Osavuosikatsaus. Atria Oyj. Pörssi- ja lehdistötiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus. Atria Oyj. Pörssi- ja lehdistötiedote 28.4.2009"

Transkriptio

1 Q1 Osavuosikatsaus Atria Oyj Pörssi- ja lehdistötiedote

2 1 (14) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS ATRIA SUOMEN TULOS PARANI MUILLA LIIKETOIMINTA-ALUEILLA KANNATTAVUUS OLI HEIKKO - konsernin liikevaihto kasvoi 2,4 % ja liikevoitto jäi nollatasolle - Atria Suomen kannattavuus parani selvästi viime vuodesta - muilla liiketoiminta-alueilla tulos oli heikko - voimakasta kasvua Venäjällä ja Baltiassa - Atria tehostaa toimintaa Skandinaviassa, Venäjällä ja Baltiassa - Venäjän tulosta rasittivat Campomos-yhtiön haltuunottoon ja integraatioon liittyvät kulut Atria-konserni: Milj. Q Q Liikevaihto 310,7 303, ,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto ennen veroja -5,5 3,5 16,7 Osakekohtainen tulos, -0,14 0,07 0,42 Katsaus Q1/2009 Atria-konsernin Q1/2009 liikevaihto kasvoi 2,4 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihdon kasvua hidasti Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun heikentyminen euroa vastaan. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 9,4 % edellisvuodesta. Liikevaihto kasvoi erityisesti Skandinaviassa, Venäjällä sekä Baltiassa. Kasvu johtuu pääasiassa viime vuoden aikana tehdyistä yrityskaupoista sekä myyntihintojen korotuksista. Konsernin liikevoitto oli -0,4 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Viime vuoden aikana tehtyjen tehostamistoimenpiteiden sekä parantuneiden marginaalien ansiosta Atria Suomen kannattavuus parani merkittävästi alkuvuonna. Atria Skandinavian tulosta rasittaa erityisesti heikosta kruunusta johtuva tuontituotteiden korkea hintataso. Skandinavian tuloskehitys parani katsauskauden loppupuolella, kun myyntihintojen korotukset sekä tuontiraaka-aineen osittainen korvaaminen kotimaisella raaka-aineella vaikuttivat positiivisesti marginaaleihin. Atria aloitti laajan tehostamisohjelman Ruotsissa sekä ilmoitti katsauskauden jälkeen luopuvansa tappiota tekevästä salaatti- ja voileipäliiketoiminnasta Ruotsissa. Atria Venäjän katsauskauden liiketappio tuli viime vuoden loppupuolella ostetusta Campomos-yhtiöstä. Q1- tulosta rasittivat kauden aikana tehdyt integraatioon ja haltuunottoon liittyvät kulukirjaukset.

3 2 (14) Atria Suomi Milj. Q Q Liikevaihto 181,9 180,9 797,9 Liikevoitto 7,1 2,2 33,9 Liikevoitto-% 3,9 1,2 4,2 Atria Suomen Q1-kauden liikevaihto oli edellisen vuoden vastaavan jakson tasolla, liikevoitto oli merkittävästi viime vuotta parempi. Talouden taantuman aiheuttama kuluttajakysynnän vähentyminen ei ole ollut Atrian tuoteryhmissä merkittävää. Siirtymistä edullisempiin tuotteisiin on jonkin verran havaittavissa. Kannattavuutta paransivat edellisen vuoden aikana tehdyt tehostamistoimenpiteet, alentunut kustannustaso sekä kohonneet marginaalit. Myyntihinnat vähittäiskaupalle ovat nousseet joulukuusta 2008 lähtien tuoteryhmästä riippuen 1-8 prosenttia. Atria-tuotteiden markkinaosuudet siipikarjassa, ruokamakkaroissa ja kuluttajapakatussa lihassa ovat kasvaneet. Markkinaosuudet leivänpäällisissä ja valmisruoassa ovat hieman heikentyneet. Q1-kauden onnistumiseen vaikutti myös hyvä toimitusvarmuus. Alkuvuoden aikana Atrian sopimustuottajien sika- ja broilerikasvattamoilla todetut salmonellatapaukset jäivät vähäisiksi, eivätkä heikentäneet Atria Suomen raaka-aineen saantia. Atria Skandinavia Q1 Q1 Milj Liikevaihto 98,8 105,1 455,2 Liikevoitto 1,2 5,8 14,4 Liikevoitto-% 1,2 5,5 3,2 Atria Skandinavian vertailukelpoinen liikevaihto jäi tavoitetasosta. Katsauskauden liikevaihtoa heikensi erityisesti Ruotsin kruunun heikentyminen euroa vastaan. Kruunuissa Q1/2009 liikevaihto kasvoi 9,8 prosenttia edellisen vuoden vertailujaksoon verrattuna. Alkuvuoden liikevoitto oli viime vuoden vertailujaksoa heikompi. Tulosta rasittivat heikko Ruotsin kruunu ja muutamissa tuoteryhmissä pienentyneet myyntivolyymit. Lisäksi salaatti- ja voileipäliiketoiminnan (Lätta Måltider) tappiollinen tulos heikensi katsauskauden liikevoittoa. Tuloskehitys kuitenkin parani katsauskauden loppupuolella, kun myyntihintoja nostettiin ja tuontiraakaainetta korvattiin osittain kotimaisella raaka-aineella. Atria Skandinavia on käynnistänyt laajan säästöohjelman, jonka odotetaan tuovan noin 7 miljoonan euron vuotuiset säästöt ja työntekijöiden määrää vähennetään noin 100:lla eri toimipisteissä. Leivänpäällisten ja ruokamakkaroiden markkinaosuudet vähittäiskaupassa vahvistuivat katsauskauden aikana. Erityisesti Atria Skandinavian omat tuotemerkit ovat kasvattaneet osuuksiaan. Herkuttelutuotteiden, pasteijoiden ja 3-Stjernet -tuotteiden markkinaosuudet ovat pysyneet vakaina (lähde: AC Nielsen).

4 3 (14) Atria Venäjä Q1 Q1 Milj Liikevaihto 26,5 16,3 93,8 Liikevoitto -7,0 0,5-3,4 Liikevoitto-% -26,4 3,1-3,6 Atria Venäjän myynti Q1-jaksolla kasvoi merkittävästi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mikä pääosin johtuu viime syksynä ostetun Campomos -yhtiön liittämisestä Atriaan. Liikevaihdon kasvua painoi kuitenkin Venäjän ruplan heikkeneminen euroa vastaan. Markkinaosuus Pietarin alueen modernissa vähittäiskaupassa kasvoi edelleen. Katsauskauden liiketappio tuli viime vuoden lopulla ostetusta Campomos-yhtiöstä. Q1/2009 kauden tulosta painoi heikentynyt ruplan kurssi, joka kuitenkin vakiintui helmi-maaliskuussa. Heikosta ruplasta johtuen tuontiraaka-aineiden hinnat pysyivät korkeina. Katsauskaudella neuvoteltiin noin 10 prosentin korotuksesta myyntihintoihin, ja ne tulevat voimaan huhti-toukokuussa Katsauskaudella Atria Venäjä käynnisti tehostamisohjelman, jonka tavoitteena on Venäjän toimintojen kustannustehokkuuden parantaminen. Pietarin ja Moskovan tehtaiden synergioita hyödynnetään tehokkaammin ja luovutaan huonosti kannattavista tuotteista ja asiakkuuksista. Tehostamisohjelman seurauksena henkilöstöä irtisanotaan sekä Moskovassa että Pietarissa ja henkilöstövähennyksien nettovaikutus kesäkuun loppuun mennessä on yhteensä noin 180 henkilöä. Henkilöstövähennysten säästövaikutus on noin 4 miljoonaa euroa vuositasolla ilman kertaluonteisia irtisanomiskorvauksia. Katsauskauden tulos sisältää 2,7 miljoonaa euroa integraatioon ja haltuunottoon liittyviä kertaluonteisia kuluja. Campomosin ja Pit-Productin integraatio eteni suunnitellusti ja operatiivisia toimintoja yhdistettiin. Atria Venäjän organisaatiouudistuksessa Juha Ruohola nimitettiin OOO Campomosin toimitusjohtajaksi. Hän jatkaa myös Atria Venäjä liiketoiminta-alueen johtajana. Sergey Ivanchenko nimitettiin OOO Pit-Productin toimitusjohtajaksi ja Atria Venäjän paikallisjohtajaksi. Uuden tuotantolaitoksen käyttöönoton Pietarin Gorelovossa odotetaan tapahtuvan vuoden 2009 aikana. Käyttöönottoa on siirretty puuttuvien vesi- ja viemäriliittymien takia.

5 4 (14) Atria Baltia Milj. Q Q Liikevaihto 8,8 5,5 32,3 Liikevoitto -1,0-1,0-3,8 Liikevoitto-% -11,4-18,2-11,8 Atrian liikevaihto Virossa kasvoi merkittävästi edellisen vuoden Q1-kauteen verrattuna kesällä 2008 tehtyjen yritysostojen johdosta. Atrian liiketulos Virossa pysyi epätyydyttävällä tasolla, koska yleisestä taantumasta johtuen kysyntä heikkeni ja myyntivolyymit laskivat joissakin tuoteryhmissä. Lisäksi tuotannon tehostamisesta muodostuvat säästöt toteutuvat pääosin vasta loppuvuoden aikana. Leivänpäällisten ja ruokamakkaroiden markkinaosuudet volyymeissa mitattuna ovat pysyneet vakaina. Atrian markkinaosuus leivänpäällisissä on 24 prosenttia ja ruokamakkaroissa 25 prosenttia (Lähde: AC Nielsen). Katsauskaudella Atria Baltia päätti keskittää lihavalmistetuotannon Vastse-Kuusten tehtaalta Valgan ja Ahjan tuotantolaitoksille. Tuotannon siirto lisää toiminnan tehokkuutta ja luo paremmat edellytykset kannattavalle liiketoiminnan kasvulle nykyisessä taloudellisesti haastavassa toimintaympäristössä. Lisäksi Atria Baltia tuo syksyllä markkinoille uudentyyppisiä tuoteryhmiä, jotka valmistetaan Vastse-Kuusten tehtaalla. Uudelleenjärjestelyt koskevat kuluvan vuoden aikana noin sataa Atria Baltian työntekijää. Uudelleenjärjestelyistä arvioidaan muodostuvan noin 1,4 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus omistusoikeuden muutoksesta Atria Oyj sai katsauskaudella Artio Global Management LLC yhtiön ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta yhtiössä. Artio Global Management LLC yhtiön omistus Atria Oyj:n osakepääomasta on tehdyillä osakekaupoilla alittanut viiden (5) prosentin rajan. Artio Global Management LLC:n ilmoituksen mukaisesti sen omistusosuus Atriassa on seuraava: Artio Global Management LLC omistus yhteensä: - Omistettujen Atrian A-osakkeiden lukumäärä: Omistusosuus: 4,99 % osakepääomasta ja 1,27 % äänimäärästä Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja yhteisötunnus: Artio Global Management LLC, New York, yritystunnus Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Katsauskauden jälkeen Atria käynnisti neuvottelut salaatteja ja voileipiä valmistavan Lätta Måltider - yksikön tappiollisen liiketoiminnan lopettamiseksi Ruotsissa. Viime vuonna Lätta Måltider-yksikön toimintaa tehostettiin karsimalla kustannuksia ja keskittämällä tuotantoa. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan tuoneet riittävää tulosparannusta. Atria arvioi eri vaihtoehtoja Lätta Måltider - liiketoimintojen lopettamiseksi. Myös liiketoiminnan myyntiä tutkitaan. Atria esittää Lätta Måltider-liiketoiminnan lakkauttamista viimeistään heinäkuun loppuun mennessä. Yksikön koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut käynnistettiin välittömästi.

6 5 (14) Investoinnit Katsauskauden investoinnit konsernissa olivat yhteensä 8,6 miljoonaa euroa (16 milj. euroa). Henkilöstö Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin henkilöä (5.700). Henkilöstö liiketoiminta-alueittain: Atria Suomi (2.296) Atria Skandinavia (1.727) Atria Venäjä (1.276) Atria Baltia 628 (401) Atria Oyj:n hallinto Atria Oyj:n hallintoneuvosto valitsi Atria Oyj:n hallitukseen uudeksi jäseneksi Harri Sivulan. Harri Sivula (synt. 1962) on toiminut Onninen Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2006 ja on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri (HTM). Atria Oyj:n hallitus on kokonaisuudessaan seuraava: hallituksen puheenjohtaja Martti Selin, varapuheenjohtaja Timo Komulainen, jäsenet Tuomo Heikkilä, Runar Lillandt, Harri Sivula, Matti Tikkakoski ja Ilkka Yliluoma. Rahoitus OOO Campomos maksoi tammikuussa 13 miljoonaan euron ja OOO Campofarm helmikuussa 3 miljoonan euron pankkilainat pois. Edellä mainitut yhtiöt rahoittivat lainojen maksut ruplamääräisellä konsernin sisäisellä rahoituksella. Korkotuottoihin on kirjattu katsauskauden aikana 1,5 miljoonaa euroa Pietarin Gorelovossa sijaitsevan lihavalmistetehtaan viivästymisestä johtuvaa kompensaatiota. Liiketoiminnan lähiajan riskit Atria konsernin liiketoiminnan lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2008 tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin verrattuna. Suurimmat lähiajan riskit liittyvät kansainvälisen liharaakaaineen hintakehitykseen, Atrialle tärkeiden valuuttakurssien vaihteluihin sekä Gorelovo-tehtaan valmistumisen ajankohtaan. Toimenpiteet Campomos-yhtiön kannattavuuden parantamiseksi on aloitettu suunnitellusti.

7 6 (14) Tulevaisuuden näkymät Talouden taantuma vaikuttaa myyntivolyymeihin erityisesti kalliimmissa tuoteryhmissä. Luopuminen salaattija voileipäliiketoiminnasta Ruotsissa ja kannattamattomista asiakkuuksista Venäjällä sekä heikentyneet Ruotsin kruunu ja Venäjän rupla vaikuttavat alentavasti konsernin euromääräiseen liikevaihtoon. Koko konsernin 2009 liikevaihdon ennustetaan tämän takia pysyvän vuoden 2008 tasolla. Kansainvälisen taloustilanteen takia tulosennusteeseen liittyy paljon epävarmuutta. Tappiollisen Campomosyhtiön ja heikentyneen ruplan takia Atria Venäjän tulos tulee jäämään merkittävästi alle viime vuoden tason. Muiden liiketoiminta-alueiden tuloskehitys ei riitä täysin kompensoimaan Venäjän tuloskehitystä ja konsernin koko vuoden liikevoiton ennustetaan jäävän jonkin verran alle viime vuoden tason. Hallituksen voimassa olevat antivaltuudet Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, jossa voidaan antaa yhteensä enintään kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia uusia A-osakkeita. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään saakka. Valtuutus ei kumoa voimassa olevaa hallituksen valtuutusta päättää rahastokorotuksesta. Yhtiökokous on aiemmin valtuuttanut hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa enintään eurolla. Valtuutus on voimassa enintään viisi vuotta valtuutuspäätöksestä lukien. Omien osakkeiden hankinta ja luovutus sekä voimassa olevat valtuutukset Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään saakka. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, siten että valtuutuksen kohteena on yhteensä enintään kappaletta A-osakkeita. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään saakka. Atria Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen nojalla hankkia enintään kappaletta yhtiön omia A-osakkeita. Valtuutuksen mukaisesti osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi Atria Oyj:n hallussa oli kpl omia osakkeita.

8 7 (14) Tunnusluvut milj. EUR 1-3/09 1-3/ /08 Oma pääoma/osake, EUR 14,86 16,76 15,34 Korolliset velat 453,8 327,9 448,4 Omavaraisuusaste, % 39,1 47,9 38,4 Velkaantumisaste, % 107,6 68,9 103,1 Nettovelkaantumisaste, % 103,2 63,8 94,6 Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 8,6 16,0 152,6 Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 2,8 5,3 11,2 Henkilöstö keskimäärin Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Atria on tämän osavuosikatsauksen laatimisessa soveltanut samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2008 kuitenkin siten, että konserni on alkaen ottanut käyttöön vuositilintilinpäätöksen 2008 laatimisperiaatteissa mainitut IASB:n julkistamat standardit: - IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksen tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Uudistettu standardi muuttaa laajasti myös muissa standardeissa käytettyä terminologiaa, ja myös joidenkin tilinpäätöslaskelmien nimet muuttuvat. - IFRS 8, Toimintasegmentit. Standardi korvaa IAS 14 -standardin. Standardin mukaan segmenttitietojen esittämisessä on käytettävä johdon lähestymistapaa, jolloin tiedot esitetään samalla tavalla kuin sisäisessä raportoinnissa. Uusi standardi ei tule muuttamaan raportoitavia segmenttejä eikä se myöskään merkittävästi muuta segmenteistä esitettävää informaatiota, koska konsernin aikaisemmin julkaisemat segmenttitiedot ovat perustuneet konsernin sisäiseen raportointiin. - Muilla vuositilintilinpäätöksen 2008 laatimisperiaatteissa mainituilla IASB:n julkaisemilla standardeille, jotka on otettu käyttöön alkaen ei ole ollut olennaista vaikutusta katsauskaudelta esitettyihin lukuihin. Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

9 8 (14) Toimintokohtainen tuloslaskelma Atria on alkaen siirtynyt ulkoisessa raportoinnissa toimintokohtaiseen tuloslaskelmamalliin, jota käytetään myös yhtiön sisäisessä raportoinnissa. Vuoden 2008 luvut on muutettu vastaamaan toimintokohtaista tuloslaskelma-mallia. Ohessa toimintokohtaiset tuloslaskelmat vuodelta 2008 kvartaaleittain sekä vuosi 2008 yhteensä. Konsernituloslaskelma milj. EUR 1-3/08 4-6/08 7-9/ / /08 Liikevaihto 303,4 334,7 357,7 361, ,9 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -268,6-293,9-310,5-325, ,4 Bruttokate 34,8 40,8 47,2 35,8 158,5 * liikevaihdosta % 11,5 12,2 13,2 9,9 11,7 Myynnin ja markkinoinnin kulut -16,9-19,3-18,2-18,9-73,6 Hallinnon kulut -11,6-11,7-10,4-14,0-47,3 Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,9 0,8 1,4 3,7 Liiketoiminnan muut kulut -0,2-0,1-2,2-0,5-2,9 Liikevoitto 6,8 10,6 17,2 3,8 38,4 * liikevaihdosta % 2,2 3,2 4,8 1,1 2,8 Rahoitustuotot 2,7 2,4 6,6 32,7 44,4 Rahoituskulut -6,0-5,5-10,3-44,9-66,7 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,2 0,5-0,1 0,6 Voitto ennen veroja 3,5 7,7 14,0-8,4 16,7 * liikevaihdosta % 1,2 2,3 3,9-2,3 1,2 Tuloverot -1,4-2,6-3,5 2,2-5,3 Tilikauden tulos 2,1 5,1 10,5-6,2 11,4 * liikevaihdosta % 0,7 1,5 2,9-3,5 0,8 Tilikauden tuloksen jakaantuminen: Emoyhtiön omistajille 2,1 5,1 10,5-5,8 11,8 Vähemmistölle -0,4-0,4 Yhteensä 2,1 5,1 10,5-6,2 11,4 Laimentamaton tulos/osake, 0,07 0,18 0,37-0,21 0,42 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, 0,07 0,18 0,37-0,21 0,42

10 9 (14) KONSERNITASE Varat milj. EUR Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 479,5 458,8 493,5 Liikearvo 150,4 151,9 151,1 Muut aineettomat hyödykkeet 69,0 64,1 70,5 Osuudet yhteis- ja osakkuusyhtiöissä 6,3 5,7 6,1 Muut rahoitusvarat 2,3 1,2 2,1 Lainasaamiset ja muut saamiset 15,1 10,0 15,5 Laskennalliset verosaamiset 4,8 0,6 2,2 Yhteensä 727,4 692,3 741,0 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 114,9 96,5 113,3 Myyntisaamiset ja muut saamiset 207,8 180,1 231,8 Rahat ja pankkisaamiset 18,9 24,7 37,1 Yhteensä 341,6 301,3 382,2 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 11,1 11,3 Varat yhteensä 1 080,1 993, ,5 Oma pääoma ja velat milj. EUR Oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 420,1 473,7 433,5 Vähemmistöosuudet 1,5 1,9 1,4 Oma pääoma yhteensä 421,6 475,6 434,9 Pitkäaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat 338,1 179,6 320,8 Laskennalliset verovelat 41,6 42,7 42,4 Muut korottomat velat 0,5 0,8 0,2 Yhteensä 380,2 223,1 363,4 Lyhytaikaiset velat Korolliset rahoitusvelat 115,6 148,3 127,6 Ostovelat ja muut velat 162,7 146,6 208,6 Yhteensä 278,3 294,9 336,2 Velat yhteensä 658,5 518,0 699,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 080,1 993, ,5

11 10 (14) KONSERNITULOSLASKELMA milj. EUR 1-3/09 1-3/ /08 Liikevaihto 310,7 303, ,9 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -279,0-268, ,4 Bruttokate 31,7 34,8 158,5 * liikevaihdosta % 10,2 11,5 11,7 Myynnin ja markkinoinnin kulut -17,1-16,9-73,6 Hallinnon kulut -13,9-11,6-47,3 Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 0,7 3,7 Liiketoiminnan muut kulut -2,1-0,2-2,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 * liikevaihdosta % -0,1 2,2 2,8 Rahoitustuotot 11,8 2,7 44,4 Rahoituskulut -17,1-6,0-66,7 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,2 0,6 Voitto ennen veroja -5,5 3,5 16,7 * liikevaihdosta % -1,8 1,2 1,2 Tuloverot 1,5-1,4-5,3 Tilikauden tulos -4,0 2,1 11,4 * liikevaihdosta % -1,3 0,7 0,8 Tilikauden tuloksen jakaantuminen: Emoyhtiön omistajille -4,1 2,1 11,8 Vähemmistölle 0,1-0,4 Yhteensä -4,0 2,1 11,4 Laimentamaton tulos/osake, -0,14 0,07 0,42 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, -0,14 0,07 0,42 LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA milj. EUR 1-3/09 1-3/ /08 Tilikauden tulos -4,0 2,1 11,4 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: Myytävissä olevat rahoitusvarat -1,8-1,8 Muuntoerot -8,8-0,9-30,0 Tilikauden laaja tulos -12,8-0,6-20,4 Laajan tuloksen jakaantuminen: Emoyhtiön omistajille -12,9-0,6-20,0 Vähemmistölle 0,1-0,4 Yhteensä -12,8-0,6-20,4

12 11 (14) LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA milj. EUR Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Vähem- Oma mistön pääoma osuus yht. Osa- Yli- Käyvän SVOP Omat Muun- Kerty- Yht. ke- kurs- arvon osak- to- neet pää- si ra- rah. keet erot voitto oma hasto varat Oma pääoma ,1 138,5 1,9 110,5-3,3 178,5 474,2 1,9 476,1 Tilikauden laaja tulos -1,8-0,9 2,1-0,6-0,6 Osakepalkkiot 0,1 0,1 0,1 Oma pääoma ,1 138,5 0,1 110,6-4,2 180,6 473,7 1,9 475,6 Oma pääoma ,1 138,5 0,1 110,3-0,5-33,5 170,5 433,5 1,4 434,9 Tilikauden laaja tulos -8,8-4,1-12,9 0,1-12,8 Osakepalkkiot 0,2 0,2 0,2 Omien osakk. hankinta -0,7-0,7-0,7 Oma pääoma ,1 138,5 0,1 110,5-1,2-42,3 166,4 420,1 1,5 421,6 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA milj. EUR 1-3/09 1-3/ /08 Liiketoiminta rahavirta Liiketoiminnan rahavirta -8,7 5,5 69,9 Rahoituserät ja verot -7,0-7,3-32,3 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -15,7-1,8 37,6 Investointien rahavirta Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet -8,5-14,3-65,5 Sijoitukset -1,7-0,5 3,6 Ostetut tytäryhtiöosakkeet -41,3 Investointien rahavirta yhteensä -10,2-14,8-103,2 Rahoituksen rahavirta Lainojen nostot 27,3 53,0 171,7 Lainojen maksut -19,0-47,3-86,0 Osinkojen maksut -19,8 Omien osakkeiden hankinta -0,7-0,9 Rahoituksen rahavirta 7,6 5,7 65,0 Rahavarojen muutos -18,3-10,9-0,6

13 12 (14) TOIMINTASEGMENTIT milj. EUR 1-3/09 1-3/ /08 Liikevaihto Suomi 181,9 180,9 797,9 Skandinavia 98,8 105,1 455,2 Venäjä 26,5 16,3 93,8 Baltia 8,8 5,5 32,3 Eliminoinnit -5,3-4,4-22,3 Yhteensä 310,7 303, ,9 Liikevoitto Suomi 7,1 2,2 33,9 Skandinavia 1,2 5,8 14,4 Venäjä -7,0 0,5-3,4 Baltia -1,0-1,0-3,8 Kohdistamattomat -0,7-0,7-2,7 Yhteensä -0,4 6,8 38,4 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) * Suomi 8,9 % 8,2 % 7,9 % Skandinavia 3,7 % 9,2 % 5,4 % Venäjä -9,1 % 6,2 % -3,3 % Baltia -8,2 % -15,5 % -9,1 % Konserni 3,6 % 6,9 % 4,5 % * Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) = Liikevoitto (12 kk liukuva)/sitoutunut pääoma (12 kk liukuva, keskimäärin)*100 Investoinnit Suomi 2,9 4,7 23,8 Skandinavia 1,2 1,1 41,8 Venäjä 3,9 9,5 68,6 Baltia 0,6 0,7 18,4 Yhteensä 8,6 16,0 152,6 Poistot Suomi 7,5 7,6 29,8 Skandinavia 2,6 3,1 11,7 Venäjä 1,6 0,7 3,2 Baltia 0,8 0,6 2,8 Yhteensä 12,5 12,0 47,5

14 13 (14) VASTUUT milj. EUR Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai muita vakuuksia Lainat rahoituslaitoksilta 8,0 4,9 9,6 Eläkelainat 3,9 4,8 3,9 Yhteensä 11,9 9,7 13,5 Yleisvakuutena annetut kiinnitykset ja muut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 6,7 12,0 6,7 Yrityskiinnitykset 4,6 2,1 7,9 Yhteensä 11,3 14,1 14,6 Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset Takaukset 12,9 3,4 0,9 ATRIA OYJ Hallitus Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, p JAKELU Nasdaq OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Tilinpäätöstiedote postitetaan pyynnöstä tai on saatavilla kotisivuiltamme

15 14 (14)

16

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Atria Oyj x1.1 31.12.2009 Pörssi- ja lehdistötiedote 18.2.2010 1 (15) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009 ATRIA-KONSERNIN LIIKEVAIHTO LASKI HIEMAN, OPERATIIVINEN TULOS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2011 28.7.2011, klo 8.00. Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta

Osavuosikatsaus Q2/2011 28.7.2011, klo 8.00. Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta 1 (17) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Raaka-ainekustannusten korkea taso ja liian alhaiset myyntihinnat rasittivat Atrian tulosta - liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 2,4 prosenttia

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00

Tilinpäätöstiedote 2014 12.2.2015, klo 8.00 1 (23) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Atria-konsernin liikevoitto ja liikevaihto vahvistuivat 1.10. 31.12.2014 - Konsernin liikevaihto oli 363,4 miljoonaa euroa (360,6 milj. euroa). - Konsernin

Lisätiedot

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30

1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 1 (15) Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 15.2.2013 klo 9.30 SUOMINEN OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012: LIIKEVOITTO ENNEN KERTALUONTEISIA ERIÄ PARANI MERKITTÄVÄSTI AVAINLUKUJA 10-12/2012 10-12/2011

Lisätiedot

HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007

HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007 HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007 * Kolmannen vuosineljänneksen tulos ennakoidulla tasolla: vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto 21,7 Meur (13,3 Meur) * Kvartaalin kirjanpidon tulosta

Lisätiedot

*) Vuosi 2012: liikevoitto ilman kertaluonteista 1,1 milj. euron saamisen arvonalentumista Ruotsissa.

*) Vuosi 2012: liikevoitto ilman kertaluonteista 1,1 milj. euron saamisen arvonalentumista Ruotsissa. Oriola KD Oyj:n pörssitiedote 25.4.2013 klo 8.30 Oriola KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Taloudellinen kehitys tammi maaliskuussa 2013 Liikevaihto kasvoi 3,6 % ja oli 612,3 (590,8) milj. euroa.

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2010

Tilinpäätöstiedote 2010 Tilinpäätöstiedote 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 12.00 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2010: Vahva rahavirta ja liikevaihdon kasvu jatkui Loka-joulukuu 2010 verrattuna loka-joulukuuhun 2009:

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi kannattavuutta Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2011 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 11.8.2011 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 Liikevaihdon hyvä kehitys jatkui, kustannusinflaatio painoi

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

Tämän vuoden aikana keskitymme myös yhtenäisten toimintatapojen luomiseen sekä yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseen.

Tämän vuoden aikana keskitymme myös yhtenäisten toimintatapojen luomiseen sekä yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseen. 1 (13) SUOMINEN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 SUOMISEN LIIKEVOITTO PLUSSALLE AVAINLUKUJA 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011 Liikevaihto, milj. e 111,1 43,6 213,4 Liikevoitto, milj. e 3,2-0,6-4,8 Katsauskauden

Lisätiedot

Oman pääoman tuotto oli 2,4 prosenttia (0,6 prosenttia) tammi maaliskuussa 2011.

Oman pääoman tuotto oli 2,4 prosenttia (0,6 prosenttia) tammi maaliskuussa 2011. Oriola KD Oyj:n pörssitiedote 28.4.2011 klo 8.30 Oriola KD Oyj:n tilinpäätös 1.1. 31.3.2011 Tässä katsauksessa esitetään Oriola KD konsernin (jäljempänä Oriola KD) tammi maaliskuun 2011 jatkuvien toimintojen

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.08.2010 klo 12.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010: Kannattavuus parani kysynnän vahvistuessa Huhti-kesäkuu 2010 verrattuna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2010 klo 12.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010: Kysynnän elpyminen jatkui Tammi-maaliskuu 2010 verrattuna tammi-maaliskuuhun

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013

Osavuosi- katsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.4.2013 klo 09.00 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2013 Liikevaihto ja kannattavuus

Lisätiedot

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM

TIKKURILA INSPIRES YOU TO COLOR YOUR LIFE. TM Osavuosikatsaus Q2 Tammi-kesäkuu 2010 1 (22) Tikkurila Oyj Pörssitiedote 11.8.2010 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2010 Tulos parani, valuuttakurssit vauhdittivat liikevaihdon

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10 Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008 Liikevaihto 1 596,1

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Jatkuvien toimintojen taloudellinen kehitys loka- joulukuussa 2014 Liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 417,7 (409,8)

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu

Q3 2012. osavuosikatsaus. Kesko Oyj. tammikuu SYYSkuu Q3 Kesko Oyj osavuosikatsaus tammikuu SYYSkuu 2 Keskon osavuosikatsaus 1 9/ KESKO OYJ Pörssitiedote 24.10. klo 09.00 Keskon osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Taloudellinen kehitys lyhyesti: Konsernin liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui. 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Vahva kasvu jatkui. Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 432,5 MEUR

Lisätiedot