Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus"

Transkriptio

1 LIITE 3 Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus TEHTÄVÄ JA T OIMINNAN TARKOITUS Yleistä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on arkkitehtuurin alan asiantuntija-, yhteistyö- ja välittäjä- organisaatio, jonka tehtävänä on vahvistaa arkkitehtuurin yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä edistää suomalaisen arkkitehtuurin tunnettuutta kotimaassa ja maailmalla. Sen toimintaa ylläpitää Arkkitehtuurikeskus ry, jonka jäseniä ovat keskeiset suomalaiset arkkitehtuurijärjestöt ja - organisaatiot. Toiminnan lähtökohtana on arkkitehtuurin merkitys ja arvo jokapäiväisessä elinympäristös- sämme ja suomalaisen kulttuurin näkyvänä edustajana maailmalla. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus lisää arkkitehtuuria koskevan tiedon saatavuutta ja arkkiteh- tuurin yhteiskunnallista näkyvyyttä sekä alan yhteistä toimintapotentiaalia. Se julkaisee verkko- sivuillaan ja sosiaalisessa mediassa ajankohtaista tietoa suomalaisesta arkkitehtuurista sekä kotimaisille että ulkomaisille yleisöille. Lisäksi se tarjoaa arkkitehtuurikasvatuksen ja arkkiteh- tuuripolitiikan asiantuntijapalveluita, tuottaa ja mahdollistaa alaa edistäviä kotimaisia ja kansainvälisiä hankkeita sekä toimii yhteistyöalustana erilaisille alan hankkeille. Toiminnan pitkäkestoisia kehittämisalueita ovat arkkitehtuurin kulttuurivienti, kotimaahan ja ulkomaille suunnattu verkkoviestintä sekä arkkitehtuuripolitiikan ja arkkitehtuurikasvatuksen edistäminen erityisesti kunta- ja aluetasolla. TOIMINTAVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Yleistä Vuonna 2014 toiminta jatkui aktiivisena ja laaja- alaisena perustamisvuoden aikana rakennet- tujen toimintamallien ja - käytäntöjen pohjalta. Vuoden aikana tiedotuskeskus on rakentanut tiiviitä yhteistyökäytäntöjä sekä jäsenjärjestöjensä että muiden alan toimijoiden ja vaikutus- ryhmien kanssa, osallistunut kulttuuripoliittiseen vertaistoimintaan, toiminut julkishallinnon asiantuntijana, monipuolistanut tiedotusta alan tapahtumista ja hankkeista, tuottanut tapahtumia, hankkeita, tietoaineistoja ja oppimateriaaleja, osallistunut sisällöntuottajana yhteistyöhankkeisiin sekä luonut uudet, monipuoliset ja näyttävät verkkosivustot arkkitehtuuria esittelevälle aineistolle ja ajankohtaiskeskustelulle suomeksi ja englanniksi.

2 Kotimaisten tapahtumien ja hankkeiden ohella toimintaa leimasi vahva kansainvälinen suuntautuneisuus. Arkkitehtuurin kulttuurivientiä koskevia yhteistyötapoja kehitettiin erityisesti Shenzhenin ja Venetsian arkkitehtuuribiennaalien sekä Frankfurtin kirjamessujen ohjelmaan kuuluneen arkkitehtuurinäyttelyn yhteydessä. Toiminnan peruspuitteiden rakentaminen vietiin loppuun vuoden 2014 keväällä edelliseltä vuodelta siirtyneen perustamisavustuksen jäännösosuuden avulla. Organisaation perusteita vahvistettiin laatimalla yhdistykselle toimintasääntö. Lisäksi oltiin mukana kahdessa toimitiloja koskevassa kumppanuushankkeessa, jotka eivät lopulta realisoituneet. Toiminnan painopisteet 2014 Vuoden 2014 kehittämiskohteita olivat kulttuurivienti ja suomalaista arkkitehtuuria koskevan tiedon saatavuuden parantaminen, erityisesti verkkoviestinnän näkyvyyden lisääminen sekä arkkitehtuuripolitiikan edistämistä koskevan yhteistyön ja tiedonvaihdon vahvistaminen Pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken. Vuoden alussa Arkkitehtuurin tiedotuskeskus avasi uudet verkkosivustot. Finnisharchitecture.fi on kansainväliselle yleisölle suunnattu, kuratoitu englanninkielinen verkkojulkaisu ja Archinfo.fi kotimaista tiedotusta ja tiedonvälitystä palveleva suomenkielinen verkkojulkaisu. Lisäksi kesällä käynnistettiin suomalaisen arkkitehtuurin laajapohjaiseen tietokantaan perustuvan sähköisen haku- ja karttapalvelun kehittäminen ulko- ja kotimaisen yleisön käyttöön. Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksesta tuli vuonna 2014 merkittävä hankekumppani alan kulttuurivientitoiminnan ja kansainvälisen vaihdon edistämisessä. Arkkitehtuuripolitiikan edistämistä ja tiedonvaihtoa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa toteutettiin useissa tapaamisissa, jotka realisoituvat yhteistyöhankkeiksi vuoden 2015 ja 2016 aikana. ORGANISAATIO JA HALLINTO Jäsenyhteisöt ja hallitus Arkkitehtuurin tiedotuskeskus aloitti toimintansa vuonna Toimintaa ylläpitävä Arkkitehtuurikeskus ry perustettiin vuotta aikaisemmin. Yhdistyksen perustajat ja jäsenorganisaatiot ovat Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Rakennustietosäätiö RTS ja Alvar Aalto - säätiö. Vuonna 2014 yhdistyksen hallitukseen kuuluivat Asko Takala (pj), Juulia Kauste (vpj) sekä Paula Huotelin, Vesa Juola, Panu Lehtovuori, Tommi Lindh ja Matti Rautiola. Arkkitehtuurikeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen toimistolla. 2

3 Kehittämistoiminta Hallituksen kehittämisseminaari pidettiin Tartossa Seminaarissa viimeisteltiin tiedotuskeskuksen Toimintasääntö/ Arkkitehtuurikeskus ry:n hallinnon johtosääntö ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen ohjesääntö. Lisäksi verkkoviestinnän kehittämisestä vastannut työryhmä muutettiin hallituksen viestintävaliokunnaksi. Jäsenyydet järjestöissä ja verkostoissa Kotimaassa Arkkitehtuurin tiedotuskeskus toimii Taiteen verkostot - nimisessä taiteiden tiedotuskeskusten ja vientikeskusten verkostossa (Taive) sekä osallistuu Suomen kulttuuri- instituutit ry:n ja kulttuuriviennin tukiverkoston toimintaan. Tiedotuskeskus tukee arkkitehtuurikasvatusalan verkottumista järjestämällä alan toimijoille säännöllisiä verkostotapaamisia. Lisäksi se on ollut vuodesta 2012 osallisena kahdessa taiteen prosenttiperiaatteen edistämiseen liittyvässä verkostohankkeessa. Tiedotuskeskuksen tuottama Finnisharchitecture.fi - julkaisu hyväksyttiin vuoden suomalaisia kulttuurilehtiä edustavan Kultti ry:n jäseneksi 2014 lopussa. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on ollut kansainvälisen Iconic Houses - verkoston jäsen vuodesta 2013 lähtien. Verkosto tekee tunnetuksi kansainvälisesti merkittäviä, yleisölle avoinna olevia arkkitehtuurikohteita ja jakaa tietoa niiden hallinnoinnista, hoidosta ja entisöinnistä. Tiedotus- keskus osallistuu vuosittain Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuusohjelman yhteydessä järjestettäviin arkkitehtuuripolitiikkaa edistävien ministeriöiden ja arkkitehtuurialan järjestöjen epävirallisiin tapaamisiin. Se seuraa aktiivisesti kansainvälisen arkkitehtuuripoliittisen verkoston European Forum for Architecture Policies (EFAP), arkkitehtien maailmanjärjestön UIA:n Architecture and Children - työryhmän sekä arkkitehtuurikasvattajien kansainvälisen verkoston, Playce, toimintaa ja osallistuu niiden yhteistyöhankkeisiin tapauskohtaisesti. Toimisto ja henkilökunta Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen vakituiseen henkilökuntaan kuului vuonna 2014 kolme henkilöä: toiminnanjohtaja ja arkkitehtuuripolitiikan asiantuntija, arkkitehti Tiina Valpola, arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntija, arkkitehti Jaana Räsänen sekä alkaen verkkojulkaisujen päätoimittaja, arkkitehti (TkT) Anni Vartola, joka ennen tehtävänsä vakinaistamista toimi verkkojulkaisujen määräaikaisena vastaavana toimittajana. Tapahtumiin ja hankkeisiin on palkattu projektiavustajia. Taidekasvattaja Eeva Astala on toiminut vuoden 2013 lopusta lähtien osa- aikaisena asiantuntijana arkkitehtuurikasvatuksen erillisprojekteissa. Osa- aikaisen toimistoavustaja valokuvaaja ja taittaja Nea Ilmevallan työsuhde päättyi maaliskuussa. Elokuussa saatiin kansainvälisten ja kotimaisten tapahtumien tuotantoavustajaksi vuoden määräaikainen työntekijä, M.Sc. Mikko Laak, joka voitiin palkata tehtäväänsä Nuorten taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten työllisyys- ja kansainvälistymis- hankkeen tuella. 3

4 Verkkosivustojen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvä kehitystyö sekä taloushallinnon erityisosaaminen on hankittu asiantuntijapalveluna, kuten myös organisaation ja toiminnan kehittämiseen tarvitut palvelut. Henkilökunta on työskennellyt pääsääntöisesti tiedotuskeskuksen toimipisteessä osoitteessa Pohjoinen Makasiinikatu 6 B 11, Helsinki. TOIMINTA Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen toiminta jakautuu neljään toiminta- alueeseen. I Näkyvyys/ viestintä II Kansainvälinen vaihto/ kulttuurivienti III Vaikuttavuus/ arkkitehtuuripolitiikka IV Saavutettavuus/ arkkitehtuurikasvatus Käytännössä kaikki alueet limittyvät toisiinsa ja ovat toisistaan riippuvaisia. Erityisesti tämä koskee viestintää ja yhteiskuntasuhteiden hoitoa. Jäsen- ja sidosryhmätoiminta sekä yleisöpohjan kasvattaminen kuuluvat elimellisesti jokaiseen toiminta- alueeseen Arkkitehtuurikeskuksen toimintaan kuuluu keskeisenä osana tapahtumien ja projektien tuottaminen. Hankkeita toteutetaan joko omana toimintana tai yhteistyössä muiden kanssa. Niihin osallistumisesta päätetään tapauskohtaisesti. Keskeisimpiä hankekumppaneita ovat jäsenjärjestöt ja julkishallinnon toimijat. Pienimmät kumppanuushankkeet on rahoitettu budjetin toiminta- ja kehittämisosasta. Suuret kumppanuushankkeet tai hankkeet, joissa tiedotuskeskus on vastuullisena pääjärjestäjänä, sisältyvät budjettiin erillisinä projekteina, jotka eivät näy tilinpäätöksen tuloksessa. Osallistuminen asiantuntijana alan ammatillisten toimijoiden hankkeiden mahdollistamiseen ja /tai toteutukseen nähdään strategisena tehtävänä. Niillä lisätään tiedotuskeskuksen ja arkkitehtuurin näkyvyyttä ja vahvistetaan sidoksia alan muihin vaikuttajiin. Vuonna 2014 käynnistyneet, tekeillä olevat tai päättyneet omat hankkeet, arkkitehtuurialan kumppanuushankkeet sekä muut kumppanuushankkeet esitellään kunkin toiminta- alueen yhteydessä. 4

5 I NÄKYVYYS / VIESTINTÄ Yleistä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen toiminnan näkyvyydestä vastaa toiminnanjohtaja yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Verkkopalvelujen kehittämisen ja ylläpidon ohella keskeisiä toimintamuotoja ovat aktiivinen verkottuminen, tietoaineistojen tuottaminen, näkyvien hankkeiden ja tapahtumien järjestäminen sekä niistä tiedottaminen. (vrt. kohdat II, III, ja IV) Tiedotuskeskuksen toiminnasta tiedotetaan pääsääntöisesti omien verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta sekä jakamalla tietoa jäsenjärjestöjen tiedotusvälineille. Lisäksi kutsuja ja tiedotteita julkaistaan tiedotuspalvelujen välityksellä sekä tarvittaessa henkilökohtaisina sähköposteina. Verkkopalvelut ja - hankkeet Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen suomenkieliset verkkosivut archinfo.fi ja englanninkielinen verkkojulkaisu finnisharchitecture.fi avattiin yleisölle Arkkitehtuurin päivänä Lisäksi otettiin käyttöön sosiaalisen median viestintäkanavat Facebook-, Twitter-, LinkedIn-, Google+- ja YouTube- palveluissa. Sivustojen perusrakenteet tuotettiin syksyllä 2013 ja niiden kehittämis- työtä jatkettiin kevään aikana. Hankkeen ohjauksesta vastasi hallituksen nimeämä viestintä- valiokunta, johon kuuluivat Juulia Kauste, Tommi Lindh ja Tiina Valpola. Hankkeen sisältö- asiantuntija Anni Vartola nimettiin julkaisujen päätoimittajaksi Toimintavuonna aloitettiin lisäksi hanke suomalaisen arkkitehtuurin yleisötietokannan ja siihen liittyvien haku- ja karttapalvelujen tuottamisesta yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Finnisharchitecture.fi ja Archinfo.fi Archinfo.fi - verkkosivustolla julkaistiin yhteensä 163 postausta. Verkkosivuston juttutarjonta jakautui seitsemään kategoriaan: Ajankohtaista (28 kpl), Tapahtumat (18 kpl), arkkitehtuuripolitiikasta uutisoiva Politiikka (9 kpl), arkkitehtuurikasvatuksen asioita käsittelevä Kasvatus (14 kpl), tiedotuskeskuksen ja jäsen- järjestöjen hankkeita avaava Toiminta (7 kpl), mm. arkkitehtuurin alan väitöstiedotteita ja tieteellisiä tapahtumia uutisoiva Tutkimus (6 kpl) sekä pikku- uutisten Pssst!- kategoria (84 kpl). Jutuista 2 kpl oli tilattu ulkopuoliselta kirjoittajalta, muut olivat Tiedotuskeskuksen omaa tuotantoa Tapahtumat Ajankohtaista Politiikka Kasvatus Toiminta Tutkimus Pssst! Google Analytics 5

6 Tilastojen mukaan välisenä aikana archinfo.fi - sivuilla oli yhteensä käyttäjää, jotka vierailivat sivustolla yhteensä kertaa (istuntojen määrä). Käyttäjät katselivat yhteensä sivua, joista suosituimmat olivat sivuston pääsivu sekä arkkitehtuurikasvatusta käsittelevä alisivusto. Englanninkielinen finnisharchitecture.fi - julkaisu sai Kansalliskirjaston ylläpitämältä Suomen ISSN- keskukselta kansainvälisen kausijulkaisutunnuksen ISSN Julkaisu hyväksyttiin myös Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäseneksi marraskuusta 2014 alkaen. Finnisharchitecture.fi - puolella julkaistiin välisenä aikana yhteensä 111 postausta; kategoriat olivat uusinta suomalaista arkkitehtuuriosaamista esittelevä Brand New (19 kpl), mielenkiintoisia ilmiöitä esittelevä Bubbling Under (12 kpl), rakennustaiteemme historiaa esittelevä Classics (8 kpl), tapahtuma- uutisointiin keskittyvä Events (21 kpl), tutkimusasioiden Research (5 kpl), avausvuotta juhlistava, tilausesseitä ja valokuvatutkielmia tarjoava Special (4 kpl) sekä pikku- uutisten Pssst! - kategoria (42 kpl). Jutuista 20 kpl (18 %) oli tilattu ulkopuoliselta kirjoittajalta tai taiteilijalta Bubbling Under Brand New Classics Events Research Special Pssts! Google Analytics - tilastojen mukaan välisenä aikana finnisharchitecture.fi - sivuilla oli yhteensä käyttäjää, jotka vierailivat sivustolla yhteensä kertaa (istuntojen määrä). Käyttäjät katselivat yhteensä sivua, joista suosituimmat olivat sivuston pääsivu sekä Classics ja Brand New - kategoriat. Google Analytics Seurantajakso käyttäjät istunnot sivun katselut archinfo.fi finnisharchitecture.fi 6

7 Sosiaalisen median puolella Facebook ja Twitter olivat eniten käytettyjä palveluita. tilillä oli vuodenvaihteessa 2015 yhteensä 216 seuraajaa. Facebookin raportin mukaan englanninkielisellä ArchinfoFinland- sivulla oli 627 tykkääjää ja suomenkielisellä Archinfo- sivulla oli 291 tykkääjää. Facebookissa toteutettiin yksi pienimuotoinen mainoskampanja Arkkitehtuurin Finlandia - palkintoon liittyvän uutisoinnin yhteydessä syys- lokakuussa Suomalaisen arkkitehtuurin yleisötietokanta sekä haku- ja karttapalvelu Kesällä 2014 Arkkitehtuurin tiedotuskeskus käynnisti laajapohjaiseen arkkitehtuurin tietokantaan perustuvan sähköisen haku- ja karttapalvelun kehittämisen. Hanketta varten saatiin erillinen euron valtionavustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Palvelu toteutetaan mobiiliystävällisenä verkkosivustona. Se on suunnattu ulkomaiselle ja kotimaiselle asiantuntija- ja harrastajayleisölle. Hankkeen ohjausryhmänä toimii hallituksen viestintävalio- kunta ja sen sisältö tuotetaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Ensimmäisen vaiheen konsepti- ja hankesuunnitelma valmistui Suunnitelman pohjalta tuotettu koe- ja pilottiversio julkistettiin osana finnisarchitecture.fi - sivustoa Arkkitehtuurin päivän seminaarissa Syksyllä 2015 valmistuva palvelu navi.finnisharchitecture.fi täydentyy yli 2000 kohteella vuoteen 2017 mennessä. Tiedotteet, tiedotustilaisuudet Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen uusien verkkosivujen avautumisesta julkistettiin yleinen lehdistötiedote. Lisäksi siitä tiedotettiin Arkkitehtiuutisissa ja Arkkitehtuurin päivän seminaarissa. Jäsenjärjestöt jakoivat tietoa alan uusista tiedotuspalveluista myös omilla verkkosivuillaan. Tiedotus- ja seurantapalvelut Tiedotuskeskuksella on käytössään kotimaisen ja ulkomaisen kentän kattavat Meltwater- ja Webnewsmonitor- mediaseurantapalvelut. Lisäksi Twitter- ja RSS- syöteseurannassa on noin 300 arkkitehtuurin, taiteen ja muotoilun alalla toimivaa blogikirjoittajaa ja vaikuttajaa. Mediaseurannan hakusanoja päivitetään säännöllisesti vastaamaan kulloisiakin hankkeita, alan ajankohtaisia teemoja sekä jäsenjärjestöjen toimintaa. Lisäksi seurataan pysyvästi kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia arkkitehteja. Mediaseurannan osumia jaetaan normaalin journalistisen tarkistuksen jälkeen sosiaalisen median viestinnässä päivittäin. Osumia hyödynnetään myös verkkosivustojen ja sisällön suunnittelussa. Meltwater- mediaseurannan raportti- ominaisuuksia käytetään tukemaan jäsenjärjestöjä niiden vaikuttavuusarvioissa. Toimitimme esimerkiksi Arkkitehtuurimuseolle raportin Venetsian arkkitehtuuribiennaalin Suomen paviljonkia koskevien toimitettujen, pidempien artikkeleiden mediapeitosta joulukuussa

8 I I KANSAINVÄLINEN VAIHTO / KULTTUURIVIENTI Yleistä Vuonna 2014 Suomen arkkitehtuuri sai paljon huomiota kansainvälisessä mediassa. Merkittävän osan siitä tuottivat Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen isännöimä lehtimieskiertue sekä A10- lehden Suomi- numero. Myös Finnisharchitecture.fi - julkaisu keräsi vuoden aikana huomattavan ulkomaisen käyttäjämäärän. Vuonna 2014 tiedotuskeskus osallistui Arkkitehtuurimuseon kumppanina kolmen näkyvän kansainvälisen tapahtuman suomalaisen hankeosuuden tuotantoon ja tiedotukseen. Suomessa se tuotti 4 kansainvälistä tapahtumaa ja oli kumppanina 5 tapahtuman järjestämisessä, joiden yhteydessä se tuotti Suomeen 32 asiantuntijaluennoitsijaa. Tiedotuskeskus tuotti vuoden 2014 aikana Suomeen kaikkiaan 6 kansainvälisen median edustajaa sekä osallistui yhteistyöhankkeiden tiedotustilaisuuksien järjestämiseen kotimaassa ja ulkomailla. Toiminnan tuloksena suomalaista arkkitehtuuria esitteleviä juttuja julkaistiin kymmenissä eri ulkomaisissa julkaisuissa: yhteensä noin 150 juttua, joista pelkästään saksankielisissä mediassa noin 120 artikkelia. Kulttuuriviennin päävastuullisena toimii toiminnanjohtaja. Syksyn alussa voitiin palkata vuoden määräajaksi tuotantoavustaja nuorten taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten työllisyys- ja kansainvälistymishankkeen tuella. Verkkonäkyvyys/ tiedotus Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kansainvälistä toimintaa esitellään näyttävästi keskuksen englanninkielisessä verkkojulkaisussa finnisharchitecture.fi. Kutsuja, tiedotteita sekä tapahtumakuvauksia julkaistaan myös suomenkielisillä archinfo.fi - sivustolla. Hankkeiden näkyvyydestä annetaan lisätietoa kunkin tapahtuman kohdalla. Omat ja kumppanuushankkeet Suomalaista arkkitehtuuria Shenzhenin urbanismin ja arkkitehtuurin biennaalissa Shenzhenin BI- CITY Biennale of Urbanism/ Architecture (UABB) on arkkitehtuurin alan suurin kansainvälinen tapahtuma Aasiassa. Suomi osallistui vuodenvaihteessa järjestettyyn tapahtuman Lassila Hirvilampi arkkitehtien Re- creation - installaatiolla, jonka Arkkitehtuurimuseo tuotti yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa. Installaatio valmistui kahdessa osassa biennaalin aikana. Tapahtuman avajaisissa joulukuussa 2013 yleisö pääsi tutustumaan sen Suomessa toteutettuun, kuusihirrestä rakennettuun osaan. Kiinalaisten tekijöiden kanssa yhteistyössä perinteisin menetelmin bambusta rakennettu tila esiteltiin yleisölle Suomen osastoon kävi tutustumassa kaikkiaan vierailijaa. 8

9 Biennaalin osana vanhalla teollisuusalueella sijaitseva purku- uhan alla oleva lasitehdas muuntui kulttuuri- ja tapahtumakeskukseksi, jonne Suomen näyttely sijoittui. Arkkitehdit Anssi Lassila ja Teemu Hirvilammi osallistuivat myös tämän Ole Boumanin kuratoiman Value Factory - kokonaisuuden suunnitteluun kansainvälisen kutsutyöryhmän ainoana pohjoismaisena toimistona. Suomalaisen arkkitehtuurin kaksivuotiskatsaukset /vuoden 2014 näyttely ja verkkoaineisto Poimintoja Suomen uusimman arkkitehtuurin kärjestä on esitelty Arkkitehtuurimuseon näyttelyissä ja niihin liittyvissä julkaisuissa kahden vuoden välein vuodesta 2002 lähtien. Katsaukset on tarkoitettu sekä kotimaiselle että kansainväliselle yleisölle. Niiden järjestäjät Arkkitehtuurimuseo, Alvar Aalto - säätiö /- akatemia ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA kutsuivat syksyllä 2013 yhteistyökumppanikseen Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen liittyen erityisesti tiedottamiseen sekä julkaisujen ja näyttelyihin liittyvien yleisötapahtumien tuottamiseen. Vuoden 2014 näyttely esitteli suomalaisen arkkitehtuurin kärkikohteita vuosilta sekä katsauksia edeltäneen Suomi rakentaa - näytelysarjan vuosilta Näyttelyyn valitut kohteet julkistettiin Arkkitehtuurimuseolla pidetyssä avaustilaisuudessa, jonka pääesiintyjänä oli juryn puheenjohtajana toimiva maisema- arkkitehti Jenny B. Osuldsen norjalaisesta Snøhetta- toimistosta. Näyttely oli avoinna Tulevaisuudessa se nähdään mm. Kiinassa. Näyttelyn materiaalista julkaistiin englanninkielinen kirja Finnish Architecture. Biennial Review Lisäksi sen pääkohteet ovat pysyvästi nähtävillä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen Finnisharchitecture.fi - sivustolla osoitteessa Kaksivuotiskatsausten konseptin ja verkkoulottuvuuden kehittämistä jatketaan yhteistyössä järjestäjien kesken. Tarkoituksena on vuoteen 2017 mennessä siirtää kaikki vuotta 2014 aikaisemmat katsaukset ja niitä edeltäneet Suomi rakentaa - näyttelyt digitaaliseen muotoon. Niiden yhteensä yli 2000 kohteesta muodostuu Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen hallinnoiman suomalaisen arkkitehtuurin yleisötietokannan perusrunko, jonka varaan rakennetaan arkkitehtuurin haku- ja karttapalvelu navi.finnisharchitecture.fi. Palvelun näköisversio, jossa on mukana vuoden 2014 katsaus sekä nykyisen Aaltosites mobile guide - sovelluksen materiaali on julkistettu vuoden 2015 alussa. (Vrt. kohta verkkopalvelut ja - hankkeet) A10 - julkaisun Suomi- numero ja päätoimittajavierailu A10 Eurovision / Suomi- katsaus Eurooppalainen A10 - arkkitehtuurilehti omisti heinä- elokuun numerossaan 58/2014 viisi aukeamaa uuden suomalaisen arkkitehtuurin ja nousevan polven arkkitehtitoimistojen esittelyyn. Eri maita käsittelevään Eurovision- juttusarjaan kuuluvan Suomi- katsauksen laati A10- lehden päätoimittaja Indira van t Klooster yhteistyössä julkaisun Suomen kirjeenvaihtajan, arkkitehti Tarja Nurmen kanssa. Toimitusta avustivat myös erityisnumeron suomalaisina isäntinä toimineet Arkkitehtuurimuseo (Juulia Kauste) ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus (Anni Vartola, Tiina Valpola). Runsaasti kuvitetussa ja monipuolisesti kootussa Eurovision Finland - kokonaisuudessa esiteltiin suomalaisia nuoren polven toimistoja ja viime vuosien kiinnostavia rakennuskohteita. Päätoimittaja van t Klooster kuvasi Suomen uuden arkkitehtuurin paratiisiksi, jossa nuoret arkkitehdit pääsevät suunnittelemaan vaativia julkisia rakennushankkeita. Suomalainen arkkitehtuurikilpailujärjestelmä, Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma sekä laadukkaasti suunnitellut ja toteutetut julkiset sisätilat saavat erityistä kiitosta. A10 on perustettu vuonna 2004, ja sen toimitus sijaitsee Amsterdamissa, Alankomaissa. Pääsääntöisesti Euroopassa luetun paperilehden levikki on kpl. A10 - julkaisun päätoimittajan Indira van t Kloosterin vierailu ja yleisöluento Päätoimittaja Indira van t Klooster oli Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen, Arkkitehtuurimuseon ja ulkoministeriön vieraana Suomessa , jona aikana hänelle järjestettiin sarja vierailuja pääkaupunki- seudun arkkitehtuuritoimistoihin ja - kohteisiin sekä tapaamisia alan instituutioiden edustajien kanssa. Ohjelman suunnitteli ja toteutti arkkitehti Tarja Nurmi yhteistyössä muiden isäntien kanssa. 9

10 Vierailun yhteydessä Arkkitehtuurimuseolla järjestetty avoin yleisöluento kokosi runsaat 80 osanottajaa. Esityksessään Reactivate! Innovators of Dutch Architecture Van t Klooster valotti arkkitehtuurin uusiokäytön ja yhteisöllisen, osallistavan suunnittelun merkitystä nousevan arkkitehtisukupolven töissä sekä vertaili kehityskulkuja eri maissa. Luentotilaisuuden tuottivat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus ja Arkkitehtuurimuseo yhteistyössä Hollannin lähetystön kanssa. Venetsian arkkitehtuuribiennaalin Suomen osasto Joka toinen vuosi järjestettävä Venetsian arkkitehtuuribiennaali on maailman tunnetuin arkkitehtuurita- pahtuma. Siihen osallistuminen on tärkeää sekä Suomen maakuvalle että arkkitehtuurille. Rem Koolhaasin kuratoiman vuoden 2014 biennaalin teemana oli Absorbing Modernity: Suomen osaston kuratoi Juulia Kauste. Se koostui Shenzhenin biennaalissa syntyneestä puuinstallaatiosta, jonka kaksi osaa kertovat Suomen ja Kiinan puurakentamisen perinteistä ja niiden luovasta soveltamisesta. Lassila- Hirvilammi arkkitehtien Re- creation - installaatio linkittyi luontevasti Alvar Aallon näyttelypuistoon suunnittelemaan paviljonkiin, jonka sisällä esiteltiin installaation suunnittelu- ja rakentamisprosessia. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus oli Arkkitehtuurimuseon kuratoiman hankkeen pääyhteistyökumppani. Puheenjohtaja Asko Takala sekä toiminnanjohtaja Tiina Valpola osallistuivat näyttelyn yhteydessä järjestettyihin tiedotus- ja verkottumistapahtumiin sekä edustivat Suomea muiden maiden järjestämissä verkottumistapahtumissa. Vuoden 2014 biennaali oli aikaisemmasta poiketen avoinna yli puoli vuotta. Suomen osastolla vieraili tapahtuman aukioloaikana yli katsojaa. Avajaisten perinteisellä kanavakierroksella vahvistettiin myös Helsingin kaupungin ja Guggenheim- museohankkeen tunnettuutta. Suomen virallisen näyttelyosuuden ohella suomalaista arkkitehtuuria oli esillä myös Pohjoismaisen paviljongin Norjan Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design museon tuottamassa Forms of Freedom: African Independence and Nordic Models näyttelyssä. Siinä tutkittiin modernin arkkiteh- tuurin keskeistä roolia osana pohjoismaista kehitysyhteistyötä itäisessä Afrikassa luvuilla. Suomesta oli esillä neljä kaupunkisuunnitelmaa, keskeisimpänä Tangan yleiskaava Tansaniaan ( ; Rainer Nordberg, Bo Mallander, Antti Hankkio, Mårten Bondestam, Jaakko Kaikkonen ja Paavo Mänttäri). Lisäksi suomalaisia arkkitehtitoimistoja ja arkkitehteja osallistui useisiin Biennaalin yhteydessä järjestettyihin oheistapahtumiin. Time Space Existence- näyttelyyn oli kutsuttu Kirsti Sivén & Asko Takala ja Tuuli Tiitola- Meskanen. Arkkitehti Tarja Nurmi kuratoi Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehtien Palazzo Bembossa esitellyn näyttelykokonaisuuden Timeless Spaces for Human Existence. Arkkiteh- tuurikasvatuksen pioneereihin kuuluvan Tuuli Tiitola- Meskasen Leonardo Learning Hub, kehittyvien maiden olosuhteisiin kohdennettu mobiili ja interaktiivinen oppimisympäristöhanke oli esillä Palazzo Morassa. Lisäksi arkkitehdit Emmi Keskisarja, Noona Lappalainen ja Pekka Tynkkynen olivat mukana Arsenalissa esillä olleessa, kansainvälisessä META:HUTONGS hankkeen esittelyssä. Suomi Seven. Emerging Architects from Finland - näyttely Frankfurtin kirjamessujen yhteydessä Deutsches Architekturmuseumissa (DAM) järjestettiin näyttely nousevan polven nuorten suomalaisarkkitehtien töistä. Tapahtuma kuului Frankfurtin kirjamessujen oheisohjelmaan. Näyttelyn ja siihen liittyvän kirjan Suomi Seven (tark.) tuottivat Deutsches Architekturmuseum ja Arkkitehtuurimuseo yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa. Runsaan viiden kuukauden aikana näyttelyssä kävi noin vierailijaa. Suomi Seven - näyttelyn kuratoivat Arkkitehtuurimuseon johtaja Juulia Kauste, DAMin johtaja Peter Cachola Schmal ja kuraattori Anna Scheuermann. Asiantuntijoina toimivat Christoph Pourtois (CIVA, Brussels), Ulf Meyer (Taiwan/Berlin) ja Tiina Valpola (Arkkitehtuurin tiedotuskeskus). Mukaan valitut toimistot olivat: ALA Arkkitehdit, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Avanto Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy, OOPEAA Office for Peripheral Architecture, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Verstas Arkkitehdit Oy. 10

11 Näyttelyn yhteydessä järjestetyn seminaarin avasi Frankfurtin pormestari xxxx sekä kirjallisuuden tiedotuskeskus FILIn toiminnan- johtaja Iris Schwank. Näyttelyssä mukana olleiden arkkitehtitoimistojen puheenvuorojen päätteeksi käytiin Juulia Kausteen moderoima paneelikeskustelu, johon myös Tiina Valpola osallistui. Noin 40 hengen yleisöä kiinnosti erityisesti, suomalainen kilpailujärjestelmä, joka mahdollistaa nuorten pääsyn merkittävien hankkeiden suunnittelijoiksi. Avajaisten yhteydessä pidetyssä lehdistötilaisuudessa oli noin 40 osallistujaa. Näyttelystä kirjoitettiin laajasti paikaillisissa sanomalehdissä sekä kansainvälisissä arkkitehtuurijulkaisuissa. Kävijämäärä: henkilöä. Ulkomaisten lehtimiesten kiertue Suomessa sekä yleisötilaisuus Helsingissä Vuosittain järjestettävän hankkeen tarkoituksena on kasvattaa Suomen arkkitehtuuria seuraavien kirjoittajien joukkoa kutsumalla ulkomaisen median edustajia opastetulle arkkitehtuurikierrokselle Suomeen. Kierros pyritään ajoittamaan siten, että se linkittyy johonkin merkittävään arkkitehtuuritapahtumaan (Finlandia- palkinto, Alvar Aalto - mitalin luovutus, Alvar Aalto - symposium). Kiertueiden teemana on uusin suomalainen arkkitehtuuri, mutta reitin varrelta nostetaan esiin myös muita kiinnostavia arkkitehtuurikohteita. Press excursion Young and Emerging new generation Finnish architects Arkkitehtuurin tiedotuskeskus järjesti kansainvälisille arkkitehtuuritoimittajille lehdistökiertueen Suomessa yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon ja Alvar Aalto - museon kanssa. Sen ohjelmassa keskityttiin nuoren polven arkkitehtien tuotantoon pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä ja Seinäjoella sekä vierailtiin Alvar Aallon klassikkokohteissa. Kiertue alkoi kaikkien aikojen ensimmäisestä Arkkitehtuurin Finlandia- palkinnon jakotilaisuudesta, mikä vahvisti palkinnon kansainvälistä näkyvyyttä. Nelipäiväisen kiertueen aikana toimittajille tarjottiin runsas kattaus tuoreimpia suomalaisia arkkitehtuuri- kohteita sekä mahdollisuus tutustua niiden suunnittelijoihin. Järjestäjätahojen johdon isännöimä kiertue toimi myös alustana intensiivisille arkkitehtuurikeskusteluille. Mukana olleet kuusi toimittajaa tulivat, Chilestä, Kanadasta, Italiasta, Yhdistyneestä Kuningaskunnasta sekä Saksasta. Lähes viikon mittainen ohjelma vahvisti Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen ja museoiden kansainvälisiä suhteita, tuotti ulkomaisiin medioihin huomattavan määrän juttuja suomalaisesta arkkitehtuurista ja lisäsi merkittävästi Finlandia- palkinnon saajan, Lahdelma- Mahlamäki arkkitehtien Puolanjuutalaisten historian museon esittelyä maailmalla. Kiertuevieraista tehtiin myös Yle TV yhden Strada- ohjelmaan näyttävä haastattelu Voices - keskustelutilaisuus Kiertueen Helsinki- osuuteen liittyi Arkkitehtuurimuseolla pidetty kansainvälinen Shared Cities Northern Perspectives - asiantuntijaseminaari, jossa tarkasteltiin julkisia kaupunkitiloja pohjoismaisesta näkökulmasta. Seminaarin päätteeksi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus järjesti yhteistyössä museon kanssa Voices - tapaamisen, johon osallistui 50 henkilöä. Tapaamisessa ulkomaiset vieraat sekä yhdentoista suomalaisen arkkitehtitoimiston edustajat esittelivät lyhyinä nopeatempoisina esityksinä oman mediansa/ toimistonsa toimintaperiaatteita ja hankkeita. Kiertueen innoittamia Suomi- aiheisia julkaisuja ilmestyi mm. seuraavissa medioissa L Architecture d aujourd hui, Ranska (printtilehti), maailmanlaajuinen levitys, ilmestyy kuudesti vuodessa, levikki: kpl/julkaisu, lukijaa, FB- seuraajaa, 943 Twitter- seuraajaa ArchDaily, maailmanlaajuinen verkkojulkaisu, Chile, 7 miljoonaa kävijää kuukaudessa, 1.5 miljonaa Facebook seuraajaa, Twitter - seuraajaa Designboom, maailmanlaajuinen arkkitehtuurin ja muotoilun verkkojulkaisu, Italia, 3.5 miljoonaa kävijää kuukaudessa, Facebook seuraajaa, Twitter - seuraajaa Dezeen, maailmanlaajuinen arkkitehtuurin ja muotoilun verkkojulkaisu, Yhdistynyt Kuningaskunta, 3.9 miljoonaa kävijää kuukaudessa, Facebook seuraajaa, Twitter - seuraajaa Saksankieliset julkaisut, artikkeleita free- lance toimittajalta, erityisesti saksalaisiin arkkitehtuurijulkaisuihin 11

12 Mongolialaisen ja kiinalaisen korkean tason delegaation vierailuvalmistelut Arkkitehtuurin tiedotuskeskusta pyydettiin kesällä 2014 suomalaiseksi yhteistyökumppaniksi Mongolian virallisen valtuuskunnan Pohjoismaisiin suuntautuvan matkan järjestelyissä. Aluksi kiertuetta suunniteltiin kaksipäiväisenä. Lopullinen päivän mittainen ohjelma sisälsi asiantuntijatapaamisia ja opastettuja kohdekäyntejä Helsingissä ja Porvoossa. Kaikista järjestelyistä oli jo sovittu, mutta vieraat peruuttivat matkan viime tingassa maansa vaalitulosten johdosta. Myös kiinalaisten vieraiden kanssa käytiin pitkälle meneviä neuvotteluja, mutta lopulta matka siirrettiin seuraavaan vuoteen. Verkottuminen ja asiantuntijatehtävät Vuoden 2014 aikana Arkkitehtuurin tiedotuskeskus otti vastaan asiantuntijavieraita Ruotsista, Itävallasta, Saksasta, Alankomaista, Japanista ja Virosta sekä osallistui lukuisiin verkottumis- tilanteisiin ulkomailla, mm. Venetsian biennaalin ja Frankfurtin näyttelyn liittyvien tapahtumien yhteydessä. Tartossa hallituksen kehittämisseminaarin yhteydessä järjestettyyn verkottumis- tilaisuuteen osallistuivat mm. Viron arkkitehtuurimuseon ja arkkitehtuurikeskuksen johtajat sekä arkkitehtiliiton puheenjohtaja. Tilaisuudessa keskusteltiin mahdollisesta hanke- tai tapahtumayhteistyöstä, jonka ensimmäisenä askeleena toteutuu tiedotuskeskuksen tuottama ohjelmaosuus Tallinnassa syyskuussa 2015 järjestettävään Tallinn Architecture Biennial TAB tapahtumaan. 12

13 I I I VAIKUTTAVUUS / ARKKITEHTUURIPOLITIIKKA Yleistä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus edistää alan yhteiskuntasuhteita ja arkkitehtuuripolitiikkaa sekä laajana, rakennetun ympäristön laadun kehittämistä ja turvaamista koskevana toimintana että arkkitehtuuripoliittisena ohjelmatyönä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kahden aktiivisen verkkojulkaisun ylläpidon lisäksi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus osallistuu arkkitehtuurin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseen tuottamalla arkkitehtuuria esitteleviä tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. Se myös tukee aktiivisesti alan kumppanuus- hankkeiden syntymistä. Lisäksi henkilöstö osallistuu arkkitehtuuri- ja kulttuurialan tapahtumiin ja verkostoihin sekä toimii kutsuttuna asiantuntijana erilaisissa tilaisuuksissa, hankkeissa ja työryhmissä. Paikallisen arkkitehtuuripoliittisen työn edistämiseen tiedotuskeskus osallistuu kumppanuus- periaatteella. Toimintavuonna 2014 yhteistyö arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa laativan Kirkkonummen kunnan kanssa jatkui Kirkkonummen kouluille räätälöitynä oppimishankkeena, joka osallisti koululaiset arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaprosessiin (vrt. kohta IV). Hankkeeseen saatiin Uudenmaan liiton erityisavustus. Ohjelmatyötä tekeviä kuntia on avustettu yhteyksien luomisessa ja tiedottamisessa. Valtion tasolla on käyty varovaisia tunnusteluja arkkitehtuuri- politiikan uudiskierroksesta. Loppusyksyllä kuntien toimijoille järjestettiin opintomatka kahteen tanskalaiseen kuntaan, joissa arkkitehtuuripolitiikkaa on tärkeä osa kaupunkikehittämisen väline (vrt. kohta hankkeet). Tiedotuskeskus on myös toiminut paikallisesta ohjelmatyöstä väitöskirjaa tekevään tutkijan tietolähteenä ja keskustelukumppanina. Kansainväliseen toimintaan tiedotuskeskus osallistuu pohjoismaisten verkostojen ja European Forum for Architectural Policies (EFAP) - toiminnan kautta. Toimintavuoden kansainväliseen arkkitehtuuripoliittinen konferenssiin ja vaikuttajatapaamiseen osana Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskautta osallistuttiin poikkeuksellisesti vain sähköisen raportin välityksellä. Arkkitehtuuripolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaavana asiantuntijana toimii toiminnanjohtaja. Yhteiskuntasuhteita hoitavat myös muiden toiminta- alueiden asiantuntijat osana omaa tehtäväänsä. Verkkonäkyvyys/ tiedotus Vuoden 2014 alussa luotiin tiedotuskeskuksen suomenkielisen verkkosivuston osaksi suomenkielinen arkkitehtuuripolitiikan tietopankki, josta tehdään vuoden 2015 aikana myös englanninkielinen versio. Arkkitehtuuripolitiikkaan liittyviä tapahtumatietoja, uutisia ja tietoiskuja on lisäksi julkaistu sivuston ajankohtaisosastolla. 13

14 Omat ja kumppanuushankkeet Arkkitehtuurin päivän seminaari/ Arkkitehtuuri ja kulttuuri? Ajankohtaista nykyarkkitehtuuriteemaa käsittelevä tilaisuus järjestetään vuosittain Alvar Aallon syntymäpäivänä 3. helmikuuta. Sen yhteistyöjärjestäjät ovat Alvar Aalto - säätiö/ - akatemia, Arkkitehtuurimuseo, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Kolmatta kertaa järjestetty seminaari kokosi Musiikkitalon Black Boxiin edellisten vuosien tapaan runsaan yleisön, noin 250 osanottajaa. Lisäksi tilaisuudesta tehtyä tallennetta on katsottu Youtubessa 152 kertaa. Seminaarissa Arkkitehtuuri ja kulttuuri - teemaa sekä omaa henkilökohtaista suhdettaan siihen avasivat yleisölle mm. Musiikkitalon keskeinen suunnittelija arkkitehti Marko Kivistö, elokuvaohjaaja Joona Tena, kuvataiteilija ja arkkitehti Mikko Metsähonkala, säveltäjä ja tietokonetaiteilija Otto Romanowski sekä Taiteen edistämis- keskuksen johtaja Minna Sirnö. Tilaisuuden pääesiintyjä oli norjalaisen Snøhetta- arkkitehtuuritoimiston osakas, maisema- arkkitehti Jenny Osuldsen, joka esitteli toimiston kulttuurisia lähestymistapoja ja tulkintoja sen uusimpien töiden kautta. Seminaarissa julkistettiin myös Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen uusien verkkojulkaisujen, ja avautuminen. Sivustojen merkitystä arkkitehtuuritiedottamiselle sekä niiden kehittämisnäkymiä esitteli tiedotuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Asko Takala. Arkkitehtuuripoliittinen opintomatka Tanskan Vejleen ja Aalborgiin Arkkitehtuurin tiedotuskeskus järjesti arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa tekevien kuntien edustajille opintomatkan Tanskan Vejleen ja Aalborgiin. Matkalle lähti osallistujia viidestä kunnasta, joista neljässä on käynnissä jo toinen kierros ohjelmatyössä. Mukana oli kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan edustajia Helsingistä, Jyväskylästä, Kuopiosta, Kouvolasta ja Vantaalta sekä arkkitehtuuripolitiikan tutkija Aalto- yliopistosta. Matkan kohteina oli kaksi aktiivista arkkitehtuuripolitiikkaa harjoittavaa kaupunkia: vireästi kehittyvä Etelä- Tanskan pääkaupunki, asukkaan Vejle, sekä asukkaan yliopisto-, satama- ja teollisuuskaupunki Aalborg. Kolmipäiväisen matkan aikana tutustuttiin paikallisiin toimintatapoihin, julkisiin tiloihin ja laatupainotteisiin rakennushankkeisiin. Ekskursioilla nähtiin runsas valikoima arkkitehtuuri- ja kaupunkikehityskohteita esimerkkeinä arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien soveltamisesta. Osanottajat vaikuttuivat erityisesti tanskalaisten toimijoiden kokonaisvaltaisesta laatuajattelusta sekä osallistavan suunnittelun mutkattomasta soveltamisesta. Kolmipäiväinen matka oli järjestetty siten, että se vei vain kaksi työpäivää tiiviistä ohjelmasta huolimatta. Osallistujat maksoivat itse lentonsa ja majoituksensa. Paikallisina isäntinä toimivat Vejlessä kaupunkikehitys- johtaja Henrik Stjernholm ja arkkitehti Camilla Jørgenssen, Aalborgissa kaupunginarkkitehti Peder Baltzer sekä kaupunkisuunnitteluarkkitehdit Thomas Birket- Smith ja Bodil Henningsen. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus vastasi ohjelmasta yhteistyössä tanskalaisten isäntien kanssa sekä bussikuljetuksissa ja muista perusjärjestelyistä Tanskassa ja Suomessa. Matkalle osallistui 13 henkilöä. Osallistujat ovat julkaisseet matkan annista artikkelit mm. Rakennettu Ympäristö - lehdessä (01/ , 02/ ) ja Arkkitehtiuutisissa ( ) sekä esitelleet sitä eri tilaisuuksissa. Kohtuuhintainen asuminen - seminaari/ Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous Suomen Arkkitehtiliiton, Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen ja ympäristövaliokunnan yhteinen seminaari pidettiin Eduskunnan tiloissa ympäristövaliokunnan avoimena kokouksena. Seminaarissa keskusteltiin asuntotuotannon ajankohtaisista kipupisteistä ja niiden ratkaisuista. Noin sadan hengen yleisö sai tutustua myös muiden Euroopan maiden toimiviin ratkaisumalleihin sekä suomalaisten ryhmärakentajien kokemuksiin. Puhujat edustivat Helsingin kaupunkia, Aalto- yliopistoa, Turun kauppakorkeakoulua, työ- ja elinkeinoministeriötä ja ympäristöministeriötä. 14

15 Mäntsälän arkkitehtuuripoliittisen seminaarin valmistelu Syksyllä 2014 ryhdyttiin valmistelemaan pienten ja keskisuurten kuntien toimijoille suunnattua arkkitehtuuripoliittista seminaaria, joka sovittiin pidettäväksi Mäntsälässä Aloitteentekijänä oli Uudenmaan liitto, joka oli juuri päivittänyt arkkitehtuuripoliittisen ohjelmansa. Mukaan kutsuttiin myös Mäntsälän kunta ja Uudenmaan Ele- keskus. Suomen itsenäisyyden 100- vuotisjuhlavuoden kirjahanke rakennetusta ympäristöstä Hankkeen valmistelu käynnistyi vuoden 2014 lopussa. Sen tarkoituksena on tuottaa Suomen modernisoitumisen satavuotista kehitystä valottava juhlajulkaisu, jossa suomalaisen yhteiskunnan tarina kerrotaan rakennetun ympäristön kautta. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Rakennustietosäätiöön perustettu toimikunta (TK 345), johon on kerätty laajapohjainen edustus rakennusalan organisaatioista. Tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja on nimetty hanketta valmistelevan toimikunnan ja sen työryhmän jäseneksi. Taiteen prosenttiperiaatteen edistäminen vuosina / taidealojen yhteistyöhanke Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi marraskuussa 2013 rahoituksen kaksivuotiselle prosenttiperiaatteen edistämishankkeelle vuosille Prosenttiperiaate tarkoittaa, että noin prosentti rakentamishankkeen kustannuksista käytetään taiteeseen. Hankkeeseen osallistuvat alan järjestöt Suomen Taiteilijaseura, Ornamo ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus sekä Ympäristötaiteen säätiö sekä Taiteen edistämiskeskus. Se jakaantuu kolmeen osaan, joista Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on mukana yhdessä Suomen Taiteilijaseuran ja Ornamon kanssa osissa 1 (tutkimus ja vaikuttaminen) sekä 2 (koulutus ja verkottaminen). Osa 3 koostuu taidehankkeiden pilotoinneista, joista vastaa Ympäristötaiteen säätiö yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijoiden kanssa. Hanke viedään loppuun vuoden 2015 aikana, Toimintavuoden keväällä laadittiin tarkennettu hankesuunnitelma ja talousarvio. Hanketta esiteltiin sidosryhmille, ja sen tarvealueita kartoitettiin asiantuntijatapaamisissa. Toimintavuoden tärkein anti oli viestintä- ja vaikuttamismateriaalien luominen. Prosenttiperiaatteen esittelyyn tuotettiin esite, kolmiosainen videosarja sekä kyselytutkimus, jolla kartoitettiin ajantasaista tietoa suomalaisten suhtautumisesta julkiseen taiteeseen. Hankkeelle luotiin myös oma verkkosivusto Lisäksi aktiivista vaikuttamistyötä tehtiin kuntapäättäjien Kuntamarkkinat- tapahtumassa Tiedotuskeskus on vastannut hankekoordinaattorin palkasta yhdessä Suomen Taiteilijaseuran kanssa. Toiminnanjohtaja Tiina Valpola on osallistunut ohjausryhmän jäsenenä aktiivisesti hankkeen sisältöjen ja rakennettua ympäristöä koskevien toimintojen kehittämiseen. Lisäksi tiedotuskeskus on käyttänyt tapahtumavalmisteluissa ja tiedottamisessa asiantuntijana arkkitehti Yrjö Suontoa. Taide rakentamisessa - RT- kortti / tuottaminen ja laadinta Kulttuuriministerille luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama, prosenttiperiaatteen edistämistä koskeva selvitys, jonka tekemiseen Arkkitehtuurin tiedotuskeskus osallistui Ympäristötaiteen säätiön kumppanina. Työn yhteydessä nousi esiin tarve aihetta esittelevän RT- kortin laatimisesta. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus järjesti hankkeen edellyttämät yhteydet Rakennustietosäätiöön. Ympäristötaiteen säätiö vastasi hankkeen vetämisestä ja hankki siihen rahoituksen. RTS oli vastuussa sisällön lopullisesta arvioinnista ja taitosta. RT- kortin sisällön ja rakenteen kehittäminen aloitettiin vuoden 2013 alussa. Toiminnanjohtaja Tiina Valpola osallistui aktiivisesti käsikirjoituksen laatimiseen hankkeen ohjausryhmän jäsenenä. Kortti valmistui ja julkaistiin toukokuussa Se sisältää perustiedot taiteen hankinta- ja rahoitustavoista sekä taiteen kytkemisestä rakentamisprosesseihin hankesuunnittelusta työn luovutukseen. Ohjeen tavoitteena on palvella kaikkia hankkeissa mukana olevia tahoja ja sitä voidaan soveltaa sekä talonrakennus- että infrahankkeisiin. 15

16 Verkottuminen, vaikuttaminen ja asiantuntijatehtävät Tiedotuskeskusten yhteisen TAIVE- verkoston toimintaa on lujitettu johtajien säännöllisillä tapaamisilla, minkä seurauksena tiedonvaihto ja yhteisten vaikuttamiskeinojen kehittäminen lisääntyi selkeästi. Taive- verkoston jäsenet osallistuivat myös kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ja taiteen tiedotuskeskusten yhteiseen vaikuttajaviestintäkoulutukseen, jonka tuloksena syntyi vaikuttajille suunnattu Kiinnostavampi Suomi - kampanja. Sen ensimmäisenä konkreettisena hankkeena valmisteltiin lobbausaineisto Luovan talouden ja kansainvälistymisen tukipilarit. Aineistoon koottiin instituuttien ja tiedotuskeskusten hallitusohjelmatavoitteiden lisäksi yhteinen tiivis tietopaketti taiteen kansainvälistymisen tunnusluvuista ja suomalaisista menestystarinoista maailmalla. Se luovutettiin eduskuntaryhmien edustajille TAIVE - verkostolla oli toimintavuoden aikana kaksi yhteistapaamista OKM:n kulttuuri- ja osaston johtavien virkamiesten kanssa, 2.3. ja Niissä keskusteltiin kulttuurialan yleisistä näkymistä, tiedotuskeskusten asemasta, tehtävistä ja rahoituksesta sekä sovittiin säännöllisten, alakohtaisten tiedonvaihtoneuvottelujen aloittamisesta ministeriön ja tiedotuskeskusten välillä. Keskustelua jatkettiin vielä valtiosihteeri Lindenin tapaamisessa Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on vuoden mittaan lisäksi käynyt useita kahdenkeskisiä arkkitehtuuri- ja järjestöpoliittisia keskusteluja OKM:n ja TAIKEn johtavien virkamiesten kanssa. Toiminnanjohtaja on myös osallistunut ministeriön kutsusta arkkitehtuurin valtionpalkinnon jakotilaisuuteen sekä Lastenkulttuuripoliittisen ohjelman julkistamistilaisuuteen, samoin kuin ulkoministeriön tiedotusosaston vastaanotoille ja heidän isännöimiinsä Guggenheim- hankkeen tiedotustapaamisiin. Vuoden 2014 asiantuntijatehtäviä ovat olleet mm. esitykset arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunnan jäseniksi, vastaaminen erilaisiin kulttuurihallinnon kyselyihin sekä arkkitehtuuria koskevien taustatekstien tuottaminen ministeriöille ja kulttuurialan toimijoille. Toimintavuoden aikana tiedotuskeskuksen sisäistä ja ulkoista vaikuttavuutta ja verkottumista ovat edistäneet myös lukuisat yhteiset hankkeet, tapahtumat ja keskustelut arkkitehtuuri- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Toiminnanjohtaja on esitellyt arkkitehtuuripolitiikan edistämistoimintaa lukuisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi Arkkitehtuurimuseon hallitukselle x.x.. Oulun kaupungin edustajille Helsingissä sekä Jyväskylän, Kuopion, Kouvolan, Vantaan ja Helsingin virkamiehille Tanskaan tehdyn opintomatkan yhteydessä Hän on hoitanut suhdetoimintaa alan keskeisissä tapahtumissa, kuten Arkkitehtuuripäivillä tai Betonipäivillä. Toiminnanjohtajasta tehtiin myös Arkkitehtiuutisiin 8/2014 kahden aukeaman henkilöhaastattelu, joka keskittyi tiedotuskeskuksen toiminnan ja tehtävien esittelyyn. 16

17 I V SAAVUTETTAVUUS / ARKKITEHTUURIKASVATUS Yleistä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus seuraa ja arvioi arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksen tilaa sekä edesauttaa alan osaamispääoman saamista laajempaan julkiseen käyttöön tuottamalla, kokoamalla, jäsentämällä ja jakamalla tietoa. Tiedotuskeskus järjestää vuosittaisia arkkitehtuurikasvatuksen verkostotapaamisia sekä ajankohtaisiin kysymyksiin liittyviä koulutustapahtumia. Se myös osallistuu kumppanuus- periaatteella arkkitehtuurikasvatusta edistävään ja kehittävään toimintaan, kuten tapahtumiin ja kampanjoihin sekä koulutus- ja opetusmateriaalihankkeisiin. Lisäksi se välittää arkkitehtuurin ja arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntemusta opetusalan toimijoiden ja viranomaisten käyttöön. Alan kansainväliseen kehittämiseen ja tiedonvaihtoon keskus osallistuu alan verkostojen, kuten arkkitehtuurikasvattajien perustaman Playce ry:n ja maailman arkkitehtijärjestöjen liiton UIA:n Architecture and Children - työryhmän kautta. Vuonna 2014 arkkitehtuurikasvatuksen verkkonäkyvyyttä kehitettiin merkittävästi luomalla arkkitehtuurikasvatuksen tietopankki osaksi archinfo.fi - sivustoa sekä tuottamalla arkkitehtuuri- kasvatuksen erityissivustoja, joista Arkkitehdiksi.fi ja Archie.fi on linkitetty näkyvästi tiedotus- keskuksen sivuille. Vuoden aikana valmistelluista uusista hankkeista mittavin on lastenkulttuuri- poliittisen ohjelmaehdotuksen toteutukseen liittyvä valtakunnallinen yhteistyöhanke Lapset kaupungissa. Alan toiminnan ja sisällön kehittämistyöstä vastaa arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntija. Hankkeissa on lisäksi vuoden 2013 lopusta toiminut osa- aikainen, avustava asiantuntija. Verkkonäkyvyys/ tiedotus Vuoden 2014 alussa luotiin tiedotuskeskuksen suomenkielisen verkkosivuston osaksi suomenkielinen arkkitehtuurikasvatuksen tietopankki, josta tehdään vuoden 2015 aikana myös englanninkielinen versio. Arkkitehtuurikasvatukseen liittyviä tapahtumatietoja, uutisia ja tietoiskuja on lisäksi julkaistu sivuston ajankohtaisosastolla. Omat ja kumppanuushankkeet Arkitektur i skolan - ruotsinkielinen arkkitehtuurikasvatuksen koulutus Arkkitehtuurin tiedotuskeskus vastasi ruotsinkielisen opettajien koulutuksen ja opetusmateriaalin tarpeeseen ruotsinkielisellä koulutuspaketilla, jonka valmisteluvaihe toteutettiin vuoden 2013 aikana ja koulutus yhteistyössä Alvar Aalto - säätiön ja Playce ry:n pohjoismaisten kumppanien kanssa. Kouluttajina toimivat ruotsinkieliset arkkitehtuurikasvatuksen pioneerit: arkkitehdit Vera Schulman ja Sofie Hägerström Suomesta sekä museolehtori Madelene Beckman (Arkitektur- och designcentret), arkkitehti Mie Svennberg (Göteborg Stad) ja arkkitehti Mania Teimouri (Västra Götalands Region) Ruotsista. 17

18 Helsingissä järjestettyyn koulutukseen osallistui parikymmentä esi- ja perusopetuksen opettajaa. Lisäksi ruotsinkielistä opetusta varten tuotettu opetusmateriaali jaettiin kaikkiin Suomen 150:een ruotsinkieliseen peruskouluun. Koulutuksen ja opetusmateriaalin tuottamista tuki Svenska Kulturfonden 5000 euron avustuksella. Creating the Future kansainvälinen arkkitehtuurikasvatuksen seminaari Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki juhlisti 20. toimintavuottaan järjestämällä Aleksanterin teatterissa Helsingissä kansainvälisen juhlaseminaarin, joka toimi näyttämönä sekä kotimaiselle että kansainväliselle osaamiselle tarjoten mahdollisuuden ajatusten ja ideoiden jakamiseen luennoilla, keskusteluissa ja työpajoissa. Arkkitehtuurikasvatuksen eri ulottuvuuksia ja toimintatapoja 100- päiselle yleisölle esitelleessä 24- henkisessä asiantuntijajoukossa olivat Suomen lisäksi edustettuna: Espanja, Itävalta, Japani, Kolumbia, Norja, Panama, Unkari ja Viro. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus osallistui tilaisuuteen asiantuntijakumppanina. Arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntijan Jaana Räsäsen puheenvuoro, Finnish Architectural Policy as Promoter of Architecture Education, kokosi yhteen valtakunnallisen, alueellisten ja paikallisten arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien arkkitehtuurikasvatuksen kehittämiselle asetettuja tavoitteita. Lisäksi asiantuntija kirjoitti seminaarista kaksi artikkelia: suomenkieliselle verkkosivulle Kaiken maailman arkkitehtuurikasvatusta ja kansainväliselle sivustolle Creating the Future Together with Children and Youth. Golden Cubes Awards kansallisen arkkitehtuurikasvatuksen osakilpailun järjestäminen Architecture & Children Golden Cubes Awards - Suomen osakilpailu järjestettiin Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen yhteistyönä. Kilpailu etsi ja palkitsi välisenä ajalla toteutettuja tai käynnistettyjä arkkitehtuurikasvatuksen hankkeita. Arkkitehtuurin, kasvatuksen, arkkitehtuurikasvatuksen ja media- alan asiantuntijoista koostuva arvovaltainen tuomaristo valitsi kansallisen kilpailun voittajat neljässä sarjassa: (1) School Award, (2) Institution Award, (3) Written Media sekä (4) Audio- visual Media. Voittajat palkittiin kirjapalkinnoin ja lähetettiin edustamaan Suomea kansainväliseen kilpailuun ja samalla kansainvälisen arkkitehtien liiton, Union Internationale des Architectes UIA, maailmankonferenssin yhteydessä järjestettävään Architecture & Children Golden Cubes Awards - näyttelyyn Durbaniin, Etelä- Afrikkaan. Sarjassa (1) Suomea edusti Masalan koulun Masalasta Hvitträskiin taidekasvatus- ja kotiseutuhanke Eliel Saarisen hengessä, sarjassa (2) Annantalon taidekeskuksen Keidas elävä olohuone Annantalon pihalle, sarjassa (3) Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin Tilat, talot & kaupungit - opetusmateriaali sekä sarjassa (4) Rakennetaan kaupunki! - työryhmän Rakennetaan kaupunki! - arkkitehtuuriooppera. Suomen osakilpailun tuomaroivat: Heini Korpelainen (Suomen Arkkitehtiliitto SAFA), Hanna Lämsä (Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura), Jonni Roos (YLE), Ilkka Salminen (Verstas Arkkitehdit Oy) ja Helena Teräväinen (Aalto- yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu). Eilen/tänään/huomenna - osallistavan arkkitehtuurikasvatuksen valmisteleva hanke ja kehittämishanke Kirkkoharjun yläkoulun 8-9- luokkalaiset antoivat lukuvuoden aikana oman panoksensa Kirkkonummen tekeillä olevaan arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan. Maantiedon, kuvataiteen, äidinkielen ja yhteiskuntaopin tunneilla otettiin kantaa ja väiteltiin, tutkittiin ja havainnoitiin, suunniteltiin ja rakennettiin. Prosessiin osallistui yhteensä noin 200 oppilasta, 5 opettajaa, 5 asiantuntijaa sekä 4 työpajaohjaajaa. Valmistelevaa hankevaihetta seuranneessa kehittämishankkeessa Kirkkonummen kunnantalon pääaulaan toukokuuksi 2014 tuotettu näyttely esitteli nuorten ajatuksia Kirkkonummen keskustan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Näyttelyn kommenttiseinälle myös yleisö sai jättää omat terveisensä kunnan päättäjille. Näyttelyn avajaisten yhteydessä järjestetty seminaari ja kuulemistilaisuus kokosi lähes valtuustosalintäyteisen yleisön, noin 80 osallistujaa, ja avasi mahdollisuuden koululaisten, opettajien sekä kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden suoraan vuorovaikutukseen. Näyttely oli uudelleen esillä Kirkkonummen pääkirjastossa lokakuussa

19 Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen ja Kirkkonummen kunnan Yhdyskuntatekniikan osaston yhteistyönä toteuttaman vuorovaikutteisen prosessin kokemuksista sekä sen aikana laaditusta tausta- ja opetusaineistosta tuotettiin vuoden 2014 aikana toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa Uudenmaan kunnissa sekä osana kouluopetusta että osallistavan suunnittelun hankkeissa. Kehittämishanketta tuki Uudenmaan liitto maakunnan kehittämisrahasta myönnetyllä avustuksella. Hankkeen tulokset julkistetaan ja niistä tiedotetaan tehostetusti Kirkkonummen Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman julkaisemisen yhteydessä syksyllä Arkkitehdiksi.fi - verkkosivu Arkkitehtuurin tiedotuskeskus tuotti vuonna 2014 yhteistyössä Aalto- yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen, Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnan, Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa uuden, erityisesti yläkoulujen ja lukioiden oppilaita sekä opinto- ohjaajia palvelevan verkkosivuston Hanketta koordinoi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus. Sisällöltään kompakti sivusto kokoaa yhteen tietoa ja materiaalia pääsykokeista, opiskelijavalinnasta, opiskelusta sekä arkkitehdin työstä. Ammatinvalintaansa suunnitteleva löytää sivustolta vastauksen muun muassa kysymyksiin: Minkälaisissa tehtävissä arkkitehti voi toimia? Mikä on arkkitehtien työllisyystilanne? Minkälaista palkkaa arkkitehti voi saada? Minkälaista on opiskella arkkitehdiksi yliopistossa? Sivuilta selviää myös, mitä eroa on arkkitehdin, maisema- arkkitehdin, sisustusarkkitehdin ja rakennusarkkitehdin tutkinnolla. Lisätietoa aiheista löytyy linkkien kautta verkossa jo olevilta, ammatinvalinnan ja opiskelun kannalta olennaisilta sivustoilta. Verkkosivun rinnalle, keskustelufoorumiksi avattiin myös - sivu. Sivusto julkaistiin tammikuussa 2015, jolloin Arkkitehtuurin tiedotuskeskus välitti tiedon sivustojen avaamisesta kaikille suomen lukioiden opinto- ojaajille ja Kuvataideopettajien liiton postituslistan opettajille. Huhtikuun loppuun 2015 mennessä verkkosivustolla on 1866 katselua, 624 käyttäjää ja 745 istuntoa. Facebook- sivulla on 435 tykkääjää. Archi- e.fi - arkkitehtuurin oppimisympäristö verkossa Vuonna 2014 Arkkitehtuurin tiedotuskeskus tuotti peruskouluille ja lukioille suunnattuun, suomalaista arkkitehtuuria verkossa esittelevään Archi- e.fi - oppimisympäristöön uutta aineistoa, jonka julkaiseminen siirtyi alustan teknisten ongelmien vuoksi vuodelle Opetusaineiston käyttöä helpotettiin jaottelemalla sisällöt teemakategorioihin: Mistä rakennukset on tehty, Ilmiöitä ja ajankohtaisuuksia, Rakennustyyppejä, Sankariarkkitehteja ja julkkistaloja, Teoriassa ja Käyttäjien polut. Kävijäseuranta käynnistetään teknisten ongelmien ratkettua ja sivuston tehomarkkinoinnin käynnistyttyä syksyllä Airueksi arkkitehtuuriin - arkkitehtuurikasvatuksen täydennyskoulutus opettajille (20 op) Kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville suunnatun, 20 opintopisteen laajuisen täydennyskoulutuksen, Airueksi Arkkitehtuuriin, tuotti Snellman- kesäyliopisto yhteistyössä Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa, jotka toimivat hankkeen asiantuntijoina ja sisällöntuottajina. Tukea ja välineitä rakennetun ympäristön havainnointiin, tutkimiseen, tulkintaan ja ymmärtämiseen tarjoavan koulutuksen kontaktiopetusjakso käynnistyi syyskuussa 2014 ja kesti maaliskuuhun Koulutuksen aikana tehtiin muun muassa aikamatka arkkitehtuurin alkujuurille, perehdyttiin sekä arkkitehtuurin että arkkitehtuurikasvatuksen perusteisiin, kokeiltiin erilaisia opetusvälineitä ja - menetelmiä, suunniteltiin ja rakennettiin itse eri mittakaavoissa sekä kartoitettiin arkkitehtuurin ja eri oppiaineiden välisiä yhteyksiä. Kontaktiopetusta seuraa vaihe, jossa kukin suunnittelee, toteuttaa ja raportoi oman kehittämishankkeen. Koulutukseen osallistui yhteensä 20 (maksimimäärä) opettajaa, museolehtoria ja suunnittelun ammattilaista, josta kaikki pysyivät mukana kontaktiopetusjakson loppuun asti. Parhaillaan käynnissä on oman projektin toteuttamisvaihe. Pilottikoulutus päättyy

20 Kurssin etenemistä voi seurata Archinfon verkkosivuilla: Airueksi arkkitehtuuriin arkkitehtuurikasvatuksen täydennyskoulutus starttaa syksyllä 2014, Airueksi arkkitehtuuriin - koulutus käynnistyi tohinalla, Asiaa arkkitehtuurista ja aistihavaintoja Kuopiosta, Hunajamiehen yöpymislava 1:10, Kaupunkisuunnittelua ja mallinnusta arkkitehtuurikasvattajille ja Airueksi arkkitehtuuriin mitä, missä, milloin ja miksi? Lapset kaupungissa Arkkitehtuurin tiedotuskeskus valmisteli vuoden 2014 lopussa ohjelman ja avustushakemuksen lastenkulttuuri- poliittisen ohjelman tavoitteita toteuttavan, valtakunnallisen Lapset kaupungissa - yhteistyöhankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hanke toteutetaan vuosina Se koostuu Oulussa ja Helsingissä toteutettavista osahankkeista sekä yhteisestä kokoavasta kaupunkitapahtumasta ja seminaarista sekä hankeprosessin tuloksena syntyvistä verkkojulkaisuista ja muusta tietomateriaalista. Hankkeen avulla luodaan näkyvyyttä lasten merkitykselle ja roolille rakennetun ympäristön toimijoina ja käyttäjinä sekä sitä koskevan kehitystyön ja suunnittelun osapuolina. Verkottuminen ja asiantuntijatehtävät Vuonna 2014 arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntija osallistui kansainvälisen arkkitehtuurikasvattajien verkoston Playce ry:n toimintaan tuottamalla ruotsinkielisten opettajien koulutuspaketin yhteistyössä Playce:n ruotsalaisten jäsenten kanssa sekä kansainvälisen arkkitehtiliittojen kattojärjestön UIA:n Architecture & Children työryhmän toimintaan järjestämällä kansainvälisen Golden Cubes Awards - arkkitehtuurikasvatuksen kilpailun Suomen osakilpailun. Lisäksi asiantuntija osallistui Europa Nostra Awards tuomarointiin Education, Training and Awareness raising - kategoriassa. 20

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema

Lisätiedot

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012. WDC HELSinki 2012

WORLD DESIGN CAPITAL HELSINKI 2012. WDC HELSinki 2012 WDC HELSinki 2012 KAUPUNKIraportti Viisi kaupunkia paremman SIVU 2 kaupungin asialla Maailman designpääkaupungin ytimessä ovat kaupungit. Koko designpääkaupungin ajatus on syntynyt maailman kaupungistumisesta

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011. Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011. Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011 Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011 Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja taustaa 1 Johdanto 1 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus

Kehitysvammaliitto 2011. Vuosikertomus Kehitysvammaliitto 2011 Vuosikertomus Taitto: Panu Koski Kannen kuvat: Pekka Elomaa Sisällys Osallisuutta ja suvaitsevaisuutta 4 Toiminnanjohtajan katsaus 5 Kehitysvammaliiton aikaansaannokset vuodelta

Lisätiedot

SUOMEN VIRON-INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2011

SUOMEN VIRON-INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2011 SUOMEN VIRON-INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2011 2 Johtajan katsaus Viime vuonna tuli täyteen toinen kokonainen vuosikymmen siitä, kun Virossa pari vuotta toiminnassa ollut Suomen kulttuuripiste vihittiin Suomen

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY. Toimintakertomus 2006 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY Toimintakertomus 2006 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Kulunutta toimikautta 2006 leimasivat näkyvät ja tuntuvat henkilövaihdokset. Professori

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY 05 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 6 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ, EDUSTUKSET JA KOULUTUS 22 MARKKINOINTI,

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Kulttuuria kaikille -palvelun toimintakertomus 2013

Kulttuuria kaikille -palvelun toimintakertomus 2013 n toimintakertomus 2013 sivu 2 / 22 Sisällys Yhteenveto... 3 1. Hallinto... 4 Yhdistyksen hallitus... 5 Talous... 5 Henkilöstö... 6 2. Järjestetyt tilaisuudet... 7 Seminaarit... 7 Keskustelutilaisuudet

Lisätiedot

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS

AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS Kaapelitehdas, C-rappu, 4. Krs. Tallberginkatu 1/76, 00180 Helsinki y-tunnus: 0976060-4 VUOSIKERTOMUS 2010

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot