KITEEN TERVEYSKESKUS HANKESUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN TERVEYSKESKUS HANKESUUNNITELMA 12.6.20012"

Transkriptio

1 KITEEN TERVEYSKESKUS HANKESUUNNITELMA Kiteen kaupunki Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen YTK Oy Insinööritoimisto Jormakka Oy EV-Sähkö Oy

2 2 TIIVISTELMÄ Nykyiset terveyskeskuksen kiinteistön tilat ovat tulossa käyttökieltoon ja toiminnot on jo osittain hajautettu muihin kiinteistöihin. Rakennuttaja on todennut, ettei rakennuksen kunnostaminen ole mahdollista ja kannattavaa ja päätynyt vaihtoehtoon, jossa entinen kiinteistö puretaan lukuunottamatta saneerattua vuodeosastoa ja rakennetaan uudet tilat. Terveyskeskus rakennetaan kahdessa vaiheessa. Vaiheeseen 1. liittyen puretaan käytöstä poistettu vuodeosasto 1. ja jäljellä oleva vanhainkotiosa. Vaiheen 1. jälkeen vielä rakentamisen aikana käytössä käytössä oleva terveyskeskus puretaan. Hankkeen laajuus vaiheessa 1. on yhteensä 3300 m2, josta laajennusta 2970 m2 (1. kerroksessa 2670 m2, 2. kerroksessa 300 m2) sekä peruskorjattavaa aluetta 330 m2 (lisäkaistale vuodeosaston ja uuden osan välissä). Rakennettava tilavuus on m2. Vaiheen 1. aikataulu: - tarveselvitys ja hankesuunnittelu 1-6/ rakennussuunnittelu 6-9/ rakentaminen vuosina (noin 1,5 vuotta) Vaiheen 2. osalta päätökset laajuudesta, suunnittelusta ja rakentamisesta tehdään erikseen. 2

3 3 SISÄLTÖ 1 HANKKEEN TAUSTAA KIINTEISTÖ KIINTEISTÖN ONGELMAT ONGELMIEN RATKAISU NYKYISET TOIMINNOT JA TILAT TERVEYSKESKUSPALVELUT SOSIAALIPALVELUT TERVEYSKESKUSSAIRAALA LASTEN JA NUORTEN PALVELUT HELLIN KOTIHOITO HALLINTO TYÖTERVEYSHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHOITO HANKKEEN SISÄLTÖ TOIMINTAMALLI HANKKEESEEN KUULUVAT TILAT HUOLTO- JA AVUSTAVAT TILAT PIHA-ALUEET HANKKEEN TARPEELLISUUS HANKKEEN TOTEUTUS TOTEUTTAMISTAPA- JA AJANKOHTA RAKENNUSPAIKKA AIKATAULU JA VAIHEISTUS LVIA- TEKNISET JÄRJESTELMÄT SÄHKÖJÄRJESTELMÄT INFORMAATIOTEKNOLOGIAJÄRJESTELMÄT VALVONTA- JA TURVAJÄRJESTELMÄT KIINTEÄT LAITTEET JA IRTAIMISTO KUSTANNUS- JA TILAVAIKUTUKSET RAKENNUSKUSTANNUKSET TOIMINTAKULUJEN VAIKUTUKSET YLLÄPITO- JA TILAKUSTANNUSVAIKUTUKSET RAHOITUS Hankesuunnitelmaan liittyvä aineisto -huonetilaohjelma -tavoitehintalaskelmat -L1-luonnokset 3

4 4 1 HANKKEEN TAUSTAA Hankesuunnitteluvaiheessa suunnittelutyöryhmänä ovat toimineet rakennuttajan ja käyttäjän edustajat sekä hankesuunnitelmaluonnoksen suunnittelijat. Hankesuunnitelman tilaajana on Kiteen kaupunki. Työskentelyä on tehty vuodesta Kiinteistö Kiteen terveyskeskus on toiminut lukujen vaihteesta sitä varten rakennetuissa tiloissa Kiteen keskustan tuntumassa. Tilat on alkuaan rakennettu lähes kaikille terveyskeskuksen toiminnoille; vastaanotto-, päivystys-, neuvola-, hammashoito-, laboratorio-, röntgen-, hallinto-, eläinlääkintätoiminnoille sekä kahdelle vuodeosastolle. Samaan yhteyteen on sittemmin rakennettu vanhainkoti- ja tukiasuntotiloja. Vuonna 2010 alueelta osittain puretun vanhainkotiosan paikalle on rakennettu Mehiläisen hoivakoti. Rakennukset ovat 1-2-kerroksisia, betonirunkoisia, tiiliverhottuja ja tasakattoisia. Kiinteistön laajuus on 5255 kem2. Rakennukset ovat toiminnallisesti täyttäneet tehtävänsä varsin hyvin lopulta lähtien rakennuksessa toimivat ovat kärsineet sisäilmaongelmista. Kokonaisuuden osana oleva vuodeosasto 2. on peruskorjattu tekniikan ja sisätilojen osalta vuonna Rakennus tarvitsee vielä julkisivujen ja vesikaton korjauksen. Osa tiloista on jätetty tyhjilleen ongelmien vuoksi. Neuvolat ja hallinto on siirretty muualle. Hammashoidolle on kunnostettu pysyväisluontoiset tilat entiseen liikekiinteistöön. Vuodeosasto 1. on poistettu käytöstä ja tilatarpeet hoidettu muilla palveluilla. 1.2 Kiinteistön ongelmat Kiinteistön rakenteita ja sisäilmaa on tutkittu useassa otteessa. Rakenne-, sähkö- ja lvitekniikan kuntotutkimus on valmistunut YTK Oy:n, Insinööritoimisto LVI-Miljarin ja Insinööritoimisto Jukka Hirvosen toimesta. Materiaalinäytteitä tutki Työterveyslaitos. Tällöin havaittiin paitsi teknisiä puutteita, myös rakennusteknisiä ongelmia mm. ulkoseinissä ja sokkelihalkaisuissa. Sisäilmakeskuksen kuntotutkimus valmistui Tutkimusten perusteella terveyskeskusrakennuksen ulkoseinien lämmöneristekerroksessa on merkittäviä kosteus- ja homevaurioita koko rakennuksen alueella. Vaurioita havaittiin perustusten liitoskohdissa, 4

5 5 ikkunoiden alapuolella, ikkunan rivevilloissa ja ulkoseinän yläosan lämmöneristeessä sekä kellarissa keskusvaraston kohdalla. Rakennuksen sokkelirakenteen yläosassa on kovalevystä tehtyjä sokkelihalkasuvillan tukikoteloita ja puurakenteita, jotka todettiin lähes kaikkien rakennuksen eri osastojen alueilla kosteus- ja homevaurioituneeksi. Sisäilmamittausten perusteella todettiin, että kosteusvauriomikrobit kulkeutuvat alipaineen johdosta korvausilman mukana sisäilmaan ja aiheuttavat sisäilmahaittoja. Lisäksi liittyvien rakennusosien, ikkunoiden ja ovien liittymädetaljien kautta kulkeutui vaakasateesta ja lumien sulamisesta johtuvaa vettä ulkovaipan eristeisiin pitäen mikrobikasvustolle otolliset olosuhteet jatkuvasti otollisina. Asumisterveysohjeen mukaan silmin havaittavaa mikrobikasvustoa ulkovaipan lämmöneristeen sisäpuolisissa rakenteissa, lämmöneristeissä sekä rakenteissa ja tiloissa, joista vuotoilmaa kulkeutuu sisätiloihin, voidaan pitää terveydensuojelulain tarkoittamana terveyshaittana. Rakennus sijaitsee pohjoiseen loivasti viettävällä rinteellä, jossa kallionpinta on paikoitellen hyvin lähellä maanpintaa ja kallion painanteet sitovat yläpuolelta valuvaa vettä rakennuksen alle pitäen pohjarakenteet toimimattomista salaojista johtuen jatkuvasti märkänä. Tästä johtuen myöskin alapohja on päässyt vaurioitumaan vuosien mittaan. Muiden sisäilmamittausten perusteella terveyskeskuksen tiloissa ei havaittu epätavallisen suuria pitoisuuksia mahdollisia oireita aiheuttavia kemiallisia epäpuhtauksia (VOC) tai kuituja. Sisäilmastokyselyn tulosten perusteella terveyskeskuksen kaikilla eri osastoilla työskentelevät työntekijät kokivat normaalia enemmän ärsytys- tai muita oireita, jotka ovat yhdistettävissä rakennuksessa tehtyjen mittausten ja tutkimusten tuloksiin. Sisäilmakyselyn perusteella koko terveyskeskuksen osalta koetuista oireista suurimman osan koettiin johtuvat työpaikan sisäilmasta ja oireiden ilmoitettiin häviävän vapaa-ajan ja lomien aikana. 1.1 Ongelmien ratkaisu Kiteen kaupunki on ryhtynyt toimiin rakennuksen ongelmien ratkaisemiseksi. Aluksi ryhdyttiin selvittämään ja suunnittelemaan rakennuksen peruskorjaamista. Työn ensimmäisenä vaiheena valmistui vuodeosasto 2:n peruskorjaus. Korjauksen suunnittelua jatkettiin, mutta asetettujen korjausvelvoitteiden, aikataulun ja väistötilaongelmien vuoksi vuonna 2011 päädyttiin uudisrakentamisvaihtoehdon kannalle. Terveyskeskuksen sisäilmaongelmien takia on pidetty kymmenen työsuojelupiirin kokousta. 5

6 6 2 NYKYISET TOIMINNOT JA TILAT Toimintoja on jouduttu hajasijoittamaan lukuisiin kiinteistöihin terveyskeskusrakennuksen ongelmien vuoksi. 2.1 Terveyskeskuspalvelut Vastaanotto ja päivystys 577 m2 - Tilat sijaitsevat nykyisessä terveyskeskuksessa os. Arppentie 6 A - Tiloissa sisäilmaongelmia Fysioterapia 138 m2 - Tilat sijaitsevat nykyisessä terveyskeskuksessa os. Arppentie 6 A - Tiloissa sisäilmaongelmia Muut terveyspalvelut 61 m2 - Tilat sijaitsevat Pajarintie 6 - Vuonna 1950 rakennettu ja peruskorjaus tehty viimeksi Rakennuksessa ei ole havaittu sisäilmaongelmia Laboratorio 92 m2 - Tilat sijaitsevat nykyisessä terveyskeskuksessa os. Arppentie 6 A - Tiloissa sisäilmaongelmia Röntgen 91 m2 - Tilat sijaitsevat nykyisessä terveyskeskuksessa os. Arppentie 6 A - Tiloissa sisäilmaongelmia 2.2 Sosiaalipalvelut Aikuisten sos. ja työv. palvelukeskus - Tilat kaupungintalolla os. Kiteentie 25, 72 m2 - Kaupungintalo on rakennettu vuonna 1959, laajennut 1969 ja vuonna Sosiaalipalvelujen tilat sijaitsevat vuonna 1983 rakennetussa osassa. - Kaupungintalolla sisäilmaongelmia - TYP:n tilat n. 40 m2 vuokratiloissa os. Kiteentie 19 6

7 7 Vammaispalvelut 30 m2 - Tilat kaupungintalolla os. Kiteentie 25 - Kaupungintalo on rakennettu vuonna 1959, laajennut 1969 ja vuonna Sosiaalipalvelujen tilat sijaitsevat vuonna 1983 rakennetussa osassa. - Kaupungintalolla sisäilmaongelmia - Kaupungintalolla sisäilmaongelmia Aikuisten psykososiaaliset palvelut - Tiloja kaupungintalolla os. Kiteentie m2, Keisarinkuja 11:ssä 14 m2 ja Kesälahdella - Kaupungintalolla sisäilmaongelmia, Keisarinkuja 11:n kunto tyydyttävä 2.3 Terveyskeskussairaala - Vuonna 2007 sisäpuolelta peruskorjatut tilat 934 m2 2.4 Lasten ja nuorten palvelut Lastensuojelun sosiaalityö - Tiloja Tohmajärvellä Kirkkotiellä, Postin tilat - Tiloja Kiteellä vuokrattuna Koulutie 1, 80 m2 Hytkes-lasten ja nuorten hyvinvointikeskus 235 m2 - Tilat sijaitsevat vanhassa neuvolarakennuksessa os. Kiteentie 27 - Rakennuksessa ei ole tehty peruskorjausta, sisäilmaongelmista ei ole valitettu Lasten neuvola, äitiysneuvola 194 m2 - Tilat sijaitsevat vuokratiloissa os. Savikontie Hellin kotihoito - Asuinhuoneistoja vuokrattuna Koulutie 1:ssä toimistokäyttöön 260 m2 2.6 Hallinto - Tilat Valkoisessa talossa, Savikontie 15, 292 m2 - Kunto hyvä 7

8 8 2.6 Työterveyshuolto - Tilat sijaitsevat Pajarintie 6, 74 m2 - Vuonna 1950 rakennettu ja peruskorjaus tehty viimeksi Rakennuksessa ei ole havaittu sisäilmaongelmia 2.7 Ympäristöterveydenhoito - Terveystarkastajien tilat Kästekosessa 96 m2, os. Ilmarisentie 5 - Kästekonen on rakennettu vuonna 1932 ja peruskorjattu vuonna 1996? - Epäkäytännölliset - Eläinlääkärien tilat sijaitsevat nykyisessä terveyskeskuksessa, 149 m2 os. Arppentie 6 A - Tiloissa on todettu sisäilmaongelmia, korvaavia tiloja ei vielä ole. Terveyskeskukselta puuttuvat asianmukaiset päätearkiston tilat. Päätearkisto on pysyvästi säilytettävän asiakirja-aineiston säilytyspaikka, joka tulee suunnitella ja rakentaa arkistolaitoksen arkistotilamääräyksen (KA 1386/40/2007) mukaisesti. 3 HANKKEEN SISÄLTÖ 3.1 Toimintamalli Tavoitteena on sijoittaa samaan kokonaisuuteen sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Lopputilanteen sijoitusratkaisut on kuitenkin haluttu jättää tässä vaiheessa auki ja on keskitytty ensimmäisen rakennusvaiheen kokonaisuuteen, kuitenkin niin että myöhemmät laajentamismahdollisuudet otetaan huomioon. Terveyskeskuskiinteistöön sijoitetaan ensimmäisessä rakennusvaiheessa kaikki ne toiminnot, jotka edellyttävät toistensa läheisyyttä, kuten päivystys- ja vastaanottotoiminnot kaikkine aputoimintoineen. Sen sijaan erillisinä voidaan pitää ainakin alkuvaiheessa hallinto, sosiaalitoimi, hammashoito ja ympäristöterveydenhoito. 8

9 9 3.2 Hankkeeseen kuuluvat tilat Tilat päänimikkeittäin, tilaohjelma liitteenä Vastaanotto Päivystys Muut terveyspalvelut Fysikaalinen hoito Osaston lisätilat Neuvolat Laboratorio Röntgen 3.3 Huolto- ja avustavat tilat Huoltotiloihin on omat logistiikkareitit erilaisille tukipalvelujen kuljetuksille (ruoka, lääkkeet, varastotavarat, jäte- ja pyykkikuljetukset). Tilat päänimikkeittäin, tilaohjelma liitteenä Välinehuolto Apteekkivarasto Katastrofivarasto Kappeli Keskusvarasto Henkilöstön sosiaalitilat Tekniset tilat Arkisto Siivouskeskus 3.4 Piha-alueet Asiakasliikenne Asiakasliikenne vastaaotoille, neuvoloihin ja vuodeosastolle hoidetaan nykyisen päyvystysvastaanoton liittymästä, jonka kautta rakennetaan uusi jättöalue ja invapysäköintipaikat. Terveystien ja Arppentien pysäköintialueelta tehdään kulkuväylä. Vanhan osan purkamisen jälkeen tehdään kulkuväylä myös nykyiseltä pääsisäänkäynnin pysäköintialueelta. Päivystykseen käynti ohjataan rakennuksen eteläpuolelta. 9

10 10 Huoltoliikenne Keskusvaraston liikenne ja jätehuollon liikenne ohjataan rakennuksen eteläpuolelta johtavaa väylää pitkin. Osastokeittiön huolto hoidetaan entistä kautta suoraan osastolle niin kauan kuin entinen osa saadaan puretuksi. Sen jälkeen liikenne hoidetaan itäpuolelta suoraan keittiötiloihin. Pysäköinti Entiset pysäköintialueet jätetään käyttöön. Uusia pysäköintijärjestelyitä tehdään pääsisäänkäynnin ja päivystyksen yhteyteen. Järjestetään polkupyöräpysäköinti henkilökunnalle ja asiakkaille. 4 HANKKEEN TARPEELLISUUS Uudisrakentamisen tarpeellisuuteen on pakottavat syyt, koska entiset tilat eivät korjattuinakaan varmista terveellistä työ- ja hoitoympäristöä. Ilman hankkeen toteuttamista alueen väestölle ei voida tarjota tarvittavia terveydenhoitopalveluja. 5 HANKKEEN TOTEUTUS Toimitiloja laadittaessa tulee huomiota kiinnittää tilojen muunneltavuuteen, viihtyvyyteen, potilaiden ja työntekijöiden turvallisuuteen (varapoistumistiet, hälytysjärjestelmät) sekä luottamuksellisuuden säilymiseen (äänieristys). 5.1 Toteuttamistapa- ja ajankohta Hanke toteutetaan niin nopeasti kuin se on rakennuttamisen, suunnittelun ja rakentamisen osalta mahdollista. 10

11 Rakennuspaikka Terveyskeskus rakennetaan nykyiselle sijaintipaikalleen Kiteen kaupungin korttelissa Tontin kaavamerkintä on YS, johon saa rakentaa kaksikerroksisen terveydenhoitoa ja sosiaalitointa palvelevan rakennuksen kooltaan enintään m Aikataulu ja vaiheistus Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 6/2012, vaihe 1. rakennussuunnittelu 6-9/2012, rakentaminen vuosina (n. 1,5 vuotta) Vaiheen 2. osalta päätökset suunnittelusta ja rakentamisesta tehdään erikseen. 5.5 LVIA- tekniset järjestelmät Yleistä Terveyskeskuksen rakentamisen oleellinen osa ovat LVIA-tekniset järjestelmät, joihin kuuluvat - vesi-, viemäri- ja sadevesijohdot - lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät - ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät - sairaalakaasut - automaattinen palonsammutusjärjestelmä, sprinkleri - rakennusautomaatio Näillä järjestelmillä rakennuksiin saadaan aikaan terveelliset ja turvalliset käyttöolosuhteet potilaille ja henkilökunnalle. Rakennusten energiatehokkuus Rakennukset tehdään voimassa olevien rakennusmääräysten lämmönvaatimusten mukaisesti. Hankkeen energiatehokkuuden tavoitteeksi asetetaan rakennusten energiatehokkuudesta annetun asetuksen mukainen terveydenhoitorakennusten energiatehokkuusluokka B ( kwh/brm2/vuosi). Hyvään energiatehokkuuteen pyritään hyvällä rakennusten massoituksella, kohtuullisilla ikkunapinnoilla ja käyttäen ilmastoinnissa tehokasta lämmöntalteenottojärjestelmää sekä ilmastoinnin jäähdytyksessä ns. vapaajäähdytystä. 11

12 12 LVI-tekniikan asennukset LVI-tekniikka asennetaan niin, että kaikki putkistot alapohjan alle tulevia viemäreitä lukuun ottamatta ovat vaihdettavissa ja niihin helppo päästä käsiksi huoltotöiden yhteydessä. Jäte- ja sadevedet Rakennuksien jäte- ja sadevedet liitetään alueen verkostoihin. Vesi- ja viemärijärjestelmät ja -kalusteet Rakennukset varustetaan sairaalakäytännön mukaisilla vesi- ja viemäriverkostoilla ja vesikalusteilla. Kalusteet valitaan helppokäyttöisiksi ja -huollettavaksi. Kaukolämpö Kaukolämmitys liitetään Kiteen lämmön verkostoon aiemman liittymän perusteella. Lämmitysjärjestelmät Rakennukset lämmitetään perinteisellä patterilämmityksellä. Kosteat tilat, kuten kylpyhuoneet, lämmitetään lattialämmityksillä. Ilmastointijärjestelmät Rakennus varustetaan koneellisilla ilmastointijärjestelmillä. Osien ilmastointi jaetaan sisävyöhykkeisiin ilmansuunnan ja käyttötarkoituksen mukaisesti niin, että miellyttävät ja turvalliset olosuhteet ovat tiloissa kaikissa ulkoilmaolosuhteissa. Rakennukset suunnitellaan ja rakennetaan niin, että tavanomaisissa potilas- ja toimistotiloissa tavoitearvona käytetään sisäilmaluokkaa S2 (hyvä sisäilma), lämpötilat; lämmitystilanteessa C ja jäähdytystilanteessa C sekä äänitaso <33 db, potilashuoneissa <28 db. Toimenpide- ja vastaavissa huoneissa tavoitearvona sisäilmaluokka on S1 (yksilöllinen sisäilma = lämpötila on säädettävissä), lämpötilat; lämmitystilanteessa C ja jäähdytystilanteessa C sekä äänitaso <30 db. Ilmastointilaitteet varustetaan riittävällä suodatuksella, lämmön talteenotolla, lämmityksellä ja jäähdytyksellä. Kokonaisilmavirta laajennuksissa L1 ja L2 asettuu tasolle n. 30 m3/s. 12

13 13 Jäähdytysjärjestelmät Rakennukset varustetaan ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmällä. Lisäksi varustaudutaan erilaisten sähkö- ja teletilojen (ATK- ja UPS-tilat) ja mahdollisten hoito- ja tutkimuslaitteiden vesijäähdytykseen. Ilmastoinnin jäähdytystä tarvitaan vain kesäisin, mutta sähkö- ja tutkimuslaitteita käytetään koko vuoden. Tämän takia jäähdytykseen kylminä vuodenaikoina käytetään vapaajäähdytystä ulkoilmalla ja vain kesäaikoina käytetään jäähdytyskompressoreita. Huoneiden jäähdytystä hoidetaan niissä tiloissa, joissa mahdollinen ilmanvaihdon jäähdytys ei riitä joko jäähdytyspalkeilla ja suurempia tehoja tarvitsevat tilat, esim. lääkehuoneet, neuvottelu- ja tiimityötilat, puhallinkonvektoreilla. Puhallinkonvektorit voidaan sijoittaa rakenteen sisään niin, etteivät ne aiheuta turvallisuusriskiä. Jäähdytysteho tulee olemaan laajennuksissa L1 ja L2 luokkaa 500 kw. Sairaalakaasut Happivaraus on 22 Cu- (10 dm3/s), hengityspaineilma on 28 Cu- (15 dm3/s) ja instrumenttipaineilma on 28 Cu-putki (15 dm3/s). Automaattinen paloilmoitin Automaattinen sammutusjärjestelmä on vuodeosastolla. Järjestelmää ei laajen neta muualle. Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä tulee koko kiinteistöön. Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä ilmaisee ja paikallistaa jo alkavan palon, antaa kohteessa hälytyksen ja ilmoituksen hätäkeskukseen. Järjestelmä antaa ilmoituksen myös sen toimintavarmuutta vaarantavista vioista. Rakennusautomaatiojärjestelmä Taloteknisten järjestelmien ohjausta ja valvontaa varten rakennus varustetaan digitaalisella rakennusautomaatiojärjestelmällä. Automaatiojärjestelmään liitetään LVI-järjestelmien lisäksi valaistuksen ohjaukset ja sähköjärjestelmien valvontapisteet. 13

14 Sähköjärjestelmät Yleistä Kohteessa noudatetaan sähköjärjestelmien osalta pienjännitestandardia SFS Lääkintätiloissa noudatetaan erityistä lääkintätilastandardia SFS käytön vaatimin järjestelmin. Tietojärjestelmät suunnitellaan ST-käsikirjoja ja voimassa olevia viranomaismääräyksiä noudattaen sekä käyttäjän näkökulmat huomioiden. Kohteen suunnittelussa tutkitaan vaihtoehtoisia toteutustapoja ja uusien menetelmien soveltuvuutta siten, että järjestelmistä saadaan luotettavia, käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvia, pitkäikäisiä, energiataloudellisia ja ympäristöystävällisiä. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida tilojen käyttötarkoitus ja siitä johtuvat vaatimukset asennusten kestävyydelle ja erityisesti sekä potilaiden että henkilökunnan turvallisuudelle. Sähköjärjestelmien myöhempi muunneltavuus ja laajennettavuus tulee myös huomioida laitteita valittaessa ja mitoittaessa. Johtotiet ja pääjakelujärjestelmät Johtotiet toteutetaan pääasiassa kaapelihyllyillä ja johtokanavilla, millä mahdollistetaan tilojen helppo muunneltavuus tulevaisuudessa. Pääkaapelireiteille asennetaan omat erilliset kaapelihyllyt vahvavirta- ja telekaapeleille. Rakennuksen pääkeskus sijoitetaan toiseen kerokseen iv-konehuoneen yhteyteen. Kiinteistö varustetaan polttomoottorikäyttöisellä varavoimajärjestelmällä, joka kytkeytyy automaattisesti päälle mahdollisten jännitekatkosten aikana. Lisäksi tärkeät tietojärjestelmät ja ATK-sähköt varmistetaan katkeamattomalla UPSjärjestelmällä. Valaistus Valaistusratkaisuissa pyritään löytämään energiaystävällisiä, käyttökohteeseen parhaiten soveltuvia valaistusratkaisuja. Valaistus toteutetaan energiatehokkailla led- ja loisteputkivalaisimilla. Valaistusta ohjataan soveltuvin osin nykyaikaisilla ohjausjärjestelmillä, joka vaikuttaa energiatalouteen ja lamppujen elinkaareen. Työpisteiden valaisimina käytetään vaijeriripusteisia, päätetyöskentelyyn soveltuvia suora/epäsuora valaisimia, joissa on valaisinkohtaiset vetonarukytkimet. 5.7 Informaatioteknologiajärjestelmät Atk- ja puhelinpalvelut Kiinteistö varustetaan EN standardisarjan mukaisella yleiskaapelointijärjestelmällä palvelemaan henkilökunnan puhelin- ja tietoliikenne tarpeita. 14

15 15 Tietoteknisiltä järjestelmiltä odotetaan, että ne helpottavat ja automatisoivat työtä. Työasemien ja kirjaamiseen tarvittavien työtilojen tulee täyttää ergonomiset ja asiakaslähtöiset vaatimukset. Tietoteknisiltä järjestelmiltä odotetaan, että ne helpottavat ja automatisoivat työtä. Työasemien ja kirjaamiseen tarvittavien työtilojen tulee täyttää ergonomiset ja asiakaslähtöiset vaatimukset. Muut informaatiojärjestelmät Rakennukseen asennetaan lisäksi tarvittaviin tiloihin yhteisantenni-, aikakello-, äänentoistosekä AV-järjestelmät. Lisäksi tarvittaviin huonetiloihin asennetaan varattuvalo- ja sisäänpyyntöjärjestelmät. 5.8 Valvonta- ja turvajärjestelmät Tekninen kulunvalvonta Kulunvalvontajärjestelmällä valvotaan tilojen käyttöä ja järjestetään työaikaseuranta. Henkilöstöä ohjataan käyttämään tiettyjä kulkureittejä ja varmistetaan, että henkilöt pääsevät niihin tiloihin, joihin heidän on työtehtäviensä takia välttämätöntä päästä. Kulunvalvontajärjestelmä ei estä rakennuksesta ulospääsyä hätätilanteessa esimerkiksi tulipalossa. Kameravalvontajärjestelmä Kiinteistön kameravalvonta toteutetaan IP-kamerajärjestelmällä. Valvontakameroita ja kuvatallennusta tarvitaan mm. yksikköjen käytävätiloissa, ulko-ovien yhteydessä. Turvavalo- ja ovimerkkivalojärjestelmä Rakennus varustetaan viranomaismääräykset täyttävällä turva- ja ovimerkkivalojärjestelmällä, jolla varmistetaan turvallinen ja nopea poistuminen hätä- ja poikkeustilanteissa. Päällekarkausjärjestelmä Tarvittaviin tiloihin suunnitellaan päällekarkausjärjestelmä henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi. 15

16 16 Paloilmoitinjärjestelmä Kohteeseen asennetaan osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä. Järjestelmästä välittyy hälytykset hälytyskeskukseen. 5.9 Kiinteät laitteet ja irtaimisto Hankkeen kustannusarvio pitää sisällään toiminnan kannalta tarpeelliset terveyskeskuskalusteet ja muut kiintokalusteet. Olemassa olevia kalusteita siirretään nykyisistä tiloista uusiin tiloihin, samoin muun muassa olemassa olevat terapia- ja liikuntavälineet siirretään uusiin tiloihin. 6 KUSTANNUS- JA TILAVAIKUTUKSET 6.3 Rakennuskustannukset Laajennuksen kokonaisbruttoala on noin 3300 brm². Tavoitehintalaskelmien mukaan hankkeen arvioidut kokonaisrakennuskustannukset ovat 7,499 milj. euroa alv 0%. 6.2 Toimintakulujen vaikutukset Toimintojen tilojen hajallaan olo vaikeuttaa sujuvaa työskentelyä potilaiden ja heidän perheidensä kanssa. Lisäksi se aiheuttaa runsaasti ajankäyttöön liittyvää ylimääräistä suunnittelua ja kustannuksia. Uudisrakentaminen ei sinällään vaikuta henkilöstömitoituksen tai tarpeeseen. 6.1 Ylläpito- ja tilakustannusvaikutukset Kaupungin erillisen selvityksen mukaan. 7 RAHOITUS Hanke rahoitetaan Kiteen kaupungin budjeteissa ja siihen haetaan valtionavustusta 25% hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Hankeavustus on tarkoitettu kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin. 16

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU

Cygnaeuksen koulu Maariankatu 7, 20100 TURKU Cygnaeuksen koulu, 20100 TURKU SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS JATKOTUTKIMUSSUUNNITELMA 15.3.2010 Raksystems-Antcimex Oy Vähäheikkiläntie 56 B FI-20810 TURKU p. 0207 495 500 20100 TURKU 2

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Sturenkatu 18-20 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010082 13.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ TÄYTTÄ ELÄMÄÄ PÄIJÄNTEEN RANNALLA TULEVAISUUDEN EDELLÄKÄVIJÄ JYKES KIINTEISTÖT OY:N TOIMINTA Merkittävä toimitilojen ja yrityspuistoalueiden kehittämiseen ja omistamiseen keskittynyt toimija Jyväskylän

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI

ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI ALPPILAN YLÄASTE JA LUKIO TAMMISAARENKATU 2 00510 HELSINKI TEKNINEN HANKESUUNNITELMA ALAPOHJAN KOSTEUSVAURIOKORJAUS 17.10.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, hankesuunnitelma 17.10.2011

Lisätiedot

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa

LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa LAAJENNUS L, PSYKIATRIATALO Tila- ja toiminnan suunnittelua uudistuvissa palvelurakenteissa Menna Kärnä menna.karna@pkssk.fi Suunnittelukoordinaattori, sh, TtM Tekniset palvelut/tilahallinta L TALO 1 2

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN RAKENNUTTAJASEMINAARI TIETOTURVA KIINTEISTÖN- OMISTAJAN KANNALTA

SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN RAKENNUTTAJASEMINAARI TIETOTURVA KIINTEISTÖN- OMISTAJAN KANNALTA SÄHKÖISEN TALOTEKNIIKAN RAKENNUTTAJASEMINAARI 25.8.2016 TIETOTURVA KIINTEISTÖN- OMISTAJAN KANNALTA SUOMEN SUURIN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYS 2100 Asiantuntijaa 350 2100 Strategian mukaista vahvaa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

KITEEN PALOASEMA HANKESUUNNITELMA

KITEEN PALOASEMA HANKESUUNNITELMA KITEEN PALOASEMA HANKESUUNNITELMA 10.2.2016 Kiteen kaupunki Rakennussuunnittelu Alhainen Ky SISÄLLYSLUETTELO HANKESUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Selostus hankkeesta 1.1 Tiedot hankkeen toteuttajasta 1.2 Kuvaus

Lisätiedot

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla

Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

PÄIVYSTYSSAIRAALAN LAAJENNUS APUVÄLINEKESKUS. Kumppanuusneuvottelut

PÄIVYSTYSSAIRAALAN LAAJENNUS APUVÄLINEKESKUS. Kumppanuusneuvottelut PÄIVYSTYSSAIRAALAN LAAJENNUS APUVÄLINEKESKUS Kumppanuusneuvottelut 16 18.3.2016 16-18.3.2016 Tapio Kallio SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA Päivystyssairaalan laajennus Potilasvirran nykytilanne Pääpotilasvirrat

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2

MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 MYYDÄÄN Meltolan sairaala n. 14 000 m 2 RAASEPORI Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Högbenintie 30, 10350 Meltola Myyntikohde: Sijainti Raaseporissa, sijaitseva 8,337 ha sairaalakiinteistö. Kohde käsittää Meltolan

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen

- STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisen kuulemistilaisuus - Rakennusautomaation kommenttipuheenvuoro - STUL Riikka Liedes - Talotekniikkateollisuus Juhani Hyvärinen 1 Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy ISS Proko Oy 6.9.2012 LAPIN YLIOPISTO SISÄILMARYHMÄ SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 8 PÖYTÄKIRJA Aika: 6.9.2012 klo 13.00 Paikka: Lapin yliopisto, ravintola Fellin, iso kokoushuone Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus

Homekoirakartoitusraportti Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus 1/5 Länsitie 62, Laihia. Laihian Yläaste ja Lukio A- rakennus Raportin sisältö: suorittaa homekartoituksia koulutettujen homekoirien avulla. Ohjaajana toimii Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy elinkaarimallia käytettäessä ja energiatehokkuutta tavoiteltaessa (SEEK)

Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy elinkaarimallia käytettäessä ja energiatehokkuutta tavoiteltaessa (SEEK) Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy elinkaarimallia käytettäessä ja energiatehokkuutta tavoiteltaessa (SEEK) Rauno Holopainen, Kari Salmi, Erkki Kähkönen, Leena Aalto, Katja Tähtinen, Harri Alenius ja Kari

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUSTEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS, koulujen yhteydessä olevat päiväkodit

PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUSTEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS, koulujen yhteydessä olevat päiväkodit ALKUPERÄINEN RAK. VUOSI LAAJENNUS / MERKITTÄVÄ PERUSPARANNUS 4. PÄIVÄKODIN TOIMIVUUS 5. TERVEELLISYYS / SISÄILMASTO 6. TURVALLISUUS YHTEENSÄ PÄIVÄKOTIEN PERUSKORJAUSTEN PRIORISOINTIJÄRJESTYS, koulujen

Lisätiedot

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus

WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus WP5 Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi Olli Teriö Uusi RT-kortti: Talonrakennushankkeen kulku Puretaanko vai korjataanko? Puretaanko

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot