käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat"

Transkriptio

1 käyttäjän käsikirja nx nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat

2 NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT TOIMENPITEET TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI. Käyttöönoton pikaohjeet 1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista. 3. Tarkista moottorikaapelin, verkkokaapelin ja pääsulakkeiden mitoitus ja kaapeliliitännät. Lue kappaleet Noudata kappaleen asennusohjeita. 5. Ohjausliitännät on esitetty kappaleessa Varmista, että käyttämäsi jäähdytysnesteen paine ja virtaus ovat riittävät. Kts. kappale Mikäli aloituskysely on aktiivinen, valitse paneelin kieli ja haluamasi sovellus ja vahvista valinta Enter-näppäimellä. Jos aloituskyselyä ei ole aktivoitu, toimi ohjeiden 7a ja 7b mukaan. 7a. Valitse haluamasi kieli valikosta M6, sivulta S6.1. Lue ohjauspaneelin käyttöohjeet kappaleesta 7. 7b. Valitse haluamasi sovellus valikosta M6, sivulta S6.2. Lue ohjauspaneelin käyttöohjeet kappaleesta Kaikilla parametreillä on tehdasarvot. Varmistat laitteen parhaan mahdollisen toiminnan tarkistamalla allamainitut arvot moottorin arvokilvestä sekä vastaavat parametrit parametriryhmästä G2.1. moottorin nimellisjännite moottorin nimellistaajuus moottorin nimellisnopeus moottorin nimellisvirta moottorin cosϕ Kaikki parametrit on selitetty All in One Sovellusoppaassa. 9. Noudata käyttöönotto-ohjeita, lue kappale Vacon NX nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja on nyt käyttövalmis. Vacon Oyj ei ole vastuussa taajuusmuuttajien ohjeiden vastaisesta käytöstä.

3 SISÄLLYSLUETTELO VACON NX NESTEJÄÄHDYTTEISET TAAJUUSMUUTTAJAT JA INVERTTERIT KÄYTTÖOHJE HAKEMISTO 1 TURVALLISUUS 2 EU-DIREKTIIVI 3 TOIMITUKSEN VASTAANOTTO 4 TEKNISET TIEDOT 5 ASENNUS 6 SÄHKÖKAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT 7 OHJAUSPANEELI 8 KÄYTTÖÖNOTTO 9 VIANMÄÄRITYS

4 4 vacon TIETOJA VACON NX:n KÄYTTÖOHJEESTA Onnittelut Vacon NX-taajuusmuuttajahankinnastasi! Tämä käyttöohje antaa tarpeelliset tiedot Vacon NX nestejäähdytteisen taajuusmuuttajan asennuksesta, käyttöönotosta ja toiminnasta. On tärkeää, että luet nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin käynnistät taajuusmuuttajan ensimmäisen kerran. Tämä käyttöohje on saatavana sekä painettuna että sähköisessä muodossa. Suosittelemme, että käytät sähköistä versiota, mikäli mahdollista. Mikäli sinulla on käytössäsi sähköinen versio, voit hyödyntää seuraavia ominaisuuksia: Tässä käyttöohjeessa on useita linkkejä ja viittauksia eri kohtiin ohjeen sisällä, mikä helpottaa ohjeen selaamista. Lukijan on näin helppo tarkistaa ja löytää tietty kohta nopeasti. Käyttöohjeessa on myös linkkejä www-sivuille. Tietokoneellasi täytyy olla asennettuna internet-selain, jotta voit siirtyä internettiin linkkien kautta. Tel (0) Fax +358 (0)

5 vacon 5 Vacon NX nestejäähdytteiset taajuusmuuttajat ja invertterit Käyttöohje Hakemisto Document code: ud00926c Date: TURVALLISUUS Varoituksia Turvallisuusohjeet Maadoitukset ja maasulkusuojaus Moottorin käyttö EU-DIREKTIIVI CE-merkki EMC-direktiivi Yleistä Tekniset perusteet Vacon-taajuusmuuttajien EMC-luokittelu Valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus TOIMITUKSEN VASTAANOTTO Lajimerkkiavain Varastointi ja kuljetus Huolto Takuu TEKNISET TIEDOT Yleistä Tehoalueet Taajuusmuuttajat Invertterit Tekniset tiedot ASENNUS Paikalleen asennus Laitteen nostaminen Nestejäähdytteisten NX-laitteiden mitat Nestejäähdytys Kondensaatio Jäähdytysjärjestelmä liitännät Ulkoinen puhallin CH4-kokoluokan laitteisiin Laitteen kuormitettavuuden alennus Tulokuristimet Tulokuristimien asennus Invertterin latauspiiri Latauspiirin ohjaaminen kytkinvarokkeella Latauspiirin ohjaaminen kontaktorilla SÄHKÖKAAPELOINTI JA LIITÄNNÄT Tehoyksikkö Teholiitännät Laitesuojaukset sulakkeet Kaapeliasennusohjeet Invertteriyksiköiden syöttökiskot Asennustila hour support +358 (0)

6 6 vacon Tehoyksikön maadoitus Ferriittirenkaiden (optio) asennus moottorikaapeliin Kaapelien asentaminen UL-määräysten mukaisesti Kaapeloinnin ja moottorin eristysvastusmittaukset Ohjausyksikkö Ohjauskortin virroittaminen Ohjausliitännät Ohjausliittimien signaalit Ohjausyksikön asennuskehikko Sisäiset liitännät Tehoyksikön ja ohjainkorttien väliset liitännät Teho-osan ja ohjausyksikön väliset liitännät Invertterin ja etukojeen teho-osan välinen kaapelointi OHJAUSPANEELI Paneelin näytön symbolit Laitteen tilaa ilmaisevat symbolit Ohjauspaikkaa ilmaisevat symbolit Status-LED:it (vihreä vihreä punainen) Tekstirivit Paneelin painikkeet Painikkeiden kuvaukset Ohjauspaneelin käyttö Valvontavalikko (M1) Parametrivalikko (M2) Paneeliohjausvalikko (M3) Aktiiviset viat-valikko (M4) Vikahistoriavalikko (M5) Systeemivalikko (M6) Laajennuskortit-valikko (M7) Paneelin lisätoiminnot KÄYTTÖÖNOTTO Turvallisuus Taajuusmuuttajan käyttöönotto VIANMÄÄRITYS Vikakoodit Kuormituskoe moottori kytkettynä DC-välipiiritestaus (ilman moottoria) JARRUKATKOJAYKSIKKÖ (NXB) Yleistä Tyyppikoodi Kaaviot NXB-jarrukatkojayksikön lohkokaavio Jarrukatkojayksikön topologiat ja liitännät Jarrukatkojayksikön tekniset tiedot Jarrukatkojayksikön tehoalueet Vacon NXB; DC-jännite V Vacon NXB; DC-jännite V Vaconin jarruvastusten ja jarrukatkojien mitoitus Jarrutusenergia ja häviöt Jarrutusteho ja vastus, syöttöjännite Vac/ Vdc Tel (0) Fax +358 (0)

7 vacon Jarrutusteho ja vastus, syöttöjännite Vac/ Vdc Jarrukatkojayksikkö Sulakkeiden valinta LIITTEET hour support +358 (0)

8 8 vacon TURVALLISUUS 1. TURVALLISUUS VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA SAA TEHDÄ SÄHKÖASENNUKSET 1.1 Varoituksia Vacon NX taajuusmuuttaja on tarkoitettu vain kiinteisiin asennuksiin. Älä tee mitään mittauksia, kun taajuusmuuttaja on kytkettynä verkkoon. Älä tee minkäänlaisia jännitekoestuksia Vacon NX:n missään osassa. Koestusten tekoa varten on olemassa tietty ohjeisto. Mikäli tätä ohjeistoa ei noudateta, tuote voi vahingoittua. Taajuusmuuttajassa on suuri kapasitiivinen vuotovirta. Mikäli taajuusmuuttajaa käytetään koneen osana, koneen valmistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että taajuusmuuttajalla on koneessa syötön erotuskytkin (EN ). Taajuusmuuttajassa saa käyttää vain Vacon Oyj:n toimittamia varaosia. Jos KÄY-komento on aktiivinen, moottori käynnistyy jännitteen kytkeytyessä. On myös syytä muistaa, että riviliitinten toiminnot (mukaan lukien käynnistystulot) saattavat muuttua parametriarvoja, sovellusta tai ohjelmistoa muutettaessa. Kytke tämän vuoksi moottori irti taajuusmuuttajasta, jos vahinkokäynnistyksestä saattaa aiheutua vaaratilanne. Älä koske komponenttilevyillä oleviin komponentteihin. Elektrostaattisen jännitteen purkaus voi vaurioittaa niitä. 1.2 Turvallisuusohjeet! VAROITUS Taajuusmuuttajan teho-osan komponentit ovat jännitteisiä, kun Vacon NX nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja on kytkettynä verkkoon. Jännitteisiin osiin koskeminen on erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. Ohjausosa on erotettu verkon potentiaalista. Moottoriliittimet U, V, W sekä DC-välipiiri-/jarruvastusliittimet ovat jännitteisiä Vacon NX nestejäähdytteisen taajuusmuuttajan ollessa kytkettynä verkkoon, vaikka moottori ei ole käynnissä. Odota verkosta irtikytkemisen jälkeen kunnes laitteen puhallin pysähtyy ja paneelin merkkivalot sammuvat (jos paneelia ei ole, katso kannessa olevia merkkivaloja). Odota tämän jälkeen vielä 5 minuuttia, ennen kuin teet mitään kytkentöjä taajuusmuuttajan liitännöissä. Älä avaa taajuusmuuttajan koteloakaan, ennen kuin 5 minuuttia on kulunut. Ohjausliitännät on erotettu verkon potentiaalista. Relelähdöissä ja muissa I/O-liittimissä voi kuitenkin esiintyä vaarallinen ohjausjännite jopa silloin, kun Vacon NX nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja ei ole kytketty verkkoon. Varmista ennen verkkoon kytkemistä, että sähkökaapin ovi on kiinni. Ennen kuin NX nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja kytketään verkkoon, on todettava jäähdytysnesteen esteetön kierto ja tukittava mahdolliset vuodot. 1 Tel (0) Fax +358 (0)

9 TURVALLISUUS vacon Maadoitukset ja maasulkusuojaus Vacon NX nestejäähdytteinen taajuusmuuttaja on aina maadoitettava maadoitusliittimestä. Taajuusmuuttajan sisäinen maasulkusuoja suojaa ainoastaan itse laitteen jos moottorissa tai moottorikaapelissa tapahtuu maasulku. Sen tarkoitus ei ole toimia henkilösuojana. Koska taajuusmuuttajassa on korkeita kapasitiivisia virtoja, vikavirtasuojat eivät välttämättä toimi oikein. 1.4 Moottorin käyttö Varoitussymbolit Ota oman turvallisuutesi vuoksi erityisesti huomioon ohjeet, jotka on merkitty seuraavilla symboleilla: = Vaarallinen jännite! VAROITUS KUUMA PINTA = Yleinen varoitus = Kuuma pinta palovammavaara MOOTTORIN KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVA: 1 Ennen moottorin käynnistämistä tarkista, että moottori on kunnolla kiinnitetty ja varmista, että siihen liitetty laite sallii käynnistyksen. 2 Aseta moottorin maksiminopeus (taajuus) moottorin ja siihen kiinnitetyn laitteen suurimman pyörimisnopeuden mukaisesti. 3 Ennen kuin muutat moottorin pyörimissuuntaa, varmista, että se voidaan tehdä turvallisesti. 4 Varmista, että moottorikaapeliin ei ole kytketty kondensaattoriparistoja. WARNING 5 Varmista, ettei moottoriliittimiin ole kytketty verkkojännitettä. 6 Ennen kuin NX nestejäähdytteisellä taajuusmuuttajalla voi ajaa moottoria tulee nestejäähdytyksen toiminta tarkastaa. 24-hour support +358 (0)

10 10 vacon EU-DIREKTIIVI 2. EU-DIREKTIIVI 2.1 CE-merkki CE-merkki tuotteessa takaa tuotteen vapaan liikkuvuuden ETA-alueella (Euroopan Talousalue). Vacon NX-taajusmuuttajissa on CE-merkki osoituksena siitä, että laitteet ovat Pienjännitedirektiivin (LVD) ja EMC-direktiivin vaatimusten mukaisia. Testilaboratoriona on toiminut SGS FIMKO. 2.2 EMC-direktiivi Yleistä EMC-direktiivi määrää, ettei sähkölaite saa häiritä kohtuuttomasti ympäristöään ja että sen täytyy toisaalta myös riittävästi sietää ympäristössä olevia muita häiriöitä. Nestejäähdytteisten Vacon NX-taajuusmuuttajien EMC-direktiivin vaatimusten mukaisuuden täyttyminen on osoitettu Teknisen Rakennetiedoston (TCF) avulla, jonka on tarkastanut ja hyväksynyt SGS FIMKO, joka on hyväksytty laitos (Competent Body). Teknistä Rakennetiedostoa on käytetty direktiivin yhdenmukaisuuden toteamiskeinona, koska kysymyksessä on suuri tuoteperhe, jota on mahdoton testata laboratorioolosuhteissa ja koska installaatiot vaihtelevat suuresti Tekniset perusteet Perusajatuksenamme oli kehittää taajuusmuuttajaperhe, joka on mahdollisimman käyttökelpoinen ja kustannustehokas. EMC ongelmat on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Nestejäähdytteisten Vacon NX-taajuusmuuttajien markkina-alueena on koko maailma, joten eri asiakkaiden EMC-tarpeet vaihtelevat. Kaikki Vacon NX-taajuusmuuttajat on suunniteltu täyttämään vaativimmatkin tarpeet sietoisuuden osalta Vacon-taajuusmuuttajien EMC-luokittelu Tehtaan toimittamat nestejäähdytteiset Vacon NX -taajuusmuuttajat ja invertterit täyttävät kaikki EMCsietoisuusvaatimukset (normit EN , sekä EN ). Perusmallin nestejäähdytteisissä NX-moduuleissa ei ole elektromagneettisten häiriöiden päästösuodatusta. Mikäli suodatusta tarvitaan ja EMC-päästövaatimukset halutaan täyttää, tulee käyttää ulkoisia RFI-suotimia. N-luokka: N-luokan laitteissa ei ole EMC-päästösuojausta. Ne on tarkoitettu asennettavaksi sähkökaappiin. Ulkoisen EMC-suotimen käyttö on yleensä tarpeen, jotta EMC-vaatimukset tulevat täytetyksi. T-luokka: T-luokan laitteilla on pienempi maavirta ja ne on suunniteltu käytettäväksi vain kelluvissa verkoissa. Jos niitä käytetään muiden verkkojen kanssa, laite ei täytä mitään EMC-vaatimuksia. Varoitus: Tämä tuote kuuluu IEC :n mukaiseen rajoitetun jakelun luokkaan. Lähiympäristössä se saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin. 2 Tel (0) Fax +358 (0)

11 EU-DIREKTIIVI vacon IT-verkot Tehtaan toimittamassa laitteessa tulokondensaattorit on maadoitettu maadoitusruuvilla liittimeen X41. Maadoitus on pakollinen kaikissa TN/TT-verkoissa. Maadoitusruuvi X41 on poistettava, jos laitetta käytetään IT-verkoissa. Ruuvin poisto on syytä antaa Vacon huoltohenkilökunnan tehtäväksi. Pyydä lisätietoja paikalliselta edustajaltasi Valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus Seuraavilla sivuilla on valmistajan antamat vaatimustenmukaisuusvakuutukset, joista selviää Vacontaajuusmuuttajien EMC- ja turvallisuusdirektiivienmukaisuus. 24-hour support +358 (0)

12 12 vacon EU-DIREKTIIVI We Manufacturer's name: EU DECLARATION OF CONFORMITY Vacon Oyj Manufacturer's address: P.O.Box 25 Runsorintie 7 FIN Vaasa Finland hereby declare that the product Product name: Vacon NX Liquid-Cooled Frequency converter Model designation: Vacon NX Liquid-Cooled has been designed and manufactured in accordance with the following standards: Safety: EN50178 (1997); EN (2003) EMC (immunity): EN (1996)+A11 (2000) (only immunity); EN (2001) and conforms to the relevant safety provisions of the Low Voltage Directive (73/23/EEC) as amended by the Directive (93/68/EEC) and EMC Directive 89/336/EEC. It is ensured through internal measures and quality control that the product conforms at all times to the requirements of the current Directive and the relevant standards. In Vaasa, 7th of July, 2006 Vesa Laisi President The year the CE marking was affixed: Tel (0) Fax +358 (0)

13 TOIMITUKSEN VASTAANOTTO vacon TOIMITUKSEN VASTAANOTTO Nestejäähdytteisen Vacon NX-taajuusmuuttajan perustoimitus sisältää kaikki tai osan seuraavista komponenteista: teho-osa ohjausosa nesteletkut ja niiden suojaputket (1,5 m) kokoluokille CH5-CH74; eri mittaisia letkuja myös saatavilla Tema 1300-pikaliittimet kokoluokille CH3 ja CH4 ohjausosan asennussarja kuristin (ei DC-syöttöisissä inverttereissä, tyyppikoodi I) puhallin korteille (koko CH4) ohjausosan kuitukaapelisarja (1,5 m); eri mittaisia kuitukaapeleita myös saatavilla kuitukaapelisarja kokoluokalle 2*CH64/ CH74: 1,8 m/11 kuitua (teho-osa 1) ja 3,8 m/8 kuitua (teho-osa 2) Vacon NX-taajuusmuuttajat ovat käyneet läpi äärimmäisen tarkat koestukset ja laatutarkastukset tehtaalla, ennen kuin ne toimitetaan asiakkaalle. Tarkista kuitenkin pakkauksen purkamisen jälkeen, että tuotteessa ei esiinny merkkejä kuljetusvaurioista ja että toimitus on tilauksesi mukainen (vertaa laitteen lajimerkkiä allaolevaan lajimerkkiavaimeen, Kuva 3-1). Mikäli laitteessa on kuljetusvaurioita, ota yhteys ensisijaisesti kuljetusvakuutuksesta huolehtivaan vakuutusyhtiöön tai laitteen huolitsijaan. Jos toimitus ei vastaa tilaustasi, ota välittömästi yhteys laitteen toimittajaan. 3.1 Lajimerkkiavain Nestejäähdytteisten NX-taajuusmuuttajien ja inverttereiden lajimerkkiavain on esitetty alla. Lisää ja tarkempaa tietoa lajimerkkiavaimesta saat liitteestä 1. NXP A 0 N 1 SWV* A1A20000C3 Lisäkortit; jokaista korttipaikkaa varten on kaksi merkkiä: A = perus-i/o-kortti, B = laajennus-i/o-kortti, C = kenttäväyläkortti, D = erikoiskortti Laitteistomuutokset; Toimitus - Asennus - Kortit F = Kuituliitäntä/Vakiokortti (CH61:stä ylöspäin) G = Kuituliitäntä/Lakattu kortti (CH61:stä ylöspäin) S = Suora liitäntä/vakiokortti V = Suora liitäntä/lakattu kortti W = Moduli, nestejäähdytteinen I = DC-syöttöinen invertteri S = Standardisyöttö; 6-pulssiliitäntä kuristimin N = Standardisyöttö; 6-pulssiliitäntä ilman kuristimia T = 12-pulssiliitäntä kuristimin U = 12-pulssiliitäntä (ilman kuristimia) Jarrukatkoja 0 = Ei jarrukatkojaa 1 = Sisäinen jarrukatkoja (vain CH3) EMC-häiriöpäästötaso: N = Ei EMC-päästösuojausta; Asennettava sähkökaappiin T = Täyttää standardin IT-verkoille Kotelointiluokka: 0 = IP00 Ohjauspaneeli: A = Standardipaneeli (alfanumeerinen) B = Ei paikallista ohjauspaneelia F = Peitepaneeli Nimellinen verkkojännite (3-vaiheinen): 5 = Vac, 6 = Vac Laitteen nimellisvirta (pieni ylikuorma) 0007 = 7 A, 0022 = 22 A, 0205 = 205 A jne. nkw3_1.fh8 Tuotesarja: NXP = high-performance, NXB = jarrukatkojayksikkö, NXA = AFE-yksikkö, NXI = invertteriyksikkö *Lisätietoa liittestä 1 Kuva 3-1. Vacon NX-lajimerkkiavain 24-hour support +358 (0)

14 14 vacon TOIMITUKSEN VASTAANOTTO 3.2 Varastointi ja kuljetus Mikäli taajuusmuuttaja pitää varastoida ennen käyttöönottoa, varmista, että varastointiolosuhteet ovat hyväksyttävät: Varastointilämpötila C; (mikäli varastointilämpötila on alle 0º, on jäähdytyselementti tyhjennettävä jäähdytysnesteestä) Suhteellinen kosteus <96%, ei kondensoitumista Mikäli varastointiaika on pidempi kuin 12 kuukautta, täytyy elektrolyyttikondensaattorit ladata varovasti. Tämän vuoksi pitkä varastointiaika ei ole suositeltava. Lataukseen liittyviä ohjeita annetaan tämän käsikirjan kappaleessa 9.3 sekä Nestejäähdytteisten NX-taajuusmuuttajien huoltokäsikirjassa. Katso myös kappale 3.3 jäljempänä. Varoitus: Tyhjennä jäähdytyselementit jäähdytysnesteestä aina ennen kuljetusta. Jäähdytysnesteen jäätyminen saattaa vahingoittaa laitetta. 3.3 Huolto Vacon NX-taajuusmuuttajat eivät tarvitse huoltoa normaalioloissa. Jos laitetta kuitenkin käytetään alle 0ºC:n lämpötiloissa, joissa jäähdytykseen käytetty neste saattaa jäätyä, on jäähdytyselementti syytä tyhjentää, jos laitetta siirretään paikasta toiseen tai jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Katso myös kappale 3.2. Jäähdytyselementin jäähdytysnestekanavat on myös syytä puhdistaa. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Jäähdytysjärjestelmän valmistajan antamia järjestelmää koskevia ohjeita tulee noudattaa. Jäähdytysjärjestelmän glykoli tulee vaihtaa kahden vuoden välein tai lisätä inhibiittoria. 3.4 Takuu Takuu kattaa vain valmistusvirheet. Valmistaja ei ole vastuussa kuljetuksen, toimituksen vastaanoton, asennuksen, käyttöönoton tai käytön aikana syntyneistä vaurioista. Valmistajalle ei koskaan, eikä missään olosuhteissa voida asettaa vastuuta vaurioista tai vioista, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, väärästä asennuksesta tai epänormaalista ympäristölämpötilasta, moottorin ajamisesta käyttäen pienintä sallittua nestevirtausta matalampaa virtausta, kondensaatiosta, pölystä, korrodoivista aineista tai nimellisarvon ylittävistä sähköisistä suureista. Valmistajaa ei myöskään voida pitää vastuussa em. laitteen seurannaisvaikutuksista. Huom! Jos nestejäähdytysjärjestelmää ei ole kytketty nestejäähdytteiseen Vacon NX-taajuusmuuttajaan, taajuusmuuttajaa ei saa käyttää. Nestejäähdytystä koskevassa teknisessä eritelmässä annettuja rajoituksia, esimerkiksi nesteen minimivirtauksesta (kts. Taulukko 4-7 ja Taulukko 5-6) tulee noudattaa. Takuu raukeaa, mikäli rajoituksia ei ole noudatettu. Valmistajan myöntämä takuuaika on 18 kk toimituksesta tai 12 kk käyttöönotosta sen mukaan, kumpi näistä määräajoista päättyy ensin (Vaconin takuuehdot). Laitteen paikallinen toimittaja voi myöntää yllämainituista ehdoista poikkeavan takuun. Tämä takuuaika tulee määritellä toimittajan myynti- ja takuuehdoissa. Vacon ei ole vastuussa mistään muusta kuin itse myöntämästään takuusta. Ota kaikissa takuuta koskevissa asioissa ensin yhteys paikalliseen toimittajaasi. 3 Tel (0) Fax +358 (0)

15 TEKNISET TIEDOT vacon TEKNISET TIEDOT 4.1 Yleistä Vaconin nestejäähdytteisten laitteiden tuotesarjan muodostavat invertterit ja taajuusmuuttajat. Alla olevissa kuvissa (Kuva 4-1 ja Kuva 4-2) esitetään nestejäähdytteisen Vacon NX-taajuusmuuttajan sekä invertterin periaatteellinen lohkokaavio. Tuote koostuu kahdesta mekaanisesta yksiköstä, teho-osasta sekä ohjausosasta. Teho-osa voi muodostua yhdestä tai useammasta jopa kuudesta moduulista laitteen koosta riippuen. Nestejäähdytteisissä Vacon NX-tuotteissa jäähdytykseen käytetään ilman sijasta nestettä. Toisin kuin inverttereissä taajuusmuuttajissa on latauspiiri. Kolmivaiheinen tuloliitännän AC-kuristin muodostaa välipiirin kondensaattorin kanssa LC-suodattimen. Taajuusmuuttajissa LC-suodatin muodostaa yhdessä diodisillan kanssa tasajännitteen syötöksi IGBTvaihtosuuntaajalle. AC-kuristin suodattaa myös verkon HF-häiriöitä taajuusmuuttajaan päin, sekä taajuusmuuttajan HF-häiriöitä verkkoon päin. Tämän lisäksi se parantaa verkkovirran käyrämuotoa. Niissä kokoluokissa (CH74), joissa on useampi rinnakkainen tasasuuntaaja, AC-kuristinta tarvitaan tasaamaan virtaa tasasuuntaajille. Taajuusmuuttajan verkosta ottama teho on kokonaan aktiivitehoa. IGBT-vaihtosuuntaaja tuottaa säädettävän, symmetrisen, kolmivaiheisen PWM moduloidun AC-jännitteen moottorille. Moottori- ja sovellusohjausyksikkö perustuu mikroprosessorin ohjelmiin. Mikroprosessori ohjaa moottoria mittaustietojen, parametriasetusten, ohjausliitynnän ja ohjauspaneelin antamien tietojen perusteella. Moottori- ja sovellusohjausyksikkö ohjaa puolestaan moottorinohjaus-asic-piiriä, joka taas laskee ohjausjaksot IGBT-kytkimille. Hilaohjausvahvistin vahvistaa nämä signaalit IGBT-vaihtosuuntaajaa varten. Ohjauspaneeli toimii linkkinä käyttäjän ja taajuusmuuttajan välillä. Ohjauspaneelia käytetään parametrien asetukseen, käyttötietojen lukemiseen, sekä ohjauskomentojen antamiseen. Se on irrotettava ja sitä voidaan käyttää päälaitteesta erillään kytkemällä se kaapelin avulla taajuusmuuttajaan. Ohjauspaneelin sijaan voidaan käyttää myös PC:tä taajuusmuuttajan ohjaamisessa, mikäli se on kytketty taajuusmuuttajaan edellämainitun kaapelin avulla. Taajuusmuuttaja voidaan varustaa ohjaus-i/o-kortilla, joka on joko erotettu maasta (OPT-A8), tai kytketty siihen (OPT-A1). Lisä-I/O-korteilla voi kasvattaa käytettävissä olevien tulojen ja lähtöjen määrää. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteys valmistajaan tai paikalliseen laitetoimittajaan (kts. tämän käsikirjan takakansi). Peruskäyttöliittymä ja parametrit (Perussovellus) on helppo ottaa käyttöön. Mikäli tarvitaan monipuolisempaa liittymää ja parametrivalikoimaa, "All in One" -sovelluksista voidaan valita sopivampi sovellus. Katso All in One" -Sovellusoppaasta lisätietoja eri sovelluksista. Sisäinen jarrukatkoja kuuluu kokoluokan CH3 vakiovarustukseen. Muiden kokoluokkien laitteisiin jarrukatkoja on saatavissa lisävarusteena, jolloin se asennetaan ulkoisesti. Standardituotteessa ei ole jarruvastusta. Se tulee tilata erikseen. 24-hour support +358 (0)

16 16 vacon TEKNISET TIEDOT Tehomoduuli Jarruvastus* 3) Verkko Ulkoinen kuristin L1 L2 L3 Tasasuuntaaja (vain taajuusmuutt.) 3~ = Lat. vastus Jarrukatkoja* 2) IGBTvaihtosuuntaaja Virtaanturit = 3~ Moottori U/T1 V/T2 W/T3 PE Jännitelähde Mittaukset Ohjausmoduuli Hilaohjaus Ohjauspaneeli RS 232 Moottori- ja sovellusohjausyksikkö Moottori- ohjaus- ASIC Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O Ohjaus- I/O NKW4_1 *Jarruvastus on saatavissa lisävarustuksena kaikkiin kokoluokkiin (CH3-CH7). Sisäinen jarrukatkoja kuuluu vakiovarustukseen vain kokoluokassa CH3. Muissa kooissa jarrukatkoja on ulkoinen ja toimitetaan lisävarusteena. Kuva 4-1. Nestejäähdytteisen Vacon NX-taajuusmuuttajan lohkokaavio Tehomoduuli Jarruvastus* + DC-syöttö - Jarrukatkoja* Virtaanturit 3) IGBT- 2) vaihto- suuntaaja = 3~ Moottori U/T1 V/T2 W/T3 PE Jännitelähde Mittaukset Ohjausmoduuli Ohjauspaneeli Hilaohjaus Moottori- ja sovellusohjausyksikkö RS 232 Moottori- ohjaus- ASIC Ohjaus I/O Ohjaus I/O Ohjaus I/O Ohjaus I/O Ohjaus I/O NKW8.fh8 Jarruvastus on saatavissa lisävarustuksena kaikkiin kokoluokkiin (CH3-CH7). Sisäinen jarrukatkoja kuuluu vakiovarustukseen vain kokoluokassa CH3. Muissa kooissa jarrukatkoja on ulkoinen ja toimitetaan lisävarusteena. Kuva 4-2. Nestejäähdytteisen Vacon NX-invertterin lohkokaavio 4 Tel (0) Fax +358 (0)

17 TEKNISET TIEDOT vacon Tehoalueet Vaconin nestejäähdytteisen NX-tuotesarjan muodostavat taajuusmuuttajat (AC-syöttö, AC-lähtö) ja invertterit (DC-syöttö, AC-lähtö). Seuraavissa taulukoissa annetaan sekä laitteiden lähtötehoarvot, viittelliset akselitehot virta-arvoilla I th ja I L ja eri syöttöjännitteillä että tehohäviöt ja mekaaniset koot. Teho on ilmoitettu syöttöjännitteen mukaan Taajuusmuuttajat Nestejäähdytteiset Vacon NX -taajuusmuuttajat Verkkojännite VAC Verkko- ja moottorijännite VAC, 50/60 Hz, 3~, 6-pulssisyöttö Terminen virta I th [A] Taajuusmuuttajatyyppi Laitteen lähtöteho Virta Moottorin lähtöteho Jatkuva Jatkuva Optimimoottormoottori Optimi- nim.virta I L nim.virta I H [A] [A] I th (400V) I th (500V) [kw] [kw] Tehohäviöt c/a/t *) [kw] Kokoluokka 0016_ ,5 11 0,4/0,2/0,6 CH3 0022_ ,5/0,2/0,7 CH3 0031_ ,5 0,7/0,2/0,9 CH3 0038_ ,5 22 0,8/0,2/1,0 CH3 0045_ ,0/0,3/1,3 CH3 0061_ ,3/0,3/1,5 CH3 0072_ ,2/0,3/1,5 CH4 0087_ ,5/0,3/1,8 CH4 0105_ ,8/0,3/2,1 CH4 0140_ ,3/0,3/2,6 CH4 0168_ ,0/0,4/4,4 CH5 0205_ ,0/0,5/5,5 CH5 0261_ ,0/0,5/6,5 CH5 0300_ ,0/0,6/7,6 CH _ ,0/0,7/9,7 CH _ ,5/0,5/7,0 CH _ ,5/0,6/8,1 CH _ ,0/0,7/9,7 CH _ ,0/0,7/10,7 CH _ ,0/0,8/12,8 CH _ ,5/0,8/13,3 CH _ ,4/0,9/15,3 CH _ ,5/1,0/17,5 CH _ ,5/1,2/19,7 CH _ ,0/1,2/20,2 CH _ ,0/1,4/25,4 CH _ ,5/1,8/34,3 CH _ ,3/2,0/38,3 CH _ ,8/2,2/41,0 2*CH _ ,3/2,6/48,9 2*CH _ ,2/3,0/61,2 2*CH _ ,0/3,6/68,6 2*CH74 Taulukko 4-1. Nestejäähdytteisen 6-pulssisyöttöisen Vacon NX-taajuusmuuttajan tehoalueet ja mitat, syöttöjännite VAC 24-hour support +358 (0)

18 18 vacon TEKNISET TIEDOT Verkko- ja moottorijännite VAC, 50/60 Hz, 3~, 6-pulssisyöttö Laitteen lähtöteho Taajuus- Virta Moottorin lähtöteho Tehohäviöt muuttaja- tyyppi n virta nim.virta nim.virta moottori moottori Termine Jatkuva Jatkuva Optimi- Optimi- Kokoluokka c/a/t *) [kw] I th I L I H I th (400V) [kw] I th (500V) [kw] [A] [A] [A] 0460_ ,5/0,5/7,0 CH _ ,5/0,6/8,1 CH _ ,0/0,7/9,7 CH _ ,0/0,7/10,7 CH _ ,0/0,8/12,8 CH _ ,0/1,2/20,2 CH _ ,0/1,4/25,4 CH _ ,5/1,8/34,3 CH _ ,8/2,2/41,0 2*CH _ ,3/2,6/48,9 2*CH _ ,2/3,0/61,2 2*CH _ ,0/3,6/68,6 2*CH74 Taulukko 4-2. Nestejäähdytteisen 12-pulssisyöttöisen Vacon NX-taajuusmuuttajan tehoalueet ja mitat, syöttöjännite VAC I th = Maksimaalinen jatkuva terminen RMS-virta. Mitoitus voidaan tehdä tätä virta-arvoa käyttäen, jos prosessissa ei vaadita ylikuormitettavuutta tai siinä ei esiinny vääntömomenttivärähtelyä tai tilaa ylikuormitukselle. I L = Pieni ylikuorma. Sallii +10%:n momenttivärähtelyn ja 10%:n jatkuvan ylikuorman. I H = Suuri ylikuorma. Sallii +50%:n momenttivärähtelyn ja 50%:n jatkuvan ylikuorman. Arvot laskettu käyttäen cosϕ = 0,83 ja hyötysuhde = 97% *) c = tehohäviöt jäähdytysnesteeseen; a = tehohäviöt ilmaan; T = kokonaistehohäviö; ei sisällä kuristimien tehohäviöitä, kts. kappale 5.4. Tehohäviöt laskettu käyttämällä suurinta mahdollista syöttöjännitettä, virtaa I th sekä kytkentätaajuutena 3.6 khz. Ohjausmuotona on käytetty Closed Loop ohjausta. Kaikki häviöt ovat suurimpia mahdollisia arvoja. Käytettäessä jotakin muuta verkkojännitettä NX-taajuusmuuttajan lähtötehon saa soveltamalla kaavaa P = Un x In x cosϕ x eff%. Kaikkien nestejäähdytteisten NX-taajuusmuuttajien kotelointiluokka on IP00. 3 x Jos moottoria ajetaan jatkuvasti (kiihdytys- ja hidastusramppien lisäksi) alle 5 Hz:n nopeuksilla, on huomioitava laitteen mitoitus alhaisille taajuuksille. Käytä mitoitusohjeena kaavaa maksimi I H = 0.66*I th tai valitse laite virta-arvon I H mukaan. Suosittelemme, että pyydät neuvoa jakelijaltasi tai Vaconilta. Laitteen ylimitoitus saattaa olla tarpeen myös, jos prosessi vaatii suurta käynnistysmomenttia. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

19 TEKNISET TIEDOT vacon Nestejäähdytteiset Vacon NX -taajuusmuuttajat Verkkojännite VAC Verkko- ja moottorijännite VAC, 50/60 Hz, 3~, 6-pulssisyöttö Terminen virta I th [A] Taajuusmuuttajatyyppi Laitteen lähtöteho Virta Moottorin lähtöteho Jatkuva Jatkuva Optimimoottormoottori Optimi- nim.virta nim.virta I H I L [A] I th (525V) I th (690V) [A] [kw] [kw] Tehohäviöt c/a/t *) [kw] Kokoluokka 0170_ ,5/0,4/7,9 CH _ ,0/0,5/9,5 CH _ ,5/0,3/6,8 CH _ ,5/0,4/7,9 CH _ ,0/0,5/9,5 CH _ ,4/0,5/9,9 CH _ ,0/0,5/10,5 CH _ ,0/0,6/12,6 CH _ ,0/0,7/13,7 CH _ ,0/0,8/16,8 CH _ ,0/0,9/18,9 CH _ ,0/1,0/20,0 CH _ ,3/1,2/22,5 CH _ ,0/1,1/23,1 CH _ ,0/1,3/26,3 CH _ ,0/1,6/32,6 CH _ ,0/1,9/39,9 CH _ ) ) NA CH _ ,6/2,0/41,6 2*CH _ ,0/2,4/47,4 2*CH _ ,8/2,9/58,7 2*CH _ ,4/3,4/71,8 2*CH _ ) ) NA 2*CH74 Taulukko 4-3. Nestejäähdytteisen 6-pulssisyöttöisen Vacon NX-taajuusmuuttajan tehoalueet ja mitat, syöttöjännite VAC 1) Laskennallinen 24-hour support +358 (0)

20 20 vacon TEKNISET TIEDOT Verkko- ja moottorijännite VAC, 50/60 Hz, 3~, 12-pulssisyöttö Termine n virta I th [A] Taajuusmuuttajatyyppi Laitteen lähtöteho Virta Moottorin lähtöteho Jatkuva Jatkuva Optimimoottormoottori Optimi- nim.virta nim.virta I L I H I th (525V) I th (690V) [A] [A] [kw] [kw] Tehohäviöt c/a/t *) [kw] Kokoluokka 0325_ ,5/0,4/7,9 CH _ ,0/0,5/9,5 CH _ ,4/0,5/9,9 CH _ ,0/0,5/10,5 CH _ ,0/0,6/12,6 CH _ ,0/1,0/20,0 CH _ ,3/1,2/22,5 CH _ ,0/1,1/23,1 CH _ ,0/1,3/26,3 CH _ ,0/1,6/32,6 CH _ ,0/1,9/39,9 CH _ ,6/2,0/41,6 2*CH _ ,0/2,4/47,4 2*CH _ ,8/2,9/58,7 2*CH _ ,4/3,4/71,8 2*CH _ NA 2*CH74 Taulukko 4-4. Nestejäähdytteisen. 12-pulssisyöttöisen Vacon NX-taajuusmuuttajan tehoalueet ja mitat, syöttöjännite VAC I th = Maksimaalinen jatkuva terminen RMS-virta. Mitoitus voidaan tehdä tätä virta-arvoa käyttäen, jos prosessissa ei vaadita ylikuormitettavuutta tai siinä ei esiinny vääntömomenttivärähtelyä tai tilaa ylikuormitukselle. I L = Pieni ylikuorma. Sallii +10%:n momenttivärähtelyn ja 10%:n jatkuvan ylikuorman. I H = Suuri ylikuorma. Sallii +50%:n momenttivärähtelyn ja 50%:n jatkuvan ylikuorman. Arvot laskettu käyttäen cosϕ = 0,83 ja hyötysuhde = 97% *) c = tehohäviöt jäähdytysnesteeseen; a = tehohäviöt ilmaan; T = kokonaistehohäviö; ei sisällä kuristimien tehohäviöitä, kts. kappale 5.4. Tehohäviöt laskettu käyttämällä suurinta mahdollista syöttöjännitettä, virtaa I th sekä kytkentätaajuutena 3.6 khz. Ohjausmuotona on käytetty Closed Loop ohjausta. Kaikki häviöt ovat suurimpia mahdollisia arvoja. Käytettäessä jotakin muuta verkkojännitettä NX-taajuusmuuttajan lähtötehon saa soveltamalla kaavaa P = Un x In x cosϕ x eff%. Kaikkien nestejäähdytteisten NX-taajuusmuuttajien kotelointiluokka on IP00. 3 x Jos moottoria ajetaan jatkuvasti (kiihdytys- ja hidastusramppien lisäksi) alle 5 Hz:n nopeuksilla, on huomioitava laitteen mitoitus alhaisille taajuuksille. Käytä mitoitusohjeena kaavaa maksimi I H = 0.66*I th tai valitse laite virta-arvon I H mukaan. Suosittelemme, että pyydät neuvoa jakelijaltasi tai Vaconilta. Laitteen ylimitoitus saattaa olla tarpeen myös, jos prosessi vaatii suurta käynnistysmomenttia. 4 Tel (0) Fax +358 (0)

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään?

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? vacon 0 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? helppo muunnella asiakkaan tarpeiden mukaan Vacon 0 Machinery on erityisesti kone ja laitevalmistajien tarpeisiin soveltuva, erittäin kompakti

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CXS-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R O

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale 3. 2. Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista.

1. Tarkista, että toimitus on tilauksesi mukainen, katso kappale 3. 2. Lue tarkoin kappaleen 1 turvallisuusohjeet ennen käyttöönoton aloittamista. NÄISSÄ PIKAOHJEISSA MAINITUT 11 TOIMENPIDETTÄ TÄYTYY KÄYDÄ LÄPI ASENNUKSEN JA KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ. MIKÄLI ONGELMIA ILMENEE, OTA YHTEYS PAIKALLISEEN EDUSTAJAASI. Käyttöönoton pikaohjeet 1. Tarkista,

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CX/CXL-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CX/CXL-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS

SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS SPIRALAIR -KOMPRESSORIT K1-4 K6-8 COMBI KS1-4 KS6 5 MULTI PUHTAUS HILJAISUUS KYLMÄ KS / T Integroitu kuivain PUHTAUS PUHDASTA ILMAA Ilmaa puhtaimmassa muodossaan Teollisen prosessin tehokkuus ja tuotteiden

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön

vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön vacon nxs monipuolinen ratkaisu luotettavaan prosessin säätöön varma valinta teollisuuden tarpeisiin Vacon on monipuolinen AC-käyttö tehoalueelle 0,7 560 kw ja jännitealueille 208 690 V. Luotettavien ratkaisujen

Lisätiedot

Small craft - Electric Propulsion Systems

Small craft - Electric Propulsion Systems Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128.

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ.  Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128. LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø138 8 Ø 14 2 6 15 Ø133 4 Ø8 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 14 3 m/h Ø138 9 8 Ø133 7 Ø8 6 5 4

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1200LM 600mm 90026 T8 15W 1800LM 900mm 120026 T8 18W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 25W 3150LM 1500mm 150026

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT

KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT KORKEALAATUISET LED 360 SULJETUT CORN LAMPUT www.sanpek.fi Sanpek-LED korkealaatuiset 360 CORN LED- lamput edustavat LEDvalaistustekniikan viimeisintä kehitysaskelta. Nämä CORN LED-lamput on kehitetty

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje V1.5 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 NEUTRON4 ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x ACS 600 Käyttöönotto-opas Tässä oppaassa on: $&6 WDDMXXVPXXWWDMDQ Nl\WW QRWWR RKMDXVSDQHHOLQ DYXOOD (QVLPPlLQHQ Nl\QQLVW\V 3\ ULPLVVXXQQDQ WDUNLVWXV.l\QQLVW\V GLJLWDDOLWXORQ NDXWWD 1RSHXGHQ VllW RKMDXVSDQHHOLQ

Lisätiedot

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit

Asennusopas. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR huonetermostaatit huonetermostaatit Asennusopas 1. Asennusvaiheet Käyttöopas voidaan ladata osoitteesta: heating.danfoss.com. 1. Asennus on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi. 2. Huonetermostaatti pitää asentaa

Lisätiedot