ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva"

Transkriptio

1 ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva vastuuvapautuslauseke Vastuuvapautuslauseke Tällä sivustolla esitetyn aineiston tekijänoikeudet kuuluvat ValmennusMomentti Juridica Avoimelle yhtiölle (jäljempänä ValmennusMomentti Juridica). Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustolla esitettävät tiedot eivät ole oikeudellisia, eivätkä muutenkaan sellaisia, joita pitäisi ilman omaa harkintaa noudattaa. Emme vastaa toimenpiteistä, joihin näiden sivujen tietojen pohjalta on ryhdytty tai oltu ryhtymättä. Olemme pyrkineet varmistamaan kaikkien sivuillamme esillä olevien tietojen paikkansa pitävyyden, mutta emme voi täysin taata tietojen virheettömyyttä, kattavuutta ja/tai ajantasaisuutta. Sekä Turun että Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan viralliset valintaperusteet ja hakuohjeet on aina tarkistettava tiedekunnan omista tiedotuslähteistä. Myös muihin mahdollisiin koulutuksiin ja/tai opintoihin ja/tai kokeisiin liittyvät viralliset valintaperusteet ja hakuohjeet on aina tarkistettava kunkin yliopiston, koulun, opiston tai muun tahon omista tiedotuslähteistä ValmennusMomentti Juridican valmennuskursseille ja -moduuleille sekä muille mahdollisille koulutuksille tarjottavien majoituspalvelujen vastuullinen järjestäjä on aina kolmas taho, kuten Loimaan evankelinen kansanopisto. ValmennusMomentti Juridica ei vastaa majoituspalvelujen järjestämisestä ja/tai niissä mahdollisesti havaituista virheistä. ValmennusMomentti Juridica ei vastaa sisällöstä tai palvelusta, joka sijaitsee ValmennusMomentti Juridican sivustolla olevan linkkiyhteyden päässä tai on julkaistu jonkun muun kuin Valmennus- Momentti Juridican toimesta. Laadittu

2 ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön toiminnassa noudatettava henkilötietojen käsittelyä koskeva rekisteriseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste ValmennusMomentti Juridica pitää asiakas- ja kurssirekisteriä, jota käytetään valmennuskurssi- ja -moduuliasioiden sekä muiden koulutusasioiden organisointiin ja valmennuskurssi- ja -moduuliilmoittautumisten sekä muiden koulutus-ilmoittautumisten hallinnointiin sekä asiakastiedotukseen. 1. Rekisterinpitäjä ValmennusMomentti Juridica Avoin Yhtiö Y-tunnus Ispoisten kiertotie 56 a, TURKU Mia Oksala, puh ja Pirre Korhonen, puh Rekisteriasiat Yrityksestä vastataan viiden (5) arkipäivän kuluessa rekisteröintiä koskeviin tiedusteluihin. 3. Rekisterin nimi ValmennusMomentti Juridican asiakas- ja kurssirekisteri 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Käsittelyn tarkoituksena on henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin ja valmennuskurssi- ja -moduuliasioihin sekä muihin järjestettäviin koulutuksiin liittyviin tarkoituksiin, sekä asiakasrekisterin osalta ValmennusMomentti Juridican mahdollinen suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella luvan antaneille luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Suoramarkkinointia voidaan suunnata vain asiakasrekisterissä oleville henkilöille ja tahoille. Kurssirekisterissä oleville henkilöille suoramarkkinointia ei suunnata lainkaan.

3 5. Rekisterin tietosisältö Asiakas- ja kurssirekisteri on erotettu toisistaan. Asiakkaalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka itse osallistuu ValmennusMomentti Juridican järjestämälle ja/tai toteuttamalla valmennuskurssille ja/tai -moduulille ja/tai muuhun koulutukseen, tai organisaatiota, joka tilaa ValmennusMomentti Juridicalta valmennuskurssin ja/tai -moduulin ja/tai muuhun koulutuksen järjestämisen ja/tai toteuttamisen. Asiakasrekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: Yhteystiedot o o Henkilöistä etunimi, sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite Organisaatioista nimi, postiosoite ja muut osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteyshenkilön ja/tai organisaation edustajan nimi ja puhelinnumero, laskutustiedot Valmennuskursseihin ja/tai -moduuleihin ja/tai muuhun koulutukseen liittyvät asiakkaan antamat muut tiedot ja/tai ValmennusMomentti Juridican antamat ja käyttämät asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten kurssitunnukset ja osallistujanumerot, sekä asiakkaan valmennuskursseihin ja/tai -moduuleihin ja/tai muuhun koulutukseen liittyvät suoritusarviot, kuten tehtävä- ja koepisteytykset. Kurssirekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot kurssilaisista: Yhteystiedot (etunimi, sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) Koulutukseen liittyvät kurssilaisen tai kurssilaisen oman organisaation, kuten yliopiston, koulun, opiston tai muun sen kaltaisen tahon, antamat muut tiedot, kuten opiskelijanumerot, ja/tai ValmennusMomentti Juridican antamat ja käyttämät kurssilaisen tunnistamiseen liittyvät tiedot, kuten kurssitunnukset ja osallistujanumerot, sekä koulutukseen liittyvät suoritusarviot, kuten tehtävä- ja koepisteytykset sekä kokonaisarviointi. 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin tiedot kerätään asiakkailta pääosin ilmoittautumisen yhteydessä. Asiakas voi ilmoittaa muuttuneet yhteystietonsa sähköpostitse. Mikäli kyseessä on koulutuksen järjestäminen organisaation, kuten tiedekunnan/koulun/opiston/muun koulutusta järjestävän tahon, lukuun osana sen järjestämää koulutusta tai tutkintoon tähtäävää opiskelua, tiedot osallistujista kerätään asiakasorganisaatiolta.

4 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Asiakasrekisterin osalta rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Kurssirekisterin osalta, mikäli kyseessä on koulutuksen järjestäminen organisaation, kuten tiedekunnan/koulun/opiston/muun koulutusta järjestävän tahon, lukuun osana sen järjestämää koulutusta tai tutkintoon tähtäävää opiskelua, tarpeelliset tiedot osallistujien koulutuksen tai tutkintoon tähtäävän opiskelun arviointia varten luovutetaan asiakasorganisaatiolle. Tarpeellisia tietoja voivat olla kurssilaisen etunimi, sukunimi, opiskelijanumero sekä suorituksen arvioinnit. Rekisterinpitäjä ei luovuta kurssirekisterissä olevia kurssilaisten henkilötietoja muille ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta ja/tai siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 8. Tietojen poistaminen Asiakasrekisteristä tiedot voidaan poistaa, kun valmennuskurssi- ja/tai -moduuli tai muu koulutus, jolle asiakas tai osallistuja on ilmoittautunut tai osallistunut, on kyseisen vuoden tai lukuvuoden osalta päättynyt ja/tai arvioitu. Tiedot voidaan poistaa myös asiakkaan vaatimuksesta. Kurssirekisteristä tiedot voidaan poistaa, kun koulutus, jolle kurssilainen on ilmoittautunut tai osallistunut, on kyseisen vuoden tai lukuvuoden osalta päättynyt ja/tai arvioitu. Tiedot voidaan poistaa myös kurssilaisen vaatimuksesta, mutta näissä tilanteissa kurssilaisen on syytä huomioida, että tietojen poistaminen voi johtaa siihen, että kurssilaisen suorituksen arviointi ei ole mahdollista ja/tai arviointitietoja ei voida toimittaa kurssilaisen omalle organisaatiolle ja/tai kurssilaisen opintosuoritusta ei voida kirjata. Lisäksi tiedot voidaan poistaa valvonnan seurauksena, mikäli asiakas tai kurssilainen väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms. 9. Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muin teknisin toimenpitein. Tietoja ei käsitellä manuaalisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

5 10. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus Rekisteröity henkilö voi käyttää henkilötietolain (523/1999) mukaista tarkastusoikeuttaan häntä koskevien tietojen osalta. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. ValmennusMomentti Juridica oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Kurssirekisterin osalta tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. 11. Rekisteriselosteen saatavuus Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste, joka on laadittu ValmennusMomentti Juridican asiakas- ja kurssirekisteristä, on saatavilla ValmennusMomentti Juridican sivustolla osoitteessa sekä nähtävillä ValmennusMomentti Juridican toimipaikassa/toimipaikoissa. Laadittu

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä Järjestäjä) Säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää testiryhmän yhteistyössä Lumenen kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Osallistumiskelpoisuus

Lisätiedot

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Laatimispäivä: 20.2.2009 1. Rekisterinpitäjä MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) Ilmalantori 2 00240 Helsinki Puhelin 010 300 300 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lisätiedot

Touring Camp Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Touring Camp Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Touring Camp Oy (y-tunnus: 2143444-9) Käyntiosoite: Juvankartanontie 17, 02920 Espoo Puhelin: 010 617 8900

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT. 6Aika toimisto Unioninkatu 24 00130 Helsinki

KÄYTTÖEHDOT. 6Aika toimisto Unioninkatu 24 00130 Helsinki 6Aika toimisto Unioninkatu 24 00130 Helsinki KÄYTTÖEHDOT Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot Seuraavassa esitetään 6Aika toimiston verkkosivuston 6aika.fi (jäljempänä 6Aika) julkisten sivustojen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN 1. Rekisterinpitäjä Elite Pankkiiriliike Oy Y-tunnus 1918955-2 Pääkonttorin osoite:, 00130 HELSINKI Puhelin:

Lisätiedot

SKH-ISÄNNÖINTI OY - REKISTERISELOSTEET

SKH-ISÄNNÖINTI OY - REKISTERISELOSTEET SKH-ISÄNNÖINTI OY - REKISTERISELOSTEET Sisältö: Henkilörekisteri / palkanlaskentajärjestelmä sivu 1 Terveydentilatiedot sivu 2 Rekrytointirekisteri sivu 3 Asiakasrekisteri sivu 4 SKH-Isännöinti Oy:n henkilörekisterien

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET LÄNNEN OMAVOIMA OY:N TIETOSUOJASELOSTE Laatimispäivä/päivitetty: 23.10.2013 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 5. REKISTERIN

Lisätiedot

Tietosuojaselosteessa esitetään henkilötietolain 10 :n ja 24 :n edellyttävät tiedot.

Tietosuojaselosteessa esitetään henkilötietolain 10 :n ja 24 :n edellyttävät tiedot. Ticket-tuotevalikoiman tietosuojaseloste Tietosuojaselosteessa esitetään henkilötietolain 10 :n ja 24 :n edellyttävät tiedot. 1. Rekisterinpitäjät Rekisterinpitäjä työntekijän henkilötietojen osalta on

Lisätiedot

Salasanassa täytyy olla 8 merkkiä, joista 2 numeroa. Skandinaavisia kirjaimia (å, ä, ö) ei voi käyttää.

Salasanassa täytyy olla 8 merkkiä, joista 2 numeroa. Skandinaavisia kirjaimia (å, ä, ö) ei voi käyttää. Tietoturva Postin sähköisten palvelujen perustana on turvallisuus. Käytämme edistyksellisiä turvamenetelmiä ja ohjelmointikieliä kehitystyössämme. Voit aina luottaa tietojesi turvallisuuteen kun käytät

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 15.4.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI REKISTERISELOSTE/ 1(6) REKISTERINPITÄJÄ Nimi Terveystalo - konserni Osoite Jaakonkatu 3B, 3 krs., 00100 HELSINKI Puhelin 030 633 11 POTILASREKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta.

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta. 1 TIETOSUOJASELOSTE JA REKISTERISELOSTEET mysafety käsittelee henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti huolellisesti ja turvallisesti. mysafetyn käsittelemiin henkilötietoihin. Tutustu tietosuojaselosteeseen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, hrmail@digia.

Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, hrmail@digia. REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste REKISTERINPITÄJÄ Digia Oyj Valimotie 21 00380 Helsinki REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

ARIBAN TIETOSUOJASELOSTE

ARIBAN TIETOSUOJASELOSTE ARIBAN TIETOSUOJASELOSTE ARIBAN TIETOSUOJASELOSTE Ariba, joka on SAP-yhtiö, tarjoaa business-to-business-tuotteita ja -palveluja. Kun Ariba kerää yksilöltä tietoja (henkilötietoja), tiedot tavallisesti

Lisätiedot

Ota oppaaksi henkilötietolaki!

Ota oppaaksi henkilötietolaki! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Esite rekisterinpitäjille Ota oppaaksi henkilötietolaki! Rakenna luottamus: se kannattaa. SISÄLTÖ Mikä on henkilötietolaki? 3 Milloin henkilötietolakia sovelletaan? 3 Oletko

Lisätiedot

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 1 Soveltaminen 1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä lisenssiehdot ) sovelletaan IT2010-sopimusehtojen (jäljempänä IT2010-sopimusehdot ) käyttämiseen. 1.2 IT2010-sopimusehtojen

Lisätiedot

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI!

OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OTA OPPAAKSI HENKILÖTIETOLAKI! Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 1. MIKÄ ON HENKILÖTIETOLAKI? Henkilötietolain tehtävänä on suojata yksityiselämää sekä edistää hyvän

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Kopterin palvelusopimusehdot

Kopterin palvelusopimusehdot Kopterin palvelusopimusehdot Esp laajakaista- ja internetpalvelujen erityisehdot 1. Yleistä 1.1 Soveltamisala Näitä erityisehtoja sovelletaan Esp Oy:n (jatkossa toimittaja) laajakaistaan liittyvien tuotteiden

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Tietosuoja turvaa oikeutesi

Tietosuoja turvaa oikeutesi Tietosuoja turvaa oikeutesi Kuka saa kerätä tietoja sinusta? Miten tietojasi käytetään? Miten niitä säilytetään? Mihin tietojasi luovutetaan? Pidä huoli oikeuksistasi TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Tässä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 07.04.2008 Täyttöohjeet erillisessä lomakkeessa. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Ulkoasiainministeriö Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot