Kaupunginhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 11/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Käsittelyjärjestys Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaikataulu sekä pöytäkirjojen asettaminen nähtäväksi vuonna Terveydenhuollon vastuualueen toimintasäännön muuttaminen Terveydehuollon toimintasääntö saakka Voimassa oleva toimintasääntö alkaen Sosiaalihuollon vastuualueen toimintasäännön muuttaminen Sosiaalihuollon toimintasääntö Vanhustenhuollon vastuualueen toimintasäännön muuttaminen Vanhustenhuollon vastuualueen uusi toimintasääntö Työllisyyspoliittinen ohjelma Työllisyyspoliittinen ohjelma Aikuisten työpajatoiminta / Rannikkopajat Pilotointisopimus aikuisten työvaltainen pajapolku koulutus- ja työelämään; Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Rannikkopajat Kymenlaakson TYP-verkostoa koskevan sopimuksen hyväksyminen TYP Kymenlaakson yhteistyösopimus Kuntoutuksen kehittäminen Kotikuntoon yksikön toiminnan lopettaminen KASTE2 /Kotona kokonainen elämä - hankkeen Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuuden loppuraportointi LIITE 1 Kotona kokonainen elämä hankkeen tuotokset LIITE 2 kustannuserittely Asiakasmaksulain ja - asetuksen muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin Taksat Kunnan päätökseen perustuvat asiakasmaksut Avoterveydenhuollon sairaanhoitajakäynnin asiakasmaksu alkaen Kuntoutuksen ryhmätoiminnan asiakasmaksut Vammaispalvelun tukihenkilötoiminnan palkkiot ja korvaukset Vammaisten perhehoidon palkkiot ja korvaukset Vammaisten perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset alkaen

2 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 11/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 194 Lastensuojelun perhehoidon sekä tukihenkilö ja -perhetoiminnan palkkiot ja kulukorvaukset Lastensuojelun perhehoidon sekä tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan maksujen soveltamisohje alkaen Omaishoidon tuen palkkiot vuonna Omaishoidontuen maksuluokat ja kriteerit Omaishoidon palvelusetelien arvot sekä toimeksiantosopimuksen, ikäihmisten perhehoidon ja omaishoidon asiakasmaksut Lyhytaikaisen perhehoidon ja toimeksiantosopimusten palkkiot vanhustenhuollossa vuonna Hoiva-asumisen palvelusetelien arvot Kotihoidon palvelusetelien arvot alkaen Saapuneet viranhaltijapäätökset ja neuvostojen pöytäkirjat Muut asiat

3 KOTKAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone ryhmäkokoukset: kokoushuone 5, 5. krs ja kokoushuone 6, 4. krs OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hokkanen Risto jäsen Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Nuorivuori Satu Pakarinen Juha Pekkola Petri Vornanen Timo Voutilainen Emmi Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koskimies Sanna hallinto- ja kehittämispäällikkö, sihteeri Rosqvist Liisa vanhustenhuollon johtaja Sahala Heli sosiaalijohtaja Spännäri Maija controller Valta Maija terveysjohtaja Nurminen Ilona nuorisovaltuuston edustaja Roininen Martta nuorisovaltuuston varaedustaja Irma Nuoran avustaja Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Aila Eerola Sanna Koskimies PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan. Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Asianhallintayksikössä Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalon 5. krs)

4 KOTKAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sotela Todetaan. Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

5 KOTKAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä Sivu Pöytäkirjan tarkastajat Sotela Valitaan Satu Nuorivuori ja Juha Pakarinen. Seuraavana vuorossa ovat Petri Pekkola ja Timo Vornanen. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

6 KOTKAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä Sivu Käsittelyjärjestys Sotela Hyväksytään listan mukaisena. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

7 KOTKAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 5 D/2514/ / Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaikataulu sekä pöytäkirjojen asettaminen nähtäväksi vuonna 2016 Sotela / 159 Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Tiivistelmä: Esittelyteksti: Lautakunta päättää vuoden 2016 kokousajoistaan ja pöytäkirjojen nähtäväksi asettamisesta. Kotkan kaupungin hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Myös muun viranomaisen kuin lautakunnan pöytäkirja olisi pidettävä yleisesti nähtävänä aina, jos siihen sisältyvästä päätöksestä on mahdollisuus tehdä kuntalain 89 :n mukainen oikaisuvaatimus. Salassapitosäännökset asettavat luonnollisesti omat rajoituksensa asiassa. Asianhallintayksikkö laatii lautakuntien ilmoittamista kokousajoista sekä pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä luettelon, joka asetetaan yleisön nähtäväksi kaupungin ilmoitustaululle. Muuta ilmoitusta kokousajoista tms. ei tarvita, ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu. Virallisen nähtävillä olon lisäksi pöytäkirjat löytyvät kaupungin internet-sivuilta. Juhlapyhät ym. vuonna 2016: hiihtoloma ma pe pääsiäinen pe ma vappu su juhannus pe su syysloma itsenäisyyspäivä ti joulu la ma Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1. kokoontua vuoden 2016 aikana seuraavasti: Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

8 KOTKAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 6 ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke sekä tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokoukset alkavat kaupungintalossa kello ja ryhmät kokoontuvat kello 16.00, ellei toisin ilmoiteta. Esityslistalle tarkoitetut asiat toimitetaan kaupungintalon asianhallintayksikköön viimeistään kokouspäivää edeltävän viikon keskiviikkona. 2. määrätä, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan viimeistään 3. arkipäivänä kokouksen jälkeen kaupungintalon asianhallintayksikössä, 3. määrätä vuoden 2016 lautakunnan pöytäkirjat pidettäviksi yleisesti nähtävinä 4. arkipäivänä kokouksen jälkeen kaupungintalon asianhallintayksikössä, Kustaankatu 2, 4. määrätä sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidettäväksi yleisesti nähtävinä kunkin kuukauden 1. päivänä tai milloin kuukauden 1. päivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä virka-aikana asianomaisen viranhaltijan toimipisteessä sekä 5. suositella yksilöhuoltojaostolle kokousten pitämistä kuukauden 2. torstaina seuraavasti: to to to to ti to 9.6. to to 8.9. to to to Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

9 KOTKAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 7 Asian käsittely: Päätös: Puheenjohtaja totesi, että ehdotetussa kokousaikataulussa on useita päiviä, jotka eivät sovi varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Todettiin lautakunnan yksimielisyys asiassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Sotela Valmistelija: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh Tiivistelmä: Esittelyteksti: Lautakunta päättää vuoden 2016 kokousajoistaan ja pöytäkirjojen nähtäväksi asettamisesta. Kotkan kaupungin hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kuntalain 63 :n mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Myös muun viranomaisen kuin lautakunnan pöytäkirja olisi pidettävä yleisesti nähtävänä aina, jos siihen sisältyvästä päätöksestä on mahdollisuus tehdä kuntalain 89 :n mukainen oikaisuvaatimus. Salassapitosäännökset asettavat luonnollisesti omat rajoituksensa asiassa. Asianhallintayksikkö laatii lautakuntien ilmoittamista kokousajoista sekä pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä luettelon, joka asetetaan yleisön nähtäväksi kaupungin ilmoitustaululle. Muuta ilmoitusta kokousajoista tms. ei tarvita, ellei erityislainsäädännöstä muuta johdu. Virallisen nähtävillä olon lisäksi pöytäkirjat löytyvät kaupungin internet-sivuilta. Juhlapyhät ym. vuonna 2016: hiihtoloma ma pe pääsiäinen pe ma vappu su juhannus pe su syysloma itsenäisyyspäivä ti joulu la ma Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

10 KOTKAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 8 Esittelijä: Ehdotus: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 1. kokoontua vuoden 2016 aikana seuraavasti: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke sekä tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokoukset alkavat kaupungintalossa kello ja ryhmät kokoontuvat kello 16.00, ellei toisin ilmoiteta. Esityslistalle tarkoitetut asiat toimitetaan kaupungintalon asianhallintayksikköön viimeistään kokouspäivää edeltävän viikon keskiviikkona. 2. määrätä, että lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan viimeistään 3. arkipäivänä kokouksen jälkeen kaupungintalon asianhallintayksikössä, 3. määrätä vuoden 2016 lautakunnan pöytäkirjat pidettäviksi yleisesti nähtävinä 4. arkipäivänä kokouksen jälkeen kaupungintalon asianhallintayksikössä, Kustaankatu 2, 4. määrätä sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidettäväksi yleisesti nähtävinä kunkin kuukauden 1. päivänä tai milloin kuukauden 1. päivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä virka-aikana asianomaisen viranhaltijan toimipisteessä sekä 5. suositella yksilöhuoltojaostolle kokousten pitämistä kuukauden 2. torstaina seuraavasti: to to to to to to 9.6. to to 8.9. to

11 KOTKAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 9 to to Päätös: Toimeenpano: Ote: Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet Kaupunginhallituksen edustaja ja varaedustaja Nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja Yksilöhuoltojaosto Esittelijät Valmistelijat Virastomestari Cafe Toivo Puhelinkeskus Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

12 KOTKAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 10 D/2987/ / Terveydenhuollon vastuualueen toimintasäännön muuttaminen Sotela Valmistelijat: Terveysjohtaja Maija Valta, puh Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh voimaan tulleen sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön 4 :n kohdan 14 mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on hyväksyä lautakunnan alaisten vastuualueiden toimintasäännöt. Terveydenhuollon vastuualueen toimintasääntöä on edellisen kerran muutettu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä ja se tuli voimaan Terveydenhuollon toimintasääntöä on päivitetty vastaamaan terveydenhuollon organisaatiorakennetta ja toiminnan muutoksia. Toimintasääntöjen muutokset tulevat voimaan alkaen. Liitteet: Terveydenhuollon vastuualueen toimintasääntö saakka. Terveydenhuollon vastuualueen toimintasääntö alkaen. Esittelijä: Ehdotus: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan terveydenhuollon vastuualueen toimintasäännön tulemaan voimaan Päätös: Toimeenpano: Ote: Säädöskokoelma Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

13 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa , tulee voimaan ) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa II ORGANISAATIO 4 Terveydenhuollon vastuualue Terveydenhuollon vastuualueen toimintaa ohjataan ensisijaisesti sosiaalija terveyslautakunnan sekä hallintosäännön määräyksillä. Tämä toimintasääntö sisältää sosiaali- ja terveyslautakunnan em. sääntöjen perusteella antamat tarkemmat määräykset toiminnan järjestelyistä, sisällöstä ja viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön 1 :n mukaisesti terveydenhuollonhuollon vastuualueen tehtävänä on ihmisarvoa kunnioitten edistää väestön terveyttä kannustamalla väestöä ottamaan vastuuta terveydestään ja tarjoamalla keinoja itsehoidon toteuttamiseksi sekä järjestää sairauksien hoito tarpeenmukaisilla palveluilla yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Terveydenhuollon toimintatapa on moniammatillinen ja verkostoituva. Palvelujen tarjonta perustuu terveydenhuollon ammattilaisen tekemään arvioon ennaltaehkäisystä ja hoidon tarpeesta. Terveydenhuollon vastuualue jakautuu seuraaviin palvelualueisiin: Avoterveydenhuollon palvelualue Suun terveydenhuollon palvelualue Terveyskeskussairaalan palvelualue Mielenterveystyön palvelualue Erikoissairaanhoito Terveydenhuollon vastuualuetta johtaa terveysjohtaja. Terveysjohtajan sijaisena toimii hänen määräämänsä viranhaltija. H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Saadokset\2013 nro 14.doc LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 179

14 2 (5) 5 Avoterveydenhuollon palvelualue 6 Suun terveydenhuollon palvelualue 7 Terveyskeskussairaalan palvelualue 8 Mielenterveystyön palvelualue 9 Erikoissairaanhoidon palvelualue Avoterveydenhuollon palvelualuetta johtaa avoterveydenhuollon johtaja. Avoterveydenhuollon johtajan sijaisena toimii hänen määräämänsä viranhaltija. Avoterveydenhuollon palvelualue jakautuu seuraaviin tehtäväalueisiin: 1. Vastaanottotoiminta 2. Kuntoutus 3. Terveydenedistäminen 4. Muu avoterveydenhuolto Suun terveydenhuollon palvelualuetta johtaa ylihammaslääkäri. Ylihammaslääkärin sijaisena toimii hänen määräämänsä viranhaltija. Terveyskeskussairaalan palvelualuetta johtaa terveyskeskussairaalan vastaava ylilääkäri. Vastaavan ylilääkärin sijaisena toimii hänen määräämänsä viranhaltija. Terveyskeskussairaalan palvelualue jakautuu seuraaviin tehtäväalueisiin: 1. Osastotoiminta 2. Poliklinikkatoiminta 3. Geriatrinen keskus Mielenterveystyön palvelualuetta johtaa mielenterveysjohtaja. Mielenterveysjohtajan sijaisena toimii hänen määräämänsä viranhaltija. Mielenterveystyön palvelualue jakautuu seuraaviin tehtäväalueisiin: 1. Mielenterveyskeskus 2. Kuntoutustyöryhmä 3. Asumispalvelut Erikoissairaanhoidon palvelujen ostot valmistelee ja niitä seuraa terveysjohtaja. Erikoissairaanhoidon palvelualueeseen kuuluu muun ohella ensihoito ja sairaankuljetus. LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 179

15 3 (5) 10 Johtoryhmä Terveysjohtaja nimeää vastuualueen johtoryhmän. Johtoryhmä toimii terveysjohtajan apuna vastuualueen kehittämisessä, suunnittelussa ja johtamisessa. III VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 11 Terveysjohtajan yleiset tehtävät 12 Palvelualueiden johtajien yleiset tehtävät Terveysjohtajan yleiset tehtävät on määrätty sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännössä. Vastuualueen johtajan henkilöstöhallinnollinen ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännössä. Hallintosäännössä määrätyn lisäksi terveysjohtaja valitsee alaisensa viranhaltijat ja työntekijät ja vahvistaa heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa hallintosäännön määräysten mukaan. Päättää julkisuuslaissa tarkoitetusta asiakirjan antamisesta. Päättää lautakunnan vahvistamissa rajoissa vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on korvausvelvollinen tai se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi. Terveysjohtajalla on oikeus antaa tätä toimintasääntöä täydentäviä määräyksiä sekä poiketa tarvittaessa tämän toimintasäännön tehtäväalueita koskevista määräyksistä. Palvelualueen johtajan yleisinä tehtävinä ovat muualla määrätyn ohella 1. palvelualueen toiminnan johtaminen, suunnitteleminen, kehittäminen ja koordinointi yhdessä henkilöstön kanssa sekä asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaaminen; 2. palvelualueen toiminta-, talous- ja käyttösuunnitelmien, toimintakertomuksen sekä muiden tarpeellisten suunnitelmien valmistelusta ja antamisesta huolehtiminen; 3. ulkopuolisille tehtävien töiden ja tuotteiden sekä annettavien palvelujen suoritusperusteista ja hinnoittelusta päättäminen lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaan; 4. valita alaisensa viranhaltijat ja työntekijät ja vahvistaa heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa hallintosäännön määräysten mukaan; LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 179

16 4 (5) 13 Terveysjohtajan ratkaisuvalta 5. päättää irtaimistopoistojen hyväksymisestä, ellei asiasta ole muuta määrätty; 6. päättää palvelualueensa hankinnoista sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamaan euromäärään saakka; 7. huolehtia yhteistyön sujumisesta kaupungin muiden toimintayksiköiden kanssa; 8. hyväksyä yksityiset palvelusetelituottajat lautakunnan asettamien kriteerien mukaisesti. Terveysjohtaja päättää terveydenhuollon antamisesta ja järjestämisestä sekä siihen liittyvistä muista toimenpiteistä siltä osin, kuin asia ei kuulu lautakunnan tai jaoston päätettäväksi terveydenhuollon lainsäädännön puitteissa. Terveysjohtaja päättää pelastussuunnitelma-asiat. 14 Terveydenhuollon vastuualueen ylihoitajan ratkaisuvalta Terveydenhuollon vastuualueen ylihoitajan tehtävänä on valita terveyskeskussairaalan hoitohenkilökuntaan kuuluvat viranhaltijat ja työntekijät ja vahvistaa heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa hallintosäännön määräysten mukaan; 15 Avoterveydenhuollon palvelualueen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Avoterveydenhuollon johtaja päättää avoterveydenhuollon palvelualuetta koskevat asiat. Neuvola- ja kouluterveydenhuollosta vastaava lääkäri päättää hyvinvointineuvoloiden osalta lääketieteellistä asiantuntemusta vaativat asiat. Kansanterveystyöstä vastaava lääkäri päättää lääketieteellistä asiantuntemusta vaativista asioista avoterveydenhuollon osalta. Kuntoutustyöryhmän lääkäri tai fysioterapian osastonhoitaja päättävät oman työnjaon mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksista. Terveysasemien ja fysioterapian osastonhoitajat päättävät asiakasmaksuista, niiden alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Fysioterapian osastonhoitaja päättää vammaispalvelulain mukaisista pienistä asunnonmuutostöistä sovitun työnjaon mukaan. Veteraaniyhdyshenkilönä toimiva fysioterapeutti päättää veteraanikuntoutuksien maksusitoumuksista. LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 179

17 5 (5) 16 Suun terveydenhuollon palvelualueen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Suun terveydenhuollon ylihammaslääkäri päättää suun terveydenhuollon palvelualuetta koskevat asiat mukaan lukien asiakasmaksut, niiden alentamiset ja perimättä jättämiset. 17 Terveyskeskussairaalan palvelualueen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Terveyskeskussairaalan vastaava ylilääkäri päättää terveyskeskussairaalan palvelualuetta koskevat asiat. Sosiaalityöntekijä päättää laitoshoidon pitkäaikaishoidon maksut sekä laitoshoidon asiakasmaksut, niiden alentamiset ja perimättä jättämiset. Lisäksi sosiaalityöntekijä päättää yksilökohtaisen hoiva-asumisen järjestämisestä. 18 Mielenterveystyön palvelualueen viranhaltijoiden ratkaisuvalta 19 Asiakirjojen allekirjoittaminen 20 Päätösten tekeminen Mielenterveysjohtaja päättää mielenterveystyön palvelualuetta koskevat asiat. Kuntoutusasiantuntija päättää mielenterveystyön palvelualueen asumispalveluja saavien henkilöiden asiakasmaksut, niiden alentamiset tai perimättä jättämiset. Mielenterveysjohtaja päättää palvelusetelien myöntämisestä. Terveysjohtaja allekirjoittaa terveydenhuollon vastuualuetta koskevat asiakirjat. Palvelualueen johtaja allekirjoittaa palvelualuetta koskevat asiakirjat. Tehtäväalueen esimies allekirjoittaa pelkästään tehtäväaluetta koskevat asiakirjat. Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa ao. päätöksentekijä. Mitä edellä on sanottu päätöksestä, on vastaavasti voimassa niiden nojalla tehdyistä sopimuksista, mikäli päätöksentekijä ei ole valtuuttanut siihen muuta viranhaltijaa. Otteen viranhaltijan päätöksestä allekirjoittaa pöytäkirjan pitäjä. LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 179

18 Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A xx Nro x TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa , tulee voimaan ) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Terveydenhuollon vastuualueen toimintaa ohjataan ensisijaisesti sosiaalija terveyslautakunnan sekä hallintosäännön määräyksillä. Tämä toimintasääntö sisältää sosiaali- ja terveyslautakunnan em. sääntöjen perusteella antamat tarkemmat määräykset toiminnan järjestelyistä, sisällöstä ja viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön 1 :n mukaisesti terveydenhuollon vastuualueen tehtävänä on ihmisarvoa kunnioittaen ja asiakas-/potilasturvallisuus huomioiden edistää väestön terveyttä kannustamalla väestöä ottamaan vastuuta terveydestään ja tarjoamalla keinoja itsehoidon toteuttamiseksi sekä järjestää sairauksien hoito ja kuntoutus kustannusvaikuttavasti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa seudullisesti. 3 Toimintatapa Terveydenhuollon toimintatapa on moniammatillinen ja verkostoituva. Palvelujen tarjonta perustuu terveydenhuollon ammattilaisen tekemään arvioon ennaltaehkäisystä ja hoidon tarpeesta. II ORGANISAATIO 4 Terveydenhuollon vastuualue Terveydenhuollon vastuualue jakautuu seuraaviin palvelualueisiin: Avoterveydenhuollon palvelualue Suun terveydenhuollon palvelualue Terveyskeskussairaalan palvelualue Mielenterveys- ja päihdetyön palvelualue Erikoissairaanhoito H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Saadokset\2014 nro 2.doc LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 179

19 2 (6) 5 Avoterveydenhuollon palvelualue 6 Suun terveydenhuollon palvelualue 7 Terveyskeskussairaalan palvelualue 8 Mielenterveys- ja päihdetyön palvelualue 9 Erikoissairaanhoidon palvelualue Terveydenhuollon vastuualuetta johtaa terveysjohtaja. Terveysjohtajan sijaisena toimii hänen määräämä viranhaltija. Avoterveydenhuollon palvelualuetta johtaa avoterveydenhuollon johtaja. Avoterveydenhuollon johtajan sijaisena toimii hänen määräämä viranhaltija. Avoterveydenhuollon palvelualue jakautuu seuraaviin tehtäväalueisiin: 1. Vastaanottotoiminta 2. Kuntoutus 3. Terveydenedistäminen 4. Muu avoterveydenhuolto Suun terveydenhuollon palvelualuetta johtaa ylihammaslääkäri. Ylihammaslääkärin sijaisena toimii hänen määräämänsä viranhaltija. Terveyskeskussairaalan palvelualuetta johtaa terveyskeskussairaalan vastaava ylilääkäri. Vastaavan ylilääkärin sijaisena toimii hänen määräämänsä viranhaltija. Terveyskeskussairaalan palvelualue jakautuu seuraaviin tehtäväalueisiin: 1. Osastotoiminta 2. Poliklinikkatoiminta 3. Geriatrinen keskus Mielenterveys- ja päihdetyön palvelualuetta johtaa mielenterveys- ja päihdetyön johtaja. Mielenterveys- ja päihdetyön johtajan sijaisena toimii hänen määräämä viranhaltija. Mielenterveys- ja päihdetyön palvelualue jakautuu seuraaviin tehtäväalueisiin: 1. Vastaanottotoiminta 2. Kuntoutus 3. Psykiatrian poliklinikka 4. Asumispalvelut Erikoissairaanhoidon palvelujen ostot valmistelee ja niitä seuraa terveysjohtaja. LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 179

20 3 (6) Erikoissairaanhoidon palvelualueeseen kuuluu muun ohella ensihoito ja sairaankuljetus. 10 Johtoryhmä Terveysjohtaja nimeää vastuualueen johtoryhmän. Johtoryhmä toimii terveysjohtajan apuna vastuualueen kehittämisessä, suunnittelussa ja johtamisessa. III VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 11 Terveysjohtajan yleiset tehtävät 12 Palvelualueiden johtajien yleiset tehtävät Terveysjohtajan yleiset tehtävät on määrätty sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännössä. Vastuualueen johtajan henkilöstöhallinnollinen ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännössä. Hallintosäännössä määrätyn lisäksi terveysjohtaja valitsee alaisensa viranhaltijat ja työntekijät ja vahvistaa heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa hallintosäännön määräysten mukaan. Jollei tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Päättää julkisuuslaissa tarkoitetusta asiakirjan antamisesta. Päättää muutoksen hakemisesta lautakunnan puolesta yksilöasioita koskevista päätöksistä ja itse tai asiamiehen välityksellä käyttää jaoston puhevaltaa sekä vastaanottaa haasteita tai muita tiedoksiantoja yksilöasioissa. Päättää lautakunnan vahvistamissa rajoissa vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on korvausvelvollinen tai se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi. Terveysjohtajalla on oikeus antaa tätä toimintasääntöä täydentäviä määräyksiä sekä poiketa tarvittaessa tämän toimintasäännön tehtäväalueita koskevista määräyksistä. Palvelualueen johtajan yleisinä tehtävinä ovat muualla määrätyn ohella 1. palvelualueen toiminnan johtaminen, suunnitteleminen, kehittäminen ja koordinointi yhdessä henkilöstön kanssa sekä asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaaminen; 2. palvelualueen toiminta-, talous- ja käyttösuunnitelmien, toimintakertomuksen sekä muiden tarpeellisten suunnitelmien valmistelusta ja antamisesta huolehtiminen; LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 179

21 4 (6) 13 Terveysjohtajan ratkaisuvalta 3. ulkopuolisille tehtävien töiden ja tuotteiden sekä annettavien palvelujen suoritusperusteista ja hinnoittelusta päättäminen lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaan; 4. valita alaisensa viranhaltijat ja työntekijät ja vahvistaa heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa hallintosäännön määräysten mukaan; 5. päättää irtaimistopoistojen hyväksymisestä, ellei asiasta ole muuta määrätty; 6. päättää palvelualueensa hankinnoista sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamaan euromäärään saakka; 7. huolehtia yhteistyön sujumisesta kaupungin muiden toimintayksiköiden kanssa; 8. hyväksyä yksityiset palvelusetelituottajat lautakunnan asettamien kriteerien mukaisesti. Terveysjohtaja päättää terveydenhuollon antamisesta ja järjestämisestä sekä siihen liittyvistä muista toimenpiteistä siltä osin, kuin asia ei kuulu lautakunnan tai jaoston päätettäväksi terveydenhuollon lainsäädännön puitteissa. Terveysjohtaja päättää poikkeusolojen valmiussuunnitelma-asiat niiltä osin, kuin ne kuuluvat terveydenhuollon vastuualueelle. 14 Terveydenhuollon vastuualueen ylihoitajan ratkaisuvalta Terveydenhuollon vastuualueen ylihoitajan tehtävänä on valita terveyskeskussairaalan hoitohenkilökuntaan kuuluvat viranhaltijat ja työntekijät ja vahvistaa heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa hallintosäännön määräysten mukaan; 15 Avoterveydenhuollon palvelualueen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Avoterveydenhuollon johtaja päättää avoterveydenhuollon palvelualuetta koskevat asiat. Neuvola- ja kouluterveydenhuollosta vastaava lääkäri päättää hyvinvointineuvoloiden osalta lääketieteellistä asiantuntemusta vaativat asiat. Kansanterveystyöstä vastaava lääkäri päättää lääketieteellistä asiantuntemusta vaativista asioista avoterveydenhuollon osalta. Kuntoutustyöryhmän lääkäri tai fysioterapian osastonhoitaja päättävät oman työnjaon mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksista. LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 179

22 5 (6) Terveysasemien ja fysioterapian osastonhoitajat päättävät asiakasmaksuista, niiden alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Fysioterapian osastonhoitaja päättää vammaispalvelulain mukaisista pienistä asunnonmuutostöistä sovitun työnjaon mukaan. Veteraaniyhdyshenkilönä toimiva fysioterapeutti päättää veteraanikuntoutuksien maksusitoumuksista. 16 Suun terveydenhuollon palvelualueen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Suun terveydenhuollon ylihammaslääkäri päättää suun terveydenhuollon palvelualuetta koskevat asiat mukaan lukien asiakasmaksut, niiden alentamiset ja perimättä jättämiset. 17 Terveyskeskussairaalan palvelualueen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Terveyskeskussairaalan vastaava ylilääkäri päättää terveyskeskussairaalan palvelualuetta koskevat asiat. Sosiaalityöntekijä päättää laitoshoidon pitkäaikaishoidon maksut sekä laitoshoidon asiakasmaksut, niiden alentamiset ja perimättä jättämiset. Lisäksi sosiaalityöntekijä päättää yksilökohtaisen hoiva-asumisen järjestämisestä. 18 Mielenterveys- ja päihdetyön palvelualueen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Mielenterveys- ja päihdetyönjohtaja päättää mielenterveys- ja päihdetyön palvelualuetta koskevat asiat. Mielenterveys- ja päihdetyön johtaja päättää 1) sijoittamisesta ostopalveluna järjestettäviin mielenterveys- ja/tai päihdepalveluihin 2) sijoittamisesta kaupungin omiin asumispalveluihin 3) palvelusetelien myöntämisestä 4) päihdehuoltolain mukaisesta lyhytaikaisesta tahdonvastaisesta hoidosta väkivaltaisuuden perusteella Kuntoutusasiantuntija tai sosiaaliohjaaja päättää Asumispalvelujen, vieroitus- ja katkaisuhoidon sekä kuntouttavan laitoshoidon asiakasmaksuista, niiden alentamisista tai perimättä jättämisistä. LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 179

23 6 (6) 19 Asiakirjojen allekirjoittaminen 20 Päätösten tekeminen Terveysjohtaja allekirjoittaa terveydenhuollon vastuualuetta koskevat asiakirjat. Palvelualueen johtaja allekirjoittaa palvelualuetta koskevat asiakirjat. Tehtäväalueen esimies allekirjoittaa pelkästään tehtäväaluetta koskevat asiakirjat. Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa ao. päätöksentekijä. Mitä edellä on sanottu päätöksestä, on vastaavasti voimassa niiden nojalla tehdyistä sopimuksista, mikäli päätöksentekijä ei ole valtuuttanut siihen muuta viranhaltijaa. Otteen viranhaltijan päätöksestä allekirjoittaa pöytäkirjan pitäjä. LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 179

24 KOTKAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 22 D/2985/ / Sosiaalihuollon vastuualueen toimintasäännön muuttaminen Sotela Valmistelijat: Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh Esittelyteksti: voimaan tulleen sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön 4 :n kohdan 14 mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on hyväksyä lautakunnan alaisten vastuualueiden toimintasäännöt. Sosiaalihuollon vastuualueen toimintasääntöä on edellisen kerran muutettu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä ja tullut voimaan Samaan aikaan on päivitettävänä ollut kolme sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasääntöä sekä osa lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan vastuualueiden toimintasäännöistä. Toimintasääntöjä on yhtenäistetty mahdollisuuksien mukaan. Sosiaalihuollon vastuualueen toimintasääntöä on nyt päivitetty ottaen huomioon seuraavat muutokset: päihdehuollon siirto terveydenhuoltoon merkitsee siihen liity vien tehtävien ja toimivallan poistamista sosiaalihuollon henkilöstöltä lastensuojelun siirto perhepalveluihin merkitsee sitä koskevien päätösvallan delegointien poistamista sosiaalihuollon toimintasäännöstä sosiaalityön palvelualueen esimiehenä toimii toistaiseksi sosiaalijohtaja sosiaalityön palvelualueen tehtäväalueiden nimet muokattu vastaamaan tosiasiallista tilannetta maahanmuuton palvelualueella muutettu maahanmuuttotoimisto tehtäväalueen nimeksi, jolloin se täsmää myös mm. taloushallinnon rakenteisiin. Lisäksi ennakoitu perheryhmäkodin perustaminen lisäämällä se omaksi tehtäväalueekseen. työllisyyspalvelujen henkilöstöä koskevat muutokset: nimikkeet ja toimivalta säilyvät ennallaan, mutta erotetaan toiminnallisesti kunnalliset työllisyyspalvelut ja TYP-toiminta kunnallisten työllisyyspalvelujen osalta päätösvaltaa esim. kuntalisien myöntämisessä on siirretty nyt työllisyyspäällikölle. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

25 KOTKAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 23 työllisyyspalveluissa on täsmennetty sosiaaliohjaajien toimivaltaa päättää erilaisista työllistymistä tukevista palveluista (säännös on puuttunut aiemmin) Vammaispalvelujen tehtäväalueella delegointeja on muokattu vastaamaan muutettua työnjakoa. Nimikkeet (työllisyyspäällikkö ja johtava sosiaalityöntekijä) on päivitetty ajan tasalle. Toimintasäännön muutokset tulevat voimaan alkaen. Liite: Esittelijä: Ehdotus: Sosiaalihuollon vastuualueen uusi toimintasääntö. Muutetut kohdat punaisella. Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan sosiaalihuollon vastuualueen toimintasäännön tulemaan voimaan Päätös: Toimeenpano: Ote: Säädöskokoelma Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

26 Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro X SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ) I YLEISTÄ 1 Soveltamis ala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon vastuualueen toimintaa ohjataan ensisijaisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä hallintosäännön määräyksillä. Tämä toimintasääntö sisältää sosiaali- ja terveyslautakunnan em. sääntöjen perusteella antamat tarkemmat määräykset toiminnan järjestelyistä, sisällöstä ja viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön 1 :n mukaisesti sosiaalihuollon vastuualueen tehtävänä on asukkaiden elämänhallinnan edistäminen järjestämällä, tuottamalla ja kehittämällä sosiaalihuoltoon kuuluvia palveluja sekä huolehtimalla niiden oikeudenmukaisesta, tasa- arvoisesta ja tarpeeseen perustuvasta kohdentamisesta. 3 Toimintatapa Sosiaalihuolto on asiakaslähtöistä tavoitteellista toimintaa ja toiminta perustuu verkostoituvaan yhteistyömalliin. II ORGANISAA TIO 4 Sosiaalihuollon vastuualue Sosiaalihuollon vastuualue jakautuu seuraaviin palvelualueisiin: LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 180

27 sosiaalityön palvelualue vammaistyön palvelualue maahanmuuttajatyön palvelualue Lisäksi sosiaalihuollon hallintoon kuuluvat kunnalliset työllisyyspalvelut ja TYP-yksikkö. Työlisyyspalvelujen kokonaisuutta johtaa työllisyyspäällikkö. Sosiaalihuollon vastuualuetta johtaa sosiaalijohtaja. Sosiaalijohtajan sijaisena toimii hänen määräämänsä viranhaltija LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 180

28 3 (7) 5 Sosiaalityön palvelualue 6 Vammaistyön palvelualue 7 Maahanmuuttajatyön palvelualue 8 Johtoryhmä Sosiaalityön palvelualuetta johtaa sosiaalijohtaja. Sosiaalityön palvelualue jakautuu seuraaviin tehtäväalueisiin: 1. Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki 2. Sosiaalipäivystys ja kriisityö ja turva-asuminen sekä turvakotitoiminta 3. Neuvontapalvelut (talous- ja velkaneuvonta sekä sosiaaliasiamiestoiminta) Vammaistyön palvelualuetta johtaa vammaistyön johtaja. Vammaistyön johtajan sijaisena toimii hänen määräämänsä viranhaltija. Vammaistyön palvelualue jakautuu seuraaviin tehtäväalueisiin. 1. Avohuollon tukipalvelut 2. Asumispalvelut 3. Laitoshoito Maahanmuuttajatyön palvelualuetta johtaa maahanmuuttajatyön johtaja. Maahanmuuttajatyön johtajan sijaisena toimii hänen määräämänsä viranhaltija. Maahanmuuttajatyön palvelualue jakautuu seuraaviin tehtäväalueisiin: 1. Maahanmuuttotoimisto 2. Tulkkikeskus 3. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus 4. Perheryhmäkoti Sosiaalijohtaja nimeää vastuualueen johtoryhmän. Johtoryhmä toimii sosiaalijohtajan apuna vastuualueen kehittämisessä, suunnittelussa ja johtamisessa. III VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 9 Sosiaalijohtajan yleiset tehtävät Sosiaalijohtajan yleiset tehtävät on määrätty sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännössä. Vastuualueen johtajan henkilöstöhallinnollinen ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännössä. LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 180

29 10 Palvelualueiden johtajien yleiset tehtävät Hallintosäännössä määrätyn lisäksi sosiaalijohtaja valitsee alaisensa viranhaltijat ja työntekijät ja vahvistaa heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa hallintosäännön määräysten mukaan, ellei tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Päättää julkisuuslaissa tarkoitetusta asiakirjan antamisesta. Päättää lautakunnan vahvistamissa rajoissa vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on korvausvelvollinen tai se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi. Päättää muutoksen hakemisesta lautakunnan puolesta yksilöasioita koskevista päätöksistä ja itse tai asiamiehen välityksellä käyttää jaoston puhevaltaa sekä vastaanottaa haasteita tai muita tiedoksiantoja yksilöasioissa. Päättää vastuualuettaan koskevan tutkimusluvan myöntämisestä, ell muuta ole määrätty. Sosiaalijohtajalla on oikeus antaa tätä toimintasääntöä täydentäviä määräyksiä sekä poiketa tarvittaessa tämän toimintasäännön tehtäväalueita koskevista määräyksistä. Palvelualueen johtajan yleisenä tehtävänä on muualla määrätyn ohella 1. palvelualueen toiminnan johtaminen, suunnitteleminen, kehittäminen ja koordinointi yhdessä henkilöstön kanssa sekä asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaaminen; 2. palvelualueen toiminta-, talous- ja käyttösuunnitelmien, toimintakertomuksen sekä muiden tarpeellisten suunnitelmien valmistelusta ja antamisesta huolehtiminen; 3. ulkopuolisille tehtävien töiden ja tuotteiden sekä annettavien palvelujen suoritusperusteista ja hinnoittelusta päättäminen lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaan; 4. valita alaisensa viranhaltijat ja työntekijät ja vahvistaa heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa hallintosäännön määräysten mukaisesti; 5. päättää irtaimistopoistojen hyväksymisestä, ellei asiasta ole muuta määrätty; 6. päättää palvelualueensa hankinnoista sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamaan euromäärään saakka; 7. huolehtia yhteistyön sujumisesta kaupungin muiden toimintayksiköiden kanssa; 8. hyväksyä yksityiset palvelusetelituottajat lautakunnan asettamien kriteerien mukaisesti. LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 180

30 11 Sosiaalijohtajan ratkaisuvalta 9. valvoa palvelualueellaan toimivien yksityisten ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin merkittyjen palveluntuottajien toimintaa. Sosiaalijohtaja päättää vastuualueelle kuuluvan sosiaalityön sekä vammaispalvelun, toimeentulotuen, asumispalvelujen, maahanmuuttajapalvelujen ja työllisyyspalvelujen ja TYP-toiminnan asiat ellei muuta ole määrätty. Sosiaalijohtaja päättää sosiaalilainsäädännön puitteissa sosiaalihuollon antamisesta ja järjestämisestä sekä siihen liittyvistä muista toimenpiteistä siltä osin, kuin asia ei kuulu lautakunnan tai jaoston päätettäväksi. Sosiaalijohtaja päättää poikkeusolojen valmiussuunnitelma-asiat niiltä osin kuin ne kuuluvat sosiaalihuollon vastuualueelle. Sosiaalijohtaja toimii vastuualueellaan yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 3 :n tarkoittamana kunnan valvontaviranomaisena. Yksityisen ilmoituksenvaraisen sosiaalipalvelujen tuottajan rekisteriin merkitsemisestä on määrätty vanhustenhuollon vastuualueen toimintasäännössä. 12 Sosiaalityön palvelualueen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Sosiaalitoimiston johtava sosiaalityöntekijä ja muu sosiaalityöntekijä päättää 1. henkilökohtaisen sosiaalihuollon myöntämisestä, henkilöltä perittävistä maksuista sekä huollon korvauksista lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan sekä maksujen ja korvausten perinnästä luopumisesta, Sosiaalitoimiston sosiaaliohjaaja/etuuskäsittelijä päättää 1. toimeentulotuen myöntämisestä ja korvausten perimisestä ja perimättä jättämisestä lautakunnan menettelytapaohjeita noudattaen. 13 Vammaistyön palvelualueen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Vammaistyön johtaja päättää vammaistyön palvelualuetta koskevat asiat. Vammaistyön johtaja päättää 1. henkilökohtaisen sosiaalihuollon myöntämisestä, henkilöltä perittävistä maksuista sekä huollon korvauksista lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan sekä maksujen ja korvausten perinnästä luopumisesta. Vammaistyön sosiaalityöntekijä päättää 1. henkilökohtaisen sosiaalihuollon myöntämisestä, henkilöltä perittävistä maksuista sekä huollon korvauksista lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan sekä maksujen ja korvausten perinnästä luopumisesta, LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 180

31 2. kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 34 :n mukaisen erityishuolto-ohjelman vahvistamisesta, 3. päättää palvelusetelien myöntämisestä. Vammaispalveluohjaaja päättää 1. vammaispalvelulain mukaisten palveluiden ja tukitoimien myöntämisestä, 2. kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisten palvelujen ja tukitoimien myöntämisestä, 3. omaishoidon tuen myöntämisestä, 4. päättää palvelusetelien myöntämisestä. Asumispalvelukoordinaattori päättää 1. asiakkaiden ottamisesta asumispalveluihin, 2. vammaisten lyhytaikaisesta asumispalvelusta, 3. henkilöltä asumispalveluista perittävistä maksuista ja huollon korvauksista lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan sekä maksujen ja korvausten perinnästä luopumisesta asumispalveluiden osalta. 14 Maahanmuuttajatyön palvelualueen viranhaltijoiden ratkaisuvalta 15 Maahanmuuttajatyön johtaja päättää maahanmuuttajatyön palvelualuetta koskevat asiat. Maahanmuuttajatyön sosiaalityöntekijä päättää 1. henkilökohtaisen sosiaalihuollon myöntämisestä, henkilöltä perittävistä maksuista sekä huollon korvauksista lautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan sekä maksujen ja korvausten perinnästä luopumisesta: 2. asiakaskohtaisten kotoutumissuunnitelmaan kuuluvien alkukartoitusten hankkimisesta ostopalveluna. Maahanmuuttajatyön sosiaaliohjaaja / etuuskäsittelijä / toimistosihteeri päättää 1. toimeentulotuen myöntämisestä ja korvausten perimisestä ja perimättä jättämisestä lautakunnan menettelytapaohjeita noudattaen. Työllisyyspalveluiden ja TYP-toiminnan henkilöstön ratkaisuvalta Työllisyyspäällikkö päättää 1. yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kuntalisämaksuista, LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 180

32 16 Asiakirjojen allekirjoittaminen 17 Päätösten tekeminen 2. kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden tapaturmavakuutuskorvausten hakemisesta, Työllisyyspalvelujen ja TYP-yksikön sosiaaliohjaaja päättää 1. toimeentulotuen myöntämisestä ja korvausten perimisestä ja perimättä jättämisestä lautakunnan menettelytapaohjeita noudattaen. 2. kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvistä etuuksista 3. muista asiakkaille hankittavista työllistymistä edistävistä palveluista. Sosiaalijohtaja allekirjoittaa sosiaalihuollon vastuualuetta koskevat asiakirjat. Palvelualueen johtaja allekirjoittaa palvelualuetta koskevat asiakirjat. Tehtäväalueen esimies allekirjoittaa pelkästään tehtäväaluetta koskevat asiakirjat. Päätökset, jotka viranhaltija tekee hänelle annetun päätösvallan nojalla, allekirjoittaa ao. päätöksentekijä. Mitä edellä on sanottu päätöksestä, on vastaavasti voimassa niiden nojalla tehdyistä sopimuksista, mikäli päätöksentekijä ei ole valtuuttanut siihen muuta viranhaltijaa. Otteen viranhaltijan päätöksestä allekirjoittaa pöytäkirjan pitäjä. Tämä toimintasääntö tulee voimaan LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 180

33 KOTKAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 31 D/2986/ / Vanhustenhuollon vastuualueen toimintasäännön muuttaminen Sotela Valmistelijat: Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist, puh Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh Esittelyteksti: voimaan tulleen sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön 4 :n kohdan 14 mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on hyväksyä lautakunnan alaisten vastuualueiden toimintasäännöt. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä Vanhustenhuollon vastuualueen toimintasääntöä on edellisen kerran muutettu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä Vanhustenhuollon toimintasääntöä on päivitetty vastaamaan vanhustenhuollon organisaatiorakennetta ja toiminnan muutoksia. Lisätyt muutoskohdat kursiivilla, poistetut kohdat on kirjattu esittelytekstiin. Lisäykset: 4 Vanhustenhuollon organisaatio - kotihoidon ja hoivapalvelujen tehtäväalueet on päivitetty 9 Vanhustenhuollon johtajan yleiset tehtävät Päättää muutoksen hakemisesta lautakunnan puolesta yksilöasioita koskevissa päätöksissä ja itse tai asiamiehen välityksellä käyttää jaoston puhevaltaa sekä vastaanottaa haasteita tai muita tiedoksiantoja yksilöasioissa. Päättää vastuualueeltaan koskevan tutkimusluvan myöntämisestä, ellei muuta ole määrätty. 10 Palvelualueiden johtajien yleiset tehtävät 9. valvoa palvelualueellaan toimivien yksityisten sosiaalipalvelujen palveluntuottajien toimintaa. Poistetut: 12 Kotihoidon palvelualueen viranhaltijoiden ratkaisuvalta Sairaanhoitaja päättää palvelusetelien myöntämisestä, asiakasmaksuista sekä maksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Sosiaalityöntekijä päättää kotihoidon palvelujen, yksilökohtaisen hoivaasumisen, palvelusetelien ja kuljetuspalvelujen myöntämisestä, asiakasmaksuista sekä maksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä ja omaishoidontuen myöntämisestä lautakunnan menettelytapaohjeita noudattaen 18 vuotta täyttäneille, lukuun ottamatta kehitysvammaisia.

34 KOTKAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä Sivu 32 Toimintasääntöjen muutokset tulevat voimaan alkaen. Liite: Esittelijä: Ehdotus: Vanhustenhuollon vastuualueen uusi toimintasääntö Palvelujohtaja Jorma Haapanen Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vanhustenhuollon vastuualueen toimintasäännön tulemaan voimaan Päätös: Toimeenpano: Ote: Pia Ruuskanen Tuula Karttunen Säädöskokoelma Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

35 Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 8 VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa , voimaan ) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa II ORGANISAATIO 4 Vanhustenhuollon vastuualue Vanhustenhuollon vastuualueen toimintaa ohjataan ensisijaisesti sosiaalija terveyslautakunnan sekä hallintosäännön määräyksillä. Tämä toimintasääntö sisältää sosiaali- ja terveyslautakunnan em. sääntöjen perusteella antamat tarkemmat määräykset toiminnan järjestelyistä, sisällöstä ja viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön 1 :n mukaisesti vanhustenhuollon vastuualueen tehtävänä on asukkaiden elämänhallinnan edistäminen järjestämällä, tuottamalla ja kehittämällä sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvia palveluja sekä huolehtimalla niiden tasaarvoisesta ja tarpeeseen perustuvasta kohdentamisesta. Vanhustenhuolto on asiakaslähtöistä tavoitteellista toimintaa ja toiminta perustuu verkostoituvaan yhteistyömalliin. Vanhustenhuollon vastuualuetta johtaa vanhustenhuollon johtaja. Vanhustenhuollon johtajan sijaisena toimii hänen määräämänsä viranhaltija. Vanhustenhuollon vastuualueella on kaksi palvelualuetta: kotihoidon ja hoivapalvelujen palvelualue. H:\Tyot\KEVI\Asianhallintayksikko\Saadokset\2012 nro 7.doc LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 181

36 2 (4) 5 Kotihoidon palvelualue Kotihoidon palvelualuetta johtaa kotihoidon johtaja. Kotihoidon johtajan sijaisena toimii hänen määräämänsä viranhaltija. Kotihoidon palvelualue jakautuu seuraaviin tehtäväalueisiin: 1. Alueellinen kotihoito ( kolme aluetta) 2. Keskitetty kotihoito (kotisairaala, omaishoito, kotiutustiimi, kuljetuspalvelut, ostopalvelut/palvelusetelit) 3. Resurssipooli 6 Hoivapalvelujen palvelualue Hoivapalvelujen palvelualuetta johtaa hoivapalvelun johtaja. Hoivapalvelun johtajan sijaisena toimii hänen määräämänsä viranhaltija. Hoivapalvelujen palvelualue jakautuu seuraaviin tehtäväalueisiin: 1. Lyhytaikapaikkojen yksiköt 2. Palveluasumisen yksiköt 3. Hoiva-asumisen yksiköt 4. SAS-toiminta (selvitä arvioi sijoita) 8 Johtoryhmä Vanhustenhuollon johtaja nimeää vastuualueen johtoryhmän. Johtoryhmä toimii vanhustenhuollon johtajan apuna vastuualueen kehittämisessä, suunnittelussa ja johtamisessa. III VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA RATKAISUVALTA 9 Vanhustenhuollon johtajan yleiset tehtävät Vanhustenhuollon johtajan yleiset tehtävät on määrätty sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännössä. Vastuualueen johtajan henkilöstöhallinnollinen ratkaisuvalta on määrätty hallintosäännössä. Hallintosäännössä määrätyn lisäksi vanhustenhuollon johtaja valitsee alaisensa viranhaltijat ja työntekijät ja vahvistaa heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa hallintosäännön määräysten mukaan, ellei tässä toimintasäännössä ole muuta määrätty. Päättää julkisuuslaissa tarkoitetusta asiakirjan antamisesta. Päättää lautakunnan vahvistamissa rajoissa vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on korvausvelvollinen tai se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi. LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 181

37 3 (4) 10 Palvelualueiden johtajien yleiset tehtävät 11 Vanhustenhuollon johtajan ratkaisuvalta Päättää muutoksen hakemisesta lautakunnan puolesta yksilöasioita koskevista päätöksistä ja itse tai asiamiehen välityksellä käyttää jaoston puhevaltaa sekä vastaanottaa haasteita tai muita tiedoksiantoja yksilöasioissa. Päättää vastuualuettaan koskevan tutkimusluvan myöntämisestä, ellei muuta ole määrätty. Vanhustenhuollon johtajalla on oikeus antaa tätä toimintasääntöä täydentäviä määräyksiä sekä poiketa tarvittaessa tämän toimintasäännön tehtäväalueita koskevista määräyksistä. Palvelualueen johtajan yleisenä tehtävänä on muualla määrätyn ohella 1. palvelualueen toiminnan johtaminen, suunnitteleminen, kehittäminen ja koordinointi yhdessä henkilöstön kanssa sekä asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaaminen; 2. palvelualueen toiminta-, talous- ja käyttösuunnitelmien, toimintakertomuksen sekä muiden tarpeellisten suunnitelmien valmistelusta ja antamisesta huolehtiminen; 3. ulkopuolisille tehtävien töiden ja tuotteiden suoritusperusteista ja hinnoittelusta päättäminen lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaan; 4. valita alaisensa viranhaltijat ja työntekijät ja vahvistaa heidän tehtäväkohtaisen palkkauksensa hallintosäännön määräysten mukaan; 5. päättää irtaimistopoistojen hyväksymisestä, ellei asiasta ole muuta määrätty; 6. päättää palvelualueensa hankinnoista sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamaan euromäärään saakka 7. huolehtia yhteistyön sujumisesta kaupungin muiden toimintayksiköiden kanssa; 8. hyväksyä yksityiset palvelusetelituottajat sosiaali- ja terveyslautakunnan asettamien kriteerien mukaisesti. 9. valvoa palvelualueellaan toimivien yksityisten sosiaalipalvelujen palveluntuottajien toimintaa. Vanhustenhuollon johtaja päättää vanhustenhuollon antamisesta ja järjestämisestä sekä siihen liittyvistä muista toimenpiteistä siltä osin, kuin LIITE: Sosiaali- ja terveyslautakunta / 181

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2015 Nro 15 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 2 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.3.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaalihuollon vastuualueen

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2017 Nro 11 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 12 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus 3 Toimintatapa

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 16 VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2017 Nro 14 VANHUSTENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 1 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 7 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.3.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2019 Nro 14 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 5.3.2019) YLEISTÄ 1 Soveltamisala Hyvinvointilautakunnan tehtävänä

Lisätiedot

SÄÄDÖ SKO K O E L M A

SÄÄDÖ SKO K O E L M A 1 (7) Kotkan kaupungin SÄÄDÖ SKO K O E L M A 2017 Nro 13 PERHEPALVELUIDEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

SÄÄD Ö SK O K O E L M A

SÄÄD Ö SK O K O E L M A 1 (5) Kotkan kaupungin SÄÄD Ö SK O K O E L M A 2019 Nro 11 VARHAISKASVATUKSEN VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 5.3.2019) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Hyvinvointilautakunnan

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta Johtosääntö 1 Voimaantulo Alajärven kvalt 25.5.2015 36 1.12.2015 Soinin kvalt 15.6.2015 27 Vimpelin kvalt 25.5.2015 26 Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan johtosääntö

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014)

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 9. Kotkan kaupungin. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 9 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan yleinen tehtävä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Palveluesimiehen tehtävänä on, sen lisäksi mitä muutoin on määrätty:

Palveluesimiehen tehtävänä on, sen lisäksi mitä muutoin on määrätty: Sosiaali- ja terveystoimen delegointisääntö Voimassa 1.5.2018 1 Tausta ja tarkoitus Hallintosäännön 42 :n mukaan Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii tehtävistä, jotka sosiaali-

Lisätiedot

Kaupungintalo, 4. krs, kokoushuone 6

Kaupungintalo, 4. krs, kokoushuone 6 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 9/2015 Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.12.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, 4. krs, kokoushuone 6 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu... 1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyvinvointivaliokunta 13.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointivaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Hyvinvointipalveluiden tehtävät... 3 3 Tulosalueen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosäännön, jonka mukaan tarkempia

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Perusturvaltk 25.2.2015 17 PERUSTURVAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hallintosäännöllä valtuusto delegoi valtaansa kunnanhallitukselle ja lautakunnille. Johtosäännöllä kunnanhallitus ja lautakunta subdelegoivat

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 15.12.2014 189 ja se astuu

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

(Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN J O H T O S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.9.2014 tulevaksi voimaan 1.1.2015. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2013 MIKKELIN KAUPUNKI Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 41 Voimaantulo: 01.01.2013

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (12) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 2 (12) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio 3 1. Toimiala 3 Luottamushenkilöorganisaatio 3 2. Sosiaali-

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla on yksilöasioiden jaosto.

Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla on yksilöasioiden jaosto. PERUSTURVALAUTAKUNTA JA PERUSTURVAOSASTO I luku Perusturvalautakunta 118 Perusturvalautakunta ja jaosto 119 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö

Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö 1 (8) Ylöjärven kaupunki Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt X.X.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaosto

Lisätiedot

Lauta- ja johtokunnat, viranhaltijat Kokousajat Pöytäkirjan nähtävänäoloaika ja -paikka

Lauta- ja johtokunnat, viranhaltijat Kokousajat Pöytäkirjan nähtävänäoloaika ja -paikka KOTKAN KAUPUNKI LUETTELO KOTKAN KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN KOKOUSAJOISTA JA 1(5) Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.2., 10.3., 14.4., 12.5., 16.6., 11.8., 8.9., 13.10., 10.11., 8.12. Kokousta seuraavana

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen johtosäännön JATKODELEGOINTI. voimassa 1.4.2016 alkaen

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen johtosäännön JATKODELEGOINTI. voimassa 1.4.2016 alkaen 1 Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen johtosäännön JATKODELEGOINTI voimassa 1.4.2016 alkaen HYVÄKSYTTY: Hyvinvointilautakunta 27.2.2014 30 Hyvinvointilautakunta 24.4.2014 43 Hyvinvointilautakunta 18.12.2014

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Hyväksytty Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016. 4. VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA (tulosalueittain)

Hyväksytty Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016. 4. VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA (tulosalueittain) Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LUONNOS Hyväksytty Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016 Voimaantulo

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 16.12.2013 223 ja se astuu

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Voimaantulo 1.4.2015, paitsi Mäkikujan perhekodin vastaavan ohjaajan ja vammaispalvelun

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus 17.2.2017 1 Henkilöstöasiat Sote-keskuksen vakinaisen henkilöstön valinta, virkavaalin vahvistaminen Ympäristöterveydenhuollon ja palkkauksesta henkilöstön päättäminen.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan.

Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. SASTAMALAN KAUPUNKI Sosiaalinen hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessi Sosiaali- ja terveyslautakunnan delegointisääntö I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sastamalan kaupungin hallintosäännön 9 :n mukaan lautakunnalla

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 1/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 1/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 1/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 1 KOKOUSAIKA 4.2.2014 klo 18.00-19.07 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Teemu

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu:8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu: 12.3.2012

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 18.2.2016 19 Perusturvalautakunta 19 Kokousaika Torstai Kokouspaikka Kunnanvirasto klo 18.00 Käsiteltävät asiat 19 20 21 22 23 24 25 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 1084/2012 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 1084/2012 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.10.2017 1 65 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA, HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAINEN DELEGOINTIPÄÄTÖS, hallintosihteeri Päivi Seppi 29.9.2017 Valtuuston 29.5.2017

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 6/2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 87. Kunnantalo, hallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 6/2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 87. Kunnantalo, hallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 6/2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 87 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, hallituksen kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN:

Lisätiedot

Hyväksytty Petultk 20.09.2011 24 KH 18.10.2011 240 Valt. 16.11.2011 37

Hyväksytty Petultk 20.09.2011 24 KH 18.10.2011 240 Valt. 16.11.2011 37 Perusturvalautakunnan esitys VALTIMON KUNNAN S O S I A A L I T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Petultk 20.09.2011 24 KH 18.10.2011 240 Valt. 16.11.2011 37 Voimaantulo 1.1.2012

Lisätiedot

P1 Yksikön esimies tai vastaava viranhaltija

P1 Yksikön esimies tai vastaava viranhaltija PERUSTURVAN YHTEISET Tutkimusluvista päättäminen Laajemmista tutkimusluvista päättää hyvinvointilautakunta. Opinnäytetyöhön liittyvistä tutkimusluvista päättää Palveluseteliyrittäjien hyväksyminen lautakunnan

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ

PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ PORIN PERUSTURVAKESKUS TOIMINTASÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 14.4.2011 96 Perusturvakeskus Toimintasääntö Petu ltk 14.4.2011 96 2(13) I YLEISTÄ... 3 1 Toimiala/Soveltamisala... 3 2 Toimintatavat... 3 II

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1.

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 6. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa , voimaan 1.1. Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 6 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, voimaan 1.1.2012) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan kokoonpano 3 Lautakunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 1/2016 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 2 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.2.2 1 (17) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot