KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVUA. standardeilla. Tuulen ja tuiskunkin se kestää SIVUT 4-5"

Transkriptio

1 Kuva: Öljyalan Keskusliitto Kuva: Sievin Jalkine Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisu Talouselämässä KASVUA standardeilla Tuulen ja tuiskunkin se kestää Standardit ovat keskeisessä asemassa, kun rakennustuoteasetusta sovelletaan kansallisiin tarpeisiin. - Soveltamisstandardia tarvitsevat niin suunnittelija, rakennusvalvoja kuin tuotteen ostaja, sanoo Rakennustuoteteollisuus RTT:n johtaja Antti Koponen. SIVUT 4-5 Edelläkävijän tukena - Standardit vauhdittavat ja yhtenäistävät markkinoiden toimintaa muun muassa tuotannon, myynnin, autojen valmistuksen sekä pakokaasuvaatimusten näkökul masta, sanoo Helena Vänskä, Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja. SIVU 3 Pitoa kehitystyöhön Yksi Sievin Jalkineen menestyksen kulmakivistä on jatkuva tuotekehitys. Yritys hyödyntää aktiivisesti hallintajärjestelmä- ja tuotestandardeja. SIVU 7 Julkaisun toteutus Nystig Oy

2 Kuva: Lindén/Öljyalan Keskusliitto Kuva: Rodeo Kuva: SFS ry Kuva: Timo Kanavaranta Biopohjaista vai ei? Standardisointi on tylsää vai onko? Ja vastaus heti näin alkuun ei ole! Standardisointi on kylläkin pitkäjänteistä ja suunnitelmallista toimintaa, mutta niin on moni muukin asia, joka tuottaa siihen osallistuville sidosryh mille hyötyä pitkällä tähtäyksellä. Tämän lehden artikkelit kertovat konkreettisin esimerkein siitä, miten suomalaiset yritykset eri aloilta ja eri kokoluokista ovat osallistumalla standardisointityöhön ja käyttämällä standardeja toiminnassaan saaneet siitä merkittävää hyötyä. Standardisointiin aktiivisesti osallistuva yritys vaikuttaa oman toimialansa kehittymiseen ja varmistaa paikkansa eturivissä. On pidettävä huolta siitä, että oma tuote ja teknologia huomioidaan uusissa standardeissa, jotka määrittävät tulevaisuuden markkinoita. Standardit ovat kaupankäynnin yhteinen kieli. Standardeja toiminnassaan hyödyntävä yritys saa hyviä työkaluja eri sidosryhmien sille asettamien vaatimusten täyttämiseen, toimintaympäristönsä muutosten hallintaan ja toimintansa ja tuotteidensa laadun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Tylsääkö? Ei vaan tärkeää standardisoinnin hyödyntäminen on yrityksen ylimmän johdon strateginen valinta. Pekka Järvinen, toimitusjohtaja SFS ry Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh , Biopohjaisten tuotteiden standardisoiminen tuo selkeät pelisäännöt uudelle alalle. Biopolttoaineet Vankkaa osaamista Korkealaatuisten nestemäisten biopolttoaineiden valmistuksessa maamme lähtökohdat ovat erinomaiset huippuosaamisen ja raaka-aineiden ansiosta. Panostamme edistyksellisten, erityisesti jäte-, tähde- ja Tarve määritellä standardien avulla biopohjaisia tuotteita on Stora Enson Biojalostusyksikössä toimivan johtaja Timo Heikan mukaan hyvä osoitus nykyaikaisten tuotantoketjujen monimutkaisuudesta. Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpi tietää mitä tarkoitetaan, kun puhutaan biopohjaisista tuotteista. Uusiutuvuus ja orgaaninen alkuperä ovat esimerkkejä väitteistä, joita tuottajat voivat esittää tai vaatimuksista, joita kuluttajat voivat tuotteilta odottaa. Ketjun alussa raaka-aine voi olla 100-prosenttisesti biopohjaista. Kun raaka-ainetta tai tuotetta jatkojalostetaan, tulee entistä vaikeammaksi todeta, onko tuote enää biopohjainen tai kuinka suuri osa siitä on biopohjaista. Esimerkiksi biopohjaisuuteen liittyvät väittämät edellyttävät tarkkaa määrittelyä siitä, mitä kaikkea tuote sisältää. Monimutkaiset komposiitit ja biomuovit ovat esimerkkejä tuotteista, joiden määrittely voi olla tarpeen. Valmiilla ladulla helppo hiihtää Biopohjaisten tuotteiden standardisointityö aloitettiin Euroopassa vuonna 2011 osana EU:n Lead market -hanketta. Kyseessä on horisontaalistandardisointi, joka perustuu kahteen EU:n komission antamaan mandaattiin. Työstä vastaa eurooppalaisessa standardisoimisjärjestössä puupohjaisten biopolttoaineiden tuotantoon sekä täysin uusien raaka-aineiden kehittämiseen. Edelläkävijyydessä on haasteensa. Uudentyyppiset tuotteet kohtaavat usein ongelmia markkinoillepääsyssä. Standardit vauhdittavat ja yhtenäistävät markkinoiden toimintaa. Myös loppukuluttaja hyötyy yhteisesti sovitusta tuotelaadusta, jonka toimivuuteen voi luottaa. Eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin polttoaineiden standardisointityö kokoaa saman pöydän ääreen auto-, öljy- ja biopolttoainealan sekä muut toimijat. Parhaillaan viimeistellään esimerkiksi kestävyyskriteeristandardeja eli polttoaineiden Mikäli yritys haluaa vaikuttaa ja osallistua standardisointiin, mukaan pääsee ottamalla yhteyttä SFS:ään tai suoraan alaa edustavaan toimialayhteisöön. Lue lisää sivulta 7. ja bionesteiden tuotannon kestävyyskriteereitä energiasovelluksiin. Kestävyyskriteeristandardia bioenergialle valmistellaan biopolttoaineiden osalta myös kansainvälisessä ISO-järjestössä. Eurooppalaisen standardointityön lievä etunoja tarjoaa hyvän mahdollisuuden monistaa eurooppalaisia standardeja kansainvälisellä foorumilla. Timo Heikka on aktiivisesti mukana biopohjaisten tuotteiden standardisoinnissa. CENissä tekninen komitea CEN/TC 411, jonka työhön mm. Standardisoimisliiton toimialayhteisö Kemesta ry on aktiivisesti osallistunut. Komitean tehtäviin kuuluu laatia perusvaatimukset kestävän kehityksen mukaisesti tuotetuille biopohjaisille tuotteille. Samalla kehitetään tuotteiden arviointiin tavat, määritelmät, periaatteet ja kriteerit. Ensimmäiset komitean valmistelemat standardit julkaistaan ensi vuonna. Heikan mielestä biopohjaisten tuotteiden standardisointi on erittäin tärkeää, koska se selkeyttää pelisääntöjä suhteellisen uudella alalla. Käynnissä olevaa työtä voidaan verrata ladun aukaisuun. Valmiilla ladulla on huomattavasti helpompi hiihtää kuin umpihangessa. Läpinäkyvyys tärkeää Standardi on luonteeltaan vapaaehtoinen suositus - ei lakisääteinen, mutta viranomaiset saattavat kuitenkin edellyttää standardien käyttöä. Standardien mukainen toiminta on liiketoiminnassa usein käytännössä välttämätöntä, sillä tuote- ja arvoketjussa mukana olevat liikekumppanit edellyttävät hyvin usein standardisoituja tuotantomenetelmiä sekä niiden vaatimukset täyttäviä tuotteita. Standardisoinnilla on vaikutusta myös biopohjaisten tuotteiden ja niitä valmistavien yritysten maineeseen loppukäyttäjän silmissä. Nykypäivänä läpinäkyvyys on yhä tärkeämpää ja valmistajien täytyy kyetä osoittamaan asiakkaalle, että tuote on valmistettu kestävästi. Tämä koskee koko tuotantoketjua. Helena Vänskä, Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja 2 3

3 Kuva: Rodeo Kuva: Janne Suhonen / valtioneuvoston kanslia Standardisointi avaa Euroopan sisämarkkinat suomalaisille rakennustuotteille - On erittäin tärkeää, että kohteessa käytetään vain siihen soveltuvaa tuotetta, sanoo RTT:n johtaja Antti Koponen. Standardit ovat menestyksen perusta rakennusalalla. CE-merkinnän paikallisia sääntöjä hiotaan parhaillaan. CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että rakennustuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mu- kaisesti. Harmonisoitu tuotestandardi ilmoittaa tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet ja muut vaatimukset. Vientiyrityksille CE-merkinnästä on suurta hyötyä, koska ne voivat nyt osallistua eurooppalaisiin tarjouskilpailuihin tarvitsematta hyväksyttää tuotteitaan erikseen kohdemaassa. Näin päästään eroon kansallisista, päällekkäisistä viranomaisten hyväksyntämenettelyistä. Ja eurooppalaiset sisämarkkinat avautuvat myös suomalaisille rakennustuotteille, sanoo johtaja Antti Koponen Rakennustuoteteollisuus RTT:stä. CE-merkinnästä hyötyy myös ostaja, kun ei tarvitse luottaa enää yksin valmistajan sanaan. CE-merkinnän pitkä tie CE-merkintä on ollut pakollinen jo pitkään useissa tuoteryhmissä. Ensimmäisenä se otettiin käyttöön leluissa vuonna Suomessa lelujen merkintä tuli pakolliseksi ETA-sopimuksen myötä vuonna Sähkölaitteissa ja koneissa merkintää on vaadittu vuoden 1995 alusta lähtien. Suurin osa EU-jäsenvaltioista oli säätänyt CE-merkinnän pakolliseksi myös rakennustuotteissa EU:n rakennusdirektiivin mukaisesti. Suomi sen sijaan oli tulkinnut mm. Ruotsin ja Englannin tavoin direktiiviä siten, ettei CE-merkintää ole pakko käyttää. Euroopan komissio harkitsi useaan otteeseen oikeudellisia toimenpiteitä näitä maita vastaan, mutta tuli aina siihen tulokseen, että se voi hävitä jutun ja antoi asian olla, vuodesta 1995 rakennusmääräysten parissa työskennellyt Koponen kertoo. Kun direktiiviä ei saatu voimaan kaikissa jäsenmaissa oikeussalin kautta, EU:ssa päätettiin korvata se heinäkuun alussa voimaan tulleella Nykyään noin 80 prosenttia kaikista rakennustuotteista on CE-merkittävä. rakennustuoteasetuksella. Nyt noin 80 prosenttia kaikista rakennustuotteista on CE-merkittävä. Rakennustuoteasetuksen voimaantulo tuo uusia vaatimuksia kaikissa EU-maissa, sillä siihen sisältyy uusi tuotteen suoritustasoilmoitus DoP, joka korvaa aiemmin käytössä olleen valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. DoP-malleja esitetään RTT:n ylläpitämällä hen helpdesk-nettisivulla. Sivuston laatimisesta ovat vastanneet SFS:n rakennussektorin standardisoinnin toimialayhteisöt. Sivustolta löytyy tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä sekä harmonisoiduista tuotestandardeista. Paikalliset vaatimukset Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa muiden tuotteiden merkinnästä siten, ettei se automaattisesti takaa kansallisten määräysten täyttymistä. Suomessa ollaankin nyt laatimassa kansallisia soveltamisstandardeja, jotka täydentävät eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja. Rakennustuoteasetuksen ja kansallisten määräysten yhteensovittaminen on Koposen mukaan todella tarpeellista. Soveltamisstandardia tarvitsevat niin suunnittelija, rakennusvalvoja kuin tuotteen ostaja. On erittäin tärkeää, että kohteessa käytetään vain siihen soveltuvaa tuotetta. Pelkkä CE-merkki ei sitä yksin osoita. Kilpailuetua ja asiakaspalvelua Rakennusalalla erilaisten säädösten noudattaminen ja standardien käyttö on edellytys menestyksekkäälle toiminnalle. Pelkkä standardin käyttäminen ei kuitenkaan riitä, vaan se pitää myös todentaa. Esimerkiksi Isover kertoo selkeästi ja näyttävästi kotisivullaan tuotteiden ominaisuuksista, ja kävijän on helppo ladata sieltä esim. tuotteen suoritustasoilmoitus. Esimerkki valmistajasta, joka on aktiivisesti hyödyntänyt CE-merkintää markkinoinnissaan, on Wienerberger. Yrityksen kotisivun hakukoneella voi kätevästi löytää tarjolla olevien tiilituotteiden CE-suoritustasoilmoituksen tai CE-vaatimuksenmukaisuustodistuksen. henhelpdesk auttaa Heinäkuun alusta kokonaisuudessaan voimaan tulleen rakennustuoteasetuksen soveltamisessa standardit ovat keskeisessä asemassa. Rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja koskevalla sivustolla on tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä sekä yksityiskohtaiset tiedot harmonisoiduista tuotestandardeista. Tietoa CE-merkinnästä löytyy myös ympäristöministeriön kotisivulta Myös Euroopan komission www-sivuilta löytyy paljon tietoa: enterprise/sectors/construction. Linja-autojen palot kuriin Liikenteen turvallisuusvirasto on arvioinut, että linja-autopaloja sattuu Suomessa noin kerran viikossa. Uusi standardi SFS 5997 auttaa linja-auto palojen ennaltaehkäisemisessä. Se sisältää ohjeet automaattisten sammutusjärjestelmien toteuttamiseen moottoritilassa sekä ohjeet järjestelmien suunnitteluun, käyttöönottoon ja huoltoon. ISO IEC27001 Tietoturvallisuuden standardi uusiutuu Standardi ISO/IEC on juuri uusittu. Tätä standardia käytetään, kun halutaan kehittää organisaation tietoturvallisuutta. Uusi kansainvälinen tietosuojastandardi julkaistiin kesällä Myös suomalaiset sidosryhmät ovat olleet mukana laatimassa kesällä julkaistua tietosuojastandardia SFS-ISO/ turvallisuusintressitkin ja johon kaikki keskeisimmät toi- joka huomioi niin tietosuojan, internetin vapauden kuin IEC 29100, jossa määritellään henkilötietojen suojaamisen pääpiirteet eli tietosuojan yleinen terminologia, malli voi olla mahdotonta, sanoi ulkoministeri Erkki Tuomioja mijat todella sitoutuisivat, on erittäin vaikeaa, mutta se ei ja periaatteet. suurlähettiläskokouksen puheessaan elokuussa Sellaisen kansainvälisen normiston aikaansaaminen, 4 5

4 Kuva: Uponor Infra Oy Kuva: Uponor Infra Oy Mitä yhteistä on pyramideilla ja muoviputkilla? Egyptin pyramidien rakentajat huomasivat, että työ käy sujuvammin, kun kivien valmistustapa, mitat ja muoto yhtenäistetään - siis standardisoidaan. Ilman tätä havaintoa Egyptissä huhkittaisiin todennäköisesti vieläkin. Vaikka vertaus hieman ontuukin, sama koskee muoviputkia. Ilman standardisointia niiden käyttö rakentamisessa olisi huomattavasti vaikeampaa. Ja hankalaa se olikin aina 1990-luvun alkuun saakka. Voi sanoa, että Euroopassa elettiin tuolloin sekavissa tunnelmissa, mitä muoviputkiin tulee. Lähes kaikki oleelliset standardit olivat kansallisia, ja tilanne koettiin yhdentyvässä Euroopassa vakavaksi kaupan esteeksi. Niinpä EU ja EFTA antoivat muoviputkien standardisoinnin luomisen eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin huoleksi. CEN siirsi vastuun tekniselle komitealleen CEN/ TC 155, joka on yksi CENin kolmestasadasta teknisestä komiteasta. Komitean puheenjohtajana toimi pitkään Suomen Muoviteollisuus ry:n nyt eläköityvä asiamies Karl-Johan Ström. Uponor Infra Oy:n Suomen myyntiyksikön päällikön Jani Kakon (kuvassa) mielestä standardeilla on ollut merkittävä osuus siinä kehityksessä, jossa muoviputket ovat vallanneet markkinat betonilta ja teräkseltä. Vesijohtoputkista muoviputkien osuus on tällä hetkellä n. 90 % ja viemäriputkista vastaavasti n. 60 %. Muoviputkien käyttö alkoi yleistyä 1960-luvulla ja siirtyminen muista materiaaleista muoviin tapahtui melko nopeasti. Standardisointityön alettua markkinaosuus vain jatkoi kasvuaan. Standardeja noudattamalla järjestelmien valmistajat varmistavat omalta osaltaan järjestelmien yhteensopivuuden ja loppukäyttäjän kannalta vaaditut toiminnalliset ominaisuudet. Standardisointiin osallistuvista Standardisointityön alettua markkinaosuus vain jatkoi kasvuaan. asiantuntijoista yli puolet tulee yrityksistä, jolloin standardien laatimisessa on käytössä viimeisin tieto markkinoilta, Kakko sanoo. Nykyisin CENin standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi EU- ja EFTA-maissa ja niiden kanssa ristiriitaiset standardit kumotaan. Näin myös muoviputkien standardit julkaistaan ja jokainen maa ottaa ne käyttöön. Maailmanlaajuisista standardeista vastaa kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO. Suomen asiaa CENissä ja ISOssa ajaa Standardisoimisliiton toimialayhteisö Muoviteollisuus ry. Se huolehtii alansa edustajana siitä, että Suomessa käytettävä standardikokoelma vastaa maan tarpeita ja sisältää kansainvälisten ja eurooppalaisten sopimusten edellyttämät kansalliset standardit. Täältä niitä saa Standardeja ja aiheeseen liittyviä käsikirjoja ja julkaisuja voi ostaa kätevästi kellon ympäri SFS:n verkkokaupasta sales.sfs.fi tai asiakaspalvelusta numerosta arkisin klo 8 16 tai sähköpostitse osoitteesta Standardeja voi myös käyttää SFS ON- LINE-palvelun kautta, jolloin oma standardikokoelma on aina ajan tasalla Internetissä. Pitoa standardeista - Standardit antavat turva- ja ammattijalkineiden tuotekehitykselle selkeät suuntaviivat, sanoo Sievin Jalkineen toimitusjohtaja Juha Jokinen. Turva- ja ammattijalkineiden valmistukseen keskittynyt Sievin Jalkine Oy on alansa edelläkävijä. Ensimmäisenä eurooppalaisena turvajalkinevalmistajana otti käyttöön ensimmäisenä myös CE-merkinnän turvajalkinemallistolleen. Yritys otti käyttöön ensimmäisenä myös CE-merkinnän turva- Kuva: Sievin Jalkine Oy Kuvat: Sievin Jalkine Oy Vaikka nahkajalkineiden valmistus on vähentynyt Suomessa, Sievin Jalkine on onnistunut lisäämään tuotantoaan. Toimitusjohtaja Juha Jokisen mukaan yksi menestyksen kulmakivistä on ollut jatkuva tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen. Yritys on hyödyntänyt jo pitkään erilaisia hallintajärjestelmä- ja tuotestandardeja. Kun tuotteen tulee täyttää tietyt standardit, suunnittelu saa selkeät suuntaviivat. Toisaalta joskus käy myös niin, että ne suitsivat suunnittelijoiden luovuutta, koska ne ohjaavat tietyntyyppisen tuotteen kehittämiseen tai rajaavat pois mahdollisia vaihtoehtoja, Jokinen sanoo. jalkinemallistolleen luvun alussa perustettu pohjoispohjalainen Sievin Jalkine uskoo kotimaiseen työhön, sillä kaikki sen jalkineet valmistetaan Suomessa. Tällä hetkellä tuotannosta puolet menee vientiin. Toimitusjohtaja Juha Jokisen (kuvassa) mielestä jalkineita koskevien standardien hyödyntäminen on helpottanut niin kotimaista kauppaa kuin vientiä. Standardisointi vähentää viennin teknisiä esteitä niillä markkina-alueilla, joissa käytetään samoja standardeja ja hyväksytään samat testisertifikaatit. Mikäli haluamme mennä sellaisille markkinoille, joilla on voimassa meiltä poikkeavat standardit, joudumme testauttamaan tuotteet kohdemarkkinoiden vaatimusten mukaisesti, Jokinen selvittää. Asiakkaan näkökulmasta standardit eivät ole vähäpätöinen asia. Ne varmistavat tuotteiden laadun ja tarkoituksenmukaisuuden. Standardit helpottavat asiakkaan päätöksentekoa tuotteen valinnassa. Ne hyödyttävät loppukäyttäjää, koska ostaessaan standardinmukaisen tuotteen hän tietää saavansa tarkastetun, turvallisen ja toimivan jalkineen. Osallistu standardisoimistyöhön - se kannattaa! Mikäli yritys haluaa vaikuttaa ja osallistua standardisointiin, mukaan pääsee ottamalla yhteyttä SFS:ään tai suo raan alaa edustavaan toimialayhteisöön. SFS ja sen toimialayhteisöt perustavat seurantaryhmiä ja komiteoita sidosryhmiä kiinnostaville alueille. Komitean ja seurantaryhmän jäsenyys on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita seuraamaan toimialan standardisointia ja vaikuttamaan standardien sisältöön. 6 7

5 Kuva: J. Alanko/SFS Kuva: Kone Oyj Kuva: Haastateltavan arkisto Standardit kovassa käytössä KONE. Hissimaailmassa turvallisuustason ylläpito on ensisijaista. - Jos ei toimita standardien mukaan, toiminta on laadutonta, kiteyttää Ari Ketonen, joka osallistuu aktiivisesti hissistandardien kehitystyöhön Kone Oyj:n vanhempana asiantuntijana. - Kansainvälisillä markkinoilla standardeilla on iso merkitys. Standardit mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin eri tahojen kanssa, Ketonen sanoo. INNOVATION NETWORKS. Suomessa toimii yli konsulttia, jotka neuvovat yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä. Toiminnan laadun takaamiseksi on laadittu tämän palvelun ostamista ja myymistä helpottava standardi. - Liikkeenjohdon konsultit LJK ry:n puheenjohtajana olen ollut mukana seuraamassa viime vuonna julkaistun standardin kehittämistä. Sovellan sitä myös omassa työssäni, kertoo Timo Silén liikkeenjohdon konsulttitoimisto Innovation Networks Oy:stä, joka aloitti toimintansa vuonna Ketosen kollega Ari Kattainen jatkaa: - Kaikista maailman uusista hissi- ja liukuporrastoimituksista yli puolet myydään nykyään Aasian alueelle. Euroopan hissistandardeilla on nyt vankka ja luja sija Kiinan ja Aasian markkinoilla, mutta jos kehitystyö pysähtyy, paikalliset standardit voivat ajaa ohitse. Suomen tuleekin ehdottomasti pysyä standardisoinnin kehityksen etunenässä eurooppalaisten tahojen kanssa. - Uusi standardi antaa oikein tulkittuna selkeät toimintamallit aina tarjouksen teosta toteutukseen. Myös suuret ostajat, kuten Hansel, hyötyisivät tämän standardin käytöstä. Uskon, että kun tieto standardista leviää, siitä TIESITKÖ, että standardisointiin voi osallistua kuka tahansa? Katso lisätiedot: tulee alallamme yhtä itsestäänselvä standardi kuin esimerkiksi organisaatioiden käyttämä ISO standardi. SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION. Standardeilla on erittäin suuri merkitys työssämme. Tuotteiden pitää ehdottomasti olla määräysten mukaisia, kertoo Mika Luukko, joka työskentelee tuoteturvallisuuden kehitysasiantuntijana Sandvik Mining and Construction Oy:ssä. - Erityisesti kansainväliset standardit ovat meille tärkeitä, sillä suurin osa tuotteistamme menee vientiin. Hän kertoo yrityksen osallistuvan aktiivisesti kansainvälisten komiteoiden työhön. - Niin meitä kuin asiakkaitamme kiinnostaa suuresti turvallisuuden kehittäminen, joten standardisoimistyöhön osallistuminen jatkuu aktiivisesti. Tuotetarjontaamme liittyvien standardien kehittäminen on kilpailutekijä. TIKKURILA. Tuotekehitysjohtaja Seija Varila kertoo standardien vaikuttavan erityisesti tuotteiden luotettavuuteen ja uskottavuuteen. Tikkurila Oyj on osallistunut aktiivisesti esimerkiksi puupintojen ulkomaaleja koskevan eurooppalaisen standardin EN 927 laadintaan (SFS-tiedotus 5/2012). Lue koko artikkeli: Tikkurilaoyj.pdf.

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat

Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Rakennustuoteasetuksen voimaantulo Tuotehyväksynnät muuttuvat Eurokoodi 2012 seminaari Antti Koponen Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus julkaistiin OJ:ssa 4.4.2011, astui osittain voimaan 24.4.2011

Lisätiedot

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan

CE-merkintä tuli pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita, kun Euroopan unionin rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013 Usein kysytyt kysymykset: CE-merkintä Kohderyhmä: valmistaja 1. Mikä on CE-merkintä? Kiinnittämällä rakennustuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, että rakennustuotteen ominaisuudet ovat

Lisätiedot

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy

Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

Rakennustuoteasetus. Puista Bisnestä 1.2.2011. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Rakennustuoteasetus t t Puista Bisnestä 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos 1 Rakennustuoteasetus hyväksytty EU:n parlamentti hyväksyi CPR:n 18.1.2011 täysistunnon toisessa käsittelyssä Vuorossa

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin

Rakennustuoteasetus CPR. Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Rakennustuoteasetus CPR Ja miten se vaikuttaa Rekan kaapeleihin Tärkein ensin: Sinun ei tarvitse huolehtia! Voit huoletta käyttää kaikkia kaapeleitamme, jotka on valmistettu ennen ja jälkeen uusien säännösten

Lisätiedot

Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa

Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa FINAS-päivä 26.1.2017 Katri Valli Suomen Standardisoimisliitto SFS SFS ja sen rooli standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa koordinoi kansallista standardisointia

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Liikennepolttonesteiden standardisointi Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Pitkä valmisteluprosessi eri tahojen yhteistyö Standardit määrittelevät

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017 PEJ/AnA 25.10.2012 25.10.2012 Vaalikokous hyväksynyt 29.11.2012 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n Strategia 2017 1. Standardisointi ja sen hyödyt Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen

Lisätiedot

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Kiviainesten CE-merkintä suunnittelijan ja hankintojen näkökulmasta Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Esityksen sisältö CE-merkinnän perusperiaatteet ja dokumentit Suoritustasoilmoitus ja AVCP-luokka

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt 29.2.2016 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt Sisällys 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmän (SR) tarkoitus ja toimiala... 1 2 Seurantaryhmän tehtävät... 2 3

Lisätiedot

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Miten ja missä standardeja laaditaan Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Esityksen sisältö Suomen kansallinen järjestelmä ja METSTA Kuka standardit laatii?

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin Tuoteturvallisuuspäivä 10.5.2016/ Auli Pylsy 1 Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry Yksi SFS:n 12:sta toimialayhteisöstä, joka huolehtii standardisoimistyöstä

Lisätiedot

METSTAn strategia

METSTAn strategia METSTAn strategia 2013-2015 VISIO METSTA ON TUNNETTU TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN STANDARDIEN VASTUUTAHONA. STANDARDIT LUOVAT SELKEYTTÄ JA TURVALLISUUTTA SEKÄ OVAT OSA YHTEISKUNTAA JA SEN TOIMINTOJA. 2 Strategiset

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia rakennustuotteiden CE-merkinnästä

Kysymyksiä ja vastauksia rakennustuotteiden CE-merkinnästä Kysymyksiä ja vastauksia rakennustuotteiden CE-merkinnästä Timo Pulkki, diplomi-insinööri erityisasiantuntija, Rakennustuoteteollisuus RTT ry timo.pulkki@rakennusteollisuus.fi Mikä on rakennustuotteiden

Lisätiedot

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä

Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä CE-merkintä ja EU-säännökset LVI-suunnittelussa 27.1.2016 Euroopan Unionin tiedostuskeskus

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU Ennakoivaa säädöstietoa liiketoiminnan tarpeisiin TKL -LEX yritysjohdolle myynnistä vastaaville markkinoinnista vastaaville asiantuntijoille Teknisen kaupan yritysten

Lisätiedot

SISÄILMAEMISSIOT OSANA RAKENNUSTUOTTEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖARVIOINNIN EUROOPPALAISTA HARMONISOINTIA

SISÄILMAEMISSIOT OSANA RAKENNUSTUOTTEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖARVIOINNIN EUROOPPALAISTA HARMONISOINTIA SISÄILMAEMISSIOT OSANA RAKENNUSTUOTTEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖARVIOINNIN EUROOPPALAISTA HARMONISOINTIA Helena Järnström, Erityisasiantuntija VTT Expert Services Oy Pekka Vuorinen, Ympäristö- ja

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013

Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Rakennustuoteasetus ja asfalttien CE-merkintä voimaan 7/2013 Jussi Tuominen Laatupäällikkö 24.1.2013 NCC Roads Oy 1 Sisältö 1. Tausta ja asfalttimassan CE-merkintään liittyvät vaatimukset 2. Tuottajan

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä: Komission ja CENin uusia linjauksia

Rakennustuotteiden CE-merkintä: Komission ja CENin uusia linjauksia Rakennustuotteiden CE-merkintä: Komission ja CENin uusia linjauksia Paloseminaari 10.2.2016 Antti Koponen/Rakennusteollisuus RT ry Rakennustuoteasetus CPR Rakennustuoteasetus No. 305/2011 julkaistiin Euroopan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä

Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ. Rakennustuoteasetuspäivä Rakennustuoteasetuksen käyttöönotto Rakennustuotteiden CE-MERKINTÄ Rakennustuoteasetuspäivä 21.8.2013 Teemu Saari Sisältö 1. Yleinen osuus rakennustuoteasetuksesta ja CE-merkinnästä TAUSTAA CE-MERKINNÄLLE

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas

Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Mitä vihervalvojan pitää tietää CE-merkinnästä ja rakennustuotteiden kelpoisuudesta? Vihervalvojapäivä 20.11.2015 Tuuli Kunnas Sisältö Rakennustuotteiden kelpoisuus Rakennustuotteiden CE-merkintä Tietolähde:

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola

Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen PEFC Suomi Auvo Kaivola Puun laillisen ja kestävän alkuperän osoittaminen 24.5.2016 PEFC Suomi Auvo Kaivola Mikä PEFC on? PEFC Council globaali, voittoa tavoittelematon kansallisesti kehitettyjen metsäsertifiointijärjestelmien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

Kestävyyskriteerit kiinteille energiabiomassoille?

Kestävyyskriteerit kiinteille energiabiomassoille? Forest Energy 2020 -vuosiseminaari 8.10.2013, Joensuu Kestävyyskriteerit kiinteille energiabiomassoille? Kaisa Pirkola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Kestävyyskriteerit kiinteille biomassoille? Komission

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004 13.12.2004 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2005 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2005 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivä Rovaniemi. Tiemerkintöjen tuotestandardit

Tiemerkintäpäivä Rovaniemi. Tiemerkintöjen tuotestandardit Tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Rovaniemi Tiemerkintöjen tuotestandardit - Standardien syntyprosessi - Tiemerkintöjä koskevien standardien tilanne - -merkintä - FprEN 1871:2010 tiemerkintämateriaalit ja -merkki

Lisätiedot

Hitsauksen standardit

Hitsauksen standardit Hitsauksen standardit Juha Kauppila Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry. 17.3.2016/JKa 1 Hitsauksen Standardit» Mikä on standardi» Standardin laadinta» Eri tasot» Kansallinen taso» Miksi hitsaus standardisoitu»

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. helmikuuta 2017 (OR. en) 6757/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 24. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 Euroopan komission

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari

Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari Onko elintarviketalous kasvuala kasvua lähiruuasta? Lähiruoka-seminaari 18.9.2012 Heikki Juutinen Elintarvikeala muutoksessa 1. Ruuan kysyntä kasvaa maailmalla 2. Kuluttajat haluavat tietää, missä ja miten

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja

Betonirakenteiden määräykset. Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennustuoteteollisuus RTT ry Timo Tikanoja Betonirakenteiden määräykset Betonityönjohtajien päivityskurssi 29.10.2015 Rakentamismääräysten uusi rakenne Kantavien rakenteiden suunnittelua ohjaavan lainsäädännön rakenne: Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Jukka Malm Varapääjohtaja Euroopan kemikaalivirasto Johdanto Euroopan kemikaalivirasto Perustettu 1.6.2007 580

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut

Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä. Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila Jaana Elo KoKo Palvelut Kohti luomuelintarvikeyrittäjyyttä Lisäarvoa Luomujalostuksesta Ulvila 20.10.2016 Jaana Elo KoKo Palvelut EU-tasoinen lainsäädäntöä Neuvoston asetus 834 /2007 Neuvosto ja parlamentti: periaatteet ja tavoitteet

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry

Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi. Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry Tulevaisuuden lääkehuolto 4.10 Rovaniemi Toimitusjohtaja Laura Simik, Apteekkitavaratukkukauppiaiden liitto ATY ry ATY ry: 80 vuotta työtä turvallisen ja varman lääkehoidon puolesta Koko lääkehoidonketju

Lisätiedot

Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj

Katsaus käyttötoimintaan. Käyttötoimikunta 21.5.2014 Reima Päivinen Fingrid Oyj Katsaus käyttötoimintaan Käyttötoimikunta Reima Päivinen Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Käyttötilanne ja häiriöt 2. Tehon riittävyys 3. Järjestelmäreservit 4. Kansainvälinen käyttöyhteistyö 5. Eurooppalaiset

Lisätiedot

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla 21.5.2013 CASE: S-Verkkopalvelut Oy Ilkka Brander toimitusjohtaja S-ryhmä / S-Verkkopalvelut Oy 1 2 Esityksen teemat S-ryhmä ja S-Verkkopalvelut Oy S-ryhmän

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu

Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Menolippu tulevaisuuteen. Mika Huhtaniemi, Varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Tulevaisuuden rakentajat, tervetuloa! Yhteistyöllä syntyy tuloksia! Keväällä 2015 uusi hallitus nosti digitalisaation

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki

POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön. Else Peuranen, ympäristöministeriö SYKE, Helsinki POP-aineet jätteissä; katsaus lainsäädäntöön SYKE, 29.-30.10.2013 Helsinki POP-ainelainsäädäntö ja kv.sopimukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved.

Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta. Restricted Siemens Osakeyhtiö 2013. All rights reserved. Rakennustuoteasetus paloilmoitinliikkeen näkökulmasta siemens.com/answers Paloilmoitinliikkeen rooli jakelijana 3 CE -merkintä 4 Suoritustasoilmoitus 5-6 Dokumenttien saatavuus 7 Esimerkkejä merkinnöistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

E10 BENSIINI 2011 Tiedotustilaisuus ke Hotelli Scandic Continental, Helsinki

E10 BENSIINI 2011 Tiedotustilaisuus ke Hotelli Scandic Continental, Helsinki E10 BENSIINI 2011 Tiedotustilaisuus ke 26.5.2010 Hotelli Scandic Continental, Helsinki Öljy ja Kaasualan Keskusliitto Toimitusjohtaja Helena Vänskä MIKSI POLTTOAINEET UUDISTUVAT? Ilmastonmuutoksen hillintä

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011

Metsäalan merkitys. Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry 26.8.2011 Metsäalan merkitys Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry Metsäteollisuus on oleellinen osa Suomen kansantaloutta Metsäteollisuuden osuus Suomen Teollisuustuotannosta 13 % Tehdasteollisuuden

Lisätiedot

PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta 21.1.2011

PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta 21.1.2011 PANK-menetelmäpäivä 27.1.2011 CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen toiminta 1 Visiomme Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa. We bring safety, trust and environmental

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen

Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen Neste esitys eduskunnan ympäristövaliokunnassa Ilkka Räsänen & Seppo Loikkanen 20.5.2016 Esityksen sisältö 1. Yritys lyhyesti 2. Uusiutuva diesel 3. Ajankohtaista ympäristövaliokunnalle Nesteen strategia

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

Jukka Pietilä 2013-06-19

Jukka Pietilä 2013-06-19 1 Jukka Pietilä 2013-06-19 LAITEMELUDIREKTIIVI 1. Yleistä Ns. laitemeludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan asetuksella no. 621/01 Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöstä. Asetus koskee vain niitä

Lisätiedot

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET

HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET HOITOALUE JA HOITOALUEELLA OLEVAT LAITTEET SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Hoitoalue ja hoitoalueella olevat laitteet

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus

Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Julkinen data saataville: Käyttöluvan tausta ja tarkoitus Anne Kauhanen-Simanainen Seminaari JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa-suosituksesta 25.3.2015 Julkinen data saataville - taustaa Valtioneuvoston

Lisätiedot

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden?

Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Suomen rakentamismääräyskokoelma muuttuu, miten käy rakentamista koskevien palomääräysten ja ohjeiden? Paloseminaari 17, Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Jorma Jantunen Rakenteellista paloturvallisuutta

Lisätiedot

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS MAATALOUSKONETEOLLISUUS JA AGROTEKNOLOGIAVERKOSTO Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden liikevaihto ja vienti on kasvanut huomattavasti 1990-luvun alusta Alan liikevaihto

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään. PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy

PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään. PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy PANK-hyväksynnän arviointipalaute CE-merkinnän vaikutus hyväksyntään PANK Menetelmäpäivä 24.1.2013 Katriina Tallbacka Inspecta Sertifiointi Oy Yleistä PANK-hyväksyntä täyttää tänä vuonna 17 vuotta PANK-hyväksyttyjä

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Design. JPT-industria Oy Juha Nisula 18.1.2016. Production. Tuonnin korvaaminen Venäjällä. Maintenance. Make it work

Design. JPT-industria Oy Juha Nisula 18.1.2016. Production. Tuonnin korvaaminen Venäjällä. Maintenance. Make it work Design Production JPT-industria Oy Juha Nisula 18.1.2016 Tuonnin korvaaminen Venäjällä Maintenance Make it work JPT-industria Oy JPT-Industria Oy on perustettu Seinäjoella vuonna 2007. JPT-Industria Oy

Lisätiedot

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Liite 19.12.2005 62. vuosikerta Numero 4 Sivu 16 Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Maarit Pallari, MTT Muotoilun juuret istuvat yhtä tukevasti kulttuurissamme kuin puikulaperunan

Lisätiedot

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari

Viestintäviraston julkiset toimialatiedot. Viestintäviraston tietoseminaari Viestintäviraston julkiset toimialatiedot Viestintäviraston tietoseminaari 27.11.2015 Viestintäviraston toimialatiedot Mitä ovat Viestintäviraston toimialatiedot? Mikä on seminaarin tavoite? Mihin Viestintävirasto

Lisätiedot

Verkkolaskun semanttinen malli

Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun eurooppalainen kehitystyö CEN PC 434 Pirkko Vedenpää Integration Consultant Tieto, Value Networks pirkko.vedenpaa@tieto.com DIREKTIIVI 2014/55/EU sähköisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EU:n Rautatiepaketit I ja II

EU:n Rautatiepaketit I ja II EU:n Rautatiepaketit I ja II Rautatiepaketti I Rautatiepaketti II Täytäntöönpano Suomessa rautatielailla keväällä 2003 Valmistelu kesken, voimaan Suomessa 2006- (?) Täsmentää rautatieyritysten toimilupasääntelyä

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina SFS-seminaari 3.9.2014 Matti Lanu VTT Expert Services Oy SISÄLTÖ Käsitteistä Poliitiikka standardien hyödyntämisestä Standardit tulosten käyttöönotossa

Lisätiedot