Selvitysraportti Mika Metsäalho Hannu Kuusela Marja Savolainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitysraportti 2014. Mika Metsäalho Hannu Kuusela Marja Savolainen"

Transkriptio

1 Selvitysraportti 2014 Mika Metsäalho Hannu Kuusela Marja Savolainen

2 Mika Metsäalho, Hannu Kuusela, Marja Savolainen REFEREE Rakennusalan puolueeton neuvoja selvitysraportti 2014 Hämeen ammattikorkeakoulu Hämeenlinna, lokakuu 2014

3 Hämeen ammattikorkeakoulu REFEREE Rakennusalan puolueeton neuvoja selvitysraportti 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA JA TAVOITTEET SELVITYSTYÖN TOTEUTUSTAPA KYSELYTUTKIMUS Kyselyyn osallistuneet henkilöt Neuvonnan nykytila ja tarve Mitä rakennusalan neuvontaa nykyään on saatavilla ja mistä? Onko neuvoa kysyvä henkilö useimmiten Millaiselle rakennusalan neuvonnalle nykyään olisi kysyntää? Onko mielestänne olemassa epäeettistä tai virheellistä neuvontaa, johon tulisi puuttua? Koetko, että neuvoja on vastuussa antamiensa neuvojen oikeellisuudesta? Mikä neuvojan rooli tulisi olla hankkeen vastuuhenkilöihin, kuten pääsuunnittelijaan ja vastaavaan mestariin tai tekniseen isännöintiin? Tulevaisuuden neuvontatarpeet ja painotukset Mitkä ovat mielestänne tulevaisuuden haasteet rakennusalalla? Mitkä ovat tärkeimmät neuvontatarpeet lähitulevaisuudessa? Onko neuvonnan tarve useimmiten teknistä vai juridista? Kuinka puolueettomuuden merkitys neuvonnassa voitaisiin varmistaa? Näettekö tarpeelliseksi että tulevan neuvojan olisi tärkeä auktorisoida osaamisensa? Voiko neuvonta olla maksullista? Neuvojan pätevyysvaatimukset ja koulutus Neuvoja ja hänen koulutuksensa? Onko neuvojakoulutukselle tarvetta? Millaista neuvojakoulutusta tarvitaan ja mikä sen sisällön tulisi olla? Millaisia sisältöjä neuvojakoulutuksessa tulisi käsitellä? Kuinka neuvojista voitaisiin muodostaa kilta/verkosto, jossa kukin voisi keskittyä omaan osaamisalueeseensa? Taustatiedot Vastasin seuraavassa roolissa: Olisitko itse kiinnostunut toimimaan neuvojana? KYSELYN YHTEENVETO ASIANTUNTIJAHAASTATTELUJEN YHTEENVETO Tyypilliset neuvontatarpeet ja kysymykset Neuvojien pätevyys, järjestäytyminen ja auktorisointi Neuvojien koulutustarpeet ja koulutuksen järjestäminen Rahoitus JOHTOPÄÄTÖKSET LIITE 1... KYSELYLOMAKE

4 1 TAUSTA JA TAVOITTEET Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) toteuttaman REFEREE Rakennusalan puolueeton neuvoja - selvityksen ( ) idea syntyi alkujaan ideointitilaisuudessa, jossa mukana olleet rakennusalan yrittäjät toivat esille tarpeen puolueettomasta neuvontapalvelusta. Puolueettomuudella tässä yhteydessä tarkoitettiin riippumatonta henkilöä, joka neuvojan roolissa ei tavoittele oman tai kumppaninsa liiketoiminnan kasvua. Projektin tavoitteena oli selvittää kysely- ja haastattelututkimuksella neuvonnan nykytilaa, tarvetta sekä kohderyhmää. Tarvetta nähtiin linjaukselle neuvojan roolista suhteessa muihin alan ammattilaisiin, puolueettomuuden merkityksestä neuvontatyöhön ja neuvojan juridiseen vastuuseen. Yhtenä päätavoitteena oli myös saada vastauksia tulevaisuuden neuvontatarpeista ja painotuksista sekä mahdollisen neuvojakoulutuksen sisällöistä. Tutkimustulosten perusteella oli määrä järjestää vähintään yksi seminaari, jossa pilotoitaisiin mahdollisen koulutuksen teemoja. Kyselyn- ja haastattelutulosten perusteella oli määrä jatkaa neuvojakoulutuksen tarpeen analysointia ja sisältöjen suunnittelua. Selvitystyön ensisijaisena kohderyhmänä olivat pääosin Kanta-Hämeen alueen rakennus- ja kiinteistöalan yritykset ja julkishallinnon toimijat, yhdistykset ja järjestöt, oppilaitokset sekä muut rakennusalan puolueettomat tahot. Selvityksessä kartoitettiin kohderyhmän omia tai heidän asiakkaidensa neuvontarpeita sekä tarvetta riippumattoman, ammattitaitoisen rakennusalan neuvojakoulutukseen. Toimintakentän kartoituksessa kyselytoteuttajat tekivät tiivistä yhteistyötä HAMKin Rakennustekniikan koulutusohjelman, teknologiaosaamisen työelämäpalveluiden, alueen yrityspalveluorganisaatioiden ja oppilaitosten kanssa. Projektin tuloksena syntynyt selvitysraportti esittelee pääosin kysely- ja haastattelututkimuksen tuloksia johtopäätöksineen, mutta sivuaa myös projektin aikana tehtyjä muita toimenpiteitä ja järjestettyjä seminaareja. Selvitysraportti ja seminaarimateriaali löytyvät osoitteessa Projektia rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (Hämeen ELY-keskus), HAMK ja Kehittämiskeskus Oy Häme. Kokonaisbudjetti oli Yhteystiedot: Hämeen ammattikorkeakoulu Projektipäällikkö Marja Savolainen Puh , 2 SELVITYSTYÖN TOTEUTUSTAPA Kysely- ja haastattelututkimuksen teemat jakautuivat kolmeen selvitettävään osioon: 1 - Neuvonnan nykytila ja tarve 2 - Tulevaisuuden neuvontatarpeet ja painotukset 3 - Neuvojan pätevyysvaatimukset ja koulutus Tutkimuksen tekeminen aloitettiin loka-marraskuussa 2013 kohderyhmään kuuluvien tahojen yhteystietojen keräämisellä ja kysymyspatteriston sekä kyselylomakkeen laadinnalla Webropolkyselytyökalulla. Kyselylomake julkaistiin REFEREE-projektin Internet-sivustolla sekä lähetettiin sähköpostitse sattumanvaraisesti valitulle otokselle kohderyhmään kuuluvista henkilöistä. 1

5 Kyselyvastauksia kerättiin marraskuun tammikuun 2014 aikana sekä sähköpostitse että puhelimitse. Kysely lähetettiin kaikkiaan 822 henkilölle ja siihen vastasi yhteensä 84 henkilöä. Vastausprosentti oli 10. Kyselyä täydennettiin helmi-huhtikuussa 2014 valikoidulla haastatteluotoksella, jonka avulla täsmennettiin ja täydennettiin Webropol-kyselystä saatuja tuloksia. Tulosten perusteella määriteltiin teemat järjestetylle asiantuntijaseminaarille. 3 KYSELYTUTKIMUS 3.1 Kyselyyn osallistuneet henkilöt Kyselyyn vastanneet henkilöt jakautuivat seuraaville aloille: Rakennusliike, konsultti/suunnittelija, rakenneaineteollisuus, yhdistys, koulutusorganisaatio ja kunta/kaupunki. Kuviot 2a ja 2b Kyselyyn vastanneet henkilöt jakautuivat seuraaville aloille, joiden henkilöstömäärä vaihtelee 1-2 henkilöstä yli 300 henkilöön. 30 % vastaajista työskentelee yrityksessä jossa henkilöstömäärä on 1-2 henkilöä. 18 % vastaajista jakautuivat muille aloille. Muita aloja edustavat mm. vakuutusyhtiöt, kiinteistönvälittäjät sekä isännöitsijät. 2

6 3.2 Neuvonnan nykytila ja tarve Mitä rakennusalan neuvontaa nykyään on saatavilla ja mistä? KUNNAT - Rakennusvalvonta - Viranomaiset Määräyksiä ja ohjeita - Museoviranomaiset (rakennussuojelu) - Asuntotoimistot - Kunnan virastot - Rakennusvirastot LIITOT/JÄRJESTÖT - Rakennusalan eri järjestöt - Liitot, esim ammattiliitot, kiinteistöliitto, omakotiliitto. työterveyslaitos; rakenteet, sisäilmanterveellisyys. Korjausneuvojat yksityishenkilöille: Allergia- ja Astmaliitto ry, Hengitysliitto ry, Asumisterveysliitto AsTe ry Sisäilmayhdistys ry MEDIA Internet, lehdet, kirjat Hometalkoot.fi, korjaustieto.fi Lehdet, kurssit, kirjallisuus Ratu- kortistot Wikipedia - Sosiaalinen media/ keskustelupalstat MUU Tutuilta,sukulaisilta -Kiinteistönvälitysyrityksiltä ja isännöitsijöiltä - Talopakettikauppiaat - Puskaradio, eli tuttavapiiristä, tutuilta ja mahdollisesti koulutuspaikalta (HAMK opettajat) KONSULTIT/ SUUNNITTELIJAT Konsulteilta/suunnittelijoilta kohtuullista korvausta vastaan Arkkitehtitoimistot Insinööritoimistot lakitoimistot - Tutkimuslaitoksilta pääsuunnittelija/vastaava TJ RAKENNUSTEOLLISUUS - Rakennusyrityksistä Rakennusmateriaalien valmistajat Komponentti- ja materiaalivalmistajat tarjoavat - Messut Muut rakentamisalan tapahtumat. Kuvio Vastaajien mukaan rakennusalan neuvontaa on saatavilla monipuolisesti eri paikoista, kunnat, liitot ja järjestöt sekä media ovat suosituimpia neuvonnan lähteitä. Jos niistä ei saa tarvittavaa neuvontaa siirrytään seuraavalle taholle, jolloin neuvoa haetaan rakennusalan ammattilaisilta, kuten rakennusyrityksistä, sekä suunnittelijoilta ja konsulteilta. 3

7 3.2.2 Onko neuvoa kysyvä henkilö useimmiten... Kuvio Neuvoa kysyvä henkilö on useimmiten kertarakentaja, toteuttamassa uudistuotantoa tai korjausrakentamista. Muita neuvoa kysyviä henkilöitä ovat mm. ostajataho, taloyhtiö, asukas sekä työntekijät Millaiselle rakennusalan neuvonnalle nykyään olisi kysyntää? RAKENNUSPROJEKTIN LÄPIVIENTI - Lupaprosessi - Työturvallisuussäädösten vastuuasioiden huomioiminen tilaajatoteuttaja suhteessa - Sopimustekniikka - Ohjeistusta rakennushankkeiden läpiviemiseen - Kokonaisuuden hallinta - Säädökset ja määräykset TURVALLISET RAKENTEET - Turvallisista rakennevaihtoehdoista - Rakennusfysiikkaa - Rakenteellinen paloturvallisuus - Ilmanvaihto ENERGIA- ASIAT - Riskit liittyen energiataloudelliseen rakentamiseeen - Energiatehokkuus MUUT - Kustannusten muodostuminen - Viranomaiskäytännöt ja -vaatimukset sekä rakentamismääräykset - Vanhojen rakenteiden ohjeet Kustannusarvio - Vesihuolto - Korjausrakentamisen ohjaukselle - Kerrostalojen remontteihin - Raskaat betonityöt ja vaativat purkutyöt - Juridisen puolen kysymyksiä - Lakiasiat; palomääräykset, lupapaperit - Byrokratianeuvontaa - Urakkasopimus KOSTEUS/ HOME/ TERVEELLISYYS Rakenteiden ja materiaalien vaikutus terveellisyyteen - Homevapaa rakentaminen - Kosteusvauriot Kuvio Vastaajien mukaan monipuoliselle neuvonnalle olisi tarvetta. Eniten neuvoa tarvittaisiin rakennusprojektin läpiviennissä, esim. lupaprosessissa, sopimuksissa sekä kokonaisuuden hallinnassa. On myös muita neuvontatarpeita, mm. vesihuolto, juridiset kysymykset sekä kustannukset. 4

8 3.2.4 Onko mielestänne olemassa epäeettistä tai virheellistä neuvontaa, johon tulisi puuttua? Kuvio Vastaajista 54% on sitä mieltä, että on olemassa virheellistä tai epäeettistä neuvontaa johon tulisi puuttua. Vain 11% on sitä mieltä, ettei virheellistä tai epäeettistä neuvontaa ole. KYLLÄ Kyllä erilaiset Internetin keskustelupalstat ovat tässä kontekstissa isoimmat kanavat saada myös virheellistä tietoa. EI Ei välttämättä epäeettistä, mutta monesti mainonnan ja neuvonnan raja on hyvinkin häilyvä (esim. sponsoroidut lehtijutut ammattilehdissä, sponsoroidut neuvontatilaisuudet rautakaupoissa lähinnä tavallisille kuluttajille / kertarakentajille). EN TIEDÄ En usko että tietoisesti halutaan neuvoa väärin, mutta neuvoja voidaan antaa erilaisista intresseistä lähtien ja erilaisella vaikutusperspektiivillä, joka ei välttämättä kohtaa tämän kertarakentavan käytännön tekemisestä etääntyneen ihmisen tarpeita. MUUT Alalla lienee monenlaisia toimijoita, mutta en usko tahalliseen virheelliseen neuvontaan. Enemmän voi olla kyse siitä, että neuvojan oma osaaminen on puutteellista tai hän on kiinnittynyt liiaksi joihinkin ns. ainoina oikeina ratkaisuina pitämiinsä tuotteisiin tai menetelmiin. 5

9 3.2.5 Koetko, että neuvoja on vastuussa antamiensa neuvojen oikeellisuudesta? Kuvio EI, MIKSI? Reilusti yli puolet vastaajista kokevat, että neuvoja on vastuussa antamistaan neuvoista ja niiden oikeellisuudesta. Vastuita ei ole määritelty Neuvojalla ei ole vastuuta Rakentaja/ rakennuttaja tekee lopullisen päätöksen Vastuita ei ole missään määritelty, neuvojia on ns. moneen junaan. Koska rakentaja/rakennuttaja tekee kuitenkin päätöksen. KYLLÄ, MITEN? Omat neuvot on voitava allekirjoittaa Asiantuntemusta tulisi olla sen verran että voi neuvoa On vastattava virheistään Konsulttivastuu Neuvojaa voisi verrata konsulttiin, johon tilaajan on voitava luottaa. Neuvoa kysyvä yleensä hakee tukea omalle näkemykselleen tai ei tiedä oikeaa vastausta kysymykseensä. Näin ollen neuvojan antaman neuvon perusteella saatetaan helposti kohde toteuttaa hänen esittämällään tavalla. Jos nyt ihan pieleen neuvoo, on vastattava virheistään. 6

10 3.2.6 Mikä neuvojan rooli tulisi olla hankkeen vastuuhenkilöihin, kuten pääsuunnittelijaan ja vastaavaan mestariin tai tekniseen isännöintiin? Mitä rooleja? Konsultoiva Erillinen esim. Referee-neuvoja voisi löytyä teknisen isännöinnin palvelurepertuaarista Mielellään neuvojan rooli keskittyisi hanketta edeltävään konsultointiin Neuvojan tulisi olla objektiivinen tietolähde, suuntaa-antava taho. Neuvova/ valvova Neuvoja voi myös olla suunnittelijan apuna Antaa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja suunnittelun pohjaksi ja rakentajan valintoja varten sekä taloudellisessa mielessä ja teknisessä asiassa. Vain neuvoja Ohjaava Suuntaa antava Mainituilla henkilöillä olisi todella vastuu, jos jotain menee pieleen. Valvova elin, joka seuraa ja ohjeistaa rakennushankkeen eri vaiheissa. Itsenäinen, puolueeton, neutraali ja palvelee kaikkia samalla tavalla. Ohjaava/ avustava 3.3 Tulevaisuuden neuvontatarpeet ja painotukset Mitkä ovat mielestänne tulevaisuuden haasteet rakennusalalla? Kuvio Suurin osa vastaajista kokee rakentamisen laadun sekä rakennusten lämpö- ja kosteustasapainon turvaamisen suurimpana tulevaisuuden haasteena rakennusalalla. Muita tulevaisuuden rakennusalan haasteita vastaajien mukaan on kustannusten ennakointi sekä työmaa siisteys. 7

11 3.3.2 Mitkä ovat tärkeimmät neuvontatarpeet lähitulevaisuudessa? ENERGIATEHOKKUUDEN SAAVUTTAMINEN - Energiatehokkuus - Energiatalous - Energiatehokkuusvaatimukset ja rakentamisen huolellisuus energiatehokkaissa taloissa. Onko höyrysulkujen asennuksessa oltu riittävän huolellisia. Paksut eristeet: kastepiste villojen välissä. - Energiatehokkuuden ja alati muuttuvien rakennusmateriaalien järkevä yhteensovittaminen muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. - Lämpöeristys RAKENNUSTEN LÄMPÖ- KOSTEUSTASAPAINON TURVAAMINEN - Kosteusvaurioiden ennaltaehkäisy, työjäljen siisteys ja toiveiden mukaisuus työmaan kosteuden hallinta - Home- ja kosteusongelmien vähentäminen - Rakennusmääräykset - Sisäilmasto - Kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat, ovat suuri haaste koko alalle. RAKENTAMISEN LAATU - Kokonaisvaltainen laatu - Laatu alkaa hankkeen päätöksistä ja suunnittelusta ja jatkuu koko rakennuksen elinkaaren huollon ja korjausten parissa. - Kiire pilaa laadun, yksiselitteisesti - Kestävät materiaalit Onko neuvonnan tarve useimmiten teknistä vai juridista? Teknistä sekä juridista, miksi? Teknistä että rakentamalla rakennetaan oikein ja juridista siksi että määräykset yms. otetaan rakentamisessa huomioon ja kuka niistä on vastuussa. Näitähän mietitään aina rinnan. 8

12 3.3.4 Kuinka puolueettomuuden merkitys neuvonnassa voitaisiin varmistaa? Puolueettomuuden varmistaminen: - Auktorisointi tai jonkinlainen rekisteröinti (varmistetaan neuvojen antajan koulutus ja kokemus) - Pätevyydellä - Koulutuksella. Tilaaja varmistaa, ettei tekijällä ole kytköksiä rakentamiseen. - Ei ole kaupallisia intressejä. Auktorisoitu neuvoja. Neuvonnassa on riski että hinnat karkaavat esim. energiatodistuksen laadinta. Neuvojan taustaorganisaatiot: - Palkan maksajana valtio tai kunta. - Valtionhallinnosta - Ulkopuolinen, kunnallinen, ei sidoksia - Neuvonta ei saa olla riippuvuussuhteessa tekijöihin, tilaajiin tai toimeksiantajiin. Neuvonnan tulisi saada rahoitusta valtion varoista. Neuvonta ei saa olla riippuvuussuhteessa tekijöihin, tilaajiin tai toimeksiantajiin. Muut: - Neuvojalla ei saa olla esim. palkkasuhdetta rakennusteollisuuteen tms. - Neuvojan tulisi olla korvausvelvollinen puolueellisuudesta. - Eritasoisten asiantuntijoiden verkosto Neuvojan on oltava toteuttaja- ja suunnittelijaosapuoliorganisaatioihin kuulumaton sekä mielellään myös kuntaan liittymätön henkilö. 9

13 3.3.5 Näettekö tarpeelliseksi että tulevan neuvojan olisi tärkeä auktorisoida osaamisensa? KYLLÄ Kyllä, mutta rakentamisen kyseessä ollen pitää olla kohtuullisen alan koulutuksen lisäksi myös käytännön substanssiosaamista. On, se vaan ei takaa puolueettomuutta. Kyllä, edellyttäen, että auktorisoija ei ole kaupallisin perustein toimiva yritys, säätiö tms. Asiantuntemus on hyvä osoittaa jollain tavoin. EI EHKÄ En näe tarpeelliseksi. En, monessa asiassa on kyseessä vaan bisnes, eikä ole paljon valvontaa. Ei välttämättä, ammatillinen koulutus riittää. Riippuu siitä missä mittakaavassa neuvoja työskentelee ja mikä on kohderyhmä. Voisi olla jossain määrin tarpeen mutta ei välttämättä. EI SELVIÄ Neuvojan tulee olla oman alansa asiantuntija, mielellään korkeasti koulutettu omalla alallaan. Kiva titteli ei takaa pätevää neuvojaa. Markkinoilla vaikka kuinka paljon paperilla päteviä, jotka ei osaa käytännön toteutuksesta yhtään mitään. Kokemus ratkaisee, ei titteli. Pelkkä auktorisointi ei ole tae osaamisesta. 10

14 3.3.6 Voiko neuvonta olla maksullista? KYLLÄ, MIKSI? Ilmaista työtä ei ole Kuitilla olisi todistusarvoa epäselvyyksissä Vapaaehtoinen neuvonta ei ehkä toimisi Vapaaehtoisuuden pohjalta tapahtuva neuvonta ei ehkä toimisi. Samalla tavalla kun soittaisit kuluttajaneuvontaan(kkv). Maksutonta palvelua ei ole olemassa. EI, MIKSI? Valtion kustantama palvelu? Maksu vain tehdystä työstä Hätätilassa avun tulisi olla ilmaista Koska saatavilla on maksutonta, asiantuntevaa palvelua. Sitä ei voi muuttaa maksulliseksi. Hädän alaisessa tilanteessa olevien apu tulisi olla maksutonta. Peruskorjaukseen ja muuhun rakentamiseen liittyvä opastus voi olla maksullista. Hyvää rakentamista tulisi tukea ja kannustaa ilmankin. Neuvonta voisi olla ehkäpä valtion kustantama palvelu? 3.4 Neuvojan pätevyysvaatimukset ja koulutus Neuvoja ja hänen koulutuksensa? Rakennusmestari. Riippuu suuresti millaiseen ongelmaan antaa neuvoja. Laaja-alaisen käytännön kokemuksen omaava. Puolueeton. Eri neuvojat eri aiheille. Insinööri, Teknikko. Diplomi-insinööri. Tärkeintä on esitellä asiakkaalle erilaisia vaihtoehtoja. Työmaakokemusta ja teoreettista osaamista. Henkilö kenellä väh 10v kokemus alalta tai kyseisiltä kohteilta. Alan riittävän koulutuksen ja työkokemuksen omaava henkilö. Vastaajien mukaan neuvojan tulisi olla korkeasti koulutettu, jotta hän osaisi antaa oikeanlaisia neuvoja. Moni vastaaja kokee suuren työkokemuksen olevan tarpeellista neuvojalle. 11

15 3.4.2 Onko neuvojakoulutukselle tarvetta? Kuvio Suurin osa vastaajista kokee neuvontakoulutuksen tarpeelliseksi Millaista neuvojakoulutusta tarvitaan ja mikä sen sisällön tulisi olla? Täydentää jo olevaa ammattiosaamista. Tavoitteena tulisi kuitenkin olla jonkinlainen tutkinto tai pätevyys, joka saavutettaisiin osoittamalla osaaminen käytännössä. Kuvio Tulokset neuvontakoulutuksen tasosta jakautuivat tasaisesti, mutta monen vastaajan mukaan neuvojalle riittäisi pelkkä pätevöintikoulutus. 12

16 3.4.4 Millaisia sisältöjä neuvojakoulutuksessa tulisi käsitellä? Kuvio Vastaajien mukaan neuvontakoulutuksen tulisi olla monipuolinen ja käsitellä rakennusalaa laajasti joka aihealueelta. Osa vastaajista kokee että neuvojakoulutuksessa tulisi käsitellä myös sopimustekniikkaa ja toiminnallisuutta Kuinka neuvojista voitaisiin muodostaa kilta/verkosto, jossa kukin voisi keskittyä omaan osaamisalueeseensa? Nettipohjainen esim. alueellisen alan opetusta antavan oppilaitoksen ylläpitämä sivusto. Selkeä ryhmittely ja osaamisaluekuvaus välttämätöntä. Liian pirstaloitunut kenttä olisi hyvä koota yhteen. On olemassa. 13

17 3.5 Taustatiedot Vastasin seuraavassa roolissa: Kuvio % vastaajista vastasi kyselyyn toimien neuvonantajana kun taas vain 15% oli neuvon saajia. 38% vastaajista toimi sekä neuvon antajan että neuvonnan saajana Olisitko itse kiinnostunut toimimaan neuvojana? Kuvio Noin puolet vastaajista olisivat valmiita toimimaan neuvojana (46%), kun taas 26% vastaajista ei osaa sanoa haluaisiko toimia neuvojana. 14

18 4 KYSELYN YHTEENVETO Kyselyyn vastanneet henkilöt jakaantuivat tasaisesti eri aloille. 27 % vastaajista toimivat konsultteina/suunnittelijoina, 18 % rakennusliikkeissä, 17 % koulutusorganisaatioissa ja 18 % muilla aloilla. Näitä aloja ovat mm. vakuutusyhtiöt, kiinteistönvälitys ja isännöinti. 76 % vastaajista työskentelee alle 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä. 1-2 henkilö työllistävissä yrityksissä työskentelee jopa 30 % vastaajista. Yli 300 henkilöä työllistävissä yrityksissä työskentelee 19 % vastaajista. Vastaajien mukaan rakennusalan neuvontaa on saatavilla monipuolisesti eri paikoista, kunnat, liitot ja järjestöt sekä media ovat suosituimpia neuvonnan lähteitä. Jos niistä ei saa tarvittavaa neuvontaa siirrytään seuraavalle taholle, jolloin neuvoa haetaan rakennusalan ammattilaisilta kuten rakennusyrityksistä sekä suunnittelijoilta ja konsulteilta. Neuvoa kysyvä henkilö on useimmiten kertarakentaja, toteuttamassa uudistuotantoa tai korjausrakentamista. Eniten neuvoa tarvittaisiin rakennusprojektin läpiviennissä, esim. lupaprosessissa, sopimuksissa sekä kokonaisuuden hallinnassa. Muita neuvonnan tarpeita olivat mm. energia-asiat, turvallisten rakenteiden suunnittelu ja rakennusfysiikka sekä kosteus-, home ja sisäilmaan liittyviin asioihin. 54 % vastaajista on sitä mieltä, että on olemassa epäeettistä tai virheellistä neuvontaa. Tähän vaikuttavat mm. lähteiden luotettavuus, vanhentunut tieto (esim. internetlähteet) ja erilaiset intressit. Vain 11 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei virheellistä neuvontaa esiinny eikä siihen ole tarvetta puuttua. Neuvojan tulee yleisesti ottaa vastuu antamistaan neuvoista ja ohjeista. Neuvonnan vaikutus varsinkin kertarakentajalle on suuri ja tällöin saattaa ohjata lopputulosta vahvasti tiettyyn suuntaan. Tällöin neuvojan tulee ammattilaisena neuvoa vastuullisesti. Vastaajat kuitenkin korostivat, että johtava mestari/pääsuunnittelija kantaa projektista lopullisen vastuun. Vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että neuvojan tulisi toimia projekteissa konsultinomaisesti. Tällöin neuvoja toimisi yhteistyössä pääsuunnittelijan ja valvovan mestarin kanssa, toisi esille vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja ohjaisi tarvittaessa. Neuvoja ei kuitenkaan ole projektin vastuuhenkilö. Suurimpina haasteina rakennusalalla tulevaisuudessa koetaan rakentamisen laatu (24 %) ja rakennusten lämpö- ja kosteustasapainon turvaaminen (24 %). Tämän lisäksi tulevaisuuden haasteina vastaajat nostivat esille puhtaan sisäilman turvaamisen (19 %) ja energiatehokkuuden saavuttamisen (13 %). Nämä nousivat etusijalla esille myös niinä aiheina, joihin tulevaisuudessa kaivataan lisää neuvontaa. Puolet vastaajista kertoivat, että neuvonta on lähes poikkeuksetta teknistä (51 %) tai sekä teknistä että juridista (45 %). Pelkästään juridisissa kysymyksissä vastaajia lähestytään erittäin harvoin. Vastaajat halusivat kuitenkin korostaa, että rajanveto teknisen ja juridisen neuvonnan välillä on vaikea tehdä, standardit ja määräykset ovat kuitenkin osa molempia puolia. 15

19 Neuvojan puolueettomuus varmistetaan vastaajien mukaan tehokkaimmin niin, ettei neuvontapalvelu ala kilpailla yritystoiminnan kanssa. Tällä vältetään mahdolliset neuvojan muut intressit ja kyetään valvomaan, ettei neuvonta keskity omien tuotteiden markkinointiin. Vastaajien mukaan neuvojista pitäisi ehdottomasti muodostaa oma yhteisönsä tai katto-organisaatio, joka sisäisesti sekä kouluttaisi että valvoisi puolueettomuutta. Tämän organisoitiin ehdotettiin useita eri tahoja erilaisista yhdistyksistä, Fise/ PRKK/ Ympäristöministeriöön. Neuvojan pätevyysvaatimuksista oltiin kauttaaltaan yhtä mieltä. Vastaajien mukaan neuvojan tulee olla korkeasti koulutettu työkokemuksen omaava henkilö, joka on kykenevä näyttämään osaamisensa. Suurin osa vastaajista myös kokee neuvojakoulutuksen tarpeelliseksi (67,9%). Koulutuksen taso kuitenkin jakoi vastaajien mielipiteitä tasaisesti; hieman alle puolet vastaajista koki pätevöinnin riittävän neuvojalle tarvittavan pohjakoulutuksen lisäksi (tällöin koulutus on päivittävää, muuttuvien standardien jne. opiskelua). Seuraavaksi suosituimmaksi koulutusvaihtoehdoksi neuvojakoulutuksessa nousi täydennyskoulutus. Myös rakennusneuvojan tutkinto nostettiin esille mahdollisena koulutusvaihtoehtona. Tämä tarkoittaisi erityisopintoja rakennusinsinöörin/-mestarin tutkinnon lisäksi esim. 30 op:n opintokokonaisuutena, jossa keskityttäisiin asiantuntijuuden lisäämiseen laajaalaisesti. Kysyttäessä neuvojakoulutuksen sisällöstä, olivat vastaajat yhtä mieltä siitä, ettei koulutusta voida keskittää vain yhteen suuntaan; neuvojakoulutuksen tulee pitää sisällään laajamittaisesti rakennusalan kaikki osa-alueet. Koulutuksen paino voi olla neuvojan omilla vahvuusalueilla (esim. talotekniikka), mutta tämän vaikutus varsinaiseen neuvontatyöhön on mahdollisesti se, ettei neuvojan osaaminen kata kaikkia muita osa-alueita tarkoituksenmukaisella tavalla. 5 ASIANTUNTIJAHAASTATTELUJEN YHTEENVETO Webropol-kyselynä toteutettu selvitys pääsääntöisesti vahvisti jo olemassa olevia käsityksiä, mutta jätti joissain tapauksissa tulkinnanvaraa. Tästä syystä päätettiin kyselyn pohjalta toteuttaa helmi-huhtikuussa 2014 asiantuntijahaastattelukierros. Haastateltaviksi valittiin yhteensä 18 henkilöä viranomaistahoista, yhdistyksistä, julkisista toimijoista, kunnista, sekä koulutusorganisaatioista ja konsulteista. Seuraavaksi on esitelty haastatteluvastauksia. 5.1 Tyypilliset neuvontatarpeet ja kysymykset 1. Mitkä ovat tyypilliset asiat, joita teiltä usein kysytään? - Kouluilta ja suunnittelijoilta suunnittelupalveluita eli ohjeita uudisrakentamiseen ja korjaamiseen, sekä kuntoarvioita ja -tutkimuksia, - kaikkea mikä liittyy rahaan ja hintaan; kustannusarvioita, kannattavuusasioita, 16

20 - rakennuksen kuntoon liittyviä asioita (kuntotutkimukset, kuntoarviot) sekä uutena home- ja kosteusasiat, sisäilma, - ongelmatapauksissa tiedon hankintaan liittyviä vinkkejä, - vastaavilta mestareilta kaikkea maan ja taivaan väliltä, - viranomaisilta viranomaistoimintaan liittyviä asioita ja ehtoja; luvan saaminen, määräyksistä tai rakennusoikeuksista poikkeaminen, lähelle rajaa rakentaminen tai maanpinnan muokkaus, - mikä on paras rakenne, paras ratkaisu, paras toteuttaja -tyyppisiä kysymyksiä ja - toinen melko uusi kysyttävä asia ovat kaikki energiaratkaisuihin liittyvät asiat; ratkaisuvalinnat, energialuokat (E-luku), usein paras -tyyppiset kysymykset. 2. Mitkä ovat tyypillisiä kysymyksiä, joihin ei ole olemassa selkeää vastaajaa tai vastausta? - Teknisiin kysymyksiin vastaus löytyy, mutta useissa tapauksissa vastauksena ovat erilaiset vaihtoehtoiset ratkaisut eli on valintatilanne, - makuasiat, joissa kysyjän itse pitää puntaroida ratkaisunhyvät ja huonot puolet, - paras materiaali, paras urakoitsija, paras ratkaisu, - jos kysytään asiaa, mihin ei voi vastata näkemättä kohdetta, mm. rakennevauriot ja niiden korjaaminen, veto, haju yms., - velvollisuudet ja vastuunjaot etenkin taloyhtiöiden remonteissa ja - viranomaisilla haja-asutusaluerakentaminen, rajojen tuntumaan sijoittuvat toimenpiteet ja muu tarkempaa perehtymistä vaativa asia. 3. Mitä /minkälaista tietoa ja neuvontaa on selkeästi olemassa ja missä? - Eri materiaalien ja rakennustarvikkeiden valmistajien sivut, puuinfo, - netti, kunnat, rakennusvalvonnat, kaupungit, valtio - alueellista ja paikallista neuvontaa (esim. Oulun kaupunki, Rane/Tarmo, kaupunkien omat neuvojat), - konsulttien ja asiantuntijoiden keskinäistä tiedonvaihtoa ja - Ympäristöministeriö, Motiva. 5.2 Neuvojien pätevyys, järjestäytyminen ja auktorisointi 4. Jos on selkeästi tarve ammattitaitoisille neuvojille, niin kuinka heidän tulisi järjestäytyä ja kuinka ammattipätevyys tulisi todeta ja kontrolloida? - Koulutus ja työkokemusvaatimus, ei pikakoulutuksia, - joku ammattipätevyys olisi oltava, jonka päälle koulutus/auktorisointi, eli lähtökohtana tutkinto, jonka päälle pätevyyden osoitus, - käytettävä jo olemassa olevia järjestelmiä ja menetelmiä, kuten kauppakamarin tavarantarkastaja, valan tehnyt tilintarkastaja tai vastaava -periaate, FISE tms., - jatkokoulutuksista todistus, ei pakko auktorisoida itsenään, auktorisointi sitten esim. FISE:n kautta, tentti tms. ja - kysymys on myös siitä, onko henkilö ylipäätään sopiva, voiko antaa vakuutuksen, että toimii puolueettomasti. 17

21 5. Kuinka neuvonta voidaan toteuttaa puolueettomana? - Puolueetonta, vastuullista toimintaa voi antaa lähinnä yliopisto/amk/ammattikoulujen opettajat, ja tutkimuslaitosten tutkijat sekä rakennusvalvonta - lähtökohtana puolueeton taho, joka järjestää neuvontaa, - useampi toimija mukaan, yhteistyöverkoston näkemys, - palkanmaksajana ei teollisuutta, - ulkopuolinen henkilö, joka ei kallellaan mihinkään päin, - joku järjestelmä kuten kuntotarkastajilla/kuntoarvioijilla, neuvottelupäivät esim 1 krt/vuosi, - julkisrahoitteisuus ja - yleinen läpinäkyvyyden kulttuuri ja eettiset ohjeet, sidonnaisuudet tuotava julki. 5.3 Neuvojien koulutustarpeet ja koulutuksen järjestäminen 6. Mitä koulutustarpeita ja koulutusalueita neuvojille on nyt ja tulevaisuudessa? - Koko RakMK:n säädöskokoelmat, - kustannustietoisuus ja hankkeen kokonaiskuva, - uusiutuvien energioiden hajautettu tuottaminen ja liittäminen keskitettyihin järjestelmiin, - uusiutuvat energialähteet ja uudet teknologiat, - kosteusvauriot ja kosteusasiat ja näihin liittyvät sisäilmaongelmat, - puurakentaminen ja puukerrostalorakentaminen, - rakennusfysiikkaa ja korjausrakentamista, - korjausrakentamisen mallintaminen, - koko rakentamisen laadunvarmentaminen ja - tutkimustoiminnan ja sen johtopäätösten esiin tuominen järkevällä tavalla. 7. Minkälainen neuvoja / asiantuntijakoulutuksen (perehdytyksen) olisi oltava? - Käytännön tapausten läpikäyntiä ja niiden ratkaisuja, tutkimusten johtopäätösten läpikäyntiä, - paljon käytännön osaamista ja teoreettista osaamista, - kahdentasoista, multi eli yleisvaltaista, yleiskuvan saamista, ja makro, syvälle johonkin osa-alueeseen pureutuvaa, - pitäisi haistaa rakennuksen toteutus eli kuinka on tehty, talonrakentamisen laaja tieto, - joku 30 opintopisteen erikoistumisopinnot tutkinnon päälle, jossa tulisi laajaalaisesti kuntotutkimuksiin, energiaan, homeeseen ja kosteuteen liittyvät asiat, - tapaamisia, joku järjestelmä kuten kuntotarkastajilla/kuntoarvioijilla, neuvottelupäivät esim 1 krt/vuosi ja - loppukäyttäjän neuvonta koulutustyyppisesti muutaman tunnin infoiltoja. 18

22 5.4 Rahoitus 8. Pitäisikö neuvonnan olla maksutonta? Minkä tyyppisissä neuvontatarpeissa? - Verorahojen kertymisongelma, valtio kytköksiin, lupamaksuissa, - neuvonnasta ei haluta maksaa, ansaintalogiikan toteutus hankalaa, - maksutonta, laaja asiakaskunta, maksullista, suppea asiakaskunta, - ilmaisia lounaita ei ole, olisi oltava ainakin pieni maksu, kuka haluaa tehdä talkoita, - jos on hinta, sillä on myös joku arvo, - jos neuvonta ei ole yksityinen intressi, niin se poikii rahaa yhteiskunnalle (vrt. alv), - syvällisemmät konsultaatiot maksullisia, pintapuolinen opastus maksutonta, - maksanta jäsenmaksujen kautta Kiinteistöliittoon / yhdistyksiin ja - jos ei jonkun maksajan jäsen, niin infoillat maksullisia ko. henkilölle. 9. Kuinka neuvonnasta aiheutuvat kustannukset tulisi määrittää ja korvata? - Maksaako osan yhteiskunta/kaupunki, osan asiakas?, - suuri yhteiskunnallinen rahoitus, saattaa syntyä puolueettomuutta, maksullisuus konsulttityötä, saattaa syntyä puolueellisuus, - aikaperustainen, ajankäytön mukaan, - jos asialla on yhteiskunnallista hyötyä, käydään yhteiskunnan kukkarolla, - voiko tuotteistaa neuvontapaketeiksi, jolla hinta? - jos myydään palveluna, syntyy kuluttajansuojanäkökulma ja kuluttajansuojalainsäädäntö, - vastaavan työnjohtajan tulee sisällyttää neuvontakustannukset palkkaansa, - kulujen mukaan, - hyötyä tietyille ihmisille, maksut tulee periä heiltä ja - jonkinlaiset raamit kustannuksille. 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Rakennusala kokonaisuudessaan on ollut merkittävien muutosten edessä viimeisten vuosien ajan mm. energiamääräysten ja -tavoitteiden kiristyessä jatkuvasti ja maankäytön ja rakennuslain ym. ohjeiden ja asetusten muuttuessa. Tässä työssä oppilaitokset ovat tärkeässä asemassa työelämälähtöisten opetussuunnitelmien laadintatyössä tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa muutosten seuraaminen ja tutkintorakenteen muuttaminen tarpeita vastaavaksi on melko hidasta, mutta työtä tähän suuntaan varmasti tehdään. Muutosten edetessä rakennusalalla jo toimivien henkilöiden osaamiseen tarvitaan pikavauhtia päivitystä lisä- ja täydennyskoulutuksen muodossa. Selvityksen mukaan maksutonta ja maksullista kuluttaja- ja ammattilaisneuvontaa on tarjolla, mutta se on ristiriitaista ja sirpaleista. Neuvontapalveluita tarjoavat kuntien ja kaupunkien viranomaiset, liitot ja järjestöt, konsulttiyhtiöt, oppilaitokset sekä rakennustuoteteollisuus. Median, Internetin ja kirjallisuuden kautta on mahdollisuus etsiä tietoa eri aihealueista, mutta tiedon puolueettomuudesta ja ajantasaisuudesta ei 19

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

Helsingin Rakennusvalvonta 100v. (1912-2012) Uusiutuvien energiamääräysten soveltaminen Helsingin Rakennusvalvonnassa. Teemu Kuusinen, LVI-insinööri

Helsingin Rakennusvalvonta 100v. (1912-2012) Uusiutuvien energiamääräysten soveltaminen Helsingin Rakennusvalvonnassa. Teemu Kuusinen, LVI-insinööri Helsingin Rakennusvalvonta 100v. (1912-2012) Uusiutuvien energiamääräysten soveltaminen Helsingin Rakennusvalvonnassa Teemu Kuusinen, LVI-insinööri Mikä on rakennusvalvonnan rooli? MRL 21 (Kunnan rakennusvalvontaviranomainen)

Lisätiedot

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä

Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Rakennusvalvonta, Järvenpää p. 0403152581 Järvenpään kaupunki Tekijä, muokkaa Perustyylissä

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 2010-2014 mistä on kyse?

KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 2010-2014 mistä on kyse? KOSTEUS- JA HOMETALKOOT 2010-2014 mistä on kyse? Taloyhtiöiden hallitusfoorumi 24.9.2011 Karoliina Viitamäki 600 000 800 000 suomalaista altistuu päivittäin kosteusvaurioista aiheutuville epäpuhtauksille

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II seminaari 19.12.2013

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II seminaari 19.12.2013 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden Ilmastointijärjestelmät kuntoon II seminaari 19.12.2013 Markku Rantama Rantama Consulting Mistä syntyy tarve tehdä IV-kuntotukimus? Sisäilmaongelma

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Kuluttajien energianeuvonnan käynnistäminen Keski-Suomessa - Energiaviisas kuluttaja Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Energianeuvonnan taustaa ja tavoitteet Neuvonnan aikataulu ja sisältö

Lisätiedot

RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI. Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti

RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI. Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti RAKENTAMISEN OHJAUS MRL JA PIHAT ESIMERKKINÄ HELSINKI Pia-Liisa Orrenmaa Maisema-arkkitehti Helsingin rakennusvalvontavirasto edellyttää pihasuunnitelman laatimista pääsääntöisesti kaikissa rakennushankkeissa.

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy

rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy rane Suvi Holm Ekokumppanit Oy Ekokumppanit Oy Omistajia Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy Perustettu 2002 Työntekijöitä 15 Voittoa tavoittelematon yhtiö Edistää kestävää

Lisätiedot

Sisältö. Asenteet ja toimintakulttuuri tukevat muutosta. Build Up Skills Finland tekee tiekarttaa. Laatua tekemään tarvitaan päteviä tekijöitä

Sisältö. Asenteet ja toimintakulttuuri tukevat muutosta. Build Up Skills Finland tekee tiekarttaa. Laatua tekemään tarvitaan päteviä tekijöitä Toimijoiden näkemyksiä osaamisen kehittämiselle yhteenveto työpajoista Build Up Skills Helsinki 6.6.2012 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy Sisältö Build Up Skills Finland tekee tiekarttaa Pidettävä mielessä

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen

FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet. Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen FISEn uudet suunnittelija- ja työnjohtajapätevyydet Eurokoodiseminaari 2015 Marita Mäkinen RAKENTAMISTA KOSKEVAN SÄÄNTELYN UUDISTAMINEN Normien perkaaminen Yleisesti sääntely vähenee Tavoitteena sääntelyn

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle. Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi

Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle. Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi Mini-Suomen tavoitteet malliksi Maksi-Suomelle Strategian tavoitteet innostaviksi ja toimiviksi Lähdetään ratkomaan ensimmäistä: Kaksi haastetta: 1) Alueen osat ovat erilaisia. Yksiselitteisiä ohjeita

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland-työpajat Helsinki 19.11.2012 Oulu 21.11.2012. Ehdotus keskustelun jäsennykseksi Pirkko Kasanen 19.11.2012

BUILD UP Skills Finland-työpajat Helsinki 19.11.2012 Oulu 21.11.2012. Ehdotus keskustelun jäsennykseksi Pirkko Kasanen 19.11.2012 BUILD UP Skills Finland-työpajat Helsinki 19.11.2012 Oulu 21.11.2012 Ehdotus keskustelun jäsennykseksi Pirkko Kasanen 19.11.2012 Jäsennysehdotuksen taustalla Työpajojen ohjelmissa esitetty 4 kohdan jäsennys

Lisätiedot

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa Build Up Skills Finland 19.11.12 Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa ENERGIATEHOKKUUS Kuuma aihe, monta näkökulmaa Kiinteistöalalle profiilin noston mahdollisuus! 19.11.2012 Piia

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA

LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA LAHDEN SEUDUN RAKENNUSVALVONTA KÄRKÖLÄ, LAHTI, NASTOLA Yhteneväinen ennakoitava lupakäsittely ja katselmusmenettely Yhteinen, kattava ohjeistus kotisivuilla ja paperimuodossa

Lisätiedot

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen

Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Energiatehokkuus peruskorjauksessa ja kiinteistöjen ylläpidossa Osaamisen kehittäminen Liite ERA17 seurantaryhmän opetus- ja kulttuuriministeriölle osoittamaan kirjeeseen 9.6.2011 Energiatehokkuus peruskorjauksessa

Lisätiedot

Kuntotarkastajien pätevyysvaatimukset

Kuntotarkastajien pätevyysvaatimukset Kuntotarkastajien pätevyysvaatimukset Rakennusten kosteus- ja homeongelmat TrV ja YmV kuuleminen 20.6.2017 Yli-insinööri Katja Outinen Yleistä kuntotutkijoiden ja -tarkastajien pätevyyksistä Rakentamisen

Lisätiedot

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto

Sisäilmapaja5 12.-13.11.2014 Nurmes Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Olen Janne Korhonen ja toimin Joensuun kaupungin Teknisen keskuksen kiinteistöpalvelut yksikössä kiinteistönhoitopäällikkönä. Kiinteistöpalvelut yksikköön kuuluu vastuualueina kiinteistönhoito, rakennustekniikan

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM)

Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM) Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM) Ympäristöministeriön toimeksiannosta perustettu vapaaehtoinen pätevyys. Päteviä suorittamaan kuntoarvion yleisesti käytössä olevan asuinkerrostalon kuntoarvion perusmallin

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014

Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014 Markku Rantama Rantama Consulting Kuvat: Awillas Oy Airix Talotekniikka oy Kuvat: Awillas Oy Mistä syntyy tarve

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ 9.11.2016 Marita Mäkinen MIKÄ ON FISE OY? FISE on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kisällikoulu 2013-2014

Keski-Uudenmaan kisällikoulu 2013-2014 Keski-Uudenmaan kisällikoulu 2013-2014 15.11.2013 Kisällikoulun toiminta-ajatus Haasteena on luodaan oppimisympäristömalli, jossa toiminta on mahdollisimman tarkkaan oikean rakennustyömaan hengen mukainen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Toimijoiden näkemyksiä osaamisen kehittämiselle yhteenveto työpajoista. Build Up Skills Helsinki 6.6.2012 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy

Toimijoiden näkemyksiä osaamisen kehittämiselle yhteenveto työpajoista. Build Up Skills Helsinki 6.6.2012 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy Toimijoiden näkemyksiä osaamisen kehittämiselle yhteenveto työpajoista Build Up Skills Helsinki 6.6.2012 Pirkko Kasanen, Koordinet Oy Sisältö Build Up Skills Finland tekee tiekarttaa Pidettävä mielessä

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Yksi esimerkki valveuttamisesta Kuluttajien energianeuvonta

Yksi esimerkki valveuttamisesta Kuluttajien energianeuvonta Yksi esimerkki valveuttamisesta Kuluttajien energianeuvonta Suvi Holm Ekokumppanit Oy Ekokumppanit Omistajia Tampereen kaupunki, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy Perustettu 2002 Työntekijöitä

Lisätiedot

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Kimmo Liljeström Yksikönjohtaja Optiplan Oy 5.6.2014 Kimmo Liljeström 1 Sisältö Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa 1. Prosessi

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys FISE-pätevyys FISE-pätevyysjärjestelmä Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet toteaa FISE Oy:n hallituksen nimittämä pätevyyslautakunta. FISEn pätevyyslautakunta toteaa lakiin ja täydentäviin

Lisätiedot

Outoja oireita ja mitä sitten tehdään?

Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Vaurioituneen rakennuksen tutkimisen ja korjaamisen periaatteet Heidi-Johanna Jokelainen, RI, rakennusterveysasiantuntija Rakennusterveystiimin päällikkö FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista

Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista Energiatehokkuus osana asumista ja rakentamista Pornainen 21.9.2011 Päivi Kauppinen-Ketoja Toimialajohtaja, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Pornainen, Pukkila, Askola, Myrskylä Rakennusvalvonta muutosten

Lisätiedot

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta

Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Ajankohtaisia kuulumisia rakennusvalvonnasta Seminaari 9.10.2014 Kai Miller yli-insinööri Helsingin rakennusvalvonta Kosteudenhallinnasta Kosteudenhallinta on ollut

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

TALKOOVUOSI 2015. Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylän Paviljonki 19.5.2015 Katja Outinen, ohjelmapäällikkö

TALKOOVUOSI 2015. Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylän Paviljonki 19.5.2015 Katja Outinen, ohjelmapäällikkö TALKOOVUOSI 2015 Kosteus- ja hometalkoiden työmaakokous Jyväskylän Paviljonki 19.5.2015 Katja Outinen, ohjelmapäällikkö Talkootyömaiden eteneminen 2010 2011 2012-2013 2014 2015 Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset 18.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki: Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä

Lisätiedot

Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa. Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen

Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa. Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen Wise Group Finland Oy Talonrakennuksen konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttaminen Toimialat RAP, RAK,

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjinä seminaari 2.12.2009 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi

Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus 22.3.2010 Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi - asiakas OpinOven asiakas on jokainen aikuinen, joka haluaa kehittää

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys

SuLVI kouluttaa FISE-pätevyys FISE-pätevyys FISE-Pätevyys = - vapaaehtoinen rakennusalan suunnittelijoiden ja työnjohdon sertifiointi www.fise.fi FISE-pätevyysjärjestelmä FISE toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet

Lisätiedot

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAN (RTA) HENKILÖSERTIFIOINTIIN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAATIMUKSET

RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAN (RTA) HENKILÖSERTIFIOINTIIN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAATIMUKSET 18.8.2015 RAKENNUSTERVEYSASIANTUNTIJAN (RTA) HENKILÖSERTIFIOINTIIN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAATIMUKSET VTT Expert Services Oy hyväksyy RTA henkilösertifioinnin toimikunnan valmistelevien ja

Lisätiedot

Isännöintialan näkymät ja osaamistarpeet. Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto 29.1.2014

Isännöintialan näkymät ja osaamistarpeet. Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto 29.1.2014 Isännöintialan näkymät ja osaamistarpeet Heikki Kauranen Kehityspäällikkö Isännöintiliitto 29.1.2014 Isännöintiala on osa kiinteistö- ja rakentamisalaa Koko kiinteistö- ja rakentamisklusteri: - Työllistää

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

SuLVI kouluttaa. FISE-pätevyys. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry www.sulvi.fi

SuLVI kouluttaa. FISE-pätevyys. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry. Suomen LVI-liitto, SuLVI ry www.sulvi.fi FISE-pätevyys Suomen LVI-liitto, SuLVI ry FISE-Pätevyys = - vapaaehtoinen rakennusalan suunnittelijoiden ja työnjohdon sertifiointi www.fise.fi FISE-pätevyysjärjestelmä FISE toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015

Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin. Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Maaseutuelinkeinotoimen palveluiden kehittäminen - katsaus kyselyn tuloksiin Leena Koponen Karelia Ammattikorkeakoulu 20.4.2015 Kyselyn tausta ja toteutus Taustalla kunnan kehittämistyön tehostaminen Kuinka

Lisätiedot

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä Energiatodistukset käyttöön Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennukset kuluttavat Suomessa liki 40 prosenttia energiasta. Rakennusten energiankulutus vastaa 30

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus

Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Potilastietojärjestelmän kouluttajan osaaminen ja asiantuntijuus Pro gradu -tutkielma TtM Jaana Luostarinen TtM Silja Ässämäki 11.05.2004 Tampere Luostarinen & Ässämäki 1 Miksi tämä aihe? Käyttöönottoprojekteissa

Lisätiedot

Terveiden talojen erikoisjoukot Alan koulutuksen ja pätevöitymisen kehittämishanke 2010-2012. Loppuraportin esittely 7.5.2013

Terveiden talojen erikoisjoukot Alan koulutuksen ja pätevöitymisen kehittämishanke 2010-2012. Loppuraportin esittely 7.5.2013 Terveiden talojen erikoisjoukot Alan koulutuksen ja pätevöitymisen kehittämishanke 2010-2012 Loppuraportin esittely 7.5.2013 Kosteus- ja homevaurioalan koulutus ja pätevöityminen Valtakunnallinen hanke

Lisätiedot

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia

Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Rakennusaikainen kosteuden hallinta eli rakentamisen kuivaketju rakennusvalvonnan näkökulmia Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri TAVOITTEENA TURVALLINEN JA TERVEELLINEN RAKENNUS Rakennuksen kosteuslähteet

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA

Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Mervi Abell Lupa-arkkitehti Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto RI, RA Rakennustarkastusyhdistyksen ohje: Kosteusvauriokorjausten lupamenettely Mervi Abell Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. projektiryhmä

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Energiatodistuksen laatijoiden verkostoitumistilaisuus Ajankohtaista pätevyyksistä Antti Heinonen Suomen LVI-liitto SuLVI ry FISE Oy

Energiatodistuksen laatijoiden verkostoitumistilaisuus Ajankohtaista pätevyyksistä Antti Heinonen Suomen LVI-liitto SuLVI ry FISE Oy Energiatodistuksen laatijoiden verkostoitumistilaisuus 11.5.2017 Ajankohtaista pätevyyksistä Antti Heinonen Suomen LVI-liitto SuLVI ry FISE Oy AJANKOHTAISTA PÄTEVYYKSISTÄ UUDET PÄTEVYYDET, PÄTEVYYDEN UUSIMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä Pirkanmaan liiton EAKR haku 16.2.2015 mennessä EU-rahoitteisen hanketoiminnan hakuinfo Tiina Harala Yleistä Pirkanmaan liiton EAKR-hausta Haku päättyy 16.2.2015 Auki molemmat toimintalinjat ja periaatteessa

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

Hyvän pientalon rakentamisen perusteita. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja

Hyvän pientalon rakentamisen perusteita. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja Hyvän pientalon rakentamisen perusteita Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta Kari Huusko Rakennustarkastaja Rakennusprojekti Oman talon rakentaminen on meille useimmille elämän ylivoimaisesti suurin ja tärkein

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Yhteisiä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, ratkaisuineen. Hallitus tarvitsee tietolähteen.

Yhteisiä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, ratkaisuineen. Hallitus tarvitsee tietolähteen. Yhteisiä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, ratkaisuineen. Hallitus tarvitsee tietolähteen. Juha Kulomäki Tekninen johtaja, varatoimitusjohtaja SKH-Isännöinti Oy Isännöintitoimialan muutosvoimat 1. Peruskorjaus-

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Käytössä kaikissa EU maissa, toteutustapa kansallinen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Mikä on rakennustyömailla

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä

Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä Rakentamisen energianeuvonta Rakentajien info Jyväskylä 7.9.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Energianeuvonta Keski-Suomessa Energianeuvontaa taloyhtiöille

Lisätiedot

Ammattitaito ja pätevyys rakennusalalla. Marita Mäkinen

Ammattitaito ja pätevyys rakennusalalla. Marita Mäkinen Ammattitaito ja pätevyys rakennusalalla Marita Mäkinen MIKÄ ON FISE OY? FISE on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä yritys. FISE ylläpitää

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. ProMainari

KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. ProMainari KAIVOSALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN ProMainari MIKÄ? Selvitys kaivosalan ammattityöntekijöiden koulutuksen: nykytilasta tason kehittämisestä ja yhtenäistämisestä koordinointitarpeesta laadusta

Lisätiedot

Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta. Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy

Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta. Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Kokemuksia eksperttitoiminnasta Pirkanmaalta Ilari Rautanen Ekokumppanit Oy Esityksen sisältö Pirkanmaan toimijat eksperttikoulutuksessa Nykytilanne koulutuksessa Pirkanmaalla Selvitys energiaeksperttitoiminnan

Lisätiedot

VERKOSTOANALYYSI raportti

VERKOSTOANALYYSI raportti Verkostosta Voimaa -projekti VERKOSTOANALYYSI raportti Net Effect Oy 1 Sisällys Yleisiä havaintoja Kysymyksenasettelu Koko verkosto, kaikki yksittäiset toimijat, kaikki suhteet (myös yksisuuntaiset) Aineiston

Lisätiedot

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Pekka Väisälä Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Esityksen sisältö Näkökulmia Hankkeen alkuvaiheet Energian kulutus Esimerkkejä U-arvoista Tavallisia ongelmia Pekka Väisälä 7.11.2012 2

Lisätiedot

Sisäilman terveellisyyden varmistaminen korjausrakentamisessa

Sisäilman terveellisyyden varmistaminen korjausrakentamisessa Sisäilman terveellisyyden varmistaminen korjausrakentamisessa Korjausrakentamisen terveellisyys 9.4.2013 Rakennusfoorumi, Rakennustietosäätiö RTS Tuomo Ojanen VTT 2 Esityksen sisältö Enersis- hankkeen

Lisätiedot

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko

Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko Rakennuttajan vastuu ja päätöksenteko On tunnettava rakentamista ohjaava lainsäädäntö, rakentamismääräykset, paikallinen rakennusjärjestys, hyvän rakentamistavan periaatelinjaukset ja lukuisat yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005

erisk-työpaja 5. Yhteistoiminta 14.9.2005 erisk-työpaja 5. "Yhteistoiminta" 14.9.2005 Oheisen arviointilomakkeen tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, minkälaiset sisältöominaisuudet tulisi ensisijaisesti sisällyttää syksyn

Lisätiedot

OMISTAJAN ROOLI HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUKSEN TAI RAKENTEEN KORJAUTTAMISESSA

OMISTAJAN ROOLI HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUKSEN TAI RAKENTEEN KORJAUTTAMISESSA OMISTAJAN ROOLI HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUKSEN TAI RAKENTEEN KORJAUTTAMISESSA Omakotitalon omistajan sekä taloyhtiön oppaat homevaurion korjauttamiseen Heidi-Johanna Jokelainen Korjausneuvoja, RTA Hengitysliitto

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot