RAKENTAJAN OPAS 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAJAN OPAS 2015"

Transkriptio

1 RAKENTAJAN OPAS 2015 päivitetty

2 ENERGIAHUOLTO YLEISTÄ Pientalon laitehuone Asemakaavoitetulla alueella pientalossa tulee olla nk. tekninen laitehuone, johon sijoitetaan: - lämmönmittauskeskus - lämmönjakokeskus - sähköpääkeskus - vesimittari - puhelinliitäntärasia - antenniliitäntärasia Teknisen laitehuoneen tulee sijaita mahdollisuuksien mukaan kiinteistön kadun puoleisella sivulla. Tekninen laitehuone voi sijaita myös esim. lämmitetyssä varastossa tai autotallissa, mutta kyseisestä tilasta paloteknillisesti erotettuna. Tällöin tulee teknisille laitteille osoittaa sijoitustila, joka sijaitsee rakennuksen kadunpuoleisen ulkoseinän välittömässä läheisyydessä. Lisäksi tulee huomioida sähköteknisen tilaluokituksen erityisvaatimukset. Teknisen laitehuoneen lattiapinta-ala tulee pientalossa olla vähintään 1,2 m x 2,1 m ja korkeus vähintään 2,2 m. Tällöin sähköpääkeskus tulee sijoittaa laitehuoneen ulkooven viereiseen nurkkaan kuvan 3 mukaisesti. Muussa tapauksessa lattiapinta-ala tulee olla 1,5 m2 suurempi muiden laitteiden asentamista varten. Ulko-ovi tulee sijoittaa kuvan 3 mukaisesti. Tekniseen laitehuoneeseen tulee olla oma sisäänkäynti suoraan ulkoa ja teknisestä laitehuoneesta ei saa olla käyntiä muihin tiloihin. Oven lukko tulee sarjoittaa Lappeenrannan Energian kaukolämpöura-avainsarjaan, jossa ovat mukana sähkö, kaukolämpö, vesi ja Sonera. Tekninen laitehuone on varustettava vedenpoistomahdollisuudella (lattiakaivo) ja sähköpistorasialla. Laitehuone tulee olla jatkuvasti tuuletettavissa. Laiteasennusten helpottamiseksi suositellaan seinäpintoihin vaneriverhouksen asentamista kipsilevyverhouksen alle. Alueella, jossa em. teknistä laitehuonetta ei tarvita, tulee rakentajan varata sähkömittausta varten ns. mittauskeskustila.

3 Rakentamiseen liittyvistä sähkö- kaukolämpö ja maakaasuasioista (liityntä, tariffin valinta, sähkölämmitys jne.) antaa tietoja ja opastusta Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n asiakaspalvelu, Simolantie 18, puh Rakennuslupa ja suunnitelmat Rakennusvalvonta viranomainen hankkii rakennuslupaa varten Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n lausunnot. Vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöliittymäsopimusten osalta teitä palvelee Energiaverkot Oy:n asiakaspalvelu, käyntiosoite: Simolantie 18, puh SÄHKÖLIITTYMÄ Sähköliityntää varten asiakas tekee liittymissopimuksen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa. Liittymissopimusta koskevia asioita hoitaa asiakaspalvelu, puh Rakentajan tulee perustustöiden yhteydessä tehdä liittymiskaapeleille (sähkö, tele ja TV) kaapelikanaali tulevan pääkeskuksen alle tai putkitus kuvan 3 mukaisesti. Kaapeleiden läpivientiputket Ø 100 mm ja 2 x 50 mm + varaputket tulisi asentaa kadun puolella liittymisjohdon tulosuuntaan routaeristyksen ulkopuolelle. Rakentaja tai urakoitsija asentaa perustusten rakentamisen yhteydessä kuluttajamaadoituksen esim. kuvan 3 kohdan 5 mukaisella tai muulla standardien mukaisella tavalla. Maadoitusköysi kytketään maadoituskiskoon. Liittymisjohdot asennetaan Lappeenrannan Energiaverkkojen suunnitelmien mukaisesti. Liittyjän omalle tontilleen kaivaman kaapelikaivannon tulee olla n. 70 cm syvä ja kivetön. Kaapeleita asennettaessa kanaalin ja kaapelikaivannon tulee olla tyhjä ylimääräisestä rojusta. Rakentajan tulee varata kivetöntä täytemaata kaapeleiden suojaamiseksi. Kaapelit toivotaan asennettaviksi sulan maan aikaan. Mikäli kaapelin päässä on työmaakeskus, asennus on mahdollista tietyin edellytyksin. Lappeenrannan Energiaverkot Oy hoitaa sopimuksen mukaan myös Soneran liittymiskaapeleiden asennuksen. Työmaasähkö Lappeenrannan Energiaverkot Oy:llä on pientalorakentajille vuokrattavia mittarikaappeja rajoitettu määrä. Työmaa-aikaisesta sähköstä tulee tehdä kirjallinen sopimus, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tarvetta, asiakaspalvelussa, Simolantie 18. Uudisrakennusalueilla työmaakeskus kytketään kaapelijakokaappiin tai valmiiksi asennetun liittymiskaapelin päähän. Liittymäkaapeli voidaan kytkeä työmaakeskukseen vasta kun liittymis- ja rakentamissopimus on allekirjoitettuna.

4 Sähköasennusten käyttöönotto Kiinteistö liitetään Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähköverkkoon vasta, kun urakoitsija toimittaa kytkentäpyynnön asiakaspalveluun. Kytkentäpyyntö tulee toimittaa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen haluttua kytkentäaikaa. Urakoitsija toimittaa rakentajalle käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan mittauksineen sekä loppupiirustukset käyttö- ja huolto-ohjeineen. Sähkölämmitys Asiakaspalvelusta saa opastusta sähkölämmityksen käytöstä. KAUKOLÄMPÖLIITTYMÄ Lämpösopimus Kaukolämpöliityntää varten asiakas tekee liittymissopimuksen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa. Liittymissopimusta koskevia asioita hoidetaan asiakaspalvelussa, puh Kaukolämpöliityntä Rakentaja suorittaa talojohdon kaivu- ja täyttötyöt tontin rajalta tekniseen laitehuoneeseen saakka. Lappeenrannan Energiaverkot Oy asentaa kaukolämpöputket kaivantoon ja laitehuoneeseen, sekä eristää sisälle asennetut kaukolämpöputket, mittauskeskus mukaan lukien. Talojohtokaivannon saa peittää vasta kartoituksen jälkeen. Talojohdon asennuksia hoitaa Eero Toivola, puh Kaukolämpölaitteiden asennustyöt Uusille kaukolämpömittareille ei asenneta erillistä mittaripohjaa, vaan 240 V sähkönsyöttökaapeli (MMJ 3*1,5S tai vastaava) johdetaan suoraan sähköpääkeskukselta huoltokytkimelle. Sähköpääkeskuksessa syöttökaapeli suojataan 6 A sinetöidyllä varokkeella. Sähköurakoitsija hankkii ja asentaa lämpöenergiamittaria varten koteloidun huoltokytkimen (tai vastaavan). Huoltokytkin asennetaan kaukolämpömittarin yläpuolelle ja sen etäisyys mittariin saa olla maksimissaan yksi metri. Huoltokytkin pitää olla sinetöitävissä ja sen tulee olla varustettu kahdella läpiviennillä mittalaitteiden kytkentää ja johdotusta varten. Huoltokytkimeltä asennetaan kaukolämpömittarille sähkönsyöttökaapeli, mihin varataan noin 0,5 metrin mittainen vapaa johtokieppi. Uudet mittarit kytketään automaattisen mittarinluennan piiriin, joten uudiskohteissa tulee asentaa viestikaapeli sähköpääkeskukselta (sähkömittarilta) kaukolämmön mittarille. Viestikaapeliksi käy esimerkiksi NOMAK 2x2x (tai vastaava).

5 Mikäli viestikaapelin asentaminen sähköpääkeskukseen ei ole mahdollista, asennetaan kaukolämpömittarin viereen kwh mittarialusta (esim ) 6 A johdonsuojakatkaisija (esim ) ja lukituslaite ( ). Lämmönjakohuoneisiin tulee järjestää esteetön sisäänpääsy, esimerkiksi asentamalla kaksoislukkopesä tai putkilukko. Lämmönjakohuoneesta ei tulisi olla mahdollisuutta päästä asuintiloihin. Teknisen laitetilan ovi merkitään tekstillä "Lämmönjako" tai "Tekninen laitetila". Rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä lisätietoa saa numerosta Ennen ensiöpuolen putkiston käyttöönottoa tulee putkiurakoitsijan tilata painekoe /tarkastus numerosta Samasta numerosta tilataan myös lopputarkastukset. Kaukolämpöasennusten käyttöönotto Ennen lämmöntoimituksen aloittamista kiinteistössä on oltava - liittymismaksu maksettu - suoritettu hyväksytty paine- ja käyttöönottotarkastus - asennettu lämpömäärän mittauksen sähköistys - lämpöjohtopumppu kytkettynä sähköverkkoon ja ulkolämpötilan tuntoelin asennettu Lämmöntoimituksen aloitus tapahtuu ainoastaan Lappeenrannan Energiaverkkojen toimesta. Rakentajan tulee vaatia putkiurakoitsijalta kaukolämpölaitteiden käytön opastusta ja säätöpöytäkirja. Hyväksyttävät kaukolämpöputkien ensiöpuolen liitostavat kiinteistössä Teräsputkien liitokset Kupariputkien liitokset Teräslaipat: Aine, mitat: St 37.0 ISO , SFS Ensiöpuolella pientaloissa voidaan enintään DN 20 liitokset tehdä kierreliitoksin. Liitokset tulee tehdä takoteräksisin putkiyhtein. Käytetyn liitostavan tulee olla hyväksytty ensiöpuolen suunnitteluarvoille.

6 Ensiöpuolella kupariputkien liitokset tehdään kapillaarisella kovajuotoksella tai laippaliitoksella. Kierreliitoksia voidaan käyttää pientaloissa ulkohalkaisijaltaan enintään 22 mm putkien liitoksissa (ns. cuter liittimet eivät ole sallittuja). Käytetyn liitostavan tulee olla hyväksytty ensiöpuolen suunnittelupaineelle. Muilta osin liitokset tehdään TalotekniikkaRYLin mukaan. Tiiviyskoe Ensiöpuolen putkiston ja laitteiden sekä lämmönsiirtimien tiiviys todetaan painekokeella, joka tehdään kylmällä vedellä. Koepaine on 1,3 x suurin sallittu käyttöpaine (= suunnittelupaine). Normaalisti koepaine on 2,1 MPa (= 21 bar). Koepainetta ylläpidetään vähintään 15 minuuttia, kuitenkin niin, että kaikkien paineenalaisten osien ja liitosten tarkastaminen on mahdollista kokeen aikana. Säätöjärjestelmän viritys ja toimintakoe Lämmönjakokeskuksen säätöjärjestelmä viritetään asennuspaikalla lämmöntoimituksen aloituksen jälkeen. Viritys tehdään suunnittelijan antamien lähtöarvojen pohjalta. Virityspöytäkirja toimitetaan Lappeenrannan Energiaverkot Oy:lle.

7 Energiateollisuus ry Lämmönkäyttötoimikunta Kiinteistö Osoite Lämpöurakoitsija Säätölaiteurakoitsija Asiakas n:o Virityksen tilaaja Puh. nro Puh. nro VIRITYSPÖYTÄKIRJA Päivämäärä Säätöpiiri Käyttövesi LS 1 Säätöpiiri Lämmitys LS 2 Säätöpiiri Ilmanvaihto LS 3 Siirrin Valmistaja Siirrin Valmistaja Siirrin Valmistaja Tyyppi Tyyppi Tyyppi Säädin Valmistaja Säädin Valmistaja Säädin Valmistaja Tyyppi Tyyppi Tyyppi Toimilaite Valmistaja Toimilaite Valmistaja Toimilaite Valmistaja Tyyppi Tyyppi Tyyppi Venttiili Valmistaja Venttiili Valmistaja Venttiili Valmistaja DN / kvs DN / kvs DN / kvs Asetus- ja viritysarvot Asetus- ja viritysarvot Asetus- ja viritysarvot Asetusarvo P-alue Rinnakkaissiirto Yöpudotus I-aika s Aamukorotus Rinnakkaissiirto Yöpudotus Aamukorotus Max rajoitus Max rajoitus Min rajoitus Min rajoitus Erikoistoiminnot: Havaitut asennusvirheet: Meno- ja paluuveden lämpötila Meno- ja paluuveden lämpötila Ulkoilman lämpötila o C Ulkoilman lämpötila Ulkolämpötila Menolämpötila Ulkolämpötila Menolämpötila Toimintalämpötilat tarkastushetkellä, Kaukolämpövesi Lämminvesi Lämmin kiertovesi Kylmävesi Tulo Paluu Käyttövesi Lämmitys Meno Paluu Ensiöpaluu Kaukolämmön paineet säätöventtiilit suljettuina Ilmanvaihto Meno Paluu Ensiöpaluu Tulo bar Paluu bar Ulkoilman lämpötila Säätölaiteurakoitsijan edustaja

8 Energian mittaus Energian mittaukset tulee sijoittaa kaukolämmitetyillä ja maakaasun jakelualueilla SFSstandardin 4365 mukaisesti siten, että mittarit voidaan lukea ja tarkastaa menemättä varsinaisiin asuintiloihin, tällöin mittauksen sijoituspaikka on tekninen laitehuone. Muilla alueilla esim. tuulikaappi. Lappeenrannan Energiaverkot Oy: - käyntiosoite Simolantie 18 - postiosoite PL 191, Lappeenranta - puhelin MAAKAASULIITTYMÄ Sopimus Maakaasuliitäntää varten asiakas tekee liittymissopimuksen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa. Liittymissopimusta koskevia asioita hoidetaan teknisessä asiakaspalvelussa, Kattilahuone Maakaasu tuodaan kuvan 4 mukaisesti asiakkaan kattilahuoneeseen (tekninen laitehuone). Kattilahuoneen osalta tulee huomioida seuraavat vaatimukset: - kattilahuoneen tulee sijaita mahdollisuuksien mukaan kiinteistön kadunpuoleisella sivulla siten, että sisäänkäynti on ainoastaan ulkoa. Kattilahuoneesta mahdollisesti sisätiloihin johtavien ovien tulee olla palo-ovia. - kattilahuoneen minimikoko on 8 m3 (esim. 2,1 x 1,8 m2 ja sisäkorkeus vähintään 2,2 m tai 1,8 x 1,8 m2 ja sisäkorkeus 2,5 m) (SFS 3179) - pientalon kattilahuoneen osastointi riippuen kattilan tehosta Kattilan teho Osastointivaatimus Yli 25 kw Palamaton rakenne EI 60 Enintään 25 KW - kattilahuone kerroksessa EI 30 - kattilahuone kellarissa Palamaton rakenne EI 30 - savuhormi tehdään vähintään 1 mm paksuisesta ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä joka eristetään vähintään 50 mm paksuisella kivivillalla (100 kg /m3, sintraantumislämpötila 900 astetta). Hormin ulkokuorena tulee olla vähintään 0,5 mm vahvuinen sinkitty pelti. Hormin ulkopinnan ja yli 30 mm paksuisen puun välisen etäisyyden tulee olla vähintään 100 mm. Hormin kondenssiveden poisto tulee huomioida. Vesikaton lappeella oleva hormi on varustettava yläpuolen lumiestein.

9 - maakaasuputki asennetaan ulkoseinän läpi omalla läpiviennillä. Liikennealueiden tai autokatosten läheisyydessä maakaasuputken maanpäällinen osa tulee varustaa törmäyssuojalla. - Rakennukseen sisään johtava kaasuputki on maadoitettava. Rakennuksessa oleva metallinen kaasuputkiston runko-osa liitetään sähkönjakokeskuksen päämaadoituskiskoon tai vastaavaan. - kattilahuone tulee varustaa ilmanvaihtoventtiilillä (2 kpl d = 125 mm ja korkeusero 1,7 m), jotka varmistavat poltinlaitteiden palamisilman saannin. Raitisilma tulee ottaa huoneen alaosasta ja poistoventtiili tulee sijoittaa huoneen yläosaan. Raitisilmaventtiili tulee sijoittaa siten, ettei vesimittarille aiheudu jäätymisvaaraa. - sähköasennustöissä on noudatettava voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja - ohjeita. Rakennusteknisistä kysymyksistä saa lisätietoa rakennusvalvonnasta. Maakaasuun liittyminen Lappeenrannan Energiaverkot toimittaa maakaasun talojohdon kaivu- ja täyttötöineen sekä maakaasun mittauskeskuksen. Maakaasusopimus on oltava allekirjoitettuna ennen talojohdon ja mittauskeskuksen tilausta. Talojohtoa ei saa peittää ennen kartoitusta. Talojohdon asennuksia hoitaa Matti Soljasalo, puh Maakaasun toimitus voidaan aloittaa kun - liittymismaksu on maksettu - on toimitettu todistus että maakaasun käyttöputkiston työt on tehnyt hyväksytty asennusliike. Maakaasun toimitus aloitetaan ainoastaan Lappeenrannan Energiaverkkojen toimesta. Maakaasuun tekninen laitehuone Laitehuone osastoidaan rakennuksen muista tiloista. Ilmanvaihtokonetta ei tulisi sijoittaa laitehuoneeseen. Mikäli laite sijoitetaan, on se osastoitava laitehuoneesta. Keskuspölynimurin sijoittaminen edellyttää, että asuntoon johtava imuputki on varustettu putken ympärillä, seinäpinnassa olevalla palomansetilla. Oven lukitus sarjoitetaan Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sarjaan. Maakaasun käyttölaitteiden asennustyöt Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n maakaasuputkistoon liitettäviä asiakkaan maakaasun käyttöputkistoja ja -käyttölaitteita saa asentaa vain maakaasuasetuksen 1286/93, muutos KTM:n päätöksen 1200/95 mukaiset liikkeet, jotka ovat saaneet Turvatekniikan keskukselta hyväksytyn asennusliikkeen oikeudet.

10 Varalämmitysjärjestelmä Mahdolliseksi varalämmitysjärjestelmäksi suosittelemme enintään 4,5 kw:n sähkövastuksen asentamista lämmityskattilalaitokseen. Varalämmitysjärjestelmän tehon tulee risteillä sähkökiukaan kanssa. Muut maakaasulaitteet Maakaasua voidaan hyvin käyttää myös muuhun tarkoitukseen kuin lämmitykseen (liesi, grilli, kiuas, yms.). Mikäli aiotte hankkia muita kuin lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden valmistukseen tarkoitettuja maakaasulaitteita, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä Lappeenrannan Energiaverkkoihin. Ennen maakaasulaitteiden hankkimista tulee asiakkaan varmistaa myyjältä, että laitteet ovat viranomaisten hyväksymiä. KUVA 1. Pientalon kaukolämmön talojohdon sijoitus

11 KUVA 2. Kaukolämpöjohdon sijainti 200 mm seinän sisäpinnasta

12 KUVA 3. Pientalon pääkeskus maks. 3 x 63 A sisätiloissa LIITTYMISJOHDON SUOJAPUTKEN JA MAADOITUSJOHDON SIJOITUS PIENTALOISSA 1. Liittymiskaapelin suojaputki vähintään 100 mm (lujuusluokka 4). Suojaputki ulottuu routasuojauksen ulkopuolelle (EI SAA OLLA SALAOJAPUTKEA) 2. Suojaputki (esim. JAPP 50) 3. Betoniraudoituksen liittäminen maadoitukseen 4. Maadoitusjohtimen suojaputki JM Maadoituselektrodi 16 mm2 Cu, 20 m lenkkinä rakennuksen perustuksessa tai niiden ympäri tai 20 m liittymiskaapeliojassa 6. Puhelin- ja antenniputkitus JM 50

13 KUVA 4. Maakaasun laitehuone MAALÄMPÖ Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Ympäristöopas 2013 Energiakaivo-oppaassa on ohjeista mm. maalämpöjärjestelmän suunnitteluun ja energiakaivon rakentamiseen

14 Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen on haettava toimenpidelupa ja hakemukseen on liitettävä suunnitelma. Suunnitelmassa on selvitettävä lähialueen talousvesikaivojen sekä energiakaivojen sijainnit, vedenottamot, johdot ja kaapelit sekä merkittävä asemapiirustukseen suojaetäisyydet energiakaivoihin, talousvesikaivoihin, rakennuksiin, kiinteistön rajaan, jätevesijärjestelmän purkupaikkaan, vesijohtoon ja viemäriin. Suunnitemassa on oltava myös energiakaivon paikkatieto, reiän koko, syvyys ja suunta sekä lämmönsiirtoaineen koostumus ja määrä. Pohjavesialueilla tai poratessa pilaantuneeseen maaperään, on tarvittaessa haettava Aluehallintoviraston (AVI) lupa. Vedenottamoiden suojavyöhykkeillä / 500 metrin säteellä vedenottamosta ei tulisi energiakaivoja porata tai maapiirejä asentaa. Pohjavesialueella geoenergia-kentälle (> 10 kaivoa) on haettava vesilainmukainen lupa AVI:lta. Lappeenrannan alueella toimiva Nordkalk Oy Ab on esittänyt, että minimissään 500 metrin ja ohjeellisesti 1000 metrin päähän Ihalaisen kaivospiirin lähimmästä rajasta ei tehtäisi lämpökaivoja. Tuon alueen sisällä mahdollinen lämpökaivon tekijä toimii täysin omalla vastuullaan ellei erikseen ole kirjallisesti muuta tapauskohtaisesti sovittu Nordkalkin ja Lappeenrannan kaupungin teknisen toimen kanssa sovittu. Porausraportti on laadittava ja liitettävä loppukatselmuspöytäkirjaan. 5.2 VESI- JA VIEMÄRILIITTYMÄ Kiinteistö on liitettävä vesijohto-, jätevesiviemäri- sekä hulevesiviemäriverkostoihin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. VESI- JA VIEMÄRIJOHTOVERKKOON LIITTYMINEN Rakennuslupa Rakennuslupapapereihin tulee liittää Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n lausunto ko. kiinteistön mahdollisuuksista liittyä kaupungin vesi- ja viemäriverkostoihin. Lausunnon voi tilata Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelu Winkistä. Veden mittaus Rakennuksen tilajärjestelyjä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös vesimittarin vaatima tilantarve. Laitehuoneen tai tilan, johon vesimittari sijoitetaan, tulee rajoittua rakennuksen kadunpuoleiseen osaan. Vesimittarin sijoituspaikan vaatimukset on esitetty Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa D1. Vesimittarin sijoitus on esitetty kuvassa 2. Liittymissopimus

15 Veden tontille saantia varten on tehtävä kirjallinen liittymissopimus Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa asiakaspalvelussa, käyntiosoite: Simolantie 18. Vesi- ja viemärijohtosuunnitelmat Tontille tulee laatia vesi- ja viemärijohto- sekä hulevesiviemärisuunnitelmat. Ennakkotiedot suunnittelua varten saa ennakkolausuntona rakennuslupa-asiakirjojen liitteenä Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelu Winkistä. Tontille tulee laatia asianmukaiset pinta- ja kuivatusvesien suunnitelmat. Em. vedet tulee johtaa huleveden tonttiliittymäjohdon kautta kaupungin hulevesiverkostoon mikäli mahdollista. Liittymissopimuksen liitteeksi tarvitaan kaksi sarjaa em. suunnitelmia. Talojohto- ja kiinteistön vesi- ja viemärijohtotyöt Talojohdon (vesi) ja vesimittarin asennustyöt suorittaa Lappeenrannan Verkonrakennus Oy. Talojohdon asennus ja vesimittari on tilattavissa liittymissopimuksen tekemisen yhteydessä/ jälkeen Lappeenrannan Energian asiakaspalvelussa. Lappeenrannan Verkonrakennus Oy ei kuitenkaan asenna mittaria ennen sopimuksen tekemistä. Tarkastukset Kiinteistön kvv-vastuuhenkilö tekee käyttövesijärjestelmän asennustyön edellyttämän painekokeen ja laatii siitä tarkastuspöytäkirjan, joka toimitetaan lopputarkastuksen yhteydessä rakennusvalvontaan lupa-asiakirjojen liitteeksi. Vastaava työnjohtaja on vastuussa siitä, että painekoe suoritetaan. Vastaava työnjohtaja myös toimittaa tarkastusasiakirjan kaikista kvv- asennuksista. TELE / TIETOLIIKENNE Yleistä Puhelin ja antennipisteitä voi tarvita joka huoneessa joko nyt tai tulevaisuudessa. Talon rakennusvaiheessa on sisäverkon tarvitsemat kaapeliputkitukset helppo tehdä. Teetä telesisäverkkosuunnitelmat ennen rakennustöiden aloittamista sähkösuunnitelman yhteydessä. Televerkon rakentaminen Lappeenrannan Energiaverkot Oy asentaa telekaapelit sähkökaapelin asentamisen yhteydessä samaan kaivantoon. Mikäli sähköliittymäkaapelin asentaa jokin muu sähköurakoitsija on telekaapelit saatavissa Relacomilta p , tai suoraan p.

16 tai p Kaapeliojan kaivu ja peitto kuuluvat rakentajalle tontin alueella. Sonera toimittaa liittymiskaapelit maksutta kaava-alueella. Muista tarkistaa ennen kaivutöiden aloittamista, että tontillasi ei kulje maanalaisia kaapeleita (telekaapeleiden näyttö p ). Telesisäverkon kaapeliputkitukset asentaa tarvittaessa sähköurakoitsija. Näin rakennat telekaapeleiden sisääntuloputket Perustusten alitse rakennetaan oma JM40 muoviputki telekaapeleita varten.

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Päivitetty 2.1.2015 Tähän julkaisuun on koottu ohjeita kaukolämpösuunnittelusta ja -urakoinnista Helenin verkkoalueella. Julkaisu sisältää myös

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Kaukolämpö Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Energiateollisuus

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Rakentajan opas. Tuhti tietopaketti. pientalorakentajille ja kesämökin sähköistäjille

Rakentajan opas. Tuhti tietopaketti. pientalorakentajille ja kesämökin sähköistäjille Rakentajan opas Tuhti tietopaketti pientalorakentajille ja kesämökin sähköistäjille Sähköistyksen aikataulu Tee liittymissopimus sähköyhtiön kanssa Selvitä työmaasähkö Tee oma sähkösuunnitelma Valitse

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Apuna voit käyttää sähköyhtiön neuvoja ja esitteitä. 2. Ota yhteys Jyväskylän Energiaan

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS

KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS Lämpölaitosyhdistys ry Suositus K / 1995 Lämpölaitosyhdistys ry 1995 ISSN 07840217 Viite: LLYkansio 1/5 LÄMPÖLAITOSYHDISTYS RY SUOSITUS K/1995 Kaukolämmityslaitteiden

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Jyväskylän Energian neuvontaa ja esitteitä palvelupisteessämme: Hannikaisenkatu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Voimassa 1.5.2011 alkaen 1 Yleistä Keminmaan Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

ESISUUNNITTELUOHJE T-MALLI T8-T15

ESISUUNNITTELUOHJE T-MALLI T8-T15 ESISUUNNITTELUOHJE T-MALLI T8-T15 Ver. 5/2003 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ...3 TOIMINTASELOSTUS...4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET...4 ASENNUSOHJEITA...6 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS...6 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN...6

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11 Puh : (08) 5612 600 Fax : (08) 5612 601 www.hso.fi Martinniementie 31 PL 31 90831 HAUKIPUDAS SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014,

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot