2008 Rakentajan opas päivitetty 10/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2008 Rakentajan opas päivitetty 10/2013"

Transkriptio

1 Rakentajan opas päivitetty 10/2013

2 PERUSTIETOA SUUNNITTELUUN ENERGIAHUOLTO YLEISTÄ Pientalon laitehuone Asemakaavoitetulla alueella pientalossa tulee olla nk. tekninen laitehuone, johon sijoitetaan: lämmönmittauskeskus lämmönjakokeskus sähköpääkeskus vesimittari puhelinliitäntärasia antenniliitäntärasia Teknisen laitehuoneen tulee sijaita mahdollisuuksien mukaan kiinteistön kadun puoleisella sivulla. Tekninen laitehuone voi sijaita myös esim. lämmitetyssä varastossa tai autotallissa, mutta kyseisestä tilasta paloteknillisesti erotettuna. Tällöin tulee teknisille laitteille osoittaa sijoitustila, joka sijaitsee rakennuksen kadunpuoleisen ulkoseinän välittömässä läheisyydessä. Lisäksi tulee huomioida sähköteknisen tilaluokituksen erityisvaatimukset. Teknisen laitehuoneen lattiapinta-ala tulee pientalossa olla vähintään 1,2 m x 2,1 m ja korkeus vähintään 2,2 m. Tällöin sähköpääkeskus tulee sijoittaa laitehuoneen ulko-oven viereiseen nurkkaan kuvan 3 mukaisesti. Muussa tapauksessa lattiapinta-ala tulee olla 1,5 m2 suurempi muiden laitteiden asentamista varten. Ulko-ovi tulee sijoittaa kuvan 3 mukaisesti. Tekniseen laitehuoneeseen tulee olla oma sisäänkäynti suoraan ulkoa ja teknisestä laitehuoneesta ei saa olla käyntiä muihin tiloihin. Oven lukko tulee sarjoittaa Lappeenrannan Energian kaukolämpöuraavainsarjaan, jossa ovat mukana sähkö, kaukolämpö, vesi ja Sonera. Tekninen laitehuone on varustettava vedenpoistomahdollisuudella (lattiakaivo) ja sähköpistorasialla. Laitehuone tulee olla jatkuvasti tuuletettavissa. Laiteasennusten helpottamiseksi suositellaan seinäpintoihin vaneriverhouksen asentamista kipsilevyverhouksen alle. Alueella, jossa em. teknistä laitehuonetta ei tarvita, tulee rakentajan varata sähkömittausta varten ns. mittauskeskustila. Rakentamiseen liittyvistä vesi-, sähkö- kaukolämpö ja maakaasuasioista (liityntä, tariffin valinta, sähkölämmitys jne.) antaa tietoja ja opastusta Lappeenrannan Energian asiakaspalvelu, Simolantie 18, puh

3 Sähköliittymä Sähköliityntää varten asiakas tekee liittymissopimuksen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa. Liittymissopimusta koskevia asioita hoitaa asiakaspalvelu, puh Rakentajan tulee perustustöiden yhteydessä tehdä liittymiskaapeleille (sähkö, tele ja TV) kaapelikanaali tulevan pääkeskuksen alle tai putkitus kuvan 3 mukaisesti. Kaapeleiden läpivientiputket Ø 100 mm ja 2 x 50 mm + varaputket tulisi asentaa kadun puolella liittymisjohdon tulosuuntaan routaeristyksen ulkopuolelle. Rakentaja tai urakoitsija asentaa perustusten rakentamisen yhteydessä kuluttajamaadoituksen esim. kuvan 3 kohdan 5 mukaisella tai muulla standardien mukaisella tavalla. Maadoitusköysi kytketään maadoituskiskoon. Liittymisjohdot asennetaan Lappeenrannan Energiaverkkojen suunnitelmien mukaisesti. Liittyjän omalle tontilleen kaivaman kaapelikaivannon tulee olla n. 70 cm syvä ja kivetön. Kaapeleita asennettaessa kanaalin ja kaapelikaivannon tulee olla tyhjä ylimääräisestä rojusta. Rakentajan tulee varata kivetöntä täytemaata kaapeleiden suojaamiseksi. Kaapelit toivotaan asennettaviksi sulan maan aikaan. Mikäli kaapelin päässä on työmaakeskus, asennus on mahdollista tietyin edellytyksin. Lappeenrannan Energia hoitaa sopimuksen mukaan myös Soneran liittymiskaapeleiden asennuksen. Työmaasähkö Lappeenrannan Energialla on pientalorakentajille vuokrattavia mittarikaappeja rajoitettu määrä. Työmaa-aikaisesta sähköstä tulee tehdä kirjallinen sopimus, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tarvetta, asiakaspalvelussa, Simolantie 18. Uudisrakennusalueilla työmaakeskus kytketään kaapelijakokaappiin tai valmiiksi asennetun liittymiskaapelin päähän. Liittymäkaapeli voidaan kytkeä työmaakeskukseen vasta kun liittymis- ja rakentamissopimus on allekirjoitettuna. Sähköasennusten käyttöönotto Kiinteistö liitetään Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähköverkkoon vasta, kun urakoitsija toimittaa kytkentäpyynnön asiakaspalveluun. Kytkentäpyyntö tulee toimittaa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen haluttua kytkentäaikaa. Urakoitsija toimittaa rakentajalle käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan mittauksineen sekä loppupiirustukset käyttö- ja huolto-ohjeineen. Sähkölämmitys Asiakaspalvelusta saa opastusta sähkölämmityksen käytöstä.

4 Kaukolämpöliittymä Lämpösopimus Kaukolämpöliityntää varten asiakas tekee liittymissopimuksen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa. Liittymissopimusta koskevia asioita hoidetaan asiakaspalvelussa, puh Kaukolämpöliityntä Rakentaja suorittaa talojohdon kaivu- ja täyttötyöt tontin rajalta tekniseen laitehuoneeseen saakka. Lappeenrannan Energiaverkot asentavat kaukolämpöputket kaivantoon ja laitehuoneeseen, sekä eristävät sisälle asennetut kaukolämpöputket, mittauskeskus mukaan lukien. Talojohtokaivannon saa peittää vasta kartoituksen jälkeen. Talojohdon asennuksia hoitaa Eero Toivola, puh Kaukolämpölaitteiden asennustyöt Asennustyöt tulee teettää Lappeenrannan Energian hyväksymällä urakointiliikkeellä. Kaukolämpöasennusten käyttöönotto Ennen lämmöntoimituksen aloittamista kiinteistössä on oltava liittymismaksu maksettu suoritettu hyväksytty paine- ja käyttöönottotarkastus asennettu lämpömäärän mittauksen sähköistys lämpöjohtopumppu kytkettynä sähköverkkoon ja ulkolämpötilan tuntoelin asennettu Lämmöntoimituksen aloitus tapahtuu ainoastaan Lappeenrannan Energiaverkkojen toimesta. Rakentajan tulee vaatia putkiurakoitsijalta kaukolämpölaitteiden käytön opastusta ja säätöpöytäkirja. Energian mittaus Energian mittaukset tulee sijoittaa kaukolämmitetyillä ja maakaasun jakelualueilla SFS-standardin 4365 mukaisesti siten, että mittarit voidaan lukea ja tarkastaa menemättä varsinaisiin asuintiloihin, tällöin mittauksen sijoituspaikka on tekninen laitehuone. Muilla alueilla esim. tuulikaappi. Lappeenrannan Energiaverkot Oy: käyntiosoite Simolantie 18 postiosoite PL 191, Lappeenranta puhelin

5 Maakaasuliittymä Sopimus Maakaasuliitäntää varten asiakas tekee liittymissopimuksen Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa. Liittymissopimusta koskevia asioita hoidetaan teknisessä asiakaspalvelussa, Kattilahuone Maakaasu tuodaan kuvan 4 mukaisesti asiakkaan kattilahuoneeseen (tekninen laitehuone). Kattilahuoneen osalta tulee huomioida seuraavat vaatimukset: kattilahuoneen tulee sijaita mahdollisuuksien mukaan kiinteistön kadunpuoleisella sivulla siten, että sisäänkäynti on ainoastaan ulkoa. Kattilahuoneesta mahdollisesti sisätiloihin johtavien ovien tulee olla palo-ovia. kattilahuoneen minimikoko on 8 m 3 (esim. 2,1 x 1,8 m2 ja sisäkorkeus vähintään 2,2 m tai 1,8 x 1,8 m 2 ja sisäkorkeus 2,5 m) (SFS 3179) pientalon kattilahuoneen osastointi riippuen kattilan tehosta Kattilan teho Osastointivaatimus Yli 25 kw Palamaton rakenne EI 60 Enintään 25 KW - kattilahuone kerroksessa EI 30 - kattilahuone kellarissa Palamaton rakenne EI 30 savuhormi tehdään vähintään 1 mm paksuisesta ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä joka eristetään vähintään 50 mm paksuisella kivivillalla (100 kg /m3, sintraantumislämpötila 900 astetta). Hormin ulkokuorena tulee olla vähintään 0,5 mm vahvuinen sinkitty pelti. Hormin ulkopinnan ja yli 30 mm paksuisen puun välisen etäisyyden tulee olla vähintään 100 mm. Hormin kondenssiveden poisto tulee huomioida. Vesikaton lappeella oleva hormi on varustettava yläpuolen lumiestein. maakaasuputki asennetaan ulkoseinän läpi omalla läpiviennillä. Liikennealueiden tai autokatosten läheisyydessä maakaasuputken maanpäällinen osa tulee varustaa törmäyssuojalla. Rakennukseen sisään johtava kaasuputki on maadoitettava. Rakennuksessa oleva metallinen kaasuputkiston runko-osa liitetään sähkönjakokeskuksen päämaadoituskiskoon tai vastaavaan. kattilahuone tulee varustaa ilmanvaihtoventtiilillä (2 kpl d = 125 mm ja korkeusero 1,7 m), jotka varmistavat poltinlaitteiden palamisilman saannin. Raitisilma tulee ottaa huoneen alaosasta ja poistoventtiili tulee sijoittaa huoneen yläosaan. Raitisilmaventtiili tulee sijoittaa siten, ettei vesimittarille aiheudu jäätymisvaaraa. sähköasennustöissä on noudatettava voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita. Rakennusteknisistä kysymyksistä saa lisätietoa rakennusvalvonnasta.

6 Maakaasuun liittyminen Lappeenrannan Energiaverkot toimittaa maakaasun talojohdon kaivu- ja täyttötöineen sekä maakaasun mittauskeskuksen. Maakaasusopimus on oltava allekirjoitettuna ennen talojohdon ja mittauskeskuksen tilausta. Talojohtoa ei saa peittää ennen kartoitusta. Talojohdon asennuksia hoitaa Matti Soljasalo, puh Maakaasun toimitus voidaan aloittaa kun liittymismaksu on maksettu on toimitettu todistus että maakaasun käyttöputkiston työt on tehnyt hyväksytty asennusliike. Maakaasun toimitus aloitetaan ainoastaan Lappeenrannan Energiaverkkojen toimesta. Maakaasuun tekninen laitehuone Laitehuone osastoidaan rakennuksen muista tiloista. Ilmanvaihtokonetta ei tulisi sijoittaa laitehuoneeseen. Mikäli laite sijoitetaan, on se osastoitava laitehuoneesta. Keskuspölynimurin sijoittaminen edellyttää, että asuntoon johtava imuputki on varustettu putken ympärillä, seinäpinnassa olevalla palomansetilla. Oven lukitus sarjoitetaan Lappeenrannan Energian sarjaan. Maakaasun käyttölaitteiden asennustyöt Lappeenrannan Energian maakaasuputkistoon liitettäviä asiakkaan maakaasun käyttöputkistoja ja käyttölaitteita saa asentaa vain maakaasuasetuksen 1286/93, muutos KTM:n päätöksen 1200/95 mukaiset liikkeet, jotka ovat saaneet Turvatekniikan keskukselta hyväksytyn asennusliikkeen oikeudet. Varalämmitysjärjestelmä Mahdolliseksi varalämmitysjärjestelmäksi suosittelemme enintään 4,5 kw:n sähkövastuksen asentamista lämmityskattilalaitokseen. Varalämmitysjärjestelmän tehon tulee risteillä sähkökiukaan kanssa. Muut maakaasulaitteet Maakaasua voidaan hyvin käyttää myös muuhun tarkoitukseen kuin lämmitykseen (liesi, grilli, kiuas, yms.). Mikäli aiotte hankkia muita kuin lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden valmistukseen tarkoitettuja maakaasulaitteita, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä Lappeenrannan Energiaverkkoihin. Ennen maakaasulaitteiden hankkimista tulee asiakkaan varmistaa myyjältä, että laitteet ovat viranomaisten hyväksymiä.

7 KUVA 1. Pientalon kaukolämmön talojohdon sijoitus

8 KUVA 2. Kaukolämpöjohdon sijainti 200 mm seinän sisäpinnasta

9 KUVA 3. Pientalon pääkeskus maks. 3 x 63 A sisätiloissa LIITTYMISJOHDON SUOJAPUTKEN JA MAADOITUSJOHDON SIJOITUS PIENTALOISSA 1. Liittymiskaapelin suojaputki vähintään 100 mm (lujuusluokka 4). Suojaputki ulottuu routasuojauksen ulkopuolelle (EI SAA OLLA SALAOJAPUTKEA) 2. Suojaputki (esim. JAPP 50) 3. Betoniraudoituksen liittäminen maadoitukseen 4. Maadoitusjohtimen suojaputki JM Maadoituselektrodi 16 mm 2 Cu, 20 m lenkkinä rakennuksen perustuksessa tai niiden ympäri tai 20 m liittymiskaapeliojassa 6. Puhelin- ja antenniputkitus JM 50

10 KUVA 4. Maakaasun laitehuone

11 VESI- JA VIEMÄRILIITTYMÄ Kiinteistö on liitettävä vesijohto-, jätevesiviemäri- sekä hulevesiviemäriverkostoihin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Vesi- ja viemärijohtoverkkoon liittyminen Rakennuslupa Rakennuslupahakemukseen tulee liittää Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n lausunto ko. kiinteistön mahdollisuuksista liittyä kaupungin vesi- ja viemäriverkostoihin. Lausunnon voi noutaa Asiakaspalvelukeskus Winkkistä, Villimiehenkatu 1, puh ma-pe klo Veden mittaus Rakennuksen tilajärjestelyjä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös vesimittarin vaatima tilantarve. Laitehuoneen tai tilan, johon vesimittari sijoitetaan, tulee rajoittua rakennuksen kadunpuoleiseen osaan. Vesimittarin sijoitus on esitetty kuvassa 2. Liittymissopimus Veden tontille saantia varten on tehtävä kirjallinen liittymissopimus Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n kanssa asiakaspalvelussa, Simolantie 18. Vesi- ja viemärijohtosuunnitelmat Tontille tulee laatia vesi- ja viemärijohto sekä hulevesiviemärisuunnitelmat. Ennakkotiedot suunnittelua varten saa ennakkolausuntona rakennuslupa-asiakirjojen liitteenä Sami Väisäseltä. Tontille tulee laatia asianmukaiset pinta- ja kuivatusvesien suunnitelmat. Em. vedet tulee johtaa huleveden tonttiliittymäjohdon kautta kaupungin hulevesiverkostoon mikäli mahdollista. Liittymissopimuksen liitteeksi tarvitaan kaksi sarjaa em. suunnitelmia. Talojohto- ja kiinteistön vesi- ja viemärijohtotyöt Talojohdon (vesi) ja vesimittarin asennustyöt suorittaa Lappeenrannan Verkonrakennus Oy. Talojohdon asennus ja vesimittari on tilattavissa liittymissopimuksen tekemisen jälkeen teknisestä asiakaspalvelusta puh valinta 3. Lappeenrannan Verkonrakennus Oy ei kuitenkaan asenna mittaria ennen sopimuksen tekemistä. Tarkastukset Lappeenrannan Vesi Oy ei suorita asennustarkastuksia jälkeen myönnettyjen rakennuslupien osalta. Kiinteistön kvv-vastuuhenkilö tekee käyttövesijärjestelmän asennustyön edellyttämän painekokeen ja laatii siitä tarkastuspöytäkirjan, joka toimitetaan lopputarkastuksen yhteydessä rakennusvalvontaan lupa-asiakirjojen liitteeksi. Vastaava työnjohtaja on vastuussa siitä, että painekoe suoritetaan.

12 MAASEUTUALUEEN VESIHUOLTO Veden hankinta Maaseudun kiinteistöjen vesihuollosta vastaavat kiinteistöt itse joko kiinteistökohtaisesti tai yhteisjärjestelyin. Kaivoja on pääasiassa kahta tyyppiä, rengaskaivot ja porakaivot. Edelliseen suodattuu lähinnä moreenista, sorasta tai hiekasta pohjavettä, jälkimmäiseen taas kallioperän huokosista. Muita kaivotyyppejä ovat mm. putkikaivot, lähdekaivot ja kivirengaskaivot. Suomalaisella kaivovedellä on tiettyjä ongelmia aiheuttavia erityispiirteitä. Vesi on yleensä hapanta ja pehmeää. Lisäksi kaivovedelle on paikoitellen tyypillistä korkeat rauta-, mangaani-, nitraatti-, kloridisekä fluoridipitoisuudet. Lisäksi porakaivoissa saattaa olla korkeat radonpitoisuudet. Kaivoveden laatuun vaikuttavat kaivon paikan valinta ja oikein rakennettu ja huollettu kaivo. Oikein rakennetussa kaivossa on riittävän korkealle maanpinnan yläpuolelle ulottuva kaivorakenne, kunnollinen penger, hyvä renkaiden liitosten tiiviys, läpivientien tiiviys, ehjä kansi sekä tuuletusputki. Kaivoon liittyvä pohjaveden muodostumisalue on tavallisesti kaivon yläpuolisessa maastossa tai tasaisella maalla kaivon ympärillä ja ulottuu maaperäolosuhteista riippuen jopa satojen metrien päähän. Tällä alueella ei saa olla pohjavettä likaavia toimintoja, joita ovat esimerkiksi: eläinsuojat sekä lannan ja tuorerehun säiliöt lietelannan, virtsan, kuivaamattoman puhdistamolietteen sekä saostuskaivolietteen levitys väkilannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö jätehuoltoon liittyvät haitalliset toiminnot väärin toteutettu jätevesien imeytys tai muu jätevesien maaperään pääsy turkistarhat ja muut teolliset eläintenkasvatusta harjoittavat laitokset nestemäisten polttoaineiden ja voiteluaineiden varastointi ja käsittely teiden suolaus ja vaarallisten aineiden kuljetukset Lisätiedot: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi terveystarkastaja Maija Ripatti, puh Terveystarkastaja Maritta Valtonen, puh Ohjeita vedenhankintaan löytyy myös Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilta vesivarojen käyttö/vesihuolto.

13 Jätevesien käsittely Suunnitelma jätevesijärjestelmästä Jos jätevesijärjestelmä on rakennettava tai sen toimintaa tehostettava, tätä koskeva suunnitelma on liitettävä tarvittavaan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen. Suunnitelman tulee täyttää talousjätevesiasetuksen (542/2003) liitteen 1 kohdassa 2 A esitetyt yleiset vaatimukset ja kohdassa 2 C esitetyt mitoitusvaatimukset. Lisäksi tulee ottaa huomioon paikalliset ympäristönsuojelumääräykset. Jätevesien johtaminen maahan tai vesistöön on kielletty tai rajoitettu I- tai II-luokan pohjavesialueilla jätevesien johtaminen ojaan tai imeyttäminen maahan on kielletty. Vesikäymälän astianpesukoneen ja pyykinpesukoneen jätevedet tulee koota umpikaivoon. Muut pesuvedet voidaan johtaa 2-osastoisen saostuskaivon kautta tiivispohjaisen maasuodattimen tai pienpuhdistamon kautta pohjavesialueen ulkopuolelle. Ranta-alueilla jätevesien johtaminen ojaan tai vesistöön on kielletty. Jätevesien puhdistusmenetelmät Kiinteistö tulee liittää vesi- ja viemäriverkostoon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella vesihuoltolain mukaisesti. Vapautuksen liittymisvelvollisuudesta myöntää ympäristöjohtaja, jos vesihuoltolain 11 :n perusteet ovat olemassa. Suunnittelutarvealueella tulee vesihuolto järjestää ensisijaisesti yhteisjärjestelyin. Alueilla, joilla on tiivistä rakentamista rakentajan tulee selvittää myös vesiosuuskunnan perustamismahdollisuus. Jos vesiosuuskunta on jo perustettu, kiinteistön tulee varautua liittymään tähän verkostoon. Talousjätevedet on käsiteltävä parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa noudattaen asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisia puhdistusvaatimuksia. Jätevedet tulee johtaa asianmukaisesti vähintään kolmeosastoisen saostuskaivon kautta maapuhdistamoon, joka voi olla jäteveden maahan imeyttämö tai maasuodattamo (RT ). Tämä riittää ns. lievennetyn puhdistusvaatimustason alueilla eli B-alueilla. A-alueilla (osayleiskaava-alue, suunnittelutarvealue, ranta-alue) tulee lisäksi fosforinpoistoa tehostaa esim. asentamalla fosforinpoistosuodatinkaivo maasuodattimen jälkeen, lisäämällä biotiittikerros maasuodattimeen, asentamalla kemikaalin annostelulaite rakennukseen tai asentamalla erillinen kemikaalin annostelukaivo. Kiinteistön jätevedet voidaan puhdistaa myös muulla puhdistusteholtaan vastaavalla tavalla tai pienpuhdistamolla. SYKE ylläpitää puhdistamotiedostoa:

14 Jätevesijärjestelmä on mitoitettava huoneistoalan mukaan; 30 m 2 vastaa 1 asukasta ja aina vähintään viidelle. Jätevesijärjestelmän suunnitelman ja sen sisällön sekä jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeiden vaatimukset ovat em. asetuksen liitteinä. Maapuhdistamon suunnitelman tulee perustua riittäviin maastomittauksiin ja maaperätutkimuksiin sekä selvitykseen pinta- ja pohjavesienolosuhteista. Jätevesien maapuhdistamon laitteistojen sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikan sijoittamisessa kiinteistöllä tulee noudattaa ohjeellisia suojaetäisyyksiä: KOHDE ETÄISYYS (m) Talousvesikaivo, joka sijaitsee jv:n käsittelyn yläpuolella tiivis maaperä m maaperän kaltevuudesta riippuen karkea maaperä m Talousvesikaivoon, joka sijaitsee jv:n käsittelyn alapuolella Savi m Hiekka m Soramoreeni m Vesistö Tontin raja, tie Oja Pohjaveden pintaan maahan imeytyksessä jakokerroksen alapinnasta maasuodattimen alapinnasta 30 m 5 m 10 m 1 m 0,25 m Jos em. etäisyydet eivät täyty: Wc-jätevedet on koottava umpikaivoon ja pesuvedet on johdettava 2-osastoisen saostuskaivon kautta em. maaperäkäsittelyyn, jonka mitoituksesta voi vähentää 25 %. Ympärivuotiseen käyttöön tulevan painevesijärjestelmässä olevan loma-asunnon pesuvesille tulee olla kaksiosastoinen saostuskaivo ja maaperäkäsittely. Vapaa-ajan rakennusten tai talousrakennusten, joissa ei ole vesijohtoa, käsittelyn vähimmäisvaatimus on yksiosastoinen saostuskaivo ja maahan imeytys. Saunan pesuvesille tulee olla imeytyskaivo. Jätevesijärjestelmälle on oltava ajan tasalla olevat käyttö- ja huolto-ohjeet.

15 Puhdistuslaitteistojen huolto Saostuskaivot tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa. Vain harmaita jätevesiä käsittelevät saostuskaivot tyhjennetään kerran vuodessa. Kaivojen tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa. Lietteet tulee toimittaa jätevedenpuhdistamolle tai muuhun viranomaisen hyväksymään käsittelypaikkaan. Rakenteiden kunnon ja toimivuuden tarkastus on suoritettava vähintään kerran 10 vuodessa. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa jätevesien puhdistuslaitteistojen huollosta, säiliöiden tyhjennyksistä sekä mahdollisista näytteenotoista. Kirjanpidosta tulee ilmetä huollon, tyhjennyksen tai mittauksen ajankohta ja suorittaja sekä minne lietteet on toimitettu. Kirjanpito tulee pyydettäessä antaa tiedoksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muuta Vesikäymälälle vaihtoehtoja löytyy mm. Työtehoseuran Kompostikäymäläoppaasta. Lisätiedot: Terveystarkastaja Eeva-Leena Neuvonen Pohjolankatu 14 puh tai LIITTEET: imeytyskenttä, maasuodatin

16

17

18 LIITTYMIS- YM. MAKSUT Rakennukseen liittyvistä maksuista, luvista ja liittymistä (verkostot, kaapelit, tontin ajoliittymät yms.) tulevat erilliset laskut maksettaviksi. Kokonaispinta-alaltaan n. 200 m² ja tilavuudeltaan n. 500 m³ olevassa pientalossa maksut ovat suuruusluokaltaan seuraavanlaisia: Kiinteistönmuodostamismaksu (omakotitontti) 729 Rakennuslupa + rak.sijainnin merkitseminen ja sijaintikatselmus 1000 vesi ja viemärit 3798 Kaukolämpö 2600 Maakaasu 2500 Kaava-alueella: Sähkö Voimassa olevan hinnaston mukaan Hinnasto löytyy asiakaspalvelusta ja sivuilta Vahvistettuun taksaan perustuvat maksut eivät sisällä ALV:tä. LAUSUNNOT Lupaan liittyvien suunnitelmien sijainti- ja rakennustiedot sekä katu-, sähkö-, kaukolämpö-, maakaasu-, vesi- ja viemäriliittymät tarkistetaan teknisen toimen lausuntokierroksella. Uusi tieliittymä kaava-alueen ulkopuolella (kts. kohta 5.7).

19 PIENTALO-OPPAAN YHTEYSTIEDOT Liittymissopimuksen tekeminen ja työn tilaus Asiakaspalvelu LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY, Simolantie 18 Sähköliittymä Liittymätiedot, lausunnot ja työmaasähköliittymät Asiakaspalvelu Neuvonta Asiakaspalvelu Kaukolämpöliittymä Rakennuslupalausunto Asiakaspalvelu Talojohdon asennus Toivola Eero, verkostomestari Maakaasuliittymä Rakennuslupalausunto Asiakaspalvelu Myynti ja neuvonta Asiakaspalvelu Talojohdon asennus Soljasalo Matti, verkostomestari Vesi- ja viemäriliittymät Rakennuslupalausunto Winkki Villimiehenkatu 1 Myynti ja neuvonta Asiakaspalvelu Kaapelinäytöt Lappeenrannan Energiaverkot Oy

RAKENTAJAN OPAS 2015

RAKENTAJAN OPAS 2015 RAKENTAJAN OPAS 2015 päivitetty 24.6.2015 ENERGIAHUOLTO YLEISTÄ Pientalon laitehuone Asemakaavoitetulla alueella pientalossa tulee olla nk. tekninen laitehuone, johon sijoitetaan: - lämmönmittauskeskus

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 209/2011 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella

Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Joitakin esimerkkejä tavallisimmista toimivista jätevesiratkaisuista haja-asutusalueella Jätevesien käsittelyn tavoitteena Länsi-Turunmaalla on vesistöjen ja pohjaveden pilaantumisen estäminen ja naapureille

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 1/06 HIIDENVEDEN RANTA ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.5.2012 71 Kaupunginhallitus 20.8.2012 197 Kaupunginvaltuusto 29.8.2012 45

Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.5.2012 71 Kaupunginhallitus 20.8.2012 197 Kaupunginvaltuusto 29.8.2012 45 Ympäristönsuojelumääräykset Rakennus- ja ympäristölautakunta 24.5.2012 71 Kaupunginhallitus 20.8.2012 197 Kaupunginvaltuusto 29.8.2012 45 Sisältö 1 LUKU... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja

Lisätiedot

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat ORIMATTILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 5.6.2013 ehdotus SISÄLTÖ 1. LUKU Yleiset määräykset 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Määräysten valvonta 3 Erityisalueet 2. LUKU Jätevesien käsittely 4 Jätevesien

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tällä rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 4/2012 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Kuva: Bart Braafhart SALLAN KUNTA Kunnanvaltuusto 15.11.2012 47 SISÄLTÖ 1. LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 1 1 Tavoite... 1 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 1 3 Määräysten

Lisätiedot

LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Liite 1/kv 14.1.2015 5 LOHJAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET KAUPUNGINVALTUUSTO 14.1.2015 5 Voimaantulo: 1.3.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Tavoite 2 Määräysten antaminen

Lisätiedot

LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ

LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ Liite A 89 YMJ 5.6.2013 LÄNSIRANNIKON YMPÄRISTÖYKSIKKÖ Luonnos YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Mustasaari, Närpiö, Kaskinen, Kristiinankaupunki Hyväksytty Mustasaaren kunnanvaltuustossa..2013 Hyväksytty Närpiön

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyrynsalmen kunnanhallitus 4.6.2013 HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tässä rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista

Lisätiedot

MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto 10.10.2011 Voimaan 17.11.2011 Kansikuva: Pyörätie Vilppulankoskelle 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Yleisohje SÄHKÖLIITTYMÄ. Opas rakentajalle ja urakoitsijalle

Yleisohje SÄHKÖLIITTYMÄ. Opas rakentajalle ja urakoitsijalle Yleisohje SÄHKÖLIITTYMÄ Opas rakentajalle ja urakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Uusi sähköliittymä... 3 1.1. Liittymissopimus ja -maksu... 3 1.2. Liittämiskohta... 3 1.3. Liittymän suurentaminen ja lisäliittymismaksu...

Lisätiedot

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA

OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Ympäristötoimi 2012 OPAS JÄTEVESIJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELUUN JA RAKENTAMISEEN HAJA-ASUTUSALUEELLA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Miksi kiinteistökohtaista jätevesien käsittelyä

Lisätiedot

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon Opas Kokemäen haja-asutusalueen jätevesihuoltoon Puhdas vesi on arvokkain luonnonvaramme! Kokemäen kaupungin Jätehuoltohanke Asetus talousjätevesien käsittelystä Suomessa yli miljoona ihmistä asuu viemäriverkostojen

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3

SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala... 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 3 2.1 Talousrakennuksen

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys

Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys 1 2012 Savitaipale 2 Savitaipaleen kunnan rakennusjärjestys Käsittely: Lupa- ja toimitusjaosto: 10.05.2012 Tekninen lautakunta: 10.05.2012 Kunnanhallitus: 14.05.2012 Kunnanvaltuusto: 21.05.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE Nurmijärven Sähkö Oy Nurmijärven Sähköverkko Oy Kauppanummentie 1 puh. (09) 878071, faksi (09) 87807207

Lisätiedot