TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Yleistä. Yhdistyksen varsinainen toiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013. Yleistä. Yhdistyksen varsinainen toiminta"

Transkriptio

1 Kaakkois-Helsingin mielenterveysseura Mielekäs Toiminta MieTo r.y. Roihuvuorentie 2, Helsinki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä MieTo ry:n tehtävänä on edistää hyvää mielenterveyttä, jaksamista ja työ- ja toimintakykyä tarjoamalla mielekkään tekemisen mahdollisuuksia kaikille vapaaehtoisesta kansalaistoiminnasta ja yhdessä tekemisestä kiinnostuneille. Yhdessä tekeminen tukee mielenterveyttä, lisää osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä. Yhdistys toimii Kaakkois- ja Itä-Helsingin alueella. Mietossa jokainen määrittelee itse, mikä on mielekästä toimintaa ja otaa osaa toiminnan suunnitteluun ja luomiseen. Mieton jäsenet ovat yhdistyksen tärkeimpiä toimijoita. Toimimme toimii kaveria ei jätetä -periaatteella. MieTo on menestynyt toiminnassaan ja pystynyt tarjoamaan tekemistä, tukea ja toivoa toimintaansa osallistuville. MieTo jatkaa toimintaansa edellisten vuosien tapaan. Toiminta päiviksi on vakiintunut tiistai, torstai ja perjantai. Toimintasuunnitelma pitää sisällään myös sen toteutumisen arvioinnin. Yhdistyksen hallitus arvioi tavoitteiden toteutumista kokouksissaan ja vuoden 2012 toimintakertomuksessa. Yhteenveto vuoden toiminnasta, asetetuista tavoitteista sekä arvioinnista on toimintasuunnitelman liitteenä. Yhdistyksen varsinainen toiminta MieTon ryhmätoiminta perustuu vertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Vertaisryhmässä ihminen saa osallisuuden kokemuksen ja voi jakaa kokemuksia, tietoja ja taitoja sekä huolia ja iloja. Mottonamme on hyvän mielenterveyden edistäminen. MieTon toimminnanohjaajan ohjaamaan vertaisryhmätoimintaan on kuulunut tämän vuoden aikana perinteisesti mm. kulttuuria, liikuntaa, joogaa, ruoan laittoa sekä mökin ja veneen parissa toimimista. Kulttuuri: Käydään elokuvissa, teatterissa, oopperassa, museoissa, taidenäyttelyissä ja messuilla. Liikunta: Toimintamuotoina ovat mm. liikkuminen luonnossa marjastaen tai sienestäen, 1

2 jooga, biljardi, keilaus ja uinti sekä mahdolliset uudet liikuntamuodot toimintaryhmän yhteisen suunnitelman mukaan. Vartiosaaressa on saunomisen ja uimisen lisäksi mahdollisuus erilaisiin ulkopeleihin ja soutamiseen. Ruoan valmistus: Ruokaperjantait ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Ne ovat myös oiva tapa tutustua yhdistyksen toimintaan ja ihmisiin. Ryhmässä valmistetaan edullista ja terveellistä ruokaa; ruokaa, jota ihmisillä ei juurikaan kotona tule laitettua. Mökki: Organisoidaan kesäajan toimintaa Vartiosaaren mökillä sekä huolehditaan mökin ja sen piha-alueen kunnossapidosta. Viime kesänä remontoimme onmakustanteisesti saunarakennuksen kokonaisuudessa ja tänä vuonna tullaan kiinnittämään huomiota päärakennuksen kuntoon ja sen korjausrakentamiseen. Kesäajan mökkeilyyn kuuluu kiinteänä osana yhteistyö eri kumppaneiden kanssa, esim. Niemikotisäätiö Tuulimyllyn toimintakeskuksen kanssa. Yhdistyksen jäsenet voivat varata mökkiä omaan käyttöönsä käyttökorvausta vastaan MieTon varsinaisen toiminnan ulkopuolisina aikoina. Vuonna 2013 jokainen jäsen saa varata maksimissaan yhden viikonlopun sekä kaksi viikolla olevaa aikaa välisenä aikana. Edellä mainitun ajan ulkopuolisena aikana mökkiä saa varata vapaasti. Vene: Huolehditaan MieTon moottoriveneen kunnossapidosta ja vesillelaskusta sekä talviajan säilytyksestä. Ryhmä järjestää kesäaikana kuljetukset MieTon mökille ja retkiä Helsingin lähisaariin. Tarpeen ja taloudellisten mahdollisuuksien mukana uusia harraste- ja teemaryhmiä voidaan perustaa, jos syntyy hyviä ideoita ja löytyy sopivia vastuuohjaajia. Varainhankinta: hoidamme sosialiviraston meille antamat pakkaus- ja muutto tehtävät. Etsimme ja olemme avoimia muille mahdollisille rahoitus muodoille. Muu varsinainen toiminta Yhdistys pyrkii lisäämään ilta-aikaan ja viikonloppuisin tapahtuvaa toimintaa, jotta myös työssä käyvät jäsenet pääsisivät osallistumaan. Eri teemoihin liittyvät tilaisuudet ja tapahtumat on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille ja niitä markkinoidaan myös yhteistyöverkostojen kautta. Tilaisuuksia ja tapahtumia pyritään järjestämään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Myös yksittäisiä ns. pistetapahtumia (esim. messutapahtumiin osallistuminen) järjestetään mielenkiinnon mukaan. Kehittämistyö ja toisen toiminnanohjaajan palkkaaminen Mieton toiminnan vakiintuminen, sen tarpeellisuuden toteaminen ja mielekkään toiminnan tarjoaminen yhdistyksen vanhoille ja uusille jäsenille, on luonut uuden tarpeen saada 2

3 työpari jo toimessa olevalle toiminnanohjaalle. Ryhmätoiminnan järjestäminen saman päivän aikana eri paikoissa luo haasteen yhdelle ohjaajalle. Yhdistyksen yleisenä kehittämishaasteena on edelleen tiedottaminen, verkostoituminen ja yhteistyön kehittäminen, koulutustoiminnan kehittäminen sekä säännöllisten kehittämispäivien totetuttaminen. Toiminnan kehittämisen kannalta jäsenten ja toiminnassa mukana olevien mielipiteet ja ideat ovat tärkeitä. Vuonna 2013 Mietossa tullaan tekemään kysely, jonka avulla kerätään sekä palautetta yhdistyksen toiminnasta että tietoa kehittämistarpeista. Yhteistyö Tulevana vuotena yhdistys pyrkii vahvistamaan yhteistyötä muiden Itä- ja Kaakkois- Helsingin toimijoiden, Suomen Mielenterveysseuran aluetyön sekä muiden Mielenterveysseuran pääkaupunkiseudun paikallisyhdistysten kanssa. Suomen Mielenterveysseuran ja Yeesin kanssa pyritään järjestämään edellisvuoden tapaan yhteinen tapahtuma maailman mielenterveyspäivänä Muiden mielenterveysseurojen kanssa pyritään lisäämään yhteistyötä vaikuttamistyön ja koulutusten tiimoilta. Niemikotisäätiö Tuulimyllyn toimintakeskuksen kanssa järjestetään yhteistyössä esim kulttuurikäyntejä sekä kahden viikon taideleiri Vartiosaaressa kesäkuussa Olemme tehneet yhteistyötä Amiedun kanssa tarjoamalla harjoittelupaikan opiskelijoille, jatkamme tätä perinne myös tänä vuonna. Yhdistys osallistuu entiseen tapaan Herttoniemen alueryhmän sekä Suomen Mielenterveysseuran Etelä-Suomen aluefoorumin ja pääkaupunkiseudun toimijoiden kokouksiin. Yhdistyksen hallitus tekee yhden opinto-/tutustumiskäynnin hakien uusia näkemyksiä toimintaan. Tiedottaminen Yhdistys jatkaa tiedottamista nettisivujen sekä Facebook -sivun kautta. Nettisivuille haetaan edelleen uusia päivittäjiä ja kirjoittajia. Yhdistys pyrkii tehostamaan tiedottamista toiminta-alueellaan ja yhteistyöverkostossaan. Erityisesti panostetaan alueen sosiaalitoimeen ja itäiseen psykiatriseen poliklinikkaan, 3

4 joiden kautta yhdistykseen on perinteisesti tullut uusia osallistujia. Jäsenhankinta ja -huolto Jäsenhankinta edellyttää panostamista tiedottamiseen ja monipuolisten toimintamahdollisuuksien tarjoamiseen. Myös tapahtumien järjestäminen yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa parantaa yhdistyksen näkyvyyttä ja houkuttelevuutta. Yhdistyksen tavoitteena on järjestää vuonna 2013 muutema iltatapahtuma/-tilaisuus, yksi kehittämispäivä sekä kaksi virkistystapahtumaa Vartiosaaressa. Tällä tavoin pyritään tarjoamaan osallistumismahdollisuutta myös niille jäsenille, jotka eivät pääse osallistumaan yhdistyksen päivätoimintaan. Yhdistyksellä ontällä hetkellä 2 yhteisöjäsentä. Yhdistys pyrkii vuonna 2013 hankkimaan lisää yhteisöjäseniä. Koulutus ja työllistämisen edistäminen Vastuuohjaajille tarjotaan mahdollisuutta osallistua ryhmänohjaajakoulutukseen sekä tarpeen mukaan muihin vapaaehtoistyötä ja yhdistystoimintaa tukeviin teemakoulutuksiin. Tarjoamme mahdollisuutta esim. Amiedun opiskelijoille työharjoittelupaikkaan. Jäsenille tarjotaan myös työelämävalmiuksien parantamiseen liittyviä koulutuksia (esim. hygieniapassikoulutus, erilaiset atk-kurssit), mikäli Helsingin kaupungin työllistämistoimikunta myöntää niitä varten avustuksen. Talous Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin, Helsingin kaupungin ja Suomen Mielenterveysseuran yleisavustukseen, omatoimiseen varainhankintaan sekä kohdeavustuksiin. Kohdeavustuksia haetaan toimintaryhmien sekä erilaisten koulutustilaisuuksien kustannusten sekä toimintatilojen vuokrien kattamiseen. Taloutta hoidetaan vuosikokouksen hyväksymän taloussäännön mukaisesti. Taloussäännön käytännön toteuttamista tukee talousohje, johon kirjataan vuosittain talouden hoitoon liittyvät tehtävät ja työnjako. Taloudenhoitaja laatii ohjeen mukaisesti talousraportin, jonka hallitus käsittelee neljännesvuosittain. Yhdistyksen tavoitteena on tulevan vuoden aikana etsiä uusia varainhankinnan malleja ja 4

5 mahdollisuuksia. Yhdistyksen talouden tunnuslukuja kuvataan tarkemmin erillisessä talousarviossa. LIITE 1: Yhteenveto toiminnasta, tavoitteista ja arvioinnista Kulttuuri Liikunta (Liikkeelle-ryhmä) shindo Ruokaperjantai Mökki Vene Varainhankinta MIETO RY:N VUODEN 2013 TEHTÄVÄT, TAVOITTEET JA ARVIOINTI Yhdistyksen varsinainen toiminta Vuoden aikana toimii yksi täydentyvä ryhmä per teema Ryhmälle valitaan vastuuohjaajat, jotka suunnittelevat yhdessä ryhmän kanssa toimintaa kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin annetun budjetin rajoissa Vastuuohjaajat ja toiminnanohjaaja arvioivat yhdessä ryhmien toteutumista toimminnanohjaaja raportoi ryhmistä hallitukselle Iltatilaisuudet/-tapahtumat Yhdistys toteuttaa kaksi iltatilaisuutta/- tapahtumaa. Hallitus arvioi iltatilaisuuksien/- tapahtumien toteutumista Hyvinvointitreenit Yhteistyön kehittäminen Itä- ja Kaakkois- Helsingin toimijoiden kanssa, Suomen Mielenterveysseuran ja sen pääkaupunkiseudun paikallisyhdistysten sekä Herttoniemen alueryhmän kanssa. Uusien yhteistyökumppaneiden löytäminen Toteutetaan yhteistyössä ASTU:n tai Hallitus arvioi Hyvinvointitreenien muun asiasta kiinnostuneen kumppanin toteutumista ryhmän päättymisen jälkeen. kanssa. Yhteistyö Yhden yhteisen tapahtuman Hallitus arvioi yhteistyön kehittymistä ja järjestäminen Itä- ja Kaakkois-Helsingin toteutumista kokouksissaan. eri toimijoiden kanssa. Yeesin ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa yhteinen tapahtuma Osallistuminen Herttoniemen alueryhmän toimintaan Osallistuminen SMS:n Etelä-Suomen aluefoorumin toimintaan ja pk-seudun toimijoiden kokouksiin. Hallitus tekee yhden tutustumis- /opintokäynnin. Tiedottaminen Tapahtumat arvioidaan erikseen yhdessä muiden järjestäjien kanssa. Tutustumis-/opintokäynnin tulokset arvioidaan sen toteuduttua. Tehtävät Tavoite Arviointi 5

6 Nettisivujen ja Facebook-sivun päivittäminen Tiedottamisen tehostaminen sosiaalitoimen ja itäisen psyk. polin suuntaan Nettisivuja ja Facebook-sivua päivitetään aktiivisesti ja sähköiseen viestintään etsitään lisää kirjoittajia Kaikkiin Itä-Helsingin sosiaalitoimistoihin ja psyk.polille lähetetään printti/sähköisiä esitteitä Nettisivujen ja Facebookin päivittämistä arvioidaan jokaisessa hallituksen kokouksessa Tiedottamista sosiaalitoimen ja psyk. polin suuntaan arvioidaan hallituksen kokouksissa 6

7 Jäsenhankinta- ja huolto Jäsenhankinnan tehostaminen Hankitaan uusia yhteisöjäseniä Hallitus arvioi henkilö- ja yhteisöjäsenten tilannetta kokouksissa Jäsenhuoltoon panostaminen Toteutetaan te toja, yksi kehittämispäivä sekä kaksi virkistystapahtumaa Vartiosaaressa Te tojen ja virkistystapahtumien toteutumista arvioidaan hallituksen kokouksissa. Koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen jäsenille Koulutus Kaksi jäsentä suorittaa ryhmänohjaajakoulutuksen. 10 henkilöä suorittaa vuoden aikana työelämävalmiuksia kohentavan kurssin (esim. hygieniapassi, atk-ajokortti) Talous Hallitus arvioi tavoitteiden toteutumista jokaisessa hallituksen kokouksessa Uusien varainhankinnan mallien ja Etsitään uusia varainhankinta Hallitus arvioin kokouksissaan mahdollisuuksien etsiminen mahdollisuuksia varainhankinta mahdollisuudet. 7

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Esipuhe Puutarhataidot eivät enää automaattisesti siirry sukupolvelta toiselle. Kiinnostusta puutarhatoimintaan kuitenkin on yhä enemmän. Nuoret haluavat oppia kasvattamaan

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma

KoVa-Projektisuunnitelma. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma Raha-automaattiyhdistys / projektiavustusanomus Ci KoVa-Projektisuunnitelma Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen mielenterveyskuntoutujille, joilla lisäksi päihdeongelma helmikuu 2011-helmikuu 2014

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Yleistä 3. 1. Varsinainen yhdistystoiminta 3 1.1 Asukastoiminta 3 1.2 Verkostotoiminta 4

Yleistä 3. 1. Varsinainen yhdistystoiminta 3 1.1 Asukastoiminta 3 1.2 Verkostotoiminta 4 2 SISÄLTÖ Yleistä 3 1. Varsinainen yhdistystoiminta 3 1.1 Asukastoiminta 3 1.2 Verkostotoiminta 4 2. Hallinto 4 2.1. Sosiaalinen työllistäminen ja henkilöstöhallinto 4 2.2. Taloushallinto 5 3. Toiminnan

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 TOIMINTASUUNNITELMA 1.1. 31.12.2015 KÄPY Lapsikuolemaperheet ry Pyhäjärvenkatu 5B, 2. krs. 33200 Tampere toimisto(a)kapy.fi 045-6524395 www.kapy.fi 2/12 Sisältö YLEISTÄ KÄPY RY:N TOIMINNASTA... 3 AJANKOHTAISTA...

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Talous... 4 3 Koulutuspolitiikka... 4 4 Yrityssuhteet... 4 5 Juhlat... 5 5.1 Vuosijuhlat... 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit...

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009

LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 LAATUKÄSIKIRJA PALVELUKUVAUS PALVELUPROSESSIT 2009 2 I. ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYS RY... 3 1. Yleistä... 3 2. Toiminta-ajatus, päämäärät, arvot ja eettiset periaatteet... 6 3. Yhdistyksen hallituksen

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot