Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1. - 31.3.2008 1.1. - 30.6.2008 1.1. - 30.9.2008 1.1. - 31.12.2008"

Transkriptio

1 Destia-konsernin osavuosikatsaus Q1 Q2 Q Q

2 1 DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Yhteenveto katsauskauden avainluvuista ja -tapahtumista Konsernin liikevaihto oli 103,7 miljoonaa euroa Liiketulos oli -4,9 miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti -4,7 % Sijoitetun pääoman tuotto oli -16,0 % Omavaraisuusaste oli 37,5 % Tilauskanta katsauskauden päättyessä oli 723 miljoonaa euroa Destia Oy aloitti toimintansa alkaen. KONSERNIN TUNNUSLUVUT MILJ. EUR Liikevaihto 103,7 Liikevoitto -4,9 % liikevaihdosta -4,7 Tilikauden voitto -4,9 % liikevaihdosta -4,7 Bruttoinvestoinnit 6,4 % liikevaihdosta 6,1 Taseen loppusumma 196,6 Oma pääoma 66,7 Omavaraisuusaste, % 37,5 Velkaantumisaste (Gearing)% 55,0 Korollinen vieras pääoma 43,0 Oman pääoman tuotto, % -29,6 Sijoitetun pääoman tuotto, %) -16,0 Henkilöstö keskimäärin Tilauskanta 723 Vertailulukuja viime vuodelta ei ole, koska yhtiö aloitti ja organisaatiomuutos tuli voimaan Toimitusjohtaja Jukka Laaksovirta kommentoi katsauskautta: Destia Oy aloitti vuoden alussa, kun Destia Tieliikelaitos yhtiöitettiin valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi. Yhtiöittämisen myötä meillä on vahvemmat mahdollisuudet toimia omassa kilpailuympäristössämme. Yleinen suhdanne infra-alalla on jatkunut hyvänä alkuvuonna, ja uskomme myönteisen kehityksen säilyvän tänä vuonna. Veturina toimivat isot väylähankkeet sekä vahvan kasvupotentiaalin omaavat kaivosteollisuus ja ratahankkeet, joihin Destia panostaa voimakkaasti. Destia-konsernin liikevaihto on kehittynyt katsauskaudella myönteisesti, mitä on edesauttanut suotuisa talvi ja hyvin käynnistyneet rakennustyöt. Toimialalle tyypilliseen tapaan vuoden ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli negatiivinen, koska rakentaminen on talvikaudella normaalia vähäisempää. Hoidon alueurakoiden ensimmäisen kierroksen kilpailutuksessa Destia menestyi hyvin. Voitimme neljästä urakasta kolme. Myös rakentamisessa olemme menestyneet alkuvuoden tarjouskilpailussa.

3 2 Destian kansainvälistyminen on jatkunut. Virossa perustimme vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Destia Eesti AS:n, jossa Viron liiketoimintamme jatkossa pääosin toimii. Kansainvälistymistä ja kasvua on tuettu myös rekrytoinnein. Lähivuosina tarvitsemme paljon lisää uusia työntekijöitä varsinkin Suomessa mutta myös kansainvälisesti. Destia käynnisti yritys- ja työnantajamielikuvan kehittämisohjelman vuoden alussa. Kehittämisohjelma alkoi Tosi Toimet -kampanjalla. Kampanjan tavoitteena on kehittää mielikuvaa Destiasta tunnettuna, vetovoimaisena ja monipuolisena osaajana. Hyvällä tasolla oleva tilauskanta ja alan suotuisat näkymät luovat hyvät edellytykset Destian kannattavalle kasvulle tänä vuonna. Yleiskatsaus Infra-alan yleinen suhdanne on jatkunut hyvänä alkuvuonna. Perinteisen infrarakentamisen markkinan arvioidaan olevan 4,7 miljardia euroa vuodessa, ja markkina on edelleen kasvussa. Kasvun kärkinä ovat isot väylähankkeet sekä kasvupotentiaaliset kaivosteollisuus ja energiateollisuus. Maarakennusalan kustannukset nousivat 7,6 prosenttia vuoden 2007 helmikuusta vuoden 2008 helmikuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli työlajeittain pohjarakennus- ja maarakennetöiden 6,3 prosentista päällystystöiden 13,3 prosenttiin (Lähde: Tilastokeskus). Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti materiaalien kallistuminen ja kaluston kustannusten kasvu. Materiaalikustannusten nousuun vaikutti etenkin teräksen, bitumien, maa- ja kiviaineksen sekä sementti- ja betonituotteiden kallistuminen. Kalustokustannuksiin vaikuttivat varsinkin polttoaineiden kallistuminen ja korkokustannusten kasvu. Liiketoiminta Destia jaetaan neljään raportoitavaan ryhmään liiketoiminnan mukaan: Rakentamiseen, Hoito- ja lauttapalveluihin, Konsulttipalveluihin sekä Kansainvälinen ja muu toiminta -ryhmään. Konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 103,7 miljoonaa euroa. Rakentamisen liiketoiminta (MILJ. EUR) Rakentamisen liiketoiminta Liikevaihto 50,1 % konsernin liikevaihdosta 48,3 Tilauskanta 303,4 Rakentamisen liiketoiminta sisältää rakentamista, sillankorjausta, päällyste- ja tiemerkintäpalveluita, sekä kiviainestoimintaa. Rakennusliiketoimintaa on myös Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa. Rakentamiseen sisältyy myös erikoisrakentamista, joka koostuu isoista ns. ST-projekteista sisältäen sekä suunnittelun että toteutuksen. Lisäksi liiketoimintaryhmä rakentaa vaativia siltoja sekä harjoittaa energiainfra-, kallio - ja ratarakentamista. Merkittävimmät käynnissä olevat suurprojektit ovat Hakamäentien projekti Helsingissä ja Tampereen läntisen kehätien rakennusprojekti. Katsauskauden merkittäviä uusia sopimuksia ovat olleet Viitasaarella, Keski-Suomessa Valtatie 4 tien parantaminen Hännilansalmen sillan kohdalta ja sillan rakentaminen sekä Talvivaaran radan maarakennusurakka. Rakentamisen tilauskanta on kehittynyt myönteisesti alkuvuodesta ja tarjoustoiminta on vilkasta.

4 3 Hoito- ja lauttapalvelut -liiketoiminta (MILJ. EUR) Hoito- ja lauttapalvelut Liikevaihto 47,4 % konsernin liikevaihdosta 45,7 Tilauskanta 405,1 Hoito- ja lauttapalveluiden liiketoiminta sisältää hoidon ja kunnossapidon alueurakat, pienrakentamista, lauttapalvelut sekä kelikeskus- ja kalustotoiminnon. Katsauskauden aikana merkittävimmät uudet sopimukset ovat olleet Ilomantsin, Lapuan ja Virtain alueurakat. Maaliskuun kilpailutuksessa oli yhteensä neljä urakkaa. Voitettujen urakoiden yhteisarvo on noin 40 miljoonaa euroa. Neljän seuraavan kilpailutukseen tulevan alueurakan tarjouskilpailu käydään huhtikuussa. Konsulttipalvelut-liiketoiminta (MILJ. EUR) Konsulttipalvelut Liikevaihto 5,8 % konsernin liikevaihdosta 5,6 Tilauskanta 10,1 Konsulttipalvelut sisältävät suunnittelu-, geo-, mittaus- ja asiantuntijapalveluita liittyen teiden ja väylien rakentamiseen. Katsauskauden aikana merkittävimmät uudet sopimukset ovat olleet Seinäjoki Oulu - rataosan rakentamissuunnitelma 38 kilometrin mittaiselle välille Voltti Pännäinen. Suunnitelma sisältää muun muassa 13 siltaa. Myös osuus päällystettyjen teiden ylläpidon palvelusopimuksessa, Kaakkois-Suomessa vuosille on merkittävä. Kansainvälinen toiminta ja muu liiketoiminta (MILJ. EUR) Kansainvälinen toiminta ja muu liiketoiminta Liikevaihto 0,4 % konsernin liikevaihdosta 0,4 Tilauskanta 4,2 Destian kansainvälinen toiminta sisältää rakentamista, hoitoa ja ylläpitoa Itämeren alueella, toistaiseksi pääasiassa Virossa. Destia on ollut Virossa kokonaistaloudellisesti edullisin kahdessa hoitourakassa, jotka kuitenkin yhtiö on hävinnyt. Destia on valittanut päätöksistä. Destia perusti alkuvuoden aikana Viroon tytäryhtiön, Destia Eesti AS:n, johon Viron liiketoiminta tullaan keskittämään. Emoyhtiön liikevaihto oli 96 prosenttia ja tytär- ja yhteisyritysten liikevaihdot olivat yhteensä 4 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Konsernin tulouttamaton työkanta maaliskuun lopussa oli 723 miljoonaa euroa. Destia solmi kumppanuussopimuksen katsauskaudella Ilmatieteen laitoksen kanssa. Yhteistyö alkoi kelikeskuspalvelun kehittämisestä ja on laajentunut myös muille Destian toiminnan osa-alueille. Destia Oy liittyi katsauskaudella Infra ry:n jäseneksi ja Energiateollisuus ry:n yhteistoimintajäseneksi.

5 4 Taloudellinen tulos Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 103,7 miljoonaa euroa. Toimialalle tyypilliseen tapaan vuoden ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli negatiivinen, -4,9 miljoonaa euroa, koska rakentaminen on talvikaudella vähäisempää. Katsauskauden liiketulokseen sisältyy muita liiketoiminnan tuottoja 0,7 miljoonaa euroa, jotka olivat pääosin kaluston myyntivoittoja ja vuokratuottoja. Kannattavuuteen vaikutti negatiivisesti odotettua hitaammin käynnistynyt Viron liiketoiminta. Katsauskaudella Destian omistusosuus nousi ratarakentamiseen erikoistuneessa Kaivujyrä - konsernissa 60 prosentista 68 prosenttiin. Osakeomistuksen nousu perustui edellisvuonna tehtyyn kauppasopimukseen. Tase, investoinnit ja rahoitus Keväällä 2007 julkaistuun Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan sisältyi suunnitelma Tieliikelaitoksen yhtiöittämisestä valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi alkaen. Tasavallan Presidentti hyväksyi lain numero 1126/2007 Tieliikelaitoksen muuttamiseksi osakeyhtiöksi, joka tuli voimaan Lain nojalla Valtioneuvosto oikeutettiin luovuttamaan Tieliikelaitoksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta Tieliikelaitoksen toimintaa jatkamaan perustetulle osakeyhtiölle. Osakeyhtiö vastaa laina-, palvelu-, urakka-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista sitoumuksista, joihin Tieliikelaitos oli sitoutunut. Valtio merkitsi perustetun Destia Oy:n kaikki osakkeet. Destia Oy otti vastatakseen yhtiöittämisen yhteydessä Tieliikelaitokselta siirtyneen henkilöstön lisäeläketurvan järjestäminen, noin 36 miljoonaa euroa sekä Tieliikelaitoksen voitontuloutuksen valtiolle vuodelta 2007, 4,6 miljoonaa euroa. Lisäeläkevastuu on alustavassa aloittavassa taseessa kirjattu suoraan oman pääoman vähennykseksi. Yhtiöittämisen yhteydessä myös pitkäaikaista vierasta pääomaa kuitattiin valtiolle maksetuksi noin 19 miljoonaa euroa. Nettoapportin määrä alustavassa aloittavassa taseessa on 73,8 miljoonaa euroa, josta osakepääoman osuus on 17 miljoonaa euroa. Vielä vahvistamattoman aloittavan taseen loppusummaksi muodostui 201,2 miljoona euroa ja omavaraisuusasteeksi 36,7 prosenttia lakiesityksessä käytetyn laskentakaavan mukaisesti. Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat pääasiassa kalustoinvestointeja. Kasvustrategian mukaisesti Destia on investoinut katsauskaudella kaivosteollisuuden kalustoon. Investointeihin sisältyy lisäksi Kaivujyrä Oy:n omistusosuuden kasvattaminen. Maaliskuun lopun taseen rahavarat olivat 6,1 miljoonaa euroa. Emoyhtiön 50,0 miljoonan euron lyhytaikaisesta luottolimiitistä oli käytetty 27,4 miljoonaa euroa. Konsernin korollisen pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä oli 12,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden rahavirta muodostui liiketoiminnan nettorahavirrasta -12,6 miljoonaa euroa, investointien rahavirrasta, -6,4 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli 21,4 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 37,5 prosenttia. Velkaantumisaste oli 55,0 prosenttia. Destia Oy:n perustaminen, osakepääoma ja osakkeet Destia Oy:n perustamissopimus allekirjoitettiin , ja Destia Oy:n toiminimi rekisteröitiin Destia Oy:n rekisteröity osakepääoma vuoden 2008 alussa oli 17,0 miljoonaa euroa ja osakkeiden määrä kappaletta. Yhtiö on valtion 100 prosenttisesti omistama. Yhtiön tilikausi on lukuun ottamatta ensimmäistä tilikautta, joka on

6 5 Hallinto Destia Oy:n hallitukseen alkaen valittiin hallituksen puheenjohtaja Jorma Wiitakorpi, varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Virkkunen sekä Jorma Haapamäki, Arto Honkaniemi, Jarmo Pirhonen, Jukka Ruuska, Anna Tapio ja Kaisa Vikkula. Hallitus on perustanut keskuudessaan kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan muodostavat Eeva-Liisa Virkkunen puheenjohtajana, Jukka Ruuska ja Kaisa Vikkula. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan muodostavat Jorma Wiitakorpi puheenjohtajana, Jorma Haapamäki ja Arto Honkaniemi. Tilintarkastajaksi valittiin vuodelle 2008 Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Jarmo Lohi. Organisaatio ja henkilöstö Destia Oy:n johtoryhmässä uusina katsauskaudella aloittivat Pauli Tarna Kansainvälinen toiminta - liiketoimintaryhmän vt. johtajana alkaen, Pekka Holopainen Yritys- ja lakipalvelujen johtajana 1.2. alkaen, Esko Pyykkönen Henkilöstön strategisen kehittämisen ja hallinnon johtajana 1.3. alkaen ja Sampo Hietanen Myynnin- ja tuotannonohjaus -liiketoimintaryhmän johtajana alkaen. Destian johtoryhmän alkaen muodostavat: Jukka Laaksovirta, toimitusjohtaja Hannu Kulju, varatoimitusjohtaja, Rakentaminen-liiketoimintaryhmän johtaja Kalevi Katko, Hoito- ja lauttapalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja Jukka Muhonen, Erikoisrakentaminen-liiketoimintaryhmän johtaja Sakari Suominen, Konsulttipalvelut-liiketoimintaryhmän johtaja Pauli Tarna, Kansainvälinen toiminta -liiketoimintaryhmän vt. johtaja Sampo Hietanen, Myynnin- ja tuotannonohjaus -liiketoimintaryhmän johtaja Pirkko Salminen, Talous ja rahoitus, johtaja Pekka Holopainen, Yritys- ja lakipalvelut, johtaja Esko Pyykkönen, Henkilöstön strateginen kehittäminen ja hallinto, johtaja Miia Apukka, Viestintä ja markkinointi, johtaja Jouko Korhonen, henkilöstön edustaja Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin katsauskaudella henkilöä. Maaliskuun lopun henkilömäärä oli 2 590, joista vakinaisia ja määräaikaisia 205 henkilöä. Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilömäärä on korkeimmillaan kesällä. Katsauskauden henkilöstökulut olivat 28,7 miljoonaa euroa, jotka olivat 27,6 prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Destia voitti hoitopalveluiden kevään toisen kierroksen kaikki neljä kunnossapidon alueurakkaa. Tämä antaa Hoitopalvelut-liiketoimintaryhmälle vahvan perustan myös tuleviksi vuosiksi. Alueurakat olivat Kittilä, Juva, Parkano ja Pudasjärvi Taivalkoski. Urakat ovat 7-vuotisia ja niiden sopimusarvo on noin 45 miljoonaa euroa. Destia on myös voittanut Tiehallinnon Lapin tiepiirin kilpailuttaman valtatie 4:n Kemin kohdan ja sillat - suunnittelu- ja toteutusurakan. Sopimushinta on 45,5 miljoonaa euroa. Sopimus sisältää Kemin kaupungin kohdalla toisen ajoradan rakentamisen nykyisen tien viereen. Lisäksi sopimukseen sisältyy kolmen uuden eritasoliittymän ja 17 pienemmän sillan rakentaminen. Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2008 ja valmistuu syksyllä 2010.

7 6 Destia osti huhtikuun lopussa 80 prosenttia oululaisen Maarakennus Jaara Oy:n osakekannasta. Maarakennus Jaara Oy työllistää 130 työntekijää ja sen liikevaihto vuonna 2006 oli 18,5 milj. euroa. Mika Jaara jatkaa Maarakennus Jaara Oy:n toimitusjohtajana ja Raimo Jaara jatkaa yrityksen hallituksen jäsenenä yhtiössä. Mika ja Tommi Jaara jatkavat vähemmistöosakkaina yhtiössä. Yrityksen koko muu henkilöstö jatkaa yhtiössä vanhoina työntekijöinä. Kauppa on osa Destian laajentumisstrategiaa Suomessa ja antaa sekä Destialle että Maarakennus Jaaralle entistä paremmat mahdollisuudet osallistua hankkeisiin niin Pohjois-Suomen alueella kuin muualla Suomessa. Tulevaisuudennäkymät Destian vuoden 2008 tavoitteet ovat kannattavuus, kasvu ja kansainvälistyminen. Yhtiö keskittyy uusien liiketoimintojen kuten kaivosteollisuuden, ratarakentamisen ja liikenteen tietopalvelujen sekä Viron liiketoiminnan laajentamiseen. Uudella osakeyhtiöllä on entistä paremmat valmiudet kehittää toimintaa kilpailukyvyn lisäämiseksi ja menestyä alan kiristyvässä kilpailussa. Haasteena on myös kasvava kilpailu alan parhaasta työvoimasta. Destialla on uutena ja kasvavana yhtiönä hyvät mahdollisuudet saada parhaat resurssit käyttöönsä. Toimialan näkymät ovat edelleen suotuisat tälle vuodelle. Isoja liikenneväylähankkeita on suunnitteilla. Lisäksi viime vuonna merkittävästi kasvaneet kaivoshankkeiden urakat tulevat todennäköisesti saamaan jatkoa. Destia-konsernin vuoden 2008 liikevaihdon arvioidaan ylittävän Tieliikelaitoskonsernin edellisvuoden liikevaihdon ja myös liikevoiton odotetaan olevan Tieliikelaitoskonsernin edellisvuotista liikevoittoa selvästi parempi. Helsingissä DESTIA OY Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Jukka Laaksovirta, p , tai talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p , Destian osavuosikatsaus Q2/2008 julkaistaan

8 7 TULOSLASKELMA Destia-konserni Milj. EUR Konsernivaluutta 1-3/2008 TULOSLASKELMA, FAS LIIKEVAIHTO 103,7 Valmistus omaan käyttöön 0,0 Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 Materiaalit ja palvelut -66,4 Henkilöstökulut -28,6 Poistot ja arvonalentumiset -4,3 Liiketoiminnan muut kulut -10,0 LIIKEVOITTO/TAPPIO -4,9 Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -5,2 Satunnaiset erät VOITTO/TAPPIO ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA -5,2 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 0,0 Vähemmistöosuus 0,3 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -4,9

9 8 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 104,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 28,6 Saamiset 57,8 Rahoitusarvopaperit 1,2 Rahat ja pankkisaamiset 4,8 VAIHTUVAT VASTAAVAT 92,4 VASTAAVAA 196,6 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 66,7 VÄHEMMISTÖOSUUS 0,4 PAKOLLISET VARAUKSET 16,4 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 12,5 Lyhytaikainen vieras pääoma 100,6 VIERAS PÄÄOMA 113,1 VASTATTAVAA 196,6

10 9 Rahoituslaskelma Konserni 03/2008 Liiketoiminnan rahavirta Asiakkailta saadut maksut 129,6 Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle -142,0 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -12,4 Maksetut korot liiketoiminnasta -0,3 Liiketoiminnan rahavirta -12,7 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6,1 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 Ostetut ja myydyt tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeet -0,4 Investointien rahavirta -6,4 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 21,6 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,4 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,2 Rahoituksen rahavirta 21,4 Rahavarojen muutos 2,3 Rahavarat tilikauden lopussa 6,1 Rahavarat ,8 Rahavarojen muutos 2,3

11 10 KONSERNIN TUNNUSLUVUT MILJ. EUR Liikevaihto 103,7 Liikevoitto -4,9 % liikevaihdosta -4,7 Tilikauden voitto -4,9 % liikevaihdosta -4,7 Bruttoinvestoinnit 6,4 % liikevaihdosta 6,1 Taseen loppusumma 196,6 Oma pääoma 66,7 Omavaraisuusaste, % 1) 37,5 Velkaantumisaste (Gearing)% 2) 55,0 Korollinen vieras pääoma 43,0 Current Ratio 3) 0,9 Quick Ratio 4) 0,6 Oman pääoman tuotto, % 5) -29,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6) -16,0 Henkilöstö keskimäärin Tilauskanta 723 Kaavat: 1) Oma pääoma+vähemmistöosuus/(taseen loppusumma - saadut ennakot) 2) (Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit)/ Oma pääoma+vähemmistöosuus 3) Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus/lyhytaikainen vieras pääoma 4) Rahoitusomaisuus ilman osatuloutussaamisia/lyhytaikaiset velat ilman ennakkomaksuja 5) Tulos ennen satunnaiseriä-verot/oma pääoma+vähemmistöosuus keskimäärin ( aloittava ja päättävä tase) 6) Tulos ennen satunnaiseriä+korkokulut ja muut rahoituskulut/sijoitetun pääoman keskiarvo (taseen loppusumma - korottomat velat - pakolliset varaukset, aloittava ja päättävä tase) Kohdissa 5 ja 6 tulos konvertoituna vuositulokseksi

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 1 (17) Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet.

Lisätiedot

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

DESTIA GROUP -KONSERNI TILINPÄÄTÖS

DESTIA GROUP -KONSERNI TILINPÄÄTÖS DESTIA GROUP -KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLTÖ DESTIA GROUP -KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin tase (IFRS) 9 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö Destia lyhyesti 1 Strategia ja sen toteutus vuonna 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja markkinakatsaus 8 Infrarakentaminen 10 Infrahoito

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2012 INTERAVANTI LYHYESTI Interavanti Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on pääasiallisesti keskittynyt liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraamiseen, rakentamiseen ja

Lisätiedot

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2011: Sopranon tulos parani edelleen

Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2011: Sopranon tulos parani edelleen Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 16.2.2012 klo 09.00 Soprano Oyj tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2011: Sopranon tulos parani edelleen YHTEENVETO Verkkoviestintäyhtiö Sopranon liikevaihto ja liiketulos kasvoivat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30 1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8., klo 8.30 SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Katsauskausi 1.1.-30.6. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 180,6 milj. euroa (288,8 Me ), muutos 37,5 % Liikevoitto oli

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003, klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7,8 prosenttia ja oli 1 196,1 Me (1 109,6 Me vuonna 2002). Voitto ennen

Lisätiedot

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 3.5.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 3.5.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ Pörssitiedote 3.5.2007 ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2007 - Jatkuvien toimintojen eli hammasterveyspalveluiden liikevaihto 3,75 miljoonaa euroa 31.3.2007 (0,0 milj.

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Pääkohdat kaudelta 1-3/2010 verrattuna vuoden 2009 vastaavaan - liikevaihto säilyi tasolla 19,4

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita.

YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna 2010, jos toisin ei mainita. Cencorp Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2012 klo 14.00 Cencorp Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 LIIKEVAIHTO KASVOI SELVÄSTI, LIIKETULOS HEIKKENI YHTEENVETO -Suluissa vertailuluku vastaavalta ajanjaksolta vuonna

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49 Vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo Dovre Group lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Fokusoidun kasvun strategia 2015 2019 4 Projektihenkilöstö 6 Konsultointi 7 Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

Konserni. parempaa huomista

Konserni. parempaa huomista parempaa huomista Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2015 2 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (6 kk) Liikevaihdon voimakas kasvu jatkui, kasvupanostukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009

MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 AFFECTO OYJ -- TILINPÄÄTÖSTIEDOTE -- 17.2.2011 klo 10.10 AFFECTO OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 10-12/10 10-12/09 2010 2009 Liikevaihto 36,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014: VERKKOKAUPPA.COMIN KASVU KIIHTYI Q2:LLA: LIIKEVAIHTO KASVOI +24 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +223 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 8.8.2014

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on

Kaupan monialayritys. Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Vuosikertomus 1996 Kaupan monialayritys Starckjohann-konserni on vuonna 1868 perustettu kaupan monialayritys. Konsernin emoyhtiö on Starckjohann Oy, jonka osakkeet on noteerattu Helsingin Arvopaperipörssissä

Lisätiedot

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 1 (27) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 07.05.2015, klo 8.30 SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Katsauskausi 1.1. 31.3.2015 lyhyesti: SRV:n liikevaihto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Liikevaihto nousi 63,1 milj. euroon, liikevoitto oli 3,0 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot