Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta

2 2

3 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta... 7 Seutulautakunnan kokousasioita... 8 RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa PROJEKTITOIMINTA KOKO ja ESKO YritysNavikaattori Kulttuurivalssaamo Staagi II Muutosvoimaa Puusta pitkälle SPIN Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana TALOUS Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma Kehittämiskeskuksen tukemat hankkeet Toteutuma kustannuspaikoittain... 47

4 4

5 5 Johdanto Vuosi 2010 oli asukasmäärän kehittymisen osalta seutukunnassa edellisvuoden tapaan aleneva. Raahen kaupungin ja Pyhäjoen kunnan asukasmäärän kehitys oli myönteinen, mutta kokonaisuudessaan seutukunnan asukasmäärä aleni 92 asukkaalla vuoden aikana. Kehittämiskeskuksen toiminnassa kuvastui taantuma, joka vaikutti koko maassa. Toisaalta työtä tehtiin paljon erityisesti alueelle suunniteltujen suurinvestointien puolesta sekä yritysneuvonnan saralla. Suurhankkeisiin valmistautumiseen tehtiin vuoden aikana kaksi merkittävää esiselvitystyyppistä toimeksiantoa. Kesän aikana haettiin selvitystyöllä oppia ja vaikutteita Satakunnan alueelta siitä, mitä alueelle kohdistunut suurhanke edellyttää alueen elinkeinotoimijoilta ja yrityskentältä. Saatuja tuloksia hyödynnetään myös vuoden 2011 aikana kehittämiskeskuksen toiminnassa. Toinen merkittävä työ oli Pyhäjoen kunnan kehittämiskeskukselle antama toimeksianto Hanhikivi 2020 strategia raportti. Raportissa kuvataan tiivistetysti, mutta laaja-alaisesti se toimintaympäristö, johon Fennovoima Oy:n Pyhäjoen Hanhikivelle suunnittelema suurinvestointi vaikuttaa. Tarkastelunäkökulma raportista on julkisensektorin toiminnot. Näissä selvityksissä ja laajemmin muussakin kehittämiskeskuksen toiminnassa on yhteistyötä tehty laajemmalla maantieteellisellä alueella kuin Raahen seutukunta. Yhteistyöllä muiden alueiden kanssa on pystytty laajentamaan toimenpiteiden vaikuttavuutta ja alueen kykyä menestyä myös jatkossa. Molempien selvitysten raportit ovat luettavissa kehittämiskeskuksen nettisivuilta osoitteessa Vuoden 2010 aikana kehittämiskeskuksen henkilöstössä tapahtui myös varsin suurta vaihtuvuutta. Henkilöstön vaihtuvuus johtuu toisaalta henkilöstörakenteesta, n. 2/3 osaa henkilöstöstä on töissä määräaikaisilla työsopimuksilla. Toisaalta, projektityöskentelyyn tottuneet henkilöt liikkuvat eri työnantajien välillä vakituista henkilöstöä herkemmin. Ongelma on tiedostettu ja siihen pyritään löytämään ratkaisuja, joilla voidaan turvata kehittämistyön ja yritysneuvonnan palvelut myös tulevaisuudessa. Alueellisen edunvalvonnan kannalta kehittämiskeskus antoi vuoden aikana lausunnot Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2010, EAKR- ja ESR- rahoitushakemuksiin vuoden aikana kaksi kertaa. Maakunnallisessa strategiatyössä oltiin aktiivisesti mukana Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategian sekä Kainuun-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategioiden osalta. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman rahoitustaulukko jätettiin alueviranomaisille kehittämiskeskuksen toimesta kesäkuussa. Kehittämiskeskuksen toiminnasta, sen toteuttamista kehittämishankkeista ja taloudesta tarkemmin tässä toimintakertomuksessa. Lauri Laajala johtaja Raahen seutukunta

6 6 HENKILÖSTÖ VUONNA 2010 KEHITTÄMISKESKUS Lauri Laajala kehittämiskeskuksen johtaja 50 % Helli Maarala toimistonhoitaja 40 % Kaisu Leppikorpi toimistotyöntekijä 85 % Tuulikki Marjomaa asiantuntija 70 % ( ) PROJEKTITOIMINTA KOKO-ohjelma Lauri Laajala ohjelmajohtaja 50 % Helli Maarala ohjelmasihteeri 60 % Tellervo Kivistö kehittämispäällikkö ( ) ESKO -hanke Tuulikki Marjomaa asiantuntija 30 % ( ) Kulttuurivalssaamo Staagi hanke Minna Kallela projektipäällikkö Muutosvoimaa-hanke Timo Ranz yrityskoordinaattori ( ) Riitta Palosaari yrityskoordinaattori ( ) YritysNavikaattori-hanke Pauli Keränen projektipäällikkö Jussi Kemilä projektikoordinaattori Heli Flink kansainvälistymispäällikkö ( ) Chad Simonson kansainvälistymispäällikkö ( ) Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana hanke Pekka Peltomäki projektipäällikkö ( ) RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT Risto Pietilä Sanna Manninen Miia Marjanen elinkeinojohtaja elinkeinosihteeri yritysasiamies

7 7 Hallinto Seutulautakunnan kokoonpano 2010 Varsinainen jäsen tehtävä kunta henkilökohtainen varajäsen Pasi Parkkila puheenjohtaja Vihanti Ulla Haapakangas Pirkko Ahokas-Tuohinto 1.varapuheenjohtaja Raahe Sari Pekkala Matti Pohjola 2. varapuheenjohtaja Siikajoki Sami Nyman Timo Savela 3. varapuheenjohtaja Raahe Virpi Aho Anna Pärkkä jäsen Raahe Markku Ylikulju Eero Raivio jäsen Raahe Vesa Flink Seppo Jussila jäsen Raahe Risto Aalto Ulla Ala-aho jäsen Siikajoki Päivi Eskola Pirkko Lintunen jäsen Pyhäjoki Seppo Ukonsaari Kuntajohtajat Kari Karjalainen kaupunginjohtaja Raahe Leena Mikkola-Riekkinen kunnanjohtaja Vihanti Mauno Peltoketo/ kunnanjohtaja Pyhäjoki saakka Matti Soronen kunnanjohtaja Pyhäjoki alkaen Kaisu Tuomi kunnanjohtaja Siikajoki Yrittäjäyhdistykset Jussi Miilukangas Jari Yrjänä Yrittäjäyhdistyksen edustaja Raahe Yrittäjäyhdistyksen edustaja Pyhäjoki Raahen kauppakamariosasto Raimo Seikkala Kauppakamarin edustaja Raahe Ammattijärjestöt Tuulikki Hautala Ammattijärjestöjen edustaja Raahe Saara Mämmi Kansanedustajat Inkeri Kerola kansanedustaja Raahe Unto Valpas kansanedustaja Raahe Maakunnan alueen edustajat Pia Bergström Maakuntahall. jäs. Raahe Tarja Ollanketo MYR:n jäsen Raahe Paavo Törmi MYR:n jäsen Raahe Kehittämiskeskus Lauri Laajala kehittämiskeskuksen johtaja Raahe Risto Pietilä elinkeinojohtaja, Raahe asiantuntijajäsen

8 8 Seutulautakunnan kokousasioita Seutulautakunnan johtosäännön mukaan seutulautakunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa. Johtokunta valitsi puheenjohtajakseen kaudelle 2010 Pasi Parkkilan. Seutulautakunnan varapuheenjohtajiksi vuodelle 2010 valittiin 1. varapuheenjohtaja Pirkko Ahokas-Tuohinto Raahe 2. varapuheenjohtaja Matti Pohjola Siikajoki 3. varapuheenjohtaja Timo Savela Raahe Johtokunta päätti perustaa KOKO:lle ohjausryhmän vuosille , jonka tehtäviin sisältyy Raahen seudun elinkeinostrategian seurantaryhmänä toimiminen. Johtokunta nimesi ohjausryhmän puheenjohtajaksi Raahen kaupunginjohtajan Kari Karjalaisen ja varapuheenjohtajaksi Matti Pahkalan Pyhäjoen kunnasta. Muita ohjausryhmän jäseniä ovat Seppo Heilala, Tapani Piirala, Anita Kenakkala, Raimo Seikkala Helena Sydänmetsä, Ari Haapakoski ja Risto Pietilä Ohjausryhmään kutsutaan edustajat Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Lauri Laajala Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksesta. Helena Sydänmetsän tilalle ohjausryhmän jäseneksi valittiin myöhemmin Tuukka Lisko. Seutulautakunta päätti ottaa vuoden ajaksi kokouksiinsa seudullisen teeman, jolloin seutulautakunta tutustuu yrityksiin ja heidän toimintaansa Ennen varsinaiseen kokoukseen pääsemistä seutulautakunta toteuttaa seudullista teemaa ja tutustui TeknoComp Oy:öön. Seutulautakunnalle esiteltiin yrityksen toimintaa ja tiloja. Seppo Heilala ja Minna Rautio esittelivät seutulautakunnalle Ruukin yrityspuiston toimintaa. Seutulautakunnan kokouksessa todettiin, että aluekeskusohjelma on saatettu päätökseen. Kokouksessa käsiteltiin talousarvion toteutuma vuodelta 2009 ja hyväksyttiin vuoden 2009 lopulliset kuntaosuudet. Seutulautakunnalle esiteltiin Puusta pitkälle- hanke. Projektiin osallistuvat yritykset ovat puualalla toimivia yrityksiä, jotka ovat yhteisen, merkittävän asiakkaan tai toimittajan poistuttua joutuneet suurten haasteiden eteen. Jotta yritykset säilyisivät, niiden tulee löytää uusia asiakkuuksia ja kehittää tuotevalikoimaansa. Seutulautakunta päätti hyväksyä hankkeen.

9 9 Seutulautakunnalle esiteltiin ja se hyväksyi Projektimyynti- hankkeen, jonka tavoitteena on valmentaa alueen yrityksiä pääsemään mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin suurhankkeisiin. Projektimyynti-hanke tulee kesittymään ydinvoimalan, kaivostoiminnan ja muun energiasektorin ja kaivostoiminnan hankkeisiin. Toisena osatoteuttajana hankkeessa on Ouluseutu Yrityspalvelut. Seutulautakunta hyväksyi toimintaympäristön kehittämisavustushakemuksen jättämisen ELY- keskukseen ja hyväksyi hankkeen kuntarahoitusosuuden huomioitavaksi Raahen seudun yrityspalveluiden hankekorissa. Seutulautakunta valitsi kehittämiskeskuksen johtajan virkaan lukien Lauri Laajalan Raahesta Seutulautakunnan huhtikuun seudullisena teemana oli Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä Hannu Kallunki oli saapunut kertomaan seutulautakunnalle hyvinvointikuntayhtymän toiminnasta ja suuntauksista. Seutulautakunnassa käsiteltiin ja hyväksyttiin Kehittämiskeskuksen vuoden 2009 tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus. Seutulautakunnalle esiteltiin Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy:n kuntarahoitusten varaukset vuodelta 2009 käytettäväksi vuonna Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy:n kehittämishankkeita ovat OSKE-, NRT- ja CASR-Steelpolis-verkostohankkeet. Raahen kauppakamarinosasto on valinnut vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa yhdeksi painopistealueeksi VT 8 kehittämisen edistämisen välillä Raahe-Liminka. Raahen kauppakamariosasto esitti seutulautakunnalle työryhmän perustamista hankkeen edistämiseksi. Seutulautakunta nimesi Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmään vuosille varsinaiseksi edustajaksi Vesa Ojanperän Raahesta. Seutulautakunta valitsi YritysNavikaattori -hankkeen kansainvälistymispäällikön tehtävään Chad Simonsonin Yritysnavikaattori -hankkeen kansainvälistymispäällikkö Chad Simonson esittäytyi seutulautakunnan kokouksessa.

10 10 Seutulautakunta hyväksyi ESKO (Esiselvitykset seudullisen kehittämisen osana)-rahoitushakemuksen jättämisen Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Seutulautakunta hyväksyi hankkeen kuntarahoitusosuuden euroa, mikäli hanke toteutuu Seutulautakunta hyväksyi Interreg IV A Pohjoinen Bothnian Metal Arc -hankehakemuksen jättämisen rahoittajalle ja hyväksyi Raahen Seudun Teknologiakeskuksen kuntarahoitusosuuden hankkeeseen vuosille yhteensä euroa, mikäli hanke toteutuu Seutulautakunnalle tuotiin tiedoksi, että Pehr Brahe ICT-keskus on lähestynyt kehittämiskeskusta uuden kehittämishankeyhteistyön puitteissa. Esityksen mukaan hanke koostuu 5 työpaketista: 1. Pehr Brahe ICT-keskuksen toimintamalli (YO) 2. Välittäjäorganisaatioroolin pilotointi (RSYP) 3. Teollisuuden ICT:n teknologia alusta (VTT) 4. Verkostoituneen liiketoiminnan tietojärjestelmäinfrastruktuuri (OAMK) 5. Projektihallinta, talous ja tiedottaminen (Kehittämiskeskus) Hankeen kokonaiskustannusarvio on noin Lopullinen hankehakemus tulee seutulautakunnan käsittelyyn. Seutulautakunta nimesi Raahen seutukunnan edustajaksi Perämeren kaari (Bothnian Arc) -yhdistyksen vuosikokoukseen Lauri Laajalan. Seutulautakunta nimesi seutukunnan edustajaksi Perämeren kaaren hallitukseen Virpi Ahon ja hänen varaedustajakseen Lauri Laajalan sekä työvaliokuntaan Antero Kyröläisen. Seutulautakunta hyväksyi laaditun loppuraportin Aluekeskusohjelmasta lähetettäväksi Pohjois- Pohjanmaan liittoon Seudullisena teemana oli sähköiset palvelut Raahen seutukunnassa. Projektipäällikkö, toimitusjohtaja Petri Kinnunen Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy:stä kertoi päättyneestä Oulun eteläisen ja Raahen alueelle kohdistuneesta AlueSahpa -hankkeesta. Samalla seutulautakunta keskusteli yleisemmin sähköisten palvelujen kehittämisnäkymistä ja Raahen seutukunnan tarpeista. Raahen kaupunki ja Pyhäjoen kunta on pyytänyt lausunnot Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavaehdotuksista ja asemakaavaehdotuksista. Kaavaehdotukset on asetettu julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Alueen kaavoittaminen perustuu Fennovoima Oy:n tekemään aloitteeseen ja sen pohjalta tehtyihin kaavoituksen aloituspäätöksiin Raahen kaupungissa ja Pyhäjoen kunnassa. Hanhikiven alueen Pyhäjoen kunnan puoleinen osayleis-ja asemakaavaehdotus ovat olleet julkisesti nähtävillä alkaen. Pyhäjoen kunta on pyytänyt näistä kaavaehdotuksista omat lausunnot. Seutulautakunta hyväksyi

11 11 laaditun lausunnon Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavaehdotuksesta ja asemakaavaehdotuksesta jätettäväksi Raahen kaupungille ja Pyhäjoen kunnalle. Raahen seudun yrityspalveluiden ja Ouluseutu Yrityspalveluiden yhteistyöhankkeelle, Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana, valmistellaan rahoituspäätöstä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Käydyissä rahoitusneuvotteluissa on rahoittajan taholta esitetty hankkeen tukiosuudeksi 60 % rahoitusta. Hankkeelle on haettu 70 % tukirahoitusosuutta. Hanke on erittäin tärkeä alueelle, erityisesti huomioiden käynnistymässä olevat suurhankkeet. Tukirahoitusosuuden pienentyminen tarkoittaa hankkeen kuntarahoitusosuuden kasvattamista Raahen seutukunnan osalta noin koko hankkeen osalta. Ouluseutu Yrityspalvelut on valmis nostamaan omaa rahoitusosuuttaan, jotta hanke voidaan toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaan. Seutulautakunta hyväksyi kuntarahoitusosuuden lisäyksen huomioitavaksi Raahen seudun yrityspalveluiden hankekorissa Pohjois-Pohjanmaan EU-rahoittajaviranomaiset järjestivät päättyneen yhteisen hakukierroksen alueellisiin EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmiin. Koko maakunnasta EAKR-hakemuksia jätettiin yhteensä 46 kpl, haettu tukisumma oli yhteensä n. 23,3 milj.. ESR-hakemuksia puolestaan jätettiin 18 kpl, haettu tukisumma oli n. 8,5 milj.. Vuoden 2010 osalta maakunnassa on käytettävissä kehittämishankkeisiin n. 27 milj. EAKRrahoitusta ja ESR-rahoitusta n. 8,7 milj.. Merkittävä osa tästä rahoituksesta käytetään jo käynnissä olevien hankkeiden jatkorahoituksiin. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö pyysi seutukunnilta priorisointilausunnon omaa aluettaan koskevista hakemuksista. Priorisointipyyntö koskee kaikkia listalla olevia Raahen seutukunnan alueelle suunnattuja hankkeita. Seutulautakunta hyväksyi laaditun priorisointilausunnon EAKR- JA ESR-hankkeista lähetettäväksi Pohjois Pohjanmaan liittoon määräaikaan mennessä. Seutulautakunta hyväksyi KOKO:n vuoden 2011 alustavan budjettikehyksen ja toimintasuunnitelman kokonaisuudet toimitettavaksi Pohjois-Pohjanmaan liittoon ja työ- ja elinkeinoministeriöön määräaikaan mennessä lopullinen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011 valmistellaan KOKO:n ohjausryhmässä seutulautakunnan hyväksyttäväksi myöhemmin toimitettavien ohjeiden mukaan. Muutosvoimaa on Oulun-, Ylivieskan ja Raahen seutukuntien yhteinen hanke yritysten murrosvaiheen tilanteisiin. Hanke on ollut erittäin tarpeellinen tähän suhdannetilanteeseen ja se on saanut hyvän vastaanoton asiakkaiden taholta. Hanke on edennyt suunniteltua nopeammin ja se on jo nyt ylittänyt pääosan tavoitteista, vaikka hankeaikaa on vielä jäljellä lähes vuosi. Hankkeen hallinnoijana toimii Ouluseutu Yrityspalvelut. Projekti työllistää kolme henkilöä, joista kaksi Oulussa ja yksi Raahessa. Raahen seudun yrityspalveluissa tehtävää on hoitanut yrityskoordinaattori Timo Ranz, joka siirtyi uuden työnantajan palvelukseen alkaen.

12 Seutulautakunta käsitteli Talousarvion toteutumaa Seutulautakunta merkitsi tiedoksi kehittämisavustuspäätöksen Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana-hankkeesta ja nimesi hankkeen ohjausryhmäksi: Varsinaisiksi jäseniksi Risto Pietilä Raahen seudun yrityspalvelut, Esa Riippa Ouluseutu Yrityspalvelut, Jonne Sandberg Kokkolanseudun Kehitys Oy Kosek, Timo Kiema Ylivieskan seutukunta. Varajäseniksi ohjausryhmään nimettiin Lauri Lauri Laajala, Petri Karinen, Jari-Heikki Laitinen ja Tapio Rasmus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta ja Raahen kauppakamarin osastoa pyydettiin nimeämään edustajansa ohjausryhmään. Seutulautakunta valitsi yrityskoordinaattorin tehtävään Riitta Palosaaren ja varalle Jarmo Kastikaisen. Seutulautakunta kannustaa alueen kyläyhdistyksiä ilmoittautumaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen Vuoden kylä 2010 kilpailuun. Hyväksyttiin vuoden 2011 talousarvion kehys päävastuualueittain kuntien valtuustoille valmisteltavaksi. Seutulautakunta osallistuu Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien hallinnoimaan PK-yritysten omistajanvaihdos hankkeeseen ja hyväksyy hankkeen kuntarahoitusosuuden euroa varattavaksi Raahen seudun yrityspalveluiden hankekoriin. Hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn nimettiin varsinaiseksi jäseneksi Risto Pietilä ja hänelle varajäseneksi Lauri Laajala. Hanke tulee toteutuessaan keskittymään omistajanvaihdoksia tukevien tahojen yhteistyön lisäämiseen ja yhteistyöverkoston vahvistamiseen, jotta omistajanvaihdospalvelut olisivat entistä näkyvämpiä ja sujuvampia Hanke tulee toteutuessaan palvelemaan välillisesti myös omistajanvaihdosten kanssa työskenteleviä eri alojen asiantuntijoita ajankohtaisilla tietoiskuillaan esim. verotuksesta ja lainsäädännöstä Seutulautakunta valitsi määräaikaiseen projektipäällikön tehtävään Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana hankkeeseen Pekka Peltomäen ja varalle Risto Kilpeläisen. Seutulautakunta hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liittoon lähetettävästä lausunnosta vuosille Seutulautakunta hyväksyi Bioenergian edelläkävijät hankkeen seutukunnan kuntarahoitusosuuden loppuosan (6 000 euroa) siirtämisen vuoden 2011 budjettiin.

13 13 Seutulautakunta sitoutui Keski-Pohjanmaan liiton hallinnoimaan, Meripohjola -kasvuvyöhykkeen kehittämishankkeeseen, kuntarahoitusosuudella / vuosi, yhteensä Kuntarahoitus varataan kehittämiskeskuksen hankekoriin vuosille 2011 ja Sitoutuminen kuntarahoitukseen on ehdollinen. Raahen seutukunta edellyttää, että Pohjois-Pohjanmaan liitto sitoutuu nykyistä vahvemmin hankkeeseen ja nostaa Meripohjola- kasvuvyöhykkeen kehittämisen yhdeksi maakunnan kärkihankkeista vuoden 2011 toimintasuunnitelmassaan. Seutulautakunta merkitsi tiedoksi Oulussa järjestettävät Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät Seutulautakunta hyväksyi KOKO:n maksatushakemuksen ajalta ja esitti sen lähettämistä Pohjois-Pohjanmaan liittoon. Toteutuneet kustannukset ovat ,16 euroa (alv 0 %). Pohjois-Pohjanmaan liitolta haetaan 50 % kustannuksista, ,08 euroa (alv 0 %) Elinkeinojohtaja Risto Pietilä esitteli seutulautakunnalle Raahen seutukunnan yritysbarometri 2010-tulokset. Seutulautakunta sitoutui Pohjois-Suomen Brysselin toimiston jatkorahoitukseen vuodeksi 2011 ja varaa Raahen seutukunnan rahoitusosuuden kehittämiskeskuksen hankekoriin Seutulautakunta hyväksyi NRT-hankkeeseen käyttämättä jääneen euron kuntarahoituksen siirtämisen vuodelta 2010 käytettäväksi vuonna 2011 ja siirsi päätöksen CASR-Steelpolis verkostohankkeen kuntarahoituksen siirrosta kunnes Osaamiskeskusohjelman (OSKE) vuoden 2011 rahoituspäätös on saatu rahoittajalta. Seutulautakunta hyväksyi KOKO:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Seutulautakunta hyväksyi myös KOKO:n vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja talousarvion jätettäväksi Työ- ja elinkeinoministeriöön määräaikaan mennessä. Seutulautakunta hyväksyi KOKO:n rahoitushakemuksen jättämisen vuodelle 2011 Pohjois-Pohjanmaan liittoon. Paavo Törmi esitteli ja kertoi terveiset Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta Seutulautakunnan kokouksessa esittäytyi Muutosvoimaa-hankkeen projektikoordinaattori Riitta Palosaari Seutulautakunta hyväksyi vuodelle 2011 laaditun toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä esittää vuodelle 2011 laaditun toimintasuunnitelman ja talousarvion kunnille tiedoksi. Kehittämiskeskuksen vuoden 2010

14 14 talousarvion loppusumma on euroa. Jäsenkunnilta perittävä osuus on 26,00 euroa/ asukas, yhteensä euroa. Vuoden 2010 seutukunnan joulutervehdys päätettiin julkaista ilmestyvässä Sanomalehti Raahen Seudussa. Osailmoituskuluista lahjoitetaan Raahen sairaalan potilas- ja vieraskäyttöön tulevien tietokoneiden hankintaan. Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana -hankkeen projektipäällikkö Pekka Peltomäki esittäytyi seutulautakunnalle. Seutulautakunta valitsi määräaikaiseen tiedottajan tehtävään Mervi Haahden Raahesta ja varalle Eija Mikkosen Oulusta. Seutulautakunta hyväksyi laaditut priorisointilausunnot EAKR- ja ESR-hankkeista lähetettäväksi Pohjois- Pohjanmaan liittoon määräaikaan mennessä. Seutulautakunta hyväksyi vuoden 2011 kokouspäivät ja kokouspaikat.

15 15 Raahen seudun yrityspalvelut Johdanto Vuoden 2008 syksyllä käynnistynyt taloustaantuma hellitti otettaan Raahen seudulta vuoden 2010 aikana. Meille tärkeällä metalliteollisuuden toimialalla käänne parempaan tapahtui vasta vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Vuoteen mahtui kuitenkin paljon positiivisia kehitysnäkymiä, kuten Nordic Mines:n kultakaivoksen rakennustöiden käynnistyminen syksyllä 2010, Rautaruukki Oyj:n masuunin uusiminen, uusiutuvan energian hankkeita niin bioenergian, kuin tuulivoimankin alueella, sekä Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeen eteneminen eduskunnan myönnettyä periaateluvan voimalan toteuttamiseen. Mettalanmäen kauppakeskushankkeen kannalta tärkeä kaavoitustyö ja maa-alueiden hankinta edistyi Raahen kaupungin taholta positiivisesti. Koulutuksen osalta koettiin suuri muutos, kun Oulun seudun ammattikorkeakoulu teki päätöksen siirtää nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen aloitus Ouluun vuoden 2011 alusta. Tavoitteet ja toiminta Raahen seudun yrityspalvelujen teema vuodelle 2010 oli yrityksiin jalkautuminen. Mahdollisuudet tähän olivat myös resurssien puolesta hyvät ja yrityskontakteja kertyikin vuoden aikana noin 900. Erilaisia yritystilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana lukuisia, alkaen yritysten aamukahvitilaisuuksista, toimialakohtaisista yritysilloista, tietoiskutyyppisiin avoimiin koulutustilaisuuksiin ja päätyen aina Terästä, kultaa ja energiaa seminaarisarjaan. Osanottajia eri tilaisuuksissa oli yhteensä satoja, pelkästään kahteen viime mainittuun otti osaa lähes 300 henkilöä. Raahen seudun yrityspalvelut edistää yritysasiakkaidensa ja niiden toimintaympäristön kehittämistä elinkeinostrategiassa linjattujen tavoitteiden mukaisesti hankkeiden avulla. Toinen tärkeä teema toimintavuodelle oli hyödyntää käynnissä olevat hanketyökalut mahdollisimman tehokkaasti asiakkaiden parhaaksi. o o o o Kalske-hanke toimi yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä, sekä oppilaitosten esihautomotoimintaa kehittävänä hankkeena Oulun seudun ammattikorkeakoulun alaisuudessa. T&K Aktivaattori hanke puolestaan edisti yritysten innovaatiotoimintaa, tarjoten apua mm. julkisen rahoituksen hankintaan tai johdattamalla uusia tuoteideoita Tuoteväylätiimin arvioitavaksi. YritysNavikaattori- ja Muutosvoimaa-hankkeet toimivat maksimitehoillaan. Etenkin alkavien ja toimivien yritysten palveluiden osalta pystyttiin tarjoamaan asiakkaille runsaasti vaihtoehtoisia ratkaisuja näiden tarpeisiin. Kansainvälistymispalveluja kehitettiin mm. Pietarin suuntaan. Mukaan saatiin useita yrityksiä, jotka osallistuivat konkreettisesti vienninedistämismatkalle Pietariin. Nuorten yrittäjyyspurjehdukselle Ale:n kuntaa Ruotsiin organisoitiin Raahen seudulta yksi nuori. Muutosvoimaa hanke jatkoi toimintaa Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueilla, mutta Raahen seudun osalta toiminnassa oli yli kolmen kuukauden katkos henkilövaihdoksen johdosta. Omistajavaihdokset olivat yksi tärkeä Muutosvoimaa hankkeen kohderyhmä.

16 16 o o o Myöhään loppuvuodesta saatiin käyntiin myös uusi hanke, jolla valmennetaan alueen yrityksiä ydinvoimalan kaltaisiin suurhankkeisiin. Pitkään valmisteilla ollut yritysryhmähanke Puusta pitkälle sai viimein rahoituspäätöksen ELYkeskuksesta ja hanketta päästiin käynnistämään vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. ICT-toimialan kehittämiseksi valmisteltiin Softpoliksen uusi aalto hanke yhdessä Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy:n kanssa. Hanke eteni positiivisesti, mutta lopullinen rahoituspäätös ja toiminnan käynnistäminen siirtyivät vuoden 2011 puolelle. Hankkeista on tietoa tarkemmin tämän toimintakertomuksen hankeosuuksissa. Vuoden 2010 kolmas tavoite oli jatkaa seudullisen yrityspalveluverkoston toiminnan kehittämistä, sekä yrityskummitoimintaa. o Vuodesta 2005 käynnistynyt sopimuksellinen yhteistyö sinetöitiin uudistamalla kirjallinen Yrityspalvelusopimus ajantasaiseksi joulukuussa Sopimuksen allekirjoitti kaikkiaan neljätoista organisaatiota. Uutena kumppanina sopimuksen piiriin halusi liittyä seutukuntien yrittäjäjärjestöt, joita sopimuksessa edustaa Raahen seudun yrittäjät ry. o Yrityskummien määrä kasvoi ja yrityskummien asiantuntemusta hyödynnettiin pilotoimalla Advisory Board-toimintaa kahdessa tuotannollisessa yrityksessä. Pääosa yrityskummien työstä painottui nuorten ja alkavien yritysten ohjaamiseen. Johdannossa mainittujen energiahankkeiden edistämistä jatkettiin täydellä kapasiteetilla. Bioenergiahanke eteni maanhankinta- ja kaavoitusvaiheeseen, kaupungin kaavoitustyö tuulivoimaloiden rakentamiseksi jatkui voimallisena ja työ ydinvoimalan saamiseksi Pyhäjoelle jatkui taukoamatta koko vuoden 2010 ajan. Talous ja tiedotus Yrityspalvelut jatkoi vastuullista taloudenpitoa. Budjettiylityksiä ei ole tehty kertaakaan Yrityspalveluiden toimintahistorian aikana. Raaseli-lehteä julkaistiin tavoitteen mukaisesti kaksi numeroa.

17 17 Toiminnan mittaaminen Seudun elinkeinoelämän muutosta kuvaavia yleisiä mittareita: Uusia yrityksiä perustettiin v Maatalous säilytti asemansa, saaden tuotantotukia v. 2010, jossa kasvua edelliseen vuoteen 3,4 % Starttirahapäätöksien kautta rahoitusta ohjautui seutukuntaan, jossa kasvua edellisestä vuodesta n. 31 % Seutukunnan työttömyys laski vuoden 2009 joulukuusta vuoden 2010 joulukuuhun Työpaikat lisääntyivät v loppuun nettolisäyksenä (Tilastokeskuksen tiedot saatavissa vain vuoden 2008 osalta) Elinkeinoelämän odotukset vuoden 2011 osalta TEM:n tutkimuksen mukaan olivat Raahen seudulla Pohjois-Pohjanmaan osalta korkeimmat 110 kpl 27,3 milj. euroa euroa lähes 3 % n Raahen seudun yrityspalveluiden ja sen hankkeiden mittareita Yrityspalveluiden kautta annettuja Finnvera Oy:n lainahakemuksia ja - lausuntoja Erillisiä yritysten perustajia / yritysasiakasta Yrityskontakteja Rahoitushakemuksia avustettu, joista myönteisiä rahoituspäätöksiä seutukunnan yrityksille 7 kpl 97 kpl n. 900 kpl 35 kpl / n. 2,0 milj. euroa Muutosvoimaa hankkeen lukuja (Oulu, Raahe, Ylivieska) alkaen - Osallistuneet yritykset - asiantuntijapäiviä 260 kpl 608 pv

18 18 Projektitoiminta KOKO Toimintakertomukset hankkeista 2010 / KOKO (koheesio- ja kilpailukykyohjelma) ja ESKO (esiselvitykset seudullisen kehittämisen osana) Taustaa KOKO (Koheesio- ja kilpailukyky) -ohjelma on kansallinen, Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama aluekehittämisohjelma. Raahen seudulla ohjelman tavoitteena on alueen tasapainoisen kehittämisen varmistaminen. Raahen seudun KOKO toimii elinkeinostrategiassa määriteltyjen keskeisten painopisteiden ja päätoimialojen linjausten mukaisten toimenpiteiden käynnistäjänä ja osatoteuttajana. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa alueen vetovoimaisuutta, varmistaa seutukunnan metalli- ja terästeollisuuden säilyminen maailmanluokan osaajana, kehittää ICT-toimialan vahvaa näkymistä alueella edelleen, monipuolistaa elinkeinorakennetta, lisätä kansainvälisyyttä ja alueen luonnon hyödyntämistä kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. ESKO (esiselvitykset seudullisen kehittämisen osana) kehittämishanke on KOKO:n tavoin maakunnan kehittämisrahasta rahoitettu aluekehittämisen työkalu. KOKO ja ESKO toteutetaan toimenpiteestä riippuen täysin samoilla periaatteilla Raahen seutukunnassa. Henkilöstö ja organisaatio Ohjelmajohtajana toimii Lauri Laajala 50 % työajalla, ohjelmasihteerinä toimii Helli Maarala 60 % työajalla. Vuoden 2010 marraskuun loppuun saakka kehittämispäällikkönä Tellervo Kivistö 100 % työajalla. Kehittämispäällikön tehtävänkuva painottui erityisesti alueen osaamis- ja innovaatioympäristön vahvistamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Ohjausryhmä Ohjausryhmä nimettiin seutulautakunnan kokouksessa Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Raahen kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, varapuheenjohtajana on Matti Pahkala Pyhäjoelta ja jäseninä Ari Haapakoski Siikajoen kunta, Tuukka Lisko Vihannin kunta, Anita Kenakkala Raahen TE-toimisto, Seppo Heilala kiinteistöyhtiöiden edustaja, Tapani Piirala koulutuksen edustaja, Raimo Seikkala kauppakamarin edustaja, Maria Juurikka Pohjois-Pohjanmaan liitto (rahoittajan edustaja), Risto Pietilä, Raahen seudun yrityspalvelut ja ohjelmajohtaja Lauri Laajala, joka toimii ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2010 aikana kaksi kertaa. Ohjelman toimenpidekokonaisuudet ja toimenpiteet Raahen seudun KOKO:lle määritellyt toimenpidekokonaisuudet tukevat alueen tasapuolista kehittymistä ja hyödyntävät olemassa olevia vahvuuksia. ESKO hankkeella täydennetään KOKO:n toimenpiteitä erityisesti asiantuntijaresurssin osalta. ESKO rahoituksella katetaan Raahen seutukunnan osuus Barentskeskus Finland Oy:n toiminnasta.

19 19 Toimenpidekokonaisuudet ovat; Kumppanuus Kumppanuuksien synnyttämiseen ja vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet ovat keskeinen osa Raahen seudun KOKO-ohjelman toteutusta. Kumppanuuksien ja verkostojen yhteistyö moninkertaistaa toteutettavien toimenpiteiden vaikuttavuuden. Vuoden 2010 aikana järjestettiin neljät yritysten aamukahvit, joihin osallistui 90 yritysten, muun elinkeinoelämän ja kuntien edustajaa. Toukokuussa kutsuttiin seutukunnan kaikki kunnalliset luottamushenkilöt seminaariin keskustelemaan aluekehittämisestä. Tilaisuuden alustajana< toimi aluetieteenprofessori Hannu Katajamäki Vaasan Yliopistosta. Raahen seutukunta toimi aktiivisesti Pohjois- Pohjanmaan liiton vetämässä 1+3 aluekehitysverkostossa ja Meripohjola kasvuvyöhykkeen toiminnan käynnistämisessä. Kasvukäytävän tavoitteena on nostaa alue yhdeksi merkittävimmistä elinkeinoelämän kasvualueeksi kansallisesti. Barentskeskus Finland Oy on Oulun, Rovaniemen, Raahen, Kuusamon ja Kokkolan kaupunkien sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla toimivien kehittämistoimijoiden perustama yhtiö, jonka tehtävän on koordinoida ja vahvistaa Barentsin alueen yhteistyötä. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen Raahen seutu on elinkeinorakenteeltaan Suomen erikoistuneimpia. Alueen tasapuolisen kehittymisen ja palvelujen säilymisen turvaamiseksi on alueen elinkeinorakennetta pystyttävä monipuolistamaan, huomioiden alueen vahvuudet ja osaamispääoman. ESKO hankkeen osalta toteutettiin kevään-kesän 2010 aikana yhteistyössä Ouluseutu Yrityspalveluiden kanssa selvitys kansainvälisen laitosprojektin vaikutuksista lähialueen yrityksiin. Selvityksen toteutti Petri Merisaari Swot Consulting Oy:stä. Selvityksessä pureuduttiin Olkiluoto 3 työmaan vaikutuksiin Satakunnassa. Selvitystyö esiteltiin alueella Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta seminaarissa Raahessa. Raportti on luettavissa Raahen seutukunnan www-sivuilta osoitteesta Pyhäjoen kunnan toimeksiannosta toteutettiin Hanhikivi 2020 strategia raportin kokoaminen. Raportissa kuvataan tiivistetysti, mutta laaja-alaisesti se toimintaympäristö, johon hankkeen sijoittuminen Pyhäjoen Hanhikivenniemelle vaikuttaa. Osaamisen ja työllisyyden vahvistaminen Työ- ja elinkeinotoimiston, oppilaitoksien, yrityksien ja muiden toimijoiden kanssa yhteystyössä järjestettiin TSÄÄNSSI 2010 koulutus- ja rekrytointimessut, joihin osallistui 14 yritystä, 11 oppilaitosta ja 8 muuta toimijaa. Kävijöitä tapahtumassa oli n Päivän aikana Taloudellisen tiedotustoimiston koulucoach Heikki Piilonen piti viisi luentoa aiheesta Työelämän tulevaisuuden näkymät. Yksi niistä oli suunnattu oppilaiden vanhemmille, jotka saivat näin tietoa eri toimialojen työvoimatarpeesta tulevaisuudessa.

20 20 KOKO:n keskeinen tavoite Raahen seudulla on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja toimenpiteet, joilla pyritään vahvistamaan yritysten osaamispääomaa. Toiminnassa on hyödynnetty KOKO-verkostoista saatuja hyviä käytänteitä. Respa- resurssipankkia on kehitetty yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on synnyttää kaikille yhteinen Opintori toiminta. Advisor Board- toimintaa on vuoden aikana pilotoitu ja siitä yrittäjiltä saadut kokemukset ovat erittäin hyviä. Kysymys on yrityksen toiminnan kehittämisestä ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla yrityksen hallitustyöskentelyä tehostamalla. Toimintaa tullaan jatkamaan alueella myös jatkossa. Alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämiseksi ja uuden yritystoiminnan aktivoimiseksi vierailtiin Raahen Nokia Siemens Network:n (NSN) yksikön työntekijöiden kanssa Oulussa toimivassa Yritystakomo Oy:ssa, jonka toimintamalli liittyy avoimiin innovaatioihin, yhteisöllisyyteen sekä yrityshautomotoimintaan. Mainetyö Vahvistaakseen alueen kilpailukykyisyyttä ja tasapuolista kehittymistä on kiinnitettävä huomiota alueen vetovoimaisuuteen. Vetovoimaisuus koostuu useista eri tekijöistä, joita KOKO ohjelman toimenpiteillä vahvistetaan. Mainetyöhön liittyy olennaisesti alueen vetovoimaisuutta ja imagoa parantavien toimenpiteiden käynnistäminen ja toteuttaminen sekä kaikista ohjelmalla toteutetuista toimenpiteistä viestiminen. Vuoden 2010 aikana julkaistiin asetetun tavoitteen mukaisesti kaksi numeroa Raaseli tiedostuslehteä. Vuoden 2011 toimintaan valmistauduttiin myös toteuttamalla tiedottajan rekrytointi KOKO:lle. Seuranta ja mittaaminen KOKO:n toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan ensisijaisesti Raahen seudun elinkeinostrategiassa asetettujen mittareiden kautta. KOKO:lle toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden osalta Kumppanuus toimenpiteelle asetettiin määrälliseksi tavoitteeksi 500 osallistujaa eri tapahtumiin. Yritystenaamukahvitilaisuuksien osalta tavoitetta ei yksin saavutettu. Yhteistyössä eri hankkeissa järjestettyjen tapahtumien ja seminaarien kanssa tavoite ylitettiin selkeästi. Kumppanuuden laadulliseksi tavoitteeksi asetettu alueen luottamushenkilöiden tietoisuuden lisääminen alueen kehittämistoimenpiteistä ja aluekehittämisestä tulee arvioida kunkin luottamushenkilön oman näkemyksen kautta. Foorumien osalta aktiivisuus ei ollut toimintavuoden aikana tavoitteiden mukaista. Elinkeinorakenteen monipuolistamiselle tavoitteeksi asetettu yritysideakilpailu ei toteutunut. Osaamisen ja työllisyyden vahvistamisen toimenpidekokonaisuudelle asetettu määrällinen mittari TSÄÄNSSI 2010 messuja koskien ylitettiin selkeästi Ja mainetyön puitteissa julkaistiin kaksi numeroa Raaseli tiedostuslehteä asetetun tavoitteen mukaisesti.

21 21 Yhteistyö KOKO:n toteutuksessa yhteistyötä tehtiin erityisesti Raahen TE-toimiston, alueen oppilaitosten, kuntien ja alueen yrittäjien kanssa. Maakunnallista yhteistyötä jatkettiin edellisvuosien tapaan tiiviisti. Raahen seutu osallistui KOKO:n kansallisten verkostojen toimintaan Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n vetämässä innovaatioverkostossa sekä SEKES:n koordinoiman Venäjä-verkostossa. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan aluekeskukset olivat yhteisesti mukana Lahden Tiedepuiston koordinoimassa hyvinvointiverkostossa Oulun toimijoiden kautta Miten onnistuttu hankkeessa/ miten hanke jatkuu/tavoitellut hyvät käytännöt Yritysten aamukahvitilaisuudet ovat osoittautuneet hyväksi foorumiksi alueen yritysten ja toimijoiden kanssakäymisen lisäämisessä. Toimintaa tulee lisätä, mutta tilaisuuksien teemoihin pitää kiinnittää erityistä huomiota, jotta kiinnostus säilyy. Elinkeinorakenteen monipuolistamisen osalta Kokonaisuudessaan ohjelman keskeinen rooli on käynnistää ja edesauttaa Raahen seudun elinkeinostrategiassa määriteltyjä kehittämiskokonaisuuksia. Toimenpiteiden painopiste oli voimakkaasti Pyhäjoen ydinvoimalaitoshankkeen ja siihen liittyvien toimenpiteiden valmistelussa ja toteutuksessa, kuitenkin niin, että toimenpiteet hyödyntävät alueen elinkeinoelämää kokonaisuudessaan. KOKO:n ja ESKO:n toteutus jatkuu vuonna 2011 pitkälle samoilla linjauksilla kuin Selkein muutos toiminnassa on panostus mainetyön toimenpidekokonaisuuteen tiedottajan resurssin kautta Hankkeen nimi Raahen seudun KOKO Hankkeen numero Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan liitto Ohjelma Alueellinen koheesio ja kilpailukykyohjelma Vastuullinen toteuttaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Rahoitusjako Maakunnan kehittämisraha 50 %, kuntaraha 50 % Kustannukset raportoidulla kaudella ,55

22 22 Hankkeen nimi Esiselvitykset seudullisen kehittämisen osana (ESKO) Hankkeen numero Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan liitto Ohjelma Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma Vastuullinen toteuttaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Rahoitusjako 50 % maakunnan kehittämisraha, 50 % kuntaraha Kokonaiskustannusarvio ,00 Kustannukset raportoidulla kaudella, ,96

23 23 YRITYSNAVIKAATTORI HANKE Taustaa Raahen seudun yrityspalvelut toteuttaa YritysNavikaattori-hankkeen ajalla Hankkeella pyritään luomaan aukoton kehittymistie, yrittäjyyspolku, seutukunnan yritysten kehittämiseksi yritysideasta kansainväliseksi. YritysNavikaattori-hanke tarjoaa asiantuntijapalveluita yritystoiminnan eri vaiheisiin kolmessa eri toimenpidekokonaisuudessa. Hautomokomponentissa keskitytään uusien ja aloittelevien yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamiseen. Substanssiosaamisen komponentissa keskitytään yritysten toimialakohtaisen osaamisen kehittämiseen yhdessä ulkopuolisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Kansainvälistymispalvelujen komponentissa yrityksille tarjotaan palveluja kansainvälistymiseen ja ulkomaan kauppaan liittyvissä asioissa, jotka tukevat yritysten liiketoiminnan kasvua erityisesti Barents-alueella. Hankkeen tavoitteena parantaa asiakasyritysten valmiuksia kehittyä ja kasvaa sekä hyödyntää koti- ja ulkomaisia verkostoja. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa olemassa olevaa yritystoimintaa ja luoda edellytyksiä alueen elinkeinorakenteen laajentumiselle tuote- ja palvelukehittämisen ja kansainvälistymisen kautta. Numeerisina tavoitteina on 25 hautomokelpoista yritystä, 10 palvelu- tai tuotekehitysyritystä ja 8 kansainvälistyvää yritystä. Hankkeessa pyritään edistämään 45 uuden yrityksen perustamista sekä 50 uuden työpaikan syntymistä seutukuntaan. Henkilöstö ja organisaatio Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Pauli Keränen, projektikoordinaattorina Jussi Kemilä ja kansainvälistymispäällikkönä Heli Flink saakka ja Chad Simonson Hankkeen ohjausryhmä Jukka Pekka Ansamaa, Raahen koulutuskuntayhtymä, puheenjohtaja Kaj Sartorisio, Alte Visetec Oy, varapuheenjohtaja Anita Kenakkala, Raahen seutukunnan TE-toimisto Pia Bergström, Habita Oy Timo Pieskä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Risto Pietilä, Raahen seudun yrityspalvelut Riikka Hanni, Pohjois-Pohjanmaan liitto, rahoittajan edustaja Toimenpiteet Hankkeessa oli koko raportointiajan täysi kolmen henkilön miehitys ja kansainvälistymispäällikön tehtävässä tapahtuneista henkilövaihdoksista selvittiin hankkeen tuloksellisuuden kannalta erittäin hyvin. Palvelujen tarjoamiseksi toteutettiin käännöspalvelujen kilpailutus kuudelle kielelle sekä verkostoiduttiin useiden toimijoiden kanssa seutukunnassa ja sen ulkopuolella. Erityisesti hankkeen yhteistyö muiden toteuttajan

24 24 omien projektien kanssa on toiminut asiakasnäkökulmasta hyvin. Hankkeen tiedottamisessa tärkeimpinä kanavina ovat toimineet henkilökohtainen kontaktointi asiakkaisiin ja sidosryhmiin sekä sähköinen kv-tiedote. Hautomokomponentissa toimenpiteet ovat kohdistuneet edelleen yrityksen perustamista suunnittelevien henkilöiden neuvontaan ja edelleen yrityksen perustamis- ja kehittämistoimiin sopimusasiakkaiden kanssa. Substanssikomponentissa asiakkaita on neuvottu kehittämishankkeiden valmistelussa ja käynnistämisessä. Hankkeen yrittäjyyspolku-ajatuksen mukaisesti tähän komponenttiin on tullut asiakkaaksi useita aiempina vuosina perustamisvaiheen palveluja käyttäneitä yrityksiä muun muassa palvelu- ja tuotekehittämiseen, investointeihin ja työntekijöiden palkkaamiseen liittyvien tarpeiden myötä. Lisäksi hankehenkilökunta osallistui merkittävällä panoksella esimerkiksi Raahen seudun suurhankkeiden kysyntä ja tarjonta-seminaarin järjestelyihin. Kansainvälistymiskomponentissa järjestettiin kontaktimatkoja lähinnä Venäjälle, laadittiin kansainvälistymiskansio sekä toteutettiin muun muassa käännöspalveluita asiakasyrityksille. Seuranta ja mittaaminen Toimintakaudella 2010 hankkeen sopimusasiakkaaksi saatiin hautomokomponentissa 17, substanssikomponentissa 6 ja kansainvälistymiskomponentissa 18 yritystä. Uusia yrityksiä perustettiin 17, joista 8 naisten perustamia. Asiakasyrityksiin syntyi 28 uutta työpaikkaa, joista naistyöpaikkoja 14 ja tutkimus- /tuotekehitystyöpaikkoja 2. Yhteistyö Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa yhteistyötä Raahen seudun yrityspalveluiden muiden hankkeiden ja palveluiden kanssa sekä hyödyntää oppilaitosten ja asiantuntijaorganisaatioiden osaamista asiakasyritysten palvelemiseksi. Asiakaspalvelussa hyödynnettiin toimivia verkostosuhteita muun muassa yrittäjäyhdistysten ja kauppakamariosaston, Raahen seudun TE-toimiston, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Nouseva Rannikkoseutu ry:n ja Finnvera Oyj:n kanssa. Kansainvälistymisasioissa merkittäväksi nousi KOKO Russiaverkosto. Hankkeessa pyrittiin lisäksi löytämään uusia tapoja toteuttaa ulkopuolisten palvelujen hankintaa yksittäisen yrityksen sijaan pienemmille tai suuremmille yritysryhmille. Tavoitellut hyvät käytännöt Hankkeen kantavana ajatuksena on yrittäjyyspolun idea, jonka mukaisesti pyritään edistämään yritysten kasvua ja kehittymistä elinkaaren eri vaiheissa. Ideaalimallina tavoitteena on saada hankkeen asiakkaaksi 1 3 pilottiyritystä, jotka käyvät läpi kaikki vaiheet perustamisesta ja kehittämisestä aina omaan tai yhteistyössä muiden kanssa aloitettavaan kansainvälistymiseen asti. Käytännön toiminnan kannalta jo mainittu yhteistyö ja palvelujen ketjuttaminen toteuttajan omien hankkeiden välillä pyritään tekemään asiakaslähtöiseksi ja tehokkaaksi.

25 25 Hankkeen nimi YritysNavikaattori Hankkeen numero A30748 Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja EAKR, valtio, kunnat, yksityiset yritykset Tavoiteohjelma Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Toimenpidekokonaisuus 1: Yritystoiminnan edistäminen Vastuullinen toteuttaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Rahoitusjako EAKR/valtio 69,1 %, kunnat 23,5 %, yksityinen 7,4 % Kokonaiskustannusarvio ,00 Kustannukset raportoidulla kaudella ,15

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Hanhikivi yhteyshanke / Yhteyssihteerin rekrytointi / Valintapäätös / Yhteyshankkeen jatkoaika / Muutospäätös / Muutospäätös

Hanhikivi yhteyshanke / Yhteyssihteerin rekrytointi / Valintapäätös / Yhteyshankkeen jatkoaika / Muutospäätös / Muutospäätös Kunnanhallitus 181 04.06.2012 Kunnanhallitus 217 14.08.2012 Kunnanhallitus 242 03.09.2012 Kunnanhallitus 391 18.11.2013 Kunnanhallitus 116 31.03.2014 Kunnanhallitus 17 12.01.2015 Hanhikivi yhteyshanke

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. toimintakertomus 2012. Seutulautakunta 18.4.2013

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. toimintakertomus 2012. Seutulautakunta 18.4.2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus toimintakertomus 2012 Seutulautakunta 18.4.2013 Sisältö Johdanto... 5 Seutulautakunnan kokouspiiri 2012... 6 Seutulautakunnan kokousasioita... 7 RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT...

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Mitä aluevaikutuksia ydinvoimalan rakentamis hankkeelta odotetaan Pyhäjoelle ja ympäröiviin seutukuntiin?

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

POHJOIS-SCANDINAAVIAN SOLMUKOHTA

POHJOIS-SCANDINAAVIAN SOLMUKOHTA PERÄMERENKAARI POHJOIS-SCANDINAAVIAN SOLMUKOHTA KANSAINVÄLISET KÄYTÄVÄT TEOLLISUUDEN KESKITTYMIÄ PERÄMEREN SUOMALAIS-RUOTSALAINEN RANNIKKOVYÖHYKE Perämerenkaari on Itämeren pohjoisimmassa osassa sijaitseva,

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012 22.10.2012 31.12.2013 OPH:n rahoittama hanke Hankekoodi J322 Hanketta koordinoi KAO, Kainuun ammattiopisto KSAK, Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Kuusamo JEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAKK,

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

Alueen valmistautuminen Fennovoiman ydinvoimala-hankkeeseen Hanhikivi-yhteyshanke 1.8.2012-30.4.2015

Alueen valmistautuminen Fennovoiman ydinvoimala-hankkeeseen Hanhikivi-yhteyshanke 1.8.2012-30.4.2015 Alueen valmistautuminen Fennovoiman ydinvoimala-hankkeeseen Hanhikivi-yhteyshanke 1.8.2012-30.4.2015 Kokemuksia Olkiluodon alueelta OLKILUOTO Olkiluoto 3 ydinvoimalan rakennusprojekti alkoi vuonna 2005

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka Suunnitellusti vapaalle Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka 1 MISTÄ APUA OMISTAJANVAIHDOS TILANTEESEEN? Julkiset toimijat: ELY-keskus Finnvera Verotoimisto Sedulliset toimijat: Yrityspalvelu

Lisätiedot

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto

KOKO RUSSIA. Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto 29.11.2010 KOKO RUSSIA Yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto KOKO, alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma, on Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima alueiden kilpailukyvyn edistämiseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 20.4.2010 klo 9.00 9.40 Paikka: Nivala, Sapuskan kabinetti 1 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa Terva ryhmä Leila Helaakoski 2.12.2014 Terva -ryhmä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johdolla

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös.

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös. 1/5 Hakuehto Käyttäjä pvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös Järjestys luettelo Arvo Mirja Hiltula Viranhaltija/päätöstyyppi, pykälänumero Viranhaltijan päätöstyypit

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2011

RAAHEN SEUTUKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2011 RAAHEN SEUTUKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2011 Seutulautakunta 19.4.2012 Sivu 2 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisältö Johdanto... 5 Seutulautakunta...6 Seutulautakunnan kokousasioita...7 Raahen seudun

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen.

Puheenjohtaja, osastopäällikkö Keijo Lipèn avasi kokouksen. PÖYTÄKIRJA 10.12.2001 TAVOITE 3 JAOSTON KOKOUS Aika 10.12.2001 klo 13.00-15.00 Paikka Läsnä Keski-Suomen TE-keskus, Telakka-neuvotteluhuone Cygnaeuksenkatu 1, 2 krs. Jyväskylä Jukka Raivio Rauli Sorvari

Lisätiedot

Yrityskolmion toiminnan arviointi. Arvioinnin tuloksia 7.5.2013

Yrityskolmion toiminnan arviointi. Arvioinnin tuloksia 7.5.2013 Yrityskolmion toiminnan arviointi Arvioinnin tuloksia 7.5.2013 ESITYKSEN SISÄLTÖ Arvioinnin toteutus Tehokkuusvertailua Katsaus hanketoimintaan Toiminnan hyödyt (kyselytuloksia) Seudun kehitys Yhteenveto

Lisätiedot

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja edunvalvontatukea kaikilla yritystoiminnan osa alueilla koko

Lisätiedot

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija

Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa. Valtakunnallinen toimija Kumppanuutta Ammattitaitoa Käytännöllisyyttä Yksilöllisyyttä Arvontuotantoa Valtakunnallinen toimija Suomen Yrittäjäopisto yrittäjyyden osaaja ja uudistaja Valtakunnallinen liikealan erikoisoppilaitos

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1. EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.2012 Teija Kekonen Iin Micropolis Oy Micropolis Oy Uusiutuvan energia- ja

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Mikko Viitanen 5.11.2012 Kalajoki Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Innovaatiot

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Kyselyn tulokset koko aineisto Vastaajamäärä 705 5.5.2011 1 Kysymys 1 5.5.2011 2 1. Oletteko aiemmin toimineet suurhankkeissa/kansainvälisissä hankkeissa?

Lisätiedot

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013 Rakennemuutos, Salo 21.3.2013 Tommi Virtanen Yrityssalo Oy Tommi Virtanen ÄKILLINEN RAKENNEMUUTOS Salo nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 16.9.2009 2008-2009 Salon seudulta hävisi noin 2 000

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Projektiohjelma: Laivuri

Projektiohjelma: Laivuri Projektiohjelma: Laivuri 1. HANKKEEN MÄÄRITTELY 1.1 Hankkeen tausta mahdollisilla Suurhankkeiden aiheuttama positiivinen rakennemuutos Fennovoima Oy:n 5.10.2011 tekemä päätös sijoittaa ydinvoimala Pyhäjoen

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Aika pe 23.9.2011 klo 9.00 11.00 Paikka Kajaanin kaupungintalon kokoustila Brahe Läsnä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 4 /2015

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 4 /2015 Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 4 /2015 Ko ko usaika Torstai 30.4.2015 klo 14.00 15.00 Ko ko usp aikka Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali Käsiteltävät asiat 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 liite 1 2 Kuitu 2015

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot