kummit vuosikertomus 2009 Mikä antaakaan paremman mielen kuin olla mukana auttamassa lapsia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kummit vuosikertomus 2009 Mikä antaakaan paremman mielen kuin olla mukana auttamassa lapsia."

Transkriptio

1 vuosikertomus 2009 kummit Mikä antaakaan paremman mielen kuin olla mukana auttamassa lapsia. Onneksi Suomen lapsilla on hyvät edellytykset parantua vaikeistakin sairauksista. Tähän ovat vaikuttaneet korkeatasoiset tutkimus- ja hoitomenetelmät sekä näiden kehitystä ja hankintaa taloudellisesti tukeneet yksityiset ja viralliset tahot. Pikkupotilaita hoidetaan viidellä yliopistollisella lastenklinikalla; Helsingissä, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa. Klinikoiden hoitotulokset riippuvat paljon siitä, miten nykyaikaisin välinein hoitohenkilöstö voi työskennellä ja kuinka potilaat viihtyvät klinikoilla. Tehokasta, turvallista ja viihtyisää hoitoa Lastenklinikoiden Kummit ry haluaa osaltaan taata lapsille entistä tuloksellisempaa hoitoa auttamalla sairaaloita laitekantojen ylläpitämisessä ja uudistamisessa. Lisäksi yhdistys tukee lasten ja nuorten psykiatrista hoitoa keräämällä varoja hoidon parantamiseen sekä tekemällä tiedotuskampanjoita asian hyväksi. Klinikoiden yksilöidyt laite- ja tarvikelistat löytyvät Kummien internet-sivuilta Tukemalla lastentautien tutkimustyötä ja hoitohenkilöstön koulutusta voidaan kehittää lapsipotilaille tehokkaampia, turvallisempia ja kivuttomampia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Lasten viihtyvyyttä sairaala-aikana parannetaan mm. lelu-, video- ja askarteluhankinnoin sekä järjestämällä Kummivierailuja. Tavoitteisiin monipuolisin keinoin Lastenklinikoiden Kummit ry:n perusta on yhdistyksen monipuolisissa toiminnoissa ja tapahtumissa, joissa ovat mukana niin yritykset, yhteisöt kuin yksityiset henkilötkin. Varoja pikkupotilaiden hoitoon saadaan mm. järjestämällä konsertteja, viihde-, urheilu- ja yleisötapahtumia, myymällä Kummituotteita sekä järjestämällä lipaskeräyksiä ja arpajaisia. Huomattava osa varainhankintaa ovat lahjoitukset, testamentit ja yhteistyökumppaneille korvausta vastaan annetut Kummitunnuksen käyttöoikeudet. Auttamassa suuri joukko suomalaisia Kummeihin kuuluu yli 300 viihde-, urheilu-, kulttuuri- ja liike-elämän tunnettua suomalaista, jotka ovat yhdistyksen hallituksen kutsumina lupautuneet maksutta antamaan panoksensa lasten hyväksi. Ilman näitä ydinhenkilöitä tapahtumien järjestäminen olisi lähes mahdotonta. Kummit ovat mukana klinikkavierailuilla sekä erilaisissa yritys- ja yleisötapahtumissa ja konserteissa. Kummien kummina toimii Teemu Selänne, joka on myös antanut nimensä Kummien tunnukselle, Teemunallelle. Yhdistyksen käytännön työstä vastaa Lastenklinikoiden Kummit ry:n henkilökunta Helsingissä Pohjoisella Makasiinikadulla. Tarkasti oikeaan tarpeeseen Yhdistyksen säännöissä on seikkaperäiset ohjeet varojen ohjaamiseksi joko lahjoittajan valitsemaan kohteeseen tai yleisesti kohteisiin jaettavaksi. Lista Lastenklinikoiden akuuteista laitetarpeista löytyy yhdistyksen internet-sivuilta. Tulot, joita ei ole yksilöity tiettyyn kohteeseen, jaetaan siten, että 30 % menee Lastentautien tutkimussäätiölle ja jäljelle jäävistä tuloista 2/6 suoritetaan Helsingin Lastenklinikalle ja 1/6 Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion lastenklinikoille. Tukijäseneksi voi tulla jokainen Yhdistyksen varsinaisista jäsenistä 2/3 edustaa yliopistollisia lastenklinikoita ja Lastentautien tutkimussäätiötä ja 1/3 muita. Kummit ovat kannatusjäseniä ja heillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänivaltaa. Yksityiset henkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat liittyä KummiKaveriksi ilman puhe- ja äänivaltaa. 1

2 Att få vara med om att hjälpa barn ger en känsla av välbehag. What could give greater pleasure than helping children? Barn i Finland har goda förutsättningar att förfriskna även från allvarliga sjukdomar. Till detta har påverkat den höga standarden på forskning och vårdmetoder samt privata och offentliga organisationer som under-stöder utvecklingen av dessa. De små patienterna tas hand om på fem universitetsbarnkliniker, nämligen i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg. Barnklinikernas vårdresultat är i hög grad beroende av standarden på vårdapparatur som finns till förfogande samt av patienternas trivsel på barnklinikerna. In Finland, the conditions are luckily favourable for children to recover even from severe diseases. This is largely due to the high standards of medical research and methods of treatment, the development and procurement of which are financially supported by both the private and public sector. There are five University Children's Hospitals in Finland: in the cities of Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio and Oulu. Whether a treatment is successful largely depends on the modernity of hospital equipment and the extent to which the patient feels comfortable at the children's ward. Effektiv, trygg och trivsam vård Effective, Safe and Pleasant Treatment Barnklinikernas Faddrar rf. vill för sin del garantera barnen framgångsrik vård genom att hjälpa sjukhusen att upprätthålla och förnya apparaturbeståndet. Klinikernas individuella apparatur och material listor finns på Faddrarnas internetsida Föreningen stöder dessutom barn - och ungdoms psyki-atriska vård genom att samla in medel som används till att förbättra vården och genomföra informations kampanjer. Genom att understöda forskningsarbetet och vårdpersonalens skolning kan mer effektiva, tryggare och smärtfriare vård- och undersökningsmetoder utvecklas för barn patienterna. Barnens trivsel under sjukhusvistelserna förbättras med anskaffning av bl.a. leksaker och pyssel samt genom att ordna Kummi gäster. The Association of Friends of the University Children's Hospitals wants to improve the hospital care of children further by helping the hospitals to maintain and renew their equipment base and by supporting psychiatric care. Lists of equipment and supplies needed in each hospital are available on the association's homepage in finnish. By supporting the research on children's diseases and the training of nursing staff, we can contribute to the development of more effective, safer and more painless methods of examination and treatment for children. We aim to make the children's stay in the hospital more pleasant by providing them toys, videos and hobby equipment as well as by organising Friends visitors to the hospital. Målen nås på mångsidiga sätt Different Ways to Reach the Goals Barnklinkernas Faddrar rf.s grund är i föreningens mångsidiga verksamhet, olika tillställningar och evenemang, i vilka flera olika intressegrupper deltar såväl företag, samfund som privata personer. Medel till de små patienternas vård fås genom att ordna konserter, underhållnings- och idrotts-tillställningar samt andra evenemang för allmänheten, genom försäljning av Fadderprodukter samt genom bössinsamlingar och lotterier. En avsevärd del av Faddrarnas verksamhet är direkta donationer och testament samt till samarbetspartnerna avgiftsbelagd nyttjanderätt av föreninge symbol. The basis of the Association is formed by various activities and events, in which many interest groups such as companies, societies and private persons participate. The Association finances its operations e.g. by organising concerts, entertainment shows, sports events and other public performances, as well as by selling Friend-labelled products and organising flag days and lotteries. A considerable share of the funds is obtained from donations, denefits from wills and agreements which allow partners to use the logo of the Friends against a fee. En stor skara finländare är med och hjälpa Help from Many Finn Till Faddrarna hör över 300 kända finländare som representerar den absoluta toppen inom underhållning, sport, konst och näringsliv. De har på inbjudan av föreningens styrelse lovat avgiftsfritt ge sin insats till förmån för verksamheten. Utan dessa nyckelpersoner vore det nästan omöjligt att anordna konserter och andra tillställningar. Faddrarna är med på klinikbesök samt i olika företags- och publik-evenemang och konserter. Faddrarnas Fadder, Teemu Selänne, har gett sitt namn åt Faddrarnas maskot, nallen Teemu. Det praktiska arbetet sköts av Barnklinkernas Faddrar rf. på Pohjoinen Makasiinikatu i Helsingfors. The Friends include more than 300 famous Finns from the fields of entertainment, sports, culture and business, who are willing to make a contribution towards helping sick children. These members are invited by the board of the Association to join the Friends. Their help is indispensable in the organisation of different events. These Friends visit children in hospitals and appear in different company and public events as well as in concerts. The "Friend of the Friends" is ice-hockey star Teemu Selänne. The Association's caring and friendly mascot, Teemu the bear has been named after him. The office of the Association of Friends of the University Children's Hospitals, which is responsible for the day-to-day work, is situated on Pohjoinen Makasiinikatu in Helsinki. Såhär fördelas medlen Föreningens intäkter skall delas ut i enlighet med stadgarna antingen till öronmärkta eller allmänna mål. En katalog på individuella insam-lingsmål finns att se på föreningens hemsida. Av de icke-öronmärkta medlen går 30 % till Stiftelsen för pediatrisk forskning. Av det som återstår anslås 2/6 åt Barnkliniken i Helsingfors och 1/6 var åt de övriga barnklinkerna i Åbo, Uleåborg, Tammerfors och Kuopio. Alla har möjlighet att ansluta sig till understödsmedlem Av de egentliga medlemmarna representerar två tredjedelar barnklinikerna vid universitetssjukhusen och Stiftelsen för pediatrisk forskning och en tredjedel andra. Faddrarna är stödmedlemmar och de har yttranderätt men inte rösträtt i föreningens möten. Privatpersoner, företag och samfund kan ansluta sig till understödsmedlem utan yttrande- och rösträtt. 2 Accurate Distribution of Funds The statutes of the Association include detailed rules how the funds have to be shared. According to the donors' wishes, the funds are either restricted (to a specific purpose) or unrestricted (to non-specified purposes). The specified purposes of the restricted funds are listed on the Association's homepage. Of the unrestricted funds, 30 per cent are given to the Foundation of Pediatric Research. The rest is distributed among the Children's Hospitals in such a way that Helsinki gets 2/6 of the sum and the Children's Hospitals in Turku, Tampere, Oulu and Kuopio 1/6 each. Anyone Can Be Backing Member Of the active members of the Association, two thirds represent the University Children's Hospitals and the Foundation of Pediatric Research. Support members, so-called Friends, have the right to speak but not to vote at the Association's meetings. Private persons, societies and companies can join the Association as backing members with no right to speak or to vote at the meetings. 3

3 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Lastenklinikoiden Kummit ry:n toiminta vuonna 2009 pyrittiin sopeuttamaan mahdollisimman tehokkaasti ankaraan globaaliin taloustilanteeseen. Tästä huolimatta useita erilaisia kampanjoita ja tapahtumia saatiin järjestettyä menestyksekkäästi läpi vuoden. Päämääränä Lastenklinikoiden Kummit ry:llä oli tänäkin vuonna tarjota pienille potilaille entistä paremmat mahdollisuudet terveempään tulevaisuuteen. Varoja kerättiin Suomen viidelle yliopistolliselle lastenklinikalle sekä Lastentautien tutkimussäätiölle. Huomiota kiinnitettiin edellisten vuosien tavoin erityisesti lasten ja nuorten henkiseen hyvinvointiin. Koko vuoden keräyspotiksi tuli ,19. Kuluneena vuonna tiukasta yhteiskunnallisesta taloustilanteesta johtuen Lastenklinikoiden Kummit ry keskittyi ennen kaikkea toimintansa ydinalueeseen eli varojen keräämiseen. Yritysyhteistyötä kehitettiin ja uusia keräystapoja ideoitiin, markkinoitiin sekä toteutettiin aktiivisesti. Kummien verkkosivujen kävijämäärät kasvoivat vuoden 2009 kuluessa merkittävästi. Henkilökunta Yhdistyksen toiminnanjohtajana työskenteli KTM Maria Ekroth, joka vastasi talousarvion laadinnasta ja sen toteutumisen seurannasta, projektien ja sponsorien hankinnasta, yritysyhteistyöstä sekä suurkonserttien organisoinnista. Samalla hän toimi muun henkilöstön esimiehenä ja Kummit-lehden päätoimittajana. Projektipäällikköinä työskentelivät Tarja Pakkala (siirtyi pois Kummeista tammikuussa 2010) sekä uutena työntekijänä Kummeihin keväällä liittynyt Talla Koskinen. Projektipäälliköt vastasivat mm. Kummit Golf ja Kummit Bowling -tapahtumista. Lisäksi he olivat mukana ideoimassa ja toteuttamassa suurkonsertteja sekä vastasivat yritysyhteistyöstä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Yhdistyksen raha- ja maksuliikenteestä vastasi taloussihteeri Kirsti Claverth. Hän hoiti myös suurkonserttien lipunmyynnin sekä lahjoitusvarojen siirrot sääntöjen ja lahjoittajien toiveiden mukaisesti hyväntekeväisyyskohteisiimme. Graafinen suunnittelija Marja-Leena Palomäki vastasi Kummien visuaalisesta ilmeestä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Hän suunnitteli ja toteutti yhdistyksen sekä tapahtumien mainonnan ulkoasun ja ylläpiti internet-kauppaa. Viestinnän suunnittelija Matti Vallin toimenkuvaan kuuluivat tekstisisällöt mm. tiedotteiden, markkinointiviestien sekä konserttijuontojen ja tietoiskujen osalta. Hän vastasi nettisivujen sisällöistä ja kehityksestä. Uutena työntekijänä Kummien joukkoihin liittyi myös projektikoordinaattori Sebastian Textor. Hän oli mukana toteuttamassa ja järjestelemässä Kummien tapahtumia vastaten mm. suurkonserttien artisti- ja esiintyjäyhteyksistä. Toiminnanjohtajan sihteerin, Kaisa Heinonsalmen, tehtäviin kuuluivat toiminnanjohtajan avustaminen, yhteydenpito vapaaehtoistyöntekijöihin ja erilaiset projektija toimistotyöt. Henkilökunnan apuna oli vuoden aikana niin ikään suuri joukko mainioita vapaaehtoisia, joita ilman tapahtumien järjestäminen ei olisi ollut mahdollista. Tulos Tuloksellisesti kulunut vuosi oli yleiseen taloustilanteeseen nähden onnistunut. Projektien tuotot olivat ,39 ja kulut ,06. Projektikate ilman poistoja oli ,33. Tilikauden kokonaistuotto eli lastenklinikoiden tukemiseen käytettävä ylijäämä oli ,19. Hallinnon kulut ilman poistoja olivat ,80. Hallintokuluja nostivat tänä vuonna taantumasta johtunut lisätyön tarve, markkinointikulut, tilapäisesti lisääntynyt varastotilan tarve, atkjärjestelmän uudistus ja saatujen testamenttien realisointi. Kummivierailut klinikoilla Lastenklinikoiden Kummit ry pyrkii parantamaan lasten ja nuorten viihtymistä lastenklinikoilla lahjoittamalla erilaisia leluja, pelejä ja muita virikkeitä sekä järjestämällä Kummivierailuja. Vaikeasta taloustilanteesta ja toiminnan keskittämisestä johtuen Kummivierailuita ei kyetty järjestämään aikaisempien vuosien tahtiin. Tarkoituksena on palata vanhaan vierailurytmiin vuonna Vuoden 2009 Kummivieraat Taikuri Klabbis. Taikuri Klabbis on jo vuosia vieraillut lastenklinikoilla viihdyttämässä niiden potilaita. Klabbiksen hauskat taikatemput ja hupaisat ilmapalloeläimet ovat olleet aina lasten (ja heidän vanhempiensa) suosikkeja. Taikuri Jari. Linnanmäen Sirkuskoulusta estradeille ponkaissut Jari Reponen, Taikuri Jari, saapui viihdyttämään Helsingin Lastenklinikan potilaita huhtikuussa. Tuula Kallioniemi. Suosittu lastenkirjailija Tuula Kallioniemi kirjoitti lastenklinikoiden potilaille pienen kirjoittajan ohjeistuksen. Tuula käväisi myös Helsingin Lastenklinikalla esittelemässä pidettyjä satukirjojaan. Oskari Katajisto. Näyttelijä Oskari Katajisto kävi Helsingin Lastenklinikalla lukemassa otteita Tuula Kallioniemen satukirjoista ja kertomassa omasta näyttelijäntyöstään Helsingin Kaupunginteatterissa. Teemu Selänne. Teemu Selänne teki elokuussa perinteisen vierailunsa Helsingin Lastenklinikalle. Teemu kiersi sairaalan osastoja tuoden paljon odotetun tervehdyksensä pienille kiekkofaneille. Joulupukki. Joulun tärkein vieras teki pidennetyn piipahduksen lastenklinikoille myös vuonna Kummit televisiossa Elämä Lapselle 2009 Vuoden päätapahtuma Elämä Lapselle -konsertti järjestettiin Hartwall Areenalla Elämä Lapselle -suurkonsertti on osa Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskampanjaa, jota Lastenklinikoiden Kummit ry on pyörittänyt jo vuodesta 1995 lähtien. Elämä Lapselle -kampanjalla kerätään rahaa viidelle yliopistolliselle lastenklinikalle sekä Lastentautien tutkimussäätiölle. Kampanjaan kuuluu konsertin lisäksi päivätyökeräys, lipaskeräys, puhelinkeräys sekä tuotemyynti. Elämä Lapselle -konsertti 2009 keräsi televisioiden ääreen keskimäärin yli katsojaa. Paikan päällä tapahtumaa seurasi lähes loppuunmyyty Hartwall Areena. Vuonna 2009 konsertti tuotti ,65 ja koko Elämä Lapselle kampanja ,42. Vuonna 2009 Elämä Lapselle -konsertissa Hartwall Areenan lavalle nousivat: Tokio Hotel, The 69 Eyes, Pete Parkkonen, Signmark, Lauri Tähkä & Elonkerjuu, Anna Abreu, Smak, Juha Tapio, Sunrise Avenue, Alexander Rybak, Deep Insight, Hevisaurus, Princessa Avenue, Antti Tuisku sekä Haloo Helsinki!. Konsertin juontajina toimivat Heikki Paasonen ja Marianna Kana Alanen sekä Radio Novalta Minna Kuukka ja Kimmo Vehviläinen. Joulu Mielelle -konsertti Lastenklinikoiden Kummit ry:n Joulu Mielelle -hyväntekeväisyyskonsertti soi Svenska Teaternissa Helsingissä Konsertti esitettiin MTV3-kanavalla suorana lähetyksenä, joka keräsi keskimäärin tv-katsojaa. Se oli oman aikaspottinsa ylivoimaisesti katsotuin ohjelma. Joulu Mielelle -konserttiin ei myyty yleisölippuja, vaan tapahtumaan kutsuttiin Kummien yhteistyökumppaneita vuosien varrelta. Joulu Mielelle -konsertin tulos oli ,10. Konsertissa artistit esittivät duettopareina kauneimpia joululauluja. Esiintyjät: Ilkka Alanko, Suvi Teräsniska, Petra, Ville Pusa, Paula Koivuniemi, Mikko Leppilampi, Mikael Konttinen, Kristiina Wheeler ja PlayMe-musikaalista Jennie Storbacka. Musiikkia tahditti Boston Promenade -big band. Konsertin juonsi Marco Bjurström. 5

4 Unelmien Ilta Lastenklinikoiden Kummit ry:n ympärille rakennetussa Unelmien Ilta -viihdeohjelmassa ( ) käsiteltiin vanhempien ja lasten välistä suhdetta sekä perhe-elämässä yleisesti kohdattavia pulmatilanteita ja haasteita. Iltaa isännöi Marco Bjurström ja mukana keskustelemassa olivat Janne Kataja, Sari Sarkomaa, Kaarina Suonperä, Irina ja Jore Marjaranta. Lasten- ja nuorisopsykiatrian asiantuntija Terhi Aalto-Setälä antoi ohjelmassa puolestaan käytännönläheisiä vinkkejä lapsiperheille. Musiikkiesityksistä vastasivat Irina, Jore Marjaranta sekä Maarit Hurmerinta. Ohjelmalla saavutettiin tavoiteltua huomioarvoa tärkeälle asialle ja saatiin hyvää keräyspuffia myöhemmin joulukuussa esitetylle Joulu Mielelle -konsertille. kilpailla toisiaan vastaan suurimman hyväntekijän tittelistä. Kummien kotisivu toimii Kummien virallisena viestintäkanavana verkossa. Sisällöltään se kattaa liki kaiken Kummien toiminnan, kun tapahtumasivusto ajaa puolestaan ennen kaikkea konserttitiedotuksen asiaa. Tapahtumasivusto pyrkii lisäämään kävijöiden mielenkiintoa Kummien tapahtumia kohtaan sekä toisaalta taltuttamaan informaationälkää liittyen esim. Elämä Lapselle -konsertin artistikiinnityksiin. Virallinen kotisivu on tarkoitus uudistaa vuoden 2010 aikana. Kummien verkkosivujen kävijämäärät vuosina Verkkosivujen kävijämäärät kuukausittain Urheilutapahtumat Kummit Golf, Vanajanlinna Perinteinen Vanajan Linna Golfissa kisattu Kummit Golf täytti jälleen kerran kentän toiveikkailla hyväntekijöillä. Hymyjä ei säästelty, kun kauniin kevätpäivän aikana saatiin vielä kerättyä hieno potti rahaa Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenosastolle. Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenosastolle tapahtumalla kerätyillä ,95 :lla saatiin hankittua paljon tarvittua apua pienille potilaille. Mukana olivat mm. Joona Puhakka, Riki Sorsa, Taru Valkeapää, Viivi Avellan, Mika Saukkonen, Lea Saukkonen, Heidi Sohlberg, Kari Vepsä, Kaarina Suonperä, Tony Montana, Raimo Sirkiä ja Tomi Einonen. Kummit Golf, Hirsala Hirsalassa järjestetyn Kummit Golfin joukkuepaikat myytiin loppuun jo hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua. Tälläkin kertaa tapahtuman avulla saatiin kerättyä ennätyspotti rahaa lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemiseen Suomessa. Kilpailu tuotti yhdessä huutokaupan kanssa ,53. Huutokaupassa kilpaa käytiin mm. upeasta hyväntekeväisyyspurjehduksesta Helsingin aluevesillä. Verkkosivujen kävijämäärät vuosittain Mukana olivat mm. Sirpa Selänne, Mikko Leppilampi, Mikki Kauste, Tommi Läntinen, Riki Sorsa, Viivi Avellan, Raimo Helminen, Esa Tikkanen, Jaana Puupponen, Taru Valkeapää, Pete Seppälä, Kalle Väinölä, Joona Puhakka, Raimo Sirkiä, Sanna Mämmi, Marja-Leena Lappalainen, Kaarina Suonperä ja Mikko Manerus. Kummit Bowling, Tali Seitsemättä kertaa järjestetty Talin Kummit Bowling kisattiin 22. lokakuuta. Leikkimielisellä keilakilpailulla kerättiin yhteensä ,90 lastenpsykiatriseen hoitotyöhön. Mukana keilaamassa olivat mm. Jari Sillanpää, Maria Sid, Ville Pusa, Vappu Pimiä, Jaana Puupponen, Janne Kataja, Kirsi Alm, Anna-Liisa Tilus, Karita Tykkä, Ninni Laaksonen ja Essi Pöysti. Tapahtuman juonsi Pepe Jürgens. Muut tapahtumat ja kampanjat Viestintä ja markkinointi Internet Lastenklinikoiden Kummit ry on saavuttanut vuosi vuodelta suuremman jalansijan verkkomaailmassa. Kävijämäärät Kummien sivustoilla ja ovat kasvaneet merkittävästi ja vuoden 2009 aikana lanseerattu lahjoittusivusto lahjoita.elamalapselle.fi otettiin vastaan hyvin. Sivuston teki lahjoituksena verkkomediaan erikoistunut Frantic Oy. Lahjoitussivusto toimii uutena ympärivuotisena kanavana kätevien verkkolahjoitusten tekemiselle. Sivustolla lahjoittajat voivat mm. perustaa omia lahjoitusryhmiään ja näin 6 Mielenterveyskampanja Kingin kanssa Mainostoimisto Kingin kanssa jo kolmantena vuonna peräkkäin tehty laajamittainen mielenterveyskampanja lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi oli jälleen kerran onnistunut. Kampanjan kärjeksi valittiin Sinä riität -ilmoitus, jonka viesti on selkeä: Ei tarvitse olla ihmemies tai -nainen ollakseen hyvä isä tai äiti. Kampanja saavutti merkittävää huomioarvoa koko mediakentässä ja sen 7

5 pohjalta Kummit ry teetti vuoden aikana kaksi tilannetta kuvaavaa selvitystä. Toisessa vastaajana olivat vanhemmat ja toisessa lapset. Itse kampanjailmoituksia julkaistiin useissa Suomen suurimmista päivälehdistä (mm. HS, Kaleva, Savon Sanomat) ja Sinä riität -mainos näkyi katujen varsilla ympäri pääkaupunkiseudun. Kampanja keräsi runsaasti positiivista palautetta ja sen osana julkaistu Lapsi on peili -video pääsi mukaan kansainvälisesti arvostetulle Shots-mainosfilmilistalle. Tutkimukset yhteistyössä Eccu Finland Oy:n kanssa Lipaskeräys Lipaskeräys järjestettiin lastenklinikkakaupungeissa , kun vapaaehtoiset kerääjät jalkautuivat kaduille ja alueiden yritykset vastaanottivat lippaita toimistoilleen. Kiinnostusta lipaskeräystä kohtaan heräteltiin lähettämällä keskosvauvaa, pikku-pietaria, esittävä suorapostitus, jossa pyydettiin klinikkakaupunkien yrityksiä ja yhteisöjä osallistumaan Kummien joulukeräyksiin. Tuotemyynti Kummien uudeksi tutkimusyhteistyökumppaniksi vuoden 2009 aikana vakiintui Eccu Finland Oy. Yritys toteutti vuoden aikana Kummeille kaksi vanhempi lapsi -suhteen laatua käsittelevää tutkimusta, joista ensimmäisessä näkökulma oli aikuisten ja toisessa lasten. Tutkimukset otettiin julkisuudessa vastaan erittäin hyvin. Ne keräsivät eri medioissa runsaasti huomiota ja asiantuntijana käytetyn lastenpsykiatrian vastaavan ylilääkärin, Leena Repokarin, kommentit levisivät useiden sanomalehtien sivuille. Tutkimuksesta ilmeni mm. se, että moni vanhempi kokee itsensä riittämättömäksi joko kotona tai työpaikalla ja yli neljännes lapsista ja nuorista kaipaisi puolestaan lisää rakkautta vanhemmiltaan. Tutkimusten kautta saavutetun mediahuomion avulla on kyetty parantamaan ihmisten tietoisuutta tilanteen vakavuudesta. Tämä on uskoaksemme johtanut proaktiivisen toiminnan kehittämiseen lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi. Tutkimuksen avulla Kummit ry on niin ikään kyennyt kohottamaan asemaansa myös asiatiedon levittäjänä. Tulevaisuudessa Lastenklinikoiden Kummit ry:ssä pyritään entistä paremmin hyödyntämään myös Lastentautien tutkimussäätiön Kummien varoilla tukeman laadukkaan tutkimustyön anti. Lastenklinikoiden Kummit ry haluaa olla aktiivisesti tiettyjen tutkimusten julkaisussa mukana, jotta niiden tulokset päätyisivät tällä tavoin yhä useampien nähtäväksi. Hemmottelupäivä äideille ja isille Hemmottelupäivän tarkoituksena on tarjota sairaiden lasten vanhemmille vertaistukea sekä yhden päivän irtiotto sairasvuoteen ääreltä. Potilaiden vanhempia kutsuttiin hemmottelupäiviin kaikilta viideltä lastenklinikalta: Oulusta, Tampereelta, Turusta, Kuopiosta ja Helsingistä. Yhteistyöyritykset tarjosivat kaikki hemmottelut. Tuotteita myytiin postimyyntiperusteisena nettikaupassa, Kummien tapahtumissa ja Helsingin Lastenklinikalla. Tämän vuoden aikana purettiin pääosin vanhoja varastoja, sillä tuotemyynnin osuutta Kummien toiminnassa on tarkoitus vähentää tulevaisuudessa. KummiKaverit Vuonna 2009 aktiivisia tukijoita Lastenklinikoiden Kummit ry:llä oli noin Heille postitettiin vuoden aikana 4 korttilähetystä vapaaehtoisen pankkisiirron kera. Postitukset tuottivat yhteensä ,60. Kummit-lehti Kummit-lehden tavoitteena on varainhankinnan lisäksi kertoa lastenklinikoiden toiminnasta, tutkimustöiden tuloksista, lasten selviytymistarinoista, yhdistyksen tapahtumista sekä Kummiemme elämästä. Lehti ilmestyi kuluneena vuonna neljä kertaa ja sen levikki oli n Maria Ekroth on lehden päätoimittaja, Pasi Mennander toimitussihteeri ja Ari Mennander toimituspäällikkö. Lehden myyntijohtajana jatkoi Jukka Myyryläinen Suomen LK Lehden Kustannus Oy:stä. Kummit-lehden kolumnisteina olivat Riitta Väisänen sekä lastenklinikoilta erikoislääkäri Jaana Leipälä ja apulaisosastonhoitaja Anna-Liisa Korpimäki. Kummitlehteä uudistettiin niin sisällön kuin ulkoasunkin osalta vuonna Lehden tyyliin vakiinnutettiin uutena lisänä ajankohtainen juttusarja vaihtuvilla kirjoittajilla. Vuoden 2009 sarja kertoi tunnettujen suomalaisten kokemuksista ja suhtautumisesta liittyen koulukiusaamiseen. Oman tarinansa lehdessä kertoivat Tuomas Gary Keskinen, Crystal Snow sekä Jare Henrik Tiihonen (Cheek). Puhelinmyynti ja tukipaketit Äidit Äitien hemmottelupäivä alkoi suunnittelija Paula Nummelan luona hänen DPNkoruliikkeessään, josta jokainen äiti sai valita itselleen mieleisensä korun. Vierailulta siirryttiin lounaalle ravintola Happy Dayziin, jonka jälkeen kaunistauduttiin ja rentouduttiin Sothy s Salongissa. Maukkaan illallisen äideille tarjosi ravintola Lyon, jossa seuraan liittyivät myös koomikko Janne Kataja sekä laulaja Kim Herold. Päivän päätteeksi äidit pääsivät seuraamaan Simply Redin odotettua konserttia Hartwall Areenalle, jonka jälkeen he siirtyivät majoitukseensa hotelli Kalastajatorpalle. Finnair lennätti äidit hemmottelupäivän viettoon ja takaisin kotiin. Helsingissä äitien kuljetuksesta vastasi Limousine Service Finland. Lentokenttäkuljetuksia hoiti Airport Taxi. Isät Isät aloittivat päivän limusiinikyydillä Helsingin keskustasta Kart in Clubille Käpylään. Mikroautoiluissa isiä kirittävät vauhdikkaat naiset, Jaana Pelkonen ja Vanessa Kurri. Autoilusta siirryttiin Ravintola Lyonin maukkaan lounaan ääreen, jossa seuraan liittyi Lotta Backlund. Täältä matkaa jatkettiin Kulttuuritehdas Korjaamolle Pokerielämys Oy:n tarjoamaan yksityiseen pokerikoulutukseen. Pokeri olikin suurelle osalle isäjoukkoa uusi, mutta innostava kokemus. Isien illallistarjoilusta vastasi ravintola Helmi ja varsinaiseksi hemmottelupäivän huipentumaksi nousi ammattijalkapalloilijoiden kanssa seurattu loppuunmyyty Suomi Venäjä-karsintaottelu Helsingin Olympiastadionilla. Tästä matkaa jatkettiin lentokentän lähistöllä sijaitsevaan Ramada Airport -hotelliin. Isien kuljetuksia hoitivat Limousine Service Finland sekä Airport Taxi. 8 Vuosikalenteri Kummien vuosikalenteri uudistettiin vuoden 2009 aikana. Marja-Leena Palomäki suunnitteli kalenterin ulkoasun ja kuvamaailmasta vastasivat lastenklinikoiden potilaat, jotka piirrosten oheen kirjoittivat omia unelmiaan. Kalenteria myytiin puhelimitse Suomen LK Lehden Kustannus Oy:n kautta. Nalle + kunniakirjapaketin myyntiä jatkettiin. LK Lehden Kustannus myi niin ikään lasten piirtämää postikorttisarjaa, runokirjaa, joulukortteja ja kirjeensulkijamerkkejä. Yhteistyökumppaneiden avulla Yhteistyö Lastenklinikoiden ja Lastentautien tutkimussäätiön kanssa sujui jälleen hienosti. Lastenklinikat antoivat paljon tukea ja asiantuntija-apua Lastenklinikoiden Kummeille. Erityisesti Helsingin Lastenklinikka teki paljon töitä Kummi- ja yritysvierailuiden sekä inserttikuvausten järjestämisessä. Lastentautien tutkimussäätiö jakoi asiantuntevasti Kummien apurahat ja seurasi tutkimustöiden etenemistä ja apurahojen käyttöä. Rojaltiyhteistyökumppanit Lastenklinikoiden Kummit ry:llä on vuosittain joukko ns. rojaltisopimuksia, joissa osuus jonkin tuotteen hinnasta tulee Kummien kautta lastenklinikoiden ja lastentautien tutkimustyön hyväksi. Chiquita kokosi Elämä Lapselle -keräykseen sponsoritukea 3 senttiä/kg kaikista välisenä aikana K-ruokakaupoista ostetuista Chiquita- ja Chiquita 9

6 Minis -banaaneista. Tämän lisäksi Kummien keräyslippaat löytyivät kaikista K-ruokakaupoista keväästä aina syyskuun loppuun asti. Keräyssumma yhdessä lipaskeräyksen kanssa oli Calligraphen lahjoitti jokaisesta myymästään Calligraphen-joulukortista 20 senttiä Lastenklinikoiden Kummit ry:lle. Jokaisesta myydystä Felix-ketsuppipullosta lahjoitetiin 2 senttiä Kummeille. Kraft Foods toteutti rojaltikampanjan Marabou -tuotteillaan ja lahjoitti 5 senttiä/myyty rasia Kummeille. LU-Suomi tilitti Kummeille jokaisesta myydystä Perinteiset Piparit -paketista 2 senttiä. Plasto lahjoitti euron jokaisesta myydystä formula- ja hevosautosta. Groupe SEB Finland toteutti Tefal Privilego Pro ja Tefal Preference -tuotteillaan rojaltikampanjan, josta Kummeille tuloutetiin 0,50 /jälleenmyyjille myyty tuote. Hoxit lahjoitti puolestaan 5 % leluautomaattiensa bruttomyynnistä. Microsoft lahjoitti jokaisesta Suomessa myydystä Forza Motorsport 3 -pelistä euron Lastenklinikoiden Kummeille ja antoi kullekin lastenklinikalle Xbox 360 -pelikonsolin sekä Forza Motorsport 3 -pelin potilaiden käytettäväksi. Lisäksi Microsoft lahjoitti Kummien toimistolle ohjelmistoja ja lisälaitteita. Maunulan Autokoulu lahjoitti jokaisesta henkilöauto- sekä moottoripyöräajokortista 20 Kummeille. Muu yhteistyö Finnair tarjosi vuonna 2009 lentolippuja yhdistyksen käyttöön. Tämä mahdollisti vierailut muilla lastenklinikoilla, tapahtumien järjestämisen eri puolella Suomea sekä lastenklinikoiden lasten ja vanhempien virkistysmatkat. Finnair-yhteistyötä kehitetään entisestään vuoden 2010 aikana, kun Finnair Plus -pisteitä on mahdollista lahjoittaa Kummien kautta sairaiden lasten ja heidän perheidensä hyväksi. Radio Nova lahjoitti runsaasti mainosaikaa Elämä Lapselle -konserttiin, kun radio Iskelmä antoi Kummeille aikaa niin lipaskeräyksen kuin joulukonsertin markkinointiin. Luovat Palvelut lahjoitti moneen kampanjaan puitteet radiomainosten tekemiselle. Markkinointiapua saatiin myös JCDecauxilta edullisten ulkomainospaikkojen muodossa. Gugge Wasenius uudisti puolestaan Elämä Lapselle -konsertin visuaalisen ilmeen. Valo- ja äänisuunnittelija Mikki Kunttu yhtiöineen teki lahjoituksena äärimmäisen tärkeää työtä Kummien molempien tv-konserttien mahdollistamiseksi. Kalustevuokraamo Oy antoi käyttöön backstage-sisustuksen. Mainostoimisto King suunnitteli lahjoituksena jälleen kerran palkitun psykiatrisen valistuskampanjan. Helsingin Sanomat lahjoitti 6 kokosivua ilmoitustilaa sen julkaisemiseen. Mainoksia julkaistiin myös muiden lehtien lahjoittamilla mainossivuilla. Itella avusti osoiterekisterien ja postitusten kanssa. MTV3:lta saimme mainiota ohjelma- ja mainosaikaa sekä yhteiskunnallisia alennuksia. Paku Ovelle -yhteistyön kautta Kummit saivat mm. mainostilaa yrityksen vuokrapakettiautojen oviin. Frantic toteutti lahjoituksena Kummeille uudenlaisen verkkolahjoitussivuston lahjoita.elamalapselle.fi. Nebula puolestaan tarjosi Kummeille kaikkien verkkosivustojen edellyttämän palvelintilan verkossa. Webropolin lahjoittaman kyselysovelluksen avulla Kummien oli mahdollista kerätä esim. palautetta järjestetyistä tapahtumista. Nettikauppamme on rakennettu Vilkas Oy:n lahjoittamalle ohjelmistolle. Tapahtumien toteuttamisen mahdollistaa tärkeä sponsorijoukko, joihin vuonna 2009 kuuluivat mm. Chiquita, Kesko Oyj, Radio Nova, MTV3, DPD, Savon Sanomat, Iskelmä, Valio, Helsingin Energia, Ricoplaza Oy, Marabou, Hartwall Areena, Suosikki ja Felix Abba. Levy-yhtiöt: Universal Music Group, Sony BMG Music Finland Oy, HMC, Warner Music Finland, Rähinä Records, Sam Agency, Dynasty Recordings, Hype Productions, Playground Music, EMI Finland ja Bonnier Amigo Music Finland järjestivät artisteja kuluitta Kummien tapahtumiin. Toimintaamme tukivat myös seuraavat yritykset: Xerox, Itella, Robinex, Futureimagebank, AngloNordic Oy, Pussikeskus Oy, Aro-yhtymä, D-Fence, Minivarasto, TeliaSonera, Nokia, Live Nation, Bong Suomi Oy, Pepsico Nordic Finland, Arnolds, Luhta, Forssan Kirjapaino, Talentum, Diners Club Rewards, Metsä Tissue, Scansales Oy, Sulake Oy, Micromedia Oy, Stopteltat Oy, Finnkino, Deloitte, UPS, Dictum Studios, Roottori, Metsäkustannus, Microsoft, Artprint, Endora, West Company, Oranssitori ja Verkkomaksut. Yellow Line, Tilausliikenne Veikko Mäki Oy ja Arpeco Oy lahjoittivat potilaiden kuljetukset Elämä Lapselle -konserttiin. Yhteistyötä tehtiin myös Finnish Hot Rod Association (American Car Show) ja Porsche Club Finlandin kanssa. 10 Lahjoitukset Yksityishenkilöiden ja yritysten tekemät lahjoitukset ovat tärkeä osa toimintaamme. Vuonna 2009 lahjoituksia saatiin yhteensä ,73. Apu Lastenklinikoille Vuonna 2009 Lastenklinikoiden Kummit ry:n hallitus päätti jakaa edellisten tilikausien ylijäämän ,22 sekä tilikauden ylijäämän ,19, vähennettynä :lla, jolla korotettiin yhdistyksen peruspääomaa. Vuoden 2009 rahalahjoituksista ,04 suunnattiin lastentautien tutkimustyöhön, ,03 Helsingin Lastenklinikalle, ,11 Oulun Lastenklinikalle, ,61 Tampereen Lastenklinikalle, ,61 Turun Lastenklinikalle, ,86 Kuopion Lastenklinikalle ja loput ,38 muiden sairaaloiden lastenosastoille. Muiden kuin rahallisten lahjoitusten arvo oli ,55. Näiden lahjoitusten lisäksi Lastenklinikoiden Kummit ry on parantanut lastenklinikoiden potilaiden viihtyvyyttä Kummivierailuin ja lukuisin tavaralahjoituksin. Jouluksi toimitettiin joulupaketit kaikille lastenklinikoille sekä Keskussairaaloiden lastenosastoille (34 kpl). Paketteihin saatiin lahjoituksena mm. koulu- ja askartelutarvikkeita Akowestilta ja Anglo-Nordicilta, sarjakuvia ja kirjoja Sanoma Magazines Finlandilta sekä suklaata Maraboulta. Paketit toimitti perille lahjoituksena DPD. Saadut testamentit Eero Lattunen ,31 (Pälkäne), Johannes Niemi ,98 (Espoo), Marjatta Paatero ,07 (Helsinki), Aune Hämäläinen (Isokyrö), Elma Leppikangas ,98 (Karkkila). Saatujen testamenttien arvo yhteensä , 34. Hallituksen kokoonpano Lastenklinikoiden Kummit ry:n hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2009 Kalevi Tuominen ja varapuheenjohtajana Tuomo Raasio. Lastenklinikoita edusti professori Christer Holmberg, Lastentautien tutkimussäätiötä Harri Malmberg. Muut hallituksen jäsenet olivat Jukka Kohonen, Aarni Kuorikoski, Pirjo Nuotio, Lauri Ollari, Olli Puntila ja TAYS:n Anna-Leena Kuusela. Varainhoito ja tilintarkastus Yhdistyksen rahaliikenteen hoiti yhdistyksen taloussihteeri Kirsti Claverth. Kirjanpidon hoiti Tilitoimisto Tilnum. Yhdistyksen vuositilintarkastuksen suoritti Tuokko Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisö. Lastenklinikoiden Kummit ry, varsinaiset jäsenet Helsingin Lastenklinikka: Kari Haukkamaa, Christer Holmberg, Eero Jokinen, Briitta Klemetti, Mikael Knip, Harry Lindahl, Kirsi Sillanpää, Anita Tuhkanen, Lennart von Wendt ja Veli Ylitalo Turun Lastenklinikka: Wiveka Kauppila, Heikki Korvenranta, Olli Ruuskanen, Olli Simell ja Marja-Riitta Ståhlberg Oulun Lastenklinikka: Mikko Hallman, Willy Serlo ja Päivi Tapanainen Tampereen Lastenklinikka: Juhani Grönlund, Tarja Heino-Tolonen ja Jarmo Visakorpi Kuopion Lastenklinikka: Ritva Pietarinen-Lyytinen ja Raimo Voutilainen Lastentautien Tutkimussäätiö: Niilo Hallman, Martti Kekomäki ja Harri Malmberg Muut jäsenet: Eero Aalto, Petri Ahoniemi, Pirkka Haarlaa, Hjallis Harkimo, Aarni Kuorikoski, Marjatta Lanning, Marjatta Leppänen, Ari Meriläinen, Taneli Mäkelä, Lasse Norres, Lauri Ollari, Jaakko Perheentupa, Juha Rantasila, Riki Sorsa, Tarja Tallqvist, Melita Tulikoura ja Kalevi Tuominen, Seija Varjola ja Jarmo Visakorpi. Kunniajäsenet: Marjatta Leppänen ja Riki Sorsa 11

7 Tokio Hotel Elämä Lapselle -konsertissa TO I M I N TAV U O S I Edessä on mielenkiintoinen vuosi täynnä uusia mahdollisuuksia. Pääosin jatkamme tutuilla projekteilla niitä kuitenkin koko ajan kehittäen. Innovatiivisia ja resurssitehokkaita keräystapoja ideoidaan ja uusia yhteistyökumppaneita haetaan. Suurimman uudistuksen kokee Kummien tv-konsertit, joista rakennetaan eri teemoihin keskittyvä kolmen konsertin sarja. Varainkeruun keskeisiä tekijöitä ovat tänäkin vuonna konserttien ohessa urheilutapahtumat, Kummit-lehti, tuotemyynti, raha- ja tavaralahjoitukset, KummiKaverit, kuukausitukijat, rojaltit ja testamentit. Potilaiden ja heidän perheidensä viihtyvyyteen panostetaan tänä vuonna runsaasti. Vapaaehtoisverkostoa aktivoidaan mukaan toimintaan. Elämä Lapselle -brändin tunnettuutta pidetään yllä ja vahvistetaan edelleen mm. uudistuvalla konsertilla. Suuritöisten, mutta keräystulokseltaan toisarvoisten projektien toteuttaminen arvioidaan tänäkin vuonna tarkkaan. Yritysyhteistyötä pyritään kehittämään entisestään etsimällä uusia tuloksellisia yhteistyökumppaneita ja -muotoja. Urheilutapahtumat Urheilutapahtumia järjestetään sekä niiden tuomien keräysvarojen että julkisuusarvon vuoksi. Vuoden ensimmäinen urheilutapahtuma on Kummit Golf Vanajanlinna, joka järjestetään torstaina Tapahtuman tuotto ohjataan Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenosastolle. Yhden joukkuepaikan hinta on viime vuoden tapaan 1000 euroa. Osallistumismaksu kattaa kisapaikan ja lounaan kolmelle pelaajalle. Linna Golfiin maksetaan hyväntekeväisyyshenkinen Green fee. Sponsorina on DPD Finland 6000 euron sponsorisummalla. Perinteinen Kummit Golf Hirsala pelataan Kirkkonummella. Kilpailupäivä aloitetaan aamiaisella klubitalolla, josta jatketaan ohjeistuksen jälkeen golfkierrokselle. Lounasta syödään klubitalolla kisan jälkeen. Golfpäivä päättyy ohjelmalliseen illalliseen, jonka yhteydessä jaetaan palkinnot. Joukkuepaikan hinta on 1500 euroa, joka sisältää em. ohjelman. Kentän saamme lahjoituksena käyttöön. Tapahtumasponsorina on Felix Abba 8000 euron summalla. Kummit Bowling tapahtuma järjestetään Flamingossa , jossa kisataan 3-8 keilaajan joukkuein. Joukkuemaksu on 500 euroa. Keilahalli saadaan veloituksetta käyttöön. Konsertit Kevätkonsertti esitetään MTV3-kanavalla ma klo Suunnitelmien mukaan konsertissa esiintyy X Factor -ohjelman finalistit. Projekti on juuri käynnistetty ja siksi yksityiskohdat ovat toistaiseksi auki. Kevätkonsertin teemana on viihtyvyys. Elämä Lapselle -konsertti järjestetään Hartwall Areenalla keskiviikkona Esiintyjinä ovat tänäkin vuonna kotimaiset huippuartistit ja pari ulkomaista vetonaulaa. MTV3 esittää konsertin suorana lähetyksenä. Konsertti on osa Elämä Lapselle -hyväntekeväisyyskampanjaa, johon kuuluu niin ikään puhelinkeräys, lipaskeräys sekä yläasteille ja lukioille suunnattu koulujen päivätyökeräys. Konsertin pääsponsoripaikasta käydään vielä neuvotteluita Chiquitan ja K-ruokakauppojen kanssa. Uutena sponsorina mukana on VAASAN Oy Muhku-sämpylöillään. Tämän sopimuksen arvo on Mediasponsorina jatkaa pitkäaikainen yhteistyökumppani Radio Nova. Elämä Lapselle -konsertin teemana ovat hoitolaitteet ja tutkimustyö. Joulukonsertille on luvattu esitysaika MTV3-kanavalta, mutta ajankohtaa ei ole vielä pystytty Kummit ry:lle varmistamaan. Tapahtumalle haetaan kahta euron sponsoria. Radio Nova on mukana mediasponsorina. Hyväntekeväisyyspotti kerätään ennakko-ja puhelinlahjoituksin. Joulukonsertin teemana on lasten ja nuorten mielenterveys. Yritysyhteistyö Rojaltisopimukset ovat olleet kasvava yritysyhteistyön muoto. Sopimuksen minimituottotavoite on edelleen Rojaltiyhteistyökumppanit esitellään Kummien kotisivuilla ja Kummit-lehdessä. Muusta yritysyhteistyöstä mainittakoon mm. Finnairin uusi yhteistyömalli, jossa asiakkaat voivat lahjoittaa Plus-lentopisteitä Kummien kautta lastenklinikoiden potilaille ja heidän vanhemmilleen. Lisäksi voimme anoa erillisiä lippuja tarvittaessa. Tärkeinä mediayhteistyökumppaneina jatkavat mm. Helsingin Sanomat, Radio Nova ja MTV3. Xerox lahjoittaa tänäkin vuonna Kummit ry:n kampanjoihin värikopioita. Mainostoimisto King on mukana suunnittelemassa kesän ilmoituskampanjaa. Eccu Finland Oy lahjoittaa tutkimuksia, Paperipalvelu Oy tarjoaa toimistotarvikkeita ja Roottori sähköpostisuorat. Tämän lisäksi Sulake Oy:n ja Fonectan kanssa tehdään yhteistyötä. Rojaltisopimuksia vuodelle 2010 on solmittu jo mm. Wettexin, Microsoftin, Maunulan Autokoulun, Newtopin ja Vesterålens Naturprodukter Oy:n ja VAASAN Oy:n kanssa. Yhteistyökumppaneiden tärkeä rooli korostuu Kummien järjestämissä tapahtumissa. Erilaiset sponsori- ja yhteistyöneuvottelut ovat osa henkilökunnan jokapäiväistä toimintaa. Tuotemyynti, KummiKaveritoiminta ja lahjoitukset Teemunalle-tavaramerkillä merkittyjen tuotteiden myyntiä vähennetään ja valikoimaa yksinkertaistetaan. Myynti tapahtuu pääosin nettikaupastamme. Tänä vuonna panostetaan enemmän esim. syksyllä 2009 järjestetyn heijastinmyynnin tyylisiin yhteistyöprojekteihin, jossa Tiimarit ja ABC-liikennemyymälät myivät Kummien heijastimia kassanvierustuotteina. Newtop on uusi tuoteyhteistyökumppanimme, joka toimittaa myyntituotteemme sekä tuottaa ja myy vähittäiskauppaan uusia värikkäitä Kummit-rojaltituotteita. Painettuja joulukortteja sekä lahjoittajille tarjottavaa sähköistä joulukorttia myydään myös vuonna KummiKaveripostituksia tehdään vuoden aikana neljä. Postitusten ajankohdat ovat ystävänpäivä, äitienpäivä, syyskuun alku ja marraskuun loppu. Toiminnan tavoitteena on kannustaa KummiKavereita tekemään vapaaehtoisia lahjoituksia Kummien toiminnan tukemiseksi. Lastenklinikoiden Kummit ry saa lahjoituksia laajalla skaalalla mm. testamentit, lelut, erilaiset tarvikkeet, mainostila, suorat rahalahjoitukset kaikki ovat tarpeellisia. Lahjoitukset ovat olennainen osa varainhankintaa myös vuonna Vuoden aikana pyritään ennen kaikkea miettimään keinoja, jolla saataisiin testamenttilahjoittajia valitsemaan yhä useammin Kummit ja sairaat lapset testamenttikohteekseen. Kummit-lehti ja oheistuotteet Kummit-lehden painosmäärä on noin 8500 kpl lehden kustantaa ja myy LK Lehden Kustannus Oy. Lehti on edelleen tärkeä viestintäväline Kummeille ja hyvä tukilehti lastenklinikan potilaiden perheille. Kummit-lehden lisäksi LK Lehden Kustannus Oy myy Nalle-tukipakettia, Kummien runokirjaa, kortteja ja vuosikalenteria. Potilaiden ja heidän perheiden viihtyvyys Potilaiden vanhemmille järjestetään isien ja äitien hemmottelupäivät. Yhteistyössä American Car Show n kanssa mahdollistamme lasten ja heidän perheidensä vierailun messutapahtumassa. Elämä Lapselle -konserttiin tuodaan potilaita viideltä klinikalta. Finnair lennättää lapset Oulusta ja Kuopiosta, ja bussiyhtiöt kuljettavat potilaita Tampereelta ja Turusta. Potilaita varten etsitään yritysyhteistyökumppaneita, jotka lahjoittavat Areenan aitioita heidän käyttöönsä. Finnair Plus -asiakkaiden lahjoittamat pisteet lahjoitetaan lentoina potilaille ja heidän perheilleen. Yhteistyössä Finnkinon kanssa järjestetään elokuvanäytökset potilaille ja heidän perheilleen kaikilla lastenklinikkapaikkakunnilla. Kummikeskiviikkoja järjestetään säännöllisesti Helsingissä ja muutamia kertoja vuodessa muilla klinikoilla. Lisäksi toteutetaan sairaaloiden viihtyvyystoiveita yhteistyökumppaneiden avulla. 13

8 LASTENKLINIKOIDEN KUMMIT RY TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Projektien tuotot , ,27 Projektien kulut Tavaraostot tilikauden aikana , ,72 Varastojen lisäys/vähennys , ,25 Ulkopuoliset palvelut , ,39 Henkilöstökulut , ,33 Muut projektikulut , ,59 Projektikulut yhteensä , ,28 Projektien kate , ,99 Hallinnon kulut Henkilöstökulut , ,21 Poistot , ,70 Muut hallinnon kulut , ,92 Hallinnon kulut yhteensä , ,83 Tuotto-/kulujäämä , ,16 Saadut lahjoitukset , ,05 Tuotto-/kulujäämä , ,21 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 2 793, ,65 Kulut -1,04 Sijoitustoiminta yhteensä 2 792, ,65 Lastenklinikoiden tukemiseen käytettävä ylijäämä , ,86 Käytetty tilikauden aikana , ,64 Käytetään seuraavalla tilikaudella , ,22 Siirto peruspääomaan ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perusparannusmenot 2 018, ,37 Aineettomat oikeudet 2 522, ,82 Muut pitkävaikutteiset menot 8 296, ,14 Aineettomat hyödykkeet yht , ,33 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,75 Aineelliset hyödykkeet yht , ,75 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 6 162, ,15 Osakkeet ja osuudet yht , ,15 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,63 Vaihto-omaisuus , ,63 Saamiset Myyntisaamiset , ,38 Muut saamiset , ,00 Siirtosaamiset 1 994, ,72 Saamiset yht , ,10 Rahat ja pankkisaamiset , ,67 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,40 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,63 VASTATTAVAA Oma pääoma Peruspääoma , ,00 Oma pääoma yht , ,00 Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat , ,16 Muut velat , ,68 Siirtovelat , ,79 Lyhytaik vieras pääoma yht , ,63 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,

9 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1. Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on aktivoitu välittömään hankintamenoon. 2. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään hankintamenon tai hankintamenoa alemman todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 3. Sijoitukset Sijoitukset arvostettu hankintamenoin tai hankintamenoa alemman todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Tuloslaskelmaa koskevat tiedot 1. Suunnitelman mukaiset poistot Perusparannusmenot Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto Henkilöstöä koskevat tiedot tasapoisto 10 vuotta tasapoisto 5 vuotta 25% menojäännöspoisto TILIKAUDEN PALKAT Projekteille kirjatut: Palkat ja palkkiot 6 054, ,72 Eläkekulut 1 035, ,54 Muut henkilösivukulut 202,40 371,07 Yhteensä 7 292, ,33 2. Hallintokuluihin kirjatut: Palkat ja palkkiot , ,58 Eläkekulut , ,90 Muut henkilösivukulut , ,73 Yhteensä , ,21 Muut henkilösivukulut sisältää myös vapaaehtoiset henkilösivukulut Keskimääräinen henkilömäärä 7 6 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Peruspääoma , ,00 Lisäys ,00 Peruspääoma , ,00 Oma pääoma yhteensä , ,00 LASTENKLINIKOIDEN KUMMIT RY LAHJOITUKSET VUONNA 2009 RAHALAHJOITUKSET SÄÄNTÖJEN MUKAAN TILIKAUDEN TULOKSESTA Maksettu KYS-Kuopio ,48 OYS-Oulu ,48 TAYS-Tampere ,48 TYKS-Turku ,48 HUS Lasten ja nuorten sairaala ,96 Lastentautien tutkimussäätiö , ,74 Varattu KYS-Kuopio ,13 OYS-Oulu ,13 TAYS-Tampere ,13 TYKS-Turku ,13 HUS Lasten ja nuorten sairaala ,26 Lastentautien tutkimussäätiö , ,96 yhteensä ,70 KOHDISTETUT HUS, Helsinki Kohdentamatonta ,52 Lastenlinna 500,00 Kohdistetut osastoille ,99 Psykiatria ,00 Nuorten Psykiatria ,15 Lasten Psykiatria ,15 Chiquita ,00 Jorvin sairaala Os , ,81 KYS, Kuopio Kohdentamatonta ,25 Lastenosasto 2 200,00 Chiquita , ,25 OYS, Oulu Kohdentamatonta ,50 Keskoset ,00 Chiquita , ,50 TAYS, Tampere Kohdentamatonta ,00 LO ,00 Chiquita , ,00 TYKS, Turku Kohdentamatonta ,00 Sypäosasto 2 000,00 Chiquita , ,00 Lastentautien tutkimussäätiö Kohdistetut , ,00 Muut sairaalat Etelä Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 1 875,00 Hyvinkään Keskussairaala 960,00 Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiiri ,78 Satakunnan Keskussairaala 1 452,00 Savonlinnan Keskussairaala 1 230,00 Seinäjoen keskussairaala 7 738,10 Vaasan Keskussairaala 2 417, ,38 KOHDISTETUT YHTEENSÄ ,94 Muut lahjoitukset Klinikoille joulupaketit EMI, CD-levyjä 3 250,00 Warner, CD-levyjä 550,00 Universal Music, CD-levyjä 1 237,50 Pa-Hu Oy, pakkauslaatikoita sairaalalahj. 117,50 Oy Anglo-Nordic Ab, lehtiöitä, muistikirjoja yms , ,00 Finnairin lennot klinikkapaikkakunnille ,80 Beibibuumi, vaatteita Tays/Kys LKL 147,00 Viivil, keskosvaatteita 97,60 Viivil, kuumemittari 64,00 Carting Center, Jari Nurminen Carting-tapahtuma sairaalan lapsille 1 000,00 Deloitte, 4 pihan kunnostus; ,50 Kunttari, Pasilan nuorisopsykiatrian kuntoutumiskeskus Ulfåsa, nuorisopsykiatrian yksikkö Jorvi, psykiatrian yksikkö HYKS, psykiatriakeskus Mars, suklaakarkkeja sairaalan lapseille 1 000,00 UPS, Last.klinikan pihateltan lelut+sisustus 900,00 Vipanat Media Oy, IKEA nojatuoleja 6 kpl sairaalaan 1 494,00 DPD, joulupakettien kuljetus 40 last.sair ,00 Ki Oy Aurinkolampi, virkistys 1 729,55 Elämä Lapselle aitiot 8 400,00 Elämä Lapselle eväät 300,00 Elämä Lapselle konserttiliput 7 560,00 Elämä Lapselle taxit 200,00 Isien hemmottelupäivä 805,60 Äitien hemmottelupäivä 476,50 Muut lahjoitukset yhteensä ,55 Vuoden 2009 lahjoitukset yhteensä ,

10 LAHJOITUKSET 2009 HYKS ( Helsinki ) 2 kpl ultraäänilaitetta, kuulontutkimuslaite, aivo-lihasoksimetri, 6 kpl ylipainehengityslaitetta, 6 kpl potilasvalvontamonitoria, defibrillaattori, intubaatiofiberoskooppi, 23 kpl infuusioautomaattia, 28 kpl ruiskupumppuja, vauvanvaakoja, pituusmittoja, pyörätuoli, kuljetus- ja hoitopaareja, potilassänkyjä, askartelutarvikkeita, leluja, pelejä, lasten- ja nuortenlehtiä, kalusteita, potilaiden retki- ja kerhotoiminnan kustannuksia, viihdeelektroniikkaa potilaskäyttöön. Nuorisopsykiatrian yksikkö ( Helsinki ): LCD-TV, CD-soitin, singstar-peli, Wii-konsolipeli, kalastusvälineitä, potilashuoneisiin valaisimia, viherkasveja, kirjoja, askartelutarvikkeita, pelejä, CD-levyjä, DVD-elokuvia, kosketinsoitin ja jalusta, tulostin nuorten tietokoneeseen, Yamaha -keyboard, elokuvalippuja, toiminnallisen ryhmän perustaminen, retkiä, teatterikäyntejä, ratsastusta, keilausta, yms. harrastuksia. TYKS ( Turku ) 2 kpl asentohoitotyynyjä, Blanketroll III viilennys ja lämmityslaite, 3 kpl tuoleja vanhempainhuoneeseen, kuljetusrespiraattori, otoskooppi + palje, digitaalinen videokamera + muistikortti, polttolaite, Astopad lämmityssetti Baby Warmer, 2 kpl pulssioksimetrejä, 2 kpl vauvanvaakaa, 3 kpl otsakuumemittareita, infuusioautomaatit ja pumput tornimoduulille, infuusioteline tornimoduulille, Vitasirgs 5300 kuljetusalusta + kori, leivänpaahdin, 3 kpl saturaatiomittareita, 2 kpl kannettavia saturaatiomittareita, 2 kpl automaattisia verenpainemittareita, 2 kpl pituusmittoja, Oto / oftalmoskooppi, 14 kpl tuoleja heräämöön vanhempien käyttöön, mikroskooppi, 2 kpl sähkökäyttöisiä rintapumppuja, teräksisiä numerolaattoja. TAYS ( Tampere ) Ruokapumppuja, ensihoitoreppu, vuodepöytä, volymetrisiä pumppuja, lämmitinpidikkeitä, stetoskooppeja, ruiskupumppuja, intraosseaalipora, elvytyssimulaattori, ylipainelaitteita, suihku-/ wc-tuoli, Baby Safefeederit, Comp-Aid- ohjelmistoja, 2 kpl televisioita, 2 kpl DVD-laitteita, DVD/VHS-laite, verenpainekaapeleita, tuoli- ja vauvanvaakoja, pelikonsolipaketteja, nojatuoleja, lämmitysjärjestelmä, keskoskaappeja, valvontamonitoreja, 2 kpl valonhoitolaitteita + mittoja, toimenpidevalaisin, ventilaattoreita, Monte-tuoleja, jääpalakone, korvapumppuja, infuusiopumppuja, lastenhoitopöytä, purkujärjestelmiä, glukoosimonitooreja, virtsanmittauslaitteita, 3 kpl insuliinipumppuja, lautasia ja mukeja, ruokailuvälineitä, akvaario, Xbox-pelejä, hyytymisenestolaitteita, uä-laitteen anturi, infotaulu, kyynärsauvatelineitä, wc-tuoli, väli- ja paneeliverhoja. KYS ( Kuopio ) Hypotermialaite ja potilasvalvontalaitteita, sektori- ja konveksianturit lasten ja sikiön sydäntutkimuksiin, verenpainemittari, istumavaaka, infuusio- ja ruiskupumppuja, hengityshoitokeskus ja kostutin respiraattoriin, EEG-analysaattori, paineilmakäyttöinen hengityslaite, Miller AFP kk + välineistö, leluja ja terapiavälineitä, hoitotarvikkeita, 2 kpl pienoisaudiometrejä, NEC NP400 projektori + lisälaitteet. OYS ( Oulu ). Keskosten seurantarekisteri, ensihoitoreppu, ensihoitopakki, osteosynteesivälineistö, pyörätuoli, craniofaciaalikirurginen pora, potilasvaakoja, erikoistuoleja, geelipatjoja, laitospatjoja, syväjääarkku /diabetestutkimus, lepotuoleja, vaakoja, kameran objektiivi, akvaariotarvikkeita, erikoissilmälasit, hoitotuoleja, televisio, DVD-laite, radio, videokamera, tutkimuspöytä, viilennyspatja -laitteistot, Giraffe keskoskehto, tehohoitoventilaattori, ultraäänilaitteisto, työtuoleja, keskoskehdon lisävarusteet, urodynamialaitteisto, säteilysuojia, leluja, biljardipöytä, askartelutarvikkeita, säkkituoleja, pelejä. Luettelo kirjanpitokirjoista: Tasekirja sidottuna kirjana Tilinpäätöserittelyt sidottuna Päiväkirja ATK-tulosteina Pääkirja ATK-tulosteina Kassakirja Palkkakirjanpito ATK-tulosteina Tositteiden lajit: Pankkitositteet 1- paperitositteina Ostolaskut paperitositteina Käteiskassa paperitositteina Sampo pankkitositteet paperitositteina Myyntilaskut paperitositteina Muistiotositteet paperitositteina Tositteiden säilytystapa: Kirjanpitokirjat ja tililuettelo säilytetään yhdistyksen arkistotiloissa vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistoituna yhdistyksen ja tilitoimiston arkistotiloissa arkistomapeissa kirjausjärjestyksessä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt

11 Kalevi Kalevi Tuominen, Tuominen, Kummien Kummien hallituksen hallituksen puheenjohtaja. puheenjohtaja. Lastenklinikoiden Lastenklinikoiden Kummit Kummit ry ry haluaa haluaa kiittää kiittää lämpimästi lämpimästi kaikkia toimintaamme tukeneita yrityksiä, yhteisöjä kaikkia toimintaamme tukeneita yrityksiä, yhteisöjä ja ja yksityisiä yksityisiä henkilöitä. henkilöitä. Erityiset kiitoksemme osoitamme vapaaehtoisillemme sekä Erityiset kiitoksemme osoitamme vapaaehtoisillemme sekä Kummeillemme, Kummeillemme, joiden joiden merkitys merkitys työssämme työssämme sairaiden sairaiden lasten lasten hoito-olosuhteiden hoito-olosuhteiden parantamiseksi parantamiseksi on tavattoman suuri. on tavattoman suuri

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016

Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Oulun Naisfutis ry T A S E K I R J A 2016 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3-5 Tase vastaavaa...6 Tase vastattavaa...7 Liitetiedot...8 Luettelo kirjanpitokirjoista...9 Hallituksen allekirjoitukset...

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

kummit vuosikertomus 2008 Mikä antaakaan paremman mielen kuin olla mukana auttamassa lapsia.

kummit vuosikertomus 2008 Mikä antaakaan paremman mielen kuin olla mukana auttamassa lapsia. Mikä antaakaan paremman mielen kuin olla mukana auttamassa lapsia. kummit vuosikertomus 2008 Onneksi Suomen lapsilla on hyvät edellytykset parantua vaikeistakin sairauksista. Tähän ovat vaikuttaneet korkeatasoiset

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliitto Suomen Asianajajaliitto Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-009 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO PL 194, Simonkatu 12 B 00101 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0202096-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS

LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY TILINPÄÄTÖS 1.1.2016-31.12.2016 LOUNAIS-SUOMEN TYÖLLISTÄJÄT LT RY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1-2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 5 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liitto ry

Suomen Jousiampujain Liitto ry Suomen Jousiampujain Liitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202135-8 Sisällys Sivu

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot