SAMBA Tiedosto- ja tulostinpalvelin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMBA Tiedosto- ja tulostinpalvelin"

Transkriptio

1 SAMBA Tiedosto- ja tulostinpalvelin Matti Suhonen

2 Samba Tiedosto -ja tulostinpalvelin 1.Johdanto Mikä Samba on? Esittely Toiminta verkoissa Protokolla Työryhmä ja toimialue Samban asennus ja konfigurointi Samban hakeminen ja asennus Konfigurointi Yleistä Yleiset asetukset Hakemistojen jakaminen [homes] lohko Tiedostojen lukitukset Virtuaalipalvelimet Tulostimen jakaminen Testparm-ohjelma Graafiset konfigurointityökalut Samban turvallisuus Asiakas- ja apuohjelmat Smbclient...14 LÄHTEET:...15

3 1. Johdanto Tietokoneverkkojen yleistyessä yhdeksi ongelmaksi on noussut erilaisten verkkojen välillä tapahtuva tiedonsiirto. Ongelmat alkavat aina verkon fyysiseltä kerrokselta jossa erilaiset liitostyypit tuottavat jo ongelmia. Windows ja UNIX-pohjaisten koneiden kommunikointi on ollut ongelmallista jo pitkään ja ainainen vastakkainasettelu käyttöjärjestelmien välillä on johtanut tilanteeseen jossa kehitystä ei suuremmin tapahdu, vaan molemmat pitäytyvät omissa menetelmissään, eikä yhteistä järjestelmää olekaan näkyvissä. Tiedostojen siirto käyttöjärjestelmien välillä on ollut mahdollista TCP/IPprotokollaperheeseen kuuluvan FTP-protokollan (File Transfer Protocol) avulla. FTP ei kuitenkaan mahdollista joustavaa levyjen jakamista tai tulostamista verkon läpi. Samba-palvelinohjelmisto mahdollistaa UNIX-käyttöjärjestelmien (myös Linux) toimimisen Windows-verkoissa sekä palvelimena että asiakkaana. Linuxkäyttöjärjestelmä onkin saavuttanut suositun aseman palvelinympäristöissä sen vakauden, suorituskyvyn sekä hinnan takia. Samba on konfiguroitavissa erittäin joustavasti ja monipuolisesti. Optimaalinen konfigurointi voi olla vasta-alkajalle vaikeaakin, mutta kerran hyvin konfiguroitu Samba-palvelin toimii vakaasti ja luotettavasti ja tietoturvakin on kohdallaan. Käsittelemäni käyttöjärjestelmät pohjautuvat pääasiallisesti RedHat Linux 8.0 ja Windows 2000 ympäristöihin. Joten joissakin komennoissa saattaa olla eroavaisuuksia levitysversiosta riippuen. 3

4 2. Mikä Samba on? 2.1.Esittely Samba on kokoelma ohjelmia jotka mahdollistavat Linux/Unix levyjen jakamisen Windows-verkoissa. Kyseessä on siis ilmainen vapaasti levitettävä SMB-palvelimen toteutus, joka on rakennettu toimimaan eri UNIX-käyttöjärjestelmissä. Samba perustuu avoimeen lähdekoodiin, joka on vapaasti saatavissa, kokeiltavissa ja kehitettävissä. Samba on kirjoitettu C-ohjelmointikielellä. Internetin ansiosta Samba on kehittynyt nopeasti ja yhä uusia ominaisuuksia on otettu mukaan ohjelmaan. Uusin versio Sambasta on tällä hetkellä ( ) 2.2.Toiminta verkoissa Protokolla Samba käyttää ainoastaan TCP/IP-protokollaa. NetBIOS over TCP/IP eli NBT käsittää kolme palvelua: nimi-, istunto- ja tiedonvälityspalvelun. Nimipalvelun (Name service) tehtävänä on muuntaa helposti ymmärrettävissä oleva nimi verkon kannalta helpompaan muotoon eli numerosarjaksi. Windows-verkossa oleva kone tarvitsee NetBIOS-nimen. NetBIOS nimi on 16 merkkiä pitkä ja se voi normaalien kirjainten (a-z ja A-Z) ja numeroiden (0-9) lisäksi sisältää seuraavat erikoismerkit # $ % ^ & ( ) - ' { }. ~). Kuudestoista tavu on numero joka määrittelee tyypin, joten varsinainen nimi voi olla 15 merkkiä pitkä. Istuntopalvelun (Session service) tehtävänä on taata luotettava yhteys viestien välittämiseksi asiakaskoneiden välillä. Tiedonvälityspalvelu (Datagram service) toimii rinnakkain istuntopalvelun kanssa. Palvelu on yhteydetön tietoliikennepakettien lähetyspalvelu, eli lähettäjällä ei ole takuita lähetyksen vastaanottamisesta. SMB-Protokolla on tarkoitettu tiedostojen etsimiseen, avaamiseen, lukemiseen, kirjoittamiseen ja tuhoamiseen sekä kirjoitinpalveluihin. Tähä protokollaa käytetään NetBIOS-järjestelmän päällä. SMB-protokolla on yhteydellinen protokolla joka ei muista aikaisemipa yhteyksiä, joten jokaisella yhteyskerralla kaikki yhteyden komponentit muodostetaan uudelleen. Tästä johtuu että verkosta ajettavat ohjelmat kaatuvat jos verkkoyhteys katkeaa sovelluksen ajon aikana. Sovellus yrittää käyttää aikaisempia määrityksiä jotka ei siis enää ole voimassa. 4

5 2.2.2.Työryhmä ja toimialue Windows-verkkojen maailmassa on kahdenlaisia verkkoja, on työryhmä-verkkoja ja toimialue-verkkoja. Työryhmä-verkossa kaikki käyttäjätunnistukset tehdään paikallisesti asiakaskoneella, koneen omaa käyttäjätietokantaa hyödyntäen. Jokainen kone voi toimia palvelimena sekä työasemana. Toimialue-verkko poikkeaa työryhmästä siten että toimialueella on palvelin joka varmistaa kaikkien käyttäjätunnukset ja salasanat. Tarkistuksen jälkeen käyttäjä saa hänelle määritellyt käyttöoikeudet toimialueelle. Muut toimialueen koneet toimivat oikeuksien antamisessa palvelimen antamien ohjeiden perusteella. 3. Samban asennus ja konfigurointi 3.1.Samban hakeminen ja asennus Samban voi joko hakea osoitteesta tai asentaa levitysversion mahdollisilta cd-levyiltä. Helpoiten asennus tapahtuu valitsemalla samba-tiedostopalvelin asennettavaksi Linuxin asennuksen yhteydessä. Levitysversio saattaa olla myös sen verran vanha että kannattaa hakea uudempi versio Sambasta. Suosituimmille levitysversioille löytyy binääripaketti jota ei tarvitse erikseen kääntää, pakettien asentaminen on helppoa ja vaivatonta ainakin jos järjestelmä on melko normaali. RedHat-levitysversiossa binääripaketin asennus tapahtuu seuraavalla komennolla:. rpm -i samba i386.rpm Jotta ohjelmia voisi asentaa tarvitaan tarvittavat pääkäyttäjän (root) oikeudet. Jos jostain syystä päädytään kääntämään samba-paketti, tapahtuu se suurinpiirtein seuraavalla komentosarjalla: tar -zxvf samba-latest.tar.gz cd samba-latest/source./configure make 5

6 su make install Jokaisen paketin mukana tulee erikseen asennusohjeet jotka löytyvät samasta hakemistosta mihin tiedosto on purettu, samban ohjeet löytyy hakemistosta sambalatest/docs/htmldocs ja sieltä tiedosto UNIX_INSTALL.html Samban-kotisivuilta löytyy myös jonkinverran työkaluja, kuten esimerkiksi graafisia käyttöliittymiä konfigurointiin (SWAT, Webmin) 3.2.Konfigurointi Yleistä Konfiguroinnissa keskitytään pääasiallisesti smb.conf tiedoston toimintakuntoon saattamiseen ilman graafisia konfigurointityökaluja. Konfiguraatiotiedosto on normaali tekstitiedosto, kaikki rivit jotka alkavat # tai ; merkillä, tulkitaan kommenteiksi. Yleisiä konfigurointialueita on [global], [homes], [printers] joissa jokaisessa määritellään tiettyjä asetuksia. Jokainen jaettu resurssi muodostaa oman lohkon ja hakasulkeiden sisällä on resurssin jakonimi. Jotta tehdyt muutokset tulisivat voimaan tulee samba käynnistää aina uudelleen. Käsittelen tässä yleisimmät konfiguraatioparametrit ja niiden merkityksen Yleiset asetukset [global] otsakkeen alla sijaitsevat yleiset asetukset vaikuttavat kaikkiin jaettuihin resursseihin. Parametri workgroup määrittelee työryhmän nimen. Mikäli kyseessä on Windows NT -toimialue, pitää tässä määritellä toimialueen nimi. Työryhmä ja toimialue poikkeavat vain käyttäjien tunnistustavassa, joten Samballe ne ovat sama asia. Samba tarvitsee aina jonkinasteisen käyttäjätunnistuksen. Seuraavana on helppo ja toimiva konfiguraatio [global]-konfiguraation kohtaan: workgroup = TRYHMA netbios name = sambapalvelin server string = Samba Palvelin log file = /var/log/samba/log.%m hosts allow =

7 security = user encrypt passwords = yes smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd pam password change = yes obey pam restrictions = yes printing = bsd Siinä muutamia parametrejä jotka ovat hyödyllisiä konfiguroitaessa yleisiä, kaikkiin jakoihin vaikuttavia, asetuksia. Suojattuja salasanoja on näinä päivinä lähestulkoon pakko käyttää, koska yleisimmät Windows-koneet käyttävät niitä, sen takia on helpompaa laittaa Samba käyttämään salattuja salasanoja kuin että jokaiselle asiakaskoneelle tehtäisiin muutokset rekistereihin, jotta ne käyttäisivät selkokielisiä salasanoja. Smbpasswd tiedosto voidaan generoida normaalista Linuxsalasanatiedostosta komentorivillä: cat /etc/passwd mksmbpasswd.sh > /etc/samba/smbpasswd pam password asetukset on oltava kun käytetään suojattuja salasanoja. Printing = bsd määrittelee yleisesti tulostusasetuksen joka on Linuxissa bsd. Yksinkertaisimmillaan smb.conf tiedosto ilman suojattuja salasanoja kotihakemistojen jaolla voisi olla tämännäköinen: [global] workgroup = TRYHMA [homes] writeable = yes 7

8 3.2.3.Hakemistojen jakaminen Hakemistojen jakaminen on yleisin samban kanssa toteutettu resurssin jako. Hakemisto määritellään jaettavaksi smb.confissa, konfiguroimalla sinne jakonimeä vastaava lohko. Jokaisella jaetulla resurssilla on oma lohkonsa. Yleensä on helpommin ymmärrettävissä ja paikallistettavissa jaetut hakemistot jos jakonimi vastaa hakemistonnimen kanssa. Kaikkiin muihin hakemistonjakoihin tarvitsee asettaa erillinen hakemistopolku, mutta [homes] lohkon kanssa samba tarkistaa hakemistot passwd tiedostosta. Otetaan esimerkiksi lohkon [jaettu] konfigurointi. Tiedostoon smb.conf lisätään seuraavat rivit [jaettu] comment= Yhteinen jaettu kansio path = /home/shared writeable = yes Tämän jälkeen samba pitää käynnistää uudelleen joka onnistuu vaikka käskyllä service smb restart, tietenkin pitää olla luotuna myös jaettu hakemisto. Hakemistoon pitää olla käyttäjillä myös käyttöoikeus, jotta jakaminen onnistuisi halutulla tavalla. Oikeuksien ollessa väärin tulee ongelmia käyttäjien kärsiessä tallennusongelmista. Hakemiston omistajaryhmän tulisi olla users joka muutetaan komennolla chgrp users <hakemisto> kirjoitusoikeus käyttäjille luodaan komennolla chmod g+w <hakemisto>. Kun asiakaskoneelta luodaan uusi tiedosto jaettuun hakemistoon on, on tähän tiedostoon kirjoitusoikeus vain omistajalla. Lisäämällä lohkoon rivi create mask = 0664 voidaan määritellä kaikkiin Samban kautta luotuihin uusiin tiedostoihin luku- ja kirjoitusoikeus sekä omistajalle että ryhmälle. Ongelmana on vain vieläkin että tiedoston omistusoikeus muuttuu joka kerta kun tiedostoa muokataan ja se että kuka tahansa ryhmään kuuluva voi poistaa tiedoston. Nämä ongelmat voidaan korjaamalla asettamalla t-bitti hakemistoon komennolla chmod a+t <hakemisto>. Tämän jälkeen tiedoston alkuperäinen luoja pysyy aina omistajana eivätkä muut kuin omistajat pysty poistamaan tiedostoja. Edellä esille tulleet Samban parametrit ja unix-komennot pystyvät luomaan jo varsin hyvin toimivan jaetun hakemiston. Sambassa on olemassa 8

9 yhteensä toistasataa parametria, joilla voi määritellä jaetun resurssin ominaisuuksia. Monet parametrit ovat toistensa synonyymeja. Osa parametreistä soveltuu laitettavaksi [global] lohkoon, jolloin ne on voimassa kaikille jaetuille resursseille. Hyödyllisiä parametrejä on paljon, tärkeitä resurssin käyttämistä rajoittavia parametrejä on mm. seuraavat: valid users, read list, write list, read only (writebale, write ok), create mask (create mode), directory mask(directory mode), security mask, direcotry security mask, guest only ja guest ok (public). Sallitut käyttäjät voidaan määritellä parametrillä valid users. Parametri saa arvokseen listan käyttäjätunnuksia, pilkuilla eroteltuina, jotka ovat oikeutettuja käyttämään resurssia. Lista voi sisältää myös ryhmänimiä esim. valid users tester jolloin käyttäjät ketkä kuuluvat ryhmään oppilaat sekä käyttäjänimi tester olisivat oikeutettuja käyttämään resurssia. Parametreillä read list ja write list määritellään käyttäjät ketkä saavat lukea ja kirjoittaa hakemistoon. Parametrit create mask ja directory mask määrittelee Samban kautta luoduille tiedostoille oikeudet jotka tulevat käyttöön. Jokaisella resurssilla voi olla omat maskit. Parametrin syntaksi muistuttaa chmod-komennon numeerista syntaksia. Vaihdettavan median, esimerkiksi CR-ROM-aseman, jakamisessa hyödyllisiä komentoja ovat preexec ja postexec tai niiden root-alkuiset muodot. Asettamalla lohkoon esimerkiksi rivi: root preexec = /bin/mount /dev/hdd /mnt/cdrom liitetään toisen IDE-liittimen orja-asema hakemistoon /mnt/cdrom [homes] lohko [homes] lohkolla voidaan dynaamisesti jakaa jokaisen käyttäjän palvelimella sijaitseva kotihakemisto. Tähän lohkoon ei tarvitse määritellä polkua (path), vaan Samba lukee hakemistojen tiedot tiedostosta /etc/passwd aina käyttäjän kirjautuessa sisään järjestelmään. Jaetun hakemiston nimeksi tulee käyttäjän oma käyttäjätunnus. Jotta saataisiin kunkin käyttäjän kotihakemisto vain käyttäjän omaan käyttöön asetetaan parametri valid users = %S [homes] lohkoon. Kotihakemistolle suositeltavia parametrejä ovat browsable = no, tällöin kotihakemistot eivät näy selauslistassa. Vaikka jokainen käyttäjä onkin kotihakemistonsa omistaja, ei Samba anna kirjoittaa sinne ilman parametria joka sallii kirjoituksen. Alla toimiva 9

10 kotihakemistojen jako: [homes] comment = Kotihakemisto valid users = %S browseable = no writeable = yes Tiedostojen lukitukset Tiedostoja käsiteltäessä, ongelmia saattaa syntyä kun kaksi tai useampi käyttäjä yrittää käsitellä samaa tiedostoa. Varmistukseksi, etteivät käyttäjät muokkaa yhtäaikaisesti tiedostosta käyttökelvotonta tarvitaan tiedostojen lukitsemista. Tiedostojen lukitseminen on menetelmä, jolla estetään saman tiedoston yhtäaikainen käyttö. Yksinkertaisin tapa olisi lukita tiedosto aina kun käyttäjä ottaa sen käyttöön, jolloin kukaan muu ei saisi tiedostoon mitään yhteyttä. Kuitenkin muokattaessa tietoa ei saman tiedoston lukeminen häiritse, joten parempi tapa olisi lukita pelkästään tiedoston muokkausmahdollisuus. Tämä tapa on useimmiten riittävä. Sambassa voidaan käyttää kahdentyyppisiä lukkoja. Näitä ovat jaettu moodi (share modes) ja mukautuva lukko (opportunistic lock). Oletusarvoisesti jaettu moodi on käytössä (share modes = yes) eikä sitä kannata ottaa pois päältä. Jaettuja lukkoja tukee kaikki Windowsit mutta mukautuvat lukot on tulleet vasta Windows NT Serverkäyttöjärjestelmän myötä käyttöön. Muita lukitukseen liittyviä parametrejä ovat, blocking locks, locking ja strict locking. Blocking locks, parametrin ollessa yes yrittää Samba tietyin väliajoin saada tiedostolle täydet oikeudet. Aikarajan ylittyessä käyttäjä saa ilmoituksen lukituksen epäonnistumisesta. Jos parametri on asetettu false tilaan, Samba ei yritä uusia lukitusta lainkaan vaan ilmoittaa käyttäjälle että lukitus epäonnistui. Locking, parametri kertoo onko tiedostojen lukitus päällä vai ei, suositus on että arvo on aina yes, vaikka kyseessä olisi media johon ei voi kirjoittaa. Lukituksen ollessa pois päältä saattaa esiintyä tiedostojen korruptoitumista. Strict locking, parametrin ollessa yes-asennossa tutkii palvelin kaikkien luku- tai kirjoitustapahtumien yhteydessä onko kyseiseen tiedostoon lukituksia. Mikäli lukitus löytyy kielletään tapahtuma. Parametriä ei ole syytä pitää päällä, koska se hidastaa 10

11 palvelinta ja kaikki hyvin käyttäytyvät asiakaskoneet kysyy lukituksen tarkistusta Virtuaalipalvelimet Samballa voidaan yhdelle palvelimelle rakentaa useita erillisiä virtuaalipalvelimia, joissa kaikissa on eri resurssit. [global] lohkoon asetetaan rivi: include = /etc/samba/%l.conf joka asettaa jokaisen erillisen konfiguraatiotiedoston nimiosan virtuaalipalvelimen nimeksi. Jokaisella virtuaalipalvelimella on siis oltava oma konfiguraatio tiedosto, tiedostossa on vain jakoa varten olevat lohkot. Nimien täytyy olla laitettuna parametrillä netbios aliases, ja konfigurointitiedostojen samanlaisia nimiosaltaan kuin määritellyt aliakset Tulostimen jakaminen Samban avulla voidaan helposti toteuttaa verkkotulostuspalvelu Windows-verkon sisällä. Ensin on lisättävä palvelimeen tulostin joka tapahtuu RedHat-Linuxissa printconf ohjelmalla, josta löytyy graafinen sekä tekstipohjainen versio. 11

12 Kun tulostin on asennettu tehdään muutoksia smb.conf tiedostoon. Load priters = yes mahdollistaa kaikkien palvelimeen asennettujen tulostimien käytön [printers]-lohkon kautta. Linuxin yhteydessä parametri printing = bsd on hyvä määritellä jo [global]- lohkossa. [printers]-lohko siis mahdollistaa kaikkien tulostimien jaon samalla tavalla kuin [homes]-lohko mahdollisti kaikkien kotihakemistojen jaon.asennetut tulostimet Samba lukee printcap name- parametrissä ilmoitetusta tiedostosta. Linux käyttää tiedostoa /etc/printcap jonne printconf-ohjelma kirjoittaa tiedot. Omia (ei printconf ohjelman tekemiä) asetuksia varten on olemassa tiedosto /etc/printcap.local, josta asetukset luetaan printcap-tiedostoon. Lohkossa pitää määritellä myös tulostusjonohakemisto, joka määritellään parametrillä path = <hakemisto>. Yksinkertaisimmillaan [printers]-lohko voisi näyttää tältä: [printers] comment = Samba tulostimet path = /var/spool/samba printable = yes Yleisesti tulostimelle kannattaa tehdä oma lohko, jossa määritellään tulostimelle joku mahdollisimman hyvin kuvaava nimi. Muuten lohkon konfigurointi ei eroa [printers]- lohkon konfiguroinnista, mutta parametri printer on lisättävä, tässä parametrissä määritellään mikä fyysinen laite on kyseessä. Esimerkki konfiguraatio: [laserjet] 12

13 comment = HP Laserjet 4500C path = /var/spool/samba printable = yes printer = lp Tarkistettaksi jää että hakemisto /var/spool/samba löytyy oikeasti ja oikeudet ovat kohdallaan. Oikeudet voi muuttaa oikeiksi komennolla chmod a+rxwt. Näiden asetusten jälkeen verkosta löytyy tulostin nimellä laserjet. Kirjoittimien asetuksiin liittyy vielä erinäisiä parametrejä jotka määrittävät tulostukseen liittyviä komentosarjoja, mutta niitä en käsittele tässä sen enempää Testparm-ohjelma Konfiguroinnin jälkeen jos on hiemankin epävarma että onko konfigurointi oikein, voidaan ajaa testparm-niminen ohjelma. Ohjelma ei tee muuta kuin virheellisen konfigurointitiedoston yhteydessä ilmoittaa virheet, ja oikeanlaisen ollessa kyseessä näyttää mitkä resurssit tulevat jaetuiksi sen konfiguroinnin kanssa. Ohjelma näyttää myös kaikki parametrien arvot, myös perusasetuksissa olevat parametrit joita ei näy konfigurointitiedostossa Graafiset konfigurointityökalut Windows-ympäristössä työskentelemään tottuneella käyttäjällä voi aiheutua ongelmia UNIX-tyylisessä ympäristössä, mutta koska Windows-verkon levypalvelinta konfiguroidaan, on sitä varten olemassa muutamia graafisiakin konfigurointityökaluja. SWAT ( Samba Web Administration Tool) on tärkein graafisista konfigurointityökaluista. SWAT-työkalu toimii internet-selaimen avulla. Yhteys SWAT-työkaluun saadaan kirjoittamalla selaimen osoitekenttään Vaikkakin graafinen liityntä saattaa tuntua helpommalta lähestymistavalta Sambaan, on kuitenkin ymmärrettävä mitä tekee jotaa konfigurointi luonnistuu. SWAT tulee nykyisissä Samba paketeissa mukana, ja kehitystiimi parantaa kokoajan tämän liittymän ominaisuuksia. Toinen Samban konfigurointi ohjelma on Ksamba, joka toimii suoraan palvelinkoneella KDE-työpöytäympäristössä. Koska kumpikaan konfigurointityökalu ei ole vielä täydellisesti toimiva, esim. SWAT aiheuttaa virtuaalipalvelimien kanssa ongelmia, niin en käsittele niitä tässä. 13

14 4. Samban turvallisuus Sambassa on mahdollista asettaa turvallisuustaso neljään eri tasoon. Share, user, server ja domain tasoihin. Parametri jota käytetään on security. Share-tason suojaus vaatii käyttäjältä tunnistusta jokaisella kerralla kun asiakastietokone ottaa yhteyden jaettuun resurssiin. User-tason suojaus on jo huomattavasti helppokäyttöisempi ja tunnistusta vaaditaan vain ensimmäisellä kerralla ilman että tiedetään mitä kaikkia palveluja asiakas haluaa käyttää. Salasanan tunnistuksessa käytetään /etc/passwd tiedostoa, josta käyttäjän on löydyttävä. Jos käytetään suojattuja salasanoja on tiedosto /etc/samba/passwd. Server-suojataso ei eroa käyttäjälle mitenkään. Samba lähettää salasanat erillisille salasanapalvelimelle jonka jälkeen käyttäjä joko hyväksytään tai hylätään. Domaintason suojaus ei eroa edellisistä muuten kuin että Sambapalvelin toimii domainien mukaan samalla tavalla kuin Windows-palvelimet. Etuna on että yhteys joka otetaan salasanapalvelimeen, katkaistaan kun tarpeellinen data on siirretty, server-tasossa yhteys säilyy niin kauan kunnes prosessi joka yhteyden on muodostanut, kuolee. Samba käyttää yhteyksiinsä perusasetuksena suojaamatonta yhteyttä, käytettäessä julkista siirtotietä olisi tieto syytä salata. Samba on käännettävä uudelleen lähdekoodista SSL-tuen kanssa. Käännöksen yhteydessä tarvitaan SSLeayohjelmakirjasto. Tämän jälkeen Samba on vielä konfiguroitava käyttämään SSLprotokollaa. Parametrit joita tarvitaan on ssl, ssl server cert ja ssl server key. Turvallisuutta voi parantaa myös rajoittamalla verkkoliikennettä, voidaan rajoittaa mistä osoitteista saa käyttää palvelua. Parametrit tätä varten ovat, hosts allow ja hosts deny. Samban turvallisuutta voidaan myös lisätä käyttämällä palomuuriohjelmistoja, jotka toimivat liikenteen rajoittamisessa tehokkaammin. 14

15 5. Asiakas- ja apuohjelmat 5.1.Smbclient Smbclient mahdollistaa Unix/Linux koneen toimimisen asiakkaana Windowsverkossa. Jos ei muuten tarvitsisikaan käyttää Linux-konetta asiakkaana niin hyvä tietää ainakin miten saa helposti näkyviin resurssit jotka on jaettuina. Tässä esimerkki omasta verkostani: belg]$ smbclient -U belgarion -L added interface ip= bcast= nmask= Password: Domain=[DILEMMA] OS=[Unix] Server=[Samba 2.2.5] Sharename Type Comment homes Disk Home Directories laserjet Printer Laserjet Series II testi Disk virtuaalihakemisto httpd Disk Httpd IPC$ IPC IPC Service (Belgarion's Samba Server) ADMIN$ Disk IPC Service (Belgarion's Samba Server) belgarion Disk Home Directories Server Comment DALI Belgarion's Samba Server 15

16 LÄHTEET: Hokkanen, H Linux ja Samba. Helsinki: Satku Kauppakaari Wood, D SMB Howto

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 3 Timo Savola 7. huhtikuuta 2006 Osa I Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet Monen käyttäjän järjestelmä Prosessit kuuluvat eri käyttäjille Tiedostot kuuluvat

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 4.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 4.3.2009 1 / 35 Tiedostot Tiedostojen käsittelyä tarvitaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: Ohjelman käsittelemiä

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Yleistä tietoa Windows tehtävästä

Yleistä tietoa Windows tehtävästä Yleistä tietoa Windows tehtävästä Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida yrityksen Windows ratkaisuihin perustuva ITympäristö. Käytä salasanana Qwerty123, jos ei ole muuta pyydetty. Käytössäsi on Hyper-V

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmä, Palvelinohjelmiston version 1.0.0 asennusohje

Hälyri-tietojärjestelmä, Palvelinohjelmiston version 1.0.0 asennusohje Hälyri-tietojärjestelmä, Palvelinohjelmiston version 1.0.0 asennusohje Ohjeen versio: 1.0.0 Laadittu: 27.5.2014 Laatinut: Veli-Mikko Puupponen 1. Johdanto Hälyri-tietojärjestelmä on prototyyppi uudenlaisesta

Lisätiedot

- Valitaan kohta Asetukset / NAT / Ohjelmallinen palvelin - Seuraavassa esimerkki asetuksista: valitaan käytössä oleva ohjelmistorajapinta

- Valitaan kohta Asetukset / NAT / Ohjelmallinen palvelin - Seuraavassa esimerkki asetuksista: valitaan käytössä oleva ohjelmistorajapinta TW-EAV510: VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON OPERAATTORIN IP-OSOITE - Jotta valvontakameran käyttöä varten saadaan avattua tarvittavat portit, pitää operaattorilta saada julkinen IP-osoite, jotta kaikki

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA. Jarkko Kähkönen

SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA. Jarkko Kähkönen SELVITYSRAPORTTI LABRA-VERKON MYSQL:n JA PHP:n KÄYTTÖÖNOTOSTA Sisällysluettelo Luku 1 - Oman LABRA-sivutilan asennus ja käyttöönotto... 2 1.1 - LABRA-osoitteesi... 2 1.2 LABRA-tilan käyttö (verkko-asemana

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö, sekä kolme virtuaalikonetta. Tehtäväsi on importata nämä virtuaalikoneet ja konfiguroida ne, sekä verkkolaitteet,

Lisätiedot

Unix-perusteet. Unix/Linux-käyttöjärjestelmä ja sen ominaisuudet

Unix-perusteet. Unix/Linux-käyttöjärjestelmä ja sen ominaisuudet Unix-perusteet Unix/Linux-käyttöjärjestelmä ja sen ominaisuudet Mikä on unix? Monen käyttäjän käyttöjärjestelmä Siis monta käyttäjää ja monta ohjelmaa jokaisella Kaikkiin koneisiin mikrosta supertietokoneeseen

Lisätiedot

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur verkkoversion palvelimen vaihtaminen Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella siirrät AutoFutur tai KoneFutur verkkoversion palvelintoiminnot

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla

PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla PortableApps.com ilmaisohjelmien asennus ja käyttö muistitikulla 29.11.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Luennon materiaali PDF-tiedostona: opi.opisto.hel.fi/mikko PortableApps.com Mahdollistaa ilmaisohjelmien

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Hälyri-sovellusprojektin palvelinkomponentin asennusohje

Hälyri-sovellusprojektin palvelinkomponentin asennusohje Hälyri-sovellusprojektin palvelinkomponentin asennusohje 1. Esivaatimukset Palvelinkomponentti on kehitetty IIS 8 -palvelimelle. Sen pitäisi olla yhteensopiva myös uusimmilla päivityksillä varustetun IIS

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

TI TestGuard. Pikaopas

TI TestGuard. Pikaopas TI TestGuard Pikaopas Ennen TI TestGuarden käyttöä TI TestGuard poistaa tiedot oppilaan laskimesta täydellisesti, se ei vain kytke niitä pois käytöstä. Kehota oppilaitasi tekemään sovelluksista ja RAM-muistin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi

Hammastankohissin modernisointi. Heikki Laitasalmi Hammastankohissin modernisointi Heikki Laitasalmi Loppudemossa Mitä oltiinkaan tekemässä V-malli Modbus viestintä (PLC VFD) Esitellään laitteet Lopuksi Modbusia käytännössä Hammastankohissi Arkkitehtuuri

Lisätiedot

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö

Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö Raspin Geany-IDE:n etäkäyttö PUNOMO NETWORKS OY 23.7.2016 pva Geany ei ole IDE, eikä se ole teksturi, vaan se on kevyt-ide. IDE, Integrated Development Environment, integroitu ohjelmointiympäristö. Geany

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015

SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015 Sisältö SCI- A0000: Tutustuminen Linuxiin, syksy 2015... 1 1. Mikä Linux?... 1 2. Linuxin käyttö graafisesti... 1 3. Pari sanaa komentorivistä... 2 4. Kalapankki...

Lisätiedot

Julkaiseminen verkossa, esitysgrafiikkaa (laitteistosta, tietotekniikka ja tulevaisuus) H9T1: Tiedostojen vienti internetiin

Julkaiseminen verkossa, esitysgrafiikkaa (laitteistosta, tietotekniikka ja tulevaisuus) H9T1: Tiedostojen vienti internetiin Julkaiseminen verkossa, esitysgrafiikkaa (laitteistosta, tietotekniikka ja tulevaisuus) H9T1: Tiedostojen vienti internetiin Yliopiston www palvelin, kielo Unix käyttöjärjestelmästä hakemistorakenne etäyhteyden

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin.

Hieman linkkejä: http://cs.stadia.fi/~kuivanen/linux/kom.php, lyhyt ohje komentoriviohjelmointiin. Linux-harjoitus 9 Linuxin mukana tulevat komentotulkit (mm. bash, tcsh, ksh, jne ) sisältävät ohjelmointikielen, joka on varsin tehokas ja ilmaisuvoimainen. Tähän yhdistettynä unix-maailmasta tutut tehokkaat

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje Mac Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai sähköiseen

Lisätiedot

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 2 (17) Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. TARVITTAVAT LAITTEISTOT... 4 3. CONNECT-HUONE

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (26) Käyttötapausmalli Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (26) 1 Käyttötapaukset...3 1.1 Käyttötapaus: Vaalin perustaminen...4 1.1.1 Käyttötapauksen sanallinen kuvaus...4

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 YLEISTÄ VERSIOT Tukiaika Variaatiot OHJELMISTO Paketinhallinta Komentorivisyntaksi

SISÄLLYS 1 YLEISTÄ VERSIOT Tukiaika Variaatiot OHJELMISTO Paketinhallinta Komentorivisyntaksi Niko Junnila (1501883 TI15SPELI) Ubuntu Seminaarikooste Linux-järjestelmät Marraskuu 2016 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 3 2 VERSIOT... 3 2.1 Tukiaika... 3 2.2 Variaatiot... 4 3 OHJELMISTO...4 3.1 Paketinhallinta...4

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

1. NetBeans-ohjelman asennus ja käyttöönotto pva

1. NetBeans-ohjelman asennus ja käyttöönotto pva 1. NetBeans-ohjelman asennus ja käyttöönotto 11.7.2016 pva NetBeans on ohjelmointiympäristö, IDE (Integrated Development Environment) jonka avulla opiskelemme laiteläheistä C-ohjelmointia. Oletus Sinulla

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

WINDOWSIN ASENTAMINEN

WINDOWSIN ASENTAMINEN WINDOWSIN ASENTAMINEN Tässä dokumentissa kuvataan Windows 7:n asentaminen. Kuvaruutukaappaukset on tehty virtuaalikoneella ja asennusversiona käytetään Windows 7 Professional -versiota. Asennuksen jälkeen

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Kieliteknologian ATK-ympäristö Viides luento

Kieliteknologian ATK-ympäristö Viides luento Kieliteknologian ATK-ympäristö Viides luento Miikka Silfverberg Nykykielten laitos 4. lokakuuta 2010 Miikka Silfverberg (Nykykielten laitos) Kieliteknologian ATK-ympäristö: Luento 5 4. lokakuuta 2010 1

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat Windows käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näillä ohjeilla asennat Microsoft Windows 3.11 tai Microsoft Windows 3.1 -käyttöjärjestelmän Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Huomioi, että voidaksesi asentaa Windows-käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen,

Lisätiedot

Odoo ERP, Käyttäjien määrittely

Odoo ERP, Käyttäjien määrittely Odoo ERP Käyttäjien määritely - Windows Sivu 1 Odoo ERP, Käyttäjien määrittely 1. Admin käyttäjän salasanat Pääkäyttäjä ( Admin ) käytäjätunnus on admin, ja pääkäyttäjän salasana määriteltiin jo asennusvaiheessa.

Lisätiedot

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu

3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu End- to- end 3. Kuljetuskerros 3.1. Kuljetuspalvelu prosessilta prosessille looginen yhteys portti verkkokerros koneelta koneelle IP-osoite peittää verkkokerroksen puutteet jos verkkopalvelu ei ole riittävän

Lisätiedot