SAMBA Tiedosto- ja tulostinpalvelin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAMBA Tiedosto- ja tulostinpalvelin"

Transkriptio

1 SAMBA Tiedosto- ja tulostinpalvelin Matti Suhonen

2 Samba Tiedosto -ja tulostinpalvelin 1.Johdanto Mikä Samba on? Esittely Toiminta verkoissa Protokolla Työryhmä ja toimialue Samban asennus ja konfigurointi Samban hakeminen ja asennus Konfigurointi Yleistä Yleiset asetukset Hakemistojen jakaminen [homes] lohko Tiedostojen lukitukset Virtuaalipalvelimet Tulostimen jakaminen Testparm-ohjelma Graafiset konfigurointityökalut Samban turvallisuus Asiakas- ja apuohjelmat Smbclient...14 LÄHTEET:...15

3 1. Johdanto Tietokoneverkkojen yleistyessä yhdeksi ongelmaksi on noussut erilaisten verkkojen välillä tapahtuva tiedonsiirto. Ongelmat alkavat aina verkon fyysiseltä kerrokselta jossa erilaiset liitostyypit tuottavat jo ongelmia. Windows ja UNIX-pohjaisten koneiden kommunikointi on ollut ongelmallista jo pitkään ja ainainen vastakkainasettelu käyttöjärjestelmien välillä on johtanut tilanteeseen jossa kehitystä ei suuremmin tapahdu, vaan molemmat pitäytyvät omissa menetelmissään, eikä yhteistä järjestelmää olekaan näkyvissä. Tiedostojen siirto käyttöjärjestelmien välillä on ollut mahdollista TCP/IPprotokollaperheeseen kuuluvan FTP-protokollan (File Transfer Protocol) avulla. FTP ei kuitenkaan mahdollista joustavaa levyjen jakamista tai tulostamista verkon läpi. Samba-palvelinohjelmisto mahdollistaa UNIX-käyttöjärjestelmien (myös Linux) toimimisen Windows-verkoissa sekä palvelimena että asiakkaana. Linuxkäyttöjärjestelmä onkin saavuttanut suositun aseman palvelinympäristöissä sen vakauden, suorituskyvyn sekä hinnan takia. Samba on konfiguroitavissa erittäin joustavasti ja monipuolisesti. Optimaalinen konfigurointi voi olla vasta-alkajalle vaikeaakin, mutta kerran hyvin konfiguroitu Samba-palvelin toimii vakaasti ja luotettavasti ja tietoturvakin on kohdallaan. Käsittelemäni käyttöjärjestelmät pohjautuvat pääasiallisesti RedHat Linux 8.0 ja Windows 2000 ympäristöihin. Joten joissakin komennoissa saattaa olla eroavaisuuksia levitysversiosta riippuen. 3

4 2. Mikä Samba on? 2.1.Esittely Samba on kokoelma ohjelmia jotka mahdollistavat Linux/Unix levyjen jakamisen Windows-verkoissa. Kyseessä on siis ilmainen vapaasti levitettävä SMB-palvelimen toteutus, joka on rakennettu toimimaan eri UNIX-käyttöjärjestelmissä. Samba perustuu avoimeen lähdekoodiin, joka on vapaasti saatavissa, kokeiltavissa ja kehitettävissä. Samba on kirjoitettu C-ohjelmointikielellä. Internetin ansiosta Samba on kehittynyt nopeasti ja yhä uusia ominaisuuksia on otettu mukaan ohjelmaan. Uusin versio Sambasta on tällä hetkellä ( ) 2.2.Toiminta verkoissa Protokolla Samba käyttää ainoastaan TCP/IP-protokollaa. NetBIOS over TCP/IP eli NBT käsittää kolme palvelua: nimi-, istunto- ja tiedonvälityspalvelun. Nimipalvelun (Name service) tehtävänä on muuntaa helposti ymmärrettävissä oleva nimi verkon kannalta helpompaan muotoon eli numerosarjaksi. Windows-verkossa oleva kone tarvitsee NetBIOS-nimen. NetBIOS nimi on 16 merkkiä pitkä ja se voi normaalien kirjainten (a-z ja A-Z) ja numeroiden (0-9) lisäksi sisältää seuraavat erikoismerkit # $ % ^ & ( ) - ' { }. ~). Kuudestoista tavu on numero joka määrittelee tyypin, joten varsinainen nimi voi olla 15 merkkiä pitkä. Istuntopalvelun (Session service) tehtävänä on taata luotettava yhteys viestien välittämiseksi asiakaskoneiden välillä. Tiedonvälityspalvelu (Datagram service) toimii rinnakkain istuntopalvelun kanssa. Palvelu on yhteydetön tietoliikennepakettien lähetyspalvelu, eli lähettäjällä ei ole takuita lähetyksen vastaanottamisesta. SMB-Protokolla on tarkoitettu tiedostojen etsimiseen, avaamiseen, lukemiseen, kirjoittamiseen ja tuhoamiseen sekä kirjoitinpalveluihin. Tähä protokollaa käytetään NetBIOS-järjestelmän päällä. SMB-protokolla on yhteydellinen protokolla joka ei muista aikaisemipa yhteyksiä, joten jokaisella yhteyskerralla kaikki yhteyden komponentit muodostetaan uudelleen. Tästä johtuu että verkosta ajettavat ohjelmat kaatuvat jos verkkoyhteys katkeaa sovelluksen ajon aikana. Sovellus yrittää käyttää aikaisempia määrityksiä jotka ei siis enää ole voimassa. 4

5 2.2.2.Työryhmä ja toimialue Windows-verkkojen maailmassa on kahdenlaisia verkkoja, on työryhmä-verkkoja ja toimialue-verkkoja. Työryhmä-verkossa kaikki käyttäjätunnistukset tehdään paikallisesti asiakaskoneella, koneen omaa käyttäjätietokantaa hyödyntäen. Jokainen kone voi toimia palvelimena sekä työasemana. Toimialue-verkko poikkeaa työryhmästä siten että toimialueella on palvelin joka varmistaa kaikkien käyttäjätunnukset ja salasanat. Tarkistuksen jälkeen käyttäjä saa hänelle määritellyt käyttöoikeudet toimialueelle. Muut toimialueen koneet toimivat oikeuksien antamisessa palvelimen antamien ohjeiden perusteella. 3. Samban asennus ja konfigurointi 3.1.Samban hakeminen ja asennus Samban voi joko hakea osoitteesta tai asentaa levitysversion mahdollisilta cd-levyiltä. Helpoiten asennus tapahtuu valitsemalla samba-tiedostopalvelin asennettavaksi Linuxin asennuksen yhteydessä. Levitysversio saattaa olla myös sen verran vanha että kannattaa hakea uudempi versio Sambasta. Suosituimmille levitysversioille löytyy binääripaketti jota ei tarvitse erikseen kääntää, pakettien asentaminen on helppoa ja vaivatonta ainakin jos järjestelmä on melko normaali. RedHat-levitysversiossa binääripaketin asennus tapahtuu seuraavalla komennolla:. rpm -i samba i386.rpm Jotta ohjelmia voisi asentaa tarvitaan tarvittavat pääkäyttäjän (root) oikeudet. Jos jostain syystä päädytään kääntämään samba-paketti, tapahtuu se suurinpiirtein seuraavalla komentosarjalla: tar -zxvf samba-latest.tar.gz cd samba-latest/source./configure make 5

6 su make install Jokaisen paketin mukana tulee erikseen asennusohjeet jotka löytyvät samasta hakemistosta mihin tiedosto on purettu, samban ohjeet löytyy hakemistosta sambalatest/docs/htmldocs ja sieltä tiedosto UNIX_INSTALL.html Samban-kotisivuilta löytyy myös jonkinverran työkaluja, kuten esimerkiksi graafisia käyttöliittymiä konfigurointiin (SWAT, Webmin) 3.2.Konfigurointi Yleistä Konfiguroinnissa keskitytään pääasiallisesti smb.conf tiedoston toimintakuntoon saattamiseen ilman graafisia konfigurointityökaluja. Konfiguraatiotiedosto on normaali tekstitiedosto, kaikki rivit jotka alkavat # tai ; merkillä, tulkitaan kommenteiksi. Yleisiä konfigurointialueita on [global], [homes], [printers] joissa jokaisessa määritellään tiettyjä asetuksia. Jokainen jaettu resurssi muodostaa oman lohkon ja hakasulkeiden sisällä on resurssin jakonimi. Jotta tehdyt muutokset tulisivat voimaan tulee samba käynnistää aina uudelleen. Käsittelen tässä yleisimmät konfiguraatioparametrit ja niiden merkityksen Yleiset asetukset [global] otsakkeen alla sijaitsevat yleiset asetukset vaikuttavat kaikkiin jaettuihin resursseihin. Parametri workgroup määrittelee työryhmän nimen. Mikäli kyseessä on Windows NT -toimialue, pitää tässä määritellä toimialueen nimi. Työryhmä ja toimialue poikkeavat vain käyttäjien tunnistustavassa, joten Samballe ne ovat sama asia. Samba tarvitsee aina jonkinasteisen käyttäjätunnistuksen. Seuraavana on helppo ja toimiva konfiguraatio [global]-konfiguraation kohtaan: workgroup = TRYHMA netbios name = sambapalvelin server string = Samba Palvelin log file = /var/log/samba/log.%m hosts allow =

7 security = user encrypt passwords = yes smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd pam password change = yes obey pam restrictions = yes printing = bsd Siinä muutamia parametrejä jotka ovat hyödyllisiä konfiguroitaessa yleisiä, kaikkiin jakoihin vaikuttavia, asetuksia. Suojattuja salasanoja on näinä päivinä lähestulkoon pakko käyttää, koska yleisimmät Windows-koneet käyttävät niitä, sen takia on helpompaa laittaa Samba käyttämään salattuja salasanoja kuin että jokaiselle asiakaskoneelle tehtäisiin muutokset rekistereihin, jotta ne käyttäisivät selkokielisiä salasanoja. Smbpasswd tiedosto voidaan generoida normaalista Linuxsalasanatiedostosta komentorivillä: cat /etc/passwd mksmbpasswd.sh > /etc/samba/smbpasswd pam password asetukset on oltava kun käytetään suojattuja salasanoja. Printing = bsd määrittelee yleisesti tulostusasetuksen joka on Linuxissa bsd. Yksinkertaisimmillaan smb.conf tiedosto ilman suojattuja salasanoja kotihakemistojen jaolla voisi olla tämännäköinen: [global] workgroup = TRYHMA [homes] writeable = yes 7

8 3.2.3.Hakemistojen jakaminen Hakemistojen jakaminen on yleisin samban kanssa toteutettu resurssin jako. Hakemisto määritellään jaettavaksi smb.confissa, konfiguroimalla sinne jakonimeä vastaava lohko. Jokaisella jaetulla resurssilla on oma lohkonsa. Yleensä on helpommin ymmärrettävissä ja paikallistettavissa jaetut hakemistot jos jakonimi vastaa hakemistonnimen kanssa. Kaikkiin muihin hakemistonjakoihin tarvitsee asettaa erillinen hakemistopolku, mutta [homes] lohkon kanssa samba tarkistaa hakemistot passwd tiedostosta. Otetaan esimerkiksi lohkon [jaettu] konfigurointi. Tiedostoon smb.conf lisätään seuraavat rivit [jaettu] comment= Yhteinen jaettu kansio path = /home/shared writeable = yes Tämän jälkeen samba pitää käynnistää uudelleen joka onnistuu vaikka käskyllä service smb restart, tietenkin pitää olla luotuna myös jaettu hakemisto. Hakemistoon pitää olla käyttäjillä myös käyttöoikeus, jotta jakaminen onnistuisi halutulla tavalla. Oikeuksien ollessa väärin tulee ongelmia käyttäjien kärsiessä tallennusongelmista. Hakemiston omistajaryhmän tulisi olla users joka muutetaan komennolla chgrp users <hakemisto> kirjoitusoikeus käyttäjille luodaan komennolla chmod g+w <hakemisto>. Kun asiakaskoneelta luodaan uusi tiedosto jaettuun hakemistoon on, on tähän tiedostoon kirjoitusoikeus vain omistajalla. Lisäämällä lohkoon rivi create mask = 0664 voidaan määritellä kaikkiin Samban kautta luotuihin uusiin tiedostoihin luku- ja kirjoitusoikeus sekä omistajalle että ryhmälle. Ongelmana on vain vieläkin että tiedoston omistusoikeus muuttuu joka kerta kun tiedostoa muokataan ja se että kuka tahansa ryhmään kuuluva voi poistaa tiedoston. Nämä ongelmat voidaan korjaamalla asettamalla t-bitti hakemistoon komennolla chmod a+t <hakemisto>. Tämän jälkeen tiedoston alkuperäinen luoja pysyy aina omistajana eivätkä muut kuin omistajat pysty poistamaan tiedostoja. Edellä esille tulleet Samban parametrit ja unix-komennot pystyvät luomaan jo varsin hyvin toimivan jaetun hakemiston. Sambassa on olemassa 8

9 yhteensä toistasataa parametria, joilla voi määritellä jaetun resurssin ominaisuuksia. Monet parametrit ovat toistensa synonyymeja. Osa parametreistä soveltuu laitettavaksi [global] lohkoon, jolloin ne on voimassa kaikille jaetuille resursseille. Hyödyllisiä parametrejä on paljon, tärkeitä resurssin käyttämistä rajoittavia parametrejä on mm. seuraavat: valid users, read list, write list, read only (writebale, write ok), create mask (create mode), directory mask(directory mode), security mask, direcotry security mask, guest only ja guest ok (public). Sallitut käyttäjät voidaan määritellä parametrillä valid users. Parametri saa arvokseen listan käyttäjätunnuksia, pilkuilla eroteltuina, jotka ovat oikeutettuja käyttämään resurssia. Lista voi sisältää myös ryhmänimiä esim. valid users tester jolloin käyttäjät ketkä kuuluvat ryhmään oppilaat sekä käyttäjänimi tester olisivat oikeutettuja käyttämään resurssia. Parametreillä read list ja write list määritellään käyttäjät ketkä saavat lukea ja kirjoittaa hakemistoon. Parametrit create mask ja directory mask määrittelee Samban kautta luoduille tiedostoille oikeudet jotka tulevat käyttöön. Jokaisella resurssilla voi olla omat maskit. Parametrin syntaksi muistuttaa chmod-komennon numeerista syntaksia. Vaihdettavan median, esimerkiksi CR-ROM-aseman, jakamisessa hyödyllisiä komentoja ovat preexec ja postexec tai niiden root-alkuiset muodot. Asettamalla lohkoon esimerkiksi rivi: root preexec = /bin/mount /dev/hdd /mnt/cdrom liitetään toisen IDE-liittimen orja-asema hakemistoon /mnt/cdrom [homes] lohko [homes] lohkolla voidaan dynaamisesti jakaa jokaisen käyttäjän palvelimella sijaitseva kotihakemisto. Tähän lohkoon ei tarvitse määritellä polkua (path), vaan Samba lukee hakemistojen tiedot tiedostosta /etc/passwd aina käyttäjän kirjautuessa sisään järjestelmään. Jaetun hakemiston nimeksi tulee käyttäjän oma käyttäjätunnus. Jotta saataisiin kunkin käyttäjän kotihakemisto vain käyttäjän omaan käyttöön asetetaan parametri valid users = %S [homes] lohkoon. Kotihakemistolle suositeltavia parametrejä ovat browsable = no, tällöin kotihakemistot eivät näy selauslistassa. Vaikka jokainen käyttäjä onkin kotihakemistonsa omistaja, ei Samba anna kirjoittaa sinne ilman parametria joka sallii kirjoituksen. Alla toimiva 9

10 kotihakemistojen jako: [homes] comment = Kotihakemisto valid users = %S browseable = no writeable = yes Tiedostojen lukitukset Tiedostoja käsiteltäessä, ongelmia saattaa syntyä kun kaksi tai useampi käyttäjä yrittää käsitellä samaa tiedostoa. Varmistukseksi, etteivät käyttäjät muokkaa yhtäaikaisesti tiedostosta käyttökelvotonta tarvitaan tiedostojen lukitsemista. Tiedostojen lukitseminen on menetelmä, jolla estetään saman tiedoston yhtäaikainen käyttö. Yksinkertaisin tapa olisi lukita tiedosto aina kun käyttäjä ottaa sen käyttöön, jolloin kukaan muu ei saisi tiedostoon mitään yhteyttä. Kuitenkin muokattaessa tietoa ei saman tiedoston lukeminen häiritse, joten parempi tapa olisi lukita pelkästään tiedoston muokkausmahdollisuus. Tämä tapa on useimmiten riittävä. Sambassa voidaan käyttää kahdentyyppisiä lukkoja. Näitä ovat jaettu moodi (share modes) ja mukautuva lukko (opportunistic lock). Oletusarvoisesti jaettu moodi on käytössä (share modes = yes) eikä sitä kannata ottaa pois päältä. Jaettuja lukkoja tukee kaikki Windowsit mutta mukautuvat lukot on tulleet vasta Windows NT Serverkäyttöjärjestelmän myötä käyttöön. Muita lukitukseen liittyviä parametrejä ovat, blocking locks, locking ja strict locking. Blocking locks, parametrin ollessa yes yrittää Samba tietyin väliajoin saada tiedostolle täydet oikeudet. Aikarajan ylittyessä käyttäjä saa ilmoituksen lukituksen epäonnistumisesta. Jos parametri on asetettu false tilaan, Samba ei yritä uusia lukitusta lainkaan vaan ilmoittaa käyttäjälle että lukitus epäonnistui. Locking, parametri kertoo onko tiedostojen lukitus päällä vai ei, suositus on että arvo on aina yes, vaikka kyseessä olisi media johon ei voi kirjoittaa. Lukituksen ollessa pois päältä saattaa esiintyä tiedostojen korruptoitumista. Strict locking, parametrin ollessa yes-asennossa tutkii palvelin kaikkien luku- tai kirjoitustapahtumien yhteydessä onko kyseiseen tiedostoon lukituksia. Mikäli lukitus löytyy kielletään tapahtuma. Parametriä ei ole syytä pitää päällä, koska se hidastaa 10

11 palvelinta ja kaikki hyvin käyttäytyvät asiakaskoneet kysyy lukituksen tarkistusta Virtuaalipalvelimet Samballa voidaan yhdelle palvelimelle rakentaa useita erillisiä virtuaalipalvelimia, joissa kaikissa on eri resurssit. [global] lohkoon asetetaan rivi: include = /etc/samba/%l.conf joka asettaa jokaisen erillisen konfiguraatiotiedoston nimiosan virtuaalipalvelimen nimeksi. Jokaisella virtuaalipalvelimella on siis oltava oma konfiguraatio tiedosto, tiedostossa on vain jakoa varten olevat lohkot. Nimien täytyy olla laitettuna parametrillä netbios aliases, ja konfigurointitiedostojen samanlaisia nimiosaltaan kuin määritellyt aliakset Tulostimen jakaminen Samban avulla voidaan helposti toteuttaa verkkotulostuspalvelu Windows-verkon sisällä. Ensin on lisättävä palvelimeen tulostin joka tapahtuu RedHat-Linuxissa printconf ohjelmalla, josta löytyy graafinen sekä tekstipohjainen versio. 11

12 Kun tulostin on asennettu tehdään muutoksia smb.conf tiedostoon. Load priters = yes mahdollistaa kaikkien palvelimeen asennettujen tulostimien käytön [printers]-lohkon kautta. Linuxin yhteydessä parametri printing = bsd on hyvä määritellä jo [global]- lohkossa. [printers]-lohko siis mahdollistaa kaikkien tulostimien jaon samalla tavalla kuin [homes]-lohko mahdollisti kaikkien kotihakemistojen jaon.asennetut tulostimet Samba lukee printcap name- parametrissä ilmoitetusta tiedostosta. Linux käyttää tiedostoa /etc/printcap jonne printconf-ohjelma kirjoittaa tiedot. Omia (ei printconf ohjelman tekemiä) asetuksia varten on olemassa tiedosto /etc/printcap.local, josta asetukset luetaan printcap-tiedostoon. Lohkossa pitää määritellä myös tulostusjonohakemisto, joka määritellään parametrillä path = <hakemisto>. Yksinkertaisimmillaan [printers]-lohko voisi näyttää tältä: [printers] comment = Samba tulostimet path = /var/spool/samba printable = yes Yleisesti tulostimelle kannattaa tehdä oma lohko, jossa määritellään tulostimelle joku mahdollisimman hyvin kuvaava nimi. Muuten lohkon konfigurointi ei eroa [printers]- lohkon konfiguroinnista, mutta parametri printer on lisättävä, tässä parametrissä määritellään mikä fyysinen laite on kyseessä. Esimerkki konfiguraatio: [laserjet] 12

13 comment = HP Laserjet 4500C path = /var/spool/samba printable = yes printer = lp Tarkistettaksi jää että hakemisto /var/spool/samba löytyy oikeasti ja oikeudet ovat kohdallaan. Oikeudet voi muuttaa oikeiksi komennolla chmod a+rxwt. Näiden asetusten jälkeen verkosta löytyy tulostin nimellä laserjet. Kirjoittimien asetuksiin liittyy vielä erinäisiä parametrejä jotka määrittävät tulostukseen liittyviä komentosarjoja, mutta niitä en käsittele tässä sen enempää Testparm-ohjelma Konfiguroinnin jälkeen jos on hiemankin epävarma että onko konfigurointi oikein, voidaan ajaa testparm-niminen ohjelma. Ohjelma ei tee muuta kuin virheellisen konfigurointitiedoston yhteydessä ilmoittaa virheet, ja oikeanlaisen ollessa kyseessä näyttää mitkä resurssit tulevat jaetuiksi sen konfiguroinnin kanssa. Ohjelma näyttää myös kaikki parametrien arvot, myös perusasetuksissa olevat parametrit joita ei näy konfigurointitiedostossa Graafiset konfigurointityökalut Windows-ympäristössä työskentelemään tottuneella käyttäjällä voi aiheutua ongelmia UNIX-tyylisessä ympäristössä, mutta koska Windows-verkon levypalvelinta konfiguroidaan, on sitä varten olemassa muutamia graafisiakin konfigurointityökaluja. SWAT ( Samba Web Administration Tool) on tärkein graafisista konfigurointityökaluista. SWAT-työkalu toimii internet-selaimen avulla. Yhteys SWAT-työkaluun saadaan kirjoittamalla selaimen osoitekenttään Vaikkakin graafinen liityntä saattaa tuntua helpommalta lähestymistavalta Sambaan, on kuitenkin ymmärrettävä mitä tekee jotaa konfigurointi luonnistuu. SWAT tulee nykyisissä Samba paketeissa mukana, ja kehitystiimi parantaa kokoajan tämän liittymän ominaisuuksia. Toinen Samban konfigurointi ohjelma on Ksamba, joka toimii suoraan palvelinkoneella KDE-työpöytäympäristössä. Koska kumpikaan konfigurointityökalu ei ole vielä täydellisesti toimiva, esim. SWAT aiheuttaa virtuaalipalvelimien kanssa ongelmia, niin en käsittele niitä tässä. 13

14 4. Samban turvallisuus Sambassa on mahdollista asettaa turvallisuustaso neljään eri tasoon. Share, user, server ja domain tasoihin. Parametri jota käytetään on security. Share-tason suojaus vaatii käyttäjältä tunnistusta jokaisella kerralla kun asiakastietokone ottaa yhteyden jaettuun resurssiin. User-tason suojaus on jo huomattavasti helppokäyttöisempi ja tunnistusta vaaditaan vain ensimmäisellä kerralla ilman että tiedetään mitä kaikkia palveluja asiakas haluaa käyttää. Salasanan tunnistuksessa käytetään /etc/passwd tiedostoa, josta käyttäjän on löydyttävä. Jos käytetään suojattuja salasanoja on tiedosto /etc/samba/passwd. Server-suojataso ei eroa käyttäjälle mitenkään. Samba lähettää salasanat erillisille salasanapalvelimelle jonka jälkeen käyttäjä joko hyväksytään tai hylätään. Domaintason suojaus ei eroa edellisistä muuten kuin että Sambapalvelin toimii domainien mukaan samalla tavalla kuin Windows-palvelimet. Etuna on että yhteys joka otetaan salasanapalvelimeen, katkaistaan kun tarpeellinen data on siirretty, server-tasossa yhteys säilyy niin kauan kunnes prosessi joka yhteyden on muodostanut, kuolee. Samba käyttää yhteyksiinsä perusasetuksena suojaamatonta yhteyttä, käytettäessä julkista siirtotietä olisi tieto syytä salata. Samba on käännettävä uudelleen lähdekoodista SSL-tuen kanssa. Käännöksen yhteydessä tarvitaan SSLeayohjelmakirjasto. Tämän jälkeen Samba on vielä konfiguroitava käyttämään SSLprotokollaa. Parametrit joita tarvitaan on ssl, ssl server cert ja ssl server key. Turvallisuutta voi parantaa myös rajoittamalla verkkoliikennettä, voidaan rajoittaa mistä osoitteista saa käyttää palvelua. Parametrit tätä varten ovat, hosts allow ja hosts deny. Samban turvallisuutta voidaan myös lisätä käyttämällä palomuuriohjelmistoja, jotka toimivat liikenteen rajoittamisessa tehokkaammin. 14

15 5. Asiakas- ja apuohjelmat 5.1.Smbclient Smbclient mahdollistaa Unix/Linux koneen toimimisen asiakkaana Windowsverkossa. Jos ei muuten tarvitsisikaan käyttää Linux-konetta asiakkaana niin hyvä tietää ainakin miten saa helposti näkyviin resurssit jotka on jaettuina. Tässä esimerkki omasta verkostani: belg]$ smbclient -U belgarion -L added interface ip= bcast= nmask= Password: Domain=[DILEMMA] OS=[Unix] Server=[Samba 2.2.5] Sharename Type Comment homes Disk Home Directories laserjet Printer Laserjet Series II testi Disk virtuaalihakemisto httpd Disk Httpd IPC$ IPC IPC Service (Belgarion's Samba Server) ADMIN$ Disk IPC Service (Belgarion's Samba Server) belgarion Disk Home Directories Server Comment DALI Belgarion's Samba Server 15

16 LÄHTEET: Hokkanen, H Linux ja Samba. Helsinki: Satku Kauppakaari Wood, D SMB Howto

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Linux - käyttöoikeudet

Linux - käyttöoikeudet Linux - käyttöoikeudet Seuraavaksi läpikäydään Linuxin käyttöoikeushallintaa. Lähteinä on käytetty seuraavia: http://fi.wikibooks.org/wiki/ubuntu_tutuksi Kuutti, Rantala: Linux http://doc.ubuntu.com/ubuntu/serverguide/c/user-management.html

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 PLANEETTA TIEDOSTOPALVELIN KÄYTTÖOHJE 3.8.2011 1 (25) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Planeetta Tiedostopalvelin... 2 Yleistä tietoa palvelusta... 2 Palvelun

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Interaktiiviset yhteydet iftp-yhteydet 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.2 Interaktiivinen FTP-yhteystapa... 3 1.3 Linkki aineistosiirtopalveluun liittyvät dokumentit...

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Linux-ylläpito: Verkkopalvelut 4. Kalvosetti. Jani Jaakkola jjaakkol@cs.helsinki.fi http://www.cs.helsinki.fi/u/jjaakkol/lyp2010

Linux-ylläpito: Verkkopalvelut 4. Kalvosetti. Jani Jaakkola jjaakkol@cs.helsinki.fi http://www.cs.helsinki.fi/u/jjaakkol/lyp2010 Linux-ylläpito: Verkkopalvelut 4. Kalvosetti Jani Jaakkola jjaakkol@cs.helsinki.fi http://www.cs.helsinki.fi/u/jjaakkol/lyp2010 Kerberos Kryptografinen autentikointiprotokolla Mahdollistaa käyttäjien ja

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Unix-perusteet. Tulostaminen

Unix-perusteet. Tulostaminen Unix-perusteet Tulostaminen Tulostaminen unixissa miten tulostin voidaan liittää? määrityksiä Printteri: fyysinen laite kiinni jossain tietokoneessa tai sitten verkossa verkkokortin avulla Printterin nimi

Lisätiedot

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus

Alfa-ohjelmat, verkkoasennus, asennusohje 2006 syyskuu. Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE. Verkkoasennus-CD, versio 1.25. Kielioppi & kirjallisuus 2 Alfa-ohjelmat ASENNUSOHJE Verkkoasennus-CD, versio 1.25 Kielioppi & kirjallisuus Oppikirja ja Harjoituskirja englanti, ruotsi, saksa, ranska, suomi Harjoituskirjojen tasot: 1, 2 ja 3 Alfa-aihepiirisanasto

Lisätiedot

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta.

Käytin tehtävän tekemiseen Xubuntu 13.04 -käyttöjärjestelmää aikaisemmin tekemältäni LiveUSB-tikulta. Tehtävänanto - Asenna ja testaa LAMP - Aiheuta vähintään 3 virhettä ja analysoi lokista - Tee nimipohjainen virtuaalipalvelin, joissa toimii myös www. (Karvinen, T. 23.09.2013) Työympäristö Tein tehtävän

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Asennusohjeet HIITed palvelun asentamiseen

Asennusohjeet HIITed palvelun asentamiseen Asennusohjeet HIITed palvelun asentamiseen Asennus käydään step by step tyyppisesti läpi vaiheittain Suositellut laitevaatimukset: Pentium II prosessori tai parempi Min. 128MB muistia Nopea I/O varustettu

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

Unix-perusteet. Tiedosto-oikeudet

Unix-perusteet. Tiedosto-oikeudet Unix-perusteet Tiedosto-oikeudet Tietoturvaan liittyviä seikkoja kulunvalvonta kellä oikeus päästä laitteiden luokse käyttöoikeudet käyttäjätunnus & salasana tiedostojärjestelmän oikeudet unixissa omistajan,

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite TW-EAV510: PORTTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IP---OSOITE - Jotta

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna.

ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelma vaatii toimiakseen multimedia-pc:n, jossa on seuraavat tekniset ominaisuudet ja ohjelmat asennettuna. ASENNUS Ennen ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelman käytön aloittamista se on asennettava tietokoneeseen. Asentaminen suoritetaan alla esitettävien ohjeiden mukaisesti. Huom: ARKIPÄIVÄN SUOMEA-ohjelmasta on saatavana

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi)

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Tietokannan hallinta-opintojakson selvitysraportti Huhtikuu 2010 Mediatekniikka ICT/Teknologia Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (20) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0 Asennusohje Lokakuu 2012 2 (20) Lokakuu 2012 3 (20) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 4 1.1..NET Framework 4.0... 4 1.2. Palvelimen

Lisätiedot

Julkaiseminen verkossa

Julkaiseminen verkossa Julkaiseminen verkossa H9T1: Tiedostojen vienti internetiin Yliopiston www-palvelin, kielo Unix käyttöjärjestelmästä hakemistorakenne etäyhteyden ottaminen unix-koneeseen (pääteyhteys) komentopohjainen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka. Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Joni Korjala APACHE WWW-PALVELIN Seminaarityö 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 WWW-PALVELIMEN TOIMINTA 4 3 OMINAISUUDET

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN JA OHJELMISTOJEN ASENTAMINEN SEKÄ KONFIGUROINTI Käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen asentaminen ja konfigurointi Pe 13.30-16.30

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh.

ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS. Navita Yritysmalli. YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 1/5 ASENNUSOHJEET INTERNET-ASENNUS Navita Yritysmalli YHTEYSTIEDOT Visma Solutions Oy Mannerheiminkatu 5 53900 LAPPEENRANTA Puh. 010 7564 986 Käyttöönotto Matti Sihvo Koulutus Jan-Markus Viikari LAITEVAATIMUKSET

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

ZENworks Application Virtualization 11

ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks / perinteinen asennus ZENworks virtualisointi Ei erillistä asennusta Ei vaadita erilisiä oikeuksia Oletusasetukset mukana Eri versiot samanaikaisesti Sama

Lisätiedot

JOHDANTO... 5 PÄÄKONFIGURAATIOTIEDOSTO... 5 3.3 KIELET... 5 4 KÄYNNISTÄMINEN...6 4.1 JOHDANTO... 6

JOHDANTO... 5 PÄÄKONFIGURAATIOTIEDOSTO... 5 3.3 KIELET... 5 4 KÄYNNISTÄMINEN...6 4.1 JOHDANTO... 6 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 1 IMAGEBLEND...3 1.1 JOHDANTO... 3 2 OHJELMISTO...4 2.1 JOHDANTO... 4 2.2 OHJELMAPAKETIN PURKAMINEN... 4 2.3 HAKEMISTORAKENNE... 4 3 KONFIGUROINTI...5 3.1 3.2 JOHDANTO...

Lisätiedot

Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla. Mika Suvanto, CSC. mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009

Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla. Mika Suvanto, CSC. mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009 Haka-palveluiden valvonta ja tilastointi AAIEye -työkalun avulla Mika Suvanto, CSC mika.suvanto@csc.fi 3.9.2009 Mitä se tekee? kaksi perustoimintoa: valvoo Haka-palveluiden toimintaa kirjautumalla niihin

Lisätiedot

DNS- ja DHCPpalvelut. Linuxissa. Onni Kytönummi & Mikko Raussi

DNS- ja DHCPpalvelut. Linuxissa. Onni Kytönummi & Mikko Raussi DNS- ja DHCPpalvelut Linuxissa Onni Kytönummi & Mikko Raussi Sisällysluettelo 1. Yleisesti DNS ja DHCP palveluista... 2 1.1. DNS yleisesti... 2 1.2. DNS hierarkia ja TLD... 2 1.3. DHCP yleisesti... 3 2.

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006

Luento 3. Timo Savola. 7. huhtikuuta 2006 UNIX-käyttöjärjestelmä Luento 3 Timo Savola 7. huhtikuuta 2006 Osa I Käyttöoikeudet Käyttöoikeudet Monen käyttäjän järjestelmä Prosessit kuuluvat eri käyttäjille Tiedostot kuuluvat

Lisätiedot

AutoFutur / KoneFutur asennus verkkojärjestelmän työasemakoneelle. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat

AutoFutur / KoneFutur asennus verkkojärjestelmän työasemakoneelle. Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat AutoFutur / KoneFutur asennus verkkojärjestelmän työasemakoneelle Päivitetty 30.7.2009 Ennen asennusta ja sen aikana huomioitavat asiat Tällä ohjeella asennat AutoFutur tai KoneFutur työasema-asennuksen.

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007

Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Asteri Vuokrankanto (Dos) Vuosipäivitys 1.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Vista... 6 Uuteen koneeseen siirtäminen... 7 - pikakuvake työpöydälle... 9 Tulostusongelmat uusissa koneissa... 12 - Tulostaminen

Lisätiedot

NT4.0 palvelin- ja Windows 2000 työasemaasennus

NT4.0 palvelin- ja Windows 2000 työasemaasennus NT4.0 palvelin- ja Windows 2000 työasemaasennus ja konfigurointi Sivu 2 SUORITTAJAN OSA 1. Yleistä Kokeen suorittamiseen on varattu aikaa n. 4 tuntia. Kyseisessä ajassa tulee tehtävä suorittaa kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet

Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet 1 Visma Econet -ohjelmat ActiveX on epävakaa -virheilmoituksen korjausohjeet Microsoft on julkaissut Office-paketteihin tietoturvapäivitykset. Seuraavat päivitykset aiheuttavat Visma Econet -ohjelmissa

Lisätiedot

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje

UCOT-Sovellusprojekti. Asennusohje UCOT-Sovellusprojekti Asennusohje Ilari Liukko Tuomo Pieniluoma Vesa Pikki Panu Suominen Versio: 1.00 Julkinen 15. joulukuuta 2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä Hyväksyjä Päivämäärä

Lisätiedot

2.9 Verkkoresurssit ja tiedostojen suojaus

2.9 Verkkoresurssit ja tiedostojen suojaus 2.9 Verkkoresurssit ja tiedostojen suojaus Sisällönsuunnittelu Opiskelijan opas Ohjelmien yhteiskäyttö Tiedonsiirto ohjelmien välillä Sähköpostin työryhmäominaisuudet Työskentely-ympäristön mukauttaminen

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO HARJOITUS: asennus ja konfigurointi TVAT-141 Windows Server 2008 Trial (120 days) Active Directory, AD Domain Name System, DNS Dynamic Host Configuration Protocol,

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu UNIX-käyttöjärjestelmä TX00BW20 Sami Sainio sami.sainio@metropolia.fi Kurssin rakenne ja arvostelu 7 x luennot ja laboratorioharjoitukset Pieni projekti? Kurssin lopussa tentti

Lisätiedot

HARJOITUS 2: Käyttäjien ja käyttäjäryhmien luominen, Active Directory Users and Computers

HARJOITUS 2: Käyttäjien ja käyttäjäryhmien luominen, Active Directory Users and Computers HARJOITUS 2: Käyttäjien ja käyttäjäryhmien luominen, AD Users and Computers Domain Name System, DNS * Active Directory, AD * Windows Server 2008 * * Tehtävä 1 Tomi Stolpe Turun AKK 11.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS

Messenger. Novell 1.0 NOVELL MESSENGERIN OHJEET. www.novell.com PIKAOPAS Novell Messenger 1.0 PIKAOPAS www.novell.com Novell Messenger on Novell edirectory TM -pohjainen, eri käyttöympäristöissä toimiva yritysten pikaviestituote. Messenger-järjestelmän käyttöympäristöksi soveltuu

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE

HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE HAMINETTI WLAN LIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE Vaihe 1, Client manager ohjelmiston ja sovittimen ajureiden asennus Asennuksen vaiheissa saattaa olla sovitin ja käyttöjärjestelmä kohtaisia eroja. Alla olevassa

Lisätiedot

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin. 16. marraskuuta 2015 Sisällys 3 Sisällys Fiery Driver Configurator...5 Järjestelmävaatimukset...5

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

TIETOKONEET JA VERKOT. 15.5.2013 v.1.4

TIETOKONEET JA VERKOT. 15.5.2013 v.1.4 Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa erityisesti kotimaassaan ja tällä kertaa Joensuuhun. Paten Bitti tuottaa sovelluksia pääasiallisesti

Lisätiedot

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN

VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS. Tulostuslokin tallennus verkkoon. Versio 0 FIN VERKKOKÄYTTÄJÄN OPAS Tulostuslokin tallennus verkkoon Versio 0 FIN Oppaassa käytetyt kuvakkeet Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai

Lisätiedot

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1

Novapoint 16.20 Lisensiointi. Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Novapoint 16.20 Lisensiointi Copyright 2006, ViaNova IT AS. All rights reserved 1 Sisällysluettelo Työasemakohtainen lisensiointi... 3 Laitteistolukon (USB-lukon) ajurin asennus...3 Laitteistolukon (USB-lukon)

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta Windows Deployment Services, WDS Käyttöjärjestelmän asennus työasemalle Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP * Domain Name System,

Lisätiedot

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa.

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa. NetMeeting NetMeeting on ilmainen pienimuotoinen videoneuvottelu- ja ryhmätyöohjelmisto, joka mahdollistaa virtuaalikokousten pitämisen Internetissä tai Intranetissä. NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005 Kilpailijan numero allekirjoitus nimen selvennys Kirjoita työn edetessä tähän selvällä käsialalla Server 2003 Administrator XP pro Järjestelmänvalvojan Langattoman

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 1: Microsoft Windows Server 2008 käyttöjärjestelmän asennus ja AD, DNS ja DHCP palveluiden käyttöönotto Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP Domain

Lisätiedot

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 2, torstai 26.1.2005. Kilpailijan numero. allekirjoitus. nimen selvennys. Sivu 1

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 2, torstai 26.1.2005. Kilpailijan numero. allekirjoitus. nimen selvennys. Sivu 1 Kilpailupäivä 2, torstai 26.1.2005 Kilpailijan numero allekirjoitus nimen selvennys Sivu 1 Tietokoneet ja verkot PÄIVÄ 2: Yrityksen palvelimen ja työasemien asentaminen ja konfigurointi sekä turvallisen

Lisätiedot

LINUX-HARJOITUS, MYSQL

LINUX-HARJOITUS, MYSQL LINUX-HARJOITUS, MYSQL Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Joonas Ruotsalainen GIT PIKAOPAS. Tutkielma 2011

Joonas Ruotsalainen GIT PIKAOPAS. Tutkielma 2011 1 Joonas Ruotsalainen GIT PIKAOPAS Tutkielma 2011 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. ASENTAMINEN... 4 3. KÄYTTÖ... 4 3.1 Perusasetukset... 4 3.2 Git:n ottaminen käyttöön projektissa... 5 3.3 Tiedostojen lisääminen

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET

POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET POMPIDOU 10 ASENNUSOHJEET Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lintulahdenkuja 4, Helsinki Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki Lisätietoja: Kristiina Kuussaari puh. 020 610 7476, Paula Ruuth puh. 020 610 7371

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Windows Palvelimen asennus ja konfigurointi Linux palvelimen asennus

Lisätiedot

Yleistä tietoa Windows tehtävästä

Yleistä tietoa Windows tehtävästä Yleistä tietoa Windows tehtävästä Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida yrityksen Windows ratkaisuihin perustuva ITympäristö. Käytä salasanana Qwerty123, jos ei ole muuta pyydetty. Käytössäsi on Hyper-V

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

TW-EAV510AC-LTE OpenVPN ohjeistus

TW-EAV510AC-LTE OpenVPN ohjeistus TW-EAV510AC-LTE OpenVPN ohjeistus OpenVPN Remote Access Android -puhelimen ja TW-EAV510 välille. OpenVPN Remote Access-yhteydellä voidaan luoda VPN-yhteys, jossa liikenne on sallittu toiseen suuntaan eli

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot