Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1.-31.3.2009 1.1.-30.9.2009 1.1.-31.12.2009"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Q Q Q Q

2 1 (11) DESTIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Liikevaihto laski, tilauskanta korkea Yhteenveto katsauskauden avainluvuista ja -tapahtumista Konsernin liikevaihto oli 96,9 (103,7) miljoonaa euroa Liiketulos oli -6,9 (-4,9) miljoonaa euroa ja -7,1 (-4,7) % liikevaihdosta Sijoitetun pääoman tuotto oli -14,7 (-16,0) % Omavaraisuusaste oli 33,4 (37,5) % Tilauskanta katsauskauden päättyessä oli 782 (723) miljoonaa euroa Destia Oy:lle Maarakennus Jaara Oy:n koko osakekanta KONSERNIN TUNNUSLUVUT MILJ. EUR Liikevaihto 96,9 103,7 717,1 Liiketulos -6,9-4,9 19,3 % liikevaihdosta -7,1-4,7 2,7 Tilikauden voitto -7,5-4,9 10,4 % liikevaihdosta -7,7-4,7 1,5 Bruttoinvestoinnit 10,7 6,4 66,5 % liikevaihdosta 11,1 6,1 9,3 Taseen loppusumma 251,7 196,6 294,4 Oma pääoma 73,1 66,7 85,5 Omavaraisuusaste, % 1) 33,4 37,5 33,4 Velkaantumisaste (Gearing)% 2) 77,0 55,0 44,4 Korollinen vieras pääoma 70,9 43,0 62,7 Current Ratio 3) 0,7 0,9 0,8 Quick Ratio 4) 0,4 0,6 0,7 Oman pääoman tuotto, % 5) -36,8-29,6 14,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 6) -14,7-16,0 15,7 Henkilöstö keskimäärin Tilauskanta Toimitusjohtaja Jukka Laaksovirta kommentoi katsauskautta: Destia-konsernin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ja liiketulos olivat toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset huomioon ottaen tyydyttävät. Tilauskanta on edelleen hyvällä tasolla ja tarjoustoiminta on ollut alkuvuonna vilkasta. Kannattavuuden parantaminen on konsernin keskeisin tavoite. Vuoden alussa toteutettu organisaatiouudistus tukee strategian toteuttamista ja toimintojen kehittäminen jatkuu edelleen. Katsauskaudella toteutimme strategiaamme ostamalla loput 20 prosenttia oululaisen Maarakennus Jaara Oy:n osakekannasta. Viime vuonna toimintansa aloittanut Destia Norge As on myös mahdollistanut osallistumisen kilpailuun Pohjois-Norjassa käynnistyvistä hankkeista. Destia on uutena toimijana päässyt hyvin hankkeisiin mukaan. Olemme katsauskaudella myös luoneet valmiuksia osallistua infrahankkeisiin Venäjällä.

3 2 (11) Taloussuhdanteissa tapahtuneet muutokset Suomessa ja muualla maailmassa ovat näkyneet myös infrarakentamisen toimialalla. Asuntorakentamisen heikko markkinatilanne on tuonut infra-alalle uutta kilpailua. Kilpailu käynnistyvistä hankkeista on kiristynyt ja se on vaikuttanut alan kannattavuuteen heikentävästi. Epävarmuutta markkinatilanteeseen aiheuttaa investointien rahoituksen saatavuus markkinoilla. Hyvä tilauskanta kaikissa liiketoiminnoissa Destian liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 6,6 prosenttia edellisvuotta alhaisempi. Muutos liikevaihdossa oli kuitenkin maltillinen. Tilauskannan arvo nousi ensimmäisen neljänneksen aikana Destian kaikissa liiketoiminnoissa. Konsernin tilauskannan kasvu oli 8,2 prosenttia. Pääosa tilauskannan töistä kohdistuu vuosille Destian liiketulos oli toimialalle tyypilliseen tapaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä tappiollinen, -6,9 miljoonaa euroa (-4,9), mikä johtuu liiketoiminnan kausiluonteisuudesta. Tulevaisuudennäkymät Kannattavuuden parantaminen on Destia-konsernin tärkein tavoite. Tämä luo edellytykset tulevaan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yhtiö jatkaa perinteisen maarakentamisen rinnalla vahvasti kaivosteollisuuden infrarakentamisen, ratarakentamisen ja energiainfran rakentamisen sekä uusien liiketoimintojen laajentamista. Epävarmuutta infra-alan tulevaisuuden näkymään aiheuttavat taloudessa ja rahoitusmarkkinoilla tapahtuneet suuret muutokset. Isoja väylä- ja ratahankkeita on suunnitteilla ja käynnistymässä lähivuosien aikana. Valtioneuvosto on tammikuussa päättänyt elvytystoimista, jotka lisäävät infrarakentamisen hankkeita vuosille Myös uusia elvytyshankkeita toivotaan helpottamaan vaikeutunutta tilannetta markkinoilla. Taantuma ja kiristynyt rahoitustilanne vaikeuttavat erityisesti yksityisten hankkeiden käynnistymistä. Kilpailu käynnistyvissä hankkeissa on kiristynyt. Vuoden 2009 kehityksen arvioiminen on vaikeaa markkinatilanteesta johtuen. Taantuman ennakoidaan laskevan infrarakentamisen kysyntää, minkä johdosta Destia-konsernin vuoden 2009 liikevaihdon arvioidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi. Destian olemassa olevasta tilauskannasta sekä käynnissä olevista kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä johtuen arvioidaan konsernin liikevoiton olevan vuoden 2008 tasolla. DESTIA OY Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Jukka Laaksovirta, p , talous- ja hallintojohtaja Pirkko Salminen, p , Liitteet: Osavuosikatsaus Osavuosikatsauksen taulukko-osa

4 3 (11) OSAVUOSIKATSAUS Toimintaympäristö Infrarakentamisen määrän odotetaan supistuvan jonkin verran vuonna Hankkeiden käynnistymistä edistänee jonkin verran kuitenkin materiaalikustannusten alentuminen sekä resurssitilanteen helpottuminen edellisvuodesta. Investointien rahoituksen vaikeutuminen hidastaa hankkeiden käynnistymistä. Rakennusalan yleiseen tilanteeseen verrattuna infrarakentamisen näkymät ovat kuitenkin kohtuullisen hyvät. Valtioneuvoston tammikuussa hyväksymien elvytystoimien vaikutukset näkyvät pääosin vasta vuosina , vuoden 2009 puolella niiden vaikutus jäänee vähäiseksi. Asuntorakentamisen volyymin vähentymisen myötä rakentamisen painopiste on siirtynyt infrahankkeisiin ja uusia toimijoita on tullut markkinoille. Palvelun tarjonta infrahankkeisiin on lisääntynyt, mikä on lisännyt kilpailua markkinoilla ja siten myös hintakilpailu on kiristynyt alalla. Maarakennusalan kustannukset nousivat 0,4 prosenttia vuoden 2008 maaliskuusta vuoden 2009 maaliskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden -9,4 prosentista maarakenteiden 4,8 prosenttiin. Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti työvoimakustannusten kasvu, maa- ja kiviaineksen sekä ostettujen kuljetuspalvelujen kallistuminen. Kustannusten nousua hillitsivät erityisesti polttoaineiden ja energian sekä bitumi- ja muovituotteiden halpeneminen. (LÄHDE: Tilastokeskus ) Maarakennusalan kustannukset nousivat 0,17 prosenttia vuoden 2009 tammikuusta vuoden 2009 maaliskuuhun. Kustannusten kvartaalimuutos vaihteli osaindekseittäin betonirakenteiden -2,22 prosentista päällysteiden 4,75 prosenttiin. (LÄHDE: Tilastokeskus ) Destian uusi organisaatiorakenne Destia-konsernin organisaatiorakennetta uudistettiin alkaen siten, että liiketoimintaryhmät ovat Infrarakentaminen, Infrahoito, Rocks, Solutions sekä International. Konsernin yhteiset toiminnot ovat Talous ja hallinto, Lakipalvelut ja Viestintä. Erikoisrakentaminen ja Rakentaminen yhdistettiin Infrarakentaminen-liiketoimintaryhmäksi, johon siirtyi myös myynnin ja tuotannon ohjaus. Hoito- ja lauttapalvelut -liiketoimintaryhmän nimi muutettiin Infrahoito-liiketoimintaryhmäksi. Kansainvälinen toiminta -liiketoimintaryhmän nimi muuttui International-liiketoimintaryhmäksi. Konserniin perustettiin kaksi uutta liiketoimintaryhmää: Solutions ja Rocks. Solutionsliiketoimintaryhmän muodostivat konsulttipalvelut, Destia Traffic liikenteen tietopalvelut, uudet liiketoiminnat sekä tutkimus & kehittäminen. Rocks-liiketoimintaryhmä sisältää kiviainespalvelut, kalliorakentamisen ja Kaivujyrä-konsernin. Liiketoiminta Infrarakentaminen-liiketoiminta Infrarakentamisen liiketoiminta sisältää liikenneväylien ja siltojen rakentamisen, kokonaisvaltaiset suunnittele ja toteuta -projektit, päällystystyöt sekä ympäristö- ja energiainfran rakentamisen. Infrarakennusliiketoimintaa on Suomen lisäksi Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa.

5 4 (11) Infrarakentaminen Liikevaihto , MEUR 34,0 % konsernin liikevaihdosta 35,1 % Tilauskanta, MEUR 278,1 Henkilöstö Katsauskauden suurimpia hankkeita oli jo vuonna 2006 Helsingissä alkanut Hakamäentien projekti, jonka rakentaminen etenee aikataulussa ja valtatie 4:n Kemin kohta -suunnittelu- ja toteutusurakka sekä valtatie 4:n Lusi Hartola-tieurakka ja Hännilänsalmen siltaprojekti Keski-Suomessa. Automaation käyttöönotto hankkeissa etenee suunnitellusti. Infrarakentamisen tilauskanta on säilynyt hyvänä ja tarjoustoiminta on ollut vilkasta. Suurimmat uudet sopimukset katsauskaudella olivat tienpäällystysurakat Hämeen ja Uudenmaan tiepiireille. Norjan liiketoiminta on käynnistynyt hyvin. Destia Norge As on saanut kaksi merkittävää Pohjois- Norjan hoidon alueurakkaa, sillanrakennusurakan sekä tienparannus- ja päällystysurakoita. Infrahoito-liiketoiminta Infrahoidon liiketoiminta sisältää hoidon ja kunnossapidon alueurakat, pienrakentamisen, lauttapalvelut sekä kelikeskus- ja kalustotoiminnot. Infrahoito Liikevaihto , MEUR 43,4 % konsernin liikevaihdosta 44,7 % Tilauskanta, MEUR 445,9 Henkilöstö Katsauskauden merkittäviä uusia sopimuksia olivat Tiehallinnon ensimmäisellä kierroksella kilpailuttamat Kankaanpään ja Karstulan alueurakat. Kankaanpään urakka on 5- ja Karstulan 7-vuotinen. Rocks-liiketoiminta Rocks sisältää kiviainespalvelut, kallio- ja ratarakentamisen sekä ratainfran kunnossapitotyöt. Rocks Liikevaihto , MEUR 11,0 % konsernin liikevaihdosta 11,4 % Tilauskanta, MEUR 27,9 Henkilöstö Suurimmat käynnissä olevat urakat olivat Talvivaaran sivukiven louhinta- ja malmikiven murskausurakat, Olkiluodon tunneleiden laajennus- ja aluetyöt. Merkittävimmät uudet sopimukset katsauskaudella solmittiin Hämeen puuhuollon kanssa vuoden 2009 kiviainestoimituksista. Solutions-liiketoiminta Solutions-liiketoiminta pitää sisällään infrasuunnittelun ja infratiedon sekä uudet liiketoiminnot, joissa yhdistyy Destian eri osaamiset, kuten Destia Traffic -liikennetietopalvelut, liiketilaratkaisut ja tuulivoima.

6 5 (11) Solutions Liikevaihto , MEUR 6,6 % konsernin liikevaihdosta 6,8 % Tilauskanta, MEUR 16,7 Henkilöstö Destia Oy solmi katsauskaudella yhteistyösopimuksen Masku Kiinteistöt Oy:n kanssa Kiimingin Ideapark-liikekaupungin rakentamisesta. Hankkeelle on varattu yli 30 hehtaarin maa-alue. Kiimingin Ideapark-liikekaupungin laajuus on noin neliömetriä. Hankkeen suunniteltuun käynnistymiseen saataneen lisätietoa toukokuussa Rakentamisvaihe työllistää noin henkilöä. Destia toimii hankkeessa projektijohtajana ja tuo mukanaan infrarakentamisen ja projektinjohdon ydinosaamisensa. Pääyhteistyökumppanina liikerakentamisen osalta on Metsäliiton Puutuoteteollisuus. International-liiketoiminta International-liiketoimintaan kuuluu infrarakentaminen, infrahoito ja kiviainespalvelut Baltian ja Venäjän alueella sekä kansainvälinen infrakonsultointi. International Liikevaihto , MEUR 1,7 % konsernin liikevaihdosta 1,7 % Tilauskanta, MEUR 13,4 Henkilöstö Finnroad Oy:n osto loppuvuonna 2008 Destia Oy:n sataprosenttiseen omistukseen toi kansainvälisen liiketoiminnan lisäksi Destiaan uutta, kansainvälistä kokemusta omaavaa henkilöstöä. Valmistelut Venäjän toiminnan käynnistämiseksi jatkuivat. Viron liiketoiminta ei edennyt toivotulla tavalla ja toimintaa jouduttiin sopeuttamaan haasteellista markkinatilannetta vastaavaksi. Emoyhtiön liikevaihto oli 90,5 prosenttia ja tytäryhtiöiden liikevaihdot olivat yhteensä 9,5 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Konsernin tulouttamaton työkanta katsauskauden lopussa oli 782 miljoonaa euroa. Konsernin taloudellinen tulos Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 96,9 miljoonaa euroa. Toimialalle tyypilliseen tapaan vuoden ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli negatiivinen, -6,9 miljoonaa euroa, koska rakentaminen on talvikaudella vähäisempää. Katsauskauden liiketulokseen sisältyy muita liiketoiminnan tuottoja 1,0 miljoonaa euroa, jotka olivat pääosin kaluston ja kiinteistöjen myyntivoittoja. Vuoden 2008 huhtikuussa ostetun Maarakennus Jaaran liiketulos katsauskaudella oli -0,3 miljoonaa euroa ja lokakuussa ostetun Finnroad Oy:n katsauskauden liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa. Destia-konsernin taloudelliset tavoitteet Destia-konsernille on asetettu taloudelliset tavoitteet vuoteen 2011 saakka. Liikevoittotavoite on 5,5 prosenttia liikevaihdosta ja muut tavoitteet ovat sijoitetun pääoman tuotto 20 prosenttia sekä kannattava kasvu.

7 6 (11) Yritysostot ja -myynnit Destia Oy osti 20 prosenttia Maarakennus Jaara Oy:n osakekannasta tapahtuneen kaupan jälkeen Destia omistaa oululaisen perinteiseen maa- ja vesirakentamiseen sekä infra-alan erikoisosaamista vaativiin töihin erikoistuneen Maarakennus Jaaran koko osakekannan. Yrityskauppa on osa Destian kasvustrategiaa. Katsauskaudella Destian omistusosuus nousi ratarakentamiseen erikoistuneessa Kaivujyrä -konsernissa 68 prosentista 76 prosenttiin. Osakeomistuksen nousu perustui vuonna 2007 tehtyyn kauppasopimukseen. Tase, investoinnit ja rahoitus Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 10,7 miljoonaa euroa. Investoinneista 6,2 miljoonaa oli rakennus- ja kalustoinvestointeja ja 4,5 miljoonaa euroa muita investointeja liittyen pääosin yritysostoihin. Maaliskuun lopun taseen rahavarat olivat 13,5 miljoonaa euroa, sisältäen rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit. Emoyhtiön 30 miljoonan euron lyhytaikainen luottolimiitti oli kokonaan käyttämättä. Konsernin korollisen pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä laski katsauskauden aikana 6,4 miljoonaan euroon. Destian liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrä markkinoilla katsauskauden lopussa oli yhteensä 56,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden rahavirta muodostui liiketoiminnan rahavirrasta -0,5 miljoonaa euroa, investointien rahavirrasta, -12,2 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirrasta, joka oli 3,3 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 33,4 prosenttia. Nettovelkaantumisaste oli 77 prosenttia. Yhtiökokouksen päätökset ja hallinto Destia Oy:n pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 6,80 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa vuodelta Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten määrän kahdeksaan ja nimitti hallituksen puheenjohtajaksi Eeva-Liisa Virkkusen ja varapuheenjohtajaksi Jorma Haapamäen. Uusina jäseninä hallitukseen nimitettiin rakennusneuvos Raimo Jaara ja neuvotteleva virkamies Ilpo Nuutinen valtioneuvoston kansliasta. Destian hallituksen jäseninä jatkavat Jarmo Pirhonen, Jukka Ruuska, Anna Tapio ja Kaisa Vikkula. Kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot entisellään. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lukuun ottamatta Ilpo Nuutista kaikki hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia suhteessa yhtiön osakkeenomistajaan. Yhtiökokous valitsi Destia Oy:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n. Hallitus on perustanut keskuudestaan kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan muodostavat puheenjohtajana Jukka Ruuska, Anna Tapio ja

8 7 (11) Kaisa Vikkula. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan muodostavat puheenjohtajana Eeva-Liisa Virkkunen, Jorma Haapamäki ja Ilpo Nuutinen. Osakepääoma ja osakkeet Destia Oy:n rekisteröity osakepääoma vuoden 2008 alussa oli 17,0 miljoonaa euroa ja osakkeiden määrä kappaletta. Yhtiö on valtion 100 prosenttisesti omistama. Yhtiön tilikausi on Organisaatio ja henkilöstö Organisaatiorakenne uudistettiin alkaen siten, että liiketoimintaryhmät ovat Infrarakentaminen, Infrahoito, Rocks, Solutions sekä International. Konsernin yhteiset toiminnot ovat Talous ja hallinto, Lakipalvelut ja Viestintä. Destian johtoryhmän alkaen muodostavat toimitusjohtaja Jukka Laaksovirta, Hannu Kulju, Kalevi Katko, Jouni Karjalainen, Juha Ryhänen ja Markus Korhonen sekä Pirkko Salminen, Pekka Holopainen ja Miia Apukka sekä henkilöstön edustajana Jouko Korhonen. Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin katsauskaudella henkilöä. Maaliskuun lopun henkilömäärä oli 2 768, joista vakinaisia ja määräaikaisia 218 henkilöä. Henkilöstöstä 95,8 prosenttia työskenteli Suomessa ja 4,2 prosenttia ulkomailla. Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen henkilömäärä vaihtelee vuoden aikana ja on korkeimmillaan kesällä. Katsauskauden henkilöstökulut olivat 30,7 miljoonaa euroa, jotka olivat 31,7 prosenttia liikevaihdosta. Turvallisuus ja ympäristö Infra-alan tuotantoketjut vaikuttavat ympäristöön muun muassa maa- ja kiviaineksien käytön ja energiankulutuksen osalta. Ympäristöasioiden hallinta on olennainen osa Destian yrityskulttuuria. Destia sai vuonna 2008 kansainvälisen laatu- ja ympäristöasioiden ISO ja yhdistelmäsertifikaatin koskien kaikkia urakoivia palvelujaan eli infran rakentamis-, hoito- ja ylläpitopalveluja. Riskienhallinta Riskienhallintapolitiikan ja toimintaperiaatteiden mukaan riskienhallinta on luonnollinen osa Destian toimintaa ja liittyy kiinteästi johtamiseen. Destian riskienhallintapolitiikassa ja toimintaperiaatteissa on määritelty konsernin merkittävimmät riskit sekä hallintakeinot strategisiin ja hallinnollisiin riskeihin. Toimintavuotta koskevat merkittävät riskit ja toimenpiteet niiden hallitsemiseksi määritetään ja muutokset riskeissä raportoidaan neljännesvuosittain. Destia-konsernin merkittävimmät riskit liittyvät asiakasprojektien toteuttamiseen. Merkittäviä riskejä sisältyy erityisesti uusille asiakkaille, uudessa liiketoimintaympäristössä tarjottaviin ja toteutettaviin hankkeisiin ja projektien kannattavuuteen. Lisäksi kansainväliseen toimintaan liittyy kotimaan toiminnasta poikkeavia erityisriskejä, jonka vuoksi kansainvälisiin projekteihin liittyviin riskeihin kiinnitetään erityishuomiota.

9 8 (11) Tilikauden jälkeiset tapahtumat Tiehallinto kilpailuttaa tänä vuonna 16 alueurakkaa kolmessa erässä. Toisen kilpailukierroksen tuloksena Destia voitti Forssan alueurakan ja kolmannella kierroksella kolme alueurakkaa: Raahe Ylivieskan, Vantaan ja Pietarsaaren urakat. Destia Norge AS on voittanut Pohjois-Norjan Finnmarkin alueen kaksi tänä vuonna kilpailutettua hoitourakkaa. Hoitourakat ovat viisivuotisia. Konsernin henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin alkaen KTM Sari Kuittinen-Tihilä. Tulevaisuudennäkymät Kannattavuuden parantaminen on Destia-konsernin tärkein tavoite. Tämä luo edellytykset tulevaan kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yhtiö jatkaa perinteisen maarakentamisen rinnalla vahvasti kaivosteollisuuden infrarakentamisen, ratarakentamisen ja energiainfran rakentamisen sekä uusien liiketoimintojen laajentamista. Epävarmuutta infra-alan tulevaisuuden näkymään aiheuttavat taloudessa ja rahoitusmarkkinoilla tapahtuneet suuret muutokset. Isoja väylä- ja ratahankkeita on suunnitteilla ja käynnistymässä lähivuosien aikana. Valtioneuvosto on tammikuussa päättänyt elvytystoimista, jotka lisäävät infrarakentamisen hankkeita vuosille Myös uusia elvytyshankkeita toivotaan helpottamaan vaikeutunutta tilannetta markkinoilla. Taantuma ja kiristynyt rahoitustilanne vaikeuttavat erityisesti yksityisten hankkeiden käynnistymistä. Kilpailu käynnistyvissä hankkeissa on kiristynyt. Vuoden 2009 kehityksen arvioiminen on vaikeaa markkinatilanteesta johtuen. Taantuman ennakoidaan laskevan infrarakentamisen kysyntää, minkä johdosta Destia-konsernin vuoden 2009 liikevaihdon arvioidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi. Destian olemassa olevasta tilauskannasta sekä käynnissä olevista kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä johtuen arvioidaan konsernin liikevoiton olevan vuoden 2008 tasolla. Helsingissä DESTIA OY Hallitus Destia-konsernin osavuosikatsaus toiselta neljännekseltä julkaistaan

10 9 (11) TULOSLASKELMA Destia-konserni EUR Konsernivaluutta 1-3/ / /2008 TULOSLASKELMA, FAS LIIKEVAIHTO 96,9 103,7 717,1 Liiketoiminnan muut tuotot 1,0 0,7 11,4 Materiaalit ja palvelut -55,9-66,4-480,8 Henkilöstökulut -30,7-28,6-143,1 Poistot ja arvonalentumiset -5,9-4,3-20,7 Liiketoiminnan muut kulut -12,3-10,0-64,7 LIIKETULOS -6,9-4,9 19,2 Rahoitustuotot ja -kulut -0,6-0,3-3,4 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -7,5-5,2 15,8 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -0,1 0,0-2,0 Laskennallisen verovelan muutos -1,7 Vähemmistöosuus 0,1 0,3-1,7 TILIKAUDEN TULOS -7,5-4,9 10,4

11 10 (11) TASE Destia-konserni VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 148,4 104,2 144,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 35,7 28,6 32,3 Saamiset 54,0 57,8 95,0 Rahoitusarvopaperit 0,2 1,2 5,1 Rahat ja pankkisaamiset 13,4 4,8 17,8 VAIHTUVAT VASTAAVAT 103,3 92,4 150,2 VASTAAVAA 251,7 196,6 294,4 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 73,1 66,7 85,5 VÄHEMMISTÖOSUUS 1,3 0,4 3,9 PAKOLLISET VARAUKSET 18,0 16,4 18,3 KONSERNIRESERVI 0,1 0,1 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 2,3 0,0 2,2 Pitkäaikainen vieras pääoma 6,4 12,5 7,5 Lyhytaikainen vieras pääoma 150,6 100,6 176,9 VIERAS PÄÄOMA 159,3 113,1 186,6 VASTATTAVAA 251,7 196,6 294,4

12 11 (11) Rahoituslaskelma Destia-konserni 03/ / /2008 Liiketoiminnan rahavirta Asiakkailta saadut maksut 137,1 129,6 723,4 Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle -137,4-142,0-683,4 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -0,3-12,4 40,0 Maksetut korot liiketoiminnasta -0,3-0,3-3,0 Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,3 Maksetut verot liiketoiminnasta -0,4 Liiketoiminnan rahavirta -0,5-12,7 36,9 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6,9-6,1-46,1 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1,0 0,1 6,4 Ostetut ja myydyt tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeet -6,3-0,4-13,9 Investoinnit muihin sijoituksiin -0,1-2,0 Luovutustulot muista sijoituksista 0,1 Investointien rahavirta -12,2-6,4-55,5 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot 8,1 21,2 41,5 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,2 0,2 2,1 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,1-5,6 Maksetut osingot -4,9-0,2 Rahoituksen rahavirta 3,3 21,4 37,8 Rahavarojen muutos -9,4 2,3 19,2 Taseen mukaiset rahavarat tilikauden lopussa 13,5 6,1 22,9 Taseen mukaiset rahavarat ,9 3,8 3,7 Rahavarojen muutos -9,4 2,3 19,2

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA

DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA DESTIA GROUPIN JA DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUULTA 2014 1 (18) Destia Oy:n emoyhtiö on Destia Group Oyj, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti

Lisätiedot

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 1 (17) Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet.

Lisätiedot

DESTIA GROUP -KONSERNI TILINPÄÄTÖS

DESTIA GROUP -KONSERNI TILINPÄÄTÖS DESTIA GROUP -KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLTÖ DESTIA GROUP -KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin tase (IFRS) 9 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö Destia lyhyesti 1 Strategia ja sen toteutus vuonna 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja markkinakatsaus 8 Infrarakentaminen 10 Infrahoito

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Pääkohdat kaudelta 1-3/2010 verrattuna vuoden 2009 vastaavaan - liikevaihto säilyi tasolla 19,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q3/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2010 VAHVISTUNEET MARKKINAT, KANNATTAVUUS PARANI Liikevaihto 345,7 (331,3) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2015

Osavuosikatsaus Q1 2015 Osavuosikatsaus Q1 2015 0 (14) Marimekko Oyj, Osavuosikatsaus 12.5.2015 klo 8.30 MARIMEKKO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015: Liikevaihto kasvoi kansainvälisen myynnin tukemana, liiketulos odotusten

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014 Kannattava kasvu jatkui Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013 - liikevaihto nousi 120,3 (91,6)

Lisätiedot

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015

SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 1 (27) SRV YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 07.05.2015, klo 8.30 SUURHANKKEIDEN ALOITUKSET KASVATTIVAT TILAUSKANTAA: SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Katsauskausi 1.1. 31.3.2015 lyhyesti: SRV:n liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.8.2007 klo 9 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007: INTIAN VALMISTUSTOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN LUO POHJAA TULEVALLE

Lisätiedot

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014 Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun - liikevaihto nousi 39,7 (29,7)

Lisätiedot

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2012 INTERAVANTI LYHYESTI Interavanti Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on pääasiallisesti keskittynyt liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraamiseen, rakentamiseen ja

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30

1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2009, klo 8.30 1 (26) SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8., klo 8.30 SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. Katsauskausi 1.1.-30.6. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 180,6 milj. euroa (288,8 Me ), muutos 37,5 % Liikevoitto oli

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2008-30.9.2008 (IFRS) Pörssitiedote 1 (19) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu - Liikevaihto 59 804 tuhatta euroa (50 082 tuhatta euroa) kasvu 19,4 prosenttia - Liikevoitto 4 557 tuhatta euroa

Lisätiedot

1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009

1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 1 (30) SRV YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010, klo 8.30 SRV:N TILAUSKANTA KASVOI - SRV:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Tilikausi 1.1.-31.12. lyhyesti: SRV:n liikevaihto oli 385,0 milj. euroa (537,0

Lisätiedot

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Julkaistu: 2013-05-08 07:20:00 CEST Technopolis Osavuosikatsaus Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.20 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava

Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava POSTI GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2015 KELLO 10.00 (EET) Posti Groupin strategia etenee toimialan ja markkinan murros vakava Posti Group Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Loka-joulukuu

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 1

Sisältö. Tilinpäätös 1 Tilinpäätös 2014 Sisältö Tilinpäätös 1 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 1 Toimintaympäristö 2014 1 Nimenmuutos 2 Organisaatiouudistus 3 Toiminnan tehostamisohjelma 4 Liikevaihto ja tulos 2014

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.4.2007 klo 9.00 1(10) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Liikevaihto nousi 63,1 milj. euroon, liikevoitto oli 3,0 milj. euroa - Aspo-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49 Vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo Dovre Group lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Fokusoidun kasvun strategia 2015 2019 4 Projektihenkilöstö 6 Konsultointi 7 Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Lisätiedot