KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5"

Transkriptio

1 Kuva: Öljyalan Keskusliitto Kuva: Sievin Jalkine Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisu Talouselämässä KASVUA standardeilla Tuulen ja tuiskunkin se kestää Standardit ovat keskeisessä asemassa, kun rakennustuoteasetusta sovelletaan kansallisiin tarpeisiin. - Soveltamisstandardia tarvitsevat niin suunnittelija, rakennusvalvoja kuin tuotteen ostaja, sanoo Rakennustuoteteollisuus RTT:n johtaja Antti Koponen. SIVUT 4-5 Edelläkävijän tukena - Standardit vauhdittavat ja yhtenäistävät markkinoiden toimintaa muun muassa tuotannon, myynnin, autojen valmistuksen sekä pakokaasuvaatimusten näkökul masta, sanoo Helena Vänskä, Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja. SIVU 3 Pitoa kehitystyöhön Yksi Sievin Jalkineen menestyksen kulmakivistä on jatkuva tuotekehitys. Yritys hyödyntää aktiivisesti hallintajärjestelmä- ja tuotestandardeja. SIVU 7 Julkaisun toteutus Nystig Oy

2 Kuva: Lindén/Öljyalan Keskusliitto Kuva: Rodeo Kuva: SFS ry Kuva: Timo Kanavaranta Biopohjaista vai ei? Standardisointi on tylsää vai onko? Ja vastaus heti näin alkuun ei ole! Standardisointi on kylläkin pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa, mutta niin on moni muukin asia, joka tuottaa siihen osallistuville sidosryh mille hyötyä pitkällä tähtäyksellä. Tämän lehden artikkelit kertovat konkreettisin esimerkein siitä, miten suomalaiset yritykset eri aloilta ja eri kokoluokista ovat osallistumalla standardisointityöhön ja käyttämällä standardeja toiminnassaan saaneet siitä merkittävää hyötyä. Standardisointiin aktiivisesti osallistuva yritys vaikuttaa oman toimialansa kehittymiseen ja varmistaa paikkansa eturivissä. On pidettävä huolta siitä, että oma tuote ja teknologia huomioidaan uusissa standardeissa, jotka määrittävät tulevaisuuden markkinoita. Standardit ovat kaupankäynnin yhteinen kieli. Standardeja toiminnassaan hyödyntävä yritys saa hyviä työkaluja eri sidosryhmien sille asettamien vaatimusten täyttämiseen, toimintaympäristönsä muutosten hallintaan ja toimintansa ja tuotteidensa laadun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Tylsääkö? Ei vaan tärkeää standardisoinnin hyödyntäminen on yrityksen ylimmän johdon strateginen valinta. Pekka Järvinen, toimitusjohtaja SFS ry Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh , Biopohjaisten tuotteiden standardisoiminen tuo selkeät pelisäännöt uudelle alalle. Biopolttoaineet Vankkaa osaamista Korkealaatuisten nestemäisten biopolttoaineiden valmistuksessa maamme lähtökohdat ovat erinomaiset huippuosaamisen ja raaka-aineiden ansiosta. Panostamme edistyksellisten, erityisesti jäte-, tähde- ja Tarve määritellä standardien avulla biopohjaisia tuotteita on Stora Enson Biojalostusyksikössä toimivan johtaja Timo Heikan mukaan hyvä osoitus nykyaikaisten tuotantoketjujen monimutkaisuudesta. Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpi tietää mitä tarkoitetaan, kun puhutaan biopohjaisista tuotteista. Uusiutuvuus ja orgaaninen alkuperä ovat esimerkkejä väitteistä, joita tuottajat voivat esittää tai vaatimuksista, joita kuluttajat voivat tuotteilta odottaa. Ketjun alussa raaka-aine voi olla 100-prosenttisesti biopohjaista. Kun raaka-ainetta tai tuotetta jatkojalostetaan, tulee entistä vaikeammaksi todeta, onko tuote enää biopohjainen tai kuinka suuri osa siitä on biopohjaista. Esimerkiksi biopohjaisuuteen liittyvät väittämät edellyttävät tarkkaa määrittelyä siitä, mitä kaikkea tuote sisältää. Monimutkaiset komposiitit ja biomuovit ovat esimerkkejä tuotteista, joiden määrittely voi olla tarpeen. Valmiilla ladulla helppo hiihtää Biopohjaisten tuotteiden standardisointityö aloitettiin Euroopassa vuonna 2011 osana EU:n Lead market -hanketta. Kyseessä on horisontaalistandardisointi, joka perustuu kahteen EU:n komission antamaan mandaattiin. Työstä vastaa eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä puupohjaisten biopolttoaineiden tuotantoon sekä täysin uusien raaka-aineiden kehittämiseen. Edelläkävijyydessä on haasteensa. Uudentyyppiset tuotteet kohtaavat usein ongelmia markkinoillepääsyssä. Standardit vauhdittavat ja yhtenäistävät markkinoiden toimintaa. Myös loppukuluttaja hyötyy yhteisesti sovitusta tuotelaadusta, jonka toimivuuteen voi luottaa. Eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin polttoaineiden standardisointityö kokoaa saman pöydän ääreen auto-, öljy- ja biopolttoainealan sekä muut toimijat. Parhaillaan viimeistellään esimerkiksi kestävyyskriteeristandardeja eli polttoaineiden Mikäli yritys haluaa vaikuttaa ja osallistua standardisointiin, mukaan pääsee ottamalla yhteyttä SFS:ään tai suoraan alaa edustavaan toimialayhteisöön. Lue lisää sivulta 7. ja bionesteiden tuotannon kestävyyskriteereitä energiasovelluksiin. Kestävyyskriteeristandardia bioenergialle valmistellaan biopolttoaineiden osalta myös kansainvälisessä ISO-järjestössä. Eurooppalaisen standardointityön lievä etunoja tarjoaa hyvän mahdollisuuden monistaa eurooppalaisia standardeja kansainvälisellä foorumilla. Timo Heikka on aktiivisesti mukana biopohjaisten tuotteiden standardisoinnissa. CENissä tekninen komitea CEN/TC 411, jonka työhön mm. Standardisoimisliiton toimialayhteisö Kemesta ry on aktiivisesti osallistunut. Komitean tehtäviin kuuluu laatia perusvaatimukset kestävän kehityksen mukaisesti tuotetuille biopohjaisille tuotteille. Samalla kehitetään tuotteiden arviointiin tavat, määritelmät, periaatteet ja kriteerit. Ensimmäiset komitean valmistelemat standardit julkaistaan ensi vuonna. Heikan mielestä biopohjaisten tuotteiden standardisointi on erittäin tärkeää, koska se selkeyttää pelisääntöjä suhteellisen uudella alalla. Käynnissä olevaa työtä voidaan verrata ladun aukaisuun. Valmiilla ladulla on huomattavasti helpompi hiihtää kuin umpihangessa. Läpinäkyvyys tärkeää Standardi on luonteeltaan vapaaehtoinen suositus - ei lakisääteinen, mutta viranomaiset saattavat kuitenkin edellyttää standardien käyttöä. Standardien mukainen toiminta on liiketoiminnassa usein käytännössä välttämätöntä, sillä tuote- ja arvoketjussa mukana olevat liikekumppanit edellyttävät hyvin usein standardisoituja tuotantomenetelmiä sekä niiden vaatimukset täyttäviä tuotteita. Standardisoinnilla on vaikutusta myös biopohjaisten tuotteiden ja niitä valmistavien yritysten maineeseen loppukäyttäjän silmissä. Nykypäivänä läpinäkyvyys on yhä tärkeämpää ja valmistajien täytyy kyetä osoittamaan asiakkaalle, että tuote on valmistettu kestävästi. Tämä koskee koko tuotantoketjua. Helena Vänskä, Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja 2 3

3 Kuva: Rodeo Kuva: Janne Suhonen / valtioneuvoston kanslia Standardisointi avaa Euroopan sisämarkkinat suomalaisille rakennustuotteille - On erittäin tärkeää, että kohteessa käytetään vain siihen soveltuvaa tuotetta, sanoo RTT:n johtaja Antti Koponen. Standardit ovat menestyksen perusta rakennusalalla. CE-merkinnän paikallisia sääntöjä hiotaan parhaillaan. CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että rakennustuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mu- kaisesti. Harmonisoitu tuotestandardi ilmoittaa tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet ja muut vaatimukset. Vientiyrityksille CE-merkinnästä on suurta hyötyä, koska ne voivat nyt osallistua eurooppalaisiin tarjouskilpailuihin tarvitsematta hyväksyttää tuotteitaan erikseen kohdemaassa. Näin päästään eroon kansallisista, päällekkäisistä viranomaisten hyväksyntämenettelyistä. Ja eurooppalaiset sisämarkkinat avautuvat myös suomalaisille rakennustuotteille, sanoo johtaja Antti Koponen Rakennustuoteteollisuus RTT:stä. CE-merkinnästä hyötyy myös ostaja, kun ei tarvitse luottaa enää yksin valmistajan sanaan. CE-merkinnän pitkä tie CE-merkintä on ollut pakollinen jo pitkään useissa tuoteryhmissä. Ensimmäisenä se otettiin käyttöön leluissa vuonna Suomessa lelujen merkintä tuli pakolliseksi ETA-sopimuksen myötä vuonna Sähkölaitteissa ja koneissa merkintää on vaadittu vuoden 1995 alusta lähtien. Suurin osa EU-jäsenvaltioista oli säätänyt CE-merkinnän pakolliseksi myös rakennustuotteissa EU:n rakennusdirektiivin mukaisesti. Suomi sen sijaan oli tulkinnut mm. Ruotsin ja Englannin tavoin direktiiviä siten, ettei CE-merkintää ole pakko käyttää. Euroopan komissio harkitsi useaan otteeseen oikeudellisia toimenpiteitä näitä maita vastaan, mutta tuli aina siihen tulokseen, että se voi hävitä jutun ja antoi asian olla, vuodesta 1995 rakennusmääräysten parissa työskennellyt Koponen kertoo. Kun direktiiviä ei saatu voimaan kaikissa jäsenmaissa oikeussalin kautta, EU:ssa päätettiin korvata se heinäkuun alussa voimaan tulleella Nykyään noin 80 prosenttia kaikista rakennustuotteista on CE-merkittävä. rakennustuoteasetuksella. Nyt noin 80 prosenttia kaikista rakennustuotteista on CE-merkittävä. Rakennustuoteasetuksen voimaantulo tuo uusia vaatimuksia kaikissa EU-maissa, sillä siihen sisältyy uusi tuotteen suoritustasoilmoitus DoP, joka korvaa aiemmin käytössä olleen valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. DoP-malleja esitetään RTT:n ylläpitämällä hen helpdesk-nettisivulla. Sivuston laatimisesta ovat vastanneet SFS:n rakennussektorin standardisoinnin toimialayhteisöt. Sivustolta löytyy tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä sekä harmonisoiduista tuotestandardeista. Paikalliset vaatimukset Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa muiden tuotteiden merkinnästä siten, ettei se automaattisesti takaa kansallisten määräysten täyttymistä. Suomessa ollaankin nyt laatimassa kansallisia soveltamisstandardeja, jotka täydentävät eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja. Rakennustuoteasetuksen ja kansallisten määräysten yhteensovittaminen on Koposen mukaan todella tarpeellista. Soveltamisstandardia tarvitsevat niin suunnittelija, rakennusvalvoja kuin tuotteen ostaja. On erittäin tärkeää, että kohteessa käytetään vain siihen soveltuvaa tuotetta. Pelkkä CE-merkki ei sitä yksin osoita. Kilpailuetua ja asiakaspalvelua Rakennusalalla erilaisten säädösten noudattaminen ja standardien käyttö on edellytys menestyksekkäälle toiminnalle. Pelkkä standardin käyttäminen ei kuitenkaan riitä, vaan se pitää myös todentaa. Esimerkiksi Isover kertoo selkeästi ja näyttävästi kotisivullaan tuotteiden ominaisuuksista, ja kävijän on helppo ladata sieltä esim. tuotteen suoritustasoilmoitus. Esimerkki valmistajasta, joka on aktiivisesti hyödyntänyt CE-merkintää markkinoinnissaan, on Wienerberger. Yrityksen kotisivun hakukoneella voi kätevästi löytää tarjolla olevien tiilituotteiden CE-suoritustasoilmoituksen tai CE-vaatimuksenmukaisuustodistuksen. henhelpdesk auttaa Heinäkuun alusta kokonaisuudessaan voimaan tulleen rakennustuoteasetuksen soveltamisessa standardit ovat keskeisessä asemassa. Rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja koskevalla sivustolla on tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä sekä yksityiskohtaiset tiedot harmonisoiduista tuotestandardeista. Tietoa CE-merkinnästä löytyy myös ympäristöministeriön kotisivulta Myös Euroopan komission www-sivuilta löytyy paljon tietoa: enterprise/sectors/construction. Linja-autojen palot kuriin Liikenteen turvallisuusvirasto on arvioinut, että linja-autopaloja sattuu Suomessa noin kerran viikossa. Uusi standardi SFS 5997 auttaa linja-auto palojen ennaltaehkäisemisessä. Se sisältää ohjeet automaattisten sammutusjärjestelmien toteuttamiseen moottoritilassa sekä ohjeet järjestelmien suunnitteluun, käyttöönottoon ja huoltoon. ISO IEC27001 Tietoturvallisuuden standardi uusiutuu Standardi ISO/IEC on juuri uusittu. Tätä standardia käytetään, kun halutaan kehittää organisaation tietoturvallisuutta. Uusi kansainvälinen tietosuojastandardi julkaistiin kesällä Myös suomalaiset sidosryhmät ovat olleet mukana laatimassa kesällä julkaistua tietosuojastandardia SFS-ISO/ turvallisuusintressitkin ja johon kaikki keskeisimmät toi- joka huomioi niin tietosuojan, internetin vapauden kuin IEC 29100, jossa määritellään henkilötietojen suojaamisen pääpiirteet eli tietosuojan yleinen terminologia, malli voi olla mahdotonta, sanoi ulkoministeri Erkki Tuomioja mijat todella sitoutuisivat, on erittäin vaikeaa, mutta se ei ja periaatteet. suurlähettiläskokouksen puheessaan elokuussa Sellaisen kansainvälisen normiston aikaansaaminen, 4 5

4 Kuva: Uponor Infra Oy Kuva: Uponor Infra Oy Mitä yhteistä on pyramideilla ja muoviputkilla? Egyptin pyramidien rakentajat huomasivat, että työ käy sujuvammin, kun kivien valmistustapa, mitat ja muoto yhtenäistetään - siis standardisoidaan. Ilman tätä havaintoa Egyptissä huhkittaisiin todennäköisesti vieläkin. Vaikka vertaus hieman ontuukin, sama koskee muoviputkia. Ilman standardisointia niiden käyttö rakentamisessa olisi huomattavasti vaikeampaa. Ja hankalaa se olikin aina 1990-luvun alkuun saakka. Voi sanoa, että Euroopassa elettiin tuolloin sekavissa tunnelmissa, mitä muoviputkiin tulee. Lähes kaikki oleelliset standardit olivat kansallisia, ja tilanne koettiin yhdentyvässä Euroopassa vakavaksi kaupan esteeksi. Niinpä EU ja EFTA antoivat muoviputkien standardisoinnin luomisen eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin huoleksi. CEN siirsi vastuun tekniselle komitealleen CEN/ TC 155, joka on yksi CENin kolmestasadasta teknisestä komiteasta. Komitean puheenjohtajana toimi pitkään Suomen Muoviteollisuus ry:n nyt eläköityvä asiamies Karl-Johan Ström. Uponor Infra Oy:n Suomen myyntiyksikön päällikön Jani Kakon (kuvassa) mielestä standardeilla on ollut merkittävä osuus siinä kehityksessä, jossa muoviputket ovat vallanneet markkinat betonilta ja teräkseltä. Vesijohtoputkista muoviputkien osuus on tällä hetkellä n. 90 % ja viemäriputkista vastaavasti n. 60 %. Muoviputkien käyttö alkoi yleistyä 1960-luvulla ja siirtyminen muista materiaaleista muoviin tapahtui melko nopeasti. Standardisointityön alettua markkinaosuus vain jatkoi kasvuaan. Standardeja noudattamalla järjestelmien valmistajat varmistavat omalta osaltaan järjestelmien yhteensopivuuden ja loppukäyttäjän kannalta vaaditut toiminnalliset ominaisuudet. Standardisointiin osallistuvista Standardisointityön alettua markkinaosuus vain jatkoi kasvuaan. asiantuntijoista yli puolet tulee yrityksistä, jolloin standardien laatimisessa on käytössä viimeisin tieto markkinoilta, Kakko sanoo. Nykyisin CENin standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi EU- ja EFTA-maissa ja niiden kanssa ristiriitaiset standardit kumotaan. Näin myös muoviputkien standardit julkaistaan ja jokainen maa ottaa ne käyttöön. Maailmanlaajuisista standardeista vastaa kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO. Suomen asiaa CENissä ja ISOssa ajaa Standardisoimisliiton toimialayhteisö Muoviteollisuus ry. Se huolehtii alansa edustajana siitä, että Suomessa käytettävä standardikokoelma vastaa maan tarpeita ja sisältää kansainvälisten ja eurooppalaisten sopimusten edellyttämät kansalliset standardit. Täältä niitä saa Standardeja ja aiheeseen liittyviä käsikirjoja ja julkaisuja voi ostaa kätevästi kellon ympäri SFS:n verkkokaupasta sales.sfs.fi tai asiakaspalvelusta numerosta arkisin klo 8 16 tai sähköpostitse osoitteesta Standardeja voi myös käyttää SFS ON- LINE-palvelun kautta, jolloin oma standardikokoelma on aina ajan tasalla Internetissä. Pitoa standardeista - Standardit antavat turva- ja ammattijalkineiden tuotekehitykselle selkeät suuntaviivat, sanoo Sievin Jalkineen toimitusjohtaja Juha Jokinen. Turva- ja ammattijalkineiden valmistukseen keskittynyt Sievin Jalkine Oy on alansa edelläkävijä. Ensimmäisenä eurooppalaisena turvajalkinevalmistajana otti käyttöön ensimmäisenä myös CE-merkinnän turvajalkinemallistolleen. Yritys otti käyttöön ensimmäisenä myös CE-merkinnän turva- Kuva: Sievin Jalkine Oy Kuvat: Sievin Jalkine Oy Vaikka nahkajalkineiden valmistus on vähentynyt Suomessa, Sievin Jalkine on onnistunut lisäämään tuotantoaan. Toimitusjohtaja Juha Jokisen mukaan yksi menestyksen kulmakivistä on ollut jatkuva tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen. Yritys on hyödyntänyt jo pitkään erilaisia hallintajärjestelmä- ja tuotestandardeja. Kun tuotteen tulee täyttää tietyt standardit, suunnittelu saa selkeät suuntaviivat. Toisaalta joskus käy myös niin, että ne suitsivat suunnittelijoiden luovuutta, koska ne ohjaavat tietyntyyppisen tuotteen kehittämiseen tai rajaavat pois mahdollisia vaihtoehtoja, Jokinen sanoo. jalkinemallistolleen luvun alussa perustettu pohjoispohjalainen Sievin Jalkine uskoo kotimaiseen työhön, sillä kaikki sen jalkineet valmistetaan Suomessa. Tällä hetkellä tuotannosta puolet menee vientiin. Toimitusjohtaja Juha Jokisen (kuvassa) mielestä jalkineita koskevien standardien hyödyntäminen on helpottanut niin kotimaista kauppaa kuin vientiä. Standardisointi vähentää viennin teknisiä esteitä niillä markkina-alueilla, joissa käytetään samoja standardeja ja hyväksytään samat testisertifikaatit. Mikäli haluamme mennä sellaisille markkinoille, joilla on voimassa meiltä poikkeavat standardit, joudumme testauttamaan tuotteet kohdemarkkinoiden vaatimusten mukaisesti, Jokinen selvittää. Asiakkaan näkökulmasta standardit eivät ole vähäpätöinen asia. Ne varmistavat tuotteiden laadun ja tarkoituksenmukaisuuden. Standardit helpottavat asiakkaan päätöksentekoa tuotteen valinnassa. Ne hyödyttävät loppukäyttäjää, koska ostaessaan standardinmukaisen tuotteen hän tietää saavansa tarkastetun, turvallisen ja toimivan jalkineen. Osallistu standardisoimistyöhön - se kannattaa! Mikäli yritys haluaa vaikuttaa ja osallistua standardisointiin, mukaan pääsee ottamalla yhteyttä SFS:ään tai suo raan alaa edustavaan toimialayhteisöön. SFS ja sen toimialayhteisöt perustavat seurantaryhmiä ja komiteoita sidosryhmiä kiinnostaville alueille. Komitean ja seurantaryhmän jäsenyys on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita seuraamaan toimialan standardisointia ja vaikuttamaan standardien sisältöön. 6 7

5 Kuva: J. Alanko/SFS Kuva: Kone Oyj Kuva: Haastateltavan arkisto Standardit kovassa käytössä KONE. Hissimaailmassa turvallisuustason ylläpito on ensisijaista. - Jos ei toimita standardien mukaan, toiminta on laadutonta, kiteyttää Ari Ketonen, joka osallistuu aktiivisesti hissistandardien kehitystyöhön Kone Oyj:n vanhempana asiantuntijana. - Kansainvälisillä markkinoilla standardeilla on iso merkitys. Standardit mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin eri tahojen kanssa, Ketonen sanoo. INNOVATION NETWORKS. Suomessa toimii yli konsulttia, jotka neuvovat yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä. Toiminnan laadun takaamiseksi on laadittu tämän palvelun ostamista ja myymistä helpottava standardi. - Liikkeenjohdon konsultit LJK ry:n puheenjohtajana olen ollut mukana seuraamassa viime vuonna julkaistun standardin kehittämistä. Sovellan sitä myös omassa työssäni, kertoo Timo Silén liikkeenjohdon konsulttitoimisto Innovation Networks Oy:stä, joka aloitti toimintansa vuonna Ketosen kollega Ari Kattainen jatkaa: - Kaikista maailman uusista hissi- ja liukuporrastoimituksista yli puolet myydään nykyään Aasian alueelle. Euroopan hissistandardeilla on nyt vankka ja luja sija Kiinan ja Aasian markkinoilla, mutta jos kehitystyö pysähtyy, paikalliset standardit voivat ajaa ohitse. Suomen tuleekin ehdottomasti pysyä standardisoinnin kehityksen etunenässä eurooppalaisten tahojen kanssa. - Uusi standardi antaa oikein tulkittuna selkeät toimintamallit aina tarjouksen teosta toteutukseen. Myös suuret ostajat, kuten Hansel, hyötyisivät tämän standardin käytöstä. Uskon, että kun tieto standardista leviää, siitä TIESITKÖ, että standardisointiin voi osallistua kuka tahansa? Katso lisätiedot: tulee alallamme yhtä itsestäänselvä standardi kuin esimerkiksi organisaatioiden käyttämä ISO standardi. SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION. Standardeilla on erittäin suuri merkitys työssämme. Tuotteiden pitää ehdottomasti olla määräysten mukaisia, kertoo Mika Luukko, joka työskentelee tuoteturvallisuuden kehitysasiantuntijana Sandvik Mining and Construction Oy:ssä. - Erityisesti kansainväliset standardit ovat meille tärkeitä, sillä suurin osa tuotteistamme menee vientiin. Hän kertoo yrityksen osallistuvan aktiivisesti kansainvälisten komiteoiden työhön. - Niin meitä kuin asiakkaitamme kiinnostaa suuresti turvallisuuden kehittäminen, joten standardisoimistyöhön osallistuminen jatkuu aktiivisesti. Tuotetarjontaamme liittyvien standardien kehittäminen on kilpailutekijä. TIKKURILA. Tuotekehitysjohtaja Seija Varila kertoo standardien vaikuttavan erityisesti tuotteiden luotettavuuteen ja uskottavuuteen. Tikkurila Oyj on osallistunut aktiivisesti esimerkiksi puupintojen ulkomaaleja koskevan eurooppalaisen standardin EN 927 laadintaan (SFS-tiedotus 5/2012). Lue koko artikkeli: Tikkurilaoyj.pdf.

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille

CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa

Lisätiedot

Conformité Européenne.

Conformité Européenne. Conformité Européenne. 11.3.2014 CE-merkintä, harmonisoitu tuotestandardi CE-merkinnällä tuotteen valmistaja tai valtuutettu edustaja ilmoittaa viranomaisille, että tuote täyttää Euroopan unionin direktiivien

Lisätiedot

EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010. hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT

EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010. hen Help Desk. Antti Koponen Rakennusteollisuus RT EUROKOODI 2010 SEMINAARI 25.11.2010 hen Help Desk Antti Koponen Rakennusteollisuus RT Rakennussektorin standardisointi Keskeiset standardisointialueet: - rakennustuotteiden CE-merkintään johtavat yhdenmukaistetut

Lisätiedot

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 Usein kysytyt kysymykset: CE-merkintä Kohderyhmä: valmistaja 1. Mikä on CE-merkintä? Kiinnittämällä rakennustuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki

Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Eurooppalainen standardisointi Eri julkaisuvaihtoehdot standardi vai jokin muu standardisointijulkaisu

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Mitä on standardisointi? > Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatimista helpottamaan

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

Lisätiedot

Delegaattivalmennus

Delegaattivalmennus Delegaattivalmennus 1.6.2017 Organisointi raamit ja valtuutukset Menettelyt ja säännöt miten Aineisto mistä työpaperit 3 oikeaa esimerkkiä 1 Standardisointijärjestelmä CEN, ISO, SFS ja toimialayhteisöt

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Harmonisoitujen tuotestandardien tilanne

Harmonisoitujen tuotestandardien tilanne Harmonisoitujen tuotestandardien tilanne Rakennusalan standardit ja eurokoodit - seminaari 14.12.2017 Antti Koponen Rakennustuotteiden henit nykytilanne CPD harmonisoidut tuotestandardit: CE-merkintään

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuoteasetus t t Puista Bisnestä 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 1 Rakennustuoteasetus hyväksytty EU:n parlamentti hyväksyi CPR:n 18.1.2011 täysistunnon toisessa käsittelyssä Vuorossa

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014

NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014 NÄKÖKULMIA TULEVAISUUDEN STANDARDEIHIN FORUM 2014 4.11. 2014 1 FORUM tapahtumat: Pitkä perinne, monipuolisia ja ajankohtaisia teemoja 2006 Standardeilla menestystä liiketoimintaan 2007 Hyödy standardeista

Lisätiedot

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä?

CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? CE-merkintä pakolliseksi 1.7.2013, miten muutos näkyy käytännössä? 3.10.2013 Timo Pulkki Muurauslaastin CE-merkintä 13 NB CPR/2345 Yritys ABC, Katu 1, FI-00110, Helsinki CE symboli Merkinnän kiinnittämisvuoden

Lisätiedot

CE-merkintä 9.5.2011

CE-merkintä 9.5.2011 CE-merkintä 1 9.5.2011 Esityksen sisältö Mikä on CE-merkintä? Mihin CE-merkintä perustuu? Vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen Valmistajan ja Ilmoitetun laitoksen tehtävät CE-merkintä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011

CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT EU:n sisämarkkinoiden toimintatapa Kansalliset viranomaiset: Päättävät kansallisesti rakentamiseen käytettäviltä

Lisätiedot

Merkinnät hankinnan apuna. Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö

Merkinnät hankinnan apuna. Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö Merkinnät hankinnan apuna Lilli Puntti Tuotekehitystuen päällikkö o.t.o. työsuojelupäällikkö Kiilto Family -konserni Suomalainen perheyritys, perustettu 1919 Tampereella Henkilöstöä Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Rakennustuotteiden CE-merkintä Sisäilma ja rakennustuotteiden uudet emissiovaatimukset Tiina Ala-Outinen & Tiina Tirkkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteita koskevat

Lisätiedot

Delegaattivalmennus

Delegaattivalmennus Delegaattivalmennus 23.11.2017 Organisointi raamit ja valtuutukset Menettelyt ja säännöt miten Aineisto mistä työpaperit 3 oikeaa esimerkkiä 1 Ohjelma 13.00 Avaus - Antti Karppinen, SFS 13.05 Standardisointijärjestelmä

Lisätiedot

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä 14.10.2011 Uutiskirjeen sisältö Pilvipalveluita koskevien standardien laadinta on alkamassa mm.verkkosovellusten ja tietoturvatekniikkojen ISOn alikomiteoissa.»lue artikkeli kokonaisuudessaan Ohjelmointikieli

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017 PEJ/AnA 25.10.2012 25.10.2012 Vaalikokous hyväksynyt 29.11.2012 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017 1. Standardisointi ja sen hyödyt Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen

Lisätiedot

EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012

EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012 EU:n Rakennustuoteasetus ja tuotehyväksyntälaki Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Kuntamarkkinat 13.9.2012 Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille 1.7.2013

Lisätiedot

CE merkintä vesihuoltotuotteissa

CE merkintä vesihuoltotuotteissa CE merkintä vesihuoltotuotteissa Vesihuolto 2014 3-4. 6. 2014 EU:n rakennustuoteasetus Rakennustuoteasetus tuli voimaan 1.7.2013 CE merkintä ja suoritustasoilmoitus on pakollinen, jos Tuote kuuluu harmonisoidun

Lisätiedot

Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa

Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa FINAS-päivä 26.1.2017 Katri Valli Suomen Standardisoimisliitto SFS SFS ja sen rooli standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa koordinoi kansallista standardisointia

Lisätiedot

Tietoa talousvesijärjestelmien standardeista ja tuotehyväksynnästä

Tietoa talousvesijärjestelmien standardeista ja tuotehyväksynnästä Tietoa talousvesijärjestelmien standardeista ja tuotehyväksynnästä CMYK -värimääritykset: - punainen = c0 m73 y76 k0 - sininen = c82 m62 y0 k0 2 Talousvesijärjestelmien standardit ja tuotehyväksyntä Tämä

Lisätiedot

PALVELUJEN STANDARDISOINTI UUSI TIE MENESTYKSEEN FORUM 2015 3.11. 2015

PALVELUJEN STANDARDISOINTI UUSI TIE MENESTYKSEEN FORUM 2015 3.11. 2015 PALVELUJEN STANDARDISOINTI UUSI TIE MENESTYKSEEN FORUM 2015 3.11. 2015 1 SFS:n rooli ja tehtävät SFS on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa SFS on elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle palveluja

Lisätiedot

Harmonisoitujen tuotestandardien. CPR:n mukaisiksi. Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015

Harmonisoitujen tuotestandardien. CPR:n mukaisiksi. Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015 Harmonisoitujen tuotestandardien muuttaminen CPR:n mukaisiksi Antti Koponen Paloseminaari 11.2.2015 Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus No. 305/2011 julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä

Lisätiedot

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Liikennepolttonesteiden standardisointi Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Pitkä valmisteluprosessi eri tahojen yhteistyö Standardit määrittelevät

Lisätiedot

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Esityksen sisältö CE-merkinnän perusperiaatteet ja dokumentit Suoritustasoilmoitus ja AVCP-luokka

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

CPR missä nyt mennään? NSS Asiantuntijaseminaari Helsinki T.Suomela / Prysmian Finland (päivitys )

CPR missä nyt mennään? NSS Asiantuntijaseminaari Helsinki T.Suomela / Prysmian Finland (päivitys ) CPR missä nyt mennään? NSS Asiantuntijaseminaari 12.11.2015 Helsinki T.Suomela / Prysmian Finland (päivitys 16.11.2015) 1 CPR ja kaapelit EU:n rakennustuoteasetuksen (CPR = Construction Product Regulation)

Lisätiedot

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy

Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä. FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Rakennustuotteiden sertifiointi ja tuotehyväksyntä FinnBuild 2014 / Tuotehyväksyntäklinikka Miko Makkonen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Rakennustuotteita koskeva vaatimukset Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Rakennustuoteasetus CPR Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Tärkein ensin: Sinun ei tarvitse huolehtia! Voit huoletta käyttää kaikkia kaapeleitamme, jotka on valmistettu ennen ja jälkeen uusien säännösten

Lisätiedot

Horisontti 2020 ja standardisointi. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki

Horisontti 2020 ja standardisointi. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Horisontti 2020 ja standardisointi SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Seminaarin tavoitteet Horisontti 2020 ohjelma on käynnistynyt Standardisoinnin tunnistaminen osana hankkeiden kriteeristöä

Lisätiedot

Teräspaalujen CE-merkintä. Tkt Vesa Järvinen

Teräspaalujen CE-merkintä. Tkt Vesa Järvinen Teräspaalujen CE-merkintä Tkt Vesa Järvinen Esityksen sisältö Mikä on CE-merkki? Rakennustuotteen CE-merkintäjärjestelmät CE-merkin sisältö Teräsputkipaalujen CE-merkinnät CE-merkintä Ruukin paalutuotteilla

Lisätiedot

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi)

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt 29.2.2016 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt Sisällys 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmän (SR) tarkoitus ja toimiala... 1 2 Seurantaryhmän tehtävät... 2 3

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

NSS Suunnittelijaseminaari Insert owner here 1

NSS Suunnittelijaseminaari Insert owner here 1 NSS Suunnittelijaseminaari 8.9.2017 12.9.2017 Insert owner here 1 Rekan toimintaympäristö Reka Kaapeli on suomalainen kaapelin valmistaja Pääkonttori ja tehtaat Suomessa Myyntikonttorit Skandinaviassa,

Lisätiedot

Seminaari IT-hallinnan parhaista käytännöistä 21.3.2012

Seminaari IT-hallinnan parhaista käytännöistä 21.3.2012 08.03.2012 Uutiskirjeen sisältö Seminaari IT-hallinnan parhaista käytännöistä 21.3.2012 Tervetuloa kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä IT-hallinnan parhaista käytännöistä ja niiden hyödyistä keskiviikkona

Lisätiedot

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Miten ja missä standardeja laaditaan Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Esityksen sisältö Suomen kansallinen järjestelmä ja METSTA Kuka standardit laatii?

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT. Tomi Toratti

RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT. Tomi Toratti RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ ja EUROKOODIT Tomi Toratti Laki Asetus Määräykset, ohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki Maankäyttö- ja rakennusasetus Suomen rakentamismäärayskokoelma, määräykset ja ohjeet:

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013 LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) tuli osittain voimaan 24.4.2011 ja se tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. EU-asetus on voimassa sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia rakennustuotteiden CE-merkinnästä

Kysymyksiä ja vastauksia rakennustuotteiden CE-merkinnästä Kysymyksiä ja vastauksia rakennustuotteiden CE-merkinnästä Timo Pulkki, diplomi-insinööri erityisasiantuntija, Rakennustuoteteollisuus RTT ry timo.pulkki@rakennusteollisuus.fi Mikä on rakennustuotteiden

Lisätiedot

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin Tuoteturvallisuuspäivä 10.5.2016/ Auli Pylsy 1 Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry Yksi SFS:n 12:sta toimialayhteisöstä, joka huolehtii standardisoimistyöstä

Lisätiedot

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen

Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

SFS & TAY. Standardisointi Suomessa

SFS & TAY. Standardisointi Suomessa SFS & TAY Standardisointi Suomessa Suomessa on hajautettu standardisointijärjestelmä. Standardisointitoimintaa ohjaa ja koordinoi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Läheisinä yhteistyökumppaneina toimivat

Lisätiedot

Kiviainesten CE merkintä. Infra alan laatupäivä Tuuli Kunnas

Kiviainesten CE merkintä. Infra alan laatupäivä Tuuli Kunnas Kiviainesten CE merkintä Infra alan laatupäivä 2017 27.9.2017 Tuuli Kunnas Rakennustuotteiden kelpoisuus Kohteessa käytettäviltä rakennustuotteilta edellytetään kelpoisuutta. Kelpoisuus on tuotteen soveltuvuutta

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset. Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com

LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset. Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com LVI- laitteiden määräykset ja luokitukset! Laitteisiin vaikuttavat EU- säädökset - rakennustuoteasetus

Lisätiedot

Horisontaalistandardisoinnin tulevaisuuden näkymiä

Horisontaalistandardisoinnin tulevaisuuden näkymiä Horisontaalistandardisoinnin tulevaisuuden näkymiä Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan? Seminaari 13.5.2014 Sari Sahlberg Lähtötilanne CEN/TC 400 on tuottanut joukon horisontaalisia standardeja

Lisätiedot

Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet

Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet D2 uusimistarveseminaari 12.6.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Rakentamismääräysten uudistaminen Vuoden 2013 alussa voimaan tulleen MRL muutoksen

Lisätiedot

CE-merkinnän merkitys lattiapinnoituksiin 2013

CE-merkinnän merkitys lattiapinnoituksiin 2013 CE-merkinnän merkitys lattiapinnoituksiin 2013 26.3.2013 Heureka Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka oikeuttaa tuotteen

Lisätiedot

Standardisointi tutuksi opiskelijoille 18.9.2007 Kokemäenjokilaakson ammattiopisto Antti Karppinen, SFS

Standardisointi tutuksi opiskelijoille 18.9.2007 Kokemäenjokilaakson ammattiopisto Antti Karppinen, SFS STANDARDISOINTI JA TIETOLÄHTEET Standardisointi tutuksi opiskelijoille 18.9.2007 Kokemäenjokilaakson ammattiopisto Antti Karppinen, SFS 1 Esitys 19.8.2007 1. Mitä standardisointi on Miksi standardeja laaditaan

Lisätiedot

Standardisoinnin edut

Standardisoinnin edut Standardisoinnin edut Palvelinkeskusten resurssitehokkuus Juha Vartiainen Suomen standardisoimisliitto SFS ry 27.11.2012 standardisointi en standardization sv standardisering fr normalisation de normung

Lisätiedot

SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä

SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä SAVUPIIPPUJEN CE-merkintä Finnbuild-messut 2012 Kimmo Kaukanen kimmo.kaukanen@vtt.fi Puh. 020 722 4859 VTT Expert Services Oy www.vttexpertservices.fi 16.10.2012 2 Savupiipputuotteiden ominaisuudet osoitetaan

Lisätiedot

Ohjelma Tilaisuuden avaus Susanna Vahtila, SFS Standardisointijärjestelmä; CEN, ISO ja SFS Antti Karppinen, SFS

Ohjelma Tilaisuuden avaus Susanna Vahtila, SFS Standardisointijärjestelmä; CEN, ISO ja SFS Antti Karppinen, SFS Ohjelma 13.00 Tilaisuuden avaus Susanna Vahtila, SFS 13.10 Standardisointijärjestelmä; CEN, ISO ja SFS Antti Karppinen, SFS 13.30 Miten vaikutetaan prosessit, kokoukset, kommentointi Juha Vartiainen, SFS

Lisätiedot

METSTAn strategia

METSTAn strategia METSTAn strategia 2013-2015 VISIO METSTA ON TUNNETTU TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN STANDARDIEN VASTUUTAHONA. STANDARDIT LUOVAT SELKEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA SEKÄ OVAT OSA YHTEISKUNTAA JA SEN TOIMINTOJA. 2 Strategiset

Lisätiedot

Kantavat, itsekantavat ja puolirakenteelliset rakennustuotteet

Kantavat, itsekantavat ja puolirakenteelliset rakennustuotteet Kantavat, itsekantavat ja puolirakenteelliset rakennustuotteet Rakennusalan standardit ja eurokoodit - seminaari 14.12.2017 Antti Koponen Kantavien rakennustuotteiden CE-merkintä Kantavia rakennustuotteita

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Antti Koponen

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tilannekatsaus. Antti Koponen Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä tilannekatsaus Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa

Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuudesta ostoprosessissa 1 Huomioitavat asiat päivittäistavarakaupoissa myytävien käyttö- ja kulutustavaroiden

Lisätiedot

EUROKOODIT. EN-standardit. Rakentamismääräyksistä eurokoodeihin. Rakennusten rakenteellista turvallisuutta koskeva ohjeistus muuttuu.

EUROKOODIT. EN-standardit. Rakentamismääräyksistä eurokoodeihin. Rakennusten rakenteellista turvallisuutta koskeva ohjeistus muuttuu. EUROKOODIT EN-standardit 2014 Rakentamismääräyksistä eurokoodeihin Rakennusten rakenteellista turvallisuutta koskeva ohjeistus muuttuu. Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia

Lisätiedot

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet Tapani Nurmi SESKO ry Mikä on standardi? standardi on toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu esimerkkejä: paperikoot (A4, A5), sulakkeet

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä: Komission ja CENin uusia linjauksia

Rakennustuotteiden CE-merkintä: Komission ja CENin uusia linjauksia Rakennustuotteiden CE-merkintä: Komission ja CENin uusia linjauksia Paloseminaari 10.2.2016 Antti Koponen/Rakennusteollisuus RT ry Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus No. 305/2011 julkaistiin Euroopan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

Eurokoodien julkaiseminen. EUROKOODI 2011 SEMINAARI 2011-12-08, Hanasaari Antti Karppinen, SFS

Eurokoodien julkaiseminen. EUROKOODI 2011 SEMINAARI 2011-12-08, Hanasaari Antti Karppinen, SFS Eurokoodien julkaiseminen EUROKOODI 2011 SEMINAARI 2011-12-08, Hanasaari Antti Karppinen, SFS Eurokoodien julkaiseminen Eurokoodien julkaisutilanne Eurokoodikokoelma 58 SFS-EN-standardia Saatavana vähintään

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN CE-MERKINTÄ

TIEMERKINTÖJEN CE-MERKINTÄ TIEMERKINTÖJEN CE-MERKINTÄ Tiemerkintäpäivät 7-8.2.2012 Gustavelund/Tuusula Antero Arola 14.2.2012 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä CE-merkintätyöstä 2. Tiemerkintästandardit 3. Keskeisimpiä näkemyksiä standardisoinnista

Lisätiedot

SISÄILMAEMISSIOT OSANA RAKENNUSTUOTTEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖARVIOINNIN EUROOPPALAISTA HARMONISOINTIA

SISÄILMAEMISSIOT OSANA RAKENNUSTUOTTEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖARVIOINNIN EUROOPPALAISTA HARMONISOINTIA SISÄILMAEMISSIOT OSANA RAKENNUSTUOTTEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖARVIOINNIN EUROOPPALAISTA HARMONISOINTIA Helena Järnström, Erityisasiantuntija VTT Expert Services Oy Pekka Vuorinen, Ympäristö- ja

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 20.12.2005 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2006 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

RT 20-11125 LVI 00-10535 KH X0-00531 Infra 061-710120 Ratu RT 20-11125 RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ JA MUUT TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT

RT 20-11125 LVI 00-10535 KH X0-00531 Infra 061-710120 Ratu RT 20-11125 RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ JA MUUT TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT RAKENNUSTUOTTEIDEN CE-MERKINTÄ JA MUUT TUOTEHYVÄKSYNTÄMENETTELYT Tässä ohjeessa esitetään tietoja rakennustuotteiden ja infrarakentamisen tuotteiden 1.7.2013 jälkeisistä tuotehyväksyntämenettelyistä. Tämä

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012 Terveydenhuollon tietotekniikka Seminaari 5.9.2012 Seminaarin ohjelma 13.00-13.30 Terveydenhuollon ohjelmistojen kansalliset laatuvaatimukset Teemupekka Virtanen, STM 13.30-14.00 Lääkinnällisten laitteiden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Auli Lastunen 16.1.2014 Markkinavalvonnan näkökulma Tilanne Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011 edellyttää CEmerkintää Markkinoilla on vielä paljon erilaisia

Lisätiedot

Eurokoodien jatkokehitystyö - tilannekatsaus

Eurokoodien jatkokehitystyö - tilannekatsaus Eurokoodien jatkokehitystyö - tilannekatsaus Eurokoodiseminaari 2011 Lyhenteitä CEN eurooppalainen standardisoinnin keskusjärjestö TC250 CENin tekninen komitea, joka vastaa eurokoodistandardien valmistelusta

Lisätiedot

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Sisältö Rakennustuotteiden kelpoisuus Rakennustuotteiden CE-merkintä Tietolähde:

Lisätiedot

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä CE-merkintä ja EU-säännökset LVI-suunnittelussa 27.1.2016 Euroopan Unionin tiedostuskeskus

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ Rakennustuoteasetuspäivä 21.8.2013 Teemu Saari Sisältö 1. Yleinen osuus rakennustuoteasetuksesta ja CE-merkinnästä TAUSTAA CE-MERKINNÄLLE

Lisätiedot

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen 21.5.2014 1 (6) CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi kantaville teräsrakenteille 1.7.2014. Yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 soveltamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 Tiina Ala-Outinen & Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy

RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 Tiina Ala-Outinen & Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy Vaihtoehtoinen reitti CEmerkintään ETA-menettely RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 Tiina Ala-Outinen & Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Tietoa ETA-menettelystä Miten EAD

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN MERKINTÄ

RAKENNUSTUOTTEIDEN MERKINTÄ RAKENNUSTUOTTEIDEN MERKINTÄ Rakennustuotteiden CE-merkintä sisällys 1 Käsitteet ja lyhenteet 3 2 Rakennustuotedirektiivi 3 3 Harmonisoitu tuotestandardi 4 3.1 Harmonisoidut standardit 4 3.2 EN-standardipaketti

Lisätiedot

Talotekniikan CE-merkintään johtavat harmonisoidut tuotestandardit (RAK) Hanna Järvenpää

Talotekniikan CE-merkintään johtavat harmonisoidut tuotestandardit (RAK) Hanna Järvenpää Talotekniikan CE-merkintään johtavat harmonisoidut tuotestandardit (RAK) Hanna Järvenpää Taustaa Metalliteollisuuden standardisointiyhdistys aloitti toimintansa 1.1.2007 Edeltäjät ovat tehneet metalliteollisuuden

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Jussi Tuominen Laatupäällikkö 24.1.2013 NCC Roads Oy 1 Sisältö 1. Tausta ja asfalttimassan CE-merkintään liittyvät vaatimukset 2. Tuottajan

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 15.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmä (SR) [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1 Kansallisen standardointiseurantaryhmän työn tarkoituksena on

Lisätiedot

Tuotelainsäädäntö. 2015 / Mika Kapanen

Tuotelainsäädäntö. 2015 / Mika Kapanen Tuotelainsäädäntö 2015 / Mika Kapanen Perusprinsiipit Yritysten toiminnassa lainsäädännön suhteen on kolme perusprinsiippiä : Lainsäädäntö, myös ympäristölait, on yrityksen jokapäiväistä elämää Vastuuta

Lisätiedot

SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi

SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi Julkistustilaisuus Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Kirjastojen

Lisätiedot

CE-merkintä tiemerkintätöissä - tilannekatsaus

CE-merkintä tiemerkintätöissä - tilannekatsaus CE-merkintä tiemerkintätöissä - tilannekatsaus Markku Oila Tiemerkintäpäivät, Tampere 12.2.2015 Yleistä CE-merkinnästä CE-merkinnän (Conformité Européenne) perimmäinen tarkoitus poistaa kaupallisia esteitä

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden CE-merkintä Puutuotteiden ja puurakenteiden standardisointi - seminaari 31.10.2017 Antti Koponen/Rakennustuoteteollisuus RTT ry Suomessa noudatetaan Suomen lakia

Lisätiedot

Apuvälineiden standardit tutuiksi 13.10.2015

Apuvälineiden standardit tutuiksi 13.10.2015 Apuvälineiden standardit tutuiksi 13.10.2015 Apuvälineiden standardisointi Standardisointipäällikkö, Pertti Isoniemi, YTL 13.10.2015 1 Yleinen Teollisuusliitto YTL Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto

Lisätiedot

21.03.2011. Uutiskirjeen sisältö. Seminaari ohjelmistokehityksen ja ITpalvelutuotannon. Keskustelutilaisuus julkisen hallinnon standardisalkusta

21.03.2011. Uutiskirjeen sisältö. Seminaari ohjelmistokehityksen ja ITpalvelutuotannon. Keskustelutilaisuus julkisen hallinnon standardisalkusta 21.03.2011 Uutiskirjeen sisältö Seminaari ohjelmistokehityksen ja ITpalvelutuotannon standardeista Ohjelmistokehityksen ja IT-palvelutuotannon standardeja käsitellään perjantaina 15.4.2011 seminaarissa,

Lisätiedot

NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset. Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä

NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset. Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä Naulalevyrakenteet Naulalevyrakenteet kuuluvat EN 14250 soveltamisalaan yleensä Poikkeuksia käsitellään näillä

Lisätiedot

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä. Jani Kemppainen Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä Jani Kemppainen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011 ja korvaa rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta?

Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta? Edellyttääkö laatusertifikaattien hyödyntäminen lainsäädännön muutosta? Laatusertifikaatit osaksi elintarvikevalvontaa? Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio Laatusertifikaattien hyödyntäminen 1. Laatusertifikaattien

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot