Maakunnittaiset ennusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnittaiset ennusteet"

Transkriptio

1 versio 1 Maakunnittaiset ennusteet Kooste MDI:n maakuntien väestöennusteesta vuoteen 2040

2 Keskeisimmät nostot maakuntien ennusteista 1. MDI:n ennusteen mukaan vain neljän maakunnan väkiluku kasvaa vuosien aikana. Väkiluku kasvaa suhteellisesti eniten Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla sekä maltillisesti Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Näiden neljän maakunnan väkiluku kasvaa yhteensä asukkaalla. 2. Kaikissa muissa maakunnissa väkiluku laskee ennusteen mukaan vuosina Seitsemässä maakunnassa väkiluku laskee yli 10 prosenttia, ja kahdessa näistä jopa yli 15 prosenttia. Supistuvissa 15 maakunnassa väkiluku laskee lähes asukkaalla. 3. Työikäisen väestön määrä (15-64-vuotiaat) kasvaa vain Uudellamaalla, Ahvenanmaalla ja Pirkanmaalla vuosien aikana. Pirkanmaalla työikäisen väestön määrä kääntyy lasku-uralle 2030-luvulla. Työikäisen väestön määrä laskee kahdessa maakunnassa peräti neljänneksellä nykyiseen verrattuna. 4. Alle 15-vuotiaan väestön määrä kasvaa ennusteen mukaan vain Ahvenanmaalla, jossa lasten määrä kasvaa koko ajanjakson ajan. Kuudessa maakunnassa lasten määrä vähenee noin kolmanneksella (yli 30 %). 5. Eläkeikäisten (yli 65-vuotiaat) määrä kasvaa kaikissa maakunnissa. Iäkkäiden määrä kasvaa määrällisesti ja suhteellisesti eniten niissä maakunnissa, joissa on tälläkin hetkellä vähän eläkeikäisiä, kuten Uudellamaalla ja Pohjois- Pohjanmaalla. Iäkkäiden kasvu on maltillista niissä maakunnissa, jotka ovat aikaisemmin kokeneet vastaavan muutoksen, kuten Kainuussa. 6. Väestö vähenee useimmissa maakunnissa etenkin negatiivisen luonnollisen väestönlisäyksen vuoksi (syntyneet-kuolleet). Luonnollinen väestönlisäys on positiivinen vain kolmessa maakunnassa vuosina Lukuun ottamatta kolmea maakuntaa supistuvissa maakunnissa luonnollinen väestönlisäys oli merkittävin väkilukua vähentävä tekijä. 7. Nettosiirtolaisuus on positiivista kaikissa maakunnissa ennustejakson aikana. Joka toisessa maakunnassa nettosiirtolaisuus korvaa maan sisäisestä muuttoliikkeestä kärsityt muuttotappiot. 8. MDI:n ennusteen mukaan enemmän kuin joka kolmas (35 %) suomalainen asuu Uudellamaalla vuonna 2040 (nyt 30 %). Enemmän kuin joka toinen (55,8 %) asuu kasvukolmion alueella (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Kanta-Häme).

3 1. Maakunnittaiset väestöennusteet

4 Miksi alueellinen väestöennuste maakunnille? Tilastokeskus tuottaa kolmen vuoden välein koko maan ja alueellisen väestöennusteen. Vuonna 2018 julkaistiin koko maan väestöennuste, mutta alueellinen ennuste julkaistaan aikaisintaan syksyllä Koko maassa on tapahtunut merkittävä käänne erityisesti syntyvyydessä verrattuna Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennusteeseen. Alentuneen syntyvyyden vuoksi koko maan odotettu väestönlisäys vuosina jääkin vuoden 2018 ennusteessa vain 1,6 prosenttiin verrattuna vuonna 2015 ennustettuun 5,9 prosenttiin. Syntyvyyden osalta voitaneen puhua romahduksesta, joka heijastuu tulevaan alueelliseen väestöennusteeseen luonnollisen väestönlisäyksen ja kuntien välisen nettomuuton osalta: lähitulevaisuuden muuttoalttiit nuoret ikäluokat ovat huomattavasti nykyisiä pienempiä. Alueellista väestöennustetietoa tarvitaan yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla ja päätöksenteossa. MDI teki aiemmin kymmenelle kaupunkiseudulle väestöennusteen tämä ei kuitenkaan kerro koko kuvaa väestön kansallisista kehityssuunnista. Tämän vuoksi MDI teki uuden väestöennusteen kaikille maakunnille. Menetelmät ja oletukset ovat vastaavat kuin 10 kaupunkiseudun ennusteessa. Ennuste on menetelmiltään ja tuloksiltaan vastaavanlainen kuin Tilastokeskuksen vuoden 2018 ennusteessa. Maakunnittainen ennuste on tehty maakuntatasolla eikä siinä ole tarkasteltu maakuntien sisäistä kehitystä Tilastokeskus 2015 Tilastokeskus 2018 MDI ennuste Lähde: Tilastokeskus: väestöennuste

5 Miten väestöennuste toteutettiin?! Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnolliseen väestönlisäykseen (syntyvyys ja kuolleisuus), 2) kuntien väliseen nettomuuttoon (tulo- ja lähtömuutto) ja 3) nettomaahanmuuttoon (maasta- ja maahanmuutto)! Väestöennuste on toteutettu suhteellisiin muuttoalttiuksiin perustuvana laskelmana ja projektiona. Jokaisen yksivuotis-ikäryhmän kehitys projisoidaan seuraavalle vuodelle huomioiden kunkin ikäryhmän kuolleisuus ja muuttoliike. Näin syntyy dynaaminen ennuste, joka huomioi alueen ikärakenteen muutokset ja niiden vaikutuksen luonnolliseen väestönlisäykseen sekä muuttoliikkeeseen.! Väestöennusteeseen on tehty yksi perusvaihtoehto (MDI:n ennuste) ja vaihtoehtoinen trendilaskelma. Tämän lisäksi on tehty matalamman syntyvyyden herkkyysanalyysi.! MDI:n ennusteen oletuksena on, että maan sisäisen muuttoliikkeen muuttajien suhteellinen alttius muuttaa pysyy vastaavana kuin keskimäärin vuosina koko tarkastelujakson ajan. MDI:n ennuste luo tarkan ja dynaamisen kuvan väestönkehityksestä, joka huomio alueittaisten ikärakenteiden vaihtelun vaikutukset väestönkehitykseen kaikilla tarkasteltavilla seuduilla.! Vaihtoehtoinen trendilaskelma perustuu oletukseen, että maan sisäisen muuttoliikkeen volyymi pysyy seuduittain vastaavana kuin vuosina keskimäärin. Vaihtoehtoisen trendilaskelman voi pitää eräänlaisena väestönkehityksen ala- tai ylärajana tai potentiaalina: miten väestö kehittyy, jos 2010-luvun tilanne pysyisi vastaavana 2040-luvulle asti. Tämä vaatisi huomattavaa muuttoalttiuksien kasvua nykyiseen verrattuna, sillä muuttoalttiiden ikäluokkien koot tulevat pienenemään ajanjakson aikana.! Tarkemmat tiedot ennusteen toteutuksesta ja oletuksista ovat liitteissä.! Maakunnittainen ennuste on tehty maakuntatasolla, eikä siinä ole tarkasteltu maakuntien sisäistä kehitystä. Maakunnat seuraavat vuoden 2018 hallinnollista maakuntajakoa. Verrokkina olevaan Tilastokeskuksen vuoden 2015 ennusteen maakuntajako on muutettu vastaamaan vuoden 2018 hallinnollista jakoa.

6 MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK2015 Ahvenanmaan ennuste MDI:n ennusteen mukaan Ahvenanmaan väestö kasvaa vuosien aikana: asukkaalla +20,9 prosentilla Ennusteen perusteella Ahvenanmaan maakunnassa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Ahvenanmaan väkiluku kasvaa 17,3 prosentilla. Ahvenanmaan väestö väestö kasvaa 359 henkilöä vähemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 1,2 prosenttia heikommaksi

7 Uudenmaan ennuste MDI:n ennusteen mukaan Uudenmaan väestö kasvaa vuosien aikana: asukkaalla +17,7 prosentilla Ennusteen perusteella Uudellamaalla asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Uudenmaan väkiluku kasvaa 19,3 prosentilla. Uudenmaan väestö kasvaa henkilöä vähemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 1,2 prosenttia heikommaksi MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK

8 Pirkanmaan ennuste MDI:n ennusteen mukaan Pirkanmaan väestö kasvaa vuosien aikana: asukkaalla +4,1 prosentilla MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK2015 Ennusteen perusteella Pirkanmaalla asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Pirkanmaan väkiluku kasvaa 8,4 prosentilla. Pirkanmaan väestö väestö kasvaa henkilöä vähemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 1,0 prosenttia heikommaksi

9 Varsinais-Suomen ennuste MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK2015 MDI:n ennusteen mukaan Varsinais-Suomen väestö kasvaa vuosien aikana: asukkaalla +1,8 prosentilla Ennusteen perusteella Varsinais-Suomessa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Varsinais-Suomen väkiluku kasvaa 2,4 prosentilla. Varsinais-Suomen väestö kasvaa henkilöä vähemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 0,9 prosenttia heikommaksi

10 Pohjois-Pohjanmaan ennuste MDI:n ennusteen mukaan Pohjois- Pohjanmaan maakunnan väestö vähenee vuosien aikana: asukkaalla -2,4 prosentilla Ennusteen perusteella Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Pohjois-Pohjanmaan väkiluku kasvaisi 0,9 prosentilla. Pohjois-Pohjanmaan väestö vähenee henkilöä enemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 1,1 prosenttia heikommaksi MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK

11 Keski-Suomen ennuste MDI:n ennusteen mukaan Keski-Suomen maakunnan väestö vähenee vuosien aikana: asukkaalla -3,7 prosentilla MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK Ennusteen perusteella Keski-Suomen maakunnassa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Keski-Suomen väkiluku vähenee 3,8 prosentilla. Keski-Suomen väestö vähenee henkilöä enemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 1,0 prosenttia heikommaksi

12 Pohjanmaan ennuste MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK2015 MDI:n ennusteen mukaan Pohjanmaalla väestö vähenee vuosien aikana: asukkaalla -4,6 prosentilla Ennusteen perusteella Pohjanmaan maakunnassa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Pohjanmaan väkiluku vähenee 0,6 prosentilla. Pohjanmaan väestö vähenee henkilöä enemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 1,0 prosenttia heikommaksi

13 MDI ennuste MDI ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK2015 Päijät-Hämeen ennuste MDI:n ennusteen mukaan Päijät-Hämeen väestö vähenee vuosien aikana: asukkaalla -5,8 prosentilla Ennusteen perusteella Päijät-Hämeen maakunnassa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Päijät-Hämeen väkiluku vähenee -8,6 prosentilla. Päijät-Hämeen väestö vähenee henkilöä enemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 0,8 prosenttia heikommaksi

14 Keski-Pohjanmaan ennuste MDI:n ennusteen mukaan Keski-Pohjanmaan väestö vähenee vuosien aikana: asukkaalla -6,4 prosentilla MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK2015 Ennusteen perusteella Keski-Pohjanmaan maakunnassa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Keski-Pohjanmaan väkiluku vähenee 7,7 prosentilla. Keski-Pohjanmaan väestö vähenee 755 henkilöä enemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 1,1 prosenttia heikommaksi

15 Pohjois-Savon ennuste MDI:n ennusteen mukaan Pohjois-Savon väestö vähenee vuosien aikana: asukkaalla -7,0 prosentilla MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK2015 Ennusteen perusteella Pohjois-Savon maakunnassa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Pohjois-Savon väkiluku vähenee 6,5 prosentilla. Pohjois-Savon väestö vähenee henkilöä enemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 0,9 prosenttia heikommaksi

16 Kanta-Hämeen ennuste MDI:n ennusteen mukaan Kanta-Hämeen väestö vähenee vuosien aikana: asukkaalla -8,5 prosentilla Ennusteen perusteella Kanta-Hämeen maakunnassa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Kanta-Hämeen väkiluku vähenee 12 prosentilla. Kanta-Hämeen väestö vähenee henkilöä enemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 0,8 prosenttia heikommaksi MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK

17 Lapin ennuste MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK2015 MDI:n ennusteen mukaan Lapin maakunnan väestö vähenee vuosien aikana: asukkaalla -9,6 prosentilla Ennusteen perusteella Lapissa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Lapin väkiluku vähenee 15,8 prosentilla. Lapin väestö vähenee henkilöä enemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 0,8 prosenttia heikommaksi

18 Pohjois-Karjalan ennuste MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK MDI:n ennusteen mukaan Pohjois-Karjalan väestö vähenee vuosien aikana: asukkaalla -10,0 prosentilla Ennusteen perusteella Pohjois-Karjalan maakunnassa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Pohjois-Karjalan väkiluku vähenee 14,3 prosentilla. Pohjois-Karjalan väestö vähenee henkilöä enemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 0,8 prosenttia heikommaksi

19 Etelä-Pohjanmaan ennuste MDI:n ennusteen mukaan Etelä- Pohjanmaan väestö vähenee vuosien aikana: asukkaalla -10,6 prosentilla Ennusteen perusteella Etelä-Pohjanmaan maakunnassa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Etelä-Pohjanmaan väkiluku vähenee 13,2 prosentilla. Etelä-Pohjanmaan väestö vähenee henkilöä enemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 0,9 prosenttia heikommaksi MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK

20 Etelä-Karjalan ennuste MDI:n ennusteen mukaan Etelä-Karjalan väestö vähenee vuosien aikana: asukkaalla -11,3 prosentilla MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK2015 Ennusteen perusteella Etelä-Karjalan maakunnassa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Etelä-Karjalan väkiluku vähenee 14,9 prosentilla. Etelä-Karjalan väestö vähenee 960 henkilöä enemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 0,7 prosenttia heikommaksi

21 Kymenlaakson ennuste MDI:n ennusteen mukaan Kymenlaakson väestö vähenee vuosien aikana: asukkaalla -13,8 prosentilla MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK2015 Ennusteen perusteella Kymenlaakson maakunnassa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Kymenlaakson väkiluku vähenee 20,1 prosentilla. Kymenlaakson väestö vähenee henkilöä enemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 0,7 prosenttia heikommaksi

22 Satakunnan ennuste MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK2015 MDI:n ennusteen mukaan Satakunnan väestö vähenee vuosien aikana: asukkaalla -14,1 prosentilla Ennusteen perusteella Satakunnan maakunnassa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Satakunnan väkiluku vähenee 15,6 prosentilla. Satakunnan väestö vähenee henkilöä enemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 0,8 prosenttia heikommaksi

23 Etelä-Savon ennuste MDI:n ennusteen mukaan Etelä-Savon väestö vähenee vuosien aikana: asukkaalla -17,1 prosentilla Ennusteen perusteella Etelä-Savon maakunnassa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Etelä-Savon väkiluku vähenee 25,4 prosentilla. Etelä-Savon väestö vähenee 972 henkilöä enemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 0,7 prosenttia heikommaksi MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK

24 Kainuun ennuste MDI:n ennusteen mukaan Kainuun väestö vähenee vuosien aikana: asukkaalla -18,0 prosentilla MDI:n ennuste MDI:n ennuste -5% syntyvyys Trendivaihtoehto TK2015 Ennusteen perusteella Kainuun maakunnassa asuu yhteensä asukasta vuonna Trendivaihtoehdossa Kainuun väkiluku vähenee 30,5 prosentilla. Kainuun väestö vähenee 499 henkilöä enemmän matalamman syntyvyyden skenaariossa verrattuna perusvaihtoehtoon. Suhteellinen kasvu jää 0,7 prosenttia heikommaksi

25 2. Yhteenveto ja johtopäätökset

26 Maakuntien väestönkehitys MDI:n ennusteen perusteella maakunnat voidaan jakaa kuuteen luokkaan: 1. Vahvan kasvun maakunnat: Uusimaa ja Ahvenanmaa. Väkiluku kasvaa merkittävästi koko ennusteajanjakson ajan. 2. Maltillisen kasvun maakunnat: Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Väkiluku kasvaa ennusteajanjakson aikana maltillisesti. 3. Maltillisesti supistuvat maakunnat: Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Väkiluku vähenee maltillisesti ennustejakson ajan. 4. Kohtuullisen voimakkaasti supistuvat maakunnat: Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Savo ja Päijät-Häme. Väkiluku vähenee tasaisesti. 5. Voimakkaasti supistuvat maakunnat: Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala ja Satakunta. Väkiluku vähenee voimakkaasti. 20,9 6. Erittäin voimakkaasti supistuvat maakunnat: Kainuu ja Etelä-Savo. Väkiluku vähenee huomattavan voimakkaasti.

27 Maakuntien väestönkehitys MDI:n ennusteen perusteella maakunnat voidaan jakaa kuuteen luokkaan: 1. Vahvan kasvun maakunnat: Uusimaa ja Ahvenanmaa. Väkiluku kasvaa merkittävästi koko ennusteajanjakson ajan. 2. Maltillisen kasvun maakunnat: Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Väkiluku kasvaa ennusteajanjakson aikana maltillisesti. 3. Maltillisesti supistuvat maakunnat: Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Väkiluku vähenee maltillisesti ennustejakson ajan. 4. Kohtuullisen voimakkaasti supistuvat maakunnat: Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Savo ja Päijät-Häme. Väkiluku vähenee tasaisesti. 5. Voimakkaasti supistuvat maakunnat: Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala ja Satakunta. Väkiluku vähenee voimakkaasti Erittäin voimakkaasti supistuvat maakunnat: Kainuu ja Etelä-Savo. Väkiluku vähenee huomattavan voimakkaasti.

28 MAAKUNTIEN MÄÄRÄLLINEN JA SUHTEELLINEN VÄESTÖNKEHITYS VUOSINA ,9

29 Missä väestö asuu ennusteen mukaan vuonna 2040? Puukartassa on kuvattu, missä maakunnissa väestö asuu vuonna 2040, jos ennusteen oletukset toteutuvat: Pirkanmaa 9,5 % Varsinais-Suomi 8,7 % Yli 1,9 miljoonaa suomalaista asuu Uudellamaalla vuonna 2040 (35 % koko maan väestöstä). Pirkanmaan, Uudenmaan, Varsinais- Suomen ja Kanta-Hämeen kasvukolmion alueella asuu noin 3 miljoonaa asukasta vuonna 2040 (55,8 % koko maan väestöstä). Kuuden suurimman maakunnan alueella asuu yli 3,8 miljoonaa asukasta (69 % koko maan väestöstä). Muissa 13 maakunnassa asuu 1,7 miljoonaa asukasta eli vähemmän kuin Uudellamaalla. Uusimaa 34,8 % Pohjois- Pohjanmaa 7,2 % Keski-Suomi 4,7 % Pohjois-Savo 4,1 % Pohjanmaa 3,1 % Etelä- Pohjanmaa 3,0 % Lappi 2,9 % Päijät-Häme 3,4 % Kanta-Häme 2,8 % Pohjois-Karjala 2,6 % Etelä-Savo 2,2 % Satakunta 3,4 % Kymenlaakso 2,7 % Etelä-Karjala 2,1 % Keski- Pohjan maa 1,1 % Kainuu 1,1 % Ahvenanmaa 0,6 %

30 Maakuntien väestönkehityksen määrällinen ja suhteellinen muutos vuosina Maakunta Väkiluku 2017 Väkiluku 2040 Absoluuttinen muutos Suhteellinen muutos Ahvenanmaa ,9 Etelä-Karjala ,3 Etelä-Pohjanmaa ,6 Etelä-Savo ,1 Kainuu ,0 Kanta-Häme ,5 Keski-Pohjanmaa ,4 Keski-Suomi ,7 Kymenlaakso ,8 Lappi ,6 Pirkanmaa ,1 Pohjanmaa ,6 Pohjois-Karjala ,0 Pohjois-Pohjanmaa ,4 Pohjois-Savo ,0 Päijät-Häme ,8 Satakunta ,1 Uusimaa ,7 Varsinais-Suomi ,8

31 Maakuntien väestö- ja ikärakenteen muutos vuosina Työikäisen väestön (15-64) muutos (%) Yli 65-vuotiaiden muutos (%) Alle 15-vuotiaiden muutos (%) Maakunta Ahvenanmaa 14,9 45,4 11,6 Etelä-Karjala -17,6 12,1-28,2 Etelä-Pohjanmaa -16,3 17,2-30,1 Etelä-Savo -25,4 6,0-31,9 Kainuu -26,0 9,1-35,5 Kanta-Häme -16,3 27,8-33,8 Keski-Pohjanmaa -10,3 17,0-21,8 Keski-Suomi -8,0 23,1-24,0 Kymenlaakso -21,9 13,4-31,5 Lappi -15,5 15,2-25,3 Pirkanmaa 1,2 31,4-20,1 Pohjanmaa -7,5 16,0-21,1 Pohjois-Karjala -17,1 16,2-25,2 Pohjois-Pohjanmaa -7,4 41,3-27,7 Pohjois-Savo -14,0 19,5-20,5 Päijät-Häme -12,6 21,3-24,4 Satakunta -19,2 7,8-31,9 Uusimaa 14,1 51,0-2,1 Varsinais-Suomi -2,2 26,6-18,9

32 Maakuntien väestönkehityksen osatekijöiden vaikutus vuosina Maakunta Luonnollinen väestönlisäys Maan sisäinen muuttoliike Nettosiirtolaisuus Ahvenanmaa Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi

33 Yhteenveto maakuntien ennusteista 1. Väestönkehitys tulee olemaan MDI:n ennusteen mukaan alueellisesti vahvasti eriytynyttä vuosien aikana. Väkiluku kasvaa ennusteen mukaan vain neljässä maakunnassa: Uudellamaalla, Ahvenanmaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Näiden neljän maakunnan väkiluku kasvaa noin asukkaalla, josta Uudenmaan osuus on 89 prosenttia. Muissa 15 maakunnassa väkiluku vähenee vaihtelevalla voimakkuudella: kolmessa maakunnassa väkiluku laskee alle 5 prosenttia, viidessä 5-10 prosenttia ja seitsemässä maakunnassa yli 10 prosenttia. 15 supistuvan maakunnan väkiluku laskee yhteensä noin asukkaalla. Tuleva väestönkehitys painottuu erittäin voimakkaasti Uudellemaalle ja kasvukolmion kulmiin Pirkanmaalle ja Varsinais- Suomeen 2. Supistuvilla alueilla väkiluku laskee etenkin erittäin negatiivisen luonnollisen väestönlisäyksen vuoksi. Maan sisäinen muuttoliikkeen vaikutus negatiiviseen väestönkehitykseen oli luonnollista väestönkehitystä suurempi ainoastaan Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Luonnollinen väestönkehitys on positiivista vain kolmessa maakunnassa ennustejakson aikana, ja painui näissäkin maakunnissa tarkastelujakson aikana negatiiviseksi. 3. Kasvavien maakuntien väestönkehitys perustuu muuttovoittoihin maan sisältä ja etenkin ulkomailta. Vain Pirkanmaalla maan sisäisen muuttoliikkeen merkitys on suurempi kuin nettomaahanmuutto. Maahanmuutto tasapainottaa osaltaan supistuvien alueiden väestönkehitystä, sillä maahanmuutto oli väkilukua kasvattava tekijä kaikissa maakunnissa vuosien aikana. 13 maakunnassa maahanmuutto oli ainoa väestönkehityksen positiivinen osatekijä. Yhdeksässä supistuvassa maakunnassa nettomaahanmuutto riitti korvaamaan maan sisäisen muuttoliikkeen muuttotappiot. 4. Työikäisen väestön kehitys oli ennustejakson aikana positiivista vain Uudellamaalla, Ahvenanmaalla ja Pirkanmaalla. Uudenmaan ja Ahvenanmaan työikäinen väestö kasvaa koko ajanjakson ajan, mutta Pirkanmaan kasvu kääntyy negatiiviseksi 2030-luvulla. Kolmessa maakunnassa työikäisten määrä laskee yli 20 prosenttia, ja näistä kahdessa yli neljänneksellä. Lasten määrä vähenee kaikissa Manner- Suomen maakunnissa: kuudessa maakunnassa muutos on yli -30 prosenttia. Eläkeikäisten määrä kasvaa kaikissa maakunnissa, kasvu on voimakkainta Uudellamaalla, Ahvenanmaalla ja Pohjois- Pohjanmaalla. Vähäisintä yli 65-vuotiaiden kasvu on Kainuussa, Etelä- Savossa ja Satakunnassa. Vuonna 2040 yhteensä 11 maakunnassa asuu yli 50 eläkeikäistä 100 työikäistä kohden ja neljästä näistä maakunnista eläkeikäisiä on yli 60 henkilöä 100 työikäistä kohden.

34 Johtopäätökset maakuntien ennusteesta 1. Väestönkehitys painottuu tulevaisuudessa etenkin kasvukolmion (pl. Kanta- Häme) ja Ahvenanmaan alueelle. Kasvukolmion (Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Kanta-Häme) alueella asuu enemmän kuin joka toinen (55,8 %) suomalainen vuonna Kasvukolmionkin kasvu painottuu erittäin vahvasti Uudellemaalle. Kuuden suurimman maakunnan alueella asuu 69 prosenttia suomalaista vuonna väkiluvultaan pienimmässä maakunnassa asuu vähemmän asukkaita kuin Uudellamaalla vuonna Keskeisin maakuntien polarisoivaa väestönkehitystä selittävä tekijä ei ole maakuntien välinen muuttoliike, vaan luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden ja kuolleiden erotus. Kuolleiden määrät tulevat kasvamaan voimakkaasti tulevaisuudessa kaikissa maakunnissa, kun taas syntyneiden määrät ovat vähentyneet erittäin voimakkaasti 2010-luvun kuluessa. Maan sisäinen muuttoliike oli ainoastaan kolmessa maakunnassa negatiivista väestönkehitystä merkittävämpi väestöä vähentävä tekijä. 2. Tuleva väestönkehitys lisää oletusten toteutuessa alueellista eriytymistä maan eri osien ja maakuntien välillä. Kasvukolmion alueen, ja etenkin Uudenmaan, demografinen asema vahvistuu voimakkaasti vuosien aikana. Muun maan suhteellinen asema taas vastaavasti heikkenee väestömäärän alentuessa. Työikäisen väestön määrän väheneminen tulee olemaan suuri haaste varsinkin etelän kasvukolmion ulkopuolisessa Suomessa. 3. Toisaalta eläkeikäisten määrän ja osuuden kasvu tulee olemaan erityisen voimakasta juuri alhaisen lähtötason kasvukolmion alueella (sekä Pohjois- Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla). Yli 65-vuotiaan väestön osuuden ja määrän kasvu on etenkin Uudellamaalla erittäin suurta, ja tulee vaikuttamaan alueen kehitykseen merkittävästi. 4. Lasten määrä vähenee kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Osassa maakuntia muutos on erittäin dramaattinen, sillä alle 15-vuotiaiden määrä vähenee ennusteen mukaan jopa kolmanneksella. Alle 15-vuotiaiden ikäkohorttien pieni koko tulee heijastumaan tulevaisuudessa yhä pienenevinä työikäisten kohortteina. 6. Kasvavien maakuntien väestö kasvaa muuttoliikkeen ansiosta. Maan sisäistä muuttoliikettä tärkeämpi tekijä on nettosiirtolaisuus Pirkanmaata lukuun ottamatta. Maahanmuutto tulee olemaan myös supistuvilla alueilla väestönkehityksen kannalta erittäin merkittävä tekijä, sillä kaikki maakunnat saavat ennusteen mukaan muuttovoittoa Suomen rajojen ulkopuolelta. Yhdeksän muuttotappiomaakuntaa saivat enemmän muuttovoittoja kansainvälisestä muuttoliikkeestä kuin menettivät maan sisäisessä muuttoliikkeessä. Ilman maahanmuuttoa supistuvien alueiden väestönkehitys olisi ollut huomattavasti negatiivisempaa, sillä supistuvat maakunnat saavat ennusteen mukaan yhteensä henkilöä muuttovoittoa ulkomailta. 7. Ennusteen toteutumisen ja oletusten kannalta tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä ovat ennustejakson aikana maahanmuuton määrä ja syntyvyyden kehitys. Positiiviset ja negatiiviset muutokset molempien tekijöiden osalta voivat vaikuttaa merkittävästi alueiden tulevaan väestönkehitykseen.

35 Lähteet ja liitteet

36 Liite Väestöennusteen lähteet Kuolleisuuden lähteet: Tilastokeskus: kuolleet Tilastokeskus: väestörakenne Tilastokeskus: väestöennusteen kuolleisuuskertoimet THL sotkanet: ikävakioitu kuolleisuus Syntyvyyden lähteet: Tilastokeskus: Syntyvyys Tilastokeskus: Väestörakenne Maan sisäisen muuttoliikkeen lähteet: Tilastokeskus: muuttoliike Tilastokeskus: väestörakenne Tilastokeskus: Väestötilastopalvelu, muuttoliike ja väestönmuutokset Kansainvälisen muuttoliikkeen lähteet: Tilastokeskus: muuttoliike

37 Liite 2. Miten syntyvyys laskettiin Syntyvyys perustuu alueen vuotiaiden naisten määrään, joka kerrotaan 5-vuotisikäryhmittäisellä (erikois)hedelmällisyysluvulla. Jokaiselle tarkasteltavalle alueelle on laskettu oma erikoishedelmällisyysluku, jolloin alueelliset erot syntyvyydessä tulevat huomioiduksi. Ikäryhmän vuotiaat kohdalla on käytetty vuoden 2018 alueellista (ennakko)hedelmällisyyslukua ja yli 30 vuotiaiden ikäluokissa kolmen edeltävän vuoden keskiarvoa. Matalamman syntyvyyden herkkyystarkastelussa syntyvyyttä on vähennetty -5% vuoden 2018 arvosta. Ikäluokittaisten hedelmällisyyslukujen oletetaan pysyvän vastaavina koko ajanjakson ajan. Syntyvyydessä tapahtuneet muutokset selittävät merkittävästi eroja eri ennusteissa.

38 Liite 3. Miten kuolleisuus laskettiin? Kuolleisuus on laskettu jokaiselle ikäluokalle perustuen vuosien kuolemanvaaroihin yksivuotisikäryhmissä, jotka perustuvat alueellisiin 5-vuotisikäryhmiin suhteutettuna koko maan kuolleisuuden jakaumaan 5-vuotisryhmän sisällä. Koska alueiden välillä on huomattavia eroja, kaikki kuolemanvaarat on asetettu kertoimilla vastaamaan alueen edeltävien vuosien kuolleisuutta. Kertoimet perustuvat tarkasteltavan alueen kuolleiden määriin. Kuolleisuudessa on huomioitu kuolleisuuden lasku vuosien aikana. Kuolleisuuden laskelmissa huomioidaan odotettavissa oleva eliniän kasvu, joka on laskettu Tilastokeskuksen kuolemanvaarojen muutokseen perustuvasta aineistosta vuosina Kasvava kuolleisuus väestön ikääntymisen johdosta on keskeinen väestönkehitykseen tulevaisuudessa vaikuttava tekijä.

39 Liite 4. Miten kuntien välinen muuttoliike laskettiin? MDI:n ennusteessa kuntien välinen muuttoliike perustuu suhteellisiin muuttoalttiuksiin. Koko maa on jaettu 48 muuttoalueeseen, joiden asukkaille on laskettu ikäluokittaiset ja sukupuolikohtaiset muuttoalttiudet suhteessa kaikkiin muihin muuttoalueisiin. Muuttoalttiudet perustuvat 5-vuotisikäluokkiin, mutta muuttoalttiimmissa ikäluokissa (15 34-vuotiaat) muuttoalttiudet perustuvat yksivuotisryhmiin. MDI:n ennusteen malli huomio ikäluokan koon vaikutuksen muuttajien määrään ja ikäluokan kehityksen vaikutuksen muuttajien määrään. Lisäksi ennuste huomio tulo- ja lähtömuuton kohdentumisen vaikutukset: jos tietty alue saa suurimman osan muuttovoitosta muutamalta alueelta, on tämän alueen muuttoliikkeen kehitys hyvin riippuvainen näiden muutaman alueen väestönkehityksestä. Muuttoalttiuksien sekä muuttoliikkeen ikä- ja sukupuolirakenteen oletetaan pysyvän vastaavina koko ajanjakson ajan. Vaihtoehtoinen trendilaskelma perustuu oletukseen, että muuttoliikkeen volyymi pysyy vastaavana kuin vuosina keskimäärin. Ikä- ja sukupuolirakenne pysyvät vastaavina koko ajanjakson ajan. Vaihtoehtoinen trendilaskelma ei huomio ikäluokkien koon tai alueellisen väestönkehityksen muuttumisen vaikutusta muuttoliikkeeseen, joten trendilaskelman toteutuminen vaatisi huomattavan ikäluokkien muuttoalttiuksien kasvun toteutuakseen.

40 Liite 5. Miten nettosiirtolaisuus laskettiin? Tulevan kansainvälisen muuttoliikkeen oletetaan pysyvän volyymiltaan vastaavana kuin keskimäärin vuosina sekä MDI:n ennusteessa, että vaihtoehtoisessa trendilaskelmassa. Vuosi 2018 on käytettävissä oleva ennakkotieto. Oletuksena on, että nettomaahanmuuton volyymi, ikä- ja sukupuolirakenne säilyvät vastaavina koko ajanjakson ajan. Ennusteessa on huomioitu erikseen maahanmuutto sekä maastamuutto. Vuosi 2016 on jätetty kokonaan huomiotta Suomeen suuntautuneen epätavallisen voimakkaan maahanmuuton vuoksi vuonna 2015, joka näkyy vasta vuoden 2016 tilastoissa. Nettomaahanmuutto on laskettu 5-vuotisikäryhmiin jokaiselle ikäryhmälle sillä oletuksella, että siirtolaisuus jakautuu tasaisesti jokaiselle ikäluokalle 5-vuotisryhmän sisällä.

41 Liite 6. Tilastokeskuksen ja MDI:n väestöennusteen oletukset 1 (2) ENNUSTEEN KOMPONENTTI SYNTYVYYS KUOLLEISUUS TILASTOKESKUKSEN VÄESTÖENNUSTE Yli asukkaan kunnat ovat omia hedelmällisyysalueita. Tätä pienemmät kunnat yhdistetään asukkaan hedelmällisyysalueiksi hedelmällisyystasolta vastaavien kuntien kanssa vuotiaille naisille on laskettu ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut viiden edeltävän vuoden ajalta. Syntyvyyden oletetaan pysyvän vakiona koko ajanjakson ajan. Koko maahan on määritelty 20 kuolleisuusaluetta. Asukasluvultaan yli asukkaan kunnat ovat omia kuolleisuusalueita. Pienemmät kunnat on yhdistetty asukkaan kuolleisuusalueiksi. Kunnan kuolleisuusalue ei riipu maantieteellisestä sijainnista vaan vuosien ikävakioidun kuolleisuuden perusteella. Kuolleisuus on laskettu viideltä edeltävältä vuodelta. Satunnaisvaihtelun vuoksi 0-17-vuotiaiden ja yli 90- vuotiaiden kuolleisuus on laskettu koko maan tasosta MDI:N VÄESTÖENNUSTE Yli asukkaan alueet ovat oma hedelmällisyysalue. Tätä pienemmät alueet yhdistetään osaksi laajempaa vastaavaa aluetta vuotiaille naisille lasketaan viisivuotisryhmittäiset hedelmällisyysluvut joko viime vuoteen tai kolmeen edeltävään vuoteen perustuen. Syntyvyyden oletetaan pysyvän vakiona koko ajanjakson ajan. Kuolleisuus perustuu vuosien kuolleisuuteen, jossa on huomioitu kuolleisuuden lasku tänä aikana. Kuolleisuusalueena toimii pääsääntöisesti ennustettava alue, jos alueen väestöpohja on riittävä. Väestöltään pienempien alueiden kohdalla on käytetty laajemman alueen kuolleisuutta satunnaisvaihtelun välttämiseksi, siten, että suurimman kuolleisuuden ryhmissä on käytetty alueen omia kuolleisuuslukuja. Alle 20 vuotiaiden ja yli 90-vuotiaiden kuolleisuus perustuu kuitenkin koko maan arvoihin satunnaisvaihtelun välttämiseksi. Kuolleisuuden vähentyminen eliniän nousun myötä perustuu Tilastokeskuksen ennusteeseen kuolemanvaaran laskusta.

42 Liite 7. Tilastokeskuksen ja MDI:n väestöennusteen oletukset 2 (2) ENNUSTEEN KOMPONENTTI KUNTIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO TILASTOKESKUKSEN VÄESTÖENNUSTE Kunnat jaetaan 84 lähtömuuttokategoriaan 0 6- ja vuotiaiden lähtömuuttoalttiuden perusteella vuosina Yli asukkaan kunnat ovat omia lähtöalueita, pienemmät on yhdistetty suuremmiksi alueiksi perustuen alueen muuttoalttiuteen. Lisäksi koko maa on jaettu 15 suurmuuttoalueeseen. Suurmuuttoalueiden välisiä muuttoja väestöennusteessa lasketaan muuttotodennäköisyyksien avulla. Kunnille on laskettu tulomuutto-osuudet kussakin ikäja sukupuoliryhmässä a) omaan suurmuuttoalueeseen jääneistä muuttajista, b) muilta suurmuuttoalueilta tulevista muuttajista. Muutto-todennäköisyydet perustuvat viiteen edeltävään vuoteen. Muuttotodennäköisyysien oletetaan pysyvän samoina koko ajanjakson ajan. MDI:N VÄESTÖENNUSTE MDI:n väestöennusteessa muuttoliike perustuu ikäluokittaisiin suhteellisiin muuttoalttiuksiin keskimäärin vuosien aikana. Koko maa on jaettu 48 muuttoalueeseen, joiden väestölle on laskettu ikäluokittainen muuttoalttius suhteessa kaikkiin muihin muuttoalueisiin. Muuttoalttiudet on laskettu sekä ikäluokittain, että sukupuolittain. Muuttoalttiuksien oletetaan pysyvän vastaavina koko ajanjakson ajan. Muuttoalttiudet määrittävät, kuinka moni kyseisen vuoden kustakin ikäluokasta muuttaa kullekin alueelle. Vaihtoehtoisessa trendilaskelmassa muuttoliike perustuu alueen tulo- ja lähtömuuttoon vuosien aikana. Aikaväliltä lasketaan keskimäärin vuodessa alueelle kohdistuva muuttoliike 5- vuotisikäluokissa ja muuttoalttiimmissa muuttoryhmissä yksivuotisikäluokissa. Ikä- ja sukupuolirakenteen oletetaan pysyvän samana kuin vuosina koko ajanjakson ajan. NETTOMAAHAN- MUUTTO Koko maahan kohdistuvan nettomaahanmuuton oletetaan olevan vuonna 2015 ja tämän jälkeen henkilöä vuodessa. Maahanmuuton ikäjakauma ja sukupuoli vastaavat vuosien jakaumaa. Maahanmuutto jaetaan jokaiselle suurmuuttoalueelle perustuen maahanmuuton osuuskertoimiin. Suuralueen muutto jaetaan kunnille perustuen tulomuuton osuuskertoimiin. Maahanmuutto perustuu ennustettavalle alueelle kohdistuvaan maahanmuuttoon ja seudulta lähtevään maastamuuttoon. Määrä lasketaan käyttämällä vuosien keskiarvoa ilman vuotta 2016 kaupungistumisen skenaariossa. Maahanmuuton ja maastamuuton ikärakenne perustuu 5-vuotisryhmien muuton jakaumaan vuosien aikana (maahanmuuton ja maastamuuton jakaumat ovat erilaisia). Maahanmuuton ja maastamuuton volyymin ja rakenteen oletetaan pysyvän vastaavina koko ajanjakson ajan.

43 MDIfriends Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI

MÄNTSÄLÄN. kuntien väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE13e

MÄNTSÄLÄN. kuntien väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE13e MÄNTSÄLÄN kuntien väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE13e Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN. kuntien väestöennuste. KUUMA-johtokunta / Liite 13a

HYVINKÄÄN. kuntien väestöennuste. KUUMA-johtokunta / Liite 13a HYVINKÄÄN kuntien väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / Liite 13a Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen

Lisätiedot

NURMI- JÄRVEN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13f

NURMI- JÄRVEN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13f NURMI- JÄRVEN väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE 13f Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

KIRKKO- NUMMEN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13d

KIRKKO- NUMMEN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13d KIRKKO- NUMMEN väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE 13d Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / LIITE 13j. Vihdin. väestöennuste

KUUMA-johtokunta / LIITE 13j. Vihdin. väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE 13j Vihdin väestöennuste Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / Liite 13b

JÄRVENPÄÄN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / Liite 13b JÄRVENPÄÄN väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / Liite 13b Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

KERAVAN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13c

KERAVAN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13c KERAVAN väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE 13c Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

PORNAISTEN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13g

PORNAISTEN. väestöennuste. KUUMA-johtokunta / LIITE 13g PORNAISTEN väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE 13g Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / LIITE 13i TUUSULAN. väestöennuste

KUUMA-johtokunta / LIITE 13i TUUSULAN. väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE 13i TUUSULAN väestöennuste Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / LIITE 13h SIPOON. väestöennuste

KUUMA-johtokunta / LIITE 13h SIPOON. väestöennuste KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / LIITE 13h SIPOON väestöennuste Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen

Lisätiedot

Porvoon. kaupungin väestöennuste vuoteen 2040

Porvoon. kaupungin väestöennuste vuoteen 2040 Porvoon kaupungin väestöennuste vuoteen 2040 Maakuntien väestöennuste 2017-2040 ja Uusimaa Uudenmaan maakunnan ennuste MDI:n ennusteen mukaan Uudenmaan väestö kasvaa vuosien 2017-2040 aikana: +292 622

Lisätiedot

Miten väestöennuste toteutettiin?

Miten väestöennuste toteutettiin? Miten väestöennuste toteutettiin? Väestöennusteen laatiminen perustui kolmeen eri väestökehityksen osatekijään: 1) luonnollinen väestönlisäykseen (syntyvyys ja kuolleisuus, 2) kuntien väliseen nettomuuttoon

Lisätiedot

KAUPUNKISEUDUN VÄESTÖENNUSTE

KAUPUNKISEUDUN VÄESTÖENNUSTE versio 1.0.2 10 KAUPUNKISEUDUN VÄESTÖENNUSTE Kooste kymmenen kaupunkiseudun väestöennusteesta vuosina 2018 2040 SISÄLTÖ 1. Miten väestöennuste toteutettiin 2. Väestöennusteet seuduittain 10 kaupunkiseudun

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / Liite 13l. KUUMA kuntien. väestöennuste

KUUMA-johtokunta / Liite 13l. KUUMA kuntien. väestöennuste KUUMA kuntien väestöennuste 2018-2040 KUUMA-johtokunta 23.5.2019 13 / Liite 13l Väestönlisäystä saaneet kaupunkiseudut (19/70) vuosina 2010-2017 + 141 361 + 31 949 + 23 591 + 7 090 + 4 305 + 19 087 + 12

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestöennuste

Pohjois-Savon väestöennuste Pohjois-Savon väestöennuste 260000 MDI:n ennuste MDI:n ennusteen mukaan Pohjois-Savon maakunnan asukasluku vähenee vuosien 2017-2040 aikana: -17 159 asukkaalla -7 prosentilla 250000 240000 MDI:n ennusteen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN väestöennuste vuosille

KIRKKONUMMEN väestöennuste vuosille KIRKKONUMMEN väestöennuste vuosille 2018-2040 SISÄLTÖ 1.KUUMA-alueen väestöennuste vuosille 2018-2040 2.Kirkkonummen toteutunut väestönkehitys 2000-luvulla 3.Kirkkonummen kunnan väestöennuste vuosina 2018-2040

Lisätiedot

Kymenlaakso Väestö päivitetty

Kymenlaakso Väestö päivitetty Kymenlaakso Väestö päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2018 Väkiluku yhteensä 175 456 ennakko (1.1.2018) 2 Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2017 Väkiluku yhteensä 175 511 (lopullinen) 3 Kymenlaakson

Lisätiedot

Kymenlaakso Väestö päivitetty

Kymenlaakso Väestö päivitetty Kymenlaakso Väestö päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2018 Väkiluku yhteensä 175 456 ennakko (1.1.2018) 2 Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2017 Väkiluku yhteensä 175 511 (lopullinen) 3 Kymenlaakson

Lisätiedot

Kymenlaakso Väestö. Valokuvat Mika Rokka päivitetty

Kymenlaakso Väestö. Valokuvat Mika Rokka päivitetty Kymenlaakso Väestö Valokuvat Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2017 Väkiluku yhteensä 177 367 ennakko (1.1.2017) 2 Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2016 Väkiluku yhteensä

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 949 Muutos 10 kk -761 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku lokakuun lopussa oli 173 949. Kymmenen kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Suomessa on 20 vuoden kuluttua vain kolme kasvavaa kaupunkiseutua

Suomessa on 20 vuoden kuluttua vain kolme kasvavaa kaupunkiseutua Suomessa on 20 vuoden kuluttua vain kolme kasvavaa kaupunkiseutua Kooste kymmenen kaupunkiseudun väestönkehityksestä vuoteen Alueellinen väestöennuste kertoo, että pääkaupunkiseudun väestö kasvaa 270 000

Lisätiedot

MUUTAMA HUOMIO LASKELMISTA TUOREIN TRENDILASKELMA POVAA MAAKUNTAAN AIEMPAA HITAAM- PAA VÄESTÖNKASVUA

MUUTAMA HUOMIO LASKELMISTA TUOREIN TRENDILASKELMA POVAA MAAKUNTAAN AIEMPAA HITAAM- PAA VÄESTÖNKASVUA TUOREIN TRENDILASKELMA POVAA MAAKUNTAAN AIEMPAA HITAAM- PAA Tilastokeskus laatii noin kolme vuoden välein ns. trendilaskelman. Laskelmassa arvioidaan väestönkehitystä noin 30 vuotta eteenpäin. Tuoreimman

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS huhtikuu 2019

VÄESTÖKATSAUS huhtikuu 2019 VÄESTÖKATSAUS huhtikuu 2019 Ennakkoväkiluku 171 178 Muutos 4 kk -186 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Väestökatsauksen lukuohje Väestökatsauksessa

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS helmikuu 2019

VÄESTÖKATSAUS helmikuu 2019 VÄESTÖKATSAUS helmikuu 2019 Ennakkoväkiluku 171 274 Muutos 2 kk -162 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Väestökatsauksen lukuohje Väestökatsauksessa

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2019

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2019 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2019 Ennakkoväkiluku 171 176 Muutos 8 kk -188 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Väestökatsauksen lukuohje Väestökatsauksessa

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS heinäkuu 2019

VÄESTÖKATSAUS heinäkuu 2019 VÄESTÖKATSAUS heinäkuu 2019 Ennakkoväkiluku 171 258 Muutos 7 kk -106 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Väestökatsauksen lukuohje Väestökatsauksessa

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2017

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2017 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2017 Ennakkoväkiluku 172 869 Muutos 9 kk -912 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku

Lisätiedot

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus

Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennusteet (2012) Lähde: Tilastokeskus Väestöennustekuviot perustuvat Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen vuodelta 2012 http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/index.html Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Uusimaa 2050 väestöprojektion toteutumisen arviointi (tiivistelmä) Timo Aro Rasmus Aro Susanna Haanpää

Uusimaa 2050 väestöprojektion toteutumisen arviointi (tiivistelmä) Timo Aro Rasmus Aro Susanna Haanpää Uusimaa 2050 väestöprojektion toteutumisen arviointi (tiivistelmä) Timo Aro Rasmus Aro Susanna Haanpää RAPORTIN SISÄLTÖ 1.Analyysin tausta ja toteuttaminen 2.Alue- ja väestörakenteen tulevaisuuskuva muutostrendien

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2018

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2018 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2018 Ennakkoväkiluku 171 728 Muutos 9 kk -992 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku vuoden

Lisätiedot

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille

Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista. Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Väestö- ja muuttoliiketietoja Etelä-Savosta ja alueen kunnista Tietopaketti kuntavaaliehdokkaille Sisältö Väkiluvun kehitys (maakunta, kunnat) Väestöennuste 2015-2040 (maakunta, kunnat) Ikärakenne ja ennuste

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS tammikuu 2018

VÄESTÖKATSAUS tammikuu 2018 VÄESTÖKATSAUS tammikuu 2018 Ennakkoväkiluku 172 677 Muutos 1 kk -75 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku vuoden

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS huhtikuu 2018

VÄESTÖKATSAUS huhtikuu 2018 VÄESTÖKATSAUS huhtikuu 2018 Ennakkoväkiluku 172 359 Muutos 4 kk -361 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku vuoden

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2018

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2018 VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2018 Ennakkoväkiluku 171 677 Muutos 10 kk -1 043 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku vuoden

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2017

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2017 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2017 Ennakkoväkiluku 172 980 Muutos 8 kk -801 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS toukokuu 2018

VÄESTÖKATSAUS toukokuu 2018 VÄESTÖKATSAUS toukokuu 2018 Ennakkoväkiluku 172 305 Muutos 5 kk -415 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku vuoden

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS joulukuu 2018

VÄESTÖKATSAUS joulukuu 2018 VÄESTÖKATSAUS joulukuu 2018 Ennakkoväkiluku 171 436 Muutos 12 kk -1 284 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku vuoden

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS marraskuu 2018

VÄESTÖKATSAUS marraskuu 2018 VÄESTÖKATSAUS marraskuu 2018 Ennakkoväkiluku 171 595 Muutos 11 kk -1 125 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku vuoden

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS helmikuu 2018

VÄESTÖKATSAUS helmikuu 2018 VÄESTÖKATSAUS helmikuu 2018 Ennakkoväkiluku 172 576 Muutos 2 kk -144 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku vuoden

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Toukokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Turun väestökatsaus. Toukokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väestökatsaus Toukokuu 2019 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun ennakkoväkiluku kasvoi tammi-toukokuussa 130 hengellä Elävänä syntyneet 638 Kuolleet 740 Luonnollinen

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Maaliskuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Turun väestökatsaus. Maaliskuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väestökatsaus Maaliskuu 2019 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Vuoden 2018 väestönkasvu oli Turussa 1 662 Väestö 31.12. Väkiluvun Muutos, % 0-14-vuot. 15-64-vuot. 65+ vuot.

Lisätiedot

KAUPUNGISTUMISEN VALTAVIRTA

KAUPUNGISTUMISEN VALTAVIRTA KAUPUNGISTUMISEN VALTAVIRTA ja vastavirta Eero Holstila MDI 11.3.2019 SISÄLTÖ 1. Kaupungistumisen iso kuva 2. Etelä-Pohjanmaan väestönkehitys vuoteen 2040 3. Suurkaupungistumisen vastavirta ja sen hyödyntäminen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON ALUEELLINEN POSITIO ALUEKEHITYKSEN TUNNUSLUVUILLA

KYMENLAAKSON ALUEELLINEN POSITIO ALUEKEHITYKSEN TUNNUSLUVUILLA KYMENLAAKSON ALUEELLINEN POSITIO ALUEKEHITYKSEN TUNNUSLUVUILLA 100 % 80 % 60 % 40 % 8% 9% 10% 12% 10% 10% 11% 15% 66% 65% 64% 59% Väestörakenne ja väestönkehitys 20 % 0 % 16% 16% 15% 14% 2000 2005 2010

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 henkilöä Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 4.6.2014 Väestönmuutokset ja ikärakenne 2013 on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2013 lopussa 103 364. Vuodessa väestömäärä

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Turun väestökatsaus. Joulukuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väestökatsaus Joulukuu 2018 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun ennakkoväkiluku kasvoi 1 995 hengellä vuonna 2018 Elävänä syntyneet 1 710 Kuolleet 1 881 Syntyneiden

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Turun väestökatsaus. Lokakuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väestökatsaus Lokakuu 2018 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väkiluku kasvoi tammi-lokakuussa 2 068 hengellä Elävänä syntyneet 1 446 Kuolleet 1 554 Syntyneiden enemmyys

Lisätiedot

Turun väestökatsaus heinäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus heinäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus heinäkuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja alueen väestönkehityksestä tammi-heinäkuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Turun väestökatsaus. Marraskuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väestökatsaus Marraskuu 2018 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väkiluku kasvoi tammi-marraskuussa 2 068 hengellä Elävänä syntyneet 1 570 Kuolleet 1 714 Syntyneiden

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Turun väestökatsaus. Elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väestökatsaus Elokuu 2019 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun ennakkoväkiluku kasvoi tammi-elokuussa 1 343 hengellä Elävänä syntyneet 1 060 Kuolleet 1 198 Luonnollinen

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Syyskuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Turun väestökatsaus. Syyskuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väestökatsaus Syyskuu 2018 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väkiluku kasvoi tammi-syyskuussa 1 830 hengellä Elävänä syntyneet 1 302 Kuolleet 1 406 Syntyneiden enemmyys

Lisätiedot

Etelä-Savon väestöennuste vuoteen 2040

Etelä-Savon väestöennuste vuoteen 2040 Etelä-Savon väestöennuste vuoteen 2040 Lähde: Tilastokeskus / Väestöennuste 2019 Hanna Kautiainen ja Niina Kuuva Etelä-Savon maakuntaliitto Tilastokeskuksen väestöennuste 2019 2 Tilastokeskus on julkaissut

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist

Turun väestökatsaus. Helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun väestökatsaus Helmikuu 2019 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/kalervo Blomqvist Turun ennakkoväkiluku kasvoi tammi-helmikuussa 67 hengellä Elävänä syntyneet 250 Kuolleet 292 Syntyneiden

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Väestöennusteen vaikutukset alueelliseen kehitykseen

Väestöennusteen vaikutukset alueelliseen kehitykseen Väestöennusteen vaikutukset alueelliseen kehitykseen Tilastokeskuspäivä 4.11.2008 Yliaktuaari Markus Rapo, Tilastokeskus Esityksessäni! Hieman historiaa! Miksi ennusteita laaditaan! Tilastokeskuksen väestöennusteen

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2015

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2015 henkilöä Irja Henriksson 10.8.2016 Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2015 Lahden ja Nastolan yhdistyttyä viime vuodenvaihteessa tuli uudesta Lahdesta Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku

Lisätiedot

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 %

Virolahti. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE (%) -6,3 % 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 3 275 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -4,8 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -6,3 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 58,1 % Virolahti. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE 2015

Lisätiedot

Väestöennuste

Väestöennuste Väestö 2019 Väestöennuste 2019 2070 Syntyvyyden lasku heijastuu alueiden tulevaan väestökehitykseen Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan Suomessa ei 15 vuoden kuluttua ole enää yhtään maakuntaa,

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2014

Väestönmuutokset ja ikärakenne 2014 henkilöä Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.6.2015 Väestönmuutokset ja ikärakenne 2014 on Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2014 lopussa 103 754. Kaupungin

Lisätiedot

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat

Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Toimintaympäristön tila Espoossa 2019 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Konsernihallinto, Tutkimus ja tilastot Lähde: Tilastokeskus 5.4.2019 Yhteenveto Väestömäärä ja väestönkasvu osatekijöittäin

Lisätiedot

Turun väestökatsaus kesäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus kesäkuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus kesäkuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja alueen väestönkehityksestä ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2017 Turun ennakkoväkiluku

Lisätiedot

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017

Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Turun väestökatsaus maaliskuu 2017 Tilastokeskuksen tietojärjestelmämuutosten vuoksi maaliskuun väestönmuutostiedot viivästyivät runsaalla kuukaudella. Huhtikuun tilastot valmistuvat 16.6., toukokuun 22.6.

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2017

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2017 Katja Karevaara 13.12.2018 Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2017 Lahden väkiluku oli vuoden 2017 lopussa 119 573. Vuoden aikana kaupungin väestö kasvoi 121 henkilöllä. Syntyneitä oli vähemmän kuin

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

VIHDIN SISÄINEN VÄESTÖN- KEHITYS VUOSINA

VIHDIN SISÄINEN VÄESTÖN- KEHITYS VUOSINA VIHTI VIHDIN SISÄINEN VÄESTÖN- KEHITYS VUOSINA 2005-2016 Kartan jokaiseen kennoon on paikkatiedon avulla muodostettu 10 neliökilometrin alue, johon on summattu jokaisen Vihdin alueen sisällä asuva väestö

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ALUEKEHITYS

VARSINAIS-SUOMEN ALUEKEHITYS VARSINAIS-SUOMEN ALUEKEHITYS 1. Aluekehitys maakuntatasolla Varsinais-Suomen työllisyysaste Kartassa 1. on kuvattu Varsinais-Suomen ja muiden maakuntien työllisyysastetta vuonna 2017 sekä kuviossa 1. Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

VÄESTÖNMUUTOKSET 2010

VÄESTÖNMUUTOKSET 2010 TILASTOKATSAUS 4 / 2011 Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Irja Henriksson 27.6.2011 VÄESTÖNMUUTOKSET 2010 Väkiluku kasvoi 0,7 % Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016

Turun väestökatsaus. Syyskuu 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-syyskuussa 2016 Helsinki 6 301 Vantaa 3 565 Espoo 3 414 Tampere 2 714 Oulu 1 592 Turku 1 483 Jyväskylä 1 321 Kuopio 912 Lahti 520 Sipoo 425....

Lisätiedot

Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet

Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet Pohjalaismaakuntien väestö ja perheet Mihin pohjalaismaakunnat ovat menossa? Pohjalaismaakunnat tilastojen ja tutkimusten valossa -seminaari, Seinäjoki 9.3.212 Jari Tarkoma Esityksen sisältö Väestönkehitys

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ

LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ LAUKAAN TILASTOKATSAUS VÄESTÖ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VÄESTÖN

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Miehikkälä. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE (%) -12,5 %

Miehikkälä. VÄKILUKU 11/ VÄESTÖNLISÄYS (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE (%) -12,5 % Miehikkälä 01 TUNNUSLUKU ARVO VÄKILUKU 11/2016 2 038 VÄESTÖNLISÄYS 2010-2015 (%) -5,7 % VÄESTÖENNUSTE 2015-2030 (%) -12,5 % 15-64 VUOTIAIDEN OSUUS VÄESTÖSTÄ (%) 2015 55,6 % Miehikkälä. VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

Lisätiedot

LAPIN VÄESTÖN TILA JA TULEVAISUUS. Valtiotieteen tohtori Timo Maaliskuu 2017

LAPIN VÄESTÖN TILA JA TULEVAISUUS. Valtiotieteen tohtori Timo Maaliskuu 2017 LAPIN VÄESTÖN TILA JA TULEVAISUUS Valtiotieteen tohtori Timo Aro @timoaro Maaliskuu 2017 Esityksen ydinviestit 1.Alue- ja väestörakenteen muutosvoimat vaikuttavat pikemmin keskittävästi kuin tasoittavasti

Lisätiedot

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus elokuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus elokuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun ja eräiden alueiden väestönkehityksestä tammi-elokuussa 2017 Turun ennakkoväkiluku oli elokuun

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

MUUTTOLIIKE. Suhteessa kaupungistumiseen, työn murrokseen ja digitalisaatioon. VTT, asiantuntija Timo Aro

MUUTTOLIIKE. Suhteessa kaupungistumiseen, työn murrokseen ja digitalisaatioon. VTT, asiantuntija Timo Aro MUUTTOLIIKE Suhteessa kaupungistumiseen, työn murrokseen ja digitalisaatioon VTT, asiantuntija Timo Aro 30.8.2018 @timoaro Maailma kaupungistuu, Suomi maakunnallistuu Alue- ja väestönkehityksen tilannekuva

Lisätiedot

Kokkolan seudun koko kuva

Kokkolan seudun koko kuva Kannus Kokkola Kruunupyy Toholampi Kaustinen Halsua Lestijärvi Veteli Perho Kokkolan seudun koko kuva Toimintaympäristön tilastoaineiston perustuva koonti Konsultti Anni Antila 19.6.2014 Page 1 Pidemmän

Lisätiedot

VÄESTÖENNUSTE

VÄESTÖENNUSTE VÄESTÖENNUSTE 2012-2040 KEHITTÄMIS- JA RAHOITUSOSASTO/ Kaupunki- ja taloussuunnittelu 10 / 2012 Alkusanat Tilastokeskus on julkaissut väestöennusteen joka kolmas vuosi. Tilastokeskuksen väestöennusteet

Lisätiedot

Väestöennuste 2009 2060

Väestöennuste 2009 2060 Väestö 2009 Väestöennuste 2009 2060 Väestöennuste 2009 2060 Suomen väkiluvun kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Maamme väkiluku ylittää 6 miljoonan asukkaan rajan vuonna 2042, jos väestökehitys jatkuu

Lisätiedot

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2016

Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2016 henkilöä Irja Henriksson 31.5.2017 Väestönmuutokset ja ikärakenne vuonna 2016 on Suomen kahdeksanneksi suurin kaupunki, jonka väkiluku oli vuoden 2016 lopussa 119 452. Vuoden aikana kaupungin väestö kasvoi

Lisätiedot

Hämeen liitto / AU Väestö kielen mukaan sekä ulkomaan kansalaisten määrä ja maa-pinta-ala Kanta-Hämeessä k Lähde: Tilastokeskus

Hämeen liitto / AU Väestö kielen mukaan sekä ulkomaan kansalaisten määrä ja maa-pinta-ala Kanta-Hämeessä k Lähde: Tilastokeskus Hämeen liitto / AU 23.3.2011 Väestö kielen mukaan sekä ulkomaan kansalaisten määrä ja maa-pinta-ala Kanta-Hämeessä k Lähde: Tilastokeskus Väestö ja maapinta-ala Väestönmuuto 1980 1990 2000 2010 1980-1990..Hämeenlinna

Lisätiedot

Turun väestökatsaus helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen

Turun väestökatsaus helmikuu Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Turun väestökatsaus helmikuu 2017 Konsernihallinto/Strategia ja kehittäminen/suunnittelija Kimmo Lemmetyinen Tällä dialla on Turun vahvistettuja väkilukutietoja; muilla sivuilla tammihelmikuun ennakkotietoja

Lisätiedot

Väestöennuste

Väestöennuste Väestö 2018 Väestöennuste 2018 2070 Nuorten määrä uhkaa vähentyä huomattavasti syntyvyyden laskusta johtuen Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 alle 15-vuotiaita

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SEUTU TILASTOANALYYSI. maaliskuu Tyler Wanlass / Unsplash

YLÄ-SAVON SEUTU TILASTOANALYYSI. maaliskuu Tyler Wanlass / Unsplash YLÄ-SAVON SEUTU TILASTOANALYYSI maaliskuu 2019 Tyler Wanlass / Unsplash SISÄLTÖ 1 TAUSTA 2 ALUETALOUSDYNAMIIKKA Taloudellinen huoltosuhde 2010-2016 BKT per asukas 2010-2016 Yrityskanta suhteessa alueen

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON VÄESTÖENNUSTE 2040

ETELÄ-SAVON VÄESTÖENNUSTE 2040 1 TRENDIKATSAUS 2/215 (16.11.215) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 215- ETELÄ-SAVON VÄESTÖENNUSTE KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN VÄESTÖENNUSTEESEEN VUOTEEN MENNESSÄ Tähän katsaukseen on koottu

Lisätiedot

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat

Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Toimintaympäristön tila Espoossa 2018 Väestö, väestönmuutokset, perheet ja asuntokunnat Konserniesikunta, Strategiayksikkö Lähde: Tilastokeskus 24.4.2018 Yhteenveto Väestömäärä ja väestönkasvu osatekijöittäin

Lisätiedot

Espoon väestöennusteet. Konserniesikunta/ Strategiayksikkö Teija Jokiranta

Espoon väestöennusteet. Konserniesikunta/ Strategiayksikkö Teija Jokiranta Konserniesikunta/ Strategiayksikkö 20.2.2018 Teija Jokiranta Ennustekokonaisuus sisältää: Helsingin seudun väestöennusteet (14 kuntaa) (vuoteen 2050) Helsinki, Espoo, Vantaa (erikseen) + Muu seutu ja Kauniainen

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

Lohjan lukioverkko Page 1

Lohjan lukioverkko Page 1 Lohjan lukioverkko 28.4.2015 Page 1 Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Lohjan lukioverkko 28.4.2015 28.4.2015 Page 2 Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki Sisältö 1.Yleistä väestönkehityksestä ja muuttoliikkeestä 2010-luvun Suomessa 2.Tilannekuva Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Matkailun merkitys Kymenlaaksolle. Matkailuparlamentti Kuusankoski Jaakko Mikkola

Matkailun merkitys Kymenlaaksolle. Matkailuparlamentti Kuusankoski Jaakko Mikkola Matkailun merkitys Kymenlaaksolle Matkailuparlamentti 17.10.2017 Kuusankoski Jaakko Mikkola Matkailun kokonaiskysyntä maakunnittain Alueellisesti matkailukysyntä painottuu Uudenmaan lisäksi erityisesti

Lisätiedot

Väestöennuste 2015 2065

Väestöennuste 2015 2065 Väestö 2015 Väestöennuste 2015 2065 Nuorten osuus väestöstä uhkaa yhä pienentyä Tilastokeskuksen tuoreimman väestöennusteen mukaan Suomessa olisi vuonna 2030 alle 15-vuotiaita henkilöitä 882 000. Viimeksi

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi selvitysalue 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Siikajoki selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu

Väestönmuutokset 2013 Tammi-lokakuu muutokset 2013 Tammi-lokakuu Tampere Tampereen kaupunkiseutu Suurimmat kaupungit Suurimmat seutukunnat Tampereella lähes 220 200 asukasta Tampereen väkiluku lokakuun 2013 lopussa oli 220 194 asukasta.

Lisätiedot

KAUPUNKI KASVAA mistä tilaa kaikille? miten ja minne asukkaat liikkuvat tulevaisuudessa?

KAUPUNKI KASVAA mistä tilaa kaikille? miten ja minne asukkaat liikkuvat tulevaisuudessa? KAUPUNKI KASVAA mistä tilaa kaikille? miten ja minne asukkaat liikkuvat tulevaisuudessa? Timo Aro @timoaro Huhtikuu 2019 Alue- ja väestönkehityksen muutostrendit vaikuttavat kaikkien alueiden kehitykseen

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 2060

Väestöennuste 2012 2060 Väestö 2012 Väestöennuste 2012 2060 65 vuotta täyttäneiden määrästä pienenee hieman Tilastokeskuksen uudessa väestöennusteessa 65 vuotta täyttäneiden määrä tulevaisuudessa on hieman edellistä väestöennustetta

Lisätiedot