SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Pekka Humalto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Pekka Humalto"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Pekka Humalto VALTIONEUVOSTON ASETUS SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUJEN MAKSU- PROSENTEISTA VUONNA Toimivalta Sairausvakuutuksen rahoituksesta säädetään sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvussa, missä rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutuksen ja työtulovakuutuksen rahoitukseen. Sairausvakuutuslain 18 luvun 23 :n 1 momentin mukaan sairausvakuutuksen lain 20 :n 1 momentissa tarkoitetun sairaanhoitomaksun maksuprosenttia tarkistetaan siten, että sairaanhoitomaksujen tuotoilla ja valtion rahoitusosuudella voidaan kattaa sairaanhoitovakuutuksen kulut. Maksuprosentista säädetään sanotun 23 :n 2 momentin mukaan vuosittain ennen marraskuun 23 päivää annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Sairausvakuutuksen rahoitusuudistuksen tullessa voimaan vuoden 2006 alussa mainittu sairaanhoitomaksun maksuprosentti oli 1,33. Vaihteluväli, jolla maksua voi asetuksella muuttaa, on 0,3 prosenttiyksikköä sairausvakuutuslaissa säädetystä vuoden 2009 maksutasosta. Liikkumavara on 0,15 prosenttiyksikköä alaspäin ja ylöspäin, eli vähimmäis- ja enimmäisrajat ovat 1,18 ja 1,48 prosenttia. Ennakkolaskelman mukaan vuoden 2016 maksu olisi 1,30 prosenttia. Siten ehdotettava sairaanhoitomaksun maksuprosentti on liikkumavaran puitteissa ja asiasta voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. Sairausvakuutuslain 18 luvun 24 :n 3 momentin mukaan työnantajan sairausvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun maksuprosentit sekä yrittäjän lisärahoitusosuuden suuruus tarkistetaan vuosittain ennen marraskuun 23 päivää annettavalla valtioneuvoston asetuksella. 2 Sairaanhoitovakuutuksen rahoitus Sairaanhoitovakuutuksen etuuskuluina rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen maksamia lääke-, matka- ja hoitokustannusten, lääkärinpalkkioiden, hammaslääkäripalkkioiden korvauksia ja kuntoutuskuluja sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle maksettavia korvauksia ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain perusturvaosuuteen kuuluvia sairaanhoitokuluja. Sairaanhoitovakuutuksen kulut vuosina * = Arvio * 2016* Lääkkeet 1 306, , ,4 Lääkärinpalkkiot 72,6 71,7 53,4 Hammaslääkärinpalkkiot 123,0 95,1 58,0 Tutkimus- ja hoito 63,3 70,1 52,4 Matkat 305,0 289,1 275,0 YTHS 24,4 25,8 25,6

2 2 Mata -sairaanhoito 3,0 2,8 3,0 EU-säännöksiin perustuvat sairaanhoitokorvaukset 25,2 47,2 56,4 Kuntoutuspalvelut 318,9 348,2 361,3 Muut etuudet 0,7 0,6 0,7 Etuudet yhteensä 2 242, , ,2 Sairaanhoitovakuutuksen 132,1 133,4 133,7 toimintakulut 8 % kulujen kasvusta 4,0 7,0 8,3 Kulut yhteensä 2 378, , ,6 Kansaneläkelaitoksen antaman selvityksen mukaan sairausvakuutusrahaston sairaanhoitovakuutuksen kuluina maksettavien etuuskulujen määräksi arvioidaan vuonna 2016 yhteensä noin miljoonaa euroa. Kuluina otetaan huomioon myös sairaanhoitovakuutuksen osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista, vuonna 2016 noin 134 miljoonaa euroa. Toimintakuluista ei jää vähennettäväksi sairausvakuutusrahaston omaisuuden tuottoa. Lisäksi kuluina otetaan huomioon kahdeksan prosenttia sairaanhoitovakuutuksen etuuskulujen muutoksesta. Sairaanhoitomaksun maksuprosenttia tarkistetaan sairausvakuutuslain 18 luvun 23 :n 1 momentin mukaan vuosittain siten, että sairaanhoitomaksun tuotoilla ja valtion rahoitusosuudella voidaan kattaa sairaanhoitovakuutuksen kulut. Vakuutusmaksuja ja valtion osuutta vahvistettaessa otetaan lisäksi huomioon sairausvakuutuksen rahoitusomaisuuden arvioitu vajaus tai ylijäämä vuodelta Vajausta syntyy, jos sairausvakuutusrahaston rahoitusomaisuus alittaa kahdeksan prosenttia sairausvakuutuksen kuluista ja ylijäämää, jos rahoitusomaisuus ylittää 12 prosenttia mainituista kuluista. Sairausvakuutusrahaston rahoitusomaisuuden arvioidaan sairaanhoitovakuutuksen osalta ylittävän vuonna 2015 kahdeksan prosenttia sairaanhoitovakuutuksen kuluista ja alittavan 12 prosenttia mainituista kuluista, joten vajausta tai ylijäämää ei synny. Vuonna 2015 vakuutetuilta perittävä sairaanhoitomaksu on 1,32 prosenttia. Maksu peritään kunnallisverotuksessa verotettavan ansiotulon perusteella. Eläke- ja etuustulojen perusteella perittävä maksu on 0,17 prosenttiyksikköä suurempi eli 1,49 prosenttia kyseisistä tuloista. Vuonna 2015 maksettavien maksujen prosentit vahvistettiin 13 päivänä marraskuuta 2014 annetulla valtioneuvoston asetuksella sairausvakuutusmaksujen maksuprosentista vuonna 2015 (947/2014). Sairaanhoitovakuutuksen rahoitusta koskevissa laskelmissa on otettu huomioon vireillä olevat lainmuutoshankkeet ja talouskehitys valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen mukaisesti: Sairausvakuutuskorvauksista säästetään alentamalla matkakorvauksia, lääkäri- ja hammaslääkärikustannuksista maksettavia korvauksia sekä harkinnanvaraisen kuntoutuksen menoja perumalla AURA -kuntoutuksen voimaantulo. Näillä toimenpiteillä julkinen talous säästää noin 124 milj. euroa. Säästöistä 69 milj. euroa kohdistuu sairaanhoitovakuutusmaksuilla rahoitettavaan osuuteen.

3 3 Lisäksi lääkekustannuksista säästetään ottamalla käyttöön alkuomavastuu, korottamalla lääkkeiden peruskorvausta 40 prosenttiin sekä muilla lääkkeiden kustannusten kasvua hillitsevillä toimenpiteillä. Toimien säästövaikutukseksi on arvioitu 58 milj. euroa. Niitä koskeva esitys on hyväksytty keväällä Lisäksi eduskunnalle on annettu hallituksen esitys, jonka mukaan lääkekorvauksista säästetään vielä 25 milj. euroa. Tämä toteutetaan kohdentamalla osa lääkealan toimijoihin uuden palautusmaksumallin avulla ja osa potilaisiin omavastuiden korotuksilla sekä apteekkeihin apteekkimaksua korottamalla. Kaikilla näillä toimenpiteillä saavutetaan yhteensä n. 83 miljoonan euron säästö julkiseen talouteen, josta 46 milj. euroa kohdistuu sairaanhoitovakuutusmaksuilla rahoitettavaan osuuteen. Lääkinnällisen kuntoutuksen saamista helpotetaan. Aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustasoa korotetaan nuorten kuntoutuspsykoterapian korvaustasolle Näiden vaikutus julkiseen talouteen on yhteensä arviolta 24,1 milj. euroa, josta 13,2 milj. euroa kohdistuu sairaanhoitovakuutusmaksuilla rahoitettavaan osuuteen. Uusien lääkkeiden hyväksymiseksi erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon on varattu enintään 8,4 milj. euroa. Sairausvakuutuskorvausten maksaminen julkisissa tiloissa annettuun yksityiseen hoitoon jatkuu vuoden 2016 loppuun. Vuosittaisesta harkinnanvaraiseen kuntoutukseen käytettävästä rahamäärästä päättää eduskunta. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen on käytettävissä 65,6 milj. euroa vuonna Rahamäärässä on huomioitu 4,5 milj. euroa työtulovakuutuksen vakuutusmaksuilla rahoitettavista kuntoutusrahan kustannuksista. Tämä 4,5 milj. euroa ei vaikuta vuoden 2016 sairaanhoitovakuutuksen vakuutusmaksuihin. Vakuutettujen maksuosuus sairaanhoitovakuutuksesta on vuodesta 2015 alkaen 55,1 % ja valtion osuus 44,9 %. 3 Työtulovakuutuksen rahoitus Työtulovakuutuksen etuuskuluja ovat sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä kuntoutusrahat. Työtulovakuutuksen kuluja ovat myös työnantajille maksettavat korvaukset vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannuksista sekä työterveyshuollon järjestämisestä lukuun ottamatta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle (YTHS) maksettavia korvauksia. Kansaneläkelaitoksen toimittaman selvityksen mukaan sairausvakuutusrahaston työtulovakuutuksen korvaus- ja etuuskulujen yhteismääräksi vuonna 2016 arvioidaan noin milj. euroa. Kulujen arvioidaan kasvavan n. 26 milj. eurolla (noin 1,1 prosenttia) vuodesta Työtulovakuutuksen kulut vuosina (milj. euroa) * = Arvio * 2016* Sairauspäivärahat 860,3 862,7 856,6 Vanhempainpäivärahat 1 110, , ,1 Mata -päivärahat 6,2 5,6 6,1 Yrittäjien lisäpäivärahat 6,3 6,6 6,4 Kuntoutusrahat 91,4 98,7 98,9

4 4 Päivärahat yhteensä 2 074, , ,1 Työterveyshuolto 362,4 345,7 348,9 Etuudet yhteensä 2 436, , ,0 Työtulovakuutuksen toimintakulut 71,1 71,9 72,0 8 % kulujen kasvusta 4,7 0,9 2,1 Kulut yhteensä 2 512, , ,1 Sairausvakuutuksen päivärahoihin vaikuttavasta tulosta vähennetään 60 % työntekijöiden työeläkemaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun yhteismäärästä. Vähennys nousee 4,28 prosentista 4,60 prosenttiin vuonna Muutos vähentää työtulovakuutuksen päivärahakustannuksia arviolta yhteensä 1,7 miljoonaa euroa vuonna Työtulovakuutuksesta rahoitettavina kuluina otetaan huomioon myös työtulovakuutuksen osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista, noin 72 miljoonaa euroa. Lisäksi kuluina otetaan huomioon kahdeksan prosenttia työtulovakuutuksen etuuskulujen vuotuisesta kasvusta, noin 2 miljoonaa euroa. Vanhempainvapaan ajalta karttuvaa lomaoikeutta rajataan 6 kuukauteen lukien. Säästö ei vaikuta vuoden 2016 kustannuksiin. Vanhempainrahakaudelta maksettava 30 päivän korotusosa poistetaan. Uudistuksen säästövaikutukseksi on arvioitu 5 milj. euroa vuonna Sairauspäivärahan ja erityishoitorahan 70 % korvaustasoon oikeuttavan vuosityötulon rajaa alennetaan euroon (vuonna 2015 raja on euroa) ja tulorajan ylittävältä osalta työtulon korvausasteeksi tulee 35 % (vuonna 2015 korvausaste on 40 % euroa ylittävältä osalta). Ylin taite säilyy eli euron rajan ylittävältä osalta korvausaste on 25 %. Toimenpide säästää päivärahakuluja 21 milj. euroa vuonna TYEL -indeksi on 2519 vuonna Vähimmäispäivärahoihin tehdään vuoden 2016 alussa -0,36 prosentin KEL - indeksitarkistus. Vuoden 2016 kuntoutusrahan kustannus sisältää työtulovakuutuksen vakuutusmaksuilla rahoitettavia sairaanhoitovakuutuksen kuntoutuspalveluja 4,5 milj. euroa. Valtio rahoittaa kokonaan vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä vähimmäismääräiset kuntoutusrahat. Niiden määräksi arvioidaan vuonna 2016 yhteensä noin 134 miljoonaa euroa. Valtio rahoittaa myös vähimmäismäärän ylittävistä vanhempainpäivärahoista 0,1 prosentin osuuden, vuonna 2016 noin 1 miljoonaa euroa. Lisäksi valtio rahoittaa yrittäjien työterveyshuollon menoista sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon korvausosuuden. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon kustannuksista valtio rahoittaa maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetussa laissa (859/1984) säädetyn osuuden. Valtion

5 5 4 Ehdotukset rahoitettavaksi tulevien YEL- ja MYEL -yrittäjien työterveyshuollon kustannuksia arvioidaan vuonna 2016 olevan yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa. Valtion rahoitusosuus kaikista työtulovakuutuksen kuluista on yhteensä noin 5 prosenttia. Muut työtulovakuutuksen etuuskulut ja korvaukset samoin kuin työtulovakuutukseen kohdistuvat Kansaneläkelaitoksen toimintakulut rahoitetaan työnantajien maksamilla työnantajan sairausvakuutusmaksuilla sekä palkansaajien ja yrittäjien maksamilla päivärahamaksuilla. Maksut maksetaan palkka- ja työtulon perusteella. Niillä katetaan noin 95 prosenttia työtulovakuutuksen kuluista. Maksuja tarkistetaan siten, että maksujen muutokset ovat yhtä suuret sekä työnantajien että palkansaajien ja yrittäjien maksuissa. Yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaisesti vakuutetuilta yrittäjiltä perittävällä ns. yrittäjän lisärahoitusosuudella rahoitetaan kuitenkin näiden yrittäjien sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämisestä aiheutuvat kulut, joiden määräksi arvioidaan vuonna 2016 noin 6,4 milj. euroa. Vakuutusmaksuja vahvistettaessa otetaan lisäksi huomioon sairausvakuutuksen rahoitusomaisuuden arvioitu vajaus tai ylijäämä vuodelta Vajausta syntyy, jos sairausvakuutusrahaston rahoitusomaisuus alittaa kahdeksan prosenttia sairausvakuutuksen kuluista ja ylijäämää, jos rahoitusomaisuus ylittää 12 prosenttia mainituista kuluista. Sairausvakuutusrahaston rahoitusomaisuuden arvioidaan työtulovakuutuksen osalta ylittävän vuonna 2015 kahdeksan prosenttia sairaanhoitovakuutuksen kuluista ja alittavan 12 prosenttia mainituista kuluista, joten vajausta tai ylijäämää ei synny. Vuonna 2015 työnantajat maksavat työtulovakuutuksen kulujen kattamiseksi 2,08 prosentin suuruista työnantajan sairausvakuutusmaksua ja palkansaajat sekä yrittäjät 0,78 prosentin suuruista sairausvakuutuksen päivärahamaksua. YEL -yrittäjien lisärahoitusosuus on 0,13 prosenttia maksun perusteena olevasta työtulosta. YEL - yrittäjien voimassa oleva päivärahamaksu on siten 0,91 prosenttia. Vuonna 2015 maksettavien maksujen suuruus on vahvistettu edellä kohdassa 2 mainitulla valtioneuvoston asetuksella. 4.1 Ehdotus sairaanhoitovakuutuksen maksuiksi vuonna 2016 Kun otetaan huomioon sairaanhoitovakuutuksen kulujen ja korvausten arvioidut muutokset ja palkkasumman arvioitu kehitys vuonna 2016 sekä sairausvakuutusrahastossa oleva sairaanhoitovakuutuksen maksuvalmiuden turvaava rahoitusomaisuuden määrä, sairaanhoitovakuutuksen kulujen kattamiseksi ehdotetaan, että sairaanhoitomaksun maksuprosentiksi vahvistetaan 1,30 prosenttia vuonna Eläke- ja etuustulojen perusteella perittäisiin edelleen lisäksi 0,17 prosenttia, jolloin maksu olisi eläke- ja etuustulojen osalta yhteensä 1,47 prosenttia. Vuodelta 2014 siirtyi ylijäämänä 40 milj. euroa vuodelle Sen vuoksi vuoden 2015 maksutaso oli 0,03 prosenttiyksikköä alempi kuin se muutoin olisi ollut. Vuonna 2016 toteutuvista lainmuutoksista johtuu, että maksua on mahdollista alentaa. Vuodelle 2016 sairaanhoitovakuutuksen maksut ehdotetaan vahvistettaviksi seuraavasti:

6 Ehdotus 2016 Palkansaajan ja yrittäjän sairaanhoitomaksu 1,32 1,32 1,30 Etuudensaajan sairaanhoitomaksu 1,49 1,49 1, Ehdotus työtulovakuutuksen maksuiksi vuonna Vaikutukset Kun otetaan huomioon työtulovakuutuksen kulujen arvioidut muutokset ja palkkasumman arvioitu kehitys vuonna 2016 sekä sairausvakuutusrahastossa oleva työtulovakuutuksen maksuvalmiuden turvaava rahoitusomaisuuden määrä, palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksua ja työnantajan sairausvakuutusmaksua ehdotetaan nostettavaksi. Yrittäjän eläkelain mukaan vakuutetuilta yrittäjiltä päivärahamaksun lisäksi perittävä yrittäjän lisärahoitusosuus pysyisi samansuuruisena kuin vuonna Työnantajan ja palkansaajan sekä yrittäjän päivärahamaksu nousisivat 0,04 prosenttiyksikköä ollen 0,02 prosenttiyksikköä alempi kuin vuonna Laskelmissa on otettu huomioon vireillä olevat lainmuutoshankkeet ja talouskehitys valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen mukaisesti. Vuodelta 2014 siirtyi ylijäämänä 46 milj. euroa vuodelle Sen vuoksi vuoden 2015 maksutaso oli 0,03 prosenttiyksikköä alempi kuin se muutoin olisi ollut. Vuodelle 2016 työtulovakuutuksen maksut ehdotetaan vahvistettaviksi seuraavasti: Ehdotus 2016 Palkansaajan ja yrittäjän päivärahamaksu 0,84 0,78 0,82 YEL -yrittäjän lisärahoitusosuus 0,13 0,13 0,13 Työnantajan sairausvakuutusmaksu 2,14 2,08 2,12 Sekä sairaanhoitovakuutuksen että työtulovakuutuksen maksuista säädettäisiin antamalla valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna Palkansaajalta ja maatalous- sekä YEL -yrittäjältä perittävien sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä korottuu 0,02 prosenttiyksiköllä, koska sairaanhoitomaksua ehdotetaan alennettavaksi 0,02 prosenttiyksiköllä ja päivärahamaksua nostettavaksi 0,04 prosenttiyksiköllä. Eläkeläisten ja muiden etuudensaajien sairaanhoitomaksu alenisi 0,02 prosenttiyksiköllä. Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuslain perusteella saamien vakuutusmaksutulojen arvioidaan olevan vuonna 2016 yhteensä noin milj. euroa. Maksutulo lisääntyy n.28 milj. euroa. Työnantajamaksuja arvioidaan kertyvän vuonna 2016 noin milj. euroa, palkansaajien ja yrittäjien maksuja noin milj. euroa.

7 7 6 Asian valmistelu 7 Voimaantulo Valtion rahoitusosuuden sairausvakuutuksen kuluista arvioidaan olevan vuonna 2016 yhteensä noin milj. euroa toimintamenot mukaan lukien, missä olisi vähennystä vuoteen 2015 verrattuna 1,4 milj. euroa. Esityksen pohjana olevissa Kansaneläkelaitoksen laskelmissa on oletettu työtulovakuutuksen maksujen perusteena olevan palkkasumman kasvavan 1,5 prosenttia vuonna Asetus on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä Kansaneläkelaitoksen päiväämiin sairausvakuutuslain 18 luvun 28 :n mukaisiin laskelmiin perustuen. Valmistelun yhteydessä on kuultu seuraavia tahoja: Kansaneläkelaitos, verohallinto sekä keskeisten työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen edustajat. Asetuksen antamiselle laissa asetettujen tiukkojen määräaikojen vuoksi lausuntokierrosta ei ole järjestetty. Asetusluonnos on ollut tarkastettavana oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä vuonna Asetusluonnokseen on tehty ainoastaan numeerisia muutoksia. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta Maksuja sovellettaisiin vuonna 2016.

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Annika Juurikko

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Annika Juurikko SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Annika Juurikko 8.11.2018 VALTIONEUVOSTON ASETUS SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUJEN MAKSUPROSEN- TEISTA VUONNA 2019 1 Toimivalta Sairausvakuutuksen rahoituksesta

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos Pekka Humalto

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos Pekka Humalto SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos Pekka Humalto 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUJEN MAKSUPROSEN- TEISTA VUONNA 2018 1 Toimivalta Sairausvakuutuksen rahoituksesta

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Pekka Humalto

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Pekka Humalto SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Neuvotteleva virkamies Pekka Humalto 10.11.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUJEN MAKSU- PROSENTEISTA VUONNA 2017 1 Toimivalta Sairausvakuutuksen

Lisätiedot

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut

Sairausvakuutuksen rahoitus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen toteutunut 30. Sairausvakuutus S e l v i t y s o s a : Sairausvakuutus täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla väestölle osan avohoidon lääkeja matkakustannuksista sekä turvaamalla väestölle mahdollisuuden

Lisätiedot

HE 199/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 199/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työnantajien sairausvakuutusmaksua alennettavaksi 0,94 prosenttiyksiköllä

Lisätiedot

HE 12/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia

HE 12/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia HE 12/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 18 luvun 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että

Lisätiedot

HE 137/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuksen

HE 137/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuksen HE 137/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 189/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta /HE 141/2017

Sosiaali- ja terveysvaliokunta /HE 141/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 :n sekä maatalousyrittäjientyöterveyshuollon eräiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien 1993 vp - HE 148 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 149/2002 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijäin

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella.

HE 116/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. eläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Esityksen mukaan ne yrittäjät

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 217/2006 vp Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä vanhempainpäivärahoja

Lisätiedot

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki

Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki Kuka maksaa viulut, jos terveydenhuollon monikanavarahoitus puretaan? Elise Kivimäki 5.3.2014 Terveydenhuoltomenot vuosina 1995 2011 vuoden 2011 hinnoin, milj. euroa 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000

Lisätiedot

HE 133/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 133/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 133/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Yksityissektori ja sairaanhoitovakuutus - miten Kela tukee asiakasta?

Yksityissektori ja sairaanhoitovakuutus - miten Kela tukee asiakasta? Yksityissektori ja sairaanhoitovakuutus - miten Kela tukee asiakasta? Hennamari Mikkola, Terveysturvan tutkimuksen päällikkö Kelan tutkimusosaston seminaari 9.6.2011 Toimintaympäristön haasteet Sairausvakuutuksen

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

TAE 2016 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

TAE 2016 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 TAE 2016 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) HE 00/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioksi 28.9.2015 Yleistä Pääluokan loppusumma 13,1

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijäin eläkemaksun

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 131/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista

HE 131/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista sekä laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 :n ja

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunta keskiviikko / HE 123/2017 vp

Perustuslakivaliokunta keskiviikko / HE 123/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 :n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lisätiedot

HE 136/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 136/2017 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

HE 59/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia

HE 59/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Anu Kangasjärvi. Hallitussihteeri

Anu Kangasjärvi. Hallitussihteeri Anu Kangasjärvi Hallitussihteeri LAKIMUUTOKSET Työterveyshuollon korvausuudistus Korvausuudistuksen tausta Kolme muutosta Voimaantulo KORVAUSUUDISTUKSEN TAUSTA Hallituksen linjaus työterveyshuollon toiminnan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia HE 242/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 :n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 228 1 272 1 333. 2011 toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 119/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjän eläkelakia. Muutos

Lisätiedot

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet

40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet 40. (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä

Lisätiedot

Aineisto. 3.2 Sairausvakuutuksen rahoitus 2015, milj. euroa ( )

Aineisto. 3.2 Sairausvakuutuksen rahoitus 2015, milj. euroa ( ) Lisätietoja Kuviot-sarjasta: tilastot@kela.fi Sairausvakuutus 3.1 Sairausvakuutuksen rahoitus 1964 2015 ( 8.4.2016) Kuvio Aineisto 3.2 Sairausvakuutuksen rahoitus 2015, milj. euroa ( 8.4.2016) Kuvio Aineisto

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 50/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 :n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

TAE 2016, kehys 2017-2019 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

TAE 2016, kehys 2017-2019 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 TAE 2016, kehys 2017-2019 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Valtiovarainvaliokunta HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioksi VNS 1/2015 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Valtiovarainvaliokunta, kunta- ja terveysjaosto (KuTJ) HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioksi 26.9.2016 Yleistä Pääluokan

Lisätiedot

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia,

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia, HE 62/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 :n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lisätiedot

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 TAE 2017 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Hallintovaliokunta (HaV) HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 talousarvioksi 7.10.2016 Yleistä Pääluokan loppusumma 14,6 mrd. euroa,

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yksivuotinen laki, jolla tapaturma-

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

HE 105/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 105/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia. Esityksen mukaan sairauspäivärahan määräytymisessä

Lisätiedot

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut

HE vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työttömyysvakuutusmaksut vuodelle

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 139/2005 vp Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 161/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 77 :n ja sairausvakuutuslain 33 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tuloverolain ulkomaantyöskentelystä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

HE 259/2009 vp. maksettavan palkan perusteella. Sairausvakuutusmaksu

HE 259/2009 vp. maksettavan palkan perusteella. Sairausvakuutusmaksu HE 259/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun lain kumoamisesta ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 932. Laki. ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009 N:o 932 942 SISÄLLYS N:o Sivu 932 Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 :n muuttamisesta... 4889 933 Laki luottotietolain muuttamisesta...

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut

40. Eläkkeet. Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk toteutunut Talousesitys 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan

Lisätiedot

HE 76/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia

HE 76/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia

Lisätiedot

HE 322/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi

HE 322/2018 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että veteraanietuuksia eli rintamasotilaseläkelain mukaista rintamalisää,

Lisätiedot

1982 vp. n:o 178 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1982 vp. n:o 178 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1982 vp. n:o 178 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuksen menojen kasvun hidastamiseksi tarkistettaviksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero

Avaintiedot 2015. Puhelinetu 2015. Palkan sivukuluprosentit 2015. Pääomatulovero Avaintiedot 2015 Pääomatulovero Pääomatulon verokanta on 30 prosenttia, mutta siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30.000 euroa, verokanta on 33 prosenttia. Yhteisövero

Lisätiedot

KESKENERÄINEN, ei jatkettu valmistelua

KESKENERÄINEN, ei jatkettu valmistelua Aktuaari- ja talouspalveluryhmä 17.12.2017 Alustavia kustannuslaskelmia perhevapaamalleista Oheiset laskelmat ovat vielä alustavia ja tulokset saattavat muuttua merkittävästi mallien yksityiskohtien ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Apteekin mukaan määräytyvän

Lisätiedot

HE 132/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 132/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 132/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuodelta 2001 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 636. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 636. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 636 644 SISÄLLYS N:o Sivu 636 työttömyysturvalain muuttamisesta... 2045 637 työmarkkinatuesta annetun lain 11 a ja 24 :n

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS TURKISTUOTTAJILLE JÄRJESTETTÄVIEN LOMITUSPALVELUJEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ VUONNA 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS TURKISTUOTTAJILLE JÄRJESTETTÄVIEN LOMITUSPALVELUJEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ VUONNA 2019 MUISTIO 1(5) Hallitussihteeri Anne Vänskä 12.11.2018 STM/4611/2018 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS TURKISTUOTTAJILLE JÄRJESTETTÄVIEN LOMITUSPALVELUJEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ VUONNA 2019 1. Sosiaali- ja

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa)

40. Eläkkeet. Vuosina maksetut eläkkeet (milj. euroa) 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

HE 214/2016 vp. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 214/2016 vp. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 4 a :n, työtapaturmaja ammattitautilain 62 :n, työttömyysturvalain 6 luvun 4 :n sekä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

HE 125/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 125/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 :n, vammaisetuuksista annetun lain 9 :n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1112. Laki. työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009. annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 N:o 1112 1120 SISÄLLYS N:o Sivu 1112 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2005

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 27 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että teollisuuden

Lisätiedot

HE 117/2012 vp. kehitykseen sidottuihin perusturvaetuuksiin.

HE 117/2012 vp. kehitykseen sidottuihin perusturvaetuuksiin. HE 117/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 296/2018 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista

HE 296/2018 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 4 ja

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen HE 71/2016 vp. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.5.2016 Talousjohtaja Kai Ollikainen

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen HE 71/2016 vp. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.5.2016 Talousjohtaja Kai Ollikainen Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttaminen HE 71/2016 vp Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.5.2016 Talousjohtaja Kai Ollikainen Eläkevastuurahasto Laki Kansaneläkelaitoksesta 12g Eläkevastuurahasto

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta perjantai / HE 123/2017 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta perjantai / HE 123/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 :n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, sairausvakuutusmaksun ja kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

HE 147/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelakia,

HE 147/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelakia, työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuistaja

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuistaja HE 151/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 2000 suoritettavaa vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

1993 vp -HE 252 ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ

1993 vp -HE 252 ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1993 vp -HE 252 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 1994 perittävästä maksusta ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela

Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla. Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Eläkkeiden rahoitus yksityis- ja julkisaloilla Minna Lehmuskero Johtaja, analyysitoiminnot Tela Twitter: @MinnaLehmuskero Yleistä rahoituksesta Eläkkeet voidaan rahoittaa Jakojärjestelmällä Rahastoivalla

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

HE 131/2009 vp. tulisi 36 arkipäivää eli noin kuusi viikkoa.

HE 131/2009 vp. tulisi 36 arkipäivää eli noin kuusi viikkoa. HE 131/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia muutettavaksi. Isän oikeutta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Lakisääteisen sairausvakuutuksen vakuutustekniikkaa

Lakisääteisen sairausvakuutuksen vakuutustekniikkaa Lakisääteisen sairausvakuutuksen vakuutustekniikkaa Teemu Hänninen SHV-harjoitustyö, suppea 23.11.2016 Abstract The Finnish statutory national health insurance scheme NHI was established in 1964 with the

Lisätiedot