2008 Rakentajan opas päivitetty 10/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2008 Rakentajan opas päivitetty 10/2013"

Transkriptio

1 Rakentajan opas päivitetty 10/2013

2 PERUSTIETOA SUUNNITTELUUN ENERGIAHUOLTO YLEISTÄ Pientalon laitehuone Asemakaavoitetulla alueella pientalossa tulee olla nk. tekninen laitehuone, johon sijoitetaan: lämmönmittauskeskus lämmönjakokeskus sähköpääkeskus vesimittari puhelinliitäntärasia antenniliitäntärasia Teknisen laitehuoneen tulee sijaita mahdollisuuksien mukaan kiinteistön kadun puoleisella sivulla. Tekninen laitehuone voi sijaita myös esim. lämmitetyssä varastossa tai autotallissa, mutta kyseisestä tilasta paloteknillisesti erotettuna. Tällöin tulee teknisille laitteille osoittaa sijoitustila, joka sijaitsee rakennuksen kadunpuoleisen ulkoseinän välittömässä läheisyydessä. Lisäksi tulee huomioida sähköteknisen tilaluokituksen erityisvaatimukset. Teknisen laitehuoneen lattiapinta-ala tulee pientalossa olla vähintään 1,2 m x 2,1 m ja korkeus vähintään 2,2 m. Tällöin sähköpääkeskus tulee sijoittaa laitehuoneen ulko-oven viereiseen nurkkaan kuvan 3 mukaisesti. Muussa tapauksessa lattiapinta-ala tulee olla 1,5 m2 suurempi muiden laitteiden asentamista varten. Ulko-ovi tulee sijoittaa kuvan 3 mukaisesti. Tekniseen laitehuoneeseen tulee olla oma sisäänkäynti suoraan ulkoa ja teknisestä laitehuoneesta ei saa olla käyntiä muihin tiloihin. Oven lukko tulee sarjoittaa Lappeenrannan Energian kaukolämpöuraavainsarjaan, jossa ovat mukana sähkö, kaukolämpö, vesi ja Sonera. Tekninen laitehuone on varustettava vedenpoistomahdollisuudella (lattiakaivo) ja sähköpistorasialla. Laitehuone tulee olla jatkuvasti tuuletettavissa. Laiteasennusten helpottamiseksi suositellaan seinäpintoihin vaneriverhouksen asentamista kipsilevyverhouksen alle. Alueella, jossa em. teknistä laitehuonetta ei tarvita, tulee rakentajan varata sähkömittausta varten ns. mittauskeskustila. Rakentamiseen liittyvistä vesi-, sähkö- kaukolämpö ja maakaasuasioista (liityntä, tariffin valinta, sähkölämmitys jne.) antaa tietoja ja opastusta Lappeenrannan Energian asiakaspalvelu, Simolantie 18, puh

3 Sähköliittymä Sähköliityntää varten asiakas tekee liittymissopimuksen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa. Liittymissopimusta koskevia asioita hoitaa asiakaspalvelu, puh Rakentajan tulee perustustöiden yhteydessä tehdä liittymiskaapeleille (sähkö, tele ja TV) kaapelikanaali tulevan pääkeskuksen alle tai putkitus kuvan 3 mukaisesti. Kaapeleiden läpivientiputket Ø 100 mm ja 2 x 50 mm + varaputket tulisi asentaa kadun puolella liittymisjohdon tulosuuntaan routaeristyksen ulkopuolelle. Rakentaja tai urakoitsija asentaa perustusten rakentamisen yhteydessä kuluttajamaadoituksen esim. kuvan 3 kohdan 5 mukaisella tai muulla standardien mukaisella tavalla. Maadoitusköysi kytketään maadoituskiskoon. Liittymisjohdot asennetaan Lappeenrannan Energiaverkkojen suunnitelmien mukaisesti. Liittyjän omalle tontilleen kaivaman kaapelikaivannon tulee olla n. 70 cm syvä ja kivetön. Kaapeleita asennettaessa kanaalin ja kaapelikaivannon tulee olla tyhjä ylimääräisestä rojusta. Rakentajan tulee varata kivetöntä täytemaata kaapeleiden suojaamiseksi. Kaapelit toivotaan asennettaviksi sulan maan aikaan. Mikäli kaapelin päässä on työmaakeskus, asennus on mahdollista tietyin edellytyksin. Lappeenrannan Energia hoitaa sopimuksen mukaan myös Soneran liittymiskaapeleiden asennuksen. Työmaasähkö Lappeenrannan Energialla on pientalorakentajille vuokrattavia mittarikaappeja rajoitettu määrä. Työmaa-aikaisesta sähköstä tulee tehdä kirjallinen sopimus, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tarvetta, asiakaspalvelussa, Simolantie 18. Uudisrakennusalueilla työmaakeskus kytketään kaapelijakokaappiin tai valmiiksi asennetun liittymiskaapelin päähän. Liittymäkaapeli voidaan kytkeä työmaakeskukseen vasta kun liittymis- ja rakentamissopimus on allekirjoitettuna. Sähköasennusten käyttöönotto Kiinteistö liitetään Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähköverkkoon vasta, kun urakoitsija toimittaa kytkentäpyynnön asiakaspalveluun. Kytkentäpyyntö tulee toimittaa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen haluttua kytkentäaikaa. Urakoitsija toimittaa rakentajalle käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan mittauksineen sekä loppupiirustukset käyttö- ja huolto-ohjeineen. Sähkölämmitys Asiakaspalvelusta saa opastusta sähkölämmityksen käytöstä.

4 Kaukolämpöliittymä Lämpösopimus Kaukolämpöliityntää varten asiakas tekee liittymissopimuksen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa. Liittymissopimusta koskevia asioita hoidetaan asiakaspalvelussa, puh Kaukolämpöliityntä Rakentaja suorittaa talojohdon kaivu- ja täyttötyöt tontin rajalta tekniseen laitehuoneeseen saakka. Lappeenrannan Energiaverkot asentavat kaukolämpöputket kaivantoon ja laitehuoneeseen, sekä eristävät sisälle asennetut kaukolämpöputket, mittauskeskus mukaan lukien. Talojohtokaivannon saa peittää vasta kartoituksen jälkeen. Talojohdon asennuksia hoitaa Eero Toivola, puh Kaukolämpölaitteiden asennustyöt Asennustyöt tulee teettää Lappeenrannan Energian hyväksymällä urakointiliikkeellä. Kaukolämpöasennusten käyttöönotto Ennen lämmöntoimituksen aloittamista kiinteistössä on oltava liittymismaksu maksettu suoritettu hyväksytty paine- ja käyttöönottotarkastus asennettu lämpömäärän mittauksen sähköistys lämpöjohtopumppu kytkettynä sähköverkkoon ja ulkolämpötilan tuntoelin asennettu Lämmöntoimituksen aloitus tapahtuu ainoastaan Lappeenrannan Energiaverkkojen toimesta. Rakentajan tulee vaatia putkiurakoitsijalta kaukolämpölaitteiden käytön opastusta ja säätöpöytäkirja. Energian mittaus Energian mittaukset tulee sijoittaa kaukolämmitetyillä ja maakaasun jakelualueilla SFS-standardin 4365 mukaisesti siten, että mittarit voidaan lukea ja tarkastaa menemättä varsinaisiin asuintiloihin, tällöin mittauksen sijoituspaikka on tekninen laitehuone. Muilla alueilla esim. tuulikaappi. Lappeenrannan Energiaverkot Oy: käyntiosoite Simolantie 18 postiosoite PL 191, Lappeenranta puhelin

5 Maakaasuliittymä Sopimus Maakaasuliitäntää varten asiakas tekee liittymissopimuksen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa. Liittymissopimusta koskevia asioita hoidetaan teknisessä asiakaspalvelussa, Kattilahuone Maakaasu tuodaan kuvan 4 mukaisesti asiakkaan kattilahuoneeseen (tekninen laitehuone). Kattilahuoneen osalta tulee huomioida seuraavat vaatimukset: kattilahuoneen tulee sijaita mahdollisuuksien mukaan kiinteistön kadunpuoleisella sivulla siten, että sisäänkäynti on ainoastaan ulkoa. Kattilahuoneesta mahdollisesti sisätiloihin johtavien ovien tulee olla palo-ovia. kattilahuoneen minimikoko on 8 m 3 (esim. 2,1 x 1,8 m2 ja sisäkorkeus vähintään 2,2 m tai 1,8 x 1,8 m 2 ja sisäkorkeus 2,5 m) (SFS 3179) pientalon kattilahuoneen osastointi riippuen kattilan tehosta Kattilan teho Osastointivaatimus Yli 25 kw Palamaton rakenne EI 60 Enintään 25 KW - kattilahuone kerroksessa EI 30 - kattilahuone kellarissa Palamaton rakenne EI 30 savuhormi tehdään vähintään 1 mm paksuisesta ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä joka eristetään vähintään 50 mm paksuisella kivivillalla (100 kg /m3, sintraantumislämpötila 900 astetta). Hormin ulkokuorena tulee olla vähintään 0,5 mm vahvuinen sinkitty pelti. Hormin ulkopinnan ja yli 30 mm paksuisen puun välisen etäisyyden tulee olla vähintään 100 mm. Hormin kondenssiveden poisto tulee huomioida. Vesikaton lappeella oleva hormi on varustettava yläpuolen lumiestein. maakaasuputki asennetaan ulkoseinän läpi omalla läpiviennillä. Liikennealueiden tai autokatosten läheisyydessä maakaasuputken maanpäällinen osa tulee varustaa törmäyssuojalla. Rakennukseen sisään johtava kaasuputki on maadoitettava. Rakennuksessa oleva metallinen kaasuputkiston runko-osa liitetään sähkönjakokeskuksen päämaadoituskiskoon tai vastaavaan. kattilahuone tulee varustaa ilmanvaihtoventtiilillä (2 kpl d = 125 mm ja korkeusero 1,7 m), jotka varmistavat poltinlaitteiden palamisilman saannin. Raitisilma tulee ottaa huoneen alaosasta ja poistoventtiili tulee sijoittaa huoneen yläosaan. Raitisilmaventtiili tulee sijoittaa siten, ettei vesimittarille aiheudu jäätymisvaaraa. sähköasennustöissä on noudatettava voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita. Rakennusteknisistä kysymyksistä saa lisätietoa rakennusvalvonnasta.

6 Maakaasuun liittyminen Lappeenrannan Energiaverkot toimittaa maakaasun talojohdon kaivu- ja täyttötöineen sekä maakaasun mittauskeskuksen. Maakaasusopimus on oltava allekirjoitettuna ennen talojohdon ja mittauskeskuksen tilausta. Talojohtoa ei saa peittää ennen kartoitusta. Talojohdon asennuksia hoitaa Matti Soljasalo, puh Maakaasun toimitus voidaan aloittaa kun liittymismaksu on maksettu on toimitettu todistus että maakaasun käyttöputkiston työt on tehnyt hyväksytty asennusliike. Maakaasun toimitus aloitetaan ainoastaan Lappeenrannan Energiaverkkojen toimesta. Maakaasuun tekninen laitehuone Laitehuone osastoidaan rakennuksen muista tiloista. Ilmanvaihtokonetta ei tulisi sijoittaa laitehuoneeseen. Mikäli laite sijoitetaan, on se osastoitava laitehuoneesta. Keskuspölynimurin sijoittaminen edellyttää, että asuntoon johtava imuputki on varustettu putken ympärillä, seinäpinnassa olevalla palomansetilla. Oven lukitus sarjoitetaan Lappeenrannan Energian sarjaan. Maakaasun käyttölaitteiden asennustyöt Lappeenrannan Energian maakaasuputkistoon liitettäviä asiakkaan maakaasun käyttöputkistoja ja käyttölaitteita saa asentaa vain maakaasuasetuksen 1286/93, muutos KTM:n päätöksen 1200/95 mukaiset liikkeet, jotka ovat saaneet Turvatekniikan keskukselta hyväksytyn asennusliikkeen oikeudet. Varalämmitysjärjestelmä Mahdolliseksi varalämmitysjärjestelmäksi suosittelemme enintään 4,5 kw:n sähkövastuksen asentamista lämmityskattilalaitokseen. Varalämmitysjärjestelmän tehon tulee risteillä sähkökiukaan kanssa. Muut maakaasulaitteet Maakaasua voidaan hyvin käyttää myös muuhun tarkoitukseen kuin lämmitykseen (liesi, grilli, kiuas, yms.). Mikäli aiotte hankkia muita kuin lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden valmistukseen tarkoitettuja maakaasulaitteita, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä Lappeenrannan Energiaverkkoihin. Ennen maakaasulaitteiden hankkimista tulee asiakkaan varmistaa myyjältä, että laitteet ovat viranomaisten hyväksymiä.

7 KUVA 1. Pientalon kaukolämmön talojohdon sijoitus

8 KUVA 2. Kaukolämpöjohdon sijainti 200 mm seinän sisäpinnasta

9 KUVA 3. Pientalon pääkeskus maks. 3 x 63 A sisätiloissa LIITTYMISJOHDON SUOJAPUTKEN JA MAADOITUSJOHDON SIJOITUS PIENTALOISSA 1. Liittymiskaapelin suojaputki vähintään 100 mm (lujuusluokka 4). Suojaputki ulottuu routasuojauksen ulkopuolelle (EI SAA OLLA SALAOJAPUTKEA) 2. Suojaputki (esim. JAPP 50) 3. Betoniraudoituksen liittäminen maadoitukseen 4. Maadoitusjohtimen suojaputki JM Maadoituselektrodi 16 mm 2 Cu, 20 m lenkkinä rakennuksen perustuksessa tai niiden ympäri tai 20 m liittymiskaapeliojassa 6. Puhelin- ja antenniputkitus JM 50

10 KUVA 4. Maakaasun laitehuone

11 VESI- JA VIEMÄRILIITTYMÄ Kiinteistö on liitettävä vesijohto-, jätevesiviemäri- sekä hulevesiviemäriverkostoihin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Vesi- ja viemärijohtoverkkoon liittyminen Rakennuslupa Rakennuslupahakemukseen tulee liittää Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n lausunto ko. kiinteistön mahdollisuuksista liittyä kaupungin vesi- ja viemäriverkostoihin. Lausunnon voi noutaa Asiakaspalvelukeskus Winkkistä, Villimiehenkatu 1, puh ma-pe klo Veden mittaus Rakennuksen tilajärjestelyjä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös vesimittarin vaatima tilantarve. Laitehuoneen tai tilan, johon vesimittari sijoitetaan, tulee rajoittua rakennuksen kadunpuoleiseen osaan. Vesimittarin sijoitus on esitetty kuvassa 2. Liittymissopimus Veden tontille saantia varten on tehtävä kirjallinen liittymissopimus Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa asiakaspalvelussa, Simolantie 18. Vesi- ja viemärijohtosuunnitelmat Tontille tulee laatia vesi- ja viemärijohto sekä hulevesiviemärisuunnitelmat. Ennakkotiedot suunnittelua varten saa ennakkolausuntona rakennuslupa-asiakirjojen liitteenä Sami Väisäseltä. Tontille tulee laatia asianmukaiset pinta- ja kuivatusvesien suunnitelmat. Em. vedet tulee johtaa huleveden tonttiliittymäjohdon kautta kaupungin hulevesiverkostoon mikäli mahdollista. Liittymissopimuksen liitteeksi tarvitaan kaksi sarjaa em. suunnitelmia. Talojohto- ja kiinteistön vesi- ja viemärijohtotyöt Talojohdon (vesi) ja vesimittarin asennustyöt suorittaa Lappeenrannan Verkonrakennus Oy. Talojohdon asennus ja vesimittari on tilattavissa liittymissopimuksen tekemisen jälkeen teknisestä asiakaspalvelusta puh valinta 3. Lappeenrannan Verkonrakennus Oy ei kuitenkaan asenna mittaria ennen sopimuksen tekemistä. Tarkastukset Lappeenrannan Vesi Oy ei suorita asennustarkastuksia jälkeen myönnettyjen rakennuslupien osalta. Kiinteistön kvv-vastuuhenkilö tekee käyttövesijärjestelmän asennustyön edellyttämän painekokeen ja laatii siitä tarkastuspöytäkirjan, joka toimitetaan lopputarkastuksen yhteydessä rakennusvalvontaan lupa-asiakirjojen liitteeksi. Vastaava työnjohtaja on vastuussa siitä, että painekoe suoritetaan.

12 MAASEUTUALUEEN VESIHUOLTO Veden hankinta Maaseudun kiinteistöjen vesihuollosta vastaavat kiinteistöt itse joko kiinteistökohtaisesti tai yhteisjärjestelyin. Kaivoja on pääasiassa kahta tyyppiä, rengaskaivot ja porakaivot. Edelliseen suodattuu lähinnä moreenista, sorasta tai hiekasta pohjavettä, jälkimmäiseen taas kallioperän huokosista. Muita kaivotyyppejä ovat mm. putkikaivot, lähdekaivot ja kivirengaskaivot. Suomalaisella kaivovedellä on tiettyjä ongelmia aiheuttavia erityispiirteitä. Vesi on yleensä hapanta ja pehmeää. Lisäksi kaivovedelle on paikoitellen tyypillistä korkeat rauta-, mangaani-, nitraatti-, kloridisekä fluoridipitoisuudet. Lisäksi porakaivoissa saattaa olla korkeat radonpitoisuudet. Kaivoveden laatuun vaikuttavat kaivon paikan valinta ja oikein rakennettu ja huollettu kaivo. Oikein rakennetussa kaivossa on riittävän korkealle maanpinnan yläpuolelle ulottuva kaivorakenne, kunnollinen penger, hyvä renkaiden liitosten tiiviys, läpivientien tiiviys, ehjä kansi sekä tuuletusputki. Kaivoon liittyvä pohjaveden muodostumisalue on tavallisesti kaivon yläpuolisessa maastossa tai tasaisella maalla kaivon ympärillä ja ulottuu maaperäolosuhteista riippuen jopa satojen metrien päähän. Tällä alueella ei saa olla pohjavettä likaavia toimintoja, joita ovat esimerkiksi: eläinsuojat sekä lannan ja tuorerehun säiliöt lietelannan, virtsan, kuivaamattoman puhdistamolietteen sekä saostuskaivolietteen levitys väkilannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö jätehuoltoon liittyvät haitalliset toiminnot väärin toteutettu jätevesien imeytys tai muu jätevesien maaperään pääsy turkistarhat ja muut teolliset eläintenkasvatusta harjoittavat laitokset nestemäisten polttoaineiden ja voiteluaineiden varastointi ja käsittely teiden suolaus ja vaarallisten aineiden kuljetukset Lisätiedot: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi terveystarkastaja Maija Ripatti, puh Terveystarkastaja Maritta Valtonen, puh Ohjeita vedenhankintaan löytyy myös Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilta vesivarojen käyttö/vesihuolto.

13 Jätevesien käsittely Suunnitelma jätevesijärjestelmästä Jos jätevesijärjestelmä on rakennettava tai sen toimintaa tehostettava, tätä koskeva suunnitelma on liitettävä tarvittavaan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen. Suunnitelman tulee täyttää talousjätevesiasetuksen (542/2003) liitteen 1 kohdassa 2 A esitetyt yleiset vaatimukset ja kohdassa 2 C esitetyt mitoitusvaatimukset. Lisäksi tulee ottaa huomioon paikalliset ympäristönsuojelumääräykset. Jätevesien johtaminen maahan tai vesistöön on kielletty tai rajoitettu I- tai II-luokan pohjavesialueilla jätevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan on kielletty. Vesikäymälän astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen jätevedet tulee koota umpikaivoon. Muut pesuvedet voidaan johtaa 2-osastoisen saostuskaivon kautta tiivispohjaisen maasuodattimen tai pienpuhdistamon kautta pohjavesialueen ulkopuolelle. Ranta-alueilla jätevesien johtaminen ojaan tai vesistöön on kielletty. Jätevesien puhdistusmenetelmät Kiinteistö tulee liittää vesi- ja viemäriverkostoon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella vesihuoltolain mukaisesti. Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta myöntää ympäristöjohtaja, jos vesihuoltolain 11 :n perusteet ovat olemassa. Suunnittelutarvealueella tulee vesihuolto järjestää ensisijaisesti yhteisjärjestelyin. Alueilla, joilla on tiivistä rakentamista rakentajan tulee selvittää myös vesiosuuskunnan perustamismahdollisuus. Jos vesiosuuskunta on jo perustettu, kiinteistön tulee varautua liittymään tähän verkostoon. Talousjätevedet on käsiteltävä parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa noudattaen asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisia puhdistusvaatimuksia. Jätevedet tulee johtaa asianmukaisesti vähintään kolmeosastoisen saostuskaivon kautta maapuhdistamoon, joka voi olla jäteveden maahan imeyttämö tai maasuodattamo (RT ). Tämä riittää ns. lievennetyn puhdistusvaatimustason alueilla eli B-alueilla. A-alueilla (osayleiskaava-alue, suunnittelutarvealue, ranta-alue) tulee lisäksi fosforinpoistoa tehostaa esim. asentamalla fosforinpoistosuodatinkaivo maasuodattimen jälkeen, lisäämällä biotiittikerros maasuodattimeen, asentamalla kemikaalin annostelulaite rakennukseen tai asentamalla erillinen kemikaalin annostelukaivo. Kiinteistön jätevedet voidaan puhdistaa myös muulla puhdistusteholtaan vastaavalla tavalla tai pienpuhdistamolla. SYKE ylläpitää puhdistamotiedostoa:

14 Jätevesijärjestelmä on mitoitettava huoneistoalan mukaan; 30 m 2 vastaa 1 asukasta ja aina vähintään viidelle. Jätevesijärjestelmän suunnitelman ja sen sisällön sekä jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeiden vaatimukset ovat em. asetuksen liitteinä. Maapuhdistamon suunnitelman tulee perustua riittäviin maastomittauksiin ja maaperätutkimuksiin sekä selvitykseen pinta- ja pohjavesienolosuhteista. Jätevesien maapuhdistamon laitteistojen sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistöllä tulee noudattaa ohjeellisia suojaetäisyyksiä: KOHDE ETÄISYYS (m) Talousvesikaivo, joka sijaitsee jv:n käsittelyn yläpuolella tiivis maaperä m maaperän kaltevuudesta riippuen karkea maaperä m Talousvesikaivoon, joka sijaitsee jv:n käsittelyn alapuolella Savi m Hiekka m Soramoreeni m Vesistö Tontin raja, tie Oja Pohjaveden pintaan maahan imeytyksessä jakokerroksen alapinnasta maasuodattimen alapinnasta 30 m 5 m 10 m 1 m 0,25 m Jos em. etäisyydet eivät täyty: Wc-jätevedet on koottava umpikaivoon ja pesuvedet on johdettava 2-osastoisen saostuskaivon kautta em. maaperäkäsittelyyn, jonka mitoituksesta voi vähentää 25 %. Ympärivuotiseen käyttöön tulevan painevesijärjestelmässä olevan loma-asunnon pesuvesille tulee olla kaksiosastoinen saostuskaivo ja maaperäkäsittely. Vapaa-ajan rakennusten tai talousrakennusten, joissa ei ole vesijohtoa, käsittelyn vähimmäisvaatimus on yksiosastoinen saostuskaivo ja maahan imeytys. Saunan pesuvesille tulee olla imeytyskaivo. Jätevesijärjestelmälle on oltava ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet.

15 Puhdistuslaitteistojen huolto Saostuskaivot tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa. Vain harmaita jätevesiä käsittelevät saostuskaivot tyhjennetään kerran vuodessa. Kaivojen tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa. Lietteet tulee toimittaa jätevedenpuhdistamolle tai muuhun viranomaisen hyväksymään käsittelypaikkaan. Rakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkastus on suoritettava vähintään kerran 10 vuodessa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa jätevesien puhdistuslaitteistojen huollosta, säiliöiden tyhjennyksistä sekä mahdollisista näytteenotoista. Kirjanpidosta tulee ilmetä huollon, tyhjennyksen tai mittauksen ajankohta ja suorittaja sekä minne lietteet on toimitettu. Kirjanpito tulee pyydettäessä antaa tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muuta Vesikäymälälle vaihtoehtoja löytyy mm. Työtehoseuran Kompostikäymäläoppaasta. Lisätiedot: Terveystarkastaja Eeva-Leena Neuvonen Pohjolankatu 14 puh tai LIITTEET: imeytyskenttä, maasuodatin

16

17

18 LIITTYMIS- YM. MAKSUT Rakennukseen liittyvistä maksuista, luvista ja liittymistä (verkostot, kaapelit, tontin ajoliittymät yms.) tulevat erilliset laskut maksettaviksi. Kokonaispinta-alaltaan n. 200 m² ja tilavuudeltaan n. 500 m³ olevassa pientalossa maksut ovat suuruusluokaltaan seuraavanlaisia: Kiinteistönmuodostamismaksu (omakotitontti) 729 Rakennuslupa + rak.sijainnin merkitseminen ja sijaintikatselmus 1000 vesi ja viemärit 3798 Kaukolämpö 2600 Maakaasu 2500 Kaava-alueella: Sähkö Voimassa olevan hinnaston mukaan Hinnasto löytyy asiakaspalvelusta ja sivuilta Vahvistettuun taksaan perustuvat maksut eivät sisällä ALV:tä. LAUSUNNOT Lupaan liittyvien suunnitelmien sijainti- ja rakennustiedot sekä katu-, sähkö-, kaukolämpö-, maakaasu-, vesi- ja viemäriliittymät tarkistetaan teknisen toimen lausuntokierroksella. Uusi tieliittymä kaava-alueen ulkopuolella (kts. kohta 5.7).

19 PIENTALO-OPPAAN YHTEYSTIEDOT Liittymissopimuksen tekeminen ja työn tilaus Asiakaspalvelu LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY, Simolantie 18 Sähköliittymä Liittymätiedot, lausunnot ja työmaasähköliittymät Asiakaspalvelu Neuvonta Asiakaspalvelu Kaukolämpöliittymä Rakennuslupalausunto Asiakaspalvelu Talojohdon asennus Toivola Eero, verkostomestari Maakaasuliittymä Rakennuslupalausunto Asiakaspalvelu Myynti ja neuvonta Asiakaspalvelu Talojohdon asennus Soljasalo Matti, verkostomestari Vesi- ja viemäriliittymät Rakennuslupalausunto Winkki Villimiehenkatu 1 Myynti ja neuvonta Asiakaspalvelu Kaapelinäytöt Lappeenrannan Energiaverkot Oy

RAKENTAJAN OPAS 2015

RAKENTAJAN OPAS 2015 RAKENTAJAN OPAS 2015 päivitetty 24.6.2015 ENERGIAHUOLTO YLEISTÄ Pientalon laitehuone Asemakaavoitetulla alueella pientalossa tulee olla nk. tekninen laitehuone, johon sijoitetaan: - lämmönmittauskeskus

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA.

OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. Liite 1/1 OHJEET JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN VALINTAAN, RAKENTAMISEEN JA HOITOON KOKKOLASSA VESILAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTON ULKO- PUOLISILLA ALUEILLA. A. JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU,

Lisätiedot

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009

Täydennys lohjalaisille hyvä jätevesien käsittely esitteeseen 8.12.2009 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LOHJALLA Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (Haja-asutuksen jätevesiasetus 542/2003)

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas 2009

Pientalorakentajan opas 2009 Pientalorakentajan opas 2009 2 2008 Tekninen toimi / Lappeenrannan Vesi Oy / Lappeenrannan Energia Oy / Etelä-Karjalan pelastuslaitos / Lappeenrannan seudun ympäristötoimi SISÄLLYSLUETTELO Päivitetty 25.5.2009

Lisätiedot

Jätevesijärjestelmän suunnitelma

Jätevesijärjestelmän suunnitelma 1 Jätevesijärjestelmän suunnitelma Liite rakennus - tai toimenpidelupahakemukseen Suunnitelma koskee: sekä: uuden rakennuksen uutta jätevesijärjestelmää olemassa olevan jätevesijärjestelmän tehostusta

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2016 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä

Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä 1 Selvitys olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä järjestelmä vesikäymälällä järjestelmä ainoastaan pesuvesille, ns. harmaavesille järjestelmä muulle jätevedelle (esim. öljypitoiselle vedelle) Omistaja

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE SÄHKÖVERKON LIITTYMISSOPIMUS Liittymissopimus tulee tehdä vähintään 1 kuukausi ennen kuin sähköä tarvitaan. -Liittymissopimus tehdään Vaasan Sähkö Oy:n rakentajapalvelussa osoitteessa

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Jyväskylän Energian neuvontaa ja esitteitä palvelupisteessämme: Hannikaisenkatu

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE

OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Apuna voit käyttää sähköyhtiön neuvoja ja esitteitä. 2. Ota yhteys Jyväskylän Energiaan

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen

Kesärannan ranta-asemakaavaalueen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A STORA ENSO OYJ Kesärannan ranta-asemakaavaalueen vesihuolto Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24308 Selostus 1 (6) Määttä Päivi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa

Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa 6.6.2008 Jätevesien käsittelysuositukset viemäröimättömällä alueella Janakkalan kunnassa Haja-asutusalueen jätevesienkäsittelyä ohjaavat ympäristönsuojelulaki (86/2000), valtioneuvostonasetus talousjätevesien

Lisätiedot

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009

jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely Antti Heinonen Insinööritoimisto HYS Oy 14.10.2009 Jätevesien käsittelyn järjestäminen....on varmasti talouden yksi suurimmista hankinnoista..ei ole mikään heräteostos..kannattaa

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KIINTEISTÖN HALTIJA Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ Kiinteistön osoite Kiinteistön rek.n:o Kiinteistön valmistumisvuosi Peruskorjausvuodet

Lisätiedot

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Oletko suunnittelemassa tai aloittamassa pientalon rakentamista Keravan tai Sipoon alueella? Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Sinua sähköasioiden järjestelyssä

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ LUPAA VARTEN KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Taustaa Pohjaveden puolesta kansalaisaloite (2007) LrV esitys Lpr KH:lle toiminta-alueista 30.3.2010 Lpr Seudun Ympäristötoimen selvitys alueen vesihuollosta

Lisätiedot

Diaarinumero (Viranomainen täyttää) VAPAUTUSHAKEMUS VESIJOHTOON JÄTEVESIVIEMÄRIIN SADEVESIVIEMÄRIIN LIITTYMISESTÄ OHJEITA: Täyttäkää kaikki kohdat huolellisesti. Jokaisesta vesipisteitä tai viemärin sisältävästä

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille. Paikallista palvelua

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille. Paikallista palvelua Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Oletko suunnittelemassa tai aloittamassa pientalon rakentamista Keravan tai Sipoon alueella? Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Sinua sähköasioiden järjestelyssä

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus. Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn maakunnallinen tilannekatsaus Kuopio 24.2.2011 Jarmo Siekkinen Jätevedet käsittelyyn, YSL ja jätevesiasetus - muutokset Pääsääntöiset käsittelyvaatimukset Herkillä

Lisätiedot

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä?

KAAVATILANNE Asemakaava Ranta-asemakaava Yleiskaava. Muu rakennus, mikä? SELVITYS SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Säilytetään kiinteistöllä! KIINTEISTÖN- OMISTAJAN YHTEYSTIEDOT Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero KIINTEISTÖ Kaupunginosa/kylä

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN

VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN VALTIONEUVOSTON 1.1.2004 VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNGINOSA

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?

OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat

Lisätiedot

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 PERUSTETTU 1999 JÄSENIÄ 1.12.2012 191 KPL LIITTYMIÄ 104 KPL TOIMINTA VAPAAEHTOISPOHJAISTA OSK OSUUSMAKSU 84,09 VEDEN MYYNTI 2011 18 000 M 3 LIIKEVAIHTO 2011 63 000 LAINAT

Lisätiedot

Sivu 1. MRL-lupa nro:

Sivu 1. MRL-lupa nro: Sivu 1 Mikkelin seudun 2012 Selvitys ypäristöpalvelut jätevesijärjestelästä PL 167 50101 Mikkeli Käsittelytiedot: JV-kanta nro: LIMS-kohde nro: Täyttöohjeet takasivulla MRL-lupa nro: 1. RAKENNUS- Kunta

Lisätiedot

Ohjeita rakentajalle

Ohjeita rakentajalle Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Sähköverkkoon liittymisessä on monia asioita, jotka rakentajan tulee hoitaa oman sähköurakoitsijansa ja

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ. 2. KIINTEISTÖN TIEDOT Kylä: Korttelin / Tilan nimi: Tontin n:o / RN:o Jalasjärven kunta Tekninen osasto Ympäristötoimi Kirkkotie 4, PL 12 61601 Jalasjärvi SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 1. KIINTEISTÖN OMISTAJAN/HALTIJAN TIEDOT : : virka-aikana: Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus

Tilan nimi ja RN:o. Onko rakennuspaikka pohjavesialueella kyllä ei omakotitalo rivitalo vapaa-ajan asunto sauna maatilan asuinrakennus SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 2007 1. KIINTEISTÖN OMISTAJA Nimi: Osoite: Puhelin kotiin: Puhelin työhön: 2. RAKENNUS- PAIKKA Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja): Kylä: Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Sisältö Työn tavoitteet Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten

Lisätiedot

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.

KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien. KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake

Lisätiedot

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014

KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE. Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 KUNNAN OHJEITA JÄTEVESISANEERAUSTA SUUNNITTELEVILLE Juha Viinikka Ympäristöpäällikkö Lopen kunta Jätevesi-ilta 26.11.2014 Asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä Tavoite: haja-asutusalueen kiinteistöjen

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl

SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Hämeenkyrön kunta, Ympäristönsuojelu Hollitie 7, 39100 HÄMEENKYRÖ Saapumispäivä Käsittely 1(6) SELVITYS KIINTEISTÖN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Liitteitä: kpl Selvitys säilytetään kiinteistöllä ja esitetään

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

Kylä: Tilan nimi ja RN:o: Tilan pinta-ala m 2 :

Kylä: Tilan nimi ja RN:o: Tilan pinta-ala m 2 : YHTEENVETO JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMASTA Toiitetaan suunnitelan yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan Saapunut / pvä: Uusi jätevesijärjestelä Vanhan jätevesijärjestelän uusiinen Rakennuslupanuero:

Lisätiedot

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. NAANTALIN KAUPUNKI SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT PUMPPAAMOT PUTKET JA OSAT KAAPELINSUOJAUS RUMMUT VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET KAIVOT LAITURITARVIKKEET KIINTEISTÖTARVIKKEET Ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Kaukolämpöä kotiisi Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Luotettava, helppo ja huoleton lämmitysmuoto Kaukolämpö on luotettava ja vaivaton tapa huolehtia kotisi lämmöstä ja

Lisätiedot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot

WehoSeptic. Jäteveden maapuhdistamot WehoSeptic Jäteveden maapuhdistamot Omakotitalon asumisjätevesien puhdistusratkaisut Maasuodatus Jätevesi esikäsitellään 3 -osaisessa saostussäiliössä, jossa erotellaan kiintoaineet ja rasva. Erottelua

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saneeraaminen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy 23.3.2010 Insinööritoimisto HYS Oy perustettu vuonna 2004 tähän mennessä tehty n. 700 jätevesisuunnitelmaa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SÄÄNTÖKOKOELMA 25. LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LAPPEENRANTA 2011 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Tavoite

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2015 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen,

Lisätiedot

Sisältö KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS

Sisältö KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1 KOLARIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS Sisältö 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Vestelli biomoduulit 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Vestelli Biomoduulit 8 toiminta Vestelli Biomoduulit 8 asennus Vestelli Biomoduulit 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY

HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI 2011 2 Vaatimukset viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmille: Jätevedet tulee johtaa vähintään kolmeosastoisen

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET IKAALISTEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Oma koti kaukolämpöön Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Kaukolämpö on ympäristöystävällinen, taloudellinen ja turvallinen vaihtoehto omakotitalossa Raumalla 95 prosenttia

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta

Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut. toimivuutta, huolettomuutta Vapaa-ajan asuntojen jätevesiratkaisut toimivuutta, huolettomuutta Enemmän tehoa ja toimivuutta MökkiSepti-jätevesijärjestelmät on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen jätevesien käsittelyyn. Mökillä

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

Hyväksytty Tekla 1.4.2014 14 Voimaantulo 1.6.2014

Hyväksytty Tekla 1.4.2014 14 Voimaantulo 1.6.2014 Punkalaitumen kunta VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekla 1.4.2014 14 Voimaantulo 1.6.2014 Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi Punkalaitumen kunta perii laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KOKEMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1A KV hyväksynyt 17.5.2004 25 Ohjeet jätevesijärjestelmän valintaan, rakentamiseen ja hoitoon Kokemäen kaupungin viemärilaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.5.2013 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.5.2013 lähtien PALVELUHINNASTO 1.5.2013 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. Verottaja ei myönnä kotitalousvähennystä

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 13.6.2012 / Turku

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Ohjausryhmän kokous 13.6.2012 / Turku Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Ohjausryhmän kokous 13.6.2012 / Turku Sisältö Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten viemäröintialueiden luokittelu

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11 RAUMAN VEDEN TAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt taksarakenteen 18.11.2002, voimaan 22.11.2002 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt maksujen suuruudet 25.11.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

AULIS. kaukolämpö. Liittyjän ohjeet

AULIS. kaukolämpö. Liittyjän ohjeet AULIS kaukolämpö Liittyjän ohjeet Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Saatavuus Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseesi kohteeseesi Napapiirin Rovaniemen Energia ja Energiasta Vesi Oy:ltä hyvissä

Lisätiedot

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h VESIHUOLTOLAITOS VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT 1.2.2013 ALKAEN Kuluttaja-asiakkaat (hinnat sis. alv:n 24 %) Vesimaksut /m³ 2,11 Jätevesimaksut /m³ 3,15 Perusmaksu vedestä /vuosi - mittari 15 20 mm -

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta

Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Haja-asutusalueen jätevesi-ilta Marttila 7.12.2011 Jonna Hostikka Lainsäädäntöä Vesihuoltolaki (119/2001) Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä laitoksen viemäriverkostoon

Lisätiedot

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys)

Huoneistoala. m 2. vesikäymälä kuivakäymälä (liitteeksi selvitys) Erotuskaivot öljynerotuskaivo (liitteeksi selvitys) Suunnitela jätevesien käsittelystä 04600 Mäntsälä Saapunut Rakennusluvan nuero (liite rakennus tai toienpidelupahakeukseen) Rakennus- tai toienpideluvan hakija Jätevesijärjestelän suunnittelija Nii Osoite

Lisätiedot

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Jätevesien käsittelyn tavoitteena Länsi-Turunmaalla on vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen estäminen ja naapureille

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

Selvitys jätevesien johtamisesta

Selvitys jätevesien johtamisesta Selvitys jätevesien johtaisesta 1. Kiinteistönhaltija Nii jakeluosoite, postinuero ja -toiipaikka Selvitys on säilytettävä kiinteistöllä ja tarvittaessa esitettävä valvontaviranoaiselle OSYT 2015 puhelinnuero

Lisätiedot

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi

OMAKOTITALOILLE. Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut. www.jita.fi Toimintavarmat, helppohoitoiset ja pitkäikäiset jätevesiratkaisut OMAKOTITALOILLE Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella astui voimaan 1.1.2004 ja sitä muokattiin osittain vuonna

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty: KV 14.11.2011 168 Vesihuoltolaitoksen toiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos laitokseen

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille

Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Sähköliittymisohjeita pientalorakentajille Oletko suunnittelemassa tai aloittamassa pientalon rakentamista Keravan Energia -yhtiöiden jakelualueella? Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Sinua sähköasioiden

Lisätiedot

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011

Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen. Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yksivesiviemäröinnistä erotteluun? Alipainekäymälä vanhaan rakennukseen Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy Lohja 23.11.2011 Yhden putken systeemi vai erotteleva? Vanhoissa kiinteistöissä yleensä yksi

Lisätiedot

PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä

PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä Ohje 1 (6) PIENJÄNNITELIITTYMÄT PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT 1 Yleistä 2 Pienjänniteliittymän suurin sulakekoko 3 Liittymissopimus 4 Liittymismaksu 5 Liittymän koon muuttaminen Vantaan Energia

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki 1.4.2014 alkaen Himangan vesihuoltolaitos 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA...2 1 Liittymismaksu...2 2 Perusmaksu...4 3 Käyttömaksu...5 4 Poikkeukset...5 5 Viivästyskorko

Lisätiedot