Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa"

Transkriptio

1

2 Heidi Ruohio Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa Ulkomailta adoptoitujen nuorten kokemuksia suomalaisuudesta ja erilaisuudesta Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 37/2009

3 2009 Heidi Ruohio, Väestöliitto ja VL-Markkinointi Oy Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu 16 B, 1. krs. PL Helsinki (09) Kannen kuva: Kansainvälisesti adoptoitujen kesäleirillä rakennettu tienviitta lapsien synnyinmaista. (Paikka: Maatalous- ja metsäoppilaitos, Tuomarniemi, Ähtäri) Kuvaaja: Heidi Ruohio ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN

4 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA SISÄLLYS Alkusanat 1 JOHDANTO 7 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA Kansainvälinen adoptio Suomessa Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rakenne Tutkimuksen toteutus 13 3 IDENTITEETTI JA ERILAISUUS TUTKIMUSKOHTEINA Identiteetti on riippuvainen erilaisuudesta Kulttuuri ja etnisyys identiteetin lähteinä Etninen hierarkia ja rodullistaminen Identiteetti on jatkuvaa neuvottelua 23 4 ERILAINEN SUOMALAISUUS ADOPTOITUJEN KOKEMUKSIA Adoptoitujen identifioituminen suomalaisuuden ja synnyinmaan välillä Adoptoitujen kokemuksia erilaisuudesta ja rasismista Neuvottelemalla suomalaiseksi Värisokeus adoptiokeskustelun erityispiirteenä 34 5 TUTKIMUSTULOSTEN YHTEENVETO Miten kansainvälisesti adoptoitu identifioituu suhteessa suomalaisuuteen ja synnyinmaahan? Millaisia erilaisuuden kokemuksia kansainvälisesti adoptoiduilla on? Mikä merkitys ulkonäöllä on suomalaiseksi hyväksymisessä? 36 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimustulosten pohdinta Tutkimusprosessin arviointi Tuleva tutkimustarve Tutkimustiedon sovellutus käytäntöön 40 KIRJALLISUUS 43 LIITE 1: Ryhmähaastatteluihin osallistuneet 47 LIITE 2: Yksilöhaastatteluihin osallistuneet 48

5 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA 4 Julkaisijan esipuhe Suomi kansainvälistyy myös väestöltään nopeasti. Vielä 1990-luvun alussa maamme ulkomaalaisväestö oli erittäin vähäinen. Euroopan rajojen murtuminen ja toisaalta maamme liittyminen Euroopan unioniin lisäsivät muuttopainetta Suomeen. Aluksi tulijat olivat turvapaikanhakijoita, kiintiöpakolaisia sekä perheen tai työn vuoksi tulleita. Myös kiinnostus kansainvälistä adoptiota kohtaan kasvoi erityisesti 1990-luvulla, jolloin ylitettiin ensin 100 ja sitten 200 saapuneen lapsen vuosittainen määrä. Määrän lisääntymiseen vaikutti ainakin se, että vuodesta 1992 alkaen oli mahdollisuus saada adoptiolapsia naapurimaastamme Venäjältä, joka on Kiinan ohella ollut yksi suosituimmista kansainvälisen adoption lähtömaista Suomessa. Muita Suomeen adoptiolapsia luovuttavia maita ovat olleet mm. Intia, Kolumbia, Thaimaa ja Etiopia. Kuten kirjan kannen tienviitasta näkyy, adoptiolapsia on tullut maahamme loppujen lopuksi kaikista ilmansuunnista. Eikä tienviitassa ole edes mukana kaikki Suomeen lapsia luovuttavat maat. Suomessa on nykyisin noin ulkomailta adoptoitua henkilöä. Ulkomailta adoptoitujen lasten määrä on varsin vaatimaton verrattuna esimerkiksi muiden Pohjoismaiden vastaaviin lukuihin. Olemme tässäkin väestöasiassa naapureitamme pari vuosikymmentä jäljessä. Tähän on selkeä syy: Ruotsilla on pidemmät perinteet kansainvälisessä adoptiossa. Suomessa riitti adoptoitavia lapsia kotimaassakin vielä pitkälle sotien jälkeen, joten tarve kansainvälisiin adoptioihin syntyi Suomessa myöhemmin. Tällä hetkellä hedelmällisyysikänsä ohittaneista naisista on lapsettomia noin 15 % eli joka kuudes. Lähivuosina luku noussee 20 prosenttiin. Kyselytutkimusten perusteella tiedämme, että lapsettomista henkilöistä tai pareista 2/3 olisi halunnut lapsen. Heille lapsettomuus ei siis ole oma valinta. Vaikka lapsettomuushoidot ovat yleistyneet ja kehittyneet, ne eivät auta kaikkia. Toisaalta kaikki lapsia toivovat eivät halua lähteä lapsettomuushoitoihin, vaan ryhtyvät varsin pian adoptioprosessiin, joka tiedetään pitkäksi. On hyvin tiedossa, että kansainväliset adoptiot ovat varsin suhdanneherkkää toimintaa. Jonain päivänä saattavat kohdemaassa säännöt ja menettelytavat muuttua ja adoptiolapsen hankinta kyseisestä maasta voi vaikeutua. Näin on tapahtunut mm. Venäjän ja Kiinan kohdalla. Toisaalta on odotettavissa, että lapsettomuuden lisääntyessä kansainvälisten adoptioiden tarve kasvaa. Tämä luo selkeitä paineita viranomaisillemme, joiden tehtävänä on luoda uusia kontakteja eri kohdemaihin sekä pitää yhteyksiä tuleviin adoptiovanhempiin. Tähän ei ole liikaa resursseja päinvastoin sitä todistavat pitkät adoptiojonot ja hitaat prosessit.

6 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA 5 HTM Heidi Ruohion julkaisu Kansainvälisesti adoptoituna Suomessa täyttää tärkeän tutkimusaukon. Toivon raportin antavan tukea sekä adoptoiduille että heidän perheilleen. Haluan tässä yhteydessä kiittää Heidi Ruohiota hänen tärkeästä työstään. Samoin haluan omalta osaltani kiittää hankkeen toteuttamiseen osallistuneita taustahenkilöitä, jotka ovat tukeneet Heidiä erinomaisesti hänen työssään. Tiimin henkilöt on mainittu tekijän esipuheessa. Helsingissä Ismo Söderling, johtaja Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos Tekijän esipuhe Kiinnostuin kansainvälisen adoption erityiskysymyksistä miettiessäni aikanaan aihetta pro gradu -tutkimukselleni. Minua kiinnosti erityisesti se, miksi suomalaisuuden piiriin on vaikea päästä, jos ei näytä tyypilliseltä kantaväestön jäseneltä. Suomalaisuuden tiukat kriteerit jättävät ulkopuolelle suuren joukon erilaisia suomalaisia, joita on maassamme yhä enemmän. Kansainvälisesti adoptoitujen tapauksessa kiinnostavaa on ulkonäön merkitys suomalaiseksi hyväksymisessä ja suomalaiseksi identifioitumisessa. Mielestäni opinnäytetyötäni varten kerätty aineisto sekä sitä varten käydyt keskustelut ja haastattelut adoptoitujen nuorten ja nuorten aikuisten kanssa olivat niin hedelmällisiä, että en halunnut niiden jäävän käyttämättä laajemminkin. Halusin toimittaa aineistosta julkaisun, ja nyt kolme vuotta valmistumiseni jälkeen minulle on tarjoutunut siihen mahdollisuus. Olen toimittanut julkaisun Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella, jossa valmistelen tällä hetkellä samasta aiheesta väitöskirjaa. Toimitustyössä minua ovat auttaneet Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Ismo Söderling sekä erikoistutkijat Minna Säävälä ja Anna Rotkirch. He ansaitsevat suuren kiitoksen siitä, että opinnäytteestäni kuoriutui julkaisukelpoinen kirja. Lisäksi haluan kiittää laitoksen assistenttia Stina Fågelia ansiokkaasta kielenhuollosta ja julkaisusihteeri Mika Takojaa kirjan taitosta. Erinomaisesti sujuneesta yhteistyöstä haluan kiittää Interpedia ry:tä ja sen työntekijöitä, jotka auttoivat haastateltavien saavuttamisessa. Heidän avullaan minulla oli aikanaan mahdollisuus osallistua adoptiolasten ja -nuorten kesäleirille aineistonkeruuta varten.

7 6 Toimittaessani tätä julkaisua olen palannut ajatuksissani niihin keskusteluihin, joita kävin adoptioleirillä nuorten kanssa. Pidän arvossa sitä luottamusta, jota koin, kun nuoret kertoivat avoimesti ja rehellisesti kokemuksistaan. Nyt kun moni näistäkin leiriläisistä on jo täysi-ikäinen, mietin välillä mitä heille tänään kuuluu. Nuoret aikuiset, joiden kanssa tein yksilöhaastatteluja, olivat selvästi kokeneita keskustelemaan adoptiosta ja siihen liittyvistä asioista. He jaksoivat taas kerran vastailla uteliaalle, millaista on elää adoptoituna Suomessa. Silti he kertoivat tarinaansa ja ajatuksiaan kuin ensimmäistä kertaa. Toivon, että tämä kirja tukee adoptiolapsia heidän elämänsä eri vaiheissa. He eivät ole yksin, onhan maassamme jo n ulkomailta adoptoitua. Toisaalta yhä useammat vanhemmat ovat adoptiovanhempia tai pohtivat adoptiolapsen hankintaa. Uskon, että tämä julkaisu hyödyttää myös heitä. Adoptiolapsi on oma lapsi iloineen ja suruineen. Helsingissä Jussin päivänä Heidi Ruohio, tutkija Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos

8 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA 7 1 JOHDANTO On arvioitu, että kansainvälisen adoption kautta muuttaa n lasta maasta toiseen vuosittain (Selman 2006). Suomessa kotimaiset vierasadoptiot (ei biologista sukulaisuussuhdetta lapsen ja adoptiovanhemman välillä) ovat varsin harvinaisia. Suurin osa adoptioista onkin Suomessa kansainvälisiä. Kuitenkin muun muassa Ruotsiin ja Norjaan verrattuna on kansainvälinen adoptio Suomessa melko pienimuotoista. Lain mukaan adoptio merkitsee lapseksiottamista, jolla lapsen ja vanhemman välille muodostetaan oikeudellinen perhesuhde. Suomessa adoptoitu saa saman oikeudellisen aseman kuin biologinen lapsi. (Laki lapseksiottamisesta 153/1985). Kansainvälinen adoptio on yksi muoto lisääntyneestä maahanmuutosta. Kansainvälisessä adoptiossa näkyy maailman epätasa-arvo, kun köyhän etelän lapsia adoptoidaan rikkaampiin länsimaihin. Kun kaikille orvoille tai adoptioon annetuille lapsille ei löydy kotia omassa synnyinmaassa, he päätyvät kansainvälisen adoption kautta ulkomaille. Myös esimerkiksi Venäjällä ja Itä-Euroopassa luovutetaan lapsia kansainväliseen adoptioon. Näissä maissa syy luovuttaa lapsia adoptioon ei usein olekaan köyhyys, vaan sosiaaliset ongelmat, kuten biologisten vanhempien päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat. Tietyt maat hallitsevat tilastoja sekä luovuttavina että vastaanottavina maina. Maailmanlaajuisesti suurin osa kansainvälisesti adoptoiduista on syntyjään Kiinasta, Venäjältä, Guatemalasta ja Etelä-Koreasta. Vastaanottajamaista ovat väkilukuun suhteutettuna suurimmat USA, Espanja, Ranska, Italia, Kanada ja Ruotsi. (Selman 2006.) Kansainvälistä adoptiota ei pidetä ensisijaisena vaihtoehtona orvolle tai adoptioon luovutetulle lapselle. Ensisijaisesti lapselle pyritään löytämään koti synnyinmaasta ja vasta sen epäonnistuttua voidaan harkita luovutusta kansainväliseen adoptioon. Kaikissa niissä maailman valtioissa, joissa on paljon lastenkotiorpoja, ei kansainvälinen adoptio ole lain mukaan mahdollinen. Suomeen adoptiolapset saapuvat useimmiten vauva- tai pikkulapsi-ikäisinä, jolloin heillä ei välttämättä ole muistikuvia synnyinmaastaan tai tietoa biologisista vanhemmistaan. Useasti heidät erottaa syntyperäisistä suomalaisista vain ulkonäkö. Kantaväestöstä poikkeava ulkonäkö saattaa vaikeuttaa suomalaisuuteen samaistumista, kun adoptoitu joutuu arjessaan kohtamaan kyselyjä alkuperästä ja oikeista vanhemmista. Kansainvälisesti adoptoitujen kantaväestöstä ja per-

9 8 JOHDANTO heestä poikkeava ulkonäkö luo mielenkiintoisen kysymyksenasettelun koskien heidän kulttuurista identifioitumistaan. Onko niin, että adoptoitujen kohtaama erilaisuuden kokeminen heikentää heidän samaistumistaan suomalaisuuteen? Kansainvälisen adoption tutkimus on Suomessa varsin vähäistä johtuen suurelta osin kansainvälisen adoption lyhyestä historiasta. Suomalaisen adoptiotutkimuksen kiinnostuksen kohteina ovat olleet muun muassa adoptiolasten sopeutuminen (Forstén-Lindman 1999), rasismikokemukset (Rastas 2007) sekä perhe- ja sukuyhteisyyden muotoutuminen adoptioperheessä (Högbacka esim. 2008). Lisäksi vuonna 2009 on käynnissä Jari Sinkkosen johtama tutkimushanke, joka koskee adoptoitujen fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Adoptoitujen identifioitumista ja synnyinmaan merkitystä on tutkittu Suomessa tähän mennessä (2009) vain julkaisemattomissa opinnäytetöissä.

10 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA 9 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA 2.1 Kansainvälinen adoptio Suomessa Suomeen on saapunut ulkomailta adoptoituja lapsia 1970-luvulta lähtien. Tätä ennen Suomi oli kansainväliseen adoptioon lapsia luovuttava maa. Toisen maailmansodan aikana Suomesta siirtyi Ruotsiin ja Norjaan noin sotalasta, joista noin adoptoitiin sinne tai he jäivät sinne muutoin pysyvästi. (Parviainen 2003.) Vuoden 2007 loppuun mennessä Suomessa oli kansainvälisesti adoptoitua, jotka on adoptoitu vuonna 1985 voimaan tulleen lapseksiottamisesta annetun lain mukaisesti (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008). Luvussa eivät ole mukana ennen vuotta 1985 adoptoidut eivätkä ns. itsenäiset adoptiot, jotka ovat yleistyneet viime vuosina. Itsenäinen adoptio tarkoittaa sitä, että suomalainen voi ulkomailla asuessaan adoptoida lapsen luovuttajamaassa suoraan kyseisen maan lakien mukaisesti. Adoption suosituimmat lähtömaat vaihtelevat vuosittain riippuen palvelunantajien (Suomessa: Pelastakaa Lapset ry, Interpedia ry tai Helsingin kaupungin sosiaalivirasto) yhteistyökohteista ja varsinkin adoptioon vapaiden lasten määrästä ko. maissa. Ensimmäiset Suomeen adoptoidut lapset olivat syntyjään pääasiassa Intiasta, Etiopiasta ja Kolumbiasta. Myöhemmin, 2000-luvulla, lapsia on tullut eniten Kiinasta, Etelä-Afrikasta, Thaimaasta ja Venäjältä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008.) Suomeen on tullut enimmillään yli 300 lasta ulkomailta, mutta tällä hetkellä määrä on laskenut n. 200 lapseen. Syynä määrän laskuun ovat luovuttajamaissa yleistynyt sisäinen adoptio ja tiukentunut adoptiolainsäädäntö. Etenkin adoptiot Kiinasta ovat radikaalisti vähentyneet maailmanlaajuisesti. Adoptionhakijoiden määrä on sen sijaan pysynyt korkealla ja jopa kasvanut. Tämä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino on johtanut adoptioprosessin venymiseen Suomessa jopa yli viiteen vuoteen. Kun kansainvälinen adoptio on maailmassa yhä suositumpaa ja luovuttavien maiden lapsimäärät vähenevät, saattaa vaarana olla lapsikauppa. Kansainvälisen adoption ongelmakysymyksiä pyritään estämään valtioiden välisillä ja kansainvälisillä sopimuksilla. Tärkein näistä on Haagin sopimus (1993), jonka Suomi ratifioi vuonna Vuoden 2009 alussa Haagin sopimuksen on ratifioinut 78 valtiota - Yhdysvallatkin viimein vuonna Haagin sopimus lähtee lapsen edusta. Haagin sopimuksen mukaan adoptioon vapaalle lapselle pyritään

11 10 TUTKIMUKSEN TAUSTA ensin löytämään koti synnyinmaasta ja vasta sen jälkeen kysymykseen tulee kansainvälinen adoptio. Lisäksi Haagin sopimus määrittelee roolin jokaisessa maassa vaadittavalle ns. keskusviranomaiselle. Suomessa keskusviranomaisena toimii Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta (jatkossa adoptiolautakunta). Kuvio 1. Kansainvälisten adoptioiden määrät Suomessa vuosina mukaan lukien itsenäiset adoptiot (Tilastokeskus). Suomessa kansainvälisiä adoptioita säätelee Laki lapseksiottamisesta (153/1985), joka Haagin sopimuksen tavoin painottaa lapsen etua. Lain mukaan adoptiota ei voida vahvistaa, jos lapseksiottamisen johdosta on annettu tai luvattu annettavaksi korvausta. Lain mukaan Suomessa asuvan ja lapsen ulkomailta adoptoivan tulee saada adoptiopalvelua, adoptioneuvontaa ja adoptiolupa. Adoptiopalvelua voi saada kolmelta adoptiolautakunnan hyväksymältä palvelunantajalta, jotka siis ovat Pelastakaa Lapset ry, Interpedia ry tai Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Palvelunantajien tehtävänä on yhdistää kotia tarvitseva lapsi ja adoptionhakija(t). Palvelunantajien lisäksi niiden ulkomaisten yhteistyökumppanien tulee olla adoptiolautakunnan hyväksymiä. Pakollista adoptioneuvontaa antavat joko kotikunnan sosiaaliviranomainen tai kunnan ostopalveluna Pelastakaa Lapset ry. Adoptioneuvonnan lopputuotoksena on ns. kotiselvitys. Kotiselvitykseen kootaan monipuoliset tiedot hakijasta/ hakijoista. Kotiselvitystä varten kartoitetaan näiden sosioekonominen tilanne ja terveydentila. Terveydentilan arvion tulee perustua lääkärintodistukseen,

12 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA 11 jossa selostetaan hakijoiden fyysinen ja psyykkinen tila. Kroonisten sairauksien osalta tarvitaan erikoislääkärin lausunto, josta ilmenee arvio sairauden vaikutuksista perhetilanteeseen. Kotiselvitykseen tulevat myös tiedot hakijoiden suhteista omaisiinsa ja heidän suhtautumisensa kansainväliseen adoptioon. Lisäksi käsitellään hakijoiden motiivit adoptoida, kasvatuskyvyt ja heidän lasta koskevat toivomuksensa. Kotiselvitys on perustana adoptiolupaa myönnettäessä. (Salmela 2009.) Adoptioluvan myöntää Suomessa adoptiolautakunta. Lautakuntaan asti meneviä hakemuksia evätään harvoin. Yleensä jo adoptioneuvonnan aikana hakijoille tulee ilmi, jos heidän ei jostain syystä oleteta saavan adoptiolupaa. Tällöin adoptioprosessi saatetaan jättää oma-aloitteisesti kesken. Yleisimmät syyt evätä adoptiolupa lautakunnassa ovat hakijoiden terveydentila tai korkea ikä. Vuonna 2007 adoptiolautakunnassa käsiteltiin yhteensä 404 lupaa, joista 76 oli jatkolupia. Adoptiolupa on voimassa vain 2 vuotta ja adoptioprosessin venyessä, lupaa voi olla tarve pidentää. Vuonna 2007 lupaa ei myönnetty 5 tapauksessa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2008.) Lopullinen päätösvalta adoptiossa on luovuttavan maan viranomaisella. Kun adoptiolupa esimerkiksi Suomesta on saatu, voidaan hakemuspaperit lähettää kohdemaahan odottamaan lapsiesitystä. Kohdemaa valitaan yhdessä palvelunantajan kanssa ja siihen vaikuttavat niin hakijan tai hakijoiden toiveet kuin kohdemaan asettamat vaatimukset hakijoille. Suomen lain mukaan adoptionhakijan on oltava 25-vuotias (Laki lapseksiottamisesta 153/1985), mutta kohdemaissa on omat ikärajat hakijoille. Tietyt kohteet luovuttavat lapsia vain lapsettomille pariskunnille. Lapsettomuudesta saatetaan vaatia myös hedelmättömyystodistus. Muita kohdekohtaisia kriteerejä voivat olla esimerkiksi tietty varallisuustaso, täydellinen terveys tai kristillinen vakaumus, mikäli luovuttajana on kristillinen lastenkoti. Adoptioprosessi maksaa adoption palvelunantajien arvioiden mukaan n euroa. Summa vaihtelee riippuen adoptioprosessin kestosta, kohdemaasta sekä hoito- ja hallintomaksuista. Summassa on mukana lapsen hakumatka, joka on usein suuri menoerä kansainvälisessä adoptiossa (Interpedia ry 2009). Kela myöntää ns. adoptiotukea kertaluontoisena ja verottomana korvauksena adoptiokuluista. Summa vaihtelee euroon riippuen kohdemaasta. Lisäksi Kela myöntää perhe-etuuksia, kuten vanhempainpäiväraha ja lastenhoidontuki, adoptiovanhemmille suurelta osin samalla tavalla kuin biologisille vanhemmille. Adoptiovanhemmat eivät kuitenkaan voi saada äitiysrahaa, mutta he saavat pidemmän vanhempainrahakauden. Huomioitavaa on, että adoptiovanhempi ei ole oikeutettu Kelan tukiin adoptoidessaan itsenäisesti (Kela 2009).

13 12 TUTKIMUKSEN TAUSTA 2.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rakenne Tämän tutkimuksen tavoitteena on antaa ääni kansainvälisen adoption osapuolista tärkeimmälle ja vähiten kuullulle, eli adoptoidulle itselleen. Näitä adoptoitujen nuorten kokemuksia tuodaan esille kulttuurisen identiteetin ja erilaisuuden viitekehyksessä. Vaikka tutkimuksessa keskitytään kansainvälisesti adoptoituihin, se tuottaa tietoa kantaväestön suhtautumisesta erilaisuuteen ylipäätään. Suomessa asuukin yhä enemmän kantaväestöstä poikkeavan näköisiä suomalaisia, joilla on Anna Rastaan väitöskirjatutkimuksessa käyttämän termin mukaisesti transnationaalit juuret (Rastas 2007). Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta kansainvälisestä adoptiosta ja kansainvälisesti adoptoiduista, joista on Suomessa vähän tutkimustietoa. Tutkimuskysymykset: Miten kansainvälisesti adoptoitu identifioituu suhteessa suomalaisuuteen ja synnyinmaahan? Millaisia erilaisuuden kokemuksia kansainvälisesti adoptoiduilla on? Mikä merkitys ulkonäöllä on suomalaiseksi hyväksymisessä? Tutkimus on lähtökohdiltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadullisen tutkimuksen aineisto voidaan kerätä erilaisin tavoin, joista yleisimpänä on haastattelujen tekeminen. Koin, että tutkimuskysymyksiin pystytään parhaiten vastaamaan laadullisella tutkimuksella, sillä aihe on vähän tutkittu ja henkilökohtainen. Pidin tärkeänä, että haastateltavat saivat omin sanoin puhua itseään koskevista teemoista ilman tiukkaa ennalta mietittyä kysymyspatteristoa. Laadullinen aineiston keruutapa mahdollisti myös lisäkysymykset ja sanattoman viestinnän huomioinnin. Tämän tutkimuksen metodologisena lähtökohtana on väljä konstruktivismi. Tällä tarkoitetaan tieteessä sellaista käsitystä asioista, joka korostaa tiedon sosiaalista luonnetta, tiedon rakentamista. Konstruktivismi soveltuu tutkimuksen kannalta oleellisten teoreettisten käsitteiden identiteetti, kulttuuri, erilaisuus, suomalaisuus hahmottamiseen. Näitä käsitteitä ei nähdä enää ns. olemuksellisina, synnynnäisinä vaan aktiivisesti rakennettavina ja muutoksessa olevina. Väljän konstruktivismin mukaisesti nämä käsitteet eivät kuitenkaan synny tyhjästä ja ole vapaasti valittavissa ja vaihdettavissa. Konstruktivistinen lähestymistapa näkyy kollektiivisessa identiteettipuheessa, kun rakennamme eroja meidän ja muiden välille. Erilaisuuden voidaan ajatella syntyvän ihmisten arkipäiväisessä puheessa jopa huomaamatta ja hyväntahtoisesti. Diskursiivisuus eli kielen

14 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA 13 merkitys korostuu konstruktioiden tuottamisessa. Tarinoiden ja kielen avulla luomme sekä kollektiivista identiteettiä että erilaisuutta, kun rakennamme niitä suhteessa muihin mukaan ottamisen ja poissulkemisen avulla. Tutkimuksessa käytetään erilaisuuden käsitettä puhuttaessa adoptionuorista, mikä voi antaa kuvan siitä, että adoptionuoret olisivat jollain (negatiivisella) tavalla erilaisia. Ihanteellista toki olisi, ettei kantaväestöstä poikkeava ulkonäkö automaattisesti tekisi ihmisestä erilaista tai asettaisi häntä alttiiksi rasismikokemuksille. Toisaalta tutkimuskentällä näitä käsitteitä käytetään, mikä osoittaa että tällaiselle tutkimukselle on vielä tarvetta. Tutkimus jakautuu kuuteen päälukuun. Luvussa 3 käyn läpi tutkimuksen kannalta oleellisia käsitteitä ja teorioita. Haastatteluaineiston analysoin teemoittain luvussa 4 ja luvussa 5 teen tiivistetyn yhteenvedon tutkimuksen tuloksista. Viimeiseksi, luvussa 6, pohdin tutkimuksen antia, tuon esille jatkotutkimusaiheita ja sovellutuksia käytäntöön. 2.3 Tutkimuksen toteutus Keräsin tutkimuksen aineiston ryhmähaastatteluin ja yksilöhaastatteluin vuonna Ryhmähaastattelut tein Interpedia ry:n adoptiolasten ja -nuorten kesäleirillä Ryhmähaastatteluihin osallistuneet nuoret leiriläiset olivat vuotiaita. Lisäksi haastattelin kahta jo aikuisikään ehtinyttä adoptoitua leirinohjaajaa. Tein leirillä kolme ryhmähaastattelua, joihin osallistui yhteensä 11 kansainvälisesti adoptoitua nuorta ja nuorta aikuista (ks. ryhmähaastatteluihin osallistujat liitteessä 1). Koin kaksi jälkimmäistä ryhmähaastattelua antoisampina, ehkä vähäisemmän osallistujamäärän vuoksi. Vanhemmat leirinohjaajat olivat kokeneempia keskustelijoita ja heille kokemusten jakaminen ei ollut kovin vaikeaa. Ensimmäisen ryhmän nuorille tuntui melko henkilökohtaisista asioista puhuminen isossa ryhmässä olevan välillä hankalaa. Haastattelun edetessä myös nämä nuoret tulivat puheliaammiksi ja kertoivat itseäni erityisesti kiinnostavia erilaisuuden kokemuksiaan. Ryhmähaastattelujen lisäksi tein kuuden täysi-ikäisen adoptoidun nuoren kanssa syvällisempiä yksilöhaastatteluja, jotka toimivat tämän tutkimuksen pääaineistona. Leirille osallistuminen ja siellä tehdyt ryhmähaastattelut toimivat siten tutkimuskysymyksiä ja ajatuksia jäsentävänä oppimistilanteena. Ryhmähaastattelut voivatkin olla kätevä keino tuoda tutkija tutkittavien maailmaan, ja näin saadaan parempi käsitys siitä mitä yksilöhaastatteluilla voidaan mahdollisesti saavuttaa (Eskola & Suoranta 2000, 95).

15 14 TUTKIMUKSEN TAUSTA Yksilöhaastattelut tein marras- ja joulukuussa Haasteltavien yhteystiedot sain adoptiojärjestöiltä. Iältään yksilöhaastatteluihin osallistuneet olivat vuotiaita (ks. yksilöhaastatteluihin osallistujat liitteessä 2). Koska adoptionuorten kokemukset ovat arvatenkin ainutlaatuisia, pidin haastattelua toimivana aineistonkeruumenetelmänä. Ennen kaikkea haastattelutilanne antoi haastateltaville itselleen mahdollisuuden puhua omin sanoin itseään koskevista asioista. Haastattelun käyttäminen on perusteltua myös, koska kyseessä on melko vaikeasti tutkittava aihe, jonka saattoi arvata synnyttävän monitahoisia vastauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35.) Käytän tässä tutkimuksessa pääaineistona kuutta yksilöhaastattelua. Kun viittaan ryhmähaastattelutilanteisiin, tuon sen erikseen esiin tekstissä. Yksilöhaastatelluista adoptionuorista neljällä kuudesta on suomenruotsalainen tausta, mikä on otettava huomioon aineistoa analysoitaessa. Kansainvälinen adoptio onkin väestön määrään suhteutettuna suositumpaa suomenruotsalaisten keskuudessa. Haastatelluista neljästä suomenruotsalaisesta kolme puhuu äidinkielenään ruotsia ja yksi suomea, tosin hänkin on käynyt ruotsinkielistä koulua nuorena. Vain yksi haastateltavista ei puhunut sujuvaa suomea, jolloin haastattelussa käytettiin osaksi myös ruotsia. Nauhoitin sekä yksilö- että ryhmähaastattelut kokonaisuudessaan, jonka jälkeen litteroin ne. Jätin oman harkintani mukaan pois joitakin täytesanoja ja kohtia, joissa haastateltava oli poikennut aiheesta. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tarkastelin aineistoa vielä ilman tutkimusteemojen kehystä. Näin vältin sokeuden uusille, vielä nimeämättömille ilmiöille, jotka nousivat aineistosta itsestään esiin. Tämän jälkeen analysoin aineiston teemojen pohjalta käyttäen hyväksi aiemmin rakennettua teemahaastattelurunkoa. Etsin teema-alue kerrallaan niihin sopivia aineistokohtia. Nämä aineiston lukemista jäsentävät teemat löytyivät jo aiemmin nimetyistä tutkimusongelmista sekä teemahaastattelurungoista. Teemat olivat taustatietojen (mm. ikä, synnyinmaa, Suomeen tulo, tiedot biologisista vanhemmista) lisäksi: kulttuurinen identifioituminen, suomalaisuus, erilaisuuden kokemukset ja rasismi.

16 KANSAINVÄLISESTI ADOPTOITUNA SUOMESSA 15 3 IDENTITEETTI JA ERILAISUUS TUTKIMUSKOHTEINA 3.1 Identiteetti on riippuvainen erilaisuudesta Identiteetin käsite on monitieteellinen ja vaikeasti määriteltävä. Jenkinsin (1996, 7) mukaan identiteetin käsite on varsinkin 1990-luvulla ollut monen tieteenalan keskustelun kohteena; muun muassa sosiologeilla, politiikan tutkijoilla, psykologeilla, maantieteilijöillä ja historioitsijoilla on ollut oma sanansa sanottavana aiheesta. Myös Hall (1999a, 255) korostaa, että identiteetin käsitteen sijainti psyykkisen ja diskursiivisen leikkauspisteessä aiheuttaa ongelmia. Hall (1999a, 245) kuvaa identiteetin käsitteen moninaisuutta ja ristiriitaisuutta diskursiivisen räjähdyksen käsitteellä. Psykologian tutkijoiden Sedikidesin ja Brewerin (2001, 1 2) mukaan ihminen määrittelee ja tulkitsee itseään (i.e. identiteetti) kolmella perustavanlaatuisella tavalla: yksilöllisten piirteiden, kahdenvälisten suhteiden ja ryhmään kuulumisen kautta. Nämä tavat tunnetaan käsitteillä yksilöllinen minuus (individual self), suhteellinen minuus (relational self) ja kollektiivinen minuus (collective self). Yksilöllinen minuus perustuu oman itsen erotteluun muista. Suhteellinen minuus taas perustuu henkilökohtaisiin kiintymyssuhteisiin, kuten vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen tai romanttisiin suhteisiin. Kollektiivinen minuus saavutetaan kuulumalla suuriin sosiaalisiin ryhmiin, jotka erottelevat itsestään oleellisia ulkopuolisia ryhmiä. Tästä erottelusta voidaan esimerkkinä käyttää käsiteparia me ja muut. Kollektiivinen minuus perustuu samaan ryhmään kuuluvien ihmisten jakamiin persoonattomiin siteisiin. Identiteetti-käsite jaetaan usein myös yksilöllisen identiteetin (individual identity, self identity) ja kollektiivisen identiteetin (collective identity) välillä (esim. Giddens 2001, 29). Kollektiivinen identiteetti pyrkii vastaamaan kysymykseen keitä me olemme?, kun yksilöllinen identiteetti vastaa kysymykseen kuka minä olen? (Kaunismaa 1997). Toisaalta puhutaan myös sosiaalisesta identiteetistä (social identity), jolla on kollektiivinen ulottuvuus (esim. Smith 1991, 3). Jenkinsin (1996, 4) mukaan kaikissa identiteeteissä on mukana sosiaalisuus. Hänen mukaansa sosiaalinen identiteetti viittaa tapoihin, joilla yksilöt ja kollektiivit erotellaan sosiaalisissa suhteissa toisista yksilöistä ja kollektiiveista.

17 16 IDENTITEETTI JA ERILAISUUS TUTKIMUSKOHTEINA Yksilöllistä identiteettiä rakennetaan eron ja erilaisuuden kautta, kun taas kollektiivisen identiteetin pohjana on samanlaisuus (Jenkins 1996, 19 20). Kollektiiviseen identiteettiin samaistuessaan ihminen etsii samanlaisuuksia ryhmän muiden jäsenten kanssa. Eron ja samanlaisuuden käsitteet ovat identiteettikeskustelun kulmakiviä, sillä identiteetin tehtävänä on samanaikaisesti auttaa erottautumaan muista, mutta myös samaistumaan muihin, laajempiin ryhmiin. Vaikka kollektiivisen identiteetin tarkoitus on etsiä samanlaisuutta ryhmän jäsenien kesken, se määrittyy suhteessa erilaisuuteen eli ryhmän ulkopuolelle jäävien kautta. Esimerkiksi suomalaisuutta määriteltäessä määritellään samalla sitä, ketkä eivät kuulu suomalaisuuden sisäpuolelle. Identiteetti ei olekaan vastakohta erilaisuudelle, vaan on riippuvainen siitä (Woodward 1997, 29). Tieteessä keskustellaan myös identiteetin pysyvyydestä ja ajallisesta muuttumattomuudesta. Hall (1999a, ) lähtee siitä, että identiteetit eivät koskaan ole yhtenäisiä, vaan muodostuvat jopa toisilleen vastakkaisista käytännöistä, positioista ja diskursseista. Identiteetit syntyvät minän muuttamisesta kertomuksiksi, jolloin kertomusten ainakin osittainen fiktiivinen luonne näkyy identiteetin rakentamisessa. Identiteettiä on tarkasteltava Hallin mukaan erityisissä diskursiivisissa käytännöissä. Identiteettiä luodaan jatkuvasti, läpi koko elämän. Hall puhuu hybrideistä identiteeteistä, jotka olisivat hänen mukaansa ominaisia nimenomaan useamman kulttuurin ihmisille. Tällaisiin hybridisiin kulttuureihin kuuluvat ihmiset ovat useiden toisiinsa kytkeytyvien historioiden ja kulttuurien tuotteita eivätkä tule koskaan olemaan yhtenäisiä sanan vanhassa merkityksessä (Hall 1999b, 71). Kaikkia kansallisia identiteettejä on rakennettu historiassa poissulkemisen eli erilaisuuden avulla. Suomen historia on oiva esimerkki kansallisen identiteetin rakentamisesta. Harle ja Moisio (2000) puhuvat kansallisesta identiteettiprojektista, joka lyhykäisyydessään tarkoittaa (aktiivista) suomalaisuuden paikan määrittelemistä maailmassa. Tarkoituksena on ollut aikojen saatossa löytää Suomelle ja suomalaisuudelle oikea viiteryhmä muiden kansakuntien joukossa. Suomalainen kansallinen identiteetti kiteytyy seuraavaan tunnettuun Arwidssonin lauseeseen: ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme halua tulla, olkaamme siis suomalaisia (mm. Harle & Moisio 2000, 76). Suomalaisuuden määrittäminen on tapahtunut pitkälti ruotsalaisuuden ja venäläisyyden poissulkemisen avulla, määrittämällä se joksikin omaksi. Harle ja Moisio muistuttavat, että edellä mainitussa Arwidssonin suuhun laitetussa lauseessa ei olisi kehotusta lopussa, mikäli suomalaisuus olisi ollut itsestään selvää. Suomalaisuutta piti tahtoa. (Harle ja Moisio 2000, 96.) Kansalliset identiteetit eivät siis synny itsestään, vaan niitä rakennetaan aktiivisesti ajassa ja tilassa. Ongelmana voi kuitenkin olla, että tällaiset kielelliset ilmaukset ja

!"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!&

!#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+01001!& !"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!& '2232456677282469:7;4&

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

PERHEET MUUTTOLIIKKEESSÄ

PERHEET MUUTTOLIIKKEESSÄ PERHEET MUUTTOLIIKKEESSÄ PERUSTIETOA MAAHAN MUUTTANEIDEN KOHTAAMISEEN Minna Säävälä Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 41/ 2011 2011 Minna Säävälä ja Väestöliitto Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos Kalevankatu

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ADOPTIOPERHEIDEN TUEN TARVE JA VERTAISTUKI

ADOPTIOPERHEIDEN TUEN TARVE JA VERTAISTUKI ADOPTIOPERHEIDEN TUEN TARVE JA VERTAISTUKI Ulla Matikainen 1 TIIVISTELMÄ Tämä tutkimus tarkastelee adoptioperheiden tuen tarvetta ja saantia adoptiopolun eri vaiheissa. Adoptiopolulla viittaan koko adoption

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla

Sisältö. 2 Koti maalla Koti maalla Koti maalla Sisältö Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Teksti: Virpi Harilahti-Juola Toimitus: Mariina Kellokumpu Ulkoasu: Marko Mäkinen Kuvat: Nina Dannert

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

Maahanmuuttajan kotikunta

Maahanmuuttajan kotikunta Maahanmuuttajan kotikunta Aini Pehkonen Maahanmuuttajan kotikunta K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S MAAHANMUUTTAJAN KOTIKUNTA Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

Milloin on lapsen aika?

Milloin on lapsen aika? Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet Perhebarometri 2008 Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 34 / 2008 Julkaisija: Väestöliitto ry Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Katseilla merkityt, silminnähden erilaiset : lasten ja nuorten kokemuksia rodullistavista katseista

Katseilla merkityt, silminnähden erilaiset : lasten ja nuorten kokemuksia rodullistavista katseista Tekijä: Nimeke: Julkaisussa: Rastas, Anna Katseilla merkityt, silminnähden erilaiset : lasten ja nuorten kokemuksia rodullistavista katseista Nuorisotutkimus ISSN 0780-0886 20 (2002) : 3, s. 3-17 Tämä

Lisätiedot

Narratiivinen tutkimus lähetyslasten identiteetin rakentumisesta ja koulukokemuksista

Narratiivinen tutkimus lähetyslasten identiteetin rakentumisesta ja koulukokemuksista 1 Narratiivinen tutkimus lähetyslasten identiteetin rakentumisesta ja koulukokemuksista Anna Kristiina Korhonen Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pro gradu työ kevät 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto 0 KOTIÄIDIT MIELENOSOITUSMARSSILLA Miten nais- ja miestoimittajat rakentavat sukupuolta päivälehtien kotimaanosastojen journalistisissa käytänteissä ja teksteissä? Tuija Tiitinen Journalistiikan pro gradu

Lisätiedot

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author

Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Laitos Institution Department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Johanna Elina Peurla Työn nimi

Lisätiedot

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA

IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA IDEAALIN JOHTAJUUDEN KUVAUKSET SUOMALAISISSA JA RUOTSALAISISSA LINKEDIN-PROFIILEISSA Hanna Liisa Nordgren Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2013 2

Lisätiedot

On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja

On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja Itä-Helsingissä asuvien venäläisten naisten kokemuksia työllistymisestä Hytti Olga Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Suomen kesäyliopistot ry. sonja valjus. opas oppilaitoksen monikulttuurisen osaamisen kehittämiseen

Suomen kesäyliopistot ry. sonja valjus. opas oppilaitoksen monikulttuurisen osaamisen kehittämiseen Suomen kesäyliopistot ry sonja valjus opas oppilaitoksen monikulttuurisen osaamisen kehittämiseen ESIPUHE Suomen Kesäyliopistot ry tukee kesäyliopistojen maahanmuuttajaopetuksen laajentamista valtakunnallisella

Lisätiedot

"Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu"

Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu Minna Suihkonen "Kukaan ei halua elää semmoista elämää, jossa omaa ääntä ei kuulu" Haastattelututkimus etnisten vähemmistöjen omasta mediasta ja vähemmistötaustaisten toimittajien pääsystä valtamediaan

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Paula Manninen JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.11.2010

Lisätiedot

Muu maa mustikka? Maahanmuuttajat Etelä-Karjalassa

Muu maa mustikka? Maahanmuuttajat Etelä-Karjalassa Muu maa mustikka? 2008 Muu maa mustikka? Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2008 Kansikuva: Vastavalo.fi/Jari Kurvinen ISSN 1235-8185 ISBN 952-9560-30-3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...5 MAAHANMUUTTAJIEN MÄÄRITELMÄT...6

Lisätiedot