KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry"

Transkriptio

1 KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry

2 Kansikuva: Pohjois-Kymen Parkinson kerhon, Ulla-naistenpiiri suunnittelmassa kerhon joulujuhlaa. (Parkinson-postia 1/2014)

3 1 Johdanto 3 2 Järjestösuunnittelijat kerhojen tukena 4 3 Suomen Parkinson-liiton toiminta-ajatus 6 4 Kerhon perustaminen 6 5 Kerhon taloudenhoito 8 Kerhon rahaliikenne 9 Yhdistyksen alaisen kerhon pankkitilin avaaminen 9 6 Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus 13 Esimerkki toimintakertomuksen rakenteesta 13 7 Vinkkejä kerhon toimintaan Tiedotus 16 9 Liikunta 17 1 Johdanto Suomen Parkinson-liitto ry toimii eri liikehäiriöitä sairastavien yhdistysten katto-organisaationa. Saman katon alla on 19 jäsenyhdistystä, paikallisia Parkinson-yhdistyksiä 17 ja Suomen Dystonia- ja Suomen Huntingtonyhdistykset. Parkinson ja Dystonia yhdistysten alaisuudessa toimii yli 120 kerhoa eri puolilla Suomea. Liiton ja jäsenyhdistysten tehtävänä on mahdollistaa vapaaehtoistyö ja vertaistuen antaminen ja saaminen sairastavien ja heidän omaistensa kesken. Tämä toteutuu yleisimmin paikallisissa kerhoissa, joissa kynnys osallistumiselle on matala ja matka yhteisen kahvikupin ääreen mahdollisimman lyhyt. Kerhotoiminnan tärkein asia on tavata muita sairastavia ja omaisia, toteutuksen tapoja on monia. Mitä sinulle kuuluu? on tärkein kysymys. Yhdistysten alaisuudessa toimivat kerhot ovat hyvin erilaisia. Toiset toimivat lähes kuin pienet yhdistykset ja toiset lähinnä nyyttikestiperiaatteella. Kaikkien kerhojen toiminta on yhtä tärkeää. 3

4 Tämä Kerhotoiminnan käsikirja ei ole kaiken kattava hakuopas, vaan siihen on koottu kerhojen vetäjille tärkeää tietoa, yhteyksiä, ideoita ja vinkkejä kerhotoimintaan. Tähän voit myös lisätä omia ideoitasi sekä ohjelmanumeroita, joita voi käyttää omassa kerhossa. Kerhonvetäjän ei tarvitse toimia yksin vaan tukea ja neuvoja saa Parkinsonliitosta ja järjestösuunnittelijoilta. Liiton extranettiin on koottu runsaasti valmista materiaalia kerhotoimintaan avuksi. Extranetin tunnukset saat järjestösuunnittelijoilta. Parkinson-liitto järjestää kerhonvetäjille alueellisesti ja valtakunnallisesti koulutusta, joissa saa tietoa liiton tapahtumista ja ajankohtaisista asioista sekä vertaistukea muilta kerhonvetäjiltä. OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ JÄRJESTÖSUUN- NITTELIJAAN! 2 Järjestösuunnittelijat kerhojen tukena Suomen Parkinson-liitolla on viisi järjestösuunnittelijaa, jotka ovat liitto pienoiskoossa eri puolilla Suomea. Järjestösuunnittelijat tukevat ja kouluttavat paikallisyhdistyksiä, kerhoja ja vapaaehtoisia heidän toiminnassaan. Järjestösuunnittelija käyvät yhdistysten ja kerhojen tilaisuuksissa mm. luennoimassa eri aiheista. He kehittävät yhdistysten ja kerhojen toimintaa yhteistyössä yhdistyksen hallituksen ja kerhonvetäjien kanssa. Kaikki liiton työntekijät ovat työssään vaitiolo- ja salassapitovelvollisia. Järjestösuunnittelijat myös välittävät tietoa ja tukevat liikehäiriösairauksiin sairastuneita ja heidän omaisiaan sekä tekevät edunvalvontaa eripuolilla Suomea. Järjestösuunnittelijalta voi kysyä myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja sairauteen liittyviä kysymyksiä. Järjestösuunnittelijaan voi ottaa siis yhteyttä kaikenlaisissa asioissa, niin kerhotoimintaan kuin omaan jaksamiseenkin liittyvissä asioissa. Yhteistyötä kannattaa tehdä ja vinkkejä jakaa erityisesti liittyen: 1. tiedotus, ohjaus ja neuvonta 2. koulutus 3. rohkaisua ja kannustusta tarvitsevien jäsenten huomioiminen 4. uusien ideoiden ja toimintamallien kehittäminen Tiedotus ja koulutus ovat osa-alueita, joissa tarvitaan usein ulkopuolista osaamista. Sekä kerhoilla että järjestösuunnittelijoilla on kontakteja eri tahoihin. Yhteistyöllä säästetään aikaa ja vaivaa. Uusia ideoita ja toimintamalleja mietittäessä järjestösuunnittelija voi tuoda ajatuksia esim. muiden järjestöjen käytännöistä, jotka saattavat olla sovellettavissa juuri omaan kerhoon. 4

5 Järjestösuunnittelijoiden yhteystiedot Lapin ja Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat Järjestösuunnittelija Jukka Tauriainen Toimisto: Kumppanuuskeskus, Isokatu 47, Oulu p Yhdistykset: Kainuu ja Pohjois-Suomi Erityisvastuualueet: Huntington, liikunta Pohjois-Karjalan, Pohjois- ja Etelä- Savon sekä Keski-Suomen maakunnat Järjestösuunnittelija Annukka Tuovinen Toimisto: Teletie 4 6, Kuopio p Yhdistykset: Joensuu, Keski-Suomi, Kuopio ja Mikkeli Erityisvastuualue: kokemuskoulutus Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maakunnat Järjestösuunnittelija Lyyli Heikkinen Toimisto: Aleksanterinkatu 21 A, Tampere p Yhdistykset: Etelä-Pohjanmaa, Hämeenlinna, Tampere ja Vaasa Erityisvastuualue: omaishoitajat, sosiaaliturva ja potilasasiamies Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät- Hämeen ja Uudenmaan maakunnat Järjestösuunnittelija Ilari Huhtasalo Toimisto: Paciuksenkaari 8 B 18, Helsinki p Yhdistykset: Lappeenranta, Päijät-Häme ja Uusimaa Erityisvastuualue: työikäisten toiminta Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Ahvenanmaan maakunnat sekä ruotsinkieliset alueet Järjestösuunnittelija Milla Roos Toimisto: Erityisosaamiskeskus Suvituuli. Suvilinnantie 2, Turku p Yhdistykset: Botnia, Dystonia, Huntington, Pori, Rauma, Turku ja ruotsinkieliset kerhot Erityisvastuualueet: Dystonia, tukihenkilötoiminta, teemalomat sähköpostit ovat muotoa: etunimi. 5

6 3 Suomen Parkinson-liiton toiminta-ajatus Suomen Parkinson-liitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö. Toiminnallaan liitto tukee Parkinsonin ja Huntingtonin tauteihin, dystoniaan ja harvinaisiin liikehäiriösairauksiin sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvinvointia. Liitto tuottaa järjestötoiminnan palveluita, kuten koulutusta vapaaehtoisille ja ammattilaisille sekä sopeutumisvalmennusta ja kuntoutusta. Toiminnallaan se edistää edustamiensa sairausryhmien hoidon ja kuntoutuksen kehittämistä, edunvalvontaa ja lisää yleistä tietoutta sairastuneiden tarpeista. Suomen Parkinson-liiton arvot Myös jäsenyhdistykset ja kerhot noudattavat samoja arvoja toiminnassaan. Kunnioitus Jokainen ihminen on meille arvokas. Tieto ihmisestä, hänen elämänkaarestaan ja eri ikäluokkien tarpeista ja arvoista lisää kykyämme kunnioittaa asiakasta ja hänen omaa tahtoaan. Tasavertaisuus Kohtelemme asiakkaitamme, sairauden, vamman, erilaisuuden, sukupuoleen, rotuun, ikään, yhteiskunnalliseen asemaan, kieleen, vakaumukseen tai varallisuuteen katsomatta tasavertaisesti. Inhimillisyys ja yksilöllisyys Jokaisen ihmisen elämä on ainutlaatuinen. Asiakkaamme saavuttavat oman elämänlaatunsa eri tavoin. Me tuemme heitä löytämään omat voimavaransa, oman arvokkaan elämän. Luotettavuus Kaikessa toiminnassamme sitoudumme luotettavuuteen. Sitoutuminen takaa asiakkaillemme ja yhteistyötahoillemme palvelulupauksiemme toteutumista. Noudatamme vaitiolovelvollisuutta asiakastyössämme ja huolehdimme asiakastietojen salassapidosta. Osallisuus Jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen. 4 Kerhon perustaminen Yhdistyksen alaisuuteen voidaan perustaa paikallisia vertaistukiryhmiä eli kerhoja/ryhmiä, jos paikkakunnalla löytyy riittävästi aktiivisia toimijoita. Aloite kerhon perustamisesta tehdään ottamalla yhteyttä joko omaan yhdistykseen tai liiton järjestösuunnittelijaan. Kerhon perustamiseen riittää muutama aktiivinen henkilö. Kerholaiset/ryhmäläiset ovat paikallisyhdistyksensä jäseniä, ja he maksavat jäsenmaksun yhdistykselle. Parkinsonliitto hoitaa jäsenmaksujen perinnän yhdistysten puolesta. 6

7 Oulun Parkinson kerhon jäseniä näytelmän lukuharjoituksissa.(kuva:parkinson-postia 2/2014) Uuden kerhon järjestäytyminen Kerho/ryhmä on yhdistyksen alaisena toimiva rekisteröimätön alaosasto, siksi sille ei ole välttämätöntä aluksi valita johtokuntaa. Kerho voi järjestää toimintansa haluamallaan tavalla jäsentensä valmiuksien mukaisesti. Jos kerho hankkii tai saa varallisuutta, on sille valittava kerhon johtokunta: * puheenjohtaja, * varapuheenjohtaja, * sihteeri * rahastonhoitaja. Kerhon järjestäytymiskokouksesta tehdään muistio, josta selviää kerhon nimi, yhdyshenkilö, kerhon kokoontumisajankohta ja -paikka, tilin avaus ja tilikausi ja tilinpäätös sekä kerhon nimiluettelo ja perustamisasiakirja. Muistio toimitetaan yhdistykselle, jonka alaisuuteen kerho on perustettu. Samalla pyydetään yhdistyksen hallitukselta päätös kerhon pankkitilin avaamisesta ja tilinkäyttöoikeudesta kahdelle kerhon nimeämälle edustajalle. Kerholle voidaan valita myös * yhteyshenkilö kerhoemäntä tai -isäntä * liikuntavastaava Kerhon on toimittava yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Jos kerho laatii toiminnalleen omat toimintaohjeet, on niiden tietysti perustuttava yhdistyksen sääntöihin ja yhdistyslakiin. 7

8 Kerhon perustehtävä on olla lähellä yksittäisiä yhdistyksen jäseniä sekä antaa vertaistukea jäsenille. Tiedottaminen kerhon olemassaolosta tapahtuu kerholaisten sopivaksi katsomalla tavalla omalla paikkakunnalla ja oman yhdistyksen jäsentiedotteiden, kotisivun sekä Parkinson-postin ja liiton kotisivun kautta. Tarvittaessa kerho voi myöhemmin muuttaa toimintansa rekisteröidyksi yhdistykseksi. Se tapahtuu yhteistyössä oman paikallisyhdistyksen kanssa. Rekisteröidyt yhdistykset anovat Suomen Parkinson-liiton jäsenyyttä liittohallitukselta. 5 Kerhon taloudenhoito Kerhojen taloudenhoidosta vastaa viimekädessä yhdistys, joten kerhojen taloushallinta voidaan hoitaa kevyemminkin. Kerhon tulee kuitenkin valita henkilö, joka vastaa ja hoitaa kerhon talousasiat. Kerhon talousasioihin kuuluvat: kerhon pj. tai muu tehtävään sovittu henkilö) * anomusten laadinta -- toiminta-avustushakemus omaan yhdistykseen -- toiminta-avustus omaan kuntaan -- mahdolliset kohdeavustukset toimintaan omalta yhdistykseltä * toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen toimittaminen helmikuun loppuun mennessä yhdistykselle. Liitteeksi tilinpäätökseen kopio pankin tiliotteesta per RAY myöntää Parkinson-liitolle paikallistoiminnan toiminta-avustusta, joka jaetaan yhdistyksille hakemusten perusteella. Yhdistykset päättävät itse jakoperusteistaan kerhoille. * toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä RAYn toiminta-avustushakemuksen toimittaminen mennessä yhdistykselle * seuraavan vuoden toimintaa voidaan kerhossa suunnitella jo kevätkaudella * kirjanpito * juoksevat asiat, -- esim. laskut (jotka on ennen maksamista hyväksynyt joko 8

9 Yhdistyksen hallitus on vastuussa myös kerhojen talousasioista (Yhd.L 58 ). Yhdistyksen nimenkirjoittajilla on oikeus saada tietoja kerhojen pankkitileistä. Kerhojen pankkitilien, käteiskassojen ja toiminnan kokonaissummien pitää näkyä yhdistyksen kirjanpidossa, joten kerhojen pankkitilit on liitettävä yhdistyksen taseeseen kerran vuodessa. Yksinkertaisen tilinpäätöksen, talousarvion sekä toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatiminen on kerhojen velvollisuus. Jos kerhon rahaliikenne on vähäistä, esim. vain kahvikassa, riittää kun ilmoittaa vuodenvaihteen saldon yhdistykselle. Kerhon rahaliikenne Kerhon rahaliikenteen pitää pääsääntöisesti kulkea pankkitilien kautta. Summaltaan suuret käteiskassat ovat epävarmoja ja vaikeasti hallittavissa. Jos kerholla on käteiskassa, se kannattaa täsmäyttää kuukausittain. Vastaanotetusta rahasta pitää kirjoittaa kuitti ja maksetuista kuluista pitää pyytää kuitti. Kerhon pankkitilejä ja käteiskassaa hoitavat niiden käyttöön oikeutetut henkilöt, joille kerhon johtokunta on myöntänyt käyttöoikeuden. Kerhon johtokunta on vastuussa kerhon tilinpidosta ja rahaliikenteestä, joten jokaisessa kokouksessa on hyvä todeta kerhon taloustilanne jollakin tavalla. Luottamus ja yhteistyö ovat taloudenhoidon a ja o. Yhdistyksen alaisen kerhon pankkitilin avaaminen Pankkitilin avaus voidaan tehdä useammalla tavalla: * yhdistyksen luottamushenkilö avaa pankkitilin * kerhon keskuudestaan valitsema henkilö avaa pankkitilin * yhdistyksen luottamushenkilö ja kerhon valtuuttama henkilö avaavat yhdessä Pankkiin mentäessä pitää olla mukana pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta, jossa päätettiin tilin avauksesta ja nimettiin tilinkäyttöoikeuden haltijat. Otteessa on oltava näkyvissä minkä yhdistyksen alaisesta kerhosta on kysymys, esim. Turun Parkinson-yhdistys ry/salon Seudun Parkinson-kerho ja kenelle tilin käyttöoikeus on myönnetty. Käyttöoikeus kerhon pankkitiliin voi olla esim. puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla tai muulla tehtävään valitulla henkilöllä. Tilin käyttöoikeus on hyvä olla kahdella henkilöllä. Seuraavilla sivuilla on valmiit lomakkeet talousarviota ja tilinpäätöstä varten. Valmiit pohjat löydät sähköisesti Parkinson-liiton extranetistä. 9

10 Parkinson-yhdistys ry Parkinson-kerho TALOUSARVIO Varsinainen toiminta Tuotot Kerhotapaamisten tuotot Retkien tuotot Muut varsinaisen toiminnan tuotot Kulut Kerhotapaamisten kulut Retkien kulut Toimistokulut Tiedotuskulut Muut varsinaisen toiminnan kulut Varainhankinta Tuotot Arpajaistuotot Tapahtumien tuotot Muut varainhankinnan tuotot Kulut Arpajaiskulut Tapahtumien kulut Muut varainhankinnan kulut Avustukset Yhdistyksen avustus Muut avustukset Tilikauden yli/alijäämä Allekirjoitukset Paikka Aika Puheenjohtaja Rahastonhoitaja 10

11 Parkinson-yhdistys ry Parkinson-kerho TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot Kerhotapaamisten tuotot Retkien tuotot Muut varsinaisen toiminnan tuotot Kulut Kerhotapaamisten kulut Retkien kulut Toimistokulut Tiedotuskulut Muut varsinaisen toiminnan kulut Varainhankinta Tuotot Arpajaistuotot Tapahtumien tuotot Muut varainhankinnan tuotot Kulut Arpajaiskulut Tapahtumien kulut Muut varainhankinnan kulut Avustukset Yhdistyksen avustus Muut avustukset Tilikauden yli/alijäämä 11

12 TASE Vastaavaa Pankkitili Vastattavaa Edellisten tilikausien ylijäämä Kuluneen tilikauden yli/alijäämä TILINPÄÄTÖS Pankkitili vuoden alussa Tilikauden yli/alijäämä Pankkitili vuoden lopussa Allekirjoitukset Paikka Aika Puheenjohtaja Rahastonhoitaja 12

13 6 Toimintasuunnitelma ja toimintakertomus Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma on kerhon suunnitelma seuraavan toimintavuoden ohjelmasta ja liittyy tekstimuotoisena selostuksena talousarvioon. Kerhon suunnitelmat toimitetaan yhdistykselle mennessä. Yleensä hyvä toimintasuunnitelma on lyhyt ja sisältää kerhon seuraavalle vuodelle asetetut keskeiset tavoitteet ja suunnitellun ohjelman. Yksi A4 on riittävä mitta. Toimintakertomus Toimintakertomukseen kirjataan lyhyt kuvaus toiminnan keskeisistä tavoitteista, kehitykseen vaikuttavista tekijöistä sekä uusista järjestelyistä, toiminnan olennaisista muutoksista ja muista olennaisista tapahtumista. Toimintakertomus toimitetaan yhdistykselle 1.2. mennessä. Esimerkki toimintakertomuksen rakenteesta 1. Yleistä * toiminnan yleistavoite 2. Toiminta * aikaansaannokset * tekemiset * osallistujien lukumäärä 3. Kerhon päätöksenteko * kokoukset * osallistujien lukumäärä 4. Edustukset ja yhteistyö 5. Sisäinen hallinto * johtokunnan jäsenet ja varajäsenet * johtokunnan kokoukset 6. Loppulause * yleisarvio kuluneesta toimikaudesta * tulevaisuuden näkymät 7 Vinkkejä kerhon toimintaan Kerhon perustehtävänä on luoda aika ja paikka vertaistuen jakamiselle. Vapaa yhdessäolo ja kahvihetki on suomalainen tapa seurustella. Asiantuntijoiden vierailua ei siis jokaisena kerhon kokoontumiskertana kannata järjestää. Vapaata porinaa ja turinaa tarvitaan, sen lomassa vertaistukea, toinen toisistaan välittämistä sekä hyödyllistä tietoa ja selviytymiskeinoja. Useimmilla kerhoilla on kuukausikokoontumisen lisäksi liikuntaryhmiä tai muita harrastusryhmiä. Kerhon toimintatavat muotoutuvat jäsenten toiveiden, aktivisuuden ja voimavarojen mukaan. Rekisteröimättömänä toimijana kerhon kannattaa pitää paperien pyörittäminen ja muu byrokratia mahdollisimman vähäisenä (mikäli joku kerhon jäsen ei erityisesti halua 13

14 keskittyä kirjallisiin tuotoksiin). Yhdistyksen hallitus vastaa myös kerhojen puolesta yhdistyslain vaatimuksiin. Kerho voi kutsua naapurikerhon kylään tai osallistua yhdessä joihinkin tapahtumiin esim. teatteri- tai kylpylämatkaan, sellainen kannattaa suunnitella yhteisin voimin. Yhdessä tekemällä saadaan uusia vinkkejä omaan toimintaan ja tutustutaan toisiin ryhmiin. Omaisille järjestää vertaisryhmiä monella paikkakunnalla myös Omaiset ja Läheiset ry:n. Vinkkilista on koottu kerhonohjaajien koulutuspäivillä Kuortaneella Kerhotoiminnan perustehtävä * Vertaistuki * Tiedon jakaminen * Yhteisen toiminnan mahdollistaminen * Jäsenten yhteydenpito * Hyvinvoinnin lisääminen * Tunteiden turvallinen kohtaaminen * Oman tarinan kertominen * Tukeminen * Ikävän karkotus * Saaminen ja antaminen * Ennakkoluulojen poistaminen Kerhotoiminnan suunnittelu * Toimintaedellytysten mukaisesti * Porukalla, työryhmässä * Luovasti * Kerholaisia kuunnellen, mielipidekysely, jäsenten näköiseksi * Kanssakäymiselle jäätävä aikaa * Uusien jäsen perehdytys * Aloita ajoissa * Myös tiedotus kannattaa suunnitella * Yhdessä muiden kerhojen kanssa * Budjetin raameissa Toiminnan toteutus * Vastuu jaetaan * Yhdessä tehden * Selvät pelisäännöt * Vetäjän pystyttävä delegoimaan ja jakamaan tehtäviä jäsenten osaamisen huomioiden. * Tiedotetaan tehokkaasti * Työryhmät * Kirjataan ylös sovitut asiat ja tehtävänjaot * Jos mahdollista, tehdään asioita pareittain 14

15 Hyvä kerhotapaaminen * Osallistava * Lämminhenkinen * Salliva * Tasa-arvoinen * Ihmiset lähtevät tyytyväisinä * Pitää olla hyvää pullaa ja kahvia * Saa olla oma itsensä * Luottamuksellisuus, vaitiolovelvollisuus * Toisia kuunnellaan tasapuolisesti * Kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi tasavertaisina * Sopivasti asiaa ja vapaata keskustelua * Uuden jäsenen lämmin vastaanotto Uusien kerholaisten saaminen ja vastaanotto * Kerholaiset kutsuvat tuttujaan * Neurologin tai farmaseutin suosittelemana * Julkiset tapahtumat, esimerkiksi esittelyt * Myönteisellä tiedolla * Tiedotteiden ja lehtien jakaminen monipuolisesti: esim. sairaalat, neurologian poliklinikat, fysioterapeutit * Puskaradion käyttö * tiedotusvälineet * Yleiset paikat, esim. kirjastot * Nettisivut * Oma esite * Otetaan vastaan iloisella mielellä, ei velvollisuuksia kättelyssä * Spontaania vertaistukea mehenki * Tukihenkilöiden kouluttaminen sekä sairastuneille että omaisille Toiminnan kirjaaminen * Pöytäkirja/päiväkirja/vieraskirja * Käydään läpi aiemmin sovittu ja arvioidaan * Ei päätöspöytäkirjaa kerhoille, vapaamuotoinen riittää * Valokuva-albumi * Nettisivuille tulevat ja menneet tapahtumat Kerhokäyntien vinkkilista * Kuulumiskierrokset * Yhteinen viikoittainen liikuntatuokio * Kiertävä leipuri, vapaaehtoinen kahvimaksu * Kertakäyttöastiat tai kiertävä tiskivuoro 15

16 * Työn jakaminen, tehtäväluettelo * Asian tasalla oleminen * Peli-illat * Askartelu * Kerholaisten näköinen toiminta, esim. käpygolfia * Jaetaan erikoistietämys * Sovitaan tehtäväkierrosta etukäteen * Kerhoiltojen taltioiminen 8 Tiedotus Kerhon toiminnasta voi ja on hyvä tiedottaa yhdistyksen jäsenkirjeessä ja kotisivuilla sekä huolehtia että yhteyshenkilöiden tiedot ovat ajan tasalla yhdistyksessä ja liitossa, jotta uudet toiminnasta kiinnostuneet voivat helposti ottaa yhteyttä. Liitosta lähtee noin neljä kertaa vuodessa yhdistysten ja kerhojen vetäjille tarkoitettu Kenttäposti -jäsenkirje, josta löytyy ajankohtaista liiton toiminnasta. Myös liiton sähköinen uutiskirje kannattaa tilata. Tärkeää on muistaa liiton kotisivut siellä on mm. yhdistyksille ja kerhoille tarkoitettu extranet, josta löytyy tarvittavia lomakkeita yms. Kerhon esite Jos kerho tekee oman esitteen, siitä olisi hyvä löytyä tärkeimmät kerhoa koskevat tiedot. Mm. ketä varten kerho toimii, mistä sairaudesta on kysymys, mitä kerho jäsenille tarjoaa, miten se toimii, missä ja milloin se kokoontuu, kuka voi antaa lisätietoja, ryhmän lyhyt esittely (esim. liiton esite) ja jäseneksi liittymiskaavake (siihen yhdistykseen, jonka alaisuudessa kerho toimii). Kerhon asioista omalla alueella voi tiedottaa esim. paikallislehtien järjestöja ilmaispalstoilla. Voitte myös pyytää toimittajaa tekemään juttuja kerhon tapahtumista. Kerhot voivat tiedottaa toiminnastaan maksutta myös liiton kotisivuilla ja fb-sivulla. Parkinson-postia-lehti on myöskin yksi viestinnän väline. Sieltä löytyvät liiton, yhdistysten ja kerhojen yhteystiedot. Vuoden viimeisimmässä numerossa on tietoja liiton järjestämistä kuntoutuskursseista ja tuetuista lomista. Kerhonvetäjälle/vetäjille tai yhteyshenkilöille lähetetään aina nippu uusinta Parkinson-postia-lehteä. Muutenkin kerhonvetäjän ja yhteyshenkilön tärkeänä roolina on toimia yhteyshenkilönä ja tiedon viejänä liiton, yhdistyksen ja jäsenten välillä. Liity jäseneksi! Sinäkin voit auttaa ja tulla autetuksi Elämässä mukana liikehäiriösairaiden tukena 16

17 9 Liikunta Liikuntatoiminnan tarkoitus Säännöllinen liikunnan harrastaminen on tärkeä osa Parkinsonin tautia, Huntingtonin tautia sekä dystoniaa sairastavien ja heidän omaistensa itsehoitoa ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Suomen Parkinson-liitto ry:n liikuntatoiminnan tarkoituksena on tukea sairastavien liikuntaharrastusta antamalla neuvoa ja ohjausta sekä kannustamalla säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Tärkeä tehtävä on myös tukea ja aktivoida jäsenyhdistysten ja kerhojen liikuntatoimintaa. Yhdistyksillä ja kerhoilla liikuntatoiminta on perinteisesti ollut aktiivista. Liiton liikuntavastaava auttaa mielellään liikuntaan liittyvissä asioissa. Yhdistyksillä ja joillakin kerhoilla voi olla nimetyt liikuntavastaavat. Liikuntavastaavana yhdistyksessä voi toimia kuka tahansa yhdistyksen jäsen. Yhdistyksien toimintatavat ovat erilaisia, joten liikuntavastaavan tehtävänkuvasta kannattaa yhdistyksessä ja kerhossa aina sopia erikseen. Tehtäviin voi kuulua ajankohtaisista liikunta-asioista tai liikuntatapahtumista tiedottaminen jäsenille ja kerhoille esimerkiksi yhdistyksen jäsenkirjeessä. Joissakin yhdistyksissä liikuntavastaava on myös mukana järjestämässä liikuntatoimintaa jäsenille. Liikuntavastaava voi myös huolehtia yhteistyöstä ja olla yhteyshenkilönä esimerkiksi liikunnanohjaajien tai kunnan liikuntatoimen kanssa. Liitto lähettää yhdistysten liikuntavastaaville pari kertaa vuodessa liikuntatiedotteen, joka sisältää ajankohtaisia liikuntavinkkejä ja tietoa liikuntatoiminnan järjestämisestä yhdistyksille ja kerhoille. Kerhonvetäjille ja liikuntavastaaville on tarjolla yhteistä koulutusta. 17

18

19

20 Erityisosaamiskeskus Suvituuli Keskustoimisto PL 905, Turku Käyntiosoite: Suvilinnantie 2, Turku vaihde (02) kuntoutus (02) Aluetoimisto Helsinki, puh Kuopio, puh Oulu, puh Tampere, puh Turku, puh Painotalo Painola 2015

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Kerhojen toimintaohje asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Suomen Dystonia-yhdistys

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Herättäjä-Yhdistys Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Hyväksytty päätoimikunnassa 11.12.2010 Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 Herättäjä-Yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaa säätelevät

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä

Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana. Aluevastaava Matti Mäkelä Yhdistyksen perustehtävä lähtökohtana Aluevastaava Matti Mäkelä YHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ OMAISHOITOPERHEIDEN TAVOITTAMINEN OMAISHOITOPERHEIDEN TUKEMINEN YHDISTYS OMAISHOIDON KEHITTÄJÄNÄ, EDUNVALVONTA Miten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012

Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012 Marja-Leena Laiho-Lehto Toiminnanjohtaja 29.11.2012 27.11.2012 Syömishäiriöliitto-SYLI ry on valtakunnallinen syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään edustava järjestö, jonka tehtävänä on lisätä

Lisätiedot

Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012

Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012 Liite 21 Kysely narkolepsiaa sairastavia lapsia ja nuoria hoitaville lääkäreille 2012 Hyvä narkolepsiaan sairastuneita lapsia ja nuoria hoitava lääkäri, Olen saanut tietooni, että osallistut sairaalassanne

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain Suhdanteen alueellisia työllisyysennusteita voi tulkita tähän liitteeseen tuotettujen tietojen avulla. Prosenttimuutokset työllisyydestä voi suhteuttaa

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Jos olette tehnyt hakemuksen aikaisemmin, löydätte vanhan hakemuksenne kirjoittamalla rekisterinumeronne tai y-tunnuksenne. Jos olette uusi

Lisätiedot

Omaisyhdistys satakuntalaisille

Omaisyhdistys satakuntalaisille Omaisyhdistys satakuntalaisille 5.2.2015 Perustettu 2009 Hallituskatu 10 28100 Pori Toiminnanohjaaja Jaakko Viitala Tammikuu 2015 Isolinnankatu 16 28100 Pori Toiminnanjohtaja Elina Uusivuori Henkilöstö

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Pidämme puolta pidämme huolta

Pidämme puolta pidämme huolta Pidämme puolta pidämme huolta Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea 22.10.2013 Pia Järnstedt Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Mihin yhdistykseen kuulut?

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas

Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas Kuinka saamme kaikki mukaan? Anne Porthén Pia Warvas Päivän paja Alustus jäsenhankintaan 15 min. Näkyvyyspaketin esittely 15 min Ideointia yhdessä 30 min Kuinka innostumme ja innostamme? 1 t Klo 10.30

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Yhdistyksistä yleisesti

Yhdistyksistä yleisesti Yhdistyksistä yleisesti YHDISTYS Yhdistyslaki 503/89 Rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta tehdyn toimen aiheuttamasta velvoitteesta vastaavat toimeen osallistuneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen)

Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Ohjesääntö metsäsertifioinnin alueelliselle toimikunnalle XX PEFC-ryhmäsertifiointialueelle (1.1.2016 alkaen) Sisällysluettelo 1. Toimikunnan nimi 2. Tarkoitus 3. Toimintaperiaatteet 4. Toimikunnan kokoonpano

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi 20.10.2014 Pori Satakunnan muistikoordinaattorien, -hoitajien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Minna Rosendahl, aluejohtaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society

Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society SGY Säännöt 1(5) Suomen geoteknillinen yhdistys - Finlands geotekniska förening r.y. Finnish Geotechnical Society SÄÄNNÖT 1 $ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen geoteknillinen yhdistys

Lisätiedot

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6)

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen nimi on Atopialiitto ry, ruotsiksi Atopiförbundet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kokous- ja pöytäkirjakieli

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2005 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2005 Bobäck byaförening rf. 18.1.2005 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 16.1.2005 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Kerttu Ojajärvi, Erkki Kasto, Tuija Koivula, Heikki Niemi, Juha Saranpää Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY

TOIVAKAN AUTOURHEILUKERHO RY SYYSKOKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika: 19.10.2013 klo 15:00 Paikka: Paloisten koulukeskus, Toivakka Läsnä: Juha Lampinen Markus Mäki-Kulmala Topi Saarelainen Hanna-Kaisa Mäki-Kulmala Elias Mäki-Kulmala Niina Ikonen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: 159.657 Merkitty rekisteriin: 25.11.1993 Viimeisin muutos: 2.5. 2016 Oulun seudun neuroyhdistys ry. Oulu Nurkkala-Lämsä Satu Kristiina Tiilipellontie

Lisätiedot