KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5"

Transkriptio

1 Kuva: Öljyalan Keskusliitto Kuva: Sievin Jalkine Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisu Talouselämässä KASVUA standardeilla Tuulen ja tuiskunkin se kestää Standardit ovat keskeisessä asemassa, kun rakennustuoteasetusta sovelletaan kansallisiin tarpeisiin. - Soveltamisstandardia tarvitsevat niin suunnittelija, rakennusvalvoja kuin tuotteen ostaja, sanoo Rakennustuoteteollisuus RTT:n johtaja Antti Koponen. SIVUT 4-5 Edelläkävijän tukena - Standardit vauhdittavat ja yhtenäistävät markkinoiden toimintaa muun muassa tuotannon, myynnin, autojen valmistuksen sekä pakokaasuvaatimusten näkökul masta, sanoo Helena Vänskä, Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja. SIVU 3 Pitoa kehitystyöhön Yksi Sievin Jalkineen menestyksen kulmakivistä on jatkuva tuotekehitys. Yritys hyödyntää aktiivisesti hallintajärjestelmä- ja tuotestandardeja. SIVU 7 Julkaisun toteutus Nystig Oy

2 Kuva: Lindén/Öljyalan Keskusliitto Kuva: Rodeo Kuva: SFS ry Kuva: Timo Kanavaranta Biopohjaista vai ei? Standardisointi on tylsää vai onko? Ja vastaus heti näin alkuun ei ole! Standardisointi on kylläkin pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa, mutta niin on moni muukin asia, joka tuottaa siihen osallistuville sidosryh mille hyötyä pitkällä tähtäyksellä. Tämän lehden artikkelit kertovat konkreettisin esimerkein siitä, miten suomalaiset yritykset eri aloilta ja eri kokoluokista ovat osallistumalla standardisointityöhön ja käyttämällä standardeja toiminnassaan saaneet siitä merkittävää hyötyä. Standardisointiin aktiivisesti osallistuva yritys vaikuttaa oman toimialansa kehittymiseen ja varmistaa paikkansa eturivissä. On pidettävä huolta siitä, että oma tuote ja teknologia huomioidaan uusissa standardeissa, jotka määrittävät tulevaisuuden markkinoita. Standardit ovat kaupankäynnin yhteinen kieli. Standardeja toiminnassaan hyödyntävä yritys saa hyviä työkaluja eri sidosryhmien sille asettamien vaatimusten täyttämiseen, toimintaympäristönsä muutosten hallintaan ja toimintansa ja tuotteidensa laadun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Tylsääkö? Ei vaan tärkeää standardisoinnin hyödyntäminen on yrityksen ylimmän johdon strateginen valinta. Pekka Järvinen, toimitusjohtaja SFS ry Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh , Biopohjaisten tuotteiden standardisoiminen tuo selkeät pelisäännöt uudelle alalle. Biopolttoaineet Vankkaa osaamista Korkealaatuisten nestemäisten biopolttoaineiden valmistuksessa maamme lähtökohdat ovat erinomaiset huippuosaamisen ja raaka-aineiden ansiosta. Panostamme edistyksellisten, erityisesti jäte-, tähde- ja Tarve määritellä standardien avulla biopohjaisia tuotteita on Stora Enson Biojalostusyksikössä toimivan johtaja Timo Heikan mukaan hyvä osoitus nykyaikaisten tuotantoketjujen monimutkaisuudesta. Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpi tietää mitä tarkoitetaan, kun puhutaan biopohjaisista tuotteista. Uusiutuvuus ja orgaaninen alkuperä ovat esimerkkejä väitteistä, joita tuottajat voivat esittää tai vaatimuksista, joita kuluttajat voivat tuotteilta odottaa. Ketjun alussa raaka-aine voi olla 100-prosenttisesti biopohjaista. Kun raaka-ainetta tai tuotetta jatkojalostetaan, tulee entistä vaikeammaksi todeta, onko tuote enää biopohjainen tai kuinka suuri osa siitä on biopohjaista. Esimerkiksi biopohjaisuuteen liittyvät väittämät edellyttävät tarkkaa määrittelyä siitä, mitä kaikkea tuote sisältää. Monimutkaiset komposiitit ja biomuovit ovat esimerkkejä tuotteista, joiden määrittely voi olla tarpeen. Valmiilla ladulla helppo hiihtää Biopohjaisten tuotteiden standardisointityö aloitettiin Euroopassa vuonna 2011 osana EU:n Lead market -hanketta. Kyseessä on horisontaalistandardisointi, joka perustuu kahteen EU:n komission antamaan mandaattiin. Työstä vastaa eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä puupohjaisten biopolttoaineiden tuotantoon sekä täysin uusien raaka-aineiden kehittämiseen. Edelläkävijyydessä on haasteensa. Uudentyyppiset tuotteet kohtaavat usein ongelmia markkinoillepääsyssä. Standardit vauhdittavat ja yhtenäistävät markkinoiden toimintaa. Myös loppukuluttaja hyötyy yhteisesti sovitusta tuotelaadusta, jonka toimivuuteen voi luottaa. Eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin polttoaineiden standardisointityö kokoaa saman pöydän ääreen auto-, öljy- ja biopolttoainealan sekä muut toimijat. Parhaillaan viimeistellään esimerkiksi kestävyyskriteeristandardeja eli polttoaineiden Mikäli yritys haluaa vaikuttaa ja osallistua standardisointiin, mukaan pääsee ottamalla yhteyttä SFS:ään tai suoraan alaa edustavaan toimialayhteisöön. Lue lisää sivulta 7. ja bionesteiden tuotannon kestävyyskriteereitä energiasovelluksiin. Kestävyyskriteeristandardia bioenergialle valmistellaan biopolttoaineiden osalta myös kansainvälisessä ISO-järjestössä. Eurooppalaisen standardointityön lievä etunoja tarjoaa hyvän mahdollisuuden monistaa eurooppalaisia standardeja kansainvälisellä foorumilla. Timo Heikka on aktiivisesti mukana biopohjaisten tuotteiden standardisoinnissa. CENissä tekninen komitea CEN/TC 411, jonka työhön mm. Standardisoimisliiton toimialayhteisö Kemesta ry on aktiivisesti osallistunut. Komitean tehtäviin kuuluu laatia perusvaatimukset kestävän kehityksen mukaisesti tuotetuille biopohjaisille tuotteille. Samalla kehitetään tuotteiden arviointiin tavat, määritelmät, periaatteet ja kriteerit. Ensimmäiset komitean valmistelemat standardit julkaistaan ensi vuonna. Heikan mielestä biopohjaisten tuotteiden standardisointi on erittäin tärkeää, koska se selkeyttää pelisääntöjä suhteellisen uudella alalla. Käynnissä olevaa työtä voidaan verrata ladun aukaisuun. Valmiilla ladulla on huomattavasti helpompi hiihtää kuin umpihangessa. Läpinäkyvyys tärkeää Standardi on luonteeltaan vapaaehtoinen suositus - ei lakisääteinen, mutta viranomaiset saattavat kuitenkin edellyttää standardien käyttöä. Standardien mukainen toiminta on liiketoiminnassa usein käytännössä välttämätöntä, sillä tuote- ja arvoketjussa mukana olevat liikekumppanit edellyttävät hyvin usein standardisoituja tuotantomenetelmiä sekä niiden vaatimukset täyttäviä tuotteita. Standardisoinnilla on vaikutusta myös biopohjaisten tuotteiden ja niitä valmistavien yritysten maineeseen loppukäyttäjän silmissä. Nykypäivänä läpinäkyvyys on yhä tärkeämpää ja valmistajien täytyy kyetä osoittamaan asiakkaalle, että tuote on valmistettu kestävästi. Tämä koskee koko tuotantoketjua. Helena Vänskä, Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja 2 3

3 Kuva: Rodeo Kuva: Janne Suhonen / valtioneuvoston kanslia Standardisointi avaa Euroopan sisämarkkinat suomalaisille rakennustuotteille - On erittäin tärkeää, että kohteessa käytetään vain siihen soveltuvaa tuotetta, sanoo RTT:n johtaja Antti Koponen. Standardit ovat menestyksen perusta rakennusalalla. CE-merkinnän paikallisia sääntöjä hiotaan parhaillaan. CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että rakennustuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mu- kaisesti. Harmonisoitu tuotestandardi ilmoittaa tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet ja muut vaatimukset. Vientiyrityksille CE-merkinnästä on suurta hyötyä, koska ne voivat nyt osallistua eurooppalaisiin tarjouskilpailuihin tarvitsematta hyväksyttää tuotteitaan erikseen kohdemaassa. Näin päästään eroon kansallisista, päällekkäisistä viranomaisten hyväksyntämenettelyistä. Ja eurooppalaiset sisämarkkinat avautuvat myös suomalaisille rakennustuotteille, sanoo johtaja Antti Koponen Rakennustuoteteollisuus RTT:stä. CE-merkinnästä hyötyy myös ostaja, kun ei tarvitse luottaa enää yksin valmistajan sanaan. CE-merkinnän pitkä tie CE-merkintä on ollut pakollinen jo pitkään useissa tuoteryhmissä. Ensimmäisenä se otettiin käyttöön leluissa vuonna Suomessa lelujen merkintä tuli pakolliseksi ETA-sopimuksen myötä vuonna Sähkölaitteissa ja koneissa merkintää on vaadittu vuoden 1995 alusta lähtien. Suurin osa EU-jäsenvaltioista oli säätänyt CE-merkinnän pakolliseksi myös rakennustuotteissa EU:n rakennusdirektiivin mukaisesti. Suomi sen sijaan oli tulkinnut mm. Ruotsin ja Englannin tavoin direktiiviä siten, ettei CE-merkintää ole pakko käyttää. Euroopan komissio harkitsi useaan otteeseen oikeudellisia toimenpiteitä näitä maita vastaan, mutta tuli aina siihen tulokseen, että se voi hävitä jutun ja antoi asian olla, vuodesta 1995 rakennusmääräysten parissa työskennellyt Koponen kertoo. Kun direktiiviä ei saatu voimaan kaikissa jäsenmaissa oikeussalin kautta, EU:ssa päätettiin korvata se heinäkuun alussa voimaan tulleella Nykyään noin 80 prosenttia kaikista rakennustuotteista on CE-merkittävä. rakennustuoteasetuksella. Nyt noin 80 prosenttia kaikista rakennustuotteista on CE-merkittävä. Rakennustuoteasetuksen voimaantulo tuo uusia vaatimuksia kaikissa EU-maissa, sillä siihen sisältyy uusi tuotteen suoritustasoilmoitus DoP, joka korvaa aiemmin käytössä olleen valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. DoP-malleja esitetään RTT:n ylläpitämällä hen helpdesk-nettisivulla. Sivuston laatimisesta ovat vastanneet SFS:n rakennussektorin standardisoinnin toimialayhteisöt. Sivustolta löytyy tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä sekä harmonisoiduista tuotestandardeista. Paikalliset vaatimukset Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa muiden tuotteiden merkinnästä siten, ettei se automaattisesti takaa kansallisten määräysten täyttymistä. Suomessa ollaankin nyt laatimassa kansallisia soveltamisstandardeja, jotka täydentävät eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja. Rakennustuoteasetuksen ja kansallisten määräysten yhteensovittaminen on Koposen mukaan todella tarpeellista. Soveltamisstandardia tarvitsevat niin suunnittelija, rakennusvalvoja kuin tuotteen ostaja. On erittäin tärkeää, että kohteessa käytetään vain siihen soveltuvaa tuotetta. Pelkkä CE-merkki ei sitä yksin osoita. Kilpailuetua ja asiakaspalvelua Rakennusalalla erilaisten säädösten noudattaminen ja standardien käyttö on edellytys menestyksekkäälle toiminnalle. Pelkkä standardin käyttäminen ei kuitenkaan riitä, vaan se pitää myös todentaa. Esimerkiksi Isover kertoo selkeästi ja näyttävästi kotisivullaan tuotteiden ominaisuuksista, ja kävijän on helppo ladata sieltä esim. tuotteen suoritustasoilmoitus. Esimerkki valmistajasta, joka on aktiivisesti hyödyntänyt CE-merkintää markkinoinnissaan, on Wienerberger. Yrityksen kotisivun hakukoneella voi kätevästi löytää tarjolla olevien tiilituotteiden CE-suoritustasoilmoituksen tai CE-vaatimuksenmukaisuustodistuksen. henhelpdesk auttaa Heinäkuun alusta kokonaisuudessaan voimaan tulleen rakennustuoteasetuksen soveltamisessa standardit ovat keskeisessä asemassa. Rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja koskevalla sivustolla on tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä sekä yksityiskohtaiset tiedot harmonisoiduista tuotestandardeista. Tietoa CE-merkinnästä löytyy myös ympäristöministeriön kotisivulta Myös Euroopan komission www-sivuilta löytyy paljon tietoa: enterprise/sectors/construction. Linja-autojen palot kuriin Liikenteen turvallisuusvirasto on arvioinut, että linja-autopaloja sattuu Suomessa noin kerran viikossa. Uusi standardi SFS 5997 auttaa linja-auto palojen ennaltaehkäisemisessä. Se sisältää ohjeet automaattisten sammutusjärjestelmien toteuttamiseen moottoritilassa sekä ohjeet järjestelmien suunnitteluun, käyttöönottoon ja huoltoon. ISO IEC27001 Tietoturvallisuuden standardi uusiutuu Standardi ISO/IEC on juuri uusittu. Tätä standardia käytetään, kun halutaan kehittää organisaation tietoturvallisuutta. Uusi kansainvälinen tietosuojastandardi julkaistiin kesällä Myös suomalaiset sidosryhmät ovat olleet mukana laatimassa kesällä julkaistua tietosuojastandardia SFS-ISO/ turvallisuusintressitkin ja johon kaikki keskeisimmät toi- joka huomioi niin tietosuojan, internetin vapauden kuin IEC 29100, jossa määritellään henkilötietojen suojaamisen pääpiirteet eli tietosuojan yleinen terminologia, malli voi olla mahdotonta, sanoi ulkoministeri Erkki Tuomioja mijat todella sitoutuisivat, on erittäin vaikeaa, mutta se ei ja periaatteet. suurlähettiläskokouksen puheessaan elokuussa Sellaisen kansainvälisen normiston aikaansaaminen, 4 5

4 Kuva: Uponor Infra Oy Kuva: Uponor Infra Oy Mitä yhteistä on pyramideilla ja muoviputkilla? Egyptin pyramidien rakentajat huomasivat, että työ käy sujuvammin, kun kivien valmistustapa, mitat ja muoto yhtenäistetään - siis standardisoidaan. Ilman tätä havaintoa Egyptissä huhkittaisiin todennäköisesti vieläkin. Vaikka vertaus hieman ontuukin, sama koskee muoviputkia. Ilman standardisointia niiden käyttö rakentamisessa olisi huomattavasti vaikeampaa. Ja hankalaa se olikin aina 1990-luvun alkuun saakka. Voi sanoa, että Euroopassa elettiin tuolloin sekavissa tunnelmissa, mitä muoviputkiin tulee. Lähes kaikki oleelliset standardit olivat kansallisia, ja tilanne koettiin yhdentyvässä Euroopassa vakavaksi kaupan esteeksi. Niinpä EU ja EFTA antoivat muoviputkien standardisoinnin luomisen eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin huoleksi. CEN siirsi vastuun tekniselle komitealleen CEN/ TC 155, joka on yksi CENin kolmestasadasta teknisestä komiteasta. Komitean puheenjohtajana toimi pitkään Suomen Muoviteollisuus ry:n nyt eläköityvä asiamies Karl-Johan Ström. Uponor Infra Oy:n Suomen myyntiyksikön päällikön Jani Kakon (kuvassa) mielestä standardeilla on ollut merkittävä osuus siinä kehityksessä, jossa muoviputket ovat vallanneet markkinat betonilta ja teräkseltä. Vesijohtoputkista muoviputkien osuus on tällä hetkellä n. 90 % ja viemäriputkista vastaavasti n. 60 %. Muoviputkien käyttö alkoi yleistyä 1960-luvulla ja siirtyminen muista materiaaleista muoviin tapahtui melko nopeasti. Standardisointityön alettua markkinaosuus vain jatkoi kasvuaan. Standardeja noudattamalla järjestelmien valmistajat varmistavat omalta osaltaan järjestelmien yhteensopivuuden ja loppukäyttäjän kannalta vaaditut toiminnalliset ominaisuudet. Standardisointiin osallistuvista Standardisointityön alettua markkinaosuus vain jatkoi kasvuaan. asiantuntijoista yli puolet tulee yrityksistä, jolloin standardien laatimisessa on käytössä viimeisin tieto markkinoilta, Kakko sanoo. Nykyisin CENin standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi EU- ja EFTA-maissa ja niiden kanssa ristiriitaiset standardit kumotaan. Näin myös muoviputkien standardit julkaistaan ja jokainen maa ottaa ne käyttöön. Maailmanlaajuisista standardeista vastaa kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO. Suomen asiaa CENissä ja ISOssa ajaa Standardisoimisliiton toimialayhteisö Muoviteollisuus ry. Se huolehtii alansa edustajana siitä, että Suomessa käytettävä standardikokoelma vastaa maan tarpeita ja sisältää kansainvälisten ja eurooppalaisten sopimusten edellyttämät kansalliset standardit. Täältä niitä saa Standardeja ja aiheeseen liittyviä käsikirjoja ja julkaisuja voi ostaa kätevästi kellon ympäri SFS:n verkkokaupasta sales.sfs.fi tai asiakaspalvelusta numerosta arkisin klo 8 16 tai sähköpostitse osoitteesta Standardeja voi myös käyttää SFS ON- LINE-palvelun kautta, jolloin oma standardikokoelma on aina ajan tasalla Internetissä. Pitoa standardeista - Standardit antavat turva- ja ammattijalkineiden tuotekehitykselle selkeät suuntaviivat, sanoo Sievin Jalkineen toimitusjohtaja Juha Jokinen. Turva- ja ammattijalkineiden valmistukseen keskittynyt Sievin Jalkine Oy on alansa edelläkävijä. Ensimmäisenä eurooppalaisena turvajalkinevalmistajana otti käyttöön ensimmäisenä myös CE-merkinnän turvajalkinemallistolleen. Yritys otti käyttöön ensimmäisenä myös CE-merkinnän turva- Kuva: Sievin Jalkine Oy Kuvat: Sievin Jalkine Oy Vaikka nahkajalkineiden valmistus on vähentynyt Suomessa, Sievin Jalkine on onnistunut lisäämään tuotantoaan. Toimitusjohtaja Juha Jokisen mukaan yksi menestyksen kulmakivistä on ollut jatkuva tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen. Yritys on hyödyntänyt jo pitkään erilaisia hallintajärjestelmä- ja tuotestandardeja. Kun tuotteen tulee täyttää tietyt standardit, suunnittelu saa selkeät suuntaviivat. Toisaalta joskus käy myös niin, että ne suitsivat suunnittelijoiden luovuutta, koska ne ohjaavat tietyntyyppisen tuotteen kehittämiseen tai rajaavat pois mahdollisia vaihtoehtoja, Jokinen sanoo. jalkinemallistolleen luvun alussa perustettu pohjoispohjalainen Sievin Jalkine uskoo kotimaiseen työhön, sillä kaikki sen jalkineet valmistetaan Suomessa. Tällä hetkellä tuotannosta puolet menee vientiin. Toimitusjohtaja Juha Jokisen (kuvassa) mielestä jalkineita koskevien standardien hyödyntäminen on helpottanut niin kotimaista kauppaa kuin vientiä. Standardisointi vähentää viennin teknisiä esteitä niillä markkina-alueilla, joissa käytetään samoja standardeja ja hyväksytään samat testisertifikaatit. Mikäli haluamme mennä sellaisille markkinoille, joilla on voimassa meiltä poikkeavat standardit, joudumme testauttamaan tuotteet kohdemarkkinoiden vaatimusten mukaisesti, Jokinen selvittää. Asiakkaan näkökulmasta standardit eivät ole vähäpätöinen asia. Ne varmistavat tuotteiden laadun ja tarkoituksenmukaisuuden. Standardit helpottavat asiakkaan päätöksentekoa tuotteen valinnassa. Ne hyödyttävät loppukäyttäjää, koska ostaessaan standardinmukaisen tuotteen hän tietää saavansa tarkastetun, turvallisen ja toimivan jalkineen. Osallistu standardisoimistyöhön - se kannattaa! Mikäli yritys haluaa vaikuttaa ja osallistua standardisointiin, mukaan pääsee ottamalla yhteyttä SFS:ään tai suo raan alaa edustavaan toimialayhteisöön. SFS ja sen toimialayhteisöt perustavat seurantaryhmiä ja komiteoita sidosryhmiä kiinnostaville alueille. Komitean ja seurantaryhmän jäsenyys on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita seuraamaan toimialan standardisointia ja vaikuttamaan standardien sisältöön. 6 7

5 Kuva: J. Alanko/SFS Kuva: Kone Oyj Kuva: Haastateltavan arkisto Standardit kovassa käytössä KONE. Hissimaailmassa turvallisuustason ylläpito on ensisijaista. - Jos ei toimita standardien mukaan, toiminta on laadutonta, kiteyttää Ari Ketonen, joka osallistuu aktiivisesti hissistandardien kehitystyöhön Kone Oyj:n vanhempana asiantuntijana. - Kansainvälisillä markkinoilla standardeilla on iso merkitys. Standardit mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin eri tahojen kanssa, Ketonen sanoo. INNOVATION NETWORKS. Suomessa toimii yli konsulttia, jotka neuvovat yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä. Toiminnan laadun takaamiseksi on laadittu tämän palvelun ostamista ja myymistä helpottava standardi. - Liikkeenjohdon konsultit LJK ry:n puheenjohtajana olen ollut mukana seuraamassa viime vuonna julkaistun standardin kehittämistä. Sovellan sitä myös omassa työssäni, kertoo Timo Silén liikkeenjohdon konsulttitoimisto Innovation Networks Oy:stä, joka aloitti toimintansa vuonna Ketosen kollega Ari Kattainen jatkaa: - Kaikista maailman uusista hissi- ja liukuporrastoimituksista yli puolet myydään nykyään Aasian alueelle. Euroopan hissistandardeilla on nyt vankka ja luja sija Kiinan ja Aasian markkinoilla, mutta jos kehitystyö pysähtyy, paikalliset standardit voivat ajaa ohitse. Suomen tuleekin ehdottomasti pysyä standardisoinnin kehityksen etunenässä eurooppalaisten tahojen kanssa. - Uusi standardi antaa oikein tulkittuna selkeät toimintamallit aina tarjouksen teosta toteutukseen. Myös suuret ostajat, kuten Hansel, hyötyisivät tämän standardin käytöstä. Uskon, että kun tieto standardista leviää, siitä TIESITKÖ, että standardisointiin voi osallistua kuka tahansa? Katso lisätiedot: tulee alallamme yhtä itsestäänselvä standardi kuin esimerkiksi organisaatioiden käyttämä ISO standardi. SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION. Standardeilla on erittäin suuri merkitys työssämme. Tuotteiden pitää ehdottomasti olla määräysten mukaisia, kertoo Mika Luukko, joka työskentelee tuoteturvallisuuden kehitysasiantuntijana Sandvik Mining and Construction Oy:ssä. - Erityisesti kansainväliset standardit ovat meille tärkeitä, sillä suurin osa tuotteistamme menee vientiin. Hän kertoo yrityksen osallistuvan aktiivisesti kansainvälisten komiteoiden työhön. - Niin meitä kuin asiakkaitamme kiinnostaa suuresti turvallisuuden kehittäminen, joten standardisoimistyöhön osallistuminen jatkuu aktiivisesti. Tuotetarjontaamme liittyvien standardien kehittäminen on kilpailutekijä. TIKKURILA. Tuotekehitysjohtaja Seija Varila kertoo standardien vaikuttavan erityisesti tuotteiden luotettavuuteen ja uskottavuuteen. Tikkurila Oyj on osallistunut aktiivisesti esimerkiksi puupintojen ulkomaaleja koskevan eurooppalaisen standardin EN 927 laadintaan (SFS-tiedotus 5/2012). Lue koko artikkeli: Tikkurilaoyj.pdf.

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7.

Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4. Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 1/2015 Tietoturvallisuus Potilastietojärjestelmä ja tietosuojan kompastuskivet Sivu 4 Sisäisen tarkastustuksen ja tietohallinnon välinen yhteistyö Sivu 7 1/2015 3 4 7 9 11 13

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2013 katsaus 14 Tulossa ohjeita verkkokaupankäyntiin 12 Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi Tukesille Laitostarkastus on myös oppimistilaisuus 8 Aki

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi

Reviisori2/2014. Nuorisotakuu ei vielä toimi. Innovaatioilla parempaan hallintoon. Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Reviisori2/2014 Innovaatioilla parempaan hallintoon Toimeentulolakia sovelletaan väljästi Tutkimusja kehitystoiminnalla laatua rakentamiseen Nuorisotakuu ei vielä toimi Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/0 Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11 Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 VIRVE-verkkoa kehitetään koko

Lisätiedot

Luomujatkojalostajan opas

Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food oy 2013 Luomujatkojalostajan opas Luomujatkojalostajan opas Laurea-ammattikorkeakoulu Kurmakka - Organic Food Oy 2013 Julkaisijat: Kurmakka - Organic

Lisätiedot

palveluiden suomi Heli Arantola

palveluiden suomi Heli Arantola palveluiden suomi Heli Arantola www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta. Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi:

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen

CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen 21.5.2014 1 (6) CE-merkintä ja EN 1090-1:n soveltaminen EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi kantaville teräsrakenteille 1.7.2014. Yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 soveltamiseen

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot