SISÄLLYSLUETTELO MEGAFLEX - KULUNVALVONNASTA KULKEMISEN ASIANTUNTIJA KULUNHALLINTAAN S.3 S.4-5 S.1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO MEGAFLEX - KULUNVALVONNASTA KULKEMISEN ASIANTUNTIJA KULUNHALLINTAAN S.3 S.4-5 S.1"

Transkriptio

1 S I I R R Y K U L U N V A L V O N N A S T A K U L U N H A L L I N T A A N

2 I h mi ste n m ah d olli su u s liik- k u a su j uvast i o n liike to i mi n n an k ul m ak iv i ä. To i s aalta m ah d ollisu u s h allita k ul k u o ike uk si a j a se u rata liikk u mi sta o n t u r valli su u sk ys ymys, j oka vo i oll a k r iitt i n e n koko yr it yk se n j atk uv u u d ell e. Näm ä tavo ittee t eivät ol e e n ää r i st i r ii d ass a. Päi nvasto i n. SISÄLLYSLUETTELO 2 KULKEM I S E N AS I A N T U N T I JA M E G A F L E X - KU LU N VA LVO N N ASTA KU LU N H A L L I N TAA N S.3 S. 6-9 KULUNH A L L I N N A N KOKONA I S R AT KA I S U L A N G AT TO M A N OV I O H JAU KS E N Y D I N S.4-5 S

3 KULKEMISEN ASIANTUNTIJA Ku l k e m i s e n a s i a n t u n t i j a p alv e l e e a s i a k a s t a k a i k i s s a k u l - k e m i s e e n l i i t t y v i s s ä a s i o i s s a, o l i p a k y s e t u r v alli s u u d e s t a, k u l u n h alli n n a s t a t a i ov i y m p ä r i s t ö i s t ä y l i p ä ä n s ä. A s i a n- t u n t i j u u s n ä k y y k a i k k i all a t u o t e k e h i t y k s e s t ä, s u u n n i t t e - l u u n j a p alv e l u u n. M y ö s k a m e r a j a r i k o s il m o i t u s, t y ö - a j a n s e u r a n t a s e k ä r u o k al a p ä ät t e e t k u u l uv at k u l k e m i s e n a s i a n t u n t i j a n p alv e l u i h i n. A s i a k a s e i e n ä ä t a r v i t s e u s e i t a y r i t y k s i ä, v a a n a s i at v o i d a a n h o i t a a y h d e s t ä o s o i t t e e s t a. MEGALOCK OY MEGALOCK on saanut alkunsa ja elää innovaatioista, joilla kulkemista hallitaan. Olemme kehittäneet vaativia turvallisuusympäristöjä asiakkaillemme vuodesta Ratkaisujemme turvallisuustaso on jo pitkään ollut niin korkea, että olemme voineet keskittyä kulkemisen rajoittamisen sijaan siihen, kuinka kulkemista ja sen hallintaa helpotetaan. KOKONAISVALTAISIA TUOTE- JA PA LV E LU R AT KA I S UJA Teemme turvallisuus-, kiinteistö- ja rakennusalalle kokonaisvaltaisia kulkemista parantavia tuote- ja palveluratkaisuja. Palvelumme ja tuotekehityksemme tähtää turvallisuustuotteiden toimivuuteen sekä asiakkaan kannalta taloudelliseen ajatteluun. Olemme kulunhallinnan ja toimitilaturvallisuuden uudistaja. KULKEMISEN ASIANTUNTIJAT PALVELUKSESSASI Megalock Oy:ssä ja sen yhteistyöyrityksissä työskentelee satoja alansa parhaita ammattilaisia. Henkilöstömme on saanut koulutuksen kotimaisilla ja ulkomaisilla päämiehillämme, jotka yhteistyössä kanssamme ylläpitävät jatkuvaa koulutusohjelmaa. Toteutamme korkealla profiililla Megalock-laatutakuuta ja hyödynnämme sitä asiakkaittemme eduksi. Noudatamme myös ISO 9001-laatujärjestelmää. SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI Asiantuntijatiimimme suunnittelee toimivia, turvallisia ja tyylikkäitä kulunhallinnan ympäristöjä. Konsultoimme loppukäyttäjiä, suunnittelijoita ja arkkitehtejä parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Tarjoamme myös täyden AutoCAD- ja 3D Pro-palvelun sekä linkkejä laitevalmistajien suunnittelupankkeihin. PROJEKTINHALLINTA Olemme vieneet läpi useita vaativia ja suuria turvallisuus- ja kiinteistöprojekteja. Rakennamme ja hallitsemme projekteja vuosien kokemuksella ja nykyaikai- seen, kulkemisen hallintaan perustuvalla näkemyksellä. Palvelumme sisältää projekteihin liittyvien turvallisuustarpeiden täyttämisen sekä kohteen kehittämisen toimivaksi kulunhallinnan kokonaisuudeksi - yhteistyössä suunnittelijoiden, arkkitehtien ja asiakkaiden kanssa. ASENNUKSET, HUOLTO, KUNNOSSAPITO JA PÄIVITYKSET Kulkemisen asiantuntijat ovat aina käytössäsi. Kiinteistöturvallisuuden takaa 24h-päivystys ja joustava, keskimäärin muutaman tunnin vasteaika. Palvelukykyinen ja motivoitunut henkilökunta sekä asiakasvastuulliset asentajamme hoitavat oviympäristöt kokonaisvaltaisesti. Huollamme ja ylläpidämme yhteistyöyrityksiemme kautta valtakunnallisesti tuhansia kohteita. AVAINHALLINTA, OVITIETO JA MUUT SÄHKÖISET PALVELUT Tarjoamme asiakkaillemme avainhallintapalvelun, dokumentointipalvelun, sähköisen tilausjärjestelmän sekä Ovitieto -palvelun. Kysy lisää tuotteistamme ja palveluistamme, jälleenmyyjän yhteystiedot löydät osoitteesta: 3

4 KULUNHALLINNAN KOKONAISRATKAISU 4 M E G A F L E X o n l uv u n k u l u n h alli n t a j ä r j e s t e l m ä, j o n k a av u l l a v o i t o h j at a s e k ä k u l u nv alv o n t a a, e t t ä m o n i a m u i t a k u l u n h alli n t a a n l i i t t y v i ä j ä r j e s t e l m i ä. Kai k k i a p alv e l u j a h allitaan h e l p o s t i j a y k s i n k e r t a i s e s t i s a m a s t a k ä y t t ö l i i t t y m ä s t ä, j o k a t o i m i i i n t e r n e t - s e l a i m e l l a. M E G A F L E X o n s u u n n i t e l t u k o r v a a m a a n p e r i n t e i s e t r a s - k a at k u l u nv alv o n n a n j ä r j e s t e l m ät. KU LU N H A L L I N TAA K Ä Y T T Ä J I Ä VA R T E N MEGAFLEX on selainkäyttöinen kulunhallintajärjestelmä, jonka avulla ihmiset voivat kulkea sujuvasti ja hallitusti. Sen avulla ovia ja liikkumista hallitaan reaaliaikaisesti, joustavasti ja tehokkaasti - kiinteistöistä riippumatta ja turvallisuudesta tinkimättä. Järjestelmä sopii uuden verkkorakenteensa ansioista myös monimutkaisiin kulunvalvontaympäristöihin. TEHOKKUUTTA INTEGROINNISTA H E N K I L Ö ST Ö H A L L I N TO O N MEGAFLEX kommunikoi sujuvasti henkilöstöhallinnon järjestelmäsi kanssa. Esimerkiksi kulkuoikeuksien luominen käyttäjille on nopeaa ja yksinkertaista, kun käyttäjä on osastoineen ja tehtävinen heti valmiina kulunhallinnan järjestelmässä. Myös projektihenkilöstön ja lopettavien työntekijöiden hallinnointi helpottuu. MEGAFLEX TA TYÖAJANSEURANTAAN MEGAFLEX TA on nykyaikainen ja jatkuvasti kehittyvä työajanseurantapalvelu, joka on liitettävissä kulunhallinnan kokonaisuuteen. Työajanseurantapalvelua käytetään nettipohjaisella kosketusnäytöllä. Sen hallinnnointi onnistuu myös internetselaimella. Tunnistamisvälineinä käytetään RFID-tunnisteita ja ohjelma toimii HTTPS-salatulla yhteydellä. Ohjelma on helppo ottaa käyttöön, eikä sen mukana synny tarvetta kalliille laiteinvestoinneille tai monimutkaisille ohjelmistoasennuksille. MEGAFLEX MONEY KASSAJÄRJESTELMÄ MEGAFLEX Money -kassajärjestelmä on selkeä ja helppokäyttöinen niin tietokoneen hiirellä kuin kosketusnäytölläkin. Se toimii hyvin myös itsepalvelukäytössä. Voit tehdä sillä suoria yrityssopimuksia alennuksineen ja kampanjoineen tai liittää asiakkuuteen kuvia sekä muistioita. Asiakastietojen muuttaminen, ostohistorian selaaminen ja sopimusmyynnin on helppoa. Maksutapoina toimivat käteinen sekä pankki- ja luottokortit. Pankkikorttimaksuissa on integraationa Luottokunnan EMV maksuohjelmisto. Järjestelmän käyttöönotossa ei tarvita mutkikkaita asennuksia, internetyhteys ja PCkassapisteessä riittävät. RIKOSILMOITININTEGRAATIOT Rikosilmoittimen hälyttäessä järjestelmästä voidaan hakea automaattisesti tapahtuman karttapohja ja hälyttävä piste. Kulunvalvonta voi lisäksi ohjata hyväksytyillä sisääntuloleimauksilla rikosilmoitinjärjestelmän hälytysalueita pois päältä, helpottaen näin järjestelmien käyttöä. Mikäli käytössä on aluevalvonta voidaan myös rikosilmoittimen päällekytkentä tehdä automaattiseksi viimeisen henkilön poistuessa kiinteistöstä. KAMERAINTEGRAATIOT JA TALLENNINTOIMINNOT Kun turvakamerat on integroitu MEGAFLEXiin, kamerakuvaa voi katsoa sen karttapohjaisesta käyttöliittymästä, jossa näkyvät myös integroidun rikosilmoituksen

5 Mobile Etäkäyttö Yrityksen oma palvelin Intranet palvelu Valvomo OCP rajapinnat voidaan määritellä yksilöllisesti tietyille kellonajoille sekä päiville. Henkilötietojen tallennus on vaivatonta ja tietoihin voidaan lisätä henkilön kuva sekä muistiinpanoja. Kamera integraatio RI/Palo integraatiot INTERNET / LAN / W-LAN Kassajärjestelmä Työajanseuranta Aulapalvelut Vieraskirja 1 MEGAFLEX 2 GREENBOX 3 MEGALOCK SS Tilavaraus Kävijän kulkuoikeus voidaan liittää varauskalenteriin tietylle vierailukerralle. Myös tilojen ja palveluiden varaaminen onnistuu helpolla kalenterinäkymällä. Aulapalvelun sovellus toimii tarvittaessa myös rahastuspisteenä. M E G A F L E X y h d i s t ä ä p a l v e l u t j a t u o n e u l o t t u v i l l e s i käyttäen haluamaasi rajapintaa. Kulunvalvonta VALVOMO-OHJELMISTOT MEGAFLEX-valvomo voidaan toteuttaa yhdellä tai useammalla näytöllä. Karttapohja voidaan näyttää näin omalla näytöllään ja hälytysten käsittely omallaan. Lisäksi kameroiden kuvat saadaan tarvittaessa auki joko samoihin tai erillisiin näyttöihin. tai paloilmoituksen hälytykset. Tarvittaessa hälytystapahtumat avaavat automaattisesti hälyttävän alueen kameroiden kuvat. Kameratallentimen integroinnin avulla kulku- tai hälytystapahtumista voidaan hakea kuvatallenne suoraan MEGAFLEXin käyttöliittymästä. KIINTEISTÖAUTOMAATIO JA PA LO I L M O I T I N I N T E G R AAT I O MEGAFLEXin avulla palohälytys voi avata poistumisreitit helpottaen näin turvallista ja nopeaa evakuointia. Myös palokunnan hyökkäysreitti voidaan avata, jolloin vältytään ovien rikkomiselta ja nopeutetaan pelastuslaitoksen tehtäviä. Hälytystiedot näkyvät samassa karttapohjassa eli erillista työasemaa ei valttämättää tarvita valvomoon. Myös kamerakuvat voidaan avata automaattisesti palohälytyksistä, jolloin valvomo saa nopean tilannekuvan ja voi keskittyä henkilöstön ja asiakkaiden ohjaukseen sekä pelastuslaitoksen opastamiseen. Kiinteistöautomaatiojärjestelmään voidaan välittää tietoja auki olevista ovista tai päälle kytkeytymättömästä rikosilmoittimesta sekä ottaa vastaan kiinteistöautomaation hälytyksiä esim. laitehälytykset, pakastintilat jne. AULAPALVELUJÄRJESTELMÄT JA VIERASKIRJA Aulapalvelun työkalulla voi luoda helposti kertaluontoisia tai pidempiaikaisia kävijäoikeuksia. Kävijäoikeudet Hälytys näytetään reaaliaikaisesti omassa hälytyslistassaan. Hälytyksille on ennalta määritelty tärkeys-/ käsittelyjärjestys, joka helpottaa useiden yhtäaikaisten hälytysten käsittelyssä. Valvomo-operaattori voi listata hälytykset joko saapumis- tai tärkeysjärjestykseen. Jokaiselle hälytystapahtumalle voidaan kirjata selite ja syy sekä muuttaa hälytyksen tilaa esim. aloitettu, odottaa, valmis. Hälytyksistä voidaan laukaista muita haluttuja toimintoja muun muassa ohjata valoja päälle automaattisesti tai käynnistää kameratallennus. Mikäli useampi operaattori näkee saman hälytyksen näkyy myös hälytyksen käsittelyn tilanne kaikille osapuolille. 5

6 M E G A F L E X - KULUNVALVONNASTA KU LU N H A LLINTAAN huomattavasti joustavampi käyttää ja edullisempi ylläpitää tai laajentaa. SAU M ATO N Y H T E E N S O P I V U U S MEGAFLEX voidaan ottaa käyttöön nykyisten järjestelmien rinnalla hyödyntäen vanhoja kaapelointeja, lukijoita ja ID-tunnisteita. Asennuksessa ei tarvita massiivisia laite- ja ohjelmistoinvestointeja tai IT-asiantuntijapalveluita. Käyttöön tarvitaan vain laajakaistayhteys. VA I VATO N KU L KU O I K E U KS I E N H A L L I N TA MEGAFLEX on selaink äyttö i ne n k ul u nh alli ntaj är j estelmä, j olla sekä kulke mi ne n e ttä se n h alli nta su j uvat entistä helpommin. Kul ke mi sta h allitaan re aali aik ai sest i, j oustavasti ja tehokk aast i k ii ntei stö i stä r ii p p u m atta j a turvallisuudesta tink i m ättä. Jär j estel m ä s o p ii u u d e n verkkorakenteensa an si o i sta my ö s m o ni mutk ai sii n k ulunvalvontaympäristö ihi n. 6 M E G A F L E X T E K E E J O H D O I STA TA R P E E T TO M I A Jokaisen käyttäjän, esim. työntekijän, kulkuoikeudet ovat määriteltävissä kulkualueittain tai jopa yksittäisen kulkupisteen tai oven mukaisesti reaaliajassa. Pääkäyttäjä tai palvelupisteen turvallisuustyöntekijä voi käyttää myös valmiita alueryhmiä tai sääntöpohjia. Kulkuoikeuksien turvallisuustaso määräytyy automaattisesti oikein erilaisten tilanteiden mukaan, esim. vierailijat, projektityöntekijät tai aloittavat ja lopettavat työntekijät. Ohjelma on joustava ja käyttäjäystävällinen. Järjestelmän kulunvalvontalukijat, päätelaitteet ja käyttäjät ovat yhteydessä toisiinsa verkon virtuaalipalvelimella tai tarvittaessa asiakkaan omalla palvelimella. Verrattuna perinteiseen, raskaaseen ja teknisesti suljettuun kulunvalvontajärjestelmään ratkaisu on Tarvittaessa MEGAFLEX hakee käyttäjätiedot kulkuoikeuksia varten suoraan henkilöstöhallinnon järjestelmästä. Käyttäjää ei tarvitse perustaa uudelleen kulunhallintaan, kun hänen tietonsa on tallennettu henkilöstöhallintoon.

7 7

8 PALVELU ELÄÄ LIIKETOIMINNAN MUKANA MEGAFLEXillä voidaan hallita konaisia kiinteistöjä tai yksittäisiä ovia kiinteistössä. Myös pääkäyttäjäoikeuksia voidaan jakaa ovikohtaisesti. Palvelu skaalautuu jopa globaaliin käyttöön vaivattomasti yhden käyttöliittymän kautta hallitaan useampia kiinteistöjä reaaliaikaisesti. M E G A F L E X H E T I K Ä Y T T Ö Ö N Voit irtautua perinteisten järjestelmien sitoumuksista ja juoksevista kustannuksista nopeasti ja korvata ne selainpohjaisella MEGAFLEX-palvelulla. Saat hyödyt heti ja pidemmällä tähtäimellä säästät selvää rahaa: 1. Vi r t u a al i p alv e l i m i e n a n s i o s t a e t j o u d u i nv e s t o i m a a n o m i i n l a i t t e i s i i n j a n i i h i n l i i t t y v i i n o h j e l m i s t o a s e n n u k s i i n. 2. L a n g at t o m u u d e n a n s i o s t a v äl t ät a s e n n u k s e e n l i i t t y v i ä k u l u j a j a o n g e l m i a. 3. Kä y t t ä j ä y s t äv älli s e n m o d e r n i n k ä y t t ö l i i t t y m ä n a n s i o s t a s e lv i ät m i n i m a al i s e l l a h e n k il ö s t ö n k o u l u t t a m i s e l l a. 4. Av o i m e n t e o l l i s u u s t a n d a rd i n a n s i o s t a s a at k ä y t t ö ö s i y m p ä r i s t ö n, j o k a k e h i t t y y m y ö s t u l evai s u u d e s s a. 8

9 9

10 GREENBOX - LANGATTOMAN OVIOHJAUKSEN YDIN M E G A L O C Ki n k e h i t t ä m ä, t ä y s i n k o t i m a i n e n, M E G A F L E X G R E E N B OX ( Ac c e s s P o i n t C o n t ro l l e r) o n m o n i p u o l i n e n j a j o u s t av a s t i o h j e l m o i t av a ov i o h j a i n / k e s k i t i n. S e o h j a a n e l j ä ä ov e a j a v ä y l ä p o h j a i s e n a s e m a h d o l l i s t a a j o p a 6 0 ov e n o h j a a m i s e n. Y h d e s s ä o h j a i m e s s a o n o f f l i n e - t il a s s a k ä y t t ä j ä ä a i k a o h j e l m i n e e n v a k i o n a. Y KS I N K E R TA I S U U T TA JA JOUSTAVUUTTA L A N G AT TO M U U D E L L A Nykyaikainen prosessoritekniikka, monipuoliset sisääntuloliitännät ja langattomat ominaisuudet (Wlan/GPRS/ Blutooth) mahdollistavat lukkojen, lukijoiden, kameravalvonnan sekä työaikaseurannan hallinnan, jopa kannettavilla laitteilla. Etähallittavuus antaa joustavuutta päivitys- ja diagnostiikkatilanteissa ja HTTPS-protokolla varmistaa liikenteen pankkitason salauksella. 10 HYÖDYNNÄ NYKYISET KAAPELOINNIT, LUKIJAT JA KULKUTUNNISTEET Modulaarinen rakenne sekä monipuoliset standardiliittymäprotokollat mahdollistavat ohjainyksikön liittämisen sekä MEGAFLEX-kulunhallintajärjestelmään että muihin kiinteistön järjestelmiin. Järjestelmä voidaan rakentaa joko väyläkaapelointina, RS 485- tai IP-pohjaisena. Tähtikaapelointeihin täysin langaton etäpiste on vertaansa vailla. GREENBOX voidaan helposti asentaa myös olemassa oleviin kaapelointeihin ja kokoonpanoon voidaan käyttää useita olemassa olevia lukijoita ja kulkutunnisteita. TOIMIVA JA KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN MEGAFLEX GREENBOX -järjestelmä on tarkoitettu korvaamaan olemassa olevat raskaat ja suljetut kulunvalvontajärjestelmät. Toimivan ja käyttäjäystävällisen kulunvalvontajärjestelmän rakentaminen ei ole koskaan ollut näin vaivatonta. Palvelin Puhelin järjestelmä GreenBox/RS Lukot Langaton oviympäristö Lukijat Tagit

11 Te k n i i k k a A M p ro s e s s o r i M b M o b il e D D R R a m -m u i s t i L i n u x- al u s t a Työasema Paikallinen MegaFlex ethernet MegaFlex Virtual Server Rajoittamaton määrä käyttäjiä INTERNET Tallennin ja muut integraatiot M u i s t i HTTPS HTTPS 6 4 M b S P I NA N D F l a s h-m u i s t i, Au t o m a at t i n e n O f f - l i n e - t a p a h t u m a -m u i s t i Va r m i s t e t u t s i i r ro t p alv e l i m ill e O f f l i n e - t il a s s a 2 m il j. t a p a h t u m a n / h e n k il ö n m u i s t i k a p a s i t e e t t i v a k i o n a Y h t e y d e t E t h e r n e t H T T P S - P ro t o k o l l a P o E ( P ow e r ov e r E t h e r n e t ) W L A N G S M /G P R S R S B l u e t o o t h R a j a p i n n a t 4 x l u k i j a r a j a p i n t a, Wi e g a n d, R S x m o n i t o ro i n t il i i n t ä n t ä ( s i s ä ä n t u l o ) 8 x v äl i t y s l i i t ä n t ä ä ( u l o s t u l o ) S t at u s L E D -v al o t L i i t ä n n ät l a a j e n n u s m o d u u l e ill e L i s ä I / O - k o r t t i H i s s i o h j a i n RS485 IP / COM 1-4 ovea 1-7 ovea bluetooth HTTPS/ IP TA Ovilla tai jakamossa Rajoittamaton määrä ovia RI/Palo LAN 1-4 ovea 1-7 ovea bluetooth HTTPS RS kpl Baby GB/ 1 ovi 3G/GPRS/WLAN MyLock etä M u u t k ä y t t ö o m i n a i s u u d e t Väylä Tähti Sisäväylä Etäpiste Ko k o m m x m m x 4 0 m m P o E 3 W -v i r r a n k u l u t u s 3. 3 V D C, m a x m A Kä y t t ö l ä m p ö t il a º C I l m a n k o s t e u s p ro s e n t t i 0 t o 9 5% 11

12 MEGAFLEX on palvelukokonaisuus, jolla sekä kulkeminen että sen hallinta käyvät entistä sujuvammin. Siirtyminen vanhasta kulunvalvontajärjestelmästä tämän päivän langattomaan kulunhallintaan käy yllättävän helposti. Ota yhteyttä niin kulkemisen asiantuntijamme kertovat lisää: Megalock Oy Henry Fordin Katu Helsinki Puhelin Fax

SISÄLLYSLUETTELO. Ihmisten mahdollisuus liikkua sujuvasti on liiketoiminnan

SISÄLLYSLUETTELO. Ihmisten mahdollisuus liikkua sujuvasti on liiketoiminnan S I I R R Y T U R V A L L I S U U S P O R T A A L I I N Ihmisten mahdollisuus liikkua sujuvasti on liiketoiminnan kulmakiviä. Toisaalta mahdollisuus hallita kiinteistöä on energiatehokkuutta ja seurata

Lisätiedot

Bewator Entro. Turvallinen ja joustava kulunvalvontajärjestelmä. Answers for infrastructure.

Bewator Entro. Turvallinen ja joustava kulunvalvontajärjestelmä. Answers for infrastructure. Bewator Entro Turvallinen ja joustava kulunvalvontajärjestelmä Answers for infrastructure. 1 Kaikkialle sopiva Bewator Entro Bewator Entro kulunvalvontajärjestelmä on tehokas keino suojata kiinteistöjä

Lisätiedot

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT Yrityksille Ota käyttöösi nykyaikaiset tietoliikenne-, viestintä- ja ICT-ratkaisut. Ota avuksesi monipuoliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Me mitoitamme ne teidän tarpeisiinne

Lisätiedot

Avain vaivattomaan kulunhallintaan

Avain vaivattomaan kulunhallintaan Avain vaivattomaan kulunhallintaan Abloy OpTImA HELppO AsENTAA, HALLINNOIDA JA soveltaa Kulkuoikeudet ovat osa elämäämme. Kulkiessamme ovista tai kirjautuessamme nettipankkiin tarvitsemme tunnuslukuja,

Lisätiedot

Työajan- ja töidenseuranta Kulunvalvonta Varastonhallinta Muovikorttiratkaisut. JotBar Solutions Oy Yritysesittely

Työajan- ja töidenseuranta Kulunvalvonta Varastonhallinta Muovikorttiratkaisut. JotBar Solutions Oy Yritysesittely Työajan- ja töidenseuranta Kulunvalvonta Varastonhallinta Muovikorttiratkaisut JotBar Solutions Oy Yritysesittely JotBar Solutions Oy Kokonaisratkaisut henkilö- ja materiaalivirtojen hallintaan JotBar

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN 1 Nordic LAN & WAN Communication Oy Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri Organisaatioiden tietoverkkojen rakenne on muuttumassa. Käyttäjät työskentelevät

Lisätiedot

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU!

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! TERVETULOA! Perustaessani Compilatorin 20-vuotta sitten asetin alusta asti tavoitteekseni

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

Julkisivuremontti Katajanokalla läpäisi Hinta 9,20 EUR korkean tason loppukatselmuksen. www.kita.fi. Turvallinen taloyhtiö

Julkisivuremontti Katajanokalla läpäisi Hinta 9,20 EUR korkean tason loppukatselmuksen. www.kita.fi. Turvallinen taloyhtiö www.kita.fi Turvallinen taloyhtiö E-luku tulee, oletko valmis? Julkisivuremontti Katajanokalla läpäisi Hinta 9,20 EUR korkean tason loppukatselmuksen TA Hydronics hallitsee kaikki tasot Paineistus ja

Lisätiedot

Tekniikka tukee. taide-elämyksiä Hyvinkäällä. Johtavia ratkaisuja. Sisältö. Suoraa postia Hedengren yhtiöiltä. Nro: 17 Huhtikuu 2002

Tekniikka tukee. taide-elämyksiä Hyvinkäällä. Johtavia ratkaisuja. Sisältö. Suoraa postia Hedengren yhtiöiltä. Nro: 17 Huhtikuu 2002 Johtavia ratkaisuja Suoraa postia Hedengren yhtiöiltä Nro: 17 Huhtikuu 2002 Sisältö Tekniikka tukee taide-elämyksiä Hyvinkäällä Tekniikka tukee taideelämyksiä Hyvinkäällä s. 2 Hedengrenin ilme kirkastui

Lisätiedot

Työajanseurannan ja kulunvalvonnan edelläkävijä

Työajanseurannan ja kulunvalvonnan edelläkävijä Työajanseurannan ja kulunvalvonnan edelläkävijä Luotettavaa kulunvalvontaa ja työajanseurantaa Flexim-järjestelmän ylivoimatekijä on monipuolinen ohjelmisto, joka sisältää mm. kulunvalvonnan, työajan laskennan,

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS Toukokuu 2007 YRITYSTURVALLISUUS - OSA YRITYSTOIMINTAA Yritysturvallisuus on yksi yritysten olemassaolon

Lisätiedot

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2C. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2C Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Sähköinen työpöytä Ajanvaraus Myynnin ohjaus Asiakkuuden hallinta Taloushallinto Verkkokauppa Materiaalihallinto Ostolaskujen käsittely Asiakkaamme ovat

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko

Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla. Sami Lavikko Toimistotyökalut pilveen - Office 365 käytännön tasolla Sami Lavikko Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 MIKSI LUKISIT TÄMÄN OPPAAN?... 2 MIKÄ ON OFFICE 365?... 2 MITEN HYÖDYN OFFICE 365:STÄ?... 3 MINKÄ

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

IT Infra kerralla järjestykseen

IT Infra kerralla järjestykseen PÄÄKIRJOITUS IT Infra kerralla järjestykseen Yritysten tarve keskittyä päätoimialoihinsa on nostanut tietohallinnon tukipalvelujen kysyntää merkittävästi. Myös DT-Link Oy:n toiminta on kasvanut nopeasti.

Lisätiedot

OHJELMA LEHDISTÖMATERIAALI. LEHDISTÖTILAISUUS 20.09.2004 Älykäs talo- ja turvatekniikka sarjatuotantoon

OHJELMA LEHDISTÖMATERIAALI. LEHDISTÖTILAISUUS 20.09.2004 Älykäs talo- ja turvatekniikka sarjatuotantoon LEHDISTÖTILAISUUS 20.09.2004 Älykäs talo- ja turvatekniikka sarjatuotantoon OHJELMA 11.30 11.40 Risto Linturi; Älytalo nyt. Pioneerikokemuksia älytalossa asumisesta 11.40 11.50 Pasi Typpö; Pientalorakentamisen

Lisätiedot

Verkkolaskutus. yleistyy hotelleissa s.4. Kokonaisratkaisulla merkittäviä etuja s. 6. Hotellinx Finland in asiakaslehti

Verkkolaskutus. yleistyy hotelleissa s.4. Kokonaisratkaisulla merkittäviä etuja s. 6. Hotellinx Finland in asiakaslehti Syyskuu 2005 HotellinxNews Hotellinx Finland in asiakaslehti Verkkolaskutus yleistyy hotelleissa s.4 Etenkin suuret ja keskisuuret yritykset toivovat tai jopa edellyttävät että saapuvat laskut tulevat

Lisätiedot

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi JULKAISIJAT Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Annankatu 24 00100 Helsinki Puhelin (09) 4767 5711 www.rakli.fi Turva-alan yrittäjät ry PL 55 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.turva-alanyrittajat.fi

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2009 Nordic LAN & WAN Communication Oy 2009

Vuosi- kertomus 2009 Nordic LAN & WAN Communication Oy 2009 Vuosikertomus 2009 Nordic LAN & WAN Communication Oy 2009 Turvallisuusoperaattori muodostaa oman pilvensä Maailmaan on syntymässä uusi liiketoimintamalli, turvallisuusoperaattorit, sanoo toimitusjohtaja

Lisätiedot

DESIGNA ABACUS. suomi Suomi

DESIGNA ABACUS. suomi Suomi DESIGNA ABACUS suomi Suomi Sisällys ABACUS 04 YLEISTÄ 05 PALVELUT 06 T TIETOTEKNINEN I N RAKENNE 08 PALVELINPALVELU ASP-SOVELLUSVUOKRAUS 10 OHJELMISTO 12 KULUNVALVONTA PARKING HQ -SOVELLUKSET 14 13 MAKSUTOIMINNOT

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi Tietoa palveluista Sisältö Vauhtia verkkoon 4 Mikä on laajakaista-tv? 7 Terveyskulut kuriin ja palvelut kotiin 10 Tukea, turvaa ja virikkeitä ikäihmisille 13 Laajakaista

Lisätiedot

Haluamme yllättää positiivisesti joka päivä

Haluamme yllättää positiivisesti joka päivä Haluamme yllättää positiivisesti joka päivä Toimiva tietoverkko, palvelut ja laitteet Kokonaisuus yrityksesi tarpeiden mukaan Tuttu ja nopea paikallinen palvelu Kaikki helposti yhdeltä luukulta Kun haluat

Lisätiedot

Hallittua kasvua UVL-hengessä

Hallittua kasvua UVL-hengessä LVIS-Maailma Admicomin Admicomin asiakaslehti asiakaslehti 1/2012 4/2011 Potkua liikevaihtoon s. 4 Rahoitusennuste auttaa päivittäisessä päätöksenteossa s. 7 Sähköinen kirjanpito on nykyaikaa s. 10 Hallittua

Lisätiedot