KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry"

Transkriptio

1 KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry

2 Kansikuva: Pohjois-Kymen Parkinson kerhon, Ulla-naistenpiiri suunnittelmassa kerhon joulujuhlaa. (Parkinson-postia 1/2014)

3 1 Johdanto 3 2 Järjestösuunnittelijat kerhojen tukena 4 3 Suomen Parkinson-liiton toiminta-ajatus 6 4 Kerhon perustaminen 6 5 Kerhon taloudenhoito 8 Kerhon rahaliikenne 9 Yhdistyksen alaisen kerhon pankkitilin avaaminen 9 6 Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus 13 Esimerkki toimintakertomuksen rakenteesta 13 7 Vinkkejä kerhon toimintaan Tiedotus 16 9 Liikunta 17 1 Johdanto Suomen Parkinson-liitto ry toimii eri liikehäiriöitä sairastavien yhdistysten katto-organisaationa. Saman katon alla on 19 jäsenyhdistystä, paikallisia Parkinson-yhdistyksiä 17 ja Suomen Dystonia- ja Suomen Huntingtonyhdistykset. Parkinson ja Dystonia yhdistysten alaisuudessa toimii yli 120 kerhoa eri puolilla Suomea. Liiton ja jäsenyhdistysten tehtävänä on mahdollistaa vapaaehtoistyö ja vertaistuen antaminen ja saaminen sairastavien ja heidän omaistensa kesken. Tämä toteutuu yleisimmin paikallisissa kerhoissa, joissa kynnys osallistumiselle on matala ja matka yhteisen kahvikupin ääreen mahdollisimman lyhyt. Kerhotoiminnan tärkein asia on tavata muita sairastavia ja omaisia, toteutuksen tapoja on monia. Mitä sinulle kuuluu? on tärkein kysymys. Yhdistysten alaisuudessa toimivat kerhot ovat hyvin erilaisia. Toiset toimivat lähes kuin pienet yhdistykset ja toiset lähinnä nyyttikestiperiaatteella. Kaikkien kerhojen toiminta on yhtä tärkeää. 3

4 Tämä Kerhotoiminnan käsikirja ei ole kaiken kattava hakuopas, vaan siihen on koottu kerhojen vetäjille tärkeää tietoa, yhteyksiä, ideoita ja vinkkejä kerhotoimintaan. Tähän voit myös lisätä omia ideoitasi sekä ohjelmanumeroita, joita voi käyttää omassa kerhossa. Kerhonvetäjän ei tarvitse toimia yksin vaan tukea ja neuvoja saa Parkinsonliitosta ja järjestösuunnittelijoilta. Liiton extranettiin on koottu runsaasti valmista materiaalia kerhotoimintaan avuksi. Extranetin tunnukset saat järjestösuunnittelijoilta. Parkinson-liitto järjestää kerhonvetäjille alueellisesti ja valtakunnallisesti koulutusta, joissa saa tietoa liiton tapahtumista ja ajankohtaisista asioista sekä vertaistukea muilta kerhonvetäjiltä. OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ JÄRJESTÖSUUN- NITTELIJAAN! 2 Järjestösuunnittelijat kerhojen tukena Suomen Parkinson-liitolla on viisi järjestösuunnittelijaa, jotka ovat liitto pienoiskoossa eri puolilla Suomea. Järjestösuunnittelijat tukevat ja kouluttavat paikallisyhdistyksiä, kerhoja ja vapaaehtoisia heidän toiminnassaan. Järjestösuunnittelija käyvät yhdistysten ja kerhojen tilaisuuksissa mm. luennoimassa eri aiheista. He kehittävät yhdistysten ja kerhojen toimintaa yhteistyössä yhdistyksen hallituksen ja kerhonvetäjien kanssa. Kaikki liiton työntekijät ovat työssään vaitiolo- ja salassapitovelvollisia. Järjestösuunnittelijat myös välittävät tietoa ja tukevat liikehäiriösairauksiin sairastuneita ja heidän omaisiaan sekä tekevät edunvalvontaa eripuolilla Suomea. Järjestösuunnittelijalta voi kysyä myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja sairauteen liittyviä kysymyksiä. Järjestösuunnittelijaan voi ottaa siis yhteyttä kaikenlaisissa asioissa, niin kerhotoimintaan kuin omaan jaksamiseenkin liittyvissä asioissa. Yhteistyötä kannattaa tehdä ja vinkkejä jakaa erityisesti liittyen: 1. tiedotus, ohjaus ja neuvonta 2. koulutus 3. rohkaisua ja kannustusta tarvitsevien jäsenten huomioiminen 4. uusien ideoiden ja toimintamallien kehittäminen Tiedotus ja koulutus ovat osa-alueita, joissa tarvitaan usein ulkopuolista osaamista. Sekä kerhoilla että järjestösuunnittelijoilla on kontakteja eri tahoihin. Yhteistyöllä säästetään aikaa ja vaivaa. Uusia ideoita ja toimintamalleja mietittäessä järjestösuunnittelija voi tuoda ajatuksia esim. muiden järjestöjen käytännöistä, jotka saattavat olla sovellettavissa juuri omaan kerhoon. 4

5 Järjestösuunnittelijoiden yhteystiedot Lapin ja Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat Järjestösuunnittelija Jukka Tauriainen Toimisto: Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, Oulu p Yhdistykset: Kainuu ja Pohjois-Suomi Erityisvastuualueet: Huntington, liikunta Pohjois-Karjalan, Pohjois- ja Etelä- Savon sekä Keski-Suomen maakunnat Järjestösuunnittelija Annukka Tuovinen Toimisto: Teletie 4 6, Kuopio p Yhdistykset: Joensuu, Keski-Suomi, Kuopio ja Mikkeli Erityisvastuualue: kokemuskoulutus Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maakunnat Järjestösuunnittelija Lyyli Heikkinen Toimisto: Aleksanterinkatu 21 A, Tampere p Yhdistykset: Etelä-Pohjanmaa, Hämeenlinna, Tampere ja Vaasa Erityisvastuualue: omaishoitajat, sosiaaliturva ja potilasasiamies Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät- Hämeen ja Uudenmaan maakunnat Järjestösuunnittelija Ilari Huhtasalo Toimisto: Paciuksenkaari 8 B 18, Helsinki p Yhdistykset: Lappeenranta, Päijät-Häme ja Uusimaa Erityisvastuualue: työikäisten toiminta Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Ahvenanmaan maakunnat sekä ruotsinkieliset alueet Järjestösuunnittelija Milla Roos Toimisto: Erityisosaamiskeskus Suvituuli. Suvilinnantie 2, Turku p Yhdistykset: Botnia, Dystonia, Huntington, Pori, Rauma, Turku ja ruotsinkieliset kerhot Erityisvastuualueet: Dystonia, tukihenkilötoiminta, teemalomat sähköpostit ovat muotoa: etunimi. 5

6 3 Suomen Parkinson-liiton toiminta-ajatus Suomen Parkinson-liitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö. Toiminnallaan liitto tukee Parkinsonin ja Huntingtonin tauteihin, dystoniaan ja harvinaisiin liikehäiriösairauksiin sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia. Liitto tuottaa järjestötoiminnan palveluita, kuten koulutusta vapaaehtoisille ja ammattilaisille sekä sopeutumisvalmennusta ja kuntoutusta. Toiminnallaan se edistää edustamiensa sairausryhmien hoidon ja kuntoutuksen kehittämistä, edunvalvontaa ja lisää yleistä tietoutta sairastuneiden tarpeista. Suomen Parkinson-liiton arvot Myös jäsenyhdistykset ja kerhot noudattavat samoja arvoja toiminnassaan. Kunnioitus Jokainen ihminen on meille arvokas. Tieto ihmisestä, hänen elämänkaarestaan ja eri ikäluokkien tarpeista ja arvoista lisää kykyämme kunnioittaa asiakasta ja hänen omaa tahtoaan. Tasavertaisuus Kohtelemme asiakkaitamme, sairauden, vamman, erilaisuuden, sukupuoleen, rotuun, ikään, yhteiskunnalliseen asemaan, kieleen, vakaumukseen tai varallisuuteen katsomatta tasavertaisesti. Inhimillisyys ja yksilöllisyys Jokaisen ihmisen elämä on ainutlaatuinen. Asiakkaamme saavuttavat oman elämänlaatunsa eri tavoin. Me tuemme heitä löytämään omat voimavaransa, oman arvokkaan elämän. Luotettavuus Kaikessa toiminnassamme sitoudumme luotettavuuteen. Sitoutuminen takaa asiakkaillemme ja yhteistyötahoillemme palvelulupauksiemme toteutumista. Noudatamme vaitiolovelvollisuutta asiakastyössämme ja huolehdimme asiakastietojen salassapidosta. Osallisuus Jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen. 4 Kerhon perustaminen Yhdistyksen alaisuuteen voidaan perustaa paikallisia vertaistukiryhmiä eli kerhoja/ryhmiä, jos paikkakunnalla löytyy riittävästi aktiivisia toimijoita. Aloite kerhon perustamisesta tehdään ottamalla yhteyttä joko omaan yhdistykseen tai liiton järjestösuunnittelijaan. Kerhon perustamiseen riittää muutama aktiivinen henkilö. Kerholaiset/ryhmäläiset ovat paikallisyhdistyksensä jäseniä, ja he maksavat jäsenmaksun yhdistykselle. Parkinsonliitto hoitaa jäsenmaksujen perinnän yhdistysten puolesta. 6

7 Oulun Parkinson kerhon jäseniä näytelmän lukuharjoituksissa.(kuva:parkinson-postia 2/2014) Uuden kerhon järjestäytyminen Kerho/ryhmä on yhdistyksen alaisena toimiva rekisteröimätön alaosasto, siksi sille ei ole välttämätöntä aluksi valita johtokuntaa. Kerho voi järjestää toimintansa haluamallaan tavalla jäsentensä valmiuksien mukaisesti. Jos kerho hankkii tai saa varallisuutta, on sille valittava kerhon johtokunta: * puheenjohtaja, * varapuheenjohtaja, * sihteeri * rahastonhoitaja. Kerhon järjestäytymiskokouksesta tehdään muistio, josta selviää kerhon nimi, yhdyshenkilö, kerhon kokoontumisajankohta ja -paikka, tilin avaus ja tilikausi ja tilinpäätös sekä kerhon nimiluettelo ja perustamisasiakirja. Muistio toimitetaan yhdistykselle, jonka alaisuuteen kerho on perustettu. Samalla pyydetään yhdistyksen hallitukselta päätös kerhon pankkitilin avaamisesta ja tilinkäyttöoikeudesta kahdelle kerhon nimeämälle edustajalle. Kerholle voidaan valita myös * yhteyshenkilö kerhoemäntä tai -isäntä * liikuntavastaava Kerhon on toimittava yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Jos kerho laatii toiminnalleen omat toimintaohjeet, on niiden tietysti perustuttava yhdistyksen sääntöihin ja yhdistyslakiin. 7

8 Kerhon perustehtävä on olla lähellä yksittäisiä yhdistyksen jäseniä sekä antaa vertaistukea jäsenille. Tiedottaminen kerhon olemassaolosta tapahtuu kerholaisten sopivaksi katsomalla tavalla omalla paikkakunnalla ja oman yhdistyksen jäsentiedotteiden, kotisivun sekä Parkinson-postin ja liiton kotisivun kautta. Tarvittaessa kerho voi myöhemmin muuttaa toimintansa rekisteröidyksi yhdistykseksi. Se tapahtuu yhteistyössä oman paikallisyhdistyksen kanssa. Rekisteröidyt yhdistykset anovat Suomen Parkinson-liiton jäsenyyttä liittohallitukselta. 5 Kerhon taloudenhoito Kerhojen taloudenhoidosta vastaa viimekädessä yhdistys, joten kerhojen taloushallinta voidaan hoitaa kevyemminkin. Kerhon tulee kuitenkin valita henkilö, joka vastaa ja hoitaa kerhon talousasiat. Kerhon talousasioihin kuuluvat: kerhon pj. tai muu tehtävään sovittu henkilö) * anomusten laadinta -- toiminta-avustushakemus omaan yhdistykseen -- toiminta-avustus omaan kuntaan -- mahdolliset kohdeavustukset toimintaan omalta yhdistykseltä * toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen toimittaminen helmikuun loppuun mennessä yhdistykselle. Liitteeksi tilinpäätökseen kopio pankin tiliotteesta per RAY myöntää Parkinson-liitolle paikallistoiminnan toiminta-avustusta, joka jaetaan yhdistyksille hakemusten perusteella. Yhdistykset päättävät itse jakoperusteistaan kerhoille. * toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä RAYn toiminta-avustushakemuksen toimittaminen mennessä yhdistykselle * seuraavan vuoden toimintaa voidaan kerhossa suunnitella jo kevätkaudella * kirjanpito * juoksevat asiat, -- esim. laskut (jotka on ennen maksamista hyväksynyt joko 8

9 Yhdistyksen hallitus on vastuussa myös kerhojen talousasioista (Yhd.L 58 ). Yhdistyksen nimenkirjoittajilla on oikeus saada tietoja kerhojen pankkitileistä. Kerhojen pankkitilien, käteiskassojen ja toiminnan kokonaissummien pitää näkyä yhdistyksen kirjanpidossa, joten kerhojen pankkitilit on liitettävä yhdistyksen taseeseen kerran vuodessa. Yksinkertaisen tilinpäätöksen, talousarvion sekä toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatiminen on kerhojen velvollisuus. Jos kerhon rahaliikenne on vähäistä, esim. vain kahvikassa, riittää kun ilmoittaa vuodenvaihteen saldon yhdistykselle. Kerhon rahaliikenne Kerhon rahaliikenteen pitää pääsääntöisesti kulkea pankkitilien kautta. Summaltaan suuret käteiskassat ovat epävarmoja ja vaikeasti hallittavissa. Jos kerholla on käteiskassa, se kannattaa täsmäyttää kuukausittain. Vastaanotetusta rahasta pitää kirjoittaa kuitti ja maksetuista kuluista pitää pyytää kuitti. Kerhon pankkitilejä ja käteiskassaa hoitavat niiden käyttöön oikeutetut henkilöt, joille kerhon johtokunta on myöntänyt käyttöoikeuden. Kerhon johtokunta on vastuussa kerhon tilinpidosta ja rahaliikenteestä, joten jokaisessa kokouksessa on hyvä todeta kerhon taloustilanne jollakin tavalla. Luottamus ja yhteistyö ovat taloudenhoidon a ja o. Yhdistyksen alaisen kerhon pankkitilin avaaminen Pankkitilin avaus voidaan tehdä useammalla tavalla: * yhdistyksen luottamushenkilö avaa pankkitilin * kerhon keskuudestaan valitsema henkilö avaa pankkitilin * yhdistyksen luottamushenkilö ja kerhon valtuuttama henkilö avaavat yhdessä Pankkiin mentäessä pitää olla mukana pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta, jossa päätettiin tilin avauksesta ja nimettiin tilinkäyttöoikeuden haltijat. Otteessa on oltava näkyvissä minkä yhdistyksen alaisesta kerhosta on kysymys, esim. Turun Parkinson-yhdistys ry/salon Seudun Parkinson-kerho ja kenelle tilin käyttöoikeus on myönnetty. Käyttöoikeus kerhon pankkitiliin voi olla esim. puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla tai muulla tehtävään valitulla henkilöllä. Tilin käyttöoikeus on hyvä olla kahdella henkilöllä. Seuraavilla sivuilla on valmiit lomakkeet talousarviota ja tilinpäätöstä varten. Valmiit pohjat löydät sähköisesti Parkinson-liiton extranetistä. 9

10 Parkinson-yhdistys ry Parkinson-kerho TALOUSARVIO Varsinainen toiminta Tuotot Kerhotapaamisten tuotot Retkien tuotot Muut varsinaisen toiminnan tuotot Kulut Kerhotapaamisten kulut Retkien kulut Toimistokulut Tiedotuskulut Muut varsinaisen toiminnan kulut Varainhankinta Tuotot Arpajaistuotot Tapahtumien tuotot Muut varainhankinnan tuotot Kulut Arpajaiskulut Tapahtumien kulut Muut varainhankinnan kulut Avustukset Yhdistyksen avustus Muut avustukset Tilikauden yli/alijäämä Allekirjoitukset Paikka Aika Puheenjohtaja Rahastonhoitaja 10

11 Parkinson-yhdistys ry Parkinson-kerho TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot Kerhotapaamisten tuotot Retkien tuotot Muut varsinaisen toiminnan tuotot Kulut Kerhotapaamisten kulut Retkien kulut Toimistokulut Tiedotuskulut Muut varsinaisen toiminnan kulut Varainhankinta Tuotot Arpajaistuotot Tapahtumien tuotot Muut varainhankinnan tuotot Kulut Arpajaiskulut Tapahtumien kulut Muut varainhankinnan kulut Avustukset Yhdistyksen avustus Muut avustukset Tilikauden yli/alijäämä 11

12 TASE Vastaavaa Pankkitili Vastattavaa Edellisten tilikausien ylijäämä Kuluneen tilikauden yli/alijäämä TILINPÄÄTÖS Pankkitili vuoden alussa Tilikauden yli/alijäämä Pankkitili vuoden lopussa Allekirjoitukset Paikka Aika Puheenjohtaja Rahastonhoitaja 12

13 6 Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma on kerhon suunnitelma seuraavan toimintavuoden ohjelmasta ja liittyy tekstimuotoisena selostuksena talousarvioon. Kerhon suunnitelmat toimitetaan yhdistykselle mennessä. Yleensä hyvä toimintasuunnitelma on lyhyt ja sisältää kerhon seuraavalle vuodelle asetetut keskeiset tavoitteet ja suunnitellun ohjelman. Yksi A4 on riittävä mitta. Toimintakertomus Toimintakertomukseen kirjataan lyhyt kuvaus toiminnan keskeisistä tavoitteista, kehitykseen vaikuttavista tekijöistä sekä uusista järjestelyistä, toiminnan olennaisista muutoksista ja muista olennaisista tapahtumista. Toimintakertomus toimitetaan yhdistykselle 1.2. mennessä. Esimerkki toimintakertomuksen rakenteesta 1. Yleistä * toiminnan yleistavoite 2. Toiminta * aikaansaannokset * tekemiset * osallistujien lukumäärä 3. Kerhon päätöksenteko * kokoukset * osallistujien lukumäärä 4. Edustukset ja yhteistyö 5. Sisäinen hallinto * johtokunnan jäsenet ja varajäsenet * johtokunnan kokoukset 6. Loppulause * yleisarvio kuluneesta toimikaudesta * tulevaisuuden näkymät 7 Vinkkejä kerhon toimintaan Kerhon perustehtävänä on luoda aika ja paikka vertaistuen jakamiselle. Vapaa yhdessäolo ja kahvihetki on suomalainen tapa seurustella. Asiantuntijoiden vierailua ei siis jokaisena kerhon kokoontumiskertana kannata järjestää. Vapaata porinaa ja turinaa tarvitaan, sen lomassa vertaistukea, toinen toisistaan välittämistä sekä hyödyllistä tietoa ja selviytymiskeinoja. Useimmilla kerhoilla on kuukausikokoontumisen lisäksi liikuntaryhmiä tai muita harrastusryhmiä. Kerhon toimintatavat muotoutuvat jäsenten toiveiden, aktivisuuden ja voimavarojen mukaan. Rekisteröimättömänä toimijana kerhon kannattaa pitää paperien pyörittäminen ja muu byrokratia mahdollisimman vähäisenä (mikäli joku kerhon jäsen ei erityisesti halua 13

14 keskittyä kirjallisiin tuotoksiin). Yhdistyksen hallitus vastaa myös kerhojen puolesta yhdistyslain vaatimuksiin. Kerho voi kutsua naapurikerhon kylään tai osallistua yhdessä joihinkin tapahtumiin esim. teatteri- tai kylpylämatkaan, sellainen kannattaa suunnitella yhteisin voimin. Yhdessä tekemällä saadaan uusia vinkkejä omaan toimintaan ja tutustutaan toisiin ryhmiin. Omaisille järjestää vertaisryhmiä monella paikkakunnalla myös Omaiset ja Läheiset ry:n. Vinkkilista on koottu kerhonohjaajien koulutuspäivillä Kuortaneella Kerhotoiminnan perustehtävä * Vertaistuki * Tiedon jakaminen * Yhteisen toiminnan mahdollistaminen * Jäsenten yhteydenpito * Hyvinvoinnin lisääminen * Tunteiden turvallinen kohtaaminen * Oman tarinan kertominen * Tukeminen * Ikävän karkotus * Saaminen ja antaminen * Ennakkoluulojen poistaminen Kerhotoiminnan suunnittelu * Toimintaedellytysten mukaisesti * Porukalla, työryhmässä * Luovasti * Kerholaisia kuunnellen, mielipidekysely, jäsenten näköiseksi * Kanssakäymiselle jäätävä aikaa * Uusien jäsen perehdytys * Aloita ajoissa * Myös tiedotus kannattaa suunnitella * Yhdessä muiden kerhojen kanssa * Budjetin raameissa Toiminnan toteutus * Vastuu jaetaan * Yhdessä tehden * Selvät pelisäännöt * Vetäjän pystyttävä delegoimaan ja jakamaan tehtäviä jäsenten osaamisen huomioiden. * Tiedotetaan tehokkaasti * Työryhmät * Kirjataan ylös sovitut asiat ja tehtävänjaot * Jos mahdollista, tehdään asioita pareittain 14

15 Hyvä kerhotapaaminen * Osallistava * Lämminhenkinen * Salliva * Tasa-arvoinen * Ihmiset lähtevät tyytyväisinä * Pitää olla hyvää pullaa ja kahvia * Saa olla oma itsensä * Luottamuksellisuus, vaitiolovelvollisuus * Toisia kuunnellaan tasapuolisesti * Kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi tasavertaisina * Sopivasti asiaa ja vapaata keskustelua * Uuden jäsenen lämmin vastaanotto Uusien kerholaisten saaminen ja vastaanotto * Kerholaiset kutsuvat tuttujaan * Neurologin tai farmaseutin suosittelemana * Julkiset tapahtumat, esimerkiksi esittelyt * Myönteisellä tiedolla * Tiedotteiden ja lehtien jakaminen monipuolisesti: esim. sairaalat, neurologian poliklinikat, fysioterapeutit * Puskaradion käyttö * tiedotusvälineet * Yleiset paikat, esim. kirjastot * Nettisivut * Oma esite * Otetaan vastaan iloisella mielellä, ei velvollisuuksia kättelyssä * Spontaania vertaistukea mehenki * Tukihenkilöiden kouluttaminen sekä sairastuneille että omaisille Toiminnan kirjaaminen * Pöytäkirja/päiväkirja/vieraskirja * Käydään läpi aiemmin sovittu ja arvioidaan * Ei päätöspöytäkirjaa kerhoille, vapaamuotoinen riittää * Valokuva-albumi * Nettisivuille tulevat ja menneet tapahtumat Kerhokäyntien vinkkilista * Kuulumiskierrokset * Yhteinen viikoittainen liikuntatuokio * Kiertävä leipuri, vapaaehtoinen kahvimaksu * Kertakäyttöastiat tai kiertävä tiskivuoro 15

16 * Työn jakaminen, tehtäväluettelo * Asian tasalla oleminen * Peli-illat * Askartelu * Kerholaisten näköinen toiminta, esim. käpygolfia * Jaetaan erikoistietämys * Sovitaan tehtäväkierrosta etukäteen * Kerhoiltojen taltioiminen 8 Tiedotus Kerhon toiminnasta voi ja on hyvä tiedottaa yhdistyksen jäsenkirjeessä ja kotisivuilla sekä huolehtia että yhteyshenkilöiden tiedot ovat ajan tasalla yhdistyksessä ja liitossa, jotta uudet toiminnasta kiinnostuneet voivat helposti ottaa yhteyttä. Liitosta lähtee noin neljä kertaa vuodessa yhdistysten ja kerhojen vetäjille tarkoitettu Kenttäposti -jäsenkirje, josta löytyy ajankohtaista liiton toiminnasta. Myös liiton sähköinen uutiskirje kannattaa tilata. Tärkeää on muistaa liiton kotisivut siellä on mm. yhdistyksille ja kerhoille tarkoitettu extranet, josta löytyy tarvittavia lomakkeita yms. Kerhon esite Jos kerho tekee oman esitteen, siitä olisi hyvä löytyä tärkeimmät kerhoa koskevat tiedot. Mm. ketä varten kerho toimii, mistä sairaudesta on kysymys, mitä kerho jäsenille tarjoaa, miten se toimii, missä ja milloin se kokoontuu, kuka voi antaa lisätietoja, ryhmän lyhyt esittely (esim. liiton esite) ja jäseneksi liittymiskaavake (siihen yhdistykseen, jonka alaisuudessa kerho toimii). Kerhon asioista omalla alueella voi tiedottaa esim. paikallislehtien järjestöja ilmaispalstoilla. Voitte myös pyytää toimittajaa tekemään juttuja kerhon tapahtumista. Kerhot voivat tiedottaa toiminnastaan maksutta myös liiton kotisivuilla ja fb-sivulla. Parkinson-postia-lehti on myöskin yksi viestinnän väline. Sieltä löytyvät liiton, yhdistysten ja kerhojen yhteystiedot. Vuoden viimeisimmässä numerossa on tietoja liiton järjestämistä kuntoutuskursseista ja tuetuista lomista. Kerhonvetäjälle/vetäjille tai yhteyshenkilöille lähetetään aina nippu uusinta Parkinson-postia-lehteä. Muutenkin kerhonvetäjän ja yhteyshenkilön tärkeänä roolina on toimia yhteyshenkilönä ja tiedon viejänä liiton, yhdistyksen ja jäsenten välillä. Liity jäseneksi! Sinäkin voit auttaa ja tulla autetuksi Elämässä mukana liikehäiriösairaiden tukena 16

17 9 Liikunta Liikuntatoiminnan tarkoitus Säännöllinen liikunnan harrastaminen on tärkeä osa Parkinsonin tautia, Huntingtonin tautia sekä dystoniaa sairastavien ja heidän omaistensa itsehoitoa ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Suomen Parkinson-liitto ry:n liikuntatoiminnan tarkoituksena on tukea sairastavien liikuntaharrastusta antamalla neuvoa ja ohjausta sekä kannustamalla säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Tärkeä tehtävä on myös tukea ja aktivoida jäsenyhdistysten ja kerhojen liikuntatoimintaa. Yhdistyksillä ja kerhoilla liikuntatoiminta on perinteisesti ollut aktiivista. Liiton liikuntavastaava auttaa mielellään liikuntaan liittyvissä asioissa. Yhdistyksillä ja joillakin kerhoilla voi olla nimetyt liikuntavastaavat. Liikuntavastaavana yhdistyksessä voi toimia kuka tahansa yhdistyksen jäsen. Yhdistyksien toimintatavat ovat erilaisia, joten liikuntavastaavan tehtävänkuvasta kannattaa yhdistyksessä ja kerhossa aina sopia erikseen. Tehtäviin voi kuulua ajankohtaisista liikunta-asioista tai liikuntatapahtumista tiedottaminen jäsenille ja kerhoille esimerkiksi yhdistyksen jäsenkirjeessä. Joissakin yhdistyksissä liikuntavastaava on myös mukana järjestämässä liikuntatoimintaa jäsenille. Liikuntavastaava voi myös huolehtia yhteistyöstä ja olla yhteyshenkilönä esimerkiksi liikunnanohjaajien tai kunnan liikuntatoimen kanssa. Liitto lähettää yhdistysten liikuntavastaaville pari kertaa vuodessa liikuntatiedotteen, joka sisältää ajankohtaisia liikuntavinkkejä ja tietoa liikuntatoiminnan järjestämisestä yhdistyksille ja kerhoille. Kerhonvetäjille ja liikuntavastaaville on tarjolla yhteistä koulutusta. 17

18

19

20 Erityisosaamiskeskus Suvituuli Keskustoimisto PL 905, Turku Käyntiosoite: Suvilinnantie 2, Turku vaihde (02) kuntoutus (02) Aluetoimisto Helsinki, puh Kuopio, puh Oulu, puh Tampere, puh Turku, puh Painotalo Painola 2015

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Kerhojen toimintaohje asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Suomen Dystonia-yhdistys

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto Rahastonhoitajakoulutus 15.1.2014 Seuran toimisto Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätösaineiston kokoaminen Ikäluokan taloudenhoito Rahastonhoitajan toimenkuva Ikäluokan kirjanpidon perusteet Vuoden 2014 kuukausittaisen

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen,

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen, KYMMENEN VIRRAN MS-YHDISTYS ry. 1(6) SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Kymmenen virran MS-yhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu ja pöytä- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa TUKEA, TIETOA JA TOIMINTAA MUISTI- SAIRAILLE JA LÄHEISILLE Tukea ohjausta ja neuvontaa muistiasioissa puhelimitse ja henkilökohtaisesti

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO 1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO AINEJÄRJESTÖSSÄ Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KOKOUS vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry o Perustettu vuonna 2002 o Jäseniä noin 320 o TAVATA-projekti 2003-2005 o VOIMAVARAKETJU projekti 2006-2008 o KATVE-projekti 2009 2011 o PUHUMALLA PUHTIA TAPAAMALLA

Lisätiedot

KENTTÄPOSTIA 1/2015. Toimikunnat. Uusia työntekijöitä

KENTTÄPOSTIA 1/2015. Toimikunnat. Uusia työntekijöitä 6.3.2015 Liiton strategia Liiton strategian päivitystyö on alkanut. Aloitimme työn kyselemällä yhteistyökumppaneilta ja jäseniltä missä asioissa olemme onnistuneet ja mitä toiveita heillä on liiton toiminnalle.

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 9.4.2013 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2014 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen toiminta

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Sulasolin organisaatio

Sulasolin organisaatio Sulasol Mikä Sulasol? Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on maamme suurimpia harrastajamusiikkijärjestöjä. Sulasol tarjoaa jäsenilleen harrastustoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

K-S sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat järjestötoimijat Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma

K-S sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat järjestötoimijat Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma K-S sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuvat järjestötoimijat 3.4.2017 Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma Sote-järjestöt ovat jykevä laiva IHMISET 1 300 000 jäsentä 500 000 vapaaehtoista

Lisätiedot

Opas harvinaistoiminnasta

Opas harvinaistoiminnasta Opas harvinaistoiminnasta Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Harvinaiset Hengitysliiton harvinaistoiminta Hengitysliiton harvinaistoiminta edistää

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki / Yhdistysverkosto Pj. Jonna Marttinen / Kinnarin koulun vanhempainkerho Pj. Terttu Kanninen / Luodaan Yhdessä ry OTA KORTTI

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Nimenkirjoitusoikeus

Nimenkirjoitusoikeus Treffi 2 Keitä ovat luottamushenkilöt ja mitä he tekevät? Luottamushenkilöiden tehtäviä Tulosta, leikkaa, sekoita ja jaa tasaisesti ryhmien kesken Puheenjohtaja (älä paljasta opiskelijalle) Nimenkirjoitusoikeus

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017

Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi 2017 Janakkalan kunta Juttilantie 1, 14200 Turenki puh. (03) 68 011 fax (03) 680 1209 kirjaamo@janakkala.fi www.janakkala.fi Hakemus Kulttuuri- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustus yhdistykselle Toimintavuosi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Luonnos 14.10.09 Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry toimii alueellisena kansanterveys- ja potilasjärjestönä eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- ja maksasairauksia

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi

PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi Näkövammaisten liiton alueellinen oikeuksienvalvonta sinun asiallasi kohti toimivaa sosiaaliturvaa Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ovat sosiaalialan

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Hyvä hallintomalli seurassa. Kari Lahti

Hyvä hallintomalli seurassa. Kari Lahti Seuraseminaari 28.11.2010 Lahti Hyvä hallintomalli seurassa Kari Lahti Hyvä hallintomalli SLU:n syyskokous hyväksyi Hyvä hallintomalli lajiliitossa 20.11.2010 Hyvä hallinto on seuran tarkoituksen toteuttamista

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010

SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 SÄÄNNÖT: Sääntömuutokset on hyväksytty: Patentti- ja rekisterihallituksessa 22.1.2010 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen MS-yhdistys

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Laivalla varattu myös inva-hyttejä, muista mainita varauksen yhteydessä.

Laivalla varattu myös inva-hyttejä, muista mainita varauksen yhteydessä. 4.6.2015 Parkinson-liiton jäsenristeily 7. 8.10.2015 Turku-Tukholma- Turku Baltic Princesillä Lähde virkistäytymään Parkinson-liiton jäsenristeilylle Turusta Tukholmaan. Alustava ohjelma Keskiviikko 7.10.

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Ryhmästä lisävoimaa liikuntaharrastuksen aloittamiseen!

Ryhmästä lisävoimaa liikuntaharrastuksen aloittamiseen! Ryhmästä lisävoimaa liikuntaharrastuksen aloittamiseen! Aluesihteeri Veijo Kivistö Aivoliitto ry p. 040 5430 009 sp. veijo.kivisto@aivoliitto.fi Aivoliitto ry Suomen Parkinson-liitto ry Suomen Parkinson-liitto

Lisätiedot