Perheyritysten liitto. Selvitys EU:n Horisontti 2020 ohjelman kiinnostavuudesta perheyritysten innovaatiotoiminnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perheyritysten liitto. Selvitys EU:n Horisontti 2020 ohjelman kiinnostavuudesta perheyritysten innovaatiotoiminnassa"

Transkriptio

1 Perheyritysten liitto Selvitys EU:n Horisontti 2020 ohjelman kiinnostavuudesta perheyritysten innovaatiotoiminnassa Eera Oy

2 Kyselyllä selvitettiin Horisontti-rahoituksen kiinnostavuutta perheyritysten innovaatiotoiminnassa Kyselyn tarkoituksena oli 1. Ymmärtää perheyritysten innovaatiotoimintaan liittyviä rahoitustarpeita 2. Peilata Horisontti 2020 ohjelmassa tarjolla olevan rahoituksen soveltuvuutta perheyritysten käyttöön 3. Lisätä perheyritysten tietoisuutta Horisontti rahoituksesta. Selvitys toteutettiin kahdessa vaiheessa: Henkilökohtaiset keskustelut käytiin muutamien perheyritysten omistajien kanssa Perheyrityksen liiton jäsenyrityksille lähetettiin verkkokysely Sekä henkilökohtaiset tapaamiset että verkkokyselyn tulokset osoittivat Horisontti 2020 ohjelman kiinnostavuuden perheyrityksille. Tässä esityksessä käydään läpi verkkokyselyn tuloksia ja kerrotaan Horisontti 2020 ohjelmasta. 2

3 Kyselyyn vastasivat perheyritysten omistajat ja toimitusjohtajat Vastaajana edustan yrityksen 3

4 Miksi suomalaisten yritysten kannattaa harkita kasvua Horisontti ohjelman avulla? EU-hankkeet avaavat uusia mahdollisuuksia, lisäävät mukana olevien yritysten tunnettuutta, tuovat uusia kumppaneita ja poikivat uusia kasvualueita. Tukisumma - 70 mrd - on selkeästi isompi kuin aikaisemmissa EU:n tukiohjelmissa. > Merkittävä osa tuesta on varattu pk-yrityksille. Juuri suomalaisilla yrityksillä uskotaan olevan aikaisempaa paremmat edellytykset saada tätä tukea. Hakemusten muotovaatimuksia ja raportointia on yksinkertaistettu ja käsittelyajat on pudotettu maksimissaan 5 kuukauteen. 4

5 Horisontissa on mahdollisuuksia niin pienille kuin suurille yrityksille kyselyyn vastanneiden koko Mikä on yrityksen viimeinen vahvistettu liikevaihto? 5

6 Horisontti hankkeisiin voi osallistua joko yritysverkoston osana tai yksin Yritysverkostohankkeet PK-yritystuki Täysin uusi instrumentti Mukaan vähintään 3 toisistaan riippumatonta toimijaa kolmesta eri EU- tai liitännäismaasta. Pk-yritystukea haetaan yksin. Tuki myönnetään yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. 6

7 Vastanneiden yritysten investoinnit innovaatiotoimintaan ovat tyypillisesti alle 100 k vuodessa Kuinka paljon yritys investoi innovaatiotoimintaan vuosittain? 7

8 Innovaatiotoiminnan kohteena ovat tyypillisesti perusliiketoiminnan jatkuvuus ja kilpailukyvyn kehittäminen Mihin seuraavista kolmesta yrityksen innovaatiotoiminta pääosin kohdentuu? 8

9 Innovaatiotoimintaan kytkeytyy kolme erilaista tasoa, jokaisella on oma merkityksensä menestymiselle VAIKUTUS YRITYKSEN KANNATTAVUUTEEN JA KASVUUN Läpimurto Etsi isoja mahdollisuuksia Muuta pelisääntöjä RISKI Perusliiketoiminta Varmista jatkuva kilpailukyky Kehitä, hyödynnä ja suojaa Uusi kasvu Etsi uusia kasvu-mahdollisuuksia rinnakkaisilta alueilta AIKA Innovaation odotusarvo heijastuu sen haasteellisuuteen 9

10 Eri luonteisilla innovaatioilla haetaan tietoisesti erilaisia tuloksia mikä suhde tukee sinun yrityksesi menestystä? INNOVAATIOTOIMINNAN KOHDENTAMINEN VAIKUTUS YRITYKSEN TULOKSEEN 70 % perusliiketoimintaan 10 % perusliiketoiminnasta 20 % uudesta kasvusta 20 % uuteen kasvuun 10 % läpimurtoon 70 % läpimurrosta Perustuu Bansi Nagjin ja Geoff Tuffin selvitykseen

11 Tiedon puute heikentää perheyritysten mahdollisuuksia EU-innovaatiorahoituksen hyödyntämiseen Miten arvioisit oman tietämyksesi tasoa seuraavista ulkopuolisista rahoitusmahdollisuuksista? 11

12 Lehtikirjoittelusta huolimatta uuden Horisontti ohjelman tunnettuus on vielä vähäistä Oletko kuullut aikaisemmin seuraavista EU:n innovaatiorahoitusinstrumenteista? 12

13 EU:n talouskomissaari Máire Geuoghegan-Quinn Horisontti on vastaus harmaantuvan Euroopan taloudelliseen näivettymiseen ja yritysten pakoon EU-alueelta. Suomi [Tekes] on EU:n mallioppilas ja t&kpanostukset tuovat vaurautta Suomelle. Suomalaiset yritykset eivät käytä riittävästi hyväkseen EU-innovaatiorahoitusta ja Suomella olisi mahdollisuus nostaa omaa osuuttaan merkittävästi. Pk-yritysten osallistumista pidetään erityisen tärkeänä ja 20 % Horisontti-ohjelmassa myönnetyistä rahoista tulisi suuntautua näille. 13

14 Innovaatiorahoitukseen liittyvät asiat ovat vastanneissa yrityksissä pääsääntöisesti toimitusjohtajan vastuulla Toimiiko yrityksessänne henkilöä, jolla on työtehtävänsä puolesta hyvä tuntemus julkisesta rahoituksesta? 14

15 Monilla kyselyyn vastanneista on kokemusta innovaatiorahoituksen hyödyntämisestä Onko yritys hakenut julkista rahoitusta innovaatiotoimintaan? 15

16 Tekes on perheyritysten keskuudessa yleisin lähde innovaatiorahoitukselle Minkä tahon kautta julkista rahoitusta on haettu? 16

17 Horisontti-rahoitus on kokoluokaltaan suurempaa kuin kotimainen innovaatiorahoitus Julkisen tuen suuruus viimeisimmän hakemuksen osalta? 17

18 Horisontti ohjelmassa tuetaan yritysten innovaatiotoimintaa ja kaupallistamista EU Horisontti 2020 Yritykset 50 mrd. Yritysverkostohanke 2-15 M Pk-yrityshanke 0,5-2,5 M 18

19 Horisontissa yritysprojektien kustannuksia tuetaan 70 %:n osuudella tutkimukselliset hankkeet Fokus Yritysverkosto-hankkeet PK-yritystuki Yritysverkosto-hankkeet 19

20 Kyselyyn osallistuneista julkista tukea saaneet yritykset ovat tyytyväisiä projektien tuloksiin 20

21 Kokemusta omaavat yritykset hakisivat uudestaan julkista rahoitusta Aikaisempien kokemusten perusteella; hakisitko uudestaan julkista tukea sopivan tilaisuuden tullen? 21

22 Horisontti nähdään mielenkiintoisena mahdollisuutena julkista rahoitusta hyödyntäneiden keskuudessa Onko Horisontti 2020 mielenkiintoinen mahdollisuus yritykselle? 22

23 Horisontin Pilar II ja III -työpaketit liittyvät valittuihin teemoihin Yritysverkostohankkeiden ohjelmat Yritysverkosto-hankkeet Pilar II Industrial Leadership 18 mrd. Leadership in enabling and industrial technologies 1. ICT 2. Nanotechnologies 3. Advanced materials 4. Biotechnology 5. Manufacturing and processes 6. Space Pilar III Societal Challenges 32 mrd. 1. Health, demographic change and wellbeing 2. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, ad the bioeconomy 3. Secure clean and efficient energy 4. Smart, green and integrated transport 5. Climate action, resource efficiency and raw materials 6. Europe in a changing world Inclusive, innovative and reflective societies 7. Secure societies protecting freedom and security of Europe and its citizens 23

24 Vastanneiden teknologinen osaaminen painottuu valmistukseen, prosessointiin ja materiaaleihin (Pilar II) Onko yrityksellä osaamista jollain tai joillakin seuraavista teknologian osa-alueista? 24

25 Yrityksillä on relevantteja ratkaisuja monille Horisontin aihealueista (Pilar III) Onko yrityksellä tarjottavana ratkaisuja seuraaviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin? 25

26 Otos Horisontti-ohjelman energiatehokkuuteen kytkeytyvistä työpaketeista EE : Construction skills EE : Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and creating a market for deep renovation EE : Public procurement of innovative sustainable energy solutions EE : Consumer engagement for sustainable energy EE : Removing market barriers to the uptake of efficient heating and cooling solutions EE : Ensuring effective implementation of EU product efficiency legislation EE : Organisational innovation to increase energy efficiency in industry EE : Improving the financeability and attractiveness of sustainable energy investments EE : Development and market roll-out of innovative energy services and financial schemes for sustainable energy EE : Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and measures EE : Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable energy policies and measures EE : Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and creating a market for renovation EE : Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and measures EE : Consumer engagement for sustainable energy EE : Removing market barriers to the uptake of efficient heating and cooling solutions EE : Ensuring effective implementation of EU product efficiency legislation EE : Organisational innovation to increase energy efficiency in industry EE : Driving energy innovation through large buyer groups EE : Improving the financeability and attractiveness of sustainable energy investments EE : Development and market roll-out of innovative energy services and financial schemes for sustainable energy EE : Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable energy policies and measures EE : Project development assistance for innovative bankable and aggregated sustainable energy investment schemes and projects EE : Project development assistance for innovative bankable and aggregated sustainable energy investment schemes and projects EE : Manufacturing of prefabricated modules for renovation of building EE : Energy strategies and solutions for renovation of historic buildings EE : New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the whole energy cycle from heat production to transformation, delivery and end use EE : Buildings design for new highly energy performing buildings EE : New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the whole energy cycle from heat production to transformation, delivery and end use EE : New ICT-based solutions for energy efficiency EE : Technology for district heating and cooling EE : Socioeconomic research on energy efficiency EE : Demand response in blocks of buildings EE : New ICT-based solutions for energy efficiency EE : Technology for district heating and cooling

27 Puolella vastanneista yrityksistä on merkittävää kansainvälistä liiketoimintaa 27

28 Isoimmat puutteet kansainvälistymisessä liittyvät osaamiseen ja henkilöstöresursseihin Miten arvioisit yrityksen edellytyksiä kansainvälisen kilpailukyvyn rakentamisessa seuraavien resurssien osalta? 28

29 Puolet vastanneista yrityksistä uskoo mahdollisuuksiin Horisontti-rahoituksen kautta 29

30 Miten Horisonttiin osallistutaan? PK-yritystuki Tuki 0,5-2,5 M Yritysverkosto-hankkeet 1. Tunnistetaan yrityksen erityisosaaminen, innovointitarpeet ja olemassa olevat yritysverkostot. 2. Etsitään Horisontin työohjelmista sopiva työpaketti joko 1. Yksin: pk-hanke 2. Verkostohankkeena: kolme osallistujaa kolmesta maasta 3. Kehitetään työpakettia vastaava suunnitelma yrityksen liiketoiminnan kehittämisestä. 4. Haetaan osallistumista Horisontti ohjelmaan sen sääntöjen mukaan. 5. Hakemus käsitellään ja rahoituspäätös myönnetään projektisuunnitelmaa vastaan. 6. Toteutetaan kehitysprojekti EU:n rahoituksella. Tuki 2-15 M 30

31 Uuden liiketoiminnan kehittäjä Eera on vuonna 1986 perustettu suomalainen liikkeenjohdon konsulttiyritys, jonka ydinosaamista on kannattavan kasvun ja erilaistavan kilpailuedun rakentaminen yhdessä asiakkaan kanssa. Kirsti Rove, Partner Tomi Torri, Executive Consultant Yrityksessämme työskentelee noin 35 kokenutta liikkeenjohdon ammattilaista ja oman alansa asiantuntijaa. E E R A O Y Itämerenkatu HELSINKI FINLAND 31

SUOMALAISET JA HORISONTTI 2020 -OHJELMA

SUOMALAISET JA HORISONTTI 2020 -OHJELMA 20.4.2015 SUOMALAISET JA HORISONTTI 2020 -OHJELMA Tiedot perustuvat Euroopan komission 25.2.2015 päivättyyn tietokantaan hakemuksista ja hankkeista. Hakemustietokanta sisältää noin 85 % vuoden 2014 hauista.

Lisätiedot

irahoitus Innover rahoitus Julkiset rahoitusmahdollisuudet Yritystuet Suomalaisille pk-yrityksille EU, Tekes ja ELY-keskukset

irahoitus Innover rahoitus Julkiset rahoitusmahdollisuudet Yritystuet Suomalaisille pk-yrityksille EU, Tekes ja ELY-keskukset irahoitus Innover rahoitus Julkiset rahoitusmahdollisuudet Yritystuet Suomalaisille pk-yrityksille EU, Tekes ja ELY-keskukset Sisällysluettelo Yritystuet Sivut 4... 5 Euroopan unioni Sivut 6... 11 ELY-keskukset

Lisätiedot

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus

Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP. 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Osallistumismahdollisuudet 7. puiteohjelma ja CIP 5.11.2009 Tapio Kinnunen Pohjois-Karjalan TE-keskus Rakennerahastot Puiteohjelma CIP-ohjelma EU-ohjelmien erot? Puiteohjelma ja CIP: rahoitus haetaan suoraan

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa

Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa Liikenne -haaste Horisontti 2020:ssa Tom Warras, Tekes Ari-Pekka Manninen, LVM EU-rahoituksesta Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. EU:n budjetti Hallinnoidaan Euroopan komissiosta:

Lisätiedot

TULI-ohjelman väliarviointi

TULI-ohjelman väliarviointi TULI-ohjelman väliarviointi Jari Kuusisto, Soile Kotala, Riikka Kulmala, Anmari Viljamaa ja Sirpa Vinni Teknologiaohjelmaraportti 8/2004 Väliarviointiraportti TULI-ohjelman väliarviointi Väliarviointiraportti

Lisätiedot

Puhtaasti asiakkaalle

Puhtaasti asiakkaalle Tekesin katsaus 268/2010 Puhtaasti asiakkaalle suomalaisen kemianteollisuuden menestyksen tekijät globaalissa kilpailussa Marja Mäenpää, Jani Saarinen, Peter Sikow, Pekka Pesonen Marja Mäenpää Jani Saarinen

Lisätiedot

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi

Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi RAPORTTI 4/2013 Energiatutkimusta IEA-yhteistyössä Suomen osallistumisen arviointi Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo 10 Juhani Timonen, Markku Antikainen ja Yrjö Riionheimo Energiatutkimusta

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

EU:n suorat rahoitusohjelmat

EU:n suorat rahoitusohjelmat EU:n suorat rahoitusohjelmat Mistä massia hyville ideoille? 27.3.2015 Kotkan Höyrypanimo Marja Holopainen Marja Holopainen, Cursor Oy, 27.3.2015 1 Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta

Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Pekka Stenholm, Ulla Hytti Teknologiaohjelmaraportti 12/2006 Arviointiraportti Innovaatiot liikkeelle lisäarvoa valmistelurahoituksesta Arviointiraportti

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset 10 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä

Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 26/2013 Julkinen rahoitus luovien alojen yrityksissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 26/2013

Lisätiedot

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin vuorovaikutus ja yhteistyö Marko Torkkeli (toim.) Tekesin katsaus 233/2008 Avoin innovaatio Suomessa: Yritysten, korkeakoulujen

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa. Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska

Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa. Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska RE SEARCH 179 O HL I G H T S VI S I Mirkka Rekola Tarja Häkkinen Mia Ala-Juusela Sakari Pulakka Tarja Mäkeläinen Appu Haapio Antti Ruuska G Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa HI NS SC I E N CE T HNOLOG

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu

Tekesin ohjelmaraportti 1/2010. Loppuraportti. SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Loppuraportti SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Etunimi Loppuraportti Sukunimi SISU 2010 Uusi tuotantoajattelu Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 1/2010 Helsinki 2010 3

Lisätiedot

uudet maat, ainaa tian Green

uudet maat, ainaa tian Green Ympäristöalan vienninn rahoitus ja uudet liiketoimintamallit: Case kohteina Balt tian maat, Venäjä ja Ukr ainaa Tutkimusraportti Anu Hassinen, Lauri Hietaniemi, Evilina Lutfi Green Net Finland ry ISBN

Lisätiedot