Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010"

Transkriptio

1 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta

2 2

3 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta... 7 Seutulautakunnan kokousasioita... 8 RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa PROJEKTITOIMINTA KOKO ja ESKO YritysNavikaattori Kulttuurivalssaamo Staagi II Muutosvoimaa Puusta pitkälle SPIN Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana TALOUS Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma Kehittämiskeskuksen tukemat hankkeet Toteutuma kustannuspaikoittain... 47

4 4

5 5 Johdanto Vuosi 2010 oli asukasmäärän kehittymisen osalta seutukunnassa edellisvuoden tapaan aleneva. Raahen kaupungin ja Pyhäjoen kunnan asukasmäärän kehitys oli myönteinen, mutta kokonaisuudessaan seutukunnan asukasmäärä aleni 92 asukkaalla vuoden aikana. Kehittämiskeskuksen toiminnassa kuvastui taantuma, joka vaikutti koko maassa. Toisaalta työtä tehtiin paljon erityisesti alueelle suunniteltujen suurinvestointien puolesta sekä yritysneuvonnan saralla. Suurhankkeisiin valmistautumiseen tehtiin vuoden aikana kaksi merkittävää esiselvitystyyppistä toimeksiantoa. Kesän aikana haettiin selvitystyöllä oppia ja vaikutteita Satakunnan alueelta siitä, mitä alueelle kohdistunut suurhanke edellyttää alueen elinkeinotoimijoilta ja yrityskentältä. Saatuja tuloksia hyödynnetään myös vuoden 2011 aikana kehittämiskeskuksen toiminnassa. Toinen merkittävä työ oli Pyhäjoen kunnan kehittämiskeskukselle antama toimeksianto Hanhikivi 2020 strategia raportti. Raportissa kuvataan tiivistetysti, mutta laaja-alaisesti se toimintaympäristö, johon Fennovoima Oy:n Pyhäjoen Hanhikivelle suunnittelema suurinvestointi vaikuttaa. Tarkastelunäkökulma raportista on julkisensektorin toiminnot. Näissä selvityksissä ja laajemmin muussakin kehittämiskeskuksen toiminnassa on yhteistyötä tehty laajemmalla maantieteellisellä alueella kuin Raahen seutukunta. Yhteistyöllä muiden alueiden kanssa on pystytty laajentamaan toimenpiteiden vaikuttavuutta ja alueen kykyä menestyä myös jatkossa. Molempien selvitysten raportit ovat luettavissa kehittämiskeskuksen nettisivuilta osoitteessa Vuoden 2010 aikana kehittämiskeskuksen henkilöstössä tapahtui myös varsin suurta vaihtuvuutta. Henkilöstön vaihtuvuus johtuu toisaalta henkilöstörakenteesta, n. 2/3 osaa henkilöstöstä on töissä määräaikaisilla työsopimuksilla. Toisaalta, projektityöskentelyyn tottuneet henkilöt liikkuvat eri työnantajien välillä vakituista henkilöstöä herkemmin. Ongelma on tiedostettu ja siihen pyritään löytämään ratkaisuja, joilla voidaan turvata kehittämistyön ja yritysneuvonnan palvelut myös tulevaisuudessa. Alueellisen edunvalvonnan kannalta kehittämiskeskus antoi vuoden aikana lausunnot Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2010, EAKR- ja ESR- rahoitushakemuksiin vuoden aikana kaksi kertaa. Maakunnallisessa strategiatyössä oltiin aktiivisesti mukana Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategian sekä Kainuun-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategioiden osalta. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman rahoitustaulukko jätettiin alueviranomaisille kehittämiskeskuksen toimesta kesäkuussa. Kehittämiskeskuksen toiminnasta, sen toteuttamista kehittämishankkeista ja taloudesta tarkemmin tässä toimintakertomuksessa. Lauri Laajala johtaja Raahen seutukunta

6 6 HENKILÖSTÖ VUONNA 2010 KEHITTÄMISKESKUS Lauri Laajala kehittämiskeskuksen johtaja 50 % Helli Maarala toimistonhoitaja 40 % Kaisu Leppikorpi toimistotyöntekijä 85 % Tuulikki Marjomaa asiantuntija 70 % ( ) PROJEKTITOIMINTA KOKO-ohjelma Lauri Laajala ohjelmajohtaja 50 % Helli Maarala ohjelmasihteeri 60 % Tellervo Kivistö kehittämispäällikkö ( ) ESKO -hanke Tuulikki Marjomaa asiantuntija 30 % ( ) Kulttuurivalssaamo Staagi hanke Minna Kallela projektipäällikkö Muutosvoimaa-hanke Timo Ranz yrityskoordinaattori ( ) Riitta Palosaari yrityskoordinaattori ( ) YritysNavikaattori-hanke Pauli Keränen projektipäällikkö Jussi Kemilä projektikoordinaattori Heli Flink kansainvälistymispäällikkö ( ) Chad Simonson kansainvälistymispäällikkö ( ) Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana hanke Pekka Peltomäki projektipäällikkö ( ) RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT Risto Pietilä Sanna Manninen Miia Marjanen elinkeinojohtaja elinkeinosihteeri yritysasiamies

7 7 Hallinto Seutulautakunnan kokoonpano 2010 Varsinainen jäsen tehtävä kunta henkilökohtainen varajäsen Pasi Parkkila puheenjohtaja Vihanti Ulla Haapakangas Pirkko Ahokas-Tuohinto 1.varapuheenjohtaja Raahe Sari Pekkala Matti Pohjola 2. varapuheenjohtaja Siikajoki Sami Nyman Timo Savela 3. varapuheenjohtaja Raahe Virpi Aho Anna Pärkkä jäsen Raahe Markku Ylikulju Eero Raivio jäsen Raahe Vesa Flink Seppo Jussila jäsen Raahe Risto Aalto Ulla Ala-aho jäsen Siikajoki Päivi Eskola Pirkko Lintunen jäsen Pyhäjoki Seppo Ukonsaari Kuntajohtajat Kari Karjalainen kaupunginjohtaja Raahe Leena Mikkola-Riekkinen kunnanjohtaja Vihanti Mauno Peltoketo/ kunnanjohtaja Pyhäjoki saakka Matti Soronen kunnanjohtaja Pyhäjoki alkaen Kaisu Tuomi kunnanjohtaja Siikajoki Yrittäjäyhdistykset Jussi Miilukangas Jari Yrjänä Yrittäjäyhdistyksen edustaja Raahe Yrittäjäyhdistyksen edustaja Pyhäjoki Raahen kauppakamariosasto Raimo Seikkala Kauppakamarin edustaja Raahe Ammattijärjestöt Tuulikki Hautala Ammattijärjestöjen edustaja Raahe Saara Mämmi Kansanedustajat Inkeri Kerola kansanedustaja Raahe Unto Valpas kansanedustaja Raahe Maakunnan alueen edustajat Pia Bergström Maakuntahall. jäs. Raahe Tarja Ollanketo MYR:n jäsen Raahe Paavo Törmi MYR:n jäsen Raahe Kehittämiskeskus Lauri Laajala kehittämiskeskuksen johtaja Raahe Risto Pietilä elinkeinojohtaja, Raahe asiantuntijajäsen

8 8 Seutulautakunnan kokousasioita Seutulautakunnan johtosäännön mukaan seutulautakunta valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa. Johtokunta valitsi puheenjohtajakseen kaudelle 2010 Pasi Parkkilan. Seutulautakunnan varapuheenjohtajiksi vuodelle 2010 valittiin 1. varapuheenjohtaja Pirkko Ahokas-Tuohinto Raahe 2. varapuheenjohtaja Matti Pohjola Siikajoki 3. varapuheenjohtaja Timo Savela Raahe Johtokunta päätti perustaa KOKO:lle ohjausryhmän vuosille , jonka tehtäviin sisältyy Raahen seudun elinkeinostrategian seurantaryhmänä toimiminen. Johtokunta nimesi ohjausryhmän puheenjohtajaksi Raahen kaupunginjohtajan Kari Karjalaisen ja varapuheenjohtajaksi Matti Pahkalan Pyhäjoen kunnasta. Muita ohjausryhmän jäseniä ovat Seppo Heilala, Tapani Piirala, Anita Kenakkala, Raimo Seikkala Helena Sydänmetsä, Ari Haapakoski ja Risto Pietilä Ohjausryhmään kutsutaan edustajat Pohjois-Pohjanmaan liitosta. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Lauri Laajala Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksesta. Helena Sydänmetsän tilalle ohjausryhmän jäseneksi valittiin myöhemmin Tuukka Lisko. Seutulautakunta päätti ottaa vuoden ajaksi kokouksiinsa seudullisen teeman, jolloin seutulautakunta tutustuu yrityksiin ja heidän toimintaansa Ennen varsinaiseen kokoukseen pääsemistä seutulautakunta toteuttaa seudullista teemaa ja tutustui TeknoComp Oy:öön. Seutulautakunnalle esiteltiin yrityksen toimintaa ja tiloja. Seppo Heilala ja Minna Rautio esittelivät seutulautakunnalle Ruukin yrityspuiston toimintaa. Seutulautakunnan kokouksessa todettiin, että aluekeskusohjelma on saatettu päätökseen. Kokouksessa käsiteltiin talousarvion toteutuma vuodelta 2009 ja hyväksyttiin vuoden 2009 lopulliset kuntaosuudet. Seutulautakunnalle esiteltiin Puusta pitkälle- hanke. Projektiin osallistuvat yritykset ovat puualalla toimivia yrityksiä, jotka ovat yhteisen, merkittävän asiakkaan tai toimittajan poistuttua joutuneet suurten haasteiden eteen. Jotta yritykset säilyisivät, niiden tulee löytää uusia asiakkuuksia ja kehittää tuotevalikoimaansa. Seutulautakunta päätti hyväksyä hankkeen.

9 9 Seutulautakunnalle esiteltiin ja se hyväksyi Projektimyynti- hankkeen, jonka tavoitteena on valmentaa alueen yrityksiä pääsemään mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin suurhankkeisiin. Projektimyynti-hanke tulee kesittymään ydinvoimalan, kaivostoiminnan ja muun energiasektorin ja kaivostoiminnan hankkeisiin. Toisena osatoteuttajana hankkeessa on Ouluseutu Yrityspalvelut. Seutulautakunta hyväksyi toimintaympäristön kehittämisavustushakemuksen jättämisen ELY- keskukseen ja hyväksyi hankkeen kuntarahoitusosuuden huomioitavaksi Raahen seudun yrityspalveluiden hankekorissa. Seutulautakunta valitsi kehittämiskeskuksen johtajan virkaan lukien Lauri Laajalan Raahesta Seutulautakunnan huhtikuun seudullisena teemana oli Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä Hannu Kallunki oli saapunut kertomaan seutulautakunnalle hyvinvointikuntayhtymän toiminnasta ja suuntauksista. Seutulautakunnassa käsiteltiin ja hyväksyttiin Kehittämiskeskuksen vuoden 2009 tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus. Seutulautakunnalle esiteltiin Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy:n kuntarahoitusten varaukset vuodelta 2009 käytettäväksi vuonna Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy:n kehittämishankkeita ovat OSKE-, NRT- ja CASR-Steelpolis-verkostohankkeet. Raahen kauppakamarinosasto on valinnut vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa yhdeksi painopistealueeksi VT 8 kehittämisen edistämisen välillä Raahe-Liminka. Raahen kauppakamariosasto esitti seutulautakunnalle työryhmän perustamista hankkeen edistämiseksi. Seutulautakunta nimesi Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmään vuosille varsinaiseksi edustajaksi Vesa Ojanperän Raahesta. Seutulautakunta valitsi YritysNavikaattori -hankkeen kansainvälistymispäällikön tehtävään Chad Simonsonin Yritysnavikaattori -hankkeen kansainvälistymispäällikkö Chad Simonson esittäytyi seutulautakunnan kokouksessa.

10 10 Seutulautakunta hyväksyi ESKO (Esiselvitykset seudullisen kehittämisen osana)-rahoitushakemuksen jättämisen Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Seutulautakunta hyväksyi hankkeen kuntarahoitusosuuden euroa, mikäli hanke toteutuu Seutulautakunta hyväksyi Interreg IV A Pohjoinen Bothnian Metal Arc -hankehakemuksen jättämisen rahoittajalle ja hyväksyi Raahen Seudun Teknologiakeskuksen kuntarahoitusosuuden hankkeeseen vuosille yhteensä euroa, mikäli hanke toteutuu Seutulautakunnalle tuotiin tiedoksi, että Pehr Brahe ICT-keskus on lähestynyt kehittämiskeskusta uuden kehittämishankeyhteistyön puitteissa. Esityksen mukaan hanke koostuu 5 työpaketista: 1. Pehr Brahe ICT-keskuksen toimintamalli (YO) 2. Välittäjäorganisaatioroolin pilotointi (RSYP) 3. Teollisuuden ICT:n teknologia alusta (VTT) 4. Verkostoituneen liiketoiminnan tietojärjestelmäinfrastruktuuri (OAMK) 5. Projektihallinta, talous ja tiedottaminen (Kehittämiskeskus) Hankeen kokonaiskustannusarvio on noin Lopullinen hankehakemus tulee seutulautakunnan käsittelyyn. Seutulautakunta nimesi Raahen seutukunnan edustajaksi Perämeren kaari (Bothnian Arc) -yhdistyksen vuosikokoukseen Lauri Laajalan. Seutulautakunta nimesi seutukunnan edustajaksi Perämeren kaaren hallitukseen Virpi Ahon ja hänen varaedustajakseen Lauri Laajalan sekä työvaliokuntaan Antero Kyröläisen. Seutulautakunta hyväksyi laaditun loppuraportin Aluekeskusohjelmasta lähetettäväksi Pohjois- Pohjanmaan liittoon Seudullisena teemana oli sähköiset palvelut Raahen seutukunnassa. Projektipäällikkö, toimitusjohtaja Petri Kinnunen Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy:stä kertoi päättyneestä Oulun eteläisen ja Raahen alueelle kohdistuneesta AlueSahpa -hankkeesta. Samalla seutulautakunta keskusteli yleisemmin sähköisten palvelujen kehittämisnäkymistä ja Raahen seutukunnan tarpeista. Raahen kaupunki ja Pyhäjoen kunta on pyytänyt lausunnot Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavaehdotuksista ja asemakaavaehdotuksista. Kaavaehdotukset on asetettu julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Alueen kaavoittaminen perustuu Fennovoima Oy:n tekemään aloitteeseen ja sen pohjalta tehtyihin kaavoituksen aloituspäätöksiin Raahen kaupungissa ja Pyhäjoen kunnassa. Hanhikiven alueen Pyhäjoen kunnan puoleinen osayleis-ja asemakaavaehdotus ovat olleet julkisesti nähtävillä alkaen. Pyhäjoen kunta on pyytänyt näistä kaavaehdotuksista omat lausunnot. Seutulautakunta hyväksyi

11 11 laaditun lausunnon Hanhikiven ydinvoimalaitosalueen osayleiskaavaehdotuksesta ja asemakaavaehdotuksesta jätettäväksi Raahen kaupungille ja Pyhäjoen kunnalle. Raahen seudun yrityspalveluiden ja Ouluseutu Yrityspalveluiden yhteistyöhankkeelle, Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana, valmistellaan rahoituspäätöstä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Käydyissä rahoitusneuvotteluissa on rahoittajan taholta esitetty hankkeen tukiosuudeksi 60 % rahoitusta. Hankkeelle on haettu 70 % tukirahoitusosuutta. Hanke on erittäin tärkeä alueelle, erityisesti huomioiden käynnistymässä olevat suurhankkeet. Tukirahoitusosuuden pienentyminen tarkoittaa hankkeen kuntarahoitusosuuden kasvattamista Raahen seutukunnan osalta noin koko hankkeen osalta. Ouluseutu Yrityspalvelut on valmis nostamaan omaa rahoitusosuuttaan, jotta hanke voidaan toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaan. Seutulautakunta hyväksyi kuntarahoitusosuuden lisäyksen huomioitavaksi Raahen seudun yrityspalveluiden hankekorissa Pohjois-Pohjanmaan EU-rahoittajaviranomaiset järjestivät päättyneen yhteisen hakukierroksen alueellisiin EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmiin. Koko maakunnasta EAKR-hakemuksia jätettiin yhteensä 46 kpl, haettu tukisumma oli yhteensä n. 23,3 milj.. ESR-hakemuksia puolestaan jätettiin 18 kpl, haettu tukisumma oli n. 8,5 milj.. Vuoden 2010 osalta maakunnassa on käytettävissä kehittämishankkeisiin n. 27 milj. EAKRrahoitusta ja ESR-rahoitusta n. 8,7 milj.. Merkittävä osa tästä rahoituksesta käytetään jo käynnissä olevien hankkeiden jatkorahoituksiin. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö pyysi seutukunnilta priorisointilausunnon omaa aluettaan koskevista hakemuksista. Priorisointipyyntö koskee kaikkia listalla olevia Raahen seutukunnan alueelle suunnattuja hankkeita. Seutulautakunta hyväksyi laaditun priorisointilausunnon EAKR- JA ESR-hankkeista lähetettäväksi Pohjois Pohjanmaan liittoon määräaikaan mennessä. Seutulautakunta hyväksyi KOKO:n vuoden 2011 alustavan budjettikehyksen ja toimintasuunnitelman kokonaisuudet toimitettavaksi Pohjois-Pohjanmaan liittoon ja työ- ja elinkeinoministeriöön määräaikaan mennessä lopullinen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2011 valmistellaan KOKO:n ohjausryhmässä seutulautakunnan hyväksyttäväksi myöhemmin toimitettavien ohjeiden mukaan. Muutosvoimaa on Oulun-, Ylivieskan ja Raahen seutukuntien yhteinen hanke yritysten murrosvaiheen tilanteisiin. Hanke on ollut erittäin tarpeellinen tähän suhdannetilanteeseen ja se on saanut hyvän vastaanoton asiakkaiden taholta. Hanke on edennyt suunniteltua nopeammin ja se on jo nyt ylittänyt pääosan tavoitteista, vaikka hankeaikaa on vielä jäljellä lähes vuosi. Hankkeen hallinnoijana toimii Ouluseutu Yrityspalvelut. Projekti työllistää kolme henkilöä, joista kaksi Oulussa ja yksi Raahessa. Raahen seudun yrityspalveluissa tehtävää on hoitanut yrityskoordinaattori Timo Ranz, joka siirtyi uuden työnantajan palvelukseen alkaen.

12 Seutulautakunta käsitteli Talousarvion toteutumaa Seutulautakunta merkitsi tiedoksi kehittämisavustuspäätöksen Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana-hankkeesta ja nimesi hankkeen ohjausryhmäksi: Varsinaisiksi jäseniksi Risto Pietilä Raahen seudun yrityspalvelut, Esa Riippa Ouluseutu Yrityspalvelut, Jonne Sandberg Kokkolanseudun Kehitys Oy Kosek, Timo Kiema Ylivieskan seutukunta. Varajäseniksi ohjausryhmään nimettiin Lauri Lauri Laajala, Petri Karinen, Jari-Heikki Laitinen ja Tapio Rasmus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta ja Raahen kauppakamarin osastoa pyydettiin nimeämään edustajansa ohjausryhmään. Seutulautakunta valitsi yrityskoordinaattorin tehtävään Riitta Palosaaren ja varalle Jarmo Kastikaisen. Seutulautakunta kannustaa alueen kyläyhdistyksiä ilmoittautumaan Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen Vuoden kylä 2010 kilpailuun. Hyväksyttiin vuoden 2011 talousarvion kehys päävastuualueittain kuntien valtuustoille valmisteltavaksi. Seutulautakunta osallistuu Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien hallinnoimaan PK-yritysten omistajanvaihdos hankkeeseen ja hyväksyy hankkeen kuntarahoitusosuuden euroa varattavaksi Raahen seudun yrityspalveluiden hankekoriin. Hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn nimettiin varsinaiseksi jäseneksi Risto Pietilä ja hänelle varajäseneksi Lauri Laajala. Hanke tulee toteutuessaan keskittymään omistajanvaihdoksia tukevien tahojen yhteistyön lisäämiseen ja yhteistyöverkoston vahvistamiseen, jotta omistajanvaihdospalvelut olisivat entistä näkyvämpiä ja sujuvampia Hanke tulee toteutuessaan palvelemaan välillisesti myös omistajanvaihdosten kanssa työskenteleviä eri alojen asiantuntijoita ajankohtaisilla tietoiskuillaan esim. verotuksesta ja lainsäädännöstä Seutulautakunta valitsi määräaikaiseen projektipäällikön tehtävään Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana hankkeeseen Pekka Peltomäen ja varalle Risto Kilpeläisen. Seutulautakunta hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liittoon lähetettävästä lausunnosta vuosille Seutulautakunta hyväksyi Bioenergian edelläkävijät hankkeen seutukunnan kuntarahoitusosuuden loppuosan (6 000 euroa) siirtämisen vuoden 2011 budjettiin.

13 13 Seutulautakunta sitoutui Keski-Pohjanmaan liiton hallinnoimaan, Meripohjola -kasvuvyöhykkeen kehittämishankkeeseen, kuntarahoitusosuudella / vuosi, yhteensä Kuntarahoitus varataan kehittämiskeskuksen hankekoriin vuosille 2011 ja Sitoutuminen kuntarahoitukseen on ehdollinen. Raahen seutukunta edellyttää, että Pohjois-Pohjanmaan liitto sitoutuu nykyistä vahvemmin hankkeeseen ja nostaa Meripohjola- kasvuvyöhykkeen kehittämisen yhdeksi maakunnan kärkihankkeista vuoden 2011 toimintasuunnitelmassaan. Seutulautakunta merkitsi tiedoksi Oulussa järjestettävät Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät Seutulautakunta hyväksyi KOKO:n maksatushakemuksen ajalta ja esitti sen lähettämistä Pohjois-Pohjanmaan liittoon. Toteutuneet kustannukset ovat ,16 euroa (alv 0 %). Pohjois-Pohjanmaan liitolta haetaan 50 % kustannuksista, ,08 euroa (alv 0 %) Elinkeinojohtaja Risto Pietilä esitteli seutulautakunnalle Raahen seutukunnan yritysbarometri 2010-tulokset. Seutulautakunta sitoutui Pohjois-Suomen Brysselin toimiston jatkorahoitukseen vuodeksi 2011 ja varaa Raahen seutukunnan rahoitusosuuden kehittämiskeskuksen hankekoriin Seutulautakunta hyväksyi NRT-hankkeeseen käyttämättä jääneen euron kuntarahoituksen siirtämisen vuodelta 2010 käytettäväksi vuonna 2011 ja siirsi päätöksen CASR-Steelpolis verkostohankkeen kuntarahoituksen siirrosta kunnes Osaamiskeskusohjelman (OSKE) vuoden 2011 rahoituspäätös on saatu rahoittajalta. Seutulautakunta hyväksyi KOKO:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle Seutulautakunta hyväksyi myös KOKO:n vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja talousarvion jätettäväksi Työ- ja elinkeinoministeriöön määräaikaan mennessä. Seutulautakunta hyväksyi KOKO:n rahoitushakemuksen jättämisen vuodelle 2011 Pohjois-Pohjanmaan liittoon. Paavo Törmi esitteli ja kertoi terveiset Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta Seutulautakunnan kokouksessa esittäytyi Muutosvoimaa-hankkeen projektikoordinaattori Riitta Palosaari Seutulautakunta hyväksyi vuodelle 2011 laaditun toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä esittää vuodelle 2011 laaditun toimintasuunnitelman ja talousarvion kunnille tiedoksi. Kehittämiskeskuksen vuoden 2010

14 14 talousarvion loppusumma on euroa. Jäsenkunnilta perittävä osuus on 26,00 euroa/ asukas, yhteensä euroa. Vuoden 2010 seutukunnan joulutervehdys päätettiin julkaista ilmestyvässä Sanomalehti Raahen Seudussa. Osailmoituskuluista lahjoitetaan Raahen sairaalan potilas- ja vieraskäyttöön tulevien tietokoneiden hankintaan. Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana -hankkeen projektipäällikkö Pekka Peltomäki esittäytyi seutulautakunnalle. Seutulautakunta valitsi määräaikaiseen tiedottajan tehtävään Mervi Haahden Raahesta ja varalle Eija Mikkosen Oulusta. Seutulautakunta hyväksyi laaditut priorisointilausunnot EAKR- ja ESR-hankkeista lähetettäväksi Pohjois- Pohjanmaan liittoon määräaikaan mennessä. Seutulautakunta hyväksyi vuoden 2011 kokouspäivät ja kokouspaikat.

15 15 Raahen seudun yrityspalvelut Johdanto Vuoden 2008 syksyllä käynnistynyt taloustaantuma hellitti otettaan Raahen seudulta vuoden 2010 aikana. Meille tärkeällä metalliteollisuuden toimialalla käänne parempaan tapahtui vasta vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Vuoteen mahtui kuitenkin paljon positiivisia kehitysnäkymiä, kuten Nordic Mines:n kultakaivoksen rakennustöiden käynnistyminen syksyllä 2010, Rautaruukki Oyj:n masuunin uusiminen, uusiutuvan energian hankkeita niin bioenergian, kuin tuulivoimankin alueella, sekä Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeen eteneminen eduskunnan myönnettyä periaateluvan voimalan toteuttamiseen. Mettalanmäen kauppakeskushankkeen kannalta tärkeä kaavoitustyö ja maa-alueiden hankinta edistyi Raahen kaupungin taholta positiivisesti. Koulutuksen osalta koettiin suuri muutos, kun Oulun seudun ammattikorkeakoulu teki päätöksen siirtää nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen aloitus Ouluun vuoden 2011 alusta. Tavoitteet ja toiminta Raahen seudun yrityspalvelujen teema vuodelle 2010 oli yrityksiin jalkautuminen. Mahdollisuudet tähän olivat myös resurssien puolesta hyvät ja yrityskontakteja kertyikin vuoden aikana noin 900. Erilaisia yritystilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana lukuisia, alkaen yritysten aamukahvitilaisuuksista, toimialakohtaisista yritysilloista, tietoiskutyyppisiin avoimiin koulutustilaisuuksiin ja päätyen aina Terästä, kultaa ja energiaa seminaarisarjaan. Osanottajia eri tilaisuuksissa oli yhteensä satoja, pelkästään kahteen viime mainittuun otti osaa lähes 300 henkilöä. Raahen seudun yrityspalvelut edistää yritysasiakkaidensa ja niiden toimintaympäristön kehittämistä elinkeinostrategiassa linjattujen tavoitteiden mukaisesti hankkeiden avulla. Toinen tärkeä teema toimintavuodelle oli hyödyntää käynnissä olevat hanketyökalut mahdollisimman tehokkaasti asiakkaiden parhaaksi. o o o o Kalske-hanke toimi yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä, sekä oppilaitosten esihautomotoimintaa kehittävänä hankkeena Oulun seudun ammattikorkeakoulun alaisuudessa. T&K Aktivaattori hanke puolestaan edisti yritysten innovaatiotoimintaa, tarjoten apua mm. julkisen rahoituksen hankintaan tai johdattamalla uusia tuoteideoita Tuoteväylätiimin arvioitavaksi. YritysNavikaattori- ja Muutosvoimaa-hankkeet toimivat maksimitehoillaan. Etenkin alkavien ja toimivien yritysten palveluiden osalta pystyttiin tarjoamaan asiakkaille runsaasti vaihtoehtoisia ratkaisuja näiden tarpeisiin. Kansainvälistymispalveluja kehitettiin mm. Pietarin suuntaan. Mukaan saatiin useita yrityksiä, jotka osallistuivat konkreettisesti vienninedistämismatkalle Pietariin. Nuorten yrittäjyyspurjehdukselle Ale:n kuntaa Ruotsiin organisoitiin Raahen seudulta yksi nuori. Muutosvoimaa hanke jatkoi toimintaa Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueilla, mutta Raahen seudun osalta toiminnassa oli yli kolmen kuukauden katkos henkilövaihdoksen johdosta. Omistajavaihdokset olivat yksi tärkeä Muutosvoimaa hankkeen kohderyhmä.

16 16 o o o Myöhään loppuvuodesta saatiin käyntiin myös uusi hanke, jolla valmennetaan alueen yrityksiä ydinvoimalan kaltaisiin suurhankkeisiin. Pitkään valmisteilla ollut yritysryhmähanke Puusta pitkälle sai viimein rahoituspäätöksen ELYkeskuksesta ja hanketta päästiin käynnistämään vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. ICT-toimialan kehittämiseksi valmisteltiin Softpoliksen uusi aalto hanke yhdessä Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy:n kanssa. Hanke eteni positiivisesti, mutta lopullinen rahoituspäätös ja toiminnan käynnistäminen siirtyivät vuoden 2011 puolelle. Hankkeista on tietoa tarkemmin tämän toimintakertomuksen hankeosuuksissa. Vuoden 2010 kolmas tavoite oli jatkaa seudullisen yrityspalveluverkoston toiminnan kehittämistä, sekä yrityskummitoimintaa. o Vuodesta 2005 käynnistynyt sopimuksellinen yhteistyö sinetöitiin uudistamalla kirjallinen Yrityspalvelusopimus ajantasaiseksi joulukuussa Sopimuksen allekirjoitti kaikkiaan neljätoista organisaatiota. Uutena kumppanina sopimuksen piiriin halusi liittyä seutukuntien yrittäjäjärjestöt, joita sopimuksessa edustaa Raahen seudun yrittäjät ry. o Yrityskummien määrä kasvoi ja yrityskummien asiantuntemusta hyödynnettiin pilotoimalla Advisory Board-toimintaa kahdessa tuotannollisessa yrityksessä. Pääosa yrityskummien työstä painottui nuorten ja alkavien yritysten ohjaamiseen. Johdannossa mainittujen energiahankkeiden edistämistä jatkettiin täydellä kapasiteetilla. Bioenergiahanke eteni maanhankinta- ja kaavoitusvaiheeseen, kaupungin kaavoitustyö tuulivoimaloiden rakentamiseksi jatkui voimallisena ja työ ydinvoimalan saamiseksi Pyhäjoelle jatkui taukoamatta koko vuoden 2010 ajan. Talous ja tiedotus Yrityspalvelut jatkoi vastuullista taloudenpitoa. Budjettiylityksiä ei ole tehty kertaakaan Yrityspalveluiden toimintahistorian aikana. Raaseli-lehteä julkaistiin tavoitteen mukaisesti kaksi numeroa.

17 17 Toiminnan mittaaminen Seudun elinkeinoelämän muutosta kuvaavia yleisiä mittareita: Uusia yrityksiä perustettiin v Maatalous säilytti asemansa, saaden tuotantotukia v. 2010, jossa kasvua edelliseen vuoteen 3,4 % Starttirahapäätöksien kautta rahoitusta ohjautui seutukuntaan, jossa kasvua edellisestä vuodesta n. 31 % Seutukunnan työttömyys laski vuoden 2009 joulukuusta vuoden 2010 joulukuuhun Työpaikat lisääntyivät v loppuun nettolisäyksenä (Tilastokeskuksen tiedot saatavissa vain vuoden 2008 osalta) Elinkeinoelämän odotukset vuoden 2011 osalta TEM:n tutkimuksen mukaan olivat Raahen seudulla Pohjois-Pohjanmaan osalta korkeimmat 110 kpl 27,3 milj. euroa euroa lähes 3 % n Raahen seudun yrityspalveluiden ja sen hankkeiden mittareita Yrityspalveluiden kautta annettuja Finnvera Oy:n lainahakemuksia ja - lausuntoja Erillisiä yritysten perustajia / yritysasiakasta Yrityskontakteja Rahoitushakemuksia avustettu, joista myönteisiä rahoituspäätöksiä seutukunnan yrityksille 7 kpl 97 kpl n. 900 kpl 35 kpl / n. 2,0 milj. euroa Muutosvoimaa hankkeen lukuja (Oulu, Raahe, Ylivieska) alkaen - Osallistuneet yritykset - asiantuntijapäiviä 260 kpl 608 pv

18 18 Projektitoiminta KOKO Toimintakertomukset hankkeista 2010 / KOKO (koheesio- ja kilpailukykyohjelma) ja ESKO (esiselvitykset seudullisen kehittämisen osana) Taustaa KOKO (Koheesio- ja kilpailukyky) -ohjelma on kansallinen, Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama aluekehittämisohjelma. Raahen seudulla ohjelman tavoitteena on alueen tasapainoisen kehittämisen varmistaminen. Raahen seudun KOKO toimii elinkeinostrategiassa määriteltyjen keskeisten painopisteiden ja päätoimialojen linjausten mukaisten toimenpiteiden käynnistäjänä ja osatoteuttajana. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa alueen vetovoimaisuutta, varmistaa seutukunnan metalli- ja terästeollisuuden säilyminen maailmanluokan osaajana, kehittää ICT-toimialan vahvaa näkymistä alueella edelleen, monipuolistaa elinkeinorakennetta, lisätä kansainvälisyyttä ja alueen luonnon hyödyntämistä kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. ESKO (esiselvitykset seudullisen kehittämisen osana) kehittämishanke on KOKO:n tavoin maakunnan kehittämisrahasta rahoitettu aluekehittämisen työkalu. KOKO ja ESKO toteutetaan toimenpiteestä riippuen täysin samoilla periaatteilla Raahen seutukunnassa. Henkilöstö ja organisaatio Ohjelmajohtajana toimii Lauri Laajala 50 % työajalla, ohjelmasihteerinä toimii Helli Maarala 60 % työajalla. Vuoden 2010 marraskuun loppuun saakka kehittämispäällikkönä Tellervo Kivistö 100 % työajalla. Kehittämispäällikön tehtävänkuva painottui erityisesti alueen osaamis- ja innovaatioympäristön vahvistamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Ohjausryhmä Ohjausryhmä nimettiin seutulautakunnan kokouksessa Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Raahen kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, varapuheenjohtajana on Matti Pahkala Pyhäjoelta ja jäseninä Ari Haapakoski Siikajoen kunta, Tuukka Lisko Vihannin kunta, Anita Kenakkala Raahen TE-toimisto, Seppo Heilala kiinteistöyhtiöiden edustaja, Tapani Piirala koulutuksen edustaja, Raimo Seikkala kauppakamarin edustaja, Maria Juurikka Pohjois-Pohjanmaan liitto (rahoittajan edustaja), Risto Pietilä, Raahen seudun yrityspalvelut ja ohjelmajohtaja Lauri Laajala, joka toimii ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2010 aikana kaksi kertaa. Ohjelman toimenpidekokonaisuudet ja toimenpiteet Raahen seudun KOKO:lle määritellyt toimenpidekokonaisuudet tukevat alueen tasapuolista kehittymistä ja hyödyntävät olemassa olevia vahvuuksia. ESKO hankkeella täydennetään KOKO:n toimenpiteitä erityisesti asiantuntijaresurssin osalta. ESKO rahoituksella katetaan Raahen seutukunnan osuus Barentskeskus Finland Oy:n toiminnasta.

19 19 Toimenpidekokonaisuudet ovat; Kumppanuus Kumppanuuksien synnyttämiseen ja vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet ovat keskeinen osa Raahen seudun KOKO-ohjelman toteutusta. Kumppanuuksien ja verkostojen yhteistyö moninkertaistaa toteutettavien toimenpiteiden vaikuttavuuden. Vuoden 2010 aikana järjestettiin neljät yritysten aamukahvit, joihin osallistui 90 yritysten, muun elinkeinoelämän ja kuntien edustajaa. Toukokuussa kutsuttiin seutukunnan kaikki kunnalliset luottamushenkilöt seminaariin keskustelemaan aluekehittämisestä. Tilaisuuden alustajana< toimi aluetieteenprofessori Hannu Katajamäki Vaasan Yliopistosta. Raahen seutukunta toimi aktiivisesti Pohjois- Pohjanmaan liiton vetämässä 1+3 aluekehitysverkostossa ja Meripohjola kasvuvyöhykkeen toiminnan käynnistämisessä. Kasvukäytävän tavoitteena on nostaa alue yhdeksi merkittävimmistä elinkeinoelämän kasvualueeksi kansallisesti. Barentskeskus Finland Oy on Oulun, Rovaniemen, Raahen, Kuusamon ja Kokkolan kaupunkien sekä Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla toimivien kehittämistoimijoiden perustama yhtiö, jonka tehtävän on koordinoida ja vahvistaa Barentsin alueen yhteistyötä. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen Raahen seutu on elinkeinorakenteeltaan Suomen erikoistuneimpia. Alueen tasapuolisen kehittymisen ja palvelujen säilymisen turvaamiseksi on alueen elinkeinorakennetta pystyttävä monipuolistamaan, huomioiden alueen vahvuudet ja osaamispääoman. ESKO hankkeen osalta toteutettiin kevään-kesän 2010 aikana yhteistyössä Ouluseutu Yrityspalveluiden kanssa selvitys kansainvälisen laitosprojektin vaikutuksista lähialueen yrityksiin. Selvityksen toteutti Petri Merisaari Swot Consulting Oy:stä. Selvityksessä pureuduttiin Olkiluoto 3 työmaan vaikutuksiin Satakunnassa. Selvitystyö esiteltiin alueella Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta seminaarissa Raahessa. Raportti on luettavissa Raahen seutukunnan www-sivuilta osoitteesta Pyhäjoen kunnan toimeksiannosta toteutettiin Hanhikivi 2020 strategia raportin kokoaminen. Raportissa kuvataan tiivistetysti, mutta laaja-alaisesti se toimintaympäristö, johon hankkeen sijoittuminen Pyhäjoen Hanhikivenniemelle vaikuttaa. Osaamisen ja työllisyyden vahvistaminen Työ- ja elinkeinotoimiston, oppilaitoksien, yrityksien ja muiden toimijoiden kanssa yhteystyössä järjestettiin TSÄÄNSSI 2010 koulutus- ja rekrytointimessut, joihin osallistui 14 yritystä, 11 oppilaitosta ja 8 muuta toimijaa. Kävijöitä tapahtumassa oli n Päivän aikana Taloudellisen tiedotustoimiston koulucoach Heikki Piilonen piti viisi luentoa aiheesta Työelämän tulevaisuuden näkymät. Yksi niistä oli suunnattu oppilaiden vanhemmille, jotka saivat näin tietoa eri toimialojen työvoimatarpeesta tulevaisuudessa.

20 20 KOKO:n keskeinen tavoite Raahen seudulla on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja toimenpiteet, joilla pyritään vahvistamaan yritysten osaamispääomaa. Toiminnassa on hyödynnetty KOKO-verkostoista saatuja hyviä käytänteitä. Respa- resurssipankkia on kehitetty yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on synnyttää kaikille yhteinen Opintori toiminta. Advisor Board- toimintaa on vuoden aikana pilotoitu ja siitä yrittäjiltä saadut kokemukset ovat erittäin hyviä. Kysymys on yrityksen toiminnan kehittämisestä ulkopuolisen asiantuntemuksen avulla yrityksen hallitustyöskentelyä tehostamalla. Toimintaa tullaan jatkamaan alueella myös jatkossa. Alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämiseksi ja uuden yritystoiminnan aktivoimiseksi vierailtiin Raahen Nokia Siemens Network:n (NSN) yksikön työntekijöiden kanssa Oulussa toimivassa Yritystakomo Oy:ssa, jonka toimintamalli liittyy avoimiin innovaatioihin, yhteisöllisyyteen sekä yrityshautomotoimintaan. Mainetyö Vahvistaakseen alueen kilpailukykyisyyttä ja tasapuolista kehittymistä on kiinnitettävä huomiota alueen vetovoimaisuuteen. Vetovoimaisuus koostuu useista eri tekijöistä, joita KOKO ohjelman toimenpiteillä vahvistetaan. Mainetyöhön liittyy olennaisesti alueen vetovoimaisuutta ja imagoa parantavien toimenpiteiden käynnistäminen ja toteuttaminen sekä kaikista ohjelmalla toteutetuista toimenpiteistä viestiminen. Vuoden 2010 aikana julkaistiin asetetun tavoitteen mukaisesti kaksi numeroa Raaseli tiedostuslehteä. Vuoden 2011 toimintaan valmistauduttiin myös toteuttamalla tiedottajan rekrytointi KOKO:lle. Seuranta ja mittaaminen KOKO:n toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan ensisijaisesti Raahen seudun elinkeinostrategiassa asetettujen mittareiden kautta. KOKO:lle toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden osalta Kumppanuus toimenpiteelle asetettiin määrälliseksi tavoitteeksi 500 osallistujaa eri tapahtumiin. Yritystenaamukahvitilaisuuksien osalta tavoitetta ei yksin saavutettu. Yhteistyössä eri hankkeissa järjestettyjen tapahtumien ja seminaarien kanssa tavoite ylitettiin selkeästi. Kumppanuuden laadulliseksi tavoitteeksi asetettu alueen luottamushenkilöiden tietoisuuden lisääminen alueen kehittämistoimenpiteistä ja aluekehittämisestä tulee arvioida kunkin luottamushenkilön oman näkemyksen kautta. Foorumien osalta aktiivisuus ei ollut toimintavuoden aikana tavoitteiden mukaista. Elinkeinorakenteen monipuolistamiselle tavoitteeksi asetettu yritysideakilpailu ei toteutunut. Osaamisen ja työllisyyden vahvistamisen toimenpidekokonaisuudelle asetettu määrällinen mittari TSÄÄNSSI 2010 messuja koskien ylitettiin selkeästi Ja mainetyön puitteissa julkaistiin kaksi numeroa Raaseli tiedostuslehteä asetetun tavoitteen mukaisesti.

21 21 Yhteistyö KOKO:n toteutuksessa yhteistyötä tehtiin erityisesti Raahen TE-toimiston, alueen oppilaitosten, kuntien ja alueen yrittäjien kanssa. Maakunnallista yhteistyötä jatkettiin edellisvuosien tapaan tiiviisti. Raahen seutu osallistui KOKO:n kansallisten verkostojen toimintaan Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n vetämässä innovaatioverkostossa sekä SEKES:n koordinoiman Venäjä-verkostossa. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan aluekeskukset olivat yhteisesti mukana Lahden Tiedepuiston koordinoimassa hyvinvointiverkostossa Oulun toimijoiden kautta Miten onnistuttu hankkeessa/ miten hanke jatkuu/tavoitellut hyvät käytännöt Yritysten aamukahvitilaisuudet ovat osoittautuneet hyväksi foorumiksi alueen yritysten ja toimijoiden kanssakäymisen lisäämisessä. Toimintaa tulee lisätä, mutta tilaisuuksien teemoihin pitää kiinnittää erityistä huomiota, jotta kiinnostus säilyy. Elinkeinorakenteen monipuolistamisen osalta Kokonaisuudessaan ohjelman keskeinen rooli on käynnistää ja edesauttaa Raahen seudun elinkeinostrategiassa määriteltyjä kehittämiskokonaisuuksia. Toimenpiteiden painopiste oli voimakkaasti Pyhäjoen ydinvoimalaitoshankkeen ja siihen liittyvien toimenpiteiden valmistelussa ja toteutuksessa, kuitenkin niin, että toimenpiteet hyödyntävät alueen elinkeinoelämää kokonaisuudessaan. KOKO:n ja ESKO:n toteutus jatkuu vuonna 2011 pitkälle samoilla linjauksilla kuin Selkein muutos toiminnassa on panostus mainetyön toimenpidekokonaisuuteen tiedottajan resurssin kautta Hankkeen nimi Raahen seudun KOKO Hankkeen numero Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan liitto Ohjelma Alueellinen koheesio ja kilpailukykyohjelma Vastuullinen toteuttaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Rahoitusjako Maakunnan kehittämisraha 50 %, kuntaraha 50 % Kustannukset raportoidulla kaudella ,55

22 22 Hankkeen nimi Esiselvitykset seudullisen kehittämisen osana (ESKO) Hankkeen numero Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan liitto Ohjelma Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma Vastuullinen toteuttaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Rahoitusjako 50 % maakunnan kehittämisraha, 50 % kuntaraha Kokonaiskustannusarvio ,00 Kustannukset raportoidulla kaudella, ,96

23 23 YRITYSNAVIKAATTORI HANKE Taustaa Raahen seudun yrityspalvelut toteuttaa YritysNavikaattori-hankkeen ajalla Hankkeella pyritään luomaan aukoton kehittymistie, yrittäjyyspolku, seutukunnan yritysten kehittämiseksi yritysideasta kansainväliseksi. YritysNavikaattori-hanke tarjoaa asiantuntijapalveluita yritystoiminnan eri vaiheisiin kolmessa eri toimenpidekokonaisuudessa. Hautomokomponentissa keskitytään uusien ja aloittelevien yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamiseen. Substanssiosaamisen komponentissa keskitytään yritysten toimialakohtaisen osaamisen kehittämiseen yhdessä ulkopuolisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Kansainvälistymispalvelujen komponentissa yrityksille tarjotaan palveluja kansainvälistymiseen ja ulkomaan kauppaan liittyvissä asioissa, jotka tukevat yritysten liiketoiminnan kasvua erityisesti Barents-alueella. Hankkeen tavoitteena parantaa asiakasyritysten valmiuksia kehittyä ja kasvaa sekä hyödyntää koti- ja ulkomaisia verkostoja. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa olemassa olevaa yritystoimintaa ja luoda edellytyksiä alueen elinkeinorakenteen laajentumiselle tuote- ja palvelukehittämisen ja kansainvälistymisen kautta. Numeerisina tavoitteina on 25 hautomokelpoista yritystä, 10 palvelu- tai tuotekehitysyritystä ja 8 kansainvälistyvää yritystä. Hankkeessa pyritään edistämään 45 uuden yrityksen perustamista sekä 50 uuden työpaikan syntymistä seutukuntaan. Henkilöstö ja organisaatio Hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Pauli Keränen, projektikoordinaattorina Jussi Kemilä ja kansainvälistymispäällikkönä Heli Flink saakka ja Chad Simonson Hankkeen ohjausryhmä Jukka Pekka Ansamaa, Raahen koulutuskuntayhtymä, puheenjohtaja Kaj Sartorisio, Alte Visetec Oy, varapuheenjohtaja Anita Kenakkala, Raahen seutukunnan TE-toimisto Pia Bergström, Habita Oy Timo Pieskä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Risto Pietilä, Raahen seudun yrityspalvelut Riikka Hanni, Pohjois-Pohjanmaan liitto, rahoittajan edustaja Toimenpiteet Hankkeessa oli koko raportointiajan täysi kolmen henkilön miehitys ja kansainvälistymispäällikön tehtävässä tapahtuneista henkilövaihdoksista selvittiin hankkeen tuloksellisuuden kannalta erittäin hyvin. Palvelujen tarjoamiseksi toteutettiin käännöspalvelujen kilpailutus kuudelle kielelle sekä verkostoiduttiin useiden toimijoiden kanssa seutukunnassa ja sen ulkopuolella. Erityisesti hankkeen yhteistyö muiden toteuttajan

24 24 omien projektien kanssa on toiminut asiakasnäkökulmasta hyvin. Hankkeen tiedottamisessa tärkeimpinä kanavina ovat toimineet henkilökohtainen kontaktointi asiakkaisiin ja sidosryhmiin sekä sähköinen kv-tiedote. Hautomokomponentissa toimenpiteet ovat kohdistuneet edelleen yrityksen perustamista suunnittelevien henkilöiden neuvontaan ja edelleen yrityksen perustamis- ja kehittämistoimiin sopimusasiakkaiden kanssa. Substanssikomponentissa asiakkaita on neuvottu kehittämishankkeiden valmistelussa ja käynnistämisessä. Hankkeen yrittäjyyspolku-ajatuksen mukaisesti tähän komponenttiin on tullut asiakkaaksi useita aiempina vuosina perustamisvaiheen palveluja käyttäneitä yrityksiä muun muassa palvelu- ja tuotekehittämiseen, investointeihin ja työntekijöiden palkkaamiseen liittyvien tarpeiden myötä. Lisäksi hankehenkilökunta osallistui merkittävällä panoksella esimerkiksi Raahen seudun suurhankkeiden kysyntä ja tarjonta-seminaarin järjestelyihin. Kansainvälistymiskomponentissa järjestettiin kontaktimatkoja lähinnä Venäjälle, laadittiin kansainvälistymiskansio sekä toteutettiin muun muassa käännöspalveluita asiakasyrityksille. Seuranta ja mittaaminen Toimintakaudella 2010 hankkeen sopimusasiakkaaksi saatiin hautomokomponentissa 17, substanssikomponentissa 6 ja kansainvälistymiskomponentissa 18 yritystä. Uusia yrityksiä perustettiin 17, joista 8 naisten perustamia. Asiakasyrityksiin syntyi 28 uutta työpaikkaa, joista naistyöpaikkoja 14 ja tutkimus- /tuotekehitystyöpaikkoja 2. Yhteistyö Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa yhteistyötä Raahen seudun yrityspalveluiden muiden hankkeiden ja palveluiden kanssa sekä hyödyntää oppilaitosten ja asiantuntijaorganisaatioiden osaamista asiakasyritysten palvelemiseksi. Asiakaspalvelussa hyödynnettiin toimivia verkostosuhteita muun muassa yrittäjäyhdistysten ja kauppakamariosaston, Raahen seudun TE-toimiston, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Nouseva Rannikkoseutu ry:n ja Finnvera Oyj:n kanssa. Kansainvälistymisasioissa merkittäväksi nousi KOKO Russiaverkosto. Hankkeessa pyrittiin lisäksi löytämään uusia tapoja toteuttaa ulkopuolisten palvelujen hankintaa yksittäisen yrityksen sijaan pienemmille tai suuremmille yritysryhmille. Tavoitellut hyvät käytännöt Hankkeen kantavana ajatuksena on yrittäjyyspolun idea, jonka mukaisesti pyritään edistämään yritysten kasvua ja kehittymistä elinkaaren eri vaiheissa. Ideaalimallina tavoitteena on saada hankkeen asiakkaaksi 1 3 pilottiyritystä, jotka käyvät läpi kaikki vaiheet perustamisesta ja kehittämisestä aina omaan tai yhteistyössä muiden kanssa aloitettavaan kansainvälistymiseen asti. Käytännön toiminnan kannalta jo mainittu yhteistyö ja palvelujen ketjuttaminen toteuttajan omien hankkeiden välillä pyritään tekemään asiakaslähtöiseksi ja tehokkaaksi.

25 25 Hankkeen nimi YritysNavikaattori Hankkeen numero A30748 Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja EAKR, valtio, kunnat, yksityiset yritykset Tavoiteohjelma Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Toimenpidekokonaisuus 1: Yritystoiminnan edistäminen Vastuullinen toteuttaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Rahoitusjako EAKR/valtio 69,1 %, kunnat 23,5 %, yksityinen 7,4 % Kokonaiskustannusarvio ,00 Kustannukset raportoidulla kaudella ,15

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. toimintakertomus 2012. Seutulautakunta 18.4.2013

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. toimintakertomus 2012. Seutulautakunta 18.4.2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus toimintakertomus 2012 Seutulautakunta 18.4.2013 Sisältö Johdanto... 5 Seutulautakunnan kokouspiiri 2012... 6 Seutulautakunnan kokousasioita... 7 RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT...

Lisätiedot

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä PÖYTÄKIRJA 4/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 21.6.2016 klo 9.00 9.45 Paikka: Nivala, Nivalan teknologiakeskus Nitek, Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 2 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 10 liite 1 Torstai 18.2.2016 klo 14.00 15.20 Haapaveden kaupungintalo, Haapavesi Teatterin keskipiste -hanke 11 12 13 14 15

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa Terva ryhmä Leila Helaakoski 2.12.2014 Terva -ryhmä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johdolla

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

ASIAHALLINNAN ARKISTOLUETTELO ASIALUOKITTAIN

ASIAHALLINNAN ARKISTOLUETTELO ASIALUOKITTAIN 1/8 Hakuehto Arvo Aineisto Tehtäväluokka n kaupunki 2/8 133/2011 Haaste kunnille mukaantulosta maailmanlaajuiseen Earth Hourilmastokampanjaan. 182/2011 Pohjois-Pohjanmaan kyläohjelma KAIKKIEN KYLÄSSÄ 2011-2014,

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus

OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus KUTSU 8.4.2009 OHJAUKSELLA OSUVUUTTA AIKUISOPISKELUUN OSUMA- projektin alueseminaari / keskustelutilaisuus Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen toteuttaman OSUMA Ohjauksella osuvuutta aikuisopiskeluun

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Aika pe 23.9.2011 klo 9.00 11.00 Paikka Kajaanin kaupungintalon kokoustila Brahe Läsnä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa

2. Vuoropuhelu, tapaamiset, toimialatuntemuksen lisääminen kaupungin hallinnossa VAIVATON ARKI KAJAANIN ELINKEINOPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA Taulukko: Kajaanin Elinkeinopolitiikan toimenpideohjelma 2009-2012. Tarpeiden sijaan keskitytään mahdollisuuksiin. Tavoite Kehittämiskohde A:

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016

KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KEHITTÄMIS- HANKKEET 26.4.2016 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET Naturpolis päätoteuttajana Toteutusaika Rahoitus Budjetti Yrityksiä mukana Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1.4.2015-31.1.2018

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Jari Komulainen Ohjelmajohtaja Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun Etu Oy Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Päätavoite:

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00 Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto Käsiteltävät asiat liite 74 1 75 2 76 3 77 4 78 79 80 81 82 83 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika: torstaina 3.3.2011 kello 18.00-19.15 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Lappi sopimus 2018-2021 Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Mervi Nikander Strategiapäällikkö Lapin liitto Valtuustoseminaari 21.11.2016 Rovaniemi, Above ordinary HIENOA, ETTÄ OLETTE

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti

KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti KATSE POHJOISEEN Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportti 11.1.2013 Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän raportin luovutustilaisuus Puheenjohtaja Jouni Backman Työryhmän kokoonpano Työryhmän toimikausi: 22.8.2011

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr

Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Pohjois-Savon liiton www-sivuilta: www.pohjois-savo.fi/myr Esityslista 1/2016 1 (5) KIRJALLINEN KOKOUSMENETTELY (n työjärjestys 19) Vastausaika tulee vireille, kun jäsenet saavat kokousaineiston sähköpostitse. Jäsenillä on viisi (5) työpäivää aikaa reagoida (11.

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS SIVU 1 SEUTUHALLITUS 9 ( ) PÖYTÄKIRJA. Kokouspaikka: Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali, Kalajoentie 5

YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS SIVU 1 SEUTUHALLITUS 9 ( ) PÖYTÄKIRJA. Kokouspaikka: Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali, Kalajoentie 5 YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS SIVU 1 Kokousaika Torstai 15.12.2016 klo 9.00 11.05 Kokouspaikka: Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali, Kalajoentie 5 Läsnä: Poissa: Olli Ikonen, Alavieska, seutuhall. puh.joht./

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127

KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Yhtymähallitus Sivu 127 Viranomainen SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN PÖYTÄKIRJA KUNTAYHTYMÄ 14/2011, Sivu 127 KOKOUSAIKA 28.12.2011 klo 18.30 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA ESITTELIJÄ MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot