Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus"

Transkriptio

1 LIITE 3 Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus TEHTÄVÄ JA T OIMINNAN TARKOITUS Yleistä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on arkkitehtuurin alan asiantuntija-, yhteistyö- ja välittäjä- organisaatio, jonka tehtävänä on vahvistaa arkkitehtuurin yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä edistää suomalaisen arkkitehtuurin tunnettuutta kotimaassa ja maailmalla. Sen toimintaa ylläpitää Arkkitehtuurikeskus ry, jonka jäseniä ovat keskeiset suomalaiset arkkitehtuurijärjestöt ja - organisaatiot. Toiminnan lähtökohtana on arkkitehtuurin merkitys ja arvo jokapäiväisessä elinympäristös- sämme ja suomalaisen kulttuurin näkyvänä edustajana maailmalla. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus lisää arkkitehtuuria koskevan tiedon saatavuutta ja arkkiteh- tuurin yhteiskunnallista näkyvyyttä sekä alan yhteistä toimintapotentiaalia. Se julkaisee verkko- sivuillaan ja sosiaalisessa mediassa ajankohtaista tietoa suomalaisesta arkkitehtuurista sekä kotimaisille että ulkomaisille yleisöille. Lisäksi se tarjoaa arkkitehtuurikasvatuksen ja arkkiteh- tuuripolitiikan asiantuntijapalveluita, tuottaa ja mahdollistaa alaa edistäviä kotimaisia ja kansainvälisiä hankkeita sekä toimii yhteistyöalustana erilaisille alan hankkeille. Toiminnan pitkäkestoisia kehittämisalueita ovat arkkitehtuurin kulttuurivienti, kotimaahan ja ulkomaille suunnattu verkkoviestintä sekä arkkitehtuuripolitiikan ja arkkitehtuurikasvatuksen edistäminen erityisesti kunta- ja aluetasolla. TOIMINTAVUODEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Yleistä Vuonna 2014 toiminta jatkui aktiivisena ja laaja- alaisena perustamisvuoden aikana rakennet- tujen toimintamallien ja - käytäntöjen pohjalta. Vuoden aikana tiedotuskeskus on rakentanut tiiviitä yhteistyökäytäntöjä sekä jäsenjärjestöjensä että muiden alan toimijoiden ja vaikutus- ryhmien kanssa, osallistunut kulttuuripoliittiseen vertaistoimintaan, toiminut julkishallinnon asiantuntijana, monipuolistanut tiedotusta alan tapahtumista ja hankkeista, tuottanut tapahtumia, hankkeita, tietoaineistoja ja oppimateriaaleja, osallistunut sisällöntuottajana yhteistyöhankkeisiin sekä luonut uudet, monipuoliset ja näyttävät verkkosivustot arkkitehtuuria esittelevälle aineistolle ja ajankohtaiskeskustelulle suomeksi ja englanniksi.

2 Kotimaisten tapahtumien ja hankkeiden ohella toimintaa leimasi vahva kansainvälinen suuntautuneisuus. Arkkitehtuurin kulttuurivientiä koskevia yhteistyötapoja kehitettiin erityisesti Shenzhenin ja Venetsian arkkitehtuuribiennaalien sekä Frankfurtin kirjamessujen ohjelmaan kuuluneen arkkitehtuurinäyttelyn yhteydessä. Toiminnan peruspuitteiden rakentaminen vietiin loppuun vuoden 2014 keväällä edelliseltä vuodelta siirtyneen perustamisavustuksen jäännösosuuden avulla. Organisaation perusteita vahvistettiin laatimalla yhdistykselle toimintasääntö. Lisäksi oltiin mukana kahdessa toimitiloja koskevassa kumppanuushankkeessa, jotka eivät lopulta realisoituneet. Toiminnan painopisteet 2014 Vuoden 2014 kehittämiskohteita olivat kulttuurivienti ja suomalaista arkkitehtuuria koskevan tiedon saatavuuden parantaminen, erityisesti verkkoviestinnän näkyvyyden lisääminen sekä arkkitehtuuripolitiikan edistämistä koskevan yhteistyön ja tiedonvaihdon vahvistaminen Pohjoismaiden ja Baltian maiden kesken. Vuoden alussa Arkkitehtuurin tiedotuskeskus avasi uudet verkkosivustot. Finnisharchitecture.fi on kansainväliselle yleisölle suunnattu, kuratoitu englanninkielinen verkkojulkaisu ja Archinfo.fi kotimaista tiedotusta ja tiedonvälitystä palveleva suomenkielinen verkkojulkaisu. Lisäksi kesällä käynnistettiin suomalaisen arkkitehtuurin laajapohjaiseen tietokantaan perustuvan sähköisen haku- ja karttapalvelun kehittäminen ulko- ja kotimaisen yleisön käyttöön. Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksesta tuli vuonna 2014 merkittävä hankekumppani alan kulttuurivientitoiminnan ja kansainvälisen vaihdon edistämisessä. Arkkitehtuuripolitiikan edistämistä ja tiedonvaihtoa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa toteutettiin useissa tapaamisissa, jotka realisoituvat yhteistyöhankkeiksi vuoden 2015 ja 2016 aikana. ORGANISAATIO JA HALLINTO Jäsenyhteisöt ja hallitus Arkkitehtuurin tiedotuskeskus aloitti toimintansa vuonna Toimintaa ylläpitävä Arkkitehtuurikeskus ry perustettiin vuotta aikaisemmin. Yhdistyksen perustajat ja jäsenorganisaatiot ovat Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL, Rakennustietosäätiö RTS ja Alvar Aalto - säätiö. Vuonna 2014 yhdistyksen hallitukseen kuuluivat Asko Takala (pj), Juulia Kauste (vpj) sekä Paula Huotelin, Vesa Juola, Panu Lehtovuori, Tommi Lindh ja Matti Rautiola. Arkkitehtuurikeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen toimistolla. 2

3 Kehittämistoiminta Hallituksen kehittämisseminaari pidettiin Tartossa Seminaarissa viimeisteltiin tiedotuskeskuksen Toimintasääntö/ Arkkitehtuurikeskus ry:n hallinnon johtosääntö ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen ohjesääntö. Lisäksi verkkoviestinnän kehittämisestä vastannut työryhmä muutettiin hallituksen viestintävaliokunnaksi. Jäsenyydet järjestöissä ja verkostoissa Kotimaassa Arkkitehtuurin tiedotuskeskus toimii Taiteen verkostot - nimisessä taiteiden tiedotuskeskusten ja vientikeskusten verkostossa (Taive) sekä osallistuu Suomen kulttuuri- instituutit ry:n ja kulttuuriviennin tukiverkoston toimintaan. Tiedotuskeskus tukee arkkitehtuurikasvatusalan verkottumista järjestämällä alan toimijoille säännöllisiä verkostotapaamisia. Lisäksi se on ollut vuodesta 2012 osallisena kahdessa taiteen prosenttiperiaatteen edistämiseen liittyvässä verkostohankkeessa. Tiedotuskeskuksen tuottama Finnisharchitecture.fi - julkaisu hyväksyttiin vuoden suomalaisia kulttuurilehtiä edustavan Kultti ry:n jäseneksi 2014 lopussa. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on ollut kansainvälisen Iconic Houses - verkoston jäsen vuodesta 2013 lähtien. Verkosto tekee tunnetuksi kansainvälisesti merkittäviä, yleisölle avoinna olevia arkkitehtuurikohteita ja jakaa tietoa niiden hallinnoinnista, hoidosta ja entisöinnistä. Tiedotus- keskus osallistuu vuosittain Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuusohjelman yhteydessä järjestettäviin arkkitehtuuripolitiikkaa edistävien ministeriöiden ja arkkitehtuurialan järjestöjen epävirallisiin tapaamisiin. Se seuraa aktiivisesti kansainvälisen arkkitehtuuripoliittisen verkoston European Forum for Architecture Policies (EFAP), arkkitehtien maailmanjärjestön UIA:n Architecture and Children - työryhmän sekä arkkitehtuurikasvattajien kansainvälisen verkoston, Playce, toimintaa ja osallistuu niiden yhteistyöhankkeisiin tapauskohtaisesti. Toimisto ja henkilökunta Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen vakituiseen henkilökuntaan kuului vuonna 2014 kolme henkilöä: toiminnanjohtaja ja arkkitehtuuripolitiikan asiantuntija, arkkitehti Tiina Valpola, arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntija, arkkitehti Jaana Räsänen sekä alkaen verkkojulkaisujen päätoimittaja, arkkitehti (TkT) Anni Vartola, joka ennen tehtävänsä vakinaistamista toimi verkkojulkaisujen määräaikaisena vastaavana toimittajana. Tapahtumiin ja hankkeisiin on palkattu projektiavustajia. Taidekasvattaja Eeva Astala on toiminut vuoden 2013 lopusta lähtien osa- aikaisena asiantuntijana arkkitehtuurikasvatuksen erillisprojekteissa. Osa- aikaisen toimistoavustaja valokuvaaja ja taittaja Nea Ilmevallan työsuhde päättyi maaliskuussa. Elokuussa saatiin kansainvälisten ja kotimaisten tapahtumien tuotantoavustajaksi vuoden määräaikainen työntekijä, M.Sc. Mikko Laak, joka voitiin palkata tehtäväänsä Nuorten taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten työllisyys- ja kansainvälistymis- hankkeen tuella. 3

4 Verkkosivustojen rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvä kehitystyö sekä taloushallinnon erityisosaaminen on hankittu asiantuntijapalveluna, kuten myös organisaation ja toiminnan kehittämiseen tarvitut palvelut. Henkilökunta on työskennellyt pääsääntöisesti tiedotuskeskuksen toimipisteessä osoitteessa Pohjoinen Makasiinikatu 6 B 11, Helsinki. TOIMINTA Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen toiminta jakautuu neljään toiminta- alueeseen. I Näkyvyys/ viestintä II Kansainvälinen vaihto/ kulttuurivienti III Vaikuttavuus/ arkkitehtuuripolitiikka IV Saavutettavuus/ arkkitehtuurikasvatus Käytännössä kaikki alueet limittyvät toisiinsa ja ovat toisistaan riippuvaisia. Erityisesti tämä koskee viestintää ja yhteiskuntasuhteiden hoitoa. Jäsen- ja sidosryhmätoiminta sekä yleisöpohjan kasvattaminen kuuluvat elimellisesti jokaiseen toiminta- alueeseen Arkkitehtuurikeskuksen toimintaan kuuluu keskeisenä osana tapahtumien ja projektien tuottaminen. Hankkeita toteutetaan joko omana toimintana tai yhteistyössä muiden kanssa. Niihin osallistumisesta päätetään tapauskohtaisesti. Keskeisimpiä hankekumppaneita ovat jäsenjärjestöt ja julkishallinnon toimijat. Pienimmät kumppanuushankkeet on rahoitettu budjetin toiminta- ja kehittämisosasta. Suuret kumppanuushankkeet tai hankkeet, joissa tiedotuskeskus on vastuullisena pääjärjestäjänä, sisältyvät budjettiin erillisinä projekteina, jotka eivät näy tilinpäätöksen tuloksessa. Osallistuminen asiantuntijana alan ammatillisten toimijoiden hankkeiden mahdollistamiseen ja /tai toteutukseen nähdään strategisena tehtävänä. Niillä lisätään tiedotuskeskuksen ja arkkitehtuurin näkyvyyttä ja vahvistetaan sidoksia alan muihin vaikuttajiin. Vuonna 2014 käynnistyneet, tekeillä olevat tai päättyneet omat hankkeet, arkkitehtuurialan kumppanuushankkeet sekä muut kumppanuushankkeet esitellään kunkin toiminta- alueen yhteydessä. 4

5 I NÄKYVYYS / VIESTINTÄ Yleistä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen toiminnan näkyvyydestä vastaa toiminnanjohtaja yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Verkkopalvelujen kehittämisen ja ylläpidon ohella keskeisiä toimintamuotoja ovat aktiivinen verkottuminen, tietoaineistojen tuottaminen, näkyvien hankkeiden ja tapahtumien järjestäminen sekä niistä tiedottaminen. (vrt. kohdat II, III, ja IV) Tiedotuskeskuksen toiminnasta tiedotetaan pääsääntöisesti omien verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta sekä jakamalla tietoa jäsenjärjestöjen tiedotusvälineille. Lisäksi kutsuja ja tiedotteita julkaistaan tiedotuspalvelujen välityksellä sekä tarvittaessa henkilökohtaisina sähköposteina. Verkkopalvelut ja - hankkeet Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen suomenkieliset verkkosivut archinfo.fi ja englanninkielinen verkkojulkaisu finnisharchitecture.fi avattiin yleisölle Arkkitehtuurin päivänä Lisäksi otettiin käyttöön sosiaalisen median viestintäkanavat Facebook-, Twitter-, LinkedIn-, Google+- ja YouTube- palveluissa. Sivustojen perusrakenteet tuotettiin syksyllä 2013 ja niiden kehittämis- työtä jatkettiin kevään aikana. Hankkeen ohjauksesta vastasi hallituksen nimeämä viestintä- valiokunta, johon kuuluivat Juulia Kauste, Tommi Lindh ja Tiina Valpola. Hankkeen sisältö- asiantuntija Anni Vartola nimettiin julkaisujen päätoimittajaksi Toimintavuonna aloitettiin lisäksi hanke suomalaisen arkkitehtuurin yleisötietokannan ja siihen liittyvien haku- ja karttapalvelujen tuottamisesta yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Finnisharchitecture.fi ja Archinfo.fi Archinfo.fi - verkkosivustolla julkaistiin yhteensä 163 postausta. Verkkosivuston juttutarjonta jakautui seitsemään kategoriaan: Ajankohtaista (28 kpl), Tapahtumat (18 kpl), arkkitehtuuripolitiikasta uutisoiva Politiikka (9 kpl), arkkitehtuurikasvatuksen asioita käsittelevä Kasvatus (14 kpl), tiedotuskeskuksen ja jäsen- järjestöjen hankkeita avaava Toiminta (7 kpl), mm. arkkitehtuurin alan väitöstiedotteita ja tieteellisiä tapahtumia uutisoiva Tutkimus (6 kpl) sekä pikku- uutisten Pssst!- kategoria (84 kpl). Jutuista 2 kpl oli tilattu ulkopuoliselta kirjoittajalta, muut olivat Tiedotuskeskuksen omaa tuotantoa Tapahtumat Ajankohtaista Politiikka Kasvatus Toiminta Tutkimus Pssst! Google Analytics 5

6 Tilastojen mukaan välisenä aikana archinfo.fi - sivuilla oli yhteensä käyttäjää, jotka vierailivat sivustolla yhteensä kertaa (istuntojen määrä). Käyttäjät katselivat yhteensä sivua, joista suosituimmat olivat sivuston pääsivu sekä arkkitehtuurikasvatusta käsittelevä alisivusto. Englanninkielinen finnisharchitecture.fi - julkaisu sai Kansalliskirjaston ylläpitämältä Suomen ISSN- keskukselta kansainvälisen kausijulkaisutunnuksen ISSN Julkaisu hyväksyttiin myös Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäseneksi marraskuusta 2014 alkaen. Finnisharchitecture.fi - puolella julkaistiin välisenä aikana yhteensä 111 postausta; kategoriat olivat uusinta suomalaista arkkitehtuuriosaamista esittelevä Brand New (19 kpl), mielenkiintoisia ilmiöitä esittelevä Bubbling Under (12 kpl), rakennustaiteemme historiaa esittelevä Classics (8 kpl), tapahtuma- uutisointiin keskittyvä Events (21 kpl), tutkimusasioiden Research (5 kpl), avausvuotta juhlistava, tilausesseitä ja valokuvatutkielmia tarjoava Special (4 kpl) sekä pikku- uutisten Pssst! - kategoria (42 kpl). Jutuista 20 kpl (18 %) oli tilattu ulkopuoliselta kirjoittajalta tai taiteilijalta Bubbling Under Brand New Classics Events Research Special Pssts! Google Analytics - tilastojen mukaan välisenä aikana finnisharchitecture.fi - sivuilla oli yhteensä käyttäjää, jotka vierailivat sivustolla yhteensä kertaa (istuntojen määrä). Käyttäjät katselivat yhteensä sivua, joista suosituimmat olivat sivuston pääsivu sekä Classics ja Brand New - kategoriat. Google Analytics Seurantajakso käyttäjät istunnot sivun katselut archinfo.fi finnisharchitecture.fi 6

7 Sosiaalisen median puolella Facebook ja Twitter olivat eniten käytettyjä palveluita. tilillä oli vuodenvaihteessa 2015 yhteensä 216 seuraajaa. Facebookin raportin mukaan englanninkielisellä ArchinfoFinland- sivulla oli 627 tykkääjää ja suomenkielisellä Archinfo- sivulla oli 291 tykkääjää. Facebookissa toteutettiin yksi pienimuotoinen mainoskampanja Arkkitehtuurin Finlandia - palkintoon liittyvän uutisoinnin yhteydessä syys- lokakuussa Suomalaisen arkkitehtuurin yleisötietokanta sekä haku- ja karttapalvelu Kesällä 2014 Arkkitehtuurin tiedotuskeskus käynnisti laajapohjaiseen arkkitehtuurin tietokantaan perustuvan sähköisen haku- ja karttapalvelun kehittämisen. Hanketta varten saatiin erillinen euron valtionavustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Palvelu toteutetaan mobiiliystävällisenä verkkosivustona. Se on suunnattu ulkomaiselle ja kotimaiselle asiantuntija- ja harrastajayleisölle. Hankkeen ohjausryhmänä toimii hallituksen viestintävalio- kunta ja sen sisältö tuotetaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Ensimmäisen vaiheen konsepti- ja hankesuunnitelma valmistui Suunnitelman pohjalta tuotettu koe- ja pilottiversio julkistettiin osana finnisarchitecture.fi - sivustoa Arkkitehtuurin päivän seminaarissa Syksyllä 2015 valmistuva palvelu navi.finnisharchitecture.fi täydentyy yli 2000 kohteella vuoteen 2017 mennessä. Tiedotteet, tiedotustilaisuudet Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen uusien verkkosivujen avautumisesta julkistettiin yleinen lehdistötiedote. Lisäksi siitä tiedotettiin Arkkitehtiuutisissa ja Arkkitehtuurin päivän seminaarissa. Jäsenjärjestöt jakoivat tietoa alan uusista tiedotuspalveluista myös omilla verkkosivuillaan. Tiedotus- ja seurantapalvelut Tiedotuskeskuksella on käytössään kotimaisen ja ulkomaisen kentän kattavat Meltwater- ja Webnewsmonitor- mediaseurantapalvelut. Lisäksi Twitter- ja RSS- syöteseurannassa on noin 300 arkkitehtuurin, taiteen ja muotoilun alalla toimivaa blogikirjoittajaa ja vaikuttajaa. Mediaseurannan hakusanoja päivitetään säännöllisesti vastaamaan kulloisiakin hankkeita, alan ajankohtaisia teemoja sekä jäsenjärjestöjen toimintaa. Lisäksi seurataan pysyvästi kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia arkkitehteja. Mediaseurannan osumia jaetaan normaalin journalistisen tarkistuksen jälkeen sosiaalisen median viestinnässä päivittäin. Osumia hyödynnetään myös verkkosivustojen ja sisällön suunnittelussa. Meltwater- mediaseurannan raportti- ominaisuuksia käytetään tukemaan jäsenjärjestöjä niiden vaikuttavuusarvioissa. Toimitimme esimerkiksi Arkkitehtuurimuseolle raportin Venetsian arkkitehtuuribiennaalin Suomen paviljonkia koskevien toimitettujen, pidempien artikkeleiden mediapeitosta joulukuussa

8 I I KANSAINVÄLINEN VAIHTO / KULTTUURIVIENTI Yleistä Vuonna 2014 Suomen arkkitehtuuri sai paljon huomiota kansainvälisessä mediassa. Merkittävän osan siitä tuottivat Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen isännöimä lehtimieskiertue sekä A10- lehden Suomi- numero. Myös Finnisharchitecture.fi - julkaisu keräsi vuoden aikana huomattavan ulkomaisen käyttäjämäärän. Vuonna 2014 tiedotuskeskus osallistui Arkkitehtuurimuseon kumppanina kolmen näkyvän kansainvälisen tapahtuman suomalaisen hankeosuuden tuotantoon ja tiedotukseen. Suomessa se tuotti 4 kansainvälistä tapahtumaa ja oli kumppanina 5 tapahtuman järjestämisessä, joiden yhteydessä se tuotti Suomeen 32 asiantuntijaluennoitsijaa. Tiedotuskeskus tuotti vuoden 2014 aikana Suomeen kaikkiaan 6 kansainvälisen median edustajaa sekä osallistui yhteistyöhankkeiden tiedotustilaisuuksien järjestämiseen kotimaassa ja ulkomailla. Toiminnan tuloksena suomalaista arkkitehtuuria esitteleviä juttuja julkaistiin kymmenissä eri ulkomaisissa julkaisuissa: yhteensä noin 150 juttua, joista pelkästään saksankielisissä mediassa noin 120 artikkelia. Kulttuuriviennin päävastuullisena toimii toiminnanjohtaja. Syksyn alussa voitiin palkata vuoden määräajaksi tuotantoavustaja nuorten taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisten työllisyys- ja kansainvälistymishankkeen tuella. Verkkonäkyvyys/ tiedotus Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kansainvälistä toimintaa esitellään näyttävästi keskuksen englanninkielisessä verkkojulkaisussa finnisharchitecture.fi. Kutsuja, tiedotteita sekä tapahtumakuvauksia julkaistaan myös suomenkielisillä archinfo.fi - sivustolla. Hankkeiden näkyvyydestä annetaan lisätietoa kunkin tapahtuman kohdalla. Omat ja kumppanuushankkeet Suomalaista arkkitehtuuria Shenzhenin urbanismin ja arkkitehtuurin biennaalissa Shenzhenin BI- CITY Biennale of Urbanism/ Architecture (UABB) on arkkitehtuurin alan suurin kansainvälinen tapahtuma Aasiassa. Suomi osallistui vuodenvaihteessa järjestettyyn tapahtuman Lassila Hirvilampi arkkitehtien Re- creation - installaatiolla, jonka Arkkitehtuurimuseo tuotti yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa. Installaatio valmistui kahdessa osassa biennaalin aikana. Tapahtuman avajaisissa joulukuussa 2013 yleisö pääsi tutustumaan sen Suomessa toteutettuun, kuusihirrestä rakennettuun osaan. Kiinalaisten tekijöiden kanssa yhteistyössä perinteisin menetelmin bambusta rakennettu tila esiteltiin yleisölle Suomen osastoon kävi tutustumassa kaikkiaan vierailijaa. 8

9 Biennaalin osana vanhalla teollisuusalueella sijaitseva purku- uhan alla oleva lasitehdas muuntui kulttuuri- ja tapahtumakeskukseksi, jonne Suomen näyttely sijoittui. Arkkitehdit Anssi Lassila ja Teemu Hirvilammi osallistuivat myös tämän Ole Boumanin kuratoiman Value Factory - kokonaisuuden suunnitteluun kansainvälisen kutsutyöryhmän ainoana pohjoismaisena toimistona. Suomalaisen arkkitehtuurin kaksivuotiskatsaukset /vuoden 2014 näyttely ja verkkoaineisto Poimintoja Suomen uusimman arkkitehtuurin kärjestä on esitelty Arkkitehtuurimuseon näyttelyissä ja niihin liittyvissä julkaisuissa kahden vuoden välein vuodesta 2002 lähtien. Katsaukset on tarkoitettu sekä kotimaiselle että kansainväliselle yleisölle. Niiden järjestäjät Arkkitehtuurimuseo, Alvar Aalto - säätiö /- akatemia ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA kutsuivat syksyllä 2013 yhteistyökumppanikseen Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen liittyen erityisesti tiedottamiseen sekä julkaisujen ja näyttelyihin liittyvien yleisötapahtumien tuottamiseen. Vuoden 2014 näyttely esitteli suomalaisen arkkitehtuurin kärkikohteita vuosilta sekä katsauksia edeltäneen Suomi rakentaa - näytelysarjan vuosilta Näyttelyyn valitut kohteet julkistettiin Arkkitehtuurimuseolla pidetyssä avaustilaisuudessa, jonka pääesiintyjänä oli juryn puheenjohtajana toimiva maisema- arkkitehti Jenny B. Osuldsen norjalaisesta Snøhetta- toimistosta. Näyttely oli avoinna Tulevaisuudessa se nähdään mm. Kiinassa. Näyttelyn materiaalista julkaistiin englanninkielinen kirja Finnish Architecture. Biennial Review Lisäksi sen pääkohteet ovat pysyvästi nähtävillä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen Finnisharchitecture.fi - sivustolla osoitteessa Kaksivuotiskatsausten konseptin ja verkkoulottuvuuden kehittämistä jatketaan yhteistyössä järjestäjien kesken. Tarkoituksena on vuoteen 2017 mennessä siirtää kaikki vuotta 2014 aikaisemmat katsaukset ja niitä edeltäneet Suomi rakentaa - näyttelyt digitaaliseen muotoon. Niiden yhteensä yli 2000 kohteesta muodostuu Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen hallinnoiman suomalaisen arkkitehtuurin yleisötietokannan perusrunko, jonka varaan rakennetaan arkkitehtuurin haku- ja karttapalvelu navi.finnisharchitecture.fi. Palvelun näköisversio, jossa on mukana vuoden 2014 katsaus sekä nykyisen Aaltosites mobile guide - sovelluksen materiaali on julkistettu vuoden 2015 alussa. (Vrt. kohta verkkopalvelut ja - hankkeet) A10 - julkaisun Suomi- numero ja päätoimittajavierailu A10 Eurovision / Suomi- katsaus Eurooppalainen A10 - arkkitehtuurilehti omisti heinä- elokuun numerossaan 58/2014 viisi aukeamaa uuden suomalaisen arkkitehtuurin ja nousevan polven arkkitehtitoimistojen esittelyyn. Eri maita käsittelevään Eurovision- juttusarjaan kuuluvan Suomi- katsauksen laati A10- lehden päätoimittaja Indira van t Klooster yhteistyössä julkaisun Suomen kirjeenvaihtajan, arkkitehti Tarja Nurmen kanssa. Toimitusta avustivat myös erityisnumeron suomalaisina isäntinä toimineet Arkkitehtuurimuseo (Juulia Kauste) ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus (Anni Vartola, Tiina Valpola). Runsaasti kuvitetussa ja monipuolisesti kootussa Eurovision Finland - kokonaisuudessa esiteltiin suomalaisia nuoren polven toimistoja ja viime vuosien kiinnostavia rakennuskohteita. Päätoimittaja van t Klooster kuvasi Suomen uuden arkkitehtuurin paratiisiksi, jossa nuoret arkkitehdit pääsevät suunnittelemaan vaativia julkisia rakennushankkeita. Suomalainen arkkitehtuurikilpailujärjestelmä, Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma sekä laadukkaasti suunnitellut ja toteutetut julkiset sisätilat saavat erityistä kiitosta. A10 on perustettu vuonna 2004, ja sen toimitus sijaitsee Amsterdamissa, Alankomaissa. Pääsääntöisesti Euroopassa luetun paperilehden levikki on kpl. A10 - julkaisun päätoimittajan Indira van t Kloosterin vierailu ja yleisöluento Päätoimittaja Indira van t Klooster oli Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen, Arkkitehtuurimuseon ja ulkoministeriön vieraana Suomessa , jona aikana hänelle järjestettiin sarja vierailuja pääkaupunki- seudun arkkitehtuuritoimistoihin ja - kohteisiin sekä tapaamisia alan instituutioiden edustajien kanssa. Ohjelman suunnitteli ja toteutti arkkitehti Tarja Nurmi yhteistyössä muiden isäntien kanssa. 9

10 Vierailun yhteydessä Arkkitehtuurimuseolla järjestetty avoin yleisöluento kokosi runsaat 80 osanottajaa. Esityksessään Reactivate! Innovators of Dutch Architecture Van t Klooster valotti arkkitehtuurin uusiokäytön ja yhteisöllisen, osallistavan suunnittelun merkitystä nousevan arkkitehtisukupolven töissä sekä vertaili kehityskulkuja eri maissa. Luentotilaisuuden tuottivat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus ja Arkkitehtuurimuseo yhteistyössä Hollannin lähetystön kanssa. Venetsian arkkitehtuuribiennaalin Suomen osasto Joka toinen vuosi järjestettävä Venetsian arkkitehtuuribiennaali on maailman tunnetuin arkkitehtuurita- pahtuma. Siihen osallistuminen on tärkeää sekä Suomen maakuvalle että arkkitehtuurille. Rem Koolhaasin kuratoiman vuoden 2014 biennaalin teemana oli Absorbing Modernity: Suomen osaston kuratoi Juulia Kauste. Se koostui Shenzhenin biennaalissa syntyneestä puuinstallaatiosta, jonka kaksi osaa kertovat Suomen ja Kiinan puurakentamisen perinteistä ja niiden luovasta soveltamisesta. Lassila- Hirvilammi arkkitehtien Re- creation - installaatio linkittyi luontevasti Alvar Aallon näyttelypuistoon suunnittelemaan paviljonkiin, jonka sisällä esiteltiin installaation suunnittelu- ja rakentamisprosessia. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus oli Arkkitehtuurimuseon kuratoiman hankkeen pääyhteistyökumppani. Puheenjohtaja Asko Takala sekä toiminnanjohtaja Tiina Valpola osallistuivat näyttelyn yhteydessä järjestettyihin tiedotus- ja verkottumistapahtumiin sekä edustivat Suomea muiden maiden järjestämissä verkottumistapahtumissa. Vuoden 2014 biennaali oli aikaisemmasta poiketen avoinna yli puoli vuotta. Suomen osastolla vieraili tapahtuman aukioloaikana yli katsojaa. Avajaisten perinteisellä kanavakierroksella vahvistettiin myös Helsingin kaupungin ja Guggenheim- museohankkeen tunnettuutta. Suomen virallisen näyttelyosuuden ohella suomalaista arkkitehtuuria oli esillä myös Pohjoismaisen paviljongin Norjan Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design museon tuottamassa Forms of Freedom: African Independence and Nordic Models näyttelyssä. Siinä tutkittiin modernin arkkiteh- tuurin keskeistä roolia osana pohjoismaista kehitysyhteistyötä itäisessä Afrikassa luvuilla. Suomesta oli esillä neljä kaupunkisuunnitelmaa, keskeisimpänä Tangan yleiskaava Tansaniaan ( ; Rainer Nordberg, Bo Mallander, Antti Hankkio, Mårten Bondestam, Jaakko Kaikkonen ja Paavo Mänttäri). Lisäksi suomalaisia arkkitehtitoimistoja ja arkkitehteja osallistui useisiin Biennaalin yhteydessä järjestettyihin oheistapahtumiin. Time Space Existence- näyttelyyn oli kutsuttu Kirsti Sivén & Asko Takala ja Tuuli Tiitola- Meskanen. Arkkitehti Tarja Nurmi kuratoi Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehtien Palazzo Bembossa esitellyn näyttelykokonaisuuden Timeless Spaces for Human Existence. Arkkiteh- tuurikasvatuksen pioneereihin kuuluvan Tuuli Tiitola- Meskasen Leonardo Learning Hub, kehittyvien maiden olosuhteisiin kohdennettu mobiili ja interaktiivinen oppimisympäristöhanke oli esillä Palazzo Morassa. Lisäksi arkkitehdit Emmi Keskisarja, Noona Lappalainen ja Pekka Tynkkynen olivat mukana Arsenalissa esillä olleessa, kansainvälisessä META:HUTONGS hankkeen esittelyssä. Suomi Seven. Emerging Architects from Finland - näyttely Frankfurtin kirjamessujen yhteydessä Deutsches Architekturmuseumissa (DAM) järjestettiin näyttely nousevan polven nuorten suomalaisarkkitehtien töistä. Tapahtuma kuului Frankfurtin kirjamessujen oheisohjelmaan. Näyttelyn ja siihen liittyvän kirjan Suomi Seven (tark.) tuottivat Deutsches Architekturmuseum ja Arkkitehtuurimuseo yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa. Runsaan viiden kuukauden aikana näyttelyssä kävi noin vierailijaa. Suomi Seven - näyttelyn kuratoivat Arkkitehtuurimuseon johtaja Juulia Kauste, DAMin johtaja Peter Cachola Schmal ja kuraattori Anna Scheuermann. Asiantuntijoina toimivat Christoph Pourtois (CIVA, Brussels), Ulf Meyer (Taiwan/Berlin) ja Tiina Valpola (Arkkitehtuurin tiedotuskeskus). Mukaan valitut toimistot olivat: ALA Arkkitehdit, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Avanto Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Esa Ruskeepää Oy, OOPEAA Office for Peripheral Architecture, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Verstas Arkkitehdit Oy. 10

11 Näyttelyn yhteydessä järjestetyn seminaarin avasi Frankfurtin pormestari xxxx sekä kirjallisuuden tiedotuskeskus FILIn toiminnan- johtaja Iris Schwank. Näyttelyssä mukana olleiden arkkitehtitoimistojen puheenvuorojen päätteeksi käytiin Juulia Kausteen moderoima paneelikeskustelu, johon myös Tiina Valpola osallistui. Noin 40 hengen yleisöä kiinnosti erityisesti, suomalainen kilpailujärjestelmä, joka mahdollistaa nuorten pääsyn merkittävien hankkeiden suunnittelijoiksi. Avajaisten yhteydessä pidetyssä lehdistötilaisuudessa oli noin 40 osallistujaa. Näyttelystä kirjoitettiin laajasti paikaillisissa sanomalehdissä sekä kansainvälisissä arkkitehtuurijulkaisuissa. Kävijämäärä: henkilöä. Ulkomaisten lehtimiesten kiertue Suomessa sekä yleisötilaisuus Helsingissä Vuosittain järjestettävän hankkeen tarkoituksena on kasvattaa Suomen arkkitehtuuria seuraavien kirjoittajien joukkoa kutsumalla ulkomaisen median edustajia opastetulle arkkitehtuurikierrokselle Suomeen. Kierros pyritään ajoittamaan siten, että se linkittyy johonkin merkittävään arkkitehtuuritapahtumaan (Finlandia- palkinto, Alvar Aalto - mitalin luovutus, Alvar Aalto - symposium). Kiertueiden teemana on uusin suomalainen arkkitehtuuri, mutta reitin varrelta nostetaan esiin myös muita kiinnostavia arkkitehtuurikohteita. Press excursion Young and Emerging new generation Finnish architects Arkkitehtuurin tiedotuskeskus järjesti kansainvälisille arkkitehtuuritoimittajille lehdistökiertueen Suomessa yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon ja Alvar Aalto - museon kanssa. Sen ohjelmassa keskityttiin nuoren polven arkkitehtien tuotantoon pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä ja Seinäjoella sekä vierailtiin Alvar Aallon klassikkokohteissa. Kiertue alkoi kaikkien aikojen ensimmäisestä Arkkitehtuurin Finlandia- palkinnon jakotilaisuudesta, mikä vahvisti palkinnon kansainvälistä näkyvyyttä. Nelipäiväisen kiertueen aikana toimittajille tarjottiin runsas kattaus tuoreimpia suomalaisia arkkitehtuuri- kohteita sekä mahdollisuus tutustua niiden suunnittelijoihin. Järjestäjätahojen johdon isännöimä kiertue toimi myös alustana intensiivisille arkkitehtuurikeskusteluille. Mukana olleet kuusi toimittajaa tulivat, Chilestä, Kanadasta, Italiasta, Yhdistyneestä Kuningaskunnasta sekä Saksasta. Lähes viikon mittainen ohjelma vahvisti Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen ja museoiden kansainvälisiä suhteita, tuotti ulkomaisiin medioihin huomattavan määrän juttuja suomalaisesta arkkitehtuurista ja lisäsi merkittävästi Finlandia- palkinnon saajan, Lahdelma- Mahlamäki arkkitehtien Puolanjuutalaisten historian museon esittelyä maailmalla. Kiertuevieraista tehtiin myös Yle TV yhden Strada- ohjelmaan näyttävä haastattelu Voices - keskustelutilaisuus Kiertueen Helsinki- osuuteen liittyi Arkkitehtuurimuseolla pidetty kansainvälinen Shared Cities Northern Perspectives - asiantuntijaseminaari, jossa tarkasteltiin julkisia kaupunkitiloja pohjoismaisesta näkökulmasta. Seminaarin päätteeksi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus järjesti yhteistyössä museon kanssa Voices - tapaamisen, johon osallistui 50 henkilöä. Tapaamisessa ulkomaiset vieraat sekä yhdentoista suomalaisen arkkitehtitoimiston edustajat esittelivät lyhyinä nopeatempoisina esityksinä oman mediansa/ toimistonsa toimintaperiaatteita ja hankkeita. Kiertueen innoittamia Suomi- aiheisia julkaisuja ilmestyi mm. seuraavissa medioissa L Architecture d aujourd hui, Ranska (printtilehti), maailmanlaajuinen levitys, ilmestyy kuudesti vuodessa, levikki: kpl/julkaisu, lukijaa, FB- seuraajaa, 943 Twitter- seuraajaa ArchDaily, maailmanlaajuinen verkkojulkaisu, Chile, 7 miljoonaa kävijää kuukaudessa, 1.5 miljonaa Facebook seuraajaa, Twitter - seuraajaa Designboom, maailmanlaajuinen arkkitehtuurin ja muotoilun verkkojulkaisu, Italia, 3.5 miljoonaa kävijää kuukaudessa, Facebook seuraajaa, Twitter - seuraajaa Dezeen, maailmanlaajuinen arkkitehtuurin ja muotoilun verkkojulkaisu, Yhdistynyt Kuningaskunta, 3.9 miljoonaa kävijää kuukaudessa, Facebook seuraajaa, Twitter - seuraajaa Saksankieliset julkaisut, artikkeleita free- lance toimittajalta, erityisesti saksalaisiin arkkitehtuurijulkaisuihin 11

12 Mongolialaisen ja kiinalaisen korkean tason delegaation vierailuvalmistelut Arkkitehtuurin tiedotuskeskusta pyydettiin kesällä 2014 suomalaiseksi yhteistyökumppaniksi Mongolian virallisen valtuuskunnan Pohjoismaisiin suuntautuvan matkan järjestelyissä. Aluksi kiertuetta suunniteltiin kaksipäiväisenä. Lopullinen päivän mittainen ohjelma sisälsi asiantuntijatapaamisia ja opastettuja kohdekäyntejä Helsingissä ja Porvoossa. Kaikista järjestelyistä oli jo sovittu, mutta vieraat peruuttivat matkan viime tingassa maansa vaalitulosten johdosta. Myös kiinalaisten vieraiden kanssa käytiin pitkälle meneviä neuvotteluja, mutta lopulta matka siirrettiin seuraavaan vuoteen. Verkottuminen ja asiantuntijatehtävät Vuoden 2014 aikana Arkkitehtuurin tiedotuskeskus otti vastaan asiantuntijavieraita Ruotsista, Itävallasta, Saksasta, Alankomaista, Japanista ja Virosta sekä osallistui lukuisiin verkottumis- tilanteisiin ulkomailla, mm. Venetsian biennaalin ja Frankfurtin näyttelyn liittyvien tapahtumien yhteydessä. Tartossa hallituksen kehittämisseminaarin yhteydessä järjestettyyn verkottumis- tilaisuuteen osallistuivat mm. Viron arkkitehtuurimuseon ja arkkitehtuurikeskuksen johtajat sekä arkkitehtiliiton puheenjohtaja. Tilaisuudessa keskusteltiin mahdollisesta hanke- tai tapahtumayhteistyöstä, jonka ensimmäisenä askeleena toteutuu tiedotuskeskuksen tuottama ohjelmaosuus Tallinnassa syyskuussa 2015 järjestettävään Tallinn Architecture Biennial TAB tapahtumaan. 12

13 I I I VAIKUTTAVUUS / ARKKITEHTUURIPOLITIIKKA Yleistä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus edistää alan yhteiskuntasuhteita ja arkkitehtuuripolitiikkaa sekä laajana, rakennetun ympäristön laadun kehittämistä ja turvaamista koskevana toimintana että arkkitehtuuripoliittisena ohjelmatyönä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kahden aktiivisen verkkojulkaisun ylläpidon lisäksi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus osallistuu arkkitehtuurin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamiseen tuottamalla arkkitehtuuria esitteleviä tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. Se myös tukee aktiivisesti alan kumppanuus- hankkeiden syntymistä. Lisäksi henkilöstö osallistuu arkkitehtuuri- ja kulttuurialan tapahtumiin ja verkostoihin sekä toimii kutsuttuna asiantuntijana erilaisissa tilaisuuksissa, hankkeissa ja työryhmissä. Paikallisen arkkitehtuuripoliittisen työn edistämiseen tiedotuskeskus osallistuu kumppanuus- periaatteella. Toimintavuonna 2014 yhteistyö arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa laativan Kirkkonummen kunnan kanssa jatkui Kirkkonummen kouluille räätälöitynä oppimishankkeena, joka osallisti koululaiset arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaprosessiin (vrt. kohta IV). Hankkeeseen saatiin Uudenmaan liiton erityisavustus. Ohjelmatyötä tekeviä kuntia on avustettu yhteyksien luomisessa ja tiedottamisessa. Valtion tasolla on käyty varovaisia tunnusteluja arkkitehtuuri- politiikan uudiskierroksesta. Loppusyksyllä kuntien toimijoille järjestettiin opintomatka kahteen tanskalaiseen kuntaan, joissa arkkitehtuuripolitiikkaa on tärkeä osa kaupunkikehittämisen väline (vrt. kohta hankkeet). Tiedotuskeskus on myös toiminut paikallisesta ohjelmatyöstä väitöskirjaa tekevään tutkijan tietolähteenä ja keskustelukumppanina. Kansainväliseen toimintaan tiedotuskeskus osallistuu pohjoismaisten verkostojen ja European Forum for Architectural Policies (EFAP) - toiminnan kautta. Toimintavuoden kansainväliseen arkkitehtuuripoliittinen konferenssiin ja vaikuttajatapaamiseen osana Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskautta osallistuttiin poikkeuksellisesti vain sähköisen raportin välityksellä. Arkkitehtuuripolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaavana asiantuntijana toimii toiminnanjohtaja. Yhteiskuntasuhteita hoitavat myös muiden toiminta- alueiden asiantuntijat osana omaa tehtäväänsä. Verkkonäkyvyys/ tiedotus Vuoden 2014 alussa luotiin tiedotuskeskuksen suomenkielisen verkkosivuston osaksi suomenkielinen arkkitehtuuripolitiikan tietopankki, josta tehdään vuoden 2015 aikana myös englanninkielinen versio. Arkkitehtuuripolitiikkaan liittyviä tapahtumatietoja, uutisia ja tietoiskuja on lisäksi julkaistu sivuston ajankohtaisosastolla. 13

14 Omat ja kumppanuushankkeet Arkkitehtuurin päivän seminaari/ Arkkitehtuuri ja kulttuuri? Ajankohtaista nykyarkkitehtuuriteemaa käsittelevä tilaisuus järjestetään vuosittain Alvar Aallon syntymäpäivänä 3. helmikuuta. Sen yhteistyöjärjestäjät ovat Alvar Aalto - säätiö/ - akatemia, Arkkitehtuurimuseo, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Kolmatta kertaa järjestetty seminaari kokosi Musiikkitalon Black Boxiin edellisten vuosien tapaan runsaan yleisön, noin 250 osanottajaa. Lisäksi tilaisuudesta tehtyä tallennetta on katsottu Youtubessa 152 kertaa. Seminaarissa Arkkitehtuuri ja kulttuuri - teemaa sekä omaa henkilökohtaista suhdettaan siihen avasivat yleisölle mm. Musiikkitalon keskeinen suunnittelija arkkitehti Marko Kivistö, elokuvaohjaaja Joona Tena, kuvataiteilija ja arkkitehti Mikko Metsähonkala, säveltäjä ja tietokonetaiteilija Otto Romanowski sekä Taiteen edistämis- keskuksen johtaja Minna Sirnö. Tilaisuuden pääesiintyjä oli norjalaisen Snøhetta- arkkitehtuuritoimiston osakas, maisema- arkkitehti Jenny Osuldsen, joka esitteli toimiston kulttuurisia lähestymistapoja ja tulkintoja sen uusimpien töiden kautta. Seminaarissa julkistettiin myös Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen uusien verkkojulkaisujen, ja avautuminen. Sivustojen merkitystä arkkitehtuuritiedottamiselle sekä niiden kehittämisnäkymiä esitteli tiedotuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Asko Takala. Arkkitehtuuripoliittinen opintomatka Tanskan Vejleen ja Aalborgiin Arkkitehtuurin tiedotuskeskus järjesti arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa tekevien kuntien edustajille opintomatkan Tanskan Vejleen ja Aalborgiin. Matkalle lähti osallistujia viidestä kunnasta, joista neljässä on käynnissä jo toinen kierros ohjelmatyössä. Mukana oli kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan edustajia Helsingistä, Jyväskylästä, Kuopiosta, Kouvolasta ja Vantaalta sekä arkkitehtuuripolitiikan tutkija Aalto- yliopistosta. Matkan kohteina oli kaksi aktiivista arkkitehtuuripolitiikkaa harjoittavaa kaupunkia: vireästi kehittyvä Etelä- Tanskan pääkaupunki, asukkaan Vejle, sekä asukkaan yliopisto-, satama- ja teollisuuskaupunki Aalborg. Kolmipäiväisen matkan aikana tutustuttiin paikallisiin toimintatapoihin, julkisiin tiloihin ja laatupainotteisiin rakennushankkeisiin. Ekskursioilla nähtiin runsas valikoima arkkitehtuuri- ja kaupunkikehityskohteita esimerkkeinä arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien soveltamisesta. Osanottajat vaikuttuivat erityisesti tanskalaisten toimijoiden kokonaisvaltaisesta laatuajattelusta sekä osallistavan suunnittelun mutkattomasta soveltamisesta. Kolmipäiväinen matka oli järjestetty siten, että se vei vain kaksi työpäivää tiiviistä ohjelmasta huolimatta. Osallistujat maksoivat itse lentonsa ja majoituksensa. Paikallisina isäntinä toimivat Vejlessä kaupunkikehitys- johtaja Henrik Stjernholm ja arkkitehti Camilla Jørgenssen, Aalborgissa kaupunginarkkitehti Peder Baltzer sekä kaupunkisuunnitteluarkkitehdit Thomas Birket- Smith ja Bodil Henningsen. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus vastasi ohjelmasta yhteistyössä tanskalaisten isäntien kanssa sekä bussikuljetuksissa ja muista perusjärjestelyistä Tanskassa ja Suomessa. Matkalle osallistui 13 henkilöä. Osallistujat ovat julkaisseet matkan annista artikkelit mm. Rakennettu Ympäristö - lehdessä (01/ , 02/ ) ja Arkkitehtiuutisissa ( ) sekä esitelleet sitä eri tilaisuuksissa. Kohtuuhintainen asuminen - seminaari/ Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous Suomen Arkkitehtiliiton, Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen ja ympäristövaliokunnan yhteinen seminaari pidettiin Eduskunnan tiloissa ympäristövaliokunnan avoimena kokouksena. Seminaarissa keskusteltiin asuntotuotannon ajankohtaisista kipupisteistä ja niiden ratkaisuista. Noin sadan hengen yleisö sai tutustua myös muiden Euroopan maiden toimiviin ratkaisumalleihin sekä suomalaisten ryhmärakentajien kokemuksiin. Puhujat edustivat Helsingin kaupunkia, Aalto- yliopistoa, Turun kauppakorkeakoulua, työ- ja elinkeinoministeriötä ja ympäristöministeriötä. 14

15 Mäntsälän arkkitehtuuripoliittisen seminaarin valmistelu Syksyllä 2014 ryhdyttiin valmistelemaan pienten ja keskisuurten kuntien toimijoille suunnattua arkkitehtuuripoliittista seminaaria, joka sovittiin pidettäväksi Mäntsälässä Aloitteentekijänä oli Uudenmaan liitto, joka oli juuri päivittänyt arkkitehtuuripoliittisen ohjelmansa. Mukaan kutsuttiin myös Mäntsälän kunta ja Uudenmaan Ele- keskus. Suomen itsenäisyyden 100- vuotisjuhlavuoden kirjahanke rakennetusta ympäristöstä Hankkeen valmistelu käynnistyi vuoden 2014 lopussa. Sen tarkoituksena on tuottaa Suomen modernisoitumisen satavuotista kehitystä valottava juhlajulkaisu, jossa suomalaisen yhteiskunnan tarina kerrotaan rakennetun ympäristön kautta. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Rakennustietosäätiöön perustettu toimikunta (TK 345), johon on kerätty laajapohjainen edustus rakennusalan organisaatioista. Tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja on nimetty hanketta valmistelevan toimikunnan ja sen työryhmän jäseneksi. Taiteen prosenttiperiaatteen edistäminen vuosina / taidealojen yhteistyöhanke Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi marraskuussa 2013 rahoituksen kaksivuotiselle prosenttiperiaatteen edistämishankkeelle vuosille Prosenttiperiaate tarkoittaa, että noin prosentti rakentamishankkeen kustannuksista käytetään taiteeseen. Hankkeeseen osallistuvat alan järjestöt Suomen Taiteilijaseura, Ornamo ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus sekä Ympäristötaiteen säätiö sekä Taiteen edistämiskeskus. Se jakaantuu kolmeen osaan, joista Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on mukana yhdessä Suomen Taiteilijaseuran ja Ornamon kanssa osissa 1 (tutkimus ja vaikuttaminen) sekä 2 (koulutus ja verkottaminen). Osa 3 koostuu taidehankkeiden pilotoinneista, joista vastaa Ympäristötaiteen säätiö yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijoiden kanssa. Hanke viedään loppuun vuoden 2015 aikana, Toimintavuoden keväällä laadittiin tarkennettu hankesuunnitelma ja talousarvio. Hanketta esiteltiin sidosryhmille, ja sen tarvealueita kartoitettiin asiantuntijatapaamisissa. Toimintavuoden tärkein anti oli viestintä- ja vaikuttamismateriaalien luominen. Prosenttiperiaatteen esittelyyn tuotettiin esite, kolmiosainen videosarja sekä kyselytutkimus, jolla kartoitettiin ajantasaista tietoa suomalaisten suhtautumisesta julkiseen taiteeseen. Hankkeelle luotiin myös oma verkkosivusto Lisäksi aktiivista vaikuttamistyötä tehtiin kuntapäättäjien Kuntamarkkinat- tapahtumassa Tiedotuskeskus on vastannut hankekoordinaattorin palkasta yhdessä Suomen Taiteilijaseuran kanssa. Toiminnanjohtaja Tiina Valpola on osallistunut ohjausryhmän jäsenenä aktiivisesti hankkeen sisältöjen ja rakennettua ympäristöä koskevien toimintojen kehittämiseen. Lisäksi tiedotuskeskus on käyttänyt tapahtumavalmisteluissa ja tiedottamisessa asiantuntijana arkkitehti Yrjö Suontoa. Taide rakentamisessa - RT- kortti / tuottaminen ja laadinta Kulttuuriministerille luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama, prosenttiperiaatteen edistämistä koskeva selvitys, jonka tekemiseen Arkkitehtuurin tiedotuskeskus osallistui Ympäristötaiteen säätiön kumppanina. Työn yhteydessä nousi esiin tarve aihetta esittelevän RT- kortin laatimisesta. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus järjesti hankkeen edellyttämät yhteydet Rakennustietosäätiöön. Ympäristötaiteen säätiö vastasi hankkeen vetämisestä ja hankki siihen rahoituksen. RTS oli vastuussa sisällön lopullisesta arvioinnista ja taitosta. RT- kortin sisällön ja rakenteen kehittäminen aloitettiin vuoden 2013 alussa. Toiminnanjohtaja Tiina Valpola osallistui aktiivisesti käsikirjoituksen laatimiseen hankkeen ohjausryhmän jäsenenä. Kortti valmistui ja julkaistiin toukokuussa Se sisältää perustiedot taiteen hankinta- ja rahoitustavoista sekä taiteen kytkemisestä rakentamisprosesseihin hankesuunnittelusta työn luovutukseen. Ohjeen tavoitteena on palvella kaikkia hankkeissa mukana olevia tahoja ja sitä voidaan soveltaa sekä talonrakennus- että infrahankkeisiin. 15

16 Verkottuminen, vaikuttaminen ja asiantuntijatehtävät Tiedotuskeskusten yhteisen TAIVE- verkoston toimintaa on lujitettu johtajien säännöllisillä tapaamisilla, minkä seurauksena tiedonvaihto ja yhteisten vaikuttamiskeinojen kehittäminen lisääntyi selkeästi. Taive- verkoston jäsenet osallistuivat myös kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ja taiteen tiedotuskeskusten yhteiseen vaikuttajaviestintäkoulutukseen, jonka tuloksena syntyi vaikuttajille suunnattu Kiinnostavampi Suomi - kampanja. Sen ensimmäisenä konkreettisena hankkeena valmisteltiin lobbausaineisto Luovan talouden ja kansainvälistymisen tukipilarit. Aineistoon koottiin instituuttien ja tiedotuskeskusten hallitusohjelmatavoitteiden lisäksi yhteinen tiivis tietopaketti taiteen kansainvälistymisen tunnusluvuista ja suomalaisista menestystarinoista maailmalla. Se luovutettiin eduskuntaryhmien edustajille TAIVE - verkostolla oli toimintavuoden aikana kaksi yhteistapaamista OKM:n kulttuuri- ja osaston johtavien virkamiesten kanssa, 2.3. ja Niissä keskusteltiin kulttuurialan yleisistä näkymistä, tiedotuskeskusten asemasta, tehtävistä ja rahoituksesta sekä sovittiin säännöllisten, alakohtaisten tiedonvaihtoneuvottelujen aloittamisesta ministeriön ja tiedotuskeskusten välillä. Keskustelua jatkettiin vielä valtiosihteeri Lindenin tapaamisessa Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on vuoden mittaan lisäksi käynyt useita kahdenkeskisiä arkkitehtuuri- ja järjestöpoliittisia keskusteluja OKM:n ja TAIKEn johtavien virkamiesten kanssa. Toiminnanjohtaja on myös osallistunut ministeriön kutsusta arkkitehtuurin valtionpalkinnon jakotilaisuuteen sekä Lastenkulttuuripoliittisen ohjelman julkistamistilaisuuteen, samoin kuin ulkoministeriön tiedotusosaston vastaanotoille ja heidän isännöimiinsä Guggenheim- hankkeen tiedotustapaamisiin. Vuoden 2014 asiantuntijatehtäviä ovat olleet mm. esitykset arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunnan jäseniksi, vastaaminen erilaisiin kulttuurihallinnon kyselyihin sekä arkkitehtuuria koskevien taustatekstien tuottaminen ministeriöille ja kulttuurialan toimijoille. Toimintavuoden aikana tiedotuskeskuksen sisäistä ja ulkoista vaikuttavuutta ja verkottumista ovat edistäneet myös lukuisat yhteiset hankkeet, tapahtumat ja keskustelut arkkitehtuuri- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa. Toiminnanjohtaja on esitellyt arkkitehtuuripolitiikan edistämistoimintaa lukuisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi Arkkitehtuurimuseon hallitukselle x.x.. Oulun kaupungin edustajille Helsingissä sekä Jyväskylän, Kuopion, Kouvolan, Vantaan ja Helsingin virkamiehille Tanskaan tehdyn opintomatkan yhteydessä Hän on hoitanut suhdetoimintaa alan keskeisissä tapahtumissa, kuten Arkkitehtuuripäivillä tai Betonipäivillä. Toiminnanjohtajasta tehtiin myös Arkkitehtiuutisiin 8/2014 kahden aukeaman henkilöhaastattelu, joka keskittyi tiedotuskeskuksen toiminnan ja tehtävien esittelyyn. 16

17 I V SAAVUTETTAVUUS / ARKKITEHTUURIKASVATUS Yleistä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus seuraa ja arvioi arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksen tilaa sekä edesauttaa alan osaamispääoman saamista laajempaan julkiseen käyttöön tuottamalla, kokoamalla, jäsentämällä ja jakamalla tietoa. Tiedotuskeskus järjestää vuosittaisia arkkitehtuurikasvatuksen verkostotapaamisia sekä ajankohtaisiin kysymyksiin liittyviä koulutustapahtumia. Se myös osallistuu kumppanuus- periaatteella arkkitehtuurikasvatusta edistävään ja kehittävään toimintaan, kuten tapahtumiin ja kampanjoihin sekä koulutus- ja opetusmateriaalihankkeisiin. Lisäksi se välittää arkkitehtuurin ja arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntemusta opetusalan toimijoiden ja viranomaisten käyttöön. Alan kansainväliseen kehittämiseen ja tiedonvaihtoon keskus osallistuu alan verkostojen, kuten arkkitehtuurikasvattajien perustaman Playce ry:n ja maailman arkkitehtijärjestöjen liiton UIA:n Architecture and Children - työryhmän kautta. Vuonna 2014 arkkitehtuurikasvatuksen verkkonäkyvyyttä kehitettiin merkittävästi luomalla arkkitehtuurikasvatuksen tietopankki osaksi archinfo.fi - sivustoa sekä tuottamalla arkkitehtuuri- kasvatuksen erityissivustoja, joista Arkkitehdiksi.fi ja Archie.fi on linkitetty näkyvästi tiedotus- keskuksen sivuille. Vuoden aikana valmistelluista uusista hankkeista mittavin on lastenkulttuuri- poliittisen ohjelmaehdotuksen toteutukseen liittyvä valtakunnallinen yhteistyöhanke Lapset kaupungissa. Alan toiminnan ja sisällön kehittämistyöstä vastaa arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntija. Hankkeissa on lisäksi vuoden 2013 lopusta toiminut osa- aikainen, avustava asiantuntija. Verkkonäkyvyys/ tiedotus Vuoden 2014 alussa luotiin tiedotuskeskuksen suomenkielisen verkkosivuston osaksi suomenkielinen arkkitehtuurikasvatuksen tietopankki, josta tehdään vuoden 2015 aikana myös englanninkielinen versio. Arkkitehtuurikasvatukseen liittyviä tapahtumatietoja, uutisia ja tietoiskuja on lisäksi julkaistu sivuston ajankohtaisosastolla. Omat ja kumppanuushankkeet Arkitektur i skolan - ruotsinkielinen arkkitehtuurikasvatuksen koulutus Arkkitehtuurin tiedotuskeskus vastasi ruotsinkielisen opettajien koulutuksen ja opetusmateriaalin tarpeeseen ruotsinkielisellä koulutuspaketilla, jonka valmisteluvaihe toteutettiin vuoden 2013 aikana ja koulutus yhteistyössä Alvar Aalto - säätiön ja Playce ry:n pohjoismaisten kumppanien kanssa. Kouluttajina toimivat ruotsinkieliset arkkitehtuurikasvatuksen pioneerit: arkkitehdit Vera Schulman ja Sofie Hägerström Suomesta sekä museolehtori Madelene Beckman (Arkitektur- och designcentret), arkkitehti Mie Svennberg (Göteborg Stad) ja arkkitehti Mania Teimouri (Västra Götalands Region) Ruotsista. 17

18 Helsingissä järjestettyyn koulutukseen osallistui parikymmentä esi- ja perusopetuksen opettajaa. Lisäksi ruotsinkielistä opetusta varten tuotettu opetusmateriaali jaettiin kaikkiin Suomen 150:een ruotsinkieliseen peruskouluun. Koulutuksen ja opetusmateriaalin tuottamista tuki Svenska Kulturfonden 5000 euron avustuksella. Creating the Future kansainvälinen arkkitehtuurikasvatuksen seminaari Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki juhlisti 20. toimintavuottaan järjestämällä Aleksanterin teatterissa Helsingissä kansainvälisen juhlaseminaarin, joka toimi näyttämönä sekä kotimaiselle että kansainväliselle osaamiselle tarjoten mahdollisuuden ajatusten ja ideoiden jakamiseen luennoilla, keskusteluissa ja työpajoissa. Arkkitehtuurikasvatuksen eri ulottuvuuksia ja toimintatapoja 100- päiselle yleisölle esitelleessä 24- henkisessä asiantuntijajoukossa olivat Suomen lisäksi edustettuna: Espanja, Itävalta, Japani, Kolumbia, Norja, Panama, Unkari ja Viro. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus osallistui tilaisuuteen asiantuntijakumppanina. Arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntijan Jaana Räsäsen puheenvuoro, Finnish Architectural Policy as Promoter of Architecture Education, kokosi yhteen valtakunnallisen, alueellisten ja paikallisten arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien arkkitehtuurikasvatuksen kehittämiselle asetettuja tavoitteita. Lisäksi asiantuntija kirjoitti seminaarista kaksi artikkelia: suomenkieliselle verkkosivulle Kaiken maailman arkkitehtuurikasvatusta ja kansainväliselle sivustolle Creating the Future Together with Children and Youth. Golden Cubes Awards kansallisen arkkitehtuurikasvatuksen osakilpailun järjestäminen Architecture & Children Golden Cubes Awards - Suomen osakilpailu järjestettiin Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen yhteistyönä. Kilpailu etsi ja palkitsi välisenä ajalla toteutettuja tai käynnistettyjä arkkitehtuurikasvatuksen hankkeita. Arkkitehtuurin, kasvatuksen, arkkitehtuurikasvatuksen ja media- alan asiantuntijoista koostuva arvovaltainen tuomaristo valitsi kansallisen kilpailun voittajat neljässä sarjassa: (1) School Award, (2) Institution Award, (3) Written Media sekä (4) Audio- visual Media. Voittajat palkittiin kirjapalkinnoin ja lähetettiin edustamaan Suomea kansainväliseen kilpailuun ja samalla kansainvälisen arkkitehtien liiton, Union Internationale des Architectes UIA, maailmankonferenssin yhteydessä järjestettävään Architecture & Children Golden Cubes Awards - näyttelyyn Durbaniin, Etelä- Afrikkaan. Sarjassa (1) Suomea edusti Masalan koulun Masalasta Hvitträskiin taidekasvatus- ja kotiseutuhanke Eliel Saarisen hengessä, sarjassa (2) Annantalon taidekeskuksen Keidas elävä olohuone Annantalon pihalle, sarjassa (3) Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin Tilat, talot & kaupungit - opetusmateriaali sekä sarjassa (4) Rakennetaan kaupunki! - työryhmän Rakennetaan kaupunki! - arkkitehtuuriooppera. Suomen osakilpailun tuomaroivat: Heini Korpelainen (Suomen Arkkitehtiliitto SAFA), Hanna Lämsä (Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura), Jonni Roos (YLE), Ilkka Salminen (Verstas Arkkitehdit Oy) ja Helena Teräväinen (Aalto- yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu). Eilen/tänään/huomenna - osallistavan arkkitehtuurikasvatuksen valmisteleva hanke ja kehittämishanke Kirkkoharjun yläkoulun 8-9- luokkalaiset antoivat lukuvuoden aikana oman panoksensa Kirkkonummen tekeillä olevaan arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan. Maantiedon, kuvataiteen, äidinkielen ja yhteiskuntaopin tunneilla otettiin kantaa ja väiteltiin, tutkittiin ja havainnoitiin, suunniteltiin ja rakennettiin. Prosessiin osallistui yhteensä noin 200 oppilasta, 5 opettajaa, 5 asiantuntijaa sekä 4 työpajaohjaajaa. Valmistelevaa hankevaihetta seuranneessa kehittämishankkeessa Kirkkonummen kunnantalon pääaulaan toukokuuksi 2014 tuotettu näyttely esitteli nuorten ajatuksia Kirkkonummen keskustan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Näyttelyn kommenttiseinälle myös yleisö sai jättää omat terveisensä kunnan päättäjille. Näyttelyn avajaisten yhteydessä järjestetty seminaari ja kuulemistilaisuus kokosi lähes valtuustosalintäyteisen yleisön, noin 80 osallistujaa, ja avasi mahdollisuuden koululaisten, opettajien sekä kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden suoraan vuorovaikutukseen. Näyttely oli uudelleen esillä Kirkkonummen pääkirjastossa lokakuussa

19 Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen ja Kirkkonummen kunnan Yhdyskuntatekniikan osaston yhteistyönä toteuttaman vuorovaikutteisen prosessin kokemuksista sekä sen aikana laaditusta tausta- ja opetusaineistosta tuotettiin vuoden 2014 aikana toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa Uudenmaan kunnissa sekä osana kouluopetusta että osallistavan suunnittelun hankkeissa. Kehittämishanketta tuki Uudenmaan liitto maakunnan kehittämisrahasta myönnetyllä avustuksella. Hankkeen tulokset julkistetaan ja niistä tiedotetaan tehostetusti Kirkkonummen Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman julkaisemisen yhteydessä syksyllä Arkkitehdiksi.fi - verkkosivu Arkkitehtuurin tiedotuskeskus tuotti vuonna 2014 yhteistyössä Aalto- yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen, Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnan, Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa uuden, erityisesti yläkoulujen ja lukioiden oppilaita sekä opinto- ohjaajia palvelevan verkkosivuston Hanketta koordinoi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus. Sisällöltään kompakti sivusto kokoaa yhteen tietoa ja materiaalia pääsykokeista, opiskelijavalinnasta, opiskelusta sekä arkkitehdin työstä. Ammatinvalintaansa suunnitteleva löytää sivustolta vastauksen muun muassa kysymyksiin: Minkälaisissa tehtävissä arkkitehti voi toimia? Mikä on arkkitehtien työllisyystilanne? Minkälaista palkkaa arkkitehti voi saada? Minkälaista on opiskella arkkitehdiksi yliopistossa? Sivuilta selviää myös, mitä eroa on arkkitehdin, maisema- arkkitehdin, sisustusarkkitehdin ja rakennusarkkitehdin tutkinnolla. Lisätietoa aiheista löytyy linkkien kautta verkossa jo olevilta, ammatinvalinnan ja opiskelun kannalta olennaisilta sivustoilta. Verkkosivun rinnalle, keskustelufoorumiksi avattiin myös - sivu. Sivusto julkaistiin tammikuussa 2015, jolloin Arkkitehtuurin tiedotuskeskus välitti tiedon sivustojen avaamisesta kaikille suomen lukioiden opinto- ojaajille ja Kuvataideopettajien liiton postituslistan opettajille. Huhtikuun loppuun 2015 mennessä verkkosivustolla on 1866 katselua, 624 käyttäjää ja 745 istuntoa. Facebook- sivulla on 435 tykkääjää. Archi- e.fi - arkkitehtuurin oppimisympäristö verkossa Vuonna 2014 Arkkitehtuurin tiedotuskeskus tuotti peruskouluille ja lukioille suunnattuun, suomalaista arkkitehtuuria verkossa esittelevään Archi- e.fi - oppimisympäristöön uutta aineistoa, jonka julkaiseminen siirtyi alustan teknisten ongelmien vuoksi vuodelle Opetusaineiston käyttöä helpotettiin jaottelemalla sisällöt teemakategorioihin: Mistä rakennukset on tehty, Ilmiöitä ja ajankohtaisuuksia, Rakennustyyppejä, Sankariarkkitehteja ja julkkistaloja, Teoriassa ja Käyttäjien polut. Kävijäseuranta käynnistetään teknisten ongelmien ratkettua ja sivuston tehomarkkinoinnin käynnistyttyä syksyllä Airueksi arkkitehtuuriin - arkkitehtuurikasvatuksen täydennyskoulutus opettajille (20 op) Kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville suunnatun, 20 opintopisteen laajuisen täydennyskoulutuksen, Airueksi Arkkitehtuuriin, tuotti Snellman- kesäyliopisto yhteistyössä Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa, jotka toimivat hankkeen asiantuntijoina ja sisällöntuottajina. Tukea ja välineitä rakennetun ympäristön havainnointiin, tutkimiseen, tulkintaan ja ymmärtämiseen tarjoavan koulutuksen kontaktiopetusjakso käynnistyi syyskuussa 2014 ja kesti maaliskuuhun Koulutuksen aikana tehtiin muun muassa aikamatka arkkitehtuurin alkujuurille, perehdyttiin sekä arkkitehtuurin että arkkitehtuurikasvatuksen perusteisiin, kokeiltiin erilaisia opetusvälineitä ja - menetelmiä, suunniteltiin ja rakennettiin itse eri mittakaavoissa sekä kartoitettiin arkkitehtuurin ja eri oppiaineiden välisiä yhteyksiä. Kontaktiopetusta seuraa vaihe, jossa kukin suunnittelee, toteuttaa ja raportoi oman kehittämishankkeen. Koulutukseen osallistui yhteensä 20 (maksimimäärä) opettajaa, museolehtoria ja suunnittelun ammattilaista, josta kaikki pysyivät mukana kontaktiopetusjakson loppuun asti. Parhaillaan käynnissä on oman projektin toteuttamisvaihe. Pilottikoulutus päättyy

20 Kurssin etenemistä voi seurata Archinfon verkkosivuilla: Airueksi arkkitehtuuriin arkkitehtuurikasvatuksen täydennyskoulutus starttaa syksyllä 2014, Airueksi arkkitehtuuriin - koulutus käynnistyi tohinalla, Asiaa arkkitehtuurista ja aistihavaintoja Kuopiosta, Hunajamiehen yöpymislava 1:10, Kaupunkisuunnittelua ja mallinnusta arkkitehtuurikasvattajille ja Airueksi arkkitehtuuriin mitä, missä, milloin ja miksi? Lapset kaupungissa Arkkitehtuurin tiedotuskeskus valmisteli vuoden 2014 lopussa ohjelman ja avustushakemuksen lastenkulttuuri- poliittisen ohjelman tavoitteita toteuttavan, valtakunnallisen Lapset kaupungissa - yhteistyöhankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hanke toteutetaan vuosina Se koostuu Oulussa ja Helsingissä toteutettavista osahankkeista sekä yhteisestä kokoavasta kaupunkitapahtumasta ja seminaarista sekä hankeprosessin tuloksena syntyvistä verkkojulkaisuista ja muusta tietomateriaalista. Hankkeen avulla luodaan näkyvyyttä lasten merkitykselle ja roolille rakennetun ympäristön toimijoina ja käyttäjinä sekä sitä koskevan kehitystyön ja suunnittelun osapuolina. Verkottuminen ja asiantuntijatehtävät Vuonna 2014 arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntija osallistui kansainvälisen arkkitehtuurikasvattajien verkoston Playce ry:n toimintaan tuottamalla ruotsinkielisten opettajien koulutuspaketin yhteistyössä Playce:n ruotsalaisten jäsenten kanssa sekä kansainvälisen arkkitehtiliittojen kattojärjestön UIA:n Architecture & Children työryhmän toimintaan järjestämällä kansainvälisen Golden Cubes Awards - arkkitehtuurikasvatuksen kilpailun Suomen osakilpailun. Lisäksi asiantuntija osallistui Europa Nostra Awards tuomarointiin Education, Training and Awareness raising - kategoriassa. 20

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kouluopetuksen avaintaitoja käsittelevä eurooppalainen verkosto http://keyconet.eun.org Yleistä KeyCoNet-projektista KeyCoNet (2012 2014) on eurooppalainen verkosto, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Arkkitehtuuri voimavarana. Jukka Kullberg

Arkkitehtuuri voimavarana. Jukka Kullberg Arkkitehtuuri voimavarana Jukka Kullberg 24.1.2014 Arkkitehtuuri on osa koko Vantaan kehittämisstrategiaa Hyvä kaupunkiympäristö on edellytys sekä asukkaiden viihtymiselle että kaupungin kilpailukyvylle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Team Finland -esittely

Team Finland -esittely Team Finland -esittely Arktisuus elintarvikeviennin mahdollisuutena 16.11.2016 Kirsi Kosunen Etelä-Savon Team Finland koordinaattori 14/11/2016 Team Finland -viestintä, syyskuu 2016 2 Team Finland pähkinänkuoressa

Lisätiedot

RAKENNETUN SUOMEN TARINA

RAKENNETUN SUOMEN TARINA RAKENNETUN SUOMEN TARINA LASSE ANSAHARJU / VASTAVALO.FI Rakennusurakka Suomi: runsaan sadan vuoden työ takana, mitä siitä näkyy tässä ajassa? Kirja on ainutlaatuinen esitys rakennetun ympäristömme vaiheista

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Taiteen paikka on lähellä meitä

Taiteen paikka on lähellä meitä Taiteen paikka on lähellä meitä Foto: Minna Sirnö Pari sanaa Taikesta Pari sanaa Taikesta Oikeutemme taiteeseen ja kulttuuriin Foto: Minna Sirnö % Taiken hakijoista % Taiken kaikista tuista % Taiken alueellisista

Lisätiedot

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941

GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 GUNNEL ADLERCREUTZ s. 1941 Adlercreutz & Co., arkkitehtitoimisto Oy, osakas; suunnittelijana useissa eri arkkitehtitoimistoissa (1970-1990luvuilla) Espoon kaupunki, asemakaava- ja talosuunnitteluosasto,

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Sisustusarkkitehdit SIO ry kevätkokous 2016

Sisustusarkkitehdit SIO ry kevätkokous 2016 SISUSTUSARKKITEHDIT SIO ry www.sio.fi TOIMINTAKERTOMUS 2015 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sisustusarkkitehtien valtakunnallisena, aatteellisena ja ammatillisena järjestönä sekä tukea jäsentensä ammattitaidon

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla

Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla Opin ovi klinikka 1.12.2011 Paula Tyrväinen (paula.tyrvainen@cimo.fi) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Esityksen sisältö 1.CIMO lyhyesti 2.Vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA

TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA TANSSIN TIEDOTUSKESKUKSEN STRATEGIA 2014 2018 Tanssin Tiedotuskeskuksen strategian vuosille 2014 2018 valmistelu aloitettiin loppuvuodesta 2012. Prosessi saatiin valmiiksi vuoden 2013 lopussa. Osana strategiatyötä

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen /

Yleiskaava Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / Yleiskaava 2029 Andrei Panschin & Matilda Laukkanen / 9.12.2016 Esityksen sisältö Yleiskaavan 2029 tavoitteisto ja eteneminen Asukasnäkökulma suunnittelussa Turun kaupungin visio 2029 Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara

Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio. Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara Tähtäimessä Kiina 8:30 10:00, sessio Opetusneuvos Tiina Vihma-Purovaara 23.5.2012 Kiina ja Suomi, OKM:n tavoitteet OKM:n hallinnonalan toimijoiden yhteistyö ja verkottuminen suhteessa Kiinaan pyöreän pöydän

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus

Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö. RISTIKKI ryhmän ehdotus Tutkimuspalveluiden kansallinen yhteistyö RISTIKKI ryhmän ehdotus 1 Ristikki -ryhmä RIS (Research & Innovation Services) + tikki Ryhmä perustettiin 2011 Tutkimushallinnon päivien yhteydessä Ryhmä vai tehtäväkseen

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Child in the City konferenssi Firenzessä 27.-29. lokakuuta, 2010 Saija Turunen ja Kirsi Nousiainen Taustaa Child in the City 2010 konferenssin tavoitteena oli rohkaista

Lisätiedot

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS

LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS MUISTIO 1 (6) LUVY:N HAJAJÄTEVESIHANKKEEN OHJAUSRYHMÄN VI KOKOUS Aika: Torstai 12.2.2009 klo 9.15 12.15 Paikka: Yrkeshögskolan Novia, Raasepori Läsnä: Patrik Skult Inkoo, Siuntio Ory Seija Kannelsuo-Mantynen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh

JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh JOENSUUN KAUPUNGIN VIERAANVARAISUUS-, EDUSTUSKÄYTÄNTÖ- JA MENETTELYTAPAOHJEET Kh. 21.12.2012 646 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Vieraanvaraisuuden tarkoitus... 3 3. Vierailun tai vieraanvaraisuuden luonne...

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Rural Youth Project must be the best thing in the world!

Rural Youth Project must be the best thing in the world! Rural Youth Project must be the best thing in the world! Toteutettiin ajalla 1.8.2012 31.12.2014 Yhteistyökumppaneina: *Järvi - Kuopion seurakunta * Espanjan Leader-ryhmän GAL -Sierra del Jarama + 17 muun

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä

Ajankohtaista ministeriöstä Ajankohtaista ministeriöstä Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 18.3.2015 Mirva Mattila Esityksen sisältö Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskuksen messumatkat 2010

Tanssin Tiedotuskeskuksen messumatkat 2010 1 Vuosikertomus 2010 LIITE 1 Tanssin Tiedotuskeskuksen messumatkat 2010 Tokyo Performing Arts Market (TPAM), Tokio Japani 27.2. 5.3.2010 Tokyo Performing Arts Market (TPAM) on vuosittain järjestettävä

Lisätiedot

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta

Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Infopankki.fi kotoutumisen tukena omakielistä tietoa Suomesta ja kotikunnasta Eija Kyllönen-Saarnio 28.1.2016 Viestintä turvapaikanhakijoiden vastaanotosta ja maahanmuuttajien kotouttamisesta -seminaari

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere

KNX 25 vuotta. KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere KNX 25 vuotta KNX Finland ry Puheenjohtaja Veijo Piikkilä Tampere 1990-1991 EHS EIB Windows 3.0 BatiBus 06.08.1991: http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html 2 1991-1994 1991: 1. Väyläyhdisti (Siemens)

Lisätiedot

Liite hankkeen maksatushakemukseen Projektikoodi: A32454 Projektin nimi: Avaa silmäs, oot kaupunkipuistos!

Liite hankkeen maksatushakemukseen Projektikoodi: A32454 Projektin nimi: Avaa silmäs, oot kaupunkipuistos! Liite hankkeen maksatushakemukseen Projektikoodi: A32454 Projektin nimi: Avaa silmäs, oot kaupunkipuistos! I Avaa silmäs, oot kaupunkipuistos! -näyttely Satakunnan Museon Luontotalo Arkissa 4.5.-29.9.2013

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia

Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Rinnakkaistallennuksen arkea, haasteita ja mahdollisuuksia Kimmo Koskinen Helsingin yliopiston kirjasto Verkkopalvelut LYNET-seminaari 5.6.2013 10.6.2013 1 Esityksen teemoja Open Acces julkaisemisen perusteita

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja

Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015. Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Viestintä Ilmatieteen laitoksessa Avoin hallinto 27.3.2015 Nina Kukkurainen viestintäjohtaja Ilmatieteen laitos - talo täynnä tarinoita Aihealueemme ihmislähtöisiä, siis jatkuvasti mediaa kiinnostavia

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot