Setec vuosikertomus 2002 You name it, we secure it.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setec vuosikertomus 2002 You name it, we secure it."

Transkriptio

1 Setec vuosikertomus 2002 You name it, we secure it.

2 Sisältö Setec lyhyesti Avaintietoja vuodelta 2002 Kohti turvatumpaa asiointia Toimitusjohtajan katsaus Government & Corporate Telecom & Media Banking & Retail Henkilöstö Tutkimus ja tuotekehitys Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Tilintarkastuskertomus Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Osakkeet ja osakkeenomistajat Setec Oy:n hallinto Hallitus Johtoryhmä Tilintarkastajat Sanasto

3 Setec kehittää ja valmistaa korkean turvatason älykortteja ja visuaalisia IDtuotteita. Setecin korttiratkaisut mahdollistavat henkilön luotettavan tunnistamisen niin verkkoasioinnissa kuin kasvokkain tapahtuvassa asioinnissakin. Yhtiön suurimpia asiakkaita ovat pankit, teleoperaattorit sekä viranomaiset. Keskeiset markkinaalueet ovat Pohjoismaat, muu Eurooppa ja Aasia. Setecin toimipaikat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa, Singaporessa ja Thaimaassa. Konsernissa työskenteli vuoden 2002 lopussa 418 henkilöä, ja liikevaihto oli 50,7 miljoonaa euroa. Government & Corporate Tuotteet Sähköiset henkilökortit Visuaaliset henkilökortit Passit Älykortteihin liittyvät sovellukset ja sovellusrajapinnat (API) Älykorttien yksilöinnin ja avainhallinnan palvelut Eurosetelit ja muut turvapainotuotteet Markkinat Pohjoismaat Etelä ja ItäEurooppa Aasia Asiakkaat Viranomaiset Suuryritykset Kansainväliset toiminnot Setec Group Liiketoimintayksiköt Government & Corporate Telecom & Media Banking & Retail Setec Card AB, Ruotsi AB Svenska Pass, Ruotsi Setec Danmark A/S, Tanska Setec Central Eastern Europe, Puola Setec Asia, Singapore Setec Card (Thailand) Ltd., Thaimaa Telecom & Media Tuotteet GSM SIM kortit ja niihin liittyvät sovellukset PKI esim kortit Korttien yksilöinnin ja avainhallinnan palvelut Markkinat Pohjoismaat Etelä ja ItäEurooppa Aasia Asiakkaat Tele ja palveluoperaattorit Banking & Retail Tuotteet EMVkortit (Visa, MasterCard ja kansalliset EMVkortit) PKIkortit EMV/PKIyhdistelmäkortit Älykorttien yksilöintiin ja avainhallintaan liittyvät ohjelmistot Sovellusintegrointiin suunnitellut ohjelmistot Korttiratkaisujen liityntärajapinnat Älykortti ja yksilöintijärjestelmien konsultointi Perinteiset magneettiraitakortit Turvamoduulit (SAM) yleisöpuhelinten maksujärjestelmiin Markkinat Pohjoismaat Etelä ja ItäEurooppa Lähiitä Aasia Asiakkaat Pankit Kotimaiset kaupan ja palvelualan asiakkaat 4

4 5

5 Kohti turvatumpaa asiointia Setecin toimintaympäristössä tarve henkilöiden ja tapahtumien aitouden turvaamiseen kasvaa koko ajan. Palveluntarjoajat haluavat varmistaa asiakkaidensa tunnistamisen niin kasvotusten kuin verkossakin tapahtuvassa asioinnissa. Setecin vision mukaan noin kahdella miljardilla ihmisellä on vuoteen 2006 mennessä pääsy erilaisten päätelaitteiden (esim. matkapuhelin, PDA, PC, digi TV) kautta tietoverkkoihin, joissa on tarjolla erittäin suuri määrä yksityisiä ja julkisia palveluja. Palveluissa liikkuu runsaasti arkaluonteista tietoa, jonka luottamuksellisuus on pystyttävä turvaamaan. Älykortti on olennainen osa näiden palvelujen turvaamista. Setecin tavoitteena on valmistaa teknologisesti kehittyneitä älykorttiratkaisuja palveluntarjoajien tarpeisiin. Setecin älykorttiratkaisu koostuu itse älykorteista ja niihin liittyvistä sovelluksista sekä muista ratkaisuun liittyvistä palveluista, kuten korttien yksilöinnistä ja avainhallinnasta. Älykorteissa hyödynnetään julkisen avaimen teknologiaa (PKI), ja kortin ytimessä toimii yhtiön oma käyttöjärjestelmä SetCOS. Yhtiön tuotteet on aina kehitetty korkeita turvallisuusvaatimuksia vastaaviksi riippumatta siitä, onko kyseessä älykortti vai perinteinen visuaalinen kortti. Polykarbonaattimuovi yhdistettynä polttolaserointiin tekee myös Setecin valmistamista henkilö ja yrityskorteista sekä passien tietosivuista erittäin tietoturvallisia tuotteita. Yhtiön älykorttiteknologia voidaan tarvittaessa liittää myös visuaalisiin kortteihin. Setec keskittyy korttiratkaisujen kehittämiseen ja toimittamiseen. Lisäksi yhtiö tarjoaa yhteistyössä kumppaneidensa kanssa kokonaisvaltaisen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavan palvelun aina tuotteen suunnittelusta sen toimittamiseen ja käyttöönottoon asti. Setecin tuotteilla vankka kysyntä Setecin arvion mukaan maailmassa on tällä hetkellä käytössä noin 10 miljoonaa huipputurvallista passia. Muutaman vuoden kuluttua niitä on jo miljoonaa. Viranomaisten kiinnostus turvallisia matkustusasiakirjoja ja henkilökortteja kohtaan on lisääntynyt kasvaneen turismin, laittoman maahanmuuton ja terrorismiuhkan vuoksi. Aiempaa suurempi turvallisten matkustusasiakirjojen kysyntä näkyi myös Setecin liiketoiminnassa uusina sopimuksina vuonna Yhtiö loi kuluneena vuonna teknologiset valmiudet myös biometrisen tunnisteen liittämiseksi esimerkiksi passiin. Myös sähköisen henkilökortin (EID) kysyntä kasvoi vuonna Arvioiden mukaan viranomaisten myöntämiä EIDkortteja olisi markkinoilla vuonna 2003 jo noin 20 miljoonaa korttia (n. 10 milj. v. 2001). Pankkitoimialalla ollaan siirtymässä kansainvälisen EMVstandardin mukaisten sirullisten pankki ja luottokorttien käyttöönottoon. Tarve korvata perinteiset magneettiraitakortit sirukorteilla on suuri, sillä EMVkortit vähentävät ratkaisevasti korttien väärennöksiä ja väärinkäytöksiä. EMVkortit voivat olla myös ns. monisovelluskortteja, mikä tarjoaa pankeille ja kaupoille uusia palvelumahdollisuuksia. Setecissä valmiu det EMVkorttien valmistamiseksi ja toimittamiseksi ovat jo olemassa. EMVkorttien läpimurron arvioidaan tapahtuvan vuosina Matkaviestintäalalla SIMkorttien kehittäjiltä odotetaan entistä monipuolisempia ja korkean tietoturvan takaavia palvelu ja sovellusmahdollisuuksia. Toisaalta markkinat odottavat myös Javapohjaisia tuoteratkaisuja, jotka tuovat joustavuutta sovellusten liittämiseen matkapuhelimiin ja muihin mobiililaitteisiin. Matkaviestintäalaa rasittaa teleoperaattoreiden heikentynyt taloudellinen tilanne sekä sirukomponenttien ylikapasiteetin aiheuttama hintojen lasku. Muun muassa näistä syistä kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkoja ei ole otettu käyttöön niin nopeasti kuin etukäteen arvioitiin. Vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin Setec tuo markkinoille 3Gverkkoihin soveltuvan USIMkortin sekä oman Javatuotteen vuoden 2003 aikana. Partneruus vahvistaa kasvua ja kansainvälistymistä Setecin laajentumisstrategiaan kuuluu keskeisesti kansainvälinen partneriyhteistyö, joka tukee Setecin kasvua maailman merkittävien älykorttitoimittajien joukkoon. Yhtiö etsii itselleen yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät palvelemaan asiakkaita paikallisesti ja tuomaan asiakassuhteeseen näkemystä esimerkiksi alueen markkinoiden kehittymisestä. Myös asiakkaiden monipuolistuvien tarpeiden ymmärtäminen vaatii paikallista läsnäoloa. Setecin partnerit ovat joko teknologia, toimiala tai jakelu ja markkinointipartnereita. Partneruussuhde perustuu molempien osapuolten ydinosaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Teknologia ja toimialapartnerit edistävät Setecin tavoitetta olla teknologiajohtaja omalla liiketoimintaalueellaan. Paikallisten jakelijapartnereiden avulla yhtiö pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin ja kehittämään tuote ja palvelutarjontaansa asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Vuonna 2002 Setec solmi useita partneruussopimuksia eri puolilla maailmaa toimivien yritysten kanssa. 6

6 Setecin menestys perustuu vahvaan turvaosaamiseen aktiiviseen kumppanuuteen ammattitaitoisiin ja innostuneisiin ammattilaisiin 7

7 Toimitusjohtajan katsaus Markkinoiden hidas kehitys leimasi vuotta 2002 Vuonna 2002 Setecin keskeiset markkinaalueet kehittyivät selvästi ennakoitua heikommin. Pankkitoimialalla siirtyminen kansainvälisten EMVkorttien käyttöön on edennyt odotettua hitaammin. SIMkorttimarkkinoita leimasi kuluneena vuonna kiristynyt kilpailu ja hidastunut kehitys pääosin IT ja matkaviestintäalan laskusuhdanteesta johtuen. Myöskään sähköisen henkilökortin (EID) kysyntä ei vastannut odotuksia, mutta toisaalta kiinnostus visuaalisiin henkilökortteihin ja matkustusasiakirjoihin lisääntyi. Yhtiön liiketoiminnan rakenne muuttui kuluneena vuonna euron käyttöönoton seurauksena. Setelitoimitukset vähentyivät merkittävästi vuoden 2002 alussa. Aiempina vuosina setelituotanto on muodostanut huomattavan osan yhtiön kokonaisliikevaihdosta. Vuonna 2002 seteleiden osuus oli enää runsaat 5 %. Korttituotteet muodostivat 89 % kokonaisliikevaihdosta. Älykorttien osuus oli 40 %. Vuoden 2002 liikevaihdosta 50,4 % tuli kansainvälisiltä markkinoilta. Yhtiön päämarkkinaalueita olivat Pohjoismaat, muu Eurooppa sekä Aasia. Setec tiivisti partneriyhteistyötään ulkomailla ja solmi useita yhteistyösopimuksia keskeisillä markkinaalueillaan toimivien paikallisten yritysten kanssa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja monipuolistuvat. Tämän vuoksi Setec tekee tiivistä ja läheistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa pystyäkseen tuottamaan sellaisia tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeisiin. Samalla Setec vahvistaa omaa kilpailukykyään tiukasti kilpailluilla markkinoilla. Kaikille Setecin asiakassegmenteille on yhteistä turvavaatimusten tiukentuminen. Niin viranomaiset, pankit kuin teleoperaattoritkin edellyttävät, että niiden asiakkailleen jakamat korttituotteet turvaavat henkilöiden ja tapahtumien aitouden sekä tietoverkoissa että kasvotusten tapahtuvassa asioinnissa. Tällaisia tuotteita ovat Setecin keskeiset tuotteet, kuten viranomaisten myöntämät EID ja IDkortit, teleoperaattoreiden SIMkortit ja pankkien EMVkortit. Setecin kaikki tuotteet on kehitetty ja valmistettu vastaamaan tiukkoihin turvavaatimuksiin. Älykorteissa hyödynnetään julkisen avaimen teknologiaa (PKI). Setecin käyttämä polykarbonaatti yhdistettynä polttolaserointiin tekee yhtiön valmistamista henkilökorteista ja passeista markkinoiden turvallisimpia tuotteita. Tulevaisuuden turvahaasteita silmällä pitäen yhtiöön on luotu valmiudet liittää biometrinen tunniste esimerkiksi passiin. Liikevaihto ja liiketulos Seteckonsernin liikevaihto oli 50,7 miljoonaa euroa (69,8 Me) ja liiketulos 3,9 miljoonaa euroa (7,9 Me). Liikevaihtoa laskivat vähentyneet setelitoimitukset ja Setecin keskeisten markkinoiden ennakoitua heikompi kehitys. Lisäksi yhtiön tulosta heikensivät kuluneen vuoden aikana tehdyt tuotekehitysinvestoinnit EMV, passi ja IDkorttiteknologiaan. Liikevaihdosta 50,4 % (40 %) tuli kansainvälisiltä markkinoilta, lähinnä Pohjoismaista ja Aasiasta. 8

8 Government & Corporate liiketoimintayksikön liike vaihto oli 26,4 miljoonaa euroa (41,8 Me). Liikevaihdon merkittävä lasku johtui setelituotannon vähenemisestä verrattuna vuoden 2001 poikkeuksellisen suuriin eurosetelitoimituksiin. Kaiken kaikkiaan seteleiden tuoma liikevaihto väheni 15,7 miljoonaa euroa vuodesta Yksikön muiden tuotteiden kysyntä sen sijaan kasvoi 3 %. Liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa (8,7 Me). Telecom & Media liiketoimintayksikön liikevaihto oli 12,1 miljoonaa euroa (15,7 Me). Liikevaihdon laskuun vaikutti teleoperaattoreiden heikentynyt taloudellinen tila sekä SIMkorttien voimakas ylitarjonta, joiden seurauksena SIMkorttien markkinahinnat laskivat selvästi. Yksikön liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa (1,5 Me). Banking & Retail liiketoimintayksikön liikevaihto oli 12,2 miljoonaa euroa (12,3 Me). Yksikön liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla EMVmarkkinoiden hitaasta kehityksestä johtuen. Yksikön liiketulos säilyi positiivisena ja oli 0,1 miljoonaa euroa (0,7 Me). Edessä vahvan kasvun vuodet Markkinoiden muutokset edellyttivät Seteciltä merkittäviä säästöjä ja sisäisten toimintojen sopeuttamista vuonna Setec Oy:ssä kesällä käytyjen YTneuvottelujen seurauksena irtisanottiin 13 vakituista työntekijää. Muilla järjestelyillä Setec Oy:n henkilökunta väheni keskimäärin 36 henkilöllä. Lisäksi yhtiö karsi merkittävästi myös muita kiinteitä kustannuksia. Vuoden 2003 jälkipuoliskolla liiketoiminnan odotetaan kehittyvän myönteisesti. Erityisiä odotuksia kohdistuu Aasiaan, jossa Setec on toiminut jo pitkään. Etenkin Kiinan matkaviestintämarkkinoilla on nähtävissä erittäin hyvät kasvumahdollisuudet. Voimakkaamman kasvun vuodet yhtiöllä on edessään vuosina , jolloin esimerkiksi EMVkorttien kysynnän arvioidaan kiihtyvän. Yhtiön taloudellinen tilanne ja toiminnan rakenne ovat vakaalla pohjalla, ja sillä on erinomaiset tuotannolliset ja teknologiset valmiudet vastata asiakkaiden tarpeisiin ja kasvaviin turvavaatimuksiin. Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme, partnereillemme ja omistajillemme yhteistyöstä. Erityiset kiitokset osoitan Setecin henkilöstölle kuluneesta vuodesta, joka on ollut meille monin tavoin haasteellinen, mutta josta selvisimme kuitenkin mielestäni hyvin. Minulla on luja usko siihen, että yhtiöllämme on entistä paremmat mahdollisuudet liiketoiminnan kasvuun ja kehittymiseen. Jyrki Lignell toimitusjohtaja 9

9 Government & Corporate Toimintaympäristö Government & Corporate liiketoimintayksikön toimintaan vaikutti vuonna 2002 yleinen älykorttija henkilökorttituotteiden turvavaatimusten kasvu. Sekä viranomaiset että yritykset haluavat jakaa asiakkailleen tuotteita, jotka turvaavat henkilön varman tunnistamisen. Esimerkiksi matkustusasiakirjojen kysyntä vilkastui merkittävästi niille laadittujen yleisten kansainvälisten standardien ja suositusten seurauksena. Myös lisääntynyt turismi, laiton maahanmuutto ja terrorismin vastainen taistelu on lisännyt matkustusasiakirjoihin kohdistuvia yleisiä turvavaatimuksia. Sähköisten henkilökorttien (EIDkortti) kysyntä oli vuonna 2002 vielä vähäistä, mutta merkit kysynnän kasvusta ovat näkyvissä. Euron käyttöönoton jälkeen eurosetelituotannossa markkinoilla on selvää ylikapasiteettia, mikä heijastui myös Setecin liiketoimintaan. Liikevaihto ja liiketulos Yksikön liikevaihto oli 26,4 miljoonaa euroa vuonna 2002 (41,8 Me). Liikevaihdon pieneneminen johtui eurosetelitoimitusten vähenemisestä. Vuonna 2002 Setec toimitti pääasiassa kansainvälisille markkinoille yhteensä 42 miljoonaa seteliä, kun edellisenä vuonna seteleitä painettiin noin 180 miljoonaa kappaletta 10

10 Slovenialainen varmennepalvelujen tuottaja Halcom Informatika on toimittanut pankkiasiakkailleen Sloveniassa ja Serbiassa Setecin kehittämiä ja valmistamia 16K PKIpohjaisia älykortteja. Ne turvaavat pankkien yritysasiakkaiden etäyhteydet verkossa tapahtuvassa pankkiasioinnissa. Koska Setecin älykortit turvaavat pankkien tarjoamien verkkopalvelujen luotettavuuden, pystyy Halcom Informatika keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa eli varmennepalvelujen tuottamiseen pankkiasiakkailleen. pääasiassa kotimaan tarpeisiin. Euron käyttöönoton jälkeen Euroopan keskuspankilla on tarvetta vain kierrossa käyttökelvottomiksi menneiden seteleiden uusimiseen. Sen sijaan visuaalisten henkilökorttituotteiden, kuten passin ja IDkorttien, liikevaihto kasvoi 3 %. Niitä toimitettiin muun muassa Aasiaan ja Pohjoismaihin aiempia vuosia enemmän. Tästä huolimatta kasvu Aasian markkinoilla jäi odotettua pienemmäksi. Viranomaisille ja yrityksille suunnatut EIDratkaisut, ja etenkin loppuvuodesta markkinoille tuotu Setec Instant EID ratkaisu, kasvattivat älykorttien myyntiä viidenneksellä. EIDratkaisujen osuus koko yksikön kokonaisliikevaihdosta on silti edelleen vain noin 8 %. Yksikön liikevaihdosta 59,1 % tuli kansainvälisiltä markkinoilta, pääasiassa Pohjoismaista ja Aasiasta. Suurimpia asiakkaita vuoden aikana olivat Rikspolisstyrelsen Ruotsissa, Politdirektorat Norjassa, Singapore Ministry of Manpower sekä Suomen sisäasiainministeriö, Ajoneuvohallintokeskus (AKE) ja Kansaneläkelaitos (Kela). Yksikön liiketulos pieneni selvästi ja oli 0,6 miljoonaa euroa (8,7 Me). Liiketuloksen heikkenemiseen vaikuttivat pienentyneet setelitoimitukset sekä yksikön kasvaneet siruvaraston arvonalennuskirjaukset. Lisäksi muutamat vuoden 2002 aikana voitetut tarjouskilpailut näkyvät toimituksina vasta vuonna Näihin kuuluvat esimerkiksi Belgian EIDkorttiaihioiden toimitukset sekä Ruotsin Postin käyttöön toimitettavat EIDkortit. Myös Liettuan passikirjatoimitukset näkyvät vasta vuoden 2003 liikevaihdossa ja tuloksessa. 500 euron seteleistä löydetyt ja korjatut hologrammivirheet eivät sen sijaan vaikuttaneet merkittävästi liiketoimintayksikön tulokseen. Tuotekehitys ja partneriyhteistyö Setecin tuotekehityksessä investoitiin voimakkaasti sellaisiin ratkaisuihin, jotka takaavat sekä tietojen luottamuksellisuuden ja muuttumattomuuden että ihmisten ja tapahtumien aitouden. Setec toi vuonna 2002 markkinoille kuudennen version passistaan, ja sen toimittamisesta solmittiin sopimukset Liettuan, Norjan ja Ruotsin viranomaisten kanssa. Uutena tuotteena Setec lanseerasi erikokoisten yritysten ja yhteisöjen käyttöön suunnitellun Setec Instant EID tietoturvaratkaisun, jota käytetään verkkoasioinnissa tunnistautumiseen, tietojen salaamiseen ja allekirjoittamiseen. Oman kansainvälisen organisaationsa lisäksi Setec toimii tiiviissä kumppanuusyhteistyössä ulkomaisten partnereiden kanssa tavoitteenaan tarjota asiakkaille mahdollisimman täydellinen paikallinen palvelu. Pohjoismaissa Setec on jo pitkään toimittanut muun muassa passi ja ajokorttituotteita paikallisille palveluntarjoajille. Lisäksi vuoden 2002 aikana solmittiin SchlumbergerSeman kanssa yhteistyösopimus EIDtuotteiden toimittamisesta kansainvälisille markkinoille. Tulevaisuudennäkymät Government & Corporate liiketoimintayksikön tulevaisuus näyttää myönteiseltä, sillä yksikön kehittämille visuaalisille ja sähköisille turvatuotteille on markkinoilla runsaasti kysyntää. Viranomaiset edellyttävät verkkoasioinnissa äärimmäistä tietoturvaa. Matkustusasiakirjojen väärentämättömyys ja luotettavuus ovat puolestaan korostuneet Schengensopimuksen sekä laittoman maahanmuuton ja terrorismin vastaisen taistelun seurauksena. Tarve liittää biometrinen tunniste passiin on myös kasvanut voimakkaasti. Tämä johtuu pääosin siitä, että Yhdysvallat luopuu lokakuussa 2004 viisumivapauden myöntämisestä niille maille, joiden passissa ei ole biometrista tunnistetta. Setec arvioi, että uusien, huipputurvallisten passien kysyntä moninkertaistuu vuosien aikana. Koko maailmassa tämä tarkoittaisi miljoonaa uutta passia. Myös tietoverkoissa käytettävien sähköisten henkilökorttien lukumäärä kasvaa merkittävästi tulevina vuosina. Arvioiden mukaan vuonna 2003 viranomaissektorilla olisi käytössä jo noin 20 miljoonaa sähköistä henkilökorttia, kun niitä vuonna 2002 oli käytössä noin 10 miljoonaa. Myös yrityksille suunnattujen EIDkorttien kasvun arvioidaan kiihtyvän vuonna

11 Telecom & Media Toimintaympäristö SIMkorttien raju hintojen lasku leimasi Telecom & Media liiketoimintayksikön toimintaa vuonna Erityisen voimakasta hintojen lasku oli Aasian markkinoilla. Hintojen pudotuksen syitä olivat sekä toimittajien että teleoperaattoreiden liian suuret SIMkorttien varastot, langattomien päätelaitteiden myynnin hidastunut kasvu, kiristynyt kilpailu SIMmarkkinoilla sekä operaattoreiden heikentynyt taloudellinen tilanne. Kolmannen sukupolven verkkoinvestointien lykkääntyminen taas siirsi eteenpäin asiakkaiden SIMkorttien uudistamistarpeita. SIMkortteja myytiin koko maailmassa yhteensä arviolta 415 miljoonaa kappaletta vuonna 2002 (390 milj. v. 2001)*. Liikevaihto ja liiketulos Telecom & Media yksikön liikevaihto oli 12,1 miljoonaa euroa (15,7 Me). Edellisestä vuodesta liikevaihto pieneni 23 %. Merkittävin syy pienenemiseen oli myyntihintojen jyrkkä lasku. Kaiken kaikkiaan Setec toimitti asiakkailleen noin 40 % enemmän SIMkortteja kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdosta 58,2 % tuli ulkomailta (72 %). Ulkomaisen myynnin osuus laski erityisesti matkaviestintäalan kasvun yleisen hidastumisen seurauksena. Kotimaassa yksikön liikevaihto kehittyi hyvin. Setec toimitti teknologisesti pitkälle kehitettyjä SIMkortteja kolmelle valtakunnalliselle operaattorille. Yksikön tärkeimmät tuotteet toimintavuoden aikana olivat 32Kmuistilla varustettu julkisen avaimen teknologiaa hyödyntävä SIMkortti ja siinä käytetty SIMselain sekä 16Kmuistin GSM SIMkortti. *Frost & Sullivan

12 Telia Mobile Finland käyttää liittymissään kehittyneitä 32K SIM kortteja, jotka mahdollistavat erilaisten palvelujen helpon käytön matkapuhelimella. Lisäksi Telia Mobile Finlandille ovat tärkeitä SIMkortteihin liittyvät lisäarvopalvelut, kuten korttien suorapostitukset liittymänhaltijoille ja Prepaidkorttien myyntipaketointi. Monipuolinen palvelu ja turvakriittisiin tuotteisiin liittyvä luottamuksellinen toiminta ovat niitä asioita, joiden perusteella Telia Mobile Finland on valinnut Setecin SIMkorttitoimittajakseen. Merkittävimmät markkinaalueet olivat Pohjois Eurooppa, lähinnä Pohjoismaat ja Baltia, sekä Aasia. Keskeisimpiä asiakkaita olivat norjalainen Telenor, thaimaalainen DTAC, Tele2 Latviassa sekä Telia Mobile Finland Suomessa. Vuoden 2002 aikana päätettiin laajasta yhteistyöstä ruotsalaisen operaattorin Tele2:n kanssa. Yksikön liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa (1,5 Me). Liiketappio johtuu toisaalta alan yleisestä hintakehityksestä ja toisaalta siitä, että ostettujen komponenttien hinta on laskenut paljon hitaammin kuin valmiiden tuotteiden myyntihinnat. Tuotekehitys ja partneriyhteistyö Tuotekehityksessä Setec keskittyi omien tuotekehitysmalliensa ja tuotantojärjestelmiensä kehittämiseen tavoitteena pystyä tehokkaasti vastaamaan markkinoiden tulevaisuuden haasteisiin. Erityistä huomiota on kiinnitetty tuotteiden laatuvaatimuksiin sekä toimintojen jatkuvuuden takaamiseen. Setec jatkoi teknologiayhteistyötä usean eri kansainvälisen ja kotimaisen partnerin kanssa. Vuoden aikana etsittiin myös uusia partnereita, jotka voivat toteuttaa korttien yksilöinnin ja/tai valmistuksen paikallisesti, mikä on merkittävä menestystekijä kansainvälisillä markkinoilla. Erityisesti liiketoimintayksikkö panosti partneriverkoston luomiseen Aasiassa, jossa markkinanäkymät ovat suotuisimmat. Uusia partnerisopimuksia solmittiin Kiinassa, Intiassa ja Indonesiassa. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa vahvistaa asiakassuhteita ja helpottaa korttien toimituslogistiikkaa. Tulevaisuudennäkymät Matkaviestintäalalle on tullut jatkuvasti lisää toimijoita, mikä kiristää entisestään kilpailua ja vaikuttaa hintojen kehitykseen. Markkinoiden ei odoteta lähtevän merkittävään kasvuun vielä vuoden 2003 aikana. Lisäksi kolmannen sukupolven UMTSverkot ovat pääosin yhä kokeiluasteella ja useiden verkkojen käyttöönottoa on siirretty vuosille Digi TVtoiminta laajenee vuoden 2003 aikana, mutta sillä ei vielä ole vaikutusta älykorttimarkkinoihin. Näistä lähtökohdista huolimatta Setecin odotukset vuodelle 2003 ovat myönteiset, sillä yhtiön kilpailuasema markkinoilla on varsin hyvä: Setecillä on vankka asiakaskunta PohjoisEuroopan markkinoilla, ja asiakaskunnan odotetaan vielä kasvavan. Lisäksi jo muutaman vuoden jatkuneen pitkäjänteisen työn Aasian markkinoilla odotetaan kantavan hedelmää vuoden 2003 aikana. Kasvuodotuksia on asetettu etenkin Kiinaan, jossa Setecillä on yhteistyökumppanina paikallinen korttivalmistaja. Myynnin odotetaan kasvavan myös Thaimaan ja Indonesian markkinoilla, joiden asiakaskuntaa Setec palvelee sekä omien Aasian konttoreidensa kautta että yhteistyössä partneriensa kanssa. Vuoden 2003 ensimmäisellä puoliskolla Seteciltä on tulossa markkinoille 64Kmuistilla varustettu 3Gyhteensopiva SIMkortti (USIM), jota operaattorit voivat hyödyntää avatessaan uusia UMTSverkkoja asiakkailleen. Lisäksi käynnissä on Setecin oman Javapohjaisen SIMkortin kehitystyö. Setecin Java SIMkortti tulee oleman yhteensopiva eri valmistajien Javaratkaisujen kanssa. Kortti tulee markkinoille vuoden 2003 aikana. 13

13 Banking & Retail Toimintaympäristö Pankit valmistautuvat kansainvälisen EMVstandardin mukaisten sirullisten pankkikorttien käyttöönottoon, mikä vaikutti vuonna 2002 yhä voimakkaasti Banking & Retail yksikön liiketoimintaan. Muutos on suuri koko pankkialalle ja edellyttää kaikkien maksukortteja käyttävien laitteiden ja järjestelmien uusimista tai päivittämistä. Siirtyminen uusien korttien käyttöön onkin edennyt ennakoitua hitaammin. Tärkein yksittäinen syy EMVkortteihin siirtymiseen on magneettiraitakorttien turvattomuus. Nykyisten korttien väärinkäytökset kasvavat tasaisesti ja aiheuttavat pankeille sekä kansainvälisille korttiyhtiöille merkittäviä kustannuksia. Sirukorttien tarjoamat monisovellusmahdollisuudet helpottavat myös esimerkiksi erilaisten verkkopalveluiden kehittämistä, mikä lisää pankkien kilpailukykyä. Visa ja MasterCard edistävät jäsenpankkiensa siirtymistä sirukortteihin muun muassa tarjoamalla niille taloudellista tukea ja älykorttiosaamista. Alkuvaiheessa tukitoimet kohdistetaan erityisesti niille pankeille, joiden markkinoilla korttien väärinkäytökset ovat yleisiä. EUalueella Visa ja MasterCard suosittelevat siirtymistä sirukortteihin vuoteen 2005 mennessä. Aasiassa vastaava aikaraja on vuosi Liikevaihto ja liiketulos Banking & Retail yksikön liikevaihto oli 12,2 miljoonaa euroa (12,3 Me v. 2001). Liikevaihto pysyi vuoden 2002 tasolla, mihin tärkein syy oli EMVhankkeiden arvioitua hitaampi käynnistyminen. Eniten liikevaihtoa yksikölle toivat edelleen kotimaisille pankeille toimitetut sirulliset ja perinteiset pankkikortit. Myös ulkomaisille yleisöpuhelinoperaattoreille toimitetut turvamoduulit toivat edellisten vuosien tapaan merkittävän osan liikevaihdosta. Yksikkö solmi kansainvälisille markkinoille useita EMVtoimitussopimuksia, jotka eivät kuitenkaan vielä merkittävästi vaikuttaneet vuoden 2002 liikevaihtoon. Ulkomaisen liikevaihdon osuus yksikön kokonaisliikevaihdosta oli noin 24 %. Vaikka viennin määrä kasvaa koko ajan uusien kauppojen seurauksena, kasvaa kotimaan liikevaihto kuitenkin vielä nopeammin, sillä Suomessa toimivat pankit siir 14

14 Taiwanilainen Hua Nan Commercial pankki otti vuonna 2002 käyttöönsä sirulliset EMVstandardin mukaiset VISAkortit. Ne turvaavat pankkiasioiden hoitamisen sekä kasvokkain että verkossa tapahtuvassa asioinnissa ja vähentävät pankkikorttien väärinkäytöksiä. Setecin taiwanilainen partneri Foongtone Technology Co., Ltd toimitti Setecin valmistamat 16K Java EMV sirukortit Hua Nan Commercial (HNCB) pankille osana Visa Internationalin Smart Breakthrough Card ohjelmaa. tyvät sirukortteihin ensimmäisten pankkien joukossa maailmassa. Yksikön tärkeimmät markkinaalueet ovat kotimaan lisäksi PohjoisEurooppa, etenkin Pohjoismaat, Baltia ja Puola. Lisäksi merkittäviä vientialueita ovat Lähiitä ja Aasia. Suurimmat asiakkaat vuonna 2002 olivat Nordea, Osuuspankkiryhmä, Sampo ja Luottokunta Suomessa sekä NIC Lähiidässä ja TOT Thaimaassa. Uusia asiakkaita olivat esimerkiksi Viron kolme suurinta pankkia, Hansapankki Latviassa, BRE Bank Puolassa, Hua Nan Commercial (HNCB) pankki Taiwanissa sekä Koram Bank EteläKoreassa. Yksikkö solmi vuoden aikana lukuisia merkittäviä sopimuksia. Kansainvälisessä tarjouskilpailussa Nordea valitsi Setecin toiseksi EMVkorttitoimittajakseen. Lisäksi yksikkö voitti yhdessä Setec Danmarkin kanssa Tanskan MasterCardtoimitussopimuksen. MasterCardjärjestelmää operoi Tanskan pankkien palveluyhtiö PBS. Liiketulos vuonna 2002 oli 0,1 miljoonaa euroa (0,7 Me). Liiketulosta heikensivät etupainotteisesti tehdyt EMVtuotteisiin liittyvät laite ja tuotekehitysinvestoinnit sekä uusien sopimusten realisoituminen liikevaihdoksi vasta vuonna Tuotekehitys ja partneriyhteistyö Setecin tuotekehityksessä keskityttiin EMVyksilöintivalmiuksien ja prosessien kehittämiseen. Setec aloitti MasterCardin EMVsertifiointiprosessit Suomessa ja Setec Danmarkissa Tanskassa. Tavoitteena on käynnistää molemmissa tuotantoyksiköissä MasterCardtuotteiden EMVtoimitukset keväällä Visan EMVsertifikaatin yhtiö on saanut vuonna Setec kuuluu kansainväliseen Visa Internationalin Smart Breakthrough Card ohjelmaan, joka vauhdittaa EMVsirukorttien myyntiä Visan jäsenpankeille. Kuluneen vuoden aikana toteutuivat ensimmäiset ohjelmaan kuuluvat toimitukset, kun Setec toimitti JavaLite 16K EMV kortteja EteläKoreaan ja Taiwaniin. Setec on jäsenenä myös Visa Internationalin EU Chip Vendor ohjelmassa sekä MasterCard Vendor ohjelmassa. Marraskuussa yhtiö solmi Proton World Internationalin kanssa aiesopimuksen, jonka mukaisesti Setec voi valmistaa ja toimittaa Proton Prisma Java kortteja kaikkialle maailmaan. Banking & Retail yksikkö sopi uudesta kumppanuusyhteistyöstä TAG Systems International Groupin kanssa. Sopimus kattaa pohjoismaisen yhteistyön lisäksi myyntiyhteistyön TAGin jälleenmyyjäverkoston kautta myös muualla Euroopassa ja Venäjällä. Tulevaisuudennäkymät EMVkortit muodostavat lähivuosina maailman voimakkaimmin kasvavan sirukorttimarkkinan. Voimakkaimmillaan kasvu on vuosina Banking & Retail yksiköllä on vahva asema markkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa, ja kasvumahdollisuudet ovat hyvät myös Puolassa. Kotimarkkinoiden ulkopuolella kasvu perustuu vahvaan partneristrategiaan, jonka mukaisesti Setec tuo EMVteknologian ja sirukorttiratkaisut paikallisesti vahvojen korttitoimittajien käyttöön. Setec menestyy kiristyvässä kilpailussa kehittyneiden teknologisten ratkaisujen sekä joustavuuden ja palvelukyvyn ansiosta. Vaatimukset tuotteiden turvallisuudelle suosivat Seteciä, joka on jo pitkään kehittänyt teknologista osaamistaan älykorttialalla. Samanaikaisesti Setecillä on hyvät valmiudet toimittaa kansainvälisille markkinoille myös ns. lowcost EMV tuotteita, joiden kysynnän arvioidaan kasvavan aluksi kaikkein nopeimmin. 15

15 Henkilöstö Vuoden 2002 aikana Setec jatkoi henkilöstönsä osaamisen ja johtamisvalmiuksien kehittämistä. Setec pyrkii laajentamaan työntekijöidensä osaamista erilaisten valmennusten, sisäisen tehtäväkierron sekä projektitehtävien kautta. Kehityskeskusteluissa työntekijälle laaditaan suunnitelma, joka pohjautuu työntekijän omiin kehittymistarpeisiin ja yhtiön tavoitteisiin. Vuonna 2002 huomattava osa valmennuksista toteutettiin hyödyntämällä oman henkilöstön asiantuntemusta toimialalla. Vuonna 2002 Setecin sisäistä, koko henkilöstölle avointa tuotekoulutusta systematisoitiin, jolloin myös tuotekoulutustarjonnan kattavuus laajeni huomattavasti. Älykorttituotteista järjestettiin vuoden aikana yhdeksän koulutustilaisuutta. Lisäksi syksyllä käynnistettiin tuotantohenkilöstön tuotekoulutusohjelma. Yhtiössä jatkettiin myös asiakaspalveluvalmiu k sien syventämistä muun muassa koko henkilöstölle suunnatulla koulutuksella. Kaiken kaikkiaan sisäisiä koulutuspäiviä kertyi yli 300. Johtamisvalmiuksien kehittämiseksi Setecille rakennettiin kuluneena vuonna valmennusohjelma, johon jokainen esimiestehtävissä toimiva henkilö osallistuu. Valmennuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuoden 2002 aikana. Osana johtamisvalmennusta määriteltiin johtamisen periaatteet ja kerättiin palaute esimiestyöskentelyn kehittymisestä. Johtamisessa Setecissä korostuu aloitteellisuuden ja vastuunkantamisen edistäminen, tiedonkulun varmistaminen sekä vuorovaikutteisuuden ja palautteen hyödyntäminen. Johtamisen periaatteet pohjautuvat yrityksen arvoihin ja niiden tehtävänä on tukea yrityksen strategian toteuttamista. vuoden lopussa 418. Suomessa tutkimus ja tuotekehitysyksikön henkilöstömäärä kuitenkin kasvoi. Setecin henkilöstöstä 87,4 % työskentelee Suomessa ja 12,6 % yhtiön toimipisteissä Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa, Thaimaassa ja Singaporessa. Henkilöstön keskiikä on 41 vuotta. Henkilöstöstä 45 % on naisia ja 55 % miehiä. Henkilöstötyytyväisyys Helmikuussa 2002 toteutettu henkilöstötyytyväisyystutkimus osoitti, että Setec Oy:n toiminnan vahvuuksia ovat esimies alaissuhteiden toimivuus, sisäinen yhteistyö sekä sisäisen tiedotuksen toimivuus. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat työjärjestelyihin, työtiloihin sekä koulutukseen liittyvät asiat. Kokonaisuudessaan henkilöstö oli tyytyväisempää kuin vuonna 2000, jolloin toteutettiin vastaava kysely. Palkitseminen Henkilöstön palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen, osaamiseen sekä henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiin. Setec Oy:n henkilöstölle on rakennettu kannustepalkkiojärjestelmä, joka pohjautuu liikevaihdolle ja liiketulokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen sekä osalla henkilöstöä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöstörakenne Setecin liiketoiminta muuttui vuoden 2002 aikana aikaisempaa teknologiapainotteisemmaksi setelituotannon vähentyessä voimakkaasti. Lisäksi Setecin keskeiset markkinat kehittyivät ennakoitua hitaammin. Näistä syistä johtuen yhtiö joutui sopeuttamaan toimintarakennettaan. Kesän aikana käytyjen YTneuvottelujen jälkeen yhtiö irtisanoi 13 henkilöä, ja erityisesti tukitehtäviä organisoitiin uudelleen. Setecin henkilöstömäärä väheni vuoden 2002 aikana ja oli 16

Sanasto... 2. Setec turvaa verkottuvaa maailmaa... 3. Setecin liiketoimintayksiköt... 4. Avaintietoja... 5. Toimitusjohtajan katsaus...

Sanasto... 2. Setec turvaa verkottuvaa maailmaa... 3. Setecin liiketoimintayksiköt... 4. Avaintietoja... 5. Toimitusjohtajan katsaus... S E T E C V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 You Name It We Secure It SISÄLTÖ Sanasto... 2 Setec turvaa verkottuvaa maailmaa... 3 Setecin liiketoimintayksiköt... 4 Avaintietoja... 5 Toimitusjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS. Tecnomen 2000

TECNOMEN VUOSIKERTOMUS. Tecnomen 2000 TECNOMEN VUOSIKERTOMUS 2000 Tecnomen 2000 1 Tecnomen lyhyesti Tecnomen kehittää ja toimittaa tietoliikenteen lisäarvopalvelujärjestelmiä teleoperaattoreille ja palveluntarjoajille. Yhtiö on yksi maailman

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 2 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax

Lisätiedot

V U O S I K E RT O M U S

V U O S I K E RT O M U S VUOSIKERTOMUS 2000 Sisällys Tietoja osakkeenomistajille.................................... 2 BasWare lyhyesti............................................ 3 Päämäärä ja strategia........................................

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätös Emoyhtiön tilinpäätös tilinpäätös 2007 1 2 sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernin tuloslaskelma 11 Konsernin tase 12 Konsernin

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 4

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 4 Vuosikertomus 2014 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisältö Vuosi 2014 lyhyesti 6 Avainluvut 6 Liiketoiminnat 8 Hallinto 12 Hallitus 12 Hallintoneuvosto 13 Johtoryhmä 13 Hallituksen toimintakertomus 14 Tilinpäätös

Lisätiedot

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002

Power on Land and at Sea. Vuosikertomus 2002 Power on Land and at Sea Vuosikertomus 2002 TILINPÄÄTÖS 2002 Sisältö Tilinpäätös 2002 3 Wärtsilä lyhyesti 4 Viisivuotiskatsaus 5 Tunnuslukujen laskentakaavat 6 Hallituksen toimintakertomus 14 Konsernin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj

F-Secure Oyj. Vuonna 1988 perustettu F-Secure on ollut Helsingin pörssin päälistalla marraskuusta 1999 lähtien. Yrityk- F-Secure Oyj Vuosikertomus 2004 Sisältö F-Secure lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2004 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi:

Sisältö. Taloudelliset tiedotteet 2004 Sentera Oyj julkaisee tilikaudella 2004 seuraavat taloudelliset tiedotteet suomeksi ja englanniksi: Vuosikertomus 2003 Sisältö 2 2 Taloudelliset tiedotteet 2004 3 Sentera lukuina 4 Toimintaperiaatteet 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Tuotteet ja palvelut 10 Asiakastoimituksia 12 Henkilöstö 14 Hallituksen

Lisätiedot

tulos saavutetaan soveltamalla maailmanluokan osaamista paikallisiin olosuhteisiin. Wecanin tuotantolaitokset Suomessa,

tulos saavutetaan soveltamalla maailmanluokan osaamista paikallisiin olosuhteisiin. Wecanin tuotantolaitokset Suomessa, Wecan Electronics Oyj Vuosikertomus 2000 Paras tulos saavutetaan soveltamalla maailmanluokan osaamista paikallisiin olosuhteisiin. Wecanin tuotantolaitokset Suomessa, Kiinassa ja Virossa tarjoavat asiakkaillamme

Lisätiedot

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin.

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Vuosikertomus 2014 Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Paulig-konserni lyhyesti Perheyritys, jonka Gustav Paulig perusti

Lisätiedot

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj

Vuosikertomus 1999. Comptel Oyj Vuosikertomus 1999 Comptel Oyj Tietoja osakkaille Yhtiökokous Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 3.4.2 klo 15. Helsingin Messukeskuksessa, salissa C1, osoitteessa Messuaukio1,

Lisätiedot

International Gateway AB Kabelgatan 9 S-943 31 Öjebyn Sweden tel. +46 (911) 66 501 fax +46 (911) 66 142

International Gateway AB Kabelgatan 9 S-943 31 Öjebyn Sweden tel. +46 (911) 66 501 fax +46 (911) 66 142 6 6 4 5 3 9 8 9 X - 8 7 4 7 7 3. 0 1 V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 3 www.exel.net Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26 Affecto lyhyesti Affecto rakentaa liiketoiminta-arvoa asiakkailleen tiedolla, teknologialla ja näkemyksellä. Hyödynnämme kaikkea nykyaikaisten organisaatioiden ympärillä olevaa dataa. Palvelumme yltävät

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS...

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... 32 Emoyhtiön tase, FAS... 33 Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS... 34 Emoyhtiön liitetiedot, FAS... 2014 TILINPÄÄTÖS Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS.... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ

Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ Y-tunnus 0114891-2 MARTELA OYJ TASEKIRJA 31.12.2012 MARTELA OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1-5 2. Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 6 3. Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 7 4. Konsernin tase

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Talentum Oyj Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 2 Konserniesittely... 3 Keskeiset tapahtumat 2003... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Liiketoiminta-alueet... 8 Hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

vuosikertomus 2 0 1 3

vuosikertomus 2 0 1 3 vuosikertomus 2013 22 sisältö Wulff lyhyesti 4 Wulffin historia 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Tilinpäätös: Hallituksen toimintakertomus 8 Konsernin laaja tuloslaskelma ja rahavirtalaskelma 16 Konsernin

Lisätiedot

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin.

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Vuosikertomus 2013 Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Sisältö 5 Paulig-konserni lyhyesti 6 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

VUOSI- 2002 KERTOMUS

VUOSI- 2002 KERTOMUS 2002 VUOSI- KERTOMUS Vuosikertomus ja osavuosikatsaukset Tämä vuosikertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Julkaisuja voi tilata osoitteesta: Raute Oyj PL 69 15551 NASTOLA puh. (03) 829 11 www.raute.com

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot