Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus"

Transkriptio

1 Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa, että haastavassakin suhdannetilanteessa meiltä löytyy iso joukko yrityksiä, jotka menestyvät yhä paremmin kansainvälisessä kilpailussa! SKOLin jäsenyritysten laskutus kasvoi laskutuskyselyn mukaan noin neljä prosenttia vuonna 2014 ja henkilöstömäärä saman verran. Kotimaan laskutus kasvoi, mutta suunnitteluvienti supistui. Jäsenyritysten kokonaislaskutus vuonna 2014 oli miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 270 miljoonaa. Jäsenyritykset arvioivat kasvun jatkuvan - kuluvalle vuodelle on ennustettu noin viiden prosentin kasvua. Toimialoista parhaiten pärjää talonrakennussektori, jonka laskutus kasvoi viime vuonna kymmenellä prosentilla. Teollisuussektorikin ylsi kolmen prosentin kasvuun, mutta yhdyskuntasektorilla käyrä on edelleen laskeva laskutus pieneni neljä prosenttia edellisvuodesta. Vientilaskutuksesta valtaosa tehtiin teollisuussektorilla. Suomen teollisen viennin supistuminen pienensi myös SKOL-yritysten vientiä, mutta poikkeuksiakin löytyy kuten saamme tästä uutiskirjeestä lukea. Talosektorilla vienti on hiipunut, viime vuonna se painui jo alle viiteen prosenttiin kokonaislaskutuksesta, johtuen erityisesti Venäjän viennin tyrehtymisestä. Suomi elää ulkomaankaupasta, ja viennin lisääminen on suunnittelu- ja konsultointialalle mahdollisuus ja välttämättömyys. Toimimme jo globaalissa kilpailutilanteessa useimmilla toimialoilla, joten miksi emme hakisi lisää töitä kansainvälisiltä markkinoilta. Ne ovat tuhatkertaiset Suomen markkinoihin verrattuna. SKOL perusti toukokuussa uudelleen vientiryhmän, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten suunnittelu- ja konsultointiyritysten kansainvälistymistä ja osaamisen vientiä kiinnostaville kohdealueille. Tavoitteena on yhdistää voimat nykyistä paremmin paitsi toimialan sisällä, myös Teknologiateollisuuden muiden toimialojen ja muiden vientialojen kanssa. Myös kehitysyhteistyön linjauksia on syytä tarkastella uudelleen. Valtaosa Suomen kehitysyhteistyöstä käytetään suoraan budjettitukeen tai osarahoituksena muiden tahojen hallinnoimiin hankkeisiin, joiden vaikuttavuus on muiden käsissä. Suomessa on maailman huipputason asiantuntemusta monilla avunsaajamaiden kehittymisen kannalta kriittisillä osaamisalueilla. Suomen kehitysapua tuleekin suunnata uudelleen siten, että hyödynnetään nykyistä huomattavasti enemmän suomalaista asiantuntijaosaamista hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa esimerkiksi yhdyskunta- ja cleantech-sektoreilla. Samalla edistetään suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, mikä on myös uuden hallituksemme agendalla kärkipäässä. Laskutustilasto löytyy kohdasta SKOL-info, Tilastotietoa, Laskutus tai suoraan tästä linkistä. Kuva SKOLin toimitusjohtaja Matti Mannonen

2 Indufor teki kaikkien aikojen parhaan liiketuloksen Indufor Oy on metsätalouden ja metsäteollisuuden konsulttitoimisto. Vuonna 1980 perustettu yhtiö toimii globaalisti ja palvelee sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaita. Induforin toimitusjohtaja Jyrki Salmin mukaan viime vuosi oli yhtiön paras ja Indufor saavutti 9,4 miljoonan euron liikevaihdon. Teimme myös kaikkien aikojen parhaan liiketuloksen. Kaksi edellistä vuotta olivat Salmin mukaan yhtiön haastavimpia. Induforilla on paljon töitä Venäjällä ja olosuhteet alueen markkinoilla ovat lisänneet vaikeuskerrointa yhtiön liiketoiminnassa. Samalla Suomen ja Euroopan synkkä taloudellinen tilanne on hidastanut sektorin asiakkaiden investointisuunnitelmia. Nousu vaati meiltä valtavasti töitä, mutta teimme sen mahdolliseksi, hän kertoo. Syitä onnistuneen tilivuoden taustalla on hänen mukaansa useita. Vuonna 2013 Induforin organisaatio uudistettiin ja useampi nuori kehittyvä asiantuntija sai vastuuta. Uusi organisaatio osoitti toimivuutensa ja pääsimme yhdessä hyvän tiimin kanssa hienoon tulokseen, Salmi kuvailee. Indufor on Salmin mukaan onnistunut hajauttamaan asiakassalkkuaan maantieteellisesti Suomen ja Euroopan ulkopuolelle. Talouden suhdanteiden vaikutus toimintaamme heikentyy, kun operoimme täysin globaalisti. Voimme siten allokoida omia resurssejamme paremmin kysynnän mukaan, hän lisää. Salmin mukaan myös maksukulttuuri Euroopassa on rapautunut ja Indufor on muiden joukossa kärsinyt pitkään saatavien maksujen viivästymisestä johtuvista ongelmista. Maksamattomien laskujen jahtaaminen vie kohtuuttomasti aikaa, mutta sitkeällä työllä olemme saaneet ongelmat kuriin. Alan yhteisiin kehityskohtiin on kiinnitettävä enemmän huomiota Salmi kertoo, että alan toimijoilla on vielä paljon yhteisiä kehityskohteita. Suomalaisten kustannuskilpailukyky on heikkoa korkeiden palkkojen ja niihin liittyvien sivukulujen takia. Tätä tulisi parantaa yhteisillä säästötalkoilla, hän kertoo. Lisäksi kiihtyvä globalisaatio ja Euroopassa jo tapahtunut aukeaminen kilpailulle näkyy konsultti- ja suunnittelutyömarkkinoilla lisääntyvänä kilpailuna. Tätä ei voi tai pidäkään estää, mutta meidän tulee olla tuhoamatta kilpailuedellytyksiämme. Salmi kertoo, että Suomen valtio on omien kulujensa karsinnassa ottanut linjan, jossa se muuttaa omia tutkimus- ja kehityslaitoksiaan valtio-omisteisiksi konsulttiyhtiöiksi. Valtio voi antaa näille yhtiöille toimeksiantoja ilman kilpailutusta, mutta samalla valtiolliset konsulttiyhtiöt kilpailevat markkinoilla yksityisten toimijoiden kanssa. SKOLin tulee avata keskustelu valtiovallan suuntaan, ettei kotimaisten yksityisten yritysten kasvumahdollisuuksia tärvellä valtion toimesta, hän sanoo. Digitalisaation Jyrki Salmi näkee alan toimijoiden yhteisenä haasteena, mutta samalla suurena mahdollisuutena. Asiantuntijapalveluiden myyntiin ja hankkeiden toteuttamiseen tarvitaan hänen mukaansa uusia digitaalisia ratkaisuja. Indufor kehittää omaa toimintaansa jatkuvasti. Tämä tapahtuu Salmin mukaan hakeutumalla itse uusille markkinoille, mikä tukee kasvua ja vahvistaa talouden suhdanteiden vaihtelun sietokykyä. Kun aloitin toimitusjohtajana, huomasin, että vaikka teemme asiantuntijaprojektityötä projektipäällikkömme eivät olleet saaneet varsinaista projektinjohtokoulutusta eivätkä yksiköiden vetäjät yleistä johtamiskoulutusta, Salmi kertoo. Niinpä Induforissa alettiin järjestää johtamiskursseja projektipäälliköille ja johtoryhmälle. "Vaikka katseen tuleekin olla aina asiakkaisiin päin, myös talon sisäisistä resursseista on pidettävä huolta."

3 Neste Jacobs teki kasvuloikan Neste Jacobs nousi liikevaihdolla mitattuna selvästi suurimmaksi teollisuuden suunnittelu- ja konsultointiyritykseksi, ja samalla toiseksi suurimmaksi vientiyritykseksi SKOLin jäsenkunnassa. Yhtiöllä on kaksi päätoimialaa, bioteollisuus ja hiilivetyteollisuus. Se tarjoaa vaativia teknologia-, suunnittelu- ja projekti-johtopalveluita ja ratkaisuja öljy- ja kaasu-, petrokemian- ja kemianteollisuuden sekä biotekniikan alan yrityksille. Yhtiöllä on 60 vuoden kokemus teknologiakehityksestä, investointihankkeiden toteutuksesta ja kunnossapidosta sekä toiminnan tehostamisesta Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Neste Jacobs kasvoi vuonna 2014 poikkeuksellisen voimakkaasti. Yhtiön toimitusjohtaja Jarmo Suominen ja markkinointi- ja viestintäjohtaja Jyrki Jylänki ovat silmin nähden tyytyväisiä yhtiön kehitykseen, vaikka suomalaiseen tapaan Jarmo toteaakin haastattelun aluksi viime vuoden olleen korkeintaan kohtuullinen. Jarmo Suominen on johtanut Neste Jacobsia viisi vuotta. Vuodesta 2011 yhtiön liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut 64 miljoonasta eurosta yli 123 miljoonaan euroon. Liikevaihtonne kasvoi lähes 40 prosenttia edellisestä vuodesta varsin haastavassa markkinatilanteessa, mitä te teitte paremmin kuin muut? Hyvä kysymys - on syytä katsoa tekemistämme muutamia vuosia taaksepäin. Substanssiosaaminen tässä talossa on ollut huippuhyvää pitkään, mutta liiketoiminnan kehitys oli jäänyt vähemmälle. Yksinkertaistimme strategiaa, teimme sen helpoksi ymmärtää ja toteuttaa, mylläsimme toimintatapoja prosessijohtamismallin mukaiseksi ja satsasimme voimakkaasti myyntiin. Kehitimme systemaattisen myyntiprosessin, muodostimme ja koulutimme oman myyntiorganisaation ja asetimme selkeät tavoitteet kasvattaa liikevaihtoa vähintään 10 prosenttia vuodessa, tavoitteena yhtiön liikevaihdon kaksinkertaistaminen. Myös insinööritoimiston pitää osata myydä, Jarmo Suominen painottaa. Aktiivisuus asiakasrajapinnassa on tärkeää, substanssin lisäksi tarvitaan myyntiosaamista. Olemme rekrytoineet kokopäivätoimisia myyntiosaajia, ja se todellakin on näkynyt tunnusluvuissa. Vuonna 2011 uusia tilauksia oli noin 65 miljoonaa euroa, nyt miljoonaa euroa vuodessa.

4 Muitakin menestystekijöitä toki on. Projektin johtaminen on ammatti, olemme panostaneet siihen paljon substanssiosaamisen lisäksi. Suunnitelmia ei voi tehdä varastoon, vaan ne on toimitettava asiakkaan tiukassa aikataulussa. Hyvä projektinjohto-osaaminen on erinomaisen tärkeää, jotta pystymme tekemään työmme tehokkaasti ja kannattavasti. Tärkeää on myös hyvä kommunikaatio. Jyrki Jylängillä on mediataustansa vuoksi kyky saada sanoma perille. Se auttaa sisäisen viestinnän onnistumisessa. Avoimuus on tärkeää, ja kommunikointi yrityksen sisällä on hyvää. Työntekijöille kerrotaan mitä yrityksessä tapahtuu, se luo hyvää yrityskulttuuria. Viennissä nousitte viime vuonna SKOLin jäsenyrityksistä toiseksi edellisen vuoden sijalta kahdeksan. Millainen on globaali markkinatilanne ja minne olette suuntaamassa lisää panoksia? Ei ole alueita joissa ei ole kilpailua. Vienti vaatii kovaa osaamispohjaa, ja useimmat kilpailijat ovat meitä suurempia, kuten esimerkiksi Technip, Fluor tai Foster Wheeler. Meillä on kaksi vahvaa kulmakiveä: menemme yhdessä asiakkaiden kanssa maailmalle, ja meillä on toimialan parasta teknologista ja substanssiosaamista, joka vie maaliin. Lisäksi meillä on toimistot Ruotsissa, Hollannissa, Abu Dhabissa ja Singaporessa kasvattamassa alueellista toimintaa. Neste Jacobsin toimitusjohtaja Jarmo Suominen ja Azerbaidzanin valtion öly-yhtiön SOCARin ammoniakki-ureayksikön johtaja Khayal Jafarov allekirjoittavat pitkäkestoisen projektinjohto- ja valvontasopimuksen Porvoon Kilpilahdessa Suominen painottaa kansainvälisesti orientoituneen henkilöstön merkitystä. Pitää olla kansainvälistä porukkaa töissä joilla on kapasiteettia, osaamista ja mielellään tausta kohdealueelta. Suomi ei ole kovin vetovoimainen ulkomaiselle asiantuntijatyövoimalle, erityisesti korkea verotus ja ilmasto ovat työntäviä tekijöitä. Suominen siteeraa myös Pöyryn entistä toimitusjohtajaa Erkki Pehu-Lehtosta, jonka mukaan suomalainen vientiinsinööri on sukupuuttoon kuoleva laji. Esimerkiksi aasialaiset ovat paljon mobiilimpia ja osaaminenkin alkaa olla riittävällä tasolla.

5 Sanotaan että Suomi pärjää vain korkealla osaamisella. Miten hyvin nykyinen koulutusjärjestelmämme vastaa teidän tarpeitanne ja mitä siinä pitäisi kehittää? Suuria ongelmia rekrytoinneissa ei Suomisen mukaan nyt ole ollut, johtuen väen vähentämisestä muissa yrityksissä. Pitää kuitenkin katsoa tulevaisuuteen. Koulusta tarvittaisiin lisää prosessi-, automaatio/säätötekniikan ja sähkötekniikan aloille. Pitkällä juoksulla on tärkeää että teknologiateollisuudella menee hyvin, muuten kiinnostus suuntautua teknisille aloille vähenee. Pitkään jatkuvalla taantumalla voi olla vakavia vaikutuksia. Jos investointilama jatkuu, osaaminen siirtyy sinne missä investoidaan. Suomen kilpailukyky voi heikentyä pysyvästi, Suominen toteaa. Aallon kanssa Neste Jacobsilla on hyvät suhteet, ja opiskelijatapahtumista rekrytoidaan opiskelijoita. Myös Åbo Akademi ja Oulun yliopisto ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Suominen ja Jylänki ovat erityisen ylpeitä yhdestä tunnustuksesta. Otamme paljon kesäharjoittelijoita, ja olimme opiskelijoiden mielestä Suomen paras kesätyöpaikka vuonna Se on meille suuri ylpeyden aihe. Salaisuutemme on yksinkertainen, kunnon perehdytys ja oikeat työt! Entä mitkä ovat suomalaisen asiantuntijan vahvuudet? Pärjääkö suomalainen asiantuntija globaalissa kilpailussa nyt ja tulevaisuudessa? Suomalaisen hyviä puolia ovat tunnollisuus, hyvä tekninen osaaminen ja sitoutuminen. Myyntiosaaminen ei ole vahvuus. Tiimit ovat nykyisin monikansallisia, syntyperä ei ole itseisarvo vaan tekeminen. Suomalaisten perusominaisuudet muodostavat hyvän perustan pärjäämiselle, mutta menestyminen vaatii yksilöiltä avoimuutta, sopeutumiskykyä ja yhteistyökykyä. Ja kommunikointitaidoissa riittää tekemistä. Vastuullisuus on päivän sana yritystoiminnassa ja asiantuntijayrityksillä on iso rooli maapallon kestävän tulevaisuuden suunnittelussa. Miten vastuullisuus näkyy Neste Jacobsin toiminnassa? Se on luonnollisesti toiminnan perusta, Suominen toteaa. Terveellisyyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät asiat ovat kaikessa mukana. Suunnitelmien sisältö on tärkeä osa vastuullisuutta, tavoitteena ovat aina kestävät ratkaisut. Hiilivetypuolella teemme paljon töitä ympäristöasioiden kanssa, esimerkiksi rikittömyys, sivuvirtojen hyödyntäminen, kaikki pyritään ottamaan talteen. Biopuolella suunnittelemme prosesseja joilla tehdään jätteestä polttoainetta ja biokemikaaleja. SKOL perusti juuri uudelleen vientiryhmän, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisen asiantuntemuksen vientiä ja yhteistyötä vientiyritysten kesken kakun kasvattamiseksi. Oletteko te kokeneet tarvetta alan sisäiseen yhteistyöhön viennissä? Olemme olleet turhankin passiivisia SKOLin suuntaan. Mielellään katsomme mitä voisi tuoda pöydälle ja mitä annettavaa meillä olisi, Suominen toteaa. Helppoa viennin aloittaminen ei kuitenkaan ole. Puhtaasti kotimaisesta toiminnasta on vaikea loikata vientiin. On oltava erikoisosaamista, tavanomainen ei Suomen hinnoilla käy maailmalla kaupaksi. Millä tavoin Neste Jacobsin toimitusjohtaja viettää vapaa-aikaa? Toimitusjohtajalla on aina kiire, mutta silti on otettava aikaa myös itselle. Mobiililaitteet auttavat, asioita voi hoitaa joustavasti. Luonnossa on kivaa ja vaeltelu rauhoittaa mieltä, kun ei tarvitse miettiä muuta kuin seuraavaa askelta. Pidän myös moottoripyöräilystä ja lukemisesta. Ja usko tai älä, matkustelu kiinnostaa myös vapaa-ajalla, mutta suunnittelematta, Jarmo lopettaa hymyillen.

6 Talotekniikka ja ympäristöpalvelut nousussa Sweco kasvoi eniten rakennuttamispalveluissa Liikevaihdolla mitattuna SKOLin suurin jäsenyritys Sweco kasvoi viime vuonna vajaat kymmenen prosenttia. Tytäryhtiöistä voimakkaimmin kasvoi rakennuttajapalveluita tarjoava Sweco PM. Jatkossa suurimmat kasvumahdollisuudet nähdään talotekniikassa ja ympäristöpalveluissa, mutta myös korjausrakentamisen ja rakennuttamispalveluiden kasvun arvioidaan jatkuvan. Kainuun keskussairaalan allianssikilpailun voitto yhdessä Skanskan ja Caverionin kanssa on Sweco Finland Oy:n toimitusjohtaja Markku Variksen mielestä hyvä esimerkki hankkeesta, jossa Swecon monipuolisuudesta sekä kokeneista ja osaavista resursseista on selkeää hyötyä tilaajalle. Vastaamme sairaalahankkeessa kaikesta suunnittelusta ja projektinjohdosta, jolloin voimme hyödyntää kaikkein tehokkaimmin esimerkiksi tietomallinnusta ja projektinjohdon osaamistamme. Suurena yrityksenä kehitämme koko ajan toimintaamme ja puhumme teknologioiden kehittämisestä, joita sitten jaamme organisaatiossa ja voimme koota juuri asiakkaan tarpeisiin parhaiten vastaavan palvelukokonaisuuden, Markku Varis sanoo. Hän näkee Swecon aseman olevan monilla toiminta-alueilla jo niin vahva, että suurin kasvupotentiaali on tällä hetkellä kaikkein pienimmällä eli ympäristötoimialalla ja talotekniikassa. Rakennetekniikassa olemme selkeä markkinajohtaja noin 60 miljoonan euron liikevaihdolla, jota on tekemässä 650 asiantuntija. Näkemyksemme mukaan olemme myös korjausrakentamisen asiantuntijapalveluissa suurin, vaikka SKOL ei tilastoikaan korjausrakentamista erikseen, Markku Varis sanoo. Swecon toimialat on organisoitu seitsemään tytäryhtiöön, jotka toimivat emoyhtiö Sweco Finlandin alla. Ne ovat suuruusjärjestyksessä Sweco Rakennetekniikka, Industry, Talotekniikka, PM eli Project management, Asiantuntijapalvelut, Ympäristö ja Kansainväliset toiminnat. Tämän vuoden alusta lähtien korjausrakentamiseen liittyvät palvelut on koottu omaksi Asiantuntijapalvelut-toimialaksi, jossa työskentelee 160 henkeä. Kuva 1 Talotekniikassa näemme selviä kasvumahdollisuuksia. Energiatehokkuus, nollaenergiarakentaminen, sisäilma-asiat sekä talotekniikan huollon ja ylläpidon asiantuntijapalvelut ovat alueita, joilla kysyntä kasvaa osin myös energiatehokkuus- ja ympäristömääräysten vauhdittamana, Sweco Finland Oy:n toimitusjohtaja Markku Varis sanoo.

7 Korjausrakentaminen on viime vuosinakin kasvanut 3-4 prosenttia vuodessa, vaikka bruttokansantuote on laskenut joka vuosi vuodesta 2012 lähtien. Katsoimme, että voimme vastata parhaiten asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin tällä alueella muodostamalla siitä oman toimialan, Varis sanoo. Terve talo ja sisäilmapalveluilla Sweco voi tarjota monipuolisen osaamisen ansiosta esimerkiksi sisäilmaongelmien kanssa painiville asiakkaille kokonaisratkaisun, jolla ongelmat saadaan varmasti poistettua. Kuva 2: Sweco vastaa Helsingin Olympiastadionin peruskorjauksen ja laajennuksen rakennesuunnittelusta. Digitalisaatio muuttaa teollisuutta Teollisuus-toimialalla Swecossa työskentelee noin 500 henkeä ja liikevaihto oli viime vuonna noin 45 miljoonaa euroa. Swecon teollisuus- ja rakenneasiantuntijat vastaavat Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan toteutussuunnittelusta. Teollisuudessa uusia mahdollisuuksia avaavat cleantech ja metsäteollisuuden tuotannon uudelleen suuntaaminen biotuoteteollisuuteen sekä digitalisaatio ja teollinen internet, joista esimerkiksi Pekka Lundmark on puhunut teollisuuden neljäntenä vallankumouksena. Talotekniikassa Swecolla työskentelee vajaat 200 asiantuntijaa. Sweco on talotekniikassa toiseksi suurin konsulttitoimisto Granlundin jälkeen. Talotekniikassa näemme selviä kasvumahdollisuuksia. Energiatehokkuus, nollaenergiarakentaminen, sisäilma-asiat sekä talotekniikan käytön ja ylläpidon aikaiset asiantuntijapalvelut ovat alueita, joilla kysyntä kasvaa osin myös energiatehokkuus- ja ympäristömääräysten vauhdittamana. Projektinjohtopalveluiden eli Sweco PM:n kasvua on Variksen mukaan vauhdittanut palveluiden ulkoistamistrendi, joka koskee myös julkisia rakennuttajia. Ulkoistaminen kasvattaa markkinoita myös jatkossa. Projektinjohto on tärkeä osa myös kokonaissuunnitteluprojekteja. Varsinkin energialaitosprojektit ovat usein EPCM-hankkeita, joissa asiakas saa yhdellä sopimuksella kaikki projektissa tarvittavat asiantuntijat suunnitteluun, hankintaan ja rakentamisen johtamiseen. Myös korjausrakentamisessa tilaajat haluavat usein kokonaissuunnittelupalvelua, Markku Varis sanoo.

8 Infra ja kaupungistuminen työllistävät Ympäristötoimialalla Swecolla työskentelee vajaat sata henkeä. Toimiala käsittää Swecossa ympäristö- ja yhdyskuntateknisen sekä muun infrasuunnittelun. Ympäristötoimialalla on paljon kasvumahdollisuuksia, koska Suomi on harvaan asuttu maa, jossa jo teollisuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn takia tarvitaan toimivaa infrastruktuuria ja logistiikkaa. Toisaalta kaupungistuminen korostaa maankäytön suunnittelun merkitystä. Variksen mukaan suuren yrityksen etuna on hyvin monipuolinen kokemus ja ymmärrys erilaisilla aloilla toimivien asiakkaiden liiketoiminnasta. Pyrimme hankkeisiin mukaan mahdollisimman aikaisin jo hanke- ja esisuunnitteluvaiheessa. Kartoitamme yhdessä asiakkaiden tarpeet kyseisessä hankkeessa ja sen jälkeen tarjoamme heille mahdollisimman suurta lisäarvoa tuottavan palvelukokonaisuuden. Kokonaispalveluiden lisäksi myös elinkaari- ja ylläpitopalveluiden kysyntä kasvaa. Esimerkiksi talotekniikan osuuden kasvu ja järjestelmien monimutkaistuminen lisäävät ylläpitoon liittyvien palveluiden kysyntää. Me voimme auttaa asiakkaitamme saamaan täyden hyödyn taloteknisistä järjestelmistä, jotka eivät usein toimi suunnitellusti. Järjestelmien huolto muistuttaa nykyaikaisen auton huoltoa, jossa auto liitetään ensin tietokoneeseen ja katsotaan mitä pitää parantaa. Voimme usein pienentää myös vanhempien rakennusten energiankulutusta prosentilla säätämällä talotekniset järjestelmät toimimaan optimaalisesti, Varis sanoo. Samalla kannattaa ja pitää ottaa huomioon myös sisäilmaolosuhteiden parantaminen. Rakennusautomaation osuus hyvän sisäilmaston aikaansaamisessa on merkittävä. Megatrendeistä haasteita osaajille Kuva 3 Sweco on tehnyt Helsinki-Tallinna tunneliyhteyden esiselvityksen. Markku Varis pitää varovaisesti ennustelaitoksissakin heräävän suhdanneoptimismin kannalta tärkeänä sitä, että uusi hallitus toimii ennustettavasti ja pyrkii rakentamaan yhteiskuntaan tekemisen meininkiä. Jotta bruttokansantuote lähtisi vihdoin nousuun, tarvitaan tulevaisuuteen uskovaa ilmapiiriä. Variksen mukaan monet megatrendit lisäävät asiantuntijapalveluiden tarvetta. Digitalisaatio, teollinen internet, kaupungistuminen, demografiamuutos ja ilmastonmuutos ovat esimerkkejä keskeisistä megatrendeistä, joiden asettamia haasteita haluamme olla mukana ratkaisemassa yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

9 Tietomallinnuksen sijaan Varis puhuu mieluummin tiedonhallinnasta, jolla voidaan edistää merkittävästi tuottavuutta ja tuottaa huomattavasti nykyistä laajempia hyötyjä eri osapuolille Kuva 4 OP-Pohjolan Vallilan kortteli palkittiin parhaana rakentamisen tietomallinnuskohteena Tekla BIM Awards 2014 kilpailussa Allianssimalli ja big room työskentely ovat molemmat pohjimmiltaan ilmentymiä samasta asiasta, eli työskentelystä yhdessä hankkeen eteen. Sitä me haluamme olla tekemässä toimintamallista riippumatta rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiakkaidemme parhaaksi, sekä hyödyntää siinä kaikkien osaamista ja nykyaikaisia tiedonhallinnan työkaluja. Parhaaseen lopputulokseen voidaan päästä vain olemalla aidosti kiinnostuneita asiakkaista ja hankkeen muista osapuolista. Toimintamme on oltava taloudellisesti ja ekologisesti sekä myös sosioekonomisesti koko yhteiskunnan kannalta kestävää, Varis linjaa. Saman brandin ja katon alle Sen lisäksi että Sweco on koonnut kaikki toimintonsa yhtenäisen Sweco-brandin alle, se kokoaa pääkaupunkiseudulla toiminnat myös kirjaimellisesti saman katon alle Helsingin Ilmalaan Spondan rakennuttamaan toimistokokonaisuuteen. Kultatason LEED-ympäristösertifikaattia tavoittelevan matalaenergiakohteen suunnittelussa ja rakentamisessa korostuvat energiatehokkuus ja ympäristöä säästävät ratkaisut, joiden kehittämisessä hyödynnetään hankkeen energia- ja ympäristöluokituskonsulttina toimivan Swecon energia- ja elinkaariosaamista.

10 Olemme jo aiemmin toteuttaneet tilojen yhdistämistä Tampereella, Oulussa, Turussa ja Jyväskylässä. Kuva 5 Swecon uudet toimitilat Helsingin Ilmalassa valmistuvat vuoden lopussa. Pääkaupunkiseudun suurista infrahankkeista Sweco on mukana muun muassa Länsimetrossa ja Pisararadassa sekä näihin liikennehankkeisiin läheisesti kytkeytyvissä rakennushankkeissa kuten esimerkiksi Matinkylän keskuksessa ja Tapiolan keskuksessa. Teemme Sweco Group tason 9000 hengen asiantuntijaorganisaation sisällä yhteistyötä myös kansainvälisesti. Olemme Suomesta mukana esimerkiksi Tukholman Tunnelbanan laajassa uudistushankkeessa. Helsingin ja Tallinnan välisen kaupunkitunnelin esiselvityksen teimme yhdessä Swecon Viron yksiköiden kanssa, Markku Varis sanoo.

11 Tulos kaksinkertaistui viime vuonna TSS Group kasvaa vahvasti sähköverkkojen suunnittelussa Tampereella toimiva TSS Group Oy on teollisuuden ja talotekniikan täyden palvelun suunnittelutoimisto, jonka voimakkain kasvu on tullut sähköverkkojen suunnittelusta sen jälkeen kun yhtiö osti vuonna 2013 Paimiosta tähän alueeseen erikoistuneen Maastolinja Oy:n liiketoiminnan. Viime vuonna pääomistajaksi tullut ranskalainen pörssiyhtiö Alten Group tavoittelee Suomen toimintojensa kasvattamista tuhanteen henkeen. Näimme sähköverkkoihin liittyvän infran suunnittelun potentiaalisena kasvualueena, koska insinööritoimistot eivät ole paljoa panostaneet tälle alueelle. Ostohetkellä Maastolinja Oy:ssä työskenteli vajaat 20 henkeä, ja sen jälkeen olemme kasvattaneet henkilömäärää sähköverkkojen suunnittelussa yli 30 henkeen, TSS Group Oy:n toimitusjohtaja Kari Kallio sanoo. TSS Groupin liikevaihto kasvoi viime vuonna noin 30 prosenttia ja tulos yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Viimeisen kolmen vuoden aikana yhtiön henkilömäärä on kasvanut 60:sta 90 henkeen. Sähköverkkojen infran suunnittelussa on hyvät kasvunäkymät myös jatkossa, sillä ulkoistaminen on tällä alueella lähtenyt käyntiin selvästi myöhemmin kuin monilla muilla toimialoilla. Sähkölaitokset ja sähköverkkoyhtiöt ovat tehneet tämän suunnittelun perinteisesti itse, mutta nyt kun palvelua on tarjolla, sitä on alettu ostaa enenevässä määrin ulkopuolelta. Olemme kasvaneet jonkin verran myös teollisuudessa ja talotekniikassa, mutta niissä kilpailutilanne on selvästi tiukempi, Kallio sanoo. Viime vuoden huhtikuussa alallaan Euroopan suurimpiin ICT- ja teknisen konsultoinnin yhtiöihin kuuluva ranskalainen pörssiyhtiö Alten Group osti TSS Groupin liiketoiminnan. Alten toimii Euroopassa 20 maassa ja työllistää henkeä. Suomessa Alten-konserniin kuuluvat Alte Oy, Alte Visetec Oy ja TSS Group Oy työllistävät yhteensä 350 henkeä. Pörssiyhtiö omistajana on tuonut meille vahvoja kasvutavoitteita. Alten-konsernissa nähdään, että sopiva henkilömäärä maan ja tällöin myös Suomen toiminnoissa olisi vähintään tuhat henkeä. Toimimme Suomessa itsenäisinä yhtiöinä, mutta jossain vaiheessa toiminta todennäköisesti fuusioidaan. Tuleeko meistä sitten Alten Finland, sen aika näyttää, Kari Kallio sanoo. TSS Groupin päätoimialat ovat talotekniikkasuunnittelu sekä teollisuus- ja energiasuunnittelu, johon kuuluvat sähkönjakelun lisäksi teollisuuden rakennusten ja prosessien kaikki sähkö-, automaatio-, prosessi-, kone- ja laitesuunnittelu. Pystymme tarjoamaan teollisuudelle suunnittelun kokonaispaketin. Voimme liittää tarvittaessa kokonaisuuteen myös rakenne- ja arkkitehtisuunnittelun verkostomme kautta.

12 Lämpöpumppulaitoksesta kaukolämpöä ja kylmää TSS Groupin viimeisin suuri kohde oli Suomenojan äskettäin valmistunut lämpöpumppulaitos, jossa yhtiö vastasi koko kohteen suunnittelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta. Suunnitteluun sisältyi kaikki talotekninen-, prosessi-, sähkö-, automaatio- ja rakennesuunnittelu. Ainoastaan arkkitehtisuunnittelu ei sisältynyt toimituskokonaisuuteen. Kuvat Espoon Suomenojan äskettäin valmistunut lämpöpumppulaitos ja lämpöpumppu moottoreineen Tässä Fortumin tilaamassa projektissa ideana on, että Suomenojan jäteveden puhdistamolta tulevasta asteisesta vedestä otetaan lämpö talteen kahdella suurella lämpöpumpulla ja niillä tuotetaan yhteensä 40 megawattia eli 15 prosenttia Espoon kaukolämmön tarpeesta. Sen jälkeen lämpöpumpusta ulos tuleva 2-3 -asteiseksi jäähtynyt vesi hyödynnetään vielä tuottamalla sillä Ison Omenan kauppakeskuksen tarvitsema kaukokylmä. Fortumin puolesta tässä mittavassa hankkeessa oli vain projektipäällikkö, Kari Kallio kertoo. Pirkanmaan alueella olemme suurin talotekniikan sähkösuunnittelutoimisto. Olemme myös SKOLin tilaston mukaan yllättävän suuri teollisuuden sähkösuunnittelutoimisto. Keski- ja suurjännitejakeluun liittyvässä sähkösuunnittelussa olemme vahvoja, ja sähköverkkojen suunnittelussa olemme selkeä markkinajohtaja Suomessa. Sähköverkkojen suunnittelussa markkinoiden kasvua vauhdittaa voimakkaasti myös valtion sähköverkkoyhtiöille asettama vaatimus, jonka mukaan sähkökatkon pituus saa olla enintään neljä tuntia. Käytännössä vaatimus tarkoittaa sitä, että taajamissa sähkön jakeluverkko pitäisi upottaa maahan. Maakaapelointiaste ei ole vielä kovin korkea Suomessa, eikä maaseutuverkkoja tulla todennäköisesti koskaan kaapeloimaan, mutta kaava-alueillakin riittää paljon tekemistä. TSS Group on 20 prosentin osuudella mukana usean insinööritoimiston yhdessä omistamassa ydinvoimarakentamiseen erikoistuneessa Finnatomissa, joka oli mukana jo Loviisan ydinvoimalan rakentamisessa. Tätä kautta yhtiö pyrkii mukaan ydinvoimahankkeisiin. Hintataso on myös ydinvoimasuunnittelussa laskenut siitä, mitä se on joskus ollut. Sähköntuotannosta jakeluun ja käyttöön Yhtiö on mukana myös uusiin energiamuotoihin kuten tuulipuistoihin liittyvässä suunnittelussa. Voimme tarjota tuulipuistoihin suunnittelun kokonaispaketteja ja tehdä asiakkaille mallintamista, simulointia ja Fingridin edellyttämää erittäin vaativaa sähköteknistä laskentaa.

13 Kari Kallion mukaan TSS Groupin perusajatuksena on tarjota suunnittelupalvelut koko sähköntuotannon ja jakelun ketjuun energialaitoksesta lähtien, onpa se sitten esimerkiksi perinteinen hiilivoimala tai uusiutuvaa energiaa tuottava tuulivoimala. Voimalan jälkeen ketju jatkuu energian siirtoverkkoon ja loppukäyttäjään, joka voi olla yhtä hyvin teollisuuslaitos, liikerakennus tai asuintalo. Kuva 1 TSS Group vastasi Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) Infotalon sähkösuunnittelusta. Kuva 2 Lipon sillan valaistussuunnittelu on TSS Groupin toteuttama Kallion mukaan yhtiö pyrkii edelleen laajentamaan kokonaissuunnittelupakettien tarjontaa ja palvelusisältöä. Tilaajien vaatimuksesta suunnittelussa korostuu entistä enemmän yrityksen hintakilpailukyky ja tehokkuus. Meidän pitäisi viilata omista prosesseistamme kaikki ylimääräiset kustannukset pois sekä suunnittelusta että projektinjohdosta ja hallinnasta. Nykyisin monet suuret vientiä harjoittavat asiakkaat haluaisivat, että osa niin sanotusta bulkkisuunnittelusta tehdään halvemman kustannustason maissa. Detalji- ja toteutussuunnittelua tarvitaan edelleen, mutta asiantuntijapalveluita tarvitaan vähemmän kuin aikaisemmin, ja investoinnit suuntautuvat usein Suomen sijaan ulkomaille. Kallion mielestä esimerkiksi Nokian tekemä käännös siirtää suunnittelua takaisin Suomeen muun muassa Intiasta osoittaa hyvin sen, että suomalainen suunnittelu voi kilpailla menestyksekkäästi globaaleilla markkinoilla silloin, kun valinta tehdään kokonaistaloudellisuuden, laadun ja aikataulun eikä pelkän halvan suunnitteluhinnan perusteella. Fiksut asiakkaat ovat todenneet, että osaavalla suunnittelulla saatava hyvä lopputulos on ratkaisevaa, ja siihen nähden suunnittelukustannusten merkitys on hyvin pieni. Porvoon jalostamo suurin asiakas TSS Groupilla on pitkä kokemus sairaalahankkeiden suunnittelusta. Yliopistosairaaloiden lisäksi lähiaikoina on lähdössä kuntainliittojen aluesairaalahankkeita yhteensä miljardien eurojen arvosta, joita ei koordinoi kukaan. Kuntien hankintatoimessa olisi paljon kehittämistä, koska etenkään pienissä muutaman tuhannen asukkaan kunnissa ei löydy riittävää hankintaosaamista. Sen takia esimerkiksi laatukilpailussa annetaan herkästi samat laatupisteet kaikille, jolloin kyse on puhtaasta hintakilpailusta, Kallio sanoo. TSS Group on suunnitellut useita datakeskuksia ja satoja varavoimaprojekteja, joissa on varmistettu sähkönsyöttö ja sen laatu. Suunnittelu sisältää myös palvelinten tuottaman hukkalämmön hyödyntämisen.

14 Ajankohtaisista talotekniikan suunnittelukohteista mielenkiintoisin on Kallion mielestä Tampereen teknillisen yliopiston alueelle Hervantaan valmistumassa oleva Kampusareena, joka yhdistää tutkimusta, opiskelua, yritystoimintaa ja tarjoaa yliopiston lisäksi läheisten Hermian ja VTT:n alueiden tarvitsemia palveluita. Cargotecille olemme tehneet taloteknisen suunnittelun Hervantaan rakennettuun kehityskeskukseen, johon rakennettiin myös keinosatama konttilukkien testaamiseen, vaikka vettä ei ole lähettyvilläkään, Kari Kallio sanoo. Nesteen Porvoon jalostamo on ollut viime vuosina, yhteistyössä Neste Jacobsin kanssa, TSS Groupin suurin asiakas. Jalostamo on Suomen suurimpia sähkön kuluttajia. Laitosalueen sähkönjakelun Kuva 3 Cargotecin kehityskeskus varmuudelle asetetaan korkeat vaatimukset, joita korkeat lämpötilat ja räjähdysvaarallisten aineiden käsittely entisestään nostavat. Edellinen suuri Diesel-projekti oli meidän kokoluokan yritykselle mittava lähes 40 miestyövuoden ja dokumentin hanke. Tähän sisältyvä erikoisosaamisalue meiltä oli esimerkiksi sähkösaatot. Niiden avulla Venäjältä tuotava erittäin rikkipitoinen öljy, joka on käytännöllisesti katsoen pikeä, pidetään korkeassa lämpötilassa niin, että se säilyy juoksevana jos prosessi jostain syystä keskeytyy. Sähkösaatot räjähdysvaarallisissa tiloissa vaativat erikoisosaamista, Kari Kallio sanoo.

15 Yli puolet orgaanista kasvua Wise Group on kasvanut etenkin korjausrakentamisen palveluissa Talonrakentamisen suunnittelu- ja rakennuttamispalveluihin keskittyvä Wise Group kasvoi viime vuonna lähes 20 prosenttia ja teki edelleen kokoluokassaan kärkipään tulosta. Voimakkaimmin kasvoivat korjausrakentamisen suunnittelu- ja etenkin kuntokartoituspalvelut. Vuonna 2010 perustettu Wise Group kasvatti viime vuonna markkinaosuuttaan uudisrakentamisen osalta pääkaupunkiseudulla. Erityisen voimakkaasti olemme kasvaneet korjausrakentamisen palveluissa, joka on ollut meille strateginen kasvualue. Olemme saavuttaneet asettamamme tavoitteen, että uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen muodostavat toiminnassamme kaksi yhtä vahvaa tukijalkaa, Wise Group Oy:n toimitusjohtaja Aki Puska sanoo. Wise Groupin kasvustrategia on pohjautunut sekä eri puolilla maata toimivien, omalla alueellaan hyvin menestyvien yritysten ostamiseen että orgaaniseen kasvuun. Liikevaihtomme kasvoi viime vuonna 19,7 prosenttia, josta yli puolet oli orgaanista kasvua. Nopeasta kasvusta huolimatta kykenimme säilyttämään taloudellisen tuloksen erittäin hyvällä tasolla. Liiketuloksemme oli oman kokoluokkamme kärkeä Rakennuslehden julkaisemalla Suomen suurimpien suunnittelutoimistojen listalla, Puska sanoo. Wise Group on ostanut tähän mennessä 14 yritystä. Olemme löytäneet hyviä yrityksiä sekä osaavia alan asiantuntijoita ja päässeet uusille markkina-alueille Suomen kartalla. Yhteensä näistä yritysostoista on tullut meille 230 henkeä töihin. Koska meidän nykyvahvuus on melko tarkkaan 330, on henkilöstömme viiden vuoden aikana kasvanut myös orgaanisesti noin sadalla hengellä.

16 Alueellisia ankkuriyrityksiä Viime vuonna yhtiö osti Tampereella toimivan korjausrakentamisen asiantuntijapalveluita tarjoavan Huura Oy:n koko osakekannan, ja Itä-Suomessa palvelutarjonta laajeni talotekniikan suunnitteluun mikkeliläisen Savon Suunnittelupalvelu Oy:n ja Savonlinnan LVI-Suunnittelu Oy:n liiketoimintojen ostolla. Jyväskylässä lvisuunnittelua vahvistettiin hankkimalla konsernin omistukseen J. Pikki Oy. Kun ostamme alueellisesti jonkin ankkuriyrityksen, laajennamme sen palvelutarjontaa tuomalla mukaan Wise Groupin muita palveluita ja rekrytoimalla lisää ihmisiä. Näin voimme tarjota konseptimme mukaisia palveluita yhden luukun periaatteella kattavasti eri puolilla maata. Tämä on tärkeää myös siksi, että paikallisten asiakkaiden lisäksi meillä on monia suuria asiakkaita, jotka toimivat ympäri Suomea. Toimitusvarmuuden takaa puolestaan se, että pystymme suurissa hankkeissa yhdistämään voimia yli aluerajojen. Kaikkein voimakkaimmin Wise Group on kasvattanut henkilöstönsä määrää korjausrakentamisen kuntoarvio- ja tarkastuspalveluissa. Kuva Asunto Oy Mikkolanmäki Vantaalla. Wise Group vastasi julkisivurakenteiden peruskorjaushankkeen projektinjohdosta, arkkitehti- ja rakennesuunnittelusta sekä rakennuttamis- ja valvontatehtävistä Kuva Asunto Oy Volsinkulma Kirkkonummella käsittää neljä luvulla rakennettua kerrostaloa, joiden ulkovaipan uusimisen ja parvekkeiden korjauksen hankesuunnittelusta, toteutusvaiheen rakenne- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennuttamisesta ja valvonnasta vastasi Wise Group. Meillä on jo noin 30 henkeä kiertämässä ympäri Suomea kiinteistöjä tutkimassa. Olemme lisänneet myös laitekantaamme ja pystymme tekemään kaiken kattavia tutkimuksia ja testejä. Tästä kasvusta on kiittäminen tietysti asiakaskuntaa, jossa on selvästi ymmärretty, että kannattaa tutkia hyvin ennen kuin tehdään päätöksiä eikä lähdetä vaillinaisilla tiedoilla etenemään, koska se johtaa usein kalliisiin ja hallitsemattomiin ratkaisuihin. Aki Puskan mukaan konsernin toimialoista on lähivuosina tarkoitus kasvattaa suhteellisesti eniten rakennuttamisen palveluita. Meiltä puuttuu Suomenniemeltä myös muutama merkittävä kaupunki. Toimimme tällä hetkellä yhdeksällä paikkakunnalla, ja me voisimme olla myös esimerkiksi Kuopiossa, Oulussa, Vaasan ja Seinäjoen suunnalla sekä Turussa.

17 Elpymisen merkkejä näkyy Wise Group on jaettu kolmeen liiketoimintaryhmään. Nämä ovat suunnittelupalvelut, joka sisältää rakenneja taloteknisen suunnittelun, sekä rakennuttaminen ja korjausrakentaminen. Olemme näissä kaikissa menestyneet hyvin. Puskan mukaan Wise Group on koko ajan panostanut paljon koulutukseen. Uudet pätevyysvaatimukset johtavat entistä suurempaan koulutustarpeeseen. Pätevyyskoulutuksia toteutetaan yhdessä Metropolian kanssa, ja tätä koulutusta laajennetaan rakennetekniikan lisäksi talotekniikkaan ja korjausrakentamiseen. Aki Puska näkee markkinoilla varovaisia elpymisen merkkejä. Rakentamisessa on ollut jo muutama huono vuosi, joiden aikana syntyneen rakentamispaineen täytyy vähitellen ruveta purkautumaan. Markkinoilla alkaa olla uskoa ja positiivista henkeä ja näyttäisi siltä, että olemme menossa ylöspäin, vaikka mitään voimakasta kasvua ei ole näkyvissä. Energiatehokkuus ja ympäristönäkökulma nousevat Puskan mukaan yhä keskeisempään asemaan ja ne lävistävät kaikki suunnittelualat. Näemme pääsääntöisesti hyvinä allianssimallin kaltaiset projektien uudet toteutusmallit, koska niissä pyritään yhdessä varmistamaan ja suojaamaan projektin onnistuminen ja yrityskohtainen suojaaminen jää taustalle. Uudet mallit vaativat kuitenkin vielä kehittämistä urakoitsijoiden YSE- ja suunnittelijoiden KSEmaailmaan, jotka ovat vielä rajoittavina tekijöinä yhteiseen pottiin katsomiselle. Hyvää on aina helppo jakaa, mutta jos tulee epäonnistumisia, niissä tulee helposti hankaluuksia. Olemme tällä hetkellä itse mukana kolmessa erityyppisessä allianssihankkeessa keräämässä kokemuksia. Korkean rakentamisen osaamista Puskan mielestä on hieno nähdä, että korkeiden talojen rakentaminen on Suomessa yleistynyt selvästi melkein joka kaupungissa. Me olemme vahvasti tässä uudessa trendissä mukana pääsääntöisesti lähes kaikissa kohteissa joko pääsuunnittelijana tai suunnitelmien ulkopuolisena tarkastajana. Kuva Wise Group on tehnyt rakennesuunnittelun YIT:n rakentamaan 14-kerroksiseen Asunto Oy Espoon Tähystäjään. (Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy) Wise Group toteutti viime vuoden lopulla marraskuussa alalla poikkeuksellisen rekrytointispottien sarjan radiossa neljällä radiokanavalla. Puskan mukaan kampanja herätti paljon positiivista palautetta erilaisuudellaan.

18 Kun monessa firmassa jaettiin lomautuslappuja, me kerroimme että meille haetaan lisää. Saimme 150 hakemusta, joiden pohjalta olemme palkanneet yli kymmenen henkeä. Puskan mukaan työtyytyväisyyteen panostaminen on kannattanut ja henkilöstön työtyytyväisyysmittausten arvosanat ovat parantuneet. Pidämme tärkeänä onnistumisena henkilökunnan tyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta Wise Groupiin. Meillä ei ole sairauspäivien kanssa haasteita ja vaihtuvuusluvut ovat pienet, vaikka henkilökuntaa on näinkin paljon. Vaikka Wise Group on muodostunut pääosin yritysostojen kautta, henkilökuntamme antaa todella korkean arvosanan yrityskuvalle, eli sille miltä yritys heidän silmissään näyttää. Venäjältä vetäydytään Aki Puskan mukaan seuraavaksi kehittämisen painopiste on yksittäisen projektin hoitamisen ja siihen liittyvän tiedon jakamisen kehittämisessä. Projektimme alkavat olla jo niin isoja, että niitä toteutetaan myös eri paikkakuntien yksiköissä. Tällöin on tärkeää varmistaa, että kaikilla on jatkuvasti ajankohtainen tieto käytössään. Puska näkee Wise Groupin onnistuneen hyvin strategisissa tavoitteissaan Venäjän toimintaa lukuun ottamatta. Venäjällä emme päässeet siihen mitä tavoittelimme. Tulemme sieltä pois ainakin joksikin aikaa, koska siellä ei näytä lähivuosina olevan omaa työtä suosivan protektionismin takia kansainväliselle yritykselle mahdollisuuksia menestyä. Wise Group omistaa 25 prosenttia Riikassa Latvian suurimmasta rakennesuunnittelutoimistosta, jossa on 30 suunnittelijaa töissä. Tähtäsimme sitä kautta Venäjän markkinoille, mutta Baltian maita katsotaan nyt myös Venäjällä länsimaisina yrityksinä muun muassa Nato-suhteesta johtuen. Eniten korvalle löi kuitenkin se, että Latvia on eurossa kiinni ja kun euron ja ruplan suhde meni vinksalleen, romahtivat myös Baltiasta käsin toimimisen taloudelliset edellytykset.

Sweco kasvoi eniten rakennuttamispalveluissa

Sweco kasvoi eniten rakennuttamispalveluissa Talotekniikka ja ympäristöpalvelut nousussa Sweco kasvoi eniten rakennuttamispalveluissa Liikevaihdolla mitattuna SKOLin suurin jäsenyritys Sweco kasvoi viime vuonna vajaat kymmenen prosenttia. Tytäryhtiöistä

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä.

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. 2012 Vuosikertomus Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä. Aktiivinen enemmistöomistaja, joka ohjaa, kehittää ja kasvattaa Panostaja-yrityksistä

Lisätiedot

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2015 Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 Kilpailuetua kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta 12 Planmeca ottaa kaiken hyödyn megatrendeistä 15

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle teknologia kansainvälistyminen liiketoimintaosaaminen 1/2013 HANKE teknologiateollisuudelle 2010 2013 Alfame laittoi myynnin kuntoon Leanilla tulosta Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA

SUBWAY NEWS. tekee leivästä lounaan s. 4. YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6. Energiakolmio ja Skapat Energia. Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA SKAPAT ENERGIAN ASIAKASLEHTI 02/14 NEWS Energiakolmio ja Skapat Energia YHDISTIVÄT VOIMANSA s. 6 Clear Channel ULKOMAINONTA KASVAA HEIKOISTA AJOISTA HUOLIMATTA s. 8 SUBWAY tekee leivästä lounaan s. 4 TÄSSÄ

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen.

Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015. Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Vapon vuosi 1.5.2014 30.4.2015 Paikallisesti työllistävä, osaava ja vastuullinen. Sisältö Tapahtumia vuosilta 2014/ 2015 KATSAUKSET LIIKETOIMINNAT TILINPÄÄTÖS 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2006

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2006 LIIKETOIMINTAKATSAUS 26 SISÄLTÖ Pöyry lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Strategia...4 Strategiakatsaus...8 Energia... 1 Metsäteollisuus...14 Infrastruktuuri & ympäristö...18 Henkilöstö...22 Taloudellinen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi VUOSIKERTOMUS 2008 Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi Uponor lyhyesti Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot