KOTELIN TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTELIN TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 KOTEL (7) KOTELIN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien, laitteiden, järjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelussa, valmistuksessa, hankinnassa ja ylläpidossa. Tavoitteisiinsa yhdistys pyrkii yhdistämällä jäsenistönsä tietotaitoa ja tuottamalla tutkimustoiminnalla uutta tietoa ajankohtaisista asioista. Käytännössä toimenpiteet ovat seminaarien järjestäminen, projektien organisointi ja työryhmätoiminta. 2 TOIMINTAVUOSI 2013 Vuoden 2013 aikana järjestettiin kaksi työryhmien toimintapäivää ja kaksi avointa työryhmäkokousta. Neljä työryhmää kokoontui vuoden aikana säännöllisesti. Vuoden 2013 aikana saatiin päätökseen yksi tutkimushanke Toimivien työryhmien kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa 75 jäsentä, kun se vuonna 2012 oli 76. Neljä työryhmää kokoontui säännöllisesti vuonna Vuoden aikana järjestettiin kaksi omakustanteista laajennettua työryhmäkokousta. Lisäksi järjestettiin kaksi kaikille ryhmille avointa toimintapäivää, jotka saavuttivat hyvän suosion (30 ja 21 osallistujaa). Vuoden 2013 aikana saatiin valmiiksi yksi tutkimushanke. Tutkimushankkeiden volyymi oli (budjetoitu ). Tutkimustoiminnan volyymi laski vuoden 2012 tasosta ( ) ja budjetoidusta jäätiin jälkeen, koska uusia hankkeita ei saatu käynnistymään vuoden aikana. KOTELin kokonaismenot olivat ,72 (budjetoitu ) ja toteutunut tulos oli ennen veroja 2 628,57 (budjetoitu ). Vertailuksi vuonna 2012 kokonaismenot olivat ,18 ja tulos ennen poistoja ja veroja ,07. Toimiston toiminnan tulos (4 002,63 ) ennen poistoja ja veroja oli budjetoitua (2 000 ) parempi. CEEESin yhteistyöhön kuluvaa erilliskulua seurataan KOTELin taloudessa erikseen. Vuoden 2013 CEEES-yhteistyön kulut olivat (budjetoitu ). Julkaisujen myynti jäi nollatulokseen (budjetoitu 100 ). Vuoden 2013 julkaisutoiminta oli erittäin hiljaista eikä julkaisutoiminta aiheuttanut toimistolle kuluja. Elektroniikan tutkimuksen ja kehityksen yhteistyöelin KOTEL ry c/o VTT Expert Services Oy Kivimiehentie 4, ESPOO PL 1001, VTT, puh , telefax ,

2 3 HALLITUS KOTEL (7) KOTELilla oli vuoden 2013 lopussa 20 jäsentä (vuonna 2012 KOTELilla oli 22 jäsentä), yksi lisäjäsen (vuonna 2012 niitä oli 1) ja 3 koejäsentä (vuonna 2012 oli 3). Hallitus on vuonna 2013 ohjannut tutkimushankkeiden käynnistymistä ja työryhmien toimintaa sekä valvonut talouden hoitoa. Hallitus on nimennyt keskuudestaan vastuulliset johtajat KOTELin tutkimushankkeisiin. Hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2013 Tero Tasa. Varapuheenjohtajana toimi vuoden 2013 aikana Anssi Ruokonen. Hallituksen kokoonpano vuonna 2013 on esitetty liitteessä 3. Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa ja strategiaryhmä kaksi kertaa. Hallituksen asettamaan strategiaryhmään kuuluivat alkuvuodesta Tero Tasa, Anssi Ruokonen, Antti Turtola sekä Juhana Jaatinen ja Petri Jusslin ja vuosikokouksen jälkeen Tero Tasa, Anssi Ruokonen, Antti Turtola ja Markku Juntunen. Vuoden 2013 aikana hallitus aktivoi työryhmien toimintaa järjestämällä kaksi toimintapäivää. Toimintapäivien tavoitteena oli selvittää työryhmätyön muutostarpeita ja löytää KOTELin tutkimushankkeisiin uusia aihealueita. 4 TYÖRYHMÄT KOTELilla oli vuoden 2013 lopulla neljä toimivaa työryhmää (vuonna 2012 toimivia työryhmiä oli myös neljä). Näissä työryhmissä oli mukana toiminnassa yhteensä 75 jäsentä (vuonna jäsentä) ja kullakin aktiivisella työryhmällä oli keskimäärin 5 kokousta (vuonna kokousta). Aktiivisuus säilyi käytännössä samalla tasolla. Aktiiviset ryhmät kokoontuivat säännöllisesti ja muut työryhmät odottivat koko vuoden toimintaansa uutta innostusta sekä päivitettyä teemaa ja sisältöä. Vuoden aikana työryhmien puheenjohtajat kokoontuivat tammikuussa laajennettuun strategiaryhmään esittelemään suunnitelmansa vuodelle. KOTELin toimivat työryhmät vuoden 2013 lopulla: jäseniä kokouksia TR5 Ympäristötestit 16 5 TR6 Luotettavuustekniikka 17 5 TR19 Ympäristökysymykset 22 5 TR21 Energiatehokkuus ja lämmönhallinta 20 4 Työryhmien toimintapäivät Toimintapäivien tavoite on ollut työryhmien vuorovaikutusten lisääminen, poikkitieteellisyyden lisääminen ja sen avulla käynnistää uusia hankkeita. Vuoden 2013 aikana järjestettiin kaksi työryhmien yhteistä toimintapäivää Hanasaaressa. Ensimmäinen pidettiin ja siihen osallistui 30 henkeä. Toinen pidettiin ja siihen osallistui 21 henkeä. Toimintapäivä on vakiintunut KOTELin työryhmille suuntaamaksi toimintamuodoksi ja se on saavuttanut jokaisella kerralla tavoitteensa niin sisällöllisesti kuin osallistujamäärän suhteen.

3 5 TYÖRYHMIEN TYÖN TULOKSET KOTEL (7) Kolme toimivaa työryhmää käyttää toimintamuotonaan teema-aiheisten kokousten järjestämistä. Näissä kokouksissa pitää joku ryhmän jäsen tai kutsuttu vieras alustuksen valitusta aiheesta, jonka jälkeen ryhmän muut jäsenet kertovat omia kokemuksiaan aiheesta. Osa kokouksista on pidetty aiheeseen sopivissa yrityksissä, jolloin alustajina on ollut isäntäyrityksen edustajia. Kokousten tavoitteena oli lisätä kaikkien osallistujien tietämystä valituista aiheista. TR5 ja TR6 järjestivät yhteisen laajennetun työryhmäkokouksen Hotelli Rantapuistossa otsikolla Communicating reliability & optimizing costs - Share, create and learn. Kokouksessa käsiteltiin otsikon mukaisia aiheita alustuksien avulla. Kokoukseen osallistui 13 henkeä. TR5 ja TR6 järjestivät kokousmatkan Kemi-Tornio alueelle. Sen kohteina olivat AMK ja Outokummun terästehdas. Matkalle osallistui 13 henkeä. Aktiivisuus osallistua KOTELin järjestämiin tilaisuuksiin säilyi suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna Yleisen aktiivisuuden lisääntyminen KOTELin jäsenistössä toivotaan jatkossa lisäävän KOTELin toimintojen aktiivisuutta. 6 TUTKIMUSHANKKEET Tutkimustoiminnan volyymi vuonna 2013 oli 8 548,45 (vuonna ). Vuoden aikana oli käynnissä yksi hanke, joka päättyi vuoden aikana. Vuoden lopulla tarjottiin yhtä hanketta jäsenistölle. Se on tarkoitus saada käyntiin vuoden 2014 alussa. Vuoden 2013 aikana saatiin valmiiksi yksi tutkimushanke: KOTEL 112: Supplier DfR Handbook Guidelines for ensuring reliability requirement fulfillment ( , ) 7 TOIMISTO Toimiston resursseja on käytetty tutkimushankkeiden käynnistämiseen ja niiden hallintaan, talouden hoitoon, julkaisutoimintaan sekä tiedottamiseen. Vuoden aikana julkaistiin yksi raportti. KOTELin tiedotustoimintaa hoidettiin lähinnä kotisivujen ja sähköpostiviestien avulla. Toimiston resurssit on kuluneen vuoden aikana hankittu VTT Expert Services Oy:ltä. KOTELin toiminnanjohtajana on toiminut Antti Turtola ja toimistosihteerinä Hilkka Huttunen.

4 KOTEL (7) 8 MUUTA TOIMINTAA 9 JÄSENISTÖ Eurooppalaisen CEEES (Committee of European Environmental Engineering Societies) yhteistyön käytännön hoidosta vastaa SEEF-ryhmä, johon osallistuvat työryhmien TR5 ja TR6 edustajat sekä muut eurooppalaisesta yhteistyöstä kiinnostuneet KOTELin jäsenet. SEEF ei kokoontunut vuoden 2013 aikana erilliseen kokoukseen, vaan aiheita käsiteltiin työryhmien TR5 ja TR6 kokouksissa. KOTEL osallistui CEEESin kokouksiin ja sen yhteydessä toimiviin työryhmiin (Reliability and ESS: 2 henkilöä, Mechanical Environments: 1 henkilö ja Climatic and Air Pollution Effects: 1 henkilö). KOTEL on CEEESin kautta pystynyt vaikuttamaan standardointiin. KOTELin tutkimushankkeen RÄÄTÄLI näkemykset on kirjattu kansainväliseen standardiin IEC Kotimaisia yhteyksiä on hoidettu ensisijaisesti Teknologiateollisuuden ja SESKOn kanssa. KOTELin perimä vuosimaksu vuonna 2013 oli pieniltä jäseniltä 1 000, keskisuurilta jäseniltä ja suurilta jäseniltä Lisäjäsenen vuosimaksu oli 200. Vuoden 2013 aikana KOTELin jäsenistössä tapahtuivat seuraavat muutokset: Vuoden lopussa Kemppi Oy liittyi KOTELin jäseneksi (virallisesti jäsenyys astuu voimaan tammikuussa 2014), Nokia Siemens Networks Oy:n jäsenyys siirtyi Nokia Solutions and Networks Oy:lle, Oxford Instruments Analytical Oy erosi KOTELin jäsenyydestä, Nokia Oyj erosi KOTELin jäsenyydestä, GE Healthcare Finland Oy erosi KOTELin jäsenyydestä. KOTELilla oli vuoden 2013 lopussa 20 jäsentä (vuonna 2012 KOTELilla oli 22 jäsentä). KOTELilla oli vuoden 2013 lopulla yksi lisäjäsen (vuonna 2012 KOTELilla oli yksi lisäjäsen). Vuoden 2013 aikana KOTELissa toimi kolme koejäsentä.

5 KOTEL (7) KOTELIN TILINPÄÄTÖS (Euroissa) TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TUOTOT Myyntitulot Kurssi- ja tutkimustoiminnan tulot 0, ,45 36, ,55 Varsinaisen toiminnan tulot 8 548, ,55 KULUT Varsinaisen toiminnan kulut , ,18 KULUJÄÄMÄ , ,63 Vuosimaksut Toiminta-avustukset ,00 0, ,00 0,00 Varainhankinta , ,00 Korkotulot Korkokulut Ei vähennyskelpoiset kulut 18,74 14,90 0,00 23,52 0,96 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut 3,84 22,56 OMATOIMINEN TUOTTO/ KULUJÄÄMÄ 2 628, ,07 Poistot 0,00 0,00 Verot 0,00 5,07 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 628, ,07

6 KOTEL (7) KOTELIN TILINPÄÄTÖS (Euroissa) TASE TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto 0,00 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset 1 630,15 200, ,38 Rahat ja pankkisaamiset , ,89 VASTAAVAA yhteensä , ,27 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Toimintapääoma , ,02 Tilikauden ylijäämä 2 628, ,07 Oma pääoma yhteensä , ,95 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat 81, , ,45 0,00 Vieras pääoma yhteensä 81, ,32 VASTATTAVAA yhteensä , ,27

7

8

9

10 Lisätietoja KOTELin tilinpäätökseen KOTEL LIITE 2 Sivu 1 (2) TILIN NIMI TOIMISTO JULKAISUT CEEES KOULUTUS TUTKIMUS YHTEENSÄ TUOTOT Aineiston myynti 0,00 Luottotappiot MYYNTITULOT YHTEENSÄ 0,00 0,00 Kurssimaksut 0,00 Tutkimustoiminta 8 548, ,45 Luottotappiot 0,00 KURSSIT JA TUTK.YHTEENSÄ 0, , ,45 TUOTTO YHTEENSÄ 0,00 0, , ,45 KULUT Tsto palkat ja yleiskust ,00 290, ,00 Muut palkat ja palkkiot 300, , ,00 Sosiaaliturvamaksu 0,00 Laitteet ja laitevuokrat Matkakulut 131,71 900, ,71 Edustuskulut 271,60 271,60 Postituskulut Tarvikkeet 0,00 Lehdet ja kirjallisuus Monistus Painatus Vieraat palvelut 3 591, ,23 Pankkikulut 145,22 145,22 Kokous- ja neuvottelukulut 4 389,11 212, ,62 Muut kulut 113,34 500,00 613,34 Luottotappio 0,00 KULUT YHTEENSÄ ,21 0, ,00 0, , ,72 VARS. TOIM. TUOTTO/KULUJ ,21 0, ,00 0,00 25, ,27 VARAINHANKINTA Vuosimaksut , ,00 Toiminta-avustus 0,00 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ ,00 0, ,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotulot 18,74 18,74 Korkokulut 14,90 14,90 RAHOITUSTUOTTO 3,84 0,00 3,84 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 4 002,63 0, ,00 0,00 25, ,57 POISTOT VEROT Ennakkoverot Veronpalautukset Verojen viivästysseuraamukset 0,00 VEROT YHTEENSÄ 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 002,63 0, ,00 0,00 25, ,57

11 Lisätietoja KOTELin tilinpäätökseen 2013 Vertailu edelliseen vuoteen ja budjettiin KOTEL LIITE 2 Sivu 2 (2) TILIN NIMI Vuosi 2012 Vuosi 2013 Budjetti 2013 TUOTOT Aineiston myynti 36,00 0,00 100,00 Luottotappiot MYYNTITULOT YHTEENSÄ 36,00 0,00 100,00 Kurssimaksut 4 750,00 0, ,00 Tutkimustoiminta , , ,00 Luottotappiot KURSSIT JA TUTK.YHTEENSÄ , , ,00 TUOTTO YHTEENSÄ , , ,00 KULUT Tsto palkat ja yleiskust , , ,00 Muut palkat ja palkkiot , , ,00 Sosiaaliturvamaksu Laitteet ja laitevuokrat Matkakulut 263, , ,00 Edustuskulut 674,33 271,60 400,00 Postituskulut Tarvikkeet 850,00 Lehdet ja kirjallisuus Monistus Painatus Vieraat palvelut 4 260, , ,00 Pankkikulut 145,30 145,22 200,00 Kokous- ja neuvottelukulut 8 313, , ,00 Muut kulut 1 175,00 613,34 550,00 Luottotappio KULUT YHTEENSÄ , , ,00 VARS. TOIM. TUOTTO/KULUJ , , ,00 VARAINHANKINTA Vuosimaksut , , ,00 Toiminta-avustus VARAINHANKINTA YHTEENSÄ , , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Korkotulot 23,52 18,74 50,00 Korkokulut 0,96 14,90 RAHOITUSTUOTTO 22,56 3,84 50,00 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,00 POISTOT VEROT Ennakkoverot Veronpalautukset Lopulliset verot VEROT YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,00

12 KOTELIN HALLITUS 2013 LIITE 3 1 (3) Jäsenet Galkin Timo Nokia Siemens Networks Jaatinen Juhana ABB Jusslin Petri Kone Pitkonen Jussi Nokia Ruokonen Anssi GE Healthcare Finland, varapuheenjohtaja Salmi Pekka VTT Expert Services Tasa Tero Muutostuuli, puheenjohtaja Varajäsenet Juntunen Markku VTT 1. varajäsen Kangas Klaus ABB 2. varajäsen Jäsenet Galkin Timo Jaatinen Juhana Nevavuori Lauri Ruokonen Anssi Salmi Pekka Tasa Tero Välimäki Pasi Nokia Solutions and Networks ABB Kone GE Healthcare Finland, varapuheenjohtaja VTT Expert Services Muutostuuli, puheenjohtaja Vacon Varajäsenet Kangas Klaus ABB 1. varajäsen Pitkonen Jussi Nokia 2. varajäsen Tilintarkastaja KHT Hiltunen Pertti Varatilintarkastaja KHT yhteisö BDO FinnPartners Oy BDO FinnPartners Oy Toiminnantarkastaja DI Lehtinen Risto Toiminnantarkastajan varamies Leino Jyrki Nemko Oy Toiminnanjohtaja, rahastonhoitaja, hallituksen sihteeri DI Antti Turtola VTT Expert Services Oy KOTELin toimistosihteeri Merk. Hilkka Huttunen VTT

13 KOTELIN TOIMIVIEN TYÖRYHMIEN JÄSENET LIITE 3 2 (3) TR 5 Ympäristötestit Mild Kia Palomäki Hannu Jukka Nikkanen Nivala Markus Ruuskasen Mika Salminen Aleksi Laajaniemi Matti Suokivi Hannu Kiilunen Janne Kokko Kati Frisk Laura Tiuraniemi Pasi Heikkinen Risto Pitkänen Antti Juntunen Markku Nevalainen Olavi TR 6 Luotettavuustekniikka ABB Oy Drives Ilmavoimien Materiaalilaitos Labotest Oy Kone Oyj Kone Oyj Nokia Oyj Nokia Siemens Networks Solar Simulator Tampere University of Technology Tampere University of Technology Tampere University of Technology Toptester Oy Vaisala Oyj Vaisala Oyj VTT VTT Expert Services Oy TR19 Ympäristökysymykset Mälkki Helena Aalto Yliopisto Vanhanen Hanna Aalto Yliopisto Jaatinen Juhanna ABB Oy Drives Lehtonen Timo Conforman Ruokonen Anssi GE Healthcare Finland Äikäs Sari Helvar Oy Ab Tasa Tero Muutostulli Oy Niemi Jaana Kone Oyj Ohvo Pekka Kone Oyj Sariola Johanna Kone Oyj Uusitalo Hanna Kone Oyj Palomaa Kati Konecranes Oyj Tanskanen Pia Nokia Oyj Rossi Soili Nokia Solutions and Netw. Valkama Jani Tampere University of Technology Nores-Korkeamäki Mia Teknologiateollisuus ry Wiik Carina Teknologiateollisuus ry Silvola Pia Vacon Plc Suomalainen Jaana Vacon Plc Välimäki Pasi Vacon Plc Kivimäki Liisa VTT Turtola Antti VTT Expert Services Oy Kangas Klaus Vaalasranta Ilkka Tuukkanen Jarmo Ruokonen Anssi Nevavuori Lauri Saarinen Kirsi Ihalainen Tero Pitkonen Jussi Galkin Timo Salmela Olli Frisk Laura Lahokallio Sanna Kokko Kati Hankaniemi Mikko Rasmussen Joni Välimäki Pasi Palmén Helge ABB Oy Drives ABB Oy Drives Efore Oy GE Healthcare Finland Oy Kone Oyj Konecranes Oyj Metso Automation Oy Nokia Oyj Nokia Solutions and Networks Nokia Solutions and Networks Tampere University of Technology Tampere University of Technology Vacon Plc Vacon Plc Vacon Plc Vacon Plc VTT Expert Services Oy TR21 Energiatehokkuus ja lämmönhallinta Laurila Risto Tolvanen Jukka Lehtonen Anssi Schrödl Christoph Asunmaa Otto Kurjanen Ari Grigore Vlad Ritamäki Seppo Laitinen Raimo Galkin Timo Volkov Topi Huttunen Jari Jusslin Petri Tähtinen Joni Kaartinen Raimo Hossi Hannu Hankaniemi Mikko Kosonen Topi Jokinen Antero Nikander Roope ABB Oy Drives ABB Oy Drives ABB Oy Drives ABB Oy Drives Eaton Power Systems Efore Oy Efore Oy Efore Oy Helvar Oy Nokia Solutions and Netw. Nokia Solutions and Netw. Nokia Solutions and Netw. Kone Oyj Kone Oyj Kone Oyj KOTEL ry Vacon Oyj VTT VTT VTT Expert Services Oy

14 KOTELIN JÄSENET JA YHDYSENKILÖT LIITE 3 3 (3) Jäsenet Kokkonen Juha ABB Oy Kontio Antti Eaton Power Quality Oy Makkonen Pasi Efore Oyj Ruokonen Anssi GE Healthcare Finland Oy Vihinen Hannu Helvar Oy Ab Palomäki Hannu Ilmavoimien Materiaalilaitos Jusslin Petri Kone Oyj Sunio Juha Konecranes Oyj Nikkanen Jukka LaboTest Oy Ihalainen Tero Metso Automation Oy Pitkonen Jussi Nokia Oyj Kuparinen Kai Oxford Instruments Analytical Oy Ollila Jari Pelco Finland Oy Tuohimaa Antti Puolustusvoimat (PVTT) Suokivi Hannu Solar Simulator Finland Oy Kiilunen Janne Tampere University of Technology Nummila Kaj Teknologian tutkimuskeskus VTT Tiuraniemi Pasi Toptester Oy Välimäki Pasi Vacon Plc Lyömiö Jukka Vaisala Oyj Nevalainen Olavi VTT Expert Services Oy Koskinen Jouko Wallac Oy Galkin Timo Nokia Solutions and Networks

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010

HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 HALLITUKSEN KERTOMUS 1.1. 31.12.2010 Sisäiset tarkastajat ry 2 sivu Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimikautena 1. Yleistä 3 2. Yhdistyksen kokoukset 4 3. Hallitus 5 4. Jäsenistö

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2004 1.1.-31.12.2003 VARSINAINEN TOIMINTA

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2004 1.1.-31.12.2003 VARSINAINEN TOIMINTA TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2004 1.1.-31.12.2003 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Osanottomaksut 25 623,50 20 437,00 Pääsylipputuotot 0,00-1 253,52 Tuotot yhteensä 25 623,50 19 183,48 Kulut Henkilöstökulut Palkat

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TASEKIRJA 2012 Y- tunnus 1095660-4 Kotipaikka Helsinki JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2012 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 TULOSLASKELMA VERRATTUNA

Lisätiedot

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002

SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 SUOMEN KEILAILULIITON TOIMINTAKERTOMUS KILPAILUKAUDELTA 2001-2002 64. toimintakausi - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2001-2002 Suomen Keilailuliiton 64. toimintakausi oli edelleen muutoksen ja kehittämisen aikaa.

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 5. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6. Helmikuu... 7. Maaliskuu... 8. Huhtikuu... VUOSIKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 5 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2012... 6 Helmikuu... 7 Maaliskuu... 8 Huhtikuu... 9 Toukokuu...10 Vuoden Liikemies 2012...11 Lokakuu...13

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMU 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallituksen toimintakertomus...4 Talous...7 Standardointi...11 Tiedotus...18 Kansainvälinen työ...20 Suomen Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1 Toimintakertomus 2-3 Tilinpäätös: Tase 4 Tuloslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6-7 Tilinpäätöksen allekirjoitus

Lisätiedot

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012

HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HTM-tilintarkastajat ry Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki Vuosikokoukselle 31.8.2012 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA TOIMIKAUDELTA 1.4.2011-31.3.2012 1. Jäsenpalvelut 1.1 Jäsenedut ja -tilaisuudet Jäsenetuina

Lisätiedot

Kiinteistöarviointi 1/08

Kiinteistöarviointi 1/08 Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n jäsenlehti VUOSIKOKOUSKUTSU Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:n vuosikokoukseen maanantaina 31.3.2008 klo 17.00 Tieteiden talo, sali 309 Kirkkokatu 6, 00170

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13

Puheenjohtajan tervehdys...6. Toimintakertomus vuodelta 2009...8. Helmikuu... 8. Maaliskuu...10. Huhtikuu...11. Toukokuu...13 SLY 2009 korjattu 3 10.2.2010, 13:01 3 4 SLY 2009 korjattu 4 10.2.2010, 13:01 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys...6 Toimintakertomus vuodelta 2009...8 Helmikuu... 8 Maaliskuu...10 Huhtikuu...11

Lisätiedot

SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS

SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N VUOSIKERTOMUS 2011 Toiminnanjohtajan tervehdys...3 Toiminnan tarkoitus...4 Syöpäjärjestöjen yhteinen

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS 10.3.2015

VUOSIKOKOUS 10.3.2015 VUOSIKOKOUS 10.3.2015 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2003 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 14 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TULOSLASKELMA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VUOSIKERTOMUS 2012 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VSY-SBO ry 2 (21) SISÄLTÖ 1 Järjestötoiminta 3 1.1 Järjestörakenteen kehittäminen 3 1.2 Kansallinen vaikuttamistyö

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Tilinpäätös 2007 Työvaliokunta

Lisätiedot

FiSMA ry:n toimintakertomus vuodelta 2014

FiSMA ry:n toimintakertomus vuodelta 2014 FiSMA ry:n toimintakertomus vuodelta 2014 Paremman johtamisen puolesta Pvm Versio Laatija Jakelu ja käsittely 2015-02-10 0.1 Erkki Savioja ja Risto Nevalainen Ensimmäinen versio käsiteltäväksi hallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu...

SISÄLLYSLUETTELO. Puheenjohtajan tervehdys... 6. Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7. Helmikuu... 8. Maaliskuu... 9. Huhtikuu... 2010 1 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Puheenjohtajan tervehdys... 6 Johtokunnan vuosikertomus vuodelta 2010... 7 Helmikuu... 8 Maaliskuu... 9 Huhtikuu... 9 Toukokuu...11 Vuoden Liikemies 2010...12 Lokakuu...14 Marraskuu...15

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Höyryn ulkoportaat. Kymin vanha puoli. SISÄLTÖ YLEISTÄ Sääntöjen muuttaminen... 5 Tietojärjestelmä... 5 APURAHAT Keväällä jaetut apurahat... 7 Toimintapiirin apurahat... 7 Myönnetyt

Lisätiedot

Vu o s i ke r t o m u s 2 0 0 7

Vu o s i ke r t o m u s 2 0 0 7 Vuosike r tomus 2 0 07 SISÄLLYSLUETTELO JOHTOKUNTA 2007 Honkanen Mikko, puheenjohtaja Hekkala Tuomo, varapuheenjohtaja Korhonen Kari, sihteeri Piironen Irma, rahastonhoitaja Koskinen Emmi Kuokkanen Risto

Lisätiedot

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 17.4.2015 klo 15.00 alkaen. Kokouspaikkana on Tieteiden Talo Helsingissä,

Lisätiedot

Seminaarit, koulutus, demohuonetoiminta ja neuvonta potentiaalisille teknologian hyödyntäjille

Seminaarit, koulutus, demohuonetoiminta ja neuvonta potentiaalisille teknologian hyödyntäjille 1 RFIDLab Finland ry TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1 31.12.2012 RFIDLab Finland ry:n missio, visio ja strategia Toiminta RFIDLab Finland ry:n tehtävänä on edistää tunnistusteknologia-alan liiketoimintaedellytyksiä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Kokoustiedot Aika: 15.8.2013 klo 10.00 13.41 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 Suomen Metsästysmuseo 2009 2 Museonjohtajan vuosikatsaus 5 SUOMEN METSÄSTYSMUSEON

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22 VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22 3 Posiva ja ydinjätehuolto Ydinjätteen tuottaja on ydinenergialain

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005 Paikka ja aika: Lauantai 5.2.2005 klo 11.00 Kivenlahden venekerho Marinsatamantie 3, Espoo Liitteet: 1. Kokouskutsu 2. Toimintakertomus 2004 3. Tilinpäätös 2004 4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005

Lisätiedot