ICT tiimin / Projektitoimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT tiimin / Projektitoimisto"

Transkriptio

1 Sivistys ja kulttuuripalvelut ICT tiimin / Projektitoimisto Jarmo Laitinen

2 SISÄLTÖ DIGITAALINEN TYÖOTE DIGITAALISUUDEN VIITEKEHYS DIGITAALINEN AGENDA

3 Digitaalinen työote 1. Sitoutuminen ja koordinointi 2. Fyysinen ympäristö ja työvälineet 3. Virtuaalinen työympäristö

4 DIGITAALISEN AGENDAN VIITEKEHYS Sivistys- ja kulttuuripalvelut TAVOITTEELLINEN DIGITAALISUUS Digitaaliset valmiudet OSAAMINEN Digitaalisuuden EKOSYSTEEMIT ja verkostot Digitaaliset PALVELU- KONSEPTIT INFRASTRUK- TUURI digitaalisuuden mahdollistajana

5 DIGITAALISEN AGENDAN VIITEKEHYS Digitaalisen agendan viitekehys määrittää agendan jäsennyksen, hallintamallin sekä palvelualueen digitaalisen agendan roolin I. DIGITAALISEN AGENDAN II. DIGITAALISEN AGENDAN VIITEKEHYS JA TAVOITTEET III. DIGITAALISEN AGENDAN JÄSENNYS, TOIMINTA- JA HALLINTAMALLI

6 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUJEN DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPITEET Digitaalisten valmiuksien kehittäminen Digitaaliset sisällöt ja palvelut Toiminnan ja toimintamallien kehittäminen ICT:llä tukien Etätoimintamallien ja kestävän kehityksen tukeminen Digitaalinen vahvistuminen yhteistyöverkostoin Henkilöstön ja asiakkaiden digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen Infrastruktuuri digitaalisuuden mahdollistajana Oppimisympäristöjen ja TVT opetuskäytön kehittäminen Sähköinen asiointi ja omatoimikonseptit Sosiaalisen median tavoitteellinen hyödyntäminen Avoin data ja tiedon digitalisointi Digitaalisuutta tukevien ekosysteemien ja verkostojen vahvistaminen Digitaalinen agenda kokoaa yhteen palvelualueen digitaalisuutta hyödyntävät ja kehittävät toimenpiteet

7 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUJEN DIGITAALISEN AGENDAN HALLINTAMALLI KONSERNITASON OHJAUS JA VALINNAT SIKU JOHTORYHMÄ PÄÄTÖKSET JA PRIORISOINTI SIKUN TOIMENPITEISTÄ ICT- JA TIETOJOHTAMISEN OHJAUSRYHMÄ OHJAA JA LINJAA TOIMENPITEISTÄ SIKU ICT TIIMI YLLÄPITÄÄ AGENDAA JA HALLINNOI KOKONAISUUTTA TOIMENPIDEKORIEN VASTUUTAHO(T) KOORDINOI AO. OSA-ALUETTA OHJAA JA LINJAA TOIMENPITEISTÄ TYÖPAKETTIEN VASTUUTAHO(T) TOTEUTTAA JA EDISTÄÄ KO. TOIMENPIDETTÄ Johtoryhmä tekee lopullisen priorisoinnin digitaaliselta agendalta talousarvioon esitettävistä SIKUN toimenpiteistä eli toimenpidekorien työpaketeista. SIKU ICT - ja Tietojohtamisen ohjausryhmä käsittelevät digitaalisen agendan toimenpidekorien työpaketit ja tekevät johtoryhmälle esityksen priorisoinnista. Seuraavat toimenpidekorien edistymistä ja voivat tehdä työpaketteja koskevia päätöksiä ja linjauksia. Raportti ICT tiimiltä ICT tiimi ylläpitää digitaalista agendaa ja koordinoi toimenpiteitä yhteistyössä toimenpidekorien vastuutahojen kanssa. ICT tiimin tehtävänä on kehittää ja hallinnoida palvelualueen ICT kokonaisuutta johto- ja ohjausryhmien valtuutusten ja tavoitteiden mukaisesti. Voi velvoittaa toimenpiteiden vastuutahoja esim. lisätiedon tuottamiseksi. Toimenpidekorien nimetyt vastuutahot koordinoivat ko. korin työpakettien edistymistä ja tavoitteenmukaisuutta yhteistyössä ICT tiimin kanssa. Raportoi ICT tiimille. Työpakettien vastuutahot työskentelevät ko. toimenpiteen edistämiseksi osana toiminnan normaalia kehittämistä tai erillisen projektin puitteissa. Toimenpide tuodaan osaksi digitaalista agendaa ICT toiminnan läpinäkyvyyden ja tietoisuuden parantamiseksi sekä ICT kokonaisuuden hallitumman johtamisen edistämiseksi

8 DIGITAALISUUDEN TIEKARTTA Sivistys- ja kulttuuripalvelujen digitaaliselle agendalle tunnistetut ja valitut digitaalisuutta hyödyntävät ja kehittävät toimenpiteet I. DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPIDEKORIEN YLEISKATSAUS II. DIGITAALISUUDEN TIEKARTTA III. DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPIDEKORIEN SISÄLTÖ

9 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUJEN DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPIDEKORIEN YLEISKATSAUS 1 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Henkilöstön ja asiakkaiden digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen Infrastruktuuri digitaalisuuden mahdollistajana 1. K Oppimisympäristöjen ja TVT opetuskäytön kehittäminen 2 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Sähköinen asiointi ja omatoimikonseptit Sosiaalisen median tavoitteellinen hyödyntäminen Avoin data ja tiedon digitalisointi 3 DIGITAALINEN VAHVISTUMINEN YHTEISTYÖVERKOSTOIN Digitaalisuutta tukevien ekosysteemien ja verkostojen vahvistaminen KOKONAIS- TILANNE <nimi> <nimi> <nimi> <nimi> <nimi> <nimi> <nimi> JORYSPONSORI *Toimenpidekorien alaiset toimenpiteet ovat ne digitaalisuutta hyödyntävät tai kehittävät konkreettiset toimet, joilla toteutetaan palvelualueen toiminnan ja toimintamallien uudistamista ICT:llä tukien sekä kestävää kehitystä edistäen **Palvelualueen ICT toiminnan kehittämistoimenpiteet (työpaketit ja projektit) kootaan kunkin soveltuvan toimenpidekorin alaisuuteen, joissa niitä hallitaan yhteistyössä projektitoimiston kanssa. Toimenpidekokonaisuuksien edistymisestä raportoidaan määrämuotoisesti ao. omistajille sekä ohjaus- ja johtoryhmille (kts. hallintamalli)

10 1 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Langattoman verkon rakentaminen (2014) Palvelualueen kyvykkyydenhallinnan toimintamallin kehittäminen Yhdenvertaisen tieto- ja viestintätekniikan opetusvalmiudet Etätyöskentelykäytäntöjen kehittäminen (KOPA) IT palvelutuotannon asiakaslähtöinen palvelumuotoilu Tietoliikenneverkkojen kehittämistiekartta Osaamisen kehittäminen video-opastein BYOD konseptin mahdollistaminen SOME osaamisen kehittämissuunnitelma 2 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT ICT osaamiskartoitus ja suunnitelma Elämänkaarta tukevat järjestelmät Tietoturvan ja riskienhallinnan kehittäminen (KOPA) Tavoitteellinen SOME toimeenpano Tavoitteellinen Sosiaalinen media Asiakaslähtöiset palvelukanavat (KOPA) Lukioiden etäopetuksen kehittäminen Toiminnan asiakasseurannan konsepti 3 DIGITAALINEN VAHVISTUMINEN YHTEISTYÖVERKOSTOIN Pelillistäminen palvelutuotannossa Digitaalinen asiakasviestintä Sähköinen tilanvaraus ja Sähköiset ilmoittautumisen avustushakemukset kehittäminen Safer Internet Forum Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi Eurocities Opetusalan kansallinen tapahtuma Oulun seudulla

11 1 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Pakkalasalin AVlaitteet Langattoman verkon rakentaminen (2014) Palvelualueen kyvykkyydenhallinnan toimintamallin kehittäminen Yhdenvertaisen tieto- ja viestintätekniikan opetusvalmiudet Etätyöskentelykäytäntöjen kehittäminen (KOPA) Sähköinen YOkirjoitus (P1) IT palvelutuotannon asiakaslähtöinen palvelumuotoilu Johdon raportoinnin kehittäminen Tietoliikenneverkkojen kehittämistiekartta Tietomaan elokuvateatterin digitalisointi Osaamisen kehittäminen video-opastein Kastellin monitoimitalon ICT investoinnit AV-laitteistoinvestoinnit (2014) Digitaalisten tallenteiden periaatteet ja tiekartta BYOD konseptin mahdollistaminen Avoimen lähdekoodin kouluyhteisöt Avoin kirjastojärjestelmä Tilojenhallinnan ratkaisu ja toimintamalli SOME osaamisen kehittämissuunnitelma 2 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT ICT osaamiskartoitus ja suunnitelma Elämänkaarta tukevat järjestelmät Tietoturvan ja riskienhallinnan kehittäminen (KOPA) Tavoitteellinen SOME toimeenpano Oppimisympäristöjen ja TVT opetuskäytön kehittäminen Kirjaston sähköiset itsepalveluratkaisut Tavoitteellinen Sosiaalinen media Liikuntapaikkojen sähköinen kulunvalvonta VAKA easioinnin harmonisointi Päivähoidon hoitoaikaperusteinen asiakaslaskutus Asiakaslähtöiset palvelukanavat (KOPA) Mobiili- ja verkkomaksamisen kehittäminen (KOPA) Lukioiden etäopetuksen kehittäminen Avoin data asiakkaille ja sidosryhmille (KOPA) Toiminnan asiakasseurannan konsepti Henkilöstön koulutuskalenterin kehittäminen Poikkitoiminnalliset digitaaliset aineistot Älykäs asiakaspalveluautomaatio 3 DIGITAALINEN VAHVISTUMINEN YHTEISTYÖVERKOSTOIN VAKA tuloselvityksen verotietoautomaatio VAKA Mobiili Asiakaslomakkeiden ja asiakastiedon hallinnan kehittäminen Pelillistäminen palvelutuotannossa Digitaalinen asiakasviestintä Sähköinen tilanvaraus ja Sähköiset ilmoittautumisen avustushakemukset kehittäminen MOODIORITE -kilpailu Safer Internet Forum NSCF Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi Eurocities ESCITE Opetusalan kansallinen tapahtuma Oulun seudulla

12 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUJEN DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPITEET Digitaalisten valmiuksien kehittäminen Digitaaliset sisällöt ja palvelut Digitaalinen vahvistuminen yhteistyöverkostoin Toiminnan ja toimintamallien kehittäminen ICT:llä tukien Etätoimintamallien ja kestävän kehityksen tukeminen ICT OSAAMISKARTOITUS JA SUUNNITELMA SOSIAALISEN MEDIAN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN VIDEO-OPASTEIN TIETOTURVAN JA RISKIENHALLINNAN KEHITTÄMINEN PALVELUALUEEN KYVYKKYYDENHALLINNAN KEHITTÄMINEN JOHDON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN PALVELUALUEEN ICT INFRASTRUKTUURIN INVESTOINNIT 2014 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN KEHITTÄMISTIEKARTTA TILOJENHALLINNAN RATKAISU JA TOIMINTAMALLI ETÄTYÖSKENTELYKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN (KOPA) DIGITAALISTEN TALLENTEIDEN PERIAATTEET JA TIEKARTTA BYOD KONSEPTIN KEHITTÄMINEN SÄHKÖISET YLIOPPILASKIRJOITUKSET AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOULUYHTEISÖT AVOIN KIRJASTOJÄRJESTELMÄ IT-PALVELUTUOTANNON ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMUOTOILU OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA TVT OPETUSKÄYTÖN SATEENVARJO -HANKE ELÄMÄNKAARTA TUKEVAT JÄRJESTELMÄT KIRJASTON SÄHKÖISET ITSEPALVELURATKAISUT LUKIOIDEN ETÄOPETUKSEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN ASIAKASSEURANNAN PALVELUKONSEPTI LIIKUNTAPAIKKOJEN SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA HENKILÖSTÖN KOULUTUSKALENTERIN KEHITTÄMINEN (KOPA) VARHAISKASVATUKSEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN HARMONISOINTI ÄLYKÄS ASIAKASPALVELUAUTOMAATIO VARHAISKASVATUKSEN TULOSELVITYKSEN AUTOMATISOINTI PÄIVÄHOIDON ASIAKASTIEDON HALLINNAN KEHITTÄMINEN PÄIVÄHOITO APPS -MOBIILISOVELLUS PÄIVÄHOIDON HOITOAIKAPERUSTAINEN ASIAKASLASKUTUS SÄHKÖISET AVUSTUSHAKEMUKSET SÄHKÖINEN TILANVARAUS JA ILMOITTAUTUMINEN ASIAKASLÄHTÖISET PALVELUKANAVAT (KOPA) MOBIILI- JA VERKKOMAKSAMISEN KEHITTÄMINEN (KOPA) TAVOITTEELLINEN SOSIAALINEN MEDIA TAVOITTEELLINEN SOSIAALINEN MEDIA - TOIMEENPANO DIGINATIIVI -PROJEKTI PELILLISTÄMINEN PALVELUTUOTANNOSSA AVOIN DATA ASIAKKAILLE JA SIDOSRYHMILLE DIGITAALINEN ASIAKASVIESTINTÄ AINEISTOJEN DIGITOINTI POIKKITOIMINNALLISET DIGITAALISET AINEISTOT MOODIORITE MAYORS CHALLENGE (KILPAILU) NUORILLE SUUNNATTU VERKKOTYÖN FOORUMI SAFER INTERNET FORUM EUROCITIES (GREEN DIGITAL CHARTER) NSCF THE NORDIC SCIENCE CENTER ASSOCIATION ESCITE THE EUROPEAN NETWORK OF SCIENCE CENTRES AND MUSEUMS

13 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Henkilöstön ja asiakkaiden digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen Toimenpidekorin tavoitteena on edistää sekä organisaation henkilöstön kyvykkyyksiä olemassa olevan ICT:n tehokkaaksi hyödyntämiseksi että valmiuksia vastaanottaa ja omaksua uusien digitaalisten ratkaisujen tukemat toimintamallit. Parempien valmiuksien myötä tuetaan myös henkilöstön hyvinvointia alati muuttavassa, kehittyvässä toimintaympäristössä. Näkökulmana on myös etsiä keinoja, joilla tukea asiakassidosryhmien (kuntalaiset, yritykset jne.) digitaalista osaamista. Tällä edistetään palvelujen siirtymistä perinteisistä fyysisistä palvelukanavista digitaalisiin sekä luodaan valmiuksia uudenlaisten palvelukonseptien onnistuneeksi tuottamiseksi. ICT OSAAMISKARTOITUS JA SUUNNITELMA Palvelualuetasoinen ICT osaamisen standardointi (osaamisprofiilit), nykytilan kartoittaminen sekä tältä pohjalta osaamisprofiilien laadittava kehittämissuunnitelma SOSIAALISEN MEDIAN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Palvelualuetasoinen henkilöstön ja asiakasryhmien SOME osaamisen kehittämissuunnitelma ja järjestäminen 2014 AVOIN 2014 SOME koordinaatioryhmä OSAAMISEN KEHITTÄMINEN VIDEO-OPASTEIN Kattava video-opasteiden tuottaminen palvelualueen keskeisistä järjestelmätyökaluista sekä asiakkaille tarjottavista sähköisistä palveluista TIETOTURVAN JA RISKIENHALLINNAN KEHITTÄMINEN Konsernin tietoturvatyöryhmän kanssa toteutettava henkilöstön kyvykkyyksien kehittäminen tietoturvan ja suojan paremman huomioinnin osalta ESITYS VALMISTEILLA 2014 AVOIN 2014 Tietoturvatyöryhmä PALVELUALUEEN KYVYKKYYDENHALLINNAN KEHITTÄMINEN ICT kyvykkyydenhallinnan ja resurssien osalta laadittava toimintamalli ja organisointi palvelualueen ICT valmiuksien jatkuvuuden turvaamiseksi VALMISTEILLA 2014 ICT TIiimi JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

14 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Infrastruktuuri digitaalisuuden mahdollistajana (1/2) Toimenpidekorin tavoitteena on luoda suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisellä panostamisella sekä luotettava, kustannustehokas että toimintaympäristön muutoksiin ja tarpeisiin joustavasti mukautuva ICT infrastruktuuri. Tämän peruskivijalan vahvuudesta ja palvelevuudesta toiminnan tarpeisiin muodostuu keskeinen tekijä siinä, missä määrin ja kuinka onnistuneesti digitaalisuudella voidaan tukea palvelualueen toimintamallien ja palvelutuotannon uudistamista. Mikäli digitaalisuuden kivijalka eli infrastruktuuri pettää tai toimii pullonkaulana toiminnan uudistamiselle, on riskinä, ettei kivijalan varaan toteutettu palvelutuotantokaan saavuta tavoitteitaan. JOHDON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN Tietojohtamisen osakokonaisuutena toteutettavan toimintamallin, tietoarkkitehtuurin ja tietovarastointiratkaisun toteuttaminen tiedolla johtamisen perustan luomiseksi PALVELUALUEEN ICT INFRASTRUKTUURIN INVESTOINNIT 2014 Pakkalansalin AV-laitteisto, langattoman verkon investoinnit, Kastellin monitoimitalon ICT investoinnit, AV-laitteistoinvestoinnit, Yhdenvertainen TVT opetusvalmiudet TA2014 TA Tietojohtamisen Ohry 2014 SIKU ICT Tiimi TIETOLIIKENNEVERKKOJEN KEHITTÄMISTIEKARTTA Palvelualueen tietoliikenneverkkojen ja liittyvän infrastruktuurin kehittämistiekartta yhteistyössä palvelutuottajan kanssa tulevien tarpeiden varautumiseksi (ml. langaton) TILOJENHALLINNAN RATKAISU JA TOIMINTAMALLI Palvelualuetasoinen tilojenhallinnan sekä liittyvien toimintamallien kehittäminen hyödyntäen Timmi-järjestelmää ESITYS TA SIKU ICT Tiimi 2014 AVOIN ETÄTYÖSKENTELYKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN (KOPA) Konsernivetoisesti huomioitavat toimenpiteet palvelualueen etätyöskentelykäytäntöjen sekä palvelutuotannon mahdollistavan teknologian osalta DIGITAALISTEN TALLENTEIDEN PERIAATTEET JA TIEKARTTA Palvelualueen digitaalisten aineistojen osalta laadittava periaatetason suunnitelma asian edistämiseksi sekä tämän pohjalta käynnistettävät toimenpiteet AVOIN ESITYS 2014 AVOIN AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

15 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Infrastruktuuri digitaalisuuden mahdollistajana (2/2)... BYOD KONSEPTIN KEHITTÄMINEN Valmistellaan edellytykset asiakkaiden omien päätelaitteiden hyödyntämiseksi osana palvelutuotantoa, huomioiden tietoturva ja riittävä hallinta mm. tuen osalta TA SIKU ICT Tiimi SÄHKÖISET YLIOPPILASKIRJOITUKSET Tulevan toimintamallin vaatiman infrastruktuurin kehittämistoimenpiteet sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOULUYHTEISÖT Koestettavan Opinsysin avoimen lähdekoodin palvelutuotannon arviointi ja jatkon suunnittelu ns. Linux-koulukonseptin laajennuksen ja jatkon osalta AVOIN SIKU ICT Tiimi 2015 AVOIN AVOIN KIRJASTOJÄRJESTELMÄ Uudistettavan kirjastojärjestelmän hankinta, jossa tutkitaan mahdollisuutta innovatiivisena hankintana toteutettavan, kansallisen konsortion muodostamista IT-PALVELUTUOTANNON ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMUOTOILU Suunnitellaan ja konseptoidaan yhteistyössä keskeisten IT-palvelutuottajien kanssa toiminnan tarpeisiin vastaavia, helposti hyödynnettäviä palvelukonsepteja AVOIN KIRJASTO ICT TIiimi ELÄMÄNKAARTA TUKEVAT JÄRJESTELMÄT Palvelualueen järjestelmäkartan arviointi ja strategisia tavoitteita tukevan järjestelmäkentän kehittäminen ESITYS AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

16 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Oppimisympäristöjen ja TVT opetuskäytön kehittäminen Toimenpidekorin tavoitteena on muodostaa yhteistyössä palvelualueen projektitoimiston kanssa tieto- ja viestintätekniikan menetelmiin sekä digitaalisuuteen pedagogiikassa keskittyvä sateenvarjo-hanke. Hankkeessa muodostetaan toimintamalli kehittämistoiminnan koordinoinnin ja suunnitelmallisuuden parantamiseksi sekä edistetään koulutoiminnan puolella tavoiteltaviksi nähtävien kehittämistoimenpiteiden toteutumista ja syntyvien, hyvien tuotosten käyttöönottoa ja levittämistä. Osana sateenvarjohanketta on tarkoitus muodostaa kansallinen, toistuva tieto- ja viestintätekniikkaan opetuskäytössä keskittyvä tapahtuma, joka kokoaa yhteen opetusalan toimijoita ja palvelutuottajia Oulun seudulle. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA TVT OPETUSKÄYTÖN -SATEENVARJOHANKE OPETUSTEKNOLOGIA / PROJEKTITOIMISTO Toimenpiteen sisältö ja valittavat työpaketit ovat valmistelussa. Kansallisen opetusalan tapahtuman järjestäminen ja synnyttäminen Oulun alueelle Uusia opetuksen toimintamalleja koestavat työpaketit Uusia opetusta tukevia teknologiaratkaisuja koestavat työpaketit Koulutoiminnan kehittämistoiminnan tukeminen ja määrämuotoistaminen Verkostojen luominen ja tietoisuuden kasvattaminen kehittämistoimenpiteistä JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

17 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Sähköinen asiointi ja omatoimikonseptit (1/3) Toimenpidekorin tavoitteena on koota palvelualueen sähköisen asioinnin ja omatoimipalvelukonseptien kehittämistoimenpiteet aiempaa läpinäkyvämmäksi sekä helpommin johdettavaksi ja hallittavaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi pyritään tukemaan palvelutoiminnan uudistamista ICT:n keinoin. Asiointipalvelut ovat loppukäyttäjille näkyvin osa palvelutuotannosta. Arvioimalla käynnistettäviä toimenpiteitä suhteessa organisaation valmiuksiin mm. henkilöstön kyvykkyyksien ja infrastruktuurin osalta, varmistetaan edellytykset laadukkaiden palveluiden ja keveämpien palvelumallien luomiseksi. KIRJASTON SÄHKÖISET ITSEPALVELURATKAISUT Omatoimikirjastojen konseptin, toimintamallien sekä tukevien ICT ratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen palvelutuotannossa LUKIOIDEN ETÄOPETUKSEN KEHITTÄMINEN Nykyisen elukio palvelumallin sekä tätä tukevan oppimisympäristöratkaisun laajentaminen osaksi päivälukioiden toimintamalleja TA2014 TA KIRJASTO 2014 LUKIOT TOIMINNAN ASIAKASSEURANNAN PALVELUKONSEPTI Toiminnan tunnuslukujen seurannan ja raportoinnin kehittäminen yhdistettynä asiakkaille tarjottavaan palvelukonseptiin (asiakaskirjaus palvelua käyttäen) LIIKUNTAPAIKKOJEN SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA Liikuntapalvelujen sähköisen kulunvalvonnan kehittäminen, jolla mahdollistetaan entistä laajemmin asiakkaiden omatoiminen liikuntapalveluiden hyödyntäminen ESITYS ESITYS 2015 AVOIN AVOIN HENKILÖSTÖN KOULUTUSKALENTERIN KEHITTÄMINEN (KOPA) Palvelualuetasoinen koulutuskalenteri, joka kehitetään mahdollisesti konsernivetoisesti AVOIN AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

18 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Sähköinen asiointi ja omatoimikonseptit (2/3)... VARHAISKASVATUKSEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN HARMONISOINTI Varhaiskasvatuspalveluiden sähköisten asiointipalveluiden harmonisointiin tähtäävä kehittämistoimenpide, jossa tarkastellaan mm. kodin ja päiväkodin välistä viestintää TA AVOIN ÄLYKÄS ASIAKASPALVELUAUTOMAATIO Virtuaalinen asiakaspalvelijarobotti, jolla tuetaan sähköisten palvelujen asiakastukea kehittyvään tietämyskantaan pohjautuen (koekäyttö) VARHAISKASVATUKSEN TULOSELVITYKSEN AUTOMATISOINTI Päivähoitopaikan hakemisessa tehtävän tuloselvityksen automatisointi nykyistä toimintamallia uudistamalla Verohallinnon verotustietoihin pohjautuen AVOIN AVOIN PÄIVÄHOIDON ASIAKASTIEDON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Päivähoidon palvelutuotannossa asiakkailta tiedusteltaviin asioihin liittyvien toimintamallien ja kytkeytyvien lomakkeiden kehittäminen sekä keventäminen PÄIVÄHOITO APPS -MOBIILISOVELLUS Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon kehittäminen mobiiliin palvelukanavaan mahdollista innovatiivista hankintaa hyödyntäen AVOIN AVOIN PÄIVÄHOIDON HOITOAIKAPERUSTAINEN ASIAKASLASKUTUS Palvelutuotannon ja liittyvien ICT ratkaisujen uudistaminen lain mukanaan tuoman hoitoaikaperustaisen laskutuksen mahdollistamiseksi AVOIN AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

19 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Sähköinen asiointi ja omatoimikonseptit (3/3)... SÄHKÖISET AVUSTUSHAKEMUKSET Palvelualueen avustushakemusten ja liittyvien toimintamallien kehittäminen siten, että palvelu voidaan tuottaa jatkossa sähköisin toimintamallein AVOIN SÄHKÖINEN TILANVARAUS JA ILMOITTAUTUMINEN Palvelualueen tilanvaraukseen ja ilmoittautumiseen liittyvien toimintamallien kehittäminen siten, että palvelut voidaan tuottaa jatkossa sähköisin toimintamallein ASIAKASLÄHTÖISET PALVELUKANAVAT (KOPA) Konsernivetoisesti kehitettävät ratkaisut ja toimintamallit digitaalisten palvelukanavien kehittämiseksi ESITYS AVOIN KOPA MOBIILI- JA VERKKOMAKSAMISEN KEHITTÄMINEN (KOPA) Palvelutuotannossa hyödynnettävien mobiili- ja verkkomaksamisratkaisujen sekä toimintamallien kehittäminen (KOPA-vetoinen) IDEA AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

20 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Sosiaalisen median tavoitteellinen hyödyntäminen Toimenpidekorin tavoitteena on sosiaalisen median tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen edistäminen kuntalaisten ja asiakassidosryhmien kohtaamisessa ja osallistamisessa. Keskeiseksi tehtäväksi muodostuu henkilöstön tietoisuuden ja kyvykkyyksien edistäminen sekä uudenlaista palvelutuotantoa ohjaavan etenemissuunnitelman laadinta. Tätä kautta palvelualueelle on löydettävissä kustannustehokkaita ja tavoitteellisia ratkaisuja strategian mukaiseen toimintaan myös tulevat sukupolvet tavoittaen. TAVOITTEELLINEN SOSIAALINEN MEDIA Etenemissuunnitelma ja linjaukset keskeisten asiakassidosryhmien tavoittamiseksi sosiaalisen median suunnitelmallisella huomioimisella palvelutuotannossa TAVOITTEELLINEN SOSIAALINEN MEDIA - TOIMEENPANO Etenemissuunnitelman pohjalta käynnistettävät ja muodostettavat tarkoituksenmukaiset palvelumallit ja -toiminta DIGINATIIVI -PROJEKTI KUVAUS TA2014 Valmisteilla SOME koordinaatioryhmä ICT -tiimi AVOIN PELILLISTÄMINEN PALVELUTUOTANNOSSA Alueellisen peliteollisuuden kanssa yhteistyössä laadittavat palvelukonseptit palvelutuotannon kehittämiseksi pellillistämisen keinoin AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

21 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Avoin data ja tiedon digitalisointi Toimenpidekorin tavoitteena on avoimen hallinnon edistäminen, tähän vahvasti kytkeytyen julkisen datan suunnitelmallinen avaaminen asiakassidosryhmien ja teollisuuden hyödynnettäväksi sekä digitaalisten aineistojen varaan tuotetun ja tarjottavan palvelutuotannon edistäminen ja tukeminen. Avoimen datan osalta valmistellaan konsernitasoinen kehittämistoimenpide, johon palvelualueen tietovarantojen osalta osallistutaan linjausten ja tarkoituksenmukaisuuden puitteissa. Aineistojen digitoinnin ja digitaalisten aineistojen hyödyntämisen osalta pyritään suunnitelmallisesti edistämään tarkoituksenmukaisia kehitystoimenpiteitä (huom. Digitaalisten tallenteiden periaatteet ja tiekartta). AVOIN DATA ASIAKKAILLE JA SIDOSRYHMILLE Palvelualueen toimenpiteet koko konsernin laajuisessa tavoitteessa avata julkinen data avoimesti hyödynnettäväksi muodostettavan suunnitelman mukaisesti DIGITAALINEN ASIAKASVIESTINTÄ Palvelualueen asiakasviestinnän digitalisoinnin tavoitteellinen lisääminen ja uusien digitaalisten kanavien hyödyntäminen asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa AINEISTOJEN DIGITOINTI Palvelualueen omistamien aineistojen systemaattinen digitointi ja tarjoaminen sähköisessä muodossa asiakkaille (esim. Digitoitu paikalliskokoelma) POIKKITOIMINNALLISET DIGITAALISET AINEISTOT Palvelualueen aineistojen ja aineistotietokantojen poikkitoiminnallinen hyödyntäminen ja harmonisointi (esim. kirjasto koulukirjastot) ESITYS IDEA ESITYS KOPA AVOIN AVOIN AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

22 DIGITAALINEN VAHVENTUMINEN YHTEISTYÖVERKOSTOIN Digitaalisuutta tukevien ekosysteemien ja verkostojen vahvistaminen Toimenpidekorin tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa keskeisiä verkostoja ja ekosysteemejä, jotka tukevat palvelualueen digitaalisia tavoitteita sekä mistä yhteistyöstä on mahdollista löytää synergioita palvelutuotannon digitaaliseen kehittämiseen. Keskeisenä tavoitteena on niin ikään edistää ja tukea palvelualueen toiminnan ja kehittämisen kautta myös kaupungin strategian mukaisesti alueellisen elinvoiman kehittämistä ja digitaalisen teollisuuden kehittymistä. Keinoina tähän on palvelutuotannon yhteistyön ja hankintojen lisäksi mm. erilaisen konseptitestausympäristöjen, tutkimuksen ja koulutuksen mahdollistaminen. MOODIORITE MAYORS CHALLENGE (KILPAILU) AVOIN NUORILLE SUUNNATTU VERKKOTYÖN FOORUMI JÄSEN JATKUVA AVOIN SAFER INTERNET FORUM OSALLISTUJA TOISTUVA AVOIN EUROCITIES (GREEN DIGITAL CHARTER) JÄSEN JÄSEN AVOIN NSCF THE NORDIC SCIENCE CENTER ASSOCIATION JÄSEN JÄSEN AVOIN ESCITE THE EUROPEAN NETWORK OF SCIENCE CENTRES AND MUSEUMS JÄSEN JÄSEN AVOIN <TÄYDENNETÄÄN> JÄSEN JÄSEN AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

23 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPITEET (TA2015) 1 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Kirjastopalvelujen automatisointi ja kehittäminen KOKONAIS- TILANNE TALOUSARVIO 2015 (ESITYS) INVESTOINTI KÄYTTÖTALOUS Toimintamalleja ja ympäristön muutosta tukevat ICT-valmiudet 1. K Effica Lifecare -päivitykset Perusopetuksen työsuunnitelmaprosessin järjestelmäharmonisointi Palveluverkon ICT-infrastruktuurin peruskorjaus Raksilan uimahallin sähköinen kulunvalvonta Tietojohtamisen valmiuksien kehittäminen DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Timmi Sähköisen avustushakemusprosessin käyttöönotto Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessin automaation kehittäminen Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja asiakaslaskutuksen automatisointi Palveluverkon toiminnan sähköisen tilastoinnin kehittäminen DIGITAALINEN VAHVISTUMINEN 10 0 JOHTORYHMÄN PRIORISOINNISSA TALOUSARVIOKIERROKSELLA ESITETYIKSI VALITUT TOIMENPITEET TALOUSARVIOSSA 2015

24 KIITOS! Lisätietoa: JARMO LAITINEN suunnittelupäällikkö puh Sähköpostit ovat muotoa

25 Keskustelkaa ryhmissä 1) Millaisilla prosesseilla suunnittelette verkkonuorisotyötä / digitaalisen työotteen vahvistamista? 2) Miten teillä arvioidaan verkkonuorisotyön käytäntöjä ja onnistumisia? 3) Miten vahvistatte henkilöstön osaamista verkkonuorisotyöhön liittyen? 3) Millaisia ohjeistuksia teillä on verkon ammatilliseen käyttöön? 3) Miten olette ratkaisseet tekniikkaan liittyvät kysymykset?

TVT-opettajien info 14.11.2013

TVT-opettajien info 14.11.2013 Sivistys ja kulttuuripalvelut TVT-opettajien info 14.11.2013 Jarmo Laitinen ja Jaakko Järvenpää SISÄLTÖ SIVISTYS JA KULTTUURIPALVELUJEN ICT:N ORGANISOINTUMINEN SEUTU WLAN SIVISTYS JA KULTTUURIPALVELUJEN

Lisätiedot

Tutkimustieto osana tiedolla johtamista kunnissa. Oulun kaupunki strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

Tutkimustieto osana tiedolla johtamista kunnissa. Oulun kaupunki strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist Tutkimustieto osana tiedolla johtamista kunnissa Oulun kaupunki strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist TUTKIMUSTIEDON HYÖDYNTÄMINEN OSANA TIEDOLLA JOHTAMISTA KUNNISSA ajankohtaista Oulussa Tietojohtamisen

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

DIGIOULU. LapIT-päivät 20-21.8.2015, Rovaniemi JUHANI HEIKKA, OULUN KAUPUNKI

DIGIOULU. LapIT-päivät 20-21.8.2015, Rovaniemi JUHANI HEIKKA, OULUN KAUPUNKI DIGIOULU LapIT-päivät 20-21.8.2015, Rovaniemi JUHANI HEIKKA, OULUN KAUPUNKI DIGIOULU 2020 Oulu on Euroopan älykkäimmin ja vastuullisimmin digitalisaation mahdollisuuksia toiminnassaan hyödyntävä elinvoimainen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kuntien palvelujen kehittäminen. Timo Nousiainen

Kuntien palvelujen kehittäminen. Timo Nousiainen Kuntien palvelujen kehittäminen Timo Nousiainen Suomi ikääntyy, kuntakoko kasvaa, palvelujen kysyntä lisääntyy Mikä reseptiksi? Vahva peruskunta Normitalkoot -kuntien tehtävät Kuntastrategia Palvelujen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014 OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia Paikkatietoseminaari 12.2.2014 Sisältö OmaOulu-asiointialustan kehitys kehittämisstrategia 2006 2013 Perustana tietohallintostrategia (2006) kehittämisstrategia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja

Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Kansalaisten sähköiset palvelut osana kuntien palveluprosesseja Tulevaisuuden sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut kunnissa 9.10.2013 Tanja Rantanen erityisasiantuntija Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015

Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015 Työpolitiikan palvelurakennearviointi esitykset ja niiden toimeenpano Tulosseminaari 15.1.2015 Hankepäällikkö Jarkko Tonttila Ajattelu uudistuu, paradigma murtuu! 2000 Tuotelähtöisyys Asiakas objektina

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

ALUEELLINEN TVT - HANKE 2011 2015 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena Harri Luttinen

ALUEELLINEN TVT - HANKE 2011 2015 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena Harri Luttinen ALUEELLINEN TVT - HANKE 2011 2015 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena Harri Luttinen KUUMA - seutu muodostuu pääkaupunkiseudun ympärillä sijaitsevista 10 kehyskunnasta. KUUMA - seutuun

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa

Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Osaamisen johtamisen viitekehys ja toimintamalli TE-palvelussa Sanna Kolomainen Pia Laitinen Matti Hermunen TE-johdon ajankohtaisfoorumi 21.-22.8.2013, Tupaswilla 1 Taustaa osaamisen johtamiselle Tavoite:

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Kehittämiskokonaisuudet 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa pyritään parantamaan erityisesti opetuksen laatua Toimenpiteet

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen

Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Kansallinen digitaalinen kirjasto: katsaus kokonaisuuteen Minna Karvonen Kirjastojen tietojärjestelmät -koulutuspäivät 20.9.2012 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelman kirjaukset:

Lisätiedot

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013

EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 EDISTÄMME POTILASTURVALLISUUTTA YHDESSÄ Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 2013 STM asetti Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän vuosille

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Pitkäjänteistä suunnittelua ja ketterää, ihmisläheistä toteutusta Sami Sulkko Osallistava strategiaprosessi

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 Sähköisen asioinnin mahdollisuudet tulevaisuudessa Sami Säisä Mitä on sähköinen asiointi? Sähköinen Internetissä toimivaa palvelua? Itsepalveluna toteutettavaa

Lisätiedot

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC JulkICTLab Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö 1 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmat Hallitus linjasi politiikkariihessään 24.2.2009, että 20 suurinta kuntaa laatii palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat.

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi 1 Viitteitä suomalaisen koulutuksen kehitystarpeista Jarkko Hautamäen mukaan suomalaisnuorten oppimistulokset ovat heikentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi (Hautamäki ym. 2013). 2 Viitteitä

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelut seminaari Helsinki, Finlandia-talo Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 9.12.2013 Sisältö Oppijan palvelut osana SADe-ohjelmaa

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit

LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 1/7 LIITE 2: Jyväskylän Kankaan alueen palveluiden hallinta- ja toimintamallit 2/7 Sisällysluettelo Palveluiden hallinta- ja toimintamallit Aluepalveluyhtiö Jatkuva elinkaaren hallinta ja kehittäminen

Lisätiedot

Digitaalinen Helsinki -ohjelman tilannekatsaus Tietotekniikkajaostolle

Digitaalinen Helsinki -ohjelman tilannekatsaus Tietotekniikkajaostolle Digitaalinen Helsinki -ohjelman tilannekatsaus Tietotekniikkajaostolle 4.4.2016 Ohjelmapäällikkö Ville Meloni Helsingin kaupunki Digitaalinen Helsinki -ohjelma Ohjelman tavoitteena on parantaa sähköisten

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen - Kohti uutta ICT-strategiaa Oppijan verkkopalvelut -seminaari 13.12.2011 Yksikön päällikkö Ville-Veikko Ahonen Sähköinen asiointi (eservices): Sähköisellä asioinnilla

Lisätiedot

Uusi mobiilioppiminen Vantaalla. Tuomas Harviainen kehittämispäällikkö

Uusi mobiilioppiminen Vantaalla. Tuomas Harviainen kehittämispäällikkö Uusi mobiilioppiminen Vantaalla Tuomas Harviainen kehittämispäällikkö Kuka? Kehittämispäällikkö, Vantaan sivistysvirasto FT, TM; postdoc-sopimustutkija, SIS, Tampereen yliopisto Palvelu- ja organisaatiomuotoilija

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN 19.4.2012. Maakunta - osallisuus - lähidemokratia Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto

YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN 19.4.2012. Maakunta - osallisuus - lähidemokratia Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN 19.4.2012 Maakunta - osallisuus - lähidemokratia Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto AJATUKSIA PALVELURAKENNEUUDISTUKSISTA 2000-LUVULLA Aikaisemman kuin nykyisenkin

Lisätiedot

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu?

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu? Opetuksen ict -palveluverkko Seudullinen ratkaisu? 1 Opetustoimialan visio Seudullisessa tieto- ja viestintätekniikan peruskäytön suunnitelmassa ( v. 2012) linjataan seudullisesta tavoitetilasta seuraavaa:

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee DIGILOIKKA-YÖRUKKASN HDOUS DIGILOIKKA-RYHMÄN YÖOHJLMAKSI 29.1.2016 yörukkanen on kokoontunut 4 kertaa. yöskentelyyn ovat osallistuneet: Kari Nuuttila (kokoonkutsuja), Paula Luoma, Maria-Liisa Nurmi ja

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

Hankeseminaari. Avaus. 6.11.2014 Kimmo Koskinen & Juho Helminen

Hankeseminaari. Avaus. 6.11.2014 Kimmo Koskinen & Juho Helminen Hankeseminaari Avaus 6.11.2014 Kimmo Koskinen & Juho Helminen Oppimisympäristöjen kehittäminen ja TVT:n opetuskäyttö sekä laite- ja tietoverkkohankinnat - valtionavustukset hankkeille Oppimisympäristöjen

Lisätiedot

Finna 2020 - Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä

Finna 2020 - Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä Finna 2020 - Johtava avoimen kulttuurin ja tieteen hyödyntämisen väylä Kristiina Hormia-Poutanen Johtaja, Kirjastoverkkopalvelut Finna-päivä 10.11.2015 Kansallismuseo Abrahan Ortelius 1574, Kansalliskirjasto

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS

ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS ANTTI LÖNNQVIST JA MIIKKA PALVALIN NEW WAYS OF WORKING JA TIETOTYÖN TUOTTAVUUS TIETOTYÖN TUOTTAVUUS 1. Teetkö oikeita asioita? mitkä tehtävät luovat arvoa asiakkaalle? 2. Teetkö asiat oikein? tehokkaasti,

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo,

Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä sähköisiä terveyspalveluja kansalaisten omahoidon tueksi Päivi Sihvo, ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012-30.12.2014 Assi kehittämässä asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto 040-1682636 aija.laine@turku.fi Yleisten kirjastojen neuvosto

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

DIGITAALINEN KAUPUNKI 4.10.2012 Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan seminaari Mikkelin ammattikorkeakoulu. Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki

DIGITAALINEN KAUPUNKI 4.10.2012 Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan seminaari Mikkelin ammattikorkeakoulu. Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki DIGITAALINEN KAUPUNKI 4.10.2012 Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan seminaari Mikkelin ammattikorkeakoulu Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki MIKKELI TÄHTÄÄ SUOMEN ENSIMMÄISEKSI DIGITAALISEKSI KAUPUNGIKSI

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa

eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa eops ja TVT-taidot perusopetuksen tulevassa opetussuunnitelmassa Jari Halonen, KL tvt-koordinaattori eops3.0 hankevastaava jari.halonen@ylojarvi.fi Jari Halonen 1 1. Ops muuttuu, muuttuuko koulun kulttuuri

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus. Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Digiajasta ikuisuuteen -seminaari 13.12.2011 Minna Karvonen Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Hallitusohjelma: Kirjastoja kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Oulun kaupungin sisäinen liikelaitos, joka huolehtii julkisista ateria- ja puhtauspalveluista Oulun alueella.

Oulun kaupungin sisäinen liikelaitos, joka huolehtii julkisista ateria- ja puhtauspalveluista Oulun alueella. Oulun kaupungin sisäinen liikelaitos, joka huolehtii julkisista ateria- ja puhtauspalveluista Oulun alueella. 25.1.2013 Oulun Serviisi 2 Oulun Serviisi palvelee oululaisessa arjessa Maittava ja terveellinen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Porin kaupungin tietohallinnon uudistus

Porin kaupungin tietohallinnon uudistus Kilpailutyö Porin kaupungin tietohallinnon uudistus Ryhmä numero 17 Ehdotus toimintamallista, miten Porin kaupunkikonsernin tietohallinto tulisi uudelleenorganisoida siten, että se voi parhaalla mahdollisella

Lisätiedot

Rolling up the Sleeves: Let s Make Growth with Digital Services. Tunnistautuminen saḧkoïseen asiointiin

Rolling up the Sleeves: Let s Make Growth with Digital Services. Tunnistautuminen saḧkoïseen asiointiin Rolling up the Sleeves: Let s Make Growth with Digital Services Tunnistautuminen saḧkoïseen asiointiin 1 Oma Säästöpankki Oy lyhyesti Oma Saä sto pankista muodostumassa Suomen suurin ja vahvin saä sto

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

JulkICT Lab Julkisen hallinnon palvelujen kehittämisympäristö

JulkICT Lab Julkisen hallinnon palvelujen kehittämisympäristö JulkICT Lab Julkisen hallinnon palvelujen kehittämisympäristö 10.9.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, VM / JulkICT Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Viitekehys

Lisätiedot