RAKENTAJAN OPAS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAJAN OPAS 2015"

Transkriptio

1 RAKENTAJAN OPAS 2015 päivitetty

2 ENERGIAHUOLTO YLEISTÄ Pientalon laitehuone Asemakaavoitetulla alueella pientalossa tulee olla nk. tekninen laitehuone, johon sijoitetaan: - lämmönmittauskeskus - lämmönjakokeskus - sähköpääkeskus - vesimittari - puhelinliitäntärasia - antenniliitäntärasia Teknisen laitehuoneen tulee sijaita mahdollisuuksien mukaan kiinteistön kadun puoleisella sivulla. Tekninen laitehuone voi sijaita myös esim. lämmitetyssä varastossa tai autotallissa, mutta kyseisestä tilasta paloteknillisesti erotettuna. Tällöin tulee teknisille laitteille osoittaa sijoitustila, joka sijaitsee rakennuksen kadunpuoleisen ulkoseinän välittömässä läheisyydessä. Lisäksi tulee huomioida sähköteknisen tilaluokituksen erityisvaatimukset. Teknisen laitehuoneen lattiapinta-ala tulee pientalossa olla vähintään 1,2 m x 2,1 m ja korkeus vähintään 2,2 m. Tällöin sähköpääkeskus tulee sijoittaa laitehuoneen ulkooven viereiseen nurkkaan kuvan 3 mukaisesti. Muussa tapauksessa lattiapinta-ala tulee olla 1,5 m2 suurempi muiden laitteiden asentamista varten. Ulko-ovi tulee sijoittaa kuvan 3 mukaisesti. Tekniseen laitehuoneeseen tulee olla oma sisäänkäynti suoraan ulkoa ja teknisestä laitehuoneesta ei saa olla käyntiä muihin tiloihin. Oven lukko tulee sarjoittaa Lappeenrannan Energian kaukolämpöura-avainsarjaan, jossa ovat mukana sähkö, kaukolämpö, vesi ja Sonera. Tekninen laitehuone on varustettava vedenpoistomahdollisuudella (lattiakaivo) ja sähköpistorasialla. Laitehuone tulee olla jatkuvasti tuuletettavissa. Laiteasennusten helpottamiseksi suositellaan seinäpintoihin vaneriverhouksen asentamista kipsilevyverhouksen alle. Alueella, jossa em. teknistä laitehuonetta ei tarvita, tulee rakentajan varata sähkömittausta varten ns. mittauskeskustila.

3 Rakentamiseen liittyvistä sähkö- kaukolämpö ja maakaasuasioista (liityntä, tariffin valinta, sähkölämmitys jne.) antaa tietoja ja opastusta Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n asiakaspalvelu, Simolantie 18, puh Rakennuslupa ja suunnitelmat Rakennusvalvonta viranomainen hankkii rakennuslupaa varten Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n lausunnot. Vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöliittymäsopimusten osalta teitä palvelee Energiaverkot Oy:n asiakaspalvelu, käyntiosoite: Simolantie 18, puh SÄHKÖLIITTYMÄ Sähköliityntää varten asiakas tekee liittymissopimuksen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa. Liittymissopimusta koskevia asioita hoitaa asiakaspalvelu, puh Rakentajan tulee perustustöiden yhteydessä tehdä liittymiskaapeleille (sähkö, tele ja TV) kaapelikanaali tulevan pääkeskuksen alle tai putkitus kuvan 3 mukaisesti. Kaapeleiden läpivientiputket Ø 100 mm ja 2 x 50 mm + varaputket tulisi asentaa kadun puolella liittymisjohdon tulosuuntaan routaeristyksen ulkopuolelle. Rakentaja tai urakoitsija asentaa perustusten rakentamisen yhteydessä kuluttajamaadoituksen esim. kuvan 3 kohdan 5 mukaisella tai muulla standardien mukaisella tavalla. Maadoitusköysi kytketään maadoituskiskoon. Liittymisjohdot asennetaan Lappeenrannan Energiaverkkojen suunnitelmien mukaisesti. Liittyjän omalle tontilleen kaivaman kaapelikaivannon tulee olla n. 70 cm syvä ja kivetön. Kaapeleita asennettaessa kanaalin ja kaapelikaivannon tulee olla tyhjä ylimääräisestä rojusta. Rakentajan tulee varata kivetöntä täytemaata kaapeleiden suojaamiseksi. Kaapelit toivotaan asennettaviksi sulan maan aikaan. Mikäli kaapelin päässä on työmaakeskus, asennus on mahdollista tietyin edellytyksin. Lappeenrannan Energiaverkot Oy hoitaa sopimuksen mukaan myös Soneran liittymiskaapeleiden asennuksen. Työmaasähkö Lappeenrannan Energiaverkot Oy:llä on pientalorakentajille vuokrattavia mittarikaappeja rajoitettu määrä. Työmaa-aikaisesta sähköstä tulee tehdä kirjallinen sopimus, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tarvetta, asiakaspalvelussa, Simolantie 18. Uudisrakennusalueilla työmaakeskus kytketään kaapelijakokaappiin tai valmiiksi asennetun liittymiskaapelin päähän. Liittymäkaapeli voidaan kytkeä työmaakeskukseen vasta kun liittymis- ja rakentamissopimus on allekirjoitettuna.

4 Sähköasennusten käyttöönotto Kiinteistö liitetään Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähköverkkoon vasta, kun urakoitsija toimittaa kytkentäpyynnön asiakaspalveluun. Kytkentäpyyntö tulee toimittaa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen haluttua kytkentäaikaa. Urakoitsija toimittaa rakentajalle käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan mittauksineen sekä loppupiirustukset käyttö- ja huolto-ohjeineen. Sähkölämmitys Asiakaspalvelusta saa opastusta sähkölämmityksen käytöstä. KAUKOLÄMPÖLIITTYMÄ Lämpösopimus Kaukolämpöliityntää varten asiakas tekee liittymissopimuksen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa. Liittymissopimusta koskevia asioita hoidetaan asiakaspalvelussa, puh Kaukolämpöliityntä Rakentaja suorittaa talojohdon kaivu- ja täyttötyöt tontin rajalta tekniseen laitehuoneeseen saakka. Lappeenrannan Energiaverkot Oy asentaa kaukolämpöputket kaivantoon ja laitehuoneeseen, sekä eristää sisälle asennetut kaukolämpöputket, mittauskeskus mukaan lukien. Talojohtokaivannon saa peittää vasta kartoituksen jälkeen. Talojohdon asennuksia hoitaa Eero Toivola, puh Kaukolämpölaitteiden asennustyöt Uusille kaukolämpömittareille ei asenneta erillistä mittaripohjaa, vaan 240 V sähkönsyöttökaapeli (MMJ 3*1,5S tai vastaava) johdetaan suoraan sähköpääkeskukselta huoltokytkimelle. Sähköpääkeskuksessa syöttökaapeli suojataan 6 A sinetöidyllä varokkeella. Sähköurakoitsija hankkii ja asentaa lämpöenergiamittaria varten koteloidun huoltokytkimen (tai vastaavan). Huoltokytkin asennetaan kaukolämpömittarin yläpuolelle ja sen etäisyys mittariin saa olla maksimissaan yksi metri. Huoltokytkin pitää olla sinetöitävissä ja sen tulee olla varustettu kahdella läpiviennillä mittalaitteiden kytkentää ja johdotusta varten. Huoltokytkimeltä asennetaan kaukolämpömittarille sähkönsyöttökaapeli, mihin varataan noin 0,5 metrin mittainen vapaa johtokieppi. Uudet mittarit kytketään automaattisen mittarinluennan piiriin, joten uudiskohteissa tulee asentaa viestikaapeli sähköpääkeskukselta (sähkömittarilta) kaukolämmön mittarille. Viestikaapeliksi käy esimerkiksi NOMAK 2x2x (tai vastaava).

5 Mikäli viestikaapelin asentaminen sähköpääkeskukseen ei ole mahdollista, asennetaan kaukolämpömittarin viereen kwh mittarialusta (esim ) 6 A johdonsuojakatkaisija (esim ) ja lukituslaite ( ). Lämmönjakohuoneisiin tulee järjestää esteetön sisäänpääsy, esimerkiksi asentamalla kaksoislukkopesä tai putkilukko. Lämmönjakohuoneesta ei tulisi olla mahdollisuutta päästä asuintiloihin. Teknisen laitetilan ovi merkitään tekstillä "Lämmönjako" tai "Tekninen laitetila". Rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä lisätietoa saa numerosta Ennen ensiöpuolen putkiston käyttöönottoa tulee putkiurakoitsijan tilata painekoe /tarkastus numerosta Samasta numerosta tilataan myös lopputarkastukset. Kaukolämpöasennusten käyttöönotto Ennen lämmöntoimituksen aloittamista kiinteistössä on oltava - liittymismaksu maksettu - suoritettu hyväksytty paine- ja käyttöönottotarkastus - asennettu lämpömäärän mittauksen sähköistys - lämpöjohtopumppu kytkettynä sähköverkkoon ja ulkolämpötilan tuntoelin asennettu Lämmöntoimituksen aloitus tapahtuu ainoastaan Lappeenrannan Energiaverkkojen toimesta. Rakentajan tulee vaatia putkiurakoitsijalta kaukolämpölaitteiden käytön opastusta ja säätöpöytäkirja. Hyväksyttävät kaukolämpöputkien ensiöpuolen liitostavat kiinteistössä Teräsputkien liitokset Kupariputkien liitokset Teräslaipat: Aine, mitat: St 37.0 ISO , SFS Ensiöpuolella pientaloissa voidaan enintään DN 20 liitokset tehdä kierreliitoksin. Liitokset tulee tehdä takoteräksisin putkiyhtein. Käytetyn liitostavan tulee olla hyväksytty ensiöpuolen suunnitteluarvoille.

6 Ensiöpuolella kupariputkien liitokset tehdään kapillaarisella kovajuotoksella tai laippaliitoksella. Kierreliitoksia voidaan käyttää pientaloissa ulkohalkaisijaltaan enintään 22 mm putkien liitoksissa (ns. cuter liittimet eivät ole sallittuja). Käytetyn liitostavan tulee olla hyväksytty ensiöpuolen suunnittelupaineelle. Muilta osin liitokset tehdään TalotekniikkaRYLin mukaan. Tiiviyskoe Ensiöpuolen putkiston ja laitteiden sekä lämmönsiirtimien tiiviys todetaan painekokeella, joka tehdään kylmällä vedellä. Koepaine on 1,3 x suurin sallittu käyttöpaine (= suunnittelupaine). Normaalisti koepaine on 2,1 MPa (= 21 bar). Koepainetta ylläpidetään vähintään 15 minuuttia, kuitenkin niin, että kaikkien paineenalaisten osien ja liitosten tarkastaminen on mahdollista kokeen aikana. Säätöjärjestelmän viritys ja toimintakoe Lämmönjakokeskuksen säätöjärjestelmä viritetään asennuspaikalla lämmöntoimituksen aloituksen jälkeen. Viritys tehdään suunnittelijan antamien lähtöarvojen pohjalta. Virityspöytäkirja toimitetaan Lappeenrannan Energiaverkot Oy:lle.

7 Energiateollisuus ry Lämmönkäyttötoimikunta Kiinteistö Osoite Lämpöurakoitsija Säätölaiteurakoitsija Asiakas n:o Virityksen tilaaja Puh. nro Puh. nro VIRITYSPÖYTÄKIRJA Päivämäärä Säätöpiiri Käyttövesi LS 1 Säätöpiiri Lämmitys LS 2 Säätöpiiri Ilmanvaihto LS 3 Siirrin Valmistaja Siirrin Valmistaja Siirrin Valmistaja Tyyppi Tyyppi Tyyppi Säädin Valmistaja Säädin Valmistaja Säädin Valmistaja Tyyppi Tyyppi Tyyppi Toimilaite Valmistaja Toimilaite Valmistaja Toimilaite Valmistaja Tyyppi Tyyppi Tyyppi Venttiili Valmistaja Venttiili Valmistaja Venttiili Valmistaja DN / kvs DN / kvs DN / kvs Asetus- ja viritysarvot Asetus- ja viritysarvot Asetus- ja viritysarvot Asetusarvo P-alue Rinnakkaissiirto Yöpudotus I-aika s Aamukorotus Rinnakkaissiirto Yöpudotus Aamukorotus Max rajoitus Max rajoitus Min rajoitus Min rajoitus Erikoistoiminnot: Havaitut asennusvirheet: Meno- ja paluuveden lämpötila Meno- ja paluuveden lämpötila Ulkoilman lämpötila o C Ulkoilman lämpötila Ulkolämpötila Menolämpötila Ulkolämpötila Menolämpötila Toimintalämpötilat tarkastushetkellä, Kaukolämpövesi Lämminvesi Lämmin kiertovesi Kylmävesi Tulo Paluu Käyttövesi Lämmitys Meno Paluu Ensiöpaluu Kaukolämmön paineet säätöventtiilit suljettuina Ilmanvaihto Meno Paluu Ensiöpaluu Tulo bar Paluu bar Ulkoilman lämpötila Säätölaiteurakoitsijan edustaja

8 Energian mittaus Energian mittaukset tulee sijoittaa kaukolämmitetyillä ja maakaasun jakelualueilla SFSstandardin 4365 mukaisesti siten, että mittarit voidaan lukea ja tarkastaa menemättä varsinaisiin asuintiloihin, tällöin mittauksen sijoituspaikka on tekninen laitehuone. Muilla alueilla esim. tuulikaappi. Lappeenrannan Energiaverkot Oy: - käyntiosoite Simolantie 18 - postiosoite PL 191, Lappeenranta - puhelin MAAKAASULIITTYMÄ Sopimus Maakaasuliitäntää varten asiakas tekee liittymissopimuksen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa. Liittymissopimusta koskevia asioita hoidetaan teknisessä asiakaspalvelussa, Kattilahuone Maakaasu tuodaan kuvan 4 mukaisesti asiakkaan kattilahuoneeseen (tekninen laitehuone). Kattilahuoneen osalta tulee huomioida seuraavat vaatimukset: - kattilahuoneen tulee sijaita mahdollisuuksien mukaan kiinteistön kadunpuoleisella sivulla siten, että sisäänkäynti on ainoastaan ulkoa. Kattilahuoneesta mahdollisesti sisätiloihin johtavien ovien tulee olla palo-ovia. - kattilahuoneen minimikoko on 8 m3 (esim. 2,1 x 1,8 m2 ja sisäkorkeus vähintään 2,2 m tai 1,8 x 1,8 m2 ja sisäkorkeus 2,5 m) (SFS 3179) - pientalon kattilahuoneen osastointi riippuen kattilan tehosta Kattilan teho Osastointivaatimus Yli 25 kw Palamaton rakenne EI 60 Enintään 25 KW - kattilahuone kerroksessa EI 30 - kattilahuone kellarissa Palamaton rakenne EI 30 - savuhormi tehdään vähintään 1 mm paksuisesta ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä joka eristetään vähintään 50 mm paksuisella kivivillalla (100 kg /m3, sintraantumislämpötila 900 astetta). Hormin ulkokuorena tulee olla vähintään 0,5 mm vahvuinen sinkitty pelti. Hormin ulkopinnan ja yli 30 mm paksuisen puun välisen etäisyyden tulee olla vähintään 100 mm. Hormin kondenssiveden poisto tulee huomioida. Vesikaton lappeella oleva hormi on varustettava yläpuolen lumiestein.

9 - maakaasuputki asennetaan ulkoseinän läpi omalla läpiviennillä. Liikennealueiden tai autokatosten läheisyydessä maakaasuputken maanpäällinen osa tulee varustaa törmäyssuojalla. - Rakennukseen sisään johtava kaasuputki on maadoitettava. Rakennuksessa oleva metallinen kaasuputkiston runko-osa liitetään sähkönjakokeskuksen päämaadoituskiskoon tai vastaavaan. - kattilahuone tulee varustaa ilmanvaihtoventtiilillä (2 kpl d = 125 mm ja korkeusero 1,7 m), jotka varmistavat poltinlaitteiden palamisilman saannin. Raitisilma tulee ottaa huoneen alaosasta ja poistoventtiili tulee sijoittaa huoneen yläosaan. Raitisilmaventtiili tulee sijoittaa siten, ettei vesimittarille aiheudu jäätymisvaaraa. - sähköasennustöissä on noudatettava voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja - ohjeita. Rakennusteknisistä kysymyksistä saa lisätietoa rakennusvalvonnasta. Maakaasuun liittyminen Lappeenrannan Energiaverkot toimittaa maakaasun talojohdon kaivu- ja täyttötöineen sekä maakaasun mittauskeskuksen. Maakaasusopimus on oltava allekirjoitettuna ennen talojohdon ja mittauskeskuksen tilausta. Talojohtoa ei saa peittää ennen kartoitusta. Talojohdon asennuksia hoitaa Matti Soljasalo, puh Maakaasun toimitus voidaan aloittaa kun - liittymismaksu on maksettu - on toimitettu todistus että maakaasun käyttöputkiston työt on tehnyt hyväksytty asennusliike. Maakaasun toimitus aloitetaan ainoastaan Lappeenrannan Energiaverkkojen toimesta. Maakaasuun tekninen laitehuone Laitehuone osastoidaan rakennuksen muista tiloista. Ilmanvaihtokonetta ei tulisi sijoittaa laitehuoneeseen. Mikäli laite sijoitetaan, on se osastoitava laitehuoneesta. Keskuspölynimurin sijoittaminen edellyttää, että asuntoon johtava imuputki on varustettu putken ympärillä, seinäpinnassa olevalla palomansetilla. Oven lukitus sarjoitetaan Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sarjaan. Maakaasun käyttölaitteiden asennustyöt Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n maakaasuputkistoon liitettäviä asiakkaan maakaasun käyttöputkistoja ja -käyttölaitteita saa asentaa vain maakaasuasetuksen 1286/93, muutos KTM:n päätöksen 1200/95 mukaiset liikkeet, jotka ovat saaneet Turvatekniikan keskukselta hyväksytyn asennusliikkeen oikeudet.

10 Varalämmitysjärjestelmä Mahdolliseksi varalämmitysjärjestelmäksi suosittelemme enintään 4,5 kw:n sähkövastuksen asentamista lämmityskattilalaitokseen. Varalämmitysjärjestelmän tehon tulee risteillä sähkökiukaan kanssa. Muut maakaasulaitteet Maakaasua voidaan hyvin käyttää myös muuhun tarkoitukseen kuin lämmitykseen (liesi, grilli, kiuas, yms.). Mikäli aiotte hankkia muita kuin lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden valmistukseen tarkoitettuja maakaasulaitteita, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä Lappeenrannan Energiaverkkoihin. Ennen maakaasulaitteiden hankkimista tulee asiakkaan varmistaa myyjältä, että laitteet ovat viranomaisten hyväksymiä. KUVA 1. Pientalon kaukolämmön talojohdon sijoitus

11 KUVA 2. Kaukolämpöjohdon sijainti 200 mm seinän sisäpinnasta

12 KUVA 3. Pientalon pääkeskus maks. 3 x 63 A sisätiloissa LIITTYMISJOHDON SUOJAPUTKEN JA MAADOITUSJOHDON SIJOITUS PIENTALOISSA 1. Liittymiskaapelin suojaputki vähintään 100 mm (lujuusluokka 4). Suojaputki ulottuu routasuojauksen ulkopuolelle (EI SAA OLLA SALAOJAPUTKEA) 2. Suojaputki (esim. JAPP 50) 3. Betoniraudoituksen liittäminen maadoitukseen 4. Maadoitusjohtimen suojaputki JM Maadoituselektrodi 16 mm2 Cu, 20 m lenkkinä rakennuksen perustuksessa tai niiden ympäri tai 20 m liittymiskaapeliojassa 6. Puhelin- ja antenniputkitus JM 50

13 KUVA 4. Maakaasun laitehuone MAALÄMPÖ Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Ympäristöopas 2013 Energiakaivo-oppaassa on ohjeista mm. maalämpöjärjestelmän suunnitteluun ja energiakaivon rakentamiseen

14 Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen on haettava toimenpidelupa ja hakemukseen on liitettävä suunnitelma. Suunnitelmassa on selvitettävä lähialueen talousvesikaivojen sekä energiakaivojen sijainnit, vedenottamot, johdot ja kaapelit sekä merkittävä asemapiirustukseen suojaetäisyydet energiakaivoihin, talousvesikaivoihin, rakennuksiin, kiinteistön rajaan, jätevesijärjestelmän purkupaikkaan, vesijohtoon ja viemäriin. Suunnitemassa on oltava myös energiakaivon paikkatieto, reiän koko, syvyys ja suunta sekä lämmönsiirtoaineen koostumus ja määrä. Pohjavesialueilla tai poratessa pilaantuneeseen maaperään, on tarvittaessa haettava Aluehallintoviraston (AVI) lupa. Vedenottamoiden suojavyöhykkeillä / 500 metrin säteellä vedenottamosta ei tulisi energiakaivoja porata tai maapiirejä asentaa. Pohjavesialueella geoenergia-kentälle (> 10 kaivoa) on haettava vesilainmukainen lupa AVI:lta. Lappeenrannan alueella toimiva Nordkalk Oy Ab on esittänyt, että minimissään 500 metrin ja ohjeellisesti 1000 metrin päähän Ihalaisen kaivospiirin lähimmästä rajasta ei tehtäisi lämpökaivoja. Tuon alueen sisällä mahdollinen lämpökaivon tekijä toimii täysin omalla vastuullaan ellei erikseen ole kirjallisesti muuta tapauskohtaisesti sovittu Nordkalkin ja Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kanssa sovittu. Porausraportti on laadittava ja liitettävä loppukatselmuspöytäkirjaan. 5.2 VESI- JA VIEMÄRILIITTYMÄ Kiinteistö on liitettävä vesijohto-, jätevesiviemäri- sekä hulevesiviemäriverkostoihin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. VESI- JA VIEMÄRIJOHTOVERKKOON LIITTYMINEN Rakennuslupa Rakennuslupapapereihin tulee liittää Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n lausunto ko. kiinteistön mahdollisuuksista liittyä kaupungin vesi- ja viemäriverkostoihin. Lausunnon voi tilata Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelu Winkistä. Veden mittaus Rakennuksen tilajärjestelyjä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös vesimittarin vaatima tilantarve. Laitehuoneen tai tilan, johon vesimittari sijoitetaan, tulee rajoittua rakennuksen kadunpuoleiseen osaan. Vesimittarin sijoituspaikan vaatimukset on esitetty Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa D1. Vesimittarin sijoitus on esitetty kuvassa 2. Liittymissopimus

15 Veden tontille saantia varten on tehtävä kirjallinen liittymissopimus Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa asiakaspalvelussa, käyntiosoite: Simolantie 18. Vesi- ja viemärijohtosuunnitelmat Tontille tulee laatia vesi- ja viemärijohto- sekä hulevesiviemärisuunnitelmat. Ennakkotiedot suunnittelua varten saa ennakkolausuntona rakennuslupa-asiakirjojen liitteenä Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelu Winkistä. Tontille tulee laatia asianmukaiset pinta- ja kuivatusvesien suunnitelmat. Em. vedet tulee johtaa huleveden tonttiliittymäjohdon kautta kaupungin hulevesiverkostoon mikäli mahdollista. Liittymissopimuksen liitteeksi tarvitaan kaksi sarjaa em. suunnitelmia. Talojohto- ja kiinteistön vesi- ja viemärijohtotyöt Talojohdon (vesi) ja vesimittarin asennustyöt suorittaa Lappeenrannan Verkonrakennus Oy. Talojohdon asennus ja vesimittari on tilattavissa liittymissopimuksen tekemisen yhteydessä/ jälkeen Lappeenrannan Energian asiakaspalvelussa. Lappeenrannan Verkonrakennus Oy ei kuitenkaan asenna mittaria ennen sopimuksen tekemistä. Tarkastukset Kiinteistön kvv-vastuuhenkilö tekee käyttövesijärjestelmän asennustyön edellyttämän painekokeen ja laatii siitä tarkastuspöytäkirjan, joka toimitetaan lopputarkastuksen yhteydessä rakennusvalvontaan lupa-asiakirjojen liitteeksi. Vastaava työnjohtaja on vastuussa siitä, että painekoe suoritetaan. Vastaava työnjohtaja myös toimittaa tarkastusasiakirjan kaikista kvv- asennuksista. TELE / TIETOLIIKENNE Yleistä Puhelin ja antennipisteitä voi tarvita joka huoneessa joko nyt tai tulevaisuudessa. Talon rakennusvaiheessa on sisäverkon tarvitsemat kaapeliputkitukset helppo tehdä. Teetä telesisäverkkosuunnitelmat ennen rakennustöiden aloittamista sähkösuunnitelman yhteydessä. Televerkon rakentaminen Lappeenrannan Energiaverkot Oy asentaa telekaapelit sähkökaapelin asentamisen yhteydessä samaan kaivantoon. Mikäli sähköliittymäkaapelin asentaa jokin muu sähköurakoitsija on telekaapelit saatavissa Relacomilta p , tai suoraan p.

16 tai p Kaapeliojan kaivu ja peitto kuuluvat rakentajalle tontin alueella. Sonera toimittaa liittymiskaapelit maksutta kaava-alueella. Muista tarkistaa ennen kaivutöiden aloittamista, että tontillasi ei kulje maanalaisia kaapeleita (telekaapeleiden näyttö p ). Telesisäverkon kaapeliputkitukset asentaa tarvittaessa sähköurakoitsija. Näin rakennat telekaapeleiden sisääntuloputket Perustusten alitse rakennetaan oma JM40 muoviputki telekaapeleita varten.

ENERGIAHUOLTO YLEISTÄ

ENERGIAHUOLTO YLEISTÄ RAKENTAJAN OPAS 2017 ENERGIAHUOLTO YLEISTÄ Pientalon laitehuone Asemakaavoitetulla alueella pientalossa tulee olla nk. tekninen laitehuone, johon sijoitetaan: - lämmönmittauskeskus - lämmönjakokeskus -

Lisätiedot

2008 Rakentajan opas päivitetty 10/2013

2008 Rakentajan opas päivitetty 10/2013 Rakentajan opas päivitetty 10/2013 PERUSTIETOA SUUNNITTELUUN ENERGIAHUOLTO YLEISTÄ Pientalon laitehuone Asemakaavoitetulla alueella pientalossa tulee olla nk. tekninen laitehuone, johon sijoitetaan: lämmönmittauskeskus

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1 Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma - sähköistystarpeista - lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan - saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi - saadaksesi

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE SÄHKÖVERKON LIITTYMISSOPIMUS Liittymissopimus tulee tehdä vähintään 1 kuukausi ennen kuin sähköä tarvitaan. -Liittymissopimus tehdään Vaasan Sähkö Oy:n rakentajapalvelussa osoitteessa

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Apuna voit käyttää sähköyhtiön neuvoja ja esitteitä. 2. Ota yhteys Jyväskylän Energiaan

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Jyväskylän Energian neuvontaa ja esitteitä palvelupisteessämme: Hannikaisenkatu

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

Ohjeita rakentajalle

Ohjeita rakentajalle Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Sähköverkkoon liittymisessä on monia asioita, jotka rakentajan tulee hoitaa oman sähköurakoitsijansa ja

Lisätiedot

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Oletko suunnittelemassa tai aloittamassa pientalon rakentamista Keravan tai Sipoon alueella? Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Sinua sähköasioiden järjestelyssä

Lisätiedot

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille. Paikallista palvelua

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille. Paikallista palvelua Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Oletko suunnittelemassa tai aloittamassa pientalon rakentamista Keravan tai Sipoon alueella? Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Sinua sähköasioiden järjestelyssä

Lisätiedot

Kiinteistöjen liittäminen. Kaukolämpöön

Kiinteistöjen liittäminen. Kaukolämpöön Kiinteistöjen liittäminen Kaukolämpöön Kiinteistöjen liittäminen kauko Mikäli olet liittämässä taloasi kaukolämpöön huomioi seuraavaa: 1. Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseesi Rovaniemen Energiasta

Lisätiedot

Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön

Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Saatavuus Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseesi Rovaniemen Energiasta p. 040 827 2797 hyvissä ajoin; rakennamme kaukolämpöliittymiä

Lisätiedot

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Kaukolämpöä kotiisi Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Luotettava, helppo ja huoleton lämmitysmuoto Kaukolämpö on luotettava ja vaivaton tapa huolehtia kotisi lämmöstä ja

Lisätiedot

Ohje 1 (12) TEKNISEN TILAN LAITTEIDEN SIJOITTELUOHJE

Ohje 1 (12) TEKNISEN TILAN LAITTEIDEN SIJOITTELUOHJE Ohje 1 (12) TEKNISEN TILAN LAITTEIDEN SIJOITTELUOHJE Tämä ohje on laadittu helpottamaan teknisen tilan laitteiden sijoittelun suunnittelua ja toteuttamista. Ohje antaa kokonaiskuvan teknisen tilan eli

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Sähköliittymä. Tapio Kallasjoki Tapio Kallasjoki 2017

Sähköliittymä. Tapio Kallasjoki Tapio Kallasjoki 2017 Sähköliittymä Tapio Kallasjoki 2016 Sähköliittymän käsitteitä Liittymä Liittymällä tarkoitetaan sekä liittyjän oikeutta liittymissopimuksessa yksilöidyssä paikassa liittyä jakeluverkkoon että sopijapuolten

Lisätiedot

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Oletko suunnittelemassa tai aloittamassa pientalon rakentamista Keravan Energia -yhtiöiden jakelualueella? Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Sinua sähköasioiden

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT 5 1 (5) KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT 5 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

Rakentajan opas. Ohjeita kiinteistön liittämiseksi kaukolämpöön.

Rakentajan opas. Ohjeita kiinteistön liittämiseksi kaukolämpöön. Rakentajan opas Ohjeita kiinteistön liittämiseksi kaukolämpöön. Lämpimästi Sinun Kaukolämpö on maamme yleisin lämmitysmuoto. Se on luonnollinen ja varma taajamien lämmitysmuoto, joka on kehitetty kylmän

Lisätiedot

AULIS. kaukolämpö. Liittyjän ohjeet

AULIS. kaukolämpö. Liittyjän ohjeet AULIS kaukolämpö Liittyjän ohjeet Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Saatavuus Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseesi kohteeseesi Napapiirin Rovaniemen Energia ja Energiasta Vesi Oy:ltä hyvissä

Lisätiedot

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Oma koti kaukolämpöön Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Kaukolämpö on ympäristöystävällinen, taloudellinen ja turvallinen vaihtoehto omakotitalossa Raumalla 95 prosenttia

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty versio

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

Rakentajan lämpömuistio. - valitse kaukolämpö

Rakentajan lämpömuistio. - valitse kaukolämpö Rakentajan lämpömuistio - valitse kaukolämpö Näin liityt kaukolämpöön Rakennuksen onnistunut kaukolämmön toteutus vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan sitä yksin. Oulun

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä

PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä Ohje 1 (6) PIENJÄNNITELIITTYMÄT PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT 1 Yleistä 2 Pienjänniteliittymän suurin sulakekoko 3 Liittymissopimus 4 Liittymismaksu 5 Liittymän koon muuttaminen Vantaan Energia

Lisätiedot

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ 1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Kiinteistöjen liittäminen. Kaukolämpöön

Kiinteistöjen liittäminen. Kaukolämpöön Kiinteistöjen liittäminen Kaukolämpöön Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Mikäli olet liittämässä taloasi kaukolämpöön huomioi seuraavaa: 1. Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseesi Rovaniemen Energiasta

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

NÄIN LIITYT KAUKO- LÄMPÖÖN. Opas rakentajille ja lämmitysjärjestelmän

NÄIN LIITYT KAUKO- LÄMPÖÖN. Opas rakentajille ja lämmitysjärjestelmän NÄIN LIITYT KAUKO- LÄMPÖÖN Opas rakentajille ja lämmitysjärjestelmän vaihtajille Kaukolämpöön liittyjän opas 3 Kaukolämpö on luotettava ja vaivaton lämmitysmuoto Kaukolämmitys on turvallinen, toimitusvarma

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014)

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty 9.5.2014) Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset (päivitetty ) Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty

Lisätiedot

Kaukolämpö on lähilämpöä

Kaukolämpö on lähilämpöä Uusiin ja vanhoihin omakotitaloihin Kauko 20/60 kaukolämmön alajakokeskus Kaukolämpö on lähilämpöä Kaukolämpö on lämmitystä helpoimmillaan Lämmitysjärjestelmän toiminta on täysin automaattista ja huoltovapaata.

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄTARJOUS RISTIJÄRVEN IIJÄRVEN JUURIKKANIEMEEN

SÄHKÖLIITTYMÄTARJOUS RISTIJÄRVEN IIJÄRVEN JUURIKKANIEMEEN Kunnanjohtaja Reijo Fredriksson Ristijärven kunta Aholantie 19 88400 RISTIJÄRVI 14.7.2005 SÄHKÖLIITTYMÄTARJOUS RISTIJÄRVEN IIJÄRVEN JUURIKKANIEMEEN Olette ottanut yhteyttä sähköliittymän rakentamiseksi,

Lisätiedot

Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu. Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200

Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu. Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200 Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200 Lämpöässä Maaenergiakeskus Uusi tuotesarja kiinteistöluokkaan Lämpöässä Maaenergiakeskus on tehtaalla

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.5.2013 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.5.2013 lähtien PALVELUHINNASTO 1.5.2013 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. Verottaja ei myönnä kotitalousvähennystä

Lisätiedot

Tarjoaa korkealaatuisia, kotimaisia maa- ja kaukolämpöratkaisuja, sekä laadukasta ja luotettavaa kaivonporausta

Tarjoaa korkealaatuisia, kotimaisia maa- ja kaukolämpöratkaisuja, sekä laadukasta ja luotettavaa kaivonporausta Gebwell Oy Tarjoaa korkealaatuisia, kotimaisia maa- ja kaukolämpöratkaisuja, sekä laadukasta ja luotettavaa kaivonporausta Perustettu vuonna 2005 Pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Leppävirralla Työllistää

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

Energiakaivo-opas. Toivo Lapinlampi, SYKE. Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 FUR Center, Vantaa

Energiakaivo-opas. Toivo Lapinlampi, SYKE. Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 FUR Center, Vantaa Energiakaivo-opas Toivo Lapinlampi, SYKE Lämpöpumppupäivä 28.11.2013 FUR Center, Vantaa Lämpökaivo-oppaan päivittäminen Energiakaivo-oppaaksi Uudistuneet lupakäytännöt ja tarve tarkempaan ohjeistukseen

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 13.5.2011 ALKAEN

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 13.5.2011 ALKAEN SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 13.5.2011 ALKAEN YLEISTÄ Rantakairan Sähkö Oy:n (verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus ry:n

Lisätiedot

Ihan teköö häjyä ku o nii heleppoa! HÄJY on täyden palvelun paketti

Ihan teköö häjyä ku o nii heleppoa! HÄJY on täyden palvelun paketti Ihan teköö häjyä ku o nii heleppoa! HÄJY on täyden palvelun paketti Kaukolämpöä luotettavasti ja edullisesti. HÄJY LÄHILÄMPÖ on edullinen kaukolämmmön palvelupaketti, joka sisältää liittymän, asennuksen,

Lisätiedot

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana

Lisätiedot

OHJEITA KAUKOLÄMPÖRAKENTAJALLE

OHJEITA KAUKOLÄMPÖRAKENTAJALLE OHJEITA KAUKOLÄMPÖRAKENTAJALLE 1 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Miten kaukolämpö toimii?...4 3. Kaukolämpöön liittyminen...5 3.1. Liittymän hinta...6 4. Kaukolämpölaitteet ja niiden sijoittelu...7-8 4.1. Laitesijoittelu

Lisätiedot

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. 1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Taustaa Pohjaveden puolesta kansalaisaloite (2007) LrV esitys Lpr KH:lle toiminta-alueista 30.3.2010 Lpr Seudun Ympäristötoimen selvitys alueen vesihuollosta

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty: KV 14.11.2011 168 Vesihuoltolaitoksen toiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos laitokseen

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas 2009

Pientalorakentajan opas 2009 Pientalorakentajan opas 2009 2 2008 Tekninen toimi / Lappeenrannan Vesi Oy / Lappeenrannan Energia Oy / Etelä-Karjalan pelastuslaitos / Lappeenrannan seudun ympäristötoimi SISÄLLYSLUETTELO Päivitetty 25.5.2009

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE

YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE 2 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Sähköliittymän tilaaminen... 3 2.1. Yleistä... 3 2.2. Liittymissopimukset... 3 2.3. Liittymän toimitusaika ja liittymismaksu...

Lisätiedot

PKS Sähkönsiirto Oy 2011

PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) Eero Puoskari Antti Varis PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 15 milj. Sähkön siirto 1 160 milj. kwh Asiakkaita 87 000

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2013 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.1.2013 lähtien 1.1.2013 PALVELUHINNASTO 1.1.2013 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. Verottaja ei myönnä

Lisätiedot

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve

Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Lämpökaivojen ympäristövaikutukset ja luvantarve Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus 11.4.2013 Esityksen sisältö Lämpökaivoihin liittyviä ympäristöriskejä Lämpökaivon rakentamiseen tarvitaan

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS

KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS KAUKOLÄMMITYSJÄRJESTELMIEN KEVENTÄMISMAHDOLLISUUDET MATALAN ENERGIAN KULUTUKSEN ALUEILLA TUTKIMUS ESITTELY JA ALUSTAVIA TULOKSIA 16ENN0271-W0001 Harri Muukkonen TAUSTAA Uusiutuvan energian hyödyntämiseen

Lisätiedot

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 PERUSTETTU 1999 JÄSENIÄ 1.12.2012 191 KPL LIITTYMIÄ 104 KPL TOIMINTA VAPAAEHTOISPOHJAISTA OSK OSUUSMAKSU 84,09 VEDEN MYYNTI 2011 18 000 M 3 LIIKEVAIHTO 2011 63 000 LAINAT

Lisätiedot

Ohjeita LVI tarkastajille

Ohjeita LVI tarkastajille Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä

Lisätiedot

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ 1(5) PIENTALON KUITULIITTYMÄ YLEISTÄ Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n (Myöhemmin PHPOY) kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen optiseen kuituverkkoon. Kuituverkon kautta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ENERGIA RAKENTAJAN OPAS VESI SÄHKÖ LÄMPÖ

JYVÄSKYLÄN ENERGIA RAKENTAJAN OPAS VESI SÄHKÖ LÄMPÖ JYVÄSKYLÄN ENERGIA RAKENTAJAN OPAS VESI SÄHKÖ LÄMPÖ ONNEA ELÄMÄSI RAKENNUSPROJEKTIIN! Tästä se alkaa. Visio uudesta kodista alkaa hiljalleen konkretisoitua. Talon rakentaminen on iso päätös ja rohkea veto.

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, vmh/2010 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 VIEMÄRI- JA VESIJOHTOSELVITYS Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia

Lisätiedot

SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2013 alkaen

SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2013 alkaen 1 (5) SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2013 alkaen (Taksarakenteen uudistus hyväksytty liikelaitosten keskuksen johtokunnassa 8.10.2003 123, käyttöönotettu 1.1.2004) Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Pienjännitetuotteet, NäpsäSmart 2FI 15-01 Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Näpsä SMART -sisäkeskusten

Lisätiedot

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO

RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO Rakennuslupaan liittyvä laadunohjaus, AR/2013 RAKENTAMINEN JA VESIHUOLTO 1 VIEMÄRI- JA VESIJOHTOSELVITYS Koskee kaikkia uudisrakennuksia ja tarvittaessa saneerauksia, jos vesihuoltoon tulee muutoksia Tilattava

Lisätiedot

Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajalle ja uudisrakentajalle

Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajalle ja uudisrakentajalle Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajalle ja uudisrakentajalle Rakennusvalvonnan näkökulma Pekka Kaatrasalo, rakennustarkastaja Puh. 044 743 6398 1 Lupajärjestelmä Rakennuslupa (MRL 125

Lisätiedot

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI Huoletonta asumista talvipakkasilla 10 2016 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty vesijohto kohteisiin, joissa

Lisätiedot

Rakentajan opas. Tuhti tietopaketti. pientalorakentajille ja kesämökin sähköistäjille

Rakentajan opas. Tuhti tietopaketti. pientalorakentajille ja kesämökin sähköistäjille Rakentajan opas Tuhti tietopaketti pientalorakentajille ja kesämökin sähköistäjille Sähköistyksen aikataulu Tee liittymissopimus sähköyhtiön kanssa Selvitä työmaasähkö Tee oma sähkösuunnitelma Valitse

Lisätiedot

OHJEITA KAUKOLÄMPÖRAKENTAJALLE

OHJEITA KAUKOLÄMPÖRAKENTAJALLE 1 OHJEITA KAUKOLÄMPÖRAKENTAJALLE Sisältö 1. Johdanto...3 2. Miten kaukolämpö toimii?...4 3. Kaukolämpöön liittyminen...5 3.1. Liittymän hinta...6 4. Kaukolämpölaitteet ja niiden sijoittelu...7-8 4.1. Laitesijoittelu

Lisätiedot

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS pientalojen lämmönjakokeskukset

Lisätiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot Pientalonrakentajan tietoliikenneopas Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot MIKSI KUITULIITTYMÄ? IPP:n kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Uutuus! Tehokas, kestävä ja kevyt haponkestävä käyttövesikierukka www.kaukora.fi Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Yli 30 vuoden

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE 1 Asiakkaan vastuut liittymisessä jakeluverkkoon

Lisätiedot

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat

Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Uusi työkalu käyttöputkistojen suunnitteluun ja rakentamiseen standardin SFS-EN 15001-1 pääkohdat Lyhenteitä SFS CEN EN pren TC Esimerkki: Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (tai sen vahvistama standardi)

Lisätiedot

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot

Vettä ja lämpöä turvallista asumista

Vettä ja lämpöä turvallista asumista E R I S T E T Y T P U T K I S TOJÄ R J E S T E L M ÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista 01 2011 10001 Uponor Quattro neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin ja talon

Lisätiedot

Rakentajan opas. Lampputieto

Rakentajan opas. Lampputieto Rakentajan opas Lampputieto Muistilista Tee liittymissopimus sähköyhtiön kanssa Selvitä työmaasähkö Tee oma sähkösuunnitelma Valitse sähkösuunnittelija Pyydä urakkatarjoukset Valitse sähköurakoitsija Asennustyöt

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat

KAKSOISKATTILAT. Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat KAKSOISKATTILAT Arimax 520 kaksoiskattilat Arimax 520 plus kaksoiskattilat ARIMAX 520 -kaksoiskattila ARIMAX 520 Teho - puu Vesitila 15-20 kw - öljy 20 kw - sähkövalmius 6 kw Lämminvesituotto Sähkövastuksen

Lisätiedot