HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 (24) HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 (24) HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 (24) HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA

2 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (24) 1 KORIPALLOJAOSTON TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU Toiminnan periaatteet Arvot Toiminta-ajatus Visio Strategiset tavoitteet Organisaatio Organisaatiokaavio HYPO-koriksen johtokunta Koripallojaoston henkilöiden tehtäväjako Koripallojaoston taloudenhoitoperiaatteet Joukkueiden talous Hypo Koriksen urheilutoiminnan periaatteet ja vastuut Aikuistoiminnan periaatteet Junioritoiminnan periaatteet Pelaajat Pelaajien vastuut pelaajasäännöt Pelaajakoulutus Valmentajat Valmennuspäälliköltä edellytetään Valmentajalta edellytetään, että Valmentajakoulutus Muut valmennukseen liittyvät asiat Joukkueenjohto ja vanhemmat Joukkueenjohtajan tehtävät Vanhempien tehtävät Toimitsijat Toimintaperiaatteet Koulutus ja tehtävät Kotiotteluiden salivuorot ja erotuomarit Muun toiminnan ohjeistus Matkustusohjeet Varustehankinnat Pallot ja pelijalkineet Lämmittelyasut Ensiapulaukku ja muut tarvikkeet Vakuutus Muut asiat VIESTINTÄ, SIDOSRYHMÄTYÖ JA PALKITSEMISET Viestintä Markkinointi Jäsenrekisteri Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Sidosryhmätyö Kouluyhteistyö Yritysyhteistyö Muut yhteistyötahot Palkitsemiset Vuosittaiset palkitsemiset Seuran ansiomerkit Liiton ansiomerkit Muut huomion osoitukset...23

3 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 3 (24) 4 SEURATOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Arviointi- ja kehittämisjärjestelmä Tavoitteiden toteutuminen Tyytyväisyyskysely...24

4 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 4 (24) 1 KORIPALLOJAOSTON TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 1.1 Toiminnan periaatteet Arvot Toiminta-ajatus HYPO-koriksen toiminta tarjoaa lapsille ja nuorille mielekkään ja tervehenkisen harrastuksen, jossa jokaisella on mahdollisuus harrastaa koripalloa omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaisesti. Toimintaa harjoitetaan innostuneesti hyvässä talkoohengessä yhtenä HYPOperheenä eli Yhdessä yhteisen asian puolesta. HYPO-koriksen arvot ovat: - innostava toiminta - tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus - tasokas lajivalmennus - toiminnan läpinäkyvyys ja oikea-aikainen tiedottaminen - hyvien käytöstapojen kunnioittaminen ja niiden vaatiminen - pitkäjänteinen valmennustyö - usko omaan juniorivalmennukseen ja sillä saavutettaviin tuloksiin Kilpaurheilun teemana on kovaa ja kivaa. Harrasteurheilun tavoitteena on saada lajin harrastaminen pysyväksi osaksi nuoren tai aikuisen elämää, eli koris elämäntavaksi. Tavoitteena on kehittää HYPO-koriksesta laadukas ja kilpailukykyinen koripalloseura. Korkeatasoinen juniorivalmennus ja usko omaan työhön luovat perustan koko toiminnalle. Tämän johdosta toiminnan painopiste on asetettu juniorivalmennuksen puolelle. HYPO-koriksessa ei painoteta pelkästään kilpailullisia arvoja ja menestystä. Harrastekoripalloilun, kilpaurheilun sijaan, valinnut junioripelaaja on seuralle yhtä tärkeä, kuin kilpakoripalloon sitoutunutkin. Valinnoistaan huolimatta jokainen seuran koripalloilija edustaa kuitenkin samaa urheiluideologiaa ja on näin tärkeä osa suurta korisperhettä. Tasokkaalla valmennuksella pelaajille tarjotaan mahdollisuutta kehittyä hyväksi ja taitavaksi koripalloilijaksi. Jokainen harjoitus tulee olla valmentajan johtama tapahtuma, mikä on etukäteen suunniteltu. Kukaan juniori ei kehity hyväksi pelaajaksi vaihtopenkiltä käsin, vaan pelaamalla. Riittävän peliajan turvaamiseksi on tärkeää, että jokaiselle juniorille löytyy taitotasoaan vastaava joukkue/sarjataso. Vastaavasti junioria ei pidä sijoittaa ikäistään vanhempaan ikäluokkaan/joukkueeseen, mikäli hänelle löytyy osaava valmennus ja pelaajana kehittymisen edellytykset omasta ikäluokastaan/joukkueesta. Tavoitteena on koripalloharrastuksen edistäminen harraste- ja kilpaurheiluna sekä luoda edellytykset harrastajien fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle

5 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 5 (24) hyvinvoinnille. Seurassamme voivat harrastaa koripalloa kaikki halukkaat ikään ja sukupuoleen katsomatta. HYPO-koris kouluttaa ja kannustaa jäseniään mukaan valmennus-, tuomari- ja seuratoimintaan Visio HYPO-koris kuuluu valtakunnallisesti koripallon suurimpiin seuroihin ja toimii pitkäjänteisesti toimintaansa kehittäen Strategiset tavoitteet Tyttöjen ja poikien A- ja B-juniorit edustavat valtakunnallisella tasolla ikäluokkiensa parhaimmistoa. Hyvä juniorivalmennus tuottaa riittävän tasokkaita pelaajia seuran edustusjoukkueisiin (naiset ja miehet). HYPO-koris innostaa ja kouluttaa riittävästi junioreita sekä junioreiden vanhempia seuran toimintaa tukevaan toimintaan. HYPO-koris on paikkakunnan merkittävä talviurheilulaji. HYPO-koris tarjoaa kaupungin ja sen lähialueiden lapsille mahdollisuuden kehittyä liikkuvasta lapsesta liikkuvaksi aikuiseksi osana kaupungin nuorisotyötä. HYPO-koriksen toiminta on velatonta HYPO-koris kuuluu valtakunnan viiden suurimman koripalloseuran joukkoon (lisenssipelaajien lukumäärä). Kaikissa tyttöjen ja poikien juniori-ikäluokissa on joukkue (koripallokoulusta A-juniori-ikään asti). Tyttöjen ja poikien A- ja B-joukkueet pelaavat SM-sarjoissa. Naisten ja miesten joukkueet pelaavat valtakunnallisissa sarjoissa. Edustusjoukkueiden rungon muodostavat oman juniorityön tuottamat pelaajat. Em. joukkueissa pelaa seuran omia kasvatteja/junioreita. Alue- ja maajoukkueissa esiintyy HYPO-koriksen tyttö- ja poikajunioreita.

6 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 6 (24) 1.2 Organisaatio Organisaatiokaavio HYPO-koriksen (koripallojaos) toiminta on jaettu neljään ryhmään, joita ohjaa johtokunta. Johtokunnan puheenjohtajana on koripallojaoston puheenjohtaja. Ryhmiä ovat juniorivalmennus-ryhmä, naisten ja miesten edustusjoukkueetryhmä, varainkeruu- ja markkinointi-ryhmä sekä kehitystyöryhmä. Lisäksi toimintaa tukemaan on perustettu ns. ongelmanratkaisu-ryhmä (kokoontuu vain tarvittaessa). Toimintaa arvioivana ja kehitysideoita kokoavana toimintona järjestetään keväisin kaikille jäsenille tyytyväisyyskysely. Tästä saatua palautetta hyödynnetään seuraavan kauden läpiviennin ja toiminnan suunnittelussa. Palkallisessa työsuhteessa toimivat HYPO-koriksen valmennuspäällikkö ja toimistosihteeri. Valmennuspäällikön vastuulla on juniorivalmennuksen kehittäminen ja ohjaaminen. Toimistosihteeri vastaa tehtävänkuvauksen mukaisista tehtävistään sekä Martinhallin kahvion ylläpidosta. Valmennuspäällikön ja toimistosihteerin esimiehenä toimii johtokunnan puheenjohtaja. Koripallojaos (HYPO-koris) on osa urheiluseura Hyvinkään Pontevaa ja se toimii seuran hallituksen alaisena. HYPO-koriksen organisaatiokaavio:

7 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 7 (24) HYPO-koriksen johtokunta HYPO-koriksen johtokunta koostuu puheenjohtajasta (on jaoston puheenjohtaja ja Pontevan hallituksen jäsen) sekä 9 jäsenestä. Johtokunta kokoontuu pelikauden aikana yhden kerran kuukaudessa käsittelemään jaoston vastuulla olevia tehtäviä. Kilpailukauden ulkopuolella kokoonnutaan tarvittaessa. Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja ja kokouksista laaditaan erillinen muistio (arkisto). Johtokunnan jäseneiltä edellytetään riittävää lajitietoutta sekä vastuuta toimia johtokuntatyöskentelyn edellyttämissä tehtävissä. Johtokunnan tehtävät Johtaa ja valvoa koripallojaoston toimintaa Käsittelee ja tekee päätöksen kaikista valmennuspäällikön esittämistä uusista sopimuspelaajaehdokkaista Käsittelee ja tekee päätöksen kaikista valmennuspäällikön esittämistä uusista valmentajista Valmistelee yhdessä puheenjohtajan kanssa tarvittavat pelaaja-, valmentaja- ja työsopimukset (sopimukset allekirjoittaa PJ) Laatii toiminnan vaatiman kehitysstrategian sekä luo sen edellyttämät puitteet Suunnittelee ja kehittää jaoston toimintaa Käsittelee kaikki jaoksen ryhmien esitykset, mitkä vaativat johtokunnan käsittelyä tai ratkaisua Edustaminen (lähinnä puheenjohtaja) Vastaa talouden suunnittelusta (budjetti), varainkäytöstä ja sen seurannasta (laskujen hyväksyntä/pj) Johtaa ja ohjaa valmennuspäällikön, toimistosihteerin sekä jaoksen ryhmien toimintaa Vastaa henkilöstön valinnoista jaoksen eri tehtäviin ja nimeää ne (ml ryhmänjohtajat) Määrittää seuraavan kauden kausimaksun suuruuden Suunnittelee ja organisoi kauden avaus- ja päätöstilaisuudet Vastaa henkilöstön palkitsemiseen liittyvistä asioista (ml kunniajäsenten nimeäminen) Vastaa, että koripallojaoksen toiminta on Suomen valtion lakien ja asetusten mukaista Vastaa, että seuratoiminta on Suomen koripalloliiton ohjeistuksen ja ohjauksen mukaista Laatii vuosittaisen toimintasuunnitelman Hoitaa osaltaan jaoston tiedotustoimintaa ja markkinointia. Hyväksyy ja erottaa jaoston jäsenet.

8 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 8 (24) Valitsee ja erottaa palkatun henkilöstön sekä sopimusvalmentajat ja -pelaajat Koripallojaoston henkilöiden tehtäväjako Johtokunnan puheenjohtajan tehtävät On koripallojaoston puheenjohtaja On Hyvinkään Pontevan hallituksen jäsen Toimii valmennuspäällikön ja toimistosihteerin esimiehenä Valmistelee ja kutsuu koolle jaoston johtokunnan kokoukset sekä toimii kokousten puheenjohtajana. Vastaa siitä, että kokouksissa valitaan sihteeri (esim. toimistosihteeri) ja kokouksista laaditaan muistio/pöytäkirja Vastaa kokouksissa päätetyiden asioiden toimeenpanosta Vastaa osaltaan johtokunnan jäsenten valitsemisesta Valmistelee yhdessä johtokunnan kanssa tarvittavat pelaaja-, valmentaja- ja työsopimukset Valmistelee, laatii ja allekirjoittaa seuran puolesta tarvittavat tehtäväkuvaukset Allekirjoittaa työ-, pelaaja- ja valmentajasopimukset Käy kehityskeskustelut valmennuspäällikön, toimistosihteerin ja valmentajien kanssa kerran vuodessa Vastaa jaoston talouden hoidosta ja siitä, että taloutta hoidetaan Suomen valtion lakien ja asetusten mukaisesti Hyväksyy HYPO-koriksen laskut (nimenkirjoitusoikeus) Vastaa seuran edustamisesta ja yhteistyöstä koripalloliiton kanssa. Ohjeistaa tyytyväisyyskyselyn järjestämiseen liittyvät asiat Hyväksyy ja erottaa jaoston jäsenet johtokunnan asiankäsittelyn perusteella Hyväksyy ja erottaa sopimusvalmentajat ja pelaajat johtokunnan asiankäsittelyn perusteella Valitsee ja erottaa palkatun henkilöstön johtokunnan asiankäsittelyn ja päätöksen perusteella Juniorivalmennus-ryhmän tehtävät Johtokunta valitsee kustakin juniorijoukkueesta edustajaa. Edustajat ovat esim. valmentajia, joukkueiden joukkueenjohtajia, huoltajia, erotuomaritehtävissä toimivia tai neutraaleja jäseniä Kehittää seuran junioritoimintaa yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa Kartoittaa seuran juniorivalmennukseen liittyviä koulutus yms tarpeita ja laatii niistä esitykset valmennuspäällikölle Kartoittaa toimitsija- ja tilastointikoulutustarpeet ja järjestää tarvittavan koulutuksen Vastaa seuran B-junioreille suunnatun erotuomarikoulutuksen järjestämisestä 1 krt/vuosi Yhteistyö eri joukkueiden välillä (ml naisten ja miesten edustusjoukkueet)

9 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 9 (24) Veli-Ponteva-turnauksen suunnittelu, järjestäminen ja turnausjohtajan nimeäminen Katukoris-turnauksen suunnittelu, järjestäminen ja turnausjohtajan nimeäminen Uusien juniorien rekrytointi ja joukkueiden muodostaminen Vastaa kummipelaaja-toiminnasta (kummien nimeäminen) Juniorivalmennus-ryhmän palaverien valmistelu, pitäminen ja raportointi johtokunnalle. Uusien juniorivalmennusryhmän jäsenten esittäminen johtokunnalle Tekee muut tarvittavat esitykset johtokunnalle Naisten ja miesten edustusjoukkueet-ryhmän tehtävät Johtokunnan nimeämät 4-6 henkilöä (esim. yksi edustaja molemmista joukkueista, valmennuspäällikkö sekä yksi joukkueiden ulkopuolelta oleva jäsen) Pelaajien valintamenettely/kartoittaminen yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa (valmennuspäällikön esitys johtokunnalle) Tarvittavien resurssien esittäminen johtokunnalle (esim. raha, pelimatkat, peliasut, varusteet yms) Joukkueiden kilpailullisten tavoitteiden määrittäminen yhteistyössä johtokunnan ja valmennuspäällikön kanssa Ryhmän kokousten valmistelu, pitäminen ja raportointi johtokunnalle. Edustusjoukkueiden toiminnan koordinointi ja yhteistyö Edustusjoukkueiden valmentaja ja -valmennusasiat (esitykset valmennuspäällikölle ja johtokunnalle) Edustusjoukkueiden joukkueenjohtajien rekrytointi Vieraspelaajien hankinta (esitykset johtokunnalle ja valmennuspäällikölle) Edustusjoukkueiden ottelutapahtumien hoitaminen yhteistyössä joukkueenjohtajien kanssa (toimitsijat, lipunmyynti, katsomot jne) Tekee muut tarvittavat esitykset johtokunnalle Varainkeruu- ja markkinointiryhmän tehtävät Johtokunta nimeää 8-10 henkilöä (esim. henkilöitä seuran nykyisiä tai entisiä aktivisteja, joilla on riittävän hyvä verkosto ja kontaktit esim. yritysmaailmaan) Laatii tarvittavat esitykset johtokunnalle Varainhankinta ja pääsponsorin(-en) nimeäminen Yhteistyö eri yritysten/yhteistyökumppaneiden kanssa (ml puheenjohtaja) VIP-vieraiden isännöinti kotiotteluissa/tapahtumissa(ml puheenjohtaja) Avustusten hakeminen yms tuet (esim. kaupunki) yhteistyössä puheenjohtaja ja valmennuspäällikkö Mainonta ja mainosten myynti (ml ohjeistus) joukkueille/pelaajille/vanhemmille HYPO-koris kausijulkaisu ja valokuvauksen järjestäminen Peliasut ja kengät; sopimusliikkeet (hankintojen keskittäminen) Osallistuu HYPO-koriksen vuosibudjetin laatimiseen yhteistyössä puheenjohtajan, johtokunnan ja valmennuspäällikön kanssa Talouden seuranta ja raportointi johtokunnalle

10 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 10 (24) Tilinpäätöksen edellyttämien tositteiden toimittaminen seuran taloussihteerille Fani-tuotteet Kehitystyöryhmän tehtävät Johtokunta nimeää 8-10 henkilöä Ryhmänjohtajana toimii valmennuspäällikkö, muut jäsenet ovat valmentajia (edustusjoukkueet, A-juniorit) tai entisiä ammattilaisia Kokoontuu valmennuspäällikön johdolla vähintään 4 krt/vuosi Laatii tarvittavat esitykset johtokunnalle Seuran valmennuslinjaus junioreista edustukseen Uusien pelaajien rekrytointi Valmennuskoulutuksen suunnittelu ja jalkauttaminen joukkueisiin Määrittää kilpailulliset tavoitteet määrittäminen ja niiden vaatimat resurssit Pelaajavalmennuksen yhtenäistäminen Leiritoiminta Kesäharjoittelu Junioreiden tehovalmennuksen suunnittelu yt valmennuspäällikkö Harrastekoripallo ja harrastetoiminta Valmennuspäällikön tehtävät Vastaa tehtäväkuvauksensa mukaisista tehtävistä Toimii puheenjohtajan alaisuudessa (PJ on esimies) Toimii valmentajien esimiehenä Käy valmentajien kanssa kehityskeskustelun kerran vuodessa Vastaa seuran valmennuksen suunnittelusta ja sen kehittämisestä (yt kehitystyöryhmä) Tuo johtokunnan käsittelyyn valinta-esitykset uusista sopimuspelaajista ja valmentajista Valmistelee valmentaja- ja pelaajasopimukset ja esittelee ne puheenjohtajalle/johtokunnalle Vastaa lukiovalmennuksen toteutuksesta (Hyvinkään kaupunki) Vastaa, että seuratoiminnassa noudatetaan toimintakäsikirjan ja seuravalmennuksen arvoja ja ohjeita Valmentajien kouluttaminen ja ohjaaminen Vastaa seuran tiedottamisesta sekä osaltaan toiminnan markkinoinnista (esim. koulut, mediamainonta lehtiin jne.) Vastaa HYPO-koriksen internet-sivujen julkiasusta ja sisällöstä Vastaa seuran nuorempien junioreiden yhtenäisestä valmennuksesta (johtaa perusharjoitukset joukkueissa kiertämällä) Toiminnan edellyttämien vakuutusten yms. lupien hankkiminen Tekee liikuntahallien ja salien tarpeista tilavaraus-esityksen kaupungin johdolle Jakaa joukkueille harjoitusvuorot ja käytettävissä olevat salit Toteuttaa HYPO-koriksen tyytyväisyyskyselyn ja esittelee tuloksen johtokunnalle Valmennukseen liittyvien ongelmatilanteiden ratkominen yhteistyössä puheenjohtajan ja ongelmanratkaisuelimen kanssa Koulujen ja HYPO-koriksen yhteistyön kehittäminen Toimii riittävässä yhteistyössä koripalloliiton kanssa

11 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 11 (24) Toimii riittävässä yhteistyössä muiden Hyvinkäällä toimivien urheiluseurojen kanssa Suunnittele, koordinoi ja osallistuu osaltaan HYPO-koriksen järjestämiin massatapahtumiin (esim. Veli-Ponteva, Katukoris) Vastaa junioreiden (C, B, A) tehovalmennuksen toteutuksesta Toimistosihteerin tehtävät Toimii puheenjohtajan alaisena (PJ on esimies) Vastaa tehtävänkuvauksensa mukaisista tehtävistä Vastaa kausimaksujen lähettämisestä ja maksusuoritteiden seurannasta Vastaa kioskitoiminnasta Vastaa Martin hallin valvonnasta silloin, kun koripallojaosto on siitä vastuussa tekemänsä yhteistyösopimuksen mukaisesti. Martinhallin siivousvuorojen jako joukkueille Vastaa anomusten lähettämisestä kaupungille ja yhteisöihin (valmennuspäällikön ja puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti) Neuvottelee joukkueenjohtajien kanssa, ennen sarjan alkua, joukkueiden otteluohjelmaan kuuluvien kotipelien salivuorotarpeen Ylläpitää jäsenrekisteriä Tiedottaa valmentajia ja joukkueenjohtajia salivuoroista (ml käyttämättä jäävät vuorot), koripalloliiton tiedotteista jne. Pitää yhteyttä joukkueenjohtajiin ja valmentajiin Tiedottaa joukkueiden avainhenkilöitä (esim. JJOHT) harjoitussalien käyttöön liittyvistä muutoksista Osallistuu seuran järjestämiin turnausjärjestelyihin puheenjohtajan määrittämällä tavalla Laatii 28.2 mennessä lomankäyttösuunnitelmansa (kirjallinen) ja esittelee sen puheenjohtajalle. Em. suunnitelman hyväksyy puheenjohtaja Kassanpitäjän tehtävät Maksuliikenteen seuranta (ml joukkueiden ns korvamerkitty raha) Ylläpitää todistusvoimaista sekä määräysten mukaista kirjanpitoa Toteuttaa palkkojen ja palkkioiden maksut Vastaa joukkuerahojen oikeasta kohdentamisesta (talletuksen oikea kohdennus/merkintä) Erotuomarimaksujen hoito erotuomareille ja maksutietojen toimittaminen verottajalle Ongelmanratkaisuelimen tehtävät Johtokunta nimeää 1-2 valmentajaa, 2 vanhempaa ja 1 neutraali jäsen ( uskottu ja kokemusta omaava henkilö) Ongelmatilanteiden ratkaiseminen tilanteissa, joissa henkilöt tai joukkueet eivät kykene niitä itsenäisesti selvittämään. Käsittelee kaikki pelaajien, vanhempien tai valmentajien välille syntyneet ristiriidat Tuo tarvittaessa ongelman valmennuspäällikön tai johtokunnan käsittelyyn Tiedottaa toiminnastaan johtokuntaa ja valmennuspäälliköä Kokoontuu vain tarvittaessa (kokoonpanon määrittää ratkaistavaksi tuotu asia)

12 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 12 (24) Tiedottaja (ellei erillistä henkilöä ole, tiedottamisesta vastaa valmennuspäällikkö) Seuran internet-kotisivujen ylläpito ja kehittäminen. Tiedottaminen lehdissä ja jaoston nettisivuilla Avustaa joukkueenjohtajia joukkueiden peleistä tai muiden tapahtumien tiedottamisesta lehdissä Jaoston säännöt Koripallojaostolla ei ole omia sääntöjä, vaan jaosto noudattaa emoseuran Hyvinkään Pontevan sääntöjä. Toiminnan suunnittelu HYPO-koriksen johtokunta laatii ennen seuraavan kauden alkua vuositoimintasuunnitelman ja kehitysstrategian, joissa määritellään seuraavan kauden tavoitteet, painopistealueet ja tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden täyttymiseksi. Tähän työhön osallistuu myös kehitystyöryhmän henkilöstö. Koripallojaoston johtokunta analysoi (-,+) pelisarjojen päätyttyä menneen kauden. Jäsenistöltä kerätään palautetta mm tyytyväisyyskyselyn avulla. Edellisen kauden arviointi kirjataan kauden päätteeksi laadittavaan toimintakertomukseen. Tilinpäätöksen laatimisesta vastaa emoseura (Hyvinkään Ponteva). Kauden suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista tarkastellaan kuukausittain johtotiimin kokouksissa. Joukkueet laativat omat toimintasuunnitelmat, joissa huomioidaan HYPOkoriksen toiminnalle asetetut tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. Koripallojaostolla on yhteinen talous, mutta joukkueiden tulee laatia myös oma taloussuunnitelma, missä arvioidaan seuraavaan kauden joukkueen vastuulla olevat menot ja niiden tarvitsema rahoitus. 1.3 Koripallojaoston taloudenhoitoperiaatteet Tulorahoitus Jaosto rahoittaa toimintaansa avustuksilla, sponsorituloilla, kausimaksuilla ja muilla tulojen hankkimiskeinojen avulla. Joukkueet voivat rahoittaa suoraan, jaoston ohjeiden mukaisesti, joukkueiden vastuulla olevia menoja sponsorituloilla ja talkootöillä. Sponsorituloista jaosto perii 15 %:n osuuden. Sellaisista mainos- tai sponsorituloista, missä mainos tulee ns. yhteiskäyttöön (esim. hallimainos), jaosto perii 85 % osuuden. Kausimaksut Pankkitili Aikuis- ja junioripelaajien kausimaksuilla katetaan HYPO-koriksen (koripallojaos) toiminnasta aiheutuvia kuluja. Kausimaksun suorittaneelle pelaajalle osoitetaan joukkue, minä mukana hän harjoittelee ja pelaa. Lisäksi pelaaja saa omakseen HYPO-koris kausipaidan (T-paita) sekä seuran peliasun kaudeksi käyttöönsä. Kausimaksun suuruuden määrittää johtokunta kullekin pelikaudelle erikseen. HYPO-koriksen maksuliikennettä hoidetaan koripallojaoston pankkitilin avulla. Joukkueilla ei voi olla omia tilejä. Kaikki joukkueiden itsensä

13 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 13 (24) keräämät varat talletetaan em. tilille. Tallennuksen yhteydessä em. raha korvamerkitään kyseiselle joukkueelle. Joukkueenjohtajan tulee pitää omaa seurantaa tästä rahasta. Johtokunta (puheenjohtaja) valvoo jaoston rahojen kirjanpitoa ja sen käyttöä. Kaikessa tilinpidossa jaoston tulee noudattaa Suomen lakeja ja verosäännöksiä. Peliasut Ensisijaisesti seuran uusien peliasujen hankkimisesta vastaa varainkeruu- ja markkinointiryhmä (yhtenäinen linja, sopimuskumppanit jne.). Seuran varoin ja/tai sponsorirahalla hankitut peliasut ovat HYPO-koriksen omaisuutta, jotka joukkueiden tulee kauden päätyttyä palauttaa huollettuina seuran sihteerille. Joukkueet (pelaajien vanhemmat/omaiset) voivat tarvittaessa hankkia peliasunsa myös omakustantaisesti, huomioiden seuran peliasuja koskevat linjaukset/ohjeet. Tällöin peliasut eivät ole HYPO-koriksen omaisuutta. Pelaajalisenssi Veli-Ponteva turnaus Katukoristurnaus Jaoston lehti Pelaajan tulee maksaa ennen sarjakauden alkua pelaajalisenssi, jolla hän saa pelioikeuden koripalloliiton järjestämissä sarjoissa ja Kori-lehden vuosikerran. Pelaajalisenssien hankinta- ja maksuajankohdasta informoi joukkueita joukkueenjohtajat sekä valmennuspäällikkö. Valmennuspäällikkö ja toimistosihteeri valvovat osaltaan lisenssien hankintatilannetta. HYPO- koris pyrkii järjestämään kauden aikana Veli-Ponteva turnauksen, mikä on tarkoitettu C-ikäisille ja sitä nuoremmille junioreille. Turnauksen järjestelyistä vastaa juniorivalmennusryhmä. Em. ryhmä valitsee turnaukselle turnausjohtajan. Turnausjohtajalla on johtamisvastuu turnauksen järjestelyistä kaksi vuotta. Toiselle kaudelle valitaan hänelle seuraaja opettelemaan turnauksenjohtajan tehtävät. Kaikki juniorijoukkueet osallistuvat turnausten järjestelyihin. Vanhemmat juniorit toimivat turnauksessa toimitsijoina, erotuomareina tai muissa tehtävissä. Heinäkuussa järjestetään yhteistyössä Koripalloliiton kanssa katukoristurnaus. Turnauksen järjestelyistä vastaa juniorivalmennusryhmä, joka valitsee turnaukselle turnausjohtajan. Kaikki juniorijoukkueet osallistuvat turnauksen järjestelyihin ennen turnausta ja sen aikana. Jaosto julkaisee kausittain koripallojaoston kausijulkaisun, jonka julkaisusta vastaa johtokunta. Joukkueita kannustetaan myymään julkaisuun mainostilaa ja tuottamaan aineistoa (esim. pelaaja- ja valmentajahaastattelut) Joukkueiden talous Edustuskoripallo Juniorijoukkueet Edustusjoukkueiden (naiset ja miehet) taloudesta vastaa koripallojaoston johtokunta. HYPO-koriksen vastaamia juniorijoukkueiden menoja ovat: Erotuomaripalkkiot Salimaksut Sarjamaksut Nuorten maajoukkueleirien osallistumismaksut (ei haastajaleirit)

14 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 14 (24) Pelipaidat Kerran pelikaudessa yhden turnauksen joukkuemaksu Valmentajien koulutuskustannukset Valmentajien lisenssit Muista joukkueiden menoista joukkueet vastaavat itse. Menojen rahoittamista voidaan kattaa mm. talkootyöllä, kotiotteluiden buffetilla, mainostulojen tai avustuksien hankinnalla jne. Talkootyöt Buffetti Joukkue voi tehdä erilaisia talkootöitä yrityksille. Palkkio tulee laskuttaa koripallojaoston nimissä ja se maksetaan jaoston tilille. Em. palkkio tallennetaan korvamerkittynä joukkueelle täysimääräisenä. Maksaja tarvitsee ennen maksamista seuran ennakkorekisteriotteen, jonka joukkueen edustaja hänelle toimittaa. Talkootyöt ovat verovapaita ainoastaan silloin, kun ne tehdään seuran tai joukkueen hyväksi. Kotiotteluissa joukkueilla on mahdollisuus pitää buffettia. Buffetin pidosta vastaa junioreiden vanhemmat. Buffetmyynnin tuotto jää joukkueelle täysimääräisenä. Martin-hallin tiloihin suunnitellusta buffetmyynnistä on joukkueen sovittava aina erikseen puheenjohtajan kanssa. Mainostulot ja avustukset Joukkueet voivat hankkia tuloja myymällä kausijulkaisuun mainostilaa, mistä koripallojaosto merkitsee joukkueelle rahaa 35 %. Peliasujen tai lämmittelyasujen hankintaa voivat joukkueet rahoittaa myymällä niihin mainoksia (joukkueen osuus rahasta 65%). Mainosten myynnistä on kuitenkin sovittava etukäteen jaoston puheenjohtajan kanssa, ettei joukkueen myymistä mainoksista synny seuran sponsorisopimuksia loukkaavia tilanteita. 2 HYPO KORIKSEN URHEILUTOIMINNAN PERIAATTEET JA VASTUUT 2.1 Aikuistoiminnan periaatteet Edustuskoripallo Harrastekoripallo Pelaajat sitoutetaan toimintaan keväisin tehtävillä sopimuksilla. Pelaajasopimuksia ei laadita juniori-ikäisten pelaajien kanssa. A-juniorit sekä edustusjoukkueet harjoittelevat ja toimivat yhteistyössä. Tarjotaan lajistamme kiinnostuneille mahdollisuus harrastaa koripalloa ilman kilpailullisia tavoitteita. 2.2 Junioritoiminnan periaatteet Junioreille tarjotaan mahdollisuus harrastaa koripalloa huomioiden kunkin pelaajan sitoutuneisuus ja taitotaso. Tavoitteena on saada 4 v ikäluokasta alkaen juniorit mukaan ohjattuun toimintaan. Nuorimpien ikäluokkien

15 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 15 (24) koripallo-harrastus sisältää pääosin lajiin perehdyttämistä leikinomaisin keinoin. HYPO-koris on laatinut erillisen ohjekirjan ( Mitä missäkin iässävalmentajaopas ), missä määritetään eri ikäluokille annettava juniorivalmennus. Siinä käsitellään seuraavia asiakokonaisuuksia: lajivalmennus fyysinen valmennus otteluvalmennus harjoittelun määrät ja suhteet taktinen valmennus Junioritoiminta on jaettu seuraaviin ikäryhmiin: A-juniorit (16-18 v) B-juniorit (14-15 v) C-juniorit (12-13 v) Minit (10-11 v) Mikrot (8-9 v) Supermikrot (7 v) Pallokoulu (5-6 v) Satukoris (4-5 v) 2.3 Pelaajat Pelaajien vastuut pelaajasäännöt Pelaajakoulutus Pelaajien tulee noudattaa seuran ja joukkueen laatimia sääntöjä. HYPOpelaajalta edellytetään esimerkillistä käytöstä aina, kun hän osallistuu seuran toimintaan (harjoitukset ja muut yhteiset tapahtumat) tai edustaa muuten seuraansa (esim. koti- ja vieraspelit). HYPO-koris tarjoaa kaikille pelaajilleen mahdollisuuden kehittyä hyväksi koripalloilijaksi. Pelaajakoulutukseen kuuluu, lajivalmennuksen lisäksi, myös toimitsija-, erotuomari- ja ohjaajakoulutusta. Valmentajan tehtävänä on ohjata pelaajia C-ikäisinä toimitsijakursseille, B-ikäisinä erotuomarikursseille ja A- ikäisinä mukaan ohjaajakoulutukseen. 2.4 Valmentajat Valmennuspäälliköltä edellytetään Valmennuspäällikkö toimii hyvässä vuorovaikutuksessa yhdessä valmentajien, johtokunnan ja pelaajien kanssa Valmennuspäällikkö tunnistaa vastuunsa asemastaan ja käyttäytyy sen edellyttämällä esimerkillisellä tavalla Valmennuspäällikkö tukee valmentajaa HYPO-koriksen ohjeiden mukaisen toiminnan toteuttamisessa

16 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 16 (24) Valmentajalta edellytetään, että Valmennuspäällikkö tukee valmentajaa ristiriitatilanteissa ja pyrkii yhteistyöllä ratkaisemaan ne Valmennuspäällikkö järjestää valmentajille HYPO-koriksen sisäistä koulutusta Valmennuspäällikkö kerää valmentajilta ja muilta seuran jäseniltä palautetta valmennustyön osalta ja pyrkii huomioimaan sen valmennustoimintaa kehitettäessä Valmennuspäällikön tehtävät on tarkemmin käsitelty kohdassa Säännöllisessä valmennustyössä mukana olevalta henkilöllä on suoritettuna vähintään koripallovalmennuksen perustutkinto (I tason valmentajatutkinto) Valmentaja kehittää pelaajia parhaan kykynsä mukaan noudattaen HYPO-koriksen junioritoiminnan ohjeita Valmentajat ovat pelaajia varten, pelaajat eivät ole valmentajia varten Valmentaja työskentelee valmennuspäällikön alaisena ja hänen ohjauksessaan Valmentaja pyrkii luomaan valmennettaviensa keskuuteen hyvän hengen ja innostavan ilmapiirin Valmentaja kohtelee kaikkia pelaajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, antaen kaikille pelaajille mahdollisuuden harjoitella ja kehittyä Valmentaja näyttää hyvällä käytöksellään esimerkkiä pelaajille kaikissa tilanteissa Valmentaja järjestää kaikille pelaajille peliaikaa. Kilpakoripallossa (alk. C-juniorit) peliaika määräytyy ns ansaitsemis-periaatteella (juniorin sitoutuminen harjoitteluun, pelilliset taidot, hyvä käytös jne) Valmentaja korostaa pelaajille täsmällisyyden, ohjeiden noudattamisen ja toisten pelaajien kunnioittamisen tärkeyttä. Valmentaja vastaa siitä, että harjoituksissa säilyy työrauha Valmentajalla on oikeus ja velvollisuus puuttua joukkueen toiminnassa esiintyvään kurittomuuteen heti Valmentaja suunnittelee harjoitukset kirjallisesti sekä merkitsee läsnäolokortteihin harjoituksissa olleet pelaajat. Läsnäolokortit palautetaan toimistosihteerille viipymättä syys- ja kevätkauden jälkeen Valmentaja päättää lajiharjoitteluun liittyvien asioiden suuntaviivoista ja toteuttamisesta Valmentaja neuvottelee kauden alussa joukkueenjohtajan kanssa joukkueen tavoitteista ja työnjaosta sekä on osaltaan laatimassa joukkueen toimintasuunnitelmaa Valmentaja on vastuussa valmennustoiminnastaan valmennuspäällikölle

17 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 17 (24) Valmentajakoulutus Muut valmennukseen liittyvät asiat Valmentajalla on oikeus ja velvollisuus kehittää itseään valmentajana. Hän osallistuu HYPO-koriksen kustannuksella koripalloliiton järjestämiin koulutustilaisuuksiin valmennuspäällikön kanssa sovitulla tavalla Valmentaja osallistuu seuran sisäiseen koulutukseen Valmennuspäällikkö ja valmentajat käyvät kehityskeskustelun ennen seuraavan kauden alkua. Tällöin valmentaja saa palautteen toiminnastaan ja tarvittaessa ohjeita tehtävänsä hoitamiseen Koulut Kaiken toiminnan on tuettava lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Valmentaja on osaltaan vastuussa juniori-ikäisten pelaajien koulunkäynnistä. Hänen tulee olla tietoinen pelaajiensa koulumenestyksestä ja ongelmien ilmaantuessa keskustella asioista pelaajan ja hänen vanhempiensa kanssa. Koulutyö on aina juniorille hyväksytty syy olla pois joukkueen harjoituksista tai peleistä. Alue- ja maajoukkuetoiminta Seuravalmennuksen yhtenä tavoitteena on tukea osaltaan nuorten alue- ja maajoukkuetoimintaa. Valmennuspäällikön ja valmentajien yhteistyö eri ikäluokkien alue- ja maajoukkuevalmentajien kanssa on suotavaa. Pelaajien liikkuminen seuran sisällä Periaatteena on, että jokainen juniori pelaa omassa ikäluokassaan, jos joukkueen valmennus on tasokasta ja se antaa pelaajalle riittävät mahdollisuudet kehittyä hyväksi pelaajaksi. Poikkeuksia aiheuttaa alhainen aloitusikä tai pelaajan mahdollisuus osallistua joukkueen harjoitteluun esim. hankalien kulkuyhteyksien johdosta. Jos pelaajan ja hänen valmentajansa mielestä juniorin kannattaisi harjoitella/pelata toisessa ikäluokkajoukkueessa, esittää joukkueen valmentaja valmennuspäällikölle em. pelaajan siirtoa. Tämä neuvonpito tulee tehdä ennen pelaajan ja hänen vanhempiensa kanssa käytävää keskustelua. Paras mahdollinen ajankohta keskusteluille on keväällä, ennen kesäharjoittelun alkua. Joukkueiden yhdistäminen tai junioreiden käyttö eri joukkueissa (vanhempi ikäluokka tai edustusjoukkue) on mahdollista B-ikäisistä alkaen. Ko. menettelyn tulee olla aina perusteltua ja luvanvaraista. Lisäksi edellytetään, että ko. joukkueiden vastuuvalmentajat ovat tietoisia asiasta ja puoltavat/hyväksyvät menettelyn. Esitykset junioripelaajien käytöstä tulee toimittaa valmennuspäällikön ratkaistavaksi. 2.5 Joukkueenjohto ja vanhemmat Joukkueenjohtajan tehtävät

18 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 18 (24) Vanhempien tehtävät Joukkueenjohtajan tehtävät riippuvat paljon joukkueesta, sen valmentajasta sekä muista sidoshenkilöistä. He sopivat keskenään tehtävien jaosta. HYPOkorikselle on laadittu erillinen joukkueenjohtajan ohjekirja ( Joukkueenjohtajan salkku ), mihin joukkueenjohtajien toiminta tulee perustua. Joukkueenjohtajan tehtävänä on: Kannustaa vanhempia mukaan joukkueen toimintaan Toimii linkkinä vanhempien ja valmennuksen välillä Hyvän joukkuehengen luominen Valvoa osaltaan, että joukkueen toiminta on pelaajia kohtaan oikeudenmukaista ja tasapuolista sekä HYPO-koriksen arvojen mukaista Puuttua joukkueen toiminnassa esiintyvään kurittomuuteen heti Huolehtia joukkueen sisäisestä, että seuran johdon tiedottamisesta Vastata otteluiden, leirien ja turnauksien järjestelyistä Huolehtia, että joukkueen pelaajien lisenssi- ja vakuutusasiat ovat kunnossa Tukea joukkueen valmentajia heidän työssään.tämä asia korostuu eteenkin nuorten valmentajien kohdalla. Valmentajan ja joukkueenjohtajan yhteistyön tulee perustua keskusteluilla luotuun keskinäiseen luottamukseen Laatia toimintasuunnitelma yhdessä valmentajan kanssa Järjestää toimintakauden alussa vanhempainillan sekä järjestää joukkueen pelaajille ja heidän vanhemmilleen palautekeskustelun kauden lopussa Huolehtii joukkueen varustehankinnoista yhdessä seuran edustajan ja valmentajan kanssa Toimittaa seuran toimistosihteerille luettelon joukkueen pelaajista yhteystietoineen kauden alussa Laatia yhteystietolomake pelaajista joukkueen käyttöön Osallistua seuran joukkueenjohtajien kokouksiin tai hankkia niihin tarvittaessa sijaisen Vanhempien tehtävissä noudatetaan KOLMEN KOON periaatetta: Kustanna, kuljeta ja kannusta. On tärkeää, että vanhemmat: Kannustavat kaikkia joukkueen pelaajia, ei pelkästään omaa lastaan Tukevat lapsensa harrastusta Osallistuvat pelaajien kuljetuksiin harjoitus- ja ottelutapahtumissa Osallistuvat toimitsijatehtäviin

19 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 19 (24) 2.6 Toimitsijat Osallistuvat yhteisiin talkoisiin ja joukkueelle määrättyihin työtehtäviin Maksavat kausimaksun, jolla katetaan toiminnasta aiheutuvia kuluja Osallistuvat joukkueen pelisääntökeskusteluihin Toimivat seuran sääntöjen ja joukkuesääntöjen/-ohjeiden mukaisesti Toimintaperiaatteet Koulutus ja tehtävät Seura kouluttaa pelaajista, vanhemmista ja muista seuran toimijoista. Joukkueiden tulee hankkia riittävä määrä toimitsijoita otteluihinsa. Toimitsijoita ovat pöytäkirjanpitäjä, ajanottaja, 24 sekunnin valvoja ja tilastoinnin pitäjät. Junioreitten aluesarjan peleissä riittää yleensä ajanottaja ja pöytäkirjanpitäjä. Seura järjestää vuosittain 1 2 yhteistä koulutustilaisuutta vanhemmille ja pelaajille Kotiotteluiden salivuorot ja erotuomarit Joukkueenjohtaja laatii yhdessä valmentajan kanssa joukkueensa otteluohjelman. Tämän jälkeen joukkueenjohtaja esittelee suunnitelman kotiotteluista ja niiden salitarpeista toimistosihteerille. Kun kotiotteluiden salivuorotarve on yhteisesti joukkueenjohtajan ja toimistosihteerin kanssa sovittu/varmistettu, ilmoittaa joukkueenjohtaja otteluohjelman koripalloliiton internet-sivuille. Koripalloliiton eteläisen alueen erotuomaritoiminnan vastuuhenkilö vastaa alueen erotuomaritoiminnasta sekä tuomarien nimeämisestä alueen kaikkiin sarjapeleihin. Joukkueenjohtajan on hyvä kuitenkin varmistaa tuomarien tulo kahta päivää ennen ottelua. Jos tuomari on estynyt tulemaan otteluun, hän hankkii itselleen sijaisen. Mikäli ottelussa on vain yksi tuomari, järjestävä joukkue raportoi asiasta alueen erotuomaritoiminnan vastuuhenkilölle. Sarjaotteluiden tuomaripalkkiot hoidetaan seuran kautta. Erotuomareiden tulee täyttää palkkiokuitti jokaisen ottelun jälkeen. Joukkueenjohtaja tai ao tuomari palauttaa kuitit viipymättä toimistosihteerille. Em. tuomaripalkkiot maksetaan tuomareille kerran viikossa. Harjoitusotteluiden kustannuksista joukkueet sopivat itse tuomareiden kanssa. Koripallojaoston päätöksellä kaikki seuran A- ja B- juniorit käyvät erotuomarin alkeiskurssin ja heitä pyritään käyttämään otteluiden aputuomareina mahdollisimman paljon, etenkin mini- ja mikroikäisten otteluissa. Tämä asia tulee tuoda esille joukkueen vanhempainilloissa, jotta kaikki aikuiset ymmärtävät käyttäytyä asiallisesti otteluissa ja erityisesti tuomareita kohtaan. 2.7 Muun toiminnan ohjeistus Matkustusohjeet

20 HYPO-KORIS TOIMINTAKÄSIKIRJA 20 (24) Vanhemmat vastaavat lastensa kuljettamisesta harjoituksiin sekä peleihin. Yhteiskuljetuksista kannattaa sopia perheiden välillä Varustehankinnat Pallot ja pelijalkineet Lämmittelyasut Ensiapulaukku ja muut tarvikkeet Vakuutus Joukkueen valitsema vastuuhenkilö (esim. joukkueen huoltaja) vastaa joukkueen käyttöön luovutetuista seuran omistamista varusteista. Kaikesta seuran omaisuudesta on pidettävä hyvää huolta. Omaisuuden lainaaminen tai myyminen ulkopuoliselle taholle on ehdottomasti kiellettyä. Joukkueet huolehtivat itse käytössään olleiden varusteidensa palauttamisesta toimistosihteerille. Jokainen pelaaja hankkii pelipallonsa ja pelijalkineensa itse. Pieneksi käyneet pallot tai jalkineet voi laittaa kierrätykseen/myyntiin Martin hallin kahvioon. Myynnistä on sovittava toimistosihteerin kanssa. Pallo- ja pelijalkinehankinnoissa kannattaa hyödyntää jaoston (johtokunta, varainkeruuja markkinointiryhmä) neuvottelemaa sopimusurheiluliikettä. Sopimustoimittajasta johtokunta informoi joukkueiden johtoa erikseen. Joukkue voi hankkia omakustantaisesti käyttöönsä lämmittelyasut (suositus C- ikäisistä ylöspäin). Hankinnan hoitaa joukkue itse. Asuihin tulee painattaa HYPO-koriksen logo. Em. menettelyllä hankitut lämmittelyasut eivät ole seuran omaisuutta. Jokaisella joukkueella on käytössään ensiapulaukku sisältöineen (kylmäpussit, ideaalisiteet, laastareita, urheiluteippiä) Uudet joukkueet saavat laukun HYPO-koriksen toimistosihteeriltä. Laukun täydentäminen on joukkueen vastuulla. Martin hallin kahviosta on ostettavissa ensiapulaukkuun kylmäpusseja ja teippejä. Kahviosta saa myös otteluita varten pelipöytäkirjoja. Otteluiden toimitsijatyöhön tarkoitetut suuntanuolet löytyvät Vehkojan, Hakalan ja Martin kouluista. Jokainen pelaaja tai juniorin huoltaja vastaa siitä, että pelaaja on vakuutettu. Joukkueenjohtajan ja valmentajan on muistutettava vanhempia hankkimaan riittävä vakuutusturva lapsilleen. Vanhempien on syytä tiedustella etukäteen omista vakuutusyhtiöistään kattavatko perheen vapaa-aikavakuutukset kilpailutilanteessa syntyneen vahingon. 2.8 Muut asiat

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015 Roihu ry Tätä on urheiluseura Roihu ry Roihu ry on pesäpalloon keskittyvä helsinkiläinen urheiluseura. Roihu on tarjonnut liikunnan iloa

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Laatukäsikirja. Salon Vilpas Koripallo ry 2.1

Laatukäsikirja. Salon Vilpas Koripallo ry 2.1 Laatukäsikirja Salon Vilpas Koripallo ry 2.1 ESIPUHE Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Salon Vilpas Koripallo ry:n toiminnassa mukana olevan käyttöön. Sen tarkoituksena on yhtenäistää seuran koripallotoimintaa

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Organisaatio 2014 16.1.2014 2. Toimisto Arkisto. Supporterit Nimityskomitea. GBK johtokunta. Edustusjalkapallo jaosto. PR-jaosto.

Organisaatio 2014 16.1.2014 2. Toimisto Arkisto. Supporterit Nimityskomitea. GBK johtokunta. Edustusjalkapallo jaosto. PR-jaosto. 16.1.2014 1 Organisaatio 2014 GBK johtokunta Toimisto Arkisto Supporterit Nimityskomitea Edustusjalkapallo jaosto Juniorijaosto Talousjaosto Kokkola Cup jaosto PR-jaosto Miehet GBK I, II, Tigers, III,

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO VG-62 JALKAPALLOJAOSTO 2016 VASTUUALUEINEEN Petteri Kari, puheenjohtaja Mika Kalpamaa, rahastonhoitaja Tommi Tammero, valmennuksen koordinaattori Sami Kolehmainen,

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Arvot... 2 3 Visio... 2 4 Yleistä... 2 5 Painopistealueet... 3 6 Harrastus- ja kilpailutoiminta... 4 7 Pallokoulu ja PerheFutis...

Lisätiedot

Seuratoimintaopas 27.2.2016 Kellon Lyönti Ry. KeLy, salibandy Seuratoimintaopas Nuorisojaosto v.1.0 27.2.2016

Seuratoimintaopas 27.2.2016 Kellon Lyönti Ry. KeLy, salibandy Seuratoimintaopas Nuorisojaosto v.1.0 27.2.2016 Kellon Lyönti Ry KeLy, salibandy Seuratoimintaopas Nuorisojaosto v.1.0 27.2.2016 Sisällysluettelo 1. KeLy ry. (nuorisojaoston) yleisesittely 2. Nuorisojaoston johtaminen a. Arvot b. Juniorijaoston visio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori NJS A TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015 31.10.2016 NJS A- joukkue toimii Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n (NJS) alaisuudessa. NJS A joukkueessa pelaa kaudella 2015-2016, 1996,-97, -98 syntyneet pojat sekä

Lisätiedot

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO 2016 2017 PELISÄÄNNÖT Äänekosken Huiman juniorikoripallojaosto on tehnyt toimintansa selkeyttämiseksi pelisäännöt. Seuraavat aikuisten pelisäännöt koskevat joukkuejohtajia,

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

v. 20.11.2013 PIF Salibandy

v. 20.11.2013 PIF Salibandy PIF Salibandy Toimintalinja 2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. PIF Salibandy toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot 3. Organisaatio ja hallitus 3.1 Jaoston hallituksen muodostaminen 3.2 Joukkueiden

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja 1. Yleista joukkueenjohtamisesta - Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous, jonka vahvistaa juniorijaosto. Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia - Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain

Haukiputaan Pallo. Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain Haukiputaan Pallo Harrastus- ja kilpailutoiminnan periaatteet ikäluokittain 1.1.2013 Seuran tavoitteet Mahdollistaa kilpa- ja harrastepelaaminen * Kilpatoiminnassa pelaaja sitoutuu osallistumaan joukkueen

Lisätiedot

TOIMENKUVAKARTTA SEURAN JOHTO

TOIMENKUVAKARTTA SEURAN JOHTO TOIMENKUVAKARTTA POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS TOIMENKUVAN SISÄLTÖ / Puheenjohtaja Johtokunnan kokoon kutsuminen ja seuran toiminnan johtaminen Seuran toiminnan kehittäminen Vastaa

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

Joukkueenjohtajana PEPissä

Joukkueenjohtajana PEPissä Joukkueenjohtajana PEPissä (Jalkapallo 2013) Kari Alho Sisältö PEP organisaatio Työntekijät + vapaaehtoiset Missio, Visio, Arvot Joukkueenjohtajien tehtävät (jalkapallo) Tukiryhmän (vanhempien) tapaamiset

Lisätiedot

HYVINKÄÄN PONTEVAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

HYVINKÄÄN PONTEVAN TOIMINTAKÄSIKIRJA HYVINKÄÄN PONTEVAN TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 2 TOIMINNAN PERIAATTEET JA ORGANISAATIO...4 2.1 Yleistä...4 2.2 Hyvinkään Pontevan arvot:...4 2.3 Toiminnan periaatteet...4 2.4 Organisaatiokaavio...5 2.5 Hallituksen

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

PU-62:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

PU-62:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PORRASSALMEN URHEILIJAT -62 SUUNNITELMA 1(6) PU-62:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tämä toimintasuunnitelma (TOSU) on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 27.10.2015 Mikkelissä.

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016 SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLON LIITTO RY Sarjamääräykset kaudelle 2016 Hyväksytty syysliittokokouksessa 2015 Sisältö 1. LISENSSIT... 3 2. SARJAMAKSUT (per joukkue)... 3 3. PELAAJASIIRRON MÄÄRÄAIKA JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Tapanilan Erä ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 1(6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Yleistä Vuosi 2012 tulee olemaan taloudellisesti haasteellinen toimintavuosi. Oletettavaa on, että Helsingin Kaupungin

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen. 1 (5) x Pöytäkirja Kokous 1/2012 Esityslista Aika ja paikka 21.1.2012 Tikkurilan kopiopalvelu Liittohallitus Olosuhdevaliokunta Uinnin johtoryhmä Työ- ja talousvaliokunta Mastersvaliokunta Uimahyppyjen

Lisätiedot

Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n toimintasuunnitelma kaudelle

Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n toimintasuunnitelma kaudelle Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2016-2017 1. Mäntsälän Jää-Tiikerit Ry Mäntsälän Jää-Tiikereiden tavoitteena on edistää jääurheilua ja tarjota hyvät mahdollisuudet jääurheilun

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille.

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Päivitetty 16.9.2015 1. YLEISTÄ 1.1 Kotijoukkue 1.2 NETILMO 1.3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 1.5.2010-30.4.2011 1 (1) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2010 30.4.2011 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoista eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00 TERVETULOA Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai 27.11.2014 klo 18.00 Kauden 2015 käynnistyspalaverin aiheita 1. Seura- ym. maksut 2. Piirisarjoihin ilmoittautuminen 3. Koulutusasiat

Lisätiedot

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo Toimihenkilöiden tehtävät Liedon Pallo Simo Lamminen 2015 Yleistä Liedon Pallo ja sen joukkueissa toimivat toimihenkilöt pyrkivät kaikessa seuratoiminnassaan noudattamaan seuran hallintotapaa ja Suomen

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013

ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013 18.12.2012 ISTUMALENTOPALLON SARJAMÄÄRÄYKSET 2012-2013 1. SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET Istumalentopallon Suomen mestaruuskilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä lentopallopelin sääntöjä, Suomen Lentopalloliiton

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1.

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1. IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010 1. Kausi 2009-2010 1.1. Sarjat Kaudella 2009-2010 joukkue osallistuu D1 AAA ylialuesarjaan, ylemmässä alkusarjassa sekä kevätkaudella pelattavaan

Lisätiedot

Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta

Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta Tuusulan Palloseuran T08-09 vanhempainilta 18.11.2014 Tuusulan Palloseura ry - TuPS Seuran tärkeimmät henkilöt: PELAAJAT! noin 600 pelaajaa, 200 vapaaehtoistoimijaa, puheenjohtaja ja johtokunta, 3 työntekijää

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 3 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

PUHU JUNIORIT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 JANSSON 5/2013

PUHU JUNIORIT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 JANSSON 5/2013 PUHU JUNIORIT RY 2013-2014 JANSSON 5/2013 2013-2014 1 Toiminta-ajatus: PuHu Juniorit ry mahdollistaa koripallon pelaamisen kilpa- ja harrastusmielessä Vantaalla. Koripallon avulla seura tarjoaa lapsille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Vuosi 2016 on seuran kolmastoista varsinainen toimintavuosi. Perustuen siihen, että AC Kirkkonummi - ACK ry:n tavoitteena on tarjota laadukasta toimintaa kaikissa ikäluokissa

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTAOHJE

TALOUS- JA TOIMINTAOHJE TALOUS- JA TOIMINTAOHJE Hallitus hyväksynyt 22.03.2016 Sisällys 1. Taustaa... 1 2. Joukkueiden taloussuunnitelma ja talouden seuranta... 1 3. Kulukorvaukset ja matkalaskut... 3 4. Varainkeruu... 4 1 1.

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa P09 vanhempainilta 25.11.2015 P09 vanhempainilta Asialista Seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Maksut Toimihenkilöt Viestinnän käytännöt FC REIPAS Iloa, Innostumista,

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Lisäksi kotijoukkueen tulee tehdä otteluilmoitus vastustajalle ja otteluun asetelluille erotuomareille.

Lisäksi kotijoukkueen tulee tehdä otteluilmoitus vastustajalle ja otteluun asetelluille erotuomareille. Kilpailutoiminta kirje 2/2012 Hyvä A ja B -nuorten SM-karsintasarjan seurajohtaja, Olemme ja A ja B-nuorten SM- karsintasarjojen korvalla ja kilpailu saadaan pian polkaistua käyntiin. Pyydämme teitä huomioimaan

Lisätiedot

Liite 6 Talousohjesääntö

Liite 6 Talousohjesääntö Liite 6 Sisällys 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta... 3 1.1 Tehtävät ja vastuut... 3 1.1.1 Hallitus... 3 1.1.2 Toiminnanjohtaja... 3 1.1.3 Joukkueet... 3 1.2 Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekeminen...

Lisätiedot

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2016

HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2016 HNMKY Seuraleiri Kisakallio 2.- 4.9. HNMKY Seuraleiri 2.-4.9. Kisakallion seuraleirikirje Helsingin NMKY:n korisjoukkueet lähtevät jälleen avaamaan kautta perinteiselle seuraleirille. Leiri järjestetään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

Ringettepelaajan tie huipulle!

Ringettepelaajan tie huipulle! Ringettepelaajan tie huipulle! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja perustoimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö

Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Toimintaohjeita Nettisivujen käyttö Seura Johtokunta Toiminnanjohtaja Tomi Reinikainen Kaksi/kolme jaosta Jääkiekko= Limingan kiekko Jalkapallo= Pallokarhut Pesäpallo (ei aktiivinen) Jääkiekko Luistelukoulu

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. LUKIJALLE

Sisällysluettelo 1. LUKIJALLE 1 Sisällysluettelo 1. LUKIJALLE 2. SEURAN TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET 2.1. Toiminta-ajatus ja päämäärät 2.2. Strategia ja visio 2018 2.3. Arvot 2.4. Pelisääntökeskustelut 3. ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen

EM 2017 projekti Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen Sbl:n junioritoimikunnan suunnitelma Suomen juniorimaajoukkueen valmennukseen ja menestykseen 2014-2018 Alustus Suomen Bridgeliiton junioritoimikunta on tehnyt jo vuosia töitä koululais- ja junioripelaajiemme

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

C2-D2 Final Four-turnaukset

C2-D2 Final Four-turnaukset C2-D2 Final Four-turnaukset 1.4 3.4.2016 C2 AA Lohko 1 C2 AA Lohko 1 Final Four-turnaus pelataan Malmin Jäähallissa Helsingissä 1.4 3.4.2016. Turnaukseen C2 AA Lohko 1 neljä parasta joukkuetta Välierät

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 MUUTOKSET 4.3. Pelaajasiirtojen aikarajat Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-G juniori-ikäisissä seuraavina aikoina: 1.5. 30.6. vapaa siirtoaika

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot