ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön tarjoamia palveluja koskevat yleiset sopimusehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön tarjoamia palveluja koskevat yleiset sopimusehdot"

Transkriptio

1 ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön tarjoamia palveluja koskevat yleiset sopimusehdot ValmennusMomentti Juridican koulutukset ValmennusMomentti Juridican koulutuksien vastuullinen järjestäjä on ValmennusMomentti Juridica, joka vastaa koulutuksien toteutuksesta. ValmennusMomentti Juridican valmennuskurssit ja -moduulit toimivat apuna hakemisprosessissa Turun ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan. ValmennusMomentti Juridican muut mahdolliset valmennuskurssit ja -moduulit ja muu koulutus toimivat apuna hakemisprosessissa kulloinkin todettuun tiedekuntaan/kouluun/opistoon/muuhun koulutusta järjestävään tahoon. Sisäänpääsy riippuu täysin hakijasta itsestään. Hakijan tulee itse viime kädessä varmistaa kaikki hakemisprosessiin liittyvät tiedot suoraan tiedekunnasta/koulusta/opistosta/muulta taholta ja toimittaa hakulomake tiedekuntaan/kouluun/opistoon/muulle taholle. Tiedekunta/koulu/opisto/muu taho arvostelee valintakokeet tai vastaavat valintaan liittyvät testaukset pelkästään valintakoekirjojen tietojen perusteella tai muilla ilmoittamillaan perusteilla. Valmennuskursseilla ja -moduuleilla ja muissa koulutuksissa annettu informaatio auttaa jäsentämään tietoa, mutta ei korvaa mitään valintakoekirjoissa tai muussa valintaan vaikuttavassa materiaalissa tai tiedekunnan/koulun/opiston/muun tahon tiedotuksessa olevia asioita. Tiedekunta/koulu/opisto/muu taho päättää itsenäisesti kaikista hakemiseen liittyvistä asioista. ValmennusMomentti Juridica ei ole korvausvelvollinen mistään hakijalle mahdollisesti koituvista vahingoista, haitoista tai muista menetyksistä, elleivät ne johdu suoraan ValmennusMomentti Juridica toiminnasta, jonka vastuuta ei ole erikseen tässä vastuunrajoituksessa poistettu. ValmennusMomentti Juridica ei myöskään vastaa mahdollisista ongelmista tai odottamattomista muutoksista hakemisprosessissa riippumatta niiden aiheuttajasta. Joka tapauksessa ValmennusMomentti Juridican korvausvelvollisuus rajoittuu maksetun valmennuskurssi- tai -moduulimaksun määrään tai muiden koulutusten osalta osallistujan maksaman koulutuksen hintaa vastaavaan määrään. ValmennusMomentti Juridica voi järjestää myös muita koulutuksia sekä koulutuksia tiedekunnan/koulun/opiston/muun koulutusta järjestävän tahon lukuun.

2 ValmennusMomentti Juridica ei ole korvausvelvollinen mistään osallistujalle mahdollisesti koituvista vahingoista, haitoista tai muista menetyksistä, elleivät ne johdu suoraan ValmennusMomentti Juridica toiminnasta, jonka vastuuta ei ole erikseen tässä vastuunrajoituksessa poistettu. ValmennusMomentti Juridica ei myöskään vastaa mahdollisista ongelmista tai odottamattomista muutoksista tiedekunnan/koulun/opiston/muun koulutusta järjestävän tahon koulutuksessa riippumatta niiden aiheuttajasta. Joka tapauksessa ValmennusMomentti Juridican korvausvelvollisuus rajoittuu maksetun koulutusmaksun määrään. Oikeudet muutoksiin pidätetään

3 ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön kevään 2014 valmennuskursseja ja -moduuleja koskevat yleiset sopimusehdot 1. Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön (Y-tunnus ), jäljempänä ValmennusMomentti Juridica, ja valmennuskurssille ja/tai -moduulille ilmoittautuneen asiakkaan, jäljempänä Asiakas välillä. Näitä sopimusehtoja ei sovelleta ValmennusMomentti Juridican tarjoamiin Etäistunnot-moduuleihin. Sopimusehdot tulevat voimaan Asiakasta sitovasti valmennuskurssi- ja/tai -moduuliilmoittautumisen lähettämisen myötä. Asiakkaan tulee tutustua sopimusehtoihin ennen valmennuskurssin ja/tai -moduulin ilmoittautumisen tekemistä. 2. Asiakkaan yhteystiedot Asiakkaan on annettava ValmennusMomentti Juridican valmennuskurssille ja/tai -moduulille ilmoittautuessaan yhteystietoina nimitietojen lisäksi oikeat ja ajantasaiset tiedot seuraavista tiedoista: postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Näissä tapahtuvat mahdolliset muutokset Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä sähköpostitse osoitteeseen Suurin osa valmennuskurssien ja -moduulien viestinnästä sekä esimerkiksi materiaalien toimitukset asiakkaille hoidetaan kokonaan tai osin sähköpostitse, joten Asiakkaan on huolehdittava siitä, että annettu sähköpostiosoitetieto on aina ajantasainen ja sähköpostiosoite on toimiva. 3. Maksuehdot 3.1 Laskujen toimittaminen Valmennuskurssimaksu erääntyy maksettavaksi kahdessa (2) osassa. Ensimmäinen osa on varausmaksu ja toinen osa niin sanottu loppumaksu. Laskut toimitetaan molempien erien osalta Asiakkaalle valmennuskurssin ilmoittautumisen vahvistuksen yhteydessä neljäntoista vuorokauden (14 vrk) kuluessa ilmoittautumisen vastaanottamisesta. Valmennusmoduulimaksu erääntyy maksettavaksi yhdessä (1) osassa. Lasku toimitetaan Asiakkaalle valmennusmoduulin ilmoittautumisen vahvistuksen yhteydessä neljäntoista vuorokauden (14 vrk) kuluessa ilmoittautumisen vastaanottamisesta. Laskut toimitetaan joko sähköisesti Asiakkaan ilmoittamaan ajantasaiseen sähköpostiosoitteeseen tai postitse Asiakkaan ilmoittamaan ajantasaiseen postiosoitteeseen tai, mikäli Asiakas ilmoittaa erillisen laskutusosoitteen, postitse Asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

4 ValmennusMomentti Juridica ilmoittaa Asiakkaalle kirjallisesti laskujen toimitustavan valmennuskurssin ja/tai -moduulin ilmoittautumisen vahvistuksen yhteydessä. Osapuolet voivat yhdessä sopia kuvatuista laskujen toimittamistavoista poiketen kirjallisesti 3.2 Valmennuskurssien maksuehdot Valmennuskurssin varausmaksun maksaminen Ilmoittautumisen vahvistusviestin jälkeen tulee Sovittelu Tampere -, Sovittelu Turku -, Täysistunto Loimaa - ja TehoProsessi-kursseille maksettavaksi varausmaksu. Varausmaksu on suuruudeltaan kaksi sataa euroa (200 ). Varausmaksu erääntyy maksettavaksi neljäntoista vuorokauden (14 vrk) kuluttua laskun lähettämisestä tai viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä (28.2. tai 29.2.) kutakin kuluvaa vuotta. Mikäli ilmoittautuminen tehdään jälkeen, valmennuskurssi on maksettava kerralla kohdassa Valmennuskurssin loppumaksun maksaminen kuvatulla tavalla. Osapuolet voivat yhdessä sopia kuvatuista maksuajoista poiketen kirjallisesti. Varausmaksun viivästyminen voi johtaa valmennuskurssi-ilmoittautumisen raukeamiseen kohdassa 6. Valmennuskurssin ja/tai -moduulin raukeaminen kuvatulla tavalla. Ilmoittautuminen on sitova, kun valmennuskurssin varausmaksu on maksettu Valmennuskurssin loppumaksun maksaminen Loppumaksu on suuruudeltaan kahden sadan euron (200 ) varausmaksun suuruus vähennettynä valmennuskurssin kokonaishinnasta. Loppumaksu erääntyy maksettavaksi , mikäli ilmoittautuminen on tapahtunut ennen jälkeen ilmoittauduttaessa valmennuskurssin voi maksaa vain kerralla. Varausmaksua ei silloin enää veloiteta erikseen, vaan se sisältyy kerralla maksettavaan kokonaishintaan jälkeen ilmoittautuneiden loppumaksu erääntyy maksettavaksi kahdenkymmenenkahdeksan vuorokauden (28 vrk) kuluttua laskun lähettämisestä tai viimeistään seitsemän vuorokautta (7 vrk) ennen valmennuskurssin ensimmäistä opetuskertaa. Osapuolet voivat yhdessä sopia kuvatuista maksuajoista poiketen kirjallisesti. Mikäli maksu ei näy maksettuna ennen valmennuskurssin alkua, Asiakkaan on esitettävä tai toimitettava kuitti valmennuskurssimaksun maksamisesta, jotta hän voi osallistua valmennuskurssille.

5 3.2.3 Valmennuskurssin peruuttaminen ja sen vaikutus maksuihin ValmennusMomentti Juridica pidättää oikeuden perua valmennuskurssi-ilmoittautumisen ja palauttaa Asiakkaan suorittaman maksun, mikäli Asiakkaan valitsema valmennuskurssi on täynnä tai mikäli Asiakkaan valitsemaa valmennuskurssia ei toteuteta. Asiakas voi peruuttaa valmennuskurssi-ilmoittautumisensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Asiakkaan varausmaksua ei palauteta, jos ilmoittautuminen peruutetaan, kun Asiakas on maksanut varausmaksun tai kun Asiakas on maksanut koko valmennuskurssimaksun. Ilmoittautumisen peruuttamisesta koko valmennuskurssimaksun maksamisen jälkeen peritään kaksikymmentä euroa (20 ) käsittelykuluja. Käsittelykulujen lisäksi varausmaksun osuus vähennetään palautettavasta valmennuskurssimaksusta. Valmennuskurssimaksua ei lainkaan palauteta, jos osallistuminen peruutetaan alle neljätoista vuorokautta (14 vrk) ennen valmennuskurssin alkua. Tällöin edellä todettua kahdenkymmenen euron (20 ) käsittelykuluja ei perintä. Mikäli peruuttaminen tapahtuu alle neljätoista vuorokautta (14 vrk) ennen valmennuskurssin alkamista, loppumaksu on peruuttamisesta huolimatta maksettava. 3.3 Valmennusmoduulien maksuehdot Valmennusmoduulin maksaminen Ilmoittautumisen vahvistusviestin jälkeen tulee Valmisteluistunto- ja Uusintakäsittelymoduuleissa maksettavaksi moduulin kokonaishinta. Valmisteluistunto- ja Uusintakäsittelymoduuleihin ei ole varausmaksua, vaan kyseiset moduulit on maksettava kokonaisuudessaan kerralla. Valmennusmoduulimaksu erääntyy maksettavaksi kahdenkymmenenkahdeksan vuorokauden (28 vrk) kuluttua laskun lähettämisestä tai viimeistään seitsemän vuorokautta (7 vrk ) ennen valmennusmoduulin ensimmäistä opetuskertaa. Osapuolet voivat yhdessä sopia kuvatuista maksuajoista poiketen kirjallisesti. Mikäli maksu ei näy maksettuna ennen valmennusmoduulin alkua, Asiakkaan on esitettävä tai toimitettava kuitti valmennusmoduulimaksun maksamisesta, jotta hän voi osallistua valmennusmoduulille.

6 Valmennusmoduulimaksun viivästyminen voi johtaa valmennusmoduuliilmoittautumisen raukeamiseen kohdassa 6. Valmennuskurssin ja/tai -moduulin raukeaminen kuvatulla tavalla. Ilmoittautuminen on sitova, kun Asiakas on vastaanottanut ilmoittautumisen vahvistusviestin Valmennusmoduulin peruuttaminen ja sen vaikutus maksuihin ValmennusMomentti Juridica pidättää oikeuden perua valmennusmoduuli-ilmoittautumisen ja palauttaa Asiakkaan suorittaman maksun, mikäli Asiakkaan valitsema valmennusmoduuli on täynnä tai mikäli Asiakkaan valitsemaa valmennusmoduulia ei toteuteta. Asiakas voi peruuttaa valmennusmoduuli-ilmoittautumisensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Asiakkaan valmennusmoduulimaksu palautetaan, jos Asiakas on maksanut valmennusmoduulimaksun ja ilmoittautuminen peruutetaan vähintään neljätoista vuorokautta (14 vrk) ennen valmennusmoduulin alkua. Ilmoittautumisen peruuttamisesta valmennusmoduulimaksun maksamisen jälkeen peritään kaksikymmentä euroa (20 ) käsittelykuluja. Käsittelykulujen osuus vähennetään palautettavasta valmennusmoduulimaksusta. Valmennusmoduulimaksua ei lainkaan palauteta, jos osallistuminen peruutetaan alle neljätoista vuorokautta (14 vrk) ennen valmenusmoduulin alkua. Tällöin edellä todettua kahdenkymmenen euron (20 ) käsittelykuluja ei perintä. Mikäli peruuttaminen tapahtuu alle neljätoista vuorokautta (14 vrk) ennen valmennusmoduulin alkamista, valmennusmoduulimaksu on peruuttamisesta huolimatta maksettava. 4. Valmennuskurssien ja -moduulien sisältö Valmennuskurssin ja/tai -moduulin hintaan kuuluvat tuotekuvauksen mukaiset materiaalit, opetus ja muut palvelut. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Tuotekuvauksessa ilmoitettuun tuntimäärään sisältyvät opetustunnit sekä muut opetusta tukevat tunnit ja harjoituskokeet. Valmennuskurssin tai -moduulin sisältäessä kirjallista materiaalia (Ennakkomateriaali, Kurssimateriaali ja/tai Harjoitustehtäväpaketti) toimitetaan se Asiakkaalle sähköisesti.

7 Muu mahdollinen valmennuskurssiin sisältyvä materiaali löytyy ja on tulostettavissa Materiaalipankista. Materiaalipankki-tunnuksissa voi olla valmennuskurssi- tai -moduulikohtaisia rajoituksia. Valmennuskurssi- ja moduulikohtainen tuotekuvaus löytyy osoitteesta ValmennusMomentti Juridica omistaa tekijänoikeudet kaikkiin valmistamiinsa materiaaleihin. Valmennuskurssi- tai moduulimateriaalin luvaton kopiointi, jälleenmyynti tai muu levittäminen on kielletty ja johtaa valmennuskurssi- tai - moduulisopimuksen välittömään purkamiseen ja mahdolliseen vahingonkorvausvastuuseen. 5. Valmennuskurssien ja -moduulien aikataulut ja mahdolliset muutokset Valmennuskurssien ja -moduulien aikataulut löytyvät osoitteesta ValmennusMomentti Juridica pidättää oikeuden muuttaa valmennuskurssien ja -moduulien aikatauluja. Muutoksista voidaan ilmoittaa suullisesti tai kirjallisesti. ValmennusMomentti Juridica pidättää oikeuden perua valmennuskurssi ja/tai -moduuli, mikäli valmennuskursseille ja/tai moduuleille ei ilmoittautu vähimmäismäärää osallistujia. Mahdollisesta peruutuksesta ilmoitetaan kirjallisesti. Sovittelu Tampere - ja Sovittelu Turku -kursseilla osallistujien vähimmäismäärä on viisi henkilöä (5 hlöä) ja enimmäismäärä on kymmenen henkilöä (10 hlöä). Täysistunto Loimaa -kurssille osalistujien vähimmäismäärä on viisi henkilöä (5 hlöä) ja enimmäismäärä on kolmekymmentä henkilöä (30 hlöä). TehoProsessi-kurssilla ei ole osallistujien vähimmäismäärää, mutta TehoProsessi-kurssia ei järjestetä, mikäli Täysistunto Loimaa -kurssia ja jompaa kumpaa Sovittelu Tampere - tai Sovittelu Turku -kurssia ei järjestetä. Valmisteluistunto- ja Uusintakäsittely-moduuleja ei järjestetä, mikäli yhtäkään valmennuskurssia ei järjestetä.

8 6. Valmennuskurssin ja/tai -moduulin raukeaminen Valmennuskurssi-ilmoittautuminen raukeaa, mikäli valmennuskurssin varausmaksua ei ole maksettu neljäntoista vuorokauden (14 vrk) kuluessa laskun erääntymisen jälkeen sähköpostitse lähetettävästä muistutuksesta. Valmennusmoduuli-ilmoittautuminen raukeaa, mikäli valmennusmoduulimaksua ei ole maksettu neljäntoista vuorokauden (14 vrk) kuluessa laskun erääntymisen jälkeen sähköpostitse lähetettävästä muistutuksesta. Oikeudet muutoksiin pidätetään

9 ValmennusMomentti Juridica Avoimen Yhtiön kevään 2014 Etäistunnotmoduuleja koskevat sopimusehdot 1. Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön (Y-tunnus ), jäljempänä ValmennusMomentti Juridica, ja Etäistunnot-moduulille ilmoittautuneen asiakkaan, jäljempänä Asiakas välillä. Sopimusehtoja ei sovelleta muiden ValmennusMomentti Juridican tarjoamien valmennuskurssien ja -moduulien asiakkaisiin. Sopimusehdot tulevat voimaan Asiakasta sitovasti Etäistunnot-moduuli-ilmoittautumisen lähettämisen myötä. Asiakkaan tulee tutustua sopimusehtoihin ennen Etäistunnot-moduulin ilmoittautumisen tekemistä. 2. Asiakkaan yhteystiedot Asiakkaan on annettava ValmennusMomentti Juridican Etäistunnot-moduulile ilmoittautuessaan yhteystietoina nimitietojen lisäksi oikeat ja ajantasaiset tiedot seuraavista tiedoista: postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Näissä tapahtuvat mahdolliset muutokset Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä sähköpostitse osoitteeseen Suurin osa Etäistunnot-moduulien viestinnästä sekä esimerkiksi materiaalien toimitukset asiakkaille hoidetaan kokonaan tai osin sähköpostitse, joten Asiakkaan on huolehdittava siitä, että annettu sähköpostiosoitetieto on aina ajantasainen ja sähköpostiosoite on toimiva. Etäistunnot-moduuliin mahdollisesti kuuluva postitse toimitettava materiaali toimitetaan Asiakkaan lähetyshetkellä ilmoittamaan voimassa olevaan osoitteeseen, ellei Asiakas ole muuta kirjallisesti etukäteen ValmennusMomentti Juridican henkilöstön kanssa sopinut. 3. Maksuehdot Etäistunnot-moduulien maksut erääntyvät maksettavaksi yhdessä (1) osassa. Lasku toimitetaan Asiakkaalle Etäistunnot-moduulin ilmoittautumisen vahvistuksen yhteydessä neljäntoista vuorokauden (14 vrk) kuluessa ilmoittautumisen vastaanottamisesta. Ilmoittautumisen vahvistusviestin jälkeen tulee Etäistunnot-moduuleissa maksettavaksi moduulin kokonaishinta. Etäistunnot-moduuleihin ei ole varausmaksua, vaan kyseiset moduulit on maksettava kokonaisuudessaan kerralla. Laskut toimitetaan joko sähköisesti Asiakkaan ilmoittamaan ajantasaiseen sähköpostiosoitteeseen tai postitse Asiakkaan ilmoittamaan ajantasaiseen postiosoitteeseen tai, mikäli Asiakas ilmoittaa erillisen laskutusosoitteen, postitse Asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

10 ValmennusMomentti Juridica ilmoittaa Asiakkaalle kirjallisesti laskujen toimitustavan Etäistunnot-moduulin ilmoittautumisen vahvistuksen yhteydessä. Osapuolet voivat yhdessä sopia kuvatuista laskujen toimittamistavoista poiketen kirjallisesti Lasku erääntyy maksettavaksi aikaisintaan neljätoista vuorokautta (14 vrk) sen lähettämisestä. Laskun maksamatta jättäminen ja/tai moduulimaksun viivästyminen voi johtaa Etäistunnot-moduulin ilmoittautumisen raukeamiseen kohdassa 6. Etäistunnotmoduulin raukeaminen ja peruuttaminen kuvatulla tavalla. Osapuolet voivat sopia edellä kuvatuista maksuajoista poiketen kirjallisesti. Mikäli maksu ei näy maksettuna ennen Etäistunnot-moduulin alkua, Asiakkaan on esitettävä tai toimitettava kuitti Etäistunnot-moduulimaksun maksamisesta, jotta hän voi osallistua Etäistunnot-moduulille eli saada Etäistunnot-moduuleihin kuuluvat materiaalit tai pääsyn kyseisiin materiaaleihin. Ilmoittautuminen on sitova, kun Asiakas on vastaanottanut ilmoittautumisen vahvistusviestin. 4. Etäistunnot-moduulien sisältö Etäistunnot-moduulin hintaan kuuluvat tuotekuvauksen mukaiset materiaalit ja muut palvelut. Etäistunnot-moduuliin sisältyvä materiaali toimitetaan Asiakkaalle sähköpostitse tai se löytyy ja on tulostettavissa Materiaalipankki-sivustolta. Materiaalipankki-tunnuksissa voi olla kurssikohtaisia rajoituksia. Etäistunnot-moduulin tuotekuvaus löytyy osoitteesta ValmennusMomentti Juridica omistaa tekijänoikeudet kaikkiin valmistamiinsa materiaaleihin. Valmennuskurssi- tai moduulimateriaalin luvaton kopiointi, jälleenmyynti tai muu levittäminen on kielletty ja johtaa Etäistunnot-moduulin sopimuksen välittömään purkamiseen ja mahdolliseen vahingonkorvausvastuuseen. 5. Etäistunnot-moduulin Aikataulu Materiaalit toimitetaan ja muut palvelut järjestetään Asiakkaalle maaliskuussa 2014 toimitettavan aikataulun (jäljempänä Aikataulu ) mukaisesti. ValmennusMomentti Juridica pidättää oikeuden muuttaa Aikataulua. Muutoksista voidaan ilmoittaa suullisesti tai kirjallisesti.

11 6. Etäistunnot-moduulin raukeaminen ja peruuttaminen Etäistunnot-moduulin ilmoittautuminen raukeaa, mikäli laskua ei ole maksettu neljäntoista vuorokauden (14 vrk) kuluessa laskun erääntymisen jälkeen sähköpostitse lähetettävästä muistutuksesta. Etäistunnot-moduulin peruminen on mahdollista ilmoittamalla siitä Valmennus- Momentti Juridicalle neljäntoista vuorokauden (14 vrk) kuluessa Etäistunnotmoduulin ensimmäisen materiaalipaketin vastaanottamisesta. Näiden ehtojen mukaisesti peruutetun Etäistunnot-moduulin hinta palautetaan Asiakkaalle. Peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen. Oikeudet muutoksiin pidätetään

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot

aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot aquablue charter kuluttaja-asiakkaiden purjehdusten lisä- ja erityisehdot Järjestäjä kehottaa asiakasta erityisesti tutustumaan huolella peruutusehtoihin, kohta 7, ja kohdan 5 asiakkaan vastuu kohtiin,

Lisätiedot

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET Sopimusehdot 1 (7) SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU MÖKIN OMISTAJALLE / LISÄLAITTEET 1. Lyhenteet Näissä sopimusehdoissa käytetään seuraavia määriteltyjä termejä: "Asiakas": Näiden sopimusehtojen kohdan 3 mukainen

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT

MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT MAJOITUSPALVELUJEN VARAUSEHDOT Yleiset sopimusehdot Posioshop.com -verkkokaupassa olevat majoitusyrittäjät (jäljempänä omistaja) noudattavat vuokraamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

TANSSIKOULU DCA:N YLEISET SÄÄNNÖT SYYSKAUSI 2015

TANSSIKOULU DCA:N YLEISET SÄÄNNÖT SYYSKAUSI 2015 1 TANSSIKOULU DCA:N YLEISET SÄÄNNÖT SYYSKAUSI 2015 ILMOITTAUTUMINEN Tuntivaihdokset Kaikille tunneille on ilmoittauduttava etukäteen. Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella tanssikoulun verkkosivujen

Lisätiedot

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000

8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa. 11.) palvelun käytöt, jossa kyselyitä (HTTP) kirjataan yli 500 000 YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin palveluihin. Näitä ehtoja sovelletaan, ellei asiakkaan ja

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjä: Rammy Oy, Koivupurontie 54, 70900 Toivala. Y-tunnus: 2550304-2, yritys on perustettu 2013. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. SO YOU START - YLEISET PALVELUEHDOT Viimeinen versio, päivätty 5.12.2013 Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan OVH Hosting Oy:n (jäljempänä OVH ) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS. Luotonantaja Lainasto Oy y-tunnus: 2382033-5 Yliopistonkatu 26B 20100 TURKU. Luoton määrä. Luoton määrä: 100-400 EUR

KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS. Luotonantaja Lainasto Oy y-tunnus: 2382033-5 Yliopistonkatu 26B 20100 TURKU. Luoton määrä. Luoton määrä: 100-400 EUR KULUTTAJALUOTTOSOPIMUS Luotonantaja Lainasto Oy y-tunnus: 2382033-5 Yliopistonkatu 26B 20100 TURKU Luoton määrä Luoton määrä: 100-400 EUR Luoton korko Luoton vuotuinen korko: 28,60 % Luoton takaisinmaksu

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007

NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007 NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007 1. Luoton myöntäminen Luoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy (jäljempänä luotonantaja). Luotto voidaan hakemuksesta myöntää Suomessa vakituisesti asuvalle 18 vuotta täyttäneelle

Lisätiedot

Toimitus tapahtuu postitse tai valitsemamme alihankkijan (esim. PostNord) Kautta.

Toimitus tapahtuu postitse tai valitsemamme alihankkijan (esim. PostNord) Kautta. Yleiset sopimusehdot 1. Soveltamisala Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin verkkokauppa www.pinkorblue.fi:n (jäljempänä myös verkkokauppa tai myyjä ) välityksellä kanssamme (babymarkt.de GmbH,

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS)

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 18.3.2014 1 (4) 1. Osapuolet Nämä

Lisätiedot

skriptien tai vastaavien ajaminen (esim. chat, IRC ja ventrilo), 8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa

skriptien tai vastaavien ajaminen (esim. chat, IRC ja ventrilo), 8.) palvelun käytöt, jotka vievät yli minuutin (60 sekuntia) prosessointiaikaa YLEISET EHDOT Yleistä 1.1 Sopimuksen soveltamisala Näitä ehtoja sovelletaan Tmi Suncomet (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkaalle toimittamiin verkkohotellipalveluihin (hosting), verkkotunnuspalveluihin

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum) myöntämiin Ferratum Joustava -luottoihin. Ferratum Joustava -luottoa koskeva luottosopimus

Lisätiedot

Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti.

Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Yleiset lainaehdot Alla on määritelty ne ehdot, joilla Ferratum Finland Oy (jäljempänä Ferratum tai luotonantaja) myöntää lainan sitä hakevalle henkilölle (jäljempänä asiakas). Lainan hakeminen ja myöntäminen

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 10

Sähköntoimitusehdot STE 10 Sähköntoimitusehdot STE 10 Sisällys A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen viivästys, virhe,

Lisätiedot

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Voimassa 14.03.2014 Esittely Business Online on Pankin tarjoama Internet-pohjainen verkkopalvelu, jonka kautta Asiakas ja palvelun käyttäjä voivat saada

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet

Sijoituspalvelun sopimusehdot. Privanet 1 Privanet Sijoituspalvelun sopimusehdot Toukokuu 2014 Privanet Pankkiiriliike Oy Y- tunnus: 1624821-1 P. +358 (0)9 687 717 23 F. +358 (0)9 687 717 45 2 Sisältö 1. Sopimusehtojen tarkoitus ja soveltamisala...

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot