksenteko. 7. TOIMITUSJOHTAJA Yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan. Yhtiön toimitusjohtajalla on aina oltava Yhtiön toiminnan laajuutta ja laatua vastaava pätevyys ja kokemus. Toimitusjohtaja käynnistää yrityksen toiminnan ja vastaa liiketoiminnasta. OYL 1:8:ssa on määritelty johdon tehtäväksi huolellisesti toimien edistää yhtiön etua. 8. OSAKKEIDEN LUOVUTUKSET 8.1 Sopijapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta osakkeita muuten kuin tässä Sopimuksessa sovituilla ja Yhtiöjärjestyksessä määrätyillä tavoilla. Yhtiön lopettaessa toimintansa, tullessa puretuksi ja poistetuksi rekisteristä, alentaessa osakepääomaansa tai hankkiessa ja lunastaessa omia osakkeitaan, sen nettovaroista jaetaan osakkaille heidän yhtiöön sijoittamansa pääomaa vastaava määrä. Muilta osin varat luovutetaan yhtiön toiminnan perustarkoitusta ja työllisyyttä edistäviin tarkoituksiin Yhtiön osake-enemmistö voidaan siirtää tai myydä vain vaikeassa työmarkkinaasemassa olevien henkilöiden työllisyyttä, tai muuta tärkeää yhteiskunnallista päämäärää tavoittelevalle yhteisölle. 8.2 Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että eivät myy tai muuten luovuta Yhtiön osakkeitaan ilman 2/3 tämän osakassopimuksen sopijapuolina olevien osakkaiden 3 LIITE: Kaupunginvaltuusto / 60

17 kirjallista etukäteistä suostumusta. Sopijapuolen, joka haluaa luopua Yhtiön osakkeistaan, on (i) ensin tarjottava niitä kirjallisesti ensisijaisesti Yhtiön, ja (ii) ellei Yhtiö halua tai voi käyttää lunastusoikeuttaan, muiden Sopijapuolten lunastettavaksi näiden ennestään omistamien osakkeiden suhteessa. 8.3 Sopijapuolet sitoutuvat olemaan panttaamatta tai muutoin asettamatta velan vakuudeksi Yhtiön osakkeita ilman Perustajaosakkaiden kirjallista etukäteistä suostumusta. 8.4 Sopijapuolet sitoutuvat siihen, etteivät he luovuta Yhtiön osakkeitaan muuten kuin ehdolla, että luovutuksensaaja (i) hyväksyy tämän Sopimuksen ehdot muiden Perustajaosakkaiden yhdessä sopimalla tavalla ja (ii) allekirjoituksellaan liittyy tähän Sopimukseen. Perustajaosakkaat sopivat kirjallisesti etukäteen, miten mainittu menettely on mahdollista toteuttaa Sopimuksen mukaisia salassapitomääräyksiä rikkomatta. 9. SOPIMUSRIKKOMUS 9.1 Sopimusrikkomuksena on pidettävä sitä, että (i) Sopijapuoli on olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen määräyksiä eikä ole korjannut rikkomustaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vastaanotettuaan toiselta Sopijapuolelta asiaa koskevan kirjallisen huomautuksen ja mikäli sanotun sopimusrikkomuksen on katsottava olevan niin olennainen, ettei loukatulta Sopijapuolelta voida kohtuudella vaatia sopimussuhteen jatkamista, tai (ii) Sopijapuoli on luovuttanut Yhtiön osakkeita tämän Sopimuksen vastaisesti. 9.2 Sopimusrikkomukseen syyllistyneen Sopijapuolen on maksettava muille Sopijapuolille näiden omistusosuuksien mukaisessa suhteessa sopimussakkona yhteensä viisikymmentätuhatta (50.000) euroa. Mikäli sopimusrikkomuksesta on kuitenkin koitunut Sopijapuolelle vahinkoa tai Sopimusta rikkoneelle Sopijapuolelle hyötyä enemmän kuin sopimussakon määrä on, tulee sopimusrikkomukseen syyllistyneen korvata aiheuttamansa vahinko tai maksaa saamansa hyöty muille Sopijapuolille. 10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 10.1 Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopijapuolet vastaavat omalta osaltaan siitä, että Sopimuksen solmimiseen mahdollisesti liittyvät yhtiöoikeudelliset tai muut päätökset on tehty oikein ja että allekirjoittajilla on tarvittavat valtuudet Sopimuksen allekirjoittamista varten Sopimusta voidaan muuttaa kaikkien Sopijapuolten hyväksynnällä edellyttäen, että kaikki muutokset ja lisäykset sovitaan kirjallisesti Sopijapuolilla ei ole oikeutta ilman kaikkien Sopijapuolten etukäteistä kirjallista suostumusta siirtää tätä Sopimusta tai siihen kuuluvia oikeuksia tai velvoitteita kokonaan tai osittain kolmannelle Mikäli osa tästä Sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräyksiltään tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Sopimus muilta osin yhä voimassa. Sopijapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan 4 LIITE: Kaupunginvaltuusto / 60

18 Sopimuksen muuttamisesta siten, että Sopijapuolten yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti Sopimus on voimassa kunkin sopijapuolen osalta niin kauan, kuin hän ja yksikin toinen Sopijapuoli omistavat Yhtiön osakkeita. Sopijapuoli voi myös yksipuolisesti irtisanoa osakassopimuksen Tämä Sopimus purkautuu automaattisesti, jos Yhtiön osakkeet tulevat julkisen noteerauksen kohteeksi. 11. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tätä Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Sopijapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei päästä Sopijapuolia tyydyttävään ratkaisuun kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Sopijapuolen toisille Sopijapuolille antamasta kirjallisesta ilmoituksesta neuvottelujen aloittamisesta, ratkaistaan asia välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Osakkaat valitsevat välimiehen ja ellei yksimielisyyteen päästä, välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja menettelykieli suomi. Välimiehen on annettava ratkaisunsa kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa nimeämisestään. 12. SOPIMUSKAPPALEET Tätä Sopimusta on laadittu kolme (3) samasanaista kappaletta, yksi kullekin Sopijapuolelle. 13. ALLEKIRJOITUKSET Kotkassa ja Haminassa / 2015 Kotkan kaupunki Haminan kaupunki Kymenlaakson Sairaanhoito- ja Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä CAREA 5 LIITE: Kaupunginvaltuusto / 60

19 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto D/61/ / Kotkan hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Kh / 137 Valmistelijat: Mielenterveysjohtaja (hyvinvointityöryhmän pj.) Kirsi Warjus-Ulvinen, puh Terveyden edistämisen koordinaattori (hyvinvointityöryhmän sihteeri) Johanna Sipari, puh Terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 :ssä todetaan, että kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista on raportoitava valtuustolle vuosittain ja laadittava laajempi hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa. Kaupunginhallituksen päätöksellä hyvinvointipalveluiden johtoryhmä on toiminut hyvinvointikertomuksen ohjausryhmänä. Hyvinvointityöryhmän tehtävänä on kunnan hyvinvoinnin tilan arviointi sekä tulevan kauden hyvinvointia edistävien toimenpiteiden suunnittelu vuosittain. Työryhmään on nimetty kaupungin eri hallinnonalojen sekä kolmannen sektorin edustajia. Asetettujen tavoitteiden arvioinnissa ja suunnittelussa käytetään tukena kaupungin kokoamaa tilastotietoa sekä mm. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen hyvinvointia kuvaavien indikaattorien antamaa tietoa. Edellisen kauden kertomus ja tulevan kauden suunnitelma viedään lautakunnille kommenteille vuosittain läpi koko valtuustokauden../. Esityslistan liitteenä ovat Kotkan hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti 2014 sekä hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2015 sekä vammaisneuvoston, vanhusneuvoston, lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston lausunnot. * * * Esillä oleva asia on käsitelty yllä olevan listatekstin pohjalta lasten ja nuorten palveluiden lautakunnassa, liikuntalautakunnassa sekä sosiaali- ja terveyslautakunnassa, ja mainitut lautakunnat ovat omasta puolestaan hyväksyneet raportin ja suunnitelman. Esittelijä: Ehdotus: Päätös: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä Hyvinvointikertomuksen vuosittaisen raportin v ja suunnitelman vuodelle Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

20 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kv /. Erillisenä liitteenä ovat Kotkan hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti 2014 sekä hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2015 sekä vammaisneuvoston, vanhusneuvoston, lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston lausunnot. Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

21 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto D/62/ / Eroanomus luottamustehtävistä; Marko Puittinen Kh / 139 Valmistelija: Kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh Marko Puittinen pyytää eroa sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä sekä lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan varajäsenyydestä henkilökohtaisista syistä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano: Eerola Aila Eerola Anja Hakala Kirsi Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen Juha Pekkola Petri Puittinen Marko Vornanen Timo Heikkilä Anne Holmberg Mia Voutilainen Emmi Mäkinen Antti Hostikka Mari Sandberg Kaarlo Helin Raili Korhonen Lea Valjus Tuula Hanski Jussi Murto Reijo Kansonen Jani Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan kokoonpano: Rosendal Anne Harkko Mia Eerola Seppo Kansonen Jani Komulainen Rita Nironen Kimmo Silvala Suvi Viitanen Kimmo Virtanen Sami Voutilainen Emmi Wikman Leif Ylä-Kujala Petri Renlund Tarja Puhakka Reetta Puittinen Marko Aro Leena Moilanen Olavi Tuominen Sami Väisänen Hannu Suomalainen Vesa Ylivarvi Merja Pakkanen Katja Pimiä Tuomo Kärnä Olga Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää Marko Puittiselle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä sekä lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan varajäsenyydestä valita uuden jäsenen sosiaali- ja terveyslautakuntaan hänen tilalleen Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä:

Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: OSAKASSOPIMUS 1 Protomo XXX Oy:n osakassopimus 1 Sopijapuolet Tämä on Protomo XXX Oy:n osakassopimus (myöhemmin Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 sekä 1.4 Protomo

Lisätiedot

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 40 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.08.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 26.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA

PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA LUUMÄEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS PL 13 (Linnalantie 33) 54501 TAAVETTI 1(12) LUUMÄEN KUNTA Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys joulukuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti:

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa)

Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) KOKOUSKUTSU 6/2010 Kokousaika 24.5.2010 klo 09.30 Kokouspaikka Oulaskankaan sairaalan auditorio, Oulaistenkatu 5 (kartta ohessa) Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä.

Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 :n tarkoittamia yhteisöjä. KUNTARAHOITUS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Kuntarahoitus Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön virallinen toiminimi on ruotsiksi Kommunfinans Abp, englanniksi

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt

OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 22.4.2012 OSUUSKUNTA KYMIJOEN KYLÄKUITU säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu ja kotipaikka Kouvola. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot