Tavoitteena tutkinto!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteena tutkinto!"

Transkriptio

1 Helsingin yliopiston Tavoitteena tutkinto! Kohti tavoitetta opiskelemalla Avoimessa yliopistossa

2 Sisältö Opintojen suunnittelu Tutkintorakenne ja käsitteitä Hakeminen: 1. Valintakokeen kautta, päävalinta 2. Avoimen yo:n väylän kautta, erillisvalinta 3. Aiempien korkeakouluopintojen perusteella, maisterihaku 4. Hakeminen erillisiin opintoihin Lisätietoja verkkosivuilta haku- ja opinto-oppaista

3 Opintojen suunnittelu Pohdi mitä ja miksi haluat opiskella? millaisia tavoitteita sinulla on? miten opiskelu sopii elämäntilanteeseesi? onko sinulla aika opiskella? miten rahoitat opiskelusi? Miten opit parhaiten? Osallistutko valmennukseen? Koska ja miten haet? Erinomainen opas: Antoisampaan opiskeluun, HYY,

4 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Kun kirjaat omia lähtökohtiasi ja tavoitteitasi HOPSin muotoon ne samalla jäsentyvät ja selkiytyvät. Tavoitteet voit jakaa lähiajan ja pitkän tähtäimen tavoitteiksi. Ajattele opintojasi projektina ja käytä projektinhallintamenetelmiä Laita suunnitelma ja ajankäyttösi, deadlinet vaikka sähköiseen kalenteriin itsellesi. Älä tee liian tiukkaa suunnitelmaa

5 Tutkintotavoitteinen opiskelu Avoimessa yliopistossa Kun suunnittelet hakemista yliopistoon voit suorittaa Avoimessa yliopistossa tutkintoon kuuluvia opintoja ennakkoon: Pää- ja sivuaineopintoja Yleis- ja kieliopintoja Vapaavalintaisia opintoja Yksittäisiä aineopintojaksoja Eri koulutusohjelmiin voi tutustua tiedekuntien verkkosivuilla: Tutkintorakenteisiin voi tutustua WebOodin opinto-oppaissa

6 Huomioitavaa Pyri suorittamaan kokonaisuudet loppuun Ano mahdolliset korvaavuudet Pyydä ajoissa kokonaisuuden koonti Tilaa opintosuoritusote silloin kun sinulla on Avoimen opintooikeus voimassa Ennakoi mahdollinen tutkinnonuudistus eli pyri suorittamaan samoilla tutkareilla kokonaisuus Keskustele opettajien kanssa Etsi opiskelukavereita Tutustu alaan ja opiskeluun

7 Avoimen yliopiston opinnot vs. tutkintorakenne (esim.) Syventävät/pääaine opinnot Sisältöopinnot Pro Gradu-tutkielma ja seminaari Harjoittelu Maisterin tutkinto 120 op Sivuaineopinnot ja/tai vapaasti valittavat opinnot Yleisopinnot Kieliopinnot TVT-opinnot Muita tiedekuntakoh taisia Perusopinnot 25 op Kandidaatin tutkinto 180 op Aineopinnot Avoimessa sivuaineen mukaiset n op yleensä tutkinnossa 55 op Sivuaineopintoja 1-2 x op

8 Avoimen yliopiston opinnot Opintoja tarjotaan n. 90 oppiaineessa ja 10 tiedekunnasta. Perusopintokokonaisuuksia on tarjolla 50 oppiaineessa Aineopintokokonaisuuksia on tarjolla 15 oppiaineessa. Täysin etäopiskeltavia verkko-opintoja järjestetään 30 oppiaineessa. Yleisopinnot Kieliopinnot TVT-opinnot Muita tiedekuntako htaisia Perusopinnot 25 op Aineopinnot Avoimessa sivuaineen mukaiset n op

9 Esimerkkejä tutkintorakenteesta Kasvatustiede ja oikeustiede Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Yleisopinnot 20 op HOPS Kieliopinnot (äidinkieli, toinen kotimainen kieli ja vieras kieli) Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Tilastollisen kuvauksen perusteet Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Kasvatustieteen aineopinnot 55 op Sivuaineopinnot 60 op Laaja sivuainekokonaisuus Vapaasti valittavat opinnot Pääsääntöisesti 20 op Oikeusnotaarin tutkinto 180 op Yleisopinnot 22 op Orientoivat opinnot Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Kieli- ja viestintäopinnot Perusopinnot 8 op Oikeudellisen ajattelun perusteet Aineopinnot 150 op Pakolliset aineopinnot: Yksityisoikeus I + II, Julkisoikeus I +II, Kauppa- ja finanssioikeus, Rikos-, prosessi- ja insolvenssioikeus, Oikeusteoreettiset aineet Valinnaiset aineopinnot Tieteellisen tiedon hallinta ja tuottaminen (5+10 op) Muut valinnaiset opinnot (7 op)

10 Esimerkki tutkintorakenteesta Kasvatustiede ja oikeustiede Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op Yleisopinnot 5 op Kasvatustieteen syventävät opinnot 85 op Sivuaineopinnot ja/tai vapaasti valittavat opinnot 30 op Oikeustieteiden maisteri (OTM) Yleisopinnot 6 op Kieliopinnot HOPS Aineopinnot 44 op Pakolliset aineopinnot: Oikeustaloustiede, oikeussosiologia Valinnaiset aineopinnot: Kolmas harjoitusseminaari Valinnaiset opinnot Syventävät opinnot 70 op: Metodiseminaari Projektia tukevat valinnaiset opinnot, Projektitentti, Projektiseminaarit OTM-tutkielma

11 Päävalinta: Hakeminen valintakokeen kautta! Hakiessasi yliopistoon katso ohjeet sen tiedekunnan hakuoppaasta, jonka alaan sinua kiinnostava oppiaine tai koulutus kuuluu. Valintaperusteet ovat kunkin tiedekunnan omassa hakuoppaassa, joka julkaistaan verkossa yleensä vuodenvaihteessa. Matemaattis- luonnontieteellisessä tiedekunnassa on hakuja myös syksyllä.

12 Päävalinta: Hakeminen valintakokeen kautta! Yhteishaku on verkkopalvelussa: Opintopolku.fi Ensikertalaisuuskiintiö HY:ssä

13 Päävalinta: Hakeminen valintakokeen kautta! Ensikertalainen: Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos: et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa, ja et ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

14

15 Hakeminen valintakokeen kautta! Sisään otettiin yhteensä noin 3500 uutta opiskelijaa. Suosituimmat oppiaineet pysyivät ennallaan. Helsingin yliopistoon pyrki vuonna 2015 opiskelemaan reilut hakijaa, mikä on n vähemmän kuin viime vuonna. Läheskään kaikki hakijat eivät osallistu pääsykokeisiin. Hakijamäärät vähenivät liki 20 % prosenttia bio- ja ympäristötieteellisessä, humanistisessa, käyttäytymistieteellisessä ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Maatalous-metsätieteellisessä ja matemaattis-luonnontieteellisessä pudotusta oli vielä enemmän. Tiedekuntien sisällä hakukohteiden välillä on kuitenkin suuria eroja.

16 Hae opiskelijaksi sivusto Koottua tietoa hakemisesta Tiedekuntien valintasivut verkossa: Valintakoekirjat, valintatilastot ja vanhat valintakoetehtävät. Valintakoeajat ja tarkemmat ohjeet. Tarkista vuosittain hakutiedot Hakeminen sähköisesti (kaikki yliopistot) on siirtynyt Opintopolku.fi palveluun

17 Hakijapalvelut Sähköposti Facebook Sivuilla voi esittää meille mieltä askarruttavia kysymyksiä. Blogi Puhelinnumero Vastaamme puhelimeen ma - pe Tai tule käymään osoitteessa: Fabianinkatu 33, 1.krs. Toimistomme on auki ti - pe 12-15, maanantaisin suljettu.

18 Avoimen yliopiston opinnoista on hyötyä valmistautumisessa valintakokeeseen Tutustut oppiaineen käsitteisiin, sanastoon ja teorioihin Suunnittelet ajankäyttöäsi Opit lukutekniikkaa Tentissä opit vastaamaan Kirjalliset tehtävät opettavat vastaustekniikkaa Voit verkostoitua Lisätietoja ja vinkkejä lukemisesta, vastaamisesta, esseen teosta ym. löytyy Opiskelun taito -sivuilta:

19 Avoimen yliopiston väylä yliopistoon Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella otetaan pieni määrä opiskelijoita (vuosittain n. 40) Väylästä voivat hakea myös henkilöt, joilla ei ole korkeakoulukelpoisuutta Korkeakoulukelpoisuus = esim. yo-tutkinto tai väh. kolmivuotinen ammatillisen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot Hakijalla ei saa olla voimassa olevaa tutkinnonsuoritusoikeutta suomalaisessa korkeakoulussa. Tiedekunnat päättävät vuosittain valintakriteerit ja valittavien opiskelijoiden määrät Väylähaussa opiskelijat valitaan yleensä ilman pääsykoetta Väylän kautta EI voi hakea farmasian, lääketieteelliseen eikä eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan.

20 Avoimen yliopiston väylä yliopistoon tilastoja 2014 Väylästä valitut 2014: yht. 38 opiskelijaa 1. Humanistinen (8) 2. Kasvatustieteellinen (5) 3. Luonnontieteellinen (10) 4. Oikeustieteellinen (4) 5. Teologinen (1) 6. Yhteiskuntatieteellinen (9)

21 Valintaperusteet väylähaussa vaihtelevat tiedekunnittain Opiskelijalla on avoimessa yliopistossa suoritettuja yliopisto-opintoja 25- yli 90 op Opintojen tulee koostua haettavan oppiaineen opinnoista. Haettavasta oppiaineesta tulee yleensä olla suoritettuna perus- ja aineopinnot, toisesta aineesta perusopinnot. Haettavan aineen opinnot on yleensä oltava suoritettuina vähintään hyvin tiedoin (arvosanalla 3/5). Omattava riittävä kotimaisen kielen taito (suomi/ruotsi) Joihinkin tiedekuntiin edellytetään väylähaussa myös tutkintoon vaadittavat kieliopinnot. Hakeminen on siirtymässä Opintopolku.fi palveluun

22 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Avoimen yliopiston opintoja tulee olla suoritettuina vähintään 85 opintopistettä. Opintojen tulee soveltua kandidaatin tutkintoon. Yhteen oppiaineeseen soveltuvia opintoja tulee olla suoritettuina vähintään 60 opintopistettä ja toiseen oppiaineeseen soveltuvia opintoja tai muita yliopistollisia opintoja vähintään 25 opintopistettä. Hakukohteet: biologia, molekyylibiotieteet, akvaattiset tieteet ja ympäristötieteet (kandi + maisteri) Hakemusta voi täydentää, valinta voi olla ehdollinen

23 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta (85 op) Avoimen yliopiston opintojen perusteella on mahdollista hakea erityispedagogiikan tai kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutukseen (kandi + maisteri) Hakijalla tulee olla suoritettuna haettavasta aineesta perus- ja aineopinnot 60 op vähintään arvosanalla hyvä (3/5), sekä jostain muusta yliopistollisesta oppiaineesta perusopinnot 25 op. Opinnot eivät saa olla yli 10 v vanhoja. Opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Haku tiedekunnan omalla sähköisellä hakulomakkeella Hakija ei voi hakea samaan aikaan sekä päävalinnassa että avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinnassa.

24 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta (85 op) Väylähaussa on kirjallinen valintakoe. Erityispedagogiikka: Kirjallinen VAKAVA-koe Hyväksytään enintään viisi (5) opiskelijaa. Opiskeluoikeus myönnetään valintakoemenestyksen osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede): Valintakoe sisältää esseetehtäviä. Kirjallisuus julkaistaan tdk:n sivuilla Hyväksytään enintään 3 opiskelijaa. Opiskeluoikeus myönnetään valintakoemenestyksen osoittamassa paremmuusjärjestyksessä.

25 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Haettavassa oppiaineessa tulee olla suoritettuna vähintään perus- ja aineopinnot (60 op) ja toisessa oppiaineessa vähintään perusopinnot (25 op). Arvosanavaatimus 3/5 Hakija voi hakea ainoastaan yhteen pääaineeseen Avoimessa väylässä haettavat pääaineet: Elintarviketieteet Maatalousekonomia ja yrittäjyys Maataloustieteet Metsien ekologia ja käyttö Metsäekonomia ja markkinointi HUOM: HY:n Avoimessa ei ole tarjolla riittävästi väylähakuun tarvittavia opintoja

26 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Avoimen väylässäkin opiskelijavalinta tapahtuu: hakijan aiemman opintomenestyksen, suoritettujen opintojen soveltuvuuden, opintosuunnitelman ja motivaatiokirjeen perusteella. Tiedekunta varaa mahdollisuuden kutsua hakijat haastatteluun. Valittavien kiintiöt tdk:n sivuilla (kandi+maisteri)

27 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaan perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3/5 haettavassa aineessa: fysikaaliset tieteet, kemia, matematiikka, tietojenkäsittelytiede tai tilastotiede Väylän kautta valitaan vuosittain opiskelijoita Jonkin muun yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti vähintään 60 op opinnot haettavassa aineessa: fysikaaliset tieteet, kemia, matematiikka, tietojenkäsittelytiede tai tilastotiede Hakuaika keväällä n. maaliskuun loppu ja syksyllä syyskuussa. Erillisvalinnoissa hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus seuraavan lukukauden alusta alkaen.

28 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, maantiede Hakijalla tulee olla suoritettuna Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaiset maantieteen perusopinnot 25 op ja aineopintoja 21 op, yhteensä 46 op vähintään keskiarvolla 3/5 Maantieteen koulutusohjelmaan valitaan enintään viisi kevään erillisvalinnassa. Valinta tapahtuu opintomenestyksen perusteella.

29 Oikeustieteellinen tiedekunta Hakijalla tulee olla suoritettuna 55 op Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisia ja hyväksymiä kokonaisia opintojaksoja Johdatus oikeustieteeseen 2-3 op kurssia ei huomioida väylähaussa Suoritusten opintopistemäärällä painotettu keskiarvo vähintään 3,75 / 5. Hakijoiden on osoitettava, että he ovat suorittaneet toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä vähintään lukion oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot. Hyväksytään enintään 5 opiskelijaa

30 Humanistinen tiedekunta Hakijalla pitää olla suoritettuna vähintään 60 op: Haettavan aineen perusopinnot (aineesta oltava mahdollisuus syventäviin opintoihin) Yhden muun aineen perusopinnot Korkeakoulututkintoon vaadittavat toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot Opinnot, joilla haetaan, eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon. Hyväksytään enintään 15 opiskelijaa

31 Teologinen tiedekunta HUOM! Nämä vielä v.2015 tietoja! Yhteensä opintoja tulee olla suoritettuna 85 op: yleisen teologian perus- ja aineopinnot 60 op vähintään arvosanalla hyvä (3/5) toisen aineen perusopintokokonaisuus tai teologisen tiedekunnan tutkintoon sisällytettävissä olevia teologisia aineopintoja väh. arvosanalla 3/5 tai klassisten kielten opintoja 25 op väh. arvosanalla 3/5 Suoritukset eivät saa olla yli 5 vuotta vanhoja Hakijalla tulee olla lukion kursseja vastaava kielitaito yhdessä vieraassa ja toisessa kotimaisessa kielessä. Enintään 5 opiskelijaa, kandidaatin ja maisterin tutkintoon

32 Valtiotieteellinen tiedekunta Avoimen väylän kautta hakevalla ei saa olla voimassa olevaa tutkinnonsuoritusoikeutta kotimaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Avoimen väylän kautta haetaan suorittamaan valtiotieteiden kandidaatin tutkintoa. Hyväksytty voi kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen jatkaa automaattisesti maisterintutkinnon suorittamiseen. Avoimen väylän kautta voi hakea vain yhteen hakukohteeseen. Jos on jo aiempi korkeakoulututkinto, haku ensisijaisesti maisterivalinnassa

33 Valtiotieteellinen tiedekunta Hakukriteerit: suoritetut hakukohteena olevan tai sen samansisältöisen lähiaineen yliopistotasoiset perus- ja aineopinnot (60 op) vähintään painotetulla keskiarvolla 3,0. yhden sivuaineen yliopistotasoiset perusopinnot (25 op) tutkintoon vaadittavat vieraan kielen sekä toisen kotimaisen kielen opinnot Hakukohteen perus- ja aineopinnoista sekä sivuaineen perusopinnoista tulee olla kokonaismerkintä, joka ei saa olla yli 10 vuotta vanhempi.

34 Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsinfors Universitet Avoimen yliopiston perus- ja aineopintoja vähintään 60 op Opinto-oikeus kandidaatintutkintoon Opinnot eivät saa olla yli 10 v. vanhoja Hakukohteet: Sociologi, Socialpsykologi, Social arbete, Statskunskap med förvaltning Kuhunkin aineeseen otetaan max. 5 opiskelijaa Valinta opintopisteiden määrän ja sisällön mukaan sekä opintomenestyksen mukaan Opintosuunnitelma liitteenä Soc&komissa suoritetun valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) jälkeen opiskelijat voivat suoraan ilman erillistä valintakoetta jatkaa opintojaan valtiotieteellisessä tiedekunnassa maisterin tutkintoa varten. Reilut 10 prosenttia Soc&komin opiskelijoista on suomenkielisiä.

35 Lisätietoja väylästä tiedekuntien sivuilta Yliopiston hakusivu: Tarkista aina hakuohjeet tiedekuntien sivuilta! Avoimen väylän hakuajat tiedekunnittain: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: (kuuluu yhteishakuun) Humanistinen tiedekunta: Käyttäytymistieteellinen tiedekunta: Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Oikeustieteellinen tiedekunta: Svenska social- och kommunalhögskolan: Teologinen tiedekunta: Valtiotieteellinen tiedekunta:

36 Hakeminen maisterivaiheen opintoihin Useimmiten maisteriopintoihin hakeminen edellyttää yliopistossa suoritettua alempaa tutkintoa, eli kandidaatin tutkintoa. Joillakin koulutusaloilla maisteriopintoihin voi kuitenkin hakea myös ammattikorkeakoulututkinnolla. Lisätietoja:

37 Maisterihaku AMK tutkinnolla Ohjeet vaihtelevat tiedekunnittain Soveltuvalla AMK tutkinnolla voi hakea: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Teologinen tiedekunta Maatalous-metsätieteellinen tdk: Voit hakea maisterihaussa myös ammattikorkeakoulututkinnolla, jos se on aihepiiriltään lähellä hakemaasi maisterivaiheen pääainetta. Aiemman tutkintosi soveltuvuudesta päättää tiedekunta tapauskohtaisesti. Valtiotieteellinen tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta AMK tutkinnolla ei voi hakea: Oikeustieteelliseen tiedekuntaan Käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan

38 Esimerkki maisterihausta: Valtiotieteellinen tiedekunta Tämän valinnan kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvalla alalla kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon. Hakijoilta edellytetään lisäksi hakukohteena olevan tai sen samansisältöisen lähiaineen yliopistotasoiset perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov) vähintään painotetulla keskiarvolla 3,0. aksi/erillisvalinnat/opsuor.html

39 Esimerkki maisterihausta: Matemaatis-luonnontieteellinen Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Hakukohteet: fysikaalisten tieteiden, geologian, kemian, matematiikan, tietojenkäsittelytieteen tai tilastotieteen koulutusohjelmat Hakukelpoisuus: Suomessa tai ulkomailla alalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon erityisen hyvin suorittaneelle. Aiemmat opinnot: Suoritettuna haettavan pääaineen opintoja vastaavia opintoja vähintään 60 opintopistettä arvosanatasolla 3,8/5. Vaadittu arvosanataso voi vaihdella vuosittain ja koulutusohjelmittain. Valinnassa ratkaisevat aiemman tutkinnon arvosanataso ja soveltuvuus, opintosuunnitelma sekä mahdollinen ennakkotehtävä, jolla arvioidaan hakijan aiemman osaamisen soveltuvuutta alalle.

40 Hakeminen erillisiin opintoihin Yksittäisen oppiaineen opiskeluun voi hakea ns. erillisten opintojen opiskeluoikeutta. Opiskeluoikeus on rajattu (esim. tietty opintokokonaisuus) Opinnot ovat yleensä maksullisia eivätkä ne johda tutkintoon. Voidaan myöntää yleensä opintoihin, joita ei ole Avoimen yliopiston opintotarjonnassa Tarkista aina hakuohjeet tiedekuntien sivuilta!

41 Esimerkki: Erilliset opinnot Matemaattis-luonnontieteellinen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. suoritusoikeuksia myönnetään tieteellisen tai ammatillisen pätevyyden lisäämiseksi suoritusoikeutta voi hakea fysikaalisiin tieteisiin, geologiaan, kemiaan, matematiikkaan, tietojenkäsittelytieteeseen ja tilastotieteeseen. Erillisiin opintoihin on jatkuva haku. Erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan lomakkeella erilliset opinnot. Erilliset opinnot ovat maksullisia: 15 / op

42 Ajatuksia? Mitä ajatuksia heräsi? Mitä haluaisit kysyä?

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN

YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI / HANKEN YLIOPISTOJEN OPOSEMINAARI 4.11. 2016 / HANKEN Helsingin yliopiston hakijapalvelut / Anne Hopia, markkinointisuunnittelija anne.hopia@helsinki.fi 11/11/2016 1 Ajankohtaista hakemisessa 1. Hakemisen rakenne

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN HUOLTAJAILTA 29.11.2017 TERVETULOA! Lukion viimeisenä vuonna nuoren mielessä on monia kysymyksiä Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 19.8.2017 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 )

Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Valintaperusteet Hakukelpoisuus ja mahdolliset hakemista koskevat rajoitukset: Hakukelpoisia ovat

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 23.2.2016 opintoneuvoja Riina Kärkkäinen AVOIN YLIOPISTO Yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja eli yliopistotutkintojen

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8.

JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8. JATKO-OPINNOT Viherlaakson lukio Vanhempainilta 30.8. Jakoissa 1. - 3. ABI-VUOSI opiskelu koostuu jäljellä olevista pakollisista kursseista sekä yo-kokeisiin treenaavista syventävistä ja soveltavista kursseista

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011

Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Minustako opettaja? -tilaisuus 10.2.2011 Opettajan pedagogisten opintojen info matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras

Muu opetus- ja tutkimushenkilöstö. Muu 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Henkilöstö henkilötyövuosina tiedekunnittain 2011 Opetuksen ja opetus- ja Tiedekunnan nimi 4. porras 3. porras 2. porras 1. porras Keskushallinto 1,0 0,2 0,2 10,8 1,7 2,2 424,3 1,1 9,5 450,8 Teologinen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

ABIVUOSI. Valmistautuminen, yhteishaku

ABIVUOSI. Valmistautuminen, yhteishaku ABIVUOSI Valmistautuminen, yhteishaku KOLME TÄRKEÄÄ ASIAA ENSIKERTALAISUUSKIINTIÖT YHTEISHAUN MUUTOKSET =TODISTUSVALINNAN PAINOTUS YHTEISHAKUVELVOITE ENSIKERTALAISUUSKIINTIÖ Korkeakouluilla kiintiöt ensikertalaisille.

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012

Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012 Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012 Aiheita Valtioneuvoston linjaukset Käsitteet Miten toinen vaihe toteutettaisiin Miten iso osuus valituista

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen Abiturienttien vanhempainilta KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen AIKATAULUA ABEILLE Kurssit (vähän pakollisia, syventävät, soveltavat, kertaukset) 75

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo. Katri Suorsa Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaineinfo Katri Suorsa 08.09.2017 Monipuolinen luonnontieteellinen Tutkintoohjelmat Luonnontieteellinen tiedekunta: - Biologia - Maantiede - Matemaattiset ja fysikaaliset

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Orientaatio kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op kevät 2014

Orientaatio kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op kevät 2014 Orientaatio kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op kevät 2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Orientaation sisältö Tutustut toisiin opiskelijoihin

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Siirtohaku, Biologia, Joensuu Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Biologia, Joensuu Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) LUONNONTIETEIDEN JA METSÄTIETEIDEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Biologia, Joensuu Biologian siirtohaussa

Lisätiedot

Maisterihaku 2016. Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016

Maisterihaku 2016. Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016 Maisterihaku 2016 Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016 Maisterihaku Aikaisemman korkeakoulututkinnon (yliopisto, amk) suorittaneille Opinto-oikeus suoraan maisterin tutkintoon Yo- tai amk- tutkinto

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN

HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN HAKU HELSINGIN YLIOPISTON TUTKINTO- OPISKELIJOILLE SUUNNATTUIHIN OPETTAJAN PEDAGOGISIIN OPINTOIHIN 2017 2018 Tässä valintaoppaassa on tietoa Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatuista opettajien

Lisätiedot