Logistiikkayritysten Liitto Helsinki Eteläranta 10 puh fax

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi"

Transkriptio

1 Logistiikkayritysten Liitto Helsinki Eteläranta 10 puh fax JÄSENKIRJE Lainsäädäntö 2. Uutisia 3. Kuljetusala.com 4. EK:n uutisia 5. Projektit ja kampanjat 6. Energiatehokkuus 7. Polttoaine 8. Tilastot 9. EU:n ulkopuolisten autonkuljetusyhdistelmien pituus 1. Lainsäädäntö SUOMESSA SOVELLETTAVA OHJE TULKINTOJEN YHTENÄISTÄMISEKSI TA- VARA- JA HENKILÖLIIKENTEEN AJOAIKOJA JA NIIDEN VALVONTAA KOSKE- VISTA SÄÄDÖKSISTÄ PÄIVITETTY Ajo- ja lepoaika-asetuksen (561/2006) soveltaminen Asetusta sovelletaan maanteiden a) tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon suurin sallittu massa (ml. mahdollinen perävaunu tai puoliperävaunu) on yli 3,5 tonnia, tai b) henkilöliikenteeseen, jossa käytettävät ajoneuvot on rakennettu tai pysyvästi mukautettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen kuljettaja mukaan luettuna, ja tarkoitettu tällaiseen käyttöön. Asetusta sovelletaan myös ajoneuvoyhdistelmiin, joissa vetoauto on henkilöauto, mutta yhdistelmän kokonaismassa ylittää 3500 kg. 2. Uutisia Vehviläinen: Logistiikkastrategia valmisteluun keväällä Liikennepoliittisen selonteon valmistuttua ryhdytään valmistelemaan hallitusohjelman mukaisesti uutta logistiikkastrategiaa. Tavoitteena on käydä läpi toimet, joilla parannetaan Suomen logistista kilpailukykyä. Elinkeinoelämän logistiikkakustannuksia tulisi saada alennettua koko maassa. Venäjän liikenne sisältyy luonnollisesti tarkasteluun. Liikenneministeri Anu Vehviläinen kertoi asiasta PortGate -logistiikkakeskuksen harjannostajaisissa Vuosaaren satamassa 17. tammikuuta. - Tulevina viikkoina liikenne- ja viestintäpoliittinen ministeriryhmä työstää tiiviisti liikennepoliittista selontekoa päämääränään yhteiset poliittiset kannanotot maamme liikennejärjestelmän kehittämiseksi, Vehviläinen totesi. 1

2 - Kun saamme selonteon hallitukselta eduskunnan käsittelyyn helmi-maaliskuussa, käynnistämme välittömästi vielä tänä keväänä hallitusohjelman mukaisen logistiikkastrategian valmistelun. Toivottavasti logistiikka-ala osallistuu aktiivisesti strategian työstämiseen. Vehviläisen mukaan selonteosta tulee saada uusi tapa tehdä pitkäjänteisiä liikennepoliittisia päätöksiä: - Tulevat hallitukset valmistelisivat vaalikauden alussa selonteon, jossa otettaisiin samalla kertaa kantaa koko hallituskauden hankkeisiin ja tehtäisiin liikennepoliittinen kokonaistarkastelu aina 3-4 vaalikauden aikajänteellä, Vehviläinen tiivisti. Tekeillä olevassa liikennepoliittisessa selonteossa otetaan kantaa liikenneverkon tämän vaalikauden kehittämishankkeisiin ja perusväylänpitoon. Toiseksi siinä linjataan liikennepolitiikan sisältöä ja kehittämiskohteita aina vuoteen 2020 saakka. Juhani Puurunen yli-insinööriksi Diplomi-insinööri Juhani Puurunen (42) on nimitetty yli-insinööriksi liikenne- ja viestintäministeriön liikenneturvallisuusyksikköön. Valtioneuvosto nimitti Puurusen 17. tammikuuta. Juhani Puurunen valmistui diplomi-insinööriksi vuonna Liikenne- ja viestintäministeriöön Puurunen siirtyy Ajoneuvohallintokeskuksesta, jossa hän on vuodesta 2001 lähtien toiminut teknisen hyväksynnän tehtävissä ylitarkastajana ja kansallisia ajoneuvotyyppihyväksymisiä hoitavan tiimin vetäjänä. Liikenne- ja viestintäministeriössä Puurunen aloittaa 1. helmikuuta. Liikenneturvallisuusyksikön yli-insinööri toimii raskaan liikenteen ajoneuvotekniikkaan perehtyneenä asiantuntijana, jolla on hyvä kokemus kansainvälisestä ja EUtyöskentelystä sekä lainsäädännön valmistelusta. Ministeri Vehviläinen: Rekkaparkki maksulliseksi Liikenneministeri Anu Vehviläinen kannattaa Vaalimaalle rakennettavan rekkaparkin maksullisuutta. - Venäjälle suuntautuvan transitoliikenteen voimakas kasvu tänä vuonna osoittaa rekkaparkin rakentamisen välttämättömyyden, totesi liikenneministeri Vehviläinen eduskunnan budjetin palautekeskustelussa 19. joulukuuta. - Rekkaparkki-investointi maksaa 24 miljoonaa euroa. Pidän oikeana, että myös parkin käyttäjät osallistuvat sen kustannuksiin, siksi kannatan rekkaparkin maksullisuutta. Aion kiirehtiä tarvittavaa lainsäädäntöä siten, että maksu voidaan ottaa käyttöön rekkaparkin valmistuttua vuoden päästä, linjaa Vehviläinen. Vaalimaan rekkaparkkiin mahtuu noin 1000 rekkaa. Määrä vastaa noin 30 kilometrin rekkajonoa. Parkki tulee käyttöön jouluksi 2008 ja valmistuu lopullisesti vuoden 2009 aikana. Vehviläinen korostaa, että suomalaisen kuljetuselinkeinon kilpailukyky tulee taata eikä sille pidä luoda uusia lisäkustannuksia. Suomen ja Venäjän liikennetyöryhmä kokoontui Helsingissä Suomalaiset ja venäläiset liikenneasiantuntijat kokoontuivat Helsingissä joulukuuta. Kyseessä oli maiden välisen talouskomission liikennetyöryhmä. Tapaamisessa Suomi vahvisti myöntävänsä venäläisille keskiakseliperävaunuyhdistelmille poikkeuslupia 20,25 metriin saakka 1. tammikuuta alkaen. Suomen ja Venäjän välistä rautatieyhdysliikennettä koskevan sopimuksen uudistamisesta aloitetaan neuvottelut. Suomi nimeää neuvotteluvaltuuskuntansa tällä viikolla. 2

3 Osapuolet sopivat, että Pietarissa järjestetään vuoden 2008 alkupuoliskolla logistiikkaseminaari. Siihen kutsutaan viranomaisten ja liike-elämän edustajia kummastakin maasta. Tarkoituksena on perehtyä etenkin rajanylitysten ongelmiin. Venäjän valtuuskunnan johtaja varaliikenneministeri Sergei Aristov tapasi vierailun yhteydessä myös liikenneministeri Anu Vehviläisen. Tapaamisessa keskusteltiin Kaakkois-Suomen rekkajono-ongelmista. Vehviläinen toivoi Aristovin vaikuttavan siihen, että Venäjä lisäisi tullihenkilöstön määrää rajanylityspaikoilla, jotta ylitysprosessi sujuisi nopeammin. Liikenneministeri Vaalimaalle Liikenneministeri Anu Vehviläinen vierailee Vaalimaan rajanylityspaikalla perjantaina 21. joulukuuta. Ministeri tutustuu joululiikenteen sujumiseen ja rajanylitysten hoitoon. Hän kuulee viranomaisten katsauksen kuljetusten ajankohtaisesta tilanteesta. Paikalla ovat Rajavartioston, Tullin ja Tiehallinnon edustajat. Ministerit toivovat EU:n vauhdittavan itärajan liikenneongelmien ratkaisua Suomen hallitus toivoo Euroopan komission vaikuttavan Venäjään, jotta Suomen itärajan liikenneongelmia voidaan vähentää. Liikenneministeri Anu Vehviläinen sekä hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi ovat lähettäneet Euroopan komissioon kirjeen itärajan ylittävien kuljetusten tilanteesta. Ministerit toteavat kirjeessään, että erityisen tärkeää olisi nopeuttaa sähköisen tullauksen käyttöönottoa, keventää Venäjän viranomaismenettelyjä ja kehittää Venäjän puoleista tiestöä. Vehviläinen ja Kiviniemi osoittivat yhteisen kirjeensä liikennekomissaari Jacques Barrot'lle ja tulliasioista vastaavalle komissaari László Kovácsille. Liikenteen ja viestinnän vuodenvaihteen uudistukset 2008 Tieliikelaitoksesta yhtiö Tieliikelaitos Destiasta tulee valtion kokonaan omistama osakeyhtiö vuoden 2008 alusta lähtien. Perustettavan osakeyhtiön toimialana on rakennusalan palvelutoiminta sekä tähän liittyvät palvelut ja tuotteet. Tieliikelaitoksessa on noin 2300 työntekijää. Henkilöstö siirtyy osakeyhtiön palvelukseen. Tieliikelaitos Destia perustettiin vuonna 2001, kun Tielaitos jaettiin Tiehallintoon ja Tieliikelaitokseen. Uudistuksen tarkoituksena oli erottaa tienpidossa tilaajan ja tuottajan roolit sekä avata tienpito kilpailulle. Radoista uusi laki Uusi ratalaki tulee voimaan vuodenvaihteessa. Ratalailla säädellään rautatien suunnittelua, rakentamista, kunnossapitoa ja lakkauttamista. Lain mukaan rataverkko on luokiteltava runkoverkkoon ja muuhun rataverkkoon. Runkoverkko koostuu radoista, joilla on valtakunnallista merkitystä. Tähän mennessä Suomessa ei ole ollut erillistä ratalakia. Esimerkiksi uusien rautateiden rakentamiseen tarvittavat maa-alueet valtio on hankkinut lunastuslain nojalla. Ratalain tarkoituksena on lisätä vuorovaikutteisuutta rautateiden rakentamisessa muun muassa sujuvoittamalla rautateiden suunnittelijoiden ja kaavoittajien välistä yhteistyötä. Moottorikelkalla ei saa edelleenkään ylittää tasoristeystä ilman Ratahallintokeskuksen lupaa. Mönkijällä tasoristeyksen ylittäminen on sen sijaan luvallista. 3

4 Henkilöautoihin ei enää ylikuormaa Henkilöautoissa saa vuodenvaihteen jälkeen matkustaa vain rekisteriin merkitty määrä henkilöitä. Tähän asti henkilöautoissa on ollut oikeus tilapäiseen ylikuormaan. Turvavyödirektiivin uudet määräykset tulivat pääosin voimaan Siitä lähtien on noudatettu siirtymäaikaa ylikuormauksen suhteen. Turvavöiden käyttöpakko on voimassa kaikissa ajoneuvoissa, myös busseissa ja kuorma-autoissa kaikilla istumapaikoilla. Turvavöiden käyttöä valvoo poliisi. Käyttämättömyydestä seuraa 35 euron rikesakko. Viestintävirastolle valvontamaksua Televisio- ja radiotoimijat maksavat vuoden alusta lähtien Viestintävirastolle vuosittaisen valvontamaksun. Sillä katetaan ne kulut, joita Viestintävirastolle tulee televisio- ja radiotoiminnan valvonnasta. Yleisradion maksama valvontamaksu on euroa vuodessa. Valtakunnallisen televisiotoiminnan harjoittajilla maksu on euroa ja radiotoiminnan harjoittajilla 8000 euroa toimilupaa kohti. Alueellista tai paikallista televisio- tai radiotoimintaa harjoittavien toimijoiden valvontamaksu on 800 euroa. Aiemmin analogisen televisiotoiminnan harjoittajat maksoivat Viestintävirastolle toimilupamaksua. Sen maksaminen lakkasi kun Suomessa siirryttiin digitaalisiin televisiolähetyksiin 31. elokuuta. Maksujen korotuksia Televisiomaksu nousee 3,5 prosenttia. Uusi vuosimaksu on 215,45 euroa. Televisiomaksun voi maksaa kuukauden (18,60 euroa), kolmen kuukauden (54,85 euroa) tai puolen vuoden (108,40 euroa) jaksoissa. Väylämaksua alennetaan keskimäärin 10 prosenttia. Muutos koskee sekä maksun yksikköhintaa että enimmäismäärää aluskäyntiä kohti. Alennus kohdennetaan kaikille alustyypeille. Kauppamerenkulkua harjoittavilta aluksilta perittävien maksujen yhteiskertymä on ollut suurempi kuin sillä rahoitettavien tehtävien hoito edellyttää. Yhteysalusten maksut nousevat. Alusten matkustajamaksuja nostetaan 25 prosenttia. Lisäksi yhteysaluksilla kuljetettavien henkilöautojen maksut nousevat 50 prosenttia. Korotukset eivät koske saariston vakituisia asukkaita. Heille yhteysalusliikenne on ilmaista. Luotsin ja linjaluotsin tutkintomaksuja uusi asetus nostaa 5 prosenttia. Bussien koululaisliput kallistuvat joulukuussa. Peruskoululaisten, ammattikoululaisten ja lukiolaisten busseissa käyttämät linjaliikenteen sarjalippujen hinnat nousevat 5,2 prosentilla. Asetus taksankorotuksesta koskee lukuvuoden voimassa olevia ja vain koulumatkoihin kelpaavia älykortteja. Enintään kuuden kilometrin matkalla sarjalipun hinnoittelun pohjana oleva perushinta nousee 2,45 euroon. Vastaavasti enintään 100 kilometrin matkalla perushinta nousee 13,53 euroon. Sarjalipputaksan korotusvaikutus kohdistuu noin 65 prosenttiin Matkahuollon myymistä lipputuotteista. Koululaisliikenteen sarjalippualennus on 25 prosenttia ministeriön vahvistamasta perushinnasta. Alle 12-vuotiaille alennus on 50 prosenttia. Ennen vuodenvaihdetta ostetut sarjaliput hyväksytään ilman hinnankorotusta lipun kelpoisuusajan mukaisesti. Edellisen kerran sarjalippujen taksoja korotettiin vuoden 2006 joulukuussa. 4

5 Sairaankuljetusmaksut nousevat keskimäärin 4,92 prosenttia. Lähtömaksu nousee 54,66 euroon ja paaripotilaan lisämaksu 27,34 euroon. Istuvan potilaan lisämaksu korotetaan 13,66 euroon. Yli 20 kilometrin kuljetuksissa saa tämän ylittäviltä kilometreiltä periä kilometrimaksua. Maksu nostetaan 1,45 euroon. Mukana olevan toisen sairaankuljettajan korvaus nostetaan 29,10 euroon. Tunnin ylittävältä ajalta hänen korvauksensa on 14,56 euroa jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta. Tunnin ylittävältä yhtäjaksoiselta odotusajalta perittävä korvaus nousee 7,28 euroon jokaiselta alkavalta neljännestunnilta. Junalipuntarkastajat YTV:n leipiin Rautatieliikenteen lipuntarkastus siirretään Rautatieviraston vastuulta Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle YTV:lle. Siirto koskee 35 lipuntarkastajaa. Lipuntarkastajat toimivat sekä pääkaupunkiseudun lähijunissa että koko maan kattavassa kaukojunaliikenteessä. Toiminnan järjestävää viranomaista vaihdetaan, sillä joukkoliikenteen tarkastusmaksujen periminen ei kuulu Rautatieviraston keskeisiin tehtäviin. Rautatieviraston päätehtävä on vastata rautatieliikenteen turvallisuudesta. Kaapeliyhtiöiden televisio-ohjelmistojen siirtovelvoitteeseen muutoksia Kaapelitelevisioyhtiöiden televisio-ohjelmistojen siirtovelvollisuus muuttuu. Siirtovelvoitteen piiriin kuuluvat jatkossa Yleisradio Oy:n julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmistot oheis- ja lisäpalveluineen sekä saakka kaupalliset vapaasti vastaanotettavat valtakunnalliset televisio- ja radio-ohjelmistot. Maksulliset televisioohjelmistot eivät enää kuuluu velvoitteen piiriin. Siirrettävät kanavat ovat YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5, YLE Extra, YLE Teema sekä radiokanavat YLE Radio 1, YLEX, YLE Radio Suomi, YLE Radio Vega, Yle Radio Peili, YLE Mondo, Saamen Radio ja YLE Radio Extrem, Ylen Klassinen ja YLE FSR+. Kaupallisista kanavista siirtovelvoitteen piiriin kuuluvat MTV3, Nelonen, JIM, SubTV, Urheilukanava ja the Voice sekä radiokanava Radio Nova. Jos televisiokanava ei kuulu siirtovelvoitteen piiriin, osapuolet voivat keskenään sopia sen näkymisestä kaapelitelevisioverkossa. Taksien kuljettajille kaavaillaan pakollista koulutusta Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan taksien kuljettajille pakollista perus- ja jatkokoulutusta. Luonnos hallituksen esitykseksi on lähtenyt lausunnolle. Kuljettajilta vaadittaisiin jatkossa peruskoulutuksen ja kokeen suorittaminen sekä jatkokoulutusta. Esityksen tavoitteena on kohentaa ja yhdenmukaistaa taksinkuljettajien osaamista. Lainmuutokset tulisivat voimaan syksyllä Koulutus antaisi perusvalmiudet erilaisiin kuljetustehtäviin. Poliisi arvioisi edelleen kuljettajan sopivuuden ja paikallistuntemuksen, ja Ajoneuvohallintokeskus vastaisi kokeen järjestämisestä ja valvonnasta sekä eräistä koulutukseen liittyvistä hyväksymistehtävistä. Koulutusta tarvittaisiin paikkakunnasta riippuen tuntia. Kustannuksia kertyisi kuljettajalle arviolta sadasta kahteensataan euroa. Teoriakokeen kustannusarvio olisi euroa. Esitykseen sisältyy myös ehdotus henkilöauton ammattiajoluvan uusimista viiden vuo- 5

6 den välein. Jatkokoulutuksen saaminen osoitettaisiin luvan uusimisen yhteydessä. Jatkokoulutuksen määrä olisi vähintään yksi päivä viidessä vuodessa. Invataksin kuljettamiseen rajoitetuista ammattiajoluvista luovuttaisiin ja kaikilta ajajilta vaadittaisiin taksiliikenteessä osaaminen myös erityisryhmien kuljettamiseen. Taksinkuljettajan yläikäraja säilyisi 70 vuodessa ilman poikkeuksia. Hallitus esittää lisäksi luopumista tavaraliikenteen kuljettajan yläikärajasta, joka on nyt 70 vuotta. Nykyisin ajo-oikeutta on voitu jatkaa enintään kuorma-auton kuljettamiseen oikeuttavana. Muutoksella mahdollistettaisiin E-luokan yhdistelmien kuljettaminen kuorma-auton ollessa vetoautona. Ajo-oikeuden jatkaminen edellyttäisi aina lääkärintodistuksen esittämistä. Hätätiedotteet myös televisioon Viranomaisten hätätiedotteet välitetään alkaen radioverkkojen lisäksi myös television kautta. Muut viranomaistiedotteet kuin hätätiedotteet välitetään entiseen tapaan radion välityksellä. Television uutta hätätiedotusjärjestelmää testataan tiistaina kello Tuolloin ilmestyy Yleisradio, MTV3 ja Nelosen kanaville teksti, jossa kerrotaan uuden televisiossa näkyvän hätätiedotteiden välitysjärjestelmän kokeilusta. Teksti kulkee kuvaruudun yläosassa viisi minuuttia, jonka jälkeen kolmen minuutin tauon jälkeen teksti pyörii jälleen viiden minuutin ajan. Tekstin pyöriessä kytkeytyy varoitusääni, joka muodostuu SOS-merkeistä. Tekstissä kerrotaan myös, että kokeilu ei edellytä väestöltä toimenpiteitä ja se, että lisätietoa löytyy teksti-tv:n sivulta 112. Seuraavan kerran järjestelmää kokeillaan 11. helmikuuta hätänumeropäivänä. Samassa yhteydessä kokeillaan myös radion hätätiedotteiden välitysjärjestelmää. Tämän jälkeen television hätätiedotejärjestelmän toimivuutta testataan joka kuun ensimmäisenä maanantaina. Hätätiedotteiden välitysjärjestelmää käytetään, kun ihmishenget ovat välittömässä tai ilmeisessä vaarassa tai huomattavat omaisuus- tai ympäristövahingot uhkaavat. Hiljaisten päällysteiden käyttö vähentäisi melua ja pölyä Hiljaisten tienpäällysteiden käyttö alentaisi liikenteen melutasoa ja vähentäisi katupölyä. Tähän tulokseen tultiin liikenne- ja viestintäministeriön hankkeessa, jossa tutkittiin mahdollisuuksia vähentää rengasmelua. Tutkitut hiljaiset päällysteet ovat tavanomaisia tienpintoja tasaisempia, mutta niiden kitkaominaisuudet ovat silti normaalia paremmat. Hiljaisen päällysteen suurempi kitka parantaisi liikenneturvallisuutta ja tasaisempi pinta puolestaan vähentäisi tiestä nousevan pölyn määrää. Hiljaiset päällysteet eivät kuitenkaan vähennä nastarenkaiden aiheuttamaa melua. Noin 80 prosenttia autoista käyttää talvisin nastarenkaita. Nastarengaskautena päällysteiden melua alentava vaikutus onkin vähäinen. Nastarengaskausi kestää keskimäärin noin puoli vuotta. Kitkarenkaat osoittautuivat kevätpölykaudella nastoitettuja ongelmallisemmiksi, sillä ne nostavat tien pinnasta enemmän pölyä. Hankkeen toteutukseen ovat liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi osallistuneet Tiehallinto, Destia, Nokian Renkaat Oy, Tikka Nasta Oy, Lohja Rudus Oy, Skanska Oy sekä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit. 6

7 Vierintämelun vähentäminen. VIEME-tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 4/ KULJETUSALA.COM Oheisena Kuljetusala.com projektin logo. Maantiekuljetuksen toimialan imagon parantamisen, koulutukseen hakeutumisen, osaavan työvoiman kouluttamisen ja rekrytoinnin edistämiseksi on kuljetusalan nykyisiä koulutus- ja työmahdollisuuksia markkinoitava tulevaisuuden osaajille yhteisvoimin näkyvästi ja pitkäjänteisesti. Markkinointi toteutetaan kiertueena koko Suomessa ja lähialueilla. Tapahtumapäiviä tulee olemaan n. 40/v. Projektin yksityiskohtaisempi suunnittelu on jo pitkällä ja projektin virallinen lähtölaukaus oli Finlandia talossa Ensimmäinen varsinainen Road Show tapahtuma oli Käsämässä. Liitteenä tämänhetkinen tapahtumakalenteri. Vaikka tiettyjen yritysten kanssa on sovittu jo paikkakuntia, niin paikalle voi tulla muitakin henkilöitä alueella toimivista jäsenyrityksistämme, varsinkin iltatilaisuuteen. Nyt meillä on mahdollisuus saada nuoria ja ammatinvaihtajia alallemme. Hyödynnetään siis projekti täysimääräisesti! Sekä AKT että LVM ovat tulleet projektiin, myös rahoittajina. Nettisivut ovat avautuneet. Käy selaamassa! Sivuilta löytyy myös työpaikkailmoitukset! Muuta markkinointimateriaalia työstetään ja painetaan parhaillaan ja sitä tulee jakoon tapahtumapaikoilla sekä postituksina. Radiospotti tulee pyörimään eri kanavilla koko ajan ja paikallislehtiä sekä muuta mediaa käytetään tunnettuuden lisäämiseksi. Myös video on tehty, jonka saat katsottua nettisivujen kautta. Opetusministeriö tulee kattamaan suurimman osan kuluista, lisäksi elinkeinoelämä osallistuu kuluihin ja järjestelyihin (myös LL). Vuoden 2008/2009 rahoituksesta on jo saatu positiivinen päätös OM:stä. Projekti on kaksivuotinen, mutta sitä voidaan jatkaa 1-2 vuotta lisää, jos nähdään, kuten toivottua, että saavutamme näkyviä tuloksia. Muista, että Kuljetusala.com sivuilla on mahdollisuus ilmoittaa vapaista työpaikoista. Lisätietoa saat allekirjoittaneelta. 4. EK:n uutisia Neuvottelutulos autoliikennealojen työntekijöiden työehtosopimuksiin Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ovat päässeet aamuyöllä neuvottelutulokseen kuorma-autoalan, linjaautohenkilökunnan, huoltokorjaamoiden, linja-autoasemien sekä terminaalitoimintaa koskevien työehtosopimusten uudistamisesta. Neuvottelutulos noudattelee palkankorotuksiltaan syksyllä syntyneitä sopimusratkaisu ja. Sopimukset ovat kaksivuotisia ja ne koskevat kaikkiaan noin työntekijää. 7

8 EK:n toimitusjohtajakirje Ns. vastuukirjeen allekirjoittamiseen ei ole velvollisuutta Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja KHT-yhdistys neuvottelevat parhaillaan ns. johdon kirjeitä koskevasta käytännöstä. Eräät tilintarkastusyhteisöt ovat alkaneet myös Suomessa vaatia, että erityisesti pörssiyhtiöiden johto ja eräät toimihenkilöt, esimerkiksi yhtiön talousjohtaja, allekirjoittaisivat omissa nimissään ns. johdon vastuukirjeen (Management Representation Letter). Kirjeessä johto vakuuttaa antaneensa tilintarkastajalle kaiken sellaisen tiedon, jolla on heidän käsityksensä mukaan olennainen merkitys tilinpäätöksen laatimiseksi säännösten mukaisesti. Johdon kirjeitä koskevia allekirjoituspyyntöjä voi tulla muillekin kuin listayhtiöille. EK katsoo, ettei johdon vastuuta koskevan kirjeen allekirjoittamisella voida lisätä yhtiön johdon tai toimihenkilöiden vastuuta yli lainsäädäntöömme perustuvan vastuun. Jos yhtiössä kuitenkin päädytään johdon kirjeen allekirjoittamiseen, EK suosittelee, että kirjeeseen lisätään toteamus siitä, että allekirjoittamisella ei voida lisätä johtoelimien tai toimihenkilöiden lakisääteistä vastuuta. Suomessa johdon vastuu säännellään lainsäädännössä EK korostaa, ettei johdon kirjeitä koskeva käytäntö perustu Suomessa voimassaolevaan lainsäädäntöön. Toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, Suomessa johdon vastuusta säännellään lainsäädännössä, eikä erillisille johdon vastuukirjeille ole meillä siten perusteita. Tilintarkastusyhteisöt ovat perustelleet käytäntöä kansainvälisillä ISA-standardeilla. Uuden tilintarkastuslain mukaan kansainväliset tilintarkastusstandardit (International Standards of Auditing, ISA) antavat kehyksen hyvän tilintarkastustavan sisällölle. Lain viittaus ISA-standardeihin perustuu EU:n tilintarkastusdirektiiviin. ISA-standardien vahvistamismenettely on kuitenkin tällä hetkellä Euroopan unionissa vielä täysin auki, joten lakisääteistä velvollisuutta johdon kirjeiden allekirjoittamiseen ei toistaiseksi meillä ole. Tilintarkastajat ovat esittäneet sellaisiakin mielipiteitä, että kieltäytyminen johdon kirjeen allekirjoittamisesta voidaan tulkita tarkastuksen laajuutta koskevaksi rajoitukseksi. Tämä saattaa tilintarkastajien mukaan johtaa mukautetun tilintarkastuskertomuksen antamiseen. EK ja KHT-yhdistys etsivät asiaan ratkaisua EK ja KHT-yhdistys jatkavat keskusteluja ratkaisun löytämiseksi asiassa. Tätä varten perustetaan yhteinen työryhmä, joka valmistelee ISA 580 -standardiin perustuvan mallin johdon kirjeeksi, jossa otetaan samalla huomioon Suomen lainsäädännön perusperiaatteet erityisesti vastuukysymysten osalta. 5. Projektit ja kampanjat Logistiikkayritysten Liitto osallistuu seuraaviin projekteihin. CAP-projekti Projektin tavoitteena on tieliikennekuljettajien jatkokoulutuksen tehostaminen menetelmäkehyksellä, johon sisältyy ajotietojen keruulaitteisto, automaattiset datan luokittelumenetelmät, sekä kerätyn aineiston analyysiin perustuva koulutustuote. Hankkeen uutuusarvo on tieliikennekuljettajan ajovuorojen aikana kerätyn monikanavaisen tiedon luokittelu GPS-pohjaisen paikkatiedon ja digitaalisen kartta-aineiston pohjalta, sekä analysoidun aineiston käyttö kuljettajille tulevaisuudessa pakollisen jatkokoulutuksen yhteydessä. Tässä tavoitteessa korostuu ajonaikaisen tiedonkeruun edut etenkin suhteessa vaihtoehtoiseen ajosimulaattoriin, koska analyysi ja koulutus voidaan kohdistaa kuljettajan toimintaan oikeassa työympäristössä, koulutus tehostuu 8

9 kuljettajilta vaaditun ajankäytön osalta, sekä koulutuslaitteisto on edullinen ja siirrettävissä ajoneuvosta toiseen. Mitattavia suureita tulevat alustavasti olemaan ajonopeus, ajoetäisyys, ajoneuvon kiihtyvyydet, hidastuvuuden nopeat muutokset, sivuttaissuunnan liike, ajoneuvon hallintalaitteiden käyttö, liikennesääntöjen noudattaminen, ajo- ja lepoaikojen noudattaminen, kuorman sidontapolttoaineen kulutus, tyhjäkäynti, moottorin kuormitus sekä kierroslukualueiden käyttö. Seuraavassa vaiheessa tapahtuu pilottilaitteiston kehitys sekä koulutuspaketin kehitystyötä. Pilottilaitteisto valmistuu vuoden 2008 kesään mennessä. Tekes ja VTT vastaavat suurimmasta osasta kustannuksista, lisäksi yksityinen sektori (mm. LL) osallistuu kuluihin. Projekti on kaksivuotinen ja valmistuu Puolustusvoimat aloittaa Kainuun ja Karjalan Prikaateissa sekä Ilmavoimien yksiköissä kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen pilottina tänä keväänä ja varsinainen laaja koulutus aloitetaan koko Suomessa vuoden 2009 alussa. Kotiutuvilla kuljettajakoulutuksen saaneilla varusmiehillä on siten vaadittava ammattipätevyys (140 t nopetetun koulutuksen käyneet tarvitsevat vielä ikää 21 v ja C-kortti taskussa). Koulutus kestää joko 280 t (yhdistelmäkortti) tai 140 t nopeutetusti. Kuljettajaksi koulutettavien varusmiesten määrä on 3 700/v. Puolustusvoimien järjestämä kertausharjoitus, mm. kuljettajille, tuo tulevaisuudessa yhden CAP - koulutuspäivän kuljettajalle. Logistiikka-alan työvoiman ennustettu tarve Logistiikan osalta alan yritysten työvoimatarpeiden selvittäminen on nyt erittäin tärkeää. Logistiikka on alana kasvussa ja uudet investoinnit luovat työvoiman kysyntää, mikä on paitsi määrällinen kysymys myös osaamiseen liittyvä kysymys. Kuljetusalalla on jo tällä hetkellä työvoimavaje, mikä tulee pahenemaan työvoiman ikääntymisen myötä. Ennakointiselvitykselle on siis selvä tarve ja selvitettäviä asioita ovat mm. seuraavat: Kuinka paljon alan yritykset tarvitsevat työvoimaa ja minkälaista osaamista työntekijöiltä odotetaan? Millaiset ovat alan koulutusresurssit: määrä ja sisältö. Millaiset ovat alan alihankintaketjut. Teknologian muutosten vaikutukset osaamiseen. Projekti suoritettiin yrityskyselyillä (n. 500 kpl ja 20 haastattelua) ja niiden analysoinnilla sekä puolen päivän työpajalla. Projekti koskee ensisijaisesti Uudenmaan TE keskuk- sen aluetta. Kustannuksista vastasi TE -keskus. LL osallistui projektiin. Loppuraportti on valmistunut ja julkaistu. Koulutus- ja työvoimaviranomaisille on viestitetty selvästi alan työvoimapulasta ja Opetusministeriö vaati alan oppilaitoksia nostamaan koulutettavien määrää jo syksyllä. Mistä kuljettajat, MiKu? Liiton hallitus nimesi lokakuun 2006 kokouksessaan liiton oman työryhmän, MiKu, miettimään toimenpiteitä kuljettajapulan ratkaisemiseksi ja kuljettajien tulevaisuuden koulutusresurssien arvioimiseksi ja tarvittaessa lisäämiseksi sekä näihin vaikuttamiseksi. Työryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa ja työryhmän tarkennetut tavoitteet ovat muotoutuneet. Työryhmä tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä Kuljetusala.com projektin ja TE -keskuksen vetämän projektin kanssa välttäen päällekkäisyyksiä. Mi- Ku:n kautta tullaan todennäköisesti, vaatii omat päätökset, käynnistämään yrityskohtaisia projekteja, joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Nämä projektiehdotukset ovat jo pitkällä valmistelussa ja niihin on mahdollisuus saada Työsuojelurahastolta merkittävää tukea. Asiakasrajapinnan asiakirjat eli ARS 2009 Kesän aikana on päivitetty (tarkastus vielä tekemättä) yhteiset Tavaralinjaliikenteen Yleiset toimitusehdot koko kentälle. Parhaillaan liiton hallitus käsittelee viimeistä versiota. Näiden perusteella arvioidaan Tiekuljetussopimuslain vaatima muutostarve ja annetaan ehdotus OM:lle. Vakuutusyhtiöiden kanssa tarkennetaan vastuun siirtymisen kohdat. Samaten rahtikirjastandardiin tulee muutoksia. Seuraavaksi tullaan määrittelemään sähköiset asiakirjat ja tästä on jo perustettu oma asiantuntijaryhmänsä, SARS. Työssä ollaan menossa mukavaa vauhtia ja yhteisiä näkemyksiä on saatu aikaiseksi. 9

10 Yhteiset domainit on jo varattu avattavaa portaalia varten. Näiden jälkeen aloitetaan varsinainen yrityskohtainen valmistautuminen sähköiseen ketjuun. Alustava käyttöönottoaikataulu on KEUDA Keski-Uudenmaan ammattioppilaitokset tulevat jatkamaan TE-keskuksen projektia ja selvittämään koulutuksen ja työelämän kohtaamisongelmia logistiikan kannalta. Keuda tulee tekemään koulutuksesta ja sen tarpeesta alueellaan laajan kyselyn loppuvuoden aikana. Tuloksia saadaan alkuvuodesta Tonneittain vastuuta kampanjan materiaalia on vielä saatavilla Materiaalina on ns. seinätaulu ja ajoneuvotarra. Myös ulkotauluja on laitettu näkyville eräille pääväylille kesän aikana. HISTORIA Olli Blomberg aloittaa tavaralinjaliikenteen historian kirjoittamisen keväällä 2008 ja teoksen on tarkoitus olla valmiina 2010/2011 vuodenvaihteessa. Hän tulee olemaan varmaan moniin teistä yhteydessä tietojen saamiseksi. 6. Energiatehokkuus Logistiikkayritysten Liitto on allekirjoittamassa LVM:n, KTM:n, YM:n ja eräiden muiden tahojen kanssa yhteistä liikenteen energiatehokkuussopimusta vuosille koskien tavaraliikennettä. Tavoitteena on vähentää energiankulutusta 1 %/v eli 9 % koko kauden aikana. Yritykset raportoivat polttoaineenkäyttönsä EMISTRA järjestelmään (www.emistra.fi) vuosittain. Myös VR liittyy samalla sopimukseen. Polttoaineen kulutusta on tarkoitus vähentää 19 Mlitraa koko aikana. Polttoaineen vähentäminen onnistuu sopivilla renkailla ja rengaspaineilla, tuuliohjaimilla, kuljettajien koulutuksella jne. unohtamatta vetäviä väyliä. 7. Polttoainetilanne Muistakaa, että dieselin polttoainevero nousi seuraavasti, 4,46 cent/l ja ALV päälle. Lisäksi tuli markkinoiden hinnoittelema biopolttoainelisä (2 % volyymistä). Yleistä polttoainetilanteesta liitteessä. 8. Tilasto ja liitteet Suomen Pankki Korkotietoa Tilastokeskus Indeksit Neste Oil Diesel Kuljetusala.com Tapahtumakalenteri Öljy ja Kaasualan Keskusliitt. Polttoainekatsaus LVM Autonkuljetusautojen pituus 9. EU:n ulkopuolisten autonkuljetusyhdistelmien pituus Liitteessä on LVM tiedote EU:n ulkopuolisten autojenkuljetusyhdistelmien sallitun enimmäispituuden nostamisesta. Terveisin LOGISTIIKKAYRITYSTEN LIITTO Kyösti Orre

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 5. 2007 18.5.2007 1. Vuosikokouskuulumisia 2. Lainsäädäntö 3. Uutisia

Lisätiedot

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a EU-vaihde 3 2007 L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a Kuorma- ja linja-autojen liikenneluvan ehtoja yhtenäistetään sivu 10 Galileon rahoitus kova pähkinä sivu 6 Viestinnän lakipaketti

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2002

Toiminta- kertomus 2002 Toiminta- kertomus 2002 Kannen kuva: Antero Aaltonen Taitto & paino: Sinari Oy Graafinen palvelu ISSN 1458-8919 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin (09) 160 02 Faksi (09)

Lisätiedot

Kuljetus. Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta. Yrittäjä. Asetusmuutoksen säästöjä saadaan vielä odottaa

Kuljetus. Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta. Yrittäjä. Asetusmuutoksen säästöjä saadaan vielä odottaa Kuljetus Yrittäjä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti 9/13 Kuljetusalan Sankari vaalii lasten turvallisuutta Verovähennystä koulutuksesta Tietyöt olisivat tervetulleita Myrskylään Asetusmuutoksen

Lisätiedot

4 /2009. Veturimies -lehti 100 vuotta. Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan 4/2009

4 /2009. Veturimies -lehti 100 vuotta. Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan 4/2009 4 /2009 4/2009 Veturimies -lehti 100 vuotta Valtuusto pohdiskelevana seminaarissaan Veturimies -lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2010

Lisätiedot

Venäjän tullikonsepti uudistuu

Venäjän tullikonsepti uudistuu S i v u 13 : Tulli pysäyttää vaaralliset kuormat Tulliviesti 2 2010 N R O www.tulli.fi Tullin nettisivuilla on ajantasaista tietoa kaikista tullitoimintaan liittyvistä aiheista. Venäjän tullikonsepti uudistuu

Lisätiedot

Esri Finland Logistiikka EXTRA

Esri Finland Logistiikka EXTRA EXTRA 2012 Esri Finland Logistiikka EXTRA 12 Ympäristöpäästöt liikenteessä - Liikenneministeriön näkökulma Optimointiohjelmistojen käytettävyys ja liiketoimintamahdollisuudet kuntaorganisaatiossa 4 12

Lisätiedot

Yhteistyöllä samaan suuntaan

Yhteistyöllä samaan suuntaan 2/2007 Yhteistyöllä samaan suuntaan Veturimiesten historiaa talteen Hallitus parantaa rautateiden toimintaa -löytyykö lupauksille katetta Työvuorot puhuttavat jälleen Liikuntaa ja kisoja Pääkirjoitus Helsingissä

Lisätiedot

Veturimiesten liiton juhlanäyttely avattu

Veturimiesten liiton juhlanäyttely avattu 3/2008 Veturimiesten liiton juhlanäyttely avattu Edunvalvontatyötä 110 vuotta Perusradanpidon tilanne lähes kestämätön Vetureiden radio-ohjaus Pääkirjoitus Helsingissä 20. päivänä syyskuuta 2008 VETURIMIESTEN

Lisätiedot

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä

Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä 1/2010 Kuljetusliittojen yhteistyö tiivistymässä Pääsihteeri Timo Tanner jälkipalkalle Eläkeiän nosto torjuttiin Tampereen työnseisaus VR:n tulos 2009 Pääkirjoitus Helsingissä 22. päivänä helmikuuta 2010

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 20 13 SISÄLLYSLUETTELO Ministerin tervehdys............................................................ 2 Ylijohtajan katsaus..............................................................

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina

Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina 1/2007 Veturimiehiä kansanedustajaehdokkaina Tavoitteena Japanin täsmällisyys? Henkilöliikenteen kilpailun avaaminen takkuilee EU:ssa Vakuutuskassan viimeiset ajat Vuorot ja levot puhuttavat Pääkirjoitus

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16. rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 5 2013 Tosi kivat työkaverit ovat voimavara sivu 16 Työllisyys- ja kasvusopimus sivu 4 Liikennevirastossa uudistuksia sivu 6 Pääkirjoitus Puheenjohtaja

Lisätiedot

JUHANI MALINIEMI nousi syvän kuopan pohjalta

JUHANI MALINIEMI nousi syvän kuopan pohjalta T Y Y PPIH Y VÄ KSY N TÄ BA ROM ET R I V I RTA L Ä HTEENÄ JOOGA 1 10 JUHANI MALINIEMI nousi syvän kuopan pohjalta TALOUS ELPYY HITAASTI KULJETUSKUUTIO VANTAAN KAUPUNGILLE PÄÄKIRJOITUS pasi.moisio@skal.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamariasiaa. 2/2013 8. huhtikuuta. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa.

JÄSENTIEDOTE. Kauppakamariasiaa. 2/2013 8. huhtikuuta. Kauppakamari kouluttaa. Kansainvälisiä asoita. Muuta yritystietoa. SISÄLTÖ 2/2013 8. huhtikuuta KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE JÄSENTIEDOTE Kauppakamariasiaa Kehysriihestä tuli odotuksia parempi veroratkaisu...3 Puolet yritysjohtajista tyytymättömiä kaavoitukseen...3 EK ja

Lisätiedot

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi!

Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! 3 2 0 0 7 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Tervetuloa Tulliin, ministeri Kiviniemi! Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset sivut 12 15 Venäjän-liikenteen kasvun haaste ja Tullin keinot sivut 16 17 Valtuutettu

Lisätiedot

Kytkentöjä ja katkaisuja

Kytkentöjä ja katkaisuja 1/2006 Kytkentöjä ja katkaisuja Kilpailua vaikka väkisin CDT- suurkulutuksen mittari Tulospalkkion pyörät eivät pyöri Veturimiespilkit 2006 Pääkirjoitus Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2006 Virolaisyhtiö

Lisätiedot

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen Malmi 1 työryhmä Työryhmän raportti 2015 Esipuhe Liikenneministeri Paula Risikko antoi 4.12.2014 Trafille toimeksiannon koota Malmi 1 työryhmä selvittämään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Lisätiedot

Erikoisosaamista asiakkaan tarpeisiin. SKAL Kuljetusyritys 2010 Kauko Koskinen Oy: kaukokiito on sinivalkoinen suomalainen

Erikoisosaamista asiakkaan tarpeisiin. SKAL Kuljetusyritys 2010 Kauko Koskinen Oy: kaukokiito on sinivalkoinen suomalainen k u l j e t u s b a r o m e t r i e m e r i t u s p i i s p a n k y y d i s s ä i n d e k s i 8 10 + kaukokiito on sinivalkoinen suomalainen huippuosaaja ville silvasti Oy kuusamon ktk rakentaa ja kuljettaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2009 > 17.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kansainvälisiä asioita. Muuta yritystietoa

JÄSENTIEDOTE SISÄLTÖ. Kauppakamari kouluttaa. Kauppakamariasiaa 4/2009 > 17.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE. Kansainvälisiä asioita. Muuta yritystietoa SISÄLTÖ Kauppakamari kouluttaa Koulutuskalenteri/syksy 2009... 3-4 Kauppakamariasiaa JÄSENTIEDOTE 4/2009 > 17.08. KAUPPAKAMARIN JÄSENTIEDOTE Syksy näyttää suuntaa kauppakamari toimii taantuman torjumiseksi...5

Lisätiedot

58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN. Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite

58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN. Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite IV ELINKEINO- ALOITTEET JA ENERGIA- 58. VALTIONYHTIÖIDEN ASEMAN TURVAAMINEN Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n aloite Valtioenemmistöiset osakeyhtiöt ovat tarjonneet suurelle joukolle suomalaisia

Lisätiedot

Valtuuston vaalikokous

Valtuuston vaalikokous 2/2009 Valtuuston vaalikokous Liiton kultaiset ansiomerkit Eläketyöryhmän selvitys Säästötoimet Talven liikuntatapahtumia Pääkirjoitus Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2009 Julkilausuma Helsingissä huhtikuun

Lisätiedot