käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat"

Transkriptio

1 käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat

2 NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT TOIMENPITEET TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI. Käyttöönoton pikaohjeet 1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista. 3. Tarkista moottorikaapelin, verkkokaapelin ja pääsulakkeiden mitoitus ja kaapeliliitännät. Lue kappaleet Noudata kappaleen asennusohjeita. 5. Ohjausliitännät on esitetty kappaleessa Varmista, että käyttämäsi jäähdytysnesteen paine ja virtaus ovat riittävät. Kts. kappale Mikäli aloituskysely on aktiivinen, valitse paneelin kieli ja haluamasi sovellus ja vahvista valinta Enter-näppäimellä. Jos aloituskyselyä ei ole aktivoitu, toimi ohjeiden 7a ja 7b mukaan. 7a. Valitse haluamasi kieli valikosta M6, sivulta S6.1. Lue ohjauspaneelin käyttöohjeet kappaleesta 7. 7b. Valitse haluamasi sovellus valikosta M6, sivulta S6.2. Lue ohjauspaneelin käyttöohjeet kappaleesta Kaikilla parametreillä on tehdasarvot. Varmistat laitteen parhaan mahdollisen toiminnan tarkistamalla allamainitut arvot moottorin arvokilvestä sekä vastaavat parametrit parametriryhmästä G2.1. moottorin nimellisjännite moottorin nimellistaajuus moottorin nimellisnopeus moottorin nimellisvirta moottorin cosϕ Kaikki parametrit on selitetty All in One Sovellusoppaassa. 9. Noudata käyttöönotto-ohjeita, lue kappale Vacon NX nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja on nyt käyttövalmis. Vacon Oyj ei ole vastuussa taajuusmuuttajien ohjeiden vastaisesta käytöstä.

3 SISÄLLYSLUETTELO VACON NX NESTEJÄÄHDYTTEISET TAAJUUSMUUTTAJAT JA INVERTTERIT KÄYTTÖOHJE HAKEMISTO 1 TURVALLISUUS 2 EU-DIREKTIIVI 3 TOIMITUKSEN VASTAANOTTO 4 TEKNISET TIEDOT 5 ASENNUS 6 SÄHKÖKAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT 7 OHJAUSPANEELI 8 KÄYTTÖÖNOTTO 9 VIANMÄÄRITYS

4 4 vacon TIETOJA VACON NX:n KÄYTTÖOHJEESTA Onnittelut Vacon NX-taajuusmuuttajahankinnastasi! Tämä käyttöohje antaa tarpeelliset tiedot Vacon NX nestejäähdytteisen taajuusmuuttajan asennuksesta, käyttöönotosta ja toiminnasta. On tärkeää, että luet nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin käynnistät taajuusmuuttajan ensimmäisen kerran. Tämä käyttöohje on saatavana sekä painettuna että sähköisessä muodossa. Suosittelemme, että käytät sähköistä versiota, mikäli mahdollista. Mikäli sinulla on käytössäsi sähköinen versio, voit hyödyntää seuraavia ominaisuuksia: Tässä käyttöohjeessa on useita linkkejä ja viittauksia eri kohtiin ohjeen sisällä, mikä helpottaa ohjeen selaamista. Lukijan on näin helppo tarkistaa ja löytää tietty kohta nopeasti. Käyttöohjeessa on myös linkkejä www-sivuille. Tietokoneellasi täytyy olla asennettuna internet-selain, jotta voit siirtyä internettiin linkkien kautta. Tel (0) Fax +358 (0)

5 vacon 5 Vacon NX nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat ja invertterit Käyttöohje Hakemisto Document code: ud00926c Date: TURVALLISUUS Varoituksia Turvallisuusohjeet Maadoitukset ja maasulkusuojaus Moottorin käyttö EU-DIREKTIIVI CE-merkki EMC-direktiivi Yleistä Tekniset perusteet Vacon-taajuusmuuttajien EMC-luokittelu Valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus TOIMITUKSEN VASTAANOTTO Lajimerkkiavain Varastointi ja kuljetus Huolto Takuu TEKNISET TIEDOT Yleistä Tehoalueet Taajuusmuuttajat Invertterit Tekniset tiedot ASENNUS Paikalleen asennus Laitteen nostaminen Nestejäähdytteisten NX-laitteiden mitat Nestejäähdytys Kondensaatio Jäähdytysjärjestelmä liitännät Ulkoinen puhallin CH4-kokoluokan laitteisiin Laitteen kuormitettavuuden alennus Tulokuristimet Tulokuristimien asennus Invertterin latauspiiri Latauspiirin ohjaaminen kytkinvarokkeella Latauspiirin ohjaaminen kontaktorilla SÄHKÖKAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT Tehoyksikkö Teholiitännät Laitesuojaukset sulakkeet Kaapeliasennusohjeet Invertteriyksiköiden syöttökiskot Asennustila hour support +358 (0)

6 6 vacon Tehoyksikön maadoitus Ferriittirenkaiden (optio) asennus moottorikaapeliin Kaapelien asentaminen UL-määräysten mukaisesti Kaapeloinnin ja moottorin eristysvastusmittaukset Ohjausyksikkö Ohjauskortin virroittaminen Ohjausliitännät Ohjausliittimien signaalit Ohjausyksikön asennuskehikko Sisäiset liitännät Tehoyksikön ja ohjainkorttien väliset liitännät Teho-osan ja ohjausyksikön väliset liitännät Invertterin ja etukojeen teho-osan välinen kaapelointi OHJAUSPANEELI Paneelin näytön symbolit Laitteen tilaa ilmaisevat symbolit Ohjauspaikkaa ilmaisevat symbolit Status-LED:it (vihreä vihreä punainen) Tekstirivit Paneelin painikkeet Painikkeiden kuvaukset Ohjauspaneelin käyttö Valvontavalikko (M1) Parametrivalikko (M2) Paneeliohjausvalikko (M3) Aktiiviset viat-valikko (M4) Vikahistoriavalikko (M5) Systeemivalikko (M6) Laajennuskortit-valikko (M7) Paneelin lisätoiminnot KÄYTTÖÖNOTTO Turvallisuus Taajuusmuuttajan käyttöönotto VIANMÄÄRITYS Vikakoodit Kuormituskoe moottori kytkettynä DC-välipiiritestaus (ilman moottoria) JARRUKATKOJAYKSIKKÖ (NXB) Yleistä Tyyppikoodi Kaaviot NXB-jarrukatkojayksikön lohkokaavio Jarrukatkojayksikön topologiat ja liitännät Jarrukatkojayksikön tekniset tiedot Jarrukatkojayksikön tehoalueet Vacon NXB; DC-jännite V Vacon NXB; DC-jännite V Vaconin jarruvastusten ja jarrukatkojien mitoitus Jarrutusenergia ja häviöt Jarrutusteho ja vastus, syöttöjännite Vac/ Vdc Tel (0) Fax +358 (0)

7 vacon Jarrutusteho ja vastus, syöttöjännite Vac/ Vdc Jarrukatkojayksikkö Sulakkeiden valinta LIITTEET hour support +358 (0)

8 8 vacon TURVALLISUUS 1. TURVALLISUUS VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA SAA TEHDÄ SÄHKÖASENNUKSET 1.1 Varoituksia Vacon NX taajuusmuuttaja on tarkoitettu vain kiinteisiin asennuksiin. Älä tee mitään mittauksia, kun taajuusmuuttaja on kytkettynä verkkoon. Älä tee minkäänlaisia jännitekoestuksia Vacon NX:n missään osassa. Koestusten tekoa varten on olemassa tietty ohjeisto. Mikäli tätä ohjeistoa ei noudateta, tuote voi vahingoittua. Taajuusmuuttajassa on suuri kapasitiivinen vuotovirta. Mikäli taajuusmuuttajaa käytetään koneen osana, koneen valmistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että taajuusmuuttajalla on koneessa syötön erotuskytkin (EN ). Taajuusmuuttajassa saa käyttää vain Vacon Oyj:n toimittamia varaosia. Jos KÄY-komento on aktiivinen, moottori käynnistyy jännitteen kytkeytyessä. On myös syytä muistaa, että riviliitinten toiminnot (mukaan lukien käynnistystulot) saattavat muuttua parametriarvoja, sovellusta tai ohjelmistoa muutettaessa. Kytke tämän vuoksi moottori irti taajuusmuuttajasta, jos vahinkokäynnistyksestä saattaa aiheutua vaaratilanne. Älä koske komponenttilevyillä oleviin komponentteihin. Elektrostaattisen jännitteen purkaus voi vaurioittaa niitä. 1.2 Turvallisuusohjeet! VAROITUS Taajuusmuuttajan teho-osan komponentit ovat jännitteisiä, kun Vacon NX nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja on kytkettynä verkkoon. Jännitteisiin osiin koskeminen on erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. Ohjausosa on erotettu verkon potentiaalista. Moottoriliittimet U, V, W sekä DC-välipiiri-/jarruvastusliittimet ovat jännitteisiä Vacon NX nestejäähdytteisen taajuusmuuttajan ollessa kytkettynä verkkoon, vaikka moottori ei ole käynnissä. Odota verkosta irtikytkemisen jälkeen kunnes laitteen puhallin pysähtyy ja paneelin merkkivalot sammuvat (jos paneelia ei ole, katso kannessa olevia merkkivaloja). Odota tämän jälkeen vielä 5 minuuttia, ennen kuin teet mitään kytkentöjä taajuusmuuttajan liitännöissä. Älä avaa taajuusmuuttajan koteloakaan, ennen kuin 5 minuuttia on kulunut. Ohjausliitännät on erotettu verkon potentiaalista. Relelähdöissä ja muissa I/O-liittimissä voi kuitenkin esiintyä vaarallinen ohjausjännite jopa silloin, kun Vacon NX nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja ei ole kytketty verkkoon. Varmista ennen verkkoon kytkemistä, että sähkökaapin ovi on kiinni. Ennen kuin NX nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja kytketään verkkoon, on todettava jäähdytysnesteen esteetön kierto ja tukittava mahdolliset vuodot. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

9 TURVALLISUUS vacon Maadoitukset ja maasulkusuojaus Vacon NX nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja on aina maadoitettava maadoitusliittimestä. Taajuusmuuttajan sisäinen maasulkusuoja suojaa ainoastaan itse laitteen jos moottorissa tai moottorikaapelissa tapahtuu maasulku. Sen tarkoitus ei ole toimia henkilösuojana. Koska taajuusmuuttajassa on korkeita kapasitiivisia virtoja, vikavirtasuojat eivät välttämättä toimi oikein. 1.4 Moottorin käyttö Varoitussymbolit Ota oman turvallisuutesi vuoksi erityisesti huomioon ohjeet, jotka on merkitty seuraavilla symboleilla: = Vaarallinen jännite! VAROITUS KUUMA PINTA = Yleinen varoitus = Kuuma pinta palovammavaara MOOTTORIN KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVA: 1 Ennen moottorin käynnistämistä tarkista, että moottori on kunnolla kiinnitetty ja varmista, että siihen liitetty laite sallii käynnistyksen. 2 Aseta moottorin maksiminopeus (taajuus) moottorin ja siihen kiinnitetyn laitteen suurimman pyörimisnopeuden mukaisesti. 3 Ennen kuin muutat moottorin pyörimissuuntaa, varmista, että se voidaan tehdä turvallisesti. 4 Varmista, että moottorikaapeliin ei ole kytketty kondensaattoriparistoja. WARNING 5 Varmista, ettei moottoriliittimiin ole kytketty verkkojännitettä. 6 Ennen kuin NX nestejäähdytteisellä taajuusmuuttajalla voi ajaa moottoria tulee nestejäähdytyksen toiminta tarkastaa. 24-hour support +358 (0)

10 10 vacon EU-DIREKTIIVI 2. EU-DIREKTIIVI 2.1 CE-merkki CE-merkki tuotteessa takaa tuotteen vapaan liikkuvuuden ETA-alueella (Euroopan Talousalue). Vacon NX-taajusmuuttajissa on CE-merkki osoituksena siitä, että laitteet ovat Pienjännitedirektiivin (LVD) ja EMC-direktiivin vaatimusten mukaisia. Testilaboratoriona on toiminut SGS FIMKO. 2.2 EMC-direktiivi Yleistä EMC-direktiivi määrää, ettei sähkölaite saa häiritä kohtuuttomasti ympäristöään ja että sen täytyy toisaalta myös riittävästi sietää ympäristössä olevia muita häiriöitä. Nestejäähdytteisten Vacon NX-taajuusmuuttajien EMC-direktiivin vaatimusten mukaisuuden täyttyminen on osoitettu Teknisen Rakennetiedoston (TCF) avulla, jonka on tarkastanut ja hyväksynyt SGS FIMKO, joka on hyväksytty laitos (Competent Body). Teknistä Rakennetiedostoa on käytetty direktiivin yhdenmukaisuuden toteamiskeinona, koska kysymyksessä on suuri tuoteperhe, jota on mahdoton testata laboratorioolosuhteissa ja koska installaatiot vaihtelevat suuresti Tekniset perusteet Perusajatuksenamme oli kehittää taajuusmuuttajaperhe, joka on mahdollisimman käyttökelpoinen ja kustannustehokas. EMC ongelmat on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Nestejäähdytteisten Vacon NX-taajuusmuuttajien markkina-alueena on koko maailma, joten eri asiakkaiden EMC-tarpeet vaihtelevat. Kaikki Vacon NX-taajuusmuuttajat on suunniteltu täyttämään vaativimmatkin tarpeet sietoisuuden osalta Vacon-taajuusmuuttajien EMC-luokittelu Tehtaan toimittamat nestejäähdytteiset Vacon NX -taajuusmuuttajat ja invertterit täyttävät kaikki EMCsietoisuusvaatimukset (normit EN , sekä EN ). Perusmallin nestejäähdytteisissä NX-moduuleissa ei ole elektromagneettisten häiriöiden päästösuodatusta. Mikäli suodatusta tarvitaan ja EMC-päästövaatimukset halutaan täyttää, tulee käyttää ulkoisia RFI-suotimia. N-luokka: N-luokan laitteissa ei ole EMC-päästösuojausta. Ne on tarkoitettu asennettavaksi sähkökaappiin. Ulkoisen EMC-suotimen käyttö on yleensä tarpeen, jotta EMC-vaatimukset tulevat täytetyksi. T-luokka: T-luokan laitteilla on pienempi maavirta ja ne on suunniteltu käytettäväksi vain kelluvissa verkoissa. Jos niitä käytetään muiden verkkojen kanssa, laite ei täytä mitään EMC-vaatimuksia. Varoitus: Tämä tuote kuuluu IEC :n mukaiseen rajoitetun jakelun luokkaan. Lähiympäristössä se saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin. 2 Tel (0) Fax +358 (0)

11 EU-DIREKTIIVI vacon IT-verkot Tehtaan toimittamassa laitteessa tulokondensaattorit on maadoitettu maadoitusruuvilla liittimeen X41. Maadoitus on pakollinen kaikissa TN/TT-verkoissa. Maadoitusruuvi X41 on poistettava, jos laitetta käytetään IT-verkoissa. Ruuvin poisto on syytä antaa Vacon huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Pyydä lisätietoja paikalliselta edustajaltasi Valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus Seuraavilla sivuilla on valmistajan antamat vaatimustenmukaisuusvakuutukset, joista selviää Vacontaajuusmuuttajien EMC- ja turvallisuusdirektiivienmukaisuus. 24-hour support +358 (0)

12 12 vacon EU-DIREKTIIVI We Manufacturer's name: EU DECLARATION OF CONFORMITY Vacon Oyj Manufacturer's address: P.O.Box 25 Runsorintie 7 FIN Vaasa Finland hereby declare that the product Product name: Vacon NX Liquid-Cooled Frequency converter Model designation: Vacon NX Liquid-Cooled has been designed and manufactured in accordance with the following standards: Safety: EN50178 (1997); EN (2003) EMC (immunity): EN (1996)+A11 (2000) (only immunity); EN (2001) and conforms to the relevant safety provisions of the Low Voltage Directive (73/23/EEC) as amended by the Directive (93/68/EEC) and EMC Directive 89/336/EEC. It is ensured through internal measures and quality control that the product conforms at all times to the requirements of the current Directive and the relevant standards. In Vaasa, 7th of July, 2006 Vesa Laisi President The year the CE marking was affixed: Tel (0) Fax +358 (0)

13 TOIMITUKSEN VASTAANOTTO vacon TOIMITUKSEN VASTAANOTTO Nestejäähdytteisen Vacon NX-taajuusmuuttajan perustoimitus sisältää kaikki tai osan seuraavista komponenteista: teho-osa ohjausosa nesteletkut ja niiden suojaputket (1,5 m) kokoluokille CH5-CH74; eri mittaisia letkuja myös saatavilla Tema 1300-pikaliittimet kokoluokille CH3 ja CH4 ohjausosan asennussarja kuristin (ei DC-syöttöisissä inverttereissä, tyyppikoodi I) puhallin korteille (koko CH4) ohjausosan kuitukaapelisarja (1,5 m); eri mittaisia kuitukaapeleita myös saatavilla kuitukaapelisarja kokoluokalle 2*CH64/ CH74: 1,8 m/11 kuitua (teho-osa 1) ja 3,8 m/8 kuitua (teho-osa 2) Vacon NX-taajuusmuuttajat ovat käyneet läpi äärimmäisen tarkat koestukset ja laatutarkastukset tehtaalla, ennen kuin ne toimitetaan asiakkaalle. Tarkista kuitenkin pakkauksen purkamisen jälkeen, että tuotteessa ei esiinny merkkejä kuljetusvaurioista ja että toimitus on tilauksesi mukainen (vertaa laitteen lajimerkkiä allaolevaan lajimerkkiavaimeen, Kuva 3-1). Mikäli laitteessa on kuljetusvaurioita, ota yhteys ensisijaisesti kuljetusvakuutuksesta huolehtivaan vakuutusyhtiöön tai laitteen huolitsijaan. Jos toimitus ei vastaa tilaustasi, ota välittömästi yhteys laitteen toimittajaan. 3.1 Lajimerkkiavain Nestejäähdytteisten NX-taajuusmuuttajien ja inverttereiden lajimerkkiavain on esitetty alla. Lisää ja tarkempaa tietoa lajimerkkiavaimesta saat liitteestä 1. NXP A 0 N 1 SWV* A1A20000C3 Lisäkortit; jokaista korttipaikkaa varten on kaksi merkkiä: A = perus-i/o-kortti, B = laajennus-i/o-kortti, C = kenttäväyläkortti, D = erikoiskortti Laitteistomuutokset; Toimitus - Asennus - Kortit F = Kuituliitäntä/Vakiokortti (CH61:stä ylöspäin) G = Kuituliitäntä/Lakattu kortti (CH61:stä ylöspäin) S = Suora liitäntä/vakiokortti V = Suora liitäntä/lakattu kortti W = Moduli, nestejäähdytteinen I = DC-syöttöinen invertteri S = Standardisyöttö; 6-pulssiliitäntä kuristimin N = Standardisyöttö; 6-pulssiliitäntä ilman kuristimia T = 12-pulssiliitäntä kuristimin U = 12-pulssiliitäntä (ilman kuristimia) Jarrukatkoja 0 = Ei jarrukatkojaa 1 = Sisäinen jarrukatkoja (vain CH3) EMC-häiriöpäästötaso: N = Ei EMC-päästösuojausta; Asennettava sähkökaappiin T = Täyttää standardin IT-verkoille Kotelointiluokka: 0 = IP00 Ohjauspaneeli: A = Standardipaneeli (alfanumeerinen) B = Ei paikallista ohjauspaneelia F = Peitepaneeli Nimellinen verkkojännite (3-vaiheinen): 5 = Vac, 6 = Vac Laitteen nimellisvirta (pieni ylikuorma) 0007 = 7 A, 0022 = 22 A, 0205 = 205 A jne. nkw3_1.fh8 Tuotesarja: NXP = high-performance, NXB = jarrukatkojayksikkö, NXA = AFE-yksikkö, NXI = invertteriyksikkö *Lisätietoa liittestä 1 Kuva 3-1. Vacon NX-lajimerkkiavain 24-hour support +358 (0)

14 14 vacon TOIMITUKSEN VASTAANOTTO 3.2 Varastointi ja kuljetus Mikäli taajuusmuuttaja pitää varastoida ennen käyttöönottoa, varmista, että varastointiolosuhteet ovat hyväksyttävät: Varastointilämpötila C; (mikäli varastointilämpötila on alle 0º, on jäähdytyselementti tyhjennettävä jäähdytysnesteestä) Suhteellinen kosteus <96%, ei kondensoitumista Mikäli varastointiaika on pidempi kuin 12 kuukautta, täytyy elektrolyyttikondensaattorit ladata varovasti. Tämän vuoksi pitkä varastointiaika ei ole suositeltava. Lataukseen liittyviä ohjeita annetaan tämän käsikirjan kappaleessa 9.3 sekä Nestejäähdytteisten NX-taajuusmuuttajien huoltokäsikirjassa. Katso myös kappale 3.3 jäljempänä. Varoitus: Tyhjennä jäähdytyselementit jäähdytysnesteestä aina ennen kuljetusta. Jäähdytysnesteen jäätyminen saattaa vahingoittaa laitetta. 3.3 Huolto Vacon NX-taajuusmuuttajat eivät tarvitse huoltoa normaalioloissa. Jos laitetta kuitenkin käytetään alle 0ºC:n lämpötiloissa, joissa jäähdytykseen käytetty neste saattaa jäätyä, on jäähdytyselementti syytä tyhjentää, jos laitetta siirretään paikasta toiseen tai jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Katso myös kappale 3.2. Jäähdytyselementin jäähdytysnestekanavat on myös syytä puhdistaa. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Jäähdytysjärjestelmän valmistajan antamia järjestelmää koskevia ohjeita tulee noudattaa. Jäähdytysjärjestelmän glykoli tulee vaihtaa kahden vuoden välein tai lisätä inhibiittoria. 3.4 Takuu Takuu kattaa vain valmistusvirheet. Valmistaja ei ole vastuussa kuljetuksen, toimituksen vastaanoton, asennuksen, käyttöönoton tai käytön aikana syntyneistä vaurioista. Valmistajalle ei koskaan, eikä missään olosuhteissa voida asettaa vastuuta vaurioista tai vioista, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta tai epänormaalista ympäristölämpötilasta, moottorin ajamisesta käyttäen pienintä sallittua nestevirtausta matalampaa virtausta, kondensaatiosta, pölystä, korrodoivista aineista tai nimellisarvon ylittävistä sähköisistä suureista. Valmistajaa ei myöskään voida pitää vastuussa em. laitteen seurannaisvaikutuksista. Huom! Jos nestejäähdytysjärjestelmää ei ole kytketty nestejäähdytteiseen Vacon NX-taajuusmuuttajaan, taajuusmuuttajaa ei saa käyttää. Nestejäähdytystä koskevassa teknisessä eritelmässä annettuja rajoituksia, esimerkiksi nesteen minimivirtauksesta (kts. Taulukko 4-7 ja Taulukko 5-6) tulee noudattaa. Takuu raukeaa, mikäli rajoituksia ei ole noudatettu. Valmistajan myöntämä takuuaika on 18 kk toimituksesta tai 12 kk käyttöönotosta sen mukaan, kumpi näistä määräajoista päättyy ensin (Vaconin takuuehdot). Laitteen paikallinen toimittaja voi myöntää yllämainituista ehdoista poikkeavan takuun. Tämä takuuaika tulee määritellä toimittajan myynti- ja takuuehdoissa. Vacon ei ole vastuussa mistään muusta kuin itse myöntämästään takuusta. Ota kaikissa takuuta koskevissa asioissa ensin yhteys paikalliseen toimittajaasi. 3 Tel (0) Fax +358 (0)

15 TEKNISET TIEDOT vacon TEKNISET TIEDOT 4.1 Yleistä Vaconin nestejäähdytteisten laitteiden tuotesarjan muodostavat invertterit ja taajuusmuuttajat. Alla olevissa kuvissa (Kuva 4-1 ja Kuva 4-2) esitetään nestejäähdytteisen Vacon NX-taajuusmuuttajan sekä invertterin periaatteellinen lohkokaavio. Tuote koostuu kahdesta mekaanisesta yksiköstä, teho-osasta sekä ohjausosasta. Teho-osa voi muodostua yhdestä tai useammasta jopa kuudesta moduulista laitteen koosta riippuen. Nestejäähdytteisissä Vacon NX-tuotteissa jäähdytykseen käytetään ilman sijasta nestettä. Toisin kuin inverttereissä taajuusmuuttajissa on latauspiiri. Kolmivaiheinen tuloliitännän AC-kuristin muodostaa välipiirin kondensaattorin kanssa LC-suodattimen. Taajuusmuuttajissa LC-suodatin muodostaa yhdessä diodisillan kanssa tasajännitteen syötöksi IGBTvaihtosuuntaajalle. AC-kuristin suodattaa myös verkon HF-häiriöitä taajuusmuuttajaan päin, sekä taajuusmuuttajan HF-häiriöitä verkkoon päin. Tämän lisäksi se parantaa verkkovirran käyrämuotoa. Niissä kokoluokissa (CH74), joissa on useampi rinnakkainen tasasuuntaaja, AC-kuristinta tarvitaan tasaamaan virtaa tasasuuntaajille. Taajuusmuuttajan verkosta ottama teho on kokonaan aktiivitehoa. IGBT-vaihtosuuntaaja tuottaa säädettävän, symmetrisen, kolmivaiheisen PWM moduloidun AC-jännitteen moottorille. Moottori- ja sovellusohjausyksikkö perustuu mikroprosessorin ohjelmiin. Mikroprosessori ohjaa moottoria mittaustietojen, parametriasetusten, ohjausliitynnän ja ohjauspaneelin antamien tietojen perusteella. Moottori- ja sovellusohjausyksikkö ohjaa puolestaan moottorinohjaus-asic-piiriä, joka taas laskee ohjausjaksot IGBT-kytkimille. Hilaohjausvahvistin vahvistaa nämä signaalit IGBT-vaihtosuuntaajaa varten. Ohjauspaneeli toimii linkkinä käyttäjän ja taajuusmuuttajan välillä. Ohjauspaneelia käytetään parametrien asetukseen, käyttötietojen lukemiseen, sekä ohjauskomentojen antamiseen. Se on irrotettava ja sitä voidaan käyttää päälaitteesta erillään kytkemällä se kaapelin avulla taajuusmuuttajaan. Ohjauspaneelin sijaan voidaan käyttää myös PC:tä taajuusmuuttajan ohjaamisessa, mikäli se on kytketty taajuusmuuttajaan edellämainitun kaapelin avulla. Taajuusmuuttaja voidaan varustaa ohjaus-i/o-kortilla, joka on joko erotettu maasta (OPT-A8), tai kytketty siihen (OPT-A1). Lisä-I/O-korteilla voi kasvattaa käytettävissä olevien tulojen ja lähtöjen määrää. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai paikalliseen laitetoimittajaan (kts. tämän käsikirjan takakansi). Peruskäyttöliittymä ja parametrit (Perussovellus) on helppo ottaa käyttöön. Mikäli tarvitaan monipuolisempaa liittymää ja parametrivalikoimaa, "All in One" -sovelluksista voidaan valita sopivampi sovellus. Katso All in One" -Sovellusoppaasta lisätietoja eri sovelluksista. Sisäinen jarrukatkoja kuuluu kokoluokan CH3 vakiovarustukseen. Muiden kokoluokkien laitteisiin jarrukatkoja on saatavissa lisävarusteena, jolloin se asennetaan ulkoisesti. Standardituotteessa ei ole jarruvastusta. Se tulee tilata erikseen. 24-hour support +358 (0)

16 16 vacon TEKNISET TIEDOT Tehomoduuli Jarruvastus* 3) Verkko Ulkoinen kuristin L1 L2 L3 Tasasuuntaaja (vain taajuusmuutt.) 3~ = Lat. vastus Jarrukatkoja* 2) IGBTvaihtosuuntaaja Virtaanturit = 3~ Moottori U/T1 V/T2 W/T3 PE Jännitelähde Mittaukset Ohjausmoduuli Hilaohjaus Ohjauspaneeli RS 232 Moottori- ja sovellusohjausyksikkö Moottori- ohjaus- ASIC Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O NKW4_1 *Jarruvastus on saatavissa lisävarustuksena kaikkiin kokoluokkiin (CH3-CH7). Sisäinen jarrukatkoja kuuluu vakiovarustukseen vain kokoluokassa CH3. Muissa kooissa jarrukatkoja on ulkoinen ja toimitetaan lisävarusteena. Kuva 4-1. Nestejäähdytteisen Vacon NX-taajuusmuuttajan lohkokaavio Tehomoduuli Jarruvastus* + DC-syöttö - Jarrukatkoja* Virtaanturit 3) IGBT- 2) vaihto- suuntaaja = 3~ Moottori U/T1 V/T2 W/T3 PE Jännitelähde Mittaukset Ohjausmoduuli Ohjauspaneeli Hilaohjaus Moottori- ja sovellusohjausyksikkö RS 232 Moottori- ohjaus- ASIC Ohjaus I/O Ohjaus I/O Ohjaus I/O Ohjaus I/O Ohjaus I/O NKW8.fh8 Jarruvastus on saatavissa lisävarustuksena kaikkiin kokoluokkiin (CH3-CH7). Sisäinen jarrukatkoja kuuluu vakiovarustukseen vain kokoluokassa CH3. Muissa kooissa jarrukatkoja on ulkoinen ja toimitetaan lisävarusteena. Kuva 4-2. Nestejäähdytteisen Vacon NX-invertterin lohkokaavio 4 Tel (0) Fax +358 (0)

17 TEKNISET TIEDOT vacon Tehoalueet Vaconin nestejäähdytteisen NX-tuotesarjan muodostavat taajuusmuuttajat (AC-syöttö, AC-lähtö) ja invertterit (DC-syöttö, AC-lähtö). Seuraavissa taulukoissa annetaan sekä laitteiden lähtötehoarvot, viittelliset akselitehot virta-arvoilla I th ja I L ja eri syöttöjännitteillä että tehohäviöt ja mekaaniset koot. Teho on ilmoitettu syöttöjännitteen mukaan Taajuusmuuttajat Nestejäähdytteiset Vacon NX -taajuusmuuttajat Verkkojännite VAC Verkko- ja moottorijännite VAC, 50/60 Hz, 3~, 6-pulssisyöttö Terminen virta I th [A] Taajuusmuuttajatyyppi Laitteen lähtöteho Virta Moottorin lähtöteho Jatkuva Jatkuva Optimimoottormoottori Optimi- nim.virta I L nim.virta I H [A] [A] I th (400V) I th (500V) [kw] [kw] Tehohäviöt c/a/t *) [kw] Kokoluokka 0016_ ,5 11 0,4/0,2/0,6 CH3 0022_ ,5/0,2/0,7 CH3 0031_ ,5 0,7/0,2/0,9 CH3 0038_ ,5 22 0,8/0,2/1,0 CH3 0045_ ,0/0,3/1,3 CH3 0061_ ,3/0,3/1,5 CH3 0072_ ,2/0,3/1,5 CH4 0087_ ,5/0,3/1,8 CH4 0105_ ,8/0,3/2,1 CH4 0140_ ,3/0,3/2,6 CH4 0168_ ,0/0,4/4,4 CH5 0205_ ,0/0,5/5,5 CH5 0261_ ,0/0,5/6,5 CH5 0300_ ,0/0,6/7,6 CH _ ,0/0,7/9,7 CH _ ,5/0,5/7,0 CH _ ,5/0,6/8,1 CH _ ,0/0,7/9,7 CH _ ,0/0,7/10,7 CH _ ,0/0,8/12,8 CH _ ,5/0,8/13,3 CH _ ,4/0,9/15,3 CH _ ,5/1,0/17,5 CH _ ,5/1,2/19,7 CH _ ,0/1,2/20,2 CH _ ,0/1,4/25,4 CH _ ,5/1,8/34,3 CH _ ,3/2,0/38,3 CH _ ,8/2,2/41,0 2*CH _ ,3/2,6/48,9 2*CH _ ,2/3,0/61,2 2*CH _ ,0/3,6/68,6 2*CH74 Taulukko 4-1. Nestejäähdytteisen 6-pulssisyöttöisen Vacon NX-taajuusmuuttajan tehoalueet ja mitat, syöttöjännite VAC 24-hour support +358 (0)

18 18 vacon TEKNISET TIEDOT Verkko- ja moottorijännite VAC, 50/60 Hz, 3~, 6-pulssisyöttö Laitteen lähtöteho Taajuus- Virta Moottorin lähtöteho Tehohäviöt muuttaja- tyyppi n virta nim.virta nim.virta moottori moottori Termine Jatkuva Jatkuva Optimi- Optimi- Kokoluokka c/a/t *) [kw] I th I L I H I th (400V) [kw] I th (500V) [kw] [A] [A] [A] 0460_ ,5/0,5/7,0 CH _ ,5/0,6/8,1 CH _ ,0/0,7/9,7 CH _ ,0/0,7/10,7 CH _ ,0/0,8/12,8 CH _ ,0/1,2/20,2 CH _ ,0/1,4/25,4 CH _ ,5/1,8/34,3 CH _ ,8/2,2/41,0 2*CH _ ,3/2,6/48,9 2*CH _ ,2/3,0/61,2 2*CH _ ,0/3,6/68,6 2*CH74 Taulukko 4-2. Nestejäähdytteisen 12-pulssisyöttöisen Vacon NX-taajuusmuuttajan tehoalueet ja mitat, syöttöjännite VAC I th = Maksimaalinen jatkuva terminen RMS-virta. Mitoitus voidaan tehdä tätä virta-arvoa käyttäen, jos prosessissa ei vaadita ylikuormitettavuutta tai siinä ei esiinny vääntömomenttivärähtelyä tai tilaa ylikuormitukselle. I L = Pieni ylikuorma. Sallii +10%:n momenttivärähtelyn ja 10%:n jatkuvan ylikuorman. I H = Suuri ylikuorma. Sallii +50%:n momenttivärähtelyn ja 50%:n jatkuvan ylikuorman. Arvot laskettu käyttäen cosϕ = 0,83 ja hyötysuhde = 97% *) c = tehohäviöt jäähdytysnesteeseen; a = tehohäviöt ilmaan; T = kokonaistehohäviö; ei sisällä kuristimien tehohäviöitä, kts. kappale 5.4. Tehohäviöt laskettu käyttämällä suurinta mahdollista syöttöjännitettä, virtaa I th sekä kytkentätaajuutena 3.6 khz. Ohjausmuotona on käytetty Closed Loop ohjausta. Kaikki häviöt ovat suurimpia mahdollisia arvoja. Käytettäessä jotakin muuta verkkojännitettä NX-taajuusmuuttajan lähtötehon saa soveltamalla kaavaa P = Un x In x cosϕ x eff%. Kaikkien nestejäähdytteisten NX-taajuusmuuttajien kotelointiluokka on IP00. 3 x Jos moottoria ajetaan jatkuvasti (kiihdytys- ja hidastusramppien lisäksi) alle 5 Hz:n nopeuksilla, on huomioitava laitteen mitoitus alhaisille taajuuksille. Käytä mitoitusohjeena kaavaa maksimi I H = 0.66*I th tai valitse laite virta-arvon I H mukaan. Suosittelemme, että pyydät neuvoa jakelijaltasi tai Vaconilta. Laitteen ylimitoitus saattaa olla tarpeen myös, jos prosessi vaatii suurta käynnistysmomenttia. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

19 TEKNISET TIEDOT vacon Nestejäähdytteiset Vacon NX -taajuusmuuttajat Verkkojännite VAC Verkko- ja moottorijännite VAC, 50/60 Hz, 3~, 6-pulssisyöttö Terminen virta I th [A] Taajuusmuuttajatyyppi Laitteen lähtöteho Virta Moottorin lähtöteho Jatkuva Jatkuva Optimimoottormoottori Optimi- nim.virta nim.virta I H I L [A] I th (525V) I th (690V) [A] [kw] [kw] Tehohäviöt c/a/t *) [kw] Kokoluokka 0170_ ,5/0,4/7,9 CH _ ,0/0,5/9,5 CH _ ,5/0,3/6,8 CH _ ,5/0,4/7,9 CH _ ,0/0,5/9,5 CH _ ,4/0,5/9,9 CH _ ,0/0,5/10,5 CH _ ,0/0,6/12,6 CH _ ,0/0,7/13,7 CH _ ,0/0,8/16,8 CH _ ,0/0,9/18,9 CH _ ,0/1,0/20,0 CH _ ,3/1,2/22,5 CH _ ,0/1,1/23,1 CH _ ,0/1,3/26,3 CH _ ,0/1,6/32,6 CH _ ,0/1,9/39,9 CH _ ) ) NA CH _ ,6/2,0/41,6 2*CH _ ,0/2,4/47,4 2*CH _ ,8/2,9/58,7 2*CH _ ,4/3,4/71,8 2*CH _ ) ) NA 2*CH74 Taulukko 4-3. Nestejäähdytteisen 6-pulssisyöttöisen Vacon NX-taajuusmuuttajan tehoalueet ja mitat, syöttöjännite VAC 1) Laskennallinen 24-hour support +358 (0)

20 20 vacon TEKNISET TIEDOT Verkko- ja moottorijännite VAC, 50/60 Hz, 3~, 12-pulssisyöttö Termine n virta I th [A] Taajuusmuuttajatyyppi Laitteen lähtöteho Virta Moottorin lähtöteho Jatkuva Jatkuva Optimimoottormoottori Optimi- nim.virta nim.virta I L I H I th (525V) I th (690V) [A] [A] [kw] [kw] Tehohäviöt c/a/t *) [kw] Kokoluokka 0325_ ,5/0,4/7,9 CH _ ,0/0,5/9,5 CH _ ,4/0,5/9,9 CH _ ,0/0,5/10,5 CH _ ,0/0,6/12,6 CH _ ,0/1,0/20,0 CH _ ,3/1,2/22,5 CH _ ,0/1,1/23,1 CH _ ,0/1,3/26,3 CH _ ,0/1,6/32,6 CH _ ,0/1,9/39,9 CH _ ,6/2,0/41,6 2*CH _ ,0/2,4/47,4 2*CH _ ,8/2,9/58,7 2*CH _ ,4/3,4/71,8 2*CH _ NA 2*CH74 Taulukko 4-4. Nestejäähdytteisen. 12-pulssisyöttöisen Vacon NX-taajuusmuuttajan tehoalueet ja mitat, syöttöjännite VAC I th = Maksimaalinen jatkuva terminen RMS-virta. Mitoitus voidaan tehdä tätä virta-arvoa käyttäen, jos prosessissa ei vaadita ylikuormitettavuutta tai siinä ei esiinny vääntömomenttivärähtelyä tai tilaa ylikuormitukselle. I L = Pieni ylikuorma. Sallii +10%:n momenttivärähtelyn ja 10%:n jatkuvan ylikuorman. I H = Suuri ylikuorma. Sallii +50%:n momenttivärähtelyn ja 50%:n jatkuvan ylikuorman. Arvot laskettu käyttäen cosϕ = 0,83 ja hyötysuhde = 97% *) c = tehohäviöt jäähdytysnesteeseen; a = tehohäviöt ilmaan; T = kokonaistehohäviö; ei sisällä kuristimien tehohäviöitä, kts. kappale 5.4. Tehohäviöt laskettu käyttämällä suurinta mahdollista syöttöjännitettä, virtaa I th sekä kytkentätaajuutena 3.6 khz. Ohjausmuotona on käytetty Closed Loop ohjausta. Kaikki häviöt ovat suurimpia mahdollisia arvoja. Käytettäessä jotakin muuta verkkojännitettä NX-taajuusmuuttajan lähtötehon saa soveltamalla kaavaa P = Un x In x cosϕ x eff%. Kaikkien nestejäähdytteisten NX-taajuusmuuttajien kotelointiluokka on IP00. 3 x Jos moottoria ajetaan jatkuvasti (kiihdytys- ja hidastusramppien lisäksi) alle 5 Hz:n nopeuksilla, on huomioitava laitteen mitoitus alhaisille taajuuksille. Käytä mitoitusohjeena kaavaa maksimi I H = 0.66*I th tai valitse laite virta-arvon I H mukaan. Suosittelemme, että pyydät neuvoa jakelijaltasi tai Vaconilta. Laitteen ylimitoitus saattaa olla tarpeen myös, jos prosessi vaatii suurta käynnistysmomenttia. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

Käyttöohje. "Five in One+" -sovellusopas. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

Käyttöohje. Five in One+ -sovellusopas. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. T A A J U U S M U U T T A J A T Käyttöohje "Five in One+" -sovellusopas Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. TIETOJA KÄYTTÖOHJEESTA JA "FIVE IN ONE+" -SOVELLUSOPPAASTA Tästä

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE

idrive BASIC- KÄYTTÖOHJE 20130630 MONITOIMINEN AC-TAAJUUSMUUTTAJA Suomi Julkaistu 30.06.13 R. 05 Tämä käyttöohje kuuluu tuotteen toimitussisältöön ja sitä on ehdottomasti noudatettava. Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet, sillä

Lisätiedot

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA!

SÄHKÖASENNUKSET SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAI- TOINEN SÄHKÖASENTAJA! 1 vacon turvallisuus Tässä pikaoppaassa kuvataan keskeiset vaiheet Vacon 10-taajuusmuuttajasi asentamiseksi ja perusasetusten määrittämiseksi. Lataa ja lue Vacon 10:n täydellinen käyttäjän käsikirja ennen

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS Doc.: DPD01014F1, Julkaistu: Apr. 2014 vacon 1 Sw Pakettia: FW0135V010 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 10 -taajuusmuuttajan asennukseen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12

KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 KÄYTTÖOHJE SCANVARM SC7 SC12 4/2012 1 Sisällys 1. YLEISTÄ 5 1.1. Turvaohjeet 5 1.2. Kuljetus 5 1.3. Maalämpöpumpun sijoittaminen 5 1.4. Pakkauksen avaaminen 6 1.5. Maalämpöjärjestelmän toiminta 6 1.5.1

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää

Lisätiedot

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V

MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Käyttöohje FI MultiPlus Compact 12 800 35-16 230V 24 800 16-16 230V 12 1200 50-16 230V 24 1200 25-16 230V 12 1600 70-16 230V 24 1600 40-16 230V Copyrights 2008 Victr Energy B.V. Kaikki oikeudet pidätetään

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot