Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kauppakeskusyhdistys ry"

Transkriptio

1 Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Kauppakeskusbarometri 2014 N=44

2 Taustatiedot 2

3 Taustatiedot Roolini kauppakeskusliiketoiminnassa (voit valita useamman) % Kauppakeskuksen yleisjohto 55% Vuokraus 52% Kehittäminen ja suunnittelu 45% Markkinointi 34% Ylläpidon johtaminen 23% Sijoittaminen kauppakeskuksiin 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3

4 Taustatiedot Markkina-alue, jossa pääsääntöisesti toimin/kauppakeskukseni toimii:=näkemykseni kyselyssä peilautuu pääosin seuraavan markkina-alueen kautta.voit valita myös useamman. % Muu Suomi, kaupunkikeskusta 52% Pääkaupunkiseutu, aluekeskus 41% Pääkaupunkiseutu, Helsingin ydinkeskusta 39% Pääkaupunkiseutu, paikalliskeskus 27% Pääkaupunkiseutu, muu sijainti 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 4

5 Yhteenveto 5

6 Yhteenveto Tutkimukseen vastanneet kauppakeskusten johtajat arvioivat kauppakeskusten kehittymistä (spontaanisti) pitkällä aikavälillä etenkin siihen suuntaan, että kauppakeskukset ovat jatkossa nykyistä enemmän viihdekeskuksia ja elämyksen tarjoajia. Myös jo tähän mennessä kasvanut verkko-ostaminen ja ylipäätään kuluttajakäyttäytymisen muutokset asettavat haasteita kauppakeskusten toiminnalle. Kauppakeskukset varautuvat em. asioihin esim. tarjonnan kehittämisellä ja nopealla reagoinnilla kuluttajamuutoksiin. Lisäksi nähdään, että kauppakeskuksia ei jatkossa rakenneta kauas kaupunkikeskustoista, vaan kauppakeskuksista tulee osa keskustaa. 6

7 Yhteenveto Kun vastaajilta kysytään annettuina vaihtoehtoina näkymiä tulevaisuuteen, kaikkein merkittävimmäksi (muutos nykyiseen verrattuna) muodostuu kilpailun kiristyminen ja kauppakeskusten erilaistuminen. Tämä on yhteydessä siihen (positiivinen korrelaatio), miten viihde- ja vapaaajanpalveluiden odotetaan kehittyvän, minkä vastaajat mainitsivatkin myös spontaanisti merkittäväksi muutosvoimaksi. Kilpailun kiristyminen heijastuu varsinkin nyt (ei niinkään yhtä vahvasti tulevaisuudessa) siihen miten vahvasti vastaajat uskovat kauppakeskusten integroitumiseen osaksi kaupunki-, alue- ja paikalliskeskuksia. Vastuullisuus korreloi voimakkaasti (positiivinen korrelaatio) siihen miten "Väestön ikääntyminen (muutokset palvelutarjonnassa)" näkyy yrityksen toiminnassa

8 Yhteenveto Toimialakohtaisen myynnin kehittymisessä on huomioitavaa tavaratalomyymälöiden erittäin negatiivinen kehitys jo toisen vuoden ajan. Myös pukeutumisessa on merkittävää laskua. Kasvua sen sijaan on kaupallisissa palveluissa (mm. pankit, lääkäriasemat) sekä kauneus ja terveys -toimialla. 8

9 Tulokset 9

10 Kauppakeskukseni 2030 Mitkä ovat mielestäsi kauppakeskusliiketoiminnan merkittävimpiä muutosnäkymiä vuoteen 2030 saakka? - nettikaupan kehitys - miten houkutella asiakkaita kauppakeskuksiin jatkossa - parkkipaikat - tapa markkinoida muuttuu nopeasti ja paljon - menestyvä liiketoiminta keskuksissa edellyttää helikopterinäkymää ja ennakkoluulotonta asennoitumista uusiin kauppakeskustoimijoihin ja vuokralaisiin. Tulevaisuuden kauppakeskus ei ole vain kasa kauppoja, vaan se on persoonallisesti toimiva palvelukokonaisuus, jonka heimoon asiakkaat haluavat kuulua. Kauppakeskukset muutuvat -> kaupunkikeskuksiksi. Kauppakeskukset pystyvät houkuttelemaan asiakasvirtoja. Tästä syystä kauppakeskukset nähdään hyvinä paikkoina esim. ravintoloille ja muille vapaa-ajan palveluille sekä toivottavasti myös uusille ketjuille. Kauppakeskusten muokkautuminen palvelu ja viihdekeskusten suuntaan. Kauppakeskusten muuttuminen "viihdekeskuksiksi" eli keskuksissa täytyy olla entistä enemmän palveluita/tapahtumia, jotka houkuttelevat asiakkaita pidempään oleskeluun keskuksessa. Lisäksi julkisia palveluja tulee sijoittumaan keskuksiin entistä enemmän. Kaupunkikeskustojen kehitys Verkkokaupan kehitys Kaupan aukiolo-ajat Energian säästö/kestävä kehitys Keskuksista tulee kokonaisvaltaisia viihdekeskuksia. Kilpailu kuluttajien ajankäytöstä muiden toimijoiden kanssa. Verkkokaupan vaikutus? Kuluttajakäyttäytymisen muutos: osa toimialoista siirtyy nettiin, mutta en pidä nettikauppaa uhkana esim muodille. Mutta kuluttajien laatutietoisuus kasvaa, eettiset arvot tulevat tärkeämmiksi ja vaaditaan persoonallisempia tuotteita ja kokonaisvaltaista palvelua. kuluttajat Löytää kyky olla mukana liiketoimintaympäristön muutoksessa. Minkälainen/muotoinen kaupankäynti tulee olemaan tulevaisuudessa? Julkisten ja hyvinvointipalveluiden rooli? Monikanavaisen kaupan muutokset. Asiakaskokemuksen vahvistaminen. Myyntitehokkuuuden muuttuminen. Uusien toimijoiden tuloa markkinoille. Verkon ja kaupan yhteenliittyminen nettikauppa, kuluttamisen muutos Ostovoiman heikkeneminen, ostokäyttäytymisen muuttuminen (nettikauppa ja halpakauppaistuminen), pienten paikkakuntien autioituminen Pienenevät tilatarpeet Pienet kuolevat ja isoja tulee lisää Pitkän hitaan talouskasvun jälkeinen muutos euroalueella - rakenteita murtavan kriisin kautta vai ei? Sähköisen kaupankäynnin tuoma muutos liiketilakokojen kysyntään ja uudet palvelukonseptit jotka tulevat jatkossa kauppakesksiin, julkisia ja yksityisiä toimintoja. talouden epävarmuus, kuluttajakäyttäymisen muutokset Tilojen muunneltavuus ja monimuotoistaminen eri käyttötarkoituksiin ja trendeihin sekä erityisesti viihtyisyyden ja elämyksellisyyden lisääminen. Myös ympäristön kehittäminen osaksi viihtymistä ympärivuotisesti sekä sisä- ja ulkotilojen "häivyttäminen" (esim. luistinradat, skeittirampit, hyvät fillaripysäköinnit, "puistot", katetut piha-alueet palveluineen ja leikkialueineen) Toimiminen kohtaamispaikkana ja kaupunkikeskuksina. Uskon kaupan keskittyvän yhä enemmän kivijaloista kauppakeskuksiin. Uusia ketjuja tulee Suomeen hitaammin, koska verkkokauppa kasvaa edelleen vuosia. 10

11 Kauppakeskukseni Mitkä ovat mielestäsi kauppakeskusliiketoiminnan merkittävimpiä muutosnäkymiä vuoteen 2030 saakka? Uusien keskusten rakentaminen kauas asiakkaista (taajamien ulkopuolelle) vähenee. Verkkokaupan merkitys kauppakeskuksille tulee olemaan arvioitua vähäisempi. UUsien sukupolvien uudet tavat elää ja tehdä kauppaa. Vanhojen liikerakennusten kehittäminen vastaamaan modernia kauppakeskusta. Verkkokaupan lisääntyminen. Liikkeiden tilatarpeen muutokset. Ulkomaisten uusien ketjujen saaminen Suomen markkinoille. Ostovoiman kehityksen hidastuminen tai pysähtyminen. Verkkokauppa mullistaa kaupan alan, minkä takia menestyvä kauppakeskuskonsepti muuttuu radikaalisti. Jos verkkokauppa säästää asiakasta ylimääräiseltä vaivalta eikä fyysinen myymälä pysty tarjoamaan lisäarvoa, asiakas siirtyy todennäköisesti verkkoon. Tämä muuttaa selkeästi mm. nykyisten menestyvien kauppakeskusten kulmakivien eli hypermarkettien kysyntää. Sijainti ja viihtyminen korostuvat kauppakeskuksissa entisestään. Viihtyminen ja virikkeellisyys nousee nettikaupan vastapainoksi. Vähittäiskaupan monikanavaisuuden jatkuminen, kauppakeskus ei ole enää pelkkä tuotteen ja palveluiden myyntipaikka, vaan elämykset ja viihtyminen korostuvat. Kahvila- ja ravintolatarjonta ja viihdetoimiala korostuu. 11

12 Kauppakeskukseni 2030 Miten kauppakeskuksenne varautuu kyseisiin asioihin? - jatkuvalla oppimisella ja omien toimintamallien kyseenalaistamisella, jopa hyviksi todetuista jutuista luopumisella kehittymisen nimissä - kuluttajatutkimukset arkipäivää, nopea reagointi - näkyminen somessa - panostaminen omiin tapahtumiin ei mitenkään Eri alojen vuokralaisten painoarvo ja merkitys alkaa muuttua pikku hiljaa, mikä vaikuttaa kaikkeen tekemiseen. Ratkaisevaa on kuitenkin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä menestyvä vuokraustoiminta. Kauppakeskuksessa viihtymiseen aletaan panostaa eri toimenpiteillä. Jatkuva muutostrendien ja avainmittareiden seuranta. Muutosten tekeminen ajassa. jatkuva seuranta jakehittäminen Kaavamuutos on vireillä. Kahvila- ja ravintolatarjontaa lisää. Vähittäiskaupan muutokset edellyttävät kauppakeskuksilta ketterää joustavuutta. Kehitämme kokonaisvaltaisesti tarjontaa. Kuluttajatrendien haistelu ja keskuksen kehittäminen niiden mukaisesti Kuuntelemalla asiakasyritysten tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Lisäämällä palvelu ja viihdetarjontaa. Miettimällä ja toteuttamalla vetovoimatekijöitä keskuksiin. keskittymällä yhä enemmän kuin muodin toimijoihin vuokralaisina. esim. kahvilat, ravintolat, yleiset palvelut, elämystuottajat lisääntyvät. jokaisen keskuksen pitää myös tarkentaa kohderyhmäänsä ja erottua muista jollain tietyllä elementillä. Muokkamalla joustavasti liiketilojen kokoja. Aktiiviesti etsimällä uusia palvelumuotoja jotka tehokkaimmin tuovat kävijävirtoja mahdollisesti hiipuvan perinteisen shopping vetovoiman tilalle. Muuntojoustavuus uusia suunnitellessa On paljon tilaa oleskeluun...kaikkea ei ole viritetty liiketiloiksi Pitämällä nykyiset tilat kilpailukykyisinä niin että ne vastaavat tulevia tarpeita. Pyrkimällä pitämään liikemixin mahdollisimman monipuolisena Rakennamme keskuksia joihin tullaan viihtymään ja viettämään aikaa muunmuassa hyvien kahvila- ja ravintolapalvelujen ansiosta. Tenantmix on erittäin tärkeä sekä myös muut lisäpalvelut joita voidaan tuoda keskuksiin; terveys-, kultturipalvelut esimerkkinä. Tapahtumatarjonta, tilat, palvelurakenne Tilojen monipuolisuus ja palveluiden korostaminen. Ajan hermolla pysyminen ja sitoutunut omistajuus tarvittaessa nopeisiinkin päätöksiin / muutoksiin. Toistaiseksti suunnitelmia on vähän käytännön tasolla. uudet konseptit, enemmän palveluja, viihtymistä ja viihdettä, ei niin voimakasta tilojen kasvattamista Uudistamalla kauppakeskusta ja lisäämällä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa Kuuntelemalla vuokralaisia ja loppukuluttajaa työsketelemällä vapaiden aukiolo-aikojen puolesta Tekemällä energiaa säästäviä korjausinvestointeja Valmistautumalla muokkaan keskusta tarpeiden mukaan. Valmistautuu kiinteiön jalostamiseen ja ilmeisimmin paikalla tulevaisudessa on asuinkiinteistö Vuokraustoiminnan seuraaminen. 12

13 Toimintaympäristö Kuinka suuri merkitys seuraavilla tekijöillä on kauppakeskusliiketoimintaan? =1 Ei juuri lainkaan =2 Ka. Muutos v Vastuullisuus =3 =4 =5 Hyvin paljon EOS% Tällä hetkellä 3,26-0, % Vuoteen 2030 mennessä 4,09-0, % Väestön ikääntyminen (muutokset palvelutarjonnassa) Tällä hetkellä 3,27 +0, % Sähköinen kauppa ja verkko-ostaminen Viihde- ja vapaa-ajanpalvelujen kasvu Kauppakeskukset integroituvat nykyistä selkeämmin osaksi kaupunki-, alue- ja paikalliskeskuksia Vuoteen 2030 mennessä 4,25-0, % Tällä hetkellä 3,23 +0, % Vuoteen 2030 mennessä 4,30-0, % Tällä hetkellä 3,20-0, % Vuoteen 2030 mennessä 4,34 +0, % Tällä hetkellä 3,48 +0, % Vuoteen 2030 mennessä 4,41 +0, % % 20% 40% 60% 80% 100% 13

14 Toimintaympäristö Säädösympäristön kehittyminen auttaa kauppaa kasvamaan Toimiala kasvaa uusien kauppakeskusten avausten myötä Kaikista suurin ero nykyhetken ja 2030 välillä....kuinka suuri merkitys seuraavilla tekijöillä on kauppakeskusliiketoimintaan? =1 Ei juuri lainkaan =2 =3 =4 =5 Hyvin paljon Ka. Muutos v Kilpailun kiristyessä kauppakeskukset erilaistuvat ja omaksuvat uusia toimintamalleja Tällä hetkellä 2, % Vuoteen 2030 mennessä 4, % Tällä hetkellä 2, % Vuoteen 2030 mennessä 3, % Tällä hetkellä 3, % Vuoteen 2030 mennessä 3, % % 20% 40% 60% 80% 100% EOS% 14

15 Kauppakeskukseni kehitys edelliseen vuoteen nähden vuosina ja arvio

16 Kauppakeskukseni vuonna 2014 Muutokset kauppakeskuksessani viimeisen 12kk:n aikana: Euromääräinen kokonaismyynti % Kasvanut merkittävästi 2% Kasvanut jonkin verran 18% Ei muutosta 36% Pienentynyt jonkin verran 25% Pienentynyt merkittävästi 2% En osaa sanoa / Ei vastausta 16% Muutosennuste : Euromääräinen kokonaismyynti % Kasvaa merkittävästi 7% Kasvaa jonkin verran 34% Ei muutosta 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 41% uskoo myynnin kasvavan , kun 20% on ilmoittanut myynnin kasvaneen viimeisen 12 kk aikana. Pienentyy jonkin verran 18% Pienentyy merkittävästi 0% En osaa sanoa / Ei vastausta 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16

17 Kauppakeskukseni vuonna 2014 Toteutunut muutos viimeisen 12kk:n aikana: Toimialakohtaiset erot liikevaihdon kehittymisessä % Kasvaneet merkittävästi 9% Kasvaneet jonkin verran 52% Ei muutosta 14% Pienentyneet jonkin verran 5% Pienentyneet merkittävästi 0% En osaa sanoa / Ei vastausta 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Muutosennuste : Toimialakohtaiset erot liikevaihdon kehittymisessä % Kasvavat merkittävästi 9% Kasvavat jonkin verran 52% Ei muutosta 27% Toimialakohtaisten erojen kasvuun uskoo 61%, joka on sama osuus kuin toteuma edelliseltä vuodelta. Pienentyvät jonkin verran 2% Pienentyvät merkittävästi 0% En osaa sanoa / Ei vastausta 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 17

18 Kauppakeskukseni vuonna 2014 Toteutunut muutos viimeisen 12kk:n aikana: Vuokrataso % Noussut merkittävästi 0% Noussut jonkin verran 9% Ei muutosta 50% Laskenut jonkin verran 23% Laskenut merkittävästi 7% En osaa sanoa / Ei vastausta 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Muutosennuste : Vuokrataso % Nousee merkittävästi 2% Nousee jonkin verran 18% Ei muutosta 36% Vuokrataso ei ole juuri noussut viimeisen 12 kk aikana, mutta tulevaa vuotta ajatellen joka viides arvioi vuokrien nousevan. Laskee jonkin verran 34% Laskee merkittävästi 0% En osaa sanoa / Ei vastausta 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18

19 Kauppakeskukseni vuonna 2014 Toteutunut muutos viimeisen 12kk:n aikana: Tilojen käyttöaste (vuokrattu neliömäärä vuokrattavissa olevasta kokonaisalasta) % Parantunut merkittävästi 7% Parantunut jonkin verran 18% Ei muutosta 34% Heikentynyt jonkin verran 30% Heikentynyt merkittävästi 2% En osaa sanoa / Ei vastausta 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Muutosennuste : Tilojen käyttöaste (vuokrattu neliömäärä vuokrattavissa olevasta kokonaisalasta) % Paranee merkittävästi 2% Paranee jonkin verran 23% Ei muutosta 30% Heikkenee jonkin verran 34% Heikkenee merkittävästi 0% En osaa sanoa / Ei vastausta 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Käyttöasteen arvioidaan pysyvään lähes ennallaan. 19

20 Kauppakeskukseni vuonna 2015 Muutosennuste : Sunnuntaikaupan kokonaiskävijämäärät ja kokonaismyyntimäärä % Kasvavat merkittävästi 5% Kasvavat jonkin verran 36% Ei muutosta 32% Pienentyvät jonkin verran 14% Pienentyvät merkittävästi 0% En osaa sanoa / Ei vastausta 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20

21 Toimialojen myynnin kehitys Arvioi toimialojen myynnin kehittymistä kauppakeskuksessasi viimeisen 12kk:n aikana Kaupalliset ja julkiset palvelut (mm. pankit, lääkäriasemat, jne.) =1 Erittäin negatiivinen Ka. Muutos v =2 =3 =4 =5 Erittäin positiivinen Kahvilat ja ravintolat 3,69 +0, % 3,47 +0, % Kauneus ja Terveys 3,43 +0, % Päivittäistavaramyymälät 3,41 +0, % Muu toimiala 3,04-0, % Muut erikoisliikkeet 3,00 +0, % Vapaa-aika 3,00-0, % Sisustaminen ja kodin tarvikkeet 2,63-0, % Pukeutuminen 2,31-0, % Tavaratalomyymälät 1,86-0, % % 20% 40% 60% 80% 100% EOS% Kahviloiden ja ravintoloiden myynti on kasvanut paljon tai erittäin paljon 59% mielestä. Kehitys on ollut negatiivisinta tavaratalomyynnin ja pukeutumisen osalta, joissa puolet tai jopa yli puolet arvioi myynnin kehityksen negatiiviseksi tai erittäin negatiiviseksi. 21

22 Toimialojen kehittyminen kauppakeskuksessa viimeisen 12kk:n aikana: Erittäin positiivinen Erittäin negatiivinen 22

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5.

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5. KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ Vastaanottaja Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi Asiakirjatyyppi Loppuraportti -LUONNOS Päivämäärä 13.5.2014 Viite: Säkylä, Liikealueen laajentamisen

Lisätiedot

KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN

KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN ÄÄNEKOSKEN KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN Äänekosken kaupallisen kehittämisen lähtökohtana on tarjota kunnan omille asukkaille monipuoliset ja vireät kaupalliset palvelut. Tavoitteena on, että Äänekoskella pystyy

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KAUPPAKESKUKSILLE. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no.

VERKKOKAUPPA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KAUPPAKESKUKSILLE. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. VERKKOKAUPPA - UHKA VAI MAHDOLLISUUS KAUPPAKESKUKSILLE NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 YHTEYSTIEDOT NCSC www.ncscnordic.org Puheenjohtaja: NCSC Wilner Anderson,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004. Puh. (09) 6866 280, fax (09) 6866 2840 Ly 0349272-5 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Laajasalon kaupallinen selvitys Lokakuu 2004 TP Group Finland Oy - Keskustakehitys etunimi.sukunimi@tpgroup.biz Yrjönkatu 29 A, 00100 HELSINKI www.tpgroup.biz

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys. Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys

Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys. Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys Turun seudun kaupan palveluverkkoselvitys Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu 36, 20101 Turku) p. (02) 2100 900 www.varsinais-suomi.fi ISBN 952-5599-17-5 2006 Pohjakartta (C) Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus

Naantalin keskustakorttelien asemakaavan muutos. Kaupallinen toimivuus Kaupallinen toimivuus 4.8.2014 Kaupallinen toimivuus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KESKUSTAN NYKYINEN PALVELURAKENNE... 3 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITELMAT... 4 4 MARKKINOIDEN KEHITYS... 5 4.1 Liiketilan

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Paikka: Cursor Oy, Kotka Osallistujat: Kts. liite 1. Muistio: Timo Hämäläinen, Marja

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

Cityconin kauppakeskukset Suomessa

Cityconin kauppakeskukset Suomessa Vuosikertomus 2008 Sisältö Citycon ja vuosi 2008 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 8 Strategia 12 Kiinteistöomaisuus 14 Liiketoimintayksiköt 22 Suomi 24 Ruotsi 28 Baltia 32 Henkilöstö

Lisätiedot

Tilaisuuden avaus Juha Tiuraniemi, toimialapäällikkö RAKLI, toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys

Tilaisuuden avaus Juha Tiuraniemi, toimialapäällikkö RAKLI, toiminnanjohtaja Suomen Kauppakeskusyhdistys Kutsu Brunssi-tilaisuuteen keskiviikkona 5.5.2010 klo 8.30-11.00 Paikka: Ostrobotnian juhlasali, Museokatu 10, Helsinki Kauppakeskusten uudet palvelut Tilaisuuden avaus Juha Tiuraniemi, toimialapäällikkö

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN, SELVITYS KAUPALLISESTA PALVELUVERKOSTA

KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN, SELVITYS KAUPALLISESTA PALVELUVERKOSTA KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN, SELVITYS KAUPALLISESTA PALVELUVERKOSTA 137-C6985 1 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2006 LOIMAAN KAUPUNKI KESKUSTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus

Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus Kivistön kaupunkikeskus 1 (12) Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Helsingin seudun kasvu ja kaupan lisätarve... 2 2.1 Väestökehitys ja ennusteet... 2 2.2 Kaupan pinta alan laskennallinen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2011

VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2011 VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2011 SISÄLTÖ LUPAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 1 CITYCON LYHYESTI... 2 STRATEGIA... 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...10 CITYCON SIJOITUSKOHTEENA...12 Keskityimme strategian

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

Kaupallinen selvitys

Kaupallinen selvitys Leppävirran keskustan yleiskaava Kaupallinen selvitys 28.11.2012 Leppävirran kunta Kaupallinen selvitys 2012 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat

Lisätiedot