päihdetyön erikoislehti 2/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "päihdetyön erikoislehti 2/2012"

Transkriptio

1 Nuoret miehet ja peliriippuvuus Kirjat kertovat lasisesta lapsuudesta Nuuskaaminen nousussa nuorten keskuudessa Uskovatko työntekijät päihdehoidon tuloksellisuuteen? päihdetyön erikoislehti 2/2012 ALKOHOLI POHJOLASSA

2 sisältö 2/ Pääkirjoitus: Sosiaalinen media koukuttaa myös töissä AINO MAJAVA Lyhyesti Alkoholinkulutus ja alkoholipolitiikka Pohjoismaissa THOMAS KARLSSON Näkökulmia nuorten miesten peliriippuvuuteen MILLA ANTTONEN Päihdeongelmaisen vangin oikeus valvottuun koevapauteen LEENA SALMINEN Kolumni: Keuhkosyöpä aiheuttaa tupakointia JUKKA HEINONEN Aamulla kaikki on paremmin: Kirjallisuuden kertomuksia lasten ja nuorten selviytymisestä TUULA VUOLLE-SELKI Työ & tekijä: Kehittäjä vastaa huutoonsa AULI SAUKKONEN Tutkittua: Päihdehoito laitoksessa on tuloksellista mutta uskovatko työntekijät sen? ANTTI WECKROTH Kolumni: Marginaalit levenevät ja loittonevat JUSSI SIMPURA Nuuskaaminen nousussa nuorten keskuudessa Kuusi ottaa kainaloonsa AULI SAUKKONEN Ari Huldénille Hepolle kenkää -palkinto Kirja-arvio: Oliko ennen paremmin? MAIJA SEPPÄ Henkireikä: Ilman liikuntaa en jaksaisi KRISTIINA HANNULA KANNEN KUVA: RODEO/MARKKU KUPIAINEN Tiimi Päihdetyön erikoislehti, x 48. vuosikerta Ilmestyy viisi kertaa vuodessa, ISSN x Julkaisija A-klinikkasäätiö, Paasivuorenkatu 2 A, Helsinki, p. (09) , fax (09) x Päätoimittaja Olavi Kaukonen, x Toimitussihteeri Auli Saukkonen, x Ulkoasu Kaija Savola x Toimitusneuvosto Pekka Heinälä, Marja Holmila, Olavi Kaukonen, Kristiina Koskiluoma, Satu Lipponen, Aino Majava, Katriina Pajupuro, Mikko Salasuo, Ilpo Salonen, Tapani Sarvanti (pj.), Kaija Seppä, Teemu Tiensuu x Tilaukset & osoitteenmuutokset A-klinikkasäätiön keskustoimisto, p. (09) , tilaushinta 25 euroa/vuosi x Ilmoitukset Auli Saukkonen, x Painopaikka Esa Print

3 AINO MAJAVA pääkirjoitus SOSIAALINEN MEDIA KOUKUTTAA MYÖS TÖISSÄ Nykyajan kehittyneet päätelaitteet mahdollistavat nettiyhteyden missä vain, vaikkapa bussissa, kävellessä tai hiekkalaatikolla. Netti on aina käsillä, mikä johtaa helposti siihen, että sähköpostia tai Facebookia tarkastellaan vähän väliä. Saksassa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että netinkäyttöä oli vaikeampaa vastustaa kuin tupakointia, syömistä, shoppailua tai nukkumista. Koehenkilöt pitivät netinkäyttöä helppona ja harmittomana ajanvietteenä, joka ei maksa paljon mitään eikä edes lihota. Ihmisenä olemiseen kuuluu luonnollinen riippuvuus yhteisöstä ja sitä koskevasta tiedosta. Sosiaalisen median tarjoama yltäkylläisyys on kuitenkin vielä niin uutta, että luonnolliset säätelykeinot puuttuvat. Riippuvuudesta tulee ongelma silloin, kun toiminta tuottaa syyllisyyttä ja vaikeuttaa elämää. Sosiaalisen median kohdalla ulkopuolisen on vaikea havaita sitä. Ihmisen aivot saavat tyydytystä lyhyen aikavälin ärsykkeistä, kuten hauskan YouTube-videon löytämisestä tai siitä, että joku tykkää jostakin Facebookissa. Pitkäjänteinen tekeminen ei tunnu samalla tavalla palkitsevalta. Arkikokemukset vahvistavat tämän havainnon, vaikka toistaiseksi on olemassa vähän tutkimustietoa siitä, mitä aivojen välittäjäainetasolla tapahtuu. Sosiaalisen median parissa syntyy helposti flow-tila, jossa liu utaan tehtävästä toiseen ja aika kuluu nopeasti. Se sopii kuitenkin huonosti yhteen keskittymistä vaativien töiden kanssa. Työtehon varmistamiseksi kannattaa sulkea Facebook. Toisaalta isoja tehtäviä voi jakaa pienempiin palasiin, joiden valmiiksi saaminen tuottaa kaivatun onnistumisen tunteen. Sosiaalisen median sudenkuoppia voi olla vaikea hahmottaa silloin kun toiminta liittyy työntekoon. Avoimuus, nopeus ja verkostoituminen ovat avainsanoja nykyajan työelämässä, ja tuntuu tärkeältä olla mukana sosiaalisessa mediassa. Ensiksi pitää kuitenkin selvittää mitä netin yhteisöpalveluissa pyritään saamaan aikaan ja millä ajalla tätä työtä on tarkoitus tehdä. Yritysten laatimat ohjeistukset kannustavat aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa, mutta myös suitsivat sitä. Työnantajia kuuluu huolestuttavan se, mitä työntekijät puhuvat netissä vapaa-aikanaan. Suurempi yhteiskunnallinen merkitys on sillä, kuluuko aika päätteellä työasioiden tekemiseen vai johonkin muuhun. Toisaalta jos kahvitaukokin kuluu netissä, työn ja työstä palautumisen raja hämärtyy. Vaikka sosiaalisen medi an riippuvuus on varsin näkymätön ongelma, sen haittojen tunnistaminen ja niihin puuttuminen on tärkeää sekä työhyvinvoinnin että työn tuottavuuden näkökulmista. x Aino Majava työskentelee A-klinikkasäätiön viestintäpäällikkönä. Kommentoi:

4 lyhyesti ray:n KUVApankki Liikaa kokaiinia Tiimissä 1/2012 olleessa kirja-arviossa väitettiin, että Eurooppaan salakuljetetaan vuosittain 250 tuhatta tonnia kokaiinia. Luku on virheellinen: Eurooppaan salakuljetetaan kokaiinia vuosittain 250 tonnia. Alkoholin kulutuksen lasku pysähtyi Alkoholin kokonaiskulutus oli Suomessa vuonna 2011 sataprosenttisena alkoholina 54,2 miljoonaa litraa, joka on tasan kymmenen litraa asukasta kohden. Kokonaiskulutuksen kolme vuotta jatkunut lasku pysähtyi viime vuonna. Tilastoitu alkoholijuomien kulutus oli 8,1 litraa asukasta kohti absoluuttisena alkoholina. Tilastoimaton alkoholin kulutus, josta kolme neljännestä tulee matkustajatuonnista, pysyi 1,9 litrassa asukasta kohden. Tilastoimattoman kulutuksen osuus kokonaiskulutuksesta oli noin 19 prosenttia. Yli neljännes työllisistä naisista töissä sosiaali- ja terveyspalveluissa Suomen työllisistä naisista useampi kuin joka neljäs eli 28 prosenttia työskenteli vuonna 2009 sosiaalija terveyspalveluissa. Työllisistä miehistä sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli vain 3,7 prosenttia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö on erittäin naisvaltaista. Alalla työskentelevistä naisten osuus oli lähes 89 prosenttia. Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli vuoden 2009 lopussa yhteensä yli henkilöä. Vuosina henkilöstömäärä kasvoi 18 prosenttia. Nopein kasvuvauhti oli yksityisissä palveluissa. Suomalaiset eivät kannata väljempää alkoholipolitiikkaa Suomalaisten alkoholipoliittiset asenteet ovat kiristyneet alkoholinkulutuksen ja alkoholihaittojen kasvun myötä. Vuonna 1994 noin 40 prosenttia kansalaisista kannatti alkoholipolitiikan väljentämistä. Keväällä 2012 väljentämistä kannatti vain 11 prosenttia. Vuonna 1994 vain 13 prosenttia suomalaisista halusi alkoholipolitiikkaa kiristettävän, nyt kiristämistä halusi 24 prosenttia. Vastaajista 71 prosent- Ongelmapelaaminen näyttää vähentyneen Ongelmapelaajien määrä näyttää hieman vähentyneen Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän väestökyselyn tulosten perusteella ongelmapelaajiksi luokiteltiin 2,7 prosenttia vuotiaista suomalaisista eli noin henkilöä. Edellinen väestökysely tehtiin vuonna 2007, ja silloin vastaava osuus oli 3,1 prosenttia. Ongelmapelaaminen on yleisempää miehillä kuin naisilla ja alle 35-vuotiailla kuin sitä vanhemmilla. tia piti Alkon vähittäismyyntimonopolia hyvänä keinona rajoittaa alkoholihaittoja. Monopolin kannattajien osuus on noussut viime vuosina jonkin verran. Vastaajista 91 prosenttia oli sitä mieltä, että väkeviä alkoholijuomia tulisi saada ostaa vain Alkosta. Viinien myynnin monopolia kannatti 64 prosenttia. Noin puolet vastaajista piti alkoholijuomien nykyisiä hintoja sopivana. Noin kymmenesosan mielestä Ongelmapelaajat käyttivät rahaa pelaamiseen runsaat 50 euroa viikossa eli hieman yli 10 prosenttia kuukausittaisista nettotuloistaan. Väestökyselyä varten haastateltiin puhelimitse henkilöä vuodenvaihteen molemmin puolin. Kyselyn toteutti Taloustutkimus Oy. Tuomo Turja ym.: Suomalaisten rahapelaaminen THL, Raportti 14/2012. Myös internetissä: oluen ja viinien hinnat ja joka viidennen mielestä väkevien alkoholijuomien hinnat ovat liian matalia. TNS Gallup on seurannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimeksiannosta vuosittain suomalaisten alkoholipoliittisia asenteita. Uusimmat tulokset ovat helmikuulta Tutkimuksessa haastateltiin tuhat suomalaista. Seurantoja on tehty 1980-luvun puolivälistä alkaen.

5 Sähkötupakan vaikutuksista terveyteen ei riittävästi tietoa VIINAMAINOS-KAMPANJA PALKITTIIN Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n koordinoima Viinamainos-kampanja on palkittu vuoden 2011 yhteiskuntaviestintätekona. Vaikuttamiskampanjan tavoitteena on kieltää alkoholijuomien mielikuvamainonta. Kampanja on saanut näkyvyyttä muun muassa Total Blocker -ämpärein. Ne voi panna päähänsä, ellei halua kohdata alkoholimainontaa. Viinamainos. info -sivustolle voi lähettää kuvia havaitsemastaan alkoholimainonnasta. Yhteiskuntaviestinnän yhdistys YVY palkitsi yhteiskuntaviestintätekona myös Vastuullinen kesäduuni kampanjan, jossa haastettiin työnantajia tarjoamaan nuorille kesätyöpaikkoja. Sähkösavukkeiden tehosta tupakasta vieroituksessa, niiden terveysvaikutuksista ja turvallisuudesta ei ole olemassa riittävästi luotettavaa tutkimustietoa. Saatavilla olevien luotettavien tutkimusten mukaan sähkösavukkeet sisältävät samoja terve ydelle haitallisia, muun muassa syöpää aiheuttavia ainesosia kuin poltet- tavaksi tarkoitetut savukkeet, sanoo pääjohtaja Pekka Puska THL:sta. Sähkösavukkeiden pitkäaikaisen käytön vaikutuksia hengityselinten toimintaan ei tunneta hyvin. Tutkimuksissa on myös havaittu, että sähkötupakassa käytettävien nesteiden laatu vaihtelee suuresti, eivätkä tuoteselosteet aina vastaa tuotteiden todellista sisältöä. Ikääntyneiden päihdetyön kehittäminen jatkuu Sininauhaliitossa Liika on aina liikaa -hankkeen työlle tulee jatkoa, kun Sininauhaliitto on saanut tämän vuoden alusta lukien RAY:n kohdennetun avustuksen ikääntyneiden päihdetyöhön. Sillä jatketaan aihealueesta tiedottamista, kehitetään Tippavaara.info -sivustoa, järjestetään koulutusta ja tehdään yhteistyötä muiden ai healueesta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Keskeisimmät kehittämisen kohteet liittyvät ikääntyneiden asumiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Tavoitteena on selvittää, millaista tu ettua asumista ikääntyneille päihdeongelmista kärsiville ihmisille tulisi tarjota. Vapaaehtoistoiminnan puolella muun muassa etsitään vertaistoimintaryhmäläisten pilkeläisten tueksi vapaaehtoisia. Hubu-bussissa keskusteltu jo kymmenen vuotta Keltainen Hubu-bussi on tarjonnut jo kymmenen vuoden ajan nuorille virtuaalisen terveys- ja päihdekeskustelupaikan Habbo Hotelissa. Habbo.fi on virtuaaliyhteisö, jossa nuoret voivat tavata ystäviään, viettää aikaa ja chattailla. Hubu-bussi on yksi yhteisön keskustelupaikoista, ja keskusteluja siellä ohjaa sosiaali- tai terveysalan ammattilainen. Kymmenen vuoden aikana Hubu-bussissa on käynyt yli vierailijaa, jotka ovat iältään vuotiaita. Nuoria kiinnostavat aiheina erityisesti murrosikä, kaverit ja kiusaaminen. Viime aikoina myös energiajuomat ovat puhuttaneet paljon, sanoo yksikön päällikkö Ilmo Jokinen Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:stä.

6 Rodeo/Iofoto Alkoholinkulutus ja alkoholipolitiikka Pohjoismaissa Perinteiset alkoholihaittoja vastaan käytettävät aseet saatavuuden kiristäminen ja korkea alkoholivero toimivat yhä. THOMAS KARLSSON x Alkoholinkulutus Euroopassa ei ole ollut muuttumaton ilmiö. Alkoholinkulutus kasvoi lähes kaikissa teollistuneissa länsimaissa toisen maailmansodan jälkeen 1970-luvun puoleenväliin saakka. Poikkeuksena on Ranska, jossa asukaslukuun suhteutettu alkoholinkulutus alkoi vähetä 20 litran huipputasolta jo 1950-luvulla. Joissakin Euroopan maissa, kuten Suomessa, Ruotsissa, Englannissa ja Irlannissa, alkoholin kulutus on kuitenkin jatkanut kasvuaan 1970-luvun puolenvälin jälkeen. Alkoholin käyttötavat vaihtelevat suuresti maasta riippuen. Joissakin maissa alkoholijuomia käytetään pääasiassa päihdyttävinä aineina, toisissa ennen muuta ruokajuomina. Erilaisista käyttötavoista johtuu, että myös alkoholin kulutuksen muutoksia määrittävät tekijät vaihtelevat alkoholikulttuurista toiseen. Yleistäen voi sanoa, että Välimeren viinimaissa muuttoliike maalta kaupunkeihin, perhekoon nopea pieneneminen, naisten osallistuminen työelämään, ruokailutapojen muuttuminen ja vapaa-ajan lisääntyminen ovat vähentäneet roimasti viinin suosiota ruokajuomana. Näin ei kuitenkaan käynyt kaikkialla. Esimerkiksi Irlannissa tai Suomessa samojen yhteiskunnallisten muutosten katsotaan lisänneen alkoholinkulutusta. Suomessa myös käytettävissä olevien tulojen muutos näyttää kulkevan käsi kädessä alkoholinkulutuksen kehityksen kanssa. Viimeisten neljän vuosikymmenen aikana Suomi on noussut Pohjoismaiden vähiten alkoholia kuluttavasta maasta Pohjoismaiden kulutustilastoja pitkään johtaneen Tanskan rinnalle ja ohi. Väkeviä alkoholi-

7 juomia juodaan Pohjoismaissa tällä hetkellä selvästi vähemmän kuin 1970-luvun puolivälissä. Sen sijaan viinien kulutus on lisääntynyt kaikissa Pohjoismaissa viimeisen puolen vuosisadan aikana. Myös olutta kulutetaan nykyään enemmän kuin 1960-luvun alussa. Oluen kulutuksen kehitys ei ole ollut kuitenkaan yhtenäinen. Islannissa oluen kulutus on selvästi lisääntynyt, kun taas Tanskassa se on vähentynyt. Muissa Pohjoismaissa olutta juodaan tilastojen mukaan tällä hetkellä suurin piirtein sama määrä kuin kaksi kolme vuosikymmentä sitten. Tukipilarit huojuvat Suomen alkoholiolojen sääntelyn tärkeimpänä viitekehyksenä ovat olleet pitkään juuri Pohjoismaat lukuun ottamatta Tanskaa. Suomen EU-jäsenyyttä edeltänyt alkoholipolitiikka nojasi kolmeen tukipilariin, joita on pidetty pohjoismaisen alkoholipolitiikan kulmakivinä. Ne olivat yksityisen voitonintressin rajoittaminen alkoholin tuotannossa ja kaupassa kokonaisvaltaisen alkoholimonopolijärjestelmän avulla, alkoholijuomien fyysisen saatavuuden rajoittaminen ja alkoholijuomien hintojen pitäminen korkeina verojen avulla. EU-jäsenyyden myötä jokainen peruspilareista on alkanut murentua. Itsenäisesti johdetun kansallisen alkoholipolitiikan toimintaedellytykset ovat heikentyneet merkittävästi. Erityisesti Euroopan sisämarkkinoille keskeiset tavaroiden vapaan liikkumisen ja kilpailun esteettömyyden periaatteet ovat avanneet ovet yksityiselle voitontavoittelulle alkoholituotannossa ja -kaupassa ja vieneet pohjaa korkeisiin veroihin perustuvalta alkoholipolitiikalta. Viime vuosikymmenten aikana tapahtuneet muutokset alkoholipolitiikassa ovat näkyneet alkoholinkulutuksen ja -haittojen nousuna, eritoten vuoden 2004 jälkeen, jolloin alkoholipoliittinen toimintaympäristö Suomessa koki suuria muutoksia. Vastaava kehityskulku, jota voidaan pitää pohjoismaisten alkoholijärjestelmien sopeuttamisena EU:hun tai jopa pohjoismaisen alkoholipoliittisen perinteen hajoamisena, on ollut meneillään myös Norjassa ja Ruotsissa. Alkoholiohjelmilla halutaan vähentää haittoja Suomen alkoholipolitiikkaa ohjaa valtioneuvoston periaatepäätös alkoholipolitiikan linjauksista vuodelta Vuonna 2004 valmistuneen alkoholiohjelman ( ) kuin myös sen toisen ohjelmakauden ( ) päätavoitteena on ollut valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteiden täyttäminen. Periaatepäätöksellä ja alkoholiohjelmilla on pyritty vähentämään alkoholin aiheuttamia haittoja lasten ja perheiden hyvinvoinnille, vähentämään alkoholijuomien riskikäyttöä ja haittoja ja kääntämään alkoholin kokonaiskulutus laskuun. Vaikka alkoholiohjelman ääni ei ole välttämättä aina päässyt kuuluville alkoholipoliittisessa päätöksenteossa, sen profiili on ollut korkea ainakin Suomi on mennyt Tanskan ohi alkoholia eniten kuluttavana maana Pohjoismaissa. muodollisesti. Myös Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmajulistuksessa on maininta valtakunnallisen alkoholiohjelman jatkosta. Hallitusohjelmassa luetellaan alkoholiohjelman keskeisiksi toimenpiteiksi alueellisen koordinaation mallin vakiinnuttaminen, alkoholilain kokonaisuudistus ja alkoholiverotuksen tarkistaminen. Myös Norjassa ja Ruotsissa alkoholipolitiikkaa ohjaavat vastaavanlaiset toimenpideohjelmat, joiden päätavoitteena on Suomen alkoholiohjelman tavoin kokonaiskulutuksen lasku ja alkoholihaittojen minimointi. Samankaltaisuudet maiden alkoholiohjelmien painotuksissa ovat ilmeisiä, mutta eroja löytyy erityisesti resursoinnissa ja rahoitusrakenteissa. Yleisesti ottaen Ruotsin alkoholiohjelmaa voi pitää parhaiten resursoituna, kun taas Suomen alkoholiohjelman saama erillisrahoitus on ollut kaikkein vaatimattominta. Ohjelmien resursointi osuu yksiin hyvin myös alkoholikysymysten sosiaali- ja terveyspoliittisen painoarvon kanssa. Niiden painoarvo on huomattavasti suurempi Norjassa ja Ruotsissa kuin Suomessa. Poukkoileva alkoholiverotus Kun alkoholin kulutus ja haitat ovat kasvaneet vuoden 2004 jälkeen, Suomessa alkoholipolitiikkaa on kiristetty vuosina tiukentamalla alkoholin myyntiaikoja ja mainontaa sekä kieltämällä alkoholijuomien paljousalennukset. Juuri ennen eduskuntavaaleja vuonna 2007 tehtyihin alkoholilain muutoksiin eduskunta lisäsi myös ponnen alkoholiverotuksen nostamisesta seuraavan hallituskauden aikana. Alkoholijuomien fyysisen saatavuuden rajoittamisen lisäksi alkoholijuomien korkea hintataso on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi säädellä alkoholinkulutusta ja alkoholihaittojen tasoa. Mahdollisuus käyttää korkeaa verotusta osana alkoholipolitiikkaa on kuitenkin vähentynyt Suomen liityttyä EU:n jäseneksi 1995 ja entisestään vuonna 2004, jolloin alkoholin matkustajatuonti muista EU-maista vapautui, alkoholiveroja alennettiin roimasti ja halvan viinan Virosta tuli EU:n jäsen. Vuoden 2004 jälkeen alkoholiveroja on nostettu Suomessa jo neljästi. Ensimmäinen veronkorotus tehtiin 2008 ja viimeksi veroja korotettiin vuoden 2012 alussa. Tällöin oluiden valmisteveroa korotettiin 15 prosenttia ja muiden alkoholijuomien valmisteveroa noin 10 prosenttia. Veronkorotuksen jälkeen väkeviä ja välituotteita verotetaan yhä lievemmin kuin ennen vuoden 2004 veronalennusta. Sen sijaan oluiden ja viinin verotaso ylittää vuotta 2004 edeltäneen tason.

8 litraa henkilöä kohti Alkoholin kokonaiskulutus Pohjoismaissa vuonna 2010 (litroina 100 %:n alkoholia asukasta kohti). Lähde: Tietoja Pohjoismaiden alkoholimarkkinoista ,9 8,1 0,9 8,4 1,6 Suomi Tanska Ruotsi Norja Islanti n Tilastoimaton kulutus n Tilastoitu kulutus Silti alkoholia verotetaan yhä raskaammin väkevien kuin mietojen alkoholijuomien muodossa. Vaikka samat ulkoiset uhat alkoholin matkustajatuonnin vapauttamisen myötä ovat koskeneet myös Ruotsia ja epäsuorasti ETA-maa Norjaa, Suomessa alkoholiveropolitiikka on ollut huomattavasti poukkoilevampaa kuin Ruotsissa ja Norjassa. Julkinen keskustelu alkoholiveroista on virinnyt vilkkaana myös naapurimaissa, mutta joitakin maltillisia veromuutoksia lukuun ottamatta maat ovat pitäneet alkoholiverotasonsa vakaina. Esimerkiksi Norjassa on tehty alkoholiveroihin inflaatiokorotuksia tasaisin väliajoin ja Ruotsissa tasoitettiin vuonna 2008 eri juomalajien verotusta korottamalla oluen ja alentamalla viinin verotusta. Onko pohjoismainen alkoholipolitiikka aikansa elänyt? Onko Pohjoismaissa harjoitettu rajoittava alkoholipolitiikka tullut tiensä päähän? Voiko pohjoismaisesta alkoholipolitiikasta yhä puhua elävänä käsitteenä? Tosiasia on, että samaan aikaan kun kansallisen tason alkoholipolitiikka on menettänyt oikeutustaan Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, alkoholiasiat ovat nousseet näkyvämmin esiin kansainvälisellä tasolla. Alkoholipolitiikan kehityskulkua voisi kuvailla eräänlaisena siirtymänä kansallisesta politiikasta kansainväliseen politikointiin ja vaikuttamiseen. Vuoden 2004 jälkeen alkoholipoliittiset asiakysymykset nousivat näkyvästi esille Pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston asialistalla. Pohjoismaiden valtiovarainministerit muodostivat yhteisen 6,1 1,3 5,3 0,5 5,4 Alkoholikysymyksillä on paljon suurempi painoarvo Norjassa ja Ruotsissa kuin Suomessa. kannan alkoholiverotuksesta toukokuussa 2004 ja lokakuussa samana vuonna sosiaali- ja terveysministerit muotoilivat yhteisen alkoholipoliittisen lausuman alkoholipolitiikasta. Myös muilla kansainvälisillä areenoilla Pohjoismaat ovat onnistuneet edistämään alkoholiasioita. Merkittävimpänä saavutuksena voidaan pitää komission antamaa tiedonantoa EU:n strategiasta jäsenvaltioiden tukemiseksi alkoholiin liittyvien haittojen vähentämisessä EU:n ensimmäinen alkoholistrategia jonka valmistelussa ja hyväksymisessä Pohjoismailla ja erityisesti Ruotsilla oli keskeinen rooli. Pohjoismaat ovat olleet aktiivisia edistämään alkoholiasioita myös Maailman terveysjärjestö WHO: ssa. Pohjoismailla oli erityisen tärkeä rooli prosessissa, joka alkoi WHO:n yleiskokouksen hyväksyessä toukokuussa 2005 päätöslauselman vahinkoa tuottavan alkoholin käytön aiheuttamista kansanterveysongelmista. Kolme vuotta myöhemmin WHO:n yleiskokous hyväksyi strategian haitallisen alkoholinkäytön vähentämiseksi. Prosessi huipentui toukokuussa 2010 WHO:n globaalin alkoholistrategian hyväksymiseen. Näyttää siltä, että yhteispohjoismainen rintama kansainvälisissä alkoholiasioissa voisi hyvin olla järkevämpi strategia kuin se, että Pohjoismaat yksin yrittäisivät puolustaa alkoholipoliittisia intressejään esimerkiksi EU:ssa ja Maailman kauppajärjestö WTO:ssa. Mikään ei puhu sen puolesta, että pohjoismainen alkoholipolitiikka olisi käsitteenä aikansa elänyt. Väitettä tukevat viime vuosien alkoholilain tiukennukset ja alkoholiveronkorotukset Suomessa. Alkoholijuomien saatavuuden kiristäminen ja korkean alkoholiveron politiikka ovat siis edelleen keskeisiä alkoholipoliittisia aseita Suomessa. Niitä on mahdollista käyttää, jos vain poliittista tahtoa ja kansan tukea riittää. Alkoholinkulutuksen laskeva trendi vuodesta 2008 alkaen johtuu osin taloudellisesta laskusuhdanteesta mutta suurelta osin myös alkoholipolitiikan kiristymisestä ja useista peräkkäisistä alkoholiveron korotuksista. Laskevan kulutustrendin myötä myös alkoholista johtuvat haitat ovat alkaneet vähentyä. Ellei muuta niin tätä voi pitää todisteena siitä, että perinteiset alkoholipoliittiset aseet toimivat yhä tehokkaasti muuttuneesta alkoholipoliittisesta ympäristöstä huolimatta. x Thomas Karlsson työskentelee tutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

9 NÄKÖKULMIA NUORTEN MIESTEN PELIRIIPPUVUUTEEN Mikä johtaa peliriippuvuuden syntymiseen? Etsin syitä pelaajien elämänhistoriasta ja keinoista, joilla pelaaminen tehdään helpoksi ja houkuttavaksi. MILLA ANTTONEN x Selvitin pro gradu -tutkielmassani tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että nuorelle miehelle kehittyy peliriippuvuus. Olin kiinnostunut elämäntaustoihin liittyvistä tekijöistä, joita ovat esimerkiksi pelaamisen oppiminen vanhemmilta tai pelaamista vauhdittava päihteidenkäyttö. Toisen näkökulman ilmiön selittämiseksi tarjoavat houkutukset, esimerkiksi mainonta, uhkapelaamiseen liitetyt mielikuvat tai pelaamisen aloittamisen helppous. Ne lisäävät pelaamisen vetovoimaa elämäntaustallisia tekijöitä nopeammin. Tutkielman aineistona olivat vuotiaiden nuorten miesten kirjoitukset, jotka on kerätty A-klinikkasäätiön ja Peluurin ylläpitämältä Valtti-keskustelupalstalta. Aineistoon valikoituivat kirjoitukset, joissa kerrottiin ongelmapelaamisesta, peliriippuvuudesta tai niiden kehittymisestä ja joista ilmenivät pelaajan ikä ja sukupuoli. Rahapeliautomaattien pelaaminen kiellettiin lakimuutoksella alle 18-vuotiailta alkaen. Kaikki muut rahapelit kiellettiin alaikäisiltä jo syksyllä Aineistossani oli henkilöitä, jotka olivat aloittaneet rahapelaamisen jo alle 18-vuotiaana, aikana, jolloin rahapelien mainonta on ollut näkyvämpää ja pelaaminen alaikäisenä sallittua. RODEO/TUOMAS HEINONEN Harrastusten ja ystävien vähyys kasvattavat altistusta aloittaa rahapelaaminen. Pelaaminen opittu jo lapsena Ensimmäiset kosketukset rahapelaamiseen voidaan saada hyvinkin nuorella iällä. Aineistossa merkityksellisinä nousivat esiin vanhempien kanssa koetut pelihetket, joiden avulla pelaaminen oli opittu ja joista oli saatu jännittäviä tunnekokemuksia. Oppia saatiin esimerkiksi siihen, kuinka lottorivi täytetään tai hedelmäpeliautomaatteja pelataan. Myös lapsuuden kaveripiiri voi tutustuttaa pelaamiseen. Riittää, kun yksi kaveripiirissä osaa käyttää hedelmäpeliautomaatteja. Hän voi siirtää tietotaitonsa muille. Kun toistoja tulee runsaasti, kaveriporukassa harmittomaksi viikkorahojen tuplauskeinoksi ajateltu pelaaminen kehittyy pahimmillaan huomaamatta riippuvuudeksi. Aineiston perusteella päihteiden ja mielenterve yden ongelmien yhteys peliriippuvuuteen on kaksijakoinen. Pelaamisesta saatettiin hakea helpotusta päihteiden ongelmakäyttöön ja mielenterveysongelmiin. Silloin pelaaminen ikään kuin muodosti muut ongelmat poissulkevan tilan. Toisaalta ongelmapelaaminen ja peliriippuvuus altistivat nuoret miehet päihteidenkäyttöön ja/tai mielenterveysongelmiin, esimerkiksi masennukseen. Peliriippuvuuden kehittymisen taustalle nousee myös vapaa-aikaan ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä

10 Nuorten miesten kertomuksissa pelaamisen nähtiin kuuluvan omaan luonteeseen. teemoja. Kertomusten pohjalta näyttää siltä, että harrastusten ja ystävien vähyys kasvattavat altistusta ylipäänsä aloittaa rahapelaaminen. Yksinäisemmillä rahapelaaminen näyttäisi korvaavan puuttuvia ystävyyssuhteita ja täyttävän vapaa-aikaa. Toisaalta sosiaalisesti aktiivisilla pelaajilla rahapelaaminen vei voiton ystävien kanssa vietetystä ajasta ja muuttui ainoaksi harrastukseksi. Aiemmin sosiaalisista miehistä tuli yksinäisiä pelaajia. Peliriippuvuuden syntyyn vaikutti myös näkemys omasta minästä. Miesten kertomuksissa pelaamisen nähtiin kuuluvan omaan luonteeseen. Uskottiin, että joillakin henkilöillä on voitokkaan pelaamisen mahdollistavia luonteenpiirteitä enemmän kuin toisilla. Näiksi luonteenpiirteiksi mainittiin muun muassa rauhallisuus ja analysointikyky. Niiden pohjalta uskottiin voittamiseen seuraavassa pelissä. Illuusio helposta rahasta Pelaamisen aloittaminen on helppoa, mikä houkuttaa kokeilemaan. Nopeimmillaan rahapelit ovat saavutettavissa kotikoneella internetissä. Ruokakaupassa pelikoneilta on vaikea välttyä. Pelaamiseen houkuttaa pääsääntöisesti rahan voittaminen, mikä toimii palkintona onnistuneesta pelistä. Todennäköisyys voittaa esimerkiksi raaputusarvalla on pieni, mutta voittona oleva rahasumma on riittävän suuri motivoimaan pelaamisen. Toisaalta myös pelaaminen isoilla summilla ja suuremmilla riskeillä voi luoda toisille pelaajille illuusion taidokkaasta pelaajasta. Televisiossa näytetyt pokeriturnaukset ja mainokset näyttivät uppoavan nuorten miesten ikäryhmään varsin hyvin. Pelaaminen saatiin näyttämään helpolta keinolta ansaita rahaa ilman suuria fyysisiä ponnistuksia. Aineistonani olleissa kertomuksissa unelmoitiin jopa ammattilaisuudesta. Ammattimainen pelaaminen voi tuoda mukanaan suuria voittoja ja toteuttaa unelmaa makeammasta elämästä, jossa voi matkustella ja ostella kalliita tavaroita. Yksittäinen voitto ei useinkaan riitä tyydyttämään nuoren miehen voitonnälkää. Aletaan tavoitella uutta ja suurempaa voittoa. Häviämisellä on merkittävä vaikutus pelikertojen lisääntymisessä. Tappion tultua hävitty summa yritetään voittaa takaisin uuden pelin avulla. Vähitellen päätyy oravanpyörään ja syntyy pakottava tarve, jota voi kuvailla selittämättömäksi pelihimoksi. Pelihimon kuvailtiin aiheuttavan vieroitusoireiden kaltaisia olotiloja, kuten levottomuutta ja polttavaa tunnetta. Näihin oireisiin kertomuksissa apu haetaan pelaamisesta. Rahojen loppuminen ei näytä hidastavan pelaamista. Rahoitus järjestyy pikavippejä ottamalla tai omaisuutta myymällä. Monta tekijää vaikuttaa yhdessä Peliriippuvuuden syntyyn vaikuttavat useat elämäntaustalliset tekijät ja houkutukset yhdessä. Kertomuksissa lapsuudessa aloitettu pelaaminen näyttää jatkuvan aikuisikään saakka. Kun siihen lisätään pelaamisen houkuttavuuden kasvattaminen esimerkiksi mainonnalla ja pelipaikkojen helpolla saavutettavuudella, riski peliriippuvuuden kehittymiseen on kasvanut. Jotkut pelaajista voivat kokea pelaamisen huuman jo ensimmäisellä kerralla, toisilta siihen vaaditaan useampi pelikokemus. Pelikertojen toistuessa saattaa käydä niin, että nuoren miehen elämään ei yksinkertaisesti mahdu muuta kuin pelaaminen. Aineistosta ilmenee, että rahapelaaminen vaikuttaa mielenterveyteen lisäämällä alakuloisuutta, masentuneisuutta ja itsemurha-ajatuksia. Peliriippuvuus tuo usein tullessaan velkoja, mikä puolestaan kasvattaa häpeää tilanteesta, johon on jouduttu. Häpe än taakka on suuri. Koetut lisätappiot voivat suistaa elämän raiteiltaan ja lisätä entisestään ongelmallista pelaamista. x LÄHTEITÄ: Frida Fröberg: Gambling among young people. A knowledge review. Swedish national institute of public health Mark Griffiths: Gambling technologies: Prospects for problem gambling. Journal of gambling studies 15/1999. Johanna Järvinen-Tassopoulos & Leena Metso: Pojat on pelimiehiä, tytöt rahapelien harrastajia. Vuoden 2007 ESPAD-koululaiskyselyn tulosten tarkastelua. Yhteiskuntapolitiikka 5/2009. Riitta Poteri & Jouni Tourunen: Asiakkaana ongelmapelaaja. Sininauhaliiton julkaisusarja 2/1995. Artikkeli perustuu Milla Anttosen Lapin yliopiston sosi aalityön pro gradu -tutkielmaan Rahapelien vetovoima näkökulmia nuorten miesten peliriippuvuuden muotoutumiseen. 10

11 Päihdeongelmaisen vangin oikeus valvottuun koevapauteen Valvottu koevapaus on yksi keinoista, joilla pyritään helpottamaan vankien sopeutumista vapauteen. Myös päihdeongelmaisella vangilla tulisi olla oikeus valvottuun koevapauteen. Valvottu koevapaus tai osa siitä voidaan toteuttaa päihdehoitolaitoksessa. Toistaiseksi mahdollisuutta on käytetty niukasti. LEENA SALMINEN x Kartoitin sosiaali- ja rikosseuraamusalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä, olisiko päihdehoitolaitoksissa toteutettavaa kuntoutusta mahdollista nykyistä enemmän kohdentaa päihteillä oireileviin vankeihin. Halusin erityisesti tietää, miten rikosseuraamusalalla työskentelevät työntekijät ja vapausrangaistustaan suorittavat vangit mieltävät mahdollisuuden valvotun koevapauden suorittamiseen Järvenpään sosiaalisairaalassa. Aineistonani olivat rikosseuraamusalan työntekijöille suunnatut kyselyt ja vankeusvangeille tehdyt haastattelut. Päihdeongelmainen vanki palveluverkoston väliinputoaja? Rangaistuskeskeinen huumepolitiikka, median luomat mielikuvat ja yleinen negatiivinen asenneilmasto vaikeuttavat päihdeongelmaisten vankien palvelunsaantia. Toisaalta heillä on suuri sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve: päihdeongelma on jo ehtinyt aihe uttaa erilaista yhteiskunnasta syrjäytymistä. Suurella osalla tuomiotaan suorittaneista vangeista on vaikeuksia saada asunto, tulla taloudellisesti toimeen ja ylläpitää ihmissuhteita. Haastatteluun osallistuneista vangeista moni oli menettänyt asuntonsa päihteidenkäytön seurauksena. Kaverisuhteet koostuivat kaikilla haastateltavillani lähes pelkästään päih- RODEO/Jiri Moucha 11

päihdetyön erikoislehti 4/2011

päihdetyön erikoislehti 4/2011 päihdetyön erikoislehti 4/2011 Päihderiippuvuus ja rikosseuraamukset Pitkäaikaisasunnottomuus voidaan poistaa Kuinka puhua päihteistä vanhuksen kanssa? Korvaushoidon kotiannokset ja väärinkäytön riski

Lisätiedot

Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN

Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN Päihdetyön erikoislehti 5 n 2014 VERTAISTUKEA HUOSTAANOTON JÄLKEEN HUUMEKUOLEMA MEDIASSA NIKOTIINI SIIRTYNYT UUSIIN TUOTTEISIIN 5 n 2014 Päihdetyön erikoislehti 16 6 TIIMI Päihdetyön erikoislehti, www.a-klinikka.fi/tiimi

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 5/2011

päihdetyön erikoislehti 5/2011 päihdetyön erikoislehti 5/2011 Terapeuttinen järkeily huumehoitojen taustalla Lähisuhde- ja perheväkivalta ja ongelmapelaaminen Iankaikkisia totuuksia alkoholista Korvaushoitopotilaiden ajatuksia hoidosta

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 2/2011

päihdetyön erikoislehti 2/2011 päihdetyön erikoislehti 2/2011 Eläkeikäisten alkoholinkäytöstä tulossa iso haaste palveluille Päihdetyö kutistumassa päihdesairauksien hoidoksi Osa nuorista syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle Työpaikkojen

Lisätiedot

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta.

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta. TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 2/2012 HUUGO Työelämän alkoholiohjelma LEVOTON vanhemmuus -malttamattomat lapset LOPPUUKO tupakointi? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 3/2011

päihdetyön erikoislehti 3/2011 päihdetyön erikoislehti 3/2011 Sikiöaikainen alkoholialtistus ja moraalikäsitykset Itseilmaisua kesäkurssilla Tuustaipaleella Lapsi sai äänen verkossa Käyttäjäyhdistys Ruotsissa: Älä omi ääntämme ASIAKASLÄHTÖINEN

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 4/2012

päihdetyön erikoislehti 4/2012 päihdetyön erikoislehti 4/2012 Huumehaittojen vähentäminen kenen asialla ja mitä seuraavaksi? Asumisen tuki vaatii uudenlaista osaamista Riippuvuuden arvoituksen jäljillä Korvaushoidossa moni nainen on

Lisätiedot

RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä

RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä Milla Anttonen Pro gradu tutkielma Syksy 2011 Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto

Lisätiedot

LÄHEISET TAAKKA VAI TUKI PÄIHDEHOIDOSSA? Päihdetyön erikoislehti 2 n 2015 KANNABIKSEN AMERIKAN-VALLOITUS

LÄHEISET TAAKKA VAI TUKI PÄIHDEHOIDOSSA? Päihdetyön erikoislehti 2 n 2015 KANNABIKSEN AMERIKAN-VALLOITUS LÄHEISET TAAKKA VAI TUKI PÄIHDEHOIDOSSA? Päihdetyön erikoislehti 2 n 2015 KANNABIKSEN AMERIKAN-VALLOITUS 2 n 2015 Päihdetyön erikoislehti SISÄLTÖ Päihdetyön erikoislehti, www.a-klinikka.fi/tiimi 51. vuosikerta

Lisätiedot

Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ

Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ 1/2011 www.elämäntapaliitto.fi Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ Valmisteltu lakiesitys ei riittävä Total Blocker -ämpärit käyttöön sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mikä toimii alkoholin markkinoinnin rajoittamisessa?

Lisätiedot

KOKEMUKSEN POLITIIKKAA. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä

KOKEMUKSEN POLITIIKKAA. Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Janika Lindström & Kimmo Kumlander (toim.) KOKEMUKSEN POLITIIKKAA Ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toipumisesta sekä päihdetyöstä Laurea Julkaisut

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi

KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville vesille Kuntouttava vankityö -ohjelman arviointi Liisa Virta 21.8.2013 Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 5/2013 KUVA Selville

Lisätiedot

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.)

Otsikko. Naisten kanssa. tehtävä päihdetyö. Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Naisten kanssa tehtävä päihdetyö Hilkka Lydén (toim.) Otsikko Esipuhe 1. Johdanto 2. Naiset ja päihteet Nainen ja alkoholi Ennaltaehkäisevä päihdetyö naisten parissa Miten keskustella naisen kanssa

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Henkilökuvassa 12 Tämän finnkampenin voittaa länsinaapuri 14 Kalle Björklid Vesilinjalla koko ikänsä 16 Pyövelistä parantajaksi

Pääkirjoitus. Henkilökuvassa 12 Tämän finnkampenin voittaa länsinaapuri 14 Kalle Björklid Vesilinjalla koko ikänsä 16 Pyövelistä parantajaksi Lehdessä käsitellään ajankohtaisia päihde- ja raittiusasioita, yhdistysten tapahtumia ja muuta Raittiuden Ystävien toimintaan liittyvää. Raittiuden Ystävät ry (RY) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton

Lisätiedot

Päihdetyön erikoislehti 2/2013. Hyvä katkaisuhoito. Asiakkaiden mielipiteitä. Korvaushoidon tuloksellisuus. Asiakastyöhön oppia simuloimalla

Päihdetyön erikoislehti 2/2013. Hyvä katkaisuhoito. Asiakkaiden mielipiteitä. Korvaushoidon tuloksellisuus. Asiakastyöhön oppia simuloimalla Hyvä katkaisuhoito Asiakkaiden mielipiteitä Päihdetyön erikoislehti 2/2013 Korvaushoidon tuloksellisuus Asiakastyöhön oppia simuloimalla 2/2013 Päihdetyön erikoislehti Eine Isotalo Äidin työssä 6 16 Tiimi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti?

Miten parantaa. sosiaalialan mainetta? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Koulutuksen uusi suunta. Valvooko valtio viisaasti? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2007 Koulutuksen uusi suunta Valvooko valtio viisaasti? Kokkolassa lastensuojelun kriisiryhmä poliisilaitoksella Sosialismin perintö Venäjän lastensuojelun taakkana

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

Päihteet ja ajokortti hoitoa vai ilmiantoja?

Päihteet ja ajokortti hoitoa vai ilmiantoja? Keskustelua korvaushoidosta Huumeet verolle innovatiivista huumepolitiikkaa Mistä terveysneuvonnassa puhutaan? Varhaista vuorovaikutusta tutkimassa Yalessa PÄIHDEALAN ERIKOISLEHTI 1 2005 Päihteet ja ajokortti

Lisätiedot

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI Tutkimus Pieksämäen ja Pieksänmaan 8- luokkalaisten tyttöjen päihteidenkäytöstä Kati Hanhonen Sari Itkonen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen

Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II. Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Tuula Purolehto Mia Räisänen CASE VILLE II Tapaustutkimus lapsuusperheen vaikeuksien vaikutuksesta asunnottoman miehen aikuisuuteen Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2009 DESCRIPTION Date

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Kun on pakko pelata s. 8

Kun on pakko pelata s. 8 1/2009 ADHD-liiton jäsenlehti Vintiöstä ADHDtiedon jakajaksi s. 6 Kun on pakko pelata s. 8 Mikä ihmeen Tyttöjen Talo? s. 10 1 1/ 2 0 0 9 s i s ä l l y s p ä ä k i r j o i t u s Tässä numerossa ADHD-liitto

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Hyvinvointiohjelma Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Sisältö 1. Kristillisdemokraattien hyvinvointipolitiikan arvot ja tavoitteet 2. Ikärakenteen muutos haastaa hyvinvointipalvelut 3. Hyvinvointierot

Lisätiedot

VANHEMPIEN 2 SANOMAT

VANHEMPIEN 2 SANOMAT VANHEMPIEN 2 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I Yksin ei voi kasvaa, eikä kasvattaa Opettajaksi opiskeleva Idols-tähti Lotta Sandholm:

Lisätiedot