irahoitus Innover rahoitus Julkiset rahoitusmahdollisuudet Yritystuet Suomalaisille pk-yrityksille EU, Tekes ja ELY-keskukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "irahoitus Innover rahoitus Julkiset rahoitusmahdollisuudet Yritystuet Suomalaisille pk-yrityksille EU, Tekes ja ELY-keskukset"

Transkriptio

1 irahoitus Innover rahoitus Julkiset rahoitusmahdollisuudet Yritystuet Suomalaisille pk-yrityksille EU, Tekes ja ELY-keskukset

2 Sisällysluettelo Yritystuet Sivut Euroopan unioni Sivut ELY-keskukset Sivut Tekes Sivut irahoitus Sivut

3 Yritystuet Suomessa O nko yrityksellänne halua kasvaa? Onko teillä uusi kansainvälisesti kiinnostava innovaatio? Miten rahoitatte kehityshankkeenne? Julkinen rahoitus on pk-yrityksille kohdennettua laina- tai avustusmuotoista tukea, joka Suomessa koostuu Euroopan Unionin, Suomen valtion sekä erinäisten säätiöiden rahasta. Julkista rahoitusta on tarjolla laaja-alaisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin. Yleisesti avustusten perusteena on, että hankkeella pyritään luomaan kannattavaa liiketoimintaa ja kestävää kasvua. Rahoitus maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen hankkeen aikana syntyneitä, hyväksyttäviä kustannuksia vastaan. Tällöin hakijalta edellytetään omarahoitusta hankkeen läpiviemiseksi. Tekes ja ELY-keskukset ovat Suomen merkittävimmät avustusmuotoista rahoitusta tarjoavat julkiset tahot. Euroopan Unioni rahoittaa osittain molempien laitosten toimintaa ja tämän lisäksi Euroopan Unionilla on omia tukiohjelmia, joiden kautta tuetaan suoraan suomalaisten pk-yritysten innovaatiotoimintaa. Julkinen rahoitus on yleinen rahoitusmuoto S uomalaisille yrityksille ja yhteisöille myönnetään joka vuosi satoja miljoonia euroja kehittämisavustusta ja tukea. Esimerkiksi pelkästään Tekes myöntää vuosittain yrityksille yli 500 miljoonaa euroa tukea ja tämän päälle tulevat vielä EU:n, ELYkeskusten ja säätiöiden myöntämät tuet! Ongelmana on kuitenkin perinteisesti ollut, että julkinen rahoitus keskittyy muutamille toimijoille, jotka hallitsevat julkisen rahoituksen hakuprosessin. Ei ole lainkaan tavatonta, että yksittäinen yritys käyttää julkista rahoitusta kehityshankkeiden rahoitukseen joka kolmas vuosi (nk. de minimis -tuen maksimi).

4 Euroopan Unioni Euroopan Unioni tukee suoraan yksittäisten pk-yritysten innovaatio toimintaa uudella, yli 70 miljardin euron Horisontti 2020 puiteohjelmallaan. Hyvällä hankesuunnitelmalla EU:n myöntämän rahoituksen todennäköisyyttä voidaan kasvattaa merkittävästi. Eu:n rahoitus on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista ainoastaan kahteen ensimmäiseen voidaan hakea. Hakeminen tapahtuu käytännössä lähettämällä hankesuunnitelma ja vaadittavat liitetiedostot Euroopan komission ylläpitämän hakijaportaalin kautta arvioitavaksi ennen hakujen deadlinea. Euroopan unionin rahoitus on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista kahteen ensimmäiseen voidaan hakea hankesuunnitelmalla. Hyväksytyille hankkeille myönnetään tukea ,5 milj.. Käytännössä ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa yksittäiset pk-yritykset voivat hakea Euroopan unionilta rahoitusta innovaatioidensa kehittämiseen. Euroopan unionin rahoitus eroaa kotimaisista rahoituslähteistä monessa suhteessa. Ensimmäiseksi EU:n tukisummat ovat suurempia kuin kotimaassa, mutta toisaalta samalla rahoituksesta on kuitenkin huomattavasti kovempaa kilpailua kuin kotimaassa. Tämän lisäski EU-tukien hakeminen tapahtuu englanniksi Euroopan komission ylläpitämien järjestelmien kautta. Vielä tämän oppaan kirjoitushetkellä ei tiedetä virallisia hyväskymisprosentteja EU:n uuden tukiohjelman Horisontti rahoitukselle, mutta alustavien tilastojen mukaan ainoastaan 6 % pk-yritysten hankkeista tulee saamaan rahoitusta. Tällä hetkellä kuitenkin vaikuttaa siltä, että keskimääräinen hakemus ei ole kovinkaan laadukas, jolloin hyvällä hankesuunnitelmalla voidaan parantaa omia mahdollisuuksia huomattavasti.

5 EU:n tukemat aihealueet Space-SME-2014: SME-Instrument Innovaatioille, jotka liittyvät avaruusteknologian tutkimukseen ja tuotekehitykseen. EU haluaa erityisesti mukaan pk-yrityksiä, jotka eivät ole perinteisesti toimineet sektorilla. ICT : Open Disruptive Innovation Scheme ICT-sektorin tuote- ja palveluinnovaatioille, jotka pyrkivät uusille markkinoille tai muokkaavat olemassa olevia markkinoita uusilla keinoilla. Vuonna 2012 pk-yritykset voivat hakea rahoitusta seuraavien hakujen alle sopiviin hankkeisiin. Ennen haun valintaa kannattaa olla yhteydessä asiantuntijaan, koska väärä hanke pilaa rahoitusmahdollisuudet. NMP : Accelerating the Uptake of Nanotechnologies, Advanced Materials or Advanced Manufacturing and Processing Technologies by SMEs Innovaatioille, joilla pyritään edistämään nanoteknologian, kehittyneiden materiaalien sekä uusien valmistus- ja prosessointimenetelmien käyttöönottoa hyödyntämällä nykyisiä tutkimustuloksia PHC : Clinical Research for the Validation of Biomarkers and/or Diagnostic Medical Devices Potentiaalisten biomarkereiden sekä diagnostiikkalaitteiden kliiniseen validointiin SFS : Resource-Efficient Eco-Innovative Food Production and Processing Eko-innovaatioille, jotka pyrkivät resursiitehokkaaseen ruan tuotantoon sekä prosessointiin BG : Supporting SMEs Efforts for the Development, Deployment and Market Replication of Innovative Solutions for Blue Growth Innovaatioille, jotka pyrkivät lisäämään sinistä kasvua, eli meriin liityviä hankkeita. SIE : Stimulating the Innovation Potential of SMEs for a Low Carbon Energy System Innovaatioille, jotka tähtäävät energian käytön vähentämiseen (myös palvelut ja tuotteet), vähähiiliseen sähköntuotantoon, vaihtoehtoisiin polttoaineisiin sekä mobiileihin energianlähteisiin. IT : Small Business Innovation Research for Transport Innovaatioille, jotka pyrkivät parantamaan Euroopan liikennealaa kustannus- ja aikatehokkaaseempaan suuntaan ottaen huomioon ympäristövaikutukset. SC : Boosting the Potential of Small Businesses for Eco-Innovation and a Sustainable Supply of Raw Materials Ekoinnovaatioille, jotka tähtäävät vihreää kasvuun. Innovaatio voi olla idea, tuote, prosessi, palvelu tai liiketoimintamalli, joka käsitellä ilmastoa, ympäristöä, resurssien käytön tehokkuutta tai haasteita raaka-aineiden jatkuvassa tuotannossa. Rahoituksen todennäköisyys vaihtelee merkittävästi eri hakujen välillä. Esimerkiksi bioteknologiaan liittyvistä hankkeista ainoastaan 2,7 %:lle myönnetään rahoitusta kun taas biomarkerien tapauksessa onnistumisprosentti on yli 20 %.

6 DRS : Critical Infrastructure Protection Topic 7: SME Instrument Topic: Protection of Urban Soft Targets and Urban Critical Infrastructures BIOTEC-5a : SME Boosting Biotechnology-Based Industrial Processes Driving Competitiveness and Sustainability Innovaatiolle, jotka pyrkivät suojaamaan infrastruktuuria. Innovaatioille, jotka edistävät bioteknologiaan pohjautuvien prosessien kilpailukykyä ja kestävää kehitystä. Suomessa on epävirallisena kansallisena tavoitteena kerätä Euroopan unionilta 700 miljoonaa euroa tukea seuraavien seitsemän vuoden aikana.

7 ELY-keskuksilta hakeminen helpompaa kuin EU:lta, mutta summat ovat pienempiä Suomessa ELY-keskuksilta haetaan rahoitusta yleensä pienepmiin hankkeisiin kuin EU:lta tai TEKES:ltä. Hakemusprosessi on myös yksinkertaisempi, koska hakemukset käsittelee ja rahoituspäätöksen antaa pääsääntöisesti paikallinen ELY-keskus. Ehdottomana etuna EU-rahoitukseen nähden on myös se, että hakemukset tehdään suomeksi ja rahoitusta myönnetään huomattavasti paremmalla prosentilla kuin EU:n hauissa. ELY-keskukset tukevat pk-yrityksiä ELY-keskukset myöntävät yritysten kehittämisavustusta pitkän aikavälin kilpailukykyä parantaviin hankkeisiin. E LY-keskukset rahoittavat yritysten kehittämishankkeita, jos niillä on merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen. Hyviä esimerkkiprojekteja ovat tuotekehityshankkeet, kansainvälistyminen ja toimintamallien kehittäminen. Hankkeen sisältö ja hankesuunnitelma viakuttavat merkittävästi tuen suuruuteen ja tukiprosenttiin, joka vaihtelee välillä 35 % - 50 %.

8 Tekesin tarjoamat tuet Tekesiltä vauhtia tutkimukseen ja kehitykseen Tutkimus ja kehitysrahoitus Tuotteiden, palveluiden, tuotantomenetelmien ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Pk-yrityksille myönnetään yleensä lainaa 50 % - 70 % projektin kustannuksesta ja/tai avustusta 35 % - 70 %. Kuitenkin pienissä, kansainvälistymistä vlamistelevissa projekteissa Tekesin osuus voi olla 75 %. Kansainvälisen kasvun suunnittelu Alle 6-vuotiaille yrityksille myönnetään avustusta kohdemarkkinoiden ja asiakastarpeen arviointiin sekä tiimin kehittämiseen 75 % kustannuksista, maks Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus Lupaaville nuorille yrityksille, joilla pontetiaalia nopeaan kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen myönnetään 75 % avustusta ensimmäisessä vaiheessa Organisaation kehityksen rahoitus Johtamisen, työelämän laadun, tuottavuuden, prosessien sekä osaamisen kehittämiseen, jossa Tekesin osuus 50 %, maks Tekes rahoittaa osan yritysten kehitys- ja kansainvälistymishankkeesta. Tekesin osuus hankkeesta maksetaan pääsääntöisesti takautuvasti, jolloin yrityksen omarahoitusosuuden tulee siis olla kunnossa. Tekesin tuki on joko rahallista avustusta tai lainaa. Pilotointiprojektit Innovaation toimivuuden osoittamiseen asiakkaiden kanssa myönnetään vakuudetonta lainaa, joka kattaa 50 % - 75 % kustannuksista. Tuki tarkoitettu yli projekteihin.

9 Annamme työllemme 100 % rahoitustakuun irahoitus Yhden luukun ratkaisu julkiseen rahoitukseen O lemme yrittäjävetoinen asiantuntija- asiakkaillemme käytännön tukea projektin yritys, joten tunnemme kasvuyritysten hallinnassa. tarpeet. Meidän erikoisuutenamme on antamamme Olemme erikoistuneet pk-yritysten kehitys- 100 % rahoitustakuu ilman myönteistä hankkeisiin ja julkisen rahoituksen hankin- rahoituspäätöstä emme veloita palveluis- taan. Palvelumme räätälöidään aina asiak- tamme senttiäkään. Pistämme siis rahamme kaan tarpeiden perusteella, mutta yleensä sinne, missä meidän suukin on. vastaamme rahoituksen hausta Avaimet käteen -periaatteella, kehityshankkeen dokumentoinnista ja raportoinnista. Tarvittaessa olemme myös antaneet Autamme teitä mielellämme kartoittamaan parhaat rahoitusmahdollisuudet ja julkisen rahoituksen hankinnassa.

10 Liity muiden joukkoon ja hyödynnä julkista rahoitusta Innover Rahoitus (y: ) PUHELIN: Tammelan puistokatu 22 FI Tampere WEB: blogi.irahoitus.fi ja

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET

VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET VARSIN HYVÄ RY:N TOIMIALUEEN LEADER-HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT JA RAHOITUSLINJAUKSET 1. MAASEUDUN YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKKEET Hanketyypit: yleishyödyllinen kehittämishanke yleishyödyllinen

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Suomen pelitoimialan strategia 2010-2015 Visio 2020. Centre of Game Business, Research and Development. Suomen Pelinkehittäjät ry

Suomen pelitoimialan strategia 2010-2015 Visio 2020. Centre of Game Business, Research and Development. Suomen Pelinkehittäjät ry 1 Suomen pelitoimialan strategia 2010-2015 Visio 2020 Centre of Game Business, Research and Development Suomen Pelinkehittäjät ry 2 SISÄLLYSLUETTELO Aluksi... 2 Peliteollisuus maailmanlaajuisesti... 3

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen

EAY/ENPI 2007 2013. Yhteistyö yli rajojen EAY/ENPI 2007 2013 Yhteistyö yli rajojen Sisältö Yhteistyö yli rajojen... 3 EAY... 4 Pohjoinen... 7 Botnia-Atlantica... 8 Keskinen Itämeri... 9 Itämeri...10 Pohjoinen periferia...11 Interreg IV C, INTERACT...12

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin'

Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Valtioneuvoston periaatepäätös Kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta 'Vähemmästä viisaammin' Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan hallitus tavoittelee Suomea, joka on maailman eturintamassa

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Nokia Suomen innovaatiojärjestelmässä. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Ali-Yrkkö,

Lisätiedot