Hyrsylän koulun huoltajainfo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyrsylän koulun huoltajainfo"

Transkriptio

1 Muistio Sivistystoimi Hyrsylän koulun huoltajainfo Aika: klo Paikka: Hyrsylän koulu Läsnä: Osanottajaluettelo on liitteenä. 1. Aloitus Sivistysjohtaja Katri Kalske avasi tilaisuuden. Hän toimi puheenjohtajana ja esitteli paikalla olevat. Lähtökohtana on, että oppilailla ja henkilökunnalla on turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö 2. Mikrobinäytteiden tulokset Rakennusterveysasiantuntija Tapani Kostilainen insinööritoimisto Airkos Oy:stä esitteli tehtyjä tutkimuksia. Rakennukseen on tehty selvitys rakennetilanteesta, rakenteiden kunnosta ja tilojen terveellisyydestä tarvittavista mittauksista. Mikrobimittauksilla haluttiin selvittää rakennuksen sisäilman laatua. Näytteenotto tehtiin koulun lomakaudella. Rakennuksessa oli toiminnassa usea sisäilman puhdistinlaite. Johtopäätöksenä tutkimusraportissa on esitetty seuraavaa: Mikrobien ilmanäytteissä useassa esiintyi kosteusvaurioindikaattorilajeja. Korkeimmat mikrobipitoisuudet ja poikkeavat lajit esiintyivät rakennuksen osassa, jossa oli myös selkeä ja tunnistettavissa oleva homeen haju sekä jossa rakennetutkimuksen yhteydessä havaittiin ilmavuotoja rakennuksen alapohjasta sisätiloihin. Mikrobien pintanäytteissä esiintyi runsaasti mikrobeja harvoin siivottavilla ylätasopinnoilla. Ikkuna-tuuletuksen seurauksena ulkoilman mikrobit pääsevät sisätiloihin ja kerääntyvät harvoin siivottaville pinnoille. Ilmavirtojen ja painevaihtelujen seurauksena tasopintojen epäpuhtaudet kulkeutuvat sisäilmaan. Rakennuksen yläpohjassa on runsaasti kosteus- ja homerasituksen alaisia eloperäisiä materiaaleja. Rakennuksen nykyinen vesikate kondensoi kosteutta ja tiputtaa vettä toistuvasti ylävälipohjan rakenteisiin. Insinööritoimisto AIRKOS Oy Rakennetutkimuksen yhteydessä havaittiin vauriojälkiä rakennuksen yläkerran kattopinnoissa musiikkiluokan ja sen viereisten tilojen kattopinnoilla. Välipohjarakenteissa on useita epätiiveyskohtia, joista rakenteiden epäpuhtauden pääsevät kulkeutumaan sisätiloihin. PL PB 71 Karstuntie 4 Puhelin Lohja - Lojo Karstuvägen 4

2 2 Rakenteissa esiintyviin epäpuhtauksiin ja homelähteisiin viittaa rakennuksen useissa tiloissa esiintyvä homeen haju, jota tutkimusajankohtanakin toiminnassa olleet sisäilman puhdistimet eivät riitä poistamaan. Korjaustoimina on tarpeen poistaa alapohjan epäpuhtauslähteet. Yläpohjan kosteusrasituksen poistaminen edellyttää aluskatteen asentamista tai kondensoitumista estävän pinnoitteen asentamista. Lisäksi on tarpeen poistaa ylävälipohjan puru- ja villaeristeet, joihin on kohdistunut pitkäaikainen kosteusrasitus kondenssivesien muodossa. Vauriomaterialain poistamisen ohessa on tarpeen tehdä desinfioivia homeen- ja hajunpoistokäsittelyjä säilyttäville rakenteille ennen uusien eristeiden asentamista ja tiivistyskorjausten tekemistä. Rakennuksen tiivistyskorjauksilla voidaan estää rakenteiden epäpuhtauksien ja hajujen kulkeutuminen sisätiloihin. Lisäksi rakennukseen tulee rakentaa toimiva tulo- ja poistoilmanvaihto. Rakennuksen sisätiloihin kohdistuu nykyisellään terveyden suojelulain mukaisesti homeiden aiheuttama terveyshaitta. Terveydensuojelulain 1 :n nojalla terveyshaitalla tarkoitetaan esimerkiksi asuinympäristöstä olevasta tekijästä tai olosuhteesta aiheutuvaa sairautta tai terveyden häiriötä. Lain tarkoittamana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle aineelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on mahdollista. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen asuu tai oleskelee tilassa, jossa hän voi altistua mikrobikasvustosta peräisin oleville soluille tai niiden aineenvaihduntatuotteille. Pysyvästi tai toistuvasti kostuvissa rakenteissa ja niiden pinnoilla kasvaa mikrobeja. Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvuston syy on yleensä kosteusvaurio tai ilmavuodot rakenteista. Mikrobikasvustosta voi kulkeutua sisäilmaan ilmavirtausten mukana mikrobien itiöitä ja niiden osasia sekä niiden hajoamis- ja aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oleskelevat ihmiset altistuvat. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on kuivunut. Hyrsylän koulun mikrobinäytetrapportti on liitteenä. Samassa yhteydessä käytiin läpi korjaustoimenpiteitä. Keskustelussa esiinnousseita asioita: keskusteltiin korjaustoimenpiteistä (tehdyistä ja tarvittavista) Rakennukseen on tehty Insinööritoimisto AIRKOS Oy:n selvityksen mukaan seuraavia korjaustoimia: Konesaumattu peltikatto on uusittu Katossa on ilmennyt vuotoja, aluskatteessa on puutteita. Liikuntaluokan lattia on uusittu Kivijalan kallistuskorjauksia on tehty Alapohjan orgaanista jätettä on poistettu Puhdistus- ja desinfiointityö on kesken. Kivijalan tuuletusluukkuja on lisätty Alapohjassa on painovoimainen ilmanvaihto. 2

3 3 Eteisen lattia on laatoitettu kesällä Lattian on asennettu lattialämmitys. Eteisessä on havaittu tunkkaista hajua ennen korjaustoimia. Muita Insinööritoimisto AIRKOS Oy:n selvityksen korjauksia ja korjaustarpeita: Eteisen tuulikaapin lattian vanhat villat on vaihdettu. Hirsirakenteisia ulkoseiniä on lisäeristetty ja levytetty sisäpuolelta. Ulkoseinärakenteissa ei tiettävästi ole höyrysulkua. Tuloilmaventtiilit ovat jääneet levyrakenteiden alle. Salaojitusta on uusittu osittain rakennuksen pihan puolella. Takasivustoilla salaojitustyötä ei ole tehty. Luokkien kohdilla on alapohjassa ja kivijalan reunustalla ollut vettä. Likaputki on ollut poikki. Tällöin alapohjaa on tyhjennetty. Pikkukeittiön kaapistot on purettu työsuojelun tekemien hajuhavaintojen pohjalta. Seinää ei ole avattu. Tilassa on homemaista hajua edelleen. Ikkunat on teipattu. Teipit irrotetaan, jotta painovoimainen ilmanvaihto pääsee toteutumaan. hirsirakentamisen ja korjausrakentamisen edellyttää osaamista miten Hyrsylän koulun korjaustoimenpiteet on tehty, olisi pitänyt ja pitäisi tehdä? onko sisätiloissa tehty tehostettu siivous, kun alapohjaa tyhjennettiin kesällä / olisiko pitänyt tehdä? korvausilman saanti, korvausilmaventtiilit ja olosuhteiden parantaminen miten alapohjan puhdistaminen on tehty, onko desifioitu? kuka vastaa, että lapsilla on turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö? asbestia on yläpohjassa: onko tehty asbesti- ja vaarallisten aineiden kartoitus? miten näytteidenoton ajankohta ja sääolosuhteet vaikuttavat tulokseen? keskusteltiin mikrobitutkimuksen raja-arvoista ja näytteiden ottamisesta (min. 10 näytettä, rakennuksen toisesta päädystä) miksi otettu vain ilmanäytteitä? miksi tutkimustulosten selvittyä ei ole ryhdytty välittömiin toimenpiteisiin? esitettiin, että ollaan toimittu piittaamattomasti, eikä vältetty lasten terveydellisistä olosuhteista keskusteltiin Lohjan sisäilmaprosessista ja sisäilmatyöryhmän menettelyohjeista sisäilmaryhmällä ja työsuojelulla sekä ympäristöterveydellä sekä palo- ja pelastustoimella on lainsäädännöllisiä velvoitteita kasvatus- ja opetuslautakuntaan on menossa esitys, että tila on terveysriski ja oppilaat siirretään väistöön. Oppilailla on perusopetuslain mukaan turvalliseen ja terveelliseen 3

4 4 oppimisympäristöön. ympäristöterveyspäällikkö Maija Summan mukaan terveyshaittaa ei ole osoitettavissa ympäristöterveyspäälliköltä ei ole tulossa päätöstä, että tila menisi käyttökieltoon esitettiin näkemys, että tilat on korjattava välittömästi, jolloin oppilaita ei tarvitse siirtää väistötiloihin samoin oltiin huolissaan siitä, että väistöihin siirrytään kesken vuoden mikseivät huoltajat voi teettää Hyrsylän koulussa sisäilmatutkimuksia (omistaja eli Lohjan tilapalvelu vastaa tiloista) Työterveyslain 8 velvoittaa: Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työsuojelulla on lainsäädännöllisiä velvoitteita terveelliseen ja turvalliseen työskentely-ympäristöön liittyen. Toimintaa valvovat rakennusvalvontaviranomaiset, palo- ja pelastustoimi, työsuojeluvalvonta, työsuojeluviranomainen jne. Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistöstä. Sisäilma-asioissa ongelmana on usein löytää ongelmakohdat. Jokainen oireilee yksilöllisesti. 3. Opetusjärjestelyt 4

5 5 Satu-Kristiina Hautamäki esitteli opetusjärjestelyjä mm. koulujen oppilasmäärät ja väistötiloja sekä vaihtoehtojen etuja ja haittoja (liitteenä) Vaihtoehtoina on: Hyrsylän ryhmät säilyvät tai Hyrsylän ja Oinolan ryhmät jaetaan Käytettävissä olevat tilat Oinolassa: Siirtoelementti: vapaana kaksi luokkatilaa keväällä 2015 Pienryhmätilan siirtyminen kirjastoluokkaan, jolloin vapautuu yksi luokkatila Ajatuksia syksylle 2015-> Vanhan pajan luokkatila alakoulun käyttöön Tekstiilikäsityön luokkatilan jako-> kaksi luokkaa Musiikkiluokka kotiluokaksi-> musiikin opetus yläkoulun tiloissa Oinolan asunnot Keskustelussa esiin tulevia asioita: miksi esitetään vaihtoehtoa kesken lukukauden huoli: uusi koulu, ryhmä, opettajat huoli sosiaalisen ympäristön muuttuessa, riski hyvinvoinnille miten ryhmäytyminen hoidetaan miten toteutetaan opetussuunnitelman mukainen opetus missä kunnossa Koisjärven koulu on ja voiko käyttää väistötilansa miten kuljetukset saadaan hoidettua ja muuttuuko aikataulu (on oltu yhteydessä logistiikkayksikköön) jatkosuunnittelu päätöksen jälkeen mitä hyötyä Hyrsylän oppilaille (erityistiloja, kerho- ja iltapäivätoimintaa, pienryhmä, erityisopettajat, jne.) selvitettiin miten ryhmät muodostetaan voidaan hyödyntää yläkoulun tiloja, suunnittelu yhteistyössä yläkoulun kanssa oltiin huolestuneista Oinolan liikennejärjestelyistä miten huolehditaan yhdysluokkaopetuksessa olleiden opetus? (on eri vaihtoja järjestämiseen) Oinolan opettajakunnan kanta on, että keväällä Hyrsylän oppilaat opetetaan omana ryhmänään (tuttu ja turvallinen, jo ryhmäytetty luokka) Kevätkauden on Oinolassa käytössä Sammatin koululta siirretyt Teijotalon parakit. Keskusteltiin Nummi-Pusulan koulukeskuksen rakennushankkeesta: tarveselvitys menossa valtuustoon keväällä Kyse on Nummi-Pusulan koulun ja lukion kauan suunnittelemasta peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeesta. Opetustiloja ja erityisluokkia löytyy yläkoululta. 5

6 6 4. Palveluverkkoselvitystyö parhaillaan on käynnissä palveluverkkoselvitystyö esi- ja perusopetuksen verkkoa tarkastellaan kokonaisuutena, ensimmäisen kerran tarkastelussa 29.1., joka jälkeen lautakunta käsittelee palveluverkkoa, valtuustolla on seminaari toukokuussa asiasta Hyrsylän koulun tulevaisuutta tullaan käsittelemään palveluverkkotyössä koulun toiminnan tulevaisuuden tarkastelu vaatii selvitykset, kuulemiset ja lausunnot 5. Hyrsylän koulun rakennuksen kunto ja korjausvaihtoehdot Rakennusterveysasiantuntija Tapani Kostilainen insinööritoimisto Airkos Oy:stä esitteli Hyrsylän koulun rakennuksen kuntoraporttia Rakennuksen alapohjaa on puhdistettu ja tuuletusluukkuja on kunnostettu ja lisätty. Rakennuksen sisäpihan kohdalla alapohjan tuuletusluukuissa oli voimakas ja tunnistettavissa oleva homeen haju. Rakennuksen puujulkisivun ikkunoiden alapuoleisia seinäosia on uusittu. Pystypaneelauksen ja vaaka-puulistan uusimisen yhteydessä on vaakapuulistan alle asennettu peltilista. Rakennuksen päädyssä rännivedet jäävät valumaan rakennuksen vierustalle. Rakennuksen portaikkojen betonirakenteissa on halkeamia, jotka voivat heikentää puukaiteiden lujuutta. Betonikorjausten lisäksi on tarpeen tehdä muutoksia porraskaiteiden turvallisuuteen. Kaiteiden väliset raot ovat nykynormien mukaan liian suuret. Keittiön portaikon tasanteen reunoille on asennettu pellitys suojaamaan betonin reunoja vaurioilta. Seinän pystypaneelauksen ja portaikon betonoinnin välissä on suuri rako. Seinä vaakahirsirakenne on näkyvissä. Raon kautta valuma- ja sadevesiä pääsee hirsirakenteeseen. Julkisivun alareunan pystypaneelausta on uusittu hienosahatulla paneelilla. Paneelien alapäät ovat kiinni vaakalistassa. Paneelien alapäät ovat rispaantuneita sahauksen jäljiltä. Paneelien alapäitä ei ole sahattu viistoon. Maali ei pysy tiiviissä ja tasaisessa hienosahatussa puussa. Paneelien alareunasta nousee kosteutta paneeleihin. Paneelien alapäiden maalaus on irti ja rakoilee. Lahovaurioriski on merkittävä. Rakennuksen kivijalan ja alimman hirren välisiä kivisokkelin yläpintoja on tiivistetty virheellisesti betonilaastilla. Laasti ei pysy kiinni puupinnassa. Syntyneet raot mahdollistavat kosteuden pääsyn alimmaiseen hirteen. Betonilla suljetun alareuna tuulettuvuus ja kuivuminen ovat heikkoa. Suositeltavaa on poistaa laasti hirsien kunnon tutkimisen ja korjaustoimien yhteydessä ja asentaa bitumikermi tilalle. Rakennuksen takana, liikuntasalin kohdalla on sokkelirakenne hyvin matala. Lumi ja sulamisvedet rasittavat seinärakennetta. Sisäkohteista on tarkasteltu: Lämmitys Rakennuksen lämmitysmuotona on suora sähkölämmitys. Lämpöpatterit sijaitsevan ikkunoiden alapuolella. Osa patterista on vanhoja levypattereita, joissa pintalämpötilat ovat korkeita. Liikuntasalissa on sähkötoiminen kattolämmitys. Insinööritoimisto AIRKOS Oy Rakennuksen lisälämmityksenä kaakeliuunien sähkövastukset. Ne toimivat käsiohjauksella ja niitä on vaikea säätää sopivalle. Rakennuksen yläkerrassa kaakeliuunien käyttö aiheuttaa ylilämmitystä. Ilmanvaihto Rakennuksen ilmanvaihto ei ole toimivaa. Ruokailutilassa on ainoa toimiva korvausilmaventtiili. Alkuperäisen ulkoseinien korvausilmaventtiilit on tukittu ja levytetty umpeen. 6

7 7 Keittiö Liikuntasali Muut tilat Korvausilmaventtiilit on tarpeen asentaa uudelleen. korvausilmaventtiileissä tulee olla kanavoidut seinäläpimenot sekä suodattimet ja tuloilman lämmitysmahdollisuus. Osaa käytöstä poistetuista kaakeliuunista käytetään poistoilmakanavina. Savukanavista voi kulkeutua epäpuhtauksia sisätiloihin. Korvausilmaventtiilien puutuessa korvausilmaa tulee sisätiloihin hallitsemattomasti ulkovaipan epätiiveyskohtien kautta epäpuhtaana ilmana. Vanhan rakennuksen lattia- seinä- ja kattorakenteissa on epäpuhtauksia ja mikrobilähteitä. Rakennuksen painovoiminen poistoilmanvaihto ei ole toimivaa. Rakennukseen on tarpeen asentaa säädettävissä olevia poistoilmakoneita piippujen päälle ruokalan poistoilmakoneen tapaan. Keittiön lattian muovimaton saumoja on revennyt auki. Ovikarmien alareunoissa on muovimaton liitoskohdissa rakoja. Pesuvedet pääsevät muovimaton alle ja rakenteisiin. Keittiökalusteiden kunto on välttävä. Komeroiden ovissa ja työpöytätasojen reunoissa on vaurioita. Liikuntasalin seinien ja katon liitoskohdissa on avoimia aukkoja yläpohjarakenteisiin. Epäpuhtauden ja vanhojen rakenteiden hajut pääsevät sisätiloihin. epätiiveyskohdat on tarpeen puhdistaa, desinfioida sekä tiivistää huolellisesti. Liikuntasalin seinässä on toimimaton poistoilmakone. Salin ikkunankarmin vieressä on yksittäinen hirsipinnan kosteusvauriokohta Rakennuksen vanhassa pukuhuone-, wc- ja suihkutilojen sekä viereisen varastohuoneen tiloissa on vahva homeen haju. Tilojen käyttötarkoitusta on muutettu ja tilat toimivat nykyisellään kirjasto, ja varastotiloin. Rakennuksen yläkerran tiloissa on katoissa useampia vesivuotojälkiä. Vesijälkiä on sähköläpimenoissa sekä katon paneelipinnoilla, joista maali hilseilee irti. Rakennuksen vesikatto on uusittu. Ilmeisesti yläpohjan vauriomateriaaleja ei ole poistettu ja näkyväät vauriot ovat jääneet korjaamatta sisätiloissa. Yläpohja rakenteita on tarpeen tutkia tarkemmin rakenneavauskin sekä vihtaa vauriomateriaalit uusiin. Samalla on selvitettävä yläpohjan tuulettuvuus sekä peltikaton kondenssisuojaus. ILMAVUOTOMITTAUS Rakennuksen alapohjaan laskettiin SF6-merkkikaasua teleskooppivarrella. Kaasun kulkeutumista sisä-tiloihin selvitettiin kahdella kaasuanalysaattorilla. HIRSIRAKENTEIDEN KUNTO Rakennuksen liikuntasalin puoleisen ulkoseinäpäädyn alareunan listoja ei oltu irrotettu tutkimuksia varten. Listoitusta purettiin hirsien kunnon selvitystä varten. Rakenneavauksen kohdalla oli alimmainen hirsi laho. Porauspuru oli jauhomaista useassa kohdin. Osassa porauskohtia oli hirren pinta ulkoisesti kunnossa ja poratessa kovaa. Hirren sydän puu oli kuitenkin pehmeää ja lahonnutta. Vastaavasti toiseksi alimmaisessa hirsirivissä oli lahovaurioita. Seinälinjan keskiosassa oli ylimmän vaakapuu vinosaumajatkoksen kohdalla hirret vesimärkiä ja täysin lahonneita. JOHTOPÄÄTÖKSET Rakennuksen ilmanvaihto ei toimi. Rakennukseen on asennettava korvausilmaventtiilit sekä koneellinen poistoilmanvaihto. Rakennuksen ilmatiiveys on heikko. Useissa kohdin oli havaittavissa selkeitä epätiiveyskohtia, varsinkin kattopintojen läpimenoissa ja liitoskodissa. Ilmavuotomittauksessa havaittiin lattian ja seinien liitoskohtien olevan epätiiviitä tutkimusalueella rakennuksen toisessa päädyssä. 7

8 8 Ilmavuotokohtia oli ovien karmirakenteissa sekä kaakeliuunien takana. Vauriot ja epätiiveyskohdat ovat yleistettävissä koko rakennuksen osalle. Rakennuksen alapohjan puhdistusta on tarpeen jatkaa ja tehdä kesäkaudella alapohjan desinfiointikäsittely. Alapohjan epäpuhtauksien kulkeutumista sisätiloihin voidaan korjata alipaineistamalla alapohjan tila. Sisätilojen hallitsemattomia ilmavuotoja on tarpeen korjata huolellisella tiivistyskorjauksella sekä ilmanvaihdon korvausilmaventtiileillä. Toimenpiteet ovat kiireellisiä. Korjaustöiden yhteydessä on tarpeen tehdä sisätilojen tehostettu siivous ja desinfiointikäsittely homeen hajun ja sisätiloihin kerääntyneiden epäpuhtauksien poistamiseksi ja tilanteen nollaamiseksi. Rakennuksen yläpohjaa on tutkittava ja korjattava erikseen. Rakennuksen hirsien kuntotutkimus on laajennettava avaamalla ulkoseinien pystypaneelaus ja alareunan vaakalistoitus. Rakennuksen yleiskunto on tyydyttävä. Sisäilmaan vaikuttavia epäpuhtauslähteitä on useita, mutta ne ovat korjattavissa varsin kohtuullisesti. Rakennuksen pintamateriaaleja ja kalusteita on tarpeen uusia normaalin kulumisen myötä. Nykyisellään keittiö kalusteiden kunto on tyydyttävä. Keittiön muovimattoon liittyy välitön korjaustarve Rakennuksen hirsirakenteiden kuntoa ja hirsien uusimistarvetta ei voida selvittää kuin rakenneavauksia ja tutkimuksin. Korjaus vaatii erityisosaamista. Korjauksessa on otettava huomioon nykyiset määräykset ja että ilmanvaihdon korjaaminen johtaa helposti täydelliseen remonttiin. Korjaustarvetta on ollut ja vääriä toimenpiteitä on tehty jo Nummi-Pusulan kunnan aikaan. Koisjärvellä kyläläiset kunnostivat ala koulua, mukana 44 yrittäjää, kustannukset n euroa. Millaisena kuntana Lohja haluaa profiloitua? tarvitaan arvokeskustelua Esitettiin huoli, että kun toiminta siirretään Oinolaan, päätetään jo lakkauttamisesta ja oppilaat eivät palaa takaisin. Hirsirakentamisen tietämystä löytyy. Jatko: Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee asiaa Teknisessä toimessa laaditaan korjaussuunnitelma mm. mitä pitää välttämättömästi tehdä mm. sisäilmaan liittyen ja mitä muuta peruskorjataan (kustannusarvio ja korjaustoimenpiteet) -> edellyttää investointipäätöstä Esi- ja perusopetuksen palveluverkko on palveluverkkotyöryhmän käsittelyssä Päivi Tuomi 8

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen

Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Hannu Tiitto Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden selvittäminen Aducate Reports and Books 17/2011 Aducate Centre for Training and Development HANNU TIITTO Koulurakennuksen sisäilman terveellisyyden

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry

Sisältö: 2 Sisäilmaopas. Julkaisija: Allergia- ja Astmaliitto ry ja Hengitysliitto ry Sisäilmaopas Oppaassa kerrotaan, kuinka parantaa sisäilman laatua ja toimia sisäilmaan liittyvissä ongelmatapauksissa. Opas on tarkoitettu niin kotien, työpaikkojen kuin julkisten rakennusten sisäilman

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Kosteus- ja homevauriot

Kosteus- ja homevauriot Eero Palomäki, arkkitehti Tutkimusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos eero.palomaki@occuphealth.fi 1 rakennuksissa 1.1 Kosteusvaurioiden yleisyys Jokainen rakennus tarvitsee seurantaa, huoltoa ja

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/85 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1960 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013

TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 20.12.2013 TUTKIMUSSELOSTUS KOTKAN KESKUSKOULU, PÄÄRAKENNUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS TUTKIMUSSELOSTUS 2 (37) Tiivistelmä Yksi merkittävä sisäilmanlaadun epäpuhtauslähde on tutkimuksen perusteella

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA

Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004. Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Tutkimuksia ja selvityksiä 11/ 2004 Research Reports 11/2004 Timo Kauhanen TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKOHTEISSA Kuopio 2004 1 Julkaisija: Julkaisun sarjan nimi ja tunnus

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Toni Hieta ETELÄ-SUOMEN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTATA- VAT ASUINRAKENNUSTEN TERVEYSHAITTA-ASIOISSA

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/51 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1990-2010 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com

Sisäilmaopas. Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com ALLERGIA- JA ASTMALIITTO ALLERGI- OCH ASTMAFÖRBUNDET Miten rakennusten sisäilmaongelmia selvitetään ja sisäilman laatua parannetaan? www.allergia.com Sisältö tässä oppaassa Sisäilma - ihmisen tärkein ympäristö...4

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot