käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat"

Transkriptio

1 käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat

2 NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT TOIMENPITEET TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI. Käyttöönoton pikaohjeet 1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista. 3. Tarkista moottorikaapelin, verkkokaapelin ja pääsulakkeiden mitoitus ja kaapeliliitännät. Lue kappaleet Noudata kappaleen asennusohjeita. 5. Ohjausliitännät on esitetty kappaleessa Varmista, että käyttämäsi jäähdytysnesteen paine ja virtaus ovat riittävät. Kts. kappale Mikäli aloituskysely on aktiivinen, valitse paneelin kieli ja haluamasi sovellus ja vahvista valinta Enter-näppäimellä. Jos aloituskyselyä ei ole aktivoitu, toimi ohjeiden 7a ja 7b mukaan. 7a. Valitse haluamasi kieli valikosta M6, sivulta S6.1. Lue ohjauspaneelin käyttöohjeet kappaleesta 7. 7b. Valitse haluamasi sovellus valikosta M6, sivulta S6.2. Lue ohjauspaneelin käyttöohjeet kappaleesta Kaikilla parametreillä on tehdasarvot. Varmistat laitteen parhaan mahdollisen toiminnan tarkistamalla allamainitut arvot moottorin arvokilvestä sekä vastaavat parametrit parametriryhmästä G2.1. moottorin nimellisjännite moottorin nimellistaajuus moottorin nimellisnopeus moottorin nimellisvirta moottorin cosϕ Kaikki parametrit on selitetty All in One Sovellusoppaassa. 9. Noudata käyttöönotto-ohjeita, lue kappale Vacon NX nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja on nyt käyttövalmis. Vacon Oyj ei ole vastuussa taajuusmuuttajien ohjeiden vastaisesta käytöstä.

3 SISÄLLYSLUETTELO VACON NX NESTEJÄÄHDYTTEISET TAAJUUSMUUTTAJAT JA INVERTTERIT KÄYTTÖOHJE HAKEMISTO 1 TURVALLISUUS 2 EU-DIREKTIIVI 3 TOIMITUKSEN VASTAANOTTO 4 TEKNISET TIEDOT 5 ASENNUS 6 SÄHKÖKAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT 7 OHJAUSPANEELI 8 KÄYTTÖÖNOTTO 9 VIANMÄÄRITYS

4 4 vacon TIETOJA VACON NX:n KÄYTTÖOHJEESTA Onnittelut Vacon NX-taajuusmuuttajahankinnastasi! Tämä käyttöohje antaa tarpeelliset tiedot Vacon NX nestejäähdytteisen taajuusmuuttajan asennuksesta, käyttöönotosta ja toiminnasta. On tärkeää, että luet nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin käynnistät taajuusmuuttajan ensimmäisen kerran. Tämä käyttöohje on saatavana sekä painettuna että sähköisessä muodossa. Suosittelemme, että käytät sähköistä versiota, mikäli mahdollista. Mikäli sinulla on käytössäsi sähköinen versio, voit hyödyntää seuraavia ominaisuuksia: Tässä käyttöohjeessa on useita linkkejä ja viittauksia eri kohtiin ohjeen sisällä, mikä helpottaa ohjeen selaamista. Lukijan on näin helppo tarkistaa ja löytää tietty kohta nopeasti. Käyttöohjeessa on myös linkkejä www-sivuille. Tietokoneellasi täytyy olla asennettuna internet-selain, jotta voit siirtyä internettiin linkkien kautta. Tel (0) Fax +358 (0)

5 vacon 5 Vacon NX nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat ja invertterit Käyttöohje Hakemisto Document code: ud00926c Date: TURVALLISUUS Varoituksia Turvallisuusohjeet Maadoitukset ja maasulkusuojaus Moottorin käyttö EU-DIREKTIIVI CE-merkki EMC-direktiivi Yleistä Tekniset perusteet Vacon-taajuusmuuttajien EMC-luokittelu Valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus TOIMITUKSEN VASTAANOTTO Lajimerkkiavain Varastointi ja kuljetus Huolto Takuu TEKNISET TIEDOT Yleistä Tehoalueet Taajuusmuuttajat Invertterit Tekniset tiedot ASENNUS Paikalleen asennus Laitteen nostaminen Nestejäähdytteisten NX-laitteiden mitat Nestejäähdytys Kondensaatio Jäähdytysjärjestelmä liitännät Ulkoinen puhallin CH4-kokoluokan laitteisiin Laitteen kuormitettavuuden alennus Tulokuristimet Tulokuristimien asennus Invertterin latauspiiri Latauspiirin ohjaaminen kytkinvarokkeella Latauspiirin ohjaaminen kontaktorilla SÄHKÖKAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT Tehoyksikkö Teholiitännät Laitesuojaukset sulakkeet Kaapeliasennusohjeet Invertteriyksiköiden syöttökiskot Asennustila hour support +358 (0)

6 6 vacon Tehoyksikön maadoitus Ferriittirenkaiden (optio) asennus moottorikaapeliin Kaapelien asentaminen UL-määräysten mukaisesti Kaapeloinnin ja moottorin eristysvastusmittaukset Ohjausyksikkö Ohjauskortin virroittaminen Ohjausliitännät Ohjausliittimien signaalit Ohjausyksikön asennuskehikko Sisäiset liitännät Tehoyksikön ja ohjainkorttien väliset liitännät Teho-osan ja ohjausyksikön väliset liitännät Invertterin ja etukojeen teho-osan välinen kaapelointi OHJAUSPANEELI Paneelin näytön symbolit Laitteen tilaa ilmaisevat symbolit Ohjauspaikkaa ilmaisevat symbolit Status-LED:it (vihreä vihreä punainen) Tekstirivit Paneelin painikkeet Painikkeiden kuvaukset Ohjauspaneelin käyttö Valvontavalikko (M1) Parametrivalikko (M2) Paneeliohjausvalikko (M3) Aktiiviset viat-valikko (M4) Vikahistoriavalikko (M5) Systeemivalikko (M6) Laajennuskortit-valikko (M7) Paneelin lisätoiminnot KÄYTTÖÖNOTTO Turvallisuus Taajuusmuuttajan käyttöönotto VIANMÄÄRITYS Vikakoodit Kuormituskoe moottori kytkettynä DC-välipiiritestaus (ilman moottoria) JARRUKATKOJAYKSIKKÖ (NXB) Yleistä Tyyppikoodi Kaaviot NXB-jarrukatkojayksikön lohkokaavio Jarrukatkojayksikön topologiat ja liitännät Jarrukatkojayksikön tekniset tiedot Jarrukatkojayksikön tehoalueet Vacon NXB; DC-jännite V Vacon NXB; DC-jännite V Vaconin jarruvastusten ja jarrukatkojien mitoitus Jarrutusenergia ja häviöt Jarrutusteho ja vastus, syöttöjännite Vac/ Vdc Tel (0) Fax +358 (0)

7 vacon Jarrutusteho ja vastus, syöttöjännite Vac/ Vdc Jarrukatkojayksikkö Sulakkeiden valinta LIITTEET hour support +358 (0)

8 8 vacon TURVALLISUUS 1. TURVALLISUUS VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA SAA TEHDÄ SÄHKÖASENNUKSET 1.1 Varoituksia Vacon NX taajuusmuuttaja on tarkoitettu vain kiinteisiin asennuksiin. Älä tee mitään mittauksia, kun taajuusmuuttaja on kytkettynä verkkoon. Älä tee minkäänlaisia jännitekoestuksia Vacon NX:n missään osassa. Koestusten tekoa varten on olemassa tietty ohjeisto. Mikäli tätä ohjeistoa ei noudateta, tuote voi vahingoittua. Taajuusmuuttajassa on suuri kapasitiivinen vuotovirta. Mikäli taajuusmuuttajaa käytetään koneen osana, koneen valmistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että taajuusmuuttajalla on koneessa syötön erotuskytkin (EN ). Taajuusmuuttajassa saa käyttää vain Vacon Oyj:n toimittamia varaosia. Jos KÄY-komento on aktiivinen, moottori käynnistyy jännitteen kytkeytyessä. On myös syytä muistaa, että riviliitinten toiminnot (mukaan lukien käynnistystulot) saattavat muuttua parametriarvoja, sovellusta tai ohjelmistoa muutettaessa. Kytke tämän vuoksi moottori irti taajuusmuuttajasta, jos vahinkokäynnistyksestä saattaa aiheutua vaaratilanne. Älä koske komponenttilevyillä oleviin komponentteihin. Elektrostaattisen jännitteen purkaus voi vaurioittaa niitä. 1.2 Turvallisuusohjeet! VAROITUS Taajuusmuuttajan teho-osan komponentit ovat jännitteisiä, kun Vacon NX nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja on kytkettynä verkkoon. Jännitteisiin osiin koskeminen on erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. Ohjausosa on erotettu verkon potentiaalista. Moottoriliittimet U, V, W sekä DC-välipiiri-/jarruvastusliittimet ovat jännitteisiä Vacon NX nestejäähdytteisen taajuusmuuttajan ollessa kytkettynä verkkoon, vaikka moottori ei ole käynnissä. Odota verkosta irtikytkemisen jälkeen kunnes laitteen puhallin pysähtyy ja paneelin merkkivalot sammuvat (jos paneelia ei ole, katso kannessa olevia merkkivaloja). Odota tämän jälkeen vielä 5 minuuttia, ennen kuin teet mitään kytkentöjä taajuusmuuttajan liitännöissä. Älä avaa taajuusmuuttajan koteloakaan, ennen kuin 5 minuuttia on kulunut. Ohjausliitännät on erotettu verkon potentiaalista. Relelähdöissä ja muissa I/O-liittimissä voi kuitenkin esiintyä vaarallinen ohjausjännite jopa silloin, kun Vacon NX nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja ei ole kytketty verkkoon. Varmista ennen verkkoon kytkemistä, että sähkökaapin ovi on kiinni. Ennen kuin NX nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja kytketään verkkoon, on todettava jäähdytysnesteen esteetön kierto ja tukittava mahdolliset vuodot. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

9 TURVALLISUUS vacon Maadoitukset ja maasulkusuojaus Vacon NX nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja on aina maadoitettava maadoitusliittimestä. Taajuusmuuttajan sisäinen maasulkusuoja suojaa ainoastaan itse laitteen jos moottorissa tai moottorikaapelissa tapahtuu maasulku. Sen tarkoitus ei ole toimia henkilösuojana. Koska taajuusmuuttajassa on korkeita kapasitiivisia virtoja, vikavirtasuojat eivät välttämättä toimi oikein. 1.4 Moottorin käyttö Varoitussymbolit Ota oman turvallisuutesi vuoksi erityisesti huomioon ohjeet, jotka on merkitty seuraavilla symboleilla: = Vaarallinen jännite! VAROITUS KUUMA PINTA = Yleinen varoitus = Kuuma pinta palovammavaara MOOTTORIN KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVA: 1 Ennen moottorin käynnistämistä tarkista, että moottori on kunnolla kiinnitetty ja varmista, että siihen liitetty laite sallii käynnistyksen. 2 Aseta moottorin maksiminopeus (taajuus) moottorin ja siihen kiinnitetyn laitteen suurimman pyörimisnopeuden mukaisesti. 3 Ennen kuin muutat moottorin pyörimissuuntaa, varmista, että se voidaan tehdä turvallisesti. 4 Varmista, että moottorikaapeliin ei ole kytketty kondensaattoriparistoja. WARNING 5 Varmista, ettei moottoriliittimiin ole kytketty verkkojännitettä. 6 Ennen kuin NX nestejäähdytteisellä taajuusmuuttajalla voi ajaa moottoria tulee nestejäähdytyksen toiminta tarkastaa. 24-hour support +358 (0)

10 10 vacon EU-DIREKTIIVI 2. EU-DIREKTIIVI 2.1 CE-merkki CE-merkki tuotteessa takaa tuotteen vapaan liikkuvuuden ETA-alueella (Euroopan Talousalue). Vacon NX-taajusmuuttajissa on CE-merkki osoituksena siitä, että laitteet ovat Pienjännitedirektiivin (LVD) ja EMC-direktiivin vaatimusten mukaisia. Testilaboratoriona on toiminut SGS FIMKO. 2.2 EMC-direktiivi Yleistä EMC-direktiivi määrää, ettei sähkölaite saa häiritä kohtuuttomasti ympäristöään ja että sen täytyy toisaalta myös riittävästi sietää ympäristössä olevia muita häiriöitä. Nestejäähdytteisten Vacon NX-taajuusmuuttajien EMC-direktiivin vaatimusten mukaisuuden täyttyminen on osoitettu Teknisen Rakennetiedoston (TCF) avulla, jonka on tarkastanut ja hyväksynyt SGS FIMKO, joka on hyväksytty laitos (Competent Body). Teknistä Rakennetiedostoa on käytetty direktiivin yhdenmukaisuuden toteamiskeinona, koska kysymyksessä on suuri tuoteperhe, jota on mahdoton testata laboratorioolosuhteissa ja koska installaatiot vaihtelevat suuresti Tekniset perusteet Perusajatuksenamme oli kehittää taajuusmuuttajaperhe, joka on mahdollisimman käyttökelpoinen ja kustannustehokas. EMC ongelmat on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Nestejäähdytteisten Vacon NX-taajuusmuuttajien markkina-alueena on koko maailma, joten eri asiakkaiden EMC-tarpeet vaihtelevat. Kaikki Vacon NX-taajuusmuuttajat on suunniteltu täyttämään vaativimmatkin tarpeet sietoisuuden osalta Vacon-taajuusmuuttajien EMC-luokittelu Tehtaan toimittamat nestejäähdytteiset Vacon NX -taajuusmuuttajat ja invertterit täyttävät kaikki EMCsietoisuusvaatimukset (normit EN , sekä EN ). Perusmallin nestejäähdytteisissä NX-moduuleissa ei ole elektromagneettisten häiriöiden päästösuodatusta. Mikäli suodatusta tarvitaan ja EMC-päästövaatimukset halutaan täyttää, tulee käyttää ulkoisia RFI-suotimia. N-luokka: N-luokan laitteissa ei ole EMC-päästösuojausta. Ne on tarkoitettu asennettavaksi sähkökaappiin. Ulkoisen EMC-suotimen käyttö on yleensä tarpeen, jotta EMC-vaatimukset tulevat täytetyksi. T-luokka: T-luokan laitteilla on pienempi maavirta ja ne on suunniteltu käytettäväksi vain kelluvissa verkoissa. Jos niitä käytetään muiden verkkojen kanssa, laite ei täytä mitään EMC-vaatimuksia. Varoitus: Tämä tuote kuuluu IEC :n mukaiseen rajoitetun jakelun luokkaan. Lähiympäristössä se saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin. 2 Tel (0) Fax +358 (0)

11 EU-DIREKTIIVI vacon IT-verkot Tehtaan toimittamassa laitteessa tulokondensaattorit on maadoitettu maadoitusruuvilla liittimeen X41. Maadoitus on pakollinen kaikissa TN/TT-verkoissa. Maadoitusruuvi X41 on poistettava, jos laitetta käytetään IT-verkoissa. Ruuvin poisto on syytä antaa Vacon huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Pyydä lisätietoja paikalliselta edustajaltasi Valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus Seuraavilla sivuilla on valmistajan antamat vaatimustenmukaisuusvakuutukset, joista selviää Vacontaajuusmuuttajien EMC- ja turvallisuusdirektiivienmukaisuus. 24-hour support +358 (0)

12 12 vacon EU-DIREKTIIVI We Manufacturer's name: EU DECLARATION OF CONFORMITY Vacon Oyj Manufacturer's address: P.O.Box 25 Runsorintie 7 FIN Vaasa Finland hereby declare that the product Product name: Vacon NX Liquid-Cooled Frequency converter Model designation: Vacon NX Liquid-Cooled has been designed and manufactured in accordance with the following standards: Safety: EN50178 (1997); EN (2003) EMC (immunity): EN (1996)+A11 (2000) (only immunity); EN (2001) and conforms to the relevant safety provisions of the Low Voltage Directive (73/23/EEC) as amended by the Directive (93/68/EEC) and EMC Directive 89/336/EEC. It is ensured through internal measures and quality control that the product conforms at all times to the requirements of the current Directive and the relevant standards. In Vaasa, 7th of July, 2006 Vesa Laisi President The year the CE marking was affixed: Tel (0) Fax +358 (0)

13 TOIMITUKSEN VASTAANOTTO vacon TOIMITUKSEN VASTAANOTTO Nestejäähdytteisen Vacon NX-taajuusmuuttajan perustoimitus sisältää kaikki tai osan seuraavista komponenteista: teho-osa ohjausosa nesteletkut ja niiden suojaputket (1,5 m) kokoluokille CH5-CH74; eri mittaisia letkuja myös saatavilla Tema 1300-pikaliittimet kokoluokille CH3 ja CH4 ohjausosan asennussarja kuristin (ei DC-syöttöisissä inverttereissä, tyyppikoodi I) puhallin korteille (koko CH4) ohjausosan kuitukaapelisarja (1,5 m); eri mittaisia kuitukaapeleita myös saatavilla kuitukaapelisarja kokoluokalle 2*CH64/ CH74: 1,8 m/11 kuitua (teho-osa 1) ja 3,8 m/8 kuitua (teho-osa 2) Vacon NX-taajuusmuuttajat ovat käyneet läpi äärimmäisen tarkat koestukset ja laatutarkastukset tehtaalla, ennen kuin ne toimitetaan asiakkaalle. Tarkista kuitenkin pakkauksen purkamisen jälkeen, että tuotteessa ei esiinny merkkejä kuljetusvaurioista ja että toimitus on tilauksesi mukainen (vertaa laitteen lajimerkkiä allaolevaan lajimerkkiavaimeen, Kuva 3-1). Mikäli laitteessa on kuljetusvaurioita, ota yhteys ensisijaisesti kuljetusvakuutuksesta huolehtivaan vakuutusyhtiöön tai laitteen huolitsijaan. Jos toimitus ei vastaa tilaustasi, ota välittömästi yhteys laitteen toimittajaan. 3.1 Lajimerkkiavain Nestejäähdytteisten NX-taajuusmuuttajien ja inverttereiden lajimerkkiavain on esitetty alla. Lisää ja tarkempaa tietoa lajimerkkiavaimesta saat liitteestä 1. NXP A 0 N 1 SWV* A1A20000C3 Lisäkortit; jokaista korttipaikkaa varten on kaksi merkkiä: A = perus-i/o-kortti, B = laajennus-i/o-kortti, C = kenttäväyläkortti, D = erikoiskortti Laitteistomuutokset; Toimitus - Asennus - Kortit F = Kuituliitäntä/Vakiokortti (CH61:stä ylöspäin) G = Kuituliitäntä/Lakattu kortti (CH61:stä ylöspäin) S = Suora liitäntä/vakiokortti V = Suora liitäntä/lakattu kortti W = Moduli, nestejäähdytteinen I = DC-syöttöinen invertteri S = Standardisyöttö; 6-pulssiliitäntä kuristimin N = Standardisyöttö; 6-pulssiliitäntä ilman kuristimia T = 12-pulssiliitäntä kuristimin U = 12-pulssiliitäntä (ilman kuristimia) Jarrukatkoja 0 = Ei jarrukatkojaa 1 = Sisäinen jarrukatkoja (vain CH3) EMC-häiriöpäästötaso: N = Ei EMC-päästösuojausta; Asennettava sähkökaappiin T = Täyttää standardin IT-verkoille Kotelointiluokka: 0 = IP00 Ohjauspaneeli: A = Standardipaneeli (alfanumeerinen) B = Ei paikallista ohjauspaneelia F = Peitepaneeli Nimellinen verkkojännite (3-vaiheinen): 5 = Vac, 6 = Vac Laitteen nimellisvirta (pieni ylikuorma) 0007 = 7 A, 0022 = 22 A, 0205 = 205 A jne. nkw3_1.fh8 Tuotesarja: NXP = high-performance, NXB = jarrukatkojayksikkö, NXA = AFE-yksikkö, NXI = invertteriyksikkö *Lisätietoa liittestä 1 Kuva 3-1. Vacon NX-lajimerkkiavain 24-hour support +358 (0)

14 14 vacon TOIMITUKSEN VASTAANOTTO 3.2 Varastointi ja kuljetus Mikäli taajuusmuuttaja pitää varastoida ennen käyttöönottoa, varmista, että varastointiolosuhteet ovat hyväksyttävät: Varastointilämpötila C; (mikäli varastointilämpötila on alle 0º, on jäähdytyselementti tyhjennettävä jäähdytysnesteestä) Suhteellinen kosteus <96%, ei kondensoitumista Mikäli varastointiaika on pidempi kuin 12 kuukautta, täytyy elektrolyyttikondensaattorit ladata varovasti. Tämän vuoksi pitkä varastointiaika ei ole suositeltava. Lataukseen liittyviä ohjeita annetaan tämän käsikirjan kappaleessa 9.3 sekä Nestejäähdytteisten NX-taajuusmuuttajien huoltokäsikirjassa. Katso myös kappale 3.3 jäljempänä. Varoitus: Tyhjennä jäähdytyselementit jäähdytysnesteestä aina ennen kuljetusta. Jäähdytysnesteen jäätyminen saattaa vahingoittaa laitetta. 3.3 Huolto Vacon NX-taajuusmuuttajat eivät tarvitse huoltoa normaalioloissa. Jos laitetta kuitenkin käytetään alle 0ºC:n lämpötiloissa, joissa jäähdytykseen käytetty neste saattaa jäätyä, on jäähdytyselementti syytä tyhjentää, jos laitetta siirretään paikasta toiseen tai jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Katso myös kappale 3.2. Jäähdytyselementin jäähdytysnestekanavat on myös syytä puhdistaa. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Jäähdytysjärjestelmän valmistajan antamia järjestelmää koskevia ohjeita tulee noudattaa. Jäähdytysjärjestelmän glykoli tulee vaihtaa kahden vuoden välein tai lisätä inhibiittoria. 3.4 Takuu Takuu kattaa vain valmistusvirheet. Valmistaja ei ole vastuussa kuljetuksen, toimituksen vastaanoton, asennuksen, käyttöönoton tai käytön aikana syntyneistä vaurioista. Valmistajalle ei koskaan, eikä missään olosuhteissa voida asettaa vastuuta vaurioista tai vioista, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta tai epänormaalista ympäristölämpötilasta, moottorin ajamisesta käyttäen pienintä sallittua nestevirtausta matalampaa virtausta, kondensaatiosta, pölystä, korrodoivista aineista tai nimellisarvon ylittävistä sähköisistä suureista. Valmistajaa ei myöskään voida pitää vastuussa em. laitteen seurannaisvaikutuksista. Huom! Jos nestejäähdytysjärjestelmää ei ole kytketty nestejäähdytteiseen Vacon NX-taajuusmuuttajaan, taajuusmuuttajaa ei saa käyttää. Nestejäähdytystä koskevassa teknisessä eritelmässä annettuja rajoituksia, esimerkiksi nesteen minimivirtauksesta (kts. Taulukko 4-7 ja Taulukko 5-6) tulee noudattaa. Takuu raukeaa, mikäli rajoituksia ei ole noudatettu. Valmistajan myöntämä takuuaika on 18 kk toimituksesta tai 12 kk käyttöönotosta sen mukaan, kumpi näistä määräajoista päättyy ensin (Vaconin takuuehdot). Laitteen paikallinen toimittaja voi myöntää yllämainituista ehdoista poikkeavan takuun. Tämä takuuaika tulee määritellä toimittajan myynti- ja takuuehdoissa. Vacon ei ole vastuussa mistään muusta kuin itse myöntämästään takuusta. Ota kaikissa takuuta koskevissa asioissa ensin yhteys paikalliseen toimittajaasi. 3 Tel (0) Fax +358 (0)

15 TEKNISET TIEDOT vacon TEKNISET TIEDOT 4.1 Yleistä Vaconin nestejäähdytteisten laitteiden tuotesarjan muodostavat invertterit ja taajuusmuuttajat. Alla olevissa kuvissa (Kuva 4-1 ja Kuva 4-2) esitetään nestejäähdytteisen Vacon NX-taajuusmuuttajan sekä invertterin periaatteellinen lohkokaavio. Tuote koostuu kahdesta mekaanisesta yksiköstä, teho-osasta sekä ohjausosasta. Teho-osa voi muodostua yhdestä tai useammasta jopa kuudesta moduulista laitteen koosta riippuen. Nestejäähdytteisissä Vacon NX-tuotteissa jäähdytykseen käytetään ilman sijasta nestettä. Toisin kuin inverttereissä taajuusmuuttajissa on latauspiiri. Kolmivaiheinen tuloliitännän AC-kuristin muodostaa välipiirin kondensaattorin kanssa LC-suodattimen. Taajuusmuuttajissa LC-suodatin muodostaa yhdessä diodisillan kanssa tasajännitteen syötöksi IGBTvaihtosuuntaajalle. AC-kuristin suodattaa myös verkon HF-häiriöitä taajuusmuuttajaan päin, sekä taajuusmuuttajan HF-häiriöitä verkkoon päin. Tämän lisäksi se parantaa verkkovirran käyrämuotoa. Niissä kokoluokissa (CH74), joissa on useampi rinnakkainen tasasuuntaaja, AC-kuristinta tarvitaan tasaamaan virtaa tasasuuntaajille. Taajuusmuuttajan verkosta ottama teho on kokonaan aktiivitehoa. IGBT-vaihtosuuntaaja tuottaa säädettävän, symmetrisen, kolmivaiheisen PWM moduloidun AC-jännitteen moottorille. Moottori- ja sovellusohjausyksikkö perustuu mikroprosessorin ohjelmiin. Mikroprosessori ohjaa moottoria mittaustietojen, parametriasetusten, ohjausliitynnän ja ohjauspaneelin antamien tietojen perusteella. Moottori- ja sovellusohjausyksikkö ohjaa puolestaan moottorinohjaus-asic-piiriä, joka taas laskee ohjausjaksot IGBT-kytkimille. Hilaohjausvahvistin vahvistaa nämä signaalit IGBT-vaihtosuuntaajaa varten. Ohjauspaneeli toimii linkkinä käyttäjän ja taajuusmuuttajan välillä. Ohjauspaneelia käytetään parametrien asetukseen, käyttötietojen lukemiseen, sekä ohjauskomentojen antamiseen. Se on irrotettava ja sitä voidaan käyttää päälaitteesta erillään kytkemällä se kaapelin avulla taajuusmuuttajaan. Ohjauspaneelin sijaan voidaan käyttää myös PC:tä taajuusmuuttajan ohjaamisessa, mikäli se on kytketty taajuusmuuttajaan edellämainitun kaapelin avulla. Taajuusmuuttaja voidaan varustaa ohjaus-i/o-kortilla, joka on joko erotettu maasta (OPT-A8), tai kytketty siihen (OPT-A1). Lisä-I/O-korteilla voi kasvattaa käytettävissä olevien tulojen ja lähtöjen määrää. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai paikalliseen laitetoimittajaan (kts. tämän käsikirjan takakansi). Peruskäyttöliittymä ja parametrit (Perussovellus) on helppo ottaa käyttöön. Mikäli tarvitaan monipuolisempaa liittymää ja parametrivalikoimaa, "All in One" -sovelluksista voidaan valita sopivampi sovellus. Katso All in One" -Sovellusoppaasta lisätietoja eri sovelluksista. Sisäinen jarrukatkoja kuuluu kokoluokan CH3 vakiovarustukseen. Muiden kokoluokkien laitteisiin jarrukatkoja on saatavissa lisävarusteena, jolloin se asennetaan ulkoisesti. Standardituotteessa ei ole jarruvastusta. Se tulee tilata erikseen. 24-hour support +358 (0)

16 16 vacon TEKNISET TIEDOT Tehomoduuli Jarruvastus* 3) Verkko Ulkoinen kuristin L1 L2 L3 Tasasuuntaaja (vain taajuusmuutt.) 3~ = Lat. vastus Jarrukatkoja* 2) IGBTvaihtosuuntaaja Virtaanturit = 3~ Moottori U/T1 V/T2 W/T3 PE Jännitelähde Mittaukset Ohjausmoduuli Hilaohjaus Ohjauspaneeli RS 232 Moottori- ja sovellusohjausyksikkö Moottori- ohjaus- ASIC Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O NKW4_1 *Jarruvastus on saatavissa lisävarustuksena kaikkiin kokoluokkiin (CH3-CH7). Sisäinen jarrukatkoja kuuluu vakiovarustukseen vain kokoluokassa CH3. Muissa kooissa jarrukatkoja on ulkoinen ja toimitetaan lisävarusteena. Kuva 4-1. Nestejäähdytteisen Vacon NX-taajuusmuuttajan lohkokaavio Tehomoduuli Jarruvastus* + DC-syöttö - Jarrukatkoja* Virtaanturit 3) IGBT- 2) vaihto- suuntaaja = 3~ Moottori U/T1 V/T2 W/T3 PE Jännitelähde Mittaukset Ohjausmoduuli Ohjauspaneeli Hilaohjaus Moottori- ja sovellusohjausyksikkö RS 232 Moottori- ohjaus- ASIC Ohjaus I/O Ohjaus I/O Ohjaus I/O Ohjaus I/O Ohjaus I/O NKW8.fh8 Jarruvastus on saatavissa lisävarustuksena kaikkiin kokoluokkiin (CH3-CH7). Sisäinen jarrukatkoja kuuluu vakiovarustukseen vain kokoluokassa CH3. Muissa kooissa jarrukatkoja on ulkoinen ja toimitetaan lisävarusteena. Kuva 4-2. Nestejäähdytteisen Vacon NX-invertterin lohkokaavio 4 Tel (0) Fax +358 (0)

17 TEKNISET TIEDOT vacon Tehoalueet Vaconin nestejäähdytteisen NX-tuotesarjan muodostavat taajuusmuuttajat (AC-syöttö, AC-lähtö) ja invertterit (DC-syöttö, AC-lähtö). Seuraavissa taulukoissa annetaan sekä laitteiden lähtötehoarvot, viittelliset akselitehot virta-arvoilla I th ja I L ja eri syöttöjännitteillä että tehohäviöt ja mekaaniset koot. Teho on ilmoitettu syöttöjännitteen mukaan Taajuusmuuttajat Nestejäähdytteiset Vacon NX -taajuusmuuttajat Verkkojännite VAC Verkko- ja moottorijännite VAC, 50/60 Hz, 3~, 6-pulssisyöttö Terminen virta I th [A] Taajuusmuuttajatyyppi Laitteen lähtöteho Virta Moottorin lähtöteho Jatkuva Jatkuva Optimimoottormoottori Optimi- nim.virta I L nim.virta I H [A] [A] I th (400V) I th (500V) [kw] [kw] Tehohäviöt c/a/t *) [kw] Kokoluokka 0016_ ,5 11 0,4/0,2/0,6 CH3 0022_ ,5/0,2/0,7 CH3 0031_ ,5 0,7/0,2/0,9 CH3 0038_ ,5 22 0,8/0,2/1,0 CH3 0045_ ,0/0,3/1,3 CH3 0061_ ,3/0,3/1,5 CH3 0072_ ,2/0,3/1,5 CH4 0087_ ,5/0,3/1,8 CH4 0105_ ,8/0,3/2,1 CH4 0140_ ,3/0,3/2,6 CH4 0168_ ,0/0,4/4,4 CH5 0205_ ,0/0,5/5,5 CH5 0261_ ,0/0,5/6,5 CH5 0300_ ,0/0,6/7,6 CH _ ,0/0,7/9,7 CH _ ,5/0,5/7,0 CH _ ,5/0,6/8,1 CH _ ,0/0,7/9,7 CH _ ,0/0,7/10,7 CH _ ,0/0,8/12,8 CH _ ,5/0,8/13,3 CH _ ,4/0,9/15,3 CH _ ,5/1,0/17,5 CH _ ,5/1,2/19,7 CH _ ,0/1,2/20,2 CH _ ,0/1,4/25,4 CH _ ,5/1,8/34,3 CH _ ,3/2,0/38,3 CH _ ,8/2,2/41,0 2*CH _ ,3/2,6/48,9 2*CH _ ,2/3,0/61,2 2*CH _ ,0/3,6/68,6 2*CH74 Taulukko 4-1. Nestejäähdytteisen 6-pulssisyöttöisen Vacon NX-taajuusmuuttajan tehoalueet ja mitat, syöttöjännite VAC 24-hour support +358 (0)

18 18 vacon TEKNISET TIEDOT Verkko- ja moottorijännite VAC, 50/60 Hz, 3~, 6-pulssisyöttö Laitteen lähtöteho Taajuus- Virta Moottorin lähtöteho Tehohäviöt muuttaja- tyyppi n virta nim.virta nim.virta moottori moottori Termine Jatkuva Jatkuva Optimi- Optimi- Kokoluokka c/a/t *) [kw] I th I L I H I th (400V) [kw] I th (500V) [kw] [A] [A] [A] 0460_ ,5/0,5/7,0 CH _ ,5/0,6/8,1 CH _ ,0/0,7/9,7 CH _ ,0/0,7/10,7 CH _ ,0/0,8/12,8 CH _ ,0/1,2/20,2 CH _ ,0/1,4/25,4 CH _ ,5/1,8/34,3 CH _ ,8/2,2/41,0 2*CH _ ,3/2,6/48,9 2*CH _ ,2/3,0/61,2 2*CH _ ,0/3,6/68,6 2*CH74 Taulukko 4-2. Nestejäähdytteisen 12-pulssisyöttöisen Vacon NX-taajuusmuuttajan tehoalueet ja mitat, syöttöjännite VAC I th = Maksimaalinen jatkuva terminen RMS-virta. Mitoitus voidaan tehdä tätä virta-arvoa käyttäen, jos prosessissa ei vaadita ylikuormitettavuutta tai siinä ei esiinny vääntömomenttivärähtelyä tai tilaa ylikuormitukselle. I L = Pieni ylikuorma. Sallii +10%:n momenttivärähtelyn ja 10%:n jatkuvan ylikuorman. I H = Suuri ylikuorma. Sallii +50%:n momenttivärähtelyn ja 50%:n jatkuvan ylikuorman. Arvot laskettu käyttäen cosϕ = 0,83 ja hyötysuhde = 97% *) c = tehohäviöt jäähdytysnesteeseen; a = tehohäviöt ilmaan; T = kokonaistehohäviö; ei sisällä kuristimien tehohäviöitä, kts. kappale 5.4. Tehohäviöt laskettu käyttämällä suurinta mahdollista syöttöjännitettä, virtaa I th sekä kytkentätaajuutena 3.6 khz. Ohjausmuotona on käytetty Closed Loop ohjausta. Kaikki häviöt ovat suurimpia mahdollisia arvoja. Käytettäessä jotakin muuta verkkojännitettä NX-taajuusmuuttajan lähtötehon saa soveltamalla kaavaa P = Un x In x cosϕ x eff%. Kaikkien nestejäähdytteisten NX-taajuusmuuttajien kotelointiluokka on IP00. 3 x Jos moottoria ajetaan jatkuvasti (kiihdytys- ja hidastusramppien lisäksi) alle 5 Hz:n nopeuksilla, on huomioitava laitteen mitoitus alhaisille taajuuksille. Käytä mitoitusohjeena kaavaa maksimi I H = 0.66*I th tai valitse laite virta-arvon I H mukaan. Suosittelemme, että pyydät neuvoa jakelijaltasi tai Vaconilta. Laitteen ylimitoitus saattaa olla tarpeen myös, jos prosessi vaatii suurta käynnistysmomenttia. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

19 TEKNISET TIEDOT vacon Nestejäähdytteiset Vacon NX -taajuusmuuttajat Verkkojännite VAC Verkko- ja moottorijännite VAC, 50/60 Hz, 3~, 6-pulssisyöttö Terminen virta I th [A] Taajuusmuuttajatyyppi Laitteen lähtöteho Virta Moottorin lähtöteho Jatkuva Jatkuva Optimimoottormoottori Optimi- nim.virta nim.virta I H I L [A] I th (525V) I th (690V) [A] [kw] [kw] Tehohäviöt c/a/t *) [kw] Kokoluokka 0170_ ,5/0,4/7,9 CH _ ,0/0,5/9,5 CH _ ,5/0,3/6,8 CH _ ,5/0,4/7,9 CH _ ,0/0,5/9,5 CH _ ,4/0,5/9,9 CH _ ,0/0,5/10,5 CH _ ,0/0,6/12,6 CH _ ,0/0,7/13,7 CH _ ,0/0,8/16,8 CH _ ,0/0,9/18,9 CH _ ,0/1,0/20,0 CH _ ,3/1,2/22,5 CH _ ,0/1,1/23,1 CH _ ,0/1,3/26,3 CH _ ,0/1,6/32,6 CH _ ,0/1,9/39,9 CH _ ) ) NA CH _ ,6/2,0/41,6 2*CH _ ,0/2,4/47,4 2*CH _ ,8/2,9/58,7 2*CH _ ,4/3,4/71,8 2*CH _ ) ) NA 2*CH74 Taulukko 4-3. Nestejäähdytteisen 6-pulssisyöttöisen Vacon NX-taajuusmuuttajan tehoalueet ja mitat, syöttöjännite VAC 1) Laskennallinen 24-hour support +358 (0)

20 20 vacon TEKNISET TIEDOT Verkko- ja moottorijännite VAC, 50/60 Hz, 3~, 12-pulssisyöttö Termine n virta I th [A] Taajuusmuuttajatyyppi Laitteen lähtöteho Virta Moottorin lähtöteho Jatkuva Jatkuva Optimimoottormoottori Optimi- nim.virta nim.virta I L I H I th (525V) I th (690V) [A] [A] [kw] [kw] Tehohäviöt c/a/t *) [kw] Kokoluokka 0325_ ,5/0,4/7,9 CH _ ,0/0,5/9,5 CH _ ,4/0,5/9,9 CH _ ,0/0,5/10,5 CH _ ,0/0,6/12,6 CH _ ,0/1,0/20,0 CH _ ,3/1,2/22,5 CH _ ,0/1,1/23,1 CH _ ,0/1,3/26,3 CH _ ,0/1,6/32,6 CH _ ,0/1,9/39,9 CH _ ,6/2,0/41,6 2*CH _ ,0/2,4/47,4 2*CH _ ,8/2,9/58,7 2*CH _ ,4/3,4/71,8 2*CH _ NA 2*CH74 Taulukko 4-4. Nestejäähdytteisen. 12-pulssisyöttöisen Vacon NX-taajuusmuuttajan tehoalueet ja mitat, syöttöjännite VAC I th = Maksimaalinen jatkuva terminen RMS-virta. Mitoitus voidaan tehdä tätä virta-arvoa käyttäen, jos prosessissa ei vaadita ylikuormitettavuutta tai siinä ei esiinny vääntömomenttivärähtelyä tai tilaa ylikuormitukselle. I L = Pieni ylikuorma. Sallii +10%:n momenttivärähtelyn ja 10%:n jatkuvan ylikuorman. I H = Suuri ylikuorma. Sallii +50%:n momenttivärähtelyn ja 50%:n jatkuvan ylikuorman. Arvot laskettu käyttäen cosϕ = 0,83 ja hyötysuhde = 97% *) c = tehohäviöt jäähdytysnesteeseen; a = tehohäviöt ilmaan; T = kokonaistehohäviö; ei sisällä kuristimien tehohäviöitä, kts. kappale 5.4. Tehohäviöt laskettu käyttämällä suurinta mahdollista syöttöjännitettä, virtaa I th sekä kytkentätaajuutena 3.6 khz. Ohjausmuotona on käytetty Closed Loop ohjausta. Kaikki häviöt ovat suurimpia mahdollisia arvoja. Käytettäessä jotakin muuta verkkojännitettä NX-taajuusmuuttajan lähtötehon saa soveltamalla kaavaa P = Un x In x cosϕ x eff%. Kaikkien nestejäähdytteisten NX-taajuusmuuttajien kotelointiluokka on IP00. 3 x Jos moottoria ajetaan jatkuvasti (kiihdytys- ja hidastusramppien lisäksi) alle 5 Hz:n nopeuksilla, on huomioitava laitteen mitoitus alhaisille taajuuksille. Käytä mitoitusohjeena kaavaa maksimi I H = 0.66*I th tai valitse laite virta-arvon I H mukaan. Suosittelemme, että pyydät neuvoa jakelijaltasi tai Vaconilta. Laitteen ylimitoitus saattaa olla tarpeen myös, jos prosessi vaatii suurta käynnistysmomenttia. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään?

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? vacon 0 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? helppo muunnella asiakkaan tarpeiden mukaan Vacon 0 Machinery on erityisesti kone ja laitevalmistajien tarpeisiin soveltuva, erittäin kompakti

Lisätiedot

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d)

Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) Liite 1. Yhteenveto keskisuurista laitoksista. Talousvettä toimittavan laitoksen kokoluokka (m 3 /d) 10 100 100 400 400 1 000 Yhteensä Laitokset ja yksiköt 407 177 113 697 Talousveden käyttäjät 85 800

Lisätiedot

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ==================================================

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5 Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== Yleistä ------------ ACS 400 on mikroprosessoripohjainen,

Lisätiedot

1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale 3. 2. Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista.

1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale 3. 2. Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista. NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 11 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI. Käyttöönoton pikaohjeet 1. Tarkista,

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CXS-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R O

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon nx -taajuusmuuttajat käyttöohje 2 vacon NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 10 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

vacon nxl taajuusmuuttajat käyttöopas

vacon nxl taajuusmuuttajat käyttöopas vacon nxl taajuusmuuttajat käyttöopas NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 11 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), aktiivikeräys akkr ISO

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

vacon nxp/c -taajuusmuuttajat käyttöohje

vacon nxp/c -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon nxp/c -taajuusmuuttajat käyttöohje vacon 1 NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT TOIMENPITEET TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI.

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CX/CXL-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön Danfoss Vinkkejä Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön 1 Vinkkejä Danfoss VLT taajuusmuuttajien käyttöön... 2 1.1 Pikanäppäimet... 2 1.2 Helppokäyttö toiminnot... 3 1.3 Q1 Oma valikon käyttö...

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön

vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön varma valinta teollisuuden tarpeisiin Vacon on monipuolinen AC-käyttö tehoalueelle 0,7 560 kw ja jännitealueille 208 690 V. Luotettavien ratkaisujen

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. akkr ISO Sisäilmanäyte 1 Eurofins Environment Testing Finland Oy Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Käyttöohje. "Five in One+" -sovellusopas. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

Käyttöohje. Five in One+ -sovellusopas. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. T A A J U U S M U U T T A J A T Käyttöohje "Five in One+" -sovellusopas Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA JA "FIVE IN ONE+" -SOVELLUSOPPAASTA Tästä

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

I/O ohjatun ACS800 taajuusmuuttajan korvaaminen ACS880 taajuusmuuttajalla

I/O ohjatun ACS800 taajuusmuuttajan korvaaminen ACS880 taajuusmuuttajalla I/O ohjatun ACS800 taajuusmuuttajan korvaaminen ACS880 taajuusmuuttajalla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 1.1 Ohjauskorttien I/O... 2 1.2 Käyttöönottotiedot... 3 1.3 Käyntiin seis ohjaus. Yksi ulkoinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBVA.70 Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT. Yleistä TBVA-sarjan venttiilit ovat ulkokierteellä varustettuja -tieistukkaventtiilejä, joiden paineluokka on PN. Venttiili on helppo muuttaa

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (5) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219962 (4774J/VALVLIYL), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten 904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Standalone UPS system PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Energiatehokas UPS skaalattavalla varakäyntiajalla Kriittisten laitteiden ja järjestelmien, kuten esim. talo- ja

Lisätiedot

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1

Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 Hintalomake Laboratoriopalvelut 27.1.2015 Talousvesi välilehti 1 täyttää tiedot keltaisella merkittyihin soluihin. TALOUSVESI Näytteiden kokonaismäärä/vuosi: noin 750 kpl ** Hinta on ilmoitettava aina,

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA Mekaaninen rakenne Tasasuuntaaja on rakennettu seinäkoteloon. Kotelon ala- ja yläosassa on tuuletusreikiä varmistaakseen hyvän jäähdytyksen luonnollisella ilmankierrolla.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. www.kolmeks.fi. Head. 3m/s. 1m/s. 5m/s. 2m/s. 4m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow.

PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. www.kolmeks.fi. Head. 3m/s. 1m/s. 5m/s. 2m/s. 4m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø8 8 Ø 14 2 6 15 Ø3 4 Ø128 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 12 14 3 m/h

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

VAISALA GMD20 Manual(1) http://www.manuallib.com/file/2539132. From ManualLib.com

VAISALA GMD20 Manual(1) http://www.manuallib.com/file/2539132. From ManualLib.com VAISALA GMD20 Manual(1) http://www.manuallib.com/file/2539132 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET tuotesarjat ECF ja ECFL Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Putkistoliitännät Puhallinkytkennät

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (ATEX) Teollisuusloiste EX Esittely. 2. Turvallisuus. - Säilytä tämä ohje. Versio

KÄYTTÖOHJE (ATEX) Teollisuusloiste EX Esittely. 2. Turvallisuus. - Säilytä tämä ohje. Versio KÄYTTÖOHJE (ATEX) Versio 1.3 2.12.2013 Teollisuusloiste EX9551 1. Esittely - Sisäpuolinen kytkentätila -o- 5 x 2,5 mm2 - Elektroninen liitäntälaite AC/DC - Suljettu kaksoissuodattimella varustettu valaisin

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132

Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132 FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot,

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Tekniset tiedot. T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3

Tekniset tiedot.  T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3 ekninen tuote-esite NRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128.

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ.  Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128. LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø138 8 Ø 14 2 6 15 Ø133 4 Ø8 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 14 3 m/h Ø138 9 8 Ø133 7 Ø8 6 5 4

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot