Kuperkeikalla käsipalloilijaksi Opas valmentajalle motoriikkaharjoittelun lisäämisestä vuotiailla junioreilla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuperkeikalla käsipalloilijaksi Opas valmentajalle motoriikkaharjoittelun lisäämisestä 6-12 -vuotiailla junioreilla"

Transkriptio

1 Kuperkeikalla käsipalloilijaksi Opas valmentajalle motoriikkaharjoittelun lisäämisestä vuotiailla junioreilla

2 Tämä opas on tuotos Turun amk:n fysioterapian koulutusohjelman opinnäytetyöstä Kuperkeikalla käsipalloilijaksi! oppaan kehittäminen käsipallovalmentajalle motoriikan harjoittamisen lisäämisestä vuotiailla käsipallojunioreilla. Käsipallovalmentaja saa oppaasta tärkeää tietoa miten ja kuinka paljon motoriikkaa pitäisi harjoittaa lajiharjoittelun lisäksi. Vinkkejä kotiharjoitteisiin löytyy myös oppaan motoriikkapassista Opas perustuu siihen tutkittuun tietoon joka esitellään opinnäytetyön raportin viitekehyksessä. Oppaan luettavuuden säilyttämiseksi lähdeviitteet jätettiin pois tästä tekstistä. Jos kiinnostusta löytyy ensisijaisten lähteiden lukuun, löytyvät ne raportin tekstissä ja oppaan lähdeluettelossa. Anna Harri Fysioterapiaopiskelija Turun ammattikorkeakoulu 2014

3 Sisällysluettelo Miksi motorisia taitoja pitäisi harjoittaa?... 1 Mitä eri käsitteillä tarkoitetaan?... 2 Miten motorisia taitoja voi harjoittaa?... 7 Motoriikkarata... 8 Vaihtoehtoinen alkulämmittely... 9 Motoriikkaharjoitteita yhdistettynä lajiharjoitteluun.. 10 Motoriikkaharjoitteita Liite Motoriikkapassi Juniorille... 1 Vanhemmille... 1 Hyppynaru... 2 Kieriminen... 3 Juoksutyylit ja hypyt... 4 Pallotekniikka... 5 Tasapainoilu... 6 Ylösalaiset asennot... 7

4 1 Miksi motorisia taitoja pitäisi harjoittaa? Valmentajana pohdit ehkä miksi motoriikka pitäisi harjoittaa kallisarvoisten salivuorojen aikana. Esität mahdollisesti kysymyksen miten käsipalloilija hyötyy kuperkeikasta? On tutkittu että lajiurheilevat lapset nykyään käyttävät liian vähän aikaa motoristen perustaitojen harjoittamiseen, minkä lisäksi lasten motoriset taidot ovat yleisesti alentuneet vuosien varrella. Olisi toivottavaa, että lapset harjoittaisivat motoriikkaa päivittäin, sekä lajiurheilun parissa että vapaa-ajallaan. Koordinaatiotikkaat Saavuttamalla hyvät motoriset taidot jo varhaisessa iässä, lapsella on paremmat edellytykset oppia lajitaitoja tulevaisuudessa. Tämän lisäksi he kasvavat tasapainoisiksi urheilijoiksi ja myös koulumenestys edistyy. Hyvä koordinaatio ja tasapaino vähentää myös tutkitusti loukkaantumisriskiä käsipalloilijoilla.

5 2 Mitä eri käsitteillä tarkoitetaan? Liikuntakyky Liikuntakyvyillä tarkoitetaan henkilön synnynnäisiä resursseja jotka mahdollistavat mm. motoristen taitojen hankkimista. Kykyjä ei voida harjoittaa, vaan ne muuttuvat motorisen kehityksen aikana. Kyvyt voivat joko helpottaa tai vaikeuttaa jonkin taidon oppimista. Riippuen juniorin kyvyistä, mahdollisuudet oppia taitoja eroavat. Visuomotorisiin kykyihin lasketaan mm. koordinaatio, reagointinopeus ja sorminäppäryys. Fyysisiin kykyihin lasketaan mm. voiman säätely, kestävyys ja maksimiliikkuvuus. Motorinen taito Motorisen oppimisen ja usean toiston kautta saavutetaan motorisia taitoja. Taidoksi määritellään tehtävän suorittamista johdonmukaisesti käyttäen mahdollisimman vähän energiaa ja aikaa. Useimmilla lapsilla on tarvittavat kyvyt pallon heittämiseen, mutta onnistuakseen pallon heitossa useamman kerran osuen maaliin vaaditaan taitoa. Saavutettujen taitojen taso, määrittyy kyvyistä ja ajasta joka käytetään taidon harjoittamiseen. Motoriset taidot voidaan jakaa perustaitoihin (esim. pallon heitto) ja lajitaitoihin (esim. harhautus ja hyppyheitto). Kuva:

6 3 Motorinen oppiminen: Kun keskushermostossa on tapahtunut pysyviä rakenteellisia muutoksia, motorinen oppiminen on tapahtunut ja henkilön motorinen suoritus on muuttunut. Kun juniori johdonmukaisesti ja ajattelematta kykenee ottamaan oikean määrän askelia, ponnistamaan oikealla jalalla ja heittämän osuen maaliin, oppiminen on tapahtunut kyseisen taidon osalta. Kuva: Motorinen suorituskyky Suorituskyvyllä tarkoitetaan yksilön kokonaisvaltaista tapaa suorittaa tehtävä tietyssä ympäristössä. Suorituskyky on kykyjen, oppimisen, taitojen ja tilapäisten tekijöiden (kuten motivaation, väsymyksen ja fyysisen kunnon) summa. Näin ollen yksilö jonka kyvyt suosivat tehtävää ja joka on käyttänyt paljon aikaa motorisen taidon oppimiseen, suoriutuu kyseisestä tehtävästä useimmiten paremmin kuin taidoton henkilö joka ei ole harjoittanut tehtävää. Koska tilapäiset tekijät myös vaikuttavat suoritukseen, saman juniorin suoritus voi vaihdella eri ajankohdilla.

7 4 Motorinen kehitys Kehityksellä tarkoitetaan jatkuvaa muutosta henkilön motorisessa käyttäytymisessä riippuen yksilöstä, ympäristöstä ja tehtävästä. Kuva: Herkkyyskausi Herkkyyskaudella tarkoitetaan sitä ikää jolloin lapsi kehittyy tietyssä asiassa helpoiten. Motoristen taitojen herkkyyskausi sijoittuu ikään Käsipallojunioreiden olisi hyvä panostaa motoriikan harjoittamiseen kyseisellä ikäkaudella. Jos herkkyyskausi laiminlyödään eikä motoriikkaa harjoiteta tarpeeksi nuorena, on kuitenkin mahdollista oppia taitoja myös vanhempana. Mutta koska herkkyyskausi on ohitettu, vaaditaan enemmän aikaa ja toistoja samojen taitojen saavuttamiseen. Tämän takia olisi tärkeää että harjoitteiden fokus ennen murrosikää olisi motoristen taitojen kehittämisessä, ja vasta kun hyvä perusta hallitaan painopiste siirretään lajiharjoittelun pariin.

8 5 Motoriset perustaidot Motoriset perustaidot koostuvat niistä perusominaisuuksista jotka vaaditaan liikkeelle (mm. juoksu, kävely, hyppy, heitto), ja jotka ovat perusta lapsen jatkuvalle kokonaisvaltaiselle kehittymiselle liikunnalliseksi yksilöksi. Käsitteellä ei tarkoiteta lapsen kykyä yhdistää useampaa perustaitoa pidemmäksi sarjaksi, esimerkiksi juoksu ja heitto, tämän olleen yhdistelmämotoriikkaa. Koska perustaidot määrittävät tulevaa lajitaitojen oppimista olisi tärkeää ensin varmistaa perustaitojen hallitsemista niin että ne onnistuvat mahdollisimman energiatehokkaasti, ennen kuin siirrytään vaativampiin taitoihin. Ellei perustaitoja hallita varmasti, johtaa tämä lajitaitojen kehittämisen vaikeuteen. Näin ollen on todella tärkeää keskittyä perustaitojen hankkimiseen nuorella iällä. Kuva:

9 6 Motorinen kontrolli Motorisella kontrollilla tarkoitetaan ihmisen kykyä hallita sensorisia järjestelmiä jotka tarvitaan liikkeen säätelyyn. Lihashermojärjestelmän kautta lihaksia koordinoidaan jotta niiden vuorovaikutus keskenään ja ympäristön kanssa on sujuvaa. Koordinaatiolla tarkoitetaan tahdonalaisten lihasten välistä yhteispeliä esimerkiksi niin että tarvittavat lihakset aktivoituvat oikeassa järjestyksessä tietyn suorituksen aikana. Koordinaatioon käsitteenä kuuluu sekä raajojen sisäistä koordinaatiota että silmä-käsi koordinaatiota. Kuva: Kuva: Tasapaino Tasapainolla tarkoitetaan henkilön kykyä säilyttää asentonsa painopisteen siirtyessä suhteessa tukipintaan. Tämä tapahtuu kehon sensorisen informaation kautta joka välittää tietoa kehon asennosta ja lihasaktivaatiosta.

10 7 Miten motorisia taitoja voi harjoittaa? Yksi mahdollinen tekijä miksi seuraurheilevat lapset harjoittavat liian vähän motoriikkaa on, paitsi fokusointi omaan lajiin, problematiikka matalan aktiivisuuden kanssa. Huomattava osa harjoituksista vietetään odottaen omaa vuoroaan esimerkiksi jonoissa tai ollessaan vaihdossa pelin aikana. Välttääkseen tätä ilmiötä valmentajat voivat aktivoida lapsia jotka eivät vielä ole vuorossa muutamalla motoriikkaharjoitteella. Esimerkiksi lapsia voidaan ohjeistaa 1-3:een motoriikkaharjoitteeseen tullessaan vaihtoon pelin aikana, tai vaihtoehtoisesti jonottamisen aikana harjoitellaan aina vaihtelevaa motorista taitoa. Tämän oppaan lopussa löytyy motoriikkapassi josta valmentajat voivat etsiä ideoita harjoitteisiin (kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, tasapainoilua jne.) On suositeltavaa että noin minuuttia jokaisesta treenistä käytettäisiin motoriikkaa parantaviin harjoitteisiin. Tämän lisäksi olisi toivottavaa että nämä harjoitteet sijoitetaan treenien alkuun jolloin hermolihasjärjestelmä toimii parhaiten, ennen väsymistä treenien loppupuolella. Maksimoidakseen junioreiden motivaatiota on tärkeää muistaa että harjoitteiden tulisi olla hauskoja ja haastavia, kuitenkin siten että ne onnistuvat junioreilta. Näistä ohjeista huolimatta, on tärkeää muistaa että jokainen lapsi kehittyy omassa tahdissaan. Sen sijaan että sokeasti verrataan lapsen ikää niihin motorisiin taitoihin joista hänen pitäisi suoriutua, on tärkeää analysoida lapsen liikettä ja arvioida missä vaiheessa lapsi on kehityksessään jotta jatkoa voidaan suunnitella. Kuva:

11 8 Motoriikkarata Oiva tapa aloitta treenit on motoriikkaradalla joka rakennetaan penkeistä, köysistä, aidoista, kartioista tai muista välineistä. Juniorit saavat sitten suorittaa radan joko niin että palloa kuljetetaan mukana, tai ilman palloa jolloin fokus on enemmän motoriikkaharjoitteissa kuin lajiharjoittelussa. Ideoita eri pisteisiin ovat: tasapainoilu penkillä, kiipeäminen puolapuissa, heiluminen köysissä, koordinaatiotikkaat, pujottelu kartioiden välillä, kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, hyppyjä penkin yli, ryömiminen aitojen ali jne. Näiden lisäksi valmentajat voivat keksiä omia harjoitteita jotka parantavat tasapainoa, koordinaatiota ja motoriikkaa. Esimerkki motoriikkaradasta Vaihtoehtoisesti radan voi suorittaa niin että valmentajat rakentavat radan jonka jälkeen juniorit itse päättävät mitä eri pisteillä tehdään. Näin ollen jokainen juniori saa harjoitteita omalla taitotasollaan, ja ollessaan itse aktiivisia myös innovaatiokyky kehittyy. Yksin toimiessaan valmentajan kannattaa käyttää apunaan valokuvia eri pisteiden tehtävistä. Tällöin valmentaja voi keskittyä oikean tekniikan ohjeistamiseen sen sijaan että muistuttaa lapsia mitä eri pisteillä kuuluu tehdä.

12 9 Vaihtoehtoinen alkulämmittely Hauska tapa lämmitellä on pelata erilaisia versioita jalkapallosta. Tässä harjoitteessa juniorit jaetaan kahteen joukkueeseen pelatakseen jalkapalloa pieniin maaleihin. Toisin kuin tavallisessa jalkapallossa junioreiden kuuluu liikkua matkien eläimiä (karhukävely, rapukävely tai muu junioreiden keksimä eläin). Pelin edetessä valmentaja voi ohjeistaa aina uuteen liikkumistapaan. Rapukävely Karhukävely Toinen tapa sisällyttää motoriikka harjoitteita treeneihin on viestien ja kilpailun kautta. Pelaajat saavat silloin vuorotellen siirtyä sivurajasta toiseen eri liikkumistyyleillä. Vaihtoehtoisesti jos kilpailun haluaa jättää pois kaikki pelaajat voivat suorittaa harjoitteet samaan aikaan. Tässä harjoituksessa on loputtomasti vaihtoehtoja mutta mainitakseen muutama tapa: kottikärrykävely, sammakkohypyt, intiaanihypyt jne. Jos harjoitteet tehdään kilpailuna on erityisen tärkeää valmentajana muistaa ohjeistaa ja painottaa oikeaa suoritustapaa jotta tekniikka ei kärsi. Kottikärrykävely Sammakkohyppy

13 10 Motoriikkaharjoitteita yhdistettynä lajiharjoitteluun On helppoa yhdistää motoriikkaharjoitteita lajiharjoitteluun, nämä harjoitteet kannattaa tehdä vasta kun juniorit hallitsevat käsipallon perusteet. Tavallisen harhautus- tai heittoharjoitteen sijaan junioreita voidaan ohjeistaa tekemään ennen itse lajiharjoitetta esimerkiksi kuperkeikan. Hyökkääjää syöttää siis pallon valmentajalle, suorittaa motorisen tehtävän, saa pallon takaisin ja haastaa puolustajan 1 vastaan 1 tilanteessa. Variaationa kuperkeikan voi vaihtaa kärrynpyörään, tukkikierintään tai vaikka käsilläseisontaan. Riippuen vaikeustasosta valmentajan apu ja varmistus on tärkeää, ja etenkin käsilläseisonnassa on tärkeää että valmentaja on mukana varmistamassa turvallisuuden. Tukkikierintä Toinen versio harjoitteesta on että hyökkääjä näyttää heittoa, ottaa kontaktia puolustajaan ja syöttää pallon valmentajalle. Tämän jälkeen pelaaja tekee kuperkeikan taaksepäin jonka jälkeen haastaa puolustajaa 1 vastaan 1 tilanteessa. Motoriikkaharjoitteita on myös helppo sisällyttää esim. kontrausharjoitteisiin niin että pelaaja tekee ensin annetun motoriikkaharjoitteen jonka jälkeen juoksee nopeaan hyökkäykseen. Kuperkeikka

14 11 Motoriikkaharjoitteita Tämän oppaan liitteenä on motoriikkapassi joka on täynnä harjoitteita joita voit joko antaa kotiharjoitteina junioreillesi, tai vaihtoehtoisesti suoritatte tehtäviä yhdessä treenien aikana. Koska on suositeltavaa että motoriikka harjoitetaan päivittäin olisi hyvää jos juniorit voisivat omalla ajallaan harjoittaa motorisia taitojaan. Valmentajana on tärkeää kannustaa lapsia liikkumaan enemmän, mikä onnistuu passin kotiharjoitteilla. Vaikka harjoitteet passissa on suunniteltu siten että vuotias kykenee suoriutumaan tehtävistä, on tärkeää muistaa että joillakin lapsilla voi olla vaikeuksia joidenkin tehtävien kanssa. Sanotaan että oppiakseen uuden taidon vaaditaan toistoa, mikä tarkoittaa että junioreiden ei oleteta osata kaikkia tehtäviä ensiyrityksellä, vaan paljon harjoittamista vaaditaan. Kun joku harjoite on onnistunut, sen harjoittamista kannattaa kuitenkin jatkaa jotta tehtävä onnistuu yhä tarkemmin ja tehokkaammin. Vaikeuttaakseen harjoitteita niitä voi myös yhdistää sarjoiksi.

15 Motoriikkapassi Kotiharjoitteita käsipallojuniorille Anna Harri, Åbo Yrkeshögskola. 2014

16 1 Juniorille Taitavaksi käsipalloilijaksi tuemiseen vaaditaan monipuolisia taitoja. Suorittamalla tehtävät tässä passissa kehität sellaisia taitoja jotka auttavat sinua matkalla paremmaksi käsipallopelaajaksi. Kun olet onnistunut suorittamaan jonkun harjoitteen saat laittaa rastin ruutuun, ja kun kaikki tehtävät samalla sivulla onnistuvat voit pyytää huoltajan allekirjoitusta sivun alalaitaan. Muistathan, että vaikka olet onnistunut jo kerran jossakin tehtävässä niin kannattaa kuitenkin jatkaa harjoittelua! Jos jokin harjoite mietityttää voit aina kysyä apua valmentajalta tai vanhemmilta! Vanhemmille On tutkittu että lajiurheilevat lapset käyttävät nykyään liian vähän aikaa motoristen perustaitojen harjoittamiseen, minkä lisäksi lasten motoriset taidot ovat yleisesti alentuneet vuosien varrella. Olisi toivottavaa että lapset harjoittaisivat motoriikkaa päivittäin, sekä lajiurheilun parissa että vapaa-ajallaan. Saavuttamalla hyvät motoriset taidot jo varhaisessa iässä, lapsi saa paremmat edellytykset oppia lajitaitoja tulevaisuudessa. Tämän lisäksi he kasvavat tasapainoisiksi urheilijoiksi ja myös koulumenestys asva. Hyvä koordinaatio ja tasapaino vähentävät myös tutkitusti loukkaantumisriskiä käsipalloilijoilla.

17 2 Hyppynaru tasajalkaa 50 hyppyä oikea jalka 20 hyppyä vasen jalka 20 hyppyä takaperin 50 hyppyä kädet ristikkäin (ennätys: ) (ennätys: ) (ennätys: ) (ennätys: ) (ennätys: ) Kun olet oppinut kaikki versiot voit myös keksiä omia tapoja! Esim. Polvennostot, vuorojaloin, kaksoispyöräytys jne. Kaksoispyörähdys Polvennostot Millaisilla kaikilla tavoilla olet oppinut hyppiä hyppynarulla? Huoltajan allekirjoitus:

18 3 Kieriminen Kuperkeikka Kuperkeikka taaksepäin olan yli Kärrynpyörä Kärrynpyörä väärä jalka edessä Tukki kierintä 5 kierrosta nopeasti 5 kierrosta hitaasti Molemmat suunnat Kun olet oppinut kaikki harjoitteet voit yrittää pitempiä sarjoja, jossa yhdistät liikkeet niin että esimerkiksi ensin teet kärrynpyörän ja jatkat suoraan kuperkeikalla. Kuvaa pisin tekemäsi sarja: Huoltajan allekirjoitus

19 4 Juoksutyylit ja hypyt Polvennostojuoksu 20metriä eteenpäin 20metriä taaksepäin Kuva: Intiaanihyppy 20metriä eteenpäin 20metriä taaksepäin Pakarajuoksu 20metriä eteenpäin 20metriä taaksepäin Sammakkohyppy Kuva: ristiaskel sivuttain 20 metriä Kun olet oppinut kaikki tyylit voit jatkaa niiden harjoittamista ja yhdistää liikkeet sarjoiksi! Huoltajan allekirjoitus

20 5 Pallotekniikka Pomputa palloa 10 kertaa molemmilla käsillä Heitä pallo ilmaan tee piruetti ota pallo kiinni käsillä Heitä pallo ilmaan istu lattialle ota pallo kiinni jaloilla lattiaan Jongleeraa kaksi palloa, yhdellä kädellä (ennätys: ) Pomputa pallo 10 kertaa jaloilla (ennätys: ) Lentopallosyöttö Opettele heittämään erilaisilla palloilla (esim. koripallo, tennispallo, lentopallo) eri tavoin (kahdella ja yhdellä kädellä, pään yli ja alakautta, paikallaan ja vauhdista). Millaisia palloja löydät kotona?: Millaisilla eri tavoilla olet oppinut heittämään ja pomputtamaan palloja?: Huoltajan allekirjoitus:

21 6 Tasapainoilu Seiso yhdellä jalalla (oikea ja vasen) 60 sekuntia 30 sekuntia silmät suljettuna Vaihda asentoa yhden jalan seisonnasta vaakaan Kuinka kauan pysyit asennossa?: Tasapainoilu penkillä Kävele eteenpäin Kävele taaksepäin Sivulle oikealle ja vasemmalle Hypi eteenpäin yhdellä jalalla Kuva: Millaisilla muilla tavoilla osaat tasapainoilla tai liikkua penkillä? Huoltajan allekirjoitus:

22 7 Ylösalaiset asennot Muista pyytää aikuista varmistamaan kun harjoittelet seuraavia asioita ja tee ne mielellään pehmeällä alustalla kuten nurmikolla. Käsillä seisonta (vatsa seinää päin) Päällä seisonta, harjoittele alussa seinää vasten Käsillä seisonta (selkä seinää päin) Käsillä kävely Huoltajan allekirjoitus:

23 8 Lähdeluettelo 48, No 5, Autio, T Liiku ja Leiki Motorisia perusharjoitteita lapsille. Lahtis: VK- Kustannus Č Z ; S ; z ć M ć Đ 4 Influence of fundamental movement skills on basic gymnastics skill acquisition. Science of Gymnastics Journal. Vol. 6, No 2, Foweather, L.; Mc Whannell, N.; Henaghan, J.; Stratton, G. & Batterman, A Effect of a 9-wk. after-school multiskills club on fundamental movement skill proficiency in 8- to 9-yr.-old children: an exploratory trial. Perceptual and Motor Skills. Vol. 106, No 3, Gallahue, D. & Ozmun, J Understanding motor development : Infants, Children, Adolescents, Adults. 6. New York: McGraw-Hill. Hakkarainen, H.; Härkönen, A.; Niemi-Nikkola, K.; Mäenpää, P.; Potinkara, P.; Kujala, A.; Jaakkola, T. & Kantosalo, K Selvitysraportti. Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu. Nuori Suomi ry, Suomen olympiakomitea ry & Suomen Valmentajat ry. Häyrinen, M Käsipallon lajianalyysi. Jyväskylä: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus. Häyrinen, M Nuorten harjoittelu joukkuepalloilussa. Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö. Kilpaja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylän yliopisto, VALO ry & Suomen Olympiakomitea. Helsinki: Edita Prima Oy Jaakkola, T Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Jyväskylä: PSkustannus. Jaakkola, T. & Kalaja, S Taitoharjoittelu nuoruusvaiheessa. Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylän yliopisto, VALO ry & Suomen Olympiakomitea. Helsinki: Edita Prima Oy Julin, M. & Risto, T Urheilevien lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus ja harjoittelu. Fysioterapia. Vol. 61, No 5, Kalaja, S Nuorten taitoharjoittelun laatutekijät. Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö. Kilpaja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylän yliopisto, VALO ry & Suomen Olympiakomitea. Helsinki: Edita Prima Oy

24 9 Kalaja, S.; Jaakkola; T.; Liukkonen, J. & Digelidis, N Development of junior high school students' fundamental movement skills and physical activity in a naturalistic physical education setting. Physical Education and Sport Pedagogy. Vol. 17, No 4, Kauranen, K Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen. Helsingfors: Liikuntatieteellinen Seura ry. Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskus & Suomen Käsipalloliitto Huipulle tähtäävän käsipalloilijan urapolku. Viitattu df Logan, S.; Robinson,L.; Wilson, A. & Lucas, W Getting the fundamentals of movement: a meta-analysis of the effectiveness motor skill interventions in children. Child: care, health and development. Vol. 38, No 3, Nationalencyklopedin Motorik. Refererat Pasanen, K.; Kannus, P. & Parkkari, J Liiketaitoharjoittelu vähentää salibandyn nilkka ja polvivammoja. Liikunta & Tiede. Vol. 46, No 5, Sagsjö, A.; Åkered, G.; Ellsén, M. & Zlatevska, A ra Götalandsregionen handikappförvaltningen. Viitattu andlande%20%c3%a5tg%c3%a4rder/att%20l%c3%a4ra%20ut%20motori ska%20f%c3%a4rdigheter.pdf Schmidt, R. & Wrisberg, C Motor Learning and Performance a problem-based learning approach. 2. upplagan. Champaigne, IL: Human Kinetics. Schumway-Cook, A. & Woollacott, H Motor Control : Translating Research into Clinical Practice. 4. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Sv 4 tränaren. Viitattu Svenska Handbollförbundet 2014b. Kombinationsmotorik. Viitattu Svenska Handbollförbundet 2014c. Koordinationsträning. Viitattu

25 10 Svenska Handbollförbundet 2014d. Koordinationsträning med boll. Refererat Sääkslahti, A Liikuntaintervention vaikutus 3-7-vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuteen ja motorisiin taitoihin sekä fyysisen aktiivisuuden yhteys sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin. Jyväskylän Yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House Talvitie, U.; Karppi, S-L. & Mansikkamäki, T Fysioterapia. 2. Helsinki: Edita Prima Oy. Tidén, - (doktorsavhandling) inför planeringsseminarium. Gymnastik och idrottshögskolan. Stockholm. Refererat Valmennustaito.info Taitokartta. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KiHu, Valo, Kuortaneen valmennuskeskus & Opetus ja kulttuuriministeriö. Refererat van Beurden, E.; Barnett, L.;Zask, A.; Dietrich, U.; Brooks, L. & Beard, J Cab we skill and activate children through primary school physical education? M a collaborative health promotion intervention. Preventive Medicine. Vol. 36, No 4, Vandorpe, B.; Vandendriessche, J.; Lefevre, J; Pion, J.; Vaeyens, R.; Matthys, S.; Philippaerts, R. & Lenoir, M The Körperkoordinations Test für Kinder: reference values and suitability for 6 12-year-old children in Flanders. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Vol. 21, No 4, Vandorpe, B.; Vandendriessche, J.; Vaeyens, R.; Pion, J.; Matthys, S.; Lefevre, J.; Philippaerts, R. & Lenoir, M Relationship between sports participation and the level of motor coordination in childhood: A longitudinal approach. Journal of Science and Medicine in Sport. Vol. 15, No 3,

Taito. Taito jaetaan: yleistaidot lajitaidot

Taito. Taito jaetaan: yleistaidot lajitaidot Taito Taito jaetaan: yleistaidot lajitaidot Yleistaidot ovat perusta lajitaitojen oppimiselle. Yleistaitojen monipuolinen harjoittelu takaa lajitaitojen nopeamman ja paremman oppimisen. Ensin pitää opettaa

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Taso 1. Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI

Taso 1. Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI Taso 1 Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI 1. Heitä pallo, tee 1 sormilyönti ja ota koppi x 10 3. Heitä pallo, tee 2 sormilyöntiä ja ota koppi x 10 5. Heitä pallo, tee 3 sormilyöntiä ja ota

Lisätiedot

Yhden pelaajan pallokontrollitemput

Yhden pelaajan pallokontrollitemput Taso 1 Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI Heitä pallo, tee 1 sormilyönti ja ota koppi 10 x Heitä pallo, tee 2 sormilyöntiä ja ota koppi 10 x Heitä pallo, tee 3 sormilyöntiä ja ota

Lisätiedot

Suomi100 liikuntahaaste

Suomi100 liikuntahaaste Suomi100 liikuntahaaste Kädessäsi on Suomi100 -liikuntahaasteen suoritusvihko. Tavoitteenasi on, että teet 100 erilaista liikuntasuoritusta 100 kertaa. Sinulla on haasteen suorittamiseen aikaa itsenäisen

Lisätiedot

Taitovalmennus. Lapin Urheiluopisto Olli Cajan

Taitovalmennus. Lapin Urheiluopisto Olli Cajan Taitovalmennus Lapin Urheiluopisto Olli Cajan Pohjaa näkemyksille Taitovalmentaja (Lapin urheiluopisto) - Taitokonseptin kehitys - Urheiluakatemia (kaikki lajiryhmät) - Junnuakatemia (eri lajiryhmiä) -

Lisätiedot

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti.

Liikkeet ovat eritasoisia. Aloita A tason liikkeistä ja siirry pelaajien kehittyessä B tason liikkeisiin ja aina E tasolle asti. POLVIKONTROLLI Ohjelman tarkoitus on ennaltaehkäistä polvivammoja parantamalla polvikontrollia, tasapainoa, keskivartalon hallintaa, alaraajojen lihasvoimaa, nivelliikkuvuutta, koordinaatiota sekä hypyn

Lisätiedot

1) Alkulämpö 12 min. Alkulämpö ulkona. Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos. Koordinaatiot 3 min, hölkkäpalautus.

1) Alkulämpö 12 min. Alkulämpö ulkona. Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos. Koordinaatiot 3 min, hölkkäpalautus. 1) Alkulämpö 12 min Lämmittely 4 min, viimeinen pari uunista ulos Parijono ja 1-2 hippaa. Parijonossa ollaan kokoajan pienessä liikkeessä 1) 1 min Paikallaan juoksu 2) 30 sek Pikkuvuorohyppely 3) 30 sek

Lisätiedot

TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN

TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN HAVAINTOMOTORISET TAIDOT 1. Itsensä tunnistaminen: - Mikä on sinun nimesi? Tulos on KYLLÄ jos lapsi tietää nimensä ja EI jos hän ei tiedä sitä. - Tässä on peili. Kuka sieltä

Lisätiedot

Koululiikuntaliitto tuottaa lukukausittain uuden N.Y.T! -materiaalipaketin,

Koululiikuntaliitto tuottaa lukukausittain uuden N.Y.T! -materiaalipaketin, Innostu liikke stä! Mitä nyt on? Koululiikuntaliiton uusi N.Y.T! -toiminta tarjoaa alakoulun 2.-5.luokkalaisille helpon tavan harjoitella monipuolisesti liikunnan perustaitoja. Lukukausittain saat N.Y.T!

Lisätiedot

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA D -IKÄISTEN HARJOITTELUA VERYTTELYT niveljumppa Erityisen tärkeitä kaikki käsien heilautukset, olkapäiden rentouden kehittämiseen paljon aikaa. Matkitaan rennosti iskulyönnin käsien vientiä ylös ja liikettä

Lisätiedot

TEMPPUILIJAN SUORITUSKORTTI

TEMPPUILIJAN SUORITUSKORTTI TEMPPUILIJAN SUORITUSKORTTI BOING-temppuradalle on suunniteltu kahdeksan erilaista temppua, joista radan järjestäjä on valinnut osan BOING-temppurataan. Suorituspaikkojen ohjeet saat suorituspaikoilta

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Staramerkin suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa, kunhan on Stara-lisenssi. Liikkeet ovat voimistelukoulun alkeis- ja alkeisjatkopassista.

Lisätiedot

Alkulämmittelyohjelma

Alkulämmittelyohjelma Alkulämmittelyohjelma Terve Futaaja 2 Johdanto Tämä alkulämmittelyohjelma on suunniteltu Terve Futaaja - tutkimusta varten. Tutkimus on UKK-instituutissa toimivan Tampereen Urheilulääkäriaseman hanke,

Lisätiedot

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 A. FYSIIKKA 1. Voima (etunojapunnerrus rintakehä nyrkkiä koskettaen) Suoritusohjeet: Oikeaa suoritustekniikkaa saa kokeilla kaksi toistoa. Lähtöasento on etunoja,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNASTA VOIMIA ARKEEN - PSYKOMOTORISESTA LÄHESTYMISTAVASTA VARHAISKASVATUKSESSA ANITA AHLSTRAND JA MARI JAAKKOLA

YHTEISTOIMINNASTA VOIMIA ARKEEN - PSYKOMOTORISESTA LÄHESTYMISTAVASTA VARHAISKASVATUKSESSA ANITA AHLSTRAND JA MARI JAAKKOLA YHTEISTOIMINNASTA VOIMIA ARKEEN - PSYKOMOTORISESTA LÄHESTYMISTAVASTA VARHAISKASVATUKSESSA ANITA AHLSTRAND JA MARI JAAKKOLA PSYKOMOTORINEN LÄHESTYMISTAPA Juuret Keski-Euroopassa Suomeen vaikutteita eniten

Lisätiedot

Tämän passin omistaa: Seura jossa pelaan: Aloitin tenniksen: Tervetuloa tenniksen pariin!

Tämän passin omistaa: Seura jossa pelaan: Aloitin tenniksen: Tervetuloa tenniksen pariin! 1 Tämän passin omistaa: Seura jossa pelaan: Aloitin tenniksen: Tervetuloa tenniksen pariin! Olet mukana tennisseurassa, jonka alle 10-vuotiaiden lasten toiminta noudattaa Tennisliiton opetussuunnitelmaa.

Lisätiedot

TAMPEREEN PALLO-VEIKOT Omatoiminen harjoittelu E11-D13

TAMPEREEN PALLO-VEIKOT Omatoiminen harjoittelu E11-D13 TAMPEREEN PALLO-VEIKOT Omatoiminen harjoittelu E11-D13 Tee harjoituskokonaisuus 3 kertaa viikon aikana vähintään kolmen viikon ajan. Vähintään siis 9 kertaa yhteensä. Ohjeita: - Tee ohjelman mukaiset harjoitteet

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

TYTTÖJEN TAITORYHMÄT - tytöt 7-12 vuotta Jyväskylän Voimistelijat-79

TYTTÖJEN TAITORYHMÄT - tytöt 7-12 vuotta Jyväskylän Voimistelijat-79 TYTTÖJEN TAITORYHMÄT - tytöt 7-12 vuotta Jyväskylän Voimistelijat-79 Taitoryhmät ovat harrasteryhmien ja kilparyhmien välissä olevia ryhmiä, joissa harjoitellaan jo tavoitteellisemmin. Taitoryhmissä voi

Lisätiedot

Harjoitussuunnitelma viikko 1 Pallo tutuksi I

Harjoitussuunnitelma viikko 1 Pallo tutuksi I Harjoitussuunnitelma viikko 1 Pallo tutuksi I = Pelikenttä = Keiloilla rajattu alue = Pelaaja = Maalivahti = Valmentaja = Pallo = Liike pallon kanssa = Liike ilman palloa Harjoituskerran tavoitteena on

Lisätiedot

Valintavaihe Asiantuntijatyö

Valintavaihe Asiantuntijatyö Urheilijanpolun Valintavaihe Asiantuntijatyö Valmennusosaamisen yhteistyöfoorumi 26.9.2013 Outi Aarresola outi.aarresola@kihu.fi Valintavaihe kenen hommia? Lapsuus Valinta Huippu Nuori Suomi (2011), toteutus

Lisätiedot

Liiketaitoharjoittelu. Jussi Räikkä , Salo

Liiketaitoharjoittelu. Jussi Räikkä , Salo Liiketaitoharjoittelu koripallossa Jussi Räikkä 14.12.2011, Salo Valmennuksen kehä Osaan ratkaista pelitilanteita 1-2 peli-kaverin kanssa Minulla on keinot, miten voitan 1vs.1 tilanteita Peli- ja ajattelutaidot

Lisätiedot

GrIFK Fyysinen harjoittelu. Arto Tuohisto-Kokko 08.05.2012, Kauniainen

GrIFK Fyysinen harjoittelu. Arto Tuohisto-Kokko 08.05.2012, Kauniainen GrIFK Fyysinen harjoittelu Arto Tuohisto-Kokko 08.05.2012, Kauniainen Harjoitusmalli jossa Fyysinen harjoittelu mukana 20 pelaajaa + 2 mv 17.30-19.00 (harjoitusvuoro 18-19) - Kenttä ½- kenttää ja 2 pikkumaalia

Lisätiedot

VOIMISTELUN ALKEISPASSI

VOIMISTELUN ALKEISPASSI VOIMISTELUN ALKEISPASSI MINÄ VOIMISTELIJANA MONIPUOLINEN HARJOITTELU Väritä ruutu aina kun olet liikkunut JUOKSIN Kuvani LUISTELIN PELASIN PALLOPELEJÄ UIN Nimi Ryhmä HIIHDIN LEIKIN PIHAPELEJÄ Harjoitusaika/

Lisätiedot

Kaikki Pelissätehtäväkortit

Kaikki Pelissätehtäväkortit Kaikki Pelissätehtäväkortit 1. Salmiakkikuljetus Lapsi kuljettaa salmiakkiruudun ympäri ensin toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Pelaajan tulee käyttää vasenta ja oikeaa jalkaa. Toinen ja neljäs

Lisätiedot

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA 1 ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA Lehtonen Elina & Juola Anni Elokuu 2015 2 SISÄLLYS OPPAAN LUKIJALLE... 3 ALKULÄMMITTELYN TÄRKEYS... 5 HARJOITTEITA... 6 LOPUKSI... 21 3 OPPAAN LUKIJALLE Tämä opas

Lisätiedot

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu

Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu Hämeenlinna 25.4.2009 Tampere Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu 1.Selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä 2.Mistä ongelmat ovat syntyneet? 3.Miten harjoittelua ja urheilua voisi

Lisätiedot

Loikkien ketteräksi. Motoriikan kehittämisestä tukea tulevaisuuteen

Loikkien ketteräksi. Motoriikan kehittämisestä tukea tulevaisuuteen Loikkien ketteräksi Motoriikan kehittämisestä tukea tulevaisuuteen Helena Viholainen, Tutkijatohtori, KT, elto Jyväskylän yliopisto, Erityispedagogiikka MIKSI TUKEA MOTORISTA KEHITYSTÄ? 26.10.2011 Tampere

Lisätiedot

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Kuva: Mika Hilska Irja Lahtinen Tutkimuskoordinaattori Fysioterapeutti Tampereen Urheilulääkäriasema 350 000 liikuntavammaa / vuosi Parkkari et. al. 1 Miksi liikuntavammojen

Lisätiedot

Tavoitteena harjoittaa liikunnallisia perustaitoja:

Tavoitteena harjoittaa liikunnallisia perustaitoja: Tavoitteena harjoittaa liikunnallisia perustaitoja: Tasapainotaidot Liikkumistaidot Välineenkäsittelytaidot KERHOKERRAT 1. Pelisäännöt, tutustuminen ja kehon hahmottamisleikit 2. Kehon hahmottaminen ja

Lisätiedot

C-tytöt, omatoiminen jakso 2.7. 25.7.2012

C-tytöt, omatoiminen jakso 2.7. 25.7.2012 C-tytöt, omatoiminen jakso 2.7. 25.7.2012 Ma Ti Ke To Pe La Su 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. Kuntopiiri Lenkki, 1 h Loikat Lenkki, 1h 15 min 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. Naruhyppely Lenkki,

Lisätiedot

Pelin kautta opettaminen

Pelin kautta opettaminen Pelin kautta opettaminen Pelin kautta opettaminen Pelaamaan oppii vain pelaamalla?? Totta, mutta myös harjoittelemalla pelinomaisissa tilanteissa havainnoimista, päätöksentekoa ja toimintaa. Pelikäsitystä

Lisätiedot

INNOSTU KEHITY HYÖDYNNÄ

INNOSTU KEHITY HYÖDYNNÄ INNOSTU KEHITY HYÖDYNNÄ Olli Cajan Ski Sport Finland Training Center Santasport 2015- Ski Slopestyle ja Ski Half Pipe maajoukkueen päävalmentaja 2012-2015 OC Taito 2014- Taitoc-konseptin kehittäminen ja

Lisätiedot

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen

Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra Eija Saarinen. Opinnäytetyö: Mari Kopra ja Eija Saarinen Opinnäytetyö Fysioterapiaopiskelijat Mari Kopra TASAPAINOHARJOITUKSIA VERTAISOHJAAJIEN KÄYTTÖÖN Tasapainoharjoitukset on suunniteltu vertaisohjaajien työkaluiksi, he voivat hyödyntää näitä kortteja omissa

Lisätiedot

Alkulämpö salissa. 1) Alkulämpö 12 min. Lämmittely 3 min. Liikkuvuus, pikkuhyppelyt, 4 min

Alkulämpö salissa. 1) Alkulämpö 12 min. Lämmittely 3 min. Liikkuvuus, pikkuhyppelyt, 4 min 1) Alkulämpö 12 min Lämmittely 3 min Häntähippa: Kaksi joukkuetta, ryöstetään toiselta joukkueelta häntiä(liivin). Se joukkue voittaa joka on ensin ryöstänyt toisen joukkueen kaikki hännät. Hännät ryöstetään

Lisätiedot

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen.

IF-ryhmän tavoitteena on harrastemainen taitoluisteluharrastus, luistelun ilo ja onnistumisien kokeminen. Taitoluistelijan polku Seinäjoen Taitoluistelijat ry LUISTELUKOULU Luisteluharrastus alkaa usein luistelukoulusta. Luistelukouluun tullaan pääsääntöisesti 3-4 vuotiaana. Luistelukoulujen tavoitteena on

Lisätiedot

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca. TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca. TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus taitovalmennus valmentajien täydennyskoulutus, 20 op Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 OHJELMAN TARKOITUS ON PARANTAA: TASAPAINOA POLVIKONTROLLIA KESKIVARTALON HALLINTAA ALARAAJOJEN LIHASVOIMAA NIVELLIIKKUVUUTTA KOORDINAATIOTA HYPYN ALASTULOTEKNIIKKAA SEKÄ

Lisätiedot

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen ARVIOINTI Nimi: Laji: Koulu: 1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen Sekä levyn että vartalon siirrot lasketaan 20 sekunnin suorituksen aikana. 1 piste, kun vasemmalta siirretty levy koskettaa lattiaa

Lisätiedot

3. Koordinaatioharjoittelu:

3. Koordinaatioharjoittelu: 55 LIITE 2/2 3. Koordinaatioharjoittelu: Koordinaatio askelluksilla pyritään harjoittamaan juoksemisen osa-alueita. Askellukset toimivat erinomaisena harjoitteena askeltiheyden sekä askelkontaktin harjoittamiseen.

Lisätiedot

Liikehallinnan harjoittelu

Liikehallinnan harjoittelu Liikehallinnan harjoittelu Johdanto Tämä ohjelma on suunniteltu Terve Futaaja -tutkimusta varten. Tutkimus on UKK-instituutissa toimivan Tampereen Urheilulääkäriaseman hanke, joka toteutetaan yhteistyössä

Lisätiedot

Polvikontrolli Vammojen ennaltaehkäisyyn

Polvikontrolli Vammojen ennaltaehkäisyyn Polvikontrolli Vammojen ennaltaehkäisyyn POLVIKONTROLLIOHJELMA Polvikontrollin tarkoitus on opettaa pelaajalle oikea liikemalli, jolla pyritään välttämään loukkaantumisia sekä valmistetaan pelaajaa kovempaan

Lisätiedot

NappulaKlubin kotiläksypaketti (yhteensä 60 osaa)

NappulaKlubin kotiläksypaketti (yhteensä 60 osaa) NappulaKlubin kotiläksypaketti (yhteensä 60 osaa) DRIBBLING (5 kpl) Dribbling 1 A. Leipomiset sisäsyrjillä: paikallaan, eteenpäin, taaksepäin, ympäri B. Jalkapohjat pallon päälle: paikallaan, eteenpäin,

Lisätiedot

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA Tähän on kerätty liikemalleja, joita voidaan suorittaa kotona. Kaikkia liikkeitä ei tarvitse kerralla tehdä, vaan tarkoituksena on poimia itselle sopivat liikkeet omaksi kuntopiiriksi.

Lisätiedot

Nuorten Liiketaitoharjoittelu

Nuorten Liiketaitoharjoittelu Nuorten Liiketaitoharjoittelu Käytännön harjoitus Suomen Palloliitto Koulutuskiertue 2010 1.LIIKETAITO: VALMIUSASENTO TAVOITE: Valmiusasento, josta liike tapahtuu mihin tahansa suuntaan mahdollisimman

Lisätiedot

Harjoitussuunnitelma viikko 3 Pallonkäsittely I

Harjoitussuunnitelma viikko 3 Pallonkäsittely I Harjoitussuunnitelma viikko 3 Pallonkäsittely I = Pelikenttä = Keiloilla rajattu alue = Pelaaja = Maalivahti = Valmentaja = Pallo = Liike pallon kanssa = Liike ilman palloa = Syöttö tai potku Harjoituskerran

Lisätiedot

PIF Käsipallo KÄSIPALLOILIJAN URAPOLKU

PIF Käsipallo KÄSIPALLOILIJAN URAPOLKU PIF Käsipallo KÄSIPALLOILIJAN URAPOLKU Hyväksytty PIF käsipallon hallituksessa 6.10.2016 Johdanto... 3 Käsipallovanhemmat... 3 PIF käsipallon urapolku... 4 Pallokiva ja Minimix... 4 E F juniorit... 4 D

Lisätiedot

pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse!

pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse! pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse! LUKIJALLE Varhaislapsuus on kallisarvoista oppimisen ja kehityksen aikaa. Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, peuhaamalla, tutkimalla ja kokeilemalla.

Lisätiedot

KASVA URHEILIJAKSI TAITOVALMIUSTESTI

KASVA URHEILIJAKSI TAITOVALMIUSTESTI 2015 KASVA URHEILIJAKSI TAITOVALMIUSTESTI Joka kolmas urheiluseurassa urheileva lapsi ei liiku edes terveytensä kannalta riittävästi. Harjoittelu ei ole monipuolista. Suurin muutostarve 12-15 -vuotiaiden

Lisätiedot

Lasten liikunta ja urheilu

Lasten liikunta ja urheilu Lasten liikunta ja urheilu Tuttuja otsikoita? Lapset ja nuoret yhä lihavampia: sydän- ja verisuonitautien riski aikuisiällä kasvaa Seuratoiminnassa mukana olevat lapset liikkuvat terveytensä kannalta liian

Lisätiedot

Liikuntaohjelma: viikot 1-6

Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Tässä on erinomainen koko kehoa hyödyntävä liikuntaohjelma, joka tarkoitettu aloittelijoille. Se sopii täydellisesti normaaliin elämäntyyliin, sillä voit harjoitella koska sinulle

Lisätiedot

TAKAMIESTEN KETTERYYS- HARJOITTEITA. Timo Lehto 2005 Vierumäen Urheiluopisto

TAKAMIESTEN KETTERYYS- HARJOITTEITA. Timo Lehto 2005 Vierumäen Urheiluopisto TAKAMIESTEN KETTERYYS- HARJOITTEITA Timo Lehto 2005 Vierumäen Urheiluopisto SISÄLLYSLUETTELO Harjoitteet: LANTION KÄÄNTÖ VIIVALLA VASTAANTULO 90 ASTETTA 45 ASTETTA TOLPPA/KULMA POST/CORNER KESKIKENTTÄ

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA, HJK C

HARJOITUSOHJELMA, HJK C HARJOITUSOHJELMA, HJK C No: 1/ 5 KESTO: 90 min HARJOITUKSEN TARKOITUS: Maalivahtien kesäharjoitus (taito/koordinaatio/reaktionopeus) Alkulämpö 10 min. Hyppynaru: eteen-/ taaksepäin paikallaan jalat ristiin

Lisätiedot

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA Sormilyönti (passi) o liike nopeasti pallon alle, lantio pallon alle o juoksuvauhdin pysäytys, tasapainoinen asento, toinen (oikea) jalka hiukan eteen: pienellä askeleella

Lisätiedot

Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät

Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät Urheilijan polun vaiheet ja laatu- ja menestystekijät Urheilijan polun lapsuusvaihe Tahtotila Mahdollisimman moni lapsi innostuu urheilusta ja mahdollisimman monelle innostuneelle lapselle syntyy edellytykset

Lisätiedot

H r a joi o tus u p s ä p i ä vä v k ä i k rja, a ke k s e ä s ä 20 2 1 0 3

H r a joi o tus u p s ä p i ä vä v k ä i k rja, a ke k s e ä s ä 20 2 1 0 3 Harjoituspäiväkirja, kesä 2013 Harjoituspäiväkirja, kesä 2013 EVU 01-02 white Hyvä Pelimies Jääkiekko on nopea peli, jossa tarvitaan monipuolisia taitoja. On tärkeää, että liikut myös kesällä monipuolisesti

Lisätiedot

KOULUTUSKIERTUE 2005. Äänekoski, Jyväskylä, Tampere, Turku, Salo ja Järvenpää MALLIHARJOITUS

KOULUTUSKIERTUE 2005. Äänekoski, Jyväskylä, Tampere, Turku, Salo ja Järvenpää MALLIHARJOITUS KOULUTUSKIERTUE 2005 Äänekoski, Jyväskylä, Tampere, Turku, Salo ja Järvenpää MALLIHARJOITUS Harjoitus 1: Alkulämpö (kuva 1) (noin 20min) Pallonkäsittelyharjoitus kahdella pallolla. Pareittain puolessa

Lisätiedot

Harjoitussuunnitelma viikko 4 Pallonkäsittely II

Harjoitussuunnitelma viikko 4 Pallonkäsittely II Harjoitussuunnitelma viikko 4 Pallonkäsittely II = Pelikenttä = Keiloilla rajattu alue = Pelaaja = Maalivahti = Valmentaja = Pallo = Liike pallon kanssa = Liike ilman palloa = Syöttö tai potku Harjoituskerran

Lisätiedot

NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU OSA 3. Kokonaisliike ja koordinaatio Suomen Suunnistusliitto 8.- 9.2. 2014

NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU OSA 3. Kokonaisliike ja koordinaatio Suomen Suunnistusliitto 8.- 9.2. 2014 NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU OSA 3 Kokonaisliike ja koordinaatio Suomen Suunnistusliitto 8.- 9.2. 2014 NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU KOKONAISUUS Liiketaitoharjoittelun perusteet Kehonhallinta, nopeus,

Lisätiedot

JUNNUBandy syksyn 2015 jäätreenit (halli) - PAINOPISTE LUISTELUMOTORIIKASSA -

JUNNUBandy syksyn 2015 jäätreenit (halli) - PAINOPISTE LUISTELUMOTORIIKASSA - JUNNUBandy syksyn 2015 jäätreenit (halli) - PAINOPISTE LUISTELUMOTORIIKASSA - Yleistä: Aloitetaan harjoittelu heti Tarvikkeet valmentajien toimesta jäällä valmiina Päävalmentaja kokoaa pelaajat yhteen

Lisätiedot

Loppuverryttely salissa

Loppuverryttely salissa 1) Loppuverryttely (jäähdyttely) 10 min Jäähdyttely 3 min 3 min juoksua eli kenttä kerran ympäri reipasta vauhtia Tämän jälkeen puoleen väliin kenttään rento spurtti ja loppu matka kevyttä hölkkää toista

Lisätiedot

Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun

Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun PPJ 02 Kausi 2014-2015 Harjoitteet Alkulämmittely Juokse pallon kanssa vähintään 3 min. Tee erilaisia aktivoivia liikkeitä, joita teemme myös joukkueen alkulämmittelyssä.

Lisätiedot

JUOKSUTEKNIIKAN HARJOITUKSET

JUOKSUTEKNIIKAN HARJOITUKSET 1 JUOKSUTEKNIIKAN HARJOITUKSET Eri lähteistä koonnut ja suunnitellut Ari Hakahuhta JäPS P96 Näitä harjoituksia kootessani olen käyttänyt mm. JäPSin valmentajakerhon antia (kiitos Mikko Eskelinen, Jaakko

Lisätiedot

laadukkaasta levosta. Harjoituspäiväkirja auttaa SINUA seuraamaan harjoitteluasi kesällä. Täytät tätä kirjaa ensisijaisesti ITSEÄSI varten.

laadukkaasta levosta. Harjoituspäiväkirja auttaa SINUA seuraamaan harjoitteluasi kesällä. Täytät tätä kirjaa ensisijaisesti ITSEÄSI varten. Kesä 2012 Hyvä Pelimies Jääkiekko on nopea peli, jossa tarvitaan monipuolisia taitoja. On tärkeää, että liikut myös kesällä monipuolisesti ja riittävästi. Liikunnan riittävä määrä ja laatu ovat tärkeimpiä

Lisätiedot

TYTTÖJEN TAITOTESTIT 6-12-vuotiaille. Jyväskylän Voimistelijat -79

TYTTÖJEN TAITOTESTIT 6-12-vuotiaille. Jyväskylän Voimistelijat -79 TYTTÖJEN TAITOTESTIT 6-12-vuotiaille Jyväskylän Voimistelijat -79 Yleistä taitojärjestelmästä Taitoryhmät ovat harrasteryhmien ja kilparyhmien välissä olevia ryhmiä, joissa harjoitellaan jo tavoitteellisemmin

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa?

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Manu Kangaspunta, kehityspäällikkö 11 15 vuotiaiden kilpaurheilun kehittämistyö Urheilijaksi kasvamisen edellytykset Harjoitteleminen, liikkuminen

Lisätiedot

Voima. Sivu 1. Sykki B-pojat kesä 2017

Voima. Sivu 1. Sykki B-pojat kesä 2017 Voima Sykki B-pojat kesä 2017 Puntti1 Rive 3*15 1jalan lantionnosto, jalka penkillä 3*10+10 Ylöstyöntö splitillä 3*20 Ojentajat pään yli 3*15 Alatalja 3*15 Kahvakuulaheilautus 3*20 AbWheel 3*15 Vatsat

Lisätiedot

PE JULA NIAJ O A R IP OL P K O U LKU 1 Rami Peltomaa

PE JULA NIAJ O A R IP OL P K O U LKU 1 Rami Peltomaa JUNIORI PELAAJA POLKU 1 NUOREMPI SÄBÄKOULU TAVOITTEET KAUDEN AIKANA Pelataan/leikitään yhdessä. Opetellaan käytöstapoja, niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin Opetellaan ryhmässä olemista/toimimista/sääntöjä

Lisätiedot

TÄRKEINTÄ ON LIIKKUMISEN ILO

TÄRKEINTÄ ON LIIKKUMISEN ILO MUISTAKAAHAN OHJAAJAT Lapsille testit ovat iloinen ja hauska mahdollisuus päästä kokeilemaan omia taitojaan. Te ohjaajat näytätte esimerkkiä, joten ilo ja innostus liikkeelle kun näytätte lapsille miten

Lisätiedot

Kesäharjoittelu 2014 KJT D02. Harjoituspäiväkirja

Kesäharjoittelu 2014 KJT D02. Harjoituspäiväkirja säharjoittelu 2014 Harjoituspäiväkirja KJT D02 laajat ja perheet: On tärkeää että nuori liikkuu myös kesällä monipuolisesti ja riittävästi. psen on myös hyvä oppia huolehtimaan riittävästä ja monipuolisesta

Lisätiedot

Testit 1,2,3,4 ja 5 suoritetaan elokuussa ja tarvittaessa myös huhti-toukokuussa

Testit 1,2,3,4 ja 5 suoritetaan elokuussa ja tarvittaessa myös huhti-toukokuussa Kiekko-Vantaa Itä ry TESTIPATTERI E2-D2 MIKSI TESTATAAN? - Pelaajien harjoittelumotivaation lisääminen - Yksilön kehittymisen seuraaminen - Ryhmän kehittymisen seuraaminen sekä vertailulukujen tarkasteleminen

Lisätiedot

TSEMPPIÄ KESÄÄN JA MUISTA, ETTÄ VASTUU ON NYT SINULLA! MITÄ ENEMMÄN JAKSAT TEHDÄ TÖITÄ KESÄLLÄ, SITÄ HELPOMPAA PELAAMINEN ON ITSE PELIKAUDEN AIKANA!

TSEMPPIÄ KESÄÄN JA MUISTA, ETTÄ VASTUU ON NYT SINULLA! MITÄ ENEMMÄN JAKSAT TEHDÄ TÖITÄ KESÄLLÄ, SITÄ HELPOMPAA PELAAMINEN ON ITSE PELIKAUDEN AIKANA! - Alla omatoimisen jakson harjoitteet ja ohjeet harjoitteiden suorittamiselle. - Sinulle tarjotaan avaimet kehittymiseen ja sinulla on avaimet lunastaa peliaikaa! - Sinä valitset haluatko tehdä kesällä

Lisätiedot

Laadukkaisiin verryttelyihin kannattaa satsata!

Laadukkaisiin verryttelyihin kannattaa satsata! Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden terveyshyödyt tunnetaan hyvin. Liikunnalla voi olla myös terveydelle haitallisia puolia ja usein nämä ilmenevät tuki- ja liikuntaelimistön vammoina. Kolme yleisimmin

Lisätiedot

Harjoitussuunnitelma viikko 6 Pallo haltuun II

Harjoitussuunnitelma viikko 6 Pallo haltuun II Harjoitussuunnitelma viikko 6 Pallo haltuun II = Pelikenttä = Keiloilla rajattu alue = Pelaaja = Maalivahti = Valmentaja = Pallo = Liike pallon kanssa = Liike ilman palloa = Syöttö tai potku Harjoituskerran

Lisätiedot

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 FYYSINEN HARJOITTELU & TUKITOIMET Seuraavassa on kuvattu (henkilökohtaisella tasolla) missä järjestyksessä fyysisiä harjoitteita voi

Lisätiedot

Säbämestari -koulutus

Säbämestari -koulutus Säbämestari -koulutus Versio 8/2014 www.floorball.fi Salibandy peli meille kaikille www.floorball.fi Sisältö Pallollinen alkulämpö Salibandykaukalossa tai isossa liikuntatilassa toteutettavat treenit:

Lisätiedot

Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue

Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue Hiha- ja sormilyönnin ydinkohdat Must do -asiat valmentajien tueksi! Tuulevi Piesanen/Lännen alue Tarkkana tekniikoissa Perustekniikoissa tulee vaatia mini-ikäisistä alkaen oikeita suorituksia. Opettelemalla

Lisätiedot

Juoksukoulun vuosisuunnitelma 2015-2016

Juoksukoulun vuosisuunnitelma 2015-2016 Juoksukoulun vuosisuunnitelma 2015-2016 Yleisesti: Juoksukouluharjoitukset pidetään kerran viikossa ja harjoitus on tarkoitettu tukemaan lapsen muuta harjoittelua. Ryhmässä liikkuvat lapset kuuluvat JKU:n

Lisätiedot

Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016

Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016 Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016 Tausta Valmennus on pitkäjänteistä työtä. Yhdessä vuodessa ehditään vähän mutta 10-vuodessa enemmän. Emme pysty kehittämään kaikkia asioita

Lisätiedot

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto.

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto. PISTETYÖSKENTELY Kuperkeikka eteenpäin Yleismotoriikka 1 Lähdetään kyykystä jalat vierekkäin, kämmenet matossa. Leuka painetaan rintaan, ponnistetaan jalat suoriksi ja asetetaan takaraivo maahan. Rullataan

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

1. Kentän Kuningas. Pallon hallinta, kuljettaminen ja suojaaminen

1. Kentän Kuningas. Pallon hallinta, kuljettaminen ja suojaaminen 1. Kentän Kuningas Pallon hallinta, kuljettaminen ja suojaaminen Toimintamuoto: Pelit ja leikit Kesto väh: 10 min Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, koukistaminen-ojentaminen, pallonhallinta maassa/ilmassa,

Lisätiedot

NOPEUS JA KOORDINAATIOHARJOITTEITA

NOPEUS JA KOORDINAATIOHARJOITTEITA NOPEUS JA KOORDINAATIOHARJOITTEITA NOPEUSHARJOITTELUN PERIAATTEET: 1. Suorituksen nopeus mahdollisimman nopea ja räjähtävä 2. Suorituksen kesto alle 10 sekuntia 3. Palautus 2 5 minuuttia 4. Määrä 1 5 räjähtävä

Lisätiedot

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA MITÄ KILPAURHEILU ON? - SARJAKILPAILUT - KANSALLISET KILPAILUT - ALUEEN KILPAILUT - SM - KILPAILUT - MM - KILPAILUT MITEN SE MÄÄRITELLÄÄN? - TAVOITELÄHTÖISESTI - HARJOITTELUMÄÄRÄN SUHTEEN - MENESTYKSEN

Lisätiedot

Kysymys ka. 1 2 3 4 5

Kysymys ka. 1 2 3 4 5 Kausikyselyn tarkoituksena oli selvittää pelaajien kehitystarpeita ja tavoitteita. Lisäksi kysyttiin osallistumisinnkuutta turnauksiin ja Eerikkilän leirille. Vastausten pohjalta kehitetään joukkueen toimintaa

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min)

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Salipallo/ikuisuuspolttopallo Polttopallosta johdettu leikki, jossa on enemmän toimintaa. Toimintamuoto Pelit ja leikit Kesto 10 min Liikuntataidot Juokseminen,

Lisätiedot

STPS 06-JOUKKUEEN PELAAJIEN OMATOIMINEN HARJOITTELU

STPS 06-JOUKKUEEN PELAAJIEN OMATOIMINEN HARJOITTELU STPS 06-JOUKKUEEN PELAAJIEN OMATOIMINEN HARJOITTELU SISÄLLYSLUETTELO 1. Sisällysluettelo 2 2. Alkusanat 3 3. Koordinaatio-, ketteryys- ja kehonhallintaharjoitteita 4 3.1 Naruhyppely 4 3.2 Kuperkeikka eteen

Lisätiedot

Harjoitusten rakenne ja kulku. Alkulämmittely. Yksilötaito: Haltuunotto - jalalla, ilmasta Syöttäminen - nilkalla, pitkä.

Harjoitusten rakenne ja kulku. Alkulämmittely. Yksilötaito: Haltuunotto - jalalla, ilmasta Syöttäminen - nilkalla, pitkä. Title: Viikko 21/2015 Date: 11/05/2015 Venue: Matinkylän UP Duration: 1,5h No of Players: 20-40 Ability / Level: Equipment: Purpose: Yksilötaito: Pelitaito: Haltuunotto - jalalla, ilmasta Syöttäminen -

Lisätiedot

- pallon tarkkuusheitto ( esim. sulkapallon heittäminen yläkautta korilevyyn tai esteen yli)

- pallon tarkkuusheitto ( esim. sulkapallon heittäminen yläkautta korilevyyn tai esteen yli) Jonot mataliksi pesäpallo 3-6 lk. PELI 1. Pesishippa Välineet: räpylöitä, palloja, mailoja ja kartioita Leikitään pesishippaa, jossa hipan tehtävänä on saada mahdollisimman monta ryhmäläistä kiinni. Kenttäalue

Lisätiedot

KOKONAISVALTAINEN KEHITTYMISEN SEURANTA JALKAPALLOSSA

KOKONAISVALTAINEN KEHITTYMISEN SEURANTA JALKAPALLOSSA KOKONAISVALTAINEN KEHITTYMISEN SEURANTA JALKAPALLOSSA KUNTOTESTAUSPÄIVÄT 18.3.2016 Hannele Forsman, LitM Kehityspäällikkö, valmennuskeskus, EUO Jatko-opiskelija, JYU, KIHU 1 SISÄLTÖ 1. Uusinta uutta tiivistelmä

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit Valmentajakerho Petri Kajander 13.4.2010

Loimaan Korikonkarit Valmentajakerho Petri Kajander 13.4.2010 Loimaan Korikonkarit Valmentajakerho Petri Kajander 13.4.2010 Aihe: Puolustus / joukkuepuolustus (pelaajavartiointi) Mikään puolustusmuoto ei toimi, jollei pelaaja osaa puolustuksen perustaitoja. Joukkuepuolustus

Lisätiedot

Omatoimiset Harjoitukset 1.4. 31.5.2013 Pekka Laitapelimies #11

Omatoimiset Harjoitukset 1.4. 31.5.2013 Pekka Laitapelimies #11 Omatoimiset Harjoitukset 1.4. 31.5.2013 Pekka Laitapelimies #11 Harjoitus 1. Osa 1. maximi vauhti. (Treenit perustuvat pelaajaprofiiliin ja pelianalyyseihin) Kuljetus, Harhautus, Käännös (alkuverryyttely)

Lisätiedot

Opas omatoimiseen harjoitteluun

Opas omatoimiseen harjoitteluun Opas omatoimiseen harjoitteluun Muista myös taitopassi ja kuperkeikkapassi Tämä on opas omatoimiseen jalkapallotaitojen harjoitteluun. Oppaasta saat vinkkejä eri tekniikoiden opetteluun. Katso ja opi videolta

Lisätiedot

Perusliikuntataitojen kehittäminen

Perusliikuntataitojen kehittäminen Perusliikuntataitojen kehittäminen Suunnistusliiton seminaari 5.2.2011 Taitoharjoittelun teesejä (jotka eivät pidä paikkaansa) Lajitekniikan kehittämiseen tarvitaan runsaasti valmentajan ohjeita. Vain

Lisätiedot

Kentän ja maalien koko

Kentän ja maalien koko Kenelle? Alle 10-vuotiaille pojille ja tytöille Mitä? Käsipalloa sovelletuin säännöin: normaalia pienempi kenttä, maalit sekä pehmeä, kuminen pallo. Kentällä 5 (4 + 1) pelaajaa. Voidaan pelata sekajoukkuein,

Lisätiedot

Minuuttivälipalat vuotiaille

Minuuttivälipalat vuotiaille Minuuttivälipalat 3-4 - vuotiaille Tasapainoilu kehityskaudelle 3 4 - vuotta Tehtäväkortti 1. Seisokaa yhdellä jalalla tukea ottaen, vaihtakaa jalkoja Seisokaa yhdellä jalalla ilman tukea, vaihtakaa jalkoja

Lisätiedot

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen 61 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

Lisätiedot