Tavoitteena tutkinto!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tavoitteena tutkinto!"

Transkriptio

1 Helsingin yliopiston Tavoitteena tutkinto! Kohti tavoitetta opiskelemalla Avoimessa yliopistossa

2 Sisältö Opintojen suunnittelu Tutkintorakenne ja käsitteitä Hakeminen: 1. Valintakokeen kautta, päävalinta 2. Avoimen yo:n väylän kautta, erillisvalinta 3. Aiempien korkeakouluopintojen perusteella, maisterihaku 4. Hakeminen erillisiin opintoihin Lisätietoja verkkosivuilta haku- ja opinto-oppaista

3 Opintojen suunnittelu Pohdi mitä ja miksi haluat opiskella? millaisia tavoitteita sinulla on? miten opiskelu sopii elämäntilanteeseesi? onko sinulla aika opiskella? miten rahoitat opiskelusi? Miten opit parhaiten? Osallistutko valmennukseen? Koska ja miten haet? Erinomainen opas: Antoisampaan opiskeluun, HYY, 2012

4 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Kun kirjaat omia lähtökohtiasi ja tavoitteitasi HOPSin muotoon ne samalla jäsentyvät ja selkiytyvät. Tavoitteet voit jakaa lähiajan ja pitkän tähtäimen tavoitteiksi. Ajattele opintojasi projektina ja käytä projektinhallintamenetelmiä Laita suunnitelma ja ajankäyttösi, deadlinet vaikka sähköiseen kalenteriin itsellesi. Älä tee liian tiukkaa suunnitelmaa

5 Tutkintotavoitteinen opiskelu Avoimessa yliopistossa Kun suunnittelet hakemista yliopistoon voit suorittaa Avoimessa yliopistossa tutkintoon kuuluvia opintoja ennakkoon: Pää- ja sivuaineopintoja Yleis- ja kieliopintoja Vapaavalintaisia opintoja Yksittäisiä aineopintojaksoja Eri koulutusohjelmiin voi tutustua tiedekuntien verkkosivuilla: Tutkintorakenteisiin voi tutustua WebOodin opinto-oppaissa https://weboodi.helsinki.fi/hy/

6 Huomioitavaa Pyri suorittamaan kokonaisuudet loppuun Ano mahdolliset korvaavuudet Pyydä ajoissa kokonaisuuden koonti Tilaa opintosuoritusote silloin kun sinulla on Avoimen opintooikeus voimassa Ennakoi mahdollinen tutkinnonuudistus eli pyri suorittamaan samoilla tutkareilla kokonaisuus Keskustele opettajien kanssa Etsi opiskelukavereita Tutustu alaan ja opiskeluun

7 Avoimen yliopiston opinnot vs. tutkintorakenne (esim.) Syventävät/pääaine opinnot Sisältöopinnot Pro Gradu-tutkielma ja seminaari Harjoittelu Maisterin tutkinto 120 op Sivuaineopinnot ja/tai vapaasti valittavat opinnot Yleisopinnot Kieliopinnot TVT-opinnot Muita tiedekuntakoh taisia Perusopinnot 25 op Kandidaatin tutkinto 180 op Aineopinnot Avoimessa sivuaineen mukaiset n op yleensä tutkinnossa 55 op Sivuaineopintoja 1-2 x op

8 Avoimen yliopiston opinnot Opintoja tarjotaan n. 90 oppiaineessa ja 10 tiedekunnasta. Perusopintokokonaisuuksia on tarjolla 50 oppiaineessa Aineopintokokonaisuuksia on tarjolla 15 oppiaineessa. Täysin etäopiskeltavia verkko-opintoja järjestetään 30 oppiaineessa. Yleisopinnot Kieliopinnot TVT-opinnot Muita tiedekuntako htaisia Perusopinnot 25 op Aineopinnot Avoimessa sivuaineen mukaiset n op

9 Esimerkkejä tutkintorakenteesta Kasvatustiede ja oikeustiede Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Yleisopinnot 20 op HOPS Kieliopinnot (äidinkieli, toinen kotimainen kieli ja vieras kieli) Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Tilastollisen kuvauksen perusteet Kasvatustieteen perusopinnot 25 op Kasvatustieteen aineopinnot 55 op Sivuaineopinnot 60 op Laaja sivuainekokonaisuus Vapaasti valittavat opinnot Pääsääntöisesti 20 op Oikeusnotaarin tutkinto 180 op Yleisopinnot 22 op Orientoivat opinnot Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Kieli- ja viestintäopinnot Perusopinnot 8 op Oikeudellisen ajattelun perusteet Aineopinnot 150 op Pakolliset aineopinnot: Yksityisoikeus I + II, Julkisoikeus I +II, Kauppa- ja finanssioikeus, Rikos-, prosessi- ja insolvenssioikeus, Oikeusteoreettiset aineet Valinnaiset aineopinnot Tieteellisen tiedon hallinta ja tuottaminen (5+10 op) Muut valinnaiset opinnot (7 op)

10 Esimerkki tutkintorakenteesta Kasvatustiede ja oikeustiede Kasvatustieteen maisterin tutkinto 120 op Yleisopinnot 5 op Kasvatustieteen syventävät opinnot 85 op Sivuaineopinnot ja/tai vapaasti valittavat opinnot 30 op Oikeustieteiden maisteri (OTM) Yleisopinnot 6 op Kieliopinnot HOPS Aineopinnot 44 op Pakolliset aineopinnot: Oikeustaloustiede, oikeussosiologia Valinnaiset aineopinnot: Kolmas harjoitusseminaari Valinnaiset opinnot Syventävät opinnot 70 op: Metodiseminaari Projektia tukevat valinnaiset opinnot, Projektitentti, Projektiseminaarit OTM-tutkielma

11 Päävalinta: Hakeminen valintakokeen kautta! Hakiessasi yliopistoon katso ohjeet sen tiedekunnan hakuoppaasta, jonka alaan sinua kiinnostava oppiaine tai koulutus kuuluu. Valintaperusteet ovat kunkin tiedekunnan omassa hakuoppaassa, joka julkaistaan verkossa yleensä vuodenvaihteessa. Matemaattis- luonnontieteellisessä tiedekunnassa on hakuja myös syksyllä.

12 Päävalinta: Hakeminen valintakokeen kautta! Yhteishaku on verkkopalvelussa: Opintopolku.fi Ensikertalaisuuskiintiö HY:ssä 2016 https://www.helsinki.fi/fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/yhteishaku

13 Päävalinta: Hakeminen valintakokeen kautta! Ensikertalainen: Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos: et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa, ja et ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

14

15 Hakeminen valintakokeen kautta! https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/yhteishauntilasto-2015.pdf Sisään otettiin yhteensä noin 3500 uutta opiskelijaa. Suosituimmat oppiaineet pysyivät ennallaan. Helsingin yliopistoon pyrki vuonna 2015 opiskelemaan reilut hakijaa, mikä on n vähemmän kuin viime vuonna. Läheskään kaikki hakijat eivät osallistu pääsykokeisiin. Hakijamäärät vähenivät liki 20 % prosenttia bio- ja ympäristötieteellisessä, humanistisessa, käyttäytymistieteellisessä ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Maatalous-metsätieteellisessä ja matemaattis-luonnontieteellisessä pudotusta oli vielä enemmän. Tiedekuntien sisällä hakukohteiden välillä on kuitenkin suuria eroja.

16 Hae opiskelijaksi sivusto https://university.helsinki.fi/fi/opiskelu/haeopiskelijaksi/yhteishaku Koottua tietoa hakemisesta Tiedekuntien valintasivut verkossa: Valintakoekirjat, valintatilastot ja vanhat valintakoetehtävät. Valintakoeajat ja tarkemmat ohjeet. Tarkista vuosittain hakutiedot Hakeminen sähköisesti (kaikki yliopistot) on siirtynyt Opintopolku.fi palveluun

17 Hakijapalvelut Sähköposti Facebook Sivuilla voi esittää meille mieltä askarruttavia kysymyksiä. Blogi Puhelinnumero Vastaamme puhelimeen ma - pe Tai tule käymään osoitteessa: Fabianinkatu 33, 1.krs. Toimistomme on auki ti - pe 12-15, maanantaisin suljettu.

18 Avoimen yliopiston opinnoista on hyötyä valmistautumisessa valintakokeeseen Tutustut oppiaineen käsitteisiin, sanastoon ja teorioihin Suunnittelet ajankäyttöäsi Opit lukutekniikkaa Tentissä opit vastaamaan Kirjalliset tehtävät opettavat vastaustekniikkaa Voit verkostoitua Lisätietoja ja vinkkejä lukemisesta, vastaamisesta, esseen teosta ym. löytyy Opiskelun taito -sivuilta:

19 Avoimen yliopiston väylä yliopistoon Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella otetaan pieni määrä opiskelijoita (vuosittain n. 40) Väylästä voivat hakea myös henkilöt, joilla ei ole korkeakoulukelpoisuutta Korkeakoulukelpoisuus = esim. yo-tutkinto tai väh. kolmivuotinen ammatillisen perustutkinto tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot Hakijalla ei saa olla voimassa olevaa tutkinnonsuoritusoikeutta suomalaisessa korkeakoulussa. Tiedekunnat päättävät vuosittain valintakriteerit ja valittavien opiskelijoiden määrät Väylähaussa opiskelijat valitaan yleensä ilman pääsykoetta Väylän kautta EI voi hakea farmasian, lääketieteelliseen eikä eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan.

20 Avoimen yliopiston väylä yliopistoon tilastoja 2014 Väylästä valitut 2014: yht. 38 opiskelijaa 1. Humanistinen (8) 2. Kasvatustieteellinen (5) 3. Luonnontieteellinen (10) 4. Oikeustieteellinen (4) 5. Teologinen (1) 6. Yhteiskuntatieteellinen (9)

21 Valintaperusteet väylähaussa vaihtelevat tiedekunnittain Opiskelijalla on avoimessa yliopistossa suoritettuja yliopisto-opintoja 25- yli 90 op Opintojen tulee koostua haettavan oppiaineen opinnoista. Haettavasta oppiaineesta tulee yleensä olla suoritettuna perus- ja aineopinnot, toisesta aineesta perusopinnot. Haettavan aineen opinnot on yleensä oltava suoritettuina vähintään hyvin tiedoin (arvosanalla 3/5). Omattava riittävä kotimaisen kielen taito (suomi/ruotsi) Joihinkin tiedekuntiin edellytetään väylähaussa myös tutkintoon vaadittavat kieliopinnot. Hakeminen on siirtymässä Opintopolku.fi palveluun

22 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Avoimen yliopiston opintoja tulee olla suoritettuina vähintään 85 opintopistettä. Opintojen tulee soveltua kandidaatin tutkintoon. Yhteen oppiaineeseen soveltuvia opintoja tulee olla suoritettuina vähintään 60 opintopistettä ja toiseen oppiaineeseen soveltuvia opintoja tai muita yliopistollisia opintoja vähintään 25 opintopistettä. Hakukohteet: biologia, molekyylibiotieteet, akvaattiset tieteet ja ympäristötieteet (kandi + maisteri) Hakemusta voi täydentää, valinta voi olla ehdollinen

23 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta (85 op) Avoimen yliopiston opintojen perusteella on mahdollista hakea erityispedagogiikan tai kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutukseen (kandi + maisteri) Hakijalla tulee olla suoritettuna haettavasta aineesta perus- ja aineopinnot 60 op vähintään arvosanalla hyvä (3/5), sekä jostain muusta yliopistollisesta oppiaineesta perusopinnot 25 op. Opinnot eivät saa olla yli 10 v vanhoja. Opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Haku tiedekunnan omalla sähköisellä hakulomakkeella Hakija ei voi hakea samaan aikaan sekä päävalinnassa että avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinnassa.

24 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta (85 op) Väylähaussa on kirjallinen valintakoe. Erityispedagogiikka: Kirjallinen VAKAVA-koe Hyväksytään enintään viisi (5) opiskelijaa. Opiskeluoikeus myönnetään valintakoemenestyksen osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede): Valintakoe sisältää esseetehtäviä. Kirjallisuus julkaistaan tdk:n sivuilla Hyväksytään enintään 3 opiskelijaa. Opiskeluoikeus myönnetään valintakoemenestyksen osoittamassa paremmuusjärjestyksessä.

25 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Haettavassa oppiaineessa tulee olla suoritettuna vähintään perus- ja aineopinnot (60 op) ja toisessa oppiaineessa vähintään perusopinnot (25 op). Arvosanavaatimus 3/5 Hakija voi hakea ainoastaan yhteen pääaineeseen Avoimessa väylässä haettavat pääaineet: Elintarviketieteet Maatalousekonomia ja yrittäjyys Maataloustieteet Metsien ekologia ja käyttö Metsäekonomia ja markkinointi HUOM: HY:n Avoimessa ei ole tarjolla riittävästi väylähakuun tarvittavia opintoja

26 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Avoimen väylässäkin opiskelijavalinta tapahtuu: hakijan aiemman opintomenestyksen, suoritettujen opintojen soveltuvuuden, opintosuunnitelman ja motivaatiokirjeen perusteella. Tiedekunta varaa mahdollisuuden kutsua hakijat haastatteluun. Valittavien kiintiöt tdk:n sivuilla (kandi+maisteri)

27 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaan perusopinnot 25 op vähintään arvosanalla 3/5 haettavassa aineessa: fysikaaliset tieteet, kemia, matematiikka, tietojenkäsittelytiede tai tilastotiede Väylän kautta valitaan vuosittain opiskelijoita Jonkin muun yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti vähintään 60 op opinnot haettavassa aineessa: fysikaaliset tieteet, kemia, matematiikka, tietojenkäsittelytiede tai tilastotiede Hakuaika keväällä n. maaliskuun loppu ja syksyllä syyskuussa. Erillisvalinnoissa hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus seuraavan lukukauden alusta alkaen.

28 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, maantiede Hakijalla tulee olla suoritettuna Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaiset maantieteen perusopinnot 25 op ja aineopintoja 21 op, yhteensä 46 op vähintään keskiarvolla 3/5 Maantieteen koulutusohjelmaan valitaan enintään viisi kevään erillisvalinnassa. Valinta tapahtuu opintomenestyksen perusteella.

29 Oikeustieteellinen tiedekunta Hakijalla tulee olla suoritettuna 55 op Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisia ja hyväksymiä kokonaisia opintojaksoja Johdatus oikeustieteeseen 2-3 op kurssia ei huomioida väylähaussa Suoritusten opintopistemäärällä painotettu keskiarvo vähintään 3,75 / 5. Hakijoiden on osoitettava, että he ovat suorittaneet toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä vähintään lukion oppimäärän tai sitä vastaavat opinnot. Hyväksytään enintään 5 opiskelijaa

30 Humanistinen tiedekunta Hakijalla pitää olla suoritettuna vähintään 60 op: Haettavan aineen perusopinnot (aineesta oltava mahdollisuus syventäviin opintoihin) Yhden muun aineen perusopinnot Korkeakoulututkintoon vaadittavat toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opinnot Opinnot, joilla haetaan, eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja Tutkinnonsuoritusoikeus myönnetään humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon. Hyväksytään enintään 15 opiskelijaa

31 Teologinen tiedekunta HUOM! Nämä vielä v.2015 tietoja! Yhteensä opintoja tulee olla suoritettuna 85 op: yleisen teologian perus- ja aineopinnot 60 op vähintään arvosanalla hyvä (3/5) toisen aineen perusopintokokonaisuus tai teologisen tiedekunnan tutkintoon sisällytettävissä olevia teologisia aineopintoja väh. arvosanalla 3/5 tai klassisten kielten opintoja 25 op väh. arvosanalla 3/5 Suoritukset eivät saa olla yli 5 vuotta vanhoja Hakijalla tulee olla lukion kursseja vastaava kielitaito yhdessä vieraassa ja toisessa kotimaisessa kielessä. Enintään 5 opiskelijaa, kandidaatin ja maisterin tutkintoon

32 Valtiotieteellinen tiedekunta Avoimen väylän kautta hakevalla ei saa olla voimassa olevaa tutkinnonsuoritusoikeutta kotimaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Avoimen väylän kautta haetaan suorittamaan valtiotieteiden kandidaatin tutkintoa. Hyväksytty voi kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen jatkaa automaattisesti maisterintutkinnon suorittamiseen. Avoimen väylän kautta voi hakea vain yhteen hakukohteeseen. Jos on jo aiempi korkeakoulututkinto, haku ensisijaisesti maisterivalinnassa

33 Valtiotieteellinen tiedekunta Hakukriteerit: suoritetut hakukohteena olevan tai sen samansisältöisen lähiaineen yliopistotasoiset perus- ja aineopinnot (60 op) vähintään painotetulla keskiarvolla 3,0. yhden sivuaineen yliopistotasoiset perusopinnot (25 op) tutkintoon vaadittavat vieraan kielen sekä toisen kotimaisen kielen opinnot Hakukohteen perus- ja aineopinnoista sekä sivuaineen perusopinnoista tulee olla kokonaismerkintä, joka ei saa olla yli 10 vuotta vanhempi.

34 Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsinfors Universitet Avoimen yliopiston perus- ja aineopintoja vähintään 60 op Opinto-oikeus kandidaatintutkintoon Opinnot eivät saa olla yli 10 v. vanhoja Hakukohteet: Sociologi, Socialpsykologi, Social arbete, Statskunskap med förvaltning Kuhunkin aineeseen otetaan max. 5 opiskelijaa Valinta opintopisteiden määrän ja sisällön mukaan sekä opintomenestyksen mukaan Opintosuunnitelma liitteenä Soc&komissa suoritetun valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) jälkeen opiskelijat voivat suoraan ilman erillistä valintakoetta jatkaa opintojaan valtiotieteellisessä tiedekunnassa maisterin tutkintoa varten. Reilut 10 prosenttia Soc&komin opiskelijoista on suomenkielisiä.

35 Lisätietoja väylästä tiedekuntien sivuilta Yliopiston hakusivu: https://university.helsinki.fi/fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/erillishaut Tarkista aina hakuohjeet tiedekuntien sivuilta! Avoimen väylän hakuajat tiedekunnittain: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: (kuuluu yhteishakuun) Humanistinen tiedekunta: Käyttäytymistieteellinen tiedekunta: Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Oikeustieteellinen tiedekunta: Svenska social- och kommunalhögskolan: Teologinen tiedekunta: Valtiotieteellinen tiedekunta:

36 Hakeminen maisterivaiheen opintoihin Useimmiten maisteriopintoihin hakeminen edellyttää yliopistossa suoritettua alempaa tutkintoa, eli kandidaatin tutkintoa. Joillakin koulutusaloilla maisteriopintoihin voi kuitenkin hakea myös ammattikorkeakoulututkinnolla. Lisätietoja: https://university.helsinki.fi/fi/opiskelu/haeopiskelijaksi/maisteriksi

37 Maisterihaku AMK tutkinnolla Ohjeet vaihtelevat tiedekunnittain Soveltuvalla AMK tutkinnolla voi hakea: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Teologinen tiedekunta Maatalous-metsätieteellinen tdk: Voit hakea maisterihaussa myös ammattikorkeakoulututkinnolla, jos se on aihepiiriltään lähellä hakemaasi maisterivaiheen pääainetta. Aiemman tutkintosi soveltuvuudesta päättää tiedekunta tapauskohtaisesti. Valtiotieteellinen tiedekunta Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta AMK tutkinnolla ei voi hakea: Oikeustieteelliseen tiedekuntaan Käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan

38 Esimerkki maisterihausta: Valtiotieteellinen tiedekunta Tämän valinnan kautta voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvalla alalla kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon. Hakijoilta edellytetään lisäksi hakukohteena olevan tai sen samansisältöisen lähiaineen yliopistotasoiset perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov) vähintään painotetulla keskiarvolla 3,0. aksi/erillisvalinnat/opsuor.html

39 Esimerkki maisterihausta: Matemaatis-luonnontieteellinen Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet Hakukohteet: fysikaalisten tieteiden, geologian, kemian, matematiikan, tietojenkäsittelytieteen tai tilastotieteen koulutusohjelmat Hakukelpoisuus: Suomessa tai ulkomailla alalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon erityisen hyvin suorittaneelle. Aiemmat opinnot: Suoritettuna haettavan pääaineen opintoja vastaavia opintoja vähintään 60 opintopistettä arvosanatasolla 3,8/5. Vaadittu arvosanataso voi vaihdella vuosittain ja koulutusohjelmittain. Valinnassa ratkaisevat aiemman tutkinnon arvosanataso ja soveltuvuus, opintosuunnitelma sekä mahdollinen ennakkotehtävä, jolla arvioidaan hakijan aiemman osaamisen soveltuvuutta alalle.

40 Hakeminen erillisiin opintoihin Yksittäisen oppiaineen opiskeluun voi hakea ns. erillisten opintojen opiskeluoikeutta. Opiskeluoikeus on rajattu (esim. tietty opintokokonaisuus) Opinnot ovat yleensä maksullisia eivätkä ne johda tutkintoon. Voidaan myöntää yleensä opintoihin, joita ei ole Avoimen yliopiston opintotarjonnassa Tarkista aina hakuohjeet tiedekuntien sivuilta! https://university.helsinki.fi/fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/muutopiskelumahdollisuudet#erilliset-opinnot

41 Esimerkki: Erilliset opinnot Matemaattis-luonnontieteellinen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. suoritusoikeuksia myönnetään tieteellisen tai ammatillisen pätevyyden lisäämiseksi suoritusoikeutta voi hakea fysikaalisiin tieteisiin, geologiaan, kemiaan, matematiikkaan, tietojenkäsittelytieteeseen ja tilastotieteeseen. Erillisiin opintoihin on jatkuva haku. Erillisten opintojen suoritusoikeutta haetaan lomakkeella erilliset opinnot. Erilliset opinnot ovat maksullisia: 15 / op

42 Ajatuksia? Mitä ajatuksia heräsi? Mitä haluaisit kysyä?

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2015 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Biologia (ruotsinkielinen valinta) to 21.5.2015 klo 9.00-13.00, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Turku Biologia (suomenkielinen valinta)

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Tutkintotavoitteiset opinnot

Tutkintotavoitteiset opinnot Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013

Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 Hakujärjestelmät - opiskelijavalinta 2014 ja valmistautuminen vuoteen 2015 15.11.2013 SARI PULKKINEN LÄHDE: OPH/PENKARI Oppijan verkkopalvelut Todennetun osaamisen rekisteri Ilmoittautuminen ja haku esi-

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista

Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Ajankohtaista korkeakoulujen yhteis- ja erillishauista Opintopolku ja muut oppijan palvelut -infotilaisuus Messukeskuksessa 6.11.2015 Syksyn 2015 yhteishaku - ajankohtaista Valintojen tulokset julkaistaan

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 6.6.2016 Tutkintotavoitteiset opinnot aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue

Lisätiedot

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012. Hakijan opas Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinnat 2012 Hakijan opas Uudet opiskelijat Vuonna 2012 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön (suomenkielinen), ohjauksen, dramaturgian, valosuunnittelun ja äänisuunnittelun

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi

16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi 16.3.-6.4.2016 www.opintopolku.fi Hammaslääketieteellinen Hammaslääketiede Humanistinen Aate- ja oppihistoria Englantilainen filologia Englantilainen filologia (aineenopettaja) Germaaninen filologia Historia

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen Abiturienttien vanhempainilta KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen AIKATAULUA ABEILLE Kurssit (vähän pakollisia, syventävät, soveltavat, kertaukset) 75

Lisätiedot

Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012

Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012 Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012 Aiheita Valtioneuvoston linjaukset Käsitteet Miten toinen vaihe toteutettaisiin Miten iso osuus valituista

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Yliopistojen yhteishaku 2011

Yliopistojen yhteishaku 2011 Yliopistojen yhteishaku 2011 Hakijamäärä 2010, 66 300 (2009, 63 900) Hakijat koulutusaloittain I koulutusala 2010 2009 muutos Eläinlääketieteellinen 708 Farmasia 1526 Hammaslääketieteellinen 948 Humanistinen

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

Maisterihaku 2016. Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016

Maisterihaku 2016. Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016 Maisterihaku 2016 Info Vaasan ammattikorkeakoululla 23.2.2016 Maisterihaku Aikaisemman korkeakoulututkinnon (yliopisto, amk) suorittaneille Opinto-oikeus suoraan maisterin tutkintoon Yo- tai amk- tutkinto

Lisätiedot

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015

VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 VALINTAINFO LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO OPINTO-OHJAUS 7.12.2015 SUOMEN KOULUTUS- JÄRJESTELMÄ VAIHTOEHTOJA LUKION JÄLKEEN Yliopistot Ammattikorkeakoulut Toisen asteen ammatillinen koulutus Oppisopimus Armeija/siviilipalvelus

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot, 120 op erillisvalinta, kevät 2015 Sosiaalipedagogiikka on tieteenala, joka yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen näkökulman. Se tarkastelee kasvun

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Korkeakouluhaun muutokset 2014

Korkeakouluhaun muutokset 2014 Korkeakouluhaun muutokset 2014 16.9.2013 Joni Penkari, Opetushallitus Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaut nykytilassa Hakeutujan palvelut Yliopistojen erillishaut AMK:t Ylempi AMK YLIOPISTOT

Lisätiedot

Orientaatio kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op kevät 2014

Orientaatio kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op kevät 2014 Orientaatio kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op kevät 2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Orientaation sisältö Tutustut toisiin opiskelijoihin

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen? Hakuinfo abeille 14.1.2014

Mitä lukion jälkeen? Hakuinfo abeille 14.1.2014 Mitä lukion jälkeen? Hakuinfo abeille 14.1.2014 Ajankohtaista abivuonna Jatko-opinto-ohjauskeskustelut Yo-kokeisiin keskittyminen Jatko-opintoihin hakeutuminen 30.10.2013 Tikkurilan lukio, Minna Kattelus

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op 1 (7) OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston (ja Åbo Akademin) tutkintoopiskelijoille. Maisteriksi valmistuneet voivat hakea erillisiin opettajan

Lisätiedot

terveystieteiden tiedekunta

terveystieteiden tiedekunta terveystieteiden tiedekunta KUOPION KAMPUS Farmaseutin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisorin koulutusohjelma Farmaseutti (alempi) Proviisori (ylempi) Hammaslääketieteen koulutusohjelma Hammaslääketieteen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Historia Humanististen tieteiden kandidaatti (alempi) Filosofian maisteri (ylempi) Julkisoikeus Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

KEVÄT 2012. KYL Hannele Viljakainen

KEVÄT 2012. KYL Hannele Viljakainen ABI-INFO KEVÄT 2012 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen Eläinlääketiede Farmasia Hammaslääketiede Humanistinen ala Kasvatustieteet Kauppatieteet Kuvataide Liikuntatieteet

Lisätiedot

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa?

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa? VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISESTA Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS

Opintojen suunnittelu ja HOPS Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 17.2.2015 klo 15-16.30, Väinö Linna-sali Iltapäivän ohjelma Ohjausvastaava

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50

Lukijalle. Lukuvuosi 2012 13 on jaettu viiteen periodiin: Syyslukukausi: I periodi viikot 36 43 II periodi viikot 44 50 Lukijalle Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaattiohjelman sekä maisteriopintojen rakenteet, oppiaineiden esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 2012 13. Opetussuunnitelmissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot