ICT tiimin / Projektitoimisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ICT tiimin / Projektitoimisto"

Transkriptio

1 Sivistys ja kulttuuripalvelut ICT tiimin / Projektitoimisto Jarmo Laitinen

2 SISÄLTÖ DIGITAALINEN TYÖOTE DIGITAALISUUDEN VIITEKEHYS DIGITAALINEN AGENDA

3 Digitaalinen työote 1. Sitoutuminen ja koordinointi 2. Fyysinen ympäristö ja työvälineet 3. Virtuaalinen työympäristö

4 DIGITAALISEN AGENDAN VIITEKEHYS Sivistys- ja kulttuuripalvelut TAVOITTEELLINEN DIGITAALISUUS Digitaaliset valmiudet OSAAMINEN Digitaalisuuden EKOSYSTEEMIT ja verkostot Digitaaliset PALVELU- KONSEPTIT INFRASTRUK- TUURI digitaalisuuden mahdollistajana

5 DIGITAALISEN AGENDAN VIITEKEHYS Digitaalisen agendan viitekehys määrittää agendan jäsennyksen, hallintamallin sekä palvelualueen digitaalisen agendan roolin I. DIGITAALISEN AGENDAN II. DIGITAALISEN AGENDAN VIITEKEHYS JA TAVOITTEET III. DIGITAALISEN AGENDAN JÄSENNYS, TOIMINTA- JA HALLINTAMALLI

6 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUJEN DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPITEET Digitaalisten valmiuksien kehittäminen Digitaaliset sisällöt ja palvelut Toiminnan ja toimintamallien kehittäminen ICT:llä tukien Etätoimintamallien ja kestävän kehityksen tukeminen Digitaalinen vahvistuminen yhteistyöverkostoin Henkilöstön ja asiakkaiden digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen Infrastruktuuri digitaalisuuden mahdollistajana Oppimisympäristöjen ja TVT opetuskäytön kehittäminen Sähköinen asiointi ja omatoimikonseptit Sosiaalisen median tavoitteellinen hyödyntäminen Avoin data ja tiedon digitalisointi Digitaalisuutta tukevien ekosysteemien ja verkostojen vahvistaminen Digitaalinen agenda kokoaa yhteen palvelualueen digitaalisuutta hyödyntävät ja kehittävät toimenpiteet

7 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUJEN DIGITAALISEN AGENDAN HALLINTAMALLI KONSERNITASON OHJAUS JA VALINNAT SIKU JOHTORYHMÄ PÄÄTÖKSET JA PRIORISOINTI SIKUN TOIMENPITEISTÄ ICT- JA TIETOJOHTAMISEN OHJAUSRYHMÄ OHJAA JA LINJAA TOIMENPITEISTÄ SIKU ICT TIIMI YLLÄPITÄÄ AGENDAA JA HALLINNOI KOKONAISUUTTA TOIMENPIDEKORIEN VASTUUTAHO(T) KOORDINOI AO. OSA-ALUETTA OHJAA JA LINJAA TOIMENPITEISTÄ TYÖPAKETTIEN VASTUUTAHO(T) TOTEUTTAA JA EDISTÄÄ KO. TOIMENPIDETTÄ Johtoryhmä tekee lopullisen priorisoinnin digitaaliselta agendalta talousarvioon esitettävistä SIKUN toimenpiteistä eli toimenpidekorien työpaketeista. SIKU ICT - ja Tietojohtamisen ohjausryhmä käsittelevät digitaalisen agendan toimenpidekorien työpaketit ja tekevät johtoryhmälle esityksen priorisoinnista. Seuraavat toimenpidekorien edistymistä ja voivat tehdä työpaketteja koskevia päätöksiä ja linjauksia. Raportti ICT tiimiltä ICT tiimi ylläpitää digitaalista agendaa ja koordinoi toimenpiteitä yhteistyössä toimenpidekorien vastuutahojen kanssa. ICT tiimin tehtävänä on kehittää ja hallinnoida palvelualueen ICT kokonaisuutta johto- ja ohjausryhmien valtuutusten ja tavoitteiden mukaisesti. Voi velvoittaa toimenpiteiden vastuutahoja esim. lisätiedon tuottamiseksi. Toimenpidekorien nimetyt vastuutahot koordinoivat ko. korin työpakettien edistymistä ja tavoitteenmukaisuutta yhteistyössä ICT tiimin kanssa. Raportoi ICT tiimille. Työpakettien vastuutahot työskentelevät ko. toimenpiteen edistämiseksi osana toiminnan normaalia kehittämistä tai erillisen projektin puitteissa. Toimenpide tuodaan osaksi digitaalista agendaa ICT toiminnan läpinäkyvyyden ja tietoisuuden parantamiseksi sekä ICT kokonaisuuden hallitumman johtamisen edistämiseksi

8 DIGITAALISUUDEN TIEKARTTA Sivistys- ja kulttuuripalvelujen digitaaliselle agendalle tunnistetut ja valitut digitaalisuutta hyödyntävät ja kehittävät toimenpiteet I. DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPIDEKORIEN YLEISKATSAUS II. DIGITAALISUUDEN TIEKARTTA III. DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPIDEKORIEN SISÄLTÖ

9 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUJEN DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPIDEKORIEN YLEISKATSAUS 1 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Henkilöstön ja asiakkaiden digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen Infrastruktuuri digitaalisuuden mahdollistajana 1. K Oppimisympäristöjen ja TVT opetuskäytön kehittäminen 2 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Sähköinen asiointi ja omatoimikonseptit Sosiaalisen median tavoitteellinen hyödyntäminen Avoin data ja tiedon digitalisointi 3 DIGITAALINEN VAHVISTUMINEN YHTEISTYÖVERKOSTOIN Digitaalisuutta tukevien ekosysteemien ja verkostojen vahvistaminen KOKONAIS- TILANNE <nimi> <nimi> <nimi> <nimi> <nimi> <nimi> <nimi> JORYSPONSORI *Toimenpidekorien alaiset toimenpiteet ovat ne digitaalisuutta hyödyntävät tai kehittävät konkreettiset toimet, joilla toteutetaan palvelualueen toiminnan ja toimintamallien uudistamista ICT:llä tukien sekä kestävää kehitystä edistäen **Palvelualueen ICT toiminnan kehittämistoimenpiteet (työpaketit ja projektit) kootaan kunkin soveltuvan toimenpidekorin alaisuuteen, joissa niitä hallitaan yhteistyössä projektitoimiston kanssa. Toimenpidekokonaisuuksien edistymisestä raportoidaan määrämuotoisesti ao. omistajille sekä ohjaus- ja johtoryhmille (kts. hallintamalli)

10 1 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Langattoman verkon rakentaminen (2014) Palvelualueen kyvykkyydenhallinnan toimintamallin kehittäminen Yhdenvertaisen tieto- ja viestintätekniikan opetusvalmiudet Etätyöskentelykäytäntöjen kehittäminen (KOPA) IT palvelutuotannon asiakaslähtöinen palvelumuotoilu Tietoliikenneverkkojen kehittämistiekartta Osaamisen kehittäminen video-opastein BYOD konseptin mahdollistaminen SOME osaamisen kehittämissuunnitelma 2 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT ICT osaamiskartoitus ja suunnitelma Elämänkaarta tukevat järjestelmät Tietoturvan ja riskienhallinnan kehittäminen (KOPA) Tavoitteellinen SOME toimeenpano Tavoitteellinen Sosiaalinen media Asiakaslähtöiset palvelukanavat (KOPA) Lukioiden etäopetuksen kehittäminen Toiminnan asiakasseurannan konsepti 3 DIGITAALINEN VAHVISTUMINEN YHTEISTYÖVERKOSTOIN Pelillistäminen palvelutuotannossa Digitaalinen asiakasviestintä Sähköinen tilanvaraus ja Sähköiset ilmoittautumisen avustushakemukset kehittäminen Safer Internet Forum Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi Eurocities Opetusalan kansallinen tapahtuma Oulun seudulla

11 1 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Pakkalasalin AVlaitteet Langattoman verkon rakentaminen (2014) Palvelualueen kyvykkyydenhallinnan toimintamallin kehittäminen Yhdenvertaisen tieto- ja viestintätekniikan opetusvalmiudet Etätyöskentelykäytäntöjen kehittäminen (KOPA) Sähköinen YOkirjoitus (P1) IT palvelutuotannon asiakaslähtöinen palvelumuotoilu Johdon raportoinnin kehittäminen Tietoliikenneverkkojen kehittämistiekartta Tietomaan elokuvateatterin digitalisointi Osaamisen kehittäminen video-opastein Kastellin monitoimitalon ICT investoinnit AV-laitteistoinvestoinnit (2014) Digitaalisten tallenteiden periaatteet ja tiekartta BYOD konseptin mahdollistaminen Avoimen lähdekoodin kouluyhteisöt Avoin kirjastojärjestelmä Tilojenhallinnan ratkaisu ja toimintamalli SOME osaamisen kehittämissuunnitelma 2 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT ICT osaamiskartoitus ja suunnitelma Elämänkaarta tukevat järjestelmät Tietoturvan ja riskienhallinnan kehittäminen (KOPA) Tavoitteellinen SOME toimeenpano Oppimisympäristöjen ja TVT opetuskäytön kehittäminen Kirjaston sähköiset itsepalveluratkaisut Tavoitteellinen Sosiaalinen media Liikuntapaikkojen sähköinen kulunvalvonta VAKA easioinnin harmonisointi Päivähoidon hoitoaikaperusteinen asiakaslaskutus Asiakaslähtöiset palvelukanavat (KOPA) Mobiili- ja verkkomaksamisen kehittäminen (KOPA) Lukioiden etäopetuksen kehittäminen Avoin data asiakkaille ja sidosryhmille (KOPA) Toiminnan asiakasseurannan konsepti Henkilöstön koulutuskalenterin kehittäminen Poikkitoiminnalliset digitaaliset aineistot Älykäs asiakaspalveluautomaatio 3 DIGITAALINEN VAHVISTUMINEN YHTEISTYÖVERKOSTOIN VAKA tuloselvityksen verotietoautomaatio VAKA Mobiili Asiakaslomakkeiden ja asiakastiedon hallinnan kehittäminen Pelillistäminen palvelutuotannossa Digitaalinen asiakasviestintä Sähköinen tilanvaraus ja Sähköiset ilmoittautumisen avustushakemukset kehittäminen MOODIORITE -kilpailu Safer Internet Forum NSCF Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi Eurocities ESCITE Opetusalan kansallinen tapahtuma Oulun seudulla

12 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUJEN DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPITEET Digitaalisten valmiuksien kehittäminen Digitaaliset sisällöt ja palvelut Digitaalinen vahvistuminen yhteistyöverkostoin Toiminnan ja toimintamallien kehittäminen ICT:llä tukien Etätoimintamallien ja kestävän kehityksen tukeminen ICT OSAAMISKARTOITUS JA SUUNNITELMA SOSIAALISEN MEDIAN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN VIDEO-OPASTEIN TIETOTURVAN JA RISKIENHALLINNAN KEHITTÄMINEN PALVELUALUEEN KYVYKKYYDENHALLINNAN KEHITTÄMINEN JOHDON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN PALVELUALUEEN ICT INFRASTRUKTUURIN INVESTOINNIT 2014 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN KEHITTÄMISTIEKARTTA TILOJENHALLINNAN RATKAISU JA TOIMINTAMALLI ETÄTYÖSKENTELYKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN (KOPA) DIGITAALISTEN TALLENTEIDEN PERIAATTEET JA TIEKARTTA BYOD KONSEPTIN KEHITTÄMINEN SÄHKÖISET YLIOPPILASKIRJOITUKSET AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOULUYHTEISÖT AVOIN KIRJASTOJÄRJESTELMÄ IT-PALVELUTUOTANNON ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMUOTOILU OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA TVT OPETUSKÄYTÖN SATEENVARJO -HANKE ELÄMÄNKAARTA TUKEVAT JÄRJESTELMÄT KIRJASTON SÄHKÖISET ITSEPALVELURATKAISUT LUKIOIDEN ETÄOPETUKSEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN ASIAKASSEURANNAN PALVELUKONSEPTI LIIKUNTAPAIKKOJEN SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA HENKILÖSTÖN KOULUTUSKALENTERIN KEHITTÄMINEN (KOPA) VARHAISKASVATUKSEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN HARMONISOINTI ÄLYKÄS ASIAKASPALVELUAUTOMAATIO VARHAISKASVATUKSEN TULOSELVITYKSEN AUTOMATISOINTI PÄIVÄHOIDON ASIAKASTIEDON HALLINNAN KEHITTÄMINEN PÄIVÄHOITO APPS -MOBIILISOVELLUS PÄIVÄHOIDON HOITOAIKAPERUSTAINEN ASIAKASLASKUTUS SÄHKÖISET AVUSTUSHAKEMUKSET SÄHKÖINEN TILANVARAUS JA ILMOITTAUTUMINEN ASIAKASLÄHTÖISET PALVELUKANAVAT (KOPA) MOBIILI- JA VERKKOMAKSAMISEN KEHITTÄMINEN (KOPA) TAVOITTEELLINEN SOSIAALINEN MEDIA TAVOITTEELLINEN SOSIAALINEN MEDIA - TOIMEENPANO DIGINATIIVI -PROJEKTI PELILLISTÄMINEN PALVELUTUOTANNOSSA AVOIN DATA ASIAKKAILLE JA SIDOSRYHMILLE DIGITAALINEN ASIAKASVIESTINTÄ AINEISTOJEN DIGITOINTI POIKKITOIMINNALLISET DIGITAALISET AINEISTOT MOODIORITE MAYORS CHALLENGE (KILPAILU) NUORILLE SUUNNATTU VERKKOTYÖN FOORUMI SAFER INTERNET FORUM EUROCITIES (GREEN DIGITAL CHARTER) NSCF THE NORDIC SCIENCE CENTER ASSOCIATION ESCITE THE EUROPEAN NETWORK OF SCIENCE CENTRES AND MUSEUMS

13 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Henkilöstön ja asiakkaiden digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen Toimenpidekorin tavoitteena on edistää sekä organisaation henkilöstön kyvykkyyksiä olemassa olevan ICT:n tehokkaaksi hyödyntämiseksi että valmiuksia vastaanottaa ja omaksua uusien digitaalisten ratkaisujen tukemat toimintamallit. Parempien valmiuksien myötä tuetaan myös henkilöstön hyvinvointia alati muuttavassa, kehittyvässä toimintaympäristössä. Näkökulmana on myös etsiä keinoja, joilla tukea asiakassidosryhmien (kuntalaiset, yritykset jne.) digitaalista osaamista. Tällä edistetään palvelujen siirtymistä perinteisistä fyysisistä palvelukanavista digitaalisiin sekä luodaan valmiuksia uudenlaisten palvelukonseptien onnistuneeksi tuottamiseksi. ICT OSAAMISKARTOITUS JA SUUNNITELMA Palvelualuetasoinen ICT osaamisen standardointi (osaamisprofiilit), nykytilan kartoittaminen sekä tältä pohjalta osaamisprofiilien laadittava kehittämissuunnitelma SOSIAALISEN MEDIAN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Palvelualuetasoinen henkilöstön ja asiakasryhmien SOME osaamisen kehittämissuunnitelma ja järjestäminen 2014 AVOIN 2014 SOME koordinaatioryhmä OSAAMISEN KEHITTÄMINEN VIDEO-OPASTEIN Kattava video-opasteiden tuottaminen palvelualueen keskeisistä järjestelmätyökaluista sekä asiakkaille tarjottavista sähköisistä palveluista TIETOTURVAN JA RISKIENHALLINNAN KEHITTÄMINEN Konsernin tietoturvatyöryhmän kanssa toteutettava henkilöstön kyvykkyyksien kehittäminen tietoturvan ja suojan paremman huomioinnin osalta ESITYS VALMISTEILLA 2014 AVOIN 2014 Tietoturvatyöryhmä PALVELUALUEEN KYVYKKYYDENHALLINNAN KEHITTÄMINEN ICT kyvykkyydenhallinnan ja resurssien osalta laadittava toimintamalli ja organisointi palvelualueen ICT valmiuksien jatkuvuuden turvaamiseksi VALMISTEILLA 2014 ICT TIiimi JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

14 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Infrastruktuuri digitaalisuuden mahdollistajana (1/2) Toimenpidekorin tavoitteena on luoda suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisellä panostamisella sekä luotettava, kustannustehokas että toimintaympäristön muutoksiin ja tarpeisiin joustavasti mukautuva ICT infrastruktuuri. Tämän peruskivijalan vahvuudesta ja palvelevuudesta toiminnan tarpeisiin muodostuu keskeinen tekijä siinä, missä määrin ja kuinka onnistuneesti digitaalisuudella voidaan tukea palvelualueen toimintamallien ja palvelutuotannon uudistamista. Mikäli digitaalisuuden kivijalka eli infrastruktuuri pettää tai toimii pullonkaulana toiminnan uudistamiselle, on riskinä, ettei kivijalan varaan toteutettu palvelutuotantokaan saavuta tavoitteitaan. JOHDON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN Tietojohtamisen osakokonaisuutena toteutettavan toimintamallin, tietoarkkitehtuurin ja tietovarastointiratkaisun toteuttaminen tiedolla johtamisen perustan luomiseksi PALVELUALUEEN ICT INFRASTRUKTUURIN INVESTOINNIT 2014 Pakkalansalin AV-laitteisto, langattoman verkon investoinnit, Kastellin monitoimitalon ICT investoinnit, AV-laitteistoinvestoinnit, Yhdenvertainen TVT opetusvalmiudet TA2014 TA Tietojohtamisen Ohry 2014 SIKU ICT Tiimi TIETOLIIKENNEVERKKOJEN KEHITTÄMISTIEKARTTA Palvelualueen tietoliikenneverkkojen ja liittyvän infrastruktuurin kehittämistiekartta yhteistyössä palvelutuottajan kanssa tulevien tarpeiden varautumiseksi (ml. langaton) TILOJENHALLINNAN RATKAISU JA TOIMINTAMALLI Palvelualuetasoinen tilojenhallinnan sekä liittyvien toimintamallien kehittäminen hyödyntäen Timmi-järjestelmää ESITYS TA SIKU ICT Tiimi 2014 AVOIN ETÄTYÖSKENTELYKÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN (KOPA) Konsernivetoisesti huomioitavat toimenpiteet palvelualueen etätyöskentelykäytäntöjen sekä palvelutuotannon mahdollistavan teknologian osalta DIGITAALISTEN TALLENTEIDEN PERIAATTEET JA TIEKARTTA Palvelualueen digitaalisten aineistojen osalta laadittava periaatetason suunnitelma asian edistämiseksi sekä tämän pohjalta käynnistettävät toimenpiteet AVOIN ESITYS 2014 AVOIN AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

15 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Infrastruktuuri digitaalisuuden mahdollistajana (2/2)... BYOD KONSEPTIN KEHITTÄMINEN Valmistellaan edellytykset asiakkaiden omien päätelaitteiden hyödyntämiseksi osana palvelutuotantoa, huomioiden tietoturva ja riittävä hallinta mm. tuen osalta TA SIKU ICT Tiimi SÄHKÖISET YLIOPPILASKIRJOITUKSET Tulevan toimintamallin vaatiman infrastruktuurin kehittämistoimenpiteet sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen AVOIMEN LÄHDEKOODIN KOULUYHTEISÖT Koestettavan Opinsysin avoimen lähdekoodin palvelutuotannon arviointi ja jatkon suunnittelu ns. Linux-koulukonseptin laajennuksen ja jatkon osalta AVOIN SIKU ICT Tiimi 2015 AVOIN AVOIN KIRJASTOJÄRJESTELMÄ Uudistettavan kirjastojärjestelmän hankinta, jossa tutkitaan mahdollisuutta innovatiivisena hankintana toteutettavan, kansallisen konsortion muodostamista IT-PALVELUTUOTANNON ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMUOTOILU Suunnitellaan ja konseptoidaan yhteistyössä keskeisten IT-palvelutuottajien kanssa toiminnan tarpeisiin vastaavia, helposti hyödynnettäviä palvelukonsepteja AVOIN KIRJASTO ICT TIiimi ELÄMÄNKAARTA TUKEVAT JÄRJESTELMÄT Palvelualueen järjestelmäkartan arviointi ja strategisia tavoitteita tukevan järjestelmäkentän kehittäminen ESITYS AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

16 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Oppimisympäristöjen ja TVT opetuskäytön kehittäminen Toimenpidekorin tavoitteena on muodostaa yhteistyössä palvelualueen projektitoimiston kanssa tieto- ja viestintätekniikan menetelmiin sekä digitaalisuuteen pedagogiikassa keskittyvä sateenvarjo-hanke. Hankkeessa muodostetaan toimintamalli kehittämistoiminnan koordinoinnin ja suunnitelmallisuuden parantamiseksi sekä edistetään koulutoiminnan puolella tavoiteltaviksi nähtävien kehittämistoimenpiteiden toteutumista ja syntyvien, hyvien tuotosten käyttöönottoa ja levittämistä. Osana sateenvarjohanketta on tarkoitus muodostaa kansallinen, toistuva tieto- ja viestintätekniikkaan opetuskäytössä keskittyvä tapahtuma, joka kokoaa yhteen opetusalan toimijoita ja palvelutuottajia Oulun seudulle. OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA TVT OPETUSKÄYTÖN -SATEENVARJOHANKE OPETUSTEKNOLOGIA / PROJEKTITOIMISTO Toimenpiteen sisältö ja valittavat työpaketit ovat valmistelussa. Kansallisen opetusalan tapahtuman järjestäminen ja synnyttäminen Oulun alueelle Uusia opetuksen toimintamalleja koestavat työpaketit Uusia opetusta tukevia teknologiaratkaisuja koestavat työpaketit Koulutoiminnan kehittämistoiminnan tukeminen ja määrämuotoistaminen Verkostojen luominen ja tietoisuuden kasvattaminen kehittämistoimenpiteistä JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

17 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Sähköinen asiointi ja omatoimikonseptit (1/3) Toimenpidekorin tavoitteena on koota palvelualueen sähköisen asioinnin ja omatoimipalvelukonseptien kehittämistoimenpiteet aiempaa läpinäkyvämmäksi sekä helpommin johdettavaksi ja hallittavaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi pyritään tukemaan palvelutoiminnan uudistamista ICT:n keinoin. Asiointipalvelut ovat loppukäyttäjille näkyvin osa palvelutuotannosta. Arvioimalla käynnistettäviä toimenpiteitä suhteessa organisaation valmiuksiin mm. henkilöstön kyvykkyyksien ja infrastruktuurin osalta, varmistetaan edellytykset laadukkaiden palveluiden ja keveämpien palvelumallien luomiseksi. KIRJASTON SÄHKÖISET ITSEPALVELURATKAISUT Omatoimikirjastojen konseptin, toimintamallien sekä tukevien ICT ratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen palvelutuotannossa LUKIOIDEN ETÄOPETUKSEN KEHITTÄMINEN Nykyisen elukio palvelumallin sekä tätä tukevan oppimisympäristöratkaisun laajentaminen osaksi päivälukioiden toimintamalleja TA2014 TA KIRJASTO 2014 LUKIOT TOIMINNAN ASIAKASSEURANNAN PALVELUKONSEPTI Toiminnan tunnuslukujen seurannan ja raportoinnin kehittäminen yhdistettynä asiakkaille tarjottavaan palvelukonseptiin (asiakaskirjaus palvelua käyttäen) LIIKUNTAPAIKKOJEN SÄHKÖINEN KULUNVALVONTA Liikuntapalvelujen sähköisen kulunvalvonnan kehittäminen, jolla mahdollistetaan entistä laajemmin asiakkaiden omatoiminen liikuntapalveluiden hyödyntäminen ESITYS ESITYS 2015 AVOIN AVOIN HENKILÖSTÖN KOULUTUSKALENTERIN KEHITTÄMINEN (KOPA) Palvelualuetasoinen koulutuskalenteri, joka kehitetään mahdollisesti konsernivetoisesti AVOIN AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

18 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Sähköinen asiointi ja omatoimikonseptit (2/3)... VARHAISKASVATUKSEN SÄHKÖISEN ASIOINNIN HARMONISOINTI Varhaiskasvatuspalveluiden sähköisten asiointipalveluiden harmonisointiin tähtäävä kehittämistoimenpide, jossa tarkastellaan mm. kodin ja päiväkodin välistä viestintää TA AVOIN ÄLYKÄS ASIAKASPALVELUAUTOMAATIO Virtuaalinen asiakaspalvelijarobotti, jolla tuetaan sähköisten palvelujen asiakastukea kehittyvään tietämyskantaan pohjautuen (koekäyttö) VARHAISKASVATUKSEN TULOSELVITYKSEN AUTOMATISOINTI Päivähoitopaikan hakemisessa tehtävän tuloselvityksen automatisointi nykyistä toimintamallia uudistamalla Verohallinnon verotustietoihin pohjautuen AVOIN AVOIN PÄIVÄHOIDON ASIAKASTIEDON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Päivähoidon palvelutuotannossa asiakkailta tiedusteltaviin asioihin liittyvien toimintamallien ja kytkeytyvien lomakkeiden kehittäminen sekä keventäminen PÄIVÄHOITO APPS -MOBIILISOVELLUS Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon kehittäminen mobiiliin palvelukanavaan mahdollista innovatiivista hankintaa hyödyntäen AVOIN AVOIN PÄIVÄHOIDON HOITOAIKAPERUSTAINEN ASIAKASLASKUTUS Palvelutuotannon ja liittyvien ICT ratkaisujen uudistaminen lain mukanaan tuoman hoitoaikaperustaisen laskutuksen mahdollistamiseksi AVOIN AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

19 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Sähköinen asiointi ja omatoimikonseptit (3/3)... SÄHKÖISET AVUSTUSHAKEMUKSET Palvelualueen avustushakemusten ja liittyvien toimintamallien kehittäminen siten, että palvelu voidaan tuottaa jatkossa sähköisin toimintamallein AVOIN SÄHKÖINEN TILANVARAUS JA ILMOITTAUTUMINEN Palvelualueen tilanvaraukseen ja ilmoittautumiseen liittyvien toimintamallien kehittäminen siten, että palvelut voidaan tuottaa jatkossa sähköisin toimintamallein ASIAKASLÄHTÖISET PALVELUKANAVAT (KOPA) Konsernivetoisesti kehitettävät ratkaisut ja toimintamallit digitaalisten palvelukanavien kehittämiseksi ESITYS AVOIN KOPA MOBIILI- JA VERKKOMAKSAMISEN KEHITTÄMINEN (KOPA) Palvelutuotannossa hyödynnettävien mobiili- ja verkkomaksamisratkaisujen sekä toimintamallien kehittäminen (KOPA-vetoinen) IDEA AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

20 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Sosiaalisen median tavoitteellinen hyödyntäminen Toimenpidekorin tavoitteena on sosiaalisen median tarkoituksenmukaisen hyödyntämisen edistäminen kuntalaisten ja asiakassidosryhmien kohtaamisessa ja osallistamisessa. Keskeiseksi tehtäväksi muodostuu henkilöstön tietoisuuden ja kyvykkyyksien edistäminen sekä uudenlaista palvelutuotantoa ohjaavan etenemissuunnitelman laadinta. Tätä kautta palvelualueelle on löydettävissä kustannustehokkaita ja tavoitteellisia ratkaisuja strategian mukaiseen toimintaan myös tulevat sukupolvet tavoittaen. TAVOITTEELLINEN SOSIAALINEN MEDIA Etenemissuunnitelma ja linjaukset keskeisten asiakassidosryhmien tavoittamiseksi sosiaalisen median suunnitelmallisella huomioimisella palvelutuotannossa TAVOITTEELLINEN SOSIAALINEN MEDIA - TOIMEENPANO Etenemissuunnitelman pohjalta käynnistettävät ja muodostettavat tarkoituksenmukaiset palvelumallit ja -toiminta DIGINATIIVI -PROJEKTI KUVAUS TA2014 Valmisteilla SOME koordinaatioryhmä ICT -tiimi AVOIN PELILLISTÄMINEN PALVELUTUOTANNOSSA Alueellisen peliteollisuuden kanssa yhteistyössä laadittavat palvelukonseptit palvelutuotannon kehittämiseksi pellillistämisen keinoin AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

21 DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Avoin data ja tiedon digitalisointi Toimenpidekorin tavoitteena on avoimen hallinnon edistäminen, tähän vahvasti kytkeytyen julkisen datan suunnitelmallinen avaaminen asiakassidosryhmien ja teollisuuden hyödynnettäväksi sekä digitaalisten aineistojen varaan tuotetun ja tarjottavan palvelutuotannon edistäminen ja tukeminen. Avoimen datan osalta valmistellaan konsernitasoinen kehittämistoimenpide, johon palvelualueen tietovarantojen osalta osallistutaan linjausten ja tarkoituksenmukaisuuden puitteissa. Aineistojen digitoinnin ja digitaalisten aineistojen hyödyntämisen osalta pyritään suunnitelmallisesti edistämään tarkoituksenmukaisia kehitystoimenpiteitä (huom. Digitaalisten tallenteiden periaatteet ja tiekartta). AVOIN DATA ASIAKKAILLE JA SIDOSRYHMILLE Palvelualueen toimenpiteet koko konsernin laajuisessa tavoitteessa avata julkinen data avoimesti hyödynnettäväksi muodostettavan suunnitelman mukaisesti DIGITAALINEN ASIAKASVIESTINTÄ Palvelualueen asiakasviestinnän digitalisoinnin tavoitteellinen lisääminen ja uusien digitaalisten kanavien hyödyntäminen asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa AINEISTOJEN DIGITOINTI Palvelualueen omistamien aineistojen systemaattinen digitointi ja tarjoaminen sähköisessä muodossa asiakkaille (esim. Digitoitu paikalliskokoelma) POIKKITOIMINNALLISET DIGITAALISET AINEISTOT Palvelualueen aineistojen ja aineistotietokantojen poikkitoiminnallinen hyödyntäminen ja harmonisointi (esim. kirjasto koulukirjastot) ESITYS IDEA ESITYS KOPA AVOIN AVOIN AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

22 DIGITAALINEN VAHVENTUMINEN YHTEISTYÖVERKOSTOIN Digitaalisuutta tukevien ekosysteemien ja verkostojen vahvistaminen Toimenpidekorin tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa keskeisiä verkostoja ja ekosysteemejä, jotka tukevat palvelualueen digitaalisia tavoitteita sekä mistä yhteistyöstä on mahdollista löytää synergioita palvelutuotannon digitaaliseen kehittämiseen. Keskeisenä tavoitteena on niin ikään edistää ja tukea palvelualueen toiminnan ja kehittämisen kautta myös kaupungin strategian mukaisesti alueellisen elinvoiman kehittämistä ja digitaalisen teollisuuden kehittymistä. Keinoina tähän on palvelutuotannon yhteistyön ja hankintojen lisäksi mm. erilaisen konseptitestausympäristöjen, tutkimuksen ja koulutuksen mahdollistaminen. MOODIORITE MAYORS CHALLENGE (KILPAILU) AVOIN NUORILLE SUUNNATTU VERKKOTYÖN FOORUMI JÄSEN JATKUVA AVOIN SAFER INTERNET FORUM OSALLISTUJA TOISTUVA AVOIN EUROCITIES (GREEN DIGITAL CHARTER) JÄSEN JÄSEN AVOIN NSCF THE NORDIC SCIENCE CENTER ASSOCIATION JÄSEN JÄSEN AVOIN ESCITE THE EUROPEAN NETWORK OF SCIENCE CENTRES AND MUSEUMS JÄSEN JÄSEN AVOIN <TÄYDENNETÄÄN> JÄSEN JÄSEN AVOIN JORYSPONSORI: <N.N.> VASTUUHENKILÖT: <N.N.>

23 SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUT DIGITAALISEN AGENDAN TOIMENPITEET (TA2015) 1 DIGITAALISTEN VALMIUKSIEN KEHITTÄMINEN Kirjastopalvelujen automatisointi ja kehittäminen KOKONAIS- TILANNE TALOUSARVIO 2015 (ESITYS) INVESTOINTI KÄYTTÖTALOUS Toimintamalleja ja ympäristön muutosta tukevat ICT-valmiudet 1. K Effica Lifecare -päivitykset Perusopetuksen työsuunnitelmaprosessin järjestelmäharmonisointi Palveluverkon ICT-infrastruktuurin peruskorjaus Raksilan uimahallin sähköinen kulunvalvonta Tietojohtamisen valmiuksien kehittäminen DIGITAALISET SISÄLLÖT JA PALVELUT Timmi Sähköisen avustushakemusprosessin käyttöönotto Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessin automaation kehittäminen Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja asiakaslaskutuksen automatisointi Palveluverkon toiminnan sähköisen tilastoinnin kehittäminen DIGITAALINEN VAHVISTUMINEN 10 0 JOHTORYHMÄN PRIORISOINNISSA TALOUSARVIOKIERROKSELLA ESITETYIKSI VALITUT TOIMENPITEET TALOUSARVIOSSA 2015

24 KIITOS! Lisätietoa: JARMO LAITINEN suunnittelupäällikkö puh Sähköpostit ovat muotoa

25 Keskustelkaa ryhmissä 1) Millaisilla prosesseilla suunnittelette verkkonuorisotyötä / digitaalisen työotteen vahvistamista? 2) Miten teillä arvioidaan verkkonuorisotyön käytäntöjä ja onnistumisia? 3) Miten vahvistatte henkilöstön osaamista verkkonuorisotyöhön liittyen? 3) Millaisia ohjeistuksia teillä on verkon ammatilliseen käyttöön? 3) Miten olette ratkaisseet tekniikkaan liittyvät kysymykset?

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24

Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan palveluverkolliset toimenpiteet LIITE L24 Digitaalisen agendan päämäärä: Oulu on (vuonna 2020 Euroopan) älykkäimmin ja vastuullisimmin digitalisaation mahdollisuuksia toiminnassaan

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Yammer ketterästi käyttöön. Työ 2.0 Lupa tehdä fiksummin

Yammer ketterästi käyttöön. Työ 2.0 Lupa tehdä fiksummin Yammer ketterästi käyttöön Työ 2.0 Lupa tehdä fiksummin 10.5.2016 Mikä ATOMI-hanke on? Hankkeiden hanke, joka kokoaa kaikki AVIen asiakaslähtöisen toiminnan kehittämistoimenpiteet, hankkeet ja projektit

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen

Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Digitaalisen nuorisotyön strateginen kehittäminen Kanuuna-seminaari, 9.11.2016 Heikki Lauha Vuonna 2015 toteutettu viiden maan tutkimusprojekti (Suomi, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Tanska ja Itävalta) Määrällistä

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 6.7.2015 Versio: 0.9 viitearkkitehtuurin yhteenveto 24.4.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? tilaisuus, EK 28.9.

Avauspuheenvuoro. Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? tilaisuus, EK 28.9. Avauspuheenvuoro Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, Digi-hankkeilla asiakaslähtöiseen ja hallittuun kokonaisuuteen? tilaisuus, EK 28.9.2016 Miten Suomi sijoittuu kansainvälisissä vertailuissa? Päivitetty

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.9.2013 Kansallinen tilanne Taloudellinen tilanne synkkä Nokia-klusterin vaikeudet Uutta kasvua saatava PK-sektorilta,

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI 8.2.2017 Kansalliset digitaaliset toimintamallit Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, TEM Kansalliset digitaaliset toimintamallit

Lisätiedot

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa 1 Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa Elina Välikangas Kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto 29.4.2010 EFQM VIITEKEHYS (Euroopan laatupalkintomalli)

Lisätiedot

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki

Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015. näköalojen kaupunki Yhteinen Tampere Uudistusten vuosi 2015 näköalojen kaupunki Pormestari Anna-Kaisa Ikosen esitys vuoden 2015 talousarvioksi Tampereen kaupunkistrategia 2025 27.10.2014 Tampere 2015 talousarvion lähtökohdat

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen

VnP: Palvelut ja tiedot käytössä. Luonnos v O-P Rissanen VnP: Palvelut ja tiedot käytössä Luonnos v 0.45 10.9.2013 O-P Rissanen Periaatepäätöksen tavoitteet Yhdistää tehdyt esitykset ja päätökset yhdeksi kokonaisuudeksi sekä kuvata ja tarvittaessa linjata niitä

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö 1 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmat Hallitus linjasi politiikkariihessään 24.2.2009, että 20 suurinta kuntaa laatii palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat.

Lisätiedot

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita

Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita Digitoinnin työpaja 3a/4 Äänitteiden digitoinnin perusteita 15.1.2010 Toni Suutari www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden sähköisten aineistojen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri viitearkkitehtuuri Yhteenveto 10.11.2015 Versio: 1.99 viitearkkitehtuurin yhteenveto 10.11.2015 2 (9) 1. Kansallisen palveluväylän tavoitteet Kansallisen palveluväylän käyttöönotto perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Tampereen palvelumalli vuoteen Koillisen palvelualueen palvelumalli

Tampereen palvelumalli vuoteen Koillisen palvelualueen palvelumalli Tampereen palvelumalli vuoteen 2025 Koillisen palvelualueen palvelumalli Mistä tulevaisuuden palvelumallissa on kyse? Tavoitteena on kuvata, miten palvelujen järjestämisessä otetaan käyttöön uusia asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa

Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten Tampere on muuttunut ja muuttumassa Miten toimintaympäristö haastaa toimintamallin uudistuksen? Tampere 2017 -seminaari 23.3.2015 Matias Ansaharju Strategiasuunnittelija Yhteinen Tampere kaupunkistrategia:

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016

Kouluverkkoselvitys. Tammi-maaliskuu 2016 Kouluverkkoselvitys Tammi-maaliskuu 2016 Kaupunginvaltuuston toimeksianto talousarviopäätöksen yhteydessä (7.12.2015) Sivistys- ja kulttuuripalveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin.

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi

Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi Kokeiluilla yli esteiden Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi AUTA-hankkeen seminaari 8.2.2017 Sami Kivivasara, projektiryhmän PJ AUTA-hanke - Mitä sillä tavoitellaan? - Mihin se liittyy?

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee

Varma olo omasta voinnista ja terveydestä, tietää minne hakeutua ja mitä tehdä jos ongelmia ilmenee DIGILOIKKA-YÖRUKKASN HDOUS DIGILOIKKA-RYHMÄN YÖOHJLMAKSI 29.1.2016 yörukkanen on kokoontunut 4 kertaa. yöskentelyyn ovat osallistuneet: Kari Nuuttila (kokoonkutsuja), Paula Luoma, Maria-Liisa Nurmi ja

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond

Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena. To infinity & beyond Avoin tieto kirjastojen, arkistojen ja museoiden mahdollisuutena To infinity & beyond Kirjastoverkkopäivät Minna Karvonen 24.10.2013 Hallitusohjelman kirjauksia kirjastojen kehittäminen vastaamaan tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Digitaalinen Helsinki -ohjelman tilannekatsaus Tietotekniikkajaostolle

Digitaalinen Helsinki -ohjelman tilannekatsaus Tietotekniikkajaostolle Digitaalinen Helsinki -ohjelman tilannekatsaus Tietotekniikkajaostolle 4.4.2016 Ohjelmapäällikkö Ville Meloni Helsingin kaupunki Digitaalinen Helsinki -ohjelma Ohjelman tavoitteena on parantaa sähköisten

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Yhdessä ja/vai erikseen ICT:n eri osa-alueilla

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Oppilaan ohjauksen hankkeen koordinaattoritapaaminen 19.8.2009 Opetusneuvos Irmeli Halinen Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen

Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen Digitalisoidaan julkiset palvelut - Vastauksia digihaasteeseen 26.4.2016 Työryhmän kautta menneitä hankkeita Tulorekisteri (VM/Vero) Tulotietojen reaaliaikainen kerääminen Luvat ja valvonta (TEM) Asiakaslähtöinen

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Pori 8.12.2010 Nina Hyvönen Agenda Kansallinen yhteisluettelo- tavoiteltavat hyödyt Lindasta liikkeelle Jatkosuunnitelmat Muuta huomioitavaa

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio,

Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Toimintatapojen uudistamisen kärkihankkeet: digitalisaatio, normit ja kokeilut 1.9.2015 STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

Lisätiedot

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI

Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI Tuloksellisuutta tekemässä Tietopolitiikka, ICT ja TORI JulkICT-toiminto, strateginen ohjaus Neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas VATU 29.5.2013 Tuloksellisuutta tekemässä Tehokkaat

Lisätiedot