Teemana Turvallisuus. Kouluttajat verkostoituivat suurhankkeita varten sivu 4. Turvallisia jarrutuksia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemana 2014. Turvallisuus. Kouluttajat verkostoituivat suurhankkeita varten sivu 4. Turvallisia jarrutuksia"

Transkriptio

1 Centria tria Teemana 2014 Turvallisuus Kouluttajat verkostoituivat suurhankkeita varten sivu 4 3 Green Care uutta hyvinvointipalveluissa 7 Jätebiomassat tulevaisuuden energiantuotannossa Äly tuli koneisiin ja laitteisiin Turvallisia jarrutuksia Tutkittu tieto tukee kehittämistä

2 Meille niin tärkeä oma opinahjo! Yrittäjien ja oman ammattikorkeakoulun yhteistyö on ollut jo vuosia erinomaisen tiivistä. Yhteistyö perustuu aina ihmisten väliseen kemiaan, ja onneksemme voimme todeta että yhteistyön tekeminen on ollut helppoa ja tuloksekasta. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät on lausunut useita kertoja oman ammattikorkeakoulunsa puolesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöön että alueelle. Edelliset linjaukset ovat Keski-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen selkeitä päätöksiä. Vakituinen toimilupa Centria-ammattikorkeakoululle oli voitto ja on erityisesti elinkeinoelämän kannalta tärkeä koko alueelle. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ja sen koulutus- ja tulevaisuusvaliokunnan selkeä linjaus on ollut, että Centria- ammattikorkeakou- lu on alueen keskeisin ja merkittävin koulutusorganisaatio, joka palvelee elinkeinoelämää tuottaen ammattitaitoisia työntekijöitä alueelle. Näin ollen Centria-ammattikorkeakoulun aluepoliittinen asema on alueelle ja varsinkin yritys- ja elinkeinoelämälle merkittävä. Tarvitsemme uusia innovaatioita ja muutoshalukkuutta, niin että alue ja kunnat kehittyvät tuottamaan uusia palveluita, jolloin tapahtuu tarvitsemaamme positiivista kehittymistä. Lisäksi Centria-ammattikorkeakoulussa toteutettava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tuottaa alueen yrityksille uusia ja tarpeellisia työkaluja. Meillä on oltava yhteinen selkeä strategia Centria-ammattikorkeakoulun osalta. Tulemme toimimaan niin, että oma Centria-ammattikorkeakoulu kehittyy sekä Kokkolassa että Ylivieskassa. Mervi Järkkälä, toimitusjohtaja Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Palveluita ja ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin Centria-ammattikorkeakoulussa astuu voimaan vuoden 2015 alussa organisaatiomuutos, jonka seurauksena tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta (TKI) tulee Centriassa oma tulosvastuullinen alueensa. Turvallisuus tulee olemaan läpileikkaavana teemana kaikessa tekemisessämme. Muutoksen yhteydessä yhtenäistämme toimintatapojamme sekä hankkeiden että palvelutoiminnan osalta. Samalla kehitämme Centrian koulutusja asiantuntijapalveluiden myyntiä. Olemme valmistautuneet tulevaan esimerkiksi käymällä läpi osaamistarjotintamme ja selkeyttämällä asiakkaille suunnattavia tuotepaketteja. Keskeisenä lähtökohtana uudistuksille on viedä Centrian toimintaa entistäkin asiakaslähtöisempään suuntaan. Tuotteistamisen terävöittäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on tulevaisuudessa selkeät tuotepaketit, joiden avulla pystymme hakemaan ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Haluamme tulla asiakkaiden luokse lisäksi isommilla kokonaisuuksilla, jolloin asiakas voi tutustua yhdellä kertaa Centrian laajaan palvelutarjontaan. Tärkeintä on löytää asiakkaalle ratkaisu joko valmiista palvelukonseptista tai luomalla sitä varten esimerkiksi uusi tutkimus- ja kehittämisprojekti. Turvallisuus läpileikkaavana teemana Työelämälähtöisyyden lisäksi Centria profiloituu jatkossa turvallisuusajattelun edistäjänä. Turvallisuus tulee olemaan läpileikkaavana teemana kaikessa tekemisessämme, jotta ihmiset tiedostavat turvallisuuden merkityksen heidän arjessaan. Yksi konkreettinen esimerkki liittyy teolliseen internetiin. Tietoturvan merkitys korostuu, kun digitalisoituminen ja ohjelmistokehitys mahdollistavat teollisten prosessien viemisen verkkoon. Sidosryhmille tekemissämme kyselyissä meiltä on haluttu, että kertoisimme vieläkin laajemmin kaikesta siitä, mitä toimintamme pitää sisällään. Olemme vastanneet myös tähän toiveeseen, josta tämä julkaisu sekä Centria Opentapahtuma ovat esimerkkejä. Samoin kotisivuihin tehty panostus sekä uutena viestintämuotona uutiskirje tuovat Centrian toimintaa lähelle alueen ihmisiä ja yrityksiä. Lasse Jansson & Vesa Martinkauppi, tutkimus- ja kehitysjohtajat 2

3 Green Care tuo uutta hyvinvointipalveluihin Green Care jakaantuu eläin- ja luontoavusteisiin menetelmiin. (kuva: Tekes / Eeva Anindi) Green Care edistää ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvällä toiminnalla. Norjassa ja Ruotsissa Green Care on jo vakiintunut osa maiden hyvinvointipalveluita, ja Suomessakin menetelmästä on saatu hyviä kokemuksia. Centriaammattikorkeakoulun Grön omsorg i Österbotten-hanke on jakanut tietoa Green Care-toiminnasta ruotsinkielisellä Pohjanmaalla kymmenen kunnan alueella. - Nyt tarvitaan tulisieluisia ihmisiä päättäjienkin keskuuteen viemään Green Care-asiaa eteenpäin. Tarve menetelmän hyödyntämiselle kasvaa koko ajan ja Suomesta löytyy näyttöä sen positiivisista psyykkisistä, fyysisistä ja sosiaalisista vaikutuksista. Alueellamme on myös ihmisiä, joita kiinnostaa Green Care-yrittäjyys, korostaa projektikoordinaattori Lena Kalliokoski Centriasta. Kun ihminen on tasapainossa itsensä kanssa, tasapainoisuus ja hyvä olo heijastuvat positiivisesti ihmisten käyttäytymiseen. Green Care on myös turvallisuutta Green Care jakaantuu eläin- ja luontoavusteisiin menetelmiin sekä viherympäristön ja maatilojen kuntouttavaan käyttöön. Suomessa on tällä hetkellä käytössä muun muassa ratsastusterapiaa ja sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Aspegrenin puutarha Pietarsaaressa on esimerkki ympäristöstä, jota hyödynnetään esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien kuntouttavassa työtoiminnassa. Kalliokoski uskoo, että sitä mukaa kun Suomeen saadaan Green Caretoimintaa pilotoitua, Green Care laajenee yhdeksi varteenotettavaksi palvelukokonaisuudeksi. Centria onkin hakemassa osatoteuttajana rahoitusta Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n ylimaakunnalliseen jatkohankkeeseen, johon sisältyy muun muassa Green Care-toiminnan pilotointia. - Green Care-toimintaan liittyy turvallisuusnäkökulmakin. Kun ihminen on tasapainossa itsensä kanssa, tasapainoisuus ja hyvä olo heijastuvat positiivisesti ihmisten käyttäytymiseen. Esimerkiksi koirien ja hevosten on todettu auttavan nuoria käsittelemään omia tunteitaan, mikä edesauttaa nuorten oloa, Kalliokoski kertoo. JU 3

4 Kouluttajat verkottuivat suurhankkeita varten Pohjois-Suomessa on vireillä mielenkiintoisia suurhankkeita Fennovoiman Hanhikivi 1-hankkeesta Laguna- ja kaivoshankkeisiin. Toteutuessaan niihin liittyy mittavia koulutustarpeita. Näitä tilanteita varten syntyi Centrian vetovastuulla toimiva koulutusverkosto, johon kuuluu alueen korkeakouluja, ammattiopistoja sekä täydennyskouluttajia. Yhteensä 17 koulutusorganisaatiota Kokkola-Kajaani-Rovaniemiakselilla. - Centria oli asiassa aloitteellinen ja verkosto lähti kehittymään hyvässä yhteishengessä pian sen jälkeen, kun Fennovoima valitsi Pyhäjoen ydinvoi- Virve Antinoja toimii suurhankkeita varten perustetun koulutusverkoston koordinaattorina. (kuva: Janne Heikkilä) Yrityksille on enemmän hyötyä useita koulutustasoja edustavasta verkostosta. 4 malansa sijoituspaikaksi. Verkoston koordinaattorin rooliin Centria pääsi ammattikorkeakoulutasoisen sähkö- ja energiatekniikan koulutustarjontansa sekä kansainvälisen yhteistyönsä ansiosta, kertoo koulutusverkoston koordinaattorina toimiva Virve Antinoja. Valmennuksessa ollut jo lähes 200 opettajaa Antinojan mukaan alusta saakka oli selvää, että esimerkiksi Fennovoimalle on enemmän lisäarvoa useita koulutustasoja edustavasta yhteistyöverkostosta kuin yksittäisistä kontakteista kouluttajatahoihin. - Fennovoima ei myöskään tavoitellut erillistä ydinvoimakoulutusta vaan yhtiö toivoi, että nykyisiin koulutuksiin lisätään perustietämystä ydinvoimasta. Sen takia koulutusverkosto asetti tavoitteeksi ydinvoima-alan mukanaan tuoman tekniikan alan koulutustarpeiden kuvaamisen ja koulutusmateriaalien sekä niitä tunnetuksi tekevän koulutustarjottimen luomisen, Antinoja jatkaa. Fennovoima osallistuu koulutusverkostoon asiantuntijana ja kouluttajana. Verkoston puitteissa on järjestetty kolme kaksipäiväistä valmennusjaksoa, joihin osallistui tekniikan alan opettajia verkoston organisaatioista. Lokakuussa valmennukseen oli osallistunut jo lähes 200 opettajaa. Verkoston aktiivisuuden tuloksena syntyi lisäksi Ydinosaajat-hanke, jonka rahoitus on parhaillaan käsittelyvaiheessa. Tarkoituksena on pilotoida Hanhikivi 1-hankkeen avulla koulutusorganisaatioiden yhteistyömalli ja monistaa se palvelemaan myös muita pohjoisen suurhankkeita. JU

5 - Mittatarkka 3D-skannaus luo mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen monille toimialoille tuotannollisista yrityksistä hyvinvointialan toimijoihin sekä palvelusektorille, Asta Aikkila-Vatanen sanoo. (kuva: Jorma Uusitalo) MILLINTARKKAA MITTATIETOA TAIDEATELJEESEEN JA KUNTOSALILLE Centrian 3D-bodyskanneri on jo näyttänyt kyntensä esimerkiksi vaatesuunnittelussa. Skannerin tuottamasta millintarkasta mittatiedosta on iloa ja hyötyä monessa muussakin, kuten taiteen tekemisessä tai kuntosaliharjoittelun apuna. Parhaassa tapauksessa 3D-skannaus antaa yrityksille mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa täysin uniikeilla ja kilpailijoista poikkeavilla lisäarvopalveluilla. - Valmentajat ja personal trainerit, painonhallinnasta innostuneet, aktiiviset salilla kävijät ja kehoaan kiinteyttävät saavat bodyskannauksesta tietoa, joka motivoi heitä omassa tekemisessään, projektipäällikkö Asta Aikkila-Vatanen luettelee esimerkkejä. Skanneria voisi hyödyntää vaikkapa proteesien ja tukivaatteiden valmistuksessa. Ainoaan kilpailijaansa, mittanauhaan verrattuna, bodyskanneri tarjoaa paljon etuja: mittatarkkuuden lisäksi menetelmä on nopea ja kuvallinen HTML-tiedosto mahdollistaa mittatulosten tarkastelun selaimella. Numeeriset mittatiedostot on helppo tallentaa ja omasta kehosta skannattua 3D-mallia pystyy tarkastelemaan näytöllä halutuista kulmista. Uusi ulottuvuus taiteen tekemiseen Aikkila-Vatanen ei peittele innostustaan kertoessaan palautteesta, jota myös nuoret suomalaiset ja kansainväliset taiteilijat ovat antaneet bodyskannerista Centrian ja Kuvataideakatemian yhteistyön perusteella. - Esittelimme taiteen tekijöille skanne5 rin mahdollisuuksia viikon kestäneessä workshopissa. Nuoret suorastaan pomppivat innosta nähdessään oman kehonsa tai taiteen tekemisessä käyttämiensä esineiden siirtyvän kolmiulotteisena tietokoneen näytölle. - Taitelijoiden itsensä lisäksi skannasin mitä erilaisimpia asioita puista ja niiden juurista polkupyöriin ja ritarihahmoihin. On erittäin mielenkiintoista nähdä, miten he hyödyntävät aineistoa piirtämisessä, maalaamisessa, kuvanveistossa, videotaiteessa tai esimerkiksi pelihahmojen luomisessa, Aikkila-Vatanen sanoo. Hänen mukaansa myös terveys- ja hyvinvointialat voisivat hyötyä bodyskannerin mittatarkkuudesta muun muassa proteesien ja tukivaatteiden valmistuksessa. JU

6 KIELITAITO KEHITTYY PELAAMALLA Vieraan kielen opiskelu pelaamalla edistää pelaajien keskinäistä vuorovaikutusta. (kuva: Jorma Uusitalo) Maahanmuuttajien kotoutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan kielitaidolla on keskeinen merkitys. Onnistunut kotoutuminen puolestaan lisää turvallisuutta niin yksilötasolla kuin yhteiskunnassa. Centria toimii päätoteuttajana Spelcafé Svenska-projektissa, joka on mainio esimerkki siitä, miten maahanmuuttajat voivat oppia kieltä seurapelien avulla. Vilkas puheensorina ja naurun remahdukset meneillään olevan pelituokion lomassa kertovat, että kielen opiskelu pelaamalla kehittää myös sosiaalista vuorovaikutusta. - Ihmiset keskustelevat pelatessaan ja meillä on paikalla lisäksi eläkeläisiä juttelemassa ruotsiksi maahanmuuttajien kanssa. Näin ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan ja koska eläkeläisten puheessa voi olla murretta tai suomenkielistä aksenttia, maahanmuuttajat tottuvat nimenomaan paikallisesti puhuttavaan kieleen, kertoo projektipäällikkö Mathias Nylund. Ilman kielitaitoa ei voi pelata tai voittaa Peleistä on olemassa erilaisia versioita ja teemojen vaihtuessa opitaan uudenlaista sanastoa. Joka kategoriassa on sata sanaa, eikä valinnoissa ole vältelty vaikeitakaan sanoja. Mukaan on valittu Seurapelejä voisi käyttää muidenkin kielten ja kenties myös muiden aineiden opiskelussa. sanoja, joita maahanmuuttajat arjessa todellisuudessa tarvitsevat. Menetelmän teho perustuu pelaamisen syvimpään olemukseen. - Kilpaileminen sytyttää ja vaikka kyse on leikin varjolla tapahtuvasta oppimisesta, useimmat haluavat nimenomaan voittaa. Näissä peleissä voittaminen edellyttää kielitaitoa ja sanojen ymmärtämistä. Se lisää 6 automaattisesti motivaatiota uuden oppimiseen, Nylund sanoo. Hänen mukaansa jo edellinen projekti osoitti, että pelaamalla tapahtuvaan kielenopiskeluun kannattaa panostaa. Nyt käytössä on aikaisemmalta pohjalta kehitetty jalostuneempi versio. - Pelaaminen tuo vaihtelua perinteiseen opiskeluun. Meidän kokemusten perusteella tämä on hyvin tehokas menetelmä, ja sitä voidaan luonnollisesti hyödyntää minkä tahansa kielen opiskelussa ja muidenkin kuin maahanmuuttajien kohdalla. Itse asiassa seurapelien avulla voidaan mielestäni opiskella muitakin aineita kuin kieliä. Spelcafé Svenska-projektissa sivutoteuttajina toimivat Kruunupyyn kansanopisto, Uudenkaarlepyyn kansanopisto ja Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto. JU

7 Biopolttoaineet ovat keino lisätä uusiutuvan energian osuutta liikenteessä. Lehtorina Centriassa työskentelevä Jana Holm uskoo, että energiantuotannon tulevaisuus on erityisesti jätebiomassoissa. Hän on omassa väitöstutkimuksessaan kehittänyt uusia menetelmiä sellutehtaan sivutuotteiden, erityisesti kuitulietteen hyödyntämiseksi. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti energiantuotannossa täytyy suosia sellaisia biomassoja, jotka eivät kilpaile ruoantuotannon kanssa samoista raaka-aineista. Sen takia erityisesti teollisuuden sivutuotteena syntyvät jätebiomassat kiinnostavat tutkijoita. Etanolin lisäksi myös butanoli keskiössä - Kuituliete on hyvin selluloosarikasta ainetta eikä siinä ole ligniiniä, mikä tekee siitä helposti työstettävän. Maailmalla kuitulietettä ei ole juurikaan tutkittu eikä etenkään niin, että liuottimena käytettäisiin ionisia nesteitä, Holm kertoo. Jätebiomassat tärkeä osa tulevaisuuden energiantuotantoa Ympäristöä säästävä vähähiilinen yhteiskunta on globaalisti yksi suurista tulevaisuuden haasteista. Vähähiilinen kestävä kehitys edellyttää uusia innovaatioita, joilla edistetään uusiutuvan energian käyttöä. Uusiutuvan energian käytölle on Suomessa asetettu kovat kasvutavoitteet. Vuoteen 2020 mennessä uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta pitäisi olla 38 prosenttia. Tällä halutaan hillitä ilmastonmuutosta sekä reagoida tilanteeseen, jossa fossiiliset öljyvarannot supistuvat energian tarpeen samanaikaisesti kasvaessa. Hänen väitöstyönsä tulokset osoittivat kuitulietteen sisältävän paljon selluloosaa ja hemiselluloosaa, joten kuitulietettä voitaisiin hyödyntää entistä tehokkaammin. Uudet katalyyttiset liuottimet mahdollistivat lisäksi kuitulietteen liuottamisen ja hajottamisen alhaisessa lämpötilassa. Erityisen mielenkiintoinen tulos oli Holmin mukaan se, että menetelmä toimi märälläkin biomassaraakaaineella. - Myös jätebiomassan tutkiminen vaatii vielä runsaasti työtä, varsinkin kun halutaan kehittää uusia lopputuotteita. Asiat eivät tapahdu hetkessä. Etanolista puhutaan paljon tulevaisuuden liikennepolttoaineena, mutta Holm korostaa etanolin lisäksi butanolin mahdollisuuksia. - Minä haaveilen butanolista, joka ei esimerkiksi aiheuta korroosiota samalla tavalla kuin etanoli. On olemassa butanolia tuottavia bakteereita, ja siinä on tutkimuksella mielenkiintoinen työsarka, jotta sokeriliuoksesta päästään bakteerien avulla lopputuotteeseen eli polttoaineeseen. Oli se sitten etanolia tai butanolia. JU - Tutkijoilla on edessään pitkä ja mielenkiintoinen työsarka, kun esimerkiksi jätemassoista kehitetään uusia biopolttoaineita, Jana Holm sanoo. (kuva: Jorma Uusitalo) 7

8 Äly tuli koneisiin ja laitteisiin Teollinen internet synnyttää uutta liiketoimintaa. 8

9 Perinteisen kopiokoneen sijasta toimistoon hankitaan nykyään sensoreilla varustettu monitoimilaite. Sensorit lähettävät laitteen huollosta ja ylläpidosta vastaavalle tiedon siitä, milloin väriaineet ovat loppumassa tai jokin osa kulunut niin paljon, että se on syytä vaihtaa. Ennakoinnin ansiosta laitteen toimintavarmuus paranee merkittävästi. Suomalaisen konepajayhtiön Suomen yksikössä seurataan satelliitin välityksellä yhtiön toimittamien moottoreiden ja voimaloiden toimintaa eri puolilla maailmaa. Etävalvontakeskus ilmoittaa asiakkaalle, jos laitteiden toiminnassa ilmenee jotain poikkeavaa. Etäluettavat sähkömittarit puolestaan loivat markkinat uudenlaisille palveluyhtiöille, jotka hyödyntävät sähkönkäytöstä vaivattomasti saatavaa dataa. Uuden teknologian ja palvelun ansiosta yksittäinen kotitalous voi seurata sähkönkulutustaan reaaliajassa. Kaikessa edellä kuvatussa on kyse teollisesta internetistä. Siinä yhdistyvät älykkäät laitteet, analytiikka ja ihmisten tekemä työ teollisissa ja palveluun liittyvissä prosesseissa. Centrian tutkimusyliopettaja Sakari Pieskä korostaa, että viime kädessä teollisen internetin tekevät ihmiset analysoimalla ja hyödyntämällä koneiden ja laitteiden välittämää tietoa. van muun muassa aidosti globaalien alihankintamarkkinoiden syntymisen. Sakari Pieskä ja kehittämispäällikkö Marjo Heikkilä muistuttavat, että Centrialla on erinomaiset edellytykset toimia yritysten kumppanina pilotoinnissa ja bisness-lähtöisten liiketoimintamallien kehittämisessä. - Centrian vahvuuksia ovat poikkitieteellisyys sekä monialaisuus, ja juuri siitä teollisessa internetissä on kyse. Meiltä löytyy korkeaa osaamista niin sensoriverkkoteknologiasta, tuotantoautomaatiosta kuin ohjelmisto-osaamisesta. Centrialla on lisäksi valmiina monipuolinen laiteympäristö, joka sekin on iso etu yrityksille. - Viime kädessä teollisen internetin tekevät ihmiset analysoimalla ja hyödyntämällä koneiden ja laitteiden välittämää tietoa. - Teollinen internet lähtee liiketoimintalähtöisestä ajattelutavasta. Siitä, millaista uutta liiketoimintaa asiakas voi kehittää, kun käytössä on teknologia ja laitteet, jotka kommunikoivat keskenään, Pieskä sanoo. Teollisella internetillä on sanottu olevan valtava vaikutus tuottavuuteen. Esimerkiksi yhdysvaltalainen monialayritys General Electric on arvioinut, että mikäli teollinen internet otetaan käyttöön suunnitellussa laajuudessa, se nostaa tuottavuutta prosentilla koko maailman mittakaavassa. Centria palvelee monialaisesti Suomalaisille pk-yrityksille teollisen internetin on arvioitu mahdollista- Kansainvälisistä yhteistyöverkostoista voimaa Tiedonsiirto kuuluu olennaisena osana teolliseen internetiin ja siinä Centria on kansainvälisestikin merkittävä toimija. - Tietoverkoilta vaaditaan nopeutta. Välttämättä emme edes näe vielä kaikkia teollisen internetin mahdollisuuk- Kehittämispäällikkö Marjo Heikkilän kädessään pitämä sensoriverkkomoduuli kerää tietoa alhaalla tuotantotilassa olevasta teollisuusrobotista sekä työstökoneesta ja lähettää tiedon langattomasti eteenpäin. (kuva: Jorma Uusitalo) 99 - Centrian poikkitieteellisyys ja monialaisuus antavat hyvän lähtökohdan yritysyhteistyölle, sanoo tutkimusyliopettaja Sakari Pieskä. (kuva: Jorma Uusitalo) sia, joita tiedonsiirron kapasiteetin kasvaminen ja viiveiden lyheneminen tuovat tullessaan. Luonnollisesti myös tietoturva liittyy kiinteästi tiedonsiirron kehittämiseen, Heikkilä kertoo. Laajan yhteistyöverkostonsa ansiosta Centria pystyy auttamaan yrityksiä löytämään uusia ja oikeita kumppaneita hyödyntämään teollista internetiä. Pilotoinnissa kokeiluja ryhdytään tekemään nopeasti mutta niitä myös päätetään pikaisesti, ellei suunta osoittaudu oikeaksi. Tämä pitää yritysten riskit pieninä. - Jo kokeilut sinänsä voivat tuottaa arvokasta tietoa ja kokemusta, vaikka ne eivät johtaisikaan sen pidemmälle. Meillä on myös lähdössä liikkeelle mielenkiintoisia projekteja, joten yrityksillä on monta hyvää syytä ottaa meihin yhteyttä, Sakari Pieskä sanoo. JU

10 Tutkimusta arktisissa olosuhteissa Centria tutkii Muoniossa viime huhtikuussa avaamallaan arktisella tutkimusasemalla sähköisten ajoneuvojen ja latausjärjestelmien sekä niihin liittyvien palveluiden ja komponenttien toimivuutta haastavissa ja vaikeissa olosuhteissa. Tutkimusasema kuuluu osana laajempaan Arktinen Tutkimuskeskus-kokonaisuuteen. Tutkimusaseman avaaminen liittyy tämän vuoden alussa käynnistyneeseen Electric Vehicles Goes Arctic!-hankkeeseen (EVGA), joka on tällä hetkellä suurin Centria-ammattikorkeakoulun käynnissä olevista hankkeista. - Odotukset ovat korkealla. Olemme rakentaneet laajan yhteistyöverkoston, jolle Muonio tarjoaa hyvän testausympäristön ja näyteikkunan osaamisestamme aidoissa arktisissa oloissa ympärivuotisesti, projektipäällikkö ja EVGA-konsortion koordinaattori Sakari Nokela sanoo. Turvallista tiedonsiirtoa Centrialla on sekä opetuksessa että TKI-toiminnassaan laaja kokemus langattoman sensoritekniikan ja olosuhdeosaamisen sekä niihin liittyvien kehittämishankkeiden osaajana. - Meillä on tutkittu ja kehitetty esimerkiksi lähes reaaliaikaista mittausjärjestelmää sähköisille ajoneuvoille. Ensi talvi pitää sisällään kenttä- ja käytettävyystestejä kun testaamme ja jatkokehitämme järjestelmän prototyyppiä. Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta tulee olemaan tiedonsiirto tietoturvatasoltaan huippunykyaikaisella 4G/LTE-verkolla, Nokela jatkaa. EVGA-konsortioon kuuluvat Centrian yhteistyötahot edustavat muun muassa ICT:n, kaupan ja ajoneuvotestauksen toimialoja. Konsortiokumppanit tuovat kehittämiseen vahvaa olosuhde-, testaus- ja teknologiaosaamista sekä kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Mukana ovat muun muassa Ylivieskan Teknologiakylä YTEK Oy, Northern Engineering Oy Muoniosta, Kemppi Oy Lahdesta, Brand Factory Oy Espoosta, Satavision Oy ja Osuuskauppa Arina sekä Pörhön autoliike Oulusta. EVGA-hanke on osa Tekesin EVE - Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät-ohjelmaa. JU Lokakuussa 2014 Centria suoritti ajoneuvoyhdistelmien sovitusmittauksia Norjassa. (kuva: Centria-ammattikorkeakoulu) 10

11 Turvallisia jarrutuksia - Centria tekee Trafille vuosittain jopa sata jarrudynamometrien mittausta, kertoo kehitysinsinööri Pentti Eteläaho. (kuva: Jorma Uusitalo) Centria ja liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ovat tehneet yhteistyötä raskaan ajoneuvokaluston jarrutestauksiin liittyen jo vuodesta Centria suorittaa Trafille vuosittain jopa sata mittausta, joilla varmistetaan katsastusasemien ja jarrukorjaamoiden käyttämien jarrudynamometrien luotettavuus. Sen lisäksi Centria tekee Trafille jarrudynamometrien ohjelmistojen hyväksyntätarkastuksia. Kehitysinsinööri Pentti Eteläaho kertoo, että raskaan ajoneuvokaluston jarruihin ja niiden testauksiin liittyviä asioita Centriassa on tutkittu 1990-luvun alkupuolelta saakka. Yhteistyö Ajoneuvohallintokeskuksen eli nykyisen Trafin kanssa on jatkunut vuodesta 1992, jolloin aloitettiin perävaunuyhdistelmien sovitusmittauksiin liittyvät tiehidastuvuusmittaukset. Mittauksia myös Ruotsissa ja Norjassa - Centria käyttää jarrudynamometrien mittauksissa mittausvaunua. Sen teknologia on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja olemme alan ainoa toimija sekä Suomessa että Pohjoismaissa. Nykyisen vaunun kehitystyö aloitettiin 1999 ja sillä on suoritettu yli 400 mittausta. Vuositasolla mittausten määrä on ollut koko ajan kasvussa, Eteläaho sanoo. 11 Mittausvaunua on tilattu myös Ruotsiin ja keväällä 2013 Centria mittasi Norjassa peräti 80 jarrudynamometriä kolmessa viikossa. - Norja-yhteistyö jatkuu ajoneuvoyhdistelmien sovitusmittauksilla. Tarkoituksena on mitata tämän syksyn aikana 50 ajoneuvoyhdistelmää. Eteläahon mukaan menetelmää on aikomus kehittää niin, että mittaakseli voitaisiin siirtää kuorma-auton rakenteeseen. Tällöin ei enää tarvittaisi nykyisenlaista vedettävä mittausperävaunua. Mahdollista on, että mittauksiin voitaisiin yhdistää lisäksi erilaisia tieliikenteeseen liittyviä älykkäitä palveluita. JU

12 ERILAISUUDESTA VOIMAVARA Centrian esittävän taiteen koulutusohjelman neljännen vuosikurssin opiskelijat ja afrikkalaiset vaihto-opiskelijat työstämässä esitystä Kokkolassa järjestettävälle LOISTAVAA-kulttuuriviikolle. (kuva: Jorma Uusitalo) Erilaisuus on voimavara ja rikkaus, joka pitää saada paljon nykyistä voimakkaammin mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen kehittämiseen. Tämä perusajatus on keskeisesti läsnä Centria-vetoisessa Meeting point Kokkola-hankkeessa, joka kehittää erityisryhmille suunnattuja kulttuuri- ja taidetoiminnan muotoja. Sen lisäksi hankkeessa edistetään Kokkolanseudun kulttuuritoimijoiden yhteistyötä sekä kansainvälistymistä. - Tässä yhteydessä erityisryhminä ovat maahanmuuttajat ja kehitysvammaiset, mutta kaikki ryhmät ovat omalla tavallaan erityisryhmiä, koska ne koos- tuvat yksilöistä, sanoo projektipäällikkö Hilkka Hyttinen. Esittävän taiteen koulutusohjelman opiskelijat saavat hankkeessa rautaisen ammattitaidon erilaisten ryhmien vetämiseen, mikä edistää myös turvallisuutta. Erityisryhmissä korostuvat henkisen ja fyysisen turvallisuuden näkökulmat sekä vetäjän ammattitaito kohdata yllättävät tilanteet. - Erityisryhmien lisäksi hankkeessa painottuu työelämälähtöisyys. Tavoitteena on, että opiskelijoilla olisi matalampi kynnys työllistyä valmistumisensa jälkeen, Hyttinen kertoo. Voimavarat näkyviksi Hyttinen pitää tärkeänä, että hankkeen avulla suurelle yleisölle tuodaan näkyväksi niitä voimavaroja, joita erityisryhmät voivat muille tarjota Samalla lisäämme esimerkiksi maahanmuuttajien ymmärrystä heidän omasta arvostaan ja siitä, että heistä jokainen voi tuoda panoksensa suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Kokkolan kaupunginteatteri, Keski-Pohjanmaan opisto, ammattiteatteriryhmä Norjasta sekä erityisryhmiin erikoistunut ruotsalaispedagogi Magnus Jonsson. Maaliskuussa 2015 Kokkolassa järjestetään seminaari, jossa aiheena on erityisryhmille suunnattu taide- ja kulttuuritoiminta. Tampereelta seminaarin saapuu vieraaksi kehitysvammaisteatteri La Strada, joka esittää kaupunginteatterissa Anu Panulan ohjaaman ja Jorma Panulan sovittaman Painu pois Jack-iskelmäkavalkadin. JU

13 Tutkittu tieto tukee kehittämistä Tutkittu tieto auttaa yrityksiä ja julkisia organisaatioita monessa tilanteessa. Pietarsaaren kaupunki teetätti strategiatyönsä tueksi Centrialla laajan kuntakyselyn asukkailleen. Kun laivaliikenteen kehittämistä koskevaan päätöksentekoon haluttiin tutkittua tietoa, Centria selvitti, millainen kysyntä Kokkolassa ja Skellefteåssa on matkustajalaivaliikenteelle. Centria oli asialla silloinkin, kun Pännäisten rautatieaseman matkustajamääristä tarvittiin tarkkaa tietoa. - Markkinatutkimus toimii pohjana päätöksenteolle. Me voimme olla asiakkaan kumppanina esimerkiksi silloin, kun yrityksellä on tarve selvittää vaikkapa sitä, millaisia asioita markkinat ja asiakkaat haluavat. Markkinatutkimuksista on hyötyä niin strategiatyössä, markkinoinnissa kuin muussa liiketoiminnan kehittämisessä, kertoo tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jennie Elfving Centriasta. Hänen mukaansa markkinatutkimuksista saatavan tiedon luotettavuus ja analysointi edellyttävät asiantuntijuutta jo tutkimuksia suunniteltaessa. - Kysymykset räätälöidään aina asiakkaan lähtökohdista. Joskus kysymyksiä on ensin hyvä testata pienemmällä ryhmällä. Vastausten perusteella asiakas saa meiltä raportin, joka sisältää analyysin ja suositukset, Elfving kertoo. Centria tekee markkinatutkimuksia hyvin erilaisiin tarpeisiin alkaen muutaman kymmenen vastaajan tutkimuksista aina Pietarsaaren kaupungille tehdyn kuntakyselyn kaltaisiin laajoihin kokonaisuuksiin, johon Pietarsaaren tapauksessa vastauksia kertyi lähes JU Johanna Kangas Reetta Leppälä (toim.) Irja Leppisaari, Maija Maunula & Tarja Mäkitalo A Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Jennie Elfvingin esittelemään Pietarsaaren kuntakyselyyn kertyi lähes vastausta. (kuva: Jorma Uusitalo) C B HARJOITTELUN eohjaus SOSIAALINEN MEDIA korkeakoulun ja työelämän rajapinnoilla - Nuorisotyön liikkuva pallo? NÄYTÖLTÄ AUTOTALLIIN - Moderni tekniikka osana autokauppaa Centrialla on kolme julkaisusarjaa: A-sarjassa julkaistaan tutkimuksia, B-sarjassa ajankohtaista tietoa ja selvityksiä ja C-sarjassa kehittämishankkeiden raportteja, selvityksiä jne. Suurin osa julkaisuista on luettavissa sähköisesti osoitteessa 13

14 Akkulaboratorio ahkerassa käytössä Centrian tiloissa reilut kaksi vuotta sitten käyttöön otetun akkukemikaalien tutkimuslaboratorion käyttöaste on ollut korkea. Laboratorion erikoisuutena on litiumioniakkujen valmistusprosessissa välttämätön kuivatila. Uusimmat investoinnit parantavat entisestään tutkimusedellytyksiä kansainvälisesti ainutlaatuisessa laboratoriossa. Rahikka kehuu, että Kokkolassa on erinomainen ympäristö kansainvälisesti merkittävälle akkukemikaalien tutkimukselle. Akkulaboratorio sijaitsee ammattikorkeakoulun tiloissa, mutta Kokkolan vahvuudet ovat nimenomaan Centrian, yliopistokeskuksen ja yrityselämän yhteistyössä. - Yliopistokeskuksen rooli on aivan keskeinen. Yritysten kiinnostus tutkimustyötä kohtaan on selkeästi lisääntynyt tutkimustyön edetessä. Myös kansainvälinen yhteistyö on tiivistä yliopistokeskuksen kontaktien ja verkostojen ansiosta. - Viime keväänä laboratorio täydentyi korkealämpötilauunilla. Sitä tarvitaan kemikaalien käsittelyn alkuvaiheessa kemikaalin rakennetta muutettaessa lämmittämällä. Uunin hankkiminen parantaa merkittävästi laboratorion toimintaa, koska nyt voimme tehdä laboratoriossa koko ketjun kemikaalin valmistuksesta valmiisiin akkuihin ja niiden testaukseen. Tätä ennen lämpökäsittely piti tehdä oman laboratorion ulkopuolella, kertoo kemiantekniikan lehtori Laura Rahikka. Testauskapasiteettiakin on lisätty. - Testausympäristön laajentamista tarvittiin, koska laboratoriolla on paljon käyttöä. Testauskanavia lisäämällä voimme testata yhdellä kertaa enemmän valmiita kennoja. Vahvuutena hyvä yhteistyö Rahikka työskentelee Centrian projektipäällikkönä litiumin jatkojalostusta selvittävässä projektissa, jonka päätoteuttaja on Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Litium- ja kobolttipohjaisten akkukemikaalien tutkimusta hän kuvaa haastavaksi ja erittäin mielenkiintoiseksi. - Tässä on lähes rajattomasti mahdollisuuksia jo sen puitteissa, mitä kemia tarjoaa. Oma lukunsa on, mitä energiantuotannolle merkitsee esimerkiksi se, että jonain päivänä meillä käytetään akkuja, joihin saadaan varastoitua tehokkaasti uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköenergiaa. Vuosien aikana litiumin kulutus akkuteollisuudessa kasvoi keskimäärin 19 prosenttia vuodessa. Tutkijat tekevät töitä löytääkseen kemikaaleja, joiden tuloksena akut kestävät pitempään ja ovat ominaisuuksiltaan muutenkin entistä parempia. - Läpimurto tutkimuksessa voisi olla uusi kemikaaliyhdistelmä, jonka ansiosta akkujen kesto pitenee huomattavasti. Visioita on paljon, mutta läpimurto edellyttää vielä paljon tutkimustyötä. Akkulaboratorion hyötyihin Rahikka lukee lisäksi sen, että Centrian toiminta-alueella tietämys ja osaaminen akkukemikaaleista ovat kasvaneet selvästi sinä aikana, kun akkulaboratorio on ollut toiminnassa. - Tulevaisuutta ajatellen yksi olennainen asia on se, että perustutkimuksella on käytössään riittävästi resursseja. JU Akkulaboratoriossa tehtävä tutkimus on lisännyt Centrian toimialueella tietämystä ja osaamista akkukemikaaleista. (kuvat: Jorma Uusitalo) 14

15 - Centrian koulutuspalveluiden järjestämät koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yritysten kulloiseenkin tarpeeseen, kertoo koulutuspäällikkö Paula Oja. (kuva: Jorma Uusitalo) KOULUTUS AUTTAA ETEENPÄIN TYÖELÄMÄN MURROKSESSA Työelämä käy läpi suurta murrosta teollisen tuotannon siirtyessä halvempiin maihin ja monien perinteisten työpaikkojen hävitessä kokonaan. Samalla syntyy täysin uudenlaista työtä varsinkin digitalisoitumisen seurauksena. - Nyt jos koskaan kannattaa kouluttaa ja kouluttautua. Yrityksille työntekijöiden kouluttaminen on tärkeää, jotta yritykset pysyvät mukana työelämän muutoksessa ja jotta ne säilyttävät kilpailukykynsä. Yksilötasolla kouluttautuminen vahvistaa työntekijän ammattitaitoa ja sitä kautta parantaa hänen asemaansa työmarkkinoilla, missä kilpailu työpaikoista on kova, sanoo koulutuspäällikkö Paula Oja. Myös ikääntyminen ja pyrkimys työurien pidentämiseen tuovat suomalaiseen työelämään omat haasteensa. - Koulutuspalveluina tarjoamme täydennyskoulutusta, räätälöityjä koulutuksia, Averkon verkkoopintoja, avoimen AMK:n opintoja sekä seminaareja ja ajankohtaistilaisuuksia. - Samalla tulee uutta teknologiaa ja esimerkiksi uusia ohjelmistoja, jotka on voitava ottaa haltuun. Koulutus auttaa työntekijöitä selviämään kasvavista vaatimuksista ja samalla yritys voi varmistua toimintansa laadusta huolehtimalla henkilöstönsä osaamisesta, Oja jatkaa. Täsmäkoulutusta yritysten tarpeisiin Centria on opittu tuntemaan alueellaan laadukkaista koulutuksista, jotka Centria suunnittelee ja toteuttaa yritysten kulloiseenkin tarpeeseen. Kokonaisuuden täydentävät ammattitaitoinen henkilökunta ja koulutuksille rakennetut toimivat puitteet Kaikille avoin täydennyskoulutus käsittää muun muassa kieliopintoja, tietotekniikkaa, markkinointia ja taloushallintoa. Myynnin ja markkinoinnin koulutukset antavat lisäpotkua yritysten liiketoimintaan, ja myyntiosaamiselle on aina kysyntää, Oja toteaa. Yleisten kurssien lisäksi Centrian koulutuspalvelut järjestää täsmäkoulutusta yrityksille vaikkapa Lean-toimintaan ja tietotekniikan ohjelmistoihin. Myös sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutukselle on riittänyt kysyntää. Centria voi olla lisäksi apuna suunnittelemassa ja hakemassa rahoituksia laajoihin koulutushankkeisiin, minkä lisäksi Centrian koulutustarjontaan kuuluvat avoimen ammattikorkeakoulun opinnot, polkuopinnot sekä työvoimakoulutukset. JU

16 - kaikki palvelut yhdestä paikasta >> Tuotannon ja prosessien kehittäminen CE-merkintäpalvelu Centria Lean Chemplant kemian koetehdas CT - langattomat ja mobiilit sovellukset Pintakäsittelyaineiden linjakoeajot Pintakäsittelyprosessin mittaus Puutavarakuivaamoiden toimintakykymittaus Pinottavuuden testaaminen Tiedonhallintajärjestelmien kehittäminen Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelu >> Tuotteistuspalvelut 3D-tulostuspalvelu 3D-mittauspalvelu 3D-lasermittauspalvelu 3D-bodyscan EMC-testaus Markkinatutkimuspalvelut Mittauksen langattomat ratkaisut ja elektroniikan suunnittelu Ovi- ja ikkunatestaus >> Ota yhteyttä, palvelemme mielellämme! >> Koulutus-, projektija tapahtumapalvelut Tutkimus- ja kehitysjohtaja Lasse Jansson, Tutkimus- ja kehitysjohtaja Vesa Martinkauppi, Kehitysprojektin valmistelupalvelut Messu- ja tapahtumapalvelut Koulutuspalvelut Opiskele sinäkin! Päivätoteutukset Insinööri (AMK) / Bachelor of Engineering: prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka tieto- ja viestintätekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka tuotantotalous Information Technology Environmental Chemistry & Technology Industrial Management Tradenomi (AMK) / Bachelor of Business Administration: liiketalous Business Management Sairaanhoitaja (AMK) Bachelor of Health Care: Nursing Sosionomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Yhteisöpedagogi (AMK) Monimuotototeutukset Tradenomi (AMK) / Bachelor of Business Administration: liiketalous International Business Yhteisöpedagogi (AMK) Ylemmät amk-tutkinnot Insinööri (ylempi AMK): teknologiaosaamisen johtaminen Tradenomi (ylempi AMK): liiketoimintaosaaminen Sairaanhoitaja / terveydenhoitaja / sosionomi (ylempi AMK): sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Haku vieraskielisiin koulutuksiin Haku suomenkielisiin päivä- ja monimuotototeutuksiin sekä ylempiin AMK-tutkintoihin Lisätiedot koulutuksista: Lisätiedot hakemisesta: Hakijapalvelut puh , 16 - Opiskelijoiden erilaiset kokemukset ja lähtökohdat toivat luennoille mielenkiintoisia keskusteluja, kertoo insinööri (ylempi AMK) ja Boliden Kokkolan henkilöstöpäällikkö Matti Muuraiskangas. (kuva: Roni Lamberg) CentriaOpen on kerran vuodessa ilmestyvä Centria-ammattikorkeakoulun julkaisu. Julkaisija Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Talonpojankatu 2A, Kokkola, Päätoimittaja Paula Erkkilä Toimituskunta Lasse Jansson, Vesa Martinkauppi, Tiina Högnabba, Paula Erkkilä Toimittaja Jorma Uusitalo Ulkoasu Paula Erkkilä Paino Forsberg 10/2014 Painos 2000 kpl Kannen kuva Janne Heikkilä ISSN (Painettu) ISSN (Verkkojulkaisu) Centrian TKI-palvelut

CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE. Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja. WAMS-seminaari 8.10.2013

CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE. Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja. WAMS-seminaari 8.10.2013 CENTRIAN PALVELUT YRITYKSILLE Vesa Martinkauppi Tutkimus- ja kehitysjohtaja WAMS-seminaari 8.10.2013 Toiminta-alue Opetustoiminta Tutkimus- ja Kehitystoiminta Ammattikorkeakoulututkinnot Ylemmät AMK-tutkinnot

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Tervetuloa Kareliaan!

Tervetuloa Kareliaan! Tervetuloa Kareliaan! 25 vuotta amk-koulutusta, tki-toimintaa, kansainvälisyyttä! High Tech Business Café tilaisuus MIM-metalliruiskuvalun mahdollisuudet teollisuudelle 21.3.2017 Toimialajohtaja Ulla Asikainen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin. Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT

Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin. Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT Liiketoimintaa ICT-osaamisesta vahvuuksilla eteenpäin Jussi Paakkari, teknologiajohtaja, VTT, R&D, ICT 2 Tietoliikenneosaamisen hyödyntäminen ja ylläpito Internetin lisääntyvä käyttö, palveluiden digitalisoituminen

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

TTY Pori. Tieteen ja tutkimuksen kohtaamispaikka

TTY Pori. Tieteen ja tutkimuksen kohtaamispaikka TTY Pori Tieteen ja tutkimuksen kohtaamispaikka Hyödyntääkö teidän Yrityksenne dataa? 2 Data-analytiikan osaamiskeskittymä Osaamiskeskittymä edistää data-analytiikan hyödyntämistä Satakunnassa. Toteutamme

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu elintarvikealan kehittäjänä Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun ammattikorkeakoulu elintarvikealan kehittäjänä Pohjois-Pohjanmaalla Oamk lyhyesti Yli 8000 opiskelijaa 600 opettajaa ja muuta henkilökuntaa Tehtävänä koulutus ja tki-toiminta sekä aluekehittäminen Alat: o Tekniikka o Sosiaali- ja terveysala o Liiketalous o Kulttuuri o

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöala

Rakennus- ja kiinteistöala Rakennus- ja kiinteistöala Olli Jalonen 1 Rakennus- ja kiinteistöala osana Mertopoliaa KULTTUURI JA LUOVA ALA 14 % LIIKETOIMINTA OSAAMINEN 9 % TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGI A 19 % TERVEYS- JA HOITOALA 16

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa! 1. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Laaja versio sisältää valintaperusteet

Laaja versio sisältää valintaperusteet KEVÄT 2013 Kotka ja Kouvola Vieraskielinen koulutus 7.1. 12.2.2013 Nuorten koulutus 4.3. 3.4.2013 Aikuiskoulutus 4.3. 3.4.2013 YAMK-tutkinnot 4.3. 3.4.2013 Laaja versio sisältää valintaperusteet Hei vaan,

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset

Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset Oppilaitos yritysyhteistyön onnistumisen edellytykset 10 käytännön ohjetta Matti Väänänen Yrityslähtöinen TKI toiminnan malli Opettajat Opiskelijat Harjoittelijat Opettajat Asiakaslähtöiset projektitt

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Projektipäivät 2015 Onko projektijohtaminen oma professionsa? Kyllä! Turun AMK:n toimintaympäristö

Lisätiedot

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi, uusi ammatti tai myöhempi tutkintoopiskelu

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016

Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 Hakijatilastot Korkeakoulujen yhteishaku kevät 216 Hakijat ja paikan vastaanottaneet Artenomi (AMK), muotoilu, päivätoteutus 44 47 75 179 198 Bachelor of Business Administration, International Business,

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Metsätalouden koulutuksen muutostarpeet

Metsätalouden koulutuksen muutostarpeet Metsätalouden koulutuksen muutostarpeet Ihminen ja metsä seminaari Säätytalo 1.10.2012 Osaaminen Laaja-alainen osaaminen Monialainen osaaminen Huippuosaaminen Erikoisosaaminen Onko realistista saavuttaa

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Kyselyn tulokset koko aineisto Vastaajamäärä 705 5.5.2011 1 Kysymys 1 5.5.2011 2 1. Oletteko aiemmin toimineet suurhankkeissa/kansainvälisissä hankkeissa?

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017)

Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017) Ammattikorkeakoulujen valintakoepäivät (syksy 2017) Tälle sivulle kerätään kaikki ammattikorkeakoulujen yhtshaussa olevat valintakoepäivät. Erillishakujen ja yliopistojen valintakoepäivät löydät: ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli. Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012

Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli. Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012 Insinöörikoulutuksen Foorumi 2012 Vaasan malli Toimialajohtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulu 4.-5.10.2012 Historiaa Vaasan teknillisestä koulutuksesta Tekniska realskolan i Vasa 1849 Ammattikorkeakoulukokeilulupa

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajat valmentaen vahvoiksi - hanke 2014-2015. Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssä oppimisen uudistamisen toimenpidekokonaisuus

Työpaikkakouluttajat valmentaen vahvoiksi - hanke 2014-2015. Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssä oppimisen uudistamisen toimenpidekokonaisuus Työpaikkakouluttajat valmentaen vahvoiksi - hanke 2014-2015 Nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssä oppimisen uudistamisen toimenpidekokonaisuus Päätavoitteet Työpaikkakouluttajan osaaminen Roolin sisäistäminen

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 30.9.2015 Mistä massit? Horisontti 2020 - rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 30.9.2015 Mistä massit? Horisontti 2020 - rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 30.9.2015 Mistä massit? Horisontti 2020 - rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 30.9.2015 Tekesin ohjelman lisäarvopalvelu Teemana

Lisätiedot

TAKUULLA RAKENTEISIIN!

TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAVOITE 1. VOIMALA-yhteistyömalli, toiminta rakenteisiin 2. Vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 # Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #1916549 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla

Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla Mahdollisten Green Care - toimijoiden lähtökohdat ja kiinnostus toimialan kehittämiseen Etelä- Pohjanmaalla MMM Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Green Care-toiminnasta terveyttä, hyvinvointia

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Metropolia pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattu

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Energiatoimiala 12.11.2013

Energiatoimiala 12.11.2013 Energiatoimiala 12.11.2013 Space Systems Finland Oy Vastuussa Energiatoimialasta hankkeessa Fokus: turvallisuuskriittiset järjestelmät eri toimialoilla kuten energia, ydinvoima, lääketieteelliset laitteet

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

SENNI-projekti esittäytyy

SENNI-projekti esittäytyy SENNI-projekti esittäytyy Aloitusseminaari 26.01.2012 Projektipäällikkö Liisa Nurminen Itä-Suomen yliopisto Green Care Green Care on käsite, jolle ei vielä toistaiseksi ole yksiselitteistä suomenkielistä

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Vauhditamme yrityksiä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan

Lisätiedot

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Tunnista asiakaslähtöisen innovoinnin, avoimen datan ja joukkoistamisen tarjoamat mahdollisuudet tuote- ja palvelukehitykselle. 22.5.2012 klo 8:30-16:00 16.10.2012

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Tervetuloa 3. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu 4. Koulutustarjonta 4. Opintojen toteutus 5. Opintojaksolle ilmoittautuminen ja peruutusehdot 5

Tervetuloa 3. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu 4. Koulutustarjonta 4. Opintojen toteutus 5. Opintojaksolle ilmoittautuminen ja peruutusehdot 5 Opiskelijan opas 1 Sisältö Tervetuloa 3 Avoin ammattikorkeakouluopiskelu 4 Koulutustarjonta 4 Opintojen toteutus 5 Opintojaksolle ilmoittautuminen ja peruutusehdot 5 Opintojakson suorittaminen 5 Opintojen

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia

Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia Hämeen ammattikorkeakoulun Strategia 25.2.2014 Janne Salminen Avoin strategointi malli Kuntayhtymän hallitus Ammattikorkeakoulun hallitus Hallitusten ja johdon seminaarit Johtoryhmä ja johtotiimit LUONNOS

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki,

Missiona Pohjoisen menestys. Timo Rautajoki, Missiona Pohjoisen menestys Timo Rautajoki, 27.4.2017 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 2 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 3 Esityksen nimi Tekijän nimi 31.08.15 4 Kansainvälisyys Lappi on jo nyt

Lisätiedot

GRÖN OMSORG I ÖSTERBOTTEN- PROJEKTET (GREEN CARE POHJANMAALLA- HANKE) Centria AMK Kokkola-Pietarsaaren yksikkö

GRÖN OMSORG I ÖSTERBOTTEN- PROJEKTET (GREEN CARE POHJANMAALLA- HANKE) Centria AMK Kokkola-Pietarsaaren yksikkö GRÖN OMSORG I ÖSTERBOTTEN- PROJEKTET (GREEN CARE POHJANMAALLA- HANKE) 1.8.2013 31.12.2014 Centria AMK Kokkola-Pietarsaaren yksikkö Toiminta-alue Pietarsaari-Vaasan alue -Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot