Kuperkeikalla käsipalloilijaksi Opas valmentajalle motoriikkaharjoittelun lisäämisestä vuotiailla junioreilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuperkeikalla käsipalloilijaksi Opas valmentajalle motoriikkaharjoittelun lisäämisestä 6-12 -vuotiailla junioreilla"

Transkriptio

1 Kuperkeikalla käsipalloilijaksi Opas valmentajalle motoriikkaharjoittelun lisäämisestä vuotiailla junioreilla

2 Tämä opas on tuotos Turun amk:n fysioterapian koulutusohjelman opinnäytetyöstä Kuperkeikalla käsipalloilijaksi! oppaan kehittäminen käsipallovalmentajalle motoriikan harjoittamisen lisäämisestä vuotiailla käsipallojunioreilla. Käsipallovalmentaja saa oppaasta tärkeää tietoa miten ja kuinka paljon motoriikkaa pitäisi harjoittaa lajiharjoittelun lisäksi. Vinkkejä kotiharjoitteisiin löytyy myös oppaan motoriikkapassista Opas perustuu siihen tutkittuun tietoon joka esitellään opinnäytetyön raportin viitekehyksessä. Oppaan luettavuuden säilyttämiseksi lähdeviitteet jätettiin pois tästä tekstistä. Jos kiinnostusta löytyy ensisijaisten lähteiden lukuun, löytyvät ne raportin tekstissä ja oppaan lähdeluettelossa. Anna Harri Fysioterapiaopiskelija Turun ammattikorkeakoulu 2014

3 Sisällysluettelo Miksi motorisia taitoja pitäisi harjoittaa?... 1 Mitä eri käsitteillä tarkoitetaan?... 2 Miten motorisia taitoja voi harjoittaa?... 7 Motoriikkarata... 8 Vaihtoehtoinen alkulämmittely... 9 Motoriikkaharjoitteita yhdistettynä lajiharjoitteluun.. 10 Motoriikkaharjoitteita Liite Motoriikkapassi Juniorille... 1 Vanhemmille... 1 Hyppynaru... 2 Kieriminen... 3 Juoksutyylit ja hypyt... 4 Pallotekniikka... 5 Tasapainoilu... 6 Ylösalaiset asennot... 7

4 1 Miksi motorisia taitoja pitäisi harjoittaa? Valmentajana pohdit ehkä miksi motoriikka pitäisi harjoittaa kallisarvoisten salivuorojen aikana. Esität mahdollisesti kysymyksen miten käsipalloilija hyötyy kuperkeikasta? On tutkittu että lajiurheilevat lapset nykyään käyttävät liian vähän aikaa motoristen perustaitojen harjoittamiseen, minkä lisäksi lasten motoriset taidot ovat yleisesti alentuneet vuosien varrella. Olisi toivottavaa, että lapset harjoittaisivat motoriikkaa päivittäin, sekä lajiurheilun parissa että vapaa-ajallaan. Koordinaatiotikkaat Saavuttamalla hyvät motoriset taidot jo varhaisessa iässä, lapsella on paremmat edellytykset oppia lajitaitoja tulevaisuudessa. Tämän lisäksi he kasvavat tasapainoisiksi urheilijoiksi ja myös koulumenestys edistyy. Hyvä koordinaatio ja tasapaino vähentää myös tutkitusti loukkaantumisriskiä käsipalloilijoilla.

5 2 Mitä eri käsitteillä tarkoitetaan? Liikuntakyky Liikuntakyvyillä tarkoitetaan henkilön synnynnäisiä resursseja jotka mahdollistavat mm. motoristen taitojen hankkimista. Kykyjä ei voida harjoittaa, vaan ne muuttuvat motorisen kehityksen aikana. Kyvyt voivat joko helpottaa tai vaikeuttaa jonkin taidon oppimista. Riippuen juniorin kyvyistä, mahdollisuudet oppia taitoja eroavat. Visuomotorisiin kykyihin lasketaan mm. koordinaatio, reagointinopeus ja sorminäppäryys. Fyysisiin kykyihin lasketaan mm. voiman säätely, kestävyys ja maksimiliikkuvuus. Motorinen taito Motorisen oppimisen ja usean toiston kautta saavutetaan motorisia taitoja. Taidoksi määritellään tehtävän suorittamista johdonmukaisesti käyttäen mahdollisimman vähän energiaa ja aikaa. Useimmilla lapsilla on tarvittavat kyvyt pallon heittämiseen, mutta onnistuakseen pallon heitossa useamman kerran osuen maaliin vaaditaan taitoa. Saavutettujen taitojen taso, määrittyy kyvyistä ja ajasta joka käytetään taidon harjoittamiseen. Motoriset taidot voidaan jakaa perustaitoihin (esim. pallon heitto) ja lajitaitoihin (esim. harhautus ja hyppyheitto). Kuva:

6 3 Motorinen oppiminen: Kun keskushermostossa on tapahtunut pysyviä rakenteellisia muutoksia, motorinen oppiminen on tapahtunut ja henkilön motorinen suoritus on muuttunut. Kun juniori johdonmukaisesti ja ajattelematta kykenee ottamaan oikean määrän askelia, ponnistamaan oikealla jalalla ja heittämän osuen maaliin, oppiminen on tapahtunut kyseisen taidon osalta. Kuva: Motorinen suorituskyky Suorituskyvyllä tarkoitetaan yksilön kokonaisvaltaista tapaa suorittaa tehtävä tietyssä ympäristössä. Suorituskyky on kykyjen, oppimisen, taitojen ja tilapäisten tekijöiden (kuten motivaation, väsymyksen ja fyysisen kunnon) summa. Näin ollen yksilö jonka kyvyt suosivat tehtävää ja joka on käyttänyt paljon aikaa motorisen taidon oppimiseen, suoriutuu kyseisestä tehtävästä useimmiten paremmin kuin taidoton henkilö joka ei ole harjoittanut tehtävää. Koska tilapäiset tekijät myös vaikuttavat suoritukseen, saman juniorin suoritus voi vaihdella eri ajankohdilla.

7 4 Motorinen kehitys Kehityksellä tarkoitetaan jatkuvaa muutosta henkilön motorisessa käyttäytymisessä riippuen yksilöstä, ympäristöstä ja tehtävästä. Kuva: Herkkyyskausi Herkkyyskaudella tarkoitetaan sitä ikää jolloin lapsi kehittyy tietyssä asiassa helpoiten. Motoristen taitojen herkkyyskausi sijoittuu ikään Käsipallojunioreiden olisi hyvä panostaa motoriikan harjoittamiseen kyseisellä ikäkaudella. Jos herkkyyskausi laiminlyödään eikä motoriikkaa harjoiteta tarpeeksi nuorena, on kuitenkin mahdollista oppia taitoja myös vanhempana. Mutta koska herkkyyskausi on ohitettu, vaaditaan enemmän aikaa ja toistoja samojen taitojen saavuttamiseen. Tämän takia olisi tärkeää että harjoitteiden fokus ennen murrosikää olisi motoristen taitojen kehittämisessä, ja vasta kun hyvä perusta hallitaan painopiste siirretään lajiharjoittelun pariin.

8 5 Motoriset perustaidot Motoriset perustaidot koostuvat niistä perusominaisuuksista jotka vaaditaan liikkeelle (mm. juoksu, kävely, hyppy, heitto), ja jotka ovat perusta lapsen jatkuvalle kokonaisvaltaiselle kehittymiselle liikunnalliseksi yksilöksi. Käsitteellä ei tarkoiteta lapsen kykyä yhdistää useampaa perustaitoa pidemmäksi sarjaksi, esimerkiksi juoksu ja heitto, tämän olleen yhdistelmämotoriikkaa. Koska perustaidot määrittävät tulevaa lajitaitojen oppimista olisi tärkeää ensin varmistaa perustaitojen hallitsemista niin että ne onnistuvat mahdollisimman energiatehokkaasti, ennen kuin siirrytään vaativampiin taitoihin. Ellei perustaitoja hallita varmasti, johtaa tämä lajitaitojen kehittämisen vaikeuteen. Näin ollen on todella tärkeää keskittyä perustaitojen hankkimiseen nuorella iällä. Kuva:

9 6 Motorinen kontrolli Motorisella kontrollilla tarkoitetaan ihmisen kykyä hallita sensorisia järjestelmiä jotka tarvitaan liikkeen säätelyyn. Lihashermojärjestelmän kautta lihaksia koordinoidaan jotta niiden vuorovaikutus keskenään ja ympäristön kanssa on sujuvaa. Koordinaatiolla tarkoitetaan tahdonalaisten lihasten välistä yhteispeliä esimerkiksi niin että tarvittavat lihakset aktivoituvat oikeassa järjestyksessä tietyn suorituksen aikana. Koordinaatioon käsitteenä kuuluu sekä raajojen sisäistä koordinaatiota että silmä-käsi koordinaatiota. Kuva: Kuva: Tasapaino Tasapainolla tarkoitetaan henkilön kykyä säilyttää asentonsa painopisteen siirtyessä suhteessa tukipintaan. Tämä tapahtuu kehon sensorisen informaation kautta joka välittää tietoa kehon asennosta ja lihasaktivaatiosta.

10 7 Miten motorisia taitoja voi harjoittaa? Yksi mahdollinen tekijä miksi seuraurheilevat lapset harjoittavat liian vähän motoriikkaa on, paitsi fokusointi omaan lajiin, problematiikka matalan aktiivisuuden kanssa. Huomattava osa harjoituksista vietetään odottaen omaa vuoroaan esimerkiksi jonoissa tai ollessaan vaihdossa pelin aikana. Välttääkseen tätä ilmiötä valmentajat voivat aktivoida lapsia jotka eivät vielä ole vuorossa muutamalla motoriikkaharjoitteella. Esimerkiksi lapsia voidaan ohjeistaa 1-3:een motoriikkaharjoitteeseen tullessaan vaihtoon pelin aikana, tai vaihtoehtoisesti jonottamisen aikana harjoitellaan aina vaihtelevaa motorista taitoa. Tämän oppaan lopussa löytyy motoriikkapassi josta valmentajat voivat etsiä ideoita harjoitteisiin (kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, tasapainoilua jne.) On suositeltavaa että noin minuuttia jokaisesta treenistä käytettäisiin motoriikkaa parantaviin harjoitteisiin. Tämän lisäksi olisi toivottavaa että nämä harjoitteet sijoitetaan treenien alkuun jolloin hermolihasjärjestelmä toimii parhaiten, ennen väsymistä treenien loppupuolella. Maksimoidakseen junioreiden motivaatiota on tärkeää muistaa että harjoitteiden tulisi olla hauskoja ja haastavia, kuitenkin siten että ne onnistuvat junioreilta. Näistä ohjeista huolimatta, on tärkeää muistaa että jokainen lapsi kehittyy omassa tahdissaan. Sen sijaan että sokeasti verrataan lapsen ikää niihin motorisiin taitoihin joista hänen pitäisi suoriutua, on tärkeää analysoida lapsen liikettä ja arvioida missä vaiheessa lapsi on kehityksessään jotta jatkoa voidaan suunnitella. Kuva:

11 8 Motoriikkarata Oiva tapa aloitta treenit on motoriikkaradalla joka rakennetaan penkeistä, köysistä, aidoista, kartioista tai muista välineistä. Juniorit saavat sitten suorittaa radan joko niin että palloa kuljetetaan mukana, tai ilman palloa jolloin fokus on enemmän motoriikkaharjoitteissa kuin lajiharjoittelussa. Ideoita eri pisteisiin ovat: tasapainoilu penkillä, kiipeäminen puolapuissa, heiluminen köysissä, koordinaatiotikkaat, pujottelu kartioiden välillä, kuperkeikkoja, kärrynpyöriä, hyppyjä penkin yli, ryömiminen aitojen ali jne. Näiden lisäksi valmentajat voivat keksiä omia harjoitteita jotka parantavat tasapainoa, koordinaatiota ja motoriikkaa. Esimerkki motoriikkaradasta Vaihtoehtoisesti radan voi suorittaa niin että valmentajat rakentavat radan jonka jälkeen juniorit itse päättävät mitä eri pisteillä tehdään. Näin ollen jokainen juniori saa harjoitteita omalla taitotasollaan, ja ollessaan itse aktiivisia myös innovaatiokyky kehittyy. Yksin toimiessaan valmentajan kannattaa käyttää apunaan valokuvia eri pisteiden tehtävistä. Tällöin valmentaja voi keskittyä oikean tekniikan ohjeistamiseen sen sijaan että muistuttaa lapsia mitä eri pisteillä kuuluu tehdä.

12 9 Vaihtoehtoinen alkulämmittely Hauska tapa lämmitellä on pelata erilaisia versioita jalkapallosta. Tässä harjoitteessa juniorit jaetaan kahteen joukkueeseen pelatakseen jalkapalloa pieniin maaleihin. Toisin kuin tavallisessa jalkapallossa junioreiden kuuluu liikkua matkien eläimiä (karhukävely, rapukävely tai muu junioreiden keksimä eläin). Pelin edetessä valmentaja voi ohjeistaa aina uuteen liikkumistapaan. Rapukävely Karhukävely Toinen tapa sisällyttää motoriikka harjoitteita treeneihin on viestien ja kilpailun kautta. Pelaajat saavat silloin vuorotellen siirtyä sivurajasta toiseen eri liikkumistyyleillä. Vaihtoehtoisesti jos kilpailun haluaa jättää pois kaikki pelaajat voivat suorittaa harjoitteet samaan aikaan. Tässä harjoituksessa on loputtomasti vaihtoehtoja mutta mainitakseen muutama tapa: kottikärrykävely, sammakkohypyt, intiaanihypyt jne. Jos harjoitteet tehdään kilpailuna on erityisen tärkeää valmentajana muistaa ohjeistaa ja painottaa oikeaa suoritustapaa jotta tekniikka ei kärsi. Kottikärrykävely Sammakkohyppy

13 10 Motoriikkaharjoitteita yhdistettynä lajiharjoitteluun On helppoa yhdistää motoriikkaharjoitteita lajiharjoitteluun, nämä harjoitteet kannattaa tehdä vasta kun juniorit hallitsevat käsipallon perusteet. Tavallisen harhautus- tai heittoharjoitteen sijaan junioreita voidaan ohjeistaa tekemään ennen itse lajiharjoitetta esimerkiksi kuperkeikan. Hyökkääjää syöttää siis pallon valmentajalle, suorittaa motorisen tehtävän, saa pallon takaisin ja haastaa puolustajan 1 vastaan 1 tilanteessa. Variaationa kuperkeikan voi vaihtaa kärrynpyörään, tukkikierintään tai vaikka käsilläseisontaan. Riippuen vaikeustasosta valmentajan apu ja varmistus on tärkeää, ja etenkin käsilläseisonnassa on tärkeää että valmentaja on mukana varmistamassa turvallisuuden. Tukkikierintä Toinen versio harjoitteesta on että hyökkääjä näyttää heittoa, ottaa kontaktia puolustajaan ja syöttää pallon valmentajalle. Tämän jälkeen pelaaja tekee kuperkeikan taaksepäin jonka jälkeen haastaa puolustajaa 1 vastaan 1 tilanteessa. Motoriikkaharjoitteita on myös helppo sisällyttää esim. kontrausharjoitteisiin niin että pelaaja tekee ensin annetun motoriikkaharjoitteen jonka jälkeen juoksee nopeaan hyökkäykseen. Kuperkeikka

14 11 Motoriikkaharjoitteita Tämän oppaan liitteenä on motoriikkapassi joka on täynnä harjoitteita joita voit joko antaa kotiharjoitteina junioreillesi, tai vaihtoehtoisesti suoritatte tehtäviä yhdessä treenien aikana. Koska on suositeltavaa että motoriikka harjoitetaan päivittäin olisi hyvää jos juniorit voisivat omalla ajallaan harjoittaa motorisia taitojaan. Valmentajana on tärkeää kannustaa lapsia liikkumaan enemmän, mikä onnistuu passin kotiharjoitteilla. Vaikka harjoitteet passissa on suunniteltu siten että vuotias kykenee suoriutumaan tehtävistä, on tärkeää muistaa että joillakin lapsilla voi olla vaikeuksia joidenkin tehtävien kanssa. Sanotaan että oppiakseen uuden taidon vaaditaan toistoa, mikä tarkoittaa että junioreiden ei oleteta osata kaikkia tehtäviä ensiyrityksellä, vaan paljon harjoittamista vaaditaan. Kun joku harjoite on onnistunut, sen harjoittamista kannattaa kuitenkin jatkaa jotta tehtävä onnistuu yhä tarkemmin ja tehokkaammin. Vaikeuttaakseen harjoitteita niitä voi myös yhdistää sarjoiksi.

15 Motoriikkapassi Kotiharjoitteita käsipallojuniorille Anna Harri, Åbo Yrkeshögskola. 2014

16 1 Juniorille Taitavaksi käsipalloilijaksi tuemiseen vaaditaan monipuolisia taitoja. Suorittamalla tehtävät tässä passissa kehität sellaisia taitoja jotka auttavat sinua matkalla paremmaksi käsipallopelaajaksi. Kun olet onnistunut suorittamaan jonkun harjoitteen saat laittaa rastin ruutuun, ja kun kaikki tehtävät samalla sivulla onnistuvat voit pyytää huoltajan allekirjoitusta sivun alalaitaan. Muistathan, että vaikka olet onnistunut jo kerran jossakin tehtävässä niin kannattaa kuitenkin jatkaa harjoittelua! Jos jokin harjoite mietityttää voit aina kysyä apua valmentajalta tai vanhemmilta! Vanhemmille On tutkittu että lajiurheilevat lapset käyttävät nykyään liian vähän aikaa motoristen perustaitojen harjoittamiseen, minkä lisäksi lasten motoriset taidot ovat yleisesti alentuneet vuosien varrella. Olisi toivottavaa että lapset harjoittaisivat motoriikkaa päivittäin, sekä lajiurheilun parissa että vapaa-ajallaan. Saavuttamalla hyvät motoriset taidot jo varhaisessa iässä, lapsi saa paremmat edellytykset oppia lajitaitoja tulevaisuudessa. Tämän lisäksi he kasvavat tasapainoisiksi urheilijoiksi ja myös koulumenestys asva. Hyvä koordinaatio ja tasapaino vähentävät myös tutkitusti loukkaantumisriskiä käsipalloilijoilla.

17 2 Hyppynaru tasajalkaa 50 hyppyä oikea jalka 20 hyppyä vasen jalka 20 hyppyä takaperin 50 hyppyä kädet ristikkäin (ennätys: ) (ennätys: ) (ennätys: ) (ennätys: ) (ennätys: ) Kun olet oppinut kaikki versiot voit myös keksiä omia tapoja! Esim. Polvennostot, vuorojaloin, kaksoispyöräytys jne. Kaksoispyörähdys Polvennostot Millaisilla kaikilla tavoilla olet oppinut hyppiä hyppynarulla? Huoltajan allekirjoitus:

18 3 Kieriminen Kuperkeikka Kuperkeikka taaksepäin olan yli Kärrynpyörä Kärrynpyörä väärä jalka edessä Tukki kierintä 5 kierrosta nopeasti 5 kierrosta hitaasti Molemmat suunnat Kun olet oppinut kaikki harjoitteet voit yrittää pitempiä sarjoja, jossa yhdistät liikkeet niin että esimerkiksi ensin teet kärrynpyörän ja jatkat suoraan kuperkeikalla. Kuvaa pisin tekemäsi sarja: Huoltajan allekirjoitus

19 4 Juoksutyylit ja hypyt Polvennostojuoksu 20metriä eteenpäin 20metriä taaksepäin Kuva: Intiaanihyppy 20metriä eteenpäin 20metriä taaksepäin Pakarajuoksu 20metriä eteenpäin 20metriä taaksepäin Sammakkohyppy Kuva: ristiaskel sivuttain 20 metriä Kun olet oppinut kaikki tyylit voit jatkaa niiden harjoittamista ja yhdistää liikkeet sarjoiksi! Huoltajan allekirjoitus

20 5 Pallotekniikka Pomputa palloa 10 kertaa molemmilla käsillä Heitä pallo ilmaan tee piruetti ota pallo kiinni käsillä Heitä pallo ilmaan istu lattialle ota pallo kiinni jaloilla lattiaan Jongleeraa kaksi palloa, yhdellä kädellä (ennätys: ) Pomputa pallo 10 kertaa jaloilla (ennätys: ) Lentopallosyöttö Opettele heittämään erilaisilla palloilla (esim. koripallo, tennispallo, lentopallo) eri tavoin (kahdella ja yhdellä kädellä, pään yli ja alakautta, paikallaan ja vauhdista). Millaisia palloja löydät kotona?: Millaisilla eri tavoilla olet oppinut heittämään ja pomputtamaan palloja?: Huoltajan allekirjoitus:

21 6 Tasapainoilu Seiso yhdellä jalalla (oikea ja vasen) 60 sekuntia 30 sekuntia silmät suljettuna Vaihda asentoa yhden jalan seisonnasta vaakaan Kuinka kauan pysyit asennossa?: Tasapainoilu penkillä Kävele eteenpäin Kävele taaksepäin Sivulle oikealle ja vasemmalle Hypi eteenpäin yhdellä jalalla Kuva: Millaisilla muilla tavoilla osaat tasapainoilla tai liikkua penkillä? Huoltajan allekirjoitus:

22 7 Ylösalaiset asennot Muista pyytää aikuista varmistamaan kun harjoittelet seuraavia asioita ja tee ne mielellään pehmeällä alustalla kuten nurmikolla. Käsillä seisonta (vatsa seinää päin) Päällä seisonta, harjoittele alussa seinää vasten Käsillä seisonta (selkä seinää päin) Käsillä kävely Huoltajan allekirjoitus:

23 8 Lähdeluettelo 48, No 5, Autio, T Liiku ja Leiki Motorisia perusharjoitteita lapsille. Lahtis: VK- Kustannus Č Z ; S ; z ć M ć Đ 4 Influence of fundamental movement skills on basic gymnastics skill acquisition. Science of Gymnastics Journal. Vol. 6, No 2, Foweather, L.; Mc Whannell, N.; Henaghan, J.; Stratton, G. & Batterman, A Effect of a 9-wk. after-school multiskills club on fundamental movement skill proficiency in 8- to 9-yr.-old children: an exploratory trial. Perceptual and Motor Skills. Vol. 106, No 3, Gallahue, D. & Ozmun, J Understanding motor development : Infants, Children, Adolescents, Adults. 6. New York: McGraw-Hill. Hakkarainen, H.; Härkönen, A.; Niemi-Nikkola, K.; Mäenpää, P.; Potinkara, P.; Kujala, A.; Jaakkola, T. & Kantosalo, K Selvitysraportti. Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu. Nuori Suomi ry, Suomen olympiakomitea ry & Suomen Valmentajat ry. Häyrinen, M Käsipallon lajianalyysi. Jyväskylä: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus. Häyrinen, M Nuorten harjoittelu joukkuepalloilussa. Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö. Kilpaja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylän yliopisto, VALO ry & Suomen Olympiakomitea. Helsinki: Edita Prima Oy Jaakkola, T Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Jyväskylä: PSkustannus. Jaakkola, T. & Kalaja, S Taitoharjoittelu nuoruusvaiheessa. Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylän yliopisto, VALO ry & Suomen Olympiakomitea. Helsinki: Edita Prima Oy Julin, M. & Risto, T Urheilevien lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus ja harjoittelu. Fysioterapia. Vol. 61, No 5, Kalaja, S Nuorten taitoharjoittelun laatutekijät. Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyö. Kilpaja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU, Jyväskylän yliopisto, VALO ry & Suomen Olympiakomitea. Helsinki: Edita Prima Oy

24 9 Kalaja, S.; Jaakkola; T.; Liukkonen, J. & Digelidis, N Development of junior high school students' fundamental movement skills and physical activity in a naturalistic physical education setting. Physical Education and Sport Pedagogy. Vol. 17, No 4, Kauranen, K Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen. Helsingfors: Liikuntatieteellinen Seura ry. Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskus & Suomen Käsipalloliitto Huipulle tähtäävän käsipalloilijan urapolku. Viitattu df Logan, S.; Robinson,L.; Wilson, A. & Lucas, W Getting the fundamentals of movement: a meta-analysis of the effectiveness motor skill interventions in children. Child: care, health and development. Vol. 38, No 3, Nationalencyklopedin Motorik. Refererat Pasanen, K.; Kannus, P. & Parkkari, J Liiketaitoharjoittelu vähentää salibandyn nilkka ja polvivammoja. Liikunta & Tiede. Vol. 46, No 5, Sagsjö, A.; Åkered, G.; Ellsén, M. & Zlatevska, A ra Götalandsregionen handikappförvaltningen. Viitattu andlande%20%c3%a5tg%c3%a4rder/att%20l%c3%a4ra%20ut%20motori ska%20f%c3%a4rdigheter.pdf Schmidt, R. & Wrisberg, C Motor Learning and Performance a problem-based learning approach. 2. upplagan. Champaigne, IL: Human Kinetics. Schumway-Cook, A. & Woollacott, H Motor Control : Translating Research into Clinical Practice. 4. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Sv 4 tränaren. Viitattu Svenska Handbollförbundet 2014b. Kombinationsmotorik. Viitattu Svenska Handbollförbundet 2014c. Koordinationsträning. Viitattu

25 10 Svenska Handbollförbundet 2014d. Koordinationsträning med boll. Refererat Sääkslahti, A Liikuntaintervention vaikutus 3-7-vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuteen ja motorisiin taitoihin sekä fyysisen aktiivisuuden yhteys sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin. Jyväskylän Yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House Talvitie, U.; Karppi, S-L. & Mansikkamäki, T Fysioterapia. 2. Helsinki: Edita Prima Oy. Tidén, - (doktorsavhandling) inför planeringsseminarium. Gymnastik och idrottshögskolan. Stockholm. Refererat Valmennustaito.info Taitokartta. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KiHu, Valo, Kuortaneen valmennuskeskus & Opetus ja kulttuuriministeriö. Refererat van Beurden, E.; Barnett, L.;Zask, A.; Dietrich, U.; Brooks, L. & Beard, J Cab we skill and activate children through primary school physical education? M a collaborative health promotion intervention. Preventive Medicine. Vol. 36, No 4, Vandorpe, B.; Vandendriessche, J.; Lefevre, J; Pion, J.; Vaeyens, R.; Matthys, S.; Philippaerts, R. & Lenoir, M The Körperkoordinations Test für Kinder: reference values and suitability for 6 12-year-old children in Flanders. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Vol. 21, No 4, Vandorpe, B.; Vandendriessche, J.; Vaeyens, R.; Pion, J.; Matthys, S.; Lefevre, J.; Philippaerts, R. & Lenoir, M Relationship between sports participation and the level of motor coordination in childhood: A longitudinal approach. Journal of Science and Medicine in Sport. Vol. 15, No 3,

Taito. Taito jaetaan: yleistaidot lajitaidot

Taito. Taito jaetaan: yleistaidot lajitaidot Taito Taito jaetaan: yleistaidot lajitaidot Yleistaidot ovat perusta lajitaitojen oppimiselle. Yleistaitojen monipuolinen harjoittelu takaa lajitaitojen nopeamman ja paremman oppimisen. Ensin pitää opettaa

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Yhden pelaajan pallokontrollitemput

Yhden pelaajan pallokontrollitemput Taso 1 Yhden pelaajan pallokontrollitemput SORMILYÖNTI HIHALYÖNTI Heitä pallo, tee 1 sormilyönti ja ota koppi 10 x Heitä pallo, tee 2 sormilyöntiä ja ota koppi 10 x Heitä pallo, tee 3 sormilyöntiä ja ota

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA D -IKÄISTEN HARJOITTELUA VERYTTELYT niveljumppa Erityisen tärkeitä kaikki käsien heilautukset, olkapäiden rentouden kehittämiseen paljon aikaa. Matkitaan rennosti iskulyönnin käsien vientiä ylös ja liikettä

Lisätiedot

TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN

TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN TESTIOHJEET APM- TESTIÄ VARTEN HAVAINTOMOTORISET TAIDOT 1. Itsensä tunnistaminen: - Mikä on sinun nimesi? Tulos on KYLLÄ jos lapsi tietää nimensä ja EI jos hän ei tiedä sitä. - Tässä on peili. Kuka sieltä

Lisätiedot

Alkulämmittelyohjelma

Alkulämmittelyohjelma Alkulämmittelyohjelma Terve Futaaja 2 Johdanto Tämä alkulämmittelyohjelma on suunniteltu Terve Futaaja - tutkimusta varten. Tutkimus on UKK-instituutissa toimivan Tampereen Urheilulääkäriaseman hanke,

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017

LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 LIIKUNTALUOKAN SOVELTUVUUSTESTIT 2017 A. FYSIIKKA 1. Voima (etunojapunnerrus rintakehä nyrkkiä koskettaen) Suoritusohjeet: Oikeaa suoritustekniikkaa saa kokeilla kaksi toistoa. Lähtöasento on etunoja,

Lisätiedot

Kaikki Pelissätehtäväkortit

Kaikki Pelissätehtäväkortit Kaikki Pelissätehtäväkortit 1. Salmiakkikuljetus Lapsi kuljettaa salmiakkiruudun ympäri ensin toiseen suuntaan ja sitten toiseen suuntaan. Pelaajan tulee käyttää vasenta ja oikeaa jalkaa. Toinen ja neljäs

Lisätiedot

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille

Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Lajien yhteisen STARA-merkin ohjeet ohjaajille ja valmentajille Staramerkin suorittamiselle ei ole ala- eikä yläikärajaa, kunhan on Stara-lisenssi. Liikkeet ovat voimistelukoulun alkeis- ja alkeisjatkopassista.

Lisätiedot

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA

ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA 1 ALKULÄMMITTELYLLÄ EROON POLVIVAMMOISTA Lehtonen Elina & Juola Anni Elokuu 2015 2 SISÄLLYS OPPAAN LUKIJALLE... 3 ALKULÄMMITTELYN TÄRKEYS... 5 HARJOITTEITA... 6 LOPUKSI... 21 3 OPPAAN LUKIJALLE Tämä opas

Lisätiedot

Valintavaihe Asiantuntijatyö

Valintavaihe Asiantuntijatyö Urheilijanpolun Valintavaihe Asiantuntijatyö Valmennusosaamisen yhteistyöfoorumi 26.9.2013 Outi Aarresola outi.aarresola@kihu.fi Valintavaihe kenen hommia? Lapsuus Valinta Huippu Nuori Suomi (2011), toteutus

Lisätiedot

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02

LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 LIHASKUNTO-OHJELMA KPV TYTÖT 02 OHJELMAN TARKOITUS ON PARANTAA: TASAPAINOA POLVIKONTROLLIA KESKIVARTALON HALLINTAA ALARAAJOJEN LIHASVOIMAA NIVELLIIKKUVUUTTA KOORDINAATIOTA HYPYN ALASTULOTEKNIIKKAA SEKÄ

Lisätiedot

Loikkien ketteräksi. Motoriikan kehittämisestä tukea tulevaisuuteen

Loikkien ketteräksi. Motoriikan kehittämisestä tukea tulevaisuuteen Loikkien ketteräksi Motoriikan kehittämisestä tukea tulevaisuuteen Helena Viholainen, Tutkijatohtori, KT, elto Jyväskylän yliopisto, Erityispedagogiikka MIKSI TUKEA MOTORISTA KEHITYSTÄ? 26.10.2011 Tampere

Lisätiedot

Polvikontrolli Vammojen ennaltaehkäisyyn

Polvikontrolli Vammojen ennaltaehkäisyyn Polvikontrolli Vammojen ennaltaehkäisyyn POLVIKONTROLLIOHJELMA Polvikontrollin tarkoitus on opettaa pelaajalle oikea liikemalli, jolla pyritään välttämään loukkaantumisia sekä valmistetaan pelaajaa kovempaan

Lisätiedot

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Kuva: Mika Hilska Irja Lahtinen Tutkimuskoordinaattori Fysioterapeutti Tampereen Urheilulääkäriasema 350 000 liikuntavammaa / vuosi Parkkari et. al. 1 Miksi liikuntavammojen

Lisätiedot

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA

LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA LIHASKUNTOHARJOITTELU KOTONA Tähän on kerätty liikemalleja, joita voidaan suorittaa kotona. Kaikkia liikkeitä ei tarvitse kerralla tehdä, vaan tarkoituksena on poimia itselle sopivat liikkeet omaksi kuntopiiriksi.

Lisätiedot

pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse!

pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse! pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse! LUKIJALLE Varhaislapsuus on kallisarvoista oppimisen ja kehityksen aikaa. Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, peuhaamalla, tutkimalla ja kokeilemalla.

Lisätiedot

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA Sormilyönti (passi) o liike nopeasti pallon alle, lantio pallon alle o juoksuvauhdin pysäytys, tasapainoinen asento, toinen (oikea) jalka hiukan eteen: pienellä askeleella

Lisätiedot

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen

1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen ARVIOINTI Nimi: Laji: Koulu: 1. LIIKKUMISTAIDOT 1.1 Sivuttaissiirtyminen Sekä levyn että vartalon siirrot lasketaan 20 sekunnin suorituksen aikana. 1 piste, kun vasemmalta siirretty levy koskettaa lattiaa

Lisätiedot

Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun

Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun PPJ 02 Kausi 2014-2015 Harjoitteet Alkulämmittely Juokse pallon kanssa vähintään 3 min. Tee erilaisia aktivoivia liikkeitä, joita teemme myös joukkueen alkulämmittelyssä.

Lisätiedot

H r a joi o tus u p s ä p i ä vä v k ä i k rja, a ke k s e ä s ä 20 2 1 0 3

H r a joi o tus u p s ä p i ä vä v k ä i k rja, a ke k s e ä s ä 20 2 1 0 3 Harjoituspäiväkirja, kesä 2013 Harjoituspäiväkirja, kesä 2013 EVU 01-02 white Hyvä Pelimies Jääkiekko on nopea peli, jossa tarvitaan monipuolisia taitoja. On tärkeää, että liikut myös kesällä monipuolisesti

Lisätiedot

INNOSTU KEHITY HYÖDYNNÄ

INNOSTU KEHITY HYÖDYNNÄ INNOSTU KEHITY HYÖDYNNÄ Olli Cajan Ski Sport Finland Training Center Santasport 2015- Ski Slopestyle ja Ski Half Pipe maajoukkueen päävalmentaja 2012-2015 OC Taito 2014- Taitoc-konseptin kehittäminen ja

Lisätiedot

KASVA URHEILIJAKSI TAITOVALMIUSTESTI

KASVA URHEILIJAKSI TAITOVALMIUSTESTI 2015 KASVA URHEILIJAKSI TAITOVALMIUSTESTI Joka kolmas urheiluseurassa urheileva lapsi ei liiku edes terveytensä kannalta riittävästi. Harjoittelu ei ole monipuolista. Suurin muutostarve 12-15 -vuotiaiden

Lisätiedot

laadukkaasta levosta. Harjoituspäiväkirja auttaa SINUA seuraamaan harjoitteluasi kesällä. Täytät tätä kirjaa ensisijaisesti ITSEÄSI varten.

laadukkaasta levosta. Harjoituspäiväkirja auttaa SINUA seuraamaan harjoitteluasi kesällä. Täytät tätä kirjaa ensisijaisesti ITSEÄSI varten. Kesä 2012 Hyvä Pelimies Jääkiekko on nopea peli, jossa tarvitaan monipuolisia taitoja. On tärkeää, että liikut myös kesällä monipuolisesti ja riittävästi. Liikunnan riittävä määrä ja laatu ovat tärkeimpiä

Lisätiedot

PE JULA NIAJ O A R IP OL P K O U LKU 1 Rami Peltomaa

PE JULA NIAJ O A R IP OL P K O U LKU 1 Rami Peltomaa JUNIORI PELAAJA POLKU 1 NUOREMPI SÄBÄKOULU TAVOITTEET KAUDEN AIKANA Pelataan/leikitään yhdessä. Opetellaan käytöstapoja, niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin Opetellaan ryhmässä olemista/toimimista/sääntöjä

Lisätiedot

HARJOITUSOHJELMA, HJK C

HARJOITUSOHJELMA, HJK C HARJOITUSOHJELMA, HJK C No: 1/ 5 KESTO: 90 min HARJOITUKSEN TARKOITUS: Maalivahtien kesäharjoitus (taito/koordinaatio/reaktionopeus) Alkulämpö 10 min. Hyppynaru: eteen-/ taaksepäin paikallaan jalat ristiin

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

TÄRKEINTÄ ON LIIKKUMISEN ILO

TÄRKEINTÄ ON LIIKKUMISEN ILO MUISTAKAAHAN OHJAAJAT Lapsille testit ovat iloinen ja hauska mahdollisuus päästä kokeilemaan omia taitojaan. Te ohjaajat näytätte esimerkkiä, joten ilo ja innostus liikkeelle kun näytätte lapsille miten

Lisätiedot

1. Kentän Kuningas. Pallon hallinta, kuljettaminen ja suojaaminen

1. Kentän Kuningas. Pallon hallinta, kuljettaminen ja suojaaminen 1. Kentän Kuningas Pallon hallinta, kuljettaminen ja suojaaminen Toimintamuoto: Pelit ja leikit Kesto väh: 10 min Liikuntataidot: Juokseminen, kuljettaminen, koukistaminen-ojentaminen, pallonhallinta maassa/ilmassa,

Lisätiedot

Kesäharjoittelu 2014 KJT D02. Harjoituspäiväkirja

Kesäharjoittelu 2014 KJT D02. Harjoituspäiväkirja säharjoittelu 2014 Harjoituspäiväkirja KJT D02 laajat ja perheet: On tärkeää että nuori liikkuu myös kesällä monipuolisesti ja riittävästi. psen on myös hyvä oppia huolehtimaan riittävästä ja monipuolisesta

Lisätiedot

- pallon tarkkuusheitto ( esim. sulkapallon heittäminen yläkautta korilevyyn tai esteen yli)

- pallon tarkkuusheitto ( esim. sulkapallon heittäminen yläkautta korilevyyn tai esteen yli) Jonot mataliksi pesäpallo 3-6 lk. PELI 1. Pesishippa Välineet: räpylöitä, palloja, mailoja ja kartioita Leikitään pesishippaa, jossa hipan tehtävänä on saada mahdollisimman monta ryhmäläistä kiinni. Kenttäalue

Lisätiedot

NOPEUS JA KOORDINAATIOHARJOITTEITA

NOPEUS JA KOORDINAATIOHARJOITTEITA NOPEUS JA KOORDINAATIOHARJOITTEITA NOPEUSHARJOITTELUN PERIAATTEET: 1. Suorituksen nopeus mahdollisimman nopea ja räjähtävä 2. Suorituksen kesto alle 10 sekuntia 3. Palautus 2 5 minuuttia 4. Määrä 1 5 räjähtävä

Lisätiedot

treeniohjelma: Lämmittely

treeniohjelma: Lämmittely treeniohjelma: Lämmittely HARJOITTELE NÄIN: Treenaa kolmesti viikossa vaikkapa maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, niin keho ehtii palautua treenien välillä. Harjoitus koostuu aina lämmittelystä

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa?

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Manu Kangaspunta, kehityspäällikkö 11 15 vuotiaiden kilpaurheilun kehittämistyö Urheilijaksi kasvamisen edellytykset Harjoitteleminen, liikkuminen

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min)

TELINERATA. Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Ikäryhmä 9-12-vuotiaat, 1 osio (10 min) Salipallo/ikuisuuspolttopallo Polttopallosta johdettu leikki, jossa on enemmän toimintaa. Toimintamuoto Pelit ja leikit Kesto 10 min Liikuntataidot Juokseminen,

Lisätiedot

Opas omatoimiseen harjoitteluun

Opas omatoimiseen harjoitteluun Opas omatoimiseen harjoitteluun Muista myös taitopassi ja kuperkeikkapassi Tämä on opas omatoimiseen jalkapallotaitojen harjoitteluun. Oppaasta saat vinkkejä eri tekniikoiden opetteluun. Katso ja opi videolta

Lisätiedot

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016

Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 Keravan Kori-80 Pojat 04-05, Kontiot ja Vintiöt Kesäharjoittelu 2016 FYYSINEN HARJOITTELU & TUKITOIMET Seuraavassa on kuvattu (henkilökohtaisella tasolla) missä järjestyksessä fyysisiä harjoitteita voi

Lisätiedot

Dinox FitBars. - Harjoitusopas

Dinox FitBars. - Harjoitusopas Dinox FitBars - Harjoitusopas Tässä harjoitusoppaassa on pieni otos miten Dinox FitBareilla voi harjoitella. Liikkeitä ja erilaisia muunnelmia on kymmeniä. Oman kehonpainolla harjoittelu on todella tehokasta

Lisätiedot

Liiketaitotestit ja tuloskortti

Liiketaitotestit ja tuloskortti Liiketaitotestit ja tuloskortti 1 taso Perus liiketaidot Syväkyykky 1 - integroitu liikkuvuus käsivarret vaakatasossa edessä - suorita kyykkyliike niin alas kuin sujuvasti liike on mahdollista - lantiotason

Lisätiedot

KOKONAISVALTAINEN KEHITTYMISEN SEURANTA JALKAPALLOSSA

KOKONAISVALTAINEN KEHITTYMISEN SEURANTA JALKAPALLOSSA KOKONAISVALTAINEN KEHITTYMISEN SEURANTA JALKAPALLOSSA KUNTOTESTAUSPÄIVÄT 18.3.2016 Hannele Forsman, LitM Kehityspäällikkö, valmennuskeskus, EUO Jatko-opiskelija, JYU, KIHU 1 SISÄLTÖ 1. Uusinta uutta tiivistelmä

Lisätiedot

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto.

Yleismotoriikka 1. Koordinaatio PISTETYÖSKENTELY. Kehonhallinta Keräponnistukset. Kehonhallinta Kuperkeikka eteenpäin *matto. PISTETYÖSKENTELY Kuperkeikka eteenpäin Yleismotoriikka 1 Lähdetään kyykystä jalat vierekkäin, kämmenet matossa. Leuka painetaan rintaan, ponnistetaan jalat suoriksi ja asetetaan takaraivo maahan. Rullataan

Lisätiedot

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Lisätiedot

TAUSTAHAJATELMIA PELIN KEHITTÄJILLE

TAUSTAHAJATELMIA PELIN KEHITTÄJILLE Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Jyväskylä TAUSTAHAJATELMIA PELIN KEHITTÄJILLE Tomi Vänttinen Urheilubiomekaniikan johtava asiantuntija www.kihu.fi KANSAINVÄLINEN TASO Kansainvälinen vaatimustaso

Lisätiedot

GrIFK Fyysinen harjoittelu.2. Arto Tuohisto-Kokko 10.05.2012, Kauniainen

GrIFK Fyysinen harjoittelu.2. Arto Tuohisto-Kokko 10.05.2012, Kauniainen GrIFK Fyysinen harjoittelu.2 Arto Tuohisto-Kokko 10.05.2012, Kauniainen Fyysinen harjoittelu.2 Ketteryys / Nopeus ja pikavoima Sisältö/Harjoitteet: Klo 17.30 aktivoiva alkuverryttely 5-10 min - Tavoite

Lisätiedot

Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016

Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016 Nokian Palloseura - Valmennuslinjaus ja pelitapa F6-E11 2016 Tausta Valmennus on pitkäjänteistä työtä. Yhdessä vuodessa ehditään vähän mutta 10-vuodessa enemmän. Emme pysty kehittämään kaikkia asioita

Lisätiedot

P97 seututaitokoulu (1h,45min)

P97 seututaitokoulu (1h,45min) P97 seututaitokoulu 5.1 2008 (1h,45min) -Liivien jako/teemat /lohkojen teko, n.10 min -Nopeus ketteryys harjoituksen alussa, n.20 min -Rastiharjoittelu lohkoissa 1-5 15min/lohko (yht75min) 4+4pel.ryhmät/ohjaaja

Lisätiedot

Liikehallintakykytestaus

Liikehallintakykytestaus Liikehallintakykytestaus ketteryys, tasapaino ja liikkuvuus Marjo Rinne TtT, tutkija, ft Liikehallintakyky Liikkeen hallintaan vaikuttavia tekijöitä osa selittyy perintötekijöillä, mutta harjoittelulla

Lisätiedot

Ikäluokan tärkein suoritus

Ikäluokan tärkein suoritus F8 Ikäluokan tärkein suoritus tötsät (puska/puu) rajamerkki seinä (kohde) Tarve - kierrettävä (tötsä, pensas, puu jne.) - rajamerkki - seinä, jossa kohde (talon seinä, leikkimökki jne.) - pallo 1. kuljeta

Lisätiedot

Juoksukoulun vuosisuunnitelma 2015-2016

Juoksukoulun vuosisuunnitelma 2015-2016 Juoksukoulun vuosisuunnitelma 2015-2016 Yleisesti: Juoksukouluharjoitukset pidetään kerran viikossa ja harjoitus on tarkoitettu tukemaan lapsen muuta harjoittelua. Ryhmässä liikkuvat lapset kuuluvat JKU:n

Lisätiedot

Minuuttivälipalat vuotiaille

Minuuttivälipalat vuotiaille Minuuttivälipalat 3-4 - vuotiaille Tasapainoilu kehityskaudelle 3 4 - vuotta Tehtäväkortti 1. Seisokaa yhdellä jalalla tukea ottaen, vaihtakaa jalkoja Seisokaa yhdellä jalalla ilman tukea, vaihtakaa jalkoja

Lisätiedot

3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET

3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET 3. JUNIORIVALMENNUKSEN TAVOITTEET Valmentajalla pitää olla näkemys siitä, mitä taitoja pelaajan pitää oppia ja omaksua ja minkä ikäisenä. Lasten kehityskäyrä kulkee yksilöillä eri tavalla. Toinen oppii

Lisätiedot

Piia Kurki 2016. HANMOODO Leikinomaisia kuntoharjoituksia ja lajiharjoitteita

Piia Kurki 2016. HANMOODO Leikinomaisia kuntoharjoituksia ja lajiharjoitteita Piia Kurki 2016 HANMOODO Leikinomaisia kuntoharjoituksia ja lajiharjoitteita Tekniikkajonot Muodostetaan joukkueita. Joukkueen jäsenet asettuvat peräkkäin jonoon. Tehtävästä tekniikasta riippuen välimatka

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille

AKTIVOI KESKIVARTALO. Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille AKTIVOI KESKIVARTALO Keskivartalolihasten hallinta ja vahvistaminen Opas yläkouluikäisten tyttöjen lentopallovalmentajille VALMENTAJALLE Lentopallo vaatii pelaajalta monipuolista kehonhallintaa ja vakautta.

Lisätiedot

Arvioinnin perusteista yksilön havainnointiin Mirja Hirvensalo, Jyväskylän yliopisto. Kuva Erkki Tervo

Arvioinnin perusteista yksilön havainnointiin Mirja Hirvensalo, Jyväskylän yliopisto. Kuva Erkki Tervo Arvioinnin perusteista yksilön havainnointiin Mirja Hirvensalo, Jyväskylän yliopisto Kuva Erkki Tervo OPS 2016 Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

KTK ohjeet ja kuvat TASAPAINOILU TAAKSEPÄIN

KTK ohjeet ja kuvat TASAPAINOILU TAAKSEPÄIN KTK ohjeet ja kuvat TASAPAINOILU TAAKSEPÄIN Valmistautuminen Ohjaaja asettaa valmiiksi kolme palkkia (leveys 6 cm, 4,5 cm, 3 cm). Ensin tehtävässä käytettävän 6 cm leveän palkin päätyyn kiinnitetään tehtävän

Lisätiedot

Mitä on taitovalmennus?

Mitä on taitovalmennus? Mitä on taitovalmennus? Ekologinen malli motorisesta kontrollista/oppimisesta Taitovalmentajan tehtävänä on tehdä itsestään tarpeeton Opeta urheilijat oppimaan! Luo olosuhteet ja tilanne, jossa oppiminen

Lisätiedot

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA

KOHTI TAVOITTEELLISTA KILPAURHEILUA MITÄ KILPAURHEILU ON? - SARJAKILPAILUT - KANSALLISET KILPAILUT - ALUEEN KILPAILUT - SM - KILPAILUT - MM - KILPAILUT MITEN SE MÄÄRITELLÄÄN? - TAVOITELÄHTÖISESTI - HARJOITTELUMÄÄRÄN SUHTEEN - MENESTYKSEN

Lisätiedot

Motoristen perustaitojen arviointi 2013 2014

Motoristen perustaitojen arviointi 2013 2014 Motoristen perustaitojen arviointi 2013 2014 Taustaa ja tavoitteita: - vahvistaa sotkamolaisten lasten motorisia perustaitoja - tuoda perheille näkyväksi motoristen taitojen merkitys liikunnallisuuteen

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

1.-3.10.2009. Motoristen taitojen oppimisen ja opettamisen symposiumi. Jyväskylä

1.-3.10.2009. Motoristen taitojen oppimisen ja opettamisen symposiumi. Jyväskylä The Third International Scientific Symposium on Learning and Teaching of Motor Skills Motoristen taitojen oppimisen ja opettamisen symposiumi 1.-3.10.2009 Jyväskylä www.jyu.fi/motorskills/symposium2009

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Nuoren urheilijan voimaharjoittelu

Nuoren urheilijan voimaharjoittelu Tavoitteena terve ja menestyvä nuori urheilija Nuoren urheilijan voimaharjoittelu 20.10.2009 Varalan Urheiluopisto, Tampere TERVE URHEILIJA -ohjelma Taustalla: Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Palloultimate Soveltaminen:

Palloultimate Soveltaminen: Liikuntaseikkailu Liikuntavinkit2013 Palloultimate Peliä pelataan suurehkolla kentällä, ulkona alueeksi sopii esimerkiksi puolikas jalkapallokenttä. Kentän molemmissa päädyissä on koko kentän levyinen

Lisätiedot

Liikkuvuus ja stabiliteetti. 2.1. Koripalloharjoittelun tukitoimet

Liikkuvuus ja stabiliteetti. 2.1. Koripalloharjoittelun tukitoimet Liikkuvuus ja stabiliteetti 2.1. Koripalloharjoittelun tukitoimet Liikkuvuus Liikkuvuuden määrittelyä Kykyä tehdä mahdollisimman laajoja liikkeitä joko omin voimin tai jonkin ulkoisen voiman avustamana

Lisätiedot

Sami Kalaja 12.9.2012. Kokemuksia liikuntainterventiosta koetun fyysisen pätevyyden merkityksestä

Sami Kalaja 12.9.2012. Kokemuksia liikuntainterventiosta koetun fyysisen pätevyyden merkityksestä Sami Kalaja 12.9.2012 Kokemuksia liikuntainterventiosta koetun fyysisen pätevyyden merkityksestä Taustaa Itsemääräämisteoria (Deci & Ryan) Koettu pätevyys Koettu autonomia Sosiaalinen yhteenkuuluvuus Erilaiset

Lisätiedot

Taitava taitoharjoittelu kehittymisen tukena Sami Kalaja

Taitava taitoharjoittelu kehittymisen tukena Sami Kalaja Taitava taitoharjoittelu kehittymisen tukena Sami Kalaja Huippu-urheilupäivät 2014 Vierumäki Esityksen sisällöstä Harjoittelun määrästä Näytöt ja mallin seuraaminen Vaihtelun ja monipuolisuuden merkityksestä

Lisätiedot

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV)

KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) KESTOVOIMAHARJOITUS (KV) VERRYTTELY JA VENYTTELY 1. SYVÄKYYKKY VARPAILLE NOUSTEN 15 X 40-60 kg 2. NISKAN TAKAA TYÖNTÖ 15 X 15-35 kg 3. ISTUMAAN NOUSU KIERTÄEN 15 X 5-10 kg 4. SIVUKYYKKY 15 X 20-30 kg 5.

Lisätiedot

PLUS PÄIVÄ 1 PÄIVÄ 3 PÄIVÄ 4 PÄIVÄ 5 PÄIVÄ 6. Pidä 1 min tauko intervallien. Askelkyykky kävellen: 12 toistoa x 3 sarjaa

PLUS PÄIVÄ 1 PÄIVÄ 3 PÄIVÄ 4 PÄIVÄ 5 PÄIVÄ 6. Pidä 1 min tauko intervallien. Askelkyykky kävellen: 12 toistoa x 3 sarjaa 3 naista nipisti ajoistaan minuutteja näin se onnistui! Omaa ennätysaikaa voi parantaa vain 30 päivässä KUNTO -juoksuohjelmaa noudattamalla. Ohjelma sopii kaikille, sillä sen lähtökohtana on juoksijan

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Tiekartta taitavaksi urheilijaksi

Tiekartta taitavaksi urheilijaksi Tiekartta taitavaksi urheilijaksi Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Valmentajafoorumi V 23.4.2014 Sami Kalaja JKU Valmennusfoorumi V Sami Kalaja 1 Esityksen sisältö Taitavuuden määrittelyä Oppimisen malli

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

Rangers Ahmat pojat -04

Rangers Ahmat pojat -04 Rangers Ahmat pojat -04 Vanhempainkokous 17.5.2016 Agenda Joukkueen nopea tilanne katsaus ja suunnitelma kaudelle 2016-2017 Ensi kauden valmennuskuviot Kesävuorot ja harjoittelu Miten edetään? Ahmat kaudella

Lisätiedot

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN

TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN TAKLAAMINEN BLOKKAAMINEN HUOMIOI TURVASEIKAT harjoitteissa valmentajan selkeät komennot - pilli hammassuojat käyttöön harjoituksissa niska kiinni hartiasuojiin, jolloin katse on eteenpäin. Mahdollinen

Lisätiedot

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014

Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 Energiaraportti Yritys X 1.8.2014 OSALLISTUJAT Viimeisin Energiatesti 1.8.2014 +0% 100% Energiatestiin kutsuttiin 10 henkilöä, joista testiin osallistui 10. Osallistumisprosentti oli 100 %. Osallistumisprosentin

Lisätiedot

TAVOITTEENA TERVE URHEILIJA

TAVOITTEENA TERVE URHEILIJA TAVOITTEENA TERVE URHEILIJA Kehittävä alkuverryttely Pasi Lind 14.12.2014 Hannele Hiilloskorpi Pekka Rindell Kati Pasanen Juha Koskela Harri Hakkarainen www.terveurheilija.fi Valmennushaasteita ENNEN NYT

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Vaihtelu virkistää taidon oppimisessa - Kisakallion taitokongressin antia. Kuntotestauspäivät 19.3.2016 Sami Kalaja

Vaihtelu virkistää taidon oppimisessa - Kisakallion taitokongressin antia. Kuntotestauspäivät 19.3.2016 Sami Kalaja Vaihtelu virkistää taidon oppimisessa - Kisakallion taitokongressin antia Kuntotestauspäivät 19.3.2016 Sami Kalaja Non-lineaarinen pedagogiikka / Keith Davids Urheilija, tehtävä ja ympäristö ovat jatkuvassa

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

Fyysinen valmennus sulkapallossa Pajulahti Sulkapallon lajianalyysiä Voima V-M Melleri

Fyysinen valmennus sulkapallossa Pajulahti Sulkapallon lajianalyysiä Voima V-M Melleri Sulkapallon lajianalyysiä Voima V-M Melleri Mihin voimaa tarvitaan? liikkuminen ja suunnanmuutokset lyönnit keskivartalon tuki (tärkeää kaikessa!) Jalat (=liikkuminen) Jalkoihin kohdistuvat pelin suurimmat

Lisätiedot

Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa

Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa Valmennuksen kokonaissuunnitelma Koitossa Yleistä Valmennuksen kokonaissuunnitelma on tarkoitettu ohjeeksi seuraan tulevalle valmentajalle ja nykyisille valmentajille. Tämä suunnitelma on hyväksytetty

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU E1 - D2

PELAAJAPOLKU E1 - D2 HARJOITUSRYHMÄT PELAAJAPOLKU E1 - D2 D2 KAKSI RYHMÄÄ, PUNAINEN/VALKOINEN E1 KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 3 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

PELAAJAPOLKU F1 - E2

PELAAJAPOLKU F1 - E2 HARJOITUSRYHMÄT PELAAJAPOLKU F1 - E2 KAKSI RYHMÄÄ TASORYHMÄHARJOITTELU 2 3 x VKO, OHEISHARJOITUS JOKA KERRALLA JOUKKUEMÄÄRÄ JA JOUKKUEJAKO MAHDOLLISIMMAN MONTA JOUKKUETTA (F) 8+1, (E) 10+1 PELAAJAA/JOUKKUE

Lisätiedot

JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014

JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014 JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014 C- pojat ja C-tytöt 1. Haran potkutaitotesti 2. Lyhyt ja pitkä syöttö (paritaito) + haltuunotto 3. Kuljetus, syöttö ja laukaus (paritaito) Kilpailupallo: pallo

Lisätiedot

Harjoite 3: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi

Harjoite 3: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi Harjoite 3: Piirrä ja kirjoita suoritus osiksi Aikaa kuluu yksilöllisesti 10-20 min/suoritus Harjoituslomakkeet ja kynät Tavoitteet: Harjoitus on erittäin tehokas harjoite varmistamaan, että urheilija

Lisätiedot

Suoritusmotivaatio ja motoriikka pitkäjänteisen liikunta- ja urheiluharrastuksen määrittäjinä: kohderyhmänä 10-vuotiaat lapset.

Suoritusmotivaatio ja motoriikka pitkäjänteisen liikunta- ja urheiluharrastuksen määrittäjinä: kohderyhmänä 10-vuotiaat lapset. Suoritusmotivaatio ja motoriikka pitkäjänteisen liikunta- ja urheiluharrastuksen määrittäjinä: kohderyhmänä 10-vuotiaat lapset Urheileva lapsi Kaisu Mononen Erikoistutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Lisätiedot

IRONMAN-TESTI. Ski Sport Finland Varalan Urheiluopisto

IRONMAN-TESTI. Ski Sport Finland Varalan Urheiluopisto IRONMAN-TESTI Ski Sport Finland Varalan Urheiluopisto Johdanto Ironman-testipatteristo perustuu Norjan Hiihtoliiton ja Olympiatoppenin käyttämään testistöön ja sen ohjeistukseen (Ironman Testbatteriene,

Lisätiedot

Sininen Nopea Katse Vaihto Punainen Kesto

Sininen Nopea Katse Vaihto Punainen Kesto Maalintekoa Sininen oma kuljetus syötä itselle ennen merkkiä. Nopea käännös yksi kosketus katse kohteeseen hae tyhjätila, maalivahdinliike. Katse palloon lauo liike perään, irtopallot maaliin. Haetaan

Lisätiedot

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito.

Käytä sitä kättä. Opas pareettisen yläraajan terapeuttiseen harjoitteluun. Lisätietoa: www.aivoliitto.fi www.sydänliitto.fi. www.kaypahoito. Oppaan ovat tuottaneet fysioterapeuttiopiskelijat Lasse Hytönen ja Petteri Lemmetyinen opinnäytetyönä Mikkelin Ammattikorkeakoulussa Savonlinnassa yhteistyössä Kruunupuisto Punkaharjun Kuntoutuskeskuksen

Lisätiedot

ÅIF:n maalivahdille suunnattujen harjoituksien harjoituspankki

ÅIF:n maalivahdille suunnattujen harjoituksien harjoituspankki ÅIF:n maalivahdille suunnattujen harjoituksien harjoituspankki Muutama huomioitava asia maalivahtiharjoituksissa: - Harjoitukset tehdään maalivahtien ehdoilla (esim. suoraan syötöstä harjoituksissa odotetaan,

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot