HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 (24) HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 (24) HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 (24) HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA

2 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (24) 1 KORIPALLOJAOSTON TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU Toiminnan periaatteet Arvot Toiminta-ajatus Visio Strategiset tavoitteet Organisaatio Organisaatiokaavio HYPO-koriksen johtokunta Koripallojaoston henkilöiden tehtäväjako Koripallojaoston taloudenhoitoperiaatteet Joukkueiden talous Hypo Koriksen urheilutoiminnan periaatteet ja vastuut Aikuistoiminnan periaatteet Junioritoiminnan periaatteet Pelaajat Pelaajien vastuut pelaajasäännöt Pelaajakoulutus Valmentajat Valmennuspäälliköltä edellytetään Valmentajalta edellytetään, että Valmentajakoulutus Muut valmennukseen liittyvät asiat Joukkueenjohto ja vanhemmat Joukkueenjohtajan tehtävät Vanhempien tehtävät Toimitsijat Toimintaperiaatteet Koulutus ja tehtävät Kotiotteluiden salivuorot ja erotuomarit Muun toiminnan ohjeistus Matkustusohjeet Varustehankinnat Pallot ja pelijalkineet Lämmittelyasut Ensiapulaukku ja muut tarvikkeet Vakuutus Muut asiat VIESTINTÄ, SIDOSRYHMÄTYÖ JA PALKITSEMISET Viestintä Markkinointi Jäsenrekisteri Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Sidosryhmätyö Kouluyhteistyö Yritysyhteistyö Muut yhteistyötahot Palkitsemiset Vuosittaiset palkitsemiset Seuran ansiomerkit Liiton ansiomerkit Muut huomion osoitukset...23

3 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 3 (24) 4 SEURATOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Arviointi- ja kehittämisjärjestelmä Tavoitteiden toteutuminen Tyytyväisyyskysely...24

4 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 4 (24) 1 KORIPALLOJAOSTON TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 1.1 Toiminnan periaatteet Arvot Toiminta-ajatus HYPO-koriksen toiminta tarjoaa lapsille ja nuorille mielekkään ja tervehenkisen harrastuksen, jossa jokaisella on mahdollisuus harrastaa koripalloa omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaisesti. Toimintaa harjoitetaan innostuneesti hyvässä talkoohengessä yhtenä HYPOperheenä eli Yhdessä yhteisen asian puolesta. HYPO-koriksen arvot ovat: - innostava toiminta - tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus - tasokas lajivalmennus - toiminnan läpinäkyvyys ja oikea-aikainen tiedottaminen - hyvien käytöstapojen kunnioittaminen ja niiden vaatiminen - pitkäjänteinen valmennustyö - usko omaan juniorivalmennukseen ja sillä saavutettaviin tuloksiin Kilpaurheilun teemana on kovaa ja kivaa. Harrasteurheilun tavoitteena on saada lajin harrastaminen pysyväksi osaksi nuoren tai aikuisen elämää, eli koris elämäntavaksi. Tavoitteena on kehittää HYPO-koriksesta laadukas ja kilpailukykyinen koripalloseura. Korkeatasoinen juniorivalmennus ja usko omaan työhön luovat perustan koko toiminnalle. Tämän johdosta toiminnan painopiste on asetettu juniorivalmennuksen puolelle. HYPO-koriksessa ei painoteta pelkästään kilpailullisia arvoja ja menestystä. Harrastekoripalloilun, kilpaurheilun sijaan, valinnut junioripelaaja on seuralle yhtä tärkeä, kuin kilpakoripalloon sitoutunutkin. Valinnoistaan huolimatta jokainen seuran koripalloilija edustaa kuitenkin samaa urheiluideologiaa ja on näin tärkeä osa suurta korisperhettä. Tasokkaalla valmennuksella pelaajille tarjotaan mahdollisuutta kehittyä hyväksi ja taitavaksi koripalloilijaksi. Jokainen harjoitus tulee olla valmentajan johtama tapahtuma, mikä on etukäteen suunniteltu. Kukaan juniori ei kehity hyväksi pelaajaksi vaihtopenkiltä käsin, vaan pelaamalla. Riittävän peliajan turvaamiseksi on tärkeää, että jokaiselle juniorille löytyy taitotasoaan vastaava joukkue/sarjataso. Vastaavasti junioria ei pidä sijoittaa ikäistään vanhempaan ikäluokkaan/joukkueeseen, mikäli hänelle löytyy osaava valmennus ja pelaajana kehittymisen edellytykset omasta ikäluokastaan/joukkueesta. Tavoitteena on koripalloharrastuksen edistäminen harraste- ja kilpaurheiluna sekä luoda edellytykset harrastajien fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle

5 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 5 (24) hyvinvoinnille. Seurassamme voivat harrastaa koripalloa kaikki halukkaat ikään ja sukupuoleen katsomatta. HYPO-koris kouluttaa ja kannustaa jäseniään mukaan valmennus-, tuomari- ja seuratoimintaan Visio HYPO-koris kuuluu valtakunnallisesti koripallon suurimpiin seuroihin ja toimii pitkäjänteisesti toimintaansa kehittäen Strategiset tavoitteet Tyttöjen ja poikien A- ja B-juniorit edustavat valtakunnallisella tasolla ikäluokkiensa parhaimmistoa. Hyvä juniorivalmennus tuottaa riittävän tasokkaita pelaajia seuran edustusjoukkueisiin (naiset ja miehet). HYPO-koris innostaa ja kouluttaa riittävästi junioreita sekä junioreiden vanhempia seuran toimintaa tukevaan toimintaan. HYPO-koris on paikkakunnan merkittävä talviurheilulaji. HYPO-koris tarjoaa kaupungin ja sen lähialueiden lapsille mahdollisuuden kehittyä liikkuvasta lapsesta liikkuvaksi aikuiseksi osana kaupungin nuorisotyötä. HYPO-koriksen toiminta on velatonta HYPO-koris kuuluu valtakunnan viiden suurimman koripalloseuran joukkoon (lisenssipelaajien lukumäärä). Kaikissa tyttöjen ja poikien juniori-ikäluokissa on joukkue (koripallokoulusta A-juniori-ikään asti). Tyttöjen ja poikien A- ja B-joukkueet pelaavat SM-sarjoissa. Naisten ja miesten joukkueet pelaavat valtakunnallisissa sarjoissa. Edustusjoukkueiden rungon muodostavat oman juniorityön tuottamat pelaajat. Em. joukkueissa pelaa seuran omia kasvatteja/junioreita. Alue- ja maajoukkueissa esiintyy HYPO-koriksen tyttö- ja poikajunioreita.

6 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 6 (24) 1.2 Organisaatio Organisaatiokaavio HYPO-koriksen (koripallojaos) toiminta on jaettu neljään ryhmään, joita ohjaa johtokunta. Johtokunnan puheenjohtajana on koripallojaoston puheenjohtaja. Ryhmiä ovat juniorivalmennus-ryhmä, naisten ja miesten edustusjoukkueetryhmä, varainkeruu- ja markkinointi-ryhmä sekä kehitystyöryhmä. Lisäksi toimintaa tukemaan on perustettu ns. ongelmanratkaisu-ryhmä (kokoontuu vain tarvittaessa). Toimintaa arvioivana ja kehitysideoita kokoavana toimintona järjestetään keväisin kaikille jäsenille tyytyväisyyskysely. Tästä saatua palautetta hyödynnetään seuraavan kauden läpiviennin ja toiminnan suunnittelussa. Palkallisessa työsuhteessa toimivat HYPO-koriksen valmennuspäällikkö ja toimistosihteeri. Valmennuspäällikön vastuulla on juniorivalmennuksen kehittäminen ja ohjaaminen. Toimistosihteeri vastaa tehtävänkuvauksen mukaisista tehtävistään sekä Martinhallin kahvion ylläpidosta. Valmennuspäällikön ja toimistosihteerin esimiehenä toimii johtokunnan puheenjohtaja. Koripallojaos (HYPO-koris) on osa urheiluseura Hyvinkään Pontevaa ja se toimii seuran hallituksen alaisena. HYPO-koriksen organisaatiokaavio:

7 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 7 (24) HYPO-koriksen johtokunta HYPO-koriksen johtokunta koostuu puheenjohtajasta (on jaoston puheenjohtaja ja Pontevan hallituksen jäsen) sekä 9 jäsenestä. Johtokunta kokoontuu pelikauden aikana yhden kerran kuukaudessa käsittelemään jaoston vastuulla olevia tehtäviä. Kilpailukauden ulkopuolella kokoonnutaan tarvittaessa. Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja ja kokouksista laaditaan erillinen muistio (arkisto). Johtokunnan jäseneiltä edellytetään riittävää lajitietoutta sekä vastuuta toimia johtokuntatyöskentelyn edellyttämissä tehtävissä. Johtokunnan tehtävät Johtaa ja valvoa koripallojaoston toimintaa Käsittelee ja tekee päätöksen kaikista valmennuspäällikön esittämistä uusista sopimuspelaajaehdokkaista Käsittelee ja tekee päätöksen kaikista valmennuspäällikön esittämistä uusista valmentajista Valmistelee yhdessä puheenjohtajan kanssa tarvittavat pelaaja-, valmentaja- ja työsopimukset (sopimukset allekirjoittaa PJ) Laatii toiminnan vaatiman kehitysstrategian sekä luo sen edellyttämät puitteet Suunnittelee ja kehittää jaoston toimintaa Käsittelee kaikki jaoksen ryhmien esitykset, mitkä vaativat johtokunnan käsittelyä tai ratkaisua Edustaminen (lähinnä puheenjohtaja) Vastaa talouden suunnittelusta (budjetti), varainkäytöstä ja sen seurannasta (laskujen hyväksyntä/pj) Johtaa ja ohjaa valmennuspäällikön, toimistosihteerin sekä jaoksen ryhmien toimintaa Vastaa henkilöstön valinnoista jaoksen eri tehtäviin ja nimeää ne (ml ryhmänjohtajat) Määrittää seuraavan kauden kausimaksun suuruuden Suunnittelee ja organisoi kauden avaus- ja päätöstilaisuudet Vastaa henkilöstön palkitsemiseen liittyvistä asioista (ml kunniajäsenten nimeäminen) Vastaa, että koripallojaoksen toiminta on Suomen valtion lakien ja asetusten mukaista Vastaa, että seuratoiminta on Suomen koripalloliiton ohjeistuksen ja ohjauksen mukaista Laatii vuosittaisen toimintasuunnitelman Hoitaa osaltaan jaoston tiedotustoimintaa ja markkinointia. Hyväksyy ja erottaa jaoston jäsenet.

8 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 8 (24) Valitsee ja erottaa palkatun henkilöstön sekä sopimusvalmentajat ja -pelaajat Koripallojaoston henkilöiden tehtäväjako Johtokunnan puheenjohtajan tehtävät On koripallojaoston puheenjohtaja On Hyvinkään Pontevan hallituksen jäsen Toimii valmennuspäällikön ja toimistosihteerin esimiehenä Valmistelee ja kutsuu koolle jaoston johtokunnan kokoukset sekä toimii kokousten puheenjohtajana. Vastaa siitä, että kokouksissa valitaan sihteeri (esim. toimistosihteeri) ja kokouksista laaditaan muistio/pöytäkirja Vastaa kokouksissa päätetyiden asioiden toimeenpanosta Vastaa osaltaan johtokunnan jäsenten valitsemisesta Valmistelee yhdessä johtokunnan kanssa tarvittavat pelaaja-, valmentaja- ja työsopimukset Valmistelee, laatii ja allekirjoittaa seuran puolesta tarvittavat tehtäväkuvaukset Allekirjoittaa työ-, pelaaja- ja valmentajasopimukset Käy kehityskeskustelut valmennuspäällikön, toimistosihteerin ja valmentajien kanssa kerran vuodessa Vastaa jaoston talouden hoidosta ja siitä, että taloutta hoidetaan Suomen valtion lakien ja asetusten mukaisesti Hyväksyy HYPO-koriksen laskut (nimenkirjoitusoikeus) Vastaa seuran edustamisesta ja yhteistyöstä koripalloliiton kanssa. Ohjeistaa tyytyväisyyskyselyn järjestämiseen liittyvät asiat Hyväksyy ja erottaa jaoston jäsenet johtokunnan asiankäsittelyn perusteella Hyväksyy ja erottaa sopimusvalmentajat ja pelaajat johtokunnan asiankäsittelyn perusteella Valitsee ja erottaa palkatun henkilöstön johtokunnan asiankäsittelyn ja päätöksen perusteella Juniorivalmennus-ryhmän tehtävät Johtokunta valitsee kustakin juniorijoukkueesta edustajaa. Edustajat ovat esim. valmentajia, joukkueiden joukkueenjohtajia, huoltajia, erotuomaritehtävissä toimivia tai neutraaleja jäseniä Kehittää seuran junioritoimintaa yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa Kartoittaa seuran juniorivalmennukseen liittyviä koulutus yms tarpeita ja laatii niistä esitykset valmennuspäällikölle Kartoittaa toimitsija- ja tilastointikoulutustarpeet ja järjestää tarvittavan koulutuksen Vastaa seuran B-junioreille suunnatun erotuomarikoulutuksen järjestämisestä 1 krt/vuosi Yhteistyö eri joukkueiden välillä (ml naisten ja miesten edustusjoukkueet)

9 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 9 (24) Veli-Ponteva-turnauksen suunnittelu, järjestäminen ja turnausjohtajan nimeäminen Katukoris-turnauksen suunnittelu, järjestäminen ja turnausjohtajan nimeäminen Uusien juniorien rekrytointi ja joukkueiden muodostaminen Vastaa kummipelaaja-toiminnasta (kummien nimeäminen) Juniorivalmennus-ryhmän palaverien valmistelu, pitäminen ja raportointi johtokunnalle. Uusien juniorivalmennusryhmän jäsenten esittäminen johtokunnalle Tekee muut tarvittavat esitykset johtokunnalle Naisten ja miesten edustusjoukkueet-ryhmän tehtävät Johtokunnan nimeämät 4-6 henkilöä (esim. yksi edustaja molemmista joukkueista, valmennuspäällikkö sekä yksi joukkueiden ulkopuolelta oleva jäsen) Pelaajien valintamenettely/kartoittaminen yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa (valmennuspäällikön esitys johtokunnalle) Tarvittavien resurssien esittäminen johtokunnalle (esim. raha, pelimatkat, peliasut, varusteet yms) Joukkueiden kilpailullisten tavoitteiden määrittäminen yhteistyössä johtokunnan ja valmennuspäällikön kanssa Ryhmän kokousten valmistelu, pitäminen ja raportointi johtokunnalle. Edustusjoukkueiden toiminnan koordinointi ja yhteistyö Edustusjoukkueiden valmentaja ja -valmennusasiat (esitykset valmennuspäällikölle ja johtokunnalle) Edustusjoukkueiden joukkueenjohtajien rekrytointi Vieraspelaajien hankinta (esitykset johtokunnalle ja valmennuspäällikölle) Edustusjoukkueiden ottelutapahtumien hoitaminen yhteistyössä joukkueenjohtajien kanssa (toimitsijat, lipunmyynti, katsomot jne) Tekee muut tarvittavat esitykset johtokunnalle Varainkeruu- ja markkinointiryhmän tehtävät Johtokunta nimeää 8-10 henkilöä (esim. henkilöitä seuran nykyisiä tai entisiä aktivisteja, joilla on riittävän hyvä verkosto ja kontaktit esim. yritysmaailmaan) Laatii tarvittavat esitykset johtokunnalle Varainhankinta ja pääsponsorin(-en) nimeäminen Yhteistyö eri yritysten/yhteistyökumppaneiden kanssa (ml puheenjohtaja) VIP-vieraiden isännöinti kotiotteluissa/tapahtumissa(ml puheenjohtaja) Avustusten hakeminen yms tuet (esim. kaupunki) yhteistyössä puheenjohtaja ja valmennuspäällikkö Mainonta ja mainosten myynti (ml ohjeistus) joukkueille/pelaajille/vanhemmille HYPO-koris kausijulkaisu ja valokuvauksen järjestäminen Peliasut ja kengät; sopimusliikkeet (hankintojen keskittäminen) Osallistuu HYPO-koriksen vuosibudjetin laatimiseen yhteistyössä puheenjohtajan, johtokunnan ja valmennuspäällikön kanssa Talouden seuranta ja raportointi johtokunnalle

10 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 10 (24) Tilinpäätöksen edellyttämien tositteiden toimittaminen seuran taloussihteerille Fani-tuotteet Kehitystyöryhmän tehtävät Johtokunta nimeää 8-10 henkilöä Ryhmänjohtajana toimii valmennuspäällikkö, muut jäsenet ovat valmentajia (edustusjoukkueet, A-juniorit) tai entisiä ammattilaisia Kokoontuu valmennuspäällikön johdolla vähintään 4 krt/vuosi Laatii tarvittavat esitykset johtokunnalle Seuran valmennuslinjaus junioreista edustukseen Uusien pelaajien rekrytointi Valmennuskoulutuksen suunnittelu ja jalkauttaminen joukkueisiin Määrittää kilpailulliset tavoitteet määrittäminen ja niiden vaatimat resurssit Pelaajavalmennuksen yhtenäistäminen Leiritoiminta Kesäharjoittelu Junioreiden tehovalmennuksen suunnittelu yt valmennuspäällikkö Harrastekoripallo ja harrastetoiminta Valmennuspäällikön tehtävät Vastaa tehtäväkuvauksensa mukaisista tehtävistä Toimii puheenjohtajan alaisuudessa (PJ on esimies) Toimii valmentajien esimiehenä Käy valmentajien kanssa kehityskeskustelun kerran vuodessa Vastaa seuran valmennuksen suunnittelusta ja sen kehittämisestä (yt kehitystyöryhmä) Tuo johtokunnan käsittelyyn valinta-esitykset uusista sopimuspelaajista ja valmentajista Valmistelee valmentaja- ja pelaajasopimukset ja esittelee ne puheenjohtajalle/johtokunnalle Vastaa lukiovalmennuksen toteutuksesta (Hyvinkään kaupunki) Vastaa, että seuratoiminnassa noudatetaan toimintakäsikirjan ja seuravalmennuksen arvoja ja ohjeita Valmentajien kouluttaminen ja ohjaaminen Vastaa seuran tiedottamisesta sekä osaltaan toiminnan markkinoinnista (esim. koulut, mediamainonta lehtiin jne.) Vastaa HYPO-koriksen internet-sivujen julkiasusta ja sisällöstä Vastaa seuran nuorempien junioreiden yhtenäisestä valmennuksesta (johtaa perusharjoitukset joukkueissa kiertämällä) Toiminnan edellyttämien vakuutusten yms. lupien hankkiminen Tekee liikuntahallien ja salien tarpeista tilavaraus-esityksen kaupungin johdolle Jakaa joukkueille harjoitusvuorot ja käytettävissä olevat salit Toteuttaa HYPO-koriksen tyytyväisyyskyselyn ja esittelee tuloksen johtokunnalle Valmennukseen liittyvien ongelmatilanteiden ratkominen yhteistyössä puheenjohtajan ja ongelmanratkaisuelimen kanssa Koulujen ja HYPO-koriksen yhteistyön kehittäminen Toimii riittävässä yhteistyössä koripalloliiton kanssa

11 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 11 (24) Toimii riittävässä yhteistyössä muiden Hyvinkäällä toimivien urheiluseurojen kanssa Suunnittele, koordinoi ja osallistuu osaltaan HYPO-koriksen järjestämiin massatapahtumiin (esim. Veli-Ponteva, Katukoris) Vastaa junioreiden (C, B, A) tehovalmennuksen toteutuksesta Toimistosihteerin tehtävät Toimii puheenjohtajan alaisena (PJ on esimies) Vastaa tehtävänkuvauksensa mukaisista tehtävistä Vastaa kausimaksujen lähettämisestä ja maksusuoritteiden seurannasta Vastaa kioskitoiminnasta Vastaa Martin hallin valvonnasta silloin, kun koripallojaosto on siitä vastuussa tekemänsä yhteistyösopimuksen mukaisesti. Martinhallin siivousvuorojen jako joukkueille Vastaa anomusten lähettämisestä kaupungille ja yhteisöihin (valmennuspäällikön ja puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti) Neuvottelee joukkueenjohtajien kanssa, ennen sarjan alkua, joukkueiden otteluohjelmaan kuuluvien kotipelien salivuorotarpeen Ylläpitää jäsenrekisteriä Tiedottaa valmentajia ja joukkueenjohtajia salivuoroista (ml käyttämättä jäävät vuorot), koripalloliiton tiedotteista jne. Pitää yhteyttä joukkueenjohtajiin ja valmentajiin Tiedottaa joukkueiden avainhenkilöitä (esim. JJOHT) harjoitussalien käyttöön liittyvistä muutoksista Osallistuu seuran järjestämiin turnausjärjestelyihin puheenjohtajan määrittämällä tavalla Laatii 28.2 mennessä lomankäyttösuunnitelmansa (kirjallinen) ja esittelee sen puheenjohtajalle. Em. suunnitelman hyväksyy puheenjohtaja Kassanpitäjän tehtävät Maksuliikenteen seuranta (ml joukkueiden ns korvamerkitty raha) Ylläpitää todistusvoimaista sekä määräysten mukaista kirjanpitoa Toteuttaa palkkojen ja palkkioiden maksut Vastaa joukkuerahojen oikeasta kohdentamisesta (talletuksen oikea kohdennus/merkintä) Erotuomarimaksujen hoito erotuomareille ja maksutietojen toimittaminen verottajalle Ongelmanratkaisuelimen tehtävät Johtokunta nimeää 1-2 valmentajaa, 2 vanhempaa ja 1 neutraali jäsen ( uskottu ja kokemusta omaava henkilö) Ongelmatilanteiden ratkaiseminen tilanteissa, joissa henkilöt tai joukkueet eivät kykene niitä itsenäisesti selvittämään. Käsittelee kaikki pelaajien, vanhempien tai valmentajien välille syntyneet ristiriidat Tuo tarvittaessa ongelman valmennuspäällikön tai johtokunnan käsittelyyn Tiedottaa toiminnastaan johtokuntaa ja valmennuspäälliköä Kokoontuu vain tarvittaessa (kokoonpanon määrittää ratkaistavaksi tuotu asia)

12 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 12 (24) Tiedottaja (ellei erillistä henkilöä ole, tiedottamisesta vastaa valmennuspäällikkö) Seuran internet-kotisivujen ylläpito ja kehittäminen. Tiedottaminen lehdissä ja jaoston nettisivuilla Avustaa joukkueenjohtajia joukkueiden peleistä tai muiden tapahtumien tiedottamisesta lehdissä Jaoston säännöt Koripallojaostolla ei ole omia sääntöjä, vaan jaosto noudattaa emoseuran Hyvinkään Pontevan sääntöjä. Toiminnan suunnittelu HYPO-koriksen johtokunta laatii ennen seuraavan kauden alkua vuositoimintasuunnitelman ja kehitysstrategian, joissa määritellään seuraavan kauden tavoitteet, painopistealueet ja tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden täyttymiseksi. Tähän työhön osallistuu myös kehitystyöryhmän henkilöstö. Koripallojaoston johtokunta analysoi (-,+) pelisarjojen päätyttyä menneen kauden. Jäsenistöltä kerätään palautetta mm tyytyväisyyskyselyn avulla. Edellisen kauden arviointi kirjataan kauden päätteeksi laadittavaan toimintakertomukseen. Tilinpäätöksen laatimisesta vastaa emoseura (Hyvinkään Ponteva). Kauden suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista tarkastellaan kuukausittain johtotiimin kokouksissa. Joukkueet laativat omat toimintasuunnitelmat, joissa huomioidaan HYPOkoriksen toiminnalle asetetut tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. Koripallojaostolla on yhteinen talous, mutta joukkueiden tulee laatia myös oma taloussuunnitelma, missä arvioidaan seuraavaan kauden joukkueen vastuulla olevat menot ja niiden tarvitsema rahoitus. 1.3 Koripallojaoston taloudenhoitoperiaatteet Tulorahoitus Jaosto rahoittaa toimintaansa avustuksilla, sponsorituloilla, kausimaksuilla ja muilla tulojen hankkimiskeinojen avulla. Joukkueet voivat rahoittaa suoraan, jaoston ohjeiden mukaisesti, joukkueiden vastuulla olevia menoja sponsorituloilla ja talkootöillä. Sponsorituloista jaosto perii 15 %:n osuuden. Sellaisista mainos- tai sponsorituloista, missä mainos tulee ns. yhteiskäyttöön (esim. hallimainos), jaosto perii 85 % osuuden. Kausimaksut Pankkitili Aikuis- ja junioripelaajien kausimaksuilla katetaan HYPO-koriksen (koripallojaos) toiminnasta aiheutuvia kuluja. Kausimaksun suorittaneelle pelaajalle osoitetaan joukkue, minä mukana hän harjoittelee ja pelaa. Lisäksi pelaaja saa omakseen HYPO-koris kausipaidan (T-paita) sekä seuran peliasun kaudeksi käyttöönsä. Kausimaksun suuruuden määrittää johtokunta kullekin pelikaudelle erikseen. HYPO-koriksen maksuliikennettä hoidetaan koripallojaoston pankkitilin avulla. Joukkueilla ei voi olla omia tilejä. Kaikki joukkueiden itsensä

13 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 13 (24) keräämät varat talletetaan em. tilille. Tallennuksen yhteydessä em. raha korvamerkitään kyseiselle joukkueelle. Joukkueenjohtajan tulee pitää omaa seurantaa tästä rahasta. Johtokunta (puheenjohtaja) valvoo jaoston rahojen kirjanpitoa ja sen käyttöä. Kaikessa tilinpidossa jaoston tulee noudattaa Suomen lakeja ja verosäännöksiä. Peliasut Ensisijaisesti seuran uusien peliasujen hankkimisesta vastaa varainkeruu- ja markkinointiryhmä (yhtenäinen linja, sopimuskumppanit jne.). Seuran varoin ja/tai sponsorirahalla hankitut peliasut ovat HYPO-koriksen omaisuutta, jotka joukkueiden tulee kauden päätyttyä palauttaa huollettuina seuran sihteerille. Joukkueet (pelaajien vanhemmat/omaiset) voivat tarvittaessa hankkia peliasunsa myös omakustantaisesti, huomioiden seuran peliasuja koskevat linjaukset/ohjeet. Tällöin peliasut eivät ole HYPO-koriksen omaisuutta. Pelaajalisenssi Veli-Ponteva turnaus Katukoristurnaus Jaoston lehti Pelaajan tulee maksaa ennen sarjakauden alkua pelaajalisenssi, jolla hän saa pelioikeuden koripalloliiton järjestämissä sarjoissa ja Kori-lehden vuosikerran. Pelaajalisenssien hankinta- ja maksuajankohdasta informoi joukkueita joukkueenjohtajat sekä valmennuspäällikkö. Valmennuspäällikkö ja toimistosihteeri valvovat osaltaan lisenssien hankintatilannetta. HYPO- koris pyrkii järjestämään kauden aikana Veli-Ponteva turnauksen, mikä on tarkoitettu C-ikäisille ja sitä nuoremmille junioreille. Turnauksen järjestelyistä vastaa juniorivalmennusryhmä. Em. ryhmä valitsee turnaukselle turnausjohtajan. Turnausjohtajalla on johtamisvastuu turnauksen järjestelyistä kaksi vuotta. Toiselle kaudelle valitaan hänelle seuraaja opettelemaan turnauksenjohtajan tehtävät. Kaikki juniorijoukkueet osallistuvat turnausten järjestelyihin. Vanhemmat juniorit toimivat turnauksessa toimitsijoina, erotuomareina tai muissa tehtävissä. Heinäkuussa järjestetään yhteistyössä Koripalloliiton kanssa katukoristurnaus. Turnauksen järjestelyistä vastaa juniorivalmennusryhmä, joka valitsee turnaukselle turnausjohtajan. Kaikki juniorijoukkueet osallistuvat turnauksen järjestelyihin ennen turnausta ja sen aikana. Jaosto julkaisee kausittain koripallojaoston kausijulkaisun, jonka julkaisusta vastaa johtokunta. Joukkueita kannustetaan myymään julkaisuun mainostilaa ja tuottamaan aineistoa (esim. pelaaja- ja valmentajahaastattelut) Joukkueiden talous Edustuskoripallo Juniorijoukkueet Edustusjoukkueiden (naiset ja miehet) taloudesta vastaa koripallojaoston johtokunta. HYPO-koriksen vastaamia juniorijoukkueiden menoja ovat: Erotuomaripalkkiot Salimaksut Sarjamaksut Nuorten maajoukkueleirien osallistumismaksut (ei haastajaleirit)

14 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 14 (24) Pelipaidat Kerran pelikaudessa yhden turnauksen joukkuemaksu Valmentajien koulutuskustannukset Valmentajien lisenssit Muista joukkueiden menoista joukkueet vastaavat itse. Menojen rahoittamista voidaan kattaa mm. talkootyöllä, kotiotteluiden buffetilla, mainostulojen tai avustuksien hankinnalla jne. Talkootyöt Buffetti Joukkue voi tehdä erilaisia talkootöitä yrityksille. Palkkio tulee laskuttaa koripallojaoston nimissä ja se maksetaan jaoston tilille. Em. palkkio tallennetaan korvamerkittynä joukkueelle täysimääräisenä. Maksaja tarvitsee ennen maksamista seuran ennakkorekisteriotteen, jonka joukkueen edustaja hänelle toimittaa. Talkootyöt ovat verovapaita ainoastaan silloin, kun ne tehdään seuran tai joukkueen hyväksi. Kotiotteluissa joukkueilla on mahdollisuus pitää buffettia. Buffetin pidosta vastaa junioreiden vanhemmat. Buffetmyynnin tuotto jää joukkueelle täysimääräisenä. Martin-hallin tiloihin suunnitellusta buffetmyynnistä on joukkueen sovittava aina erikseen puheenjohtajan kanssa. Mainostulot ja avustukset Joukkueet voivat hankkia tuloja myymällä kausijulkaisuun mainostilaa, mistä koripallojaosto merkitsee joukkueelle rahaa 35 %. Peliasujen tai lämmittelyasujen hankintaa voivat joukkueet rahoittaa myymällä niihin mainoksia (joukkueen osuus rahasta 65%). Mainosten myynnistä on kuitenkin sovittava etukäteen jaoston puheenjohtajan kanssa, ettei joukkueen myymistä mainoksista synny seuran sponsorisopimuksia loukkaavia tilanteita. 2 HYPO KORIKSEN URHEILUTOIMINNAN PERIAATTEET JA VASTUUT 2.1 Aikuistoiminnan periaatteet Edustuskoripallo Harrastekoripallo Pelaajat sitoutetaan toimintaan keväisin tehtävillä sopimuksilla. Pelaajasopimuksia ei laadita juniori-ikäisten pelaajien kanssa. A-juniorit sekä edustusjoukkueet harjoittelevat ja toimivat yhteistyössä. Tarjotaan lajistamme kiinnostuneille mahdollisuus harrastaa koripalloa ilman kilpailullisia tavoitteita. 2.2 Junioritoiminnan periaatteet Junioreille tarjotaan mahdollisuus harrastaa koripalloa huomioiden kunkin pelaajan sitoutuneisuus ja taitotaso. Tavoitteena on saada 4 v ikäluokasta alkaen juniorit mukaan ohjattuun toimintaan. Nuorimpien ikäluokkien

15 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 15 (24) koripallo-harrastus sisältää pääosin lajiin perehdyttämistä leikinomaisin keinoin. HYPO-koris on laatinut erillisen ohjekirjan ( Mitä missäkin iässävalmentajaopas ), missä määritetään eri ikäluokille annettava juniorivalmennus. Siinä käsitellään seuraavia asiakokonaisuuksia: lajivalmennus fyysinen valmennus otteluvalmennus harjoittelun määrät ja suhteet taktinen valmennus Junioritoiminta on jaettu seuraaviin ikäryhmiin: A-juniorit (16-18 v) B-juniorit (14-15 v) C-juniorit (12-13 v) Minit (10-11 v) Mikrot (8-9 v) Supermikrot (7 v) Pallokoulu (5-6 v) Satukoris (4-5 v) 2.3 Pelaajat Pelaajien vastuut pelaajasäännöt Pelaajakoulutus Pelaajien tulee noudattaa seuran ja joukkueen laatimia sääntöjä. HYPOpelaajalta edellytetään esimerkillistä käytöstä aina, kun hän osallistuu seuran toimintaan (harjoitukset ja muut yhteiset tapahtumat) tai edustaa muuten seuraansa (esim. koti- ja vieraspelit). HYPO-koris tarjoaa kaikille pelaajilleen mahdollisuuden kehittyä hyväksi koripalloilijaksi. Pelaajakoulutukseen kuuluu, lajivalmennuksen lisäksi, myös toimitsija-, erotuomari- ja ohjaajakoulutusta. Valmentajan tehtävänä on ohjata pelaajia C-ikäisinä toimitsijakursseille, B-ikäisinä erotuomarikursseille ja A- ikäisinä mukaan ohjaajakoulutukseen. 2.4 Valmentajat Valmennuspäälliköltä edellytetään Valmennuspäällikkö toimii hyvässä vuorovaikutuksessa yhdessä valmentajien, johtokunnan ja pelaajien kanssa Valmennuspäällikkö tunnistaa vastuunsa asemastaan ja käyttäytyy sen edellyttämällä esimerkillisellä tavalla Valmennuspäällikkö tukee valmentajaa HYPO-koriksen ohjeiden mukaisen toiminnan toteuttamisessa

16 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 16 (24) Valmentajalta edellytetään, että Valmennuspäällikkö tukee valmentajaa ristiriitatilanteissa ja pyrkii yhteistyöllä ratkaisemaan ne Valmennuspäällikkö järjestää valmentajille HYPO-koriksen sisäistä koulutusta Valmennuspäällikkö kerää valmentajilta ja muilta seuran jäseniltä palautetta valmennustyön osalta ja pyrkii huomioimaan sen valmennustoimintaa kehitettäessä Valmennuspäällikön tehtävät on tarkemmin käsitelty kohdassa Säännöllisessä valmennustyössä mukana olevalta henkilöllä on suoritettuna vähintään koripallovalmennuksen perustutkinto (I tason valmentajatutkinto) Valmentaja kehittää pelaajia parhaan kykynsä mukaan noudattaen HYPO-koriksen junioritoiminnan ohjeita Valmentajat ovat pelaajia varten, pelaajat eivät ole valmentajia varten Valmentaja työskentelee valmennuspäällikön alaisena ja hänen ohjauksessaan Valmentaja pyrkii luomaan valmennettaviensa keskuuteen hyvän hengen ja innostavan ilmapiirin Valmentaja kohtelee kaikkia pelaajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, antaen kaikille pelaajille mahdollisuuden harjoitella ja kehittyä Valmentaja näyttää hyvällä käytöksellään esimerkkiä pelaajille kaikissa tilanteissa Valmentaja järjestää kaikille pelaajille peliaikaa. Kilpakoripallossa (alk. C-juniorit) peliaika määräytyy ns ansaitsemis-periaatteella (juniorin sitoutuminen harjoitteluun, pelilliset taidot, hyvä käytös jne) Valmentaja korostaa pelaajille täsmällisyyden, ohjeiden noudattamisen ja toisten pelaajien kunnioittamisen tärkeyttä. Valmentaja vastaa siitä, että harjoituksissa säilyy työrauha Valmentajalla on oikeus ja velvollisuus puuttua joukkueen toiminnassa esiintyvään kurittomuuteen heti Valmentaja suunnittelee harjoitukset kirjallisesti sekä merkitsee läsnäolokortteihin harjoituksissa olleet pelaajat. Läsnäolokortit palautetaan toimistosihteerille viipymättä syys- ja kevätkauden jälkeen Valmentaja päättää lajiharjoitteluun liittyvien asioiden suuntaviivoista ja toteuttamisesta Valmentaja neuvottelee kauden alussa joukkueenjohtajan kanssa joukkueen tavoitteista ja työnjaosta sekä on osaltaan laatimassa joukkueen toimintasuunnitelmaa Valmentaja on vastuussa valmennustoiminnastaan valmennuspäällikölle

17 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 17 (24) Valmentajakoulutus Muut valmennukseen liittyvät asiat Valmentajalla on oikeus ja velvollisuus kehittää itseään valmentajana. Hän osallistuu HYPO-koriksen kustannuksella koripalloliiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin valmennuspäällikön kanssa sovitulla tavalla Valmentaja osallistuu seuran sisäiseen koulutukseen Valmennuspäällikkö ja valmentajat käyvät kehityskeskustelun ennen seuraavan kauden alkua. Tällöin valmentaja saa palautteen toiminnastaan ja tarvittaessa ohjeita tehtävänsä hoitamiseen Koulut Kaiken toiminnan on tuettava lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Valmentaja on osaltaan vastuussa juniori-ikäisten pelaajien koulunkäynnistä. Hänen tulee olla tietoinen pelaajiensa koulumenestyksestä ja ongelmien ilmaantuessa keskustella asioista pelaajan ja hänen vanhempiensa kanssa. Koulutyö on aina juniorille hyväksytty syy olla pois joukkueen harjoituksista tai peleistä. Alue- ja maajoukkuetoiminta Seuravalmennuksen yhtenä tavoitteena on tukea osaltaan nuorten alue- ja maajoukkuetoimintaa. Valmennuspäällikön ja valmentajien yhteistyö eri ikäluokkien alue- ja maajoukkuevalmentajien kanssa on suotavaa. Pelaajien liikkuminen seuran sisällä Periaatteena on, että jokainen juniori pelaa omassa ikäluokassaan, jos joukkueen valmennus on tasokasta ja se antaa pelaajalle riittävät mahdollisuudet kehittyä hyväksi pelaajaksi. Poikkeuksia aiheuttaa alhainen aloitusikä tai pelaajan mahdollisuus osallistua joukkueen harjoitteluun esim. hankalien kulkuyhteyksien johdosta. Jos pelaajan ja hänen valmentajansa mielestä juniorin kannattaisi harjoitella/pelata toisessa ikäluokkajoukkueessa, esittää joukkueen valmentaja valmennuspäällikölle em. pelaajan siirtoa. Tämä neuvonpito tulee tehdä ennen pelaajan ja hänen vanhempiensa kanssa käytävää keskustelua. Paras mahdollinen ajankohta keskusteluille on keväällä, ennen kesäharjoittelun alkua. Joukkueiden yhdistäminen tai junioreiden käyttö eri joukkueissa (vanhempi ikäluokka tai edustusjoukkue) on mahdollista B-ikäisistä alkaen. Ko. menettelyn tulee olla aina perusteltua ja luvanvaraista. Lisäksi edellytetään, että ko. joukkueiden vastuuvalmentajat ovat tietoisia asiasta ja puoltavat/hyväksyvät menettelyn. Esitykset junioripelaajien käytöstä tulee toimittaa valmennuspäällikön ratkaistavaksi. 2.5 Joukkueenjohto ja vanhemmat Joukkueenjohtajan tehtävät

18 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 18 (24) Vanhempien tehtävät Joukkueenjohtajan tehtävät riippuvat paljon joukkueesta, sen valmentajasta sekä muista sidoshenkilöistä. He sopivat keskenään tehtävien jaosta. HYPOkorikselle on laadittu erillinen joukkueenjohtajan ohjekirja ( Joukkueenjohtajan salkku ), mihin joukkueenjohtajien toiminta tulee perustua. Joukkueenjohtajan tehtävänä on: Kannustaa vanhempia mukaan joukkueen toimintaan Toimii linkkinä vanhempien ja valmennuksen välillä Hyvän joukkuehengen luominen Valvoa osaltaan, että joukkueen toiminta on pelaajia kohtaan oikeudenmukaista ja tasapuolista sekä HYPO-koriksen arvojen mukaista Puuttua joukkueen toiminnassa esiintyvään kurittomuuteen heti Huolehtia joukkueen sisäisestä, että seuran johdon tiedottamisesta Vastata otteluiden, leirien ja turnauksien järjestelyistä Huolehtia, että joukkueen pelaajien lisenssi- ja vakuutusasiat ovat kunnossa Tukea joukkueen valmentajia heidän työssään.tämä asia korostuu eteenkin nuorten valmentajien kohdalla. Valmentajan ja joukkueenjohtajan yhteistyön tulee perustua keskusteluilla luotuun keskinäiseen luottamukseen Laatia toimintasuunnitelma yhdessä valmentajan kanssa Järjestää toimintakauden alussa vanhempainillan sekä järjestää joukkueen pelaajille ja heidän vanhemmilleen palautekeskustelun kauden lopussa Huolehtii joukkueen varustehankinnoista yhdessä seuran edustajan ja valmentajan kanssa Toimittaa seuran toimistosihteerille luettelon joukkueen pelaajista yhteystietoineen kauden alussa Laatia yhteystietolomake pelaajista joukkueen käyttöön Osallistua seuran joukkueenjohtajien kokouksiin tai hankkia niihin tarvittaessa sijaisen Vanhempien tehtävissä noudatetaan KOLMEN KOON periaatetta: Kustanna, kuljeta ja kannusta. On tärkeää, että vanhemmat: Kannustavat kaikkia joukkueen pelaajia, ei pelkästään omaa lastaan Tukevat lapsensa harrastusta Osallistuvat pelaajien kuljetuksiin harjoitus- ja ottelutapahtumissa Osallistuvat toimitsijatehtäviin

19 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 19 (24) 2.6 Toimitsijat Osallistuvat yhteisiin talkoisiin ja joukkueelle määrättyihin työtehtäviin Maksavat kausimaksun, jolla katetaan toiminnasta aiheutuvia kuluja Osallistuvat joukkueen pelisääntökeskusteluihin Toimivat seuran sääntöjen ja joukkuesääntöjen/-ohjeiden mukaisesti Toimintaperiaatteet Koulutus ja tehtävät Seura kouluttaa pelaajista, vanhemmista ja muista seuran toimijoista. Joukkueiden tulee hankkia riittävä määrä toimitsijoita otteluihinsa. Toimitsijoita ovat pöytäkirjanpitäjä, ajanottaja, 24 sekunnin valvoja ja tilastoinnin pitäjät. Junioreitten aluesarjan peleissä riittää yleensä ajanottaja ja pöytäkirjanpitäjä. Seura järjestää vuosittain 1 2 yhteistä koulutustilaisuutta vanhemmille ja pelaajille Kotiotteluiden salivuorot ja erotuomarit Joukkueenjohtaja laatii yhdessä valmentajan kanssa joukkueensa otteluohjelman. Tämän jälkeen joukkueenjohtaja esittelee suunnitelman kotiotteluista ja niiden salitarpeista toimistosihteerille. Kun kotiotteluiden salivuorotarve on yhteisesti joukkueenjohtajan ja toimistosihteerin kanssa sovittu/varmistettu, ilmoittaa joukkueenjohtaja otteluohjelman koripalloliiton internet-sivuille. Koripalloliiton eteläisen alueen erotuomaritoiminnan vastuuhenkilö vastaa alueen erotuomaritoiminnasta sekä tuomarien nimeämisestä alueen kaikkiin sarjapeleihin. Joukkueenjohtajan on hyvä kuitenkin varmistaa tuomarien tulo kahta päivää ennen ottelua. Jos tuomari on estynyt tulemaan otteluun, hän hankkii itselleen sijaisen. Mikäli ottelussa on vain yksi tuomari, järjestävä joukkue raportoi asiasta alueen erotuomaritoiminnan vastuuhenkilölle. Sarjaotteluiden tuomaripalkkiot hoidetaan seuran kautta. Erotuomareiden tulee täyttää palkkiokuitti jokaisen ottelun jälkeen. Joukkueenjohtaja tai ao tuomari palauttaa kuitit viipymättä toimistosihteerille. Em. tuomaripalkkiot maksetaan tuomareille kerran viikossa. Harjoitusotteluiden kustannuksista joukkueet sopivat itse tuomareiden kanssa. Koripallojaoston päätöksellä kaikki seuran A- ja B- juniorit käyvät erotuomarin alkeiskurssin ja heitä pyritään käyttämään otteluiden aputuomareina mahdollisimman paljon, etenkin mini- ja mikroikäisten otteluissa. Tämä asia tulee tuoda esille joukkueen vanhempainilloissa, jotta kaikki aikuiset ymmärtävät käyttäytyä asiallisesti otteluissa ja erityisesti tuomareita kohtaan. 2.7 Muun toiminnan ohjeistus Matkustusohjeet

20 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 20 (24) Vanhemmat vastaavat lastensa kuljettamisesta harjoituksiin sekä peleihin. Yhteiskuljetuksista kannattaa sopia perheiden välillä Varustehankinnat Pallot ja pelijalkineet Lämmittelyasut Ensiapulaukku ja muut tarvikkeet Vakuutus Joukkueen valitsema vastuuhenkilö (esim. joukkueen huoltaja) vastaa joukkueen käyttöön luovutetuista seuran omistamista varusteista. Kaikesta seuran omaisuudesta on pidettävä hyvää huolta. Omaisuuden lainaaminen tai myyminen ulkopuoliselle taholle on ehdottomasti kiellettyä. Joukkueet huolehtivat itse käytössään olleiden varusteidensa palauttamisesta toimistosihteerille. Jokainen pelaaja hankkii pelipallonsa ja pelijalkineensa itse. Pieneksi käyneet pallot tai jalkineet voi laittaa kierrätykseen/myyntiin Martin hallin kahvioon. Myynnistä on sovittava toimistosihteerin kanssa. Pallo- ja pelijalkinehankinnoissa kannattaa hyödyntää jaoston (johtokunta, varainkeruuja markkinointiryhmä) neuvottelemaa sopimusurheiluliikettä. Sopimustoimittajasta johtokunta informoi joukkueiden johtoa erikseen. Joukkue voi hankkia omakustantaisesti käyttöönsä lämmittelyasut (suositus C- ikäisistä ylöspäin). Hankinnan hoitaa joukkue itse. Asuihin tulee painattaa HYPO-koriksen logo. Em. menettelyllä hankitut lämmittelyasut eivät ole seuran omaisuutta. Jokaisella joukkueella on käytössään ensiapulaukku sisältöineen (kylmäpussit, ideaalisiteet, laastareita, urheiluteippiä) Uudet joukkueet saavat laukun HYPO-koriksen toimistosihteeriltä. Laukun täydentäminen on joukkueen vastuulla. Martin hallin kahviosta on ostettavissa ensiapulaukkuun kylmäpusseja ja teippejä. Kahviosta saa myös otteluita varten pelipöytäkirjoja. Otteluiden toimitsijatyöhön tarkoitetut suuntanuolet löytyvät Vehkojan, Hakalan ja Martin kouluista. Jokainen pelaaja tai juniorin huoltaja vastaa siitä, että pelaaja on vakuutettu. Joukkueenjohtajan ja valmentajan on muistutettava vanhempia hankkimaan riittävä vakuutusturva lapsilleen. Vanhempien on syytä tiedustella etukäteen omista vakuutusyhtiöistään kattavatko perheen vapaa-aikavakuutukset kilpailutilanteessa syntyneen vahingon. 2.8 Muut asiat

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA

LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA LOIMAAN KORIKONKARIT RY LAATUKÄSIKIRJA SISÄLTÖ Päivitetty 8.11.2014 Sisällys LOIMAAN KORIKONKARIT RY... 0 LAATUKÄSIKIRJA... 0 JOHDANTO... 3 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Sykki ry Toimintakäsikirja

Sykki ry Toimintakäsikirja Sykki ry Toimintakäsikirja Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 SYKKI ry:n YLEISKUVAUS... 4 1. SEURAN TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Seuran arvot... 5 1.3 Visio... 5 1.4

Lisätiedot

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5. 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5. 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5 Raholan Pyrkivän Laatukäsikirja 2 SISÄLLYS 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5 1.2. Seuran organisaatio...6 1.2.1. Seuran

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

2/32. Sisällysluettelo

2/32. Sisällysluettelo 2/32 Sisällysluettelo Seura... 4 Seuran yleisesittely... 4 Arvot... 4 Missio... 4 Visio 2014... 4 Strategia 2011-2014... 4 Organisaatio... 5 Seuran varsinaiset kokoukset... 5 Johtokunnan tehtävät... 5

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

LePyn joukkueenjohtajan opas

LePyn joukkueenjohtajan opas LePyn joukkueenjohtajan opas Seuraesittely Yhteystiedot Leppävaaran Pyrintö ry. on Espoossa, Suur-Leppävaaran alueella toimiva koripallon erikoisseura. Seurassa on koripallotoimintaa alle kouluikäisistä

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (20) SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 LIPPO JUNIORIT RY... 4 Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset... 4 Johtokunta... 4 Tiimit... 5 Joukkueet... 5 Seuratyöntekijä/Junioripäällikkö... 5 Seuran koulutustoiminta...

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Viinijärven Urheilijat ry, toimintakäsikirja 5 1. Johdanto toiminnan

Lisätiedot

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA

RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA Päivitetty 27.11.2011/ Jouko Järvenpää 1 Sisällys 1. Seuran toiminnan peruselementit... 4 1.1. Toiminta-ajatus... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Arvot... 4 1.4. Eettiset linjaukset...

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA

KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA KARHULAN VEIKOT JUNIORIT RY KORIPALLOJAOSTON TOIMINTAKÄSIKIRJA 15.1.2015 1 1 KORIPALLOJAOSTON TOIMINTA 1.1 Toiminta-ajatus Koripallojaoston luo mahdollisuuden koripallon harrastamiseen turvallisessa ja

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 1(16) LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 OSA II 2(16) LAHTI RINGETTE RY, SISÄISET PELISÄÄNNÖT, OSA II Sisältö: 1 OSA II, TARKOITUS 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Salon Viesti ry Juniorijoukkueiden toimintamallit

Salon Viesti ry Juniorijoukkueiden toimintamallit Salon Viesti ry Dokumentin tila: Versio 3.0 SISÄLLYSLUETTELO: - Johdanto - Seuramme arvot ja kasvatukselliset periaatteet - Lentopallojaosto - Juniorijuokkueen johtoryhmä ja vastuut - Joukkueenjohtajan

Lisätiedot

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille FC HERTTA Toimintakäsikirja Seuratoimijoille ja vanhemmille 2012 www.fchertta.fi Sisällysluettelo I Seura 2 1. FC Hertan Toiminta-ajatus 2. FC Hertan visio 2017 3. FC Hertan toimintaa ohjaavat arvot II

Lisätiedot

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY.

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. JUNNUAAPINEN Jääkiekko JUNIORIJOUKKUEIDEN TOIMINTAPERIAATTEET päivitetty 06/2015 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. FoPS Juniorit on Sinettiseura 4. Seuran

Lisätiedot

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto

Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Lappajärven Veikot ry Yleisurheilujaosto Toimintakäsikirja 1.3.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 4 2. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5 Toiminnan perusperiaatteet...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot