Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus"

Transkriptio

1 Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa, että haastavassakin suhdannetilanteessa meiltä löytyy iso joukko yrityksiä, jotka menestyvät yhä paremmin kansainvälisessä kilpailussa! SKOLin jäsenyritysten laskutus kasvoi laskutuskyselyn mukaan noin neljä prosenttia vuonna 2014 ja henkilöstömäärä saman verran. Kotimaan laskutus kasvoi, mutta suunnitteluvienti supistui. Jäsenyritysten kokonaislaskutus vuonna 2014 oli miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 270 miljoonaa. Jäsenyritykset arvioivat kasvun jatkuvan - kuluvalle vuodelle on ennustettu noin viiden prosentin kasvua. Toimialoista parhaiten pärjää talonrakennussektori, jonka laskutus kasvoi viime vuonna kymmenellä prosentilla. Teollisuussektorikin ylsi kolmen prosentin kasvuun, mutta yhdyskuntasektorilla käyrä on edelleen laskeva laskutus pieneni neljä prosenttia edellisvuodesta. Vientilaskutuksesta valtaosa tehtiin teollisuussektorilla. Suomen teollisen viennin supistuminen pienensi myös SKOL-yritysten vientiä, mutta poikkeuksiakin löytyy kuten saamme tästä uutiskirjeestä lukea. Talosektorilla vienti on hiipunut, viime vuonna se painui jo alle viiteen prosenttiin kokonaislaskutuksesta, johtuen erityisesti Venäjän viennin tyrehtymisestä. Suomi elää ulkomaankaupasta, ja viennin lisääminen on suunnittelu- ja konsultointialalle mahdollisuus ja välttämättömyys. Toimimme jo globaalissa kilpailutilanteessa useimmilla toimialoilla, joten miksi emme hakisi lisää töitä kansainvälisiltä markkinoilta. Ne ovat tuhatkertaiset Suomen markkinoihin verrattuna. SKOL perusti toukokuussa uudelleen vientiryhmän, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten suunnittelu- ja konsultointiyritysten kansainvälistymistä ja osaamisen vientiä kiinnostaville kohdealueille. Tavoitteena on yhdistää voimat nykyistä paremmin paitsi toimialan sisällä, myös Teknologiateollisuuden muiden toimialojen ja muiden vientialojen kanssa. Myös kehitysyhteistyön linjauksia on syytä tarkastella uudelleen. Valtaosa Suomen kehitysyhteistyöstä käytetään suoraan budjettitukeen tai osarahoituksena muiden tahojen hallinnoimiin hankkeisiin, joiden vaikuttavuus on muiden käsissä. Suomessa on maailman huipputason asiantuntemusta monilla avunsaajamaiden kehittymisen kannalta kriittisillä osaamisalueilla. Suomen kehitysapua tuleekin suunnata uudelleen siten, että hyödynnetään nykyistä huomattavasti enemmän suomalaista asiantuntijaosaamista hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa esimerkiksi yhdyskunta- ja cleantech-sektoreilla. Samalla edistetään suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, mikä on myös uuden hallituksemme agendalla kärkipäässä. Laskutustilasto löytyy kohdasta SKOL-info, Tilastotietoa, Laskutus tai suoraan tästä linkistä. Kuva SKOLin toimitusjohtaja Matti Mannonen

2 Indufor teki kaikkien aikojen parhaan liiketuloksen Indufor Oy on metsätalouden ja metsäteollisuuden konsulttitoimisto. Vuonna 1980 perustettu yhtiö toimii globaalisti ja palvelee sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaita. Induforin toimitusjohtaja Jyrki Salmin mukaan viime vuosi oli yhtiön paras ja Indufor saavutti 9,4 miljoonan euron liikevaihdon. Teimme myös kaikkien aikojen parhaan liiketuloksen. Kaksi edellistä vuotta olivat Salmin mukaan yhtiön haastavimpia. Induforilla on paljon töitä Venäjällä ja olosuhteet alueen markkinoilla ovat lisänneet vaikeuskerrointa yhtiön liiketoiminnassa. Samalla Suomen ja Euroopan synkkä taloudellinen tilanne on hidastanut sektorin asiakkaiden investointisuunnitelmia. Nousu vaati meiltä valtavasti töitä, mutta teimme sen mahdolliseksi, hän kertoo. Syitä onnistuneen tilivuoden taustalla on hänen mukaansa useita. Vuonna 2013 Induforin organisaatio uudistettiin ja useampi nuori kehittyvä asiantuntija sai vastuuta. Uusi organisaatio osoitti toimivuutensa ja pääsimme yhdessä hyvän tiimin kanssa hienoon tulokseen, Salmi kuvailee. Indufor on Salmin mukaan onnistunut hajauttamaan asiakassalkkuaan maantieteellisesti Suomen ja Euroopan ulkopuolelle. Talouden suhdanteiden vaikutus toimintaamme heikentyy, kun operoimme täysin globaalisti. Voimme siten allokoida omia resurssejamme paremmin kysynnän mukaan, hän lisää. Salmin mukaan myös maksukulttuuri Euroopassa on rapautunut ja Indufor on muiden joukossa kärsinyt pitkään saatavien maksujen viivästymisestä johtuvista ongelmista. Maksamattomien laskujen jahtaaminen vie kohtuuttomasti aikaa, mutta sitkeällä työllä olemme saaneet ongelmat kuriin. Alan yhteisiin kehityskohtiin on kiinnitettävä enemmän huomiota Salmi kertoo, että alan toimijoilla on vielä paljon yhteisiä kehityskohteita. Suomalaisten kustannuskilpailukyky on heikkoa korkeiden palkkojen ja niihin liittyvien sivukulujen takia. Tätä tulisi parantaa yhteisillä säästötalkoilla, hän kertoo. Lisäksi kiihtyvä globalisaatio ja Euroopassa jo tapahtunut aukeaminen kilpailulle näkyy konsultti- ja suunnittelutyömarkkinoilla lisääntyvänä kilpailuna. Tätä ei voi tai pidäkään estää, mutta meidän tulee olla tuhoamatta kilpailuedellytyksiämme. Salmi kertoo, että Suomen valtio on omien kulujensa karsinnassa ottanut linjan, jossa se muuttaa omia tutkimus- ja kehityslaitoksiaan valtio-omisteisiksi konsulttiyhtiöiksi. Valtio voi antaa näille yhtiöille toimeksiantoja ilman kilpailutusta, mutta samalla valtiolliset konsulttiyhtiöt kilpailevat markkinoilla yksityisten toimijoiden kanssa. SKOLin tulee avata keskustelu valtiovallan suuntaan, ettei kotimaisten yksityisten yritysten kasvumahdollisuuksia tärvellä valtion toimesta, hän sanoo. Digitalisaation Jyrki Salmi näkee alan toimijoiden yhteisenä haasteena, mutta samalla suurena mahdollisuutena. Asiantuntijapalveluiden myyntiin ja hankkeiden toteuttamiseen tarvitaan hänen mukaansa uusia digitaalisia ratkaisuja. Indufor kehittää omaa toimintaansa jatkuvasti. Tämä tapahtuu Salmin mukaan hakeutumalla itse uusille markkinoille, mikä tukee kasvua ja vahvistaa talouden suhdanteiden vaihtelun sietokykyä. Kun aloitin toimitusjohtajana, huomasin, että vaikka teemme asiantuntijaprojektityötä projektipäällikkömme eivät olleet saaneet varsinaista projektinjohtokoulutusta eivätkä yksiköiden vetäjät yleistä johtamiskoulutusta, Salmi kertoo. Niinpä Induforissa alettiin järjestää johtamiskursseja projektipäälliköille ja johtoryhmälle. "Vaikka katseen tuleekin olla aina asiakkaisiin päin, myös talon sisäisistä resursseista on pidettävä huolta."

3 Neste Jacobs teki kasvuloikan Neste Jacobs nousi liikevaihdolla mitattuna selvästi suurimmaksi teollisuuden suunnittelu- ja konsultointiyritykseksi, ja samalla toiseksi suurimmaksi vientiyritykseksi SKOLin jäsenkunnassa. Yhtiöllä on kaksi päätoimialaa, bioteollisuus ja hiilivetyteollisuus. Se tarjoaa vaativia teknologia-, suunnittelu- ja projekti-johtopalveluita ja ratkaisuja öljy- ja kaasu-, petrokemian- ja kemianteollisuuden sekä biotekniikan alan yrityksille. Yhtiöllä on 60 vuoden kokemus teknologiakehityksestä, investointihankkeiden toteutuksesta ja kunnossapidosta sekä toiminnan tehostamisesta Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Neste Jacobs kasvoi vuonna 2014 poikkeuksellisen voimakkaasti. Yhtiön toimitusjohtaja Jarmo Suominen ja markkinointi- ja viestintäjohtaja Jyrki Jylänki ovat silmin nähden tyytyväisiä yhtiön kehitykseen, vaikka suomalaiseen tapaan Jarmo toteaakin haastattelun aluksi viime vuoden olleen korkeintaan kohtuullinen. Jarmo Suominen on johtanut Neste Jacobsia viisi vuotta. Vuodesta 2011 yhtiön liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut 64 miljoonasta eurosta yli 123 miljoonaan euroon. Liikevaihtonne kasvoi lähes 40 prosenttia edellisestä vuodesta varsin haastavassa markkinatilanteessa, mitä te teitte paremmin kuin muut? Hyvä kysymys - on syytä katsoa tekemistämme muutamia vuosia taaksepäin. Substanssiosaaminen tässä talossa on ollut huippuhyvää pitkään, mutta liiketoiminnan kehitys oli jäänyt vähemmälle. Yksinkertaistimme strategiaa, teimme sen helpoksi ymmärtää ja toteuttaa, mylläsimme toimintatapoja prosessijohtamismallin mukaiseksi ja satsasimme voimakkaasti myyntiin. Kehitimme systemaattisen myyntiprosessin, muodostimme ja koulutimme oman myyntiorganisaation ja asetimme selkeät tavoitteet kasvattaa liikevaihtoa vähintään 10 prosenttia vuodessa, tavoitteena yhtiön liikevaihdon kaksinkertaistaminen. Myös insinööritoimiston pitää osata myydä, Jarmo Suominen painottaa. Aktiivisuus asiakasrajapinnassa on tärkeää, substanssin lisäksi tarvitaan myyntiosaamista. Olemme rekrytoineet kokopäivätoimisia myyntiosaajia, ja se todellakin on näkynyt tunnusluvuissa. Vuonna 2011 uusia tilauksia oli noin 65 miljoonaa euroa, nyt miljoonaa euroa vuodessa.

4 Muitakin menestystekijöitä toki on. Projektin johtaminen on ammatti, olemme panostaneet siihen paljon substanssiosaamisen lisäksi. Suunnitelmia ei voi tehdä varastoon, vaan ne on toimitettava asiakkaan tiukassa aikataulussa. Hyvä projektinjohto-osaaminen on erinomaisen tärkeää, jotta pystymme tekemään työmme tehokkaasti ja kannattavasti. Tärkeää on myös hyvä kommunikaatio. Jyrki Jylängillä on mediataustansa vuoksi kyky saada sanoma perille. Se auttaa sisäisen viestinnän onnistumisessa. Avoimuus on tärkeää, ja kommunikointi yrityksen sisällä on hyvää. Työntekijöille kerrotaan mitä yrityksessä tapahtuu, se luo hyvää yrityskulttuuria. Viennissä nousitte viime vuonna SKOLin jäsenyrityksistä toiseksi edellisen vuoden sijalta kahdeksan. Millainen on globaali markkinatilanne ja minne olette suuntaamassa lisää panoksia? Ei ole alueita joissa ei ole kilpailua. Vienti vaatii kovaa osaamispohjaa, ja useimmat kilpailijat ovat meitä suurempia, kuten esimerkiksi Technip, Fluor tai Foster Wheeler. Meillä on kaksi vahvaa kulmakiveä: menemme yhdessä asiakkaiden kanssa maailmalle, ja meillä on toimialan parasta teknologista ja substanssiosaamista, joka vie maaliin. Lisäksi meillä on toimistot Ruotsissa, Hollannissa, Abu Dhabissa ja Singaporessa kasvattamassa alueellista toimintaa. Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen ja Azerbaidzanin valtion öly-yhtiön SOCARin ammoniakki-ureayksikön johtaja Khayal Jafarov allekirjoittavat pitkäkestoisen projektinjohto- ja valvontasopimuksen Porvoon Kilpilahdessa Suominen painottaa kansainvälisesti orientoituneen henkilöstön merkitystä. Pitää olla kansainvälistä porukkaa töissä joilla on kapasiteettia, osaamista ja mielellään tausta kohdealueelta. Suomi ei ole kovin vetovoimainen ulkomaiselle asiantuntijatyövoimalle, erityisesti korkea verotus ja ilmasto ovat työntäviä tekijöitä. Suominen siteeraa myös Pöyryn entistä toimitusjohtajaa Erkki Pehu-Lehtosta, jonka mukaan suomalainen vientiinsinööri on sukupuuttoon kuoleva laji. Esimerkiksi aasialaiset ovat paljon mobiilimpia ja osaaminenkin alkaa olla riittävällä tasolla.

5 Sanotaan että Suomi pärjää vain korkealla osaamisella. Miten hyvin nykyinen koulutusjärjestelmämme vastaa teidän tarpeitanne ja mitä siinä pitäisi kehittää? Suuria ongelmia rekrytoinneissa ei Suomisen mukaan nyt ole ollut, johtuen väen vähentämisestä muissa yrityksissä. Pitää kuitenkin katsoa tulevaisuuteen. Koulusta tarvittaisiin lisää prosessi-, automaatio/säätötekniikan ja sähkötekniikan aloille. Pitkällä juoksulla on tärkeää että teknologiateollisuudella menee hyvin, muuten kiinnostus suuntautua teknisille aloille vähenee. Pitkään jatkuvalla taantumalla voi olla vakavia vaikutuksia. Jos investointilama jatkuu, osaaminen siirtyy sinne missä investoidaan. Suomen kilpailukyky voi heikentyä pysyvästi, Suominen toteaa. Aallon kanssa Neste Jacobsilla on hyvät suhteet, ja opiskelijatapahtumista rekrytoidaan opiskelijoita. Myös Åbo Akademi ja Oulun yliopisto ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Suominen ja Jylänki ovat erityisen ylpeitä yhdestä tunnustuksesta. Otamme paljon kesäharjoittelijoita, ja olimme opiskelijoiden mielestä Suomen paras kesätyöpaikka vuonna Se on meille suuri ylpeyden aihe. Salaisuutemme on yksinkertainen, kunnon perehdytys ja oikeat työt! Entä mitkä ovat suomalaisen asiantuntijan vahvuudet? Pärjääkö suomalainen asiantuntija globaalissa kilpailussa nyt ja tulevaisuudessa? Suomalaisen hyviä puolia ovat tunnollisuus, hyvä tekninen osaaminen ja sitoutuminen. Myyntiosaaminen ei ole vahvuus. Tiimit ovat nykyisin monikansallisia, syntyperä ei ole itseisarvo vaan tekeminen. Suomalaisten perusominaisuudet muodostavat hyvän perustan pärjäämiselle, mutta menestyminen vaatii yksilöiltä avoimuutta, sopeutumiskykyä ja yhteistyökykyä. Ja kommunikointitaidoissa riittää tekemistä. Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa ja asiantuntijayrityksillä on iso rooli maapallon kestävän tulevaisuuden suunnittelussa. Miten vastuullisuus näkyy Neste Jacobsin toiminnassa? Se on luonnollisesti toiminnan perusta, Suominen toteaa. Terveellisyyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät asiat ovat kaikessa mukana. Suunnitelmien sisältö on tärkeä osa vastuullisuutta, tavoitteena ovat aina kestävät ratkaisut. Hiilivetypuolella teemme paljon töitä ympäristöasioiden kanssa, esimerkiksi rikittömyys, sivuvirtojen hyödyntäminen, kaikki pyritään ottamaan talteen. Biopuolella suunnittelemme prosesseja joilla tehdään jätteestä polttoainetta ja biokemikaaleja. SKOL perusti juuri uudelleen vientiryhmän, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisen asiantuntemuksen vientiä ja yhteistyötä vientiyritysten kesken kakun kasvattamiseksi. Oletteko te kokeneet tarvetta alan sisäiseen yhteistyöhön viennissä? Olemme olleet turhankin passiivisia SKOLin suuntaan. Mielellään katsomme mitä voisi tuoda pöydälle ja mitä annettavaa meillä olisi, Suominen toteaa. Helppoa viennin aloittaminen ei kuitenkaan ole. Puhtaasti kotimaisesta toiminnasta on vaikea loikata vientiin. On oltava erikoisosaamista, tavanomainen ei Suomen hinnoilla käy maailmalla kaupaksi. Millä tavoin Neste Jacobsin toimitusjohtaja viettää vapaa-aikaa? Toimitusjohtajalla on aina kiire, mutta silti on otettava aikaa myös itselle. Mobiililaitteet auttavat, asioita voi hoitaa joustavasti. Luonnossa on kivaa ja vaeltelu rauhoittaa mieltä, kun ei tarvitse miettiä muuta kuin seuraavaa askelta. Pidän myös moottoripyöräilystä ja lukemisesta. Ja usko tai älä, matkustelu kiinnostaa myös vapaa-ajalla, mutta suunnittelematta, Jarmo lopettaa hymyillen.

6 Talotekniikka ja ympäristöpalvelut nousussa Sweco kasvoi eniten rakennuttamispalveluissa Liikevaihdolla mitattuna SKOLin suurin jäsenyritys Sweco kasvoi viime vuonna vajaat kymmenen prosenttia. Tytäryhtiöistä voimakkaimmin kasvoi rakennuttajapalveluita tarjoava Sweco PM. Jatkossa suurimmat kasvumahdollisuudet nähdään talotekniikassa ja ympäristöpalveluissa, mutta myös korjausrakentamisen ja rakennuttamispalveluiden kasvun arvioidaan jatkuvan. Kainuun keskussairaalan allianssikilpailun voitto yhdessä Skanskan ja Caverionin kanssa on Sweco Finland Oy:n toimitusjohtaja Markku Variksen mielestä hyvä esimerkki hankkeesta, jossa Swecon monipuolisuudesta sekä kokeneista ja osaavista resursseista on selkeää hyötyä tilaajalle. Vastaamme sairaalahankkeessa kaikesta suunnittelusta ja projektinjohdosta, jolloin voimme hyödyntää kaikkein tehokkaimmin esimerkiksi tietomallinnusta ja projektinjohdon osaamistamme. Suurena yrityksenä kehitämme koko ajan toimintaamme ja puhumme teknologioiden kehittämisestä, joita sitten jaamme organisaatiossa ja voimme koota juuri asiakkaan tarpeisiin parhaiten vastaavan palvelukokonaisuuden, Markku Varis sanoo. Hän näkee Swecon aseman olevan monilla toiminta-alueilla jo niin vahva, että suurin kasvupotentiaali on tällä hetkellä kaikkein pienimmällä eli ympäristötoimialalla ja talotekniikassa. Rakennetekniikassa olemme selkeä markkinajohtaja noin 60 miljoonan euron liikevaihdolla, jota on tekemässä 650 asiantuntija. Näkemyksemme mukaan olemme myös korjausrakentamisen asiantuntijapalveluissa suurin, vaikka SKOL ei tilastoikaan korjausrakentamista erikseen, Markku Varis sanoo. Swecon toimialat on organisoitu seitsemään tytäryhtiöön, jotka toimivat emoyhtiö Sweco Finlandin alla. Ne ovat suuruusjärjestyksessä Sweco Rakennetekniikka, Industry, Talotekniikka, PM eli Project management, Asiantuntijapalvelut, Ympäristö ja Kansainväliset toiminnat. Tämän vuoden alusta lähtien korjausrakentamiseen liittyvät palvelut on koottu omaksi Asiantuntijapalvelut-toimialaksi, jossa työskentelee 160 henkeä. Kuva 1 Talotekniikassa näemme selviä kasvumahdollisuuksia. Energiatehokkuus, nollaenergiarakentaminen, sisäilma-asiat sekä talotekniikan huollon ja ylläpidon asiantuntijapalvelut ovat alueita, joilla kysyntä kasvaa osin myös energiatehokkuus- ja ympäristömääräysten vauhdittamana, Sweco Finland Oy:n toimitusjohtaja Markku Varis sanoo.

7 Korjausrakentaminen on viime vuosinakin kasvanut 3-4 prosenttia vuodessa, vaikka bruttokansantuote on laskenut joka vuosi vuodesta 2012 lähtien. Katsoimme, että voimme vastata parhaiten asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin tällä alueella muodostamalla siitä oman toimialan, Varis sanoo. Terve talo ja sisäilmapalveluilla Sweco voi tarjota monipuolisen osaamisen ansiosta esimerkiksi sisäilmaongelmien kanssa painiville asiakkaille kokonaisratkaisun, jolla ongelmat saadaan varmasti poistettua. Kuva 2: Sweco vastaa Helsingin Olympiastadionin peruskorjauksen ja laajennuksen rakennesuunnittelusta. Digitalisaatio muuttaa teollisuutta Teollisuus-toimialalla Swecossa työskentelee noin 500 henkeä ja liikevaihto oli viime vuonna noin 45 miljoonaa euroa. Swecon teollisuus- ja rakenneasiantuntijat vastaavat Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan toteutussuunnittelusta. Teollisuudessa uusia mahdollisuuksia avaavat cleantech ja metsäteollisuuden tuotannon uudelleen suuntaaminen biotuoteteollisuuteen sekä digitalisaatio ja teollinen internet, joista esimerkiksi Pekka Lundmark on puhunut teollisuuden neljäntenä vallankumouksena. Talotekniikassa Swecolla työskentelee vajaat 200 asiantuntijaa. Sweco on talotekniikassa toiseksi suurin konsulttitoimisto Granlundin jälkeen. Talotekniikassa näemme selviä kasvumahdollisuuksia. Energiatehokkuus, nollaenergiarakentaminen, sisäilma-asiat sekä talotekniikan käytön ja ylläpidon aikaiset asiantuntijapalvelut ovat alueita, joilla kysyntä kasvaa osin myös energiatehokkuus- ja ympäristömääräysten vauhdittamana. Projektinjohtopalveluiden eli Sweco PM:n kasvua on Variksen mukaan vauhdittanut palveluiden ulkoistamistrendi, joka koskee myös julkisia rakennuttajia. Ulkoistaminen kasvattaa markkinoita myös jatkossa. Projektinjohto on tärkeä osa myös kokonaissuunnitteluprojekteja. Varsinkin energialaitosprojektit ovat usein EPCM-hankkeita, joissa asiakas saa yhdellä sopimuksella kaikki projektissa tarvittavat asiantuntijat suunnitteluun, hankintaan ja rakentamisen johtamiseen. Myös korjausrakentamisessa tilaajat haluavat usein kokonaissuunnittelupalvelua, Markku Varis sanoo.

8 Infra ja kaupungistuminen työllistävät Ympäristötoimialalla Swecolla työskentelee vajaat sata henkeä. Toimiala käsittää Swecossa ympäristö- ja yhdyskuntateknisen sekä muun infrasuunnittelun. Ympäristötoimialalla on paljon kasvumahdollisuuksia, koska Suomi on harvaan asuttu maa, jossa jo teollisuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn takia tarvitaan toimivaa infrastruktuuria ja logistiikkaa. Toisaalta kaupungistuminen korostaa maankäytön suunnittelun merkitystä. Variksen mukaan suuren yrityksen etuna on hyvin monipuolinen kokemus ja ymmärrys erilaisilla aloilla toimivien asiakkaiden liiketoiminnasta. Pyrimme hankkeisiin mukaan mahdollisimman aikaisin jo hanke- ja esisuunnitteluvaiheessa. Kartoitamme yhdessä asiakkaiden tarpeet kyseisessä hankkeessa ja sen jälkeen tarjoamme heille mahdollisimman suurta lisäarvoa tuottavan palvelukokonaisuuden. Kokonaispalveluiden lisäksi myös elinkaari- ja ylläpitopalveluiden kysyntä kasvaa. Esimerkiksi talotekniikan osuuden kasvu ja järjestelmien monimutkaistuminen lisäävät ylläpitoon liittyvien palveluiden kysyntää. Me voimme auttaa asiakkaitamme saamaan täyden hyödyn taloteknisistä järjestelmistä, jotka eivät usein toimi suunnitellusti. Järjestelmien huolto muistuttaa nykyaikaisen auton huoltoa, jossa auto liitetään ensin tietokoneeseen ja katsotaan mitä pitää parantaa. Voimme usein pienentää myös vanhempien rakennusten energiankulutusta prosentilla säätämällä talotekniset järjestelmät toimimaan optimaalisesti, Varis sanoo. Samalla kannattaa ja pitää ottaa huomioon myös sisäilmaolosuhteiden parantaminen. Rakennusautomaation osuus hyvän sisäilmaston aikaansaamisessa on merkittävä. Megatrendeistä haasteita osaajille Kuva 3 Sweco on tehnyt Helsinki-Tallinna tunneliyhteyden esiselvityksen. Markku Varis pitää varovaisesti ennustelaitoksissakin heräävän suhdanneoptimismin kannalta tärkeänä sitä, että uusi hallitus toimii ennustettavasti ja pyrkii rakentamaan yhteiskuntaan tekemisen meininkiä. Jotta bruttokansantuote lähtisi vihdoin nousuun, tarvitaan tulevaisuuteen uskovaa ilmapiiriä. Variksen mukaan monet megatrendit lisäävät asiantuntijapalveluiden tarvetta. Digitalisaatio, teollinen internet, kaupungistuminen, demografiamuutos ja ilmastonmuutos ovat esimerkkejä keskeisistä megatrendeistä, joiden asettamia haasteita haluamme olla mukana ratkaisemassa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

9 Tietomallinnuksen sijaan Varis puhuu mieluummin tiedonhallinnasta, jolla voidaan edistää merkittävästi tuottavuutta ja tuottaa huomattavasti nykyistä laajempia hyötyjä eri osapuolille Kuva 4 OP-Pohjolan Vallilan kortteli palkittiin parhaana rakentamisen tietomallinnuskohteena Tekla BIM Awards 2014 kilpailussa Allianssimalli ja big room työskentely ovat molemmat pohjimmiltaan ilmentymiä samasta asiasta, eli työskentelystä yhdessä hankkeen eteen. Sitä me haluamme olla tekemässä toimintamallista riippumatta rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiakkaidemme parhaaksi, sekä hyödyntää siinä kaikkien osaamista ja nykyaikaisia tiedonhallinnan työkaluja. Parhaaseen lopputulokseen voidaan päästä vain olemalla aidosti kiinnostuneita asiakkaista ja hankkeen muista osapuolista. Toimintamme on oltava taloudellisesti ja ekologisesti sekä myös sosioekonomisesti koko yhteiskunnan kannalta kestävää, Varis linjaa. Saman brandin ja katon alle Sen lisäksi että Sweco on koonnut kaikki toimintonsa yhtenäisen Sweco-brandin alle, se kokoaa pääkaupunkiseudulla toiminnat myös kirjaimellisesti saman katon alle Helsingin Ilmalaan Spondan rakennuttamaan toimistokokonaisuuteen. Kultatason LEED-ympäristösertifikaattia tavoittelevan matalaenergiakohteen suunnittelussa ja rakentamisessa korostuvat energiatehokkuus ja ympäristöä säästävät ratkaisut, joiden kehittämisessä hyödynnetään hankkeen energia- ja ympäristöluokituskonsulttina toimivan Swecon energia- ja elinkaariosaamista.

10 Olemme jo aiemmin toteuttaneet tilojen yhdistämistä Tampereella, Oulussa, Turussa ja Jyväskylässä. Kuva 5 Swecon uudet toimitilat Helsingin Ilmalassa valmistuvat vuoden lopussa. Pääkaupunkiseudun suurista infrahankkeista Sweco on mukana muun muassa Länsimetrossa ja Pisararadassa sekä näihin liikennehankkeisiin läheisesti kytkeytyvissä rakennushankkeissa kuten esimerkiksi Matinkylän keskuksessa ja Tapiolan keskuksessa. Teemme Sweco Group tason 9000 hengen asiantuntijaorganisaation sisällä yhteistyötä myös kansainvälisesti. Olemme Suomesta mukana esimerkiksi Tukholman Tunnelbanan laajassa uudistushankkeessa. Helsingin ja Tallinnan välisen kaupunkitunnelin esiselvityksen teimme yhdessä Swecon Viron yksiköiden kanssa, Markku Varis sanoo.

11 Tulos kaksinkertaistui viime vuonna TSS Group kasvaa vahvasti sähköverkkojen suunnittelussa Tampereella toimiva TSS Group Oy on teollisuuden ja talotekniikan täyden palvelun suunnittelutoimisto, jonka voimakkain kasvu on tullut sähköverkkojen suunnittelusta sen jälkeen kun yhtiö osti vuonna 2013 Paimiosta tähän alueeseen erikoistuneen Maastolinja Oy:n liiketoiminnan. Viime vuonna pääomistajaksi tullut ranskalainen pörssiyhtiö Alten Group tavoittelee Suomen toimintojensa kasvattamista tuhanteen henkeen. Näimme sähköverkkoihin liittyvän infran suunnittelun potentiaalisena kasvualueena, koska insinööritoimistot eivät ole paljoa panostaneet tälle alueelle. Ostohetkellä Maastolinja Oy:ssä työskenteli vajaat 20 henkeä, ja sen jälkeen olemme kasvattaneet henkilömäärää sähköverkkojen suunnittelussa yli 30 henkeen, TSS Group Oy:n toimitusjohtaja Kari Kallio sanoo. TSS Groupin liikevaihto kasvoi viime vuonna noin 30 prosenttia ja tulos yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Viimeisen kolmen vuoden aikana yhtiön henkilömäärä on kasvanut 60:sta 90 henkeen. Sähköverkkojen infran suunnittelussa on hyvät kasvunäkymät myös jatkossa, sillä ulkoistaminen on tällä alueella lähtenyt käyntiin selvästi myöhemmin kuin monilla muilla toimialoilla. Sähkölaitokset ja sähköverkkoyhtiöt ovat tehneet tämän suunnittelun perinteisesti itse, mutta nyt kun palvelua on tarjolla, sitä on alettu ostaa enenevässä määrin ulkopuolelta. Olemme kasvaneet jonkin verran myös teollisuudessa ja talotekniikassa, mutta niissä kilpailutilanne on selvästi tiukempi, Kallio sanoo. Viime vuoden huhtikuussa alallaan Euroopan suurimpiin ICT- ja teknisen konsultoinnin yhtiöihin kuuluva ranskalainen pörssiyhtiö Alten Group osti TSS Groupin liiketoiminnan. Alten toimii Euroopassa 20 maassa ja työllistää henkeä. Suomessa Alten-konserniin kuuluvat Alte Oy, Alte Visetec Oy ja TSS Group Oy työllistävät yhteensä 350 henkeä. Pörssiyhtiö omistajana on tuonut meille vahvoja kasvutavoitteita. Alten-konsernissa nähdään, että sopiva henkilömäärä maan ja tällöin myös Suomen toiminnoissa olisi vähintään tuhat henkeä. Toimimme Suomessa itsenäisinä yhtiöinä, mutta jossain vaiheessa toiminta todennäköisesti fuusioidaan. Tuleeko meistä sitten Alten Finland, sen aika näyttää, Kari Kallio sanoo. TSS Groupin päätoimialat ovat talotekniikkasuunnittelu sekä teollisuus- ja energiasuunnittelu, johon kuuluvat sähkönjakelun lisäksi teollisuuden rakennusten ja prosessien kaikki sähkö-, automaatio-, prosessi-, kone- ja laitesuunnittelu. Pystymme tarjoamaan teollisuudelle suunnittelun kokonaispaketin. Voimme liittää tarvittaessa kokonaisuuteen myös rakenne- ja arkkitehtisuunnittelun verkostomme kautta.

12 Lämpöpumppulaitoksesta kaukolämpöä ja kylmää TSS Groupin viimeisin suuri kohde oli Suomenojan äskettäin valmistunut lämpöpumppulaitos, jossa yhtiö vastasi koko kohteen suunnittelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta. Suunnitteluun sisältyi kaikki talotekninen-, prosessi-, sähkö-, automaatio- ja rakennesuunnittelu. Ainoastaan arkkitehtisuunnittelu ei sisältynyt toimituskokonaisuuteen. Kuvat Espoon Suomenojan äskettäin valmistunut lämpöpumppulaitos ja lämpöpumppu moottoreineen Tässä Fortumin tilaamassa projektissa ideana on, että Suomenojan jäteveden puhdistamolta tulevasta asteisesta vedestä otetaan lämpö talteen kahdella suurella lämpöpumpulla ja niillä tuotetaan yhteensä 40 megawattia eli 15 prosenttia Espoon kaukolämmön tarpeesta. Sen jälkeen lämpöpumpusta ulos tuleva 2-3 -asteiseksi jäähtynyt vesi hyödynnetään vielä tuottamalla sillä Ison Omenan kauppakeskuksen tarvitsema kaukokylmä. Fortumin puolesta tässä mittavassa hankkeessa oli vain projektipäällikkö, Kari Kallio kertoo. Pirkanmaan alueella olemme suurin talotekniikan sähkösuunnittelutoimisto. Olemme myös SKOLin tilaston mukaan yllättävän suuri teollisuuden sähkösuunnittelutoimisto. Keski- ja suurjännitejakeluun liittyvässä sähkösuunnittelussa olemme vahvoja, ja sähköverkkojen suunnittelussa olemme selkeä markkinajohtaja Suomessa. Sähköverkkojen suunnittelussa markkinoiden kasvua vauhdittaa voimakkaasti myös valtion sähköverkkoyhtiöille asettama vaatimus, jonka mukaan sähkökatkon pituus saa olla enintään neljä tuntia. Käytännössä vaatimus tarkoittaa sitä, että taajamissa sähkön jakeluverkko pitäisi upottaa maahan. Maakaapelointiaste ei ole vielä kovin korkea Suomessa, eikä maaseutuverkkoja tulla todennäköisesti koskaan kaapeloimaan, mutta kaava-alueillakin riittää paljon tekemistä. TSS Group on 20 prosentin osuudella mukana usean insinööritoimiston yhdessä omistamassa ydinvoimarakentamiseen erikoistuneessa Finnatomissa, joka oli mukana jo Loviisan ydinvoimalan rakentamisessa. Tätä kautta yhtiö pyrkii mukaan ydinvoimahankkeisiin. Hintataso on myös ydinvoimasuunnittelussa laskenut siitä, mitä se on joskus ollut. Sähköntuotannosta jakeluun ja käyttöön Yhtiö on mukana myös uusiin energiamuotoihin kuten tuulipuistoihin liittyvässä suunnittelussa. Voimme tarjota tuulipuistoihin suunnittelun kokonaispaketteja ja tehdä asiakkaille mallintamista, simulointia ja Fingridin edellyttämää erittäin vaativaa sähköteknistä laskentaa.

13 Kari Kallion mukaan TSS Groupin perusajatuksena on tarjota suunnittelupalvelut koko sähköntuotannon ja jakelun ketjuun energialaitoksesta lähtien, onpa se sitten esimerkiksi perinteinen hiilivoimala tai uusiutuvaa energiaa tuottava tuulivoimala. Voimalan jälkeen ketju jatkuu energian siirtoverkkoon ja loppukäyttäjään, joka voi olla yhtä hyvin teollisuuslaitos, liikerakennus tai asuintalo. Kuva 1 TSS Group vastasi Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) Infotalon sähkösuunnittelusta. Kuva 2 Lipon sillan valaistussuunnittelu on TSS Groupin toteuttama Kallion mukaan yhtiö pyrkii edelleen laajentamaan kokonaissuunnittelupakettien tarjontaa ja palvelusisältöä. Tilaajien vaatimuksesta suunnittelussa korostuu entistä enemmän yrityksen hintakilpailukyky ja tehokkuus. Meidän pitäisi viilata omista prosesseistamme kaikki ylimääräiset kustannukset pois sekä suunnittelusta että projektinjohdosta ja hallinnasta. Nykyisin monet suuret vientiä harjoittavat asiakkaat haluaisivat, että osa niin sanotusta bulkkisuunnittelusta tehdään halvemman kustannustason maissa. Detalji- ja toteutussuunnittelua tarvitaan edelleen, mutta asiantuntijapalveluita tarvitaan vähemmän kuin aikaisemmin, ja investoinnit suuntautuvat usein Suomen sijaan ulkomaille. Kallion mielestä esimerkiksi Nokian tekemä käännös siirtää suunnittelua takaisin Suomeen muun muassa Intiasta osoittaa hyvin sen, että suomalainen suunnittelu voi kilpailla menestyksekkäästi globaaleilla markkinoilla silloin, kun valinta tehdään kokonaistaloudellisuuden, laadun ja aikataulun eikä pelkän halvan suunnitteluhinnan perusteella. Fiksut asiakkaat ovat todenneet, että osaavalla suunnittelulla saatava hyvä lopputulos on ratkaisevaa, ja siihen nähden suunnittelukustannusten merkitys on hyvin pieni. Porvoon jalostamo suurin asiakas TSS Groupilla on pitkä kokemus sairaalahankkeiden suunnittelusta. Yliopistosairaaloiden lisäksi lähiaikoina on lähdössä kuntainliittojen aluesairaalahankkeita yhteensä miljardien eurojen arvosta, joita ei koordinoi kukaan. Kuntien hankintatoimessa olisi paljon kehittämistä, koska etenkään pienissä muutaman tuhannen asukkaan kunnissa ei löydy riittävää hankintaosaamista. Sen takia esimerkiksi laatukilpailussa annetaan herkästi samat laatupisteet kaikille, jolloin kyse on puhtaasta hintakilpailusta, Kallio sanoo. TSS Group on suunnitellut useita datakeskuksia ja satoja varavoimaprojekteja, joissa on varmistettu sähkönsyöttö ja sen laatu. Suunnittelu sisältää myös palvelinten tuottaman hukkalämmön hyödyntämisen.

14 Ajankohtaisista talotekniikan suunnittelukohteista mielenkiintoisin on Kallion mielestä Tampereen teknillisen yliopiston alueelle Hervantaan valmistumassa oleva Kampusareena, joka yhdistää tutkimusta, opiskelua, yritystoimintaa ja tarjoaa yliopiston lisäksi läheisten Hermian ja VTT:n alueiden tarvitsemia palveluita. Cargotecille olemme tehneet taloteknisen suunnittelun Hervantaan rakennettuun kehityskeskukseen, johon rakennettiin myös keinosatama konttilukkien testaamiseen, vaikka vettä ei ole lähettyvilläkään, Kari Kallio sanoo. Nesteen Porvoon jalostamo on ollut viime vuosina, yhteistyössä Neste Jacobsin kanssa, TSS Groupin suurin asiakas. Jalostamo on Suomen suurimpia sähkön kuluttajia. Laitosalueen sähkönjakelun Kuva 3 Cargotecin kehityskeskus varmuudelle asetetaan korkeat vaatimukset, joita korkeat lämpötilat ja räjähdysvaarallisten aineiden käsittely entisestään nostavat. Edellinen suuri Diesel-projekti oli meidän kokoluokan yritykselle mittava lähes 40 miestyövuoden ja dokumentin hanke. Tähän sisältyvä erikoisosaamisalue meiltä oli esimerkiksi sähkösaatot. Niiden avulla Venäjältä tuotava erittäin rikkipitoinen öljy, joka on käytännöllisesti katsoen pikeä, pidetään korkeassa lämpötilassa niin, että se säilyy juoksevana jos prosessi jostain syystä keskeytyy. Sähkösaatot räjähdysvaarallisissa tiloissa vaativat erikoisosaamista, Kari Kallio sanoo.

15 Yli puolet orgaanista kasvua Wise Group on kasvanut etenkin korjausrakentamisen palveluissa Talonrakentamisen suunnittelu- ja rakennuttamispalveluihin keskittyvä Wise Group kasvoi viime vuonna lähes 20 prosenttia ja teki edelleen kokoluokassaan kärkipään tulosta. Voimakkaimmin kasvoivat korjausrakentamisen suunnittelu- ja etenkin kuntokartoituspalvelut. Vuonna 2010 perustettu Wise Group kasvatti viime vuonna markkinaosuuttaan uudisrakentamisen osalta pääkaupunkiseudulla. Erityisen voimakkaasti olemme kasvaneet korjausrakentamisen palveluissa, joka on ollut meille strateginen kasvualue. Olemme saavuttaneet asettamamme tavoitteen, että uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen muodostavat toiminnassamme kaksi yhtä vahvaa tukijalkaa, Wise Group Oy:n toimitusjohtaja Aki Puska sanoo. Wise Groupin kasvustrategia on pohjautunut sekä eri puolilla maata toimivien, omalla alueellaan hyvin menestyvien yritysten ostamiseen että orgaaniseen kasvuun. Liikevaihtomme kasvoi viime vuonna 19,7 prosenttia, josta yli puolet oli orgaanista kasvua. Nopeasta kasvusta huolimatta kykenimme säilyttämään taloudellisen tuloksen erittäin hyvällä tasolla. Liiketuloksemme oli oman kokoluokkamme kärkeä Rakennuslehden julkaisemalla Suomen suurimpien suunnittelutoimistojen listalla, Puska sanoo. Wise Group on ostanut tähän mennessä 14 yritystä. Olemme löytäneet hyviä yrityksiä sekä osaavia alan asiantuntijoita ja päässeet uusille markkina-alueille Suomen kartalla. Yhteensä näistä yritysostoista on tullut meille 230 henkeä töihin. Koska meidän nykyvahvuus on melko tarkkaan 330, on henkilöstömme viiden vuoden aikana kasvanut myös orgaanisesti noin sadalla hengellä.

16 Alueellisia ankkuriyrityksiä Viime vuonna yhtiö osti Tampereella toimivan korjausrakentamisen asiantuntijapalveluita tarjoavan Huura Oy:n koko osakekannan, ja Itä-Suomessa palvelutarjonta laajeni talotekniikan suunnitteluun mikkeliläisen Savon Suunnittelupalvelu Oy:n ja Savonlinnan LVI-Suunnittelu Oy:n liiketoimintojen ostolla. Jyväskylässä lvisuunnittelua vahvistettiin hankkimalla konsernin omistukseen J. Pikki Oy. Kun ostamme alueellisesti jonkin ankkuriyrityksen, laajennamme sen palvelutarjontaa tuomalla mukaan Wise Groupin muita palveluita ja rekrytoimalla lisää ihmisiä. Näin voimme tarjota konseptimme mukaisia palveluita yhden luukun periaatteella kattavasti eri puolilla maata. Tämä on tärkeää myös siksi, että paikallisten asiakkaiden lisäksi meillä on monia suuria asiakkaita, jotka toimivat ympäri Suomea. Toimitusvarmuuden takaa puolestaan se, että pystymme suurissa hankkeissa yhdistämään voimia yli aluerajojen. Kaikkein voimakkaimmin Wise Group on kasvattanut henkilöstönsä määrää korjausrakentamisen kuntoarvio- ja tarkastuspalveluissa. Kuva Asunto Oy Mikkolanmäki Vantaalla. Wise Group vastasi julkisivurakenteiden peruskorjaushankkeen projektinjohdosta, arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä rakennuttamis- ja valvontatehtävistä Kuva Asunto Oy Volsinkulma Kirkkonummella käsittää neljä luvulla rakennettua kerrostaloa, joiden ulkovaipan uusimisen ja parvekkeiden korjauksen hankesuunnittelusta, toteutusvaiheen rakenne- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennuttamisesta ja valvonnasta vastasi Wise Group. Meillä on jo noin 30 henkeä kiertämässä ympäri Suomea kiinteistöjä tutkimassa. Olemme lisänneet myös laitekantaamme ja pystymme tekemään kaiken kattavia tutkimuksia ja testejä. Tästä kasvusta on kiittäminen tietysti asiakaskuntaa, jossa on selvästi ymmärretty, että kannattaa tutkia hyvin ennen kuin tehdään päätöksiä eikä lähdetä vaillinaisilla tiedoilla etenemään, koska se johtaa usein kalliisiin ja hallitsemattomiin ratkaisuihin. Aki Puskan mukaan konsernin toimialoista on lähivuosina tarkoitus kasvattaa suhteellisesti eniten rakennuttamisen palveluita. Meiltä puuttuu Suomenniemeltä myös muutama merkittävä kaupunki. Toimimme tällä hetkellä yhdeksällä paikkakunnalla, ja me voisimme olla myös esimerkiksi Kuopiossa, Oulussa, Vaasan ja Seinäjoen suunnalla sekä Turussa.

17 Elpymisen merkkejä näkyy Wise Group on jaettu kolmeen liiketoimintaryhmään. Nämä ovat suunnittelupalvelut, joka sisältää rakenneja taloteknisen suunnittelun, sekä rakennuttaminen ja korjausrakentaminen. Olemme näissä kaikissa menestyneet hyvin. Puskan mukaan Wise Group on koko ajan panostanut paljon koulutukseen. Uudet pätevyysvaatimukset johtavat entistä suurempaan koulutustarpeeseen. Pätevyyskoulutuksia toteutetaan yhdessä Metropolian kanssa, ja tätä koulutusta laajennetaan rakennetekniikan lisäksi talotekniikkaan ja korjausrakentamiseen. Aki Puska näkee markkinoilla varovaisia elpymisen merkkejä. Rakentamisessa on ollut jo muutama huono vuosi, joiden aikana syntyneen rakentamispaineen täytyy vähitellen ruveta purkautumaan. Markkinoilla alkaa olla uskoa ja positiivista henkeä ja näyttäisi siltä, että olemme menossa ylöspäin, vaikka mitään voimakasta kasvua ei ole näkyvissä. Energiatehokkuus ja ympäristönäkökulma nousevat Puskan mukaan yhä keskeisempään asemaan ja ne lävistävät kaikki suunnittelualat. Näemme pääsääntöisesti hyvinä allianssimallin kaltaiset projektien uudet toteutusmallit, koska niissä pyritään yhdessä varmistamaan ja suojaamaan projektin onnistuminen ja yrityskohtainen suojaaminen jää taustalle. Uudet mallit vaativat kuitenkin vielä kehittämistä urakoitsijoiden YSE- ja suunnittelijoiden KSEmaailmaan, jotka ovat vielä rajoittavina tekijöinä yhteiseen pottiin katsomiselle. Hyvää on aina helppo jakaa, mutta jos tulee epäonnistumisia, niissä tulee helposti hankaluuksia. Olemme tällä hetkellä itse mukana kolmessa erityyppisessä allianssihankkeessa keräämässä kokemuksia. Korkean rakentamisen osaamista Puskan mielestä on hieno nähdä, että korkeiden talojen rakentaminen on Suomessa yleistynyt selvästi melkein joka kaupungissa. Me olemme vahvasti tässä uudessa trendissä mukana pääsääntöisesti lähes kaikissa kohteissa joko pääsuunnittelijana tai suunnitelmien ulkopuolisena tarkastajana. Kuva Wise Group on tehnyt rakennesuunnittelun YIT:n rakentamaan 14-kerroksiseen Asunto Oy Espoon Tähystäjään. (Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy) Wise Group toteutti viime vuoden lopulla marraskuussa alalla poikkeuksellisen rekrytointispottien sarjan radiossa neljällä radiokanavalla. Puskan mukaan kampanja herätti paljon positiivista palautetta erilaisuudellaan.

18 Kun monessa firmassa jaettiin lomautuslappuja, me kerroimme että meille haetaan lisää. Saimme 150 hakemusta, joiden pohjalta olemme palkanneet yli kymmenen henkeä. Puskan mukaan työtyytyväisyyteen panostaminen on kannattanut ja henkilöstön työtyytyväisyysmittausten arvosanat ovat parantuneet. Pidämme tärkeänä onnistumisena henkilökunnan tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta Wise Groupiin. Meillä ei ole sairauspäivien kanssa haasteita ja vaihtuvuusluvut ovat pienet, vaikka henkilökuntaa on näinkin paljon. Vaikka Wise Group on muodostunut pääosin yritysostojen kautta, henkilökuntamme antaa todella korkean arvosanan yrityskuvalle, eli sille miltä yritys heidän silmissään näyttää. Venäjältä vetäydytään Aki Puskan mukaan seuraavaksi kehittämisen painopiste on yksittäisen projektin hoitamisen ja siihen liittyvän tiedon jakamisen kehittämisessä. Projektimme alkavat olla jo niin isoja, että niitä toteutetaan myös eri paikkakuntien yksiköissä. Tällöin on tärkeää varmistaa, että kaikilla on jatkuvasti ajankohtainen tieto käytössään. Puska näkee Wise Groupin onnistuneen hyvin strategisissa tavoitteissaan Venäjän toimintaa lukuun ottamatta. Venäjällä emme päässeet siihen mitä tavoittelimme. Tulemme sieltä pois ainakin joksikin aikaa, koska siellä ei näytä lähivuosina olevan omaa työtä suosivan protektionismin takia kansainväliselle yritykselle mahdollisuuksia menestyä. Wise Group omistaa 25 prosenttia Riikassa Latvian suurimmasta rakennesuunnittelutoimistosta, jossa on 30 suunnittelijaa töissä. Tähtäsimme sitä kautta Venäjän markkinoille, mutta Baltian maita katsotaan nyt myös Venäjällä länsimaisina yrityksinä muun muassa Nato-suhteesta johtuen. Eniten korvalle löi kuitenkin se, että Latvia on eurossa kiinni ja kun euron ja ruplan suhde meni vinksalleen, romahtivat myös Baltiasta käsin toimimisen taloudelliset edellytykset.

Sweco kasvoi eniten rakennuttamispalveluissa

Sweco kasvoi eniten rakennuttamispalveluissa Talotekniikka ja ympäristöpalvelut nousussa Sweco kasvoi eniten rakennuttamispalveluissa Liikevaihdolla mitattuna SKOLin suurin jäsenyritys Sweco kasvoi viime vuonna vajaat kymmenen prosenttia. Tytäryhtiöistä

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009 SUHDANNEKATSAUS 2/28 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...29 16 14 12 1 8 6 4 2 85 87 89 91 93 95 99 1 3 5 7 9 SUHDANNEKATSAUS 2/28 5.11.28 1 (3) SUUNNITTELUALAN KASVU TAITTUI, NÄKYMÄT SYNKKENEVÄT Suunnittelualan

Lisätiedot

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Rakennuslehti 18.12.2012 EMC Talotekniikka myydään Hollantiin EMC Talotekniikka Oy myydään hollantilaiselle teknisten palveluiden toimittaja Royal Imtech N.V.:lle. EMC Talotekniikan nykyiset omistajat

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2010

SUHDANNEKATSAUS 2/2010 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...211 16 14 12 Ennuste 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 SUHDANNEKATSAUS 2/2 29..2 1 (3) SUUNNITTELUALA KÄÄNTYY HITAASTI

Lisätiedot

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN Velaton kauppahinta noin 60 milj. euroa Suomen Lähikaupalla on 643 Siwaa ja Valintataloa Liikevaihto 2014

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015. Tilauskanta SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN SUHDANNEKATSAUS 1/2015 Tilauskanta Kokonaiskasvu suunnittelu- ja konsultointiyritysten tilauskannassa oli seitsemän prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, ja 18 %

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2004

SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1983...2004 12 000 Ennuste 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 1(3) KOKO SUUNNITTELUALA

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Ari Bergström, yksikönjohtaja 3.3.2015 Infra 2015 Wanha Satama yit.fi/infra Kuva: Naantalin CHP-laitos Suomi 2014 Liikevaihto : 972 milj. e, 54 %

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

HANKESUUNNITTELU UUDISRAKENTAMINEN KORJAUSRAKENTAMNEN

HANKESUUNNITTELU UUDISRAKENTAMINEN KORJAUSRAKENTAMNEN HANKESUUNNITTELU UUDISRAKENTAMINEN KORJAUSRAKENTAMNEN www.pakrak.fi Kokonaisvaltaista osaamista Pakrak Group Oy tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua asuin-, teollisuus- ja liikerakentamisen tarpeisiin. Konserniyhtiöt

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

LeaseGreen ostaa TalPron

LeaseGreen ostaa TalPron Kauppalehti Keskiviikko 06.08.2014 klo 11:17 LeaseGreen ostaa TalPron KUVA: Katja Lehto EMC Talotekniikka myy TalPron LeaseGreen Groupille. Ydinliiketoimintoihinsa keskittyvä EMC Talotekniikka myy TalPron

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ. Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET - TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ Case Toimistorakennus Pitäjänmäellä Case Kauppakeskus Myyrmanni Lauri Heikkinen 22.1.2013 Schneider Electric lyhyesti 22,4 miljardia

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009 Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Sisältö Taloudellinen kehitys 1-6/2009 Markkinakehitys KONEen kehittämisohjelmat Johtaminen haastavassa

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Yhteistyö kanssamme avain menestykseen. Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic.

Yhteistyö kanssamme avain menestykseen. Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic. Yhteistyö kanssamme avain menestykseen Satmatic Oy Sammontie 9 28400 ULVILA 02 5379 800 etunimi.sukunimi@satmatic.fi www.satmatic.fi 15,5 milj. asukasta Olemme osa pörssiyhtiötä AS Harju Elekter Group,

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Biotuotetehdas Äänekosken huima

Biotuotetehdas Äänekosken huima Biotuotetehdas Äänekosken huima Timo Merikallio biotuotetehdasprojektin johtaja Metsä Fibre Oy Matti Tuononen Äänekosken vs. kaupunginjohtaja Idea tehtaasta syntyy. Ensimmäiset ajatukset biotuotetehtaasta

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa.

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Ole aina parempi. Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Huomisen menestystä rakennetaan nyt. Olemme edelläkävijä, jonka valmennustyö kasvattaa sekä yksilön että organisaation osaamista

Lisätiedot

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen Kasvun haasteita Venäjällä strategia, myynti ja johtaminen Yritysten toiminta Venäjän markkinoilla (1) Venäjän markkinoiden liiketoimintastrategia on selkeästi määritelty Venäjän liiketoimintastrategia

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

KOMMENTTIPUHEENVUORO. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2- hankkeen työpaja 11.6.2014

KOMMENTTIPUHEENVUORO. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2- hankkeen työpaja 11.6.2014 KOMMENTTIPUHEENVUORO Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2- hankkeen työpaja 11.6.2014 KARVES YHTIÖT LYHYESTI LVIS-Insinööritoimisto Seppo Karves & Co. Suomen ensimmäinen LVIS-ins.tsto v. 1968. Vuodesta

Lisätiedot

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista 17.06 2010 Tapani Oksanen, Indufor Oy Muutama sana Induforista Riippumaton metsäalan neuvonantajaorganisaatio,

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA

TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA TOIMIALAN MUUTOS JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET PUURAKENTAMISESSA 21.03.2012 Jukka Lempiäinen POHJOIS-KARJALA ENERGIATEHOKKAAN PUURAKENTAMISEN EDELLÄKÄVIJÄ -HANKE ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Markkinoiden tarkastelu

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja

Kaukomarkkinat Oy. JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Kaukomarkkinat Oy JP Lehmuskoski, toimitusjohtaja Pääomamarkkinapäivä 19.1.2010 1 Maailman markkinoiden osaaja Kaukomarkkinat toimii kaikilla toimialoillaan Suomessa. Erikoistunutta toimintaa myös Puolassa,

Lisätiedot

UUDISTUVA. teknologia-suomi. Teknologiateollisuus lyhyesti

UUDISTUVA. teknologia-suomi. Teknologiateollisuus lyhyesti UUDISTUVA teknologia-suomi Teknologiateollisuus lyhyesti TEKNOLOGIATEOLLISUUS KOOSTUU VIIDESTÄ PÄÄTOIMIALASTA: Elektroniikka- ja sähköteollisuus MERKITTÄVIN ELINKEINO SUOMESSA Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj. Martin Forss, toimitusjohtaja 14.2.2013

Oral Hammaslääkärit Oyj. Martin Forss, toimitusjohtaja 14.2.2013 Oral Hammaslääkärit Oyj Martin Forss, toimitusjohtaja 14.2.2013 Oral Hammaslääkärit Oyj Suurin ketjukonseptilla toimiva hammasterveyspalveluyhtiö Suomessa 27 hammaslääkäriasemaa 151 hoitoyksikköä 700 hammashoidon

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013. Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss

Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013. Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss Varsinainen yhtiökokous 21.3.2013 Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss Oral Hammaslääkärit Oyj Suurin ja tunnetuin ketjukonseptilla toimiva hammasterveyspalveluyhtiö Suomessa 27 hammaslääkäriasemaa 151

Lisätiedot

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana

Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Tekes cleantech- ja energia-alan yritystoiminnan vauhdittajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Uusikaupunki 11.11.2014 Tekes cleantech- ja energia-alan vauhdittajana DM 1365406 DM 1365406 Cleantechin kaupallistaminen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008 Tilinpäätöstiedote 2007 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä 2007 Koko vuoden saadut tilaukset kasvoivat yli 40 % nousten 4 106 (1-12/2006: 2 910) milj. euroon. Q4 tilaukset ennätykselliset 1 214

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Neste Oil strategia ja liiketoiminta

Neste Oil strategia ja liiketoiminta Neste Oil strategia ja liiketoiminta Matti Lehmus, Liiketoiminta-alueen johtaja 26.11.2012 Neste Oil lyhyesti Korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 Saadut tilaukset kasvoivat 49 % MEUR 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 8.3.2011 3 Liikevaihto oli vuoden 2009 tasolla

Lisätiedot

Naavatar yhteistyössä

Naavatar yhteistyössä Naavatar yhteistyössä Tuotekehitys ja tutkimus Lämmönsiirtimet Talteenoton keruuyksiköt ja puhaltimet Lämpöpumput ja varaajat Kiertovesipumput Myynti, toteutus, automaatio ja käyttöpalvelut Schneider Electric

Lisätiedot

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski

Tiedonkeruu 04-06 / 2010. Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tiedonkeruu 04-06 / Vastaajia 183 Tutkimuksen toteutus: Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Isännöintiala Suomessa Noin 800 yritystä 2500 isännöitsijää - Kaikkiaan yrityksissä töissä noin 5000 henkilöä

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi

Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi Lassila & Tikanoja lyhyesti Suomalainen pörssiyhtiö, joka on erikoistunut ympäristönhuoltoon

Lisätiedot

Kauhavan alueen työmarkkinoiden kehitys ja alueen vahvojen toimialojen potentiaali

Kauhavan alueen työmarkkinoiden kehitys ja alueen vahvojen toimialojen potentiaali Kauhavan alueen työmarkkinoiden kehitys ja alueen vahvojen toimialojen potentiaali 9.10.2013 Marko Rossinen Etelä-Pohjanmaan liitto marko.rossinen@etela-pohjanmaa.fi Esityksen keskeinen sisältö - Kauhavan

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009

Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 Puutavaraseminaari Asiakasnäkökulma metsäenergiaan Ahti Weijo Vaasa 11.9.2009 www.jenergia.fi JYVÄSKYLÄN ENERGIAA VUODESTA 1902 Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti perustaa kunnallisen sähkölaitoksen

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö Uuden Jyväskylän Energiayhtiö 1 2 Johdanto Jyväskylän Energia yhtiöt on uuden Jyväskylän johtava, osaava ja palveleva energiayritys sekä haluttu työnantaja. Sen tavoitteena on kehittää alan osaamista ja

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Hajautetun energian uudet innovatiiviset ratkaisut

Hajautetun energian uudet innovatiiviset ratkaisut Hajautetun energian uudet innovatiiviset ratkaisut Kuntamarkkinat 9.9.2015 Ilkka Pihlainen Toimialajohtaja, Energia ja ilmasto FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 18.9.2015 Page 1 Rakennetun ympäristön asiantuntija

Lisätiedot

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät 1 Poliittiset tekijät Viranomaisvalvonta rajoittaa siirtohinnoittelua Maaseudun sähkönjakelun toimitusvarmuuden nosto lisää investointeja ja siirtohintojen erot kasvavat Hajautetun tuotannon ja uusiutuvan

Lisätiedot

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet FINAS-päivä Jukka Verho Inspectan kasvu pienestä kansallisesta tarkastuslaitoksesta kansainväliseksi TIC toimijaksi 1995

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015

KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KOHTI KAUPAN ALAN PARASTA ASIAKASKOKEMUSTA TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 17.9.2015 KESKON AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 M 233 M Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman

Lisätiedot