HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖTYÖRYHMÄ, HR 23.2.2015"

Transkriptio

1 PoSoTe Henkilöstötyöryhmä / 2. kokous Aika klo Paikka KYS, rakennus 10, hallituksen kokoushuone, 1. kerros Osallistujat Poissa Matti Raatikainen, Leppävirran kunnanjohtaja, puheenjohtaja Ari Sopanen, Kaavin kunnanjohtaja, varapuheenjohtaja Janne Niemeläinen, Ylä-Savon SOTE, hallintojohtaja, jäsen Terttu Ruotsalainen, Kuopion kaupunki, henkilöstö- ja hallintopäällikkö, jäsen Pekka Poikolainen, PSSHP, henkilöstöjohtaja, jäsen Tuula Lukkarila, Siilinjärven kunta, henkilöstöpäällikkö, jäsen Riitta Antikainen-Lapveteläinen, PSSHP, pääluottamusmies Jyty, jäsen Hilkka Kontiainen, PSSHP, pääluottamusmies Tehy, jäsen Juha Pirskanen, Kuopion kaupunki, pääluottamusmies JHL, jäsen Merja Ohvo, Kuopion kaupunki, pääluottamusmies Super, jäsen Anu Muraja-Murro, PSSHP, pääluottamusmies JUKO, jäsen Tiia Hentunen, Kuopion kaupunki, pääluottamusmies JUKO, väliaikainen edustaja Seija Pärnänen, Kuopion kaupunki, henkilöstösuunnittelija, sihteeri Unto Murto, Rautavaaran kunta, kunnanjohtaja, varajäsen Ari Hukkanen, Vieremän kunnanjohtaja, varapuheenjohtaja Kreettastiina Isohanni-Niiranen, Varkauden kaupunki, hallintojohtaja, jäsen Helena Meyes, Rautavaaran kunta, vs. talous- ja kehittämisjohtaja, jäsen KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen Työryhmän puheenjohtaja Matti Raatikainen avasi kokouksen. Suoritettiin läsnä olevien esittely ja todettiin osallistujat. 2. Sihteerijärjestelyjen toteaminen Pääluottamusmies Tiia Hentunen ilmoitti toimivansa työryhmässä JUKO:n väliaikaisena edustajana siihen saakka kun toinen JUKO:n edustajista saadaan nimettyä. Tämä menettely hyväksyttiin. Sovittiin, että henkilöstöjärjestöt nimeävät edustajilleen henkilökohtaiset varajäsenet ja ilmoittavat tiedot työryhmän sihteeri Seija Pärnäselle. Kuopion kaupungin työnantajapalvelu on luvannut antaa PoSoTe henkilöstötyöryhmän käyttöön sihteerin tehtäviin henkilöstösuunnittelija Seija Pärnäsen työresurssia. Seija Pärnänen hoitaa sihteerin tehtävän oman toimensa ohella, mutta sen lisäksi säännöllinen työaika tulee ylittymään. Tehtävän laajuudesta johtuen on perusteltua, että Seija Pärnäselle maksetaan toimeksiannon ajalta lisävastuupalkkio. Koska Pärnäsen säännöllinen työaika tulee ylittymään, se tulee korvata KVTES:n määräysten mukaisesti. Sivu 1 / 5

2 Kuopion kaupungin työnantajapalvelu esittää, että sihteerin tehtävistä muodostuva edellä selostettu ylimääräinen kustannus sekä Seija Pärnäsen palkkakustannus työryhmien kokouksiin osallistumisajalta, voidaan laskuttaa PoSo- Te hankkeelta. Päätetään PoSoTe -hankkeelle tehtävästä esityksestä, että kaikkien valmistelutyöryhmien tarvitsemasta ja kustannuksia muodostavasta teknisestä sihteerityöstä aiheutuva kustannukset jaetaan kuntien kesken asukaslukujen suhteessa. Esitys toimitetaan jatkovalmisteluun hankejohtaja Tarja Miettiselle. Päätettiin esittää PoSoTe hankkeen päätöksentekoon henkilöstötyöryhmän esitys sihteerityöstä aiheutuvien kustannusten jakamisesta. Esitys toimitetaan hankejohtaja Tarja Miettiselle. 3. Työsuunnitelma ja aikataulutus Valmistelutyöryhmän ehdotus: ke tietopyyntöjen toimittaminen organisaatioille pe tietoaineiston palautus ke klo valmistelutyöryhmä (vara-aika tarvittaessa) ke klo valmistelutyöryhmä pe klo henkilöstötyöryhmän 3. kokous, väliraporttiluonnos ti klo 8.00 henkilöstötyöryhmän 4. kokous, väliraportti Tietoaineistot pyydetään palauttamaan työryhmän sihteerille Sihteeri kokoaa aineistosta tiedot väliraporttiin. Valmistelutyöryhmän aikatauluehdotus hyväksyttiin. Todettiin, että toimeksiannon mukaan väliraportin tulee valmistua ja loppuraportin Selvityksen piirissä olevat organisaatiot Uusien sote-alueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa ja palvelujen tuottamisesta vastaavien kuntayhtymien vuoden 2017 alussa. Nykyisten kuntien ja kuntayhtymien sote-henkilöstö siirtyy hallinnollisesti tuotantovastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien palvelukseen. Todetaan selvityksen piirissä olevat kunnat, kuntayhtymät ja liikelaitokset: Kunnat 19 (20?) kpl: Kuopio, Siilinjärvi, Iisalmi, Kiuruvesi, Keitele, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Vieremä, Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Juankoski, Kaavi, Rautavaara, Tuusniemi, Varkaus ja Leppävirta (Joroinen?) Kuntayhtymät 3 kpl: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Ylä-Savon SOTE (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä), Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä (Suonenjoki ja Rautalampi) Liikelaitokset 1 kpl: Kysteri (Juankoski, Kaavi, Keitele, Leppävirta, Pielavesi, Rautavaara, Tervo ja Vesanto) Sivu 2 / 5

3 Pyydetään organisaatioita ilmoittamaan yhteyshenkilönsä HR -työryhmän ja organisaation välisen tietojen vaihtoon. Kokouskutsun liitteenä oleva yhteenveto organisaatioiden yhteystiedoista on tehty oletuksella, että työryhmän jäsenet toimivat oman organisaationsa yhteyshenkilönä. Muiden organisaatioiden osalta oletuksena on, että organisaation hallintojohtaja tai vastaava toimii yhteyshenkilönä. Asukaslukutieto on Pohjois-Savon liiton ennakkotieto. Organisaatioiden ilmoittamat mahdolliset muutokset päivitetään yhteenvetoon. Todettiin, että PoSoTe alueen organisaatioilla ei ole mahdollisesti tietoa valmistelutyöryhmien työn käynnistymisestä ja väli- ja loppuraporttien laatimiseksi suoritettavasta tiedonkeruusta. Päätettiin esittää hankejohtaja Tarja Miettiselle, että Pohjois-Savon liitto tiedottaa keskitetysti organisaatioille tulevasta tiedonkeruusta. Tiedote tulisi lähettää nopealla aikataululla, koska henkilöstötyöryhmän tietopyyntö toimitetaan organisaatioille jo ke Todettiin selvityksen piirissä olevat organisaatiot. Joroisten kunta on jäsenenä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä ja on mukana sekä Pohjois-Savon että Etelä-Savon selvityksessä. 5. Väliraportin sisältö Valmistelutyöryhmä ehdottaa, että kireästä aikataulusta johtuen väliraportin sisältö rajataan käsittämään seuraavat nykytilan kuvaukset: o HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ SOPIMUSALOITTAIN (eriteltynä vakinaiset ja määräaikaiset, ilman työllistämisvaroin palkattua henkilöstöä) o BRUTTOPALKKASUMMA JA HENKILÖSIVUKULUT VUONNA 2014 (ilmoitetaan erillisinä lukuina) o VARHAISELÄKEMENOPERUSTEISET MAKSUT VUONNA 2014 o HENKILÖSTÖRAKENNE SOPIMUSALOITTAIN (henkilömäärä/tehtävänimike) o KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALKKAUSJÄRJESTELMÄT (on/ei käytössä) (työn vaativuuden arviointi, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi, tulospalkkaus jne) o OSAAMISKARTOITUSTEN NYKYTILA (tehty/osittain tehty/ei tehty) o PAIKALLISTEN SOPIMUSTEN LUKUMÄÄRÄ Sivu 3 / 5

4 (sopimukset työajasta/palkkauksesta/muut sopimukset) o HR-HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ SOTE:SSA (HTV) VUONNA 2014 o TALOUSHALLINNON HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ SOTE:SSA (HTV) VUONNA 2014 o PALKKAPUSSIEN LUKUMÄÄRÄ SOPIMUSALOITTAIN VUONNA 2014 o TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2014 (tarvittaessa kustannukset voidaan kohdistaa henkilöstömäärien suhteessa sote palveluihin organisaation sisällä) o HENKILÖSTÖEDUT/VIRKISTYS JA TYKYTOIMINTA (järjestämistavat, /hlö/vuosi) o KÄYTÖSSÄ OLEVAT HR-JÄRJESTELMÄT o LUOTTAMUSMIESTEN LUKUMÄÄRÄ JA AJANKÄYTTÖ PÄÄSOPIJA- JÄRJESTÖITTÄIN (päätoimiset henkilöä/tuntia ja sivutoimiset henkilöä/tuntia) o ELÄKEPOISTUMAENNUSTE , (64 vuotta täyttäneet/täyttävät hinnoittelutunnuksittain) Päätettiin hyväksyä valmistelutyöryhmän ehdotus luetteloon punaisella tekstillä tehdyillä täydennyksillä/muutoksilla ja poistamalla yliviivatut kohdat. Todettiin, että perustoimeentulotuen myöntäminen siirretään vuoden 2017 alussa Kelan tehtäväksi. Sovittiin, että toimeentulotuen perusosan myöntämiseen liittyvät tehtävät eritellään raporteissa. 6. Organisaatioilta kerättävät tiedot Valmistelutyöryhmä ehdottaa, että väliraporttiin tarvittavan tietoaineiston keruussa käytetään Excel taulukkolaskentaohjelmaa siten, että kukin organisaatio o tallentaa tietonsa Janne Niemeläisen (Ylä-Savon SOTE) laatimaan tiedonkeruulomakkeeseen ja o tulostaa palkkajärjestelmästä raportin sote-henkilöstöstä per muuntaen sen muokattavaan Excel-muotoon. Palkkatietoraportista tulee ilmetä seuraavat tiedot (sarakkeet): A. Nimi B. Tehtävänimike C. 64 v. täyttymisvuosi vuosilta D. Palvelussuhteen luonne (vakinainen/määräaikainen) E. Työaikaprosentti F. Työaikamuoto G. Virka-/työsopimussuhde H. Sopimusala I. Hinnoittelutunnus Sivu 4 / 5

5 J. Tehtäväkohtainen palkka K. Työkokemuslisä (KVTES ja LS), ammattialalisä (TS) L. Muut palkanosat yhteensä M. Varsinainen palkka Päätettiin hyväksyä valmistelutyöryhmän ehdotus luetteloon punaisella tekstillä tehdyillä täydennyksillä/muutoksilla. Sovittiin, että toimeentulotuen perusosan myöntämiseen liittyvät tehtävät eritellään raporteissa. 7. Henkilöstötyöryhmän valmisteluaineiston julkaiseminen PoSoTe hankkeen www-sivuilla osoitteessa on mahdollista julkaista työryhmän työskentelyn aineistoa reaaliaikaisesti. Päätetään aineiston julkaisemisesta. Päätettiin, että työryhmän muistiot ja raportit julkaistaan hankkeen wwwsivuilla. 8. Seuraavan kokouksen ajankohta Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi pe klo Paikka: Savotalo (PETE:n hallintorakennus), Tulliportinkatu 17 B, 3. kerros, neuvotteluhuone 313, Kuopio. 9. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Matti Raatikainen puheenjohtaja Seija Pärnänen sihteeri Sivu 5 / 5

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti.

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti. Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 19.3.2015 PoSoTe talous ja rahoitus työryhmä/ 2. kokous Aika keskiviikko 18.3.2015 klo 13.00 13.55 Paikka Läsnä Poissa KYS/ rak. 10, 1. krs. hallituksen kokoushuone Vesa Lötjönen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010

PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI PÖYTÄKIRJA Ohjausryhmä 11.3.2010 Aika: torstai 11.03.2010 klo 18.00-20:25 Paikka: Mynämäen kunnanvirasto, valtuustosali Ohjausryhmän jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015

PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä. Väliraportti 15.4.2015 1 PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä Väliraportti 15.4.2015 2 Sisällys 1 Hankkeen tausta... 3 2 Tavoite... 4 3 Työryhmän tehtävät... 4 3.1 Talouspalveluiden järjestäminen... 4 3.2 Kuntien laskutus... 5

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

9G 1 13 HYVÄ ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTA

9G 1 13 HYVÄ ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNTA r LIPERIN KUNTA Tuustaipaleentie 720, 52740 Tuustaipale Puhelin (vaihde): 020 703 2900, päivystys 020 703 2914 www.tuustaipale.fi utaaritunnus 9G 1 13 11.4.2013 HYVÄ ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2009 ======================== 80 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS 81 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 82 s. 4 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 8 23.01.2012 Kunnanvaltuusto 6 27.02.2012 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN K.hall. 8 Liitteet 1 ja 2 Uuden Oulun taloustiimi: Oulun talous ja strategia -ryhmän

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki)

Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (14) TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TUTKI AIKA 18.03.2015 klo 13:00-14:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, kokoushuone 3, P-krs (Haartmaninkatu 8, 00290 Hki) OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus

1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA TOHMAJÄRVEN KUNNAN IRTISANOUTU- ESSA KESÄLAHDEN, KITEEN JA TOHMAJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2013 20.8.2012 1 (8) 1 Sopijaosapuolet 2 Sopimuksen

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 18.5.2009 klo 09.00-12.35 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 18.7.2014 klo 15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 14.7.2014 Nro 5 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot