Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa"

Transkriptio

1

2 Heidi Ruohio Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa Ulkomailta adoptoitujen nuorten kokemuksia suomalaisuudesta ja erilaisuudesta Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 37/2009

3 2009 Heidi Ruohio, Väestöliitto ja VL-Markkinointi Oy Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B, 1. krs. PL Helsinki (09) Kannen kuva: Kansainvälisesti adoptoitujen kesäleirillä rakennettu tienviitta lapsien synnyinmaista. (Paikka: Maatalous- ja metsäoppilaitos, Tuomarniemi, Ähtäri) Kuvaaja: Heidi Ruohio ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN

4 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA SISÄLLYS Alkusanat 1 JOHDANTO 7 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA Kansainvälinen adoptio Suomessa Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rakenne Tutkimuksen toteutus 13 3 IDENTITEETTI JA ERILAISUUS TUTKIMUSKOHTEINA Identiteetti on riippuvainen erilaisuudesta Kulttuuri ja etnisyys identiteetin lähteinä Etninen hierarkia ja rodullistaminen Identiteetti on jatkuvaa neuvottelua 23 4 ERILAINEN SUOMALAISUUS ADOPTOITUJEN KOKEMUKSIA Adoptoitujen identifioituminen suomalaisuuden ja synnyinmaan välillä Adoptoitujen kokemuksia erilaisuudesta ja rasismista Neuvottelemalla suomalaiseksi Värisokeus adoptiokeskustelun erityispiirteenä 34 5 TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO Miten kansainvälisesti adoptoitu identifioituu suhteessa suomalaisuuteen ja synnyinmaahan? Millaisia erilaisuuden kokemuksia kansainvälisesti adoptoiduilla on? Mikä merkitys ulkonäöllä on suomalaiseksi hyväksymisessä? 36 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimustulosten pohdinta Tutkimusprosessin arviointi Tuleva tutkimustarve Tutkimustiedon sovellutus käytäntöön 40 KIRJALLISUUS 43 LIITE 1: Ryhmähaastatteluihin osallistuneet 47 LIITE 2: Yksilöhaastatteluihin osallistuneet 48

5 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA 4 Julkaisijan esipuhe Suomi kansainvälistyy myös väestöltään nopeasti. Vielä 1990-luvun alussa maamme ulkomaalaisväestö oli erittäin vähäinen. Euroopan rajojen murtuminen ja toisaalta maamme liittyminen Euroopan unioniin lisäsivät muuttopainetta Suomeen. Aluksi tulijat olivat turvapaikanhakijoita, kiintiöpakolaisia sekä perheen tai työn vuoksi tulleita. Myös kiinnostus kansainvälistä adoptiota kohtaan kasvoi erityisesti 1990-luvulla, jolloin ylitettiin ensin 100 ja sitten 200 saapuneen lapsen vuosittainen määrä. Määrän lisääntymiseen vaikutti ainakin se, että vuodesta 1992 alkaen oli mahdollisuus saada adoptiolapsia naapurimaastamme Venäjältä, joka on Kiinan ohella ollut yksi suosituimmista kansainvälisen adoption lähtömaista Suomessa. Muita Suomeen adoptiolapsia luovuttavia maita ovat olleet mm. Intia, Kolumbia, Thaimaa ja Etiopia. Kuten kirjan kannen tienviitasta näkyy, adoptiolapsia on tullut maahamme loppujen lopuksi kaikista ilmansuunnista. Eikä tienviitassa ole edes mukana kaikki Suomeen lapsia luovuttavat maat. Suomessa on nykyisin noin ulkomailta adoptoitua henkilöä. Ulkomailta adoptoitujen lasten määrä on varsin vaatimaton verrattuna esimerkiksi muiden Pohjoismaiden vastaaviin lukuihin. Olemme tässäkin väestöasiassa naapureitamme pari vuosikymmentä jäljessä. Tähän on selkeä syy: Ruotsilla on pidemmät perinteet kansainvälisessä adoptiossa. Suomessa riitti adoptoitavia lapsia kotimaassakin vielä pitkälle sotien jälkeen, joten tarve kansainvälisiin adoptioihin syntyi Suomessa myöhemmin. Tällä hetkellä hedelmällisyysikänsä ohittaneista naisista on lapsettomia noin 15 % eli joka kuudes. Lähivuosina luku noussee 20 prosenttiin. Kyselytutkimusten perusteella tiedämme, että lapsettomista henkilöistä tai pareista 2/3 olisi halunnut lapsen. Heille lapsettomuus ei siis ole oma valinta. Vaikka lapsettomuushoidot ovat yleistyneet ja kehittyneet, ne eivät auta kaikkia. Toisaalta kaikki lapsia toivovat eivät halua lähteä lapsettomuushoitoihin, vaan ryhtyvät varsin pian adoptioprosessiin, joka tiedetään pitkäksi. On hyvin tiedossa, että kansainväliset adoptiot ovat varsin suhdanneherkkää toimintaa. Jonain päivänä saattavat kohdemaassa säännöt ja menettelytavat muuttua ja adoptiolapsen hankinta kyseisestä maasta voi vaikeutua. Näin on tapahtunut mm. Venäjän ja Kiinan kohdalla. Toisaalta on odotettavissa, että lapsettomuuden lisääntyessä kansainvälisten adoptioiden tarve kasvaa. Tämä luo selkeitä paineita viranomaisillemme, joiden tehtävänä on luoda uusia kontakteja eri kohdemaihin sekä pitää yhteyksiä tuleviin adoptiovanhempiin. Tähän ei ole liikaa resursseja päinvastoin sitä todistavat pitkät adoptiojonot ja hitaat prosessit.

6 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA 5 HTM Heidi Ruohion julkaisu Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa täyttää tärkeän tutkimusaukon. Toivon raportin antavan tukea sekä adoptoiduille että heidän perheilleen. Haluan tässä yhteydessä kiittää Heidi Ruohiota hänen tärkeästä työstään. Samoin haluan omalta osaltani kiittää hankkeen toteuttamiseen osallistuneita taustahenkilöitä, jotka ovat tukeneet Heidiä erinomaisesti hänen työssään. Tiimin henkilöt on mainittu tekijän esipuheessa. Helsingissä Ismo Söderling, johtaja Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos Tekijän esipuhe Kiinnostuin kansainvälisen adoption erityiskysymyksistä miettiessäni aikanaan aihetta pro gradu -tutkimukselleni. Minua kiinnosti erityisesti se, miksi suomalaisuuden piiriin on vaikea päästä, jos ei näytä tyypilliseltä kantaväestön jäseneltä. Suomalaisuuden tiukat kriteerit jättävät ulkopuolelle suuren joukon erilaisia suomalaisia, joita on maassamme yhä enemmän. Kansainvälisesti adoptoitujen tapauksessa kiinnostavaa on ulkonäön merkitys suomalaiseksi hyväksymisessä ja suomalaiseksi identifioitumisessa. Mielestäni opinnäytetyötäni varten kerätty aineisto sekä sitä varten käydyt keskustelut ja haastattelut adoptoitujen nuorten ja nuorten aikuisten kanssa olivat niin hedelmällisiä, että en halunnut niiden jäävän käyttämättä laajemminkin. Halusin toimittaa aineistosta julkaisun, ja nyt kolme vuotta valmistumiseni jälkeen minulle on tarjoutunut siihen mahdollisuus. Olen toimittanut julkaisun Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella, jossa valmistelen tällä hetkellä samasta aiheesta väitöskirjaa. Toimitustyössä minua ovat auttaneet Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Ismo Söderling sekä erikoistutkijat Minna Säävälä ja Anna Rotkirch. He ansaitsevat suuren kiitoksen siitä, että opinnäytteestäni kuoriutui julkaisukelpoinen kirja. Lisäksi haluan kiittää laitoksen assistenttia Stina Fågelia ansiokkaasta kielenhuollosta ja julkaisusihteeri Mika Takojaa kirjan taitosta. Erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä haluan kiittää Interpedia ry:tä ja sen työntekijöitä, jotka auttoivat haastateltavien saavuttamisessa. Heidän avullaan minulla oli aikanaan mahdollisuus osallistua adoptiolasten ja -nuorten kesäleirille aineistonkeruuta varten.

7 6 Toimittaessani tätä julkaisua olen palannut ajatuksissani niihin keskusteluihin, joita kävin adoptioleirillä nuorten kanssa. Pidän arvossa sitä luottamusta, jota koin, kun nuoret kertoivat avoimesti ja rehellisesti kokemuksistaan. Nyt kun moni näistäkin leiriläisistä on jo täysi-ikäinen, mietin välillä mitä heille tänään kuuluu. Nuoret aikuiset, joiden kanssa tein yksilöhaastatteluja, olivat selvästi kokeneita keskustelemaan adoptiosta ja siihen liittyvistä asioista. He jaksoivat taas kerran vastailla uteliaalle, millaista on elää adoptoituna Suomessa. Silti he kertoivat tarinaansa ja ajatuksiaan kuin ensimmäistä kertaa. Toivon, että tämä kirja tukee adoptiolapsia heidän elämänsä eri vaiheissa. He eivät ole yksin, onhan maassamme jo n ulkomailta adoptoitua. Toisaalta yhä useammat vanhemmat ovat adoptiovanhempia tai pohtivat adoptiolapsen hankintaa. Uskon, että tämä julkaisu hyödyttää myös heitä. Adoptiolapsi on oma lapsi iloineen ja suruineen. Helsingissä Jussin päivänä Heidi Ruohio, tutkija Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos

8 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA 7 1 JOHDANTO On arvioitu, että kansainvälisen adoption kautta muuttaa n lasta maasta toiseen vuosittain (Selman 2006). Suomessa kotimaiset vierasadoptiot (ei biologista sukulaisuussuhdetta lapsen ja adoptiovanhemman välillä) ovat varsin harvinaisia. Suurin osa adoptioista onkin Suomessa kansainvälisiä. Kuitenkin muun muassa Ruotsiin ja Norjaan verrattuna on kansainvälinen adoptio Suomessa melko pienimuotoista. Lain mukaan adoptio merkitsee lapseksiottamista, jolla lapsen ja vanhemman välille muodostetaan oikeudellinen perhesuhde. Suomessa adoptoitu saa saman oikeudellisen aseman kuin biologinen lapsi. (Laki lapseksiottamisesta 153/1985). Kansainvälinen adoptio on yksi muoto lisääntyneestä maahanmuutosta. Kansainvälisessä adoptiossa näkyy maailman epätasa-arvo, kun köyhän etelän lapsia adoptoidaan rikkaampiin länsimaihin. Kun kaikille orvoille tai adoptioon annetuille lapsille ei löydy kotia omassa synnyinmaassa, he päätyvät kansainvälisen adoption kautta ulkomaille. Myös esimerkiksi Venäjällä ja Itä-Euroopassa luovutetaan lapsia kansainväliseen adoptioon. Näissä maissa syy luovuttaa lapsia adoptioon ei usein olekaan köyhyys, vaan sosiaaliset ongelmat, kuten biologisten vanhempien päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat. Tietyt maat hallitsevat tilastoja sekä luovuttavina että vastaanottavina maina. Maailmanlaajuisesti suurin osa kansainvälisesti adoptoiduista on syntyjään Kiinasta, Venäjältä, Guatemalasta ja Etelä-Koreasta. Vastaanottajamaista ovat väkilukuun suhteutettuna suurimmat USA, Espanja, Ranska, Italia, Kanada ja Ruotsi. (Selman 2006.) Kansainvälistä adoptiota ei pidetä ensisijaisena vaihtoehtona orvolle tai adoptioon luovutetulle lapselle. Ensisijaisesti lapselle pyritään löytämään koti synnyinmaasta ja vasta sen epäonnistuttua voidaan harkita luovutusta kansainväliseen adoptioon. Kaikissa niissä maailman valtioissa, joissa on paljon lastenkotiorpoja, ei kansainvälinen adoptio ole lain mukaan mahdollinen. Suomeen adoptiolapset saapuvat useimmiten vauva- tai pikkulapsi-ikäisinä, jolloin heillä ei välttämättä ole muistikuvia synnyinmaastaan tai tietoa biologisista vanhemmistaan. Useasti heidät erottaa syntyperäisistä suomalaisista vain ulkonäkö. Kantaväestöstä poikkeava ulkonäkö saattaa vaikeuttaa suomalaisuuteen samaistumista, kun adoptoitu joutuu arjessaan kohtamaan kyselyjä alkuperästä ja oikeista vanhemmista. Kansainvälisesti adoptoitujen kantaväestöstä ja per-

9 8 JOHDANTO heestä poikkeava ulkonäkö luo mielenkiintoisen kysymyksenasettelun koskien heidän kulttuurista identifioitumistaan. Onko niin, että adoptoitujen kohtaama erilaisuuden kokeminen heikentää heidän samaistumistaan suomalaisuuteen? Kansainvälisen adoption tutkimus on Suomessa varsin vähäistä johtuen suurelta osin kansainvälisen adoption lyhyestä historiasta. Suomalaisen adoptiotutkimuksen kiinnostuksen kohteina ovat olleet muun muassa adoptiolasten sopeutuminen (Forstén-Lindman 1999), rasismikokemukset (Rastas 2007) sekä perhe- ja sukuyhteisyyden muotoutuminen adoptioperheessä (Högbacka esim. 2008). Lisäksi vuonna 2009 on käynnissä Jari Sinkkosen johtama tutkimushanke, joka koskee adoptoitujen fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Adoptoitujen identifioitumista ja synnyinmaan merkitystä on tutkittu Suomessa tähän mennessä (2009) vain julkaisemattomissa opinnäytetöissä.

10 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA 9 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA 2.1 Kansainvälinen adoptio Suomessa Suomeen on saapunut ulkomailta adoptoituja lapsia 1970-luvulta lähtien. Tätä ennen Suomi oli kansainväliseen adoptioon lapsia luovuttava maa. Toisen maailmansodan aikana Suomesta siirtyi Ruotsiin ja Norjaan noin sotalasta, joista noin adoptoitiin sinne tai he jäivät sinne muutoin pysyvästi. (Parviainen 2003.) Vuoden 2007 loppuun mennessä Suomessa oli kansainvälisesti adoptoitua, jotka on adoptoitu vuonna 1985 voimaan tulleen lapseksiottamisesta annetun lain mukaisesti (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008). Luvussa eivät ole mukana ennen vuotta 1985 adoptoidut eivätkä ns. itsenäiset adoptiot, jotka ovat yleistyneet viime vuosina. Itsenäinen adoptio tarkoittaa sitä, että suomalainen voi ulkomailla asuessaan adoptoida lapsen luovuttajamaassa suoraan kyseisen maan lakien mukaisesti. Adoption suosituimmat lähtömaat vaihtelevat vuosittain riippuen palvelunantajien (Suomessa: Pelastakaa Lapset ry, Interpedia ry tai Helsingin kaupungin sosiaalivirasto) yhteistyökohteista ja varsinkin adoptioon vapaiden lasten määrästä ko. maissa. Ensimmäiset Suomeen adoptoidut lapset olivat syntyjään pääasiassa Intiasta, Etiopiasta ja Kolumbiasta. Myöhemmin, 2000-luvulla, lapsia on tullut eniten Kiinasta, Etelä-Afrikasta, Thaimaasta ja Venäjältä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008.) Suomeen on tullut enimmillään yli 300 lasta ulkomailta, mutta tällä hetkellä määrä on laskenut n. 200 lapseen. Syynä määrän laskuun ovat luovuttajamaissa yleistynyt sisäinen adoptio ja tiukentunut adoptiolainsäädäntö. Etenkin adoptiot Kiinasta ovat radikaalisti vähentyneet maailmanlaajuisesti. Adoptionhakijoiden määrä on sen sijaan pysynyt korkealla ja jopa kasvanut. Tämä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino on johtanut adoptioprosessin venymiseen Suomessa jopa yli viiteen vuoteen. Kun kansainvälinen adoptio on maailmassa yhä suositumpaa ja luovuttavien maiden lapsimäärät vähenevät, saattaa vaarana olla lapsikauppa. Kansainvälisen adoption ongelmakysymyksiä pyritään estämään valtioiden välisillä ja kansainvälisillä sopimuksilla. Tärkein näistä on Haagin sopimus (1993), jonka Suomi ratifioi vuonna Vuoden 2009 alussa Haagin sopimuksen on ratifioinut 78 valtiota - Yhdysvallatkin viimein vuonna Haagin sopimus lähtee lapsen edusta. Haagin sopimuksen mukaan adoptioon vapaalle lapselle pyritään

11 10 TUTKIMUKSEN TAUSTA ensin löytämään koti synnyinmaasta ja vasta sen jälkeen kysymykseen tulee kansainvälinen adoptio. Lisäksi Haagin sopimus määrittelee roolin jokaisessa maassa vaadittavalle ns. keskusviranomaiselle. Suomessa keskusviranomaisena toimii Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta (jatkossa adoptiolautakunta). Kuvio 1. Kansainvälisten adoptioiden määrät Suomessa vuosina mukaan lukien itsenäiset adoptiot (Tilastokeskus). Suomessa kansainvälisiä adoptioita säätelee Laki lapseksiottamisesta (153/1985), joka Haagin sopimuksen tavoin painottaa lapsen etua. Lain mukaan adoptiota ei voida vahvistaa, jos lapseksiottamisen johdosta on annettu tai luvattu annettavaksi korvausta. Lain mukaan Suomessa asuvan ja lapsen ulkomailta adoptoivan tulee saada adoptiopalvelua, adoptioneuvontaa ja adoptiolupa. Adoptiopalvelua voi saada kolmelta adoptiolautakunnan hyväksymältä palvelunantajalta, jotka siis ovat Pelastakaa Lapset ry, Interpedia ry tai Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Palvelunantajien tehtävänä on yhdistää kotia tarvitseva lapsi ja adoptionhakija(t). Palvelunantajien lisäksi niiden ulkomaisten yhteistyökumppanien tulee olla adoptiolautakunnan hyväksymiä. Pakollista adoptioneuvontaa antavat joko kotikunnan sosiaaliviranomainen tai kunnan ostopalveluna Pelastakaa Lapset ry. Adoptioneuvonnan lopputuotoksena on ns. kotiselvitys. Kotiselvitykseen kootaan monipuoliset tiedot hakijasta/ hakijoista. Kotiselvitystä varten kartoitetaan näiden sosioekonominen tilanne ja terveydentila. Terveydentilan arvion tulee perustua lääkärintodistukseen,

12 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA 11 jossa selostetaan hakijoiden fyysinen ja psyykkinen tila. Kroonisten sairauksien osalta tarvitaan erikoislääkärin lausunto, josta ilmenee arvio sairauden vaikutuksista perhetilanteeseen. Kotiselvitykseen tulevat myös tiedot hakijoiden suhteista omaisiinsa ja heidän suhtautumisensa kansainväliseen adoptioon. Lisäksi käsitellään hakijoiden motiivit adoptoida, kasvatuskyvyt ja heidän lasta koskevat toivomuksensa. Kotiselvitys on perustana adoptiolupaa myönnettäessä. (Salmela 2009.) Adoptioluvan myöntää Suomessa adoptiolautakunta. Lautakuntaan asti meneviä hakemuksia evätään harvoin. Yleensä jo adoptioneuvonnan aikana hakijoille tulee ilmi, jos heidän ei jostain syystä oleteta saavan adoptiolupaa. Tällöin adoptioprosessi saatetaan jättää oma-aloitteisesti kesken. Yleisimmät syyt evätä adoptiolupa lautakunnassa ovat hakijoiden terveydentila tai korkea ikä. Vuonna 2007 adoptiolautakunnassa käsiteltiin yhteensä 404 lupaa, joista 76 oli jatkolupia. Adoptiolupa on voimassa vain 2 vuotta ja adoptioprosessin venyessä, lupaa voi olla tarve pidentää. Vuonna 2007 lupaa ei myönnetty 5 tapauksessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008.) Lopullinen päätösvalta adoptiossa on luovuttavan maan viranomaisella. Kun adoptiolupa esimerkiksi Suomesta on saatu, voidaan hakemuspaperit lähettää kohdemaahan odottamaan lapsiesitystä. Kohdemaa valitaan yhdessä palvelunantajan kanssa ja siihen vaikuttavat niin hakijan tai hakijoiden toiveet kuin kohdemaan asettamat vaatimukset hakijoille. Suomen lain mukaan adoptionhakijan on oltava 25-vuotias (Laki lapseksiottamisesta 153/1985), mutta kohdemaissa on omat ikärajat hakijoille. Tietyt kohteet luovuttavat lapsia vain lapsettomille pariskunnille. Lapsettomuudesta saatetaan vaatia myös hedelmättömyystodistus. Muita kohdekohtaisia kriteerejä voivat olla esimerkiksi tietty varallisuustaso, täydellinen terveys tai kristillinen vakaumus, mikäli luovuttajana on kristillinen lastenkoti. Adoptioprosessi maksaa adoption palvelunantajien arvioiden mukaan n euroa. Summa vaihtelee riippuen adoptioprosessin kestosta, kohdemaasta sekä hoito- ja hallintomaksuista. Summassa on mukana lapsen hakumatka, joka on usein suuri menoerä kansainvälisessä adoptiossa (Interpedia ry 2009). Kela myöntää ns. adoptiotukea kertaluontoisena ja verottomana korvauksena adoptiokuluista. Summa vaihtelee euroon riippuen kohdemaasta. Lisäksi Kela myöntää perhe-etuuksia, kuten vanhempainpäiväraha ja lastenhoidontuki, adoptiovanhemmille suurelta osin samalla tavalla kuin biologisille vanhemmille. Adoptiovanhemmat eivät kuitenkaan voi saada äitiysrahaa, mutta he saavat pidemmän vanhempainrahakauden. Huomioitavaa on, että adoptiovanhempi ei ole oikeutettu Kelan tukiin adoptoidessaan itsenäisesti (Kela 2009).

13 12 TUTKIMUKSEN TAUSTA 2.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rakenne Tämän tutkimuksen tavoitteena on antaa ääni kansainvälisen adoption osapuolista tärkeimmälle ja vähiten kuullulle, eli adoptoidulle itselleen. Näitä adoptoitujen nuorten kokemuksia tuodaan esille kulttuurisen identiteetin ja erilaisuuden viitekehyksessä. Vaikka tutkimuksessa keskitytään kansainvälisesti adoptoituihin, se tuottaa tietoa kantaväestön suhtautumisesta erilaisuuteen ylipäätään. Suomessa asuukin yhä enemmän kantaväestöstä poikkeavan näköisiä suomalaisia, joilla on Anna Rastaan väitöskirjatutkimuksessa käyttämän termin mukaisesti transnationaalit juuret (Rastas 2007). Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta kansainvälisestä adoptiosta ja kansainvälisesti adoptoiduista, joista on Suomessa vähän tutkimustietoa. Tutkimuskysymykset: Miten kansainvälisesti adoptoitu identifioituu suhteessa suomalaisuuteen ja synnyinmaahan? Millaisia erilaisuuden kokemuksia kansainvälisesti adoptoiduilla on? Mikä merkitys ulkonäöllä on suomalaiseksi hyväksymisessä? Tutkimus on lähtökohdiltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadullisen tutkimuksen aineisto voidaan kerätä erilaisin tavoin, joista yleisimpänä on haastattelujen tekeminen. Koin, että tutkimuskysymyksiin pystytään parhaiten vastaamaan laadullisella tutkimuksella, sillä aihe on vähän tutkittu ja henkilökohtainen. Pidin tärkeänä, että haastateltavat saivat omin sanoin puhua itseään koskevista teemoista ilman tiukkaa ennalta mietittyä kysymyspatteristoa. Laadullinen aineiston keruutapa mahdollisti myös lisäkysymykset ja sanattoman viestinnän huomioinnin. Tämän tutkimuksen metodologisena lähtökohtana on väljä konstruktivismi. Tällä tarkoitetaan tieteessä sellaista käsitystä asioista, joka korostaa tiedon sosiaalista luonnetta, tiedon rakentamista. Konstruktivismi soveltuu tutkimuksen kannalta oleellisten teoreettisten käsitteiden identiteetti, kulttuuri, erilaisuus, suomalaisuus hahmottamiseen. Näitä käsitteitä ei nähdä enää ns. olemuksellisina, synnynnäisinä vaan aktiivisesti rakennettavina ja muutoksessa olevina. Väljän konstruktivismin mukaisesti nämä käsitteet eivät kuitenkaan synny tyhjästä ja ole vapaasti valittavissa ja vaihdettavissa. Konstruktivistinen lähestymistapa näkyy kollektiivisessa identiteettipuheessa, kun rakennamme eroja meidän ja muiden välille. Erilaisuuden voidaan ajatella syntyvän ihmisten arkipäiväisessä puheessa jopa huomaamatta ja hyväntahtoisesti. Diskursiivisuus eli kielen

14 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA 13 merkitys korostuu konstruktioiden tuottamisessa. Tarinoiden ja kielen avulla luomme sekä kollektiivista identiteettiä että erilaisuutta, kun rakennamme niitä suhteessa muihin mukaan ottamisen ja poissulkemisen avulla. Tutkimuksessa käytetään erilaisuuden käsitettä puhuttaessa adoptionuorista, mikä voi antaa kuvan siitä, että adoptionuoret olisivat jollain (negatiivisella) tavalla erilaisia. Ihanteellista toki olisi, ettei kantaväestöstä poikkeava ulkonäkö automaattisesti tekisi ihmisestä erilaista tai asettaisi häntä alttiiksi rasismikokemuksille. Toisaalta tutkimuskentällä näitä käsitteitä käytetään, mikä osoittaa että tällaiselle tutkimukselle on vielä tarvetta. Tutkimus jakautuu kuuteen päälukuun. Luvussa 3 käyn läpi tutkimuksen kannalta oleellisia käsitteitä ja teorioita. Haastatteluaineiston analysoin teemoittain luvussa 4 ja luvussa 5 teen tiivistetyn yhteenvedon tutkimuksen tuloksista. Viimeiseksi, luvussa 6, pohdin tutkimuksen antia, tuon esille jatkotutkimusaiheita ja sovellutuksia käytäntöön. 2.3 Tutkimuksen toteutus Keräsin tutkimuksen aineiston ryhmähaastatteluin ja yksilöhaastatteluin vuonna Ryhmähaastattelut tein Interpedia ry:n adoptiolasten ja -nuorten kesäleirillä Ryhmähaastatteluihin osallistuneet nuoret leiriläiset olivat vuotiaita. Lisäksi haastattelin kahta jo aikuisikään ehtinyttä adoptoitua leirinohjaajaa. Tein leirillä kolme ryhmähaastattelua, joihin osallistui yhteensä 11 kansainvälisesti adoptoitua nuorta ja nuorta aikuista (ks. ryhmähaastatteluihin osallistujat liitteessä 1). Koin kaksi jälkimmäistä ryhmähaastattelua antoisampina, ehkä vähäisemmän osallistujamäärän vuoksi. Vanhemmat leirinohjaajat olivat kokeneempia keskustelijoita ja heille kokemusten jakaminen ei ollut kovin vaikeaa. Ensimmäisen ryhmän nuorille tuntui melko henkilökohtaisista asioista puhuminen isossa ryhmässä olevan välillä hankalaa. Haastattelun edetessä myös nämä nuoret tulivat puheliaammiksi ja kertoivat itseäni erityisesti kiinnostavia erilaisuuden kokemuksiaan. Ryhmähaastattelujen lisäksi tein kuuden täysi-ikäisen adoptoidun nuoren kanssa syvällisempiä yksilöhaastatteluja, jotka toimivat tämän tutkimuksen pääaineistona. Leirille osallistuminen ja siellä tehdyt ryhmähaastattelut toimivat siten tutkimuskysymyksiä ja ajatuksia jäsentävänä oppimistilanteena. Ryhmähaastattelut voivatkin olla kätevä keino tuoda tutkija tutkittavien maailmaan, ja näin saadaan parempi käsitys siitä mitä yksilöhaastatteluilla voidaan mahdollisesti saavuttaa (Eskola & Suoranta 2000, 95).

15 14 TUTKIMUKSEN TAUSTA Yksilöhaastattelut tein marras- ja joulukuussa Haasteltavien yhteystiedot sain adoptiojärjestöiltä. Iältään yksilöhaastatteluihin osallistuneet olivat vuotiaita (ks. yksilöhaastatteluihin osallistujat liitteessä 2). Koska adoptionuorten kokemukset ovat arvatenkin ainutlaatuisia, pidin haastattelua toimivana aineistonkeruumenetelmänä. Ennen kaikkea haastattelutilanne antoi haastateltaville itselleen mahdollisuuden puhua omin sanoin itseään koskevista asioista. Haastattelun käyttäminen on perusteltua myös, koska kyseessä on melko vaikeasti tutkittava aihe, jonka saattoi arvata synnyttävän monitahoisia vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35.) Käytän tässä tutkimuksessa pääaineistona kuutta yksilöhaastattelua. Kun viittaan ryhmähaastattelutilanteisiin, tuon sen erikseen esiin tekstissä. Yksilöhaastatelluista adoptionuorista neljällä kuudesta on suomenruotsalainen tausta, mikä on otettava huomioon aineistoa analysoitaessa. Kansainvälinen adoptio onkin väestön määrään suhteutettuna suositumpaa suomenruotsalaisten keskuudessa. Haastatelluista neljästä suomenruotsalaisesta kolme puhuu äidinkielenään ruotsia ja yksi suomea, tosin hänkin on käynyt ruotsinkielistä koulua nuorena. Vain yksi haastateltavista ei puhunut sujuvaa suomea, jolloin haastattelussa käytettiin osaksi myös ruotsia. Nauhoitin sekä yksilö- että ryhmähaastattelut kokonaisuudessaan, jonka jälkeen litteroin ne. Jätin oman harkintani mukaan pois joitakin täytesanoja ja kohtia, joissa haastateltava oli poikennut aiheesta. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tarkastelin aineistoa vielä ilman tutkimusteemojen kehystä. Näin vältin sokeuden uusille, vielä nimeämättömille ilmiöille, jotka nousivat aineistosta itsestään esiin. Tämän jälkeen analysoin aineiston teemojen pohjalta käyttäen hyväksi aiemmin rakennettua teemahaastattelurunkoa. Etsin teema-alue kerrallaan niihin sopivia aineistokohtia. Nämä aineiston lukemista jäsentävät teemat löytyivät jo aiemmin nimetyistä tutkimusongelmista sekä teemahaastattelurungoista. Teemat olivat taustatietojen (mm. ikä, synnyinmaa, Suomeen tulo, tiedot biologisista vanhemmista) lisäksi: kulttuurinen identifioituminen, suomalaisuus, erilaisuuden kokemukset ja rasismi.

16 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA 15 3 IDENTITEETTI JA ERILAISUUS TUTKIMUSKOHTEINA 3.1 Identiteetti on riippuvainen erilaisuudesta Identiteetin käsite on monitieteellinen ja vaikeasti määriteltävä. Jenkinsin (1996, 7) mukaan identiteetin käsite on varsinkin 1990-luvulla ollut monen tieteenalan keskustelun kohteena; muun muassa sosiologeilla, politiikan tutkijoilla, psykologeilla, maantieteilijöillä ja historioitsijoilla on ollut oma sanansa sanottavana aiheesta. Myös Hall (1999a, 255) korostaa, että identiteetin käsitteen sijainti psyykkisen ja diskursiivisen leikkauspisteessä aiheuttaa ongelmia. Hall (1999a, 245) kuvaa identiteetin käsitteen moninaisuutta ja ristiriitaisuutta diskursiivisen räjähdyksen käsitteellä. Psykologian tutkijoiden Sedikidesin ja Brewerin (2001, 1 2) mukaan ihminen määrittelee ja tulkitsee itseään (i.e. identiteetti) kolmella perustavanlaatuisella tavalla: yksilöllisten piirteiden, kahdenvälisten suhteiden ja ryhmään kuulumisen kautta. Nämä tavat tunnetaan käsitteillä yksilöllinen minuus (individual self), suhteellinen minuus (relational self) ja kollektiivinen minuus (collective self). Yksilöllinen minuus perustuu oman itsen erotteluun muista. Suhteellinen minuus taas perustuu henkilökohtaisiin kiintymyssuhteisiin, kuten vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen tai romanttisiin suhteisiin. Kollektiivinen minuus saavutetaan kuulumalla suuriin sosiaalisiin ryhmiin, jotka erottelevat itsestään oleellisia ulkopuolisia ryhmiä. Tästä erottelusta voidaan esimerkkinä käyttää käsiteparia me ja muut. Kollektiivinen minuus perustuu samaan ryhmään kuuluvien ihmisten jakamiin persoonattomiin siteisiin. Identiteetti-käsite jaetaan usein myös yksilöllisen identiteetin (individual identity, self identity) ja kollektiivisen identiteetin (collective identity) välillä (esim. Giddens 2001, 29). Kollektiivinen identiteetti pyrkii vastaamaan kysymykseen keitä me olemme?, kun yksilöllinen identiteetti vastaa kysymykseen kuka minä olen? (Kaunismaa 1997). Toisaalta puhutaan myös sosiaalisesta identiteetistä (social identity), jolla on kollektiivinen ulottuvuus (esim. Smith 1991, 3). Jenkinsin (1996, 4) mukaan kaikissa identiteeteissä on mukana sosiaalisuus. Hänen mukaansa sosiaalinen identiteetti viittaa tapoihin, joilla yksilöt ja kollektiivit erotellaan sosiaalisissa suhteissa toisista yksilöistä ja kollektiiveista.

17 16 IDENTITEETTI JA ERILAISUUS TUTKIMUSKOHTEINA Yksilöllistä identiteettiä rakennetaan eron ja erilaisuuden kautta, kun taas kollektiivisen identiteetin pohjana on samanlaisuus (Jenkins 1996, 19 20). Kollektiiviseen identiteettiin samaistuessaan ihminen etsii samanlaisuuksia ryhmän muiden jäsenten kanssa. Eron ja samanlaisuuden käsitteet ovat identiteettikeskustelun kulmakiviä, sillä identiteetin tehtävänä on samanaikaisesti auttaa erottautumaan muista, mutta myös samaistumaan muihin, laajempiin ryhmiin. Vaikka kollektiivisen identiteetin tarkoitus on etsiä samanlaisuutta ryhmän jäsenien kesken, se määrittyy suhteessa erilaisuuteen eli ryhmän ulkopuolelle jäävien kautta. Esimerkiksi suomalaisuutta määriteltäessä määritellään samalla sitä, ketkä eivät kuulu suomalaisuuden sisäpuolelle. Identiteetti ei olekaan vastakohta erilaisuudelle, vaan on riippuvainen siitä (Woodward 1997, 29). Tieteessä keskustellaan myös identiteetin pysyvyydestä ja ajallisesta muuttumattomuudesta. Hall (1999a, ) lähtee siitä, että identiteetit eivät koskaan ole yhtenäisiä, vaan muodostuvat jopa toisilleen vastakkaisista käytännöistä, positioista ja diskursseista. Identiteetit syntyvät minän muuttamisesta kertomuksiksi, jolloin kertomusten ainakin osittainen fiktiivinen luonne näkyy identiteetin rakentamisessa. Identiteettiä on tarkasteltava Hallin mukaan erityisissä diskursiivisissa käytännöissä. Identiteettiä luodaan jatkuvasti, läpi koko elämän. Hall puhuu hybrideistä identiteeteistä, jotka olisivat hänen mukaansa ominaisia nimenomaan useamman kulttuurin ihmisille. Tällaisiin hybridisiin kulttuureihin kuuluvat ihmiset ovat useiden toisiinsa kytkeytyvien historioiden ja kulttuurien tuotteita eivätkä tule koskaan olemaan yhtenäisiä sanan vanhassa merkityksessä (Hall 1999b, 71). Kaikkia kansallisia identiteettejä on rakennettu historiassa poissulkemisen eli erilaisuuden avulla. Suomen historia on oiva esimerkki kansallisen identiteetin rakentamisesta. Harle ja Moisio (2000) puhuvat kansallisesta identiteettiprojektista, joka lyhykäisyydessään tarkoittaa (aktiivista) suomalaisuuden paikan määrittelemistä maailmassa. Tarkoituksena on ollut aikojen saatossa löytää Suomelle ja suomalaisuudelle oikea viiteryhmä muiden kansakuntien joukossa. Suomalainen kansallinen identiteetti kiteytyy seuraavaan tunnettuun Arwidssonin lauseeseen: ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme halua tulla, olkaamme siis suomalaisia (mm. Harle & Moisio 2000, 76). Suomalaisuuden määrittäminen on tapahtunut pitkälti ruotsalaisuuden ja venäläisyyden poissulkemisen avulla, määrittämällä se joksikin omaksi. Harle ja Moisio muistuttavat, että edellä mainitussa Arwidssonin suuhun laitetussa lauseessa ei olisi kehotusta lopussa, mikäli suomalaisuus olisi ollut itsestään selvää. Suomalaisuutta piti tahtoa. (Harle ja Moisio 2000, 96.) Kansalliset identiteetit eivät siis synny itsestään, vaan niitä rakennetaan aktiivisesti ajassa ja tilassa. Ongelmana voi kuitenkin olla, että tällaiset kielelliset ilmaukset ja

VALTTERIN TARINA Millä tavalla 11-vuotias tummaihoinen suomalainen poika kohtaa ja käsittelee rasismia? Salla Saarinen Adoptioperheet ry

VALTTERIN TARINA Millä tavalla 11-vuotias tummaihoinen suomalainen poika kohtaa ja käsittelee rasismia? Salla Saarinen Adoptioperheet ry VALTTERIN TARINA Millä tavalla 11-vuotias tummaihoinen suomalainen poika kohtaa ja käsittelee rasismia? Salla Saarinen Adoptioperheet ry Vuonna 2015 Suomessa on kv-adoptoituja noin 4 500, joista 1 000

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNTA. 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 1

ADOPTIOLAUTAKUNTA. 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 1 ADOPTIOLAUTAKUNTA 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 1 1.7.2012 UUSI ADOPTIOLAKI TULI VOIMAAN 25.1.2013 Jonna Salmela/Merja Vuori 2 ADOPTIOASIOIDEN PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO MUUTOKSET 1.7.2012 LUKIEN

Lisätiedot

ADOPTIOKOULUTUS

ADOPTIOKOULUTUS 6.2.2014 ADOPTIOKOULUTUS 30.1.2014 ADOPTIOLAUTAKUNNAN NÄKÖKULMIA LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISESTA KÄYTÄNNÖSSÄ / Ylitarkastaja, adoptiolautakunnan sihteeri, Jonna Salmela 6.2.2014 1. Adoptionhakijan ikärajat

Lisätiedot

ADOPTIOKOULUTUS

ADOPTIOKOULUTUS ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2017 Merja Vuori Adoptiolautakunnan puheenjohtaja 26.1.2017 Merja Vuori, puh 0504301560, merja.vuori@valvira.fi 1 Hyvät koulutustilaisuuden osanottajat, - 7/2012 uusi adoptiolaki voimaan,

Lisätiedot

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013

KOHTAAMINEN. Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN Kotimaisen adoption kehittämishanke 2010-2013 KOHTAAMINEN hankkeen lähtöajatus Pysyvyyden turvaaminen ja oikeus perheeseen pitkäaikaista sijaishuoltoa tarvitsevalle lapselle LOS 20 artikla

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Minkälainen on rasisminvastainen työote?

Minkälainen on rasisminvastainen työote? Minkälainen on rasisminvastainen työote? R-sana kirja rasismista ja siihen puuttumisesta Chatit 1. Nuorisoalan ammattilaiset Tiedot, taidot ja pohdinta TAUSTAA Tutkimukset Tarve rasisminvastaisuudelle

Lisätiedot

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä.

1. Valitse jokin neljästä tarinasta ja tulosta lapsen kuva. Jos tulostusmahdollisuutta ei ole, voit etsiä kuvan esim. lehdestä. OHJEET TUOKION TOTEUTTAMISTA VARTEN Tarvitset - tarinan ja kuvan - joko seinälle kiinnitettävät rastitehtävät ja niihin liittyvät materiaalit tai jokaiselle lapselle oman tehtäväpaperin - piirustuspaperia

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT / LAKIMIES, ADOPTIOLAUTAKUNNAN SIHTEERI, JONNA SALMELA ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2017 SÄÄTYTALO 1. ILMAN PALVELUNANTAJAA TAPAHTUVAT ADOPTIOT 2. ASUINPAIKKA 3. KOTONAOLON

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

Mielenterveysbarometri 2015

Mielenterveysbarometri 2015 Sakari Nurmela TNS Gallup Oy Tutkimuksen tavoitteena: selvittää mielenterveyskuntoutujien arkipäivään liittyviä asioita ja ongelmia, tutkia käsityksiä mielenterveyskuntoutujista ja mielenterveysongelmista,

Lisätiedot

Sateenkaariperheiden adoptioneuvonta

Sateenkaariperheiden adoptioneuvonta 8.2.2016 Sateenkaariperheiden adoptioneuvonta Tiia Forsström koulutus@sateenkaariperheet.fi Sateenkaariperheet? Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten lapsiperheitä Sukupuoli ja sen moninaisuus

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT

ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT ADOPTIOLAUTAKUNNAN AJANKOHTAISET ASIAT / Lakimies, adoptiolautakunnan sihteeri, Adoptiokoulutus 26.1.2016 Säätytalo 1. ILMAN PALVELUNANTAJAA TAPAHTUVAT ADOPTIOT (SUKULAISADOPTIOT) 2. ADOPTIOLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2016

ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2016 ADOPTIOKOULUTUS 26.1.2016 Merja Vuori Adoptiolautakunnan puheenjohtaja 8.2.2016 Merja Vuori 1 LUPAPÄÄTÖSTEN KEHITYS (vahvistamattomat luvut) Kv-adoption hakemukset/päätökset vähentyneet 41 % vuodesta 2012

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Kansanedustajat, syksy 2015

Kansanedustajat, syksy 2015 Kansanedustajat, syksy 215 1. Puolue 1 2 4 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen kansanpuolue Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät 4 2. Vastaajan sukupuoli 1 2 Nainen

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL

Sosiaalinen hyvinvointi. Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi Tutkimuspäällikkö Tuija Martelin, THL Sosiaalinen hyvinvointi: Osallistuminen: Järjestö- ja yhdistystoimintaan osallistuminen Suomen ja lähtömaan tapahtumien seuraaminen Äänestäminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Kuluttaminen ja kulttuuri

Kuluttaminen ja kulttuuri 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Kuluttaminen ja kulttuuri Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Luennon aiheet Kulttuuri käsitteenä mitä se oikein tarkoittaa? Kulttuuri

Lisätiedot

Kuvaa ei voi näyttää nyt. ULKOMAILLA OLEVIEN BIOLOGISTEN VANHEMPIEN SUOSTUMUKSET. Tuula Jattu, sosiaalityöntekijä

Kuvaa ei voi näyttää nyt. ULKOMAILLA OLEVIEN BIOLOGISTEN VANHEMPIEN SUOSTUMUKSET. Tuula Jattu, sosiaalityöntekijä ULKOMAILLA OLEVIEN BIOLOGISTEN VANHEMPIEN SUOSTUMUKSET Tuula Jattu, sosiaalityöntekijä Perheen sisäinen adoptio Tilanteessa, kun lapsen toinen vanhempi asuu ulkomailla Adoptiolaki 2012/Adoption ensisijaisena

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

Moona monikultturinen neuvonta

Moona monikultturinen neuvonta Moona monikultturinen neuvonta Maahanmuuttajat Oulun Eteläisessä tilastojen valossa Väkiluku n. 88 500 asukasta (2015) Vuonna 2015 alueella asui 1094 syntyperältään ulkomaalaista ja 876 ulkomaan kansalaista.

Lisätiedot

Monikulttuurisuus Suomen työelämässä tilannekatsaus

Monikulttuurisuus Suomen työelämässä tilannekatsaus Hyvinvointia työstä Monikulttuurisuus Suomen työelämässä 2016 - tilannekatsaus Barbara Bergbom Monikulttuurisuus liiketoiminnan mahdollistajana seminaari 12.05.2016 12.05.2016 Työterveyslaitos Barbara

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Räkna biljetten, laskekaa lippu

Räkna biljetten, laskekaa lippu Räkna biljetten, laskekaa lippu - Lippujen ja liputuksen kulttuurihistoriaa Liput ovat vaakunoiden ohella merkittävimpiä valtioiden ja muiden yhteisöjen visuaalisia tunnuksia. Tutustumme lippujen ja liputuksen

Lisätiedot

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä Puheenvuoro Kyläparlamentissa 15.6.2011 Rovaniemellä Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopisto vesa.puuronen@uef.fi 29.6.2011 1 Sisältö Johdanto 1. Identiteetti-käsitteistä 2. Alueellinen ja alueen identiteetti

Lisätiedot

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan?

VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana. Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? VPK ja maahanmuuttajat Vieraalla maalla kaukana Miten kohdata vieraasta kulttuurista tulevan? Erilaisia maahanmuuttajia Työperäinen maahanmuutto sekundäärimaahanmuuttajat Pakolaiset Turvapaikanhakijat

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen Siirtolaisuus ennen ja nyt Tuomas Martikainen Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituuttisäätiö perustettu vuonna 1974 Juuret Turun yliopiston kaukosiirtolaisuustutkimuksessa Ainoa muuttoliikkeiden

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2521 Nuorisobarometri 1995 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Monikulttuurisen työyhteisön haasteet. Organisaatioiden kulttuuriälyä ja taitoa kohdata moninaisuutta voidaan kehittää.

Monikulttuurisen työyhteisön haasteet. Organisaatioiden kulttuuriälyä ja taitoa kohdata moninaisuutta voidaan kehittää. Monikulttuurisen työyhteisön haasteet Organisaatioiden kulttuuriälyä ja taitoa kohdata moninaisuutta voidaan kehittää. 1 Perehdytysoppaiden utopia Monikulttuurisuus esitetään ideaalina olotilana * jotain

Lisätiedot

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Valmistava opetus Oulussa Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Turvapaikanhakija Turvapaikanhakija= Turvapaikanhakija on henkilö, joka on kotimaassaan joutunut

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1

PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN. Lapsen oikeus perhesuhteisiin PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Kotitehtävä 5 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä VIIDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus perhesuhteisiin Perhe ja perhesuhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä mm. lapsen itsetunnon, identiteetin ja kulttuurisen yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Jääkö nuorten kohtaama rasismi aikuisilta huomaamatta?

Jääkö nuorten kohtaama rasismi aikuisilta huomaamatta? Jääkö nuorten kohtaama rasismi aikuisilta huomaamatta? ESITTELY Walter ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää avarakatseisuutta Suomessa, erityisesti lasten ja nuorten parissa. Yhdistys pyrkii

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö

Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö Raportti kotoutumisesta Suomen ulkomaalaistaustaisen väestön työllisyys, terveys ja palvelujen käyttö Hannamaria Kuusio, erikoistutkija, FT 1 Esityksen sisältö Ketä kotoutetaan Kotoutumisen tarkastelua

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Viestinnän menetelmät I Tekstianalyysi 03.12. 2008 Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Tekstintutkimuksen konstruktivistinen lähtl htökohta Sosiaalinen konstruktivismi -> > todellisuuden sosiaalinen rakentuminen.

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Lasten vuorovaikutusstrategiat kiusaamistilanteissa

Lasten vuorovaikutusstrategiat kiusaamistilanteissa Lasten vuorovaikutusstrategiat kiusaamistilanteissa Millaisia vuorovaikutusstrategioita lapsilla on tilanteessa, kun joku toinen lapsi kiusaa? Miten ikä, sukupuoli ja lasten taidot vaikuttavat lapsen näkemykseen?

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin? Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala

Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Miten huomioida asiakaskunnan lisääntyvä monikulttuurisuus työterveyshuollossa? Perjantai-meeting 5.9.2014 Kirsi Yli-Kaitala Maahanmuuttajien määrä kasvaa 2 Maahanmuuttajien terveys ja työkyky tutkimustietoa

Lisätiedot

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia

* sanaton viestintä kehon kautta. perheessä * koulutus ja ammattiidentiteetti. * opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia KOULUTTAJAN VUOROVAIKUTUSTAIDOT/ PALOTARUS 2010- suurleiri /T.Laurén Persoonallisuus (Tony Dunderfelt, 2009): FYYSINEN MINÄ SOSIAALINEN MINÄ * suhde omaan kehoon * sanaton viestintä kehon kautta * asema

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe. Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka

Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe. Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka Venäläistaustaiset naiset Suomessa: sukupuoliroolit ja perhe Pirjo Pöllänen Itä-Suomen yliopisto Karjalan tutkimuslaitos & yhteiskuntapolitiikka Venäläiset maahanmuuttajat Suomessa Venäläisiä maahanmuuttajia

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Kainuun polku Esikotoutus, kotouttaminen ja kotoutuminen -seminaari 1.12.2016 Pasi Saukkonen Muuttoliike Eurooppaan ja Euroopassa Eurooppa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille

Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille Maahanmuuttajien integroituminen työmarkkinoille Mika Kortelainen, VATT Maahanmuuttajataustaisten nuorten tukeminen työelämään Vantaan ammattiopisto Varia, 25.1.2017 Maahanmuuttajat Suomessa 1980-2012

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

KOTOUTUMISTA RYHMÄSSÄ: PAKOLAISTAUSTAISTEN YKSINHUOLTAJAÄITIEN INFORYHMÄ. Sosiaalityön käytäntötutkimus Helsingin yliopisto Anne Östman

KOTOUTUMISTA RYHMÄSSÄ: PAKOLAISTAUSTAISTEN YKSINHUOLTAJAÄITIEN INFORYHMÄ. Sosiaalityön käytäntötutkimus Helsingin yliopisto Anne Östman KOTOUTUMISTA RYHMÄSSÄ: PAKOLAISTAUSTAISTEN YKSINHUOLTAJAÄITIEN INFORYHMÄ Sosiaalityön käytäntötutkimus 6.10.2014 Helsingin yliopisto Anne Östman Tutkimuksen lähtökohdat Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen

Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen Näkökulmia monikielisyyteen Yksikielinen näkökulma: monikielinen=yksikielinen+yksikielinen+jne.

Lisätiedot

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa?

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? VAIKO-projekti, Lapin ELY-keskus Mirva Petäjämaa MAKO-verkostojen kokoukset 12. - 13.9.2012 Strategian rakenneluonnos Esipuhe NYKYTILA *Lappi maahanmuuton

Lisätiedot

Palautetta nuortenryhmältä

Palautetta nuortenryhmältä Tuija Sane & Marjaana Hänninen Taustaa nuortenryhmästä: Tavoitteena oli koota nuortenryhmä (n. 4-5 nuorta), jolta kerätä palautetta etenkin lastensuojelun toiminnasta ja yhteistyöstä muiden tahojen kanssa.

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle

Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle 15.4.2014 Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle Tiia Aarnipuu, koulutussuunnittelija tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi Mitkä sateenkaariperheet? Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

OMA LAPSI. Tutkimus vanhemmuudesta ja kiintymyksestä perheissä, joissa on sekä adoptoituja että biologisia lapsia

OMA LAPSI. Tutkimus vanhemmuudesta ja kiintymyksestä perheissä, joissa on sekä adoptoituja että biologisia lapsia OMA LAPSI Tutkimus vanhemmuudesta ja kiintymyksestä perheissä, joissa on sekä adoptoituja että biologisia lapsia Miia Sarita Jokinen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Pro gradu-tutkielma

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen

Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Rekar Abdulhamed rekar.abdulhamed@helsinki.fi Luokanopettajaopiskelija (kasvatuspsykologia) Helsingin yliopisto 1 Monikulttuurisuudesta tulee mieleeni... 2

Lisätiedot

Liite artikkeliin Intohimo tasa-arvoon

Liite artikkeliin Intohimo tasa-arvoon Liite artikkeliin Intohimo tasa-arvoon Menetelmäkuvaus Artikkelissa käytetty regressiomalli on ns. binäärinen logistinen monitasoregressiomalli. Monitasoanalyysien ideana on se, että yksilöiden vastauksiin

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien -

Amoral-hanke. - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Amoral-hanke - Kunniaan liittyvien konfliktien tapauskissa -vanhemmuutta tukien - Kunniaan liittyvä väkivalta MÄÄRITELLÄÄN: henkilön fyysiseksi tai psyykkiseksi painostukseksi tilanteessa, jossa kyseistä

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ

USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ USKONTODIALOGI DIAKONIATYÖSSÄ Kokemuksia toisinuskovan kohtaamisesta Kajaanin seurakunnassa Tuula Haataja JOS VOISIKIN ITSE VALITA MILLAISTA ERILAISUUTTA JOUTUU LÄHELLÄÄN SIETÄMÄÄN Maija Paavilainen Mutta

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen

Toimintaympäristö. Kielet ja kansalaisuudet. 24.4.2014 Leena Salminen Toimintaympäristö Kielet ja kansalaisuudet Kielet ja kansalaisuudet Tampereella asuu 9 122 ulkomaan kansalaista Vuoden 2013 lopussa Tampereella asui 9 122 ulkomaan kansalaista, mikä oli 4,1 % kaupungin

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

TURVAPAIKANHAKIJAT:

TURVAPAIKANHAKIJAT: TURVAPAIKANHAKIJAT: ARKIPÄIVÄISET HALLINNON JA HALLINNAN KÄYTÄNNÖT JUSSI S. JAUHIAINEN URMI & TURUN YLIOPISTO jusaja@utu.fi Aineisto on peräisin YK:n (UNHCR), EU:n (Eurostat) ja Migrin tilastotietokannoista.

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS JA MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN KOHTAAMINEN. Maahanmuuttajaopetuksen valtakunnallinen seminaari, Oulu

MONIKULTTUURISUUS JA MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN KOHTAAMINEN. Maahanmuuttajaopetuksen valtakunnallinen seminaari, Oulu MONIKULTTUURISUUS JA MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN KOHTAAMINEN Maahanmuuttajaopetuksen valtakunnallinen seminaari, Oulu 7.5.2008 MITÄ ON TULOSSA: 1. MONIKULTTUURISUUDESTA 2. KOULUTUKSEN MERKITYKSESTÄ, OPPILAIDEN

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot