SUOMALAISTEN TUHO 10 ooo ekr. Jukka E. Nieminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMALAISTEN TUHO 10 ooo ekr. Jukka E. Nieminen"

Transkriptio

1

2 J okainen meistä näkee ympärilleen vilkaisemalla jälkiä muinaisesta katastrofista, joka on pilkkonut kallioita,!ennättänyt talon kokoisia kiviä ja repinyt maaston riekaleiksi muodostaen harjuja, hiidenkirnuja, pirunpeltoja ja lukemattomia muita jälkiä. Tähän saakka nämä on selitetty jääkaudella, mutta nykytiedon valossa jääkausiteoria on ollut lähinnä harhapoluille johtanut tulkintavirhe luvulle päivitetyn tiedon mukaan tutkijat ovat kautta maailman löytäneet merkittäviä todisteita jättimäisestä katastrofista, joka tuhosi maapallon viimeksi vain noin vuotta sitten. Kaiken lisäksi tämä kataklysmi näyttäisi kohtaavan planeettaamme säännöllisin våliajoin, ei jäällä vaan tulella. Plasmafyysikot ja muut asiantuntijat puhuvatkin sähköisistä purkauksista ja näyttävät toteen voimat, jotka pystyvät tuhoamaan ihmiskunnan yhdessä silmänräpäyksessä. Myös ihmiskunnan perimätiedot ja tarinat puhuvat valtavan tuhon puolesta. Plasmafyysikko Anthony Peratt on löytänyt plasmavirtauksen kuvaksia muinaisista kalliomaalauksista. Olivatko varhaiset ihmiset todistamassa näitä tapahtumia? Voidaanko kalliomaalaukset tulkita fysikaalisia tapahtumia vasten ja täten hylätä perinteiset shamanistiset selitysmallit? Tämä kirja on kunnianosoitus turkulaiselle Keijo Parl<kuselle, joka jo yli 40 vuotta sitten kyseeno/aisti jääkausiteorian ja ehdotti hiidenkirnujen syntyneen "sähkötornadojen" vaikutuksesta. Miehen teorioille on naurettu vuosikymmenet.

3 SUOMALAISTEN TUHO 10 ooo ekr. Jukka E. Nieminen Salakirjat 2011

4 1. PAINOS 20 1 I. KusTANTAJA: Qy KxRJAPARONI TAITTO: KANE KANERVA KANNEN KUVA: HEIKKI VÄYRYNEN KALLIOMAALAUSKUVAT: PEKKA KIVIKÄS CoPYRIGHT JuKKA E. NIEMINEN TAVOISTA JA KEINOISTA RllPPUMATTA OSITTAINENKIN KOPIOINTI TAI JÄLJENTÄMINEN SÄHKÖISEEN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MUOTOON ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY. PAINO: AS VABA MAA, TALLINNA 2011.

5 Sisällys Esipuhe Johdantoluku; Kirja pähkinänkuoressa... 1 LUKU JÄÄKAUSI Milankovichin ilmastomalli. Ve näjän jääkausi. Beringian mysteeri Grönlanti.... Suomen Iappi.. Sula pohjoisnapa II LUKU PLASMA. Sähköinen universumi Plasma ja Iinnunrata. Plasma ja Aurinkokunta 111 LUKU KOSMINEN PÖLY. Plasmavirta us.... Eoseenikausi.... Dinosau rusten tuho. Kosminen pöly... Maata kiertävä pölyrengas. IV LUKU NEMESIS Toistuvat sukupuuttoaallot. Kivihiili Nemesis - kuolemantähti

6 V LUKU NAPATORNADO. Napatornado.... Plasmaräjähdys.... VI LUKU MAAPALLON JARRUTUS Maanjäristykset. Tu lvat... Vuoret nousevat. Kataklysmi... Keinuva maaperä. Lämpöka usi... VII LUKU EVOLUUTIO Suuret kärsi mykset. Evoluution hyppäys. Giga ntismi ja painovoiman muutos Plasma ja evoluutio... Plasma - elämän rakennusai ne? VIli Luku AXIS MUNDI... Perimätieto.... Elämänpuu kuvataiteessa... Elämänpuu muuttuu näkyväksi Elä mä n puusta astronom iaa n IX LUKU PALEOTAIDE Peilikuvat Kalliomaalausten uus-tu lkintaa Birkelandin virtaus EPILOGI Viimeisin todiste Liite 1 To imiiko sadetanssi oikeasti?

7 ESIPUHE Hedelmistään puu tunnetaan. Puu, joka ei tee hedelmää, on valeteoriaa. Keijo Parkkunen Tässä kirjassa ei ole ensimmä istä kään asiaa, joka olisi yleisessä tiedossa, tai jos on, ei ainakaan yleisesti hyväksytty. Ei ollut ta rkoituskaan "saarnata kään nytetyi lle", vaan ta rjota lukijalle kokonaan uudentyyppisiä ovia avattava ksi. Koko teos rakentuu yksinomaan niistä tieteellisistä todisteista, jotka ovat ristiriidassa yleisen tieteellisen konsensuksen kanssa, enkä usko että ne kovin hyvin ovat lukijalle tuttuja. Uskon - jopa toivon että tä llä olisi piristävä va ikutus suomalaiseen tiedepohjaiseen keskusteluun. Ne taas jotka oikeasti kuvittelevat että on olemassa jokin "virallinen tiede" - kuten usein kuu lee - suuttuvat hirveästi tä män kirjan sisällöstä. Aiva n kuin tiede voisi oikeasti olla jokin yksipuoluejärjestelmä, jossa kaikki ovat samaa mieltä kai kesta. Tässä mielessä olisi ollut ehkä reilua omistaa tilaa niille perinteisimmille tulkinnoille, joita kou lukirjamme ja wikipediamme ovat täynnä. Niitä suositaan ja niille haetaan vedenpitävät todisteet, kun taas valtavirrasta poikkeavia todisteita ei painoteta, koska ne sotivat vallitsevia näkemyksiä vastaan. 1

8 Olen kaivanut niitä toisia näkemyksiä, joita itseäni viisaammat esittävät vakavalla naamalla, mutta joista ei koskaan puhuta, ja vain niitä. Olen viimein ymmärtä nyt, että näitä ristiriitaisia tuloksia on niin paljon että ne puhuvat kokonaan toisenlaista tarinaansa, ja niistä voi muodostaa jopa aukottoman kokonaisuuden. Eräänlaisen va i htoehtomallin. Melkoisen radikaaleja ne kiistatta ovat omassakin silmässäni. Voi kai sanoa että tä mä kirja tulee olemaan rajatiedettä sanan kirjaimellisessa merkityksessä. Liikumme tieteen rajaalueilla, sen marginaaleissa ja tutkijoissa joiden näkemykset ja esiin kaiva mat tod isteet eroavat radikaalisti sovinnaisesta. Mitä muuta nimeä tässä voisi käyttää kuin rajatiede, va ikkakin sanan merkitys herättääkin aivan erilaiset mielikuvat. Tä mä kirja käsittelee pleistoseenikauden loppupuolta, eli se alkaa ajanjaksosta, jolloin viimeisin jääkausi katsotaan päättyneeksi, ja loppuu kohtaa n, jolloin ensimmä iset kalliomaalaukset ilmestyivät ka llioihimme, ta rkennettuna kai holoseenikauden loppupuolta ja neoliittisen kauden alkua. Koska itse en usko, että minkäänlaista jääka utta oli olemassakaan, en halua puhua tuosta ajanjaksosta jääkauden aikaisena, vaan käytä n toistuvasti aikaka utta kuvaavaa termiä pleistoseeni, va ikka välillä sana jääkausi lipsahtaa kin. To ki käsittelemme myös itse jääka utta ja sen problematiikkaa, sillä uskon aiheen lukijaa kuitenkin kiinnostava n. Edellisestä tavallisille ihmisille suunnatusta ammattigeologien tekemästä populaarikirjasta, joka käsitteli jääka utta, alkaa olla pian viisitoista vuotta aikaa -ja sekin ilmestyessään sisä lsi paljon jo silloin vanhentun utta tietoa. Kelvollista yleistajuista jääkausikirjaa ei liene tällä hetkellä olemassakaan. Tiedän kyllä miksi. Ei suinkaan siksi että aihe olisi kirjoitettu tyhjentävästi, vaan siksi että geologit lienevät tällä hetkellä itsekin hämillään, mihin suuntaan jääkausiteoria oikein on menossa. Alan kansai nväl iset tiedelehdet 2

9 julkaisevat enemmän ja enemmä n näitä ristiriitaisia todisteita, ja ilmastolämpenemisestä johtuva politiikka, on antanut mittavia summia jäätikkötutkimukselle, joka tuo esiin enemmän ja enemmän aiemmasta poikkeavia tutkimustuloksia. Tavalliset ihmiset eivät näistä kuule, sillä mitään foorumia tiedottaa uusista käänteistä ei juurikaan ole kehitetty meille tavallisille ihmisille. Luulenpa että useimpien meidän näkemyksemme jääkaudesta ovat juuri sitä, mitä 1980-luvun alussa painotettiin - eli va nhentuneita. Tiedon päivittymistä ei juurikaan ole ta pahtun ut, va ikka alalla on tapahtun ut paljon. En kuitenkaan usko että kyseessä on ammattigeologien salaliitto, jossa kansaa pimitetään tiedosta, joita kylläkin tulee ulkomailta alan ammattilehtien mukana, mutta jotka jäävät kotimaisten oppineidemme sensuu risuodattimeen. Olisin sanonut näin, jos olisin kirjoitta nut tämän esipuheen ensimmäiseksi enkä viimeiseksi. Kun olen tutustunut jääkauden todisteisiin - kuin myös sitä vastaan sotiviin todisteisiin - niin perusteellisesti, kuin se vain maallikoita onnistuu, olen myös ymmärtänyt, että ammattigeologien syyttä minen olisi täydellisen epäoikeudenmukaista. Kukaan ei tiedä mitä silloin tapahtui, ja todisteet vetävät niin eri suuntiin kuin olla ja voi, ja ovat muutenkin luonteeltaan epämääräisiä. Pleistoseenikauden ta pahtumien ymmärtäminen on ollut sokkana pimeään ampumista. Kyse on siis hyvin monimutkaisesta arvauspelistä. En siis syyttele mistään. Minulla on ollut kokonaan toiset motiivit tehdä tä mä kirja. Kuvitellaan totu udenvuori jonka huipulla on oikeat vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Sinne on va ikea, lähes mahdoton kiivetä, vaikkakin ta rmokka ita vuorikiipeilijöitä riittääkin. Olkoonkin että on etu, että kiipeäjä on kiipeäm isen koulutettu ammattilainen, mutta onnistuminen ei siltikään ole maksimoitua. Loogisesti ajatellen on tietenkin etu, että mitä enemmän 3

10 yrittäj iä koettaa sen huipulle kiivetä, sen suuremmalla todennäköisyydellä ainakin yksi pääsee viimein sen huipulle. Tähän se koulutusyhteiskunnan idea taitaa nojata? Mitä enemmän yrittäjiä, sen parempi. Pelkkä määrä ei sekään aina takaa voittoa, vaan myös oikeanla iset työkalut. On aivan sama onko kiipeäj iä yksi vai tuhat, jos kaikilla on mukana vääränlainen hakku jolla ei voi kiinnittää iskukoukkuja kalliosei niin. Etu on tietenkin että mahdollisimman monella on toisistaan poikkeavat työkalutkin, jotta moninaisuuden etu pääsisi etulyöntiasemaan kiipeäjien kohdatessa monenkirjavia esteitä. Kuten lukija ymmärtääkin, totu udenvuori on mielikuva luonnontieteiden ymmärtämiselle, ja työkalut niitä menetelmiä joita tieteessä käytetään aina mikroskoopista avaruusasemaan. Monenlaisilla työkaluilla ymmärretään tässä meidän tapau ksessa myös kykyä ana lysoida menneen ajan ta pahtumia mahdollisimman monesta perspektiivistä ja toisistaan poikkeavin teorioin. Joka tuntee ne kaikki, hänellä on jo lähtökohtaisesti ylivoimainen ta pa saavuttaa henkinen ymmärrys, kuin sella isella joka tuntee vain yhden puusilmäisen katsantokannan. Uskoni on vakaa että kun tuntee teesin, eli sen tiedon jota koti maamme opinahjot opettavat, ja sitten vastateesin jota tämä kirja edustaa, syntyy niiden yhdistyessä synteesi, eli palikoita haetaan laajemmasta näkökulmasta. Tähän kykenee siinä vaiheessa kun tietomäärä ei enää tule pelkkänä ulkoapäin tulevana kirjaviisautena, vaan tietomäärä on ajattelun kautta sisäisesti omaksuttu, ja synteesi syntyy sisäisen ajattelun seurauksena, joka poimii mielen kätköistä erilaisia ra ken nuspalikoita. Mitä enemmän näitä palikoita on, aina parempi. Nämä ovat ne työkalut jolla kiipeäm isen pitä isi onnistua. Tämä tietenkin vaatii myös jonkinlaista kypsyttelemisaikaa. En tietenkään yritä mielistellä että tämä kirja pitäisi kelpuuttaa akateemisiin oppilaitoksiin ja luettaa edes kuriositeettina opiskelijoille, jotta näillä olisi lähtökohtaisesti paremmat eväät - en kyllä pane hanttiinkaan ajatusta - koska 4

11 tiedostan olevani pelkkä maallikko. Kirjoitan vain toisille maallikoille, tavallisille ihmisille, koska kannan korteni kekoon yleissivistyksen lisäämisessä. Satun tietämään että alan piireissä on olemassa ihmisiä, joille merkitsee enemmän sanojansa yhteiskunnallinen status, kuin sanottavan arvo, joten en edes halua lähteä lähestymään niitä piirejä. Maallikon ongelma on myös se, että omaa akateemista statusta suojeliaan maallikoilta. Kautta aikain ne jotka ovat katsoneet olevansa muita päitään pidempiä, ovat keh ittä neet suojameka nismeja suojellessaan statustaan. Alkuun se oli latina, eräänlainen suojaava salakieli jolla erotuttiin ra hvaasta. Sitten ne olivat sivistyssanat, joiden pyörittäminen kielen päällä veti oppimattomat kerralla hiljaisiksi. Nykyään se on kierosti piilotettu "tieteellinen metod i" jota tietenkään ei voi kuka ta hansa omata. Tä hän on ollut kiistatta perustellut syynsä, ettei jalo tieto rahvaannu ja jää paikalleen, mutta siinä on myös vaaransa jos homma luiska htaa sisäänpäin lämpiävä ksi keskinäisen kehun kerhoksi. Jos tiedeyhteisö fa kkiutuu ja pitäytyy väkisin va nhassa, tulee vaikeuksia. Ongelma on kuitenkin laajempi kuin jonkin alan auktoriteetin kyky omata uusinta uutta tietoa. Yksi keskeinen strategia on ollut tiedon tuottaminen yksinomaan erillisistä tiedontuotta mislaitoksista ts. akateemisista opinahjoista, ja kaikki muu ulkopuolinen on epätietoa. Kyse on myös osaltaan ammatinsuojaam isesta, tai pikemmin tietyn yhteiskuntastatuksen arvovallan pitä m isessä auktoriteettiasemassa. Nämä eivät kuitenkaan ole kuin pintaa vielä pahemmalle ongelmalle, joka on latistanut kotimaisen tiedemaailman tusinamaisterien saarnattomaksi kerhoksi. Tiedemaailman voimakas politisoituminen tässä maassa on ollut virhe josta maksetaan pitkää hintaa. Tieteellisen ra kenteen kopioiminen puoluepoliittisesta järjestelmästä on johtanut tiedemaailman politii kasta tuttu un konsensukseen, eli pakotettuun yksimielisyyteen. Niissä piireissä ei keikuteta venettä, eikä haluta toisin- 5

12 ajattelijan mainetta. Itse asiassa minkäänla ista toisinajattelua ei suvaita missään, vaikka kuitenkin tiedämme että nimenomaan toisinajattelu -ja kyky nähdä asiat eri tavalla - ovat ainoa toimiva avain menestyviin sovelluksiin. Mistä pääsemmekin val litsevaan yksi totuus kerrallaan - hegemoniaan, joka on luonnollinen seuraus tutkimusten kapeasta ra hoituspohjasta. Hienokin koulutusjärjestelmä voi epäonnistua jos sen tarkoitus on vain kouluttaa kaikki olemaan ns. yhtä puuta. Silloin alkaa tieto korruptoitua, ja syntyy tiedon sijasta bulkkitietoa. Tietoa joka näyttää oikean rationaaliselta mutta joka todellisuudessa ei ole kuin isoisän aikaista tietoa uusiin kuoriin pakattuna, koska kukaan ei uskalla ensimmäisenä keinauttaa venettä ja huutaa että keisarilla ei olekaan vaatteita. Yksioikoinen eli homogeeninen ajattelu mahdollisimman suppeista opillisista lähtökohdista ei voi palvella mitään pidempiaikaista tarkoitusta. On olemassa syynsä, miksi suomalaiset innovaatiot ovat tavanneet olla kortil la, ja yksi sen syy on vinoutunut koulutusjärjestelmä, joka on yksiviiva istunut, byrokratisoitunut eikä salli toisinajattelua. Toisinajattelun kitkeminen tieteellisessä raamissa on sekin yksi tyra nnian muoto, ja politiikan puolelta tiedämme että absoluuttiset vallat johtavat aina korruptioon, jossa kaikki viimein lakkaa toimimasta. Tämä johtaa luonnollisesti turhautum iseen, ja pitkän päälle tutkijat kyynistyvät siihen, että joutuvat kirjoittamaan tutkimu ksia, joiden lopputulemasta henkilökohtaisesti ovat täysin eri mieltä. Pitkän päälle tutkijat menettävät mielenkiintonsa ja ymmärtävät vain olennaisen, eli tutkia ns. omaa uraa - kaikki muu on merkityksetöntä. Mistä tiedän tämän kaiken? Niinhän sitä sanotaan että palavaan ta loon näkee parhaiten ulkoapäin. Huolestuneena olen myös seurannut kansanvalistajan Wikipedian ajautumista yhä enemmän konsensus-politiikan suuntaa n. Tämä tarkoittaa että myös maallikon ainoa reaalinen keino saada tietoa, tapahtuu bulkkitiedon suunnasta. Näin tapahtuu kalapa rvimainen ilmiö, 6

13 jossa lopulta kaikki kalat uivat yhdessä ja samassa parvessa. Keh itys ei voi olla hyvää, ja siitä tullaan maksamaan vielä kallis hinta. Tässäkään en halua syytellä sala liitoista, ja tiedon ahtaasta tyranniasta. On selvää että kun ollaan maassa jossa väestöpohja on pieni ja jossa välimatkat ovat pitkiä, ja siellä täällä on taajamia jossa vain yksinäinen mummo työntää rollaattoria, ei voi syntyä kovin ihmeellisiä. Tämä on ra kenteellinen asia, ja edes koulutusjärjestelmän uusiutuminen ei riitä, jos sitä ympäröivät rakenteet ovat mitä ovat. Ka nsai nväl isestä tiedosta erottaa meri ja kielimuuri. Nämä koti maan maalaisyliopistomme ovat sen saman real iteetin va nkina kuin jos perusta isi huippu-yliopiston jonnekin Kazakstanin aroille ta i grönlantilaiseen kalastajakylään. Niiltä puuttuvat synergiaedut tyystin, jollaiset taas ovat luonnolliset siellä missä iso väkimäärä yhdistyy liike-elämän ja teollisuuden ta rpeisiin, ja jossa yliopistot ovat pääomien ja sijoitusra hojen virtau ksessa. Sella iset pai kat kuin vaikkapa Kal ifornia ta i New Yo rkin Manhatta n ovat synergian vuoksi keskeisessä asemassa. Ei Suomen kaltainen maa voi sellaisten kanssa edes kilpailla, ja tä mä on ra kenteellinen asia jota ei voi muuttaa. Sanomattakin on selvää että maassa jolla on Euroopan alhaisin kaupungistum isaste, ei voi puhua huippu-yliopistosta, kuin politiikkoj en juhlapu heissa. On olemassa syynsä, miksi meillä tosiaan ei tapahdu mitään tieteellistä vallankumousta, vaan lopputulos tuntuu kerta toisensa jälkeen olevan sitä yhtä ja samaa bulkkitietoa. Olen meidän kaikkien puolesta pahoillani että näin on. Voisin puhua myös pitkät pätkät siitä, että Suomi ei koskaan teh nyt kunnollista pesäeroa sosialismiin, jonka rakenteisiin se kiinnittyi hyvinvointiva ltion nimellä, joka on siis sosialismin yksi synonyymi. Sosialismiin kuuluu olennaisesti korkeat verot, byrokratia sekä hallitusten ta rve ohjailla kansalaisten elämää jopa pikkutarkoissa yksityiskohdissa. Menestymisen 7

14 avaimet ovat jo ra kenteellisesti salvattu. Akateemisessa maailmassa tämä sosialistinen muinaisj äänne on johtanut ylijohtamiseen jolla on passivoiva va i kutus. Sekä tietenkin tähän outoon näkemykseen jota vihaiset nuoret miehet ylioppilaslakki päässään toitottavat että uskottavaa on va in "virallinen tiede" - mitä sillä ta rkoitammekaan. Yhtä ja ainoaa oikeaa virallista tiedettä ei voi olla kuin sosial istisessa valtiojärjestelmässä, ja mitä se kertoo meistä että uskomme tähän ihan tosissaan, ja suutumme jos meille tarjotaan heterogeenisempää tulki ntaa totu uden eri muodoista? Tässä mielessä toivon että tämä kirja otetta isiin ilolla vastaa n, kuin jonkinlaisena rä ikeänä anti-tulkintana, sillä uskokaa ta i älkää - hedelmällisimmät asiat syntyvät kahden vastakka isen väitteen ristiriidasta. Innovaatio ei voi syntyä ilman toisinajattelua, ja vientivetoisessa maassamme, Luoja tietää miten me kaipaisimme tieteellistä toisinajattelua. En kuitenkaan sano, että tämä kirja on sen enempää oikeassa kuin konsensustiede, mutta ta rkoitus onkin auttaa ajattelemaan asiaa laajemmasta näkökul masta kuin mikä nyt on vallalla. En tietenkään halua vähätellä tätä kirjaa, sanon silti että valtaosa tämän kirjan tiedoista -jotka nyt tuntuvat erittä in rad ikaaleilta - ovat seuraavan vuoden kul uttua tieteen valtavirtaa. Tämä on edelläkävijä, teos joka näkee horisontin taa kse aavistellen että jokin va nhoissa teorioissa on jo muutoksessa. Korostan kuitenkin vielä kerran, että tarkoitukseni ei silti ole vähätellä ketään, haastaa riitaa ta i mitään muutakaan. Tavoite on va in luoda kansansivistystä, siinä kaikki. Kun kaikilla on laveammat pohjatiedot, täytyyhän sen jotakin hyödyllistäkin tuottaa. Sitä en kyllä kuolemaksenikaan keksi, että miten ihmeessä jääkauden aikaisten tapahtumien tutkiminen voisi johtaa johonkin kaikkia hyödyttävään lopputulokseen, kun siitä nyt tuskin saa vientituotetta, joka lisäisi bruttokansantuotetta. To isaalta ei sekään kaveri, joka keh itti navigointia varmaan aja- 8

15 tellut muuta kuin että kalastajat osaavat paremmin kotiinsa. Ei hänelle tullut mieleen että hänen keksintönsä johtaa Amerikan löytä miseen, ja sitä kautta historiansa ensimmä isen supervallan syntyyn ja ensimmä iseen atomipommiin historiallisten kausal iteettien aja mana. Tuskin Gutenberg ajatteli kirjapainotaidon keksiessään, että tämä tulee johtamaan uskonpuhdistukseen, ja sitä seuraavaan val istusaikaan ja viimein tieteen keh ittymiseen. Hän itse ajatteli vain säästävänsä munkkien työtä näiden joutuessa kopioimaan Raamattuja käsin. Kukapa aina tietää mistä mikin johtaa. Oivaliusten maailmassa lopputulos on aina - arvaamaton. Nauttikaa siis tästä puhtaana lukunautintona, että kerrankin pääsette kurkistamaan tiedemaailman kul issien taa kse asioita, joista teille ei kerrota, eivätkä edes oikeanlaisen koulutuksenkaan saaneet ole niistä välttämättä koskaan aiemmin kuulleet. Tuokoon tä mä kirja valon kaikelle ka nsalle. Kuten aina, kirjassa on monia typoja ja asiavirheitä, käännöskukkasia ym. joista en tä llä hetkellä ole tietoinen. Pahoittelen etukäteen, sillä ikiaikaisen kirjapaholaisen aiheutta man kirouksen mukaan ne löytyvät vasta sitten kun ensimmäinen painos on haettu kirjapainosta. Kyllä niistä sitten kuulee. Useastakin suusta. Tekijä 9

16 Johdantoluku; Kirja pähkinänkuoressa Ei ehkä ole viisasta kertoa tässä tiivistelmänä koko sisältöä, mutta ainahan on muuta ma laiska joka ei sitä muutenkaan jaksa kah lata. To isekseen uskon lukijan jossain kohtaa kadottavan punaisen langan, joten vedetään koko juttu tiiviisti tähän. En ollenkaan luota kykyyni ilma ista itseäni sel keästi. Yksinkertaisesti siksi että nyt liikutaan alueella joka alkaa olla omankin älyni yläka ntissa. Yksinkertainen ja kursa ilematon lähtökohta kirjassa sanoo, että mitään jääkautta ei ole ollutkaan. Ta i ehkä onkin ollut, mutta kun tutkimme Suomen maaperän outoj a muotoja vai htoehtoisen katastrofiteorian valossa, jääkausihypoteesi muuttuu kannalta mme tyystin ta rpeettomaksi. Sillä kyse oli todellakin katastrofista; massiivisesta katastrofista jonka mittasuhteita emme osaa edes kuvitella. Ta i siis voi mme, ei meidän ole vai kea hyväksyä että Maapallon historiaan mahtuu suunnattomia tuhoja jos aikahaitarina pidetään miljoonia ja taas miljoonia vuosia. Tällä kertaa ei puhuta miljoonista vaan vain muuta masta tuhannesta vuodesta. Se taas voi olla useimmille va i kea nie ltävä. On vai kea ajatella että täydellinen tuho tapahtui va in kulttu urimme aamunkoitteessa, eikä siitä todellakaan ole pitkää aikaa. Pleistoseenikauden loppupuolen katastrofi käynnistyi Maapallon pyörimisliikkeen pysähtymisestä. Luitte aivan oikein, koko planeettamme kiertoliike pysä htyi hetkellisesti. Sellainen kun tapahtuu, ta pahtuu myös pahoja asioita. Maankuo- IO

17 ren kitka aiheuttaa niin kovan kuumuuden, että väl ittömästi tul ivuoret heräävät henkiin, ja purska uttavat laavansa taivaalle kova lla paineella. Itse mannerlaatat joutuvat julmetun kova n maanjäristyksen kouriin, ja seuraava askel onkin sitten se, että seisahtum isen johdosta maailman valtameret lähtevät liikkeelle jyräten kaiken alleen. Va ltaisat hyökyaallot tekevät sileää jälkeään vielä pitkään. Pleistoseenikauden eläinmaailma kokee äkillisen joukkokuoleman, eikä tässä edes kaikki. Saadaksemme jonkinlaisen käsityksen pyörimisliikkeen pysä htymisestä, näyttää siltä että koko maankuori ajautui pois akseliradaltaan, eli seurasi pelottava kataklysmi. Kyllä tässä on jo aineksia monellekin katastrofielokuva n ohjaajalle. Tietenkin on kysyttävä, mikä Maapallon pyörimisliikkeen olisi voinut pysäyttää? Tämän kirjan mukaan jättimäinen kosminen sähköisku, eli plasmapurkaus joka löi ka ikella tuhovoimallaan Maapallon magneettiseen pohjoisnapaan. Vo imalla josta tässä esitetään näköka nta, että iskun seurauksena jopa sähkömagneettisen perusvoiman seuralainen gravitaatio eli painovoima muuttui Maapallolla, ja on ollut muuttuneena aina siitä asti. Mistä tä mä säh köisku sitten tuli? Se tuli Aurinkokuntaan saapuneen tulokkaan mukana, ruskean kääpiön joka tuntuu kiusaavan meitä säännöllisin vä lein. Nimitä n sitä kirjassa Nemesikseksi. Nemesiksen mukana tuntuu kulkeva n erityisen paha pölypilvi joka ennen tuhon käynnistymistä, päätti armeliaasti peittää koko Maapallon pölyverhon sisään, ennen kuin päätti antaa meille kunnolla sähköistä virtaustaan. Laitetaanhan kuolemaantuomituillekin ensin huppu päähän, ettei heidän ta rvitse kaikkea nähdä. Ta rinamme todellinen grande finale eli loppuhuipennus on sitten se, miten kivikauden ihmiset kuvasivat näkemäänsä ja kokemaansa. He kokivat ensin mustuuden pölyn peittäessä ta ivasta kauttaaltaan, ja sitten kokivat ennekokemattoman II

18 tuhon. Nämä ovat perimätietojen ja myyttien peruska uraa. Pahimman vaiheen viimein lakattua he näkivät pohjoisnavalle syntyneen sähköisen plasmapylvää,n, jonka toinen pää meni kauas korkeuksiin. Sen ajan ihmisille se oli pohjoisessa seisova valtaisa jättiläinen, jota ympäröivät magneettikentät olivat sen lepattavat raajat. Tässä kirjassa unohdetaan kalliomaalausten kohdalla ka ikki perinteisemmät shamanismiin viittaavat arkkityyppiset selitysmallit, ja tulki ntoja haetaan yksinomaan plasmafysiikan puolelta. Aikaa myöten kalliomaalaukset loppuivat, ja perimätieto keh ittyi - maailmanjättiläisen tilalle syntyi myytti Maailmanpuusta. Tässä koko ta rina pyhässä yksinkertaisuudessaan, loppu on va in yksityiskohtaisempaa todistelua. Ette te mitään menetä vaikka läppäisitte nyt kannet kiinni ja menisitte katsomaan televisiota. Tiedän kyllä, että te luette kirjan silti loppuun. Jos tällainen tarina ei lumoa, niin ei sitten mikään. Kirja on monivuotisen tutkimuksen tulos. Sen alkupiste on ka uka isessa menneisyydessä, kun luin Keijo Parkkusen kirjan Sadan vuoden harha-askel, joka paitsi kiisti koko jääkausiteorian, esitti että hiidenkirnut ovat syntyneet kovassa kuumuudessa jonkinlaisten säh kötornadojen tuotoksina. Vasta viime vuosina säh kötornadot ovat juurtuneet plasmafysiikkaan. Tärkein lähdemateriaali tulee yhdestä kosmologian haarasta, eli säh köisen universumin -teoriasta. Siitä ei tiettävästi ole ennen tarjottu suomenkielistä esitystä, joten se oli yksi motiivi kirjoittaa tä mä kirja, ja lyödä samalla monta kärpästä yhdellä iskulla, kun saa uj uttaa tämänkin osa-alueen yleiseen tietoisuuteen. Suositan ehdotto masti tutustumaan thunderbolts.info -sivustoon. Jos haluaa tietää miten hiidenkirnut ovat syntyneet, lukija etsiköön tämän tekijätiimin tekemän videon The Ughtning-Scarred Planet Mars, vaikka se puhuu kraatterien synnystä säh köiskujen seurauksena, ei vaadi ko-!2

19 vaa mielikuvitusta yhdistää sama teema myös hiidenkirnujen kohdalla. Sitten on mielenkiintoinen tiederiihi Chronology & Catastrophism, ryhmä tieteellisiä lahjakkuuksia, jotka ovat kokoontuneet yhteen pohtimaan menneisyydessä ta pahtuneita katastrofeja. Tä mä ryhmä pitää itsestään selvänä, että pleistoseenikausi päättyi katastrofiin, eikä suinkaan staattisen hitaaseen jäämassojen sulamiseen. Enkä millään voi sivuuttaa Dward u Cardonan teoksia, siinäpä vasta tietokirjallisuuden paha poika, joka on keh ittänyt valtavi rrasta poikkeavan Proto Saturnus -teorian. Olen häntä mukaillut muokatessani sen helpommaksi Nemesis-teoriaksi. Tässä ovat inspiraation lähteet. hetkinen, yksi - kenties tärkein - jäi kokonaan mainitsematta. Ta hdon erityisesti korostaa koti maista tähtitieteen yhdistystä nimeltään URSA. Olen vai kea ja ronkeli ihminen ja vasta ilen töykeästi kaikille puhelinmyyjille jotka kauppailevat aikakauslehtiä. Tähdet & Ava ruus -lehti on sen sijaan ainoa jonka olen enää vuosiin kelpuutta nut postiluukustani, sillä sen olemus on aina tuore. Paitsi että avoimesti ihailen lehden formaattia, myös sen innokasta harrastajajoukkoa, ja sen myötä kosmologia tässä maassa on innostun utta, väliin rajoja kokeilevaa kuten kuuluukin, ja siinä on esikuva mille tahansa muulle yhteisölle. Minkäänla isesta fa kkiutuneesta ilmapiiristä ei voi puhuakaan. Tietenkin on rehellisyyden nimissä sanottava että avaruustutkimus on miljardibisnes, ja kun riihikuivaa on pöydällä, tulostakin syntyy. Tieteenalat jolla on annettavaa myös ekonomiselle puolelle, tekee suoranaisia kva nttihyppyjä eteenpäin menossaan. On tietenkin sanottava, että onhan sillä geologiallakin kaupallisia sovelluksia, mutta käsittääkseni jääkauden pohdinnat - joilla ei ole ra hallista painoa - on nykyisin jäänyt opiskelijatöiden tasolle, kun nes sitten nämäkin va lmistuttuaan pohtivat kokonaan toisia asioita, joista joku maksaakin. 13

20 Kun sitten yhdistetään epäilevä asenteeni koulutusjärjestelmää kohtaan, Keijo Parkkusen vankka näkemys, Thunderbolts -sivusto sähköisen universumin teorioineen, Tä hdet & Ava ruus -kestotilaus, Chronology & Catastrophism, Dward u Cardonan kirjat, niin minkälainen synteesi siitä sitten syntyy? Vissiin jonkinlainen sekulaari kreationismi on teema tä män kirjan kohdalla. En nyt suinkaan väitä että Maapallo on vain muutaman tuhannen vuotta va nha - tosin planeetta voi oikeasti syntyä jopa ihmisiän aikana - jota sitten höystetään raamatunla usein. Toisaalta en sitten usko yhtään näitä perinteisiä tieteellisiä selitysmalleja, joihin me maallikot törmäämme ensimmäisenä. Sekulaari kreationismi. Maistelen noita kahta sanaa. Pidän niistä. 1 4

21 1 LUKU JÄÄKAUSI Nyt voimme repiä ja polttaa kansa/listietosanakirjasta sivut, joissa kerrotaan jää kaudesta. Arkeologi Olof Ostlund Milankovichin ilmastomalli Kaikkihan tietävät jääkauden? Olemme kaikki kuulleet että ammoin on Suomenkin kamaraa peittä nyt valta isa jäämassa, peräti kilometrien pa ksuisena vyöhykkeenä. Jäljet ovat edelleen nähtävissä käytä nnössä missä päin Suomea ta hansa, kun vaan viitsii astua asfa ltilta metsä hallituksen puolelle. Va ltaisia soraharjuja, siirtolohkareita, ka llioviiruja ja tietenkin pirunpeltoja, sekä kiehtovia hiidenkirnuja. Jäät ovat painaneet länsirannikolla maan niin lyttyyn, että se kohoaa va uhdilla, kuin kiitoksena että valtaisa taakka on kadonnut harteilta. Jokainen voi aistia sen voiman joka näihin jäämassoihin on liittynyt, sillä maankamara on myllerretty kerta kaikkiaan niin perusteellisesti kuin olla ja voi. Sokeakin ne näkee. Jos joku on niin jukuri, ettei jääka uteen ta hdo uskoa, niin menköön luontoon ja nähköön omin silmin näiden va ltaisien jäämassojen jäljet.

22 Va in siitä kinastellaan, mikä tämän hyisen kylmyyden olisi ammoin voinut aiheuttaa. Erilaisia näkemyksiä jääkauden synnylle on itse asiassa esitetty kymmeniä erilaisia, joita lienee turha tässä kohtaa luetella. Loputtomien debattien seasta on poimittu ns. Milankovichin ilmastomalli, jonka valtaosa jääkausitutkijoista on va lmis varovasti hyväksymään. Se toki tiedetään va in jonkinlaiseksi teoreettiseksi alusta ksi, jonka avulla päästään kytkeytymään itse jääkauden yksityiskohta isempiin mysteereihin. To kihan se tiedetään, että teoriassa on pahoja aukkoj a, eikä Milankovichin ilmastomalli voi sella isenaan pitää paikkaansa, mutta menköön nyt pa remman puutteessa. Ilmastomalli on tarkoitettu vain hätäteeriaksi joka korva utuu heti kun joku keksii paremman. Teoria on muuten jo kertaalleen kuollutkin, mutta koki ylösnousemuksensa kun sen korvaavassa mallissa koettiin niin ikään pahoja puutteita. Jääkauden syntyjä syviä selitetään siis toistaiseksi näillä Milankovicihin jaksoilla. Tämä ta rkoittaa että jääkaudet syntyvät maapallon radan soikeuden ja akselin suunnan jaksollisista muutoksista. Maan radan ja akselikallistuman jaksolliset muutokset johtuvat muiden taivaankappaleiden aiheuttamista häiriöistä. Näin asia selitetään kai kissa kou lukirjoissa. Näin se sanotaan yksinkertaisesti. Kuten tuli mainittua, loppujen lopuksi teoria on saanut myös erityisen paljon kritiikkiä osakseen. Kritiikki on ollut viime vuosina pikemmin nousemassa kuin laskusuunnassa, ja eräs sen keskeisin kritiikki koskee sitä, että se on vastoin havai ntoja. Muutama keskeinen kritiikki ilmastomallia kohtaan on edelleen ratkaisematta. Näyttää ilmiselvä ltä, että jääkausi loppui äkillisesti, sillä lämpötila kohosi nopeammin kuin jäämassat ehtivät edes sula maan. Tämä dramaattinen loppu jääkaudelle ei ollenkaan vastaa Milankovichin teoriaa. Ei ole myöskään koskaan kyetr 6

FAKTAT M1. Maankohoaminen

FAKTAT M1. Maankohoaminen Teema 3. Nousemme koko ajan FAKTAT. Maankohoaminen Jääpeite oli viime jääkauden aikaan paksuimmillaan juuri Korkean Rannikon ja Merenkurkun saariston yllä. Jään paksuudeksi arvioidaan vähintään kolme kilometriä.

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

SATURNUS. Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin jälkeen

SATURNUS. Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin jälkeen SATURNUKSEN RENKAAT http://cacarlsagan.blogspot.fi/2009/04/compare-otamanho-dos-planetas-nesta.html SATURNUS Jättiläismäinen kaasuplaneetta Saturnus on aurinkokuntamme toiseksi suurin planeetta heti Jupiterin

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Evoluutio ja luominen Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Väite: tiedemiehet ovat todistaneet evoluutioteorian todeksi Evoluutioteorialla tässä tarkoitan teoriaa, jonka mukaan kaikki elollinen on kehittynyt

Lisätiedot

Uusinta tietoa ilmastonmuutoksesta: luonnontieteelliset asiat

Uusinta tietoa ilmastonmuutoksesta: luonnontieteelliset asiat Uusinta tietoa ilmastonmuutoksesta: luonnontieteelliset asiat Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 3.2.2010 Lähteitä Allison et al. (2009) The Copenhagen Diagnosis (http://www.copenhagendiagnosis.org/)

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitos FORS-iltapäiväseminaari 2.6.2005 Esityksen sisältö Peruskäsitteitä: luonnollinen kasvihuoneilmiö kasvihuoneilmiön

Lisätiedot

Steven Kelly & Mia+Janne

Steven Kelly & Mia+Janne Luomisoppi evoluutio Steven Kelly & Mia+Janne Tämä ei ole väittely! Pidetään kiinni yhteisestä uskosta: Alussa Jumala loi Se, että on Luoja, ratkaisee paljon: käytetään sitä rohkeasti apologiassa Eri mielipiteitä

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET SMG-4500 Tuulivoima Toisen luennon aihepiirit Tuuli luonnonilmiönä: Ilmavirtoihin vaikuttavien voimien yhteisvaikutuksista syntyvät tuulet Globaalit ilmavirtaukset 1 VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT

Lisätiedot

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi.

Minä varoitan teitä nyt. Tarinastani on tulossa synkempi. Viima Viima Teräs ei ole mikään paha poika, mutta ei hän kilttikään ole. Hänen viimeinen mahdollisuutensa on koulu, joka muistuttaa vähän akvaariota ja paljon vankilaa. Heti aluksi Mahdollisuuksien talossa

Lisätiedot

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Oppilaiden ennakkokäsityksiä avaruuteen liittyen Aurinko kiertää Maata Vuodenaikojen vaihtelu johtuu siitä,

Lisätiedot

LUOMINEN JA EVOLUUTIO

LUOMINEN JA EVOLUUTIO LUOMINEN JA EVOLUUTIO Maailman syntyminen on uskon asia Evoluutioteoria Luominen Teoria, ei totuus Lähtökohta: selittää miten elollinen maailma olisi voinut syntyä, jos mitään yliluonnollista ei ole Ei

Lisätiedot

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017

Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä. Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Miks toi sai enemmän?! - millintarkkaa sisarusrakkautta monikkoperheessä Janna Rantala Lastenpsykiatri Pari- ja perhepsykoterapeutti Helmikuu 2017 Ennakkokäsityksiä Mitä sisarussuhteelta ylipäätään odotetaan

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys

Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Lappeenranta Hyväristönmäki muinaisjäännösselvitys Keskustaajaman osayleiskaava 2030 inventoinnin v. 2014 täydennys Hyväristönmäen osa-alueelta Timo Jussila Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Sisältö Perustiedot...

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

GEOLOGIA. Evon luonto-opas

GEOLOGIA. Evon luonto-opas Evon luonto-oppaan tekemiseen on saatu EU:n Life Luonto -rahoitustukea GEOLOGIA Korkokuva Evon Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja länsireunoilla maasto kohoaa aina 180 m meren pinnan yläpuolelle asti.

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

Kosmos = maailmankaikkeus

Kosmos = maailmankaikkeus Kosmos = maailmankaikkeus Synty: Big Bang, alkuräjähdys 13 820 000 000 v sitten Koostumus: - Pimeä energia 3/4 - Pimeä aine ¼ - Näkyvä aine 1/20: - vetyä ¾, heliumia ¼, pari prosenttia muita alkuaineita

Lisätiedot

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä.

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä. DENNIKSEN tarina - opettajan materiaali Opettaja, tämä materiaali on suunniteltu avuksesi. Voit hyödyntää materiaalia joko kokonaan tai osittain. Materiaali soveltuu käytettäväksi sekä luokkatilassa että

Lisätiedot

Königsbergin sillat. Königsberg 1700-luvulla. Leonhard Euler ( )

Königsbergin sillat. Königsberg 1700-luvulla. Leonhard Euler ( ) Königsbergin sillat 1700-luvun Königsbergin (nykyisen Kaliningradin) läpi virtasi joki, jonka ylitti seitsemän siltaa. Sanotaan, että kaupungin asukkaat yrittivät löytää reittiä, joka lähtisi heidän kotoaan,

Lisätiedot

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA

HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA HISTORIA 5: RYHMÄTEHTÄVÄT SUOMEN ESIHISTORIASTA 1. Suomusjärven kulttuuri PEPPI, JANNA, LOVIISA, MINNA 2. Kampakeraaminen kulttuuri JONNA, SALLA, ESSI, JUHANI 3. Vasarakirveskulttuuri (nuorakeraaminen

Lisätiedot

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Päätöksenteko Uskalla tehdä toisin Ari & Mona Riabacke Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Talentum Helsinki 2015 Ruotsinkielinen alkuperäisteos: Beslutspyramiden: stegen till klokare beslut

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Helmikuussa 2005 oli normaali talvikeli.

Helmikuussa 2005 oli normaali talvikeli. Boris Winterhalter: MIKÄ ILMASTONMUUTOS? Helmikuussa 2005 oli normaali talvikeli. Poikkeukselliset sääolot Talvi 2006-2007 oli Etelä-Suomessa leuto - ennen kuulumatontako? Lontoossa Thames jäätyi monasti

Lisätiedot

I KÄSIVARREN PÄTTIKÄN KIRVESPUU... 1 II VALLIJÄRVEN SUOMIPUU... 3 III. KOMPSIOJÄRVEN MYSTEERIPUU 330 EAA... 5

I KÄSIVARREN PÄTTIKÄN KIRVESPUU... 1 II VALLIJÄRVEN SUOMIPUU... 3 III. KOMPSIOJÄRVEN MYSTEERIPUU 330 EAA... 5 Sisällysluettelo: I KÄSIVARREN PÄTTIKÄN KIRVESPUU... 1 II VALLIJÄRVEN SUOMIPUU... 3 III. KOMPSIOJÄRVEN MYSTEERIPUU 330 EAA... 5 IV. SANTORIN AIKAINEN TULIVUORIPUU 1679-1526 EAA.... 7 V. SAARISELÄN KELOKIEKKO...

Lisätiedot

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007

Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen. muinaisjäännösinventointi 2007 1 Hämeenkyrö Kyröskosken pohjoisen teollisuusalueen asemakaava alueen muinaisjäännösinventointi 2007 Timo Jussila ja Hannu Poutiainen Kustantaja: Pöyry Oyj 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Paikannuskartta...

Lisätiedot

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti

Minä päätin itse sitoa ankkurinköyden paikalle, johon laitetaan airot. Kun ankkuri upposi joen pohjaan ja heti Joki Minä asun omakotitalossa. Talo sijaitsee Kemijärven rannan lähellä. Talon ja rannan välimatka on noin 20 metriä. Tänä keväänä Kemijoen pinnan jää alkoi sulaa aikaisemmin kuin ennen. Kaiken jään sulamisen

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa III: Tekninen raportointi ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa III: Tekninen raportointi Sisältö Raportoinnin ABC: Miksi kirjoitan? Mitä kirjoitan? Miten kirjoitan? Muutamia erityisasioita 1 Miksi

Lisätiedot

Purjehdi Vegalla - Vinkki nro 2

Purjehdi Vegalla - Vinkki nro 2 Purjehdi Vegalla 1 1 Purjehdi Vegalla - Vinkki nro 2 Tuulen on puhallettava purjeita pitkin - ei niitä päin! Vielä menee pitkä aika, kunnes päästään käytännön harjoituksiin, joten joudutaan vielä tyytymään

Lisätiedot

AVL-puut. eräs tapa tasapainottaa binäärihakupuu siten, että korkeus on O(log n) kun puussa on n avainta

AVL-puut. eräs tapa tasapainottaa binäärihakupuu siten, että korkeus on O(log n) kun puussa on n avainta AVL-puut eräs tapa tasapainottaa binäärihakupuu siten, että korkeus on O(log n) kun puussa on n avainta pohjana jo esitetyt binäärihakupuiden operaatiot tasapainotus vie pahimmillaan lisäajan lisäys- ja

Lisätiedot

Kaskinen. muinaisjäännösinventointi 2011

Kaskinen. muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kaskinen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Kaskisten kaupunki / Airix Ympäristö Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Vanhat kartat... 3 Yleiskartta...

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Mat. tukikurssi 27.3.

Mat. tukikurssi 27.3. Mat. tukikurssi 7.. Tänään oli paljon vaikeita aiheita: - suunnattu derivaatta - kokonaisdierentiaali - dierentiaalikehitelmä - implisiittinen derivointi Nämä kaikki liittvät aika läheisesti toisiinsa.

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä.

istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. M istä satuja saadaan Poika ihmetteli: Miten sadut syntyvät? Mistä satuja saadaan? Mene metsään, pojan isoäiti neuvoi. Etsi satuja metsästä. Poika meni metsään. Hän katseli ympärilleen ja huomasi satuja

Lisätiedot

Ei ole tärkeää, että muistatte, mitä minä olen puhunut, vaan tärkeitä ovat teidän omat kysymyksenne ja oivalluksenne.

Ei ole tärkeää, että muistatte, mitä minä olen puhunut, vaan tärkeitä ovat teidän omat kysymyksenne ja oivalluksenne. YTT Eeva-Leena Vaahtio elvaahtio@elisanet.fi gsm 050-407 5730 www.eevaleenavaahtio.fi Otty ry. 17.5.2011 Akava-talo Työmarkkinaikä ei näy kasvoista eikä kalenterista Ei ole tärkeää, että muistatte, mitä

Lisätiedot

ILMASTOMALLEIHIN PERUSTUVIA ARVIOITA TUULEN KESKIMÄÄRÄISEN NOPEUDEN MUUTTUMISESTA EI SELVÄÄ MUUTOSSIGNAALIA SUOMEN LÄHIALUEILLA

ILMASTOMALLEIHIN PERUSTUVIA ARVIOITA TUULEN KESKIMÄÄRÄISEN NOPEUDEN MUUTTUMISESTA EI SELVÄÄ MUUTOSSIGNAALIA SUOMEN LÄHIALUEILLA ILMASTOMALLEIHIN PERUSTUVIA ARVIOITA TUULEN KESKIMÄÄRÄISEN NOPEUDEN MUUTTUMISESTA EI SELVÄÄ MUUTOSSIGNAALIA SUOMEN LÄHIALUEILLA Tuulen voimakkuuden muutosarviot perustuivat periaatteessa samoihin maailmanlaajuisiin

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2 Matematiikan tukikurssi kurssikerta 1 Relaatioista Oletetaan kaksi alkiota a ja b. Näistä kumpikin kuuluu johonkin tiettyyn joukkoon mahdollisesti ne kuuluvat eri joukkoihin; merkitään a A ja b B. Voidaan

Lisätiedot

Pohjois-Suomi näkyy ja kuuluu. Ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus

Pohjois-Suomi näkyy ja kuuluu. Ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus Pohjois-Suomi näkyy ja kuuluu Ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus Suomi on menestynyt ja menestyy kansainvälisissä tutkimuksissa ja mittauksissa erinomaisesti Newsweek Contry Brand Index

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E Kant Arvostelmia Informaatioajan Filosofian kurssin essee Otto Opiskelija 65041E David Humen radikaalit näkemykset kausaaliudesta ja siitä johdetut ajatukset metafysiikan olemuksesta (tai pikemminkin olemattomuudesta)

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Keski-Suomen luontomuseo

Keski-Suomen luontomuseo Keski-Suomen luontomuseo Tehtävät 0-1 lk. Tässä näet museon pohjapiirroksen. Se on meidän karttamme tällä kierroksella. Hei! Olen oppaasi Kalle. Kun teet ristikon saat tietää, mikä eläin minä olen. 1.

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) minä

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) minä Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) 1 minä Minä olen. Minä laulan. Minä tanssin. Minä maalaan. Minä väritän. Minä piirrän. Minä otan. Minä myyn. Minä istun. = Olen. = Laulan.

Lisätiedot

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015 Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella Kuka 2 Veikko Huovinen 3 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Tietotyöllä on puolensa 4 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok,

Lisätiedot

adverbiaali on lauseenjäsen, joka ilmaisee aikaa, paikkaa, tapaa määrää, syytä, keinoa tai jotakin muuta seikkaa.

adverbiaali on lauseenjäsen, joka ilmaisee aikaa, paikkaa, tapaa määrää, syytä, keinoa tai jotakin muuta seikkaa. Adverbiaali adverbiaali on lauseenjäsen, joka ilmaisee aikaa, paikkaa, tapaa määrää, syytä, keinoa tai jotakin muuta seikkaa. Tänään (aika) koulussa (paikka) puhuttiin varovasti (tapa) vähän (määrä) vahingossa

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

RIKU VASSINEN MOCCALATTEHIPSTERI

RIKU VASSINEN MOCCALATTEHIPSTERI RIKU VASSINEN MOCCALATTEHIPSTERI KIISTAKIRJOITUKSIA MARKKINOINNISTA TALENTUM HELSINKI Copyright 2011 Talentum Media Oy ja Riku Vassinen ISBN 978-952-14-1761-0 ISBN 978-952-14-1762-7 (sähkökirja) Ulkoasu:

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta 4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Etunimi. Sukunimi. Oppimistavoite: ymmärtää, kuinka positiiviset ja negatiiviset magneettiset navat tuottavat työntö- ja vetovoimaa.

Etunimi. Sukunimi. Oppimistavoite: ymmärtää, kuinka positiiviset ja negatiiviset magneettiset navat tuottavat työntö- ja vetovoimaa. 1 Magneettiset navat Oppimistavoite: ymmärtää, kuinka positiiviset ja negatiiviset magneettiset navat tuottavat työntö- ja vetovoimaa. 1. Nimeä viisi esinettä, joihin magneetti kiinnittyy. 2. Mitä magneetin

Lisätiedot

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p )

Kultaisia sanoja. (Uusi Aika 1901, N:o 2, Tammikuun 12 p ) Kuta enemmän tiedät ja kuta paremmin ymmärrät, sitä ankarammin sinua tuomitaan, jollei elämäsi ole yhtä pyhä kuin tietosi on laaja. Tuomas Kempiläinen. Vaikka maailma tuhansine ilmiöineen vetää ihmisen

Lisätiedot

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse?

LARRY Keikka vai? Mistä on kyse? En voi ottaa vastaan keikkaa, ellen tiedä mistä on kyse? 1 LAKI JA KADONNEEN JUONEN ARVOITUS LAKI kertojaääni Nimeni on Larry Laki, ja sanani on laki. Laki on myös sukunimeni, ja lakia pitää noudattaa. Laki ei ole mikään Lucky Luke (=Lakki Laki), vaan se on

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Approbatur 3, demo 1, ratkaisut A sanoo: Vähintään yksi meistä on retku. Tehtävänä on päätellä, mitä tyyppiä A ja B ovat.

Approbatur 3, demo 1, ratkaisut A sanoo: Vähintään yksi meistä on retku. Tehtävänä on päätellä, mitä tyyppiä A ja B ovat. Approbatur 3, demo 1, ratkaisut 1.1. A sanoo: Vähintään yksi meistä on retku. Tehtävänä on päätellä, mitä tyyppiä A ja B ovat. Käydään kaikki vaihtoehdot läpi. Jos A on rehti, niin B on retku, koska muuten

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 1 Määrittelyjoukoista Tarkastellaan funktiota, jonka määrittelevä yhtälö on f(x) = x. Jos funktion lähtöjoukoksi määrittelee vaikkapa suljetun välin [0, 1], on funktio

Lisätiedot

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä

KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä KUINKA KIRJOITAT E-KIRJAN päivässä Valmentaja-Akatemia opettaa sinulle kuinka valmentajana pystyt kasvattamaan bisnestäsi, auttamaan useampia ihmisiä ja ansaitsemaan enemmän. www.valmentaja- akatemia.fi

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

Metsäläisiä olemme pohjimmaltamme, ainakin me mummot.

Metsäläisiä olemme pohjimmaltamme, ainakin me mummot. 19082008 12:42 - Viimeksi päivitetty 23062010 06:06 Mummo menee metsään Toimittaja Terttu Lensun pakina YLE:n radiossa juhannuksena 2008 Metsäpäiviä ja -teemoja 1996-2009 Metsätyömaiden Tehopakkaus 1940-luvulta

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Suhteellisuusteorian vajavuudesta

Suhteellisuusteorian vajavuudesta Suhteellisuusteorian vajavuudesta Isa-Av ain Totuuden talosta House of Truth http://www.houseoftruth.education Sisältö 1 Newtonin lait 2 2 Supermassiiviset mustat aukot 2 3 Suhteellisuusteorian perusta

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) :

Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) : Nellin matala käyttöaste syyt? (Stadia / AMK) : 1) Opetuksen resurssit 2) Nellin laajuus ja tekniset kompastuskivet 3) AMK:ien tutkimuskulttuuri 1) Opetuksen resurssit aikaa pahimmillaan noin 2h / ryhmä,

Lisätiedot

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1 Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen 3.12.2015 Aija Paakkunainen 1 Tunnista hallitsevat uskomukset ja tunnelukkosi Väärät uskomukset: itsestä, työstä, parisuhteesta, onnellisuudesta Uskomus

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Aikamatkustus. Emma Beckingham ja Enni Pakarinen

Aikamatkustus. Emma Beckingham ja Enni Pakarinen Aikamatkustus Emma Beckingham ja Enni Pakarinen Aikamatkustuksen teoria Aikamatkustus on useita vuosisatoja kiinnostanut ihmiskuntaa. Nykyihminen useimmiten pitää aikamatkustusta vain kuvitteellisena konseptina,

Lisätiedot

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto:

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: 1 DES Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: / 200 Ohjeet: Tässä kyselylomakkeessa on 28 kysymystä kokemuksista, joita Sinulla saattaa ilmetä arkielämässäsi. Me olemme kiinnostuneita siitä, onko Sinulla,

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Fysiikan historia Luento 2

Fysiikan historia Luento 2 Fysiikan historia Luento 2 Ibn al- Haytham (Alhazen), ensimmäinen tiedemies Keskiajan tiede Kiinnostus =iloso=iaa ja luonnontiedettä kohtaan alkoi laantua Rooman vallan kasvaessa Osa vanhasta tiedosta

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Peltolan uutiset 3/2011

Peltolan uutiset 3/2011 Peltolan uutiset 3/2011 Syksyllä golfkausi alkaa olla lopuillaan, mutta ei vielä ohi. Golfkauden lopuksi on hyvä kaivella aivojen muistisopukoita ja kerrata golfin sääntöjä. Sääntöopas, golffarin paras

Lisätiedot

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on 13 Pistetulo Avaruuksissa R 2 ja R 3 on totuttu puhumaan vektorien pituuksista ja vektoreiden välisistä kulmista. Kuten tavallista, näiden käsitteiden yleistäminen korkeampiulotteisiin avaruuksiin ei onnistu

Lisätiedot

LOUKKAANTUMISEN REFLEKTIIVINEN KOHTAAMINEN TYÖNOHJAUKSESSA

LOUKKAANTUMISEN REFLEKTIIVINEN KOHTAAMINEN TYÖNOHJAUKSESSA LOUKKAANTUMISEN REFLEKTIIVINEN KOHTAAMINEN TYÖNOHJAUKSESSA Pekka Holm pekka.holm@dialogic.fi Prologi Mihail Bahtinia mukaellen pohdin aluksi lyhyesti sanaa ja keskustelua. Sanana loukkaantuminen alkaa

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot