Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015"

Transkriptio

1 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi muodostuu kolmestatoista merkittävästä kiinteistö- ja rakentamisalaa edustavasta järjestöstä. Foorumi on koonnut koko alan yhteiset tavoitteet, jotka se toivoo huomioitavan hallitusohjelmassa Energiatehokkuuden parantaminen erityisesti olemassa olevassa rakennuskannassa Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen Talousrikollisuuden torjunta Rakennetun ympäristön ministeriön perustaminen

2 Arvoisa päättäjä Kiinteistö- ja rakentamisalan järjestöistä muodostuva Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi on laatinut yhteiset hallitusohjelmatavoitteet asioista, jotka vaikuttavat vahvasti suomalaiseen hyvinvointiin. KIRA-foorumi on kansainvälisesti ainutlaatuinen yhteistyöryhmä, joka muodostuu rakennettua ympäristöä, eli rakennuksia ja infrastruktuuria tuottavista ja ylläpitävistä toimialoista. Huolehdimme muun muassa siitä, millaisissa rakennuksissa asumme ja työskentelemme, miten hoidamme kansallisvarallisuuttamme ja miten vastaamme päästövähennystavoitteisiin. Me allekirjoittaneet, KIRA- foorumin kolmetoista järjestöä, edistämme rakentamisen ja kiinteistönpidon laatua ja korkeaa osaamista. Vastuu siitä, että rakennettava ympäristö on terve ja energiatehokas vuosikymmentenkin jälkeen, on otettava nyt. Olemme yhdistäneet voimamme myös taistelussa harmaata taloutta vastaan. Pyydämme lukemaan tämän julkaisun ja jakamaan sitä edelleen. Toivomme Teidän osaltanne tukevan sitä, että suomalaisten elinympäristöä kohentavat toimenpide-ehdotuksemme ovat osa tulevaa hallitusohjelmaa. Kunnioittaen KIRA-foorumin johtoryhmä Helena Kinnunen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Helena Soimakallio Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Pekka Leskinen Viherympäristöliitto ry Vesa Juola Arkkitehtitoimistojen liitto ry Tero Heikkilä Isännöintiliitto ry Pia Gramén Kiinteistöpalvelut ry Olli-Heikki Kyllönen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Timo Myllys Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Ilkka Salo LVI-talotekniikkateollisuus ry Matti Rautiola Rakennustietosäätiö RTS Jukka Malila Kiinteistövälitysalan Keskusliitto KVKL ry Harri Hiltunen Suomen Kiinteistöliitto ry Tarmo Pipatti Rakennusteollisuus RT ry

3 Teema 1 Energiatehokkuuden parantaminen erityisesti olemassa olevassa rakennuskannassa Rakennusten osuus suomalaisten energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia ja nykyisillä energiantuotantotavoilla hiilidioksidipäästöistä noin kolmannes. Tämän vuoksi kiinteistö- ja rakentamisalan rooli energiatehokkuuden parantamisessa on merkittävä. Vuonna 2012 otetaan käyttöön rakentamisen uudet energiamääräykset, jotka vaikuttavat tehokkaasti uudisrakentamiseen. Ala korostaakin, että päähuomio on nyt kiinnitettävä nykyisten rakennusten käytön kehittämiseen, ylläpitoon ja uudistamiseen, sillä noin puolet vuonna 2050 käytössä olevista rakennuksista on olemassa jo nyt luvulla energiansäästötoimenpiteitä tehtiin monesti sisäympäristön kustannuksella, mistä aiheutui terveysongelmia. Riski tähän on olemassa nytkin. Siksi energiatehokkuutta parannettaessa on aina varmistettava myös hyvät ja terveelliset sisäolosuhteet. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin toimenpide-ehdotukset rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi: Rakennuksen kaikkien merkittävien remonttien suunnittelu on tehtävä ammattitaitoisesti ja siihen pitää sisältyä myös energiatehokkuuden ja sisäympäristön parantamisen tarkastelu. Energiatehokkuuden parantamiseen tarvitaan kannustimia, joita voivat olla esimerkiksi a) energiatehokkuuden parantamisen edellyttämän tilankäytön jättäminen rakennusoikeuden ulkopuolelle b) suhdanneluonteiset avustukset energiatehokkuuden parantamiseen c) kotitalousvähennyksen jaksotusmahdollisuus useammalle vuodelle, kun kyseessä on energiatehokkuusremontti d) lisä- ja täydennysrakennusoikeuksien saamisen helpottaminen. Rakentamismääräyksiin täydennetään vaatimukset riittävästä mittaroinnista ja visualisoinnista, mikä helpottaa kulutuksen ja olosuhteiden seurantaa ja ohjaa oikeisiin käyttötottumuksiin. Huoltokirja on otettava aktiiviseen käyttöön myös olemassa olevassa rakennuskannassa. Korjausrakentamisen ja ylläpidon erityistarpeet huomioidaan paremmin koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä. Ehdotusten lähtökohta on, että ne ovat kustannuksiin nähden tehokkaita, selkeitä ja käyttäjälähtöisiä. Ne ovat myös toteutettavissa ja hallinnoitavissa joko nykyisen säädännön puitteissa tai pienehköillä olemassa oleviin säädöksiin tehtävillä muutoksilla. Kustannustehokkuus korostuu Valmiin rakennuskannan energiatehokkuusvaatimuksissa kustannustehokkuuden merkitys korostuu. Tarvittavien investointien takaisinmaksuajat eivät saa muodostua kohtuuttoman pitkiksi. Usein kustannuksiltaan tehokkaimpia ovat toimenpiteet, joilla kannustetaan ja mahdollistetaan tilojen energiatehokasta käyttöä. Esimerkiksi kulutuksen mittaukset, visualisoinnit ja ohjaus ovat tehokkaita toimenpiteitä. Taloteknisten järjestelmien säännöllisen huollon ja ylläpidon sekä oikean ja tarkoituksenmukaisen käytön merkitystä pitää painottaa. Suurin säästö voidaan usein saavuttaa lämmön talteenotossa. Uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa kiinteistö- tai aluekohtaista sähkön ja lämmön tuotantoa pitää tukea korjausrakentamisen yhteydessä. Energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin tulee kannustaa ensisijaisesti muiden korjausten yhteydessä, koska etenkin rakenteisiin kohdistuvat energiatehokkuustoimenpiteet tulevat erillistoteutuksina kohtuuttoman kalliiksi. Toimitilojen kiinteistönhoidon yhteydessä tapahtuvalla aktiivisella energianhallinnalla muun muassa rakennusautomaatiota hyödyntäen sekä muilla ennakoivilla toimenpiteillä on suuri merkitys energiankulutuksen pienentämisessä. Sekä energiankulutuksen pienentämisen että kustannusten kannalta tehokkaimmat toimenpiteet edellyttävät ammattimaista ja huolellista suunnittelua, toteutusta, käyttöä ja ylläpitoa. Ne liittyvät pääsääntöisesti rakennusautomaation nykyaikaistamiseen ilmanvaihdon käyttöön ja uudistamiseen :: lämmön talteenotto :: tarpeenmukainen käyttö, ohjaus ja huolto valaistukseen :: valaisintyyppi :: tarpeenmukainen käyttö ja ohjaus vedenkulutukseen :: kulutuksen mittaus :: verkoston paine ja vesikalusteet Näiden parannustoimenpiteet ovat usein kustannustehokkaita, vaikka ne toteutettaisiin erikseen osana kiinteistön suunnitelmallista käyttöä ja ylläpitoa. Energiankulutukseen ja ekologisuuteen voidaan vaikuttaa myös muun muassa energialähteen valinnalla :: lämpöpumput :: uusiutuva energia lisäeristyksellä energiatehokkaammilla rakenneosilla :: ikkunat ja ovet alueellisilla ratkaisuilla :: mm. alueelliset energiaratkaisut Näiden osalta kustannustehokkuus on yleensä heikompi ja muutostyöt on perusteltua tehdä vain muun suuremman korjauksen yhteydessä. Ilmalämpöpumpun asentaminen suoran sähkölämmityksen asuntoon on kuitenkin usein itsenäisenäkin toimenpiteenä ekologisesti ja taloudellisesti perusteltua.

4 Teema 2 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen Osaamis- ja koulutustarpeiden määrällistä ja laadullista ennakointia sekä seurantaa pitää tehdä jatkuvasti ja tiiviissä yhteistyössä kaikkien kiinteistön elinkaareen liittyvien toimialojen kesken. Alaa on käsiteltävä lähtökohtaisesti yhtenä kokonaisuutena kattaen tasapuolisesti eri ammattialueet. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin toimenpide-ehdotukset osaamisen ja työvoiman saannin turvaamiseksi: Luodaan valtakunnallinen, ajan tasalla oleva ja kiinteistö- ja rakentamisklusterin lähtökohdista rakennettu sähköinen tietokanta todellisista koulutusmääristä kaikilla koulutustasoilla. Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja tutkintotoimikunnat kootaan Opetushallituksessa samaan rakennetun ympäristön klusteriin. Isännöintialan koulutustarpeet selvitetään ja koulutusta kehitetään esiin tulevien tarpeiden mukaisesti. Kaikille kiinteistönvälitystehtävissä toimiville säädetään pakolliseksi LKV-koe tai muulla tavoin osoitettu LKV-pätevyys. Kaikilla koulutustasoilla luodaan edellytyksiä ymmärtää rakennetun ympäristön merkitys ja vaikutus hyvinvointiin, kestävään kehitykseen ja kilpailukykyyn. Työelämälähtöisten opetusmenetelmien käyttöä lisätään. Opetushenkilöstön työelämäjaksot on saatava aktiivisemmin käyttöön ja oppilaitoksiin on luotava uusia keinoja helpottamaan opettajan siirtymistä työelämäjaksoille. Koulutusaikaa ammatillisissa tutkinnoissa on voitava lyhentää nykyisestä kolmesta vuodesta. Kansainvälisyysnäkökulma otetaan huomioon opetussuunnitelmissa. Aikuiskoulutusta on lisättävä alan vaihtamisen helpottamiseksi. Aiemmin hankitun osaamisen hyödyntämistä on kehitettävä. Työvoimapoliittisissa palveluissa on huomioitava kiinteistö- ja rakentamisalan kasvavat ja monipuolistuvat osaamisvaatimukset. Ulkomaisen työvoiman kasvu erityisesti kiinteistöpalvelualalla on mahdollistettava. Suomalaisten ja ulkomaalaisten työehtojen ja verokohtelun tulee olla yhdenmukaiset. Yhteiskunnan on otettava nykyistä isompi vastuu maahanmuuttajien kielikoulutuksesta. Oppilaitosten resurssit varmistettava, yksiköiden erikoistumista edistettävä Kiinteistö- ja rakentamisalalle koulutettavien nuorten määrä on tulevalla hallituskaudella pidettävä tasolla, jolla alan tarpeisiin voidaan vastata. Joissakin tutkintosuunnissa, kuten kiinteistöpalvelualan eli kiinteistönhoidon ja siivouksen, ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien määrää on kasvatettava pikaisesti. Kiinteistö- ja rakentamisalan ulkopuolisilta koulutussuunnilta ja ammateista alalle tulevien ja tulleiden osaamisen ja koulutuksen kehittämistarpeita tulee myös selvittää. Koulutusta tarjoavien oppilaitosten resurssien riittävyys on varmistettava korkeatasoisen perusopetuksen ja -tutkimuksen takaamiseksi. Koulutuksen tarjoajille on kehitettävä koulutustasosta riippumattomia, vertailukelpoisia mittareita, joiden avulla koulutuksen laatua voidaan ohjata. Koulutuksen keskeyttämisen syyt tulee selvittää ja ryhtyä tarvittaviin toimiin keskeyttämisten ennalta ehkäisemiseksi. Työvoimavaltaisten alojen, kuten kiinteistöpalvelu- ja rakennusalojen, työvoiman saanti tulee turvata niin, että niille varataan riittävästi koulutuspaikkoja sekä nuoriso- että aikuiskoulutuksessa kaikilla koulutusasteilla. Oppilaitoksia pitää rohkaista erikoistumaan alueellisiin vahvuuksiinsa nojautuen. Erikoistumisen on perustuttava paikalliseen verkostoitumiseen yritysten, tutkimuslaitosten ja esimerkiksi ELY-keskusten kautta koordinoitujen kansallisten ohjelmien kanssa. Näin syntyvien alueellisten osaamisklustereiden tulee valtakunnallisessa tarkastelussa täydentää toisiaan. Opetuksen sisällöt ajan tasalle Toimialan painopiste on Suomessa siirtymässä uudisrakentamisesta uudistamiseen, korjausrakentamiseen, kiinteistöjen ylläpitoon sekä käyttöön. Alalla työskentelevien on sitouduttava alusta alkaen käyttäjälähtöiseen ja kulttuuriarvoja säilyttävään elinkaariajatteluun, jota voi soveltaa niin fyysisiin rakenteisiin kuin toimintatapoihinkin. Tehokkain keino kestävämmän kulttuurin syntymiselle on huomioida se kaikessa koulutuksessa. Hallituskaudella tärkeitä ajankohtaisia osaamisalueita korjausrakentamisen lisäksi ovat muun muassa energiatehokkuus, uudet energiaratkaisut, kosteus- ja homekysymykset sekä eurokoodien myötä uudistunut mitoitusjärjestelmä. Opetuksen tavoitteiksi tulee yhdistää korkea teknistaloudellinen osaaminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, ammattiylpeys sekä vastuullinen ja asiakaslähtöinen toiminta. Opetusmenetelmien kehittäminen Osaamisvaatimusten kasvu, monipuolistuminen ja jatkuva muuttuminen haastavat perinteiset opetussisällöt ja oppimisen mallit. Perusosaamisalueiden tinkimätön läpikäynti luo opiskelijalle välttämättömän osaamispohjan, mutta tutkintosuunnan kilpailukyvyn mittaa nuorten mielikuva opetusyksikön ajassa pysymisestä. Tavoite on, että kiinteistö- ja rakentamisala houkuttelee lahjakkaita ja motivoituneita nuoria. Opetushenkilöstöä tulee tukea ajankohtaisten ja työelämälähtöisten menetelmien käytössä koulutuksin, joustavin metodikokeiluin sekä riittävillä opetukseen varatuilla resursseilla. Opiskeluaikana toteutettavat poikkitieteelliset yhteishankkeet koulivat opiskelijoita työelämään. Työelämästä tulevat vierailuluennoitsijat tuovat oman hyödyllisen lisänsä opetukseen. Aikuiskoulutuksen rooli ammatilliseen perustutkintoon ja ammattitutkintoon johtavana väylänä kasvaa erityisesti maahanmuuttajien keskuudessa. Valtion tulee osallistua nykyistä suuremmalla osuudella valtakunnallisten näyttötutkintoaineistojen laadun ja yhteismitallisuuden varmistamiseen tähtäävän puolueettoman toimijan, ALVARin, materiaalien tuottamiskustannuksiin. Elinikäinen oppiminen korostuu jatkuvasti, mikä edellyttää toimialan täydennys-, jatko- ja muuntokoulutuksen kokonaistarkastelua. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja hyväksi lukemisen luotettavia menettelytapoja tulee eriasteisissa koulutuksissa ja osaamisen näytöissä kehittää ja ottaa käyttöön. Toimenpiteillä tulee edistää myös elinikäisen oppimisen ja työelämävalmiuksien säilymistä ja jatkuvaa kehittymistä. Ammatillisen tutkinto- ja pätevöitymistavoitteisen koulutuksen rakenteiden uudistamisen lisäksi tulee uudistaa myös rahoitusjärjestelmiä. Uudistusten keskeisinä periaatteina tulee olla laatu ja vaikuttavuus. Kansainvälisen yhteistyön lisääminen Kiinteistö- ja rakentamisalan tilaaja-, käyttäjä- ja omistajatahot ovat kansainvälistyneet kymmenessä vuodessa voimakkaasti, ja nyt sama ilmiö

5 on laajasti toteutunut myös työntekijätasolla. Kansainvälistymisen etujen hyödyntämiseksi ja haittojen ennaltaehkäisemiseksi tulee kaikkiin opintosuunnitelmiin lisätä kansainvälisyysnäkökulma. Opettaja-, opiskelija- ja tutkijavaihto ovat keskeisiä keinoja kansainvälisen koulutuksen ja yhteistyön kehittämisessä. Monikulttuurisuuden mukanaan tuomat haasteet on tunnistettava omaksi kansainvälistymisen alueekseen, joka on huomioitava kaikessa alan koulutuksessa. Kiinteistö- ja rakentamisalan korkeimman tieteellisen tutkimuksen alueella Suomi on profiloitunut luotettavaksi kansainvälisten konferenssien pitopaikaksi. Tätä mielikuvaa tulee aktiivisesti hyödyntää ja kehittää vienninedistämisen työkaluna. Työnvälityspalvelujen ja työvoimapoliittisen koulutuksen kehittäminen työelämälähtöisemmäksi Sähköisiä työnvälityspalveluja ja tukijärjestelmiä tulee kehittää niin, että ne aktivoivat työnhakijoita enemmän omaehtoiseen työnhakuun. ELY-keskusten työelämätuntemusta on vahvistettava KIRA-toimialojen osalta ja TE-toimistojen rekisteröintikäytäntö on saatava vastaamaan työelämän tarpeita. Rekisteröinnissä on otettava nykyistä paremmin huomioon se, etteivät kaikki työttömät työnhakijat sovellu yhä monipuolisempaa osaamista vaativiin kiinteistöja rakentamisalan töihin. Työvoimapoliittisen koulutuksen määrärahoja on suunnattava yritysten tarpeista lähtevään koulutukseen ja yrityksen ja työelämän tarpeet on koulutuksen suunnittelussa huomioitava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työvoimapoliittisen koulutuksen tehokkuuden mittaamisessa on korostettava koulutuksen jälkeisen työllistymisen roolia. Ulkomaisen työvoiman käyttö mahdollistettava Erityisesti jatkuvasta työvoimapulasta kärsivä kiinteistöpalveluala tarvitsee tulevaisuudessa yhä enemmän ulkomaista työvoimaa. Myöskään rakentamisalalla suomalainen työvoima ei yksin riitä korvaamaan mittavaa eläkepoistumaa. Työperäiseen maahanmuuttoon on laadittava nykyistä selkeämmät säädökset ja toimintaohjeet. Maahanmuuttajien kielikoulutukseen liittyvää vastuunjakoa tulee selkeyttää ja varmistaa, ettei suomen tai ruotsin kielten koulutus jää yksinomaan yritysten harteille. Ulkomaisten työntekijöiden työehtojen noudattamisen viranomaisvalvontaa on lisättävä ja lainsäädäntöä muutettava niin, että ulkomaalaisten ja suomalaisten työntekijöiden verokohtelu on mahdollisimman yhdenmukaista. Rakentamisalalla työskenteleville on säädettävä pakolliseksi veronumero ja perustettava veronumerorekisteri. Veronumerokäytäntö helpottaisi valvontaa ja tehostaisi ulkomaisten lähetettyjen työntekijöiden verovastuuta. Teema 3 Talousrikollisuuden torjunta Talousrikollisuuden ja harmaan talouden aiheuttamat menetykset yhteiskunnalle ovat vuositasolla useita miljardeja euroja. Harmaa talous vaikeuttaa lisäksi rehellisesti toimivien yritysten liiketoimintaedellytyksiä. Viime vuosina tilanne on kehittynyt huonompaan suuntaan erityisesti työvoimavaltaisilla aloilla. Rakentamisalalla yhteiskunnalta jää saamatta veroja ja muita lakisääteisiä maksuja arviolta noin 500 miljoonaa euroa vuosittain. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin toimenpide-ehdotukset talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumiseksi: Rakennusalalle perustettavan yrityksen vastuuhenkilöiden taustat on tarkistettava. Rakennusalan urakanantajien ilmoitusvelvollisuus alihankkijoille suoritetuista maksuista ja työmaalla työskentelevistä työntekijöistä säädetään pakolliseksi. Kiinnijääminen rakennusalalla harjoitetusta talousrikollisuudesta on varmistettava. Tilaajavastuulakia tulee uudistaa ja sen vaikuttavuutta tehostaa vaatimalla selvityksiä kaikilta yrityksiltä sekä lisäämällä valvontaa. Lain perusteella vaadittavien todistusten tietosisältöä on kehitettävä, ja lain edellyttämien selvitysten saatavuutta helpotettava. Kotitalousvähennys tulee säilyttää. Perustettavan yrityksen vastuuhenkilöiden taustojen tarkastaminen Patentti- ja rekisterihallitus tulee velvoittaa tarkastamaan rakennusalalle perustettavan uuden yrityksen vastuuhenkilöiden taustat. Jotta yritys voidaan merkitä kaupparekisteriin, edellytykseksi tulee asettaa, että yrityksen vastuuhenkilöt eivät ole aiemmin syyllistyneet talousrikoksiin tai harmaan talouden harjoittamiseen. Niin sanotut kertakäyttöyritykset ovat nykyisin tyypillisiä rakennusalalla. Epärehellinen yrittäjä perustaa uuden yrityksen ja jatkaa sen nimissä toimintaa, kun edellinen yritys on esimerkiksi joutunut maksuvaikeuksiin. Urakkamaksujen ja työntekijätietojen ilmoitusvelvollisuus Ilmoitusvelvollisuus parantaa merkittävästi verohallinnon mahdollisuuksia tunnistaa harmaan talouden ja pimeän työn harjoittajat ja kohdistaa tarkastustoimensa niihin. Verottaja saa urakanantajilta tiedot kaikista urakoitsijoille suoritetuista maksuista ja voi verrata niitä rekistereissään oleviin tietoihin. Päätoteuttajilta verottaja saa työmaiden palkansaajien tiedot ja pystyy vertaamaan niitä ennakonpidätystietoihin. Ilmoitettavat tiedot on määriteltävä niin, että ne on helppo kerätä eivätkä aiheuta kohtuutonta lisätyötä myöskään pienille yrityksille. Verottajan on kehitettävä omia järjestelmiään niin, että se pystyy hyödyntämään ilmoitusten sisältämät tiedot ja myös antamaan ilmoittajille palautetta saavutetuista hyödyistä.

6 Tällä hetkellä monet merkittävät rakennusalan toimijat antavat jo verottajalle vapaaehtoisesti kulkulupatietoja työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä neljännesvuosittain tietoja solmimistaan alihankintasopimuksista. Vapaaehtoisuus ei enää riitä vaan menettely on saatettava pakolliseksi. Kiinnijäämisen varmistaminen Kiinnijääminen talousrikoksista varmistetaan paitsi järjestelmiä kehittämällä myös valvonnan avulla. Talousrikosasioihin perehtyneiden poliisin ja verottajan tutkijoiden sekä talousrikossyyttäjien määrää tulee lisätä, jotta talousrikokset paljastuvat ja talousrikosjuttujen käsittely nopeutuu. Myös pimeää työtä tekevien kiinnijäämisriskiä on tehostettava ja varmistettava, että heille tulee pimeästä työstä rangaistusseuraamuksia. Työsuojelutarkastajien ja verottajan reaaliaikaiseen valvontatyöhön on kohdistettava entistä enemmän resursseja, ja valvonnan pitää näkyä työmailla. Työsuojelutarkastajat valvovat tilaajavastuulain noudattamista, henkilötunnisteen käyttöä ja ulkomaalaisten työskentelyoikeuden perusteita. Yritykset vaativat sopimuskumppaneiltaan selvityksiä ja toimittavat viranomaisille tietoja. Niiden rooli taistelussa talousrikollisia vastaan on kaventaa rikollisten toimintapiiriä ja auttaa viranomaisia kohdistamaan toimenpiteensä oikein. Yritykset tarvitsevat tuekseen vahvaa viranomaisvalvontaa, sillä yrityksillä ei ole käytössään samoja valvontakeinoja ja valtuuksia kuin viranomaisilla. Tilaajavastuulain kehittäminen Tilaajavastuulaista on poistettava vakiintuneen yrityksen ja vakiintuneen sopimussuhteen käsitteet, koska ne ovat johtaneet lain puutteelliseen noudattamiseen.selvitykset tulee vaatia kaikilta. Ulkomaisilta yrityksiltä vaadittavien tietojen osalta laissa on todettu, että ulkomaisten yritysten tulee toimittaa vastaavat todistukset tai muu hyväksytty selvitys. Laissa tulee selventää, millaisia selvityksiä ulkomaisilta yrityksiltä vaaditaan. Eläkevakuutustodistusten sisältöä tulee täsmentää siten, että todistuksesta ilmenee kuinka monta työntekijää vakuutus kattaa. Tällöin tilaaja voi paremmin tunnistaa vilpilliset yritykset, jotka eivät maksa kuin osan oikeasta eläkemaksusta. Lainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että viranomaisilta tai lakisääteistä tehtävää hoitavilta tahoilta peräisin olevien tietojen julkisuutta laajennetaan. Kaikki tilaajavastuulain edellyttämät tiedot tulee saattaa sähköiseen muotoon, helposti ja maksutta saataville. Kotitalousvähennyksen säilyttäminen Kotitalousvähennys tulee säilyttää. Se on tehokas keino vähentää harmaan talouden ja pimeän työn harjoittamista esimerkiksi rakentamis-, remontoimis- ja siivouspalveluissa, joita kotitaloudet ostavat. Teema 4 Rakennetun ympäristön ministeriön perustaminen Viimeksi kuluneen hallituskauden aikana liikennealan hallinto järjestettiin kaikki liikennemuodot kattavaan Liikennevirastoon, mikä takaa eri liikkumismuotojen keskinäisen tasavertaisuuden. Samalla parannettiin edellytyksiä yli hallituskausien ulottuvalle pitkäjänteiselle kehittämistyölle. Vastaavasti ympäristöministeriöön perustettiin rakennetun ympäristön osasto, johon keskitettiin asumiseen, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvät asiat. Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin toimenpide-ehdotus: Valtakunnallista koordinointia varten on perustettava uusi rakennetun ympäristön ministeriö. Sen tulee yhdistää nykyiset maankäytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen (MRAL) hallinnonalat eri ministeriöistä. Seuraavaksi kokonaisnäkemys ja pitkäjänteisyys on ulotettava hallinnollisiin rakenteisiin korkeinta tasoa myöten. Tämä on tärkeää erityisesti jotta rakennetulle ympäristölle asetetut erittäin tiukat päästövähennystavoitteet olisi realistista saavuttaa.

7

8 Suomen kansallisvarallisuudesta noin 70 prosenttia on rakennetussa ympäristössä. Kiinteistö- ja rakentamisalan vuotuisen toiminnan arvo on noin 50 miljardia euroa, josta noin viidennes syntyy kansainvälisistä toiminnoista. Ala työllistää yli henkilöä Suomessa.

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015 Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet 2011 2015 Lehdistötilaisuus 28.2.2011 KIRA-foorumi KIRA-foorumin hallitusohjelmatavoitteet Energiatehokkuuden parantaminen erityisesti olemassa

Lisätiedot

hallitusohjelmatavoitteet

hallitusohjelmatavoitteet hallitusohjelmatavoitteet 2015 2019 1 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HALLINTO KOOTTAVA YHTEEN 2 OSAAMISEN JA TYÖVOIMAN SAATAVUUS TURVATTAVA 3 SUOMESTA MAAILMAN KILPAILU- KYKYISIN TOIMINTATYMPÄRISTÖ Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 8.1.2014 kello 12 13 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Talonrakennusteollisuuden

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS LAUSUNTO 8.5.2013 Valtiovarainministeriö Vero-osasto Lausuntopyyntö 19.3.2013 VM030:00/2013 ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS Kiinteistöpalvelut ry kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa

Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa Kiinteistöpalveluala kiinteistön elinkaaressa KIRA-Akatemia 6.10.2017 elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry Kiinteistön elinkaaren loppupään toimijoita ja tehtäviä Ympäristöanalyysi

Lisätiedot

EK on valmis talkoisiin

EK on valmis talkoisiin EK on valmis talkoisiin Ajankohtaisseminaari harmaan talouden torjunnasta 10.1.2011 Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen Elinkeinoelämän keskusliitto Harmaa talous Harmaan talouden ongelmiin suhtauduttava vakavasti

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden hallitusohjelmatavoitteet

Rakennusteollisuuden hallitusohjelmatavoitteet Rakennusteollisuuden hallitusohjelmatavoitteet 2015 26.1.2015 Rakennusteollisuuden peruskivet hallitusohjelmaan 2015 1. Maankäytön, asumisen, liikenteen ja rakentamisen ohjaus tulee keskittää samaan ministeriöön

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Mikä on tilaajavastuulaki? Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

HYVÄN ELÄMÄN PUITTEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISFOORUMI

HYVÄN ELÄMÄN PUITTEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISFOORUMI HYVÄN ELÄMÄN PUITTEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISFOORUMI KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALA luo hyvän elämän puitteet Suomen kiinteistö- ja rakentamisala muodostuu rakennettua ympäristöä, rakennuksia ja infrastruktuuria

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki Ote tilaajavastuulaista: tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset

Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset PIDÄ HUOLTA messuseminaari OMA KOTI messut 12.4.2013 Helsinki Suomen Omakotiliitto Rakennusneuvos Erkki Laitinen Hallitusohjelman ilmasto- ja energia-asioita

Lisätiedot

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj

EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito. 1 Lassila & Tikanoja Oyj EKOHUOLTO+ Kustannustehokkaan kiinteistön täysihoito 1 Lassila & Tikanoja Oyj TAVOITTEENA ENERGIATEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUDEN AVAIN ON ASENTEISSA JA OSAAMISESSA Ennakoiva kiinteistöhuolto: Ekohuolto koulutetut

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS VUONNA 2008 (HARMAA HIRVI, 2010) Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan harmaan

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö:

Rakennettu ympäristö: Rakennettu ympäristö: 99 % ihmisten ajankäytöstä 74 % Suomen kansanvarallisuudesta 63 % investoinneista 46 % kasvihuonepäästöistä 41 % energian loppukäytöstä 20 % bruttokansantuotteesta 11 % työllisyydestä

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen V-S:n koulutusstrategia/ Maahanmuuttajakoulutuksen teemaryhmä 8.6.2012 Sanna Halttunen-Välimaa EK Turku Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti

Lisätiedot

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa

FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa Mikko Löf / Kontiotuote Asiakaspalvelu-/suunnittelupäällikkö HTT :n teknisen ryhmän puheenjohtaja FinZEB -hanke Lähes nollaenergiarakentamisen

Lisätiedot

Liite kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunnan osaamis- ja toimialan ammatillisten tutkintojen tutkintorakenteen kehittämisesitykseen

Liite kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunnan osaamis- ja toimialan ammatillisten tutkintojen tutkintorakenteen kehittämisesitykseen Liite kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunnan osaamis- ja toimialan ammatillisten tutkintojen tutkintorakenteen kehittämisesitykseen 14.9.2015 Kiinteistöpalveluala kartalla - elintärkeää

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy Suomen Tilaajavastuu Oy Aspida Oy perustettiin vuonna 2006, joka muuttui Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi vuonna 2010. Enemmistöosakkaiksi 2010 perustettuun yhtiöön tulivat Rakentamisen Laatu RALA ry ja Sähkö-

Lisätiedot

Kiinteistöposti 20 vuotta -juhlaseminaari 10.4.2013. Finlandia talo, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen

Kiinteistöposti 20 vuotta -juhlaseminaari 10.4.2013. Finlandia talo, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Kiinteistöposti 20 vuotta -juhlaseminaari 10.4.2013 Finlandia talo, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Hallitusohjelman ilmasto- ja energia-asioita Pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta

Lisätiedot

Kiinteistöalan kehitysnäkymiä Suomessa

Kiinteistöalan kehitysnäkymiä Suomessa Kiinteistöalan kehitysnäkymiä Suomessa Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit EKHHL 20a juubeli foorum 20.11. 2015, Tallinnas Harri Hiltunen Suomen Kiinteistöliitto ry (Soome Kinnisvaraliidu) Harri.hiltunen@kiinteistoliitto.fi

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN ja rehtorien neuvostojen työryhmän suositukset Kansallinen Bologna seurantaseminaari Koulutuskeskus Dipoli, Espoo 25.5.2009 Pääsihteeri Liisa Savunen,

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011 TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011 Missio ja visio Missio Tuotamme hyvinvointia ja kilpailukykyä edistävää rakennettua ympäristöä Parannamme rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero. Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.fi Veronumerolaki Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita

Lisätiedot

RAKENNUSALAN VALVONTASUUNNITELMA 2013. Rakennuskonepäivät 8-10.11.2012

RAKENNUSALAN VALVONTASUUNNITELMA 2013. Rakennuskonepäivät 8-10.11.2012 RAKENNUSALAN VALVONTASUUNNITELMA 2013 Keijo Päivärinta Rakennuskonepäivät 8-10.11.2012 Keijo Päivärinta / Jan Rosqvist Valvonnan tavoite Valvonnan keskeinen ajatus on saada sirpaloitunut yrittäjäjoukko

Lisätiedot

Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi. 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu.

Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi. 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu. Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu.fi 2 Laki veronumerorekisteristä (HE 58/2011) Veronumero ja veronumerorekisteri

Lisätiedot

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010 Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu 2010 Rakennusteollisuus RT:n talonrakennustoimialan jäsenistön piirissä marraskuussa 2010 selvitys

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ääni rakennetun ympäristön puolesta

Ääni rakennetun ympäristön puolesta Ääni rakennetun ympäristön puolesta Sisältö Rakennusteollisuuden tavoitteet hallitusohjelmaan 2011 2015 3 Talousrikollisuuden torjuntaa on tehostettava 5 Koti- ja ulkomaiselle työvoimalle tulee taata yhtäläiset

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Tavoitteena hallitusohjelma 2015-2019 Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen AMKE:n yhteistyöfoorumi 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen verkon on oltava alueellisesti

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa?

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 12.4.2011 Suomen Tilaajavastuu Oy Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa Build Up Skills Finland 19.11.12 Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa ENERGIATEHOKKUUS Kuuma aihe, monta näkökulmaa Kiinteistöalalle profiilin noston mahdollisuus! 19.11.2012 Piia

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT

KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT 1 Lainsäädäntömuutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Miten rakennettua ympäristöä kehitetään kestävästi. Kimmo Tiilikainen Asunto-, energia- ja ympäristöministeri

Miten rakennettua ympäristöä kehitetään kestävästi. Kimmo Tiilikainen Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Miten rakennettua ympäristöä kehitetään kestävästi Kimmo Tiilikainen Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Pariisin ilmastosopimus Päästöjen ja nielujen tulee olla tasapainossa vuoteen 2050 mennessä

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015 Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti

Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan

Lisätiedot

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011 ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä Maria Dahlberg 1.12.2011 Tavoitteemme nuorten yhteiskuntatakuu projektiin liittyen 1. Haluamme olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

Arviointien kertomaa. Johtaja-forum, Kauko Hämäläinen Koulutuksen arviointineuvoston pj.

Arviointien kertomaa. Johtaja-forum, Kauko Hämäläinen Koulutuksen arviointineuvoston pj. Arviointien kertomaa Johtaja-forum, 9.6.2011 Kauko Hämäläinen Koulutuksen arviointineuvoston pj. Esityksen perusta Koulutuksen arviointineuvoston arvioinnit vuosina 2009-2011 Kohdistuneet mm. perusopetuksen

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen alueellinen kehittäminen ja yhteistyö

Aikuiskoulutuksen alueellinen kehittäminen ja yhteistyö Aikuiskoulutuksen alueellinen kehittäminen ja yhteistyö Osaava ja oppiva Pirkanmaa 2025 -seminaari 3.5.2012 Pirkanmaan ELY-keskus, Jukka Peltokoski 1 Urpo Harva 1958: Moni intomielin aikuiskasvatustyöhön

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet nzeb työpaja 22.8.2013 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä I kehitysjakso 2007-2013 II kehitysjakso 2013-2018

Lisätiedot

Asia. Lausunnon antajasta

Asia. Lausunnon antajasta Sivu 1 (5) Asia Hallituksen esitys HE 161/2012 vp eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Laatupalkintokilpailu Laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi

Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin. Energianeuvoja Tommi Tuomi Ajankohtaisia energia-asioita taloyhtiöihin Energianeuvoja Tommi Tuomi Kymenlaakson energianeuvonta Energianeuvoja Tommi Tuomi 020 615 7449 tommi.tuomi@kouvola.fi Sähköposti ja puhelin neuvontaa, neuvonta

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko Elinikäisen ohjauksen koordinaatio Harri Haarikko 30.10.2014 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet (OKM 2011) 1) Ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavilla ja ne vastaavat asiakkaiden

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin Taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskunnallisessa muutoksessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille

Lisätiedot

Johtamisen kehittämisverkosto Työseminaari 28.5.2013

Johtamisen kehittämisverkosto Työseminaari 28.5.2013 Johtamisen kehittämisverkosto Työseminaari 28.5.2013 Muutos, osaaminen ja johtamiskoulutus Koulutuskartoitus ja seminaarin ennakkokysely Johtamiskoulutusten kartoitus 1 Miltä tilanne näyttää? Alueellinen

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JOKAISEN ARJESSA RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT / 2025 / Selvitykset yleisistä tulevaisuuskatsauksista ja muissa maissa laadituista alan strategioista

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Talonrakennusalan koulutus tänään ja tulevaisuudessa? Matti Salo Talonrakennusalan kouluttaja

Talonrakennusalan koulutus tänään ja tulevaisuudessa? Matti Salo Talonrakennusalan kouluttaja Talonrakennusalan koulutus tänään ja tulevaisuudessa? Matti Salo Talonrakennusalan kouluttaja Rakennusalan aloitusmäärät laahaavat jäljessä alalla krooninen osaajapula, Raksu-raportti, VVM Rakennusalan

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpito ja

Kiinteistöjen ylläpito ja Kiinteistöjen ylläpito ja muuttuvat energiamääräykset Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy Talokeskus Yhtiöt Oy on konserni, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa. 9.12.2015 Arto Pekkala

Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa. 9.12.2015 Arto Pekkala Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa 9.12.2015 Arto Pekkala Rahoituksen leikkaukset Versio 3/2015 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Aikataulut?

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä

Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Paasitorni, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Keinot energiansäästämiseen rakennuksissa ovat ajalle ominaisia

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden

RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden RAKLI suosittelee jäsenilleen voimakkaampia toimia talousrikollisuuden torjumiseksi Harmaan talouden kokonaismääräksi on arvioitu 6,9 prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen arvioidaan aiheuttavan vuosittain

Lisätiedot

Helsingin kaupungin energiatehokkuustyö

Helsingin kaupungin energiatehokkuustyö Helsingin kaupungin energiatehokkuustyö Kiinteistöjen energiatehokkuusinvestoinnit ja elinkaarikustannukset Finlandiatalo 21.9.2017 Katri Kuusinen Kaupunkiympäristön toimiala Helsingin kaupungin hallinto

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Nollaenergiakorjauksen tiekartta

Nollaenergiakorjauksen tiekartta TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Nollaenergiakorjauksen tiekartta Rakennusfoorumi 13.12.2016 Korjaamalla nollaenergiatasolle? Riikka Holopainen, TkT, tiimipäällikkö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Taustaa

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,

Arvoisa vastaanottaja, Arvoisa vastaanottaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt asettaa koulutustarpeiden ennakoinnin koordinointia ja valmistelua varten työryhmän 17.9.2014. Työryhmän tehtävänä on 1) Koordinoida koulutustarpeen

Lisätiedot