ICT tiimin / Projektitoimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT tiimin / Projektitoimisto"

Transkriptio

1 Sivistys ja kulttuuripalvelut ICT tiimin / Projektitoimisto Jarmo Laitinen

2 SISÄLTÖ DIGITAALINEN TYÖOTE DIGITAALISUUDEN VIITEKEHYS DIGITAALINEN AGENDA

3 Digitaalinen työote 1. Sitoutuminen ja koordinointi 2. Fyysinen ympäristö ja työvälineet 3. Virtuaalinen työympäristö

4 DIGITAALISEN AGENDAN VIITEKEHYS Sivistys- ja kulttuuripalvelut TAVOITTEELLINEN DIGITAALISUUS Digitaaliset valmiudet OSAAMINEN Digitaalisuuden EKOSYSTEEMIT ja verkostot Digitaaliset PALVELU- KONSEPTIT INFRASTRUK- TUURI digitaalisuuden mahdollistajana

5 DIGITAALISEN AGENDAN VIITEKEHYS Digitaalisen agendan viitekehys määrittää agendan jäsennyksen, hallintamallin sekä palvelualueen digitaalisen agendan roolin I. DIGITAALISEN AGENDAN II. DIGITAALISEN AGENDAN VIITEKEHYS JA TAVOITTEET III. DIGITAALISEN AGENDAN JÄSENNYS, TOIMINTA- JA HALLINTAMALLI

6 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUJEN DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPITEET Digitaalisten valmiuksien kehittäminen Digitaaliset sisällöt ja palvelut Toiminnan ja toimintamallien kehittäminen ICT:llä tukien Etätoimintamallien ja kestävän kehityksen tukeminen Digitaalinen vahvistuminen yhteistyöverkostoin Henkilöstön ja asiakkaiden digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen Infrastruktuuri digitaalisuuden mahdollistajana Oppimisympäristöjen ja TVT opetuskäytön kehittäminen Sähköinen asiointi ja omatoimikonseptit Sosiaalisen median tavoitteellinen hyödyntäminen Avoin data ja tiedon digitalisointi Digitaalisuutta tukevien ekosysteemien ja verkostojen vahvistaminen Digitaalinen agenda kokoaa yhteen palvelualueen digitaalisuutta hyödyntävät ja kehittävät toimenpiteet

7 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUJEN DIGITAALISEN AGENDAN HALLINTAMALLI KONSERNITASON OHJAUS JA VALINNAT SIKU JOHTORYHMÄ PÄÄTÖKSET JA PRIORISOINTI SIKUN TOIMENPITEISTÄ ICT- JA TIETOJOHTAMISEN OHJAUSRYHMÄ OHJAA JA LINJAA TOIMENPITEISTÄ SIKU ICT TIIMI YLLÄPITÄÄ AGENDAA JA HALLINNOI KOKONAISUUTTA TOIMENPIDEKORIEN VASTUUTAHO(T) KOORDINOI AO. OSA-ALUETTA OHJAA JA LINJAA TOIMENPITEISTÄ TYÖPAKETTIEN VASTUUTAHO(T) TOTEUTTAA JA EDISTÄÄ KO. TOIMENPIDETTÄ Johtoryhmä tekee lopullisen priorisoinnin digitaaliselta agendalta talousarvioon esitettävistä SIKUN toimenpiteistä eli toimenpidekorien työpaketeista. SIKU ICT - ja Tietojohtamisen ohjausryhmä käsittelevät digitaalisen agendan toimenpidekorien työpaketit ja tekevät johtoryhmälle esityksen priorisoinnista. Seuraavat toimenpidekorien edistymistä ja voivat tehdä työpaketteja koskevia päätöksiä ja linjauksia. Raportti ICT tiimiltä ICT tiimi ylläpitää digitaalista agendaa ja koordinoi toimenpiteitä yhteistyössä toimenpidekorien vastuutahojen kanssa. ICT tiimin tehtävänä on kehittää ja hallinnoida palvelualueen ICT kokonaisuutta johto- ja ohjausryhmien valtuutusten ja tavoitteiden mukaisesti. Voi velvoittaa toimenpiteiden vastuutahoja esim. lisätiedon tuottamiseksi. Toimenpidekorien nimetyt vastuutahot koordinoivat ko. korin työpakettien edistymistä ja tavoitteenmukaisuutta yhteistyössä ICT tiimin kanssa. Raportoi ICT tiimille. Työpakettien vastuutahot työskentelevät ko. toimenpiteen edistämiseksi osana toiminnan normaalia kehittämistä tai erillisen projektin puitteissa. Toimenpide tuodaan osaksi digitaalista agendaa ICT toiminnan läpinäkyvyyden ja tietoisuuden parantamiseksi sekä ICT kokonaisuuden hallitumman johtamisen edistämiseksi

8 DIGITAALISUUDEN TIEKARTTA Sivistys- ja kulttuuripalvelujen digitaaliselle agendalle tunnistetut ja valitut digitaalisuutta hyödyntävät ja kehittävät toimenpiteet I. DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPIDEKORIEN YLEISKATSAUS II. DIGITAALISUUDEN TIEKARTTA III. DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPIDEKORIEN SISÄLTÖ

9 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUJEN DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPIDEKORIEN YLEISKATSAUS 1 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Henkilöstön ja asiakkaiden digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen Infrastruktuuri digitaalisuuden mahdollistajana 1. K Oppimisympäristöjen ja TVT opetuskäytön kehittäminen 2 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Sähköinen asiointi ja omatoimikonseptit Sosiaalisen median tavoitteellinen hyödyntäminen Avoin data ja tiedon digitalisointi 3 DIGITAALINEN VAHVISTUMINEN YHTEISTYÖVERKOSTOIN Digitaalisuutta tukevien ekosysteemien ja verkostojen vahvistaminen KOKONAIS- TILANNE <nimi> <nimi> <nimi> <nimi> <nimi> <nimi> <nimi> JORYSPONSORI *Toimenpidekorien alaiset toimenpiteet ovat ne digitaalisuutta hyödyntävät tai kehittävät konkreettiset toimet, joilla toteutetaan palvelualueen toiminnan ja toimintamallien uudistamista ICT:llä tukien sekä kestävää kehitystä edistäen **Palvelualueen ICT toiminnan kehittämistoimenpiteet (työpaketit ja projektit) kootaan kunkin soveltuvan toimenpidekorin alaisuuteen, joissa niitä hallitaan yhteistyössä projektitoimiston kanssa. Toimenpidekokonaisuuksien edistymisestä raportoidaan määrämuotoisesti ao. omistajille sekä ohjaus- ja johtoryhmille (kts. hallintamalli)

10 1 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Langattoman verkon rakentaminen (2014) Palvelualueen kyvykkyydenhallinnan toimintamallin kehittäminen Yhdenvertaisen tieto- ja viestintätekniikan opetusvalmiudet Etätyöskentelykäytäntöjen kehittäminen (KOPA) IT palvelutuotannon asiakaslähtöinen palvelumuotoilu Tietoliikenneverkkojen kehittämistiekartta Osaamisen kehittäminen video-opastein BYOD konseptin mahdollistaminen SOME osaamisen kehittämissuunnitelma 2 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT ICT osaamiskartoitus ja suunnitelma Elämänkaarta tukevat järjestelmät Tietoturvan ja riskienhallinnan kehittäminen (KOPA) Tavoitteellinen SOME toimeenpano Tavoitteellinen Sosiaalinen media Asiakaslähtöiset palvelukanavat (KOPA) Lukioiden etäopetuksen kehittäminen Toiminnan asiakasseurannan konsepti 3 DIGITAALINEN VAHVISTUMINEN YHTEISTYÖVERKOSTOIN Pelillistäminen palvelutuotannossa Digitaalinen asiakasviestintä Sähköinen tilanvaraus ja Sähköiset ilmoittautumisen avustushakemukset kehittäminen Safer Internet Forum Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi Eurocities Opetusalan kansallinen tapahtuma Oulun seudulla

11 1 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Pakkalasalin AVlaitteet Langattoman verkon rakentaminen (2014) Palvelualueen kyvykkyydenhallinnan toimintamallin kehittäminen Yhdenvertaisen tieto- ja viestintätekniikan opetusvalmiudet Etätyöskentelykäytäntöjen kehittäminen (KOPA) Sähköinen YOkirjoitus (P1) IT palvelutuotannon asiakaslähtöinen palvelumuotoilu Johdon raportoinnin kehittäminen Tietoliikenneverkkojen kehittämistiekartta Tietomaan elokuvateatterin digitalisointi Osaamisen kehittäminen video-opastein Kastellin monitoimitalon ICT investoinnit AV-laitteistoinvestoinnit (2014) Digitaalisten tallenteiden periaatteet ja tiekartta BYOD konseptin mahdollistaminen Avoimen lähdekoodin kouluyhteisöt Avoin kirjastojärjestelmä Tilojenhallinnan ratkaisu ja toimintamalli SOME osaamisen kehittämissuunnitelma 2 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT ICT osaamiskartoitus ja suunnitelma Elämänkaarta tukevat järjestelmät Tietoturvan ja riskienhallinnan kehittäminen (KOPA) Tavoitteellinen SOME toimeenpano Oppimisympäristöjen ja TVT opetuskäytön kehittäminen Kirjaston sähköiset itsepalveluratkaisut Tavoitteellinen Sosiaalinen media Liikuntapaikkojen sähköinen kulunvalvonta VAKA easioinnin harmonisointi Päivähoidon hoitoaikaperusteinen asiakaslaskutus Asiakaslähtöiset palvelukanavat (KOPA) Mobiili- ja verkkomaksamisen kehittäminen (KOPA) Lukioiden etäopetuksen kehittäminen Avoin data asiakkaille ja sidosryhmille (KOPA) Toiminnan asiakasseurannan konsepti Henkilöstön koulutuskalenterin kehittäminen Poikkitoiminnalliset digitaaliset aineistot Älykäs asiakaspalveluautomaatio 3 DIGITAALINEN VAHVISTUMINEN YHTEISTYÖVERKOSTOIN VAKA tuloselvityksen verotietoautomaatio VAKA Mobiili Asiakaslomakkeiden ja asiakastiedon hallinnan kehittäminen Pelillistäminen palvelutuotannossa Digitaalinen asiakasviestintä Sähköinen tilanvaraus ja Sähköiset ilmoittautumisen avustushakemukset kehittäminen MOODIORITE -kilpailu Safer Internet Forum NSCF Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi Eurocities ESCITE Opetusalan kansallinen tapahtuma Oulun seudulla

12 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUJEN DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPITEET Digitaalisten valmiuksien kehittäminen Digitaaliset sisällöt ja palvelut Digitaalinen vahvistuminen yhteistyöverkostoin Toiminnan ja toimintamallien kehittäminen ICT:llä tukien Etätoimintamallien ja kestävän kehityksen tukeminen ICT OSAAMISKARTOITUS JA SUUNNITELMA SOSIAALISEN MEDIAN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN VIDEO-OPASTEIN TIETOTURVAN JA RISKIENHALLINNAN KEHITTÄMINEN PALVELUALUEEN KYVYKKYYDENHALLINNAN KEHITTÄMINEN JOHDON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN PALVELUALUEEN ICT INFRASTRUKTUURIN INVESTOINNIT 2014 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN KEHITTÄMISTIEKARTTA TILOJENHALLINNAN RATKAISU JA TOIMINTAMALLI ETÄTYÖSKENTELYKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN (KOPA) DIGITAALISTEN TALLENTEIDEN PERIAATTEET JA TIEKARTTA BYOD KONSEPTIN KEHITTÄMINEN SÄHKÖISET YLIOPPILASKIRJOITUKSET AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOULUYHTEISÖT AVOIN KIRJASTOJÄRJESTELMÄ IT-PALVELUTUOTANNON ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMUOTOILU OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA TVT OPETUSKÄYTÖN SATEENVARJO -HANKE ELÄMÄNKAARTA TUKEVAT JÄRJESTELMÄT KIRJASTON SÄHKÖISET ITSEPALVELURATKAISUT LUKIOIDEN ETÄOPETUKSEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN ASIAKASSEURANNAN PALVELUKONSEPTI LIIKUNTAPAIKKOJEN SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA HENKILÖSTÖN KOULUTUSKALENTERIN KEHITTÄMINEN (KOPA) VARHAISKASVATUKSEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN HARMONISOINTI ÄLYKÄS ASIAKASPALVELUAUTOMAATIO VARHAISKASVATUKSEN TULOSELVITYKSEN AUTOMATISOINTI PÄIVÄHOIDON ASIAKASTIEDON HALLINNAN KEHITTÄMINEN PÄIVÄHOITO APPS -MOBIILISOVELLUS PÄIVÄHOIDON HOITOAIKAPERUSTAINEN ASIAKASLASKUTUS SÄHKÖISET AVUSTUSHAKEMUKSET SÄHKÖINEN TILANVARAUS JA ILMOITTAUTUMINEN ASIAKASLÄHTÖISET PALVELUKANAVAT (KOPA) MOBIILI- JA VERKKOMAKSAMISEN KEHITTÄMINEN (KOPA) TAVOITTEELLINEN SOSIAALINEN MEDIA TAVOITTEELLINEN SOSIAALINEN MEDIA - TOIMEENPANO DIGINATIIVI -PROJEKTI PELILLISTÄMINEN PALVELUTUOTANNOSSA AVOIN DATA ASIAKKAILLE JA SIDOSRYHMILLE DIGITAALINEN ASIAKASVIESTINTÄ AINEISTOJEN DIGITOINTI POIKKITOIMINNALLISET DIGITAALISET AINEISTOT MOODIORITE MAYORS CHALLENGE (KILPAILU) NUORILLE SUUNNATTU VERKKOTYÖN FOORUMI SAFER INTERNET FORUM EUROCITIES (GREEN DIGITAL CHARTER) NSCF THE NORDIC SCIENCE CENTER ASSOCIATION ESCITE THE EUROPEAN NETWORK OF SCIENCE CENTRES AND MUSEUMS

13 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Henkilöstön ja asiakkaiden digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen Toimenpidekorin tavoitteena on edistää sekä organisaation henkilöstön kyvykkyyksiä olemassa olevan ICT:n tehokkaaksi hyödyntämiseksi että valmiuksia vastaanottaa ja omaksua uusien digitaalisten ratkaisujen tukemat toimintamallit. Parempien valmiuksien myötä tuetaan myös henkilöstön hyvinvointia alati muuttavassa, kehittyvässä toimintaympäristössä. Näkökulmana on myös etsiä keinoja, joilla tukea asiakassidosryhmien (kuntalaiset, yritykset jne.) digitaalista osaamista. Tällä edistetään palvelujen siirtymistä perinteisistä fyysisistä palvelukanavista digitaalisiin sekä luodaan valmiuksia uudenlaisten palvelukonseptien onnistuneeksi tuottamiseksi. ICT OSAAMISKARTOITUS JA SUUNNITELMA Palvelualuetasoinen ICT osaamisen standardointi (osaamisprofiilit), nykytilan kartoittaminen sekä tältä pohjalta osaamisprofiilien laadittava kehittämissuunnitelma SOSIAALISEN MEDIAN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Palvelualuetasoinen henkilöstön ja asiakasryhmien SOME osaamisen kehittämissuunnitelma ja järjestäminen 2014 AVOIN 2014 SOME koordinaatioryhmä OSAAMISEN KEHITTÄMINEN VIDEO-OPASTEIN Kattava video-opasteiden tuottaminen palvelualueen keskeisistä järjestelmätyökaluista sekä asiakkaille tarjottavista sähköisistä palveluista TIETOTURVAN JA RISKIENHALLINNAN KEHITTÄMINEN Konsernin tietoturvatyöryhmän kanssa toteutettava henkilöstön kyvykkyyksien kehittäminen tietoturvan ja suojan paremman huomioinnin osalta ESITYS VALMISTEILLA 2014 AVOIN 2014 Tietoturvatyöryhmä PALVELUALUEEN KYVYKKYYDENHALLINNAN KEHITTÄMINEN ICT kyvykkyydenhallinnan ja resurssien osalta laadittava toimintamalli ja organisointi palvelualueen ICT valmiuksien jatkuvuuden turvaamiseksi VALMISTEILLA 2014 ICT TIiimi JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

14 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Infrastruktuuri digitaalisuuden mahdollistajana (1/2) Toimenpidekorin tavoitteena on luoda suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisellä panostamisella sekä luotettava, kustannustehokas että toimintaympäristön muutoksiin ja tarpeisiin joustavasti mukautuva ICT infrastruktuuri. Tämän peruskivijalan vahvuudesta ja palvelevuudesta toiminnan tarpeisiin muodostuu keskeinen tekijä siinä, missä määrin ja kuinka onnistuneesti digitaalisuudella voidaan tukea palvelualueen toimintamallien ja palvelutuotannon uudistamista. Mikäli digitaalisuuden kivijalka eli infrastruktuuri pettää tai toimii pullonkaulana toiminnan uudistamiselle, on riskinä, ettei kivijalan varaan toteutettu palvelutuotantokaan saavuta tavoitteitaan. JOHDON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN Tietojohtamisen osakokonaisuutena toteutettavan toimintamallin, tietoarkkitehtuurin ja tietovarastointiratkaisun toteuttaminen tiedolla johtamisen perustan luomiseksi PALVELUALUEEN ICT INFRASTRUKTUURIN INVESTOINNIT 2014 Pakkalansalin AV-laitteisto, langattoman verkon investoinnit, Kastellin monitoimitalon ICT investoinnit, AV-laitteistoinvestoinnit, Yhdenvertainen TVT opetusvalmiudet TA2014 TA Tietojohtamisen Ohry 2014 SIKU ICT Tiimi TIETOLIIKENNEVERKKOJEN KEHITTÄMISTIEKARTTA Palvelualueen tietoliikenneverkkojen ja liittyvän infrastruktuurin kehittämistiekartta yhteistyössä palvelutuottajan kanssa tulevien tarpeiden varautumiseksi (ml. langaton) TILOJENHALLINNAN RATKAISU JA TOIMINTAMALLI Palvelualuetasoinen tilojenhallinnan sekä liittyvien toimintamallien kehittäminen hyödyntäen Timmi-järjestelmää ESITYS TA SIKU ICT Tiimi 2014 AVOIN ETÄTYÖSKENTELYKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN (KOPA) Konsernivetoisesti huomioitavat toimenpiteet palvelualueen etätyöskentelykäytäntöjen sekä palvelutuotannon mahdollistavan teknologian osalta DIGITAALISTEN TALLENTEIDEN PERIAATTEET JA TIEKARTTA Palvelualueen digitaalisten aineistojen osalta laadittava periaatetason suunnitelma asian edistämiseksi sekä tämän pohjalta käynnistettävät toimenpiteet AVOIN ESITYS 2014 AVOIN AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

15 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Infrastruktuuri digitaalisuuden mahdollistajana (2/2)... BYOD KONSEPTIN KEHITTÄMINEN Valmistellaan edellytykset asiakkaiden omien päätelaitteiden hyödyntämiseksi osana palvelutuotantoa, huomioiden tietoturva ja riittävä hallinta mm. tuen osalta TA SIKU ICT Tiimi SÄHKÖISET YLIOPPILASKIRJOITUKSET Tulevan toimintamallin vaatiman infrastruktuurin kehittämistoimenpiteet sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOULUYHTEISÖT Koestettavan Opinsysin avoimen lähdekoodin palvelutuotannon arviointi ja jatkon suunnittelu ns. Linux-koulukonseptin laajennuksen ja jatkon osalta AVOIN SIKU ICT Tiimi 2015 AVOIN AVOIN KIRJASTOJÄRJESTELMÄ Uudistettavan kirjastojärjestelmän hankinta, jossa tutkitaan mahdollisuutta innovatiivisena hankintana toteutettavan, kansallisen konsortion muodostamista IT-PALVELUTUOTANNON ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMUOTOILU Suunnitellaan ja konseptoidaan yhteistyössä keskeisten IT-palvelutuottajien kanssa toiminnan tarpeisiin vastaavia, helposti hyödynnettäviä palvelukonsepteja AVOIN KIRJASTO ICT TIiimi ELÄMÄNKAARTA TUKEVAT JÄRJESTELMÄT Palvelualueen järjestelmäkartan arviointi ja strategisia tavoitteita tukevan järjestelmäkentän kehittäminen ESITYS AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

16 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Oppimisympäristöjen ja TVT opetuskäytön kehittäminen Toimenpidekorin tavoitteena on muodostaa yhteistyössä palvelualueen projektitoimiston kanssa tieto- ja viestintätekniikan menetelmiin sekä digitaalisuuteen pedagogiikassa keskittyvä sateenvarjo-hanke. Hankkeessa muodostetaan toimintamalli kehittämistoiminnan koordinoinnin ja suunnitelmallisuuden parantamiseksi sekä edistetään koulutoiminnan puolella tavoiteltaviksi nähtävien kehittämistoimenpiteiden toteutumista ja syntyvien, hyvien tuotosten käyttöönottoa ja levittämistä. Osana sateenvarjohanketta on tarkoitus muodostaa kansallinen, toistuva tieto- ja viestintätekniikkaan opetuskäytössä keskittyvä tapahtuma, joka kokoaa yhteen opetusalan toimijoita ja palvelutuottajia Oulun seudulle. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA TVT OPETUSKÄYTÖN -SATEENVARJOHANKE OPETUSTEKNOLOGIA / PROJEKTITOIMISTO Toimenpiteen sisältö ja valittavat työpaketit ovat valmistelussa. Kansallisen opetusalan tapahtuman järjestäminen ja synnyttäminen Oulun alueelle Uusia opetuksen toimintamalleja koestavat työpaketit Uusia opetusta tukevia teknologiaratkaisuja koestavat työpaketit Koulutoiminnan kehittämistoiminnan tukeminen ja määrämuotoistaminen Verkostojen luominen ja tietoisuuden kasvattaminen kehittämistoimenpiteistä JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

17 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Sähköinen asiointi ja omatoimikonseptit (1/3) Toimenpidekorin tavoitteena on koota palvelualueen sähköisen asioinnin ja omatoimipalvelukonseptien kehittämistoimenpiteet aiempaa läpinäkyvämmäksi sekä helpommin johdettavaksi ja hallittavaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi pyritään tukemaan palvelutoiminnan uudistamista ICT:n keinoin. Asiointipalvelut ovat loppukäyttäjille näkyvin osa palvelutuotannosta. Arvioimalla käynnistettäviä toimenpiteitä suhteessa organisaation valmiuksiin mm. henkilöstön kyvykkyyksien ja infrastruktuurin osalta, varmistetaan edellytykset laadukkaiden palveluiden ja keveämpien palvelumallien luomiseksi. KIRJASTON SÄHKÖISET ITSEPALVELURATKAISUT Omatoimikirjastojen konseptin, toimintamallien sekä tukevien ICT ratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen palvelutuotannossa LUKIOIDEN ETÄOPETUKSEN KEHITTÄMINEN Nykyisen elukio palvelumallin sekä tätä tukevan oppimisympäristöratkaisun laajentaminen osaksi päivälukioiden toimintamalleja TA2014 TA KIRJASTO 2014 LUKIOT TOIMINNAN ASIAKASSEURANNAN PALVELUKONSEPTI Toiminnan tunnuslukujen seurannan ja raportoinnin kehittäminen yhdistettynä asiakkaille tarjottavaan palvelukonseptiin (asiakaskirjaus palvelua käyttäen) LIIKUNTAPAIKKOJEN SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA Liikuntapalvelujen sähköisen kulunvalvonnan kehittäminen, jolla mahdollistetaan entistä laajemmin asiakkaiden omatoiminen liikuntapalveluiden hyödyntäminen ESITYS ESITYS 2015 AVOIN AVOIN HENKILÖSTÖN KOULUTUSKALENTERIN KEHITTÄMINEN (KOPA) Palvelualuetasoinen koulutuskalenteri, joka kehitetään mahdollisesti konsernivetoisesti AVOIN AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

18 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Sähköinen asiointi ja omatoimikonseptit (2/3)... VARHAISKASVATUKSEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN HARMONISOINTI Varhaiskasvatuspalveluiden sähköisten asiointipalveluiden harmonisointiin tähtäävä kehittämistoimenpide, jossa tarkastellaan mm. kodin ja päiväkodin välistä viestintää TA AVOIN ÄLYKÄS ASIAKASPALVELUAUTOMAATIO Virtuaalinen asiakaspalvelijarobotti, jolla tuetaan sähköisten palvelujen asiakastukea kehittyvään tietämyskantaan pohjautuen (koekäyttö) VARHAISKASVATUKSEN TULOSELVITYKSEN AUTOMATISOINTI Päivähoitopaikan hakemisessa tehtävän tuloselvityksen automatisointi nykyistä toimintamallia uudistamalla Verohallinnon verotustietoihin pohjautuen AVOIN AVOIN PÄIVÄHOIDON ASIAKASTIEDON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Päivähoidon palvelutuotannossa asiakkailta tiedusteltaviin asioihin liittyvien toimintamallien ja kytkeytyvien lomakkeiden kehittäminen sekä keventäminen PÄIVÄHOITO APPS -MOBIILISOVELLUS Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon kehittäminen mobiiliin palvelukanavaan mahdollista innovatiivista hankintaa hyödyntäen AVOIN AVOIN PÄIVÄHOIDON HOITOAIKAPERUSTAINEN ASIAKASLASKUTUS Palvelutuotannon ja liittyvien ICT ratkaisujen uudistaminen lain mukanaan tuoman hoitoaikaperustaisen laskutuksen mahdollistamiseksi AVOIN AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

19 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Sähköinen asiointi ja omatoimikonseptit (3/3)... SÄHKÖISET AVUSTUSHAKEMUKSET Palvelualueen avustushakemusten ja liittyvien toimintamallien kehittäminen siten, että palvelu voidaan tuottaa jatkossa sähköisin toimintamallein AVOIN SÄHKÖINEN TILANVARAUS JA ILMOITTAUTUMINEN Palvelualueen tilanvaraukseen ja ilmoittautumiseen liittyvien toimintamallien kehittäminen siten, että palvelut voidaan tuottaa jatkossa sähköisin toimintamallein ASIAKASLÄHTÖISET PALVELUKANAVAT (KOPA) Konsernivetoisesti kehitettävät ratkaisut ja toimintamallit digitaalisten palvelukanavien kehittämiseksi ESITYS AVOIN KOPA MOBIILI- JA VERKKOMAKSAMISEN KEHITTÄMINEN (KOPA) Palvelutuotannossa hyödynnettävien mobiili- ja verkkomaksamisratkaisujen sekä toimintamallien kehittäminen (KOPA-vetoinen) IDEA AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

20 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Sosiaalisen median tavoitteellinen hyödyntäminen Toimenpidekorin tavoitteena on sosiaalisen median tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen edistäminen kuntalaisten ja asiakassidosryhmien kohtaamisessa ja osallistamisessa. Keskeiseksi tehtäväksi muodostuu henkilöstön tietoisuuden ja kyvykkyyksien edistäminen sekä uudenlaista palvelutuotantoa ohjaavan etenemissuunnitelman laadinta. Tätä kautta palvelualueelle on löydettävissä kustannustehokkaita ja tavoitteellisia ratkaisuja strategian mukaiseen toimintaan myös tulevat sukupolvet tavoittaen. TAVOITTEELLINEN SOSIAALINEN MEDIA Etenemissuunnitelma ja linjaukset keskeisten asiakassidosryhmien tavoittamiseksi sosiaalisen median suunnitelmallisella huomioimisella palvelutuotannossa TAVOITTEELLINEN SOSIAALINEN MEDIA - TOIMEENPANO Etenemissuunnitelman pohjalta käynnistettävät ja muodostettavat tarkoituksenmukaiset palvelumallit ja -toiminta DIGINATIIVI -PROJEKTI KUVAUS TA2014 Valmisteilla SOME koordinaatioryhmä ICT -tiimi AVOIN PELILLISTÄMINEN PALVELUTUOTANNOSSA Alueellisen peliteollisuuden kanssa yhteistyössä laadittavat palvelukonseptit palvelutuotannon kehittämiseksi pellillistämisen keinoin AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

21 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Avoin data ja tiedon digitalisointi Toimenpidekorin tavoitteena on avoimen hallinnon edistäminen, tähän vahvasti kytkeytyen julkisen datan suunnitelmallinen avaaminen asiakassidosryhmien ja teollisuuden hyödynnettäväksi sekä digitaalisten aineistojen varaan tuotetun ja tarjottavan palvelutuotannon edistäminen ja tukeminen. Avoimen datan osalta valmistellaan konsernitasoinen kehittämistoimenpide, johon palvelualueen tietovarantojen osalta osallistutaan linjausten ja tarkoituksenmukaisuuden puitteissa. Aineistojen digitoinnin ja digitaalisten aineistojen hyödyntämisen osalta pyritään suunnitelmallisesti edistämään tarkoituksenmukaisia kehitystoimenpiteitä (huom. Digitaalisten tallenteiden periaatteet ja tiekartta). AVOIN DATA ASIAKKAILLE JA SIDOSRYHMILLE Palvelualueen toimenpiteet koko konsernin laajuisessa tavoitteessa avata julkinen data avoimesti hyödynnettäväksi muodostettavan suunnitelman mukaisesti DIGITAALINEN ASIAKASVIESTINTÄ Palvelualueen asiakasviestinnän digitalisoinnin tavoitteellinen lisääminen ja uusien digitaalisten kanavien hyödyntäminen asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa AINEISTOJEN DIGITOINTI Palvelualueen omistamien aineistojen systemaattinen digitointi ja tarjoaminen sähköisessä muodossa asiakkaille (esim. Digitoitu paikalliskokoelma) POIKKITOIMINNALLISET DIGITAALISET AINEISTOT Palvelualueen aineistojen ja aineistotietokantojen poikkitoiminnallinen hyödyntäminen ja harmonisointi (esim. kirjasto koulukirjastot) ESITYS IDEA ESITYS KOPA AVOIN AVOIN AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

22 DIGITAALINEN VAHVENTUMINEN YHTEISTYÖVERKOSTOIN Digitaalisuutta tukevien ekosysteemien ja verkostojen vahvistaminen Toimenpidekorin tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa keskeisiä verkostoja ja ekosysteemejä, jotka tukevat palvelualueen digitaalisia tavoitteita sekä mistä yhteistyöstä on mahdollista löytää synergioita palvelutuotannon digitaaliseen kehittämiseen. Keskeisenä tavoitteena on niin ikään edistää ja tukea palvelualueen toiminnan ja kehittämisen kautta myös kaupungin strategian mukaisesti alueellisen elinvoiman kehittämistä ja digitaalisen teollisuuden kehittymistä. Keinoina tähän on palvelutuotannon yhteistyön ja hankintojen lisäksi mm. erilaisen konseptitestausympäristöjen, tutkimuksen ja koulutuksen mahdollistaminen. MOODIORITE MAYORS CHALLENGE (KILPAILU) AVOIN NUORILLE SUUNNATTU VERKKOTYÖN FOORUMI JÄSEN JATKUVA AVOIN SAFER INTERNET FORUM OSALLISTUJA TOISTUVA AVOIN EUROCITIES (GREEN DIGITAL CHARTER) JÄSEN JÄSEN AVOIN NSCF THE NORDIC SCIENCE CENTER ASSOCIATION JÄSEN JÄSEN AVOIN ESCITE THE EUROPEAN NETWORK OF SCIENCE CENTRES AND MUSEUMS JÄSEN JÄSEN AVOIN <TÄYDENNETÄÄN> JÄSEN JÄSEN AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

23 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPITEET (TA2015) 1 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Kirjastopalvelujen automatisointi ja kehittäminen KOKONAIS- TILANNE TALOUSARVIO 2015 (ESITYS) INVESTOINTI KÄYTTÖTALOUS Toimintamalleja ja ympäristön muutosta tukevat ICT-valmiudet 1. K Effica Lifecare -päivitykset Perusopetuksen työsuunnitelmaprosessin järjestelmäharmonisointi Palveluverkon ICT-infrastruktuurin peruskorjaus Raksilan uimahallin sähköinen kulunvalvonta Tietojohtamisen valmiuksien kehittäminen DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Timmi Sähköisen avustushakemusprosessin käyttöönotto Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessin automaation kehittäminen Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja asiakaslaskutuksen automatisointi Palveluverkon toiminnan sähköisen tilastoinnin kehittäminen DIGITAALINEN VAHVISTUMINEN 10 0 JOHTORYHMÄN PRIORISOINNISSA TALOUSARVIOKIERROKSELLA ESITETYIKSI VALITUT TOIMENPITEET TALOUSARVIOSSA 2015

24 KIITOS! Lisätietoa: JARMO LAITINEN suunnittelupäällikkö puh Sähköpostit ovat muotoa

25 Keskustelkaa ryhmissä 1) Millaisilla prosesseilla suunnittelette verkkonuorisotyötä / digitaalisen työotteen vahvistamista? 2) Miten teillä arvioidaan verkkonuorisotyön käytäntöjä ja onnistumisia? 3) Miten vahvistatte henkilöstön osaamista verkkonuorisotyöhön liittyen? 3) Millaisia ohjeistuksia teillä on verkon ammatilliseen käyttöön? 3) Miten olette ratkaisseet tekniikkaan liittyvät kysymykset?

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma ja kehittämistoimenpiteet (2014 2017) Kaupunginhallitus 17.2.2014

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Luonnos 1 (21) KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 1 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 2 1.2

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot