KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta."

Transkriptio

1 Kauppalehti Tietopalvelut Sopimus- ja käyttöehdot 1. Määritelmät 1.1. Nämä sopimus- ja käyttöehdot määrittävät, millä ehdoin Kauppalehti Tietopalveluiden tuottamia, välittämiä ja/tai jälleenmyymiä tietoaineistoja ja -palveluita käytetään lähtien. Näissä sopimus- ja käyttöehdoissa isolla alkukirjaimella määritellyillä termeillä on alla mainittu merkitys: KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta Kauppalehti Tietopalvelut tarkoittaa KL:n tuottamaa palvelukokonaisuutta, jota voidaan käyttää tietoteknisillä välineillä ja yhteyksillä. Kauppalehti Tietopalveluissa on niin KL:n kuin useiden muiden Tiedontuottajien tuottamia ja ylläpitämiä tietoaineistoja ja -palveluita Tiedontuottaja tarkoittaa kolmatta osapuolta, joka kerää, tuottaa ja/tai ylläpitää tietoaineistoa ja/tai - palvelua, jota käytetään Kauppalehti Tietopalveluiden kautta ja/tai jota KL välittää ja jälleenmyy. Tiedontuottaja voi tarkoittaa myös muuta oikeudenomistajaa, joka päättää jonkin Kauppalehti Tietopalveluiden kautta käytettävän tai KL:n välittämän ja jälleenmyymän tietoaineiston tai palvelun käytöstä. Tiedontuottajista puhutaan monikossa, kun viitataan useisiin tai kaikkiin Tiedontuottajiin, jotka voivat olla niin viranomaisia kuin yrityksiä Palvelu tarkoittaa KL:n ja/tai Tiedontuottajan tuottamaa ja/tai ylläpitämää tietoaineistoa ja/tai - palvelua, joka on Kauppalehti Tietopalveluissa tai sen kautta käytettävissä. Palveluja on erilaisia: se voi tarkoittaa tapauksen mukaan vain yksittäistä tietoa tai kokonaista palvelusovellusta, jonka Kauppalehti Tietopalvelut ja/tai Tiedontuottaja on tuottanut ja johon on pääsy Kauppalehti Tietopalvelujen kautta. Palveluista puhutaan monikossa, kun viitataan useisiin tai kaikkiin Palveluihin Asiakas tarkoittaa yritystä tai muuta yhteisöä, joka on solminut Sopimuksen KL:n kanssa Kauppalehti Tietopalveluiden käytöstä. Asiakas on juridinen henkilö, jolla on Y-tunnus. Asiakkaista puhutaan monikossa, kun viitataan useisiin tai kaikkiin Asiakkaisiin Sopimus tarkoittaa KL:n ja Asiakkaan välistä Kauppalehti Tietopalvelujen käyttöä koskevaa kummankin osapuolen allekirjoittamaa tietopalvelusopimusasiakirjaa, Asiakkaan tekemää palvelutilausta johon KL on vastannut tilausvahvistuksella tai Asiakkaan verkossa itse tulostamaa tilausta johon KL on vastannut lähettämällä siihen kuuluvat käyttäjätunnukset, sekä edellisten liitteitä, joista yksi on nämä sopimus- ja käyttöehdot. Sopimus voi sisältää myös Asiakkaan tilaamiin Palveluihin liittyviä Tiedontuottajien asettamia ehtoja, joihin Asiakas sitoutuu kyseiset Palvelut hankkiessaan. Sopimus voi olla painetussa ja/tai digitaalisessa muodossa (esim. toimitettu sähköpostitse ja/tai liitetiedostona) Käyttäjä tarkoittaa Asiakkaan palveluksessa olevaa henkilöä, joka käyttää Kauppalehti Tietopalveluita Sopimuksen perusteella. Käyttäjistä puhutaan monikossa, kun viitataan useisiin tai kaikkiin Käyttäjiin. 2. Toimitus ja käyttöönotto 2.1. KL vastaa siitä, että Kauppalehti Tietopalvelut on käytettävissä yleisimmillä yleisesti käytössä olevilla laitteilla ja ohjelmistoilla sekä riittävän nopealla tietoliikenneyhteydellä. KL päättää, mitkä ovat Kauppalehti Tietopalvelujen käytön edellyttämät tekniset vaatimukset, ja voi muuttaa niitä Sopimuksen aikana.

2 Asiakkaan velvollisuus on varmistaa laitteidensa ja ohjelmistojen toimivuus Kauppalehti Tietopalveluja käytettäessä ennen Sopimuksen tekoa Asiakas vastaa siitä, että sen Käyttäjillä on Kauppalehti Tietopalveluiden käytön mahdollistavat laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet. Asiakas vastaa kaikista välittömistä ja välillisistä kustannuksista, joita Kauppalehti Tietopalvelujen ja Palvelujen käyttö aiheuttaa Asiakkaalle tai sen Käyttäjille Kun Sopimus on tehty, KL avaa Asiakkaan Käyttäjille käyttöoikeudet Kauppalehti Tietopalveluihin sekä Asiakkaan tilaamiin Palveluihin. Käyttöoikeus alkaa heti, kun KL on luovuttanut tarvittavat käyttäjätunnukset Asiakkaalle KL toimittaa Kauppalehti Tietopalvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat Asiakkaan ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. KL huolehtii siitä, että Asiakkaan Käyttäjille lähettämät käyttäjätunnukset mahdollistavat Sopimuksen mukaisten Palveluiden käytön. Muista tunnistautumistavoista sovitaan erikseen kirjallisesti Mikäli jokin Palvelu edellyttää Tiedontuottajan myöntämää erillistä lupaa, KL avaa Asiakkaan Käyttäjille käyttöoikeudet kyseiseen Palveluun vasta sen jälkeen, kun Tiedontuottaja on luvan myöntänyt. KL voi hakea lupaa Asiakkaan puolesta Asiakkaan valtuuttamana Asiakkaan Käyttäjille myönnetyt käyttöoikeudet ovat henkilökohtaisia, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Asiakkaalla tai Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tai tilapäisestikään luovuttaa käyttöoikeutta tai käyttäjätunnuksia kolmannelle taholle. 3. Käyttöoikeudet ja palvelukohtaiset erityisehdot 3.1. Tehdessään Sopimuksen Asiakas ja KL sopivat, mihin Palveluihin Asiakas saa käyttöoikeudet. KL vastaa siitä, että sillä on oikeus antaa Asiakkaalle rajoitettu käyttöoikeus välittämiinsä Palveluihin Tiedontuottajien valtuuttamana Sopimuksen voimassaoloaikana Asiakas saa kopioida, siirtää tai poimia tietoja yksittäisen asiakirjan tai muun vastaavan aineiston osaksi. Kun Asiakas käyttää aineistoa tässä kuvatulla tavalla, on lähteeksi merkittävä kyseinen Palvelu ja Tiedontuottaja, esim. Kaupparekisteri / PRH. Asiakirjan laatimisen jälkeen Asiakkaan on tuhottava muualla kuin asiakirjan osana sähköisessä muodossa olevat tiedot Asiakas ei saa muulla tavoin hyödyntää Kauppalehti Tietopalveluista tai Palveluista poimittuja tietoja kaupallisesti myymällä tai luovuttamalla niitä kolmansille tahoille, ellei tätä nimenomaisesti ole Sopimuksessa sovittu Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida Kauppalehti Tietopalveluista tai Palveluista koko tietokantaa tai muuta laajempaa kokonaisuutta kuin edellä kohdassa 3.2. on määritelty ilman KL:n ja Tiedontuottajan kirjallista lupaa. Asiakkaalla ei ole myöskään oikeutta koostaa omaa tietokantaa Kauppalehti Tietopalveluista tai Palveluista poimituista tiedoista Kauppalehti Tietopalveluihin ja Palveluihin sekä niiden sisältöön, rakenteeseen, kuvauksiin tai käsikirjoihin kohdistuvat oikeudet säilyvät Tiedontuottajilla ja KL:llä. Sopimuksessa kuvattu käyttöoikeus ei anna Asiakkaalle oikeutta KL:n tai Tiedontuottajan käyttämiin ohjelmistoihin ja menetelmiin eikä yksinoikeutta mihinkään tietoihin.

3 3.6. Mikäli yksittäisen Palvelun käyttöön liittyy palvelukohtaisia sopimus- tai käyttöehtoja, poikkeavia palveluaikoja tai teknisiä vaatimuksia, Tiedontuottaja ilmoittaa ne Palvelussa tai ne on ilmoitettu Palvelun tilauksen yhteydessä, esimerkiksi lupahakemuksessa. Asiakas vastaa siitä, miten nämä tiedot jaetaan ja välitetään Asiakkaan Käyttäjille, ellei toisin kirjallisesti sovita. 4. Käytönaikaiset tehtävät ja vastuut 4.1. KL pyrkii siihen, että Kauppalehti Tietopalvelut ja Asiakkaan hankkimat Palvelut ovat Asiakkaan käytettävissä mahdollisimman laajasti eri vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä. Sopimuksen tehdessään Asiakas on tietoinen siitä, että Kauppalehti Tietopalvelut ja Asiakkaan hankkimat Palvelut saattavat milloin tahansa olla tilapäisesti pois käytöstä. KL:llä on oikeus sulkea Kauppalehti Tietopalvelut tai yksittäinen Palvelu tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi huollon, laitteistoasennuksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. KL ilmoittaa käyttökatkoksesta Asiakkaalle Kauppalehti Tietopalveluiden käyttöliittymässä niin aikaisin kuin mahdollista KL vastaa siitä, että Kauppalehti Tietopalvelujen asiakaspalvelu antaa Asiakkaalle ja Käyttäjille teknistä käyttötukea ja opastusta Palvelujen käytössä arkisin maanantaista perjantaihin kello poislukien juhannusaatto ja uudenvuodenaatto. Lisäksi KL järjestää Asiakkaalle ja sen Käyttäjille tarvittaessa eri koulutusta tai muuta asiantuntija-apua Palveluiden käyttöön. KL:llä on oikeus periä tällaisesta erikseen sovitusta koulutuksesta eri maksua Asiakkaan tulee ilmoittaa KL:lle Kauppalehti Tietopalveluissa tai Palveluissa havaitsemistaan puutteista ja virheistä sekä avustaa niiden selvittämisessä ja korjaamiseen vaikuttavissa seikoissa Asiakas vastaa käyttäjätunnusten ja salasanojen käytöstä KL:n antamien ohjeiden mukaisesti. KL:llä on oikeus poistaa käytöstä vähintään kaksitoista (12) kuukautta yhtäjaksoisesti käyttämättä ollut käyttäjätunnus ilman ennakkoilmoitusta. Poistetun käyttäjätunnuksen käytön uudelleen aloittamisesta veloitetaan hinnaston mukaisesti KL veloittaa hinnaston mukaisesti, mikäli KL joutuu perustamaan uudestaan Asiakkaan ja/tai sen Käyttäjien käyttöoikeudet Asiakkaasta johtuvasta syystä, esim. mikäli Asiakas sulautuu toiseen yritykseen tai muuttaa Y-tunnustaan muusta syystä. 5. Salassapito, tietosuoja, evästeet ja turvamenettelyt 5.1. Sekä KL:n että Asiakkaan on noudatettava tietosuojaa ja salassapitoa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä käytössään olevien laitteiden, tietoliikenneyhteyksien, tietokoneohjelmien ja tiedostojen osalta. KL kerää ja tallettaa tietoa Asiakkaista ja Käyttäjistä vain asiakassuhteen hoitamista varten tai viranomaisen vaatimuksesta. KL vastaa hallussaan olevien Asiakkaan asiakastietojen ja Käyttäjien käyttäjä- ja henkilötietojen säilyttämisestä ja tietosuojasta. KL:llä on oikeus käyttää Kauppalehti Tietopalvelun toteuttamisessa ja ylläpidossa tietoteknisiä alihankkijoita, jotka tällöin toimivat Asiakkaita ja Käyttäjiä koskevien tietojen käsittelijöinä KL:n ja tietoteknisen alihankkijan välisen sopimuksen perusteella. Kauppalehti Tietopalvelujen käyttäjärekisterin rekisteriselosteen saa pyynnöstä Kauppalehti Tietopalvelujen asiakaspalvelusta KL:llä on oikeus luovuttaa Kauppalehti Tietopalveluiden, Palveluiden ja niiden tietoteknisen käyttöyhteyden käyttämistä koskevia tietoja Tiedontuottajille siinä määrin kuin Palveluiden laskutus ja käytön seuranta näitä tietoja edellyttävät. Mikäli Asiakkaan ja sen Käyttäjien käyttämien Palvelujen

4 avaaminen Asiakkaan käyttöön tietoteknisistä syistä tai viranomaisen vaatimuksesta edellyttää asiakas- tai käyttäjätiedon välittämistä Tiedontuottajalle, tieto välitetään sellaisessa muodossa, ettei sen perusteella voida suoraan tunnistaa yksittäisiä Käyttäjiä. Tietoja voidaan luovuttaa myös massaluovutuksina, esim. tilastoina, jolloin Asiakasta tai yksittäistä Käyttäjää ei voida tunnistaa KL ja sen omistava konserni käyttävät Asiakasta ja Käyttäjiä koskevia tietoja oman liiketoimintansa suunnitteluun sekä asiakassuhteen hoitamiseen. KL lähettää Asiakkaalle ja sen Käyttäjille vain sellaista Kauppalehti Tietopalveluja ja esim. uusia Palveluja ja niiden hyödyntämistä koskevaa viestintää, josta se uskoo olevan hyötyä Asiakkaalle ja sen Käyttäjille omassa työssään. Kauppalehti Tietopalvelujen suoramarkkinointirekisteriselosteen saa pyynnöstä Kauppalehti Tietopalvelujen asiakaspalvelusta Kauppalehti Tietopalveluissa käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle lähetettävä tekstitiedosto. Kauppalehti Tietopalveluissa evästeitä käytetään kävijäliikenteen tilastointiin, Palvelujen käytön, luotettavuuden ja tietoturvan parantamiseen, sisältöjen ja toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä Käyttäjän kannalta tarkoituksenmukaisten sisältöjen näyttämiseen Käyttäjälle. Evästeen avulla Käyttäjän selain myös muistaa Käyttäjän käyttäjäkohtaiset asetukset ja Käyttäjän viimeksi käyttämät Palvelut ja niiden sisällöt. Kauppalehti Tietopalvelujen maksullisten Palveluiden käyttö ei onnistu ilman evästeitä. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista KL:llä on oikeus sulkea käyttöoikeus ilman etukäteisilmoitusta, mikäli Asiakkaan tai Käyttäjän käyttämät laitteet, tietokoneohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat tietosuojaa, tietoturvallisuutta, salassapitoa tai milloin KL:llä on perusteltu syy epäillä, että Kauppalehti Tietopalveluja tai Palveluja käytetään lainvastaisesti tai sopimus- ja käyttöehtojen tai muiden lupaehtojen vastaisesti. 6. Veloitukset ja laskutus 6.1. KL veloittaa Asiakasta Kauppalehti Tietopalveluiden ja Palveluiden käytöstä. Veloitukset peritään hinnaston mukaisesti, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Hinnasto on Asiakkaan ja sen Käyttäjien nähtävillä Kauppalehti Tietopalveluiden käyttöliittymässä. Hinnastoa noudatetaan myös siinä tapauksessa, että Kauppalehti Tietopalveluissa esillä olevissa Palveluiden ohjeissa, kuvauksissa tai malliraporteissa olisi hinnastosta poikkeavia hintatietoja Asiakas vastaa kaikista niistä hinnaston mukaisista maksuista, jotka ovat syntyneet Asiakkaalle luovutetuilla käyttäjätunnuksilla, tunnisteilla tai tunnistamistavoilla tunnistetusta käytöstä Maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä lukien Maksun viivästyessä KL perii viivästyneelle määrälle 16%:n vuosikoron mukaista viivästyskorkoa. Mikäli maksu on viivästynyt, KL:llä on oikeus sulkea Asiakkaan käyttöoikeus ilman etukäteisilmoitusta. Tunnuksen avaamisesta veloitetaan hinnaston mukaan. 7. Vahingonkorvausvelvollisuus 7.1. Mikäli Kauppalehti Tietopalveluissa tai Palveluissa on virhe tai häiriö tai niiden käyttö on viivästynyt tai estynyt, KL:n asiakaskohtainen vahingonkorvaus on rajoitettu niiden Asiakkaalta laskutettujen palveluiden hintaan, joita Asiakas ei ole saanut käyttöönsä KL:sta johtuvasta syystä, aina kuitenkin enintään kaksituhatta (2 000) euroa. KL ei kuitenkaan vastaa virheestä, häiriöstä, viivästyksestä tai käytön estymisestä, joka johtuu Tiedontuottajista tai Palveluiden tuottamiseen käytetyistä tietolähteistä.

5 7.2. KL ei vastaa Asiakkaan tietoaineistojen ja -palveluiden perusteella tekemien päätösten oikeellisuudesta tai soveltumisesta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. KL ei vastaa mistään Asiakkaalle koituneesta välillisestä vahingosta (kuten tiedon katoamisesta, kateostosta, saamatta jääneestä voitosta tai odotetusta säästöstä tai yrityksen asiakkaan tai sopimuskumppanin kärsimästä vahingosta) Mahdolliset Kauppalehti Tietopalveluja tai yksittäisiä Palveluja koskevat huomautukset tai vaatimukset Asiakkaan tulee tehdä KL:lle viipymättä ja viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa niiden havaitsemisesta, minkä jälkeen Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää ko. seikkojen perusteella vaatimuksia Asiakkaalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este eli KL:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka, kuten yleisen liikenteen tai tietoliikenteen estyminen, tulipalo, lakko, onnettomuus. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös sellainen KL:n käyttämää alihankkijaa tai Tiedontuottajaa kohdannut este, joka näiden sopimusehtojen mukaisesti katsottaisiin KL:n osalta ylivoimaiseksi esteeksi Asiakas on velvollinen korvaamaan KL:lle ja tiedontuottajille kaiken vahingon, joka on seurausta lainvastaisesta tai Sopimuksen tai palvelukohtaisten lupaehtojen vastaisesta toiminnasta poislukien välilliset vahingot, ellei vahinko ole syntynyt tahallisen teon tai törkeän huolimattomuuden seurauksena. 8. Sopimuksen muuttaminen 8.1. KL:lla ja Tiedontuottajilla on oikeus muuttaa Sopimusta tai sen osaa (esim. laskutusperusteita ja hintoja, sopimus- ja käyttöehtoja, palveluiden sisältöä ja rakennetta, tuotevalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoa, koulutuksen, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita palvelujärjestelmän osia). Muutos tulee voimaan muutosilmoituksen antamista seuraavan kalenterikuukauden alusta, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen antamisesta Mikäli Asiakas ei hyväksy sopimuksen muutosta, tulee sen kirjallisesti irtisanoa sopimus muutosilmoituksen yhteydessä annetussa määräajassa tai, ellei muutosilmoituksessa ole ilmoitettu erityistä aikaa, yhden (1) kuukauden kuluessa ilmoituksen päivämäärästä lukien KL:lla on oikeus muuttaa hintoja heti ilman eri ilmoitusta, jos arvonlisävero tai jokin muu vero tai viranomaisen määräämä maksu muuttuu. Hinnanmuutos rajoittuu tällöin vain ko. veron tai muun julkisen maksun osuuteen. 9. Sopimuksen voimaantulo, voimassaolo ja päättyminen 9.1. Sopimus tulee voimaan, kun KL on Sopimuksen mukaisesti lähettänyt Asiakkaalle käyttäjätunnukset ja salasanat. KL:llä on oikeus olla tekemättä Sopimusta. Sopimus on voimassa Sopimuksen mukaisesti joko toistaiseksi tai määräajan Kumpikin osapuoli voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan Sopimuksen päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua kirjallisen irtisanomisilmoituksen lähettämisestä lukien, mikäli Sopimus on ollut voimassa alle kolme (3) kuukautta. Irtisanominen astuu voimaan irtisanomiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden lopussa. Muutoin irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta kirjallisen irtisanomisilmoituksen lähettämisestä lukien. Irtisanominen astuu voimaan kuudennen kalenterikuukauden lopussa. KL:llä on oikeus päättää Sopimus välittömästi, jos Asiakas asetetaan yrityssaneeraukseen,

6 selvitystilaan tai konkurssiin taikka muuten on perusteltua syytä olettaa Asiakas maksukyvyttömäksi. Mikäli kysymyksessä on olennainen sopimusrikkomus, osapuoli voi purkaa Sopimuksen päättymään välittömästi Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle taholle ilman KL:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa Sopimuksen päättyessä KL:llä on oikeus saada täysi korvaus kaikista suoritetuista ja/tai toimitetuista, Sopimuksen piiriin kuuluneista tehtävistä ja palveluista Salassapitoa koskevat ehdot, Asiakkaalle luovutettua tietoaineistoa koskevat käyttörajoitukset säilyvät voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin. 10. Ilmoitusten lähettäminen Asiakkaalle KL ja Tiedontuottajat antavat sopimussuhteen piiriin kuuluvia seikkoja (mm. sopimusehtoja, hintoja ja tuotteita) koskevat tiedonannot ja ilmoitukset Asiakkaalle Kauppalehti Tietopalvelujen käyttöliittymässä. Lisäksi KL ja Tiedontuottajat voivat lähettää Asiakkaalle tiedonantoja ja ilmoituksia sähköpostitse, informaatiotiedoston välityksellä ja/tai postitse Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun KL on lähettänyt ilmoituksen Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai kun ilmoitus on julkaistu Kauppalehti Tietopalvelujen käyttöliittymässä. 11. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ 1. Osapuolet KVKL SOPIMUS KVKL:N HINTASEURANTAPALVELUN KÄYTÖSTÄ Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry, y-tunnus 2192123-9, osoite Iso Roobertinkatu 1 A 9, 00120 Helsinki Asiakas Asiakas tarkoittaa tämän

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille

Alajärven Puhelinosuuskunnan yleiset sopimusehdot kuluttajille APO vastaa oman viestintäverkkonsa tietoturvasta ja tarjoamistaan tietoturvapalveluista. Muilta osin palvelun käytön, laitteiden sekä ohjelmistojen riittävä tietoturva on omalla vastuullasi, joten suojaathan

Lisätiedot

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013

ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJA- ASIAKKAILLE 1.9.2013 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttaja-asiamiehen ja Viestintäviraston kanssa

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

KULUTTAJAT 1(6) 01.09.2011 SOPIMUSEHDOT TAMPEREEN PUHELIN OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE

KULUTTAJAT 1(6) 01.09.2011 SOPIMUSEHDOT TAMPEREEN PUHELIN OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE 1(6) 01.09.2011 SOPIMUSEHDOT KULUTTAJAT TAMPEREEN PUHELIN OY:N VIESTINTÄPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT KULUTTAJILLE PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Ehdot perustuvat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto

Lisätiedot