Setec vuosikertomus 2002 You name it, we secure it.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setec vuosikertomus 2002 You name it, we secure it."

Transkriptio

1 Setec vuosikertomus 2002 You name it, we secure it.

2 Sisältö Setec lyhyesti Avaintietoja vuodelta 2002 Kohti turvatumpaa asiointia Toimitusjohtajan katsaus Government & Corporate Telecom & Media Banking & Retail Henkilöstö Tutkimus ja tuotekehitys Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Tilintarkastuskertomus Tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Osakkeet ja osakkeenomistajat Setec Oy:n hallinto Hallitus Johtoryhmä Tilintarkastajat Sanasto

3 Setec kehittää ja valmistaa korkean turvatason älykortteja ja visuaalisia IDtuotteita. Setecin korttiratkaisut mahdollistavat henkilön luotettavan tunnistamisen niin verkkoasioinnissa kuin kasvokkain tapahtuvassa asioinnissakin. Yhtiön suurimpia asiakkaita ovat pankit, teleoperaattorit sekä viranomaiset. Keskeiset markkinaalueet ovat Pohjoismaat, muu Eurooppa ja Aasia. Setecin toimipaikat sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa, Singaporessa ja Thaimaassa. Konsernissa työskenteli vuoden 2002 lopussa 418 henkilöä, ja liikevaihto oli 50,7 miljoonaa euroa. Government & Corporate Tuotteet Sähköiset henkilökortit Visuaaliset henkilökortit Passit Älykortteihin liittyvät sovellukset ja sovellusrajapinnat (API) Älykorttien yksilöinnin ja avainhallinnan palvelut Eurosetelit ja muut turvapainotuotteet Markkinat Pohjoismaat Etelä ja ItäEurooppa Aasia Asiakkaat Viranomaiset Suuryritykset Kansainväliset toiminnot Setec Group Liiketoimintayksiköt Government & Corporate Telecom & Media Banking & Retail Setec Card AB, Ruotsi AB Svenska Pass, Ruotsi Setec Danmark A/S, Tanska Setec Central Eastern Europe, Puola Setec Asia, Singapore Setec Card (Thailand) Ltd., Thaimaa Telecom & Media Tuotteet GSM SIM kortit ja niihin liittyvät sovellukset PKI esim kortit Korttien yksilöinnin ja avainhallinnan palvelut Markkinat Pohjoismaat Etelä ja ItäEurooppa Aasia Asiakkaat Tele ja palveluoperaattorit Banking & Retail Tuotteet EMVkortit (Visa, MasterCard ja kansalliset EMVkortit) PKIkortit EMV/PKIyhdistelmäkortit Älykorttien yksilöintiin ja avainhallintaan liittyvät ohjelmistot Sovellusintegrointiin suunnitellut ohjelmistot Korttiratkaisujen liityntärajapinnat Älykortti ja yksilöintijärjestelmien konsultointi Perinteiset magneettiraitakortit Turvamoduulit (SAM) yleisöpuhelinten maksujärjestelmiin Markkinat Pohjoismaat Etelä ja ItäEurooppa Lähiitä Aasia Asiakkaat Pankit Kotimaiset kaupan ja palvelualan asiakkaat 4

4 5

5 Kohti turvatumpaa asiointia Setecin toimintaympäristössä tarve henkilöiden ja tapahtumien aitouden turvaamiseen kasvaa koko ajan. Palveluntarjoajat haluavat varmistaa asiakkaidensa tunnistamisen niin kasvotusten kuin verkossakin tapahtuvassa asioinnissa. Setecin vision mukaan noin kahdella miljardilla ihmisellä on vuoteen 2006 mennessä pääsy erilaisten päätelaitteiden (esim. matkapuhelin, PDA, PC, digi TV) kautta tietoverkkoihin, joissa on tarjolla erittäin suuri määrä yksityisiä ja julkisia palveluja. Palveluissa liikkuu runsaasti arkaluonteista tietoa, jonka luottamuksellisuus on pystyttävä turvaamaan. Älykortti on olennainen osa näiden palvelujen turvaamista. Setecin tavoitteena on valmistaa teknologisesti kehittyneitä älykorttiratkaisuja palveluntarjoajien tarpeisiin. Setecin älykorttiratkaisu koostuu itse älykorteista ja niihin liittyvistä sovelluksista sekä muista ratkaisuun liittyvistä palveluista, kuten korttien yksilöinnistä ja avainhallinnasta. Älykorteissa hyödynnetään julkisen avaimen teknologiaa (PKI), ja kortin ytimessä toimii yhtiön oma käyttöjärjestelmä SetCOS. Yhtiön tuotteet on aina kehitetty korkeita turvallisuusvaatimuksia vastaaviksi riippumatta siitä, onko kyseessä älykortti vai perinteinen visuaalinen kortti. Polykarbonaattimuovi yhdistettynä polttolaserointiin tekee myös Setecin valmistamista henkilö ja yrityskorteista sekä passien tietosivuista erittäin tietoturvallisia tuotteita. Yhtiön älykorttiteknologia voidaan tarvittaessa liittää myös visuaalisiin kortteihin. Setec keskittyy korttiratkaisujen kehittämiseen ja toimittamiseen. Lisäksi yhtiö tarjoaa yhteistyössä kumppaneidensa kanssa kokonaisvaltaisen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavan palvelun aina tuotteen suunnittelusta sen toimittamiseen ja käyttöönottoon asti. Setecin tuotteilla vankka kysyntä Setecin arvion mukaan maailmassa on tällä hetkellä käytössä noin 10 miljoonaa huipputurvallista passia. Muutaman vuoden kuluttua niitä on jo miljoonaa. Viranomaisten kiinnostus turvallisia matkustusasiakirjoja ja henkilökortteja kohtaan on lisääntynyt kasvaneen turismin, laittoman maahanmuuton ja terrorismiuhkan vuoksi. Aiempaa suurempi turvallisten matkustusasiakirjojen kysyntä näkyi myös Setecin liiketoiminnassa uusina sopimuksina vuonna Yhtiö loi kuluneena vuonna teknologiset valmiudet myös biometrisen tunnisteen liittämiseksi esimerkiksi passiin. Myös sähköisen henkilökortin (EID) kysyntä kasvoi vuonna Arvioiden mukaan viranomaisten myöntämiä EIDkortteja olisi markkinoilla vuonna 2003 jo noin 20 miljoonaa korttia (n. 10 milj. v. 2001). Pankkitoimialalla ollaan siirtymässä kansainvälisen EMVstandardin mukaisten sirullisten pankki ja luottokorttien käyttöönottoon. Tarve korvata perinteiset magneettiraitakortit sirukorteilla on suuri, sillä EMVkortit vähentävät ratkaisevasti korttien väärennöksiä ja väärinkäytöksiä. EMVkortit voivat olla myös ns. monisovelluskortteja, mikä tarjoaa pankeille ja kaupoille uusia palvelumahdollisuuksia. Setecissä valmiu det EMVkorttien valmistamiseksi ja toimittamiseksi ovat jo olemassa. EMVkorttien läpimurron arvioidaan tapahtuvan vuosina Matkaviestintäalalla SIMkorttien kehittäjiltä odotetaan entistä monipuolisempia ja korkean tietoturvan takaavia palvelu ja sovellusmahdollisuuksia. Toisaalta markkinat odottavat myös Javapohjaisia tuoteratkaisuja, jotka tuovat joustavuutta sovellusten liittämiseen matkapuhelimiin ja muihin mobiililaitteisiin. Matkaviestintäalaa rasittaa teleoperaattoreiden heikentynyt taloudellinen tilanne sekä sirukomponenttien ylikapasiteetin aiheuttama hintojen lasku. Muun muassa näistä syistä kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkoja ei ole otettu käyttöön niin nopeasti kuin etukäteen arvioitiin. Vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin Setec tuo markkinoille 3Gverkkoihin soveltuvan USIMkortin sekä oman Javatuotteen vuoden 2003 aikana. Partneruus vahvistaa kasvua ja kansainvälistymistä Setecin laajentumisstrategiaan kuuluu keskeisesti kansainvälinen partneriyhteistyö, joka tukee Setecin kasvua maailman merkittävien älykorttitoimittajien joukkoon. Yhtiö etsii itselleen yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät palvelemaan asiakkaita paikallisesti ja tuomaan asiakassuhteeseen näkemystä esimerkiksi alueen markkinoiden kehittymisestä. Myös asiakkaiden monipuolistuvien tarpeiden ymmärtäminen vaatii paikallista läsnäoloa. Setecin partnerit ovat joko teknologia, toimiala tai jakelu ja markkinointipartnereita. Partneruussuhde perustuu molempien osapuolten ydinosaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Teknologia ja toimialapartnerit edistävät Setecin tavoitetta olla teknologiajohtaja omalla liiketoimintaalueellaan. Paikallisten jakelijapartnereiden avulla yhtiö pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin ja kehittämään tuote ja palvelutarjontaansa asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Vuonna 2002 Setec solmi useita partneruussopimuksia eri puolilla maailmaa toimivien yritysten kanssa. 6

6 Setecin menestys perustuu vahvaan turvaosaamiseen aktiiviseen kumppanuuteen ammattitaitoisiin ja innostuneisiin ammattilaisiin 7

7 Toimitusjohtajan katsaus Markkinoiden hidas kehitys leimasi vuotta 2002 Vuonna 2002 Setecin keskeiset markkinaalueet kehittyivät selvästi ennakoitua heikommin. Pankkitoimialalla siirtyminen kansainvälisten EMVkorttien käyttöön on edennyt odotettua hitaammin. SIMkorttimarkkinoita leimasi kuluneena vuonna kiristynyt kilpailu ja hidastunut kehitys pääosin IT ja matkaviestintäalan laskusuhdanteesta johtuen. Myöskään sähköisen henkilökortin (EID) kysyntä ei vastannut odotuksia, mutta toisaalta kiinnostus visuaalisiin henkilökortteihin ja matkustusasiakirjoihin lisääntyi. Yhtiön liiketoiminnan rakenne muuttui kuluneena vuonna euron käyttöönoton seurauksena. Setelitoimitukset vähentyivät merkittävästi vuoden 2002 alussa. Aiempina vuosina setelituotanto on muodostanut huomattavan osan yhtiön kokonaisliikevaihdosta. Vuonna 2002 seteleiden osuus oli enää runsaat 5 %. Korttituotteet muodostivat 89 % kokonaisliikevaihdosta. Älykorttien osuus oli 40 %. Vuoden 2002 liikevaihdosta 50,4 % tuli kansainvälisiltä markkinoilta. Yhtiön päämarkkinaalueita olivat Pohjoismaat, muu Eurooppa sekä Aasia. Setec tiivisti partneriyhteistyötään ulkomailla ja solmi useita yhteistyösopimuksia keskeisillä markkinaalueillaan toimivien paikallisten yritysten kanssa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja monipuolistuvat. Tämän vuoksi Setec tekee tiivistä ja läheistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa pystyäkseen tuottamaan sellaisia tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeisiin. Samalla Setec vahvistaa omaa kilpailukykyään tiukasti kilpailluilla markkinoilla. Kaikille Setecin asiakassegmenteille on yhteistä turvavaatimusten tiukentuminen. Niin viranomaiset, pankit kuin teleoperaattoritkin edellyttävät, että niiden asiakkailleen jakamat korttituotteet turvaavat henkilöiden ja tapahtumien aitouden sekä tietoverkoissa että kasvotusten tapahtuvassa asioinnissa. Tällaisia tuotteita ovat Setecin keskeiset tuotteet, kuten viranomaisten myöntämät EID ja IDkortit, teleoperaattoreiden SIMkortit ja pankkien EMVkortit. Setecin kaikki tuotteet on kehitetty ja valmistettu vastaamaan tiukkoihin turvavaatimuksiin. Älykorteissa hyödynnetään julkisen avaimen teknologiaa (PKI). Setecin käyttämä polykarbonaatti yhdistettynä polttolaserointiin tekee yhtiön valmistamista henkilökorteista ja passeista markkinoiden turvallisimpia tuotteita. Tulevaisuuden turvahaasteita silmällä pitäen yhtiöön on luotu valmiudet liittää biometrinen tunniste esimerkiksi passiin. Liikevaihto ja liiketulos Seteckonsernin liikevaihto oli 50,7 miljoonaa euroa (69,8 Me) ja liiketulos 3,9 miljoonaa euroa (7,9 Me). Liikevaihtoa laskivat vähentyneet setelitoimitukset ja Setecin keskeisten markkinoiden ennakoitua heikompi kehitys. Lisäksi yhtiön tulosta heikensivät kuluneen vuoden aikana tehdyt tuotekehitysinvestoinnit EMV, passi ja IDkorttiteknologiaan. Liikevaihdosta 50,4 % (40 %) tuli kansainvälisiltä markkinoilta, lähinnä Pohjoismaista ja Aasiasta. 8

8 Government & Corporate liiketoimintayksikön liike vaihto oli 26,4 miljoonaa euroa (41,8 Me). Liikevaihdon merkittävä lasku johtui setelituotannon vähenemisestä verrattuna vuoden 2001 poikkeuksellisen suuriin eurosetelitoimituksiin. Kaiken kaikkiaan seteleiden tuoma liikevaihto väheni 15,7 miljoonaa euroa vuodesta Yksikön muiden tuotteiden kysyntä sen sijaan kasvoi 3 %. Liiketulos oli 0,6 miljoonaa euroa (8,7 Me). Telecom & Media liiketoimintayksikön liikevaihto oli 12,1 miljoonaa euroa (15,7 Me). Liikevaihdon laskuun vaikutti teleoperaattoreiden heikentynyt taloudellinen tila sekä SIMkorttien voimakas ylitarjonta, joiden seurauksena SIMkorttien markkinahinnat laskivat selvästi. Yksikön liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa (1,5 Me). Banking & Retail liiketoimintayksikön liikevaihto oli 12,2 miljoonaa euroa (12,3 Me). Yksikön liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla EMVmarkkinoiden hitaasta kehityksestä johtuen. Yksikön liiketulos säilyi positiivisena ja oli 0,1 miljoonaa euroa (0,7 Me). Edessä vahvan kasvun vuodet Markkinoiden muutokset edellyttivät Seteciltä merkittäviä säästöjä ja sisäisten toimintojen sopeuttamista vuonna Setec Oy:ssä kesällä käytyjen YTneuvottelujen seurauksena irtisanottiin 13 vakituista työntekijää. Muilla järjestelyillä Setec Oy:n henkilökunta väheni keskimäärin 36 henkilöllä. Lisäksi yhtiö karsi merkittävästi myös muita kiinteitä kustannuksia. Vuoden 2003 jälkipuoliskolla liiketoiminnan odotetaan kehittyvän myönteisesti. Erityisiä odotuksia kohdistuu Aasiaan, jossa Setec on toiminut jo pitkään. Etenkin Kiinan matkaviestintämarkkinoilla on nähtävissä erittäin hyvät kasvumahdollisuudet. Voimakkaamman kasvun vuodet yhtiöllä on edessään vuosina , jolloin esimerkiksi EMVkorttien kysynnän arvioidaan kiihtyvän. Yhtiön taloudellinen tilanne ja toiminnan rakenne ovat vakaalla pohjalla, ja sillä on erinomaiset tuotannolliset ja teknologiset valmiudet vastata asiakkaiden tarpeisiin ja kasvaviin turvavaatimuksiin. Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme, partnereillemme ja omistajillemme yhteistyöstä. Erityiset kiitokset osoitan Setecin henkilöstölle kuluneesta vuodesta, joka on ollut meille monin tavoin haasteellinen, mutta josta selvisimme kuitenkin mielestäni hyvin. Minulla on luja usko siihen, että yhtiöllämme on entistä paremmat mahdollisuudet liiketoiminnan kasvuun ja kehittymiseen. Jyrki Lignell toimitusjohtaja 9

9 Government & Corporate Toimintaympäristö Government & Corporate liiketoimintayksikön toimintaan vaikutti vuonna 2002 yleinen älykorttija henkilökorttituotteiden turvavaatimusten kasvu. Sekä viranomaiset että yritykset haluavat jakaa asiakkailleen tuotteita, jotka turvaavat henkilön varman tunnistamisen. Esimerkiksi matkustusasiakirjojen kysyntä vilkastui merkittävästi niille laadittujen yleisten kansainvälisten standardien ja suositusten seurauksena. Myös lisääntynyt turismi, laiton maahanmuutto ja terrorismin vastainen taistelu on lisännyt matkustusasiakirjoihin kohdistuvia yleisiä turvavaatimuksia. Sähköisten henkilökorttien (EIDkortti) kysyntä oli vuonna 2002 vielä vähäistä, mutta merkit kysynnän kasvusta ovat näkyvissä. Euron käyttöönoton jälkeen eurosetelituotannossa markkinoilla on selvää ylikapasiteettia, mikä heijastui myös Setecin liiketoimintaan. Liikevaihto ja liiketulos Yksikön liikevaihto oli 26,4 miljoonaa euroa vuonna 2002 (41,8 Me). Liikevaihdon pieneneminen johtui eurosetelitoimitusten vähenemisestä. Vuonna 2002 Setec toimitti pääasiassa kansainvälisille markkinoille yhteensä 42 miljoonaa seteliä, kun edellisenä vuonna seteleitä painettiin noin 180 miljoonaa kappaletta 10

10 Slovenialainen varmennepalvelujen tuottaja Halcom Informatika on toimittanut pankkiasiakkailleen Sloveniassa ja Serbiassa Setecin kehittämiä ja valmistamia 16K PKIpohjaisia älykortteja. Ne turvaavat pankkien yritysasiakkaiden etäyhteydet verkossa tapahtuvassa pankkiasioinnissa. Koska Setecin älykortit turvaavat pankkien tarjoamien verkkopalvelujen luotettavuuden, pystyy Halcom Informatika keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa eli varmennepalvelujen tuottamiseen pankkiasiakkailleen. pääasiassa kotimaan tarpeisiin. Euron käyttöönoton jälkeen Euroopan keskuspankilla on tarvetta vain kierrossa käyttökelvottomiksi menneiden seteleiden uusimiseen. Sen sijaan visuaalisten henkilökorttituotteiden, kuten passin ja IDkorttien, liikevaihto kasvoi 3 %. Niitä toimitettiin muun muassa Aasiaan ja Pohjoismaihin aiempia vuosia enemmän. Tästä huolimatta kasvu Aasian markkinoilla jäi odotettua pienemmäksi. Viranomaisille ja yrityksille suunnatut EIDratkaisut, ja etenkin loppuvuodesta markkinoille tuotu Setec Instant EID ratkaisu, kasvattivat älykorttien myyntiä viidenneksellä. EIDratkaisujen osuus koko yksikön kokonaisliikevaihdosta on silti edelleen vain noin 8 %. Yksikön liikevaihdosta 59,1 % tuli kansainvälisiltä markkinoilta, pääasiassa Pohjoismaista ja Aasiasta. Suurimpia asiakkaita vuoden aikana olivat Rikspolisstyrelsen Ruotsissa, Politdirektorat Norjassa, Singapore Ministry of Manpower sekä Suomen sisäasiainministeriö, Ajoneuvohallintokeskus (AKE) ja Kansaneläkelaitos (Kela). Yksikön liiketulos pieneni selvästi ja oli 0,6 miljoonaa euroa (8,7 Me). Liiketuloksen heikkenemiseen vaikuttivat pienentyneet setelitoimitukset sekä yksikön kasvaneet siruvaraston arvonalennuskirjaukset. Lisäksi muutamat vuoden 2002 aikana voitetut tarjouskilpailut näkyvät toimituksina vasta vuonna Näihin kuuluvat esimerkiksi Belgian EIDkorttiaihioiden toimitukset sekä Ruotsin Postin käyttöön toimitettavat EIDkortit. Myös Liettuan passikirjatoimitukset näkyvät vasta vuoden 2003 liikevaihdossa ja tuloksessa. 500 euron seteleistä löydetyt ja korjatut hologrammivirheet eivät sen sijaan vaikuttaneet merkittävästi liiketoimintayksikön tulokseen. Tuotekehitys ja partneriyhteistyö Setecin tuotekehityksessä investoitiin voimakkaasti sellaisiin ratkaisuihin, jotka takaavat sekä tietojen luottamuksellisuuden ja muuttumattomuuden että ihmisten ja tapahtumien aitouden. Setec toi vuonna 2002 markkinoille kuudennen version passistaan, ja sen toimittamisesta solmittiin sopimukset Liettuan, Norjan ja Ruotsin viranomaisten kanssa. Uutena tuotteena Setec lanseerasi erikokoisten yritysten ja yhteisöjen käyttöön suunnitellun Setec Instant EID tietoturvaratkaisun, jota käytetään verkkoasioinnissa tunnistautumiseen, tietojen salaamiseen ja allekirjoittamiseen. Oman kansainvälisen organisaationsa lisäksi Setec toimii tiiviissä kumppanuusyhteistyössä ulkomaisten partnereiden kanssa tavoitteenaan tarjota asiakkaille mahdollisimman täydellinen paikallinen palvelu. Pohjoismaissa Setec on jo pitkään toimittanut muun muassa passi ja ajokorttituotteita paikallisille palveluntarjoajille. Lisäksi vuoden 2002 aikana solmittiin SchlumbergerSeman kanssa yhteistyösopimus EIDtuotteiden toimittamisesta kansainvälisille markkinoille. Tulevaisuudennäkymät Government & Corporate liiketoimintayksikön tulevaisuus näyttää myönteiseltä, sillä yksikön kehittämille visuaalisille ja sähköisille turvatuotteille on markkinoilla runsaasti kysyntää. Viranomaiset edellyttävät verkkoasioinnissa äärimmäistä tietoturvaa. Matkustusasiakirjojen väärentämättömyys ja luotettavuus ovat puolestaan korostuneet Schengensopimuksen sekä laittoman maahanmuuton ja terrorismin vastaisen taistelun seurauksena. Tarve liittää biometrinen tunniste passiin on myös kasvanut voimakkaasti. Tämä johtuu pääosin siitä, että Yhdysvallat luopuu lokakuussa 2004 viisumivapauden myöntämisestä niille maille, joiden passissa ei ole biometrista tunnistetta. Setec arvioi, että uusien, huipputurvallisten passien kysyntä moninkertaistuu vuosien aikana. Koko maailmassa tämä tarkoittaisi miljoonaa uutta passia. Myös tietoverkoissa käytettävien sähköisten henkilökorttien lukumäärä kasvaa merkittävästi tulevina vuosina. Arvioiden mukaan vuonna 2003 viranomaissektorilla olisi käytössä jo noin 20 miljoonaa sähköistä henkilökorttia, kun niitä vuonna 2002 oli käytössä noin 10 miljoonaa. Myös yrityksille suunnattujen EIDkorttien kasvun arvioidaan kiihtyvän vuonna

11 Telecom & Media Toimintaympäristö SIMkorttien raju hintojen lasku leimasi Telecom & Media liiketoimintayksikön toimintaa vuonna Erityisen voimakasta hintojen lasku oli Aasian markkinoilla. Hintojen pudotuksen syitä olivat sekä toimittajien että teleoperaattoreiden liian suuret SIMkorttien varastot, langattomien päätelaitteiden myynnin hidastunut kasvu, kiristynyt kilpailu SIMmarkkinoilla sekä operaattoreiden heikentynyt taloudellinen tilanne. Kolmannen sukupolven verkkoinvestointien lykkääntyminen taas siirsi eteenpäin asiakkaiden SIMkorttien uudistamistarpeita. SIMkortteja myytiin koko maailmassa yhteensä arviolta 415 miljoonaa kappaletta vuonna 2002 (390 milj. v. 2001)*. Liikevaihto ja liiketulos Telecom & Media yksikön liikevaihto oli 12,1 miljoonaa euroa (15,7 Me). Edellisestä vuodesta liikevaihto pieneni 23 %. Merkittävin syy pienenemiseen oli myyntihintojen jyrkkä lasku. Kaiken kaikkiaan Setec toimitti asiakkailleen noin 40 % enemmän SIMkortteja kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdosta 58,2 % tuli ulkomailta (72 %). Ulkomaisen myynnin osuus laski erityisesti matkaviestintäalan kasvun yleisen hidastumisen seurauksena. Kotimaassa yksikön liikevaihto kehittyi hyvin. Setec toimitti teknologisesti pitkälle kehitettyjä SIMkortteja kolmelle valtakunnalliselle operaattorille. Yksikön tärkeimmät tuotteet toimintavuoden aikana olivat 32Kmuistilla varustettu julkisen avaimen teknologiaa hyödyntävä SIMkortti ja siinä käytetty SIMselain sekä 16Kmuistin GSM SIMkortti. *Frost & Sullivan

12 Telia Mobile Finland käyttää liittymissään kehittyneitä 32K SIM kortteja, jotka mahdollistavat erilaisten palvelujen helpon käytön matkapuhelimella. Lisäksi Telia Mobile Finlandille ovat tärkeitä SIMkortteihin liittyvät lisäarvopalvelut, kuten korttien suorapostitukset liittymänhaltijoille ja Prepaidkorttien myyntipaketointi. Monipuolinen palvelu ja turvakriittisiin tuotteisiin liittyvä luottamuksellinen toiminta ovat niitä asioita, joiden perusteella Telia Mobile Finland on valinnut Setecin SIMkorttitoimittajakseen. Merkittävimmät markkinaalueet olivat Pohjois Eurooppa, lähinnä Pohjoismaat ja Baltia, sekä Aasia. Keskeisimpiä asiakkaita olivat norjalainen Telenor, thaimaalainen DTAC, Tele2 Latviassa sekä Telia Mobile Finland Suomessa. Vuoden 2002 aikana päätettiin laajasta yhteistyöstä ruotsalaisen operaattorin Tele2:n kanssa. Yksikön liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa (1,5 Me). Liiketappio johtuu toisaalta alan yleisestä hintakehityksestä ja toisaalta siitä, että ostettujen komponenttien hinta on laskenut paljon hitaammin kuin valmiiden tuotteiden myyntihinnat. Tuotekehitys ja partneriyhteistyö Tuotekehityksessä Setec keskittyi omien tuotekehitysmalliensa ja tuotantojärjestelmiensä kehittämiseen tavoitteena pystyä tehokkaasti vastaamaan markkinoiden tulevaisuuden haasteisiin. Erityistä huomiota on kiinnitetty tuotteiden laatuvaatimuksiin sekä toimintojen jatkuvuuden takaamiseen. Setec jatkoi teknologiayhteistyötä usean eri kansainvälisen ja kotimaisen partnerin kanssa. Vuoden aikana etsittiin myös uusia partnereita, jotka voivat toteuttaa korttien yksilöinnin ja/tai valmistuksen paikallisesti, mikä on merkittävä menestystekijä kansainvälisillä markkinoilla. Erityisesti liiketoimintayksikkö panosti partneriverkoston luomiseen Aasiassa, jossa markkinanäkymät ovat suotuisimmat. Uusia partnerisopimuksia solmittiin Kiinassa, Intiassa ja Indonesiassa. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa vahvistaa asiakassuhteita ja helpottaa korttien toimituslogistiikkaa. Tulevaisuudennäkymät Matkaviestintäalalle on tullut jatkuvasti lisää toimijoita, mikä kiristää entisestään kilpailua ja vaikuttaa hintojen kehitykseen. Markkinoiden ei odoteta lähtevän merkittävään kasvuun vielä vuoden 2003 aikana. Lisäksi kolmannen sukupolven UMTSverkot ovat pääosin yhä kokeiluasteella ja useiden verkkojen käyttöönottoa on siirretty vuosille Digi TVtoiminta laajenee vuoden 2003 aikana, mutta sillä ei vielä ole vaikutusta älykorttimarkkinoihin. Näistä lähtökohdista huolimatta Setecin odotukset vuodelle 2003 ovat myönteiset, sillä yhtiön kilpailuasema markkinoilla on varsin hyvä: Setecillä on vankka asiakaskunta PohjoisEuroopan markkinoilla, ja asiakaskunnan odotetaan vielä kasvavan. Lisäksi jo muutaman vuoden jatkuneen pitkäjänteisen työn Aasian markkinoilla odotetaan kantavan hedelmää vuoden 2003 aikana. Kasvuodotuksia on asetettu etenkin Kiinaan, jossa Setecillä on yhteistyökumppanina paikallinen korttivalmistaja. Myynnin odotetaan kasvavan myös Thaimaan ja Indonesian markkinoilla, joiden asiakaskuntaa Setec palvelee sekä omien Aasian konttoreidensa kautta että yhteistyössä partneriensa kanssa. Vuoden 2003 ensimmäisellä puoliskolla Seteciltä on tulossa markkinoille 64Kmuistilla varustettu 3Gyhteensopiva SIMkortti (USIM), jota operaattorit voivat hyödyntää avatessaan uusia UMTSverkkoja asiakkailleen. Lisäksi käynnissä on Setecin oman Javapohjaisen SIMkortin kehitystyö. Setecin Java SIMkortti tulee oleman yhteensopiva eri valmistajien Javaratkaisujen kanssa. Kortti tulee markkinoille vuoden 2003 aikana. 13

13 Banking & Retail Toimintaympäristö Pankit valmistautuvat kansainvälisen EMVstandardin mukaisten sirullisten pankkikorttien käyttöönottoon, mikä vaikutti vuonna 2002 yhä voimakkaasti Banking & Retail yksikön liiketoimintaan. Muutos on suuri koko pankkialalle ja edellyttää kaikkien maksukortteja käyttävien laitteiden ja järjestelmien uusimista tai päivittämistä. Siirtyminen uusien korttien käyttöön onkin edennyt ennakoitua hitaammin. Tärkein yksittäinen syy EMVkortteihin siirtymiseen on magneettiraitakorttien turvattomuus. Nykyisten korttien väärinkäytökset kasvavat tasaisesti ja aiheuttavat pankeille sekä kansainvälisille korttiyhtiöille merkittäviä kustannuksia. Sirukorttien tarjoamat monisovellusmahdollisuudet helpottavat myös esimerkiksi erilaisten verkkopalveluiden kehittämistä, mikä lisää pankkien kilpailukykyä. Visa ja MasterCard edistävät jäsenpankkiensa siirtymistä sirukortteihin muun muassa tarjoamalla niille taloudellista tukea ja älykorttiosaamista. Alkuvaiheessa tukitoimet kohdistetaan erityisesti niille pankeille, joiden markkinoilla korttien väärinkäytökset ovat yleisiä. EUalueella Visa ja MasterCard suosittelevat siirtymistä sirukortteihin vuoteen 2005 mennessä. Aasiassa vastaava aikaraja on vuosi Liikevaihto ja liiketulos Banking & Retail yksikön liikevaihto oli 12,2 miljoonaa euroa (12,3 Me v. 2001). Liikevaihto pysyi vuoden 2002 tasolla, mihin tärkein syy oli EMVhankkeiden arvioitua hitaampi käynnistyminen. Eniten liikevaihtoa yksikölle toivat edelleen kotimaisille pankeille toimitetut sirulliset ja perinteiset pankkikortit. Myös ulkomaisille yleisöpuhelinoperaattoreille toimitetut turvamoduulit toivat edellisten vuosien tapaan merkittävän osan liikevaihdosta. Yksikkö solmi kansainvälisille markkinoille useita EMVtoimitussopimuksia, jotka eivät kuitenkaan vielä merkittävästi vaikuttaneet vuoden 2002 liikevaihtoon. Ulkomaisen liikevaihdon osuus yksikön kokonaisliikevaihdosta oli noin 24 %. Vaikka viennin määrä kasvaa koko ajan uusien kauppojen seurauksena, kasvaa kotimaan liikevaihto kuitenkin vielä nopeammin, sillä Suomessa toimivat pankit siir 14

14 Taiwanilainen Hua Nan Commercial pankki otti vuonna 2002 käyttöönsä sirulliset EMVstandardin mukaiset VISAkortit. Ne turvaavat pankkiasioiden hoitamisen sekä kasvokkain että verkossa tapahtuvassa asioinnissa ja vähentävät pankkikorttien väärinkäytöksiä. Setecin taiwanilainen partneri Foongtone Technology Co., Ltd toimitti Setecin valmistamat 16K Java EMV sirukortit Hua Nan Commercial (HNCB) pankille osana Visa Internationalin Smart Breakthrough Card ohjelmaa. tyvät sirukortteihin ensimmäisten pankkien joukossa maailmassa. Yksikön tärkeimmät markkinaalueet ovat kotimaan lisäksi PohjoisEurooppa, etenkin Pohjoismaat, Baltia ja Puola. Lisäksi merkittäviä vientialueita ovat Lähiitä ja Aasia. Suurimmat asiakkaat vuonna 2002 olivat Nordea, Osuuspankkiryhmä, Sampo ja Luottokunta Suomessa sekä NIC Lähiidässä ja TOT Thaimaassa. Uusia asiakkaita olivat esimerkiksi Viron kolme suurinta pankkia, Hansapankki Latviassa, BRE Bank Puolassa, Hua Nan Commercial (HNCB) pankki Taiwanissa sekä Koram Bank EteläKoreassa. Yksikkö solmi vuoden aikana lukuisia merkittäviä sopimuksia. Kansainvälisessä tarjouskilpailussa Nordea valitsi Setecin toiseksi EMVkorttitoimittajakseen. Lisäksi yksikkö voitti yhdessä Setec Danmarkin kanssa Tanskan MasterCardtoimitussopimuksen. MasterCardjärjestelmää operoi Tanskan pankkien palveluyhtiö PBS. Liiketulos vuonna 2002 oli 0,1 miljoonaa euroa (0,7 Me). Liiketulosta heikensivät etupainotteisesti tehdyt EMVtuotteisiin liittyvät laite ja tuotekehitysinvestoinnit sekä uusien sopimusten realisoituminen liikevaihdoksi vasta vuonna Tuotekehitys ja partneriyhteistyö Setecin tuotekehityksessä keskityttiin EMVyksilöintivalmiuksien ja prosessien kehittämiseen. Setec aloitti MasterCardin EMVsertifiointiprosessit Suomessa ja Setec Danmarkissa Tanskassa. Tavoitteena on käynnistää molemmissa tuotantoyksiköissä MasterCardtuotteiden EMVtoimitukset keväällä Visan EMVsertifikaatin yhtiö on saanut vuonna Setec kuuluu kansainväliseen Visa Internationalin Smart Breakthrough Card ohjelmaan, joka vauhdittaa EMVsirukorttien myyntiä Visan jäsenpankeille. Kuluneen vuoden aikana toteutuivat ensimmäiset ohjelmaan kuuluvat toimitukset, kun Setec toimitti JavaLite 16K EMV kortteja EteläKoreaan ja Taiwaniin. Setec on jäsenenä myös Visa Internationalin EU Chip Vendor ohjelmassa sekä MasterCard Vendor ohjelmassa. Marraskuussa yhtiö solmi Proton World Internationalin kanssa aiesopimuksen, jonka mukaisesti Setec voi valmistaa ja toimittaa Proton Prisma Java kortteja kaikkialle maailmaan. Banking & Retail yksikkö sopi uudesta kumppanuusyhteistyöstä TAG Systems International Groupin kanssa. Sopimus kattaa pohjoismaisen yhteistyön lisäksi myyntiyhteistyön TAGin jälleenmyyjäverkoston kautta myös muualla Euroopassa ja Venäjällä. Tulevaisuudennäkymät EMVkortit muodostavat lähivuosina maailman voimakkaimmin kasvavan sirukorttimarkkinan. Voimakkaimmillaan kasvu on vuosina Banking & Retail yksiköllä on vahva asema markkinoilla Pohjoismaissa ja Baltiassa, ja kasvumahdollisuudet ovat hyvät myös Puolassa. Kotimarkkinoiden ulkopuolella kasvu perustuu vahvaan partneristrategiaan, jonka mukaisesti Setec tuo EMVteknologian ja sirukorttiratkaisut paikallisesti vahvojen korttitoimittajien käyttöön. Setec menestyy kiristyvässä kilpailussa kehittyneiden teknologisten ratkaisujen sekä joustavuuden ja palvelukyvyn ansiosta. Vaatimukset tuotteiden turvallisuudelle suosivat Seteciä, joka on jo pitkään kehittänyt teknologista osaamistaan älykorttialalla. Samanaikaisesti Setecillä on hyvät valmiudet toimittaa kansainvälisille markkinoille myös ns. lowcost EMV tuotteita, joiden kysynnän arvioidaan kasvavan aluksi kaikkein nopeimmin. 15

15 Henkilöstö Vuoden 2002 aikana Setec jatkoi henkilöstönsä osaamisen ja johtamisvalmiuksien kehittämistä. Setec pyrkii laajentamaan työntekijöidensä osaamista erilaisten valmennusten, sisäisen tehtäväkierron sekä projektitehtävien kautta. Kehityskeskusteluissa työntekijälle laaditaan suunnitelma, joka pohjautuu työntekijän omiin kehittymistarpeisiin ja yhtiön tavoitteisiin. Vuonna 2002 huomattava osa valmennuksista toteutettiin hyödyntämällä oman henkilöstön asiantuntemusta toimialalla. Vuonna 2002 Setecin sisäistä, koko henkilöstölle avointa tuotekoulutusta systematisoitiin, jolloin myös tuotekoulutustarjonnan kattavuus laajeni huomattavasti. Älykorttituotteista järjestettiin vuoden aikana yhdeksän koulutustilaisuutta. Lisäksi syksyllä käynnistettiin tuotantohenkilöstön tuotekoulutusohjelma. Yhtiössä jatkettiin myös asiakaspalveluvalmiu k sien syventämistä muun muassa koko henkilöstölle suunnatulla koulutuksella. Kaiken kaikkiaan sisäisiä koulutuspäiviä kertyi yli 300. Johtamisvalmiuksien kehittämiseksi Setecille rakennettiin kuluneena vuonna valmennusohjelma, johon jokainen esimiestehtävissä toimiva henkilö osallistuu. Valmennuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuoden 2002 aikana. Osana johtamisvalmennusta määriteltiin johtamisen periaatteet ja kerättiin palaute esimiestyöskentelyn kehittymisestä. Johtamisessa Setecissä korostuu aloitteellisuuden ja vastuunkantamisen edistäminen, tiedonkulun varmistaminen sekä vuorovaikutteisuuden ja palautteen hyödyntäminen. Johtamisen periaatteet pohjautuvat yrityksen arvoihin ja niiden tehtävänä on tukea yrityksen strategian toteuttamista. vuoden lopussa 418. Suomessa tutkimus ja tuotekehitysyksikön henkilöstömäärä kuitenkin kasvoi. Setecin henkilöstöstä 87,4 % työskentelee Suomessa ja 12,6 % yhtiön toimipisteissä Ruotsissa, Tanskassa, Puolassa, Thaimaassa ja Singaporessa. Henkilöstön keskiikä on 41 vuotta. Henkilöstöstä 45 % on naisia ja 55 % miehiä. Henkilöstötyytyväisyys Helmikuussa 2002 toteutettu henkilöstötyytyväisyystutkimus osoitti, että Setec Oy:n toiminnan vahvuuksia ovat esimies alaissuhteiden toimivuus, sisäinen yhteistyö sekä sisäisen tiedotuksen toimivuus. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat työjärjestelyihin, työtiloihin sekä koulutukseen liittyvät asiat. Kokonaisuudessaan henkilöstö oli tyytyväisempää kuin vuonna 2000, jolloin toteutettiin vastaava kysely. Palkitseminen Henkilöstön palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen, osaamiseen sekä henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiin. Setec Oy:n henkilöstölle on rakennettu kannustepalkkiojärjestelmä, joka pohjautuu liikevaihdolle ja liiketulokselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen sekä osalla henkilöstöä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilöstörakenne Setecin liiketoiminta muuttui vuoden 2002 aikana aikaisempaa teknologiapainotteisemmaksi setelituotannon vähentyessä voimakkaasti. Lisäksi Setecin keskeiset markkinat kehittyivät ennakoitua hitaammin. Näistä syistä johtuen yhtiö joutui sopeuttamaan toimintarakennettaan. Kesän aikana käytyjen YTneuvottelujen jälkeen yhtiö irtisanoi 13 henkilöä, ja erityisesti tukitehtäviä organisoitiin uudelleen. Setecin henkilöstömäärä väheni vuoden 2002 aikana ja oli 16

16 Tutkimus ja tuotekehitys Setecin strategian keskipisteessä ovat älykorttituotteet ja visuaaliset IDtuotteet. Lisäksi yhtiössä valmistetaan muita turvapainotuotteita. Jatkossa älykorttiteknologia ja korkean turvatason visuaaliset IDteknologiat yhdistyvät yhä useammin, kun viranomaiset alkavat myöntää älykorttisirun sisältäviä henkilökortteja ja passeja. Setecin tuotekehityksessä kes kitytään kokonaisvaltaisten korttiratkaisujen kehittämiseen pankeille, teleoperaattoreille ja viranomaisille sekä niiden liittämiseen sovellus ja palveluinfrastruktuuriin. Setecin korttiratkaisut muodostuvat SetCOS TM käyttöjärjestelmän sisältävistä älykorteista ja älykorttisovelluksista, magneettijuovakorteista, korkean turvatason IDkorteista ja passeista, korttituotteiden ja passien yksilöintijärjestelmistä, älykorttien liityntärajapinnoista, valituista loppukäyttäjän sovelluksista sekä konsultoinnista. Tuotekehityspäätökset perustuvat yhtiön analyyseihin markkinoiden ja asiakkaiden tarpeista. Kehityksen ytimessä ovat älykorttien SetCOS TM käyttöjärjestelmät, laseroitavan polykarbonaattimuovin soveltaminen korkean turvatason IDtuotteisiin sekä älykorttien ja IDtuotteiden yksilöintiratkaisut. Setec kehittää pääsääntöisesti itse omat tuotteensa ja ratkaisunsa, mutta voi tarvittaessa täydentää tuotetarjontaansa muiden osapuolien tuotteilla. Lisäksi Setecillä on teknologiapartnereita, jotka hyödyntävät Setecin älykorttituotteita omissa ratkaisuissaan, ja yksilöintipartnereita, jotka yksilöivät Setecin älykortti ja IDtuotteita paikallisten asiakkaiden tarpeisiin. Tavoitteena yhä turvatumpi asiointi Vuoden 2002 aikana Government & Corporate yksikön keskeisin hanke oli Setecin polykarbonaattipassin kuudennen version lanseeraus. Muita yksikölle toteutettuja tuotteita olivat EU:n sähköisen allekirjoitusdirektiivin mukainen turvaevaluoitu 32K PKI kortti sekä Setec Instant EID tuote organisaatioiden sähköpostin ja etätyöskentelyn turvaamiseen PKIälykorteilla. Banking & Retail yksikön tuotekehitysvoimavarat kohdistettiin MasterCardin EMV ja yksilöintivalmiuksien luomiseen. Setecin tuotantotilat läpäisivät MasterCardin EMVyksilöintiin liittyvän sertifioinnin. Lisäksi Setec toteutti MasterCardin määrittelyjen mukaisen EMVkortin, jonka sertifiointi käynnistettiin vuoden lopulla. Visasertifikaatin yhtiö on saanut jo vuonna Telecom & Media liiketoimintayksikölle toteutettiin RUIMkortti, joka on CDMA2000verkossa toimiva SIMkortti. Lisäksi koko toimintavuoden ajan kehitettiin 64K USIM korttia, joka voidaan joustavasti liittää erilaisiin verkkoihin ja asiakastarpeisiin. Toinen mittava tuotekehitysprojekti oli Setecin turvaevaluoidun 64K Java kortin kehitystyö. Molemmat tuotteet lanseerataan vuoden 2003 toisen vuosineljänneksen aikana. Tutkimustoiminta keskittyi kryptografian soveltamiseen älykortteihin, etäluettavan älykorttisirun integroimiseen Setecin polykarbonaattimuoviin perustuvaan passituotteeseen sekä biometriikan soveltamiseen Setecin älykortti ja IDtuotteissa. Vuonna 2002 tutkimus ja tuotekehityskulut olivat 2,5 miljoonaa euroa (2,7 Me) eli 5 % liikevaihdosta (4 %). EMV, biometriikka ja 3G ohjaavat tulevaisuutta Vuosien 2003 ja 2004 tuotekehitystä ohjaa muun muassa passien ja IDkorttien muuttuminen korkean turvatason tuotteiksi, jotka sisältävät yhä useammin älykorttisirun ja biometriikkaa. Muita vuosien 2003 ja 2004 painopisteitä tuotekehityksessä ovat pankkien EMVlanseeraus sekä matkapuhelinoperaattoreiden siirtyminen uusiin verkkoteknologioihin (CDMA2000, UMTS). Kaikissa Setecin liiketoiminnoissa korostuvat tulevaisuudessa tuotteiden ja palveluiden turvallisuus sekä tarve jakaa kuluttajille ns. monisovelluskortteja, jotka mahdollistavat useiden eri palveluiden käytön samalla kortilla. Setecin sähtökohdat ja valmiudet kehittää kilpailukykyisiä tuotteita nopeastikin muuttuvassa toimintaympäristössä pankeille, teleoperaattoreille ja viranomaisille ovat hyvät. 17

17 Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristö Vuonna 2002 Setecin toimintaympäristöä leimasi yhtiölle keskeisten markkinoiden ennakoitua hitaampi kehittyminen. Pankkitoimialalla siirtyminen EMVkorttien käyttöön on viivästynyt. Matkaviestintäalalla teleoperaattoreiden heikentynyt taloudellinen tilanne sekä SIMkorttien ylitarjonta hidastivat alan kehitystä. Viranomaisten kiinnostus sekä visuaalisiin että sähköisiin henkilökortteihin kasvoi, joskin päätöksenteko on ollut odotettua hitaampaa. Yhteisvaluutta euro otettiin vuoden 2002 alussa käyttöön. Euron käyttöönoton jälkeen tarve painaa euroseteleitä väheni huomattavasti, ja tämän johdosta eurosetelituotannossa oli selvää ylikapasiteettia. Liikevaihto ja liiketulos Konsernin liikevaihto oli 50,7 miljoonaa euroa (69,8 Me). Se on 27 % vähemmän kuin vuonna Ulkomaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 50,4 % (40 %). Setec Oy:n liikevaihto oli 44,1 miljoonaa euroa (62,6 Me). Konsernin liiketulos oli 3,9 miljoonaa euroa (7,9 Me). Tilikauden tulos oli myös 3,9 miljoonaa euroa (6,3 Me). Setec Oy:n liiketulos oli 3,9 miljoonaa euroa (7,6 Me). Liikevaihtoa ja liiketulosta pienensivät ennen kaikkea vähentyneet setelitoimitukset sekä Setecin keskeisten markkinoiden ennakoitua hitaampi kehitys. Osakekohtainen tulos konsernissa oli 98 euroa (155 e). Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 19 % (43 %). Rahoitus ja investoinnit Setecin rahoitusasema on edelleen vakaa. Konsernin korollinen vieras pääoma oli 2,6 miljoonaa euroa (0,1 Me). Setec Oy:n korollinen vieras pääoma oli 2,6 miljoonaa euroa (0,0 Me). Konsernin omavaraisuusaste oli 61 % (65 %) ja nettovelkaantuneisuusaste 10 % (27 %). Konsernin jakokelpoiset voittovarat olivat 5,5 miljoonaa euroa (12,2 Me). Konsernin likvidien varojen ja sijoitusten määrä oli vuoden lopussa 1,2 miljoonaa euroa (6,3 Me). Setec Oy:ssä likvidien varojen ja helposti realisoitavissa olevien sijoitusten määrä oli vuoden lopussa 0,2 miljoonaa euroa (5,8 Me). Konsernitaseen loppusumma oli 26,2 miljoonaa euroa (35,1 Me) ja Setec Oy:n 25,1 miljoonaa euroa (34,0 Me). Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat arvoltaan 2,4 miljoonaa euroa (3,2 Me) eli 5 % liikevaihdosta (5 %). Setec Oy:n kokonaisinvestoinnit olivat 2,2 miljoonaa euroa (3,0 Me) eli 5 % liikevaihdosta. Tärkeimmät investointikohteet liittyivät toimitilojen laajennukseen ja perusparannukseen. Setec Oy otti vuoden 2002 alussa käyttöön uuden toimistorakennuksen, jonka omistaa ja vuokraa Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö VarmaSampo. Tutkimus ja tuotekehitys Setecin tutkimus ja tuotekehitys kehitti vuoden aikana uusia tuotteita ja palveluita kaikille liiketoimintayksiköille ja käynnisti uusia tuotekehityshankkeita. Identiteettituotteissa keskeisin hanke oli Setecin polykarbonaattipassin uuden version valmistuminen. Lisäksi yhtiössä jatkettiin PKIpohjaisten sähköisten henkilökorttien (EID) kehitystä. Yrityksille ja organisaatioille suunnattu Instant EID henkilökortti lanseerattiin syksyllä. EMVtuotteiden valmistus ja yksilöintivalmiuksia kehitettiin edelleen tavoitteena käynnistää EMVtoimitukset Suomessa vuoden 2003 jälkipuoliskolla. SIMkorttien kehitystyön tuloksena tuotiin markkinoille CDMA2000verkkoon RUIM kortti, ja lisäksi kehitettiin 64K USIM korttia. Turvaevaluoidun 64K Java kortin kehitystyö jatkui koko vuoden. 18

18 Tutkimustoiminta keskittyi kryptografian soveltamiseen älykortteihin, etäluettavan älykorttisirun integroimiseen Setecin polykarbonaattimuoviin perustuvaan passituotteeseen sekä biometriikan soveltamiseen Setecin älykortti ja IDtuotteissa. Tutkimus ja tuotekehityskulut olivat 2,5 miljoonaa euroa (2,7 Me) eli 5 % liikevaihdosta (4 %). Kaikki tutkimus ja tuotekehityskulut syntyivät pääasiassa Setec Oy:ssä. Setec kirjasi kaikki tutkimus ja tuotekehityskustannukset vuosikuluksi niiden syntymisvuonna. Henkilöstö Henkilöstön kokonaismäärä oli toimintavuoden aikana keskimäärin 462 (479) ja vuoden lopussa 418 (466), josta Suomessa työskenteli 365 henkilöä ja ulkomailla 53. Kesällä käytyjen YTneuvottelujen seurauksena Setec Oy irtisanoi 13 vakituista työntekijää. Lisää henkilöstöä rekrytoitiin tuotekehityksen tehtäviin Suomeen. Toimintavuoden aikana Setec keskittyi henkilöstön osaamisen laajentamiseen ja johtamisvalmiuksien kehittämiseen. Osakkeet, osakkaat ja hallinto Setec Oy:n osakepääoma, ,06 euroa, on pysynyt muuttumattomana tilikauden aikana. Yhtiön osakepääoma on jaettu :een samanlajiseen 168,19 euron nimellisarvoiseen osakkeeseen. Yhtiön omistus muuttui vuoden aikana. Toimivan johdon omistusosuus on nyt 1,3 % (1,2 %). Setec Oy:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut DI, ekonomi Matti Packalén. Hallituksen jäseninä ovat toimineet johtaja Sakari Aaltonen, talousjohtaja Mauri Jaakonaho, toimitusjohtaja Juha Marjosola, johtaja Anu NoksoKoivisto ja osastopäällikkö Esa Ojanen. Yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet KPMG Wideri Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana Nils Blummé, ja KHT Kalervo Virtanen sekä varatilintarkastajana KHT Heidi Vierros/ KPMG Wideri Oy Ab. Tulevaisuudennäkymät Setecin toimintaympäristössä korostuvat tulevaisuudessa tuotteiden ja palveluiden turvallisuus. Niin viranomaiset, teleoperaattorit kuin pankitkin haluavat varmistaa asiakkaidensa tunnistamisen niin kasvotusten tapahtuvassa asioinnissa kuin verkossakin. Pankkitoimialalla merkittävin kehityssuunta on siirtyminen muutaman vuoden sisällä kansainvälisen EMVstandardin mukaisten sirullisten pankki ja luottokorttien käyttöön. Viranomaisten kiinnostus entistä turvallisempia matkustusasiakirjoja ja henkilökortteja kohtaan on lisääntynyt, ja Setec arvioikin niiden markkinoiden kasvavan nopeasti tulevina vuosina. Viranomaisten myöntämiä EIDkortteja arvioidaan olevan markkinoilla vuonna 2003 jo noin 20 miljoonaa (n. 10 milj. v. 2001). Matkaviestintäalalla SIMkorteilta edellytetään jatkuvasti entistä monipuolisempia ja korkean tietoturvan takaavia palvelu ja sovellusmahdollisuuksia. Erityisiä odotuksia kohdistuu Javapohjaisiin tuoteratkaisuihin. Markkinoilla tapahtuva kehitys luo hyvät edellytykset Setecin liiketoiminnalle, ja yhtiöllä on hyvät teknologiset ja tuotannolliset valmiudet vastata asiakkaiden monipuolistuvaan kysyntään. Yhtiön päämarkkinaalueet ovat Pohjoismaat, muu Eurooppa ja Aasia, jossa etenkin Kiinan matkaviestintämarkkinoilla nähdään paljon kasvumahdollisuuksia. 19

19 Liikevaihto Liiketulos Tulos/osake M M Suomi Ulkomaat Sijoitetun pääoman tuotto Oman pääoman tuotto Omavaraisuusaste M % 0 M % 0 % % Sijoitettu pääoma sipo, % Oma pääoma opo, % Omavaraisuusaste Nettovelkaantuneisuusaste, % Investoinnit ja poistot Henkilöstö M Investoinnit Poistot Suomessa Ulkomailla 20

20 Tuloslaskelmat Konserni Emoyhtiö Viite Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+), vähennys () Valmistus omaan käyttöön 9 9 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketulos Rahoitustuotot ja kulut Tulos ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät 7 85 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Tulos ennen veroja Välittömät verot Vähemmistöosuus 22 3 Tilikauden tulos

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot