SAIRAALOIDEN SÄHKÖTEKNIIKAN PÄIVÄT V-M Luukkanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAALOIDEN SÄHKÖTEKNIIKAN PÄIVÄT 2015. V-M Luukkanen"

Transkriptio

1 SAIRAALOIDEN SÄHKÖTEKNIIKAN PÄIVÄT 2015 V-M Luukkanen

2 TRENDIT Tarve livekuvaan ja tallenteisiin sekä raportteihin paikasta ja päätelaitteesta riippumatta Mahdollisuus käyttää ulkoisen palveluntuottajan etäkuvavalvontapalveluja Yhdistää useita eri toimipaikkoja samaan järjestelmään Kuvavalvontapalveluiden dynaaminen keskittäminen ja hajauttaminen Tallennuspalveluiden keskittäminen ja osittainen keskittäminen

3 TRENDIT Dataverkkoyhteyksien hyödyntäminen Aktiiviset kaksisuuntaiset integraatiot kolmansien osapuolien järjestelmiin Käytön tehostaminen - sovellukset Samasta VMS järjestelmästä hyötyä päivittäiseen toimintaan ja asiakasvirtoihin Ratkaisun pitää tuottaa myös muita palveluja kuin pelkkä videon tallennus

4 Mirasys ivms -HUOMISEN RATKAISUT JO TÄNÄÄN Monipuoliset automaattiset toiminnallisuudet tehostavat työskentelyä Automatiikka vähentää inhimillisiä virheitä Vapaasti sijoitettavissa Myös useita samassa järjestelmässä Virtuaalimatriisi Mirasys AVM Työasemat, mobiilit ja web-käyttöliittymät LAN / WAN / Internet Helppokäyttöisyys Palvelut tarjolla kaikkialta eri päätelaitteilla Soveltuu eri käyttötarkoituksiin Vertikaaliratkaisut Monikielisyys; 21 eri kieltä Sovellukset käyttöliittymässä Mirasys ivms palvelin - Videon reititys -Multicasting,Multistream -Thrucast, Transcoding -Edge storage - Videon tallennus - Videon analysointi - Kaksisuuntainen ääniyhteys - Hallinta - Raportointi - ANPR plus - Activitymap - I / O liitännät - Videohälytykset - Tekniset hälytykset - Verkotus - Etäkäyttö Palvelut tehostavat moni-puolisesti liiketoimintaa Hyödyntää laajasti konvergenssin tuomia mahdollisuuksia Korkea käytettävyys Jatkuva kehitys Integraatiot - Kulunvalvontajärj. - Rikosilmoitusjärj. - Paloilmointinjärj. - Kassajärj. - CBRN järj. - Hyvinvointijärj - Building portal - ERP - Tuotannonohjaus - Laskutus - Autovaaka Yli yhteensopivaa IP-kameramallia - Analog, 25 fps - IP, 60 fps Twin-lisenssi; analooginen ja IP samassa Dynaaminen lisenssiointi Avoin kamera-arkkitehtuuri Onvif tuki Jatkuva kehitys takaa IP-kameratuen myös tulevaisuudessa Läheinen yhteistyö maailman johtavien kameravalmistajien kanssa

5 VALVONTAKAMERA TIEDONTUOTTAJANA - YKSI JÄRJESTELMÄ USEITA PALVELUJA Kameravalvonta Valvomo Reaaliaikainen Tallenteet Rekisterinumeroiden synkronointi Keskitetty kuvavalvonta Hälytysten vastaanotto Raportoinnin pääkäyttäjä Pysäköinnin pääkäyttäjä Asiakaslaskenta Reaaliaikainen Alueellinen VALVONTA- KAMERAT MIRASYS ivms Ajoneuvostatistiikka Ajoneuvolaskenta Reaaliaikainen Pysäköintistatistiikka Loki Käyttäjätieto (Trafin kanta) Raportointi WWW data Yksilöllinen data Kaikki data

6 STAND ALONE MIRASYS ivms Mirasys Spotter Käyttöliittymä etäkäytössä - Suojattu yhteys, esim. VPN - Transkoodaus - Thrucast Etäkamerat - Suojattu yhteys, esim. VPN - Edge storage Multistream IP-kamerat - Dual stream - Multi stream 3 G / 4G / Internet Mirasys Mobiilit ja Web -käyttöliittymät - HTTPS yhteys - Transkoodaus Mirasys Spotter Käyttöliittymä - Videoseinätoi -minnallisuus - Transkoodau s - Thrucast Mirasys ivms palvelin - Videonhallintasovellus - Videoanalytiikka - Raportointi

7 TOPOLOGIAVAIHTOEHDOT Hajautettu, keskitetty tai niiden yhdistelmä Toimipaikk a Toimipaikk a Mirasys Masterpalvelin Toimipaikk a WAN Palvel in verkk o Toim i- paikk a Toi mipaik ka Toi mipaik ka Toi mipaik ka Tekninen etäkäyttö - Päivitykset - konfiguroinri Toi mipaik ka WAN Suoja ttutet äyhte ys Intern et / 3G / 4G Tur valli - suu s Pal veli n ver kko Verkon etäkatselu - Työasema - Selain - Tabletti - Matkapuhelin Tekninen etäkäyttö - Päivitykset - konfiguroinri Tekniset hälytykset Keskitetyt Mirasys palvelimet - Master palvelin - ivms -palvelimet Toimipaikk a Suojattu tetäyhte ys Internet / 3G / 4G Turval lisuus Verkon etäkatselu - Työasema - Selain - Tabletti - Matkapuhelin Toim i- paikk a Toim i- paikk a Toim i- paikk a WAN Suojatt utetäyh teys Interne t / 3G / 4G Turv allisuus Palve lin verkk o Verkon etäkatselu - Työasema - Selain - Tabletti - Matkapuhelin Tekniset hälytykset Keskitetyt Mirasys palvelimet - Master palvelin - ivms -palvelimet

8 Mirasys ivms verkkoratkaisu Etäylläpito Mirasys Masterpalvelin Mirasys Failover palvelin Käyttöpaikat; Työasemat TEKNINEN VALVOMO LAN EXTERNAL SECURE ACCESS EXTERNAL SECURE ACCESS SERVER LAN TOIMIPAIKAN LAN Käyttöp. Valvomot; Virtuaalimatriisi Käyttöp. VIDEO- VALVOMO LAN EXTERNAL SECURE ACCESS KATSELUSTRIIMI TOIMIPAIKAN LAN KONSERNIVERKKO Käyttöp. TOIMIPAIKAN LAN TOIMIPAIKAN LAN Käyttöpaikat; Työasemat TURVALLISUUS- YKSIKKÖ LAN ETÄYHTEYDET Etäkäyttöpai kat; Kannettava PC MATKAPUHELI N VERKKO Etäkäyttöpaikat Tabletti, matkap.

9 Mirasys ivms verkkoratkaisu Etäylläpito Mirasys Masterpalvelin Mirasys Failover palvelin Käyttöpaikat; Työasemat Valvomot; Virtuaalimatriisi TEKNINEN VALVOMO LAN EXTERNAL SECURE ACCESS EXTERNAL SECURE ACCESS SERVER LAN TOIMIPAIKAN LAN Käyttöp. X Käyttöp. VIDEO- VALVOMO LAN EXTERNAL SECURE ACCESS VARAREITITETTY KATSELUSTRIIMI TOIMIPAIKAN LAN KONSERNIVERKKO Käyttöp. TOIMIPAIKAN LAN TOIMIPAIKAN LAN Käyttöpaikat; Työasemat TURVALLISUUS- YKSIKKÖ LAN ETÄYHTEYDET Etäkäyttöpai kat; Kannettava PC MATKAPUHELI N VERKKO Etäkäyttöpaikat Tabletti, matkap.

10 ERI TOPOLOGIAVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Elinkaaren aikaiset kustannukset poikkeavat Tietoliikenne Verkon aktiivilaitteet Palvelin kustannukset Ylläpito Hallittavuus Muut palvelut, esim. vartiointi Vanhojen kameroiden hyödyntäminen Joustavuus ja skaalautuvuus Uusien kohteiden lisäys Uusien kameroiden lisäys Sovellusten lisääminen Käytettävyys Palvelujen keskittäminen

11

12 SAIRAALAYMPÄRISTÖN HAASTEET IVMS-RATKAISULLE Useita erilaisia käyttö- ja käyttäjätarpeita samassa kokonaisuudessa Yleisvalvonta, potilastilavalvonta, opetuskäyttö, erityistilavalvonta, leikkaussalit Laaja ja monipuolinen käyttäjäkunta Laajoja kokonaisuuksia Useita kiinteistöjä Useita toimipaikkoja Keskitetty ja hajautettu käyttö samanaikaisesti Yksilölliset toiminnalliset vaatimukset Tallennus ei saa tallentaa

13 SAIRAALAN YLEISVALVONTA Yleisvalvontaa suoritetaan samanaikaisesti keskitetysti sekä kiinteistö / aluekohtaisesti Toimintamalli muuttuu vuorokauden ajan ja viikonpäivän mukaisesti 24/7 valvomo Yhteydet kaikkialle Toiminnallisuudet käyttöoikeuksien mukaisesti Videohälytysten vastaanotto Automaattiset toiminnallisuudet Kriisitilanteen johtokeskus Mahdollistaa useita valvomoja Mahdollistaa ulkoistuksen

14 Aulatilat ja käytävät Yleisvalvonta Tarpeettomasta oleskelusta ja liikkumisesta saadaan automaattisesti hälytykset Automaattiset videohälytykset Oleskelu Liikkumisen suunta Laskenta Henkilöiden laskenta eri kohteissa Tiettyyn suuntaan liikkuvat Sisään tulevat

15 PYSÄKÖINTIALUEET Yleisvalvonta Pysäköinnin ohjaus rekisterinumeron perusteella Aikavalvonta Henkilökunnan pysäköinti Asiakaspysäköinti Vierailijapysäköinti Ajoneuvojen laskenta Automaattinen hälytys kielletyn alueen pysäköinnistä Esim. Oven edusta

16 Potilashuoneet Kuvaseuranta Ilman tallennusta tai tallennuksella Määritellään kamerakohtaisesti Mahdollista seurata useassa kohteessa samanaikaisesti Mahdollistaa eri tyyppiset kamerat Neulansilmäkamera 360 kamerat Megapikselikamerat Virtuaalikamerat Automaattiset videohälytykset Potilas liikkuu Potilas poistuu Huoneeseen saapuu henkilö Samaan ivms järjestelmään rajattomasti potilashuoneita

17 Osastovalvonta Helppokäyttöinen käyttöliittymä Useita osastoja samaan järjestelmään Yksilölliset ja osastokohtaiset käyttöoikeudet Mahdollista liittää seurantamonitoreja Erikokoisia monitoreja Useita samanaikaisia kuvia monitorissa Kellonajan ja viikonpäivän mukaan voidaan yhdistää osastojen valvontoja Virtuaalikameroiden käyttö Videohälytykset Integraatio Potilashälytysjärjestelmä

18 Erityistilat - lääkevarasto Mahdollista määritellä eri alueita Alueet muodostettavissas vapaasti Yhteen kameraan 40 eri aluetta Automaattiset videohälytykset aluekohtaisesti Aluekohtaiset hälytysparametrit Saapuminen Oleskelu Tyypilisiä alueita Lääkkeiden toimitus Eritasoisten lääkkeiden varastointikaapit

19 Leikkaussalit Operointien tallennus Kuva-aineiston jälkikäyttö Livekuva seuranta Myös etäältä Konsultaatio Kuva-aineisto opetuskäyttöön Usean kameran kuvat samanaikaisesti Kamerat vapasti valittavissa

20 Mirasys VMS integraatio

21 CASE: Esmikko kulunvalvonta ja Mirasys ivms Hälytys ovelta Kolmen kameran live kuvat ja tallenteet Älykäs hälytys ovelta Yksi luku - Kaksi henkilöä Yksi luku väärän väriset vaatteet Kameroiden live kuvat ja tallenteet Mirasys analytiikka yhdistettävissä samaan kokonaisuuteen Useiden ehtojen toteutumisen yhdistäminen toimenpiteeksi Hälytykset ja kuvatoiminnallisuudet yksilöllisesti ja hälytyskohtaisesti Paikallisvalvomoon Keskitettyyn valvomoon

22 CASE: Esmikko paloilmaisin ja Mirasys ivms Paloilmaisin hälyttää tilassa Neljän kameran live kuvat ja tallenteet Valvoja pystyy todennettuaan peruuttamaan vikahälytyksen taloudellinen säästö Hälytykset ja kuvatoiminnallisuudet yksilöllisesti ja hälytyskohtaisesti Paikallisvalvomoon Keskitettyyn valvomoon

23 CASE: Esmikko rikosilmoitus ja Mirasys ivms Hälytys sensorilta Kolmen kameran live kuvat ja tallenteet Älykäs hälytys Yksi sensori Analytiikka havaitsee ihmisen Kameroiden live kuvat ja tallenteet Mirasys analytiikka yhdistettävissä samaan kokonaisuuteen Useiden ehtojen toteutumisen yhdistäminen toimenpiteeksi Hälytykset ja kuvatoiminnallisuudet yksilöllisesti ja hälytyskohtaisesti Paikallisvalvomoon Keskitettyyn valvomoon

24 ELINKAARIKUSTANNUKSET Helppokäyttöisyys Ylläpito Onsite takuu 3 tai 5 vuotta ABUR Etävalvonta ja -käyttö Päivitykset Päivitykset tarpeiden mukaan ei vuosimaksua Etäpäivitys Laajennukset Vapaus valita kameramalli ( lähes vaihtoehtoa tänään) Lineaarinen twin lisenssointi Lisäsovellukset Integraatiot Joustavat ja muuntuvat topologiat Keskitetty, hajautettu tai niiden yhdistelmä

25 IHMISEN TARKKAAVAISUUS ALKAA LASKEA 20 MIN JÄLKEEN - INTEGRAATIO SÄILYTTÄÄ TARKKAAVAISUUTENSA VIELÄ SENKIN JÄLKEEN

26 KIITOS!

SISÄLLYSLUETTELO. Ihmisten mahdollisuus liikkua sujuvasti on liiketoiminnan

SISÄLLYSLUETTELO. Ihmisten mahdollisuus liikkua sujuvasti on liiketoiminnan S I I R R Y T U R V A L L I S U U S P O R T A A L I I N Ihmisten mahdollisuus liikkua sujuvasti on liiketoiminnan kulmakiviä. Toisaalta mahdollisuus hallita kiinteistöä on energiatehokkuutta ja seurata

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11. Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri LAN&WAN 1 Nordic LAN & WAN Communication Oy Työn luonne muuttaa tietoverkkoympäristöä Ciscolta seuraavan sukupolven verkkoarkkitehtuuri Organisaatioiden tietoverkkojen rakenne on muuttumassa. Käyttäjät työskentelevät

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Mirasys VMS. Järjestelmänvalvojan opas

Mirasys VMS. Järjestelmänvalvojan opas Mirasys VMS Järjestelmänvalvojan opas SISÄLLYS Sisällys... 2 Ennen kuin aloitat... 6 Ohjeet... 6 Ohjeen sisältö... 6 Tekninen tuki... 7 Uutta... 7 Tietoja järjestelmästä... 11 Mikä on Mirasys NVR -ohjelmisto?...

Lisätiedot

Netcon 3000. Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä. Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tehokas reaaliaikatiedon käsittely

Netcon 3000. Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä. Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Tehokas reaaliaikatiedon käsittely Monipuolinen ja skaalautuva käytönvalvontajärjestelmä Energian tuotantoon, siirtoon ja jakeluun Tehokas reaaliaikatiedon käsittely Skaalautuu pienistä suuriin järjestelmiin Hajautettu käyttö usealta työpisteeltä

Lisätiedot

Takaa mielenrauhan Ammattilaistason videotallennus ja videonhallinta

Takaa mielenrauhan Ammattilaistason videotallennus ja videonhallinta Takaa mielenrauhan Ammattilaistason videotallennus ja videonhallinta 2 Bosch Recording Solutions Korkealaatuiset ratkaisut kaikille Valitse tarpeitasi vastaava ratkaisu kattavasta tallennusratkaisumallistostamme.

Lisätiedot

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT Yrityksille Ota käyttöösi nykyaikaiset tietoliikenne-, viestintä- ja ICT-ratkaisut. Ota avuksesi monipuoliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Me mitoitamme ne teidän tarpeisiinne

Lisätiedot

Mirasys VMS 7.3. Järjestelmänvalvojan opas

Mirasys VMS 7.3. Järjestelmänvalvojan opas Mirasys VMS 7.3 Järjestelmänvalvojan opas SISÄLLYS Sisällys... 2 Ennen kuin aloitat... 6 Ohjeet...6 Ohjeen sisältö...6 Tekninen tuki... 7 Uutta... 7 Tietoja järjestelmästä... 12 Mikä on Mirasys-ohjelmisto?...

Lisätiedot

Työajan- ja töidenseuranta Kulunvalvonta Varastonhallinta Muovikorttiratkaisut. JotBar Solutions Oy Yritysesittely

Työajan- ja töidenseuranta Kulunvalvonta Varastonhallinta Muovikorttiratkaisut. JotBar Solutions Oy Yritysesittely Työajan- ja töidenseuranta Kulunvalvonta Varastonhallinta Muovikorttiratkaisut JotBar Solutions Oy Yritysesittely JotBar Solutions Oy Kokonaisratkaisut henkilö- ja materiaalivirtojen hallintaan JotBar

Lisätiedot

Automaatio- ja turvallisuusratkaisut. tehokkaaseen kiinteistönhallintaan

Automaatio- ja turvallisuusratkaisut. tehokkaaseen kiinteistönhallintaan Automaatio- ja turvallisuusratkaisut tehokkaaseen kiinteistönhallintaan Fidelix FX-Net Joustava, skaalautuva ja avoin rakennusautomaatiojärjestelmä Fidelix FX-Net on vapaasti skaalattava tekninen valvonta-

Lisätiedot

Yksi sovellus kaikkiin liiketoimintaprosesseihin

Yksi sovellus kaikkiin liiketoimintaprosesseihin Yksi sovellus kaikkiin liiketoimintaprosesseihin Aito integraatio 45 moduulia samassa tietokannassa Skaalautuva Yhdestä käyttäjästä aina 1 000 käyttäjään saakka samassa järjestelmässä Testattu ja käytetty

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16

...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16 1 BUSINESS NETWORKS Nordic LAN & WAN Communication Oy Nordic LAN & WAN Communication Oy Poliisin tietohallintokeskus PTHK on valinnut in sisäasiainministeriön runkoverkon valtakunnalliseksi tietoturva-

Lisätiedot

Aukotonta turvallisuutta

Aukotonta turvallisuutta Aukotonta turvallisuutta Sinteso paloilmoitusjärjestelmä Building Technologies 2 Uusi tuoteperhe palonilmaisuun, ohjauksiin ja hallintaan: Sinteso Sinteso -paloilmoitusjärjestelmä täyttää kaikki paloturvallisuusvaatimukset

Lisätiedot

Keskitä huomiosi Bosch Intelligent Video Analysis

Keskitä huomiosi Bosch Intelligent Video Analysis Keskitä huomiosi Bosch Intelligent Video Analysis 2 Ja tartu toimeen Bosch Intelligent Video Analysis -tekniikalla Riippumatta siitä, montako kameraa järjestelmässäsi on, niiden kaikkien tarkkaileminen

Lisätiedot

2006 Se ei pelaa, joka pelkää Tietoliikenneseminaari

2006 Se ei pelaa, joka pelkää Tietoliikenneseminaari 1 BUSINESS NETWORKS Nordic LAN & WAN Communication Oy Nordic LAN & WAN Communication Oy Langaton laajakaista on nykyaikaa Tietoliikenteen kehitys on ollut maassamme nopeaa. Tänä päivänä nopeat tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

Internet-pohjaiset ratkaisut ovat ideaalisia ratkaisuja kiinteistökantaan, joiden käyttö ja ylläpito on hajautettu.

Internet-pohjaiset ratkaisut ovat ideaalisia ratkaisuja kiinteistökantaan, joiden käyttö ja ylläpito on hajautettu. Internetin hyödynt dyntäminen Internet-pohjaiset ratkaisut ovat ideaalisia ratkaisuja kiinteistökantaan, joiden käyttö ja ylläpito on hajautettu. Useita eri kohteita voidaan yhdistää yhdeksi järjestelmäksi

Lisätiedot

UTC Fire & Security. Helsinki, Maaliskuu 2012

UTC Fire & Security. Helsinki, Maaliskuu 2012 Tuotekuvasto 2012-2013 1 UTC Fire & Security Helsinki, Maaliskuu 2012 United Technologies Corporation (UTC) on kansainvälinen monialayritys, jonka liiketoimintayksiköihin kuuluvat mm. Carrier lämmitys-

Lisätiedot

IP-Kameravalvonta käsikirja. Verkkokamerat Videopalvelimet Videovastaanottimet Verkkovideotallennus Keskushallintaohjelmisto

IP-Kameravalvonta käsikirja. Verkkokamerat Videopalvelimet Videovastaanottimet Verkkovideotallennus Keskushallintaohjelmisto IP-Kameravalvonta käsikirja Verkkokamerat Videopalvelimet Videovastaanottimet Verkkovideotallennus Keskushallintaohjelmisto Tervetuloa VIVOTEK-planeetalle Welcome to Planet VIVOTEK Tietoja VIVOTEK:sta:

Lisätiedot

Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisu. We re all for boring. Boring is good.

Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisu. We re all for boring. Boring is good. Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisu We re all for boring. Boring is good. 9Solutions IPCS 9Lives Hoitajakutsu- ja henkilöturvaratkaisu Terveydenhoidon ammattilaiset ovat paljon vartijoina. Aivan kaikesta

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2009 Nordic LAN & WAN Communication Oy 2009

Vuosi- kertomus 2009 Nordic LAN & WAN Communication Oy 2009 Vuosikertomus 2009 Nordic LAN & WAN Communication Oy 2009 Turvallisuusoperaattori muodostaa oman pilvensä Maailmaan on syntymässä uusi liiketoimintamalli, turvallisuusoperaattorit, sanoo toimitusjohtaja

Lisätiedot

Sovellusalustan optimointi

Sovellusalustan optimointi Sovellusalusta liiketoiminnan voimavarana Tehosta toimintaa innovatiivisilla tietotekniikkaratkaisuilla, jotka yhdistävät ihmiset, prosessit ja informaation Sovellusalustan optimointi Dynaaminen sovellusalusta

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014

Palvelukuvaus. Sonera Viestintäpalvelu VIP. 1.1 Palveluratkaisu 8.5.2014 Palvelukuvaus 8.5.2014 Sonera Viestintäpalvelu VIP 1.1 Palveluratkaisu Sonera Viestintäpalvelu VIP on yrityksille tarkoitettu viestintäratkaisu, joka yhdistää viestinnän palvelut sekä asiakaspalvelu-,

Lisätiedot

DESIGNA ABACUS. suomi Suomi

DESIGNA ABACUS. suomi Suomi DESIGNA ABACUS suomi Suomi Sisällys ABACUS 04 YLEISTÄ 05 PALVELUT 06 T TIETOTEKNINEN I N RAKENNE 08 PALVELINPALVELU ASP-SOVELLUSVUOKRAUS 10 OHJELMISTO 12 KULUNVALVONTA PARKING HQ -SOVELLUKSET 14 13 MAKSUTOIMINNOT

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE

Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Vesa Kangas ERP-JÄRJESTELMÄT PREMEC OY:LLE Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika K-PAMK

Lisätiedot

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta.

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Windows Server mikä ratkaisu on sinulle paras? Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan!

Lisätiedot