GEOSENTRIC OYJ Q OSAVUOSIKATSAUS klo 13:00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEOSENTRIC OYJ Q2 2011 OSAVUOSIKATSAUS 25.8.2011 klo 13:00"

Transkriptio

1 1 GEOSENTRIC OYJ Q OSAVUOSIKATSAUS klo 13:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2011 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella 4. Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen 5. Katsaus taloudelliseen asemaan ja tulokseen 6. Riittävä maksuvalmius 7. Tulevaisuuden näkymät 8. Arvio liiketoiminnan merkittävistä riskeistä 9. Selvitys tutkimus- ja kehittämistoiminnasta 10. Investoinnit 11. Henkilöstö ja organisaatio 12. Rahoitus ja rakennejärjestelyt 13. Hallituksen valtuutus 14. Yhtiön osakkeet ja osakkeenomistajat 15. Yhtiöstä 16. Osavuosikatsaus, Q (tilintarkastamaton) TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Katsauskauden jälkeen on toteutunut merkittävä järjestely, jolla on olennainen vaikutus Yhtiön tulevaisuuden näkymiin ja omistusrakenteeseen. Jäljempänä kohdassa 4 Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen tarkemmin kuvatun rahoituspaketin toteutumisen seurauksena Yhtiöstä tuli vähemmistöosakas sen aiemmin kokonaan omistamassa tytäryhtiössä GeoSolutions Holdings N.V:ssä ( GHNV ). Tästä lähtien Yhtiön ainoa liiketoiminta on tämän sijoituksen hallinnointi, eikä sillä ole tällä hetkellä omaa välitöntä operatiivista liiketoimintaa. 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta Yhteenveto konsernin taloudellista asemaa ja tulosta esittävistä jatkuvien toimintojen avainluvuista (teuroa, ellei toisin ilmaistu): Kaudella 4-6/ / / / Liikevaihto Liikevoitto Laimentamaton osakekohtainen tulos(eur) Kauden lopussa Varat yhteensä Oma pääoma Velat yhteensä Liiketoimintakatsaus Katsauskauden aikana Yhtiö jatkoi liiketoimintaansa sen aiemman tytäryhtiön GeoSolutions Holdings N.V:n ( GHNV ) kautta. GHNV on paikannukseen perustuvien palveluiden sekä paikkaperusteisten sosiaalisten verkostojen ratkaisujen, tuotteiden ja teknologioiden kehittäjä ja tarjoaja. Se kehittää johtavaa geo-integraatioalustaa mobiililaitteille, henkilökohtaisille navigointilaitteille, Internet-

2 2 selaimille ja muille Internet-päätelaitteille, joka tarjoaa paikkaperusteisten palvelujen, yhteisöllisen verkostoitumisen sekä haku-, mobiili- ja Web 2.0 -teknologioiden konvergenssia hyödyntäen rakennettuja sovelluksia ja paketoituja ODM/OEM -ratkaisuja kuluttaja- ja yritysmarkkinoille. Sen aineettomia oikeuksia toimitetaan ohjelmistona ja palveluina tuotteissa, johon kuuluu GyPSii-tuotealusta ( GyPSii ) GyPSii-alustan palveluiden ja sovellusten liiketoimintamalli on ohjelmistoteknologian ja tuotteistettuja tavaramerkkejä koskevien aineettomien oikeuksien yhdistetty lisensiointi sekä mainostulojen ja käyttäjämaksujen kerääminen sovellusalustalla. Konsernin jatkuvan liiketoiminnan, joka katsauskaudella koostui 100 %:sti GHNV:n liiketoiminnasta, liikevaihto katsauskaudella 1-6/2011 oli 45 teuroa, merkiten kasvua verrattuna tämän liiketoiminnan vertailukauden 1-6/ teuron liikevaihtoon. Konserni luopui TWIGmatkapuhelinliiketoiminnasta tilikauden 2010 lopulla, joten edellä esitetty koko jatkuvan liiketoiminnan liikevaihto on peräisin GyPSiiliiketoiminnasta, muodostuen käyttäjämäärän kasvun ja aineettomien oikeuksien lisensioinnin myötä saadusta mainostulosta. Kuten Yhtiö tiedotti maaliskuussa 2011, Yhtiö on solminut GHNV:n kautta yhteistyösopimuksen merkittävän mediayhtiön, Sinan, kanssa Kiinassa, minkä seurauksena lanseerattiin Sinan uusi Weilingdi-tuote Myöhemmin kesäkuussa 2011 Yhtiö ilmoitti, että GHNV on allekirjoittanut sopimuksen Sinan kanssa tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta Kiinan markkinoille keskittyvän yhteisyrityksen perustamiseksi Sinan kanssa. Tukeakseen mainitun uuden tuotteen onnistunutta ja oikea-aikaista lanseerausta Kiinan markkinoille sekä viimeistelläkseen odotettavissa olevan yhteisyritysjärjestelyn, Yhtiö on keskittänyt kaikki käytettävissä olevat resurssinsa tähän yhteistyöprojektiin. Tämän seurauksena Yhtiön omien GyPSii-tuotteiden liikevaihto on laskenut lyhyellä aikavälillä. Tästä johtuen katsauskauden Q2/ teuron raportoitu liikevaihto jäi alle kauden Q1/ teuron raportoidun liikevaihdon. Jatkuvan liiketoiminnan kulut olivat katsauskaudella merkittävästi alhaisemmat verrattuna aiempaan vertailukauteen, laskien kaudella 1-6/ teuroon vertailukauden 1-6/ teurosta, merkiten 46 % muutosta. Tämä johtui pääosin konsernin kehittämisen, kehitystoiminnan ja markkinoinnin keskittämisestä Kiinaan ja samanaikaisesti toteutetusta henkilöstön ja siihen liittyvien kustannusten vähentämisestä muualla maailmassa. Lisäksi vuonna 2007 toteutetun GeoSolutions B.V:n hankinnasta johtuvien aineettomien omaisuuserien/ipr:n kirjaukset, joista tehtiin poistot kolmen vuoden ajanjaksolla, poistettiin lopullisesti kauden Q1/2010 loppuun mennessä. Tämä johti alhaisempiin poistoihin katsauskaudella 1-6/2011 vastaten 0 teuroa verrattuna kauden 1-6/ teuroon. Jatkuvan liiketoiminnan tulos ennen veroja katsauskaudella 1-6/2011 oli teuroa, verrattuna kauden 1-6/ teuroon, mikä merkitsee 27% muutosta. Katsauskauden jatkuvien toimintojen tulos per osake oli -0,00 euroa osakkeelta. Konsernin tappio luovutusta liiketoiminnasta (TWIG-liiketoiminta) vuonna 2010 oli 1987 teuroa (1-6/2010: tappio 736 teuroa). Tämä muodostuu 1743 teuron liiketappiosta vuonna 2010 (1-6/2010: tappio 736 teuroa) sekä TWIG-liiketoiminnan varojen ja velkojen luopumisesta aiheutuvasta 244 teuron nettotappiosta, joka toteutui kaudella 10-12/2010.

3 3 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Olennaiset tapahtumat kaudella 4-6/2011 olivat seuraavat: Rahoitusjärjestelyt Hallitus sai huhtikuussa 2011 Yhtiön johtavalta sijoittajalta, Schroder & Co. Limited:ltä, ehdotuksen konsernin liiketoiminnan lyhyen aikavälin rahoitukseksi ( Ehdotus ). Ehdotuksen keskeiset ehdot sisälsivät olemassa olevien GeoSolutions Holdings N.V:n ( GHNV ) antamien vaihtovelkakirjojen ( Vaihtovelkakirjat ) konvertoinnin GHNV:n osakkeisiin sekä GHNV:n osakeannin ( GHNV-anti ) osakkeenomistajilleen aiheuttaen Yhtiön omistuksen olennaisen laimentumisen erityisesti, mikäli Yhtiö ei osallistuisi GHNV-antiin osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa, vastaten noin 1M sijoitusta. Kerätäkseen vaadittavat varat GHNV-antiin osallistumiseksi, Yhtiö aikoo järjestää osakeannin ( GSOY-anti ). Ehdotuksen nojalla johtava sijoittaja sitoutui antamaan konsernille 600 teuron lyhytaikaisen lisärahoituksen uusien GHNV:n liikkeeseen laskemien Vaihtovelkakirjojen muodossa olennaisin osin aiemmin annettuja Vaihtovelkakirjoja vastaavin ehdoin. Hallitus arvioi Ehdotuksen huhtikuussa 2011 ja totesi sen olevan ainoa Yhtiön saama rahoitusehdotus, ja sen edustavan Yhtiön osakkeenomistajille parempaa vaihtoehtoa Yhtiön selvitystilaan asettamiseen verrattuna. Tämän vuoksi hallitus hyväksyi Ehdotuksen ja nosti rahoituksen ensimmäisen erän 600 teuroa GHNV:n kautta Ehdotuksen ehtojen mukaisesti. Tämä rahoitus turvasi konsernin riittävän maksuvalmiuden toukokuun 2011 loppuun asti. Hyväksyttyään Ehdotuksen hallitus aikoi esittää Ehdotuksen hyväksymispäätöksen pidettäväksi suunnitellun yhtiökokouksen vahvistettavaksi, mikä peruttiin sittemmin tiettyjen suurimpien osakkeenomistajien pyydettyä lisätietoja johtavan sijoittajan Ehdotuksesta ja Yhtiön tulevista liiketoimintanäkymistä, jotta nämä voisivat tehdä informoidun päätöksen asiassa. Peruuttamiseen liittyen Yhtiö julkisti Ehdotuksen lisäinformaatiota www-sivuillaan. Yhtiökokouksen peruutuksesta johtuen Yhtiö pyysi KPMG:n Helsingin toimistoa valmistelemaan ja laatimaan fairness opinion -lausunnon liittyen Ehdotuksessa esitettyyn Vaihtovelkakirjojen konversioon ja konsernin liiketoiminnan käypään arvoon. Yhtiö vastaanotti lausunnon KPMG:ltä kesäkuussa, ja yhteenveto siitä julkistettiin Yhtiön wwwsivuilla KPMG:n johtopäätös oli, että johtavan sijoittajan Ehdotuksessa käyttämä liiketoiminnan arvo, noin 4,4M, on todennäköisimmin liiketoiminnan arvon vaihteluvälin sisällä. Ehdotuksen ohella, jotkut suurimmista osakkeenomistajista ilmoittivat toukokuussa yhtiökokouksen peruutuksen jälkeen, että he voisivat mahdollisesti esittää vaihtoehtoisen rahoitusehdotuksen ja ehdotuksen valmistelu edellyttäisi lisäaikaa ja keskusteluja johtavan sijoittajan kanssa. Näistä keskusteluista johtuen Yhtiön piti nostaa vielä 750 teuroa lyhytaikaista lisärahoitusta johtavalta sijoittajaltaan kesäkuussa GHNV:n Vaihtovelkakirjojen muodossa olennaisin osin aiemmin annettuja Vaihtovelkakirjoja vastaavin ehdoin. Tämä rahoitus turvasi konsernin maksuvalmiuden kesäkuun loppuun asti ja mahdollisti johtavan

4 4 sijoittajan ja ryhmän Yhtiön suurimpia osakkeenomistajia saattaa päätökseen keskustelunsa Yhtiön rahoitusjärjestelyistä ja tämän ryhmän suurimpia osakkeenomistajia mahdollisesta osallistumisesta johtavan sijoittajan Ehdotukseen. Muut järjestelyt Kuten aiemmin on ilmoitettu, Yhtiön GHNV:n kautta täysin omistama kiinalainen tytäryhtiö GyPSii (Shanghai) Co. Ltd. ( GSSH ) solmi yhteistyösopimuksen Sina (Beijing) Information Technology Co. Ltd:n kanssa, jonka emoyhtiö Sina Corp. on listattu NASDAQ:in USA:n markkinoilla tunnuksella (SINA). Yhteistyösopimus kattaa juuri markkinoille tuotujen Weilingdi paikkaperusteisten palveluiden ( LBS ) ja sosiaalisen verkostoitumisen palveluiden ( SNS ) kehittämiseen, markkinointiin ja jakeluun liittyvän yhteistyön Kiinassa. Sopimuksen puitteissa GSSH ja Sina ovat yhdessä kehittäneet uuden Weilingdi palvelun, jota Sina markkinoi aktiivisesti yli 100 miljoonalle Weibo sovelluksen käyttäjälleen. Weilingdi palvelu yhdistää Sinan eksklusiivisen sisällön, kuten viihteen, lifestyleinformaation, ja VIP-edut, olemassa olevan ja GSSH:n viime vuonna markkinoille tuoman Lingdi palvelun päälle. Yhteistyösopimus on tärkeä askel eteenpäin yhtiöiden välisen yhteistyön syventämiseen liittyvissä keskusteluissa, jotka voivat johtaa joint venture sopimuksen solmimiseen. Yhtiö tuli tulokseen ja uskoo edelleen, että laajentaakseen mahdollisuuksiaan Kiinan markkinoilla, on välttämätöntä partneroitua paikallinen toimijan kanssa, joka voi tarjota laajan käyttäjäkunnan ja paikallisen markkinatuntemuksen ja rahoituksen. Yhtiö tiedotti heinäkuussa 2011 Sinan kanssa solmittuun yhteistyösopimukseen liittyen, että GHNV on allekirjoittanut Sina Hong Kong Ltd:n ( Sina HK ) kanssa sopimuksen, jolla yhtiöt sopivat tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta yhteisyrityksen (joint venture, JV ) perustamiseksi GSSH:n ja Sina HK:n välille. Kun edellytetyt ehdot perustamisen toteuttamiselle on täytetty (arviolta 90 päivän kuluessa), mukaan lukien hyväksynnän saaminen Kiinan hallinnolta ja viranomaisilta, Sina HK sijoittaa noin 4,5M GSSH:n osakepääomaan saaden GSSH:sta 60% enemmistöosuuden. Sina antaa tämän jälkeen JV:n käyttöön yli 100 miljoonan käyttäjän Weibo - sovelluksen käyttäjäkannan, markkinointiresurssit ja jakelukanavat uusien tuotteiden ja tietokeskuspalveluiden markkinoimiseksi. GSSH saa yksinoikeuden operoida kaikkia Sinan paikkaperusteisia palveluita (LBS) ja sosiaalisen verkostoitumisen palveluita (SNS) Kiinassa. Se jatkaa myös yhtiöiden solmimassa yhteistyösopimuksessa sovittujen tavoitteiden kehittämistä ja edistämistä, erityisesti Weilingdi ja Tuding tuotteiden jakelua. GHNV myönsi kesäkuussa 2011 silloin täysin omistamansa hollantilaisen tytäryhtiön GeoSolutions BV:n kautta GSSH:lle yksinomaisen ja rojaltivapaan oikeuden käyttää GyPSiin aineettomia oikeuksia Kiinassa, ja saa vastaavasti aineettomien oikeuksien omistajana jaetun omistusoikeuden kaikkiin GSSH:n luomiin uusiin aineettomiin oikeuksiin ja olemassa olevien oikeuksien parannuksiin sekä yksinomaisen ja rojaltivapaan oikeuden hyödyntää näitä oikeuksia Kiinan ulkopuolella. JV tulee edustamaan mobiilikäyttäjien ja kauppiaiden suurinta sosiaalista verkostoa Kiinassa ja tulee keskittymään vahvan työkaluvalikoiman tarjoamiseen kauppiaille asiakasuskollisuuden parantamiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi, sekä taloudellisiin kannustimiin perustuvien mobiilisovellusten tarjoamiseen kuluttajille. On huomioitava, että jäljempänä kohdassa 4 esitetyn rahoitusjärjestelyn toimeenpanon seurauksena Yhtiö omistaa tämän

5 5 raportin päivämäärällä vain vähemmistöosuuden GHNV:stä, joka on GSSH:n emoyhtiö, ja joka puolestaan tulee omistamaan 40 % GSSH:sta JV:n toteutuksen jälkeen, minkä arvioidaan tapahtuvan ennen Q3 päättymistä. Toteutuksen jälkeen GHNV ei konsolidoi JV:n tulosta konsernin tuloslaskelmaan, vaan käyttää hankintamenomenetelmää 40 % sijoitukseensa kirjanpitokäsittelyssä IFRS-standardin 11 vaatimalla tavalla. Tämä tulee laskemaan raportoitavaa konsolidoitua liikevaihtoa ja kuluja vuonna Tämänhetkiset ennusteet osoittavat, että JV ei ole alkuvaiheessa voitollinen, ja että saattaa kestä vielä useampi vuosi ennen kuin mahdollisia osinkotuloja saadaan JV:stä GHNV:lle ja sitä kautta Yhtiölle. 4. Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen Rahoitusjärjestelyt Yhtiö vahvisti elokuussa, että johtava sijoittaja ja ryhmä suurimpia osakkeenomistajia ovat päässeet sopimukseen johtavan sijoittajan edellä kohdassa 3 kuvatun Ehdotuksen toteuttamistavasta, sisältäen joitakin muutoksia Ehdotukseen ja näiden suurimpien osakkeenomistajien suunnitellun tuen ja osallistumisen suunniteltuun rahoitukseen. Yhtiö on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen ( YYK ) koolle hyväksymään tietyt osat rahoituspaketista, jonka ehdot julkistettiin kokonaisuudessaan osana YYK-kutsua Ehdotuksen ensimmäinen osa, joka hyväksyttiin varsinaisessa yhtiökokouksessa ja sen pidetyssä jatkokokouksessa, toteutettiin Tämän mukaisesti johtava sijoittaja konvertoi kaikki olemassa olevat Yhtiön silloin täysin omistaman tytäryhtiön GHNV:n antamat vaihtovelkakirjat ( Vaihtovelkakirjat ) korkoineen GHNV:n osakkeiksi. Konversion seurauksena Yhtiö jäi vähemmistöosakkaaksi GNHV:ssä noin 20% omistusosuudella. Elokuussa 2011 tiedotettiin, että vaihtovelkakirjojen konversiota seuraa GHNV:n lisäpääomittaminen osakeannilla ( GHNV-anti ), jonka jälkeen Yhtiön omistusosuus GHNV:stä olisi noin 24 %, mikäli Yhtiö saa osakkeenomistajiensa suostumuksen vaadituille rahoitusjärjestelyn elementeille ja Yhtiö osallistuu GHNV-antiin sovitulla noin 1M :n osuudella. Kerätäkseen tarvittavat varat osallistuakseen GHNV antiin, Yhtiön suunnittelee järjestävänsä suunnatun osakeannin ( GSOY-anti ). Mikäli Yhtiö ei osallistuisi GHNV-antiin, johtaisi tämä Yhtiön omistuksen alenemiseen noin 9 % tasolle. GHNV-anti järjestetään kahdessa vaiheessa. Rahoituspaketti sisältää myös ehtoja, jotka liittyvät Yhtiön ottaman pääomaltaan 10M määräisen vaihtovelkakirjalaina 2008-B:n takaisinmaksuun. Takaisinmaksu on ehdollinen ja riippuu YYK:n päätöksestä. Edelleen elokuussa 2011 tiedotettiin, että johtava sijoittava, GHNV ja Yhtiö ovat allekirjoittaneet GHNV:n Subscription and Shareholders Agreement - sopimuksen, joka muun muassa antaa Yhtiölle laajemman vähemmistöosakkaansuojan GHNV:ssä ja tarjoaa johtavalle sijoittajalle mahdollisuuden 750 teuron määräiseen osakemerkintään GHNV-annin ensimmäisessä osassa turvaten samalla Yhtiön ja GHNV:n toiminnan jatkumisen syyskuun 2011 loppuun asti. Toinen ja viimeinen osa GHNVannista on tarkoitus toteuttaa syyskuun loppuun mennessä. Yhtiö olettaa, että GSOY-anti saadaan päätökseen tähän mennessä mahdollistaen GHNV-antiin osallistumisen ja turvaten Yhtiön ja GHNV:n riittävän maksuvalmiuden vuoden 2012 loppuun asti. Rahoituspaketin yksityiskohdat on julkistettu ylimääräisen yhtiökokouksen kutsussa

6 6 Konversiosta ja Yhtiön vähemmistöosakkuudesta GHNV:ssä johtuen, Yhtiö ei tule enää konsolidoimaan sen aiemmin kokonaan omistamia tytäryhtiöitään, vaan sijoituksia GHNV:ssä käsitellään konsernin taloudellisissa raporteissa pääomaosuusmenetelmää soveltaen Q3/2011 raportoinnista lähtien. Tämä tulee laskemaan raportoitavia tuloja ja menoja konsernitilinpäätöksessä vuonna Lisäksi konvertoinnista johtuvan GHNV:n ja sen tytäryhtiöiden konsolidoinnin päättymisen seurauksena Yhtiö odottaa tulouttavansa noin 16M kirjanpidollisen (ei rahallinen) hyödyn konsernin Q3:n tuloslaskelmassa. Varsinaisen yhtiökokouksen muut päätökset Yhtiön varsinainen yhtiökokous ( VYK ) ja sen pidetty jatkokokous hyväksyi tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2010, valitsi edelleen tilintarkastajaksi Ernst & Young:in, päätti tilintarkastajien ja hallituksen jäsenten palkkioista markkinoille tiedotetun mukaisesti sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kolme ja valitsi hallitukseen Mike Po:n, Victor Franck:in ja Jeffrey Crevoiserat:in. Vastaavasti hallitus valitsi myöhemmin pitämässään kokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Victor Franck:in ja toimitusjohtajaksi Mike Po:n. Edelleen yhtiökokous vahvisti Yhtiön hallituksen tekemän johtavan sijoittajan Ehdotuksen hyväksymispäätöksen edellä kuvatusti. Lopuksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään uuden osakkeen, optio-oikeuden ja/tai osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden liikkeeseen laskemisesta. Samaan aikaan tiedotettiin, että johtavan sijoittajan ja ryhmän Yhtiön suurimpia osakkeenomistajia päässeen alustavaan sopimukseen Ehdotuksen täytäntöönpanotavasta, aiheuttaen mahdollisesti joitakin muutoksia Ehdotuksen ehtoihin. Muut järjestelyt Yhtiö tiedotti heinäkuussa 2011, että seurauksena edellä selostetusta Sinan kanssa solmitusta Yhtiön kokonaan omistamaa kiinalaista tytäryhtiötä, GyPSii (Shanghai) Co. Ltd:tä( GSSH ) välineenä käyttäen perustettavaa yhteisyritystä koskevasta sopimuksesta, Sina on antanut GSSH:lle 400 teuron suuruisen ennakkorahoituksen, joka on ehdollinen JV-sopimuksen täytäntöönpanemiselle. Tämä riittää rahoittamaan GSSH:n toimintaa odotetun viranomaisluvan myöntämispäivään saakka ja yhteisyrityksen lopulliseen perustamiseen, jonka arvioidaan tapahtuvan ennen Q3 päättymistä. Tämä etukäteisrahoitus pidensi konsernin muiden Kiinan ulkopuolisten yhtiöiden maksuvalmiutta heinäkuun loppuun saakka. 5. Katsaus taloudelliseen asemaan ja tulokseen Yhtiö on säilyttänyt katsauskaudella vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden. Yhtiön jatkuvan liiketoiminnan taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat avainluvut (teuroa, ellei toisin mainita): Kaudella 4-6/ / / / Liikevaihto Liiketulos Laimentamaton osakekohtainen

7 7 tulos (eur) Katsauskauden päättyessä Varat yhteensä Oma pääoma Velat yhteensä Kassa Riittävä maksuvalmius Yhtiö on säilyttänyt riittävän maksuvalmiuden katsauskauden ajan. Yllä kerrotun mukaisesti, Yhtiö saavutti sopimuksen johtavan sijoittajan ja ryhmän suurimpia osakkeenomistajia välille johtavan sijoittajan aiemmin julkistetun Ehdotuksen toteuttamistavasta, sisältäen joitakin muutoksia Ehdotukseen ja näiden suurimpien osakkeenomistajien suunnitellun tuen ja osallistumisen suunniteltuun rahoitukseen. Yhtiö on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle hyväksymään tietyt osat rahoituspaketista, joka julkistettiin kokonaisuudessaan osana yhtiökokouskutsua Johtava sijoittava, GHNV ja Yhtiö ovat allekirjoittaneet GHNV:n Subscription and Shareholders Agreement - sopimukseen edellä kohdassa 4 kuvatun mukaisesti. Sopimus tarjoaa johtavalle sijoittajalle 750 teuron suuruisen ensisijaisen merkintäoikeuden GHNV-annin ensimmäisessä osassa, joka on jo toteutunut (elokuussa 2011) turvaten samalla Yhtiön ja GHNV:n rahoitustarpeen syyskuun 2011 loppuun asti. Tämä ensimmäinen osa GHNV-annista alensi Yhtiön omistusosuuden GHNV:stä noin 15%:iin. Tätä ensimmäistä osaa seuraa GHNV:n lisäpääomittaminen GHNV-annin osakkeenomistajille suunnatussa toisessa osassa, minkä johdosta Yhtiön omistus GHNV:ssa nousisi noin 24%:iin, mikäli Yhtiö saa osakkeenomistajiensa suostumuksen vaadituille rahoitusjärjestelyn elementeille ja Yhtiö osallistuu GHNV-antiin sovitulla noin 1M :n osuudella. Kerätäkseen tarvittavat varat osallistuakseen GHNV-antiin, Yhtiö järjestää suunnatun osakeannin ( GSOY-anti ). Mikäli Yhtiö ei osallistuisi GHNV-antiin, voisi tämä johtaa Yhtiön omistuksen laimentumiseen noin 9%:iin. Rahoituspaketti sisältää myös ehtoja Yhtiön 10M määräisen vaihtovelkakirjalaina 2008-B:n takaisinmaksusta. Takaisinmaksu edellyttää ylimääräisen yhtiökokouksen päätöstä. Yhtiö arvioi, että GSOY-anti saadaan päätökseen syyskuun loppuun mennessä, ja että GHNVannin toinen osa tulee merkityksi turvaten Yhtiön ja GHNV:n rahoitustarpeet vuoden 2012 loppuun. 7. Tulevaisuuden näkymät Markkinanäkymät Sinan kanssa solmitun Joint Venture sopimuksen johdosta sekä keskittämällä GHNV:n kehitystoiminnan sekä myynti- ja markkinointiaktiviteetit Kiinaan, keskittyvät tulevat liiketoimintanäkymät lähes kokonaisuudessaan Kiinan markkinoille. Yhteistyössä Sinan, Kiinan kolmanneksi suurimman internet-yhtiön kanssa, välitön tavoite on hyötyä Sinan yli 150M käyttäjän käyttäjäkannasta GyPSii-sovellusalustan ja -sovellusten saamalla mahdollisimman moni matkapuhelimen käyttäjä kuin mahdollista käyttämään niitä seuraavan muutaman vuoden aikana. JV tulee yhdistämään GSSH:n aineettomat oikeudet sekä Sinan laajan käyttäjäkannan ja markkinointi- ja myyntiaktiviteetit kehittääkseen

8 8 Tuding ja Weilingdi tuotteiden Kiinan markkinoita. Panostamisen näille markkinoille uskotaan parantavan mahdollisuuksia JV:n tulonmuodostukselle vuonna 2013 ja sen jälkeen mainonnasta, aineettomien oikeuksien lisensioinnista sekä pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä saatavista tilauksista. Kiinan mobiiliteknologiamarkkinat ovat erittäin laajan kasvun vaiheessa verrattuna muuhun maailmaan. Tämän odotetaan jatkuvan yhdessä Kiinan talouden kasvun kanssa pitkälle kuluvaa vuosikymmentä. Tämä mobiiliteknologian vahva kasvu antaa nostetta myös Sinan ja GyPSiin tuotteille. Taloudelliset ja liiketoiminnan kehityksen näkymät Edellä esitetyn Vaihtovelkakirjojen konversion jälkeen Yhtiön nykyinen jäljellejäävä liiketoiminta muodostuu ainoastaan sen vähemmistöomistuksesta GHNV:ssä, joka on puolestaan tällä hetkellä keskittynyt pääasiassa GSSH:n omistamiseen. GSSH puolestaan, kuten edellä on esitetty, tulee pian olemaan Sinan kanssa omistettu yhteisyritys keskittyen Kiinan markkinoille. Kuten edelleen on edellä mainittu, tämänhetkiset ennusteet olettavat, että yhteisyritys ei tule tuottamaan voittoa alkuvaiheessa, ja että voi viedä useita vuosia ennen kuin Yhtiö voi saada yhteisyrityksestä osinkoja GHNV:n kautta. On todennäköistä, että Yhtiöllä ei tuota liikevaihtoa jatkuvasta liiketoiminnastaan eikä saa osinkotuottoja yhteisyrityksestä ennen kuin yhteisyritys muuttuu tuottavaksi ja alkaa jakaa tuottojaan. Siten, liiketoiminnan kulujen minimoimisesta huolimatta, Yhtiö tekee todennäköisesti tappiota koko tämän ajanjakson ajan. Yhtiön on myös mahdollista myydä osakeomistuksensa GHNV:ssä tulevaisuudessa, mikä voi tuottaa kirjanpidollista ja jaettavaa tuottoa. Liiketoiminnan kehityksen pääpaino ja liiketoimintamallin ja tulonmuodostuksen keskeisin elementti Kiinassa on GyPSiin käyttäjämäärän nopea kasvu yhteistyössä Sinan kanssa hyödyntäen GyPSiin kahta päätuotetta Tuding ja Weilingdi Kiinassa. Tämä kasvu saavutetaan yksinomaan Kiinassa olemassa olevien ja uusien yhteistyökumppanuuksien kautta, kattaen mediayhtiöt (kuten Sina), mobiilioperaattorit (MO), OEM/ODM-laitevalmistajat, henkilökohtaisten navigointilaitteiden valmistajat (PND) ja johtavien matkapuhelimen ja Internetin välityksellä kaupankäyntiä harjoittavat yhtiöt, sekä lisäksi GyPSiin toteuttamien markkinointikampanjojen kautta. GyPSiin jäsenmäärä on kasvanut merkittävästi vuoden 2010 ja 2011 aikana, ja on jo noussut yhteensä lähes rekisteröidystä käyttäjästä koostuvaan käyttäjäkuntaan, sisältäen merkittävän ja kasvavan määrän tuloa tuottavia palvelua säännöllisesti käyttäviä käyttäjiä. GyPSiin strategian toinen elementti alkoi avoimen ohjelmointirajapinnan (OEX) kehittämisellä vuoden 2010 alussa. Tällä lähestymistavalla GyPSiin on mahdollista vähentää riskiä ja liiketoiminnan kehittämisen kustannuksia pyrkien samalla nopeasti kasvaville mobiilisovelluskantaan, jolla olisi tarvetta GyPSiitoiminnallisuudelle. GSSH kehittää yhteistyössä Sinan kanssa rajapintaa, joka on tarkoitus julkistaa Kiinan markkinoille myöhemmin tänä vuonna. Tämän tulisi kasvattaa nopeasti GyPSiin käyttäjämäärää. Kiinan ulkopuolella GyPSii on rakentamassa yhteistyösuhdetta LBS- ja SNS OEX -ohjelmistoalustansa käytölle. Vuonna 2010 merkittävä OEX:n lisensiointisopimus allekirjoitettiin suuren yhdysvaltalaisen PNDtarjoajan kanssa. Tämä sopimus tuottaa kokonaiskäyttöön perustuvan

9 9 kuukausittaisen tulon. GyPSii pyrkii edelleen kehittämään yhteistyösuhteita OEX:n lisensioimiseksi vuonna GyPSiin vuoden 2011 strategian kolmas elementti luotiin lanseeraamalla uusi palvelu, joka keskittyy tarjoamaan pienille ja keskisuurille (PK) yrityksille paikkaperusteisia palveluita ja alustoja. "GyPSii CRM Platform" -alusta tarjoaa PK-yrityksille työkalut myyntiä edistävien kannusteiden luomiseen, hallinnointiin ja toimittamiseen asiakaskunnalleen huomattavasti alhaisemmilla jakelukustannuksilla. Itsepalvelualusta antaa yrittäjille mahdollisuuden luoda räätälöityjä kuponkikampanjoita ja alennusohjelmia, jotka toimitetaan suoraan kuluttajien mobiililaitteisiin. Paikkaperusteista teknologiaansa hyödyntäen GyPSii CRM Platform voi auttaa yrityksiä saamaan kuluttajat uskollisiksi asiakkaiksi palkitsemalla näitä myyntipisteessä (Point of Sales, POS) annetuilla alennuksilla ja palkkioilla. Lisäksi GyPSii CRM Platform kerää, analysoi ja tuottaa yksityiskohtaisia raportteja asiakkaiden vuorovaikutuksesta myyntipisteessä, mikä tarjoaa yrityksille uuden tasoisen ymmärryksen markkinointi- ja myynninedistämisen vaikutuksista, mitä heillä ei aikaisemmin ole ollut. GyPSii CRM palvelu lingdi lanseerattiin vuoden 2010 lopulla Kiinassa. Vuoden 2011 aikana palvelu tulee olemaan PK-yritysten saatavilla kuukausimaksullisena. Palvelun lanseerauksen ollessa vielä alkuvaiheessa, ei palvelusta ole vielä tähän päivään mennessä kertynyt liikevaihtoa. Vuoden 2010 ja 2011 aikana konserni keskitti voimavaransa kehittääkseen asemaansa Kiinan markkinoilla. Edellisten vuosien pyrkimykset saada jalansijaa Yhdysvaltojen ja Euroopan markkinoilla osoittautuivat Yhtiölle liian kalliiksi jatkaa suhteessa käyttävissä oleviin liiketoiminnan rahavaroihin. Tästä johtuen Yhtiö alkoi vuonna 2010, jatkaen edelleen vuonna 2011, keskittää liiketoiminnan, kehittämisen, liiketoiminnan kehityksen ja markkinoinnin resursseja Kiinaan toteuttaen merkittäviä henkilöstön vähennyksiä muualla maailmassa. Tämä on johtanut konsernin kuukausittaisten liiketoiminnan kulujen merkittävään vähenemiseen. Samalla Yhtiö alkoi keskittää tuote- ja palvelutarjontansa melkein kokonaan Kiinaan. Tämä päätös on johtanut jäsenhankinnan ja GyPSii-tuotteiden käytön merkittävään kasvuun Kiinassa. Jäsenmäärän kasvusta puolestaan seurasi välitön sivunäyttöjen määrän kasvu ja mainostulojen muodostuminen. Perustaen odotuksensa Sinan kanssa pian toteutettavan JV:hen ja aiemmin solmittuun yhteistyösopimukseen, jotka molemmat on selostettu tarkemmin edellä, Yhtiö on keskittänyt kaikki markkinointi- ja kehittämispanostuksensa uudempiin tuotteisiin, mikä on johtanut mainos- ja muiden tulojen laskuun Kiinassa. 8. Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä Edellä kohdassa 3 esitettyjen rahoitusjärjestelyjen johdosta Yhtiöstä tuli GHNV:n vähemmistöosakkeenomistaja tällä hetkellä noin 15% omistusosuudella. Yhtiön mahdollisuus säilyttää omistusosuutensa ja nostaa se sovittuun noin 24 %:iin riippuu syyskuun 2011 loppuun mennessä järjestettävän GSOY-annin lopputuloksesta. Mikäli Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat päättävät olla osallistumatta GSOY-antiin tarjotuin ehdoin, ja GSOY-anti epäonnistuu, laskee Yhtiön omistus GHNV:ssä noin 9%:iin ja Yhtiö menettää tiettyjä GHNV:n Subscription and Shareholders Agreement sopimuksessa sovittuja vähemmistöosakkeenomistajan oikeuksia kuten edellä kohdassa 3 on selostettu. Tässä tapauksessa Yhtiö ei voisi maksaa pääomaltaan 10M määräistä vaihtovelkakirjaa 2008-B takaisin, eikä myöskään saada sen

10 10 ja GHNV:n varoihin kohdistuvia johtavalle sijoittajalle annettuja vakuuksia vapautetuksi. Edelleen, GHNV:n vähemmistöosakkeenomistajana Yhtiöllä ei ole määräysvaltaa GHNV:n toimintaan ja se on riippuvainen GHNV:n muiden osakkeenomistajien toimista. Yhtiön tuleva arvo ja kassavirta on erityisen riippuvainen GSSH:n liiketoiminnan ja Kiinassa olevan yhteisyrityksen menestyksestä. Ei ole varmuutta, että nämä toteutuvat. Maailmanlaajuisella talouskriisillä ja tämänhetkisellä maailmanlaajuisella taantumalla on ollut ja saattaa jatkossakin olla negatiivinen vaikutus myös GyPSii-liiketoimintaan vaikkakin liiketoiminta on nyt melkein kokonaan keskittynyt Kiinaan, jossa vahva taloudellinen kasvu jatkuu. Liiketoimintasuunnitelman toimeenpanemisen ja toteuttamisen onnistumisesta ei ole varmuutta. Konserni on liiketoimintastrategiansa mukaisesti pyrkimässä myös uusille liiketoiminta-alueille, joiden kilpailutilanne on sille uusi, tai jotka voivat olla vasta kehityksen alkuvaiheissa. Mikäli konserni ei kykene menestyksellisesti vastaamaan tähän kehitykseen, se voi merkittävästi heikentää konsernin liiketoiminnan tulosta. Liiketoimintamallin toimivuuden keskeinen seikka on palvelujen käyttäjien määrän riittävä ja riittävän nopea kasvu sekä mobiilin, käyttäjien luoman sisällön ja paikkaperusteisen mainonnan nopea omaksuminen, mistä konsernilla ei ole varmuutta. Monet suuret brändit ja mainostajat ovat leikanneet markkinointibudjettejaan tietyillä alueilla, ja tämän negatiivinen vaikutus mobiilin ja paikkaperusteisen mainonnan omaksumiseen voi jatkua vuonna 2011 ja tämän jälkeen. Yksi Yhtiön liiketoimintasuunnitelman merkittävimmistä riskeistä on käyttäjämäärän kasvun ylläpitäminen. GyPSiin liiketoimintamallin keskeisimmän seikan ollessa uusien käyttäjien hankinta ja säilyttäminen mahdollisilla viivästyksillä Yhtiön uusien tuotteiden lanseerausten markkinointiponnistuksiin käytettävissä olevien varojen saamisessa ja siten uusien käyttäjien hankinnassa voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan kehitykseen laskemalla Yhtiön tuotteiden ja palveluiden jakelu- ja käyttäjämääräastetta. Vuoden 1997 jälkeen Yhtiö ei ole jakanut osinkoja. Tulevaisuudessa mahdollista voitonjakoa tulevat rajoittamaan pääomalainojen lyhennykset. Lainojen kokonaismäärä oli yhteensä nimellisarvoltaan noin teuroa. Tulevaan voitonjakoon liittyy myös epävarmuus siitä, pystyykö Yhtiö kerryttämään jakokelpoista pääomaa. Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan Yhtiön taseessa ei ollut jakokelpoista pääomaa. Yhtiön liiketoimintasuunnitelma on laadittu olettaen, että Yhtiö voi saavuttaa pitkäaikaista arvoa GHNV:n omistuksestaan, mutta tämä mahdollinen arvonmuodostus on hyvin epävarmaa. Yhtiön rahoitussuunnitelma perustuu olettamalle, että se saa GHNV:ltä ulkopuolista lisärahoitusta GHNV-annin jälkeen, mitä rahoitusta ei ole vielä saatu. Mikäli uusi rahoitus viivästyy, voi tämä aiheuttaa maksukyvyttömyysriskin. Yhtiön budjetti ja ennusteet maksuvalmiudesta on laadittu olettaen kulutason alenevan merkittävästi. Mikäli todellinen kulutaso osoittautuisi korkeammaksi, Yhtiön tulisi nostaa ulkopuolista lisärahoitusta ennen vuoden 2012 loppua jo GHNV-annin

GEOSENTRIC OYJ Q3 2011 OSAVUOSIKATSAUS 24.11.2011 klo 10:00

GEOSENTRIC OYJ Q3 2011 OSAVUOSIKATSAUS 24.11.2011 klo 10:00 1 GEOSENTRIC OYJ Q3 2011 OSAVUOSIKATSAUS 24.11.2011 klo 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2011 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ Q1 2011 OSAVUOSIKATSAUS 26.5.2011 KLO 09:30

GEOSENTRIC OYJ Q1 2011 OSAVUOSIKATSAUS 26.5.2011 KLO 09:30 1 GEOSENTRIC OYJ Q1 2011 OSAVUOSIKATSAUS 26.5.2011 KLO 09:30 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Lisätiedot

GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com. 1 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2012 klo 12:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ Q2 2012 OSAVUOSIKATSAUS 23.8.2012 klo 10:30

GEOSENTRIC OYJ Q2 2012 OSAVUOSIKATSAUS 23.8.2012 klo 10:30 1 GEOSENTRIC OYJ Q2 2012 OSAVUOSIKATSAUS 23.8.2012 klo 10:30 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2012 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ Q3 2010 OSAVUOSIKATSAUS 18.11.2010 KLO 8:30

GEOSENTRIC OYJ Q3 2010 OSAVUOSIKATSAUS 18.11.2010 KLO 8:30 GEOSENTRIC OYJ Q3 2010 OSAVUOSIKATSAUS 18.11.2010 KLO 8:30 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella 4.

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ Q2 2013 OSAVUOSIKATSAUS 30.8.2013 klo 15:00

GEOSENTRIC OYJ Q2 2013 OSAVUOSIKATSAUS 30.8.2013 klo 15:00 1 GEOSENTRIC OYJ Q2 2013 OSAVUOSIKATSAUS 30.8.2013 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2013 Sisältö 1. Yhteenveto avainluvuista ja tuloksesta 2. Liiketoimintakatsaus 3. Olennaiset tapahtumat katsauskaudella

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40

GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 GEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.4.2013 KLO 15:40 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012 GeoSentric Oyj:n vuosikertomus on julkaistu yhtiön verkkosivuilla. Vuosikertomus on saatavissa osoitteesta www.geosentric.com.

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.8.2007 klo 15:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2007 PÄÄKOHDAT - Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset - GeoSolutions-akvisiitio - Daniel Harple hallituksen puheenjohtajaksi - Sijoittajaneuvottelut

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 16.00 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 PÄÄKOHDAT

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 16.00 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 PÄÄKOHDAT 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.5.2007 klo 16.00 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2007 PÄÄKOHDAT - Peter Bamford, entinen Vodafonen toimitusjohtaja, valittu hallituksen puheenjohtajaksi - Simon Wilkinson ja Dan Harple

Lisätiedot

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2007 klo 9:00

BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2007 klo 9:00 1 BENEFON OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.11.2007 klo 9:00 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2007 PÄÄKOHDAT - Listalleottoesite julkaistiin heinäkuussa - Yhtiölle 9,575 Meuron suuruinen rahoituspaketti - Syyskuun ylimääräisen

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 12 2.2. KONSERNITASE 13 2.3. KONSERNIN

Lisätiedot

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12

sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II. Konsernitilinpäätös (IFRS)... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 tilinpäätös 2010 sisällysluettelo I. Hallituksen toimintakertomus... 4 II.... 12 A. Konsernin laaja tuloslaskelma... 12 B. Konsernitase... 13 C. Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista... 14 D. Konsernin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj

SSH Oyj konserni. Tasekirja. SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2013 SSH Oyj -konserni 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2013 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS

POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS POWERFLUTE OYJ Y-tunnus 2048890-4 PL 57 70101 KUOPIO TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS

INEN EHIT ÄTILINPÄÄTÖS KTIIV I INEN EHIT Ä ÄTILINPÄÄTÖS 2014 2014 TIlINpÄÄTös TIlIKAudElTA 1.11.2013 31.10.2014 sisällys 7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma 10 laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 11 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILIN PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2011 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma 14-15

Lisätiedot

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015

VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 VALOE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU KESÄKUU 2015 5.8.2015 YHTEENVETO - :n ( Valoe ) rakennemuutos elektroniikkateollisuuden automaatiotoimittajasta puhtaaseen energiaan, erityisesti aurinkosähköön keskittyneeksi

Lisätiedot

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa.

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa. Vuosikertomus 2011 Tietoja osakkeenomistajille TALOUDELLISET JULKAISUT Aspocomp Group Oyj julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2012 seuraavasti: - Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta torstaina 26.4.2012

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 12 Konsernitase (IFRS) 13 Konsernin

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa Euroopan unionissa UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu

lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa Euroopan unionissa UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu Vuosi 2013 Year 2 UCB lisensoi maailmanlaajuiset oikeudet totsadenanttiin: 20 milj. dollarin etappimaksu Biotien velkavastuu Tekesille pienentyi 2,8 miljoonaa euroa. 2013 lyhyesti Selincro-tuotteelle myyntilupa

Lisätiedot

liikevaihto, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa

liikevaihto, milj. euroa Liiketulos, milj. euroa Tilinpäätös 2012 I sisällys Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 1 Konsernituloslaskelma 10 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 14 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot