Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta

2 2

3 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta... 7 Seutulautakunnan kokousasioita... 8 RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa PROJEKTITOIMINTA KOKO ja ESKO YritysNavikaattori Kulttuurivalssaamo Staagi II Muutosvoimaa Puusta pitkälle SPIN Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana TALOUS Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma Kehittämiskeskuksen tukemat hankkeet Toteutuma kustannuspaikoittain... 47

4 4

5 5 Johdanto Vuosi 2010 oli asukasmäärän kehittymisen osalta seutukunnassa edellisvuoden tapaan aleneva. Raahen kaupungin ja Pyhäjoen kunnan asukasmäärän kehitys oli myönteinen, mutta kokonaisuudessaan seutukunnan asukasmäärä aleni 92 asukkaalla vuoden aikana. Kehittämiskeskuksen toiminnassa kuvastui taantuma, joka vaikutti koko maassa. Toisaalta työtä tehtiin paljon erityisesti alueelle suunniteltujen suurinvestointien puolesta sekä yritysneuvonnan saralla. Suurhankkeisiin valmistautumiseen tehtiin vuoden aikana kaksi merkittävää esiselvitystyyppistä toimeksiantoa. Kesän aikana haettiin selvitystyöllä oppia ja vaikutteita Satakunnan alueelta siitä, mitä alueelle kohdistunut suurhanke edellyttää alueen elinkeinotoimijoilta ja yrityskentältä. Saatuja tuloksia hyödynnetään myös vuoden 2011 aikana kehittämiskeskuksen toiminnassa. Toinen merkittävä työ oli Pyhäjoen kunnan kehittämiskeskukselle antama toimeksianto Hanhikivi 2020 strategia raportti. Raportissa kuvataan tiivistetysti, mutta laaja-alaisesti se toimintaympäristö, johon Fennovoima Oy:n Pyhäjoen Hanhikivelle suunnittelema suurinvestointi vaikuttaa. Tarkastelunäkökulma raportista on julkisensektorin toiminnot. Näissä selvityksissä ja laajemmin muussakin kehittämiskeskuksen toiminnassa on yhteistyötä tehty laajemmalla maantieteellisellä alueella kuin Raahen seutukunta. Yhteistyöllä muiden alueiden kanssa on pystytty laajentamaan toimenpiteiden vaikuttavuutta ja alueen kykyä menestyä myös jatkossa. Molempien selvitysten raportit ovat luettavissa kehittämiskeskuksen nettisivuilta osoitteessa Vuoden 2010 aikana kehittämiskeskuksen henkilöstössä tapahtui myös varsin suurta vaihtuvuutta. Henkilöstön vaihtuvuus johtuu toisaalta henkilöstörakenteesta, n. 2/3 osaa henkilöstöstä on töissä määräaikaisilla työsopimuksilla. Toisaalta, projektityöskentelyyn tottuneet henkilöt liikkuvat eri työnantajien välillä vakituista henkilöstöä herkemmin. Ongelma on tiedostettu ja siihen pyritään löytämään ratkaisuja, joilla voidaan turvata kehittämistyön ja yritysneuvonnan palvelut myös tulevaisuudessa. Alueellisen edunvalvonnan kannalta kehittämiskeskus antoi vuoden aikana lausunnot Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2010, EAKR- ja ESR- rahoitushakemuksiin vuoden aikana kaksi kertaa. Maakunnallisessa strategiatyössä oltiin aktiivisesti mukana Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategian sekä Kainuun-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategioiden osalta. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman rahoitustaulukko jätettiin alueviranomaisille kehittämiskeskuksen toimesta kesäkuussa. Kehittämiskeskuksen toiminnasta, sen toteuttamista kehittämishankkeista ja taloudesta tarkemmin tässä toimintakertomuksessa. Lauri Laajala johtaja Raahen seutukunta

6 6 HENKILÖSTÖ VUONNA 2010 KEHITTÄMISKESKUS Lauri Laajala kehittämiskeskuksen johtaja 50 % Helli Maarala toimistonhoitaja 40 % Kaisu Leppikorpi toimistotyöntekijä 85 % Tuulikki Marjomaa asiantuntija 70 % ( ) PROJEKTITOIMINTA KOKO-ohjelma Lauri Laajala ohjelmajohtaja 50 % Helli Maarala ohjelmasihteeri 60 % Tellervo Kivistö kehittämispäällikkö ( ) ESKO -hanke Tuulikki Marjomaa asiantuntija 30 % ( ) Kulttuurivalssaamo Staagi hanke Minna Kallela projektipäällikkö Muutosvoimaa-hanke Timo Ranz yrityskoordinaattori ( ) Riitta Palosaari yrityskoordinaattori ( ) YritysNavikaattori-hanke Pauli Keränen projektipäällikkö Jussi Kemilä projektikoordinaattori Heli Flink kansainvälistymispäällikkö ( ) Chad Simonson kansainvälistymispäällikkö ( ) Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana hanke Pekka Peltomäki projektipäällikkö ( ) RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT Risto Pietilä Sanna Manninen Miia Marjanen elinkeinojohtaja elinkeinosihteeri yritysasiamies

7 7 Hallinto Seutulautakunnan kokoonpano 2010 Varsinainen jäsen tehtävä kunta henkilökohtainen varajäsen Pasi Parkkila puheenjohtaja Vihanti Ulla Haapakangas Pirkko Ahokas-Tuohinto 1.varapuheenjohtaja Raahe Sari Pekkala Matti Pohjola 2. varapuheenjohtaja Siikajoki Sami Nyman Timo Savela 3. varapuheenjohtaja Raahe Virpi Aho Anna Pärkkä jäsen Raahe Markku Ylikulju Eero Raivio jäsen Raahe Vesa Flink Seppo Jussila jäsen Raahe Risto Aalto Ulla Ala-aho jäsen Siikajoki Päivi Eskola Pirkko Lintunen jäsen Pyhäjoki Seppo Ukonsaari Kuntajohtajat Kari Karjalainen kaupunginjohtaja Raahe Leena Mikkola-Riekkinen kunnanjohtaja Vihanti Mauno Peltoketo/ kunnanjohtaja Pyhäjoki saakka Matti Soronen kunnanjohtaja Pyhäjoki alkaen Kaisu Tuomi kunnanjohtaja Siikajoki Yrittäjäyhdistykset Jussi Miilukangas Jari Yrjänä Yrittäjäyhdistyksen edustaja Raahe Yrittäjäyhdistyksen edustaja Pyhäjoki Raahen kauppakamariosasto Raimo Seikkala Kauppakamarin edustaja Raahe Ammattijärjestöt Tuulikki Hautala Ammattijärjestöjen edustaja Raahe Saara Mämmi Kansanedustajat Inkeri Kerola kansanedustaja Raahe Unto Valpas kansanedustaja Raahe Maakunnan alueen edustajat Pia Bergström Maakuntahall. jäs. Raahe Tarja Ollanketo MYR:n jäsen Raahe Paavo Törmi MYR:n jäsen Raahe Kehittämiskeskus Lauri Laajala kehittämiskeskuksen johtaja Raahe Risto Pietilä elinkeinojohtaja, Raahe asiantuntijajäsen

8 8 Seutulautakunnan kokousasioita Seutulautakunnan johtosäännön mukaan seutulautakunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa. Johtokunta valitsi puheenjohtajakseen kaudelle 2010 Pasi Parkkilan. Seutulautakunnan varapuheenjohtajiksi vuodelle 2010 valittiin 1. varapuheenjohtaja Pirkko Ahokas-Tuohinto Raahe 2. varapuheenjohtaja Matti Pohjola Siikajoki 3. varapuheenjohtaja Timo Savela Raahe Johtokunta päätti perustaa KOKO:lle ohjausryhmän vuosille , jonka tehtäviin sisältyy Raahen seudun elinkeinostrategian seurantaryhmänä toimiminen. Johtokunta nimesi ohjausryhmän puheenjohtajaksi Raahen kaupunginjohtajan Kari Karjalaisen ja varapuheenjohtajaksi Matti Pahkalan Pyhäjoen kunnasta. Muita ohjausryhmän jäseniä ovat Seppo Heilala, Tapani Piirala, Anita Kenakkala, Raimo Seikkala Helena Sydänmetsä, Ari Haapakoski ja Risto Pietilä Ohjausryhmään kutsutaan edustajat Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Lauri Laajala Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksesta. Helena Sydänmetsän tilalle ohjausryhmän jäseneksi valittiin myöhemmin Tuukka Lisko. Seutulautakunta päätti ottaa vuoden ajaksi kokouksiinsa seudullisen teeman, jolloin seutulautakunta tutustuu yrityksiin ja heidän toimintaansa Ennen varsinaiseen kokoukseen pääsemistä seutulautakunta toteuttaa seudullista teemaa ja tutustui TeknoComp Oy:öön. Seutulautakunnalle esiteltiin yrityksen toimintaa ja tiloja. Seppo Heilala ja Minna Rautio esittelivät seutulautakunnalle Ruukin yrityspuiston toimintaa. Seutulautakunnan kokouksessa todettiin, että aluekeskusohjelma on saatettu päätökseen. Kokouksessa käsiteltiin talousarvion toteutuma vuodelta 2009 ja hyväksyttiin vuoden 2009 lopulliset kuntaosuudet. Seutulautakunnalle esiteltiin Puusta pitkälle- hanke. Projektiin osallistuvat yritykset ovat puualalla toimivia yrityksiä, jotka ovat yhteisen, merkittävän asiakkaan tai toimittajan poistuttua joutuneet suurten haasteiden eteen. Jotta yritykset säilyisivät, niiden tulee löytää uusia asiakkuuksia ja kehittää tuotevalikoimaansa. Seutulautakunta päätti hyväksyä hankkeen.

9 9 Seutulautakunnalle esiteltiin ja se hyväksyi Projektimyynti- hankkeen, jonka tavoitteena on valmentaa alueen yrityksiä pääsemään mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin suurhankkeisiin. Projektimyynti-hanke tulee kesittymään ydinvoimalan, kaivostoiminnan ja muun energiasektorin ja kaivostoiminnan hankkeisiin. Toisena osatoteuttajana hankkeessa on Ouluseutu Yrityspalvelut. Seutulautakunta hyväksyi toimintaympäristön kehittämisavustushakemuksen jättämisen ELY- keskukseen ja hyväksyi hankkeen kuntarahoitusosuuden huomioitavaksi Raahen seudun yrityspalveluiden hankekorissa. Seutulautakunta valitsi kehittämiskeskuksen johtajan virkaan lukien Lauri Laajalan Raahesta Seutulautakunnan huhtikuun seudullisena teemana oli Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä Hannu Kallunki oli saapunut kertomaan seutulautakunnalle hyvinvointikuntayhtymän toiminnasta ja suuntauksista. Seutulautakunnassa käsiteltiin ja hyväksyttiin Kehittämiskeskuksen vuoden 2009 tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus. Seutulautakunnalle esiteltiin Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy:n kuntarahoitusten varaukset vuodelta 2009 käytettäväksi vuonna Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy:n kehittämishankkeita ovat OSKE-, NRT- ja CASR-Steelpolis-verkostohankkeet. Raahen kauppakamarinosasto on valinnut vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa yhdeksi painopistealueeksi VT 8 kehittämisen edistämisen välillä Raahe-Liminka. Raahen kauppakamariosasto esitti seutulautakunnalle työryhmän perustamista hankkeen edistämiseksi. Seutulautakunta nimesi Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmään vuosille varsinaiseksi edustajaksi Vesa Ojanperän Raahesta. Seutulautakunta valitsi YritysNavikaattori -hankkeen kansainvälistymispäällikön tehtävään Chad Simonsonin Yritysnavikaattori -hankkeen kansainvälistymispäällikkö Chad Simonson esittäytyi seutulautakunnan kokouksessa.

10 10 Seutulautakunta hyväksyi ESKO (Esiselvitykset seudullisen kehittämisen osana)-rahoitushakemuksen jättämisen Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Seutulautakunta hyväksyi hankkeen kuntarahoitusosuuden euroa, mikäli hanke toteutuu Seutulautakunta hyväksyi Interreg IV A Pohjoinen Bothnian Metal Arc -hankehakemuksen jättämisen rahoittajalle ja hyväksyi Raahen Seudun Teknologiakeskuksen kuntarahoitusosuuden hankkeeseen vuosille yhteensä euroa, mikäli hanke toteutuu Seutulautakunnalle tuotiin tiedoksi, että Pehr Brahe ICT-keskus on lähestynyt kehittämiskeskusta uuden kehittämishankeyhteistyön puitteissa. Esityksen mukaan hanke koostuu 5 työpaketista: 1. Pehr Brahe ICT-keskuksen toimintamalli (YO) 2. Välittäjäorganisaatioroolin pilotointi (RSYP) 3. Teollisuuden ICT:n teknologia alusta (VTT) 4. Verkostoituneen liiketoiminnan tietojärjestelmäinfrastruktuuri (OAMK) 5. Projektihallinta, talous ja tiedottaminen (Kehittämiskeskus) Hankeen kokonaiskustannusarvio on noin Lopullinen hankehakemus tulee seutulautakunnan käsittelyyn. Seutulautakunta nimesi Raahen seutukunnan edustajaksi Perämeren kaari (Bothnian Arc) -yhdistyksen vuosikokoukseen Lauri Laajalan. Seutulautakunta nimesi seutukunnan edustajaksi Perämeren kaaren hallitukseen Virpi Ahon ja hänen varaedustajakseen Lauri Laajalan sekä työvaliokuntaan Antero Kyröläisen. Seutulautakunta hyväksyi laaditun loppuraportin Aluekeskusohjelmasta lähetettäväksi Pohjois- Pohjanmaan liittoon Seudullisena teemana oli sähköiset palvelut Raahen seutukunnassa. Projektipäällikkö, toimitusjohtaja Petri Kinnunen Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy:stä kertoi päättyneestä Oulun eteläisen ja Raahen alueelle kohdistuneesta AlueSahpa -hankkeesta. Samalla seutulautakunta keskusteli yleisemmin sähköisten palvelujen kehittämisnäkymistä ja Raahen seutukunnan tarpeista. Raahen kaupunki ja Pyhäjoen kunta on pyytänyt lausunnot Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavaehdotuksista ja asemakaavaehdotuksista. Kaavaehdotukset on asetettu julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Alueen kaavoittaminen perustuu Fennovoima Oy:n tekemään aloitteeseen ja sen pohjalta tehtyihin kaavoituksen aloituspäätöksiin Raahen kaupungissa ja Pyhäjoen kunnassa. Hanhikiven alueen Pyhäjoen kunnan puoleinen osayleis-ja asemakaavaehdotus ovat olleet julkisesti nähtävillä alkaen. Pyhäjoen kunta on pyytänyt näistä kaavaehdotuksista omat lausunnot. Seutulautakunta hyväksyi

11 11 laaditun lausunnon Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavaehdotuksesta ja asemakaavaehdotuksesta jätettäväksi Raahen kaupungille ja Pyhäjoen kunnalle. Raahen seudun yrityspalveluiden ja Ouluseutu Yrityspalveluiden yhteistyöhankkeelle, Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana, valmistellaan rahoituspäätöstä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Käydyissä rahoitusneuvotteluissa on rahoittajan taholta esitetty hankkeen tukiosuudeksi 60 % rahoitusta. Hankkeelle on haettu 70 % tukirahoitusosuutta. Hanke on erittäin tärkeä alueelle, erityisesti huomioiden käynnistymässä olevat suurhankkeet. Tukirahoitusosuuden pienentyminen tarkoittaa hankkeen kuntarahoitusosuuden kasvattamista Raahen seutukunnan osalta noin koko hankkeen osalta. Ouluseutu Yrityspalvelut on valmis nostamaan omaa rahoitusosuuttaan, jotta hanke voidaan toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaan. Seutulautakunta hyväksyi kuntarahoitusosuuden lisäyksen huomioitavaksi Raahen seudun yrityspalveluiden hankekorissa Pohjois-Pohjanmaan EU-rahoittajaviranomaiset järjestivät päättyneen yhteisen hakukierroksen alueellisiin EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmiin. Koko maakunnasta EAKR-hakemuksia jätettiin yhteensä 46 kpl, haettu tukisumma oli yhteensä n. 23,3 milj.. ESR-hakemuksia puolestaan jätettiin 18 kpl, haettu tukisumma oli n. 8,5 milj.. Vuoden 2010 osalta maakunnassa on käytettävissä kehittämishankkeisiin n. 27 milj. EAKRrahoitusta ja ESR-rahoitusta n. 8,7 milj.. Merkittävä osa tästä rahoituksesta käytetään jo käynnissä olevien hankkeiden jatkorahoituksiin. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö pyysi seutukunnilta priorisointilausunnon omaa aluettaan koskevista hakemuksista. Priorisointipyyntö koskee kaikkia listalla olevia Raahen seutukunnan alueelle suunnattuja hankkeita. Seutulautakunta hyväksyi laaditun priorisointilausunnon EAKR- JA ESR-hankkeista lähetettäväksi Pohjois Pohjanmaan liittoon määräaikaan mennessä. Seutulautakunta hyväksyi KOKO:n vuoden 2011 alustavan budjettikehyksen ja toimintasuunnitelman kokonaisuudet toimitettavaksi Pohjois-Pohjanmaan liittoon ja työ- ja elinkeinoministeriöön määräaikaan mennessä lopullinen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011 valmistellaan KOKO:n ohjausryhmässä seutulautakunnan hyväksyttäväksi myöhemmin toimitettavien ohjeiden mukaan. Muutosvoimaa on Oulun-, Ylivieskan ja Raahen seutukuntien yhteinen hanke yritysten murrosvaiheen tilanteisiin. Hanke on ollut erittäin tarpeellinen tähän suhdannetilanteeseen ja se on saanut hyvän vastaanoton asiakkaiden taholta. Hanke on edennyt suunniteltua nopeammin ja se on jo nyt ylittänyt pääosan tavoitteista, vaikka hankeaikaa on vielä jäljellä lähes vuosi. Hankkeen hallinnoijana toimii Ouluseutu Yrityspalvelut. Projekti työllistää kolme henkilöä, joista kaksi Oulussa ja yksi Raahessa. Raahen seudun yrityspalveluissa tehtävää on hoitanut yrityskoordinaattori Timo Ranz, joka siirtyi uuden työnantajan palvelukseen alkaen.

12 Seutulautakunta käsitteli Talousarvion toteutumaa Seutulautakunta merkitsi tiedoksi kehittämisavustuspäätöksen Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana-hankkeesta ja nimesi hankkeen ohjausryhmäksi: Varsinaisiksi jäseniksi Risto Pietilä Raahen seudun yrityspalvelut, Esa Riippa Ouluseutu Yrityspalvelut, Jonne Sandberg Kokkolanseudun Kehitys Oy Kosek, Timo Kiema Ylivieskan seutukunta. Varajäseniksi ohjausryhmään nimettiin Lauri Lauri Laajala, Petri Karinen, Jari-Heikki Laitinen ja Tapio Rasmus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta ja Raahen kauppakamarin osastoa pyydettiin nimeämään edustajansa ohjausryhmään. Seutulautakunta valitsi yrityskoordinaattorin tehtävään Riitta Palosaaren ja varalle Jarmo Kastikaisen. Seutulautakunta kannustaa alueen kyläyhdistyksiä ilmoittautumaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen Vuoden kylä 2010 kilpailuun. Hyväksyttiin vuoden 2011 talousarvion kehys päävastuualueittain kuntien valtuustoille valmisteltavaksi. Seutulautakunta osallistuu Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien hallinnoimaan PK-yritysten omistajanvaihdos hankkeeseen ja hyväksyy hankkeen kuntarahoitusosuuden euroa varattavaksi Raahen seudun yrityspalveluiden hankekoriin. Hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn nimettiin varsinaiseksi jäseneksi Risto Pietilä ja hänelle varajäseneksi Lauri Laajala. Hanke tulee toteutuessaan keskittymään omistajanvaihdoksia tukevien tahojen yhteistyön lisäämiseen ja yhteistyöverkoston vahvistamiseen, jotta omistajanvaihdospalvelut olisivat entistä näkyvämpiä ja sujuvampia Hanke tulee toteutuessaan palvelemaan välillisesti myös omistajanvaihdosten kanssa työskenteleviä eri alojen asiantuntijoita ajankohtaisilla tietoiskuillaan esim. verotuksesta ja lainsäädännöstä Seutulautakunta valitsi määräaikaiseen projektipäällikön tehtävään Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana hankkeeseen Pekka Peltomäen ja varalle Risto Kilpeläisen. Seutulautakunta hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liittoon lähetettävästä lausunnosta vuosille Seutulautakunta hyväksyi Bioenergian edelläkävijät hankkeen seutukunnan kuntarahoitusosuuden loppuosan (6 000 euroa) siirtämisen vuoden 2011 budjettiin.

13 13 Seutulautakunta sitoutui Keski-Pohjanmaan liiton hallinnoimaan, Meripohjola -kasvuvyöhykkeen kehittämishankkeeseen, kuntarahoitusosuudella / vuosi, yhteensä Kuntarahoitus varataan kehittämiskeskuksen hankekoriin vuosille 2011 ja Sitoutuminen kuntarahoitukseen on ehdollinen. Raahen seutukunta edellyttää, että Pohjois-Pohjanmaan liitto sitoutuu nykyistä vahvemmin hankkeeseen ja nostaa Meripohjola- kasvuvyöhykkeen kehittämisen yhdeksi maakunnan kärkihankkeista vuoden 2011 toimintasuunnitelmassaan. Seutulautakunta merkitsi tiedoksi Oulussa järjestettävät Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät Seutulautakunta hyväksyi KOKO:n maksatushakemuksen ajalta ja esitti sen lähettämistä Pohjois-Pohjanmaan liittoon. Toteutuneet kustannukset ovat ,16 euroa (alv 0 %). Pohjois-Pohjanmaan liitolta haetaan 50 % kustannuksista, ,08 euroa (alv 0 %) Elinkeinojohtaja Risto Pietilä esitteli seutulautakunnalle Raahen seutukunnan yritysbarometri 2010-tulokset. Seutulautakunta sitoutui Pohjois-Suomen Brysselin toimiston jatkorahoitukseen vuodeksi 2011 ja varaa Raahen seutukunnan rahoitusosuuden kehittämiskeskuksen hankekoriin Seutulautakunta hyväksyi NRT-hankkeeseen käyttämättä jääneen euron kuntarahoituksen siirtämisen vuodelta 2010 käytettäväksi vuonna 2011 ja siirsi päätöksen CASR-Steelpolis verkostohankkeen kuntarahoituksen siirrosta kunnes Osaamiskeskusohjelman (OSKE) vuoden 2011 rahoituspäätös on saatu rahoittajalta. Seutulautakunta hyväksyi KOKO:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Seutulautakunta hyväksyi myös KOKO:n vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja talousarvion jätettäväksi Työ- ja elinkeinoministeriöön määräaikaan mennessä. Seutulautakunta hyväksyi KOKO:n rahoitushakemuksen jättämisen vuodelle 2011 Pohjois-Pohjanmaan liittoon. Paavo Törmi esitteli ja kertoi terveiset Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta Seutulautakunnan kokouksessa esittäytyi Muutosvoimaa-hankkeen projektikoordinaattori Riitta Palosaari Seutulautakunta hyväksyi vuodelle 2011 laaditun toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä esittää vuodelle 2011 laaditun toimintasuunnitelman ja talousarvion kunnille tiedoksi. Kehittämiskeskuksen vuoden 2010

14 14 talousarvion loppusumma on euroa. Jäsenkunnilta perittävä osuus on 26,00 euroa/ asukas, yhteensä euroa. Vuoden 2010 seutukunnan joulutervehdys päätettiin julkaista ilmestyvässä Sanomalehti Raahen Seudussa. Osailmoituskuluista lahjoitetaan Raahen sairaalan potilas- ja vieraskäyttöön tulevien tietokoneiden hankintaan. Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana -hankkeen projektipäällikkö Pekka Peltomäki esittäytyi seutulautakunnalle. Seutulautakunta valitsi määräaikaiseen tiedottajan tehtävään Mervi Haahden Raahesta ja varalle Eija Mikkosen Oulusta. Seutulautakunta hyväksyi laaditut priorisointilausunnot EAKR- ja ESR-hankkeista lähetettäväksi Pohjois- Pohjanmaan liittoon määräaikaan mennessä. Seutulautakunta hyväksyi vuoden 2011 kokouspäivät ja kokouspaikat.

15 15 Raahen seudun yrityspalvelut Johdanto Vuoden 2008 syksyllä käynnistynyt taloustaantuma hellitti otettaan Raahen seudulta vuoden 2010 aikana. Meille tärkeällä metalliteollisuuden toimialalla käänne parempaan tapahtui vasta vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Vuoteen mahtui kuitenkin paljon positiivisia kehitysnäkymiä, kuten Nordic Mines:n kultakaivoksen rakennustöiden käynnistyminen syksyllä 2010, Rautaruukki Oyj:n masuunin uusiminen, uusiutuvan energian hankkeita niin bioenergian, kuin tuulivoimankin alueella, sekä Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeen eteneminen eduskunnan myönnettyä periaateluvan voimalan toteuttamiseen. Mettalanmäen kauppakeskushankkeen kannalta tärkeä kaavoitustyö ja maa-alueiden hankinta edistyi Raahen kaupungin taholta positiivisesti. Koulutuksen osalta koettiin suuri muutos, kun Oulun seudun ammattikorkeakoulu teki päätöksen siirtää nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen aloitus Ouluun vuoden 2011 alusta. Tavoitteet ja toiminta Raahen seudun yrityspalvelujen teema vuodelle 2010 oli yrityksiin jalkautuminen. Mahdollisuudet tähän olivat myös resurssien puolesta hyvät ja yrityskontakteja kertyikin vuoden aikana noin 900. Erilaisia yritystilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana lukuisia, alkaen yritysten aamukahvitilaisuuksista, toimialakohtaisista yritysilloista, tietoiskutyyppisiin avoimiin koulutustilaisuuksiin ja päätyen aina Terästä, kultaa ja energiaa seminaarisarjaan. Osanottajia eri tilaisuuksissa oli yhteensä satoja, pelkästään kahteen viime mainittuun otti osaa lähes 300 henkilöä. Raahen seudun yrityspalvelut edistää yritysasiakkaidensa ja niiden toimintaympäristön kehittämistä elinkeinostrategiassa linjattujen tavoitteiden mukaisesti hankkeiden avulla. Toinen tärkeä teema toimintavuodelle oli hyödyntää käynnissä olevat hanketyökalut mahdollisimman tehokkaasti asiakkaiden parhaaksi. o o o o Kalske-hanke toimi yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä, sekä oppilaitosten esihautomotoimintaa kehittävänä hankkeena Oulun seudun ammattikorkeakoulun alaisuudessa. T&K Aktivaattori hanke puolestaan edisti yritysten innovaatiotoimintaa, tarjoten apua mm. julkisen rahoituksen hankintaan tai johdattamalla uusia tuoteideoita Tuoteväylätiimin arvioitavaksi. YritysNavikaattori- ja Muutosvoimaa-hankkeet toimivat maksimitehoillaan. Etenkin alkavien ja toimivien yritysten palveluiden osalta pystyttiin tarjoamaan asiakkaille runsaasti vaihtoehtoisia ratkaisuja näiden tarpeisiin. Kansainvälistymispalveluja kehitettiin mm. Pietarin suuntaan. Mukaan saatiin useita yrityksiä, jotka osallistuivat konkreettisesti vienninedistämismatkalle Pietariin. Nuorten yrittäjyyspurjehdukselle Ale:n kuntaa Ruotsiin organisoitiin Raahen seudulta yksi nuori. Muutosvoimaa hanke jatkoi toimintaa Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueilla, mutta Raahen seudun osalta toiminnassa oli yli kolmen kuukauden katkos henkilövaihdoksen johdosta. Omistajavaihdokset olivat yksi tärkeä Muutosvoimaa hankkeen kohderyhmä.

16 16 o o o Myöhään loppuvuodesta saatiin käyntiin myös uusi hanke, jolla valmennetaan alueen yrityksiä ydinvoimalan kaltaisiin suurhankkeisiin. Pitkään valmisteilla ollut yritysryhmähanke Puusta pitkälle sai viimein rahoituspäätöksen ELYkeskuksesta ja hanketta päästiin käynnistämään vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. ICT-toimialan kehittämiseksi valmisteltiin Softpoliksen uusi aalto hanke yhdessä Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy:n kanssa. Hanke eteni positiivisesti, mutta lopullinen rahoituspäätös ja toiminnan käynnistäminen siirtyivät vuoden 2011 puolelle. Hankkeista on tietoa tarkemmin tämän toimintakertomuksen hankeosuuksissa. Vuoden 2010 kolmas tavoite oli jatkaa seudullisen yrityspalveluverkoston toiminnan kehittämistä, sekä yrityskummitoimintaa. o Vuodesta 2005 käynnistynyt sopimuksellinen yhteistyö sinetöitiin uudistamalla kirjallinen Yrityspalvelusopimus ajantasaiseksi joulukuussa Sopimuksen allekirjoitti kaikkiaan neljätoista organisaatiota. Uutena kumppanina sopimuksen piiriin halusi liittyä seutukuntien yrittäjäjärjestöt, joita sopimuksessa edustaa Raahen seudun yrittäjät ry. o Yrityskummien määrä kasvoi ja yrityskummien asiantuntemusta hyödynnettiin pilotoimalla Advisory Board-toimintaa kahdessa tuotannollisessa yrityksessä. Pääosa yrityskummien työstä painottui nuorten ja alkavien yritysten ohjaamiseen. Johdannossa mainittujen energiahankkeiden edistämistä jatkettiin täydellä kapasiteetilla. Bioenergiahanke eteni maanhankinta- ja kaavoitusvaiheeseen, kaupungin kaavoitustyö tuulivoimaloiden rakentamiseksi jatkui voimallisena ja työ ydinvoimalan saamiseksi Pyhäjoelle jatkui taukoamatta koko vuoden 2010 ajan. Talous ja tiedotus Yrityspalvelut jatkoi vastuullista taloudenpitoa. Budjettiylityksiä ei ole tehty kertaakaan Yrityspalveluiden toimintahistorian aikana. Raaseli-lehteä julkaistiin tavoitteen mukaisesti kaksi numeroa.

17 17 Toiminnan mittaaminen Seudun elinkeinoelämän muutosta kuvaavia yleisiä mittareita: Uusia yrityksiä perustettiin v Maatalous säilytti asemansa, saaden tuotantotukia v. 2010, jossa kasvua edelliseen vuoteen 3,4 % Starttirahapäätöksien kautta rahoitusta ohjautui seutukuntaan, jossa kasvua edellisestä vuodesta n. 31 % Seutukunnan työttömyys laski vuoden 2009 joulukuusta vuoden 2010 joulukuuhun Työpaikat lisääntyivät v loppuun nettolisäyksenä (Tilastokeskuksen tiedot saatavissa vain vuoden 2008 osalta) Elinkeinoelämän odotukset vuoden 2011 osalta TEM:n tutkimuksen mukaan olivat Raahen seudulla Pohjois-Pohjanmaan osalta korkeimmat 110 kpl 27,3 milj. euroa euroa lähes 3 % n Raahen seudun yrityspalveluiden ja sen hankkeiden mittareita Yrityspalveluiden kautta annettuja Finnvera Oy:n lainahakemuksia ja - lausuntoja Erillisiä yritysten perustajia / yritysasiakasta Yrityskontakteja Rahoitushakemuksia avustettu, joista myönteisiä rahoituspäätöksiä seutukunnan yrityksille 7 kpl 97 kpl n. 900 kpl 35 kpl / n. 2,0 milj. euroa Muutosvoimaa hankkeen lukuja (Oulu, Raahe, Ylivieska) alkaen - Osallistuneet yritykset - asiantuntijapäiviä 260 kpl 608 pv

18 18 Projektitoiminta KOKO Toimintakertomukset hankkeista 2010 / KOKO (koheesio- ja kilpailukykyohjelma) ja ESKO (esiselvitykset seudullisen kehittämisen osana) Taustaa KOKO (Koheesio- ja kilpailukyky) -ohjelma on kansallinen, Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama aluekehittämisohjelma. Raahen seudulla ohjelman tavoitteena on alueen tasapainoisen kehittämisen varmistaminen. Raahen seudun KOKO toimii elinkeinostrategiassa määriteltyjen keskeisten painopisteiden ja päätoimialojen linjausten mukaisten toimenpiteiden käynnistäjänä ja osatoteuttajana. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa alueen vetovoimaisuutta, varmistaa seutukunnan metalli- ja terästeollisuuden säilyminen maailmanluokan osaajana, kehittää ICT-toimialan vahvaa näkymistä alueella edelleen, monipuolistaa elinkeinorakennetta, lisätä kansainvälisyyttä ja alueen luonnon hyödyntämistä kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. ESKO (esiselvitykset seudullisen kehittämisen osana) kehittämishanke on KOKO:n tavoin maakunnan kehittämisrahasta rahoitettu aluekehittämisen työkalu. KOKO ja ESKO toteutetaan toimenpiteestä riippuen täysin samoilla periaatteilla Raahen seutukunnassa. Henkilöstö ja organisaatio Ohjelmajohtajana toimii Lauri Laajala 50 % työajalla, ohjelmasihteerinä toimii Helli Maarala 60 % työajalla. Vuoden 2010 marraskuun loppuun saakka kehittämispäällikkönä Tellervo Kivistö 100 % työajalla. Kehittämispäällikön tehtävänkuva painottui erityisesti alueen osaamis- ja innovaatioympäristön vahvistamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Ohjausryhmä Ohjausryhmä nimettiin seutulautakunnan kokouksessa Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Raahen kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, varapuheenjohtajana on Matti Pahkala Pyhäjoelta ja jäseninä Ari Haapakoski Siikajoen kunta, Tuukka Lisko Vihannin kunta, Anita Kenakkala Raahen TE-toimisto, Seppo Heilala kiinteistöyhtiöiden edustaja, Tapani Piirala koulutuksen edustaja, Raimo Seikkala kauppakamarin edustaja, Maria Juurikka Pohjois-Pohjanmaan liitto (rahoittajan edustaja), Risto Pietilä, Raahen seudun yrityspalvelut ja ohjelmajohtaja Lauri Laajala, joka toimii ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2010 aikana kaksi kertaa. Ohjelman toimenpidekokonaisuudet ja toimenpiteet Raahen seudun KOKO:lle määritellyt toimenpidekokonaisuudet tukevat alueen tasapuolista kehittymistä ja hyödyntävät olemassa olevia vahvuuksia. ESKO hankkeella täydennetään KOKO:n toimenpiteitä erityisesti asiantuntijaresurssin osalta. ESKO rahoituksella katetaan Raahen seutukunnan osuus Barentskeskus Finland Oy:n toiminnasta.

19 19 Toimenpidekokonaisuudet ovat; Kumppanuus Kumppanuuksien synnyttämiseen ja vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet ovat keskeinen osa Raahen seudun KOKO-ohjelman toteutusta. Kumppanuuksien ja verkostojen yhteistyö moninkertaistaa toteutettavien toimenpiteiden vaikuttavuuden. Vuoden 2010 aikana järjestettiin neljät yritysten aamukahvit, joihin osallistui 90 yritysten, muun elinkeinoelämän ja kuntien edustajaa. Toukokuussa kutsuttiin seutukunnan kaikki kunnalliset luottamushenkilöt seminaariin keskustelemaan aluekehittämisestä. Tilaisuuden alustajana< toimi aluetieteenprofessori Hannu Katajamäki Vaasan Yliopistosta. Raahen seutukunta toimi aktiivisesti Pohjois- Pohjanmaan liiton vetämässä 1+3 aluekehitysverkostossa ja Meripohjola kasvuvyöhykkeen toiminnan käynnistämisessä. Kasvukäytävän tavoitteena on nostaa alue yhdeksi merkittävimmistä elinkeinoelämän kasvualueeksi kansallisesti. Barentskeskus Finland Oy on Oulun, Rovaniemen, Raahen, Kuusamon ja Kokkolan kaupunkien sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla toimivien kehittämistoimijoiden perustama yhtiö, jonka tehtävän on koordinoida ja vahvistaa Barentsin alueen yhteistyötä. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen Raahen seutu on elinkeinorakenteeltaan Suomen erikoistuneimpia. Alueen tasapuolisen kehittymisen ja palvelujen säilymisen turvaamiseksi on alueen elinkeinorakennetta pystyttävä monipuolistamaan, huomioiden alueen vahvuudet ja osaamispääoman. ESKO hankkeen osalta toteutettiin kevään-kesän 2010 aikana yhteistyössä Ouluseutu Yrityspalveluiden kanssa selvitys kansainvälisen laitosprojektin vaikutuksista lähialueen yrityksiin. Selvityksen toteutti Petri Merisaari Swot Consulting Oy:stä. Selvityksessä pureuduttiin Olkiluoto 3 työmaan vaikutuksiin Satakunnassa. Selvitystyö esiteltiin alueella Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta seminaarissa Raahessa. Raportti on luettavissa Raahen seutukunnan www-sivuilta osoitteesta Pyhäjoen kunnan toimeksiannosta toteutettiin Hanhikivi 2020 strategia raportin kokoaminen. Raportissa kuvataan tiivistetysti, mutta laaja-alaisesti se toimintaympäristö, johon hankkeen sijoittuminen Pyhäjoen Hanhikivenniemelle vaikuttaa. Osaamisen ja työllisyyden vahvistaminen Työ- ja elinkeinotoimiston, oppilaitoksien, yrityksien ja muiden toimijoiden kanssa yhteystyössä järjestettiin TSÄÄNSSI 2010 koulutus- ja rekrytointimessut, joihin osallistui 14 yritystä, 11 oppilaitosta ja 8 muuta toimijaa. Kävijöitä tapahtumassa oli n Päivän aikana Taloudellisen tiedotustoimiston koulucoach Heikki Piilonen piti viisi luentoa aiheesta Työelämän tulevaisuuden näkymät. Yksi niistä oli suunnattu oppilaiden vanhemmille, jotka saivat näin tietoa eri toimialojen työvoimatarpeesta tulevaisuudessa.

20 20 KOKO:n keskeinen tavoite Raahen seudulla on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja toimenpiteet, joilla pyritään vahvistamaan yritysten osaamispääomaa. Toiminnassa on hyödynnetty KOKO-verkostoista saatuja hyviä käytänteitä. Respa- resurssipankkia on kehitetty yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on synnyttää kaikille yhteinen Opintori toiminta. Advisor Board- toimintaa on vuoden aikana pilotoitu ja siitä yrittäjiltä saadut kokemukset ovat erittäin hyviä. Kysymys on yrityksen toiminnan kehittämisestä ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla yrityksen hallitustyöskentelyä tehostamalla. Toimintaa tullaan jatkamaan alueella myös jatkossa. Alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämiseksi ja uuden yritystoiminnan aktivoimiseksi vierailtiin Raahen Nokia Siemens Network:n (NSN) yksikön työntekijöiden kanssa Oulussa toimivassa Yritystakomo Oy:ssa, jonka toimintamalli liittyy avoimiin innovaatioihin, yhteisöllisyyteen sekä yrityshautomotoimintaan. Mainetyö Vahvistaakseen alueen kilpailukykyisyyttä ja tasapuolista kehittymistä on kiinnitettävä huomiota alueen vetovoimaisuuteen. Vetovoimaisuus koostuu useista eri tekijöistä, joita KOKO ohjelman toimenpiteillä vahvistetaan. Mainetyöhön liittyy olennaisesti alueen vetovoimaisuutta ja imagoa parantavien toimenpiteiden käynnistäminen ja toteuttaminen sekä kaikista ohjelmalla toteutetuista toimenpiteistä viestiminen. Vuoden 2010 aikana julkaistiin asetetun tavoitteen mukaisesti kaksi numeroa Raaseli tiedostuslehteä. Vuoden 2011 toimintaan valmistauduttiin myös toteuttamalla tiedottajan rekrytointi KOKO:lle. Seuranta ja mittaaminen KOKO:n toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan ensisijaisesti Raahen seudun elinkeinostrategiassa asetettujen mittareiden kautta. KOKO:lle toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden osalta Kumppanuus toimenpiteelle asetettiin määrälliseksi tavoitteeksi 500 osallistujaa eri tapahtumiin. Yritystenaamukahvitilaisuuksien osalta tavoitetta ei yksin saavutettu. Yhteistyössä eri hankkeissa järjestettyjen tapahtumien ja seminaarien kanssa tavoite ylitettiin selkeästi. Kumppanuuden laadulliseksi tavoitteeksi asetettu alueen luottamushenkilöiden tietoisuuden lisääminen alueen kehittämistoimenpiteistä ja aluekehittämisestä tulee arvioida kunkin luottamushenkilön oman näkemyksen kautta. Foorumien osalta aktiivisuus ei ollut toimintavuoden aikana tavoitteiden mukaista. Elinkeinorakenteen monipuolistamiselle tavoitteeksi asetettu yritysideakilpailu ei toteutunut. Osaamisen ja työllisyyden vahvistamisen toimenpidekokonaisuudelle asetettu määrällinen mittari TSÄÄNSSI 2010 messuja koskien ylitettiin selkeästi Ja mainetyön puitteissa julkaistiin kaksi numeroa Raaseli tiedostuslehteä asetetun tavoitteen mukaisesti.

21 21 Yhteistyö KOKO:n toteutuksessa yhteistyötä tehtiin erityisesti Raahen TE-toimiston, alueen oppilaitosten, kuntien ja alueen yrittäjien kanssa. Maakunnallista yhteistyötä jatkettiin edellisvuosien tapaan tiiviisti. Raahen seutu osallistui KOKO:n kansallisten verkostojen toimintaan Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n vetämässä innovaatioverkostossa sekä SEKES:n koordinoiman Venäjä-verkostossa. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan aluekeskukset olivat yhteisesti mukana Lahden Tiedepuiston koordinoimassa hyvinvointiverkostossa Oulun toimijoiden kautta Miten onnistuttu hankkeessa/ miten hanke jatkuu/tavoitellut hyvät käytännöt Yritysten aamukahvitilaisuudet ovat osoittautuneet hyväksi foorumiksi alueen yritysten ja toimijoiden kanssakäymisen lisäämisessä. Toimintaa tulee lisätä, mutta tilaisuuksien teemoihin pitää kiinnittää erityistä huomiota, jotta kiinnostus säilyy. Elinkeinorakenteen monipuolistamisen osalta Kokonaisuudessaan ohjelman keskeinen rooli on käynnistää ja edesauttaa Raahen seudun elinkeinostrategiassa määriteltyjä kehittämiskokonaisuuksia. Toimenpiteiden painopiste oli voimakkaasti Pyhäjoen ydinvoimalaitoshankkeen ja siihen liittyvien toimenpiteiden valmistelussa ja toteutuksessa, kuitenkin niin, että toimenpiteet hyödyntävät alueen elinkeinoelämää kokonaisuudessaan. KOKO:n ja ESKO:n toteutus jatkuu vuonna 2011 pitkälle samoilla linjauksilla kuin Selkein muutos toiminnassa on panostus mainetyön toimenpidekokonaisuuteen tiedottajan resurssin kautta Hankkeen nimi Raahen seudun KOKO Hankkeen numero Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan liitto Ohjelma Alueellinen koheesio ja kilpailukykyohjelma Vastuullinen toteuttaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Rahoitusjako Maakunnan kehittämisraha 50 %, kuntaraha 50 % Kustannukset raportoidulla kaudella ,55

22 22 Hankkeen nimi Esiselvitykset seudullisen kehittämisen osana (ESKO) Hankkeen numero Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan liitto Ohjelma Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma Vastuullinen toteuttaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Rahoitusjako 50 % maakunnan kehittämisraha, 50 % kuntaraha Kokonaiskustannusarvio ,00 Kustannukset raportoidulla kaudella, ,96

23 23 YRITYSNAVIKAATTORI HANKE Taustaa Raahen seudun yrityspalvelut toteuttaa YritysNavikaattori-hankkeen ajalla Hankkeella pyritään luomaan aukoton kehittymistie, yrittäjyyspolku, seutukunnan yritysten kehittämiseksi yritysideasta kansainväliseksi. YritysNavikaattori-hanke tarjoaa asiantuntijapalveluita yritystoiminnan eri vaiheisiin kolmessa eri toimenpidekokonaisuudessa. Hautomokomponentissa keskitytään uusien ja aloittelevien yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamiseen. Substanssiosaamisen komponentissa keskitytään yritysten toimialakohtaisen osaamisen kehittämiseen yhdessä ulkopuolisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Kansainvälistymispalvelujen komponentissa yrityksille tarjotaan palveluja kansainvälistymiseen ja ulkomaan kauppaan liittyvissä asioissa, jotka tukevat yritysten liiketoiminnan kasvua erityisesti Barents-alueella. Hankkeen tavoitteena parantaa asiakasyritysten valmiuksia kehittyä ja kasvaa sekä hyödyntää koti- ja ulkomaisia verkostoja. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa olemassa olevaa yritystoimintaa ja luoda edellytyksiä alueen elinkeinorakenteen laajentumiselle tuote- ja palvelukehittämisen ja kansainvälistymisen kautta. Numeerisina tavoitteina on 25 hautomokelpoista yritystä, 10 palvelu- tai tuotekehitysyritystä ja 8 kansainvälistyvää yritystä. Hankkeessa pyritään edistämään 45 uuden yrityksen perustamista sekä 50 uuden työpaikan syntymistä seutukuntaan. Henkilöstö ja organisaatio Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Pauli Keränen, projektikoordinaattorina Jussi Kemilä ja kansainvälistymispäällikkönä Heli Flink saakka ja Chad Simonson Hankkeen ohjausryhmä Jukka Pekka Ansamaa, Raahen koulutuskuntayhtymä, puheenjohtaja Kaj Sartorisio, Alte Visetec Oy, varapuheenjohtaja Anita Kenakkala, Raahen seutukunnan TE-toimisto Pia Bergström, Habita Oy Timo Pieskä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Risto Pietilä, Raahen seudun yrityspalvelut Riikka Hanni, Pohjois-Pohjanmaan liitto, rahoittajan edustaja Toimenpiteet Hankkeessa oli koko raportointiajan täysi kolmen henkilön miehitys ja kansainvälistymispäällikön tehtävässä tapahtuneista henkilövaihdoksista selvittiin hankkeen tuloksellisuuden kannalta erittäin hyvin. Palvelujen tarjoamiseksi toteutettiin käännöspalvelujen kilpailutus kuudelle kielelle sekä verkostoiduttiin useiden toimijoiden kanssa seutukunnassa ja sen ulkopuolella. Erityisesti hankkeen yhteistyö muiden toteuttajan

24 24 omien projektien kanssa on toiminut asiakasnäkökulmasta hyvin. Hankkeen tiedottamisessa tärkeimpinä kanavina ovat toimineet henkilökohtainen kontaktointi asiakkaisiin ja sidosryhmiin sekä sähköinen kv-tiedote. Hautomokomponentissa toimenpiteet ovat kohdistuneet edelleen yrityksen perustamista suunnittelevien henkilöiden neuvontaan ja edelleen yrityksen perustamis- ja kehittämistoimiin sopimusasiakkaiden kanssa. Substanssikomponentissa asiakkaita on neuvottu kehittämishankkeiden valmistelussa ja käynnistämisessä. Hankkeen yrittäjyyspolku-ajatuksen mukaisesti tähän komponenttiin on tullut asiakkaaksi useita aiempina vuosina perustamisvaiheen palveluja käyttäneitä yrityksiä muun muassa palvelu- ja tuotekehittämiseen, investointeihin ja työntekijöiden palkkaamiseen liittyvien tarpeiden myötä. Lisäksi hankehenkilökunta osallistui merkittävällä panoksella esimerkiksi Raahen seudun suurhankkeiden kysyntä ja tarjonta-seminaarin järjestelyihin. Kansainvälistymiskomponentissa järjestettiin kontaktimatkoja lähinnä Venäjälle, laadittiin kansainvälistymiskansio sekä toteutettiin muun muassa käännöspalveluita asiakasyrityksille. Seuranta ja mittaaminen Toimintakaudella 2010 hankkeen sopimusasiakkaaksi saatiin hautomokomponentissa 17, substanssikomponentissa 6 ja kansainvälistymiskomponentissa 18 yritystä. Uusia yrityksiä perustettiin 17, joista 8 naisten perustamia. Asiakasyrityksiin syntyi 28 uutta työpaikkaa, joista naistyöpaikkoja 14 ja tutkimus- /tuotekehitystyöpaikkoja 2. Yhteistyö Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa yhteistyötä Raahen seudun yrityspalveluiden muiden hankkeiden ja palveluiden kanssa sekä hyödyntää oppilaitosten ja asiantuntijaorganisaatioiden osaamista asiakasyritysten palvelemiseksi. Asiakaspalvelussa hyödynnettiin toimivia verkostosuhteita muun muassa yrittäjäyhdistysten ja kauppakamariosaston, Raahen seudun TE-toimiston, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Nouseva Rannikkoseutu ry:n ja Finnvera Oyj:n kanssa. Kansainvälistymisasioissa merkittäväksi nousi KOKO Russiaverkosto. Hankkeessa pyrittiin lisäksi löytämään uusia tapoja toteuttaa ulkopuolisten palvelujen hankintaa yksittäisen yrityksen sijaan pienemmille tai suuremmille yritysryhmille. Tavoitellut hyvät käytännöt Hankkeen kantavana ajatuksena on yrittäjyyspolun idea, jonka mukaisesti pyritään edistämään yritysten kasvua ja kehittymistä elinkaaren eri vaiheissa. Ideaalimallina tavoitteena on saada hankkeen asiakkaaksi 1 3 pilottiyritystä, jotka käyvät läpi kaikki vaiheet perustamisesta ja kehittämisestä aina omaan tai yhteistyössä muiden kanssa aloitettavaan kansainvälistymiseen asti. Käytännön toiminnan kannalta jo mainittu yhteistyö ja palvelujen ketjuttaminen toteuttajan omien hankkeiden välillä pyritään tekemään asiakaslähtöiseksi ja tehokkaaksi.

25 25 Hankkeen nimi YritysNavikaattori Hankkeen numero A30748 Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja EAKR, valtio, kunnat, yksityiset yritykset Tavoiteohjelma Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Toimenpidekokonaisuus 1: Yritystoiminnan edistäminen Vastuullinen toteuttaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Rahoitusjako EAKR/valtio 69,1 %, kunnat 23,5 %, yksityinen 7,4 % Kokonaiskustannusarvio ,00 Kustannukset raportoidulla kaudella ,15

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 SEUTUYHTYMÄN TEHTÄVÄT JA TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 3 SUUNNITTELU, EU-KOORDINOINTI JA EDUNVALVONTA... 4 4 ELINKEINOPALVELUT...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010 HALLITUS 1 (9) TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010-31.12.2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 oli Raahen kauppakamariosaston 56. toimintavuosi ja se oli vuoden 2009 finanssikriisistä toipumisen aikaa. Osaston toiminta oli näkyvää

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille.

VUOSIKERTOMUS 2011. Yritystukiasiat ovat edelleen erityisen merkityksellisiä uusille ja myös jo toiminnassa oleville yrityksille. SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS.. 1. KEHITTÄMISKESKUKSEN TOIMINTA. 1.1. YRITYSNEUVONTA. 1.2. YRITYSNEUVONTAA JA KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TOIMINNOT.. 1.2.1. SUOMEN UUSYRITYSKESKUKSET RY (SUK). 1.2.2. SEUDULLISET

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset.

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009. 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn toiminnan tulokset. LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 esitetyn

Lisätiedot

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintakertomus 2008 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2008 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2008 esitetyn

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

1 Hanketoiminta 4/2008

1 Hanketoiminta 4/2008 Osavuosiraportti 4/2008 Sisällys 1 Hanketoiminta 4/2008...2 1.1 Rekrytointi- ja tulomuuttohanke...3 1.2 REINO projekti...3 1.3 YES- yrittäjyyskasvatuskeskukset projekti, Keski-Pohjanmaa...4 1.4 KP-LENTO,

Lisätiedot

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.3.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.3.2010 klo 9.05-11.00 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015

LIITE 1. Tilinpäätös 2014. Maakuntahallitus 23.3.2015 LIITE 1 Tilinpäätös 2014 Maakuntahallitus TOKE2014 1 (49) Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 2 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus vuoteen 2014... 2 1.1.2

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi

Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Janne Salminen, Lassi Hurskainen ja Silja Kostia Energia- ja ilmastoneuvonnan organisointi Päijät-Hämeessä neljä ehdotusta toimintamalliksi Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

HevosAgro II. - hevospalvelualan kehittäminen Loppuraportti 1.7.2012 31.12.2014. ProAgria Oulu ry

HevosAgro II. - hevospalvelualan kehittäminen Loppuraportti 1.7.2012 31.12.2014. ProAgria Oulu ry HevosAgro II - hevospalvelualan kehittäminen Loppuraportti 1.7.2012 31.12.2014 ProAgria Oulu ry Päätös hanketuesta tehty 5.6.2012 Dnro 705/3560-2012 Päätösnumero 25906 Hankkeen numero 16928 Sisältö 1 Hankkeen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013.

Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Ohjelmakausi 2007-2013. Pohjois-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tulokset ja alueellinen vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla Ohjelmakausi 2007-2013 Laura Kelhä Julkaisu: B:75 ISBN 978-952-5731-36-1 ISSN 1236-8393 Taiton suunnittelu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot